Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi"

Transkript

1 Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed er svarprocenten for dette modul 24,6. Tabel 3.1 Svarprocent, Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Besvarelser Tilmeldte Svarprocent ,6% ,9% Som det fremgår af tabellens nederste række, er der også medtaget et. Dette er gennemsnittet for samtlige evalueringer fra kandidatuddannelserne i foråret Det skal påpeges, at dette gennemsnit dækker over store variationer, hvorfor der skal tages højde for dette i tolkningen af tallene. Undervisningens organisering og formidling Vi vil her lægge ud med at se på de studerendes vurderinger af de praktiske og læringsmæssige rammer for undervisningen. For at få en større indsigt i disse rammer, er de studerende blevet stillet spørgsmål angående følgende forhold: Servicen fra Studie*Service, omfanget af praktiske informationer, dialogen mellem studerende og undervisere, formidlingen af stoffet, variationen og dynamikken i forløbet, kontinuitet i modulet, progression i modulet, vejledningens bidrag til læring, samarbejdet om vejledningen og brugen af Blackboard i modulet. Tabel Service fra Studie*Service Har servicen fra Studie*Service været tilfredsstillende? I høj 46,7% 46,7% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 48,1% 11,0% 9,4% 3,6% 2,9% 100,0% Næsten alle studerende på har enten i høj i nogen været tilfredse med servicen fra Studie*Service. Således har 46,7 % af de studerende på modulet fundet, at servicen i høj har været tilfredsstillende, mens yderligere 46,7 % i nogen har fundet, at servicen har været tilfredsstillende. En enkelt studerende (svarende til 6,7 %) har i mindre fundet servicen tilfredsstillende. Set i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne, kan vi konstatere, at de studerende på denne uddannelse i højere har været tilfredse med servicen fra Studie*Service end gennemsnittet af de kandidatstuderende.

2 Tabel Omfanget af praktiske informationer Har de praktiske informationer fra underviserne været tilstrækkelige? I høj 33,3% 53,3% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 45,8% 11,0% 9,4% 4,2% 0,6% 100,0% Lidt over halvdelen af de studerende (53,3 %) på pædagogisk-psykologisk perspektiv mener, at de praktiske informationer fra underviserne i nogen har været tilstrækkelige, mens 33,3 % mener, at de endog i høj har været tilstrækkelige. De sidste 13,3 % af de studerende mener, at de praktiske informationer hverken har været tilstrækkelige. Tabel Dialogen mellem studerende og undervisere Har der været en god dialog mellem studerende og undervisere? I høj 46,7% 46,7% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 40,3% 7,1% 7,8% 2,9% 0,0% 100,0% Så godt som alle studerende på modulet mener, at der i høj i nogen har været en god dialog mellem studerende og undervisere: 46,7 % af de studerende mener, at der i høj har været en god dialog, mens lige så mange mener, at der i nogen har været en god dialog. De resterende 6,7 % af de studerende (én studerende) mener hverken, at der har været en god dialog mellem studerende og undervisere. Set i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne er det værd at bemærke, at der ikke er nogen studerende (0 %) på, der mener, at der i mindre slet ikke har været en god dialog mellem studerende og undervisere. Tabel Formidling af stoffet Er stoffet blevet formidlet tydeligt og forståeligt? I høj 20,0% 73,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 45,8% 11,0% 9,4% 4,2% 0,6% 100,0% Næsten tre ud af fire studerende (73,3 %) på pædagogisk-psykologisk perspektiv mener, at stoffet i nogen er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. Herudover mener 20 % af de studerende, at stoffet i høj er blevet formidlet tydeligt og forståeligt, mens 6,7 % af de studerende (én studerende) mener, at stoffet hverken er blevet formidlet på en sådan måde.

3 Tabel Variation og dynamik i forløbet Har undervisningens forskellige elementer - forelæsning, gruppearbejde/ øvelser og fælles diskussioner - skabt variation og dynamik i forløbet? I høj 33,3% 46,7% 13,3% 0,0% 0,0% 6,7% 100,0% ,2% 40,7% 14,4% 13,1% 3,3% 1,3% 100,0% Et flertal blandt de studerende (46,7 %) mener, at undervisningens forskellige elementer forelæsninger, gruppearbejde/øvelser og fælles diskussioner i nogen har skabt variation og dynamik i forløbet. Yderligere 33,3 % af de studerende mener, at de forskellige undervisningselementer i høj har skabt variation og dynamik i forløbet, mens 13,3 % mener, at de forskellige undervisningselementer hverken har haft denne effekt. En enkelt studerende (6,7 %) har ikke fundet spørgsmålet. Tabel Kontinuitet i modulet Har der været kontinuitet i modulet? I høj 40,0% 53,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 37,9% 14,7% 9,2% 4,6% 0,3% 100,0% Lidt over halvdelen af de studerende (53,3 %) på modulet har i nogen oplevet, at der har været kontinuitet i. Hertil kommer, at 40 % af de studerende i høj har oplevet, at der har været kontinuitet i modulet, mens en enkelt studerende (6,7 %) hverken har oplevet denne kontinuitet i modulet. Ingen studerende (0 %) på Videnskabsteori og metode i et har oplevet, at modulet i mindre slet ikke har været præget af kontinuitet. Tabel Progression i modulet Har der været progression i modulet? I høj 40,0% 46,7% 6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 36,5% 16,4% 8,6% 4,9% 0,3% 100,0% De studerendes oplevelse af progression i pædagogisk-psykologisk perspektiv svarer i høj til deres oplevelse af kontinuitet i modulet (jf. Tabel 3.2.6). Således har flest studerende (46,7 %) oplevet, at der i nogen har været progression i modulet, mens 40 % har oplevet, at der endog i høj har været progression i modulet. Lige mange studerende (6,7 %) har oplevet, at modulet hverken (6,7 %) i mindre (6,7 %) har været præget af progression. Set i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne er andelen af studerende, der har oplevet, at der i høj i nogen har været progression i modulet, højere på denne uddannelse.

4 Tabel Vejledningens bidrag til læring Har vejledningen bidraget til, at du har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver? I høj 60,0% 33,3% 6,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 40,9% 9,5% 7,0% 4,5% 100,0% I forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne mener langt flere studerende på Videnskabsteori og metode i et, at vejledningen har bidraget til, at de har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver: Seks ud af ti studerende (60 %) på dette modul mener, at vejledningen har bidraget til, at de har oparbejdet de beskrevne læringsmål, mens det tilsvarende tal for gennemsnittet af kandidatuddannelserne er 38 %. De øvrige studerende på mener enten, at vejledningen i nogen (33,3 %) hverken (6,7 %) har bidraget til, at de har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver. Tabel Samarbejdet om vejledningen Har samarbejdet om vejledningen fungeret godt? (enighed om "spillereglerne", overensstemmelse mellem forventninger m.v.) I høj 66,7% 20,0% 6,7% 6,7% 0,0% 100,0% ,9% 28,3% 12,3% 9,0% 6,6% 100,0% To ud af tre studerende (66,7 %) på mener i høj, at samarbejdet omkring vejledningen (dette være sig enighed om spillereglerne, overensstemmelse mellem forventninger m.v.) har fungeret godt. Herudover mener 20 % af de studerende på modulet, at samarbejdet om vejledningen i nogen har fungeret godt, mens 6,7 % mener, at det hverken har fungeret godt. Endelig mener en studerende (6,7 %), at samarbejdet om vejledningen kun i mindre har fungeret godt. Tabel Brugen af Blackboard i modulet I Har Blackboard været anvendt i modulet? Ja Nej 93,3% 6,7% 100,0% ,2% 7,8% 100,0% Der er næsten konsensus mellem de studerende på pædagogiskpsykologisk perspektiv angående, hvorvidt Blackboard har været anvendt i modulet. Således mener 93,3 % af de studerende på dette modul, at Blackboard har været anvendt, mens de sidste 6,7 % (svarende til en studerende) mener, at Blackboard ikke har været anvendt. Alt i alt svarer dette til, at Blackboard i forbindelse med dette modul er anvendt i lige så høj som i forbindelse med de øvrige moduler på kandidatuddannelserne.

5 Tabel Brugen af Blackboard i modulet II Hvem er Blackboard anvendt af? Studerende Undervisere 90,0% 50,0% 100,0% ,8% 84,3% 100,0% Stort set alle studerende (90 %) på mener, at de studerende har anvendt Blackboard, mens halvdelen (50 %) mener, at underviserne har anvendt Blackboard. Sammenholdt med gennemsnittet har de studerende på dette modul efter egen vurdering brugt Blackboard i langt højere (90 % i forhold til 55,8 %), mens deres undervisere til gengæld har brugt det i mindre (50 % i forhold til 84,3 %). Bemærk, at de studerende til dette spørgsmål har haft mulighed for at angive mere end et svar. Tabel Brugen af Blackboard i modulet III Hvordan er Blackboard anvendt? Info Vejledning Undervisningsmaterialer Kommunikation, studiegruppe 40,0% 60,0% 30,0% 40,0% 100,0% ,2% 42,6% 7,1% 17,3% 100,0% Flest studerende (60 %) på modulet har anvendt Blackboard som kilde til undervisningsmaterialer, mens en del også har brugt Blackboard som kilde til informationer (40 %) og som platform til kommunikation i studiegrupperne (40 %). Endelig har 30 % af de studerende anvendt Blackboard i forbindelse med vejledning på modulet. Bemærk, at de studerende til dette spørgsmål har haft mulighed for at angive mere end et svar. Fagligt indhold og niveau For at få indsigt i de studerendes oplevelse af undervisningens faglige dimensioner er de blevet bedt om forholde sig til undervisningens faglige indhold og niveau. Det har de gjort ved at besvare spørgsmål angående følgende aspekter af undervisningen: Formidlingen af modulets mål, relationen mellem modulets mål og undervisningens indhold, undervisningens faglige niveau, omfanget af anbefalet litteratur og undervisningsmaterialets faglige niveau. Tabel Formidling af modulets mål Er modulets mål blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde? I høj 46,7% 53,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 46,9% 8,7% 7,1% 1,6% 100,0%

6 De studerende er delt nogenlunde ligeligt i to, når det kommer til, hvorvidt de mener, at modulets mål er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. 46,7 % af de studerende mener, at modulets mål i høj er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde, mens 53,3 % mener, at disse mål i nogen er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. Sammenholdt med gennemsnittet for kandidatuddannelserne mener flere studerende på Videnskabsteori og metode i et, at modulets mål i høj i nogen er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. Tabel Relationen mellem modulets mål og undervisningens indhold Har undervisningens indhold været relateret til modulets mål? I høj 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 40,2% 8,2% 4,9% 1,0% 100,0% Præcis to tredjedele af de studerende (66,7 %) på pædagogisk-psykologisk perspektiv mener, at undervisningens indhold i høj har været relateret til modulets mål. Den sidste tredjedel af de studerende (33,3 %) mener, at undervisningens indhold i nogen har været relateret til modulets mål. Tabel Undervisningens faglige niveau Hvordan vurderer du undervisningens faglige niveau? For højt Tilpas For lavt 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 89,3% 6,8% 1,0% 100,0% Samtlige studerende (100 %) på vurderer, at undervisningens faglige niveau har været tilpas. Modsat på gennemsnittet af kandidatuddannelserne, er der ingen studerende (0 %) på dette modul, der har fundet undervisningens faglige niveau for højt for lavt (hhv. 2,9 % og 6,8 % på gennemsnittet af kandidatuddannelserne). Tabel Omfanget af anbefalet litteratur Hvordan vurderer du omfanget af litteraturen til de enkelte undervisningsgange? For højt Tilpas For lavt 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 89,3% 6,8% 1,0% 100,0% Størstedelen (80 %) af de studerende på pædagogisk-psykologisk perspektiv mener, at omfanget af litteratur til de enkelte undervisningsgange har været tilpas. De resterende 20 % af de studerende på modulet mener, at omfanget af litteratur har været for højt.

7 Set i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne er andelen af studerende, der mener, at omfanget af litteratur til de enkelte undervisningsgange har været for højt, en del højere på dette modul (20 % i forhold til 2,9 %). Til gengæld er der ingen studerende (0 %) på dette modul, der mener, at omfanget af litteratur har været for lavt modsat 6,8 % af de kandidatstuderende i gennemsnit. Tabel Undervisningsmaterialets faglige niveau Hvordan vurderer du undervisningsmaterialets faglige niveau? For højt Tilpas For lavt 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 91,6% 3,6% 1,0% 100,0% Samtlige studerende (100 %) på modulet er enige om, at undervisningsmaterialets faglige niveau har været tilpas. Det tilsvarende tal for gennemsnittet af kandidatuddannelserne er 91,6 %. Læringsudbytte Afslutningsvis er de studerende blevet bedt om at vurdere deres læringsudbytte. I denne forbindelse er de blevet bedt om at forholde sig til følgende: Hvorvidt de har sat sig ind i målene med modulet, hvorvidt undervisningen har ledt til en oparbejdelse af kompetencer, hvorvidt undervisningen har bidraget med nye perspektiver i modulets fagområde, hvorvidt de er blevet i stand til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet, hvorvidt undervisningen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb, hvorvidt undervisningen har forberedt dem til eksamen, hvorvidt eksamen har givet et reelt billede af deres kunnen, og hvorvidt de har fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning. Tabel Kendskab til målene med modulet Har du sat dig ind i målene med modulet? I høj 46,7% 53,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,1% 49,7% 1,3% 1,6% 0,3% 100,0% De studerende på er nogenlunde ligeligt fordelt mellem i høj og i nogen at have sat sig ind i målene med modulet. Således har 46,7 % af de studerende i høj sat sig ind i målene med modulet, mens 53,3 % i nogen har gjort dette. Sammenholdt med gennemsnittet for de kandidatstuderende har de studerende på Videnskabsteori og metode i et i nogenlunde samme sat sig ind i modulets mål.

8 Tabel Undervisningens rolle i oparbejdelsen af kompetencer Har undervisningen ledt til, at du har oparbejdet de kompetencer, som studieordningen beskriver? I høj 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,7% 59,7% 7,5% 5,8% 2,3% 0,0% 100,0% Flest studerende (66,7 %) på vurderer, at undervisningen i nogen har ledt til, at de har oparbejdet de kompetencer, som studieordningen beskriver. De øvrige studerende (33,3 %) på modulet vurderer, at undervisningen i høj har ledt til, at de har oparbejdet de i studieordningen beskrevne kompetencer. Tabel Undervisningens bidrag med nye perspektiver i modulets fagområde Har undervisningen bidraget til, at du nu ser nye perspektiver i modulets fagområde? I høj 60,0% 33,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 37,2% 3,9% 4,5% 1,6% 0,0% 100,0% Seks ud af ti studerende (60 %) på mener, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde. De fleste studerende derudover (33,3 %) mener, at undervisningen i nogen har bidraget til, at de nu ser disse nye perspektiver i fagområdet, mens en studerende (6,7 %) mener, at undervisningen hverken har bidraget til dette. Modsat gennemsnittet af kandidatuddannelserne er der ingen studerende (0 %) på Videnskabsteori og metode i et, der mener, at undervisningen i mindre slet ikke har bidraget til dette (i forhold til hhv. 4,5 % og 1,6 % på kandidatuddannelserne i gennemsnit). Tabel Evne til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet Har undervisningen bidraget til, at du bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet? I høj 33,3% 53,3% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 48,2% 9,7% 6,5% 1,6% 0,0% 100,0% Lidt over halvdelen af de studerende (53,3 %) på pædagogisk-psykologisk perspektiv mener, at undervisningen i nogen har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet. De øvrige studerende på modulet mener enten, at undervisningen i høj (33,3 %) hverken (13,3 %) har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet.

9 Tabel Kvalificering til videre studieforløb Har undervisningen kvalificeret dig til dit videre studieforløb? I høj 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 36,4% 6,2% 5,2% 2,6% 0,6% 100,0% En større andel af de studerende på end på gennemsnittet af kandidatuddannelserne vurderer, at undervisningen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb. Således mener 60 % af de studerende på dette modul, at undervisningen i høj har kvalificeret dem til deres videre studieforløb modsat 49 % af de kandidatstuderende i gennemsnit. De øvrige 40 % af de studerende på mener, at undervisningen i nogen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb. Tabel Undervisning som forberedelse til eksamen Har undervisningen forberedt dig til eksamen? I høj 60,0% 26,7% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 40,7% 12,5% 8,2% 4,9% 0,3% 100,0% Ligeledes mener 60 % af de studerende på modulet, at undervisningen har forberedt dem til eksamen. De øvrige studerende på modulet er dog delt mellem at mene, at undervisningen i nogen (26,7 %) hverken (13,3 %) har forberedt dem til eksamen. Sammenholdt med gennemsnittet for kandidatuddannelserne kan vi konstatere en markant forskel i andelen af studerende, der mener, at undervisningen i høj har forberedt dem til eksamen (60 % i forhold til 33,4 %) Tabel Eksamensformens afspejling af den studerendes kunnen Mener du, at eksamensformen har givet et reelt billede af det, du kan? I høj 30,8% 69,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 49,6% 14,8% 10,5% 3,1% 100,0% Næsten syv ud af ti studerende (69,2 %) på pædagogisk-psykologisk perspektiv vurderer, at eksamensformen i nogen har givet et reelt billede af det, de kan. De øvrige 30,8 % af de studerende på modulet vurderer, at eksamensformen endog i høj har givet et reelt billede af deres kunnen. Bemærkelsesværdigt er det, at modsat mere end hver fjerde kandidatstuderende, er der ingen studerende på der vurderer, at eksamensformen hverken, i mindre slet ikke har afspejlet deres kunnen (modsat hhv. 14,8 %, 10,5 % og 3,1 % på gennemsnittet af kandidatuddannelserne).

10 Tabel Udbytte af undervisning i akademisk skrivning Har du fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning? I høj 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 36,2% 11,7% 12,8% 4,3% 2,1% 100,0% Kun en studerende på har fulgt undervisningen i akademisk skrivning (jf. Tabel 1.9), hvilket stemmer overens med, at en studerende fra dette modul har besvaret spørgsmålet angående udbytte af undervisningen i akademisk skrivning. Denne studerende (100 %) har hverken fået udbytte af undervisningen.

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU v. Kirsten Hyldgaard Studieleder Notatet opsummerer de væsentligste resultater af

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal):

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal): Afrapportering af undervisningsevaluering, SIV, engelsk, foråret 2011 Fagkoordinator: Lise-Lotte Holmgreen 1. november 2011 Kursusevaluering, 2. semester Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Kursusevaluering SIV tysk forår 2015

Kursusevaluering SIV tysk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Kursusevaluering SIV tysk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi

Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2012 Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi Hold A10 april 2012 Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Lise Lotte Krogh Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Lise

Læs mere

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Sammenfatning Ca. halvdelen

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage. Hvad synes du om antallet

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Evalueringsskema for modul 1. -

Evalueringsskema for modul 1. - Evalueringsskema for modul 1. - 12-11-2012 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 6 [TARGET_GROUP] 6 1. Har de nødvendige informationer om modul 1 været tilgængelige for dig? Procent Nej 1 Ved ikke

Læs mere

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Samlet rapport Studiemiljøevalueringen blev gennemført i efterårssemesteret 2015. BA-evalueringen har en svarprocent på 41% svarende til 90 studerende. Herudover

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0%

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0% Modul 3 - Evidensbaseret praksis - projektledelse - F16 [svarprocent = 50%] Fysioterapi Der var klar sammenhæng mellem modulets mål og undervisningens indhold Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1. De studerendes evaluering af modul 1 er positiv, både hvad angår indholdet

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Evaluering af semestret generelt:

Evaluering af semestret generelt: SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 44 studerende den 1. september 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati 2012 Modulevaluering 2 Hold B12 Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati Indhold Samlet status... 3 Spørgsmål til mål og indhold

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Eva Viala, Anne Maj Nielsen, Simon Nørby, Iben Kiilsgaard, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Pernille Munkebo Hussmann Fraværende:

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i idræt. 5. semester, BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Idræt. Svarprocent: 16/22 = 72 %.

Kvalitative forskningsmetoder i idræt. 5. semester, BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Idræt. Svarprocent: 16/22 = 72 %. Studienævnets evalueringsskema - Idræt Kvalitative forskningsmetoder i idræt 5. semester, BA - Efterår 5 Svarprocent: / = 7 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 9% 3 69% 3% % % Læringsmål

Læs mere

3. Har litteraturen på læseplanen støttet dig i at lære det faglige indhold i anatomi/fysiologi?

3. Har litteraturen på læseplanen støttet dig i at lære det faglige indhold i anatomi/fysiologi? Fag- og modulevaluering; Modul 3, foråret 2016 Samlet status HOLD 15 II ABD Ny 0 0,0% Distribueret 40 43,0% Nogen svar 1 1,1% Gennemført 52 55,9% Frafaldet 0 0,0% I alt 93 100,0% 1. Hvordan oplevede du

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2017

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2017 Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 217 Læderstræde 34, 2. sal DK-121 København K telefon +45 3532 871 e-mail: info@fu.ku.dk www.fukbh.dk Svarprocent Efteråret 216 Foråret

Læs mere

Evalueringsrapport Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation Efterår 2012

Evalueringsrapport Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation Efterår 2012 Evalueringsrapport, Psykologi, pædagogik og sundhedskom., 3sem., E2012 Studiemålene i faget: Faget omfatter introduktion til almen psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation. Formålet

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår? Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår? Hvad er din samlede vurdering af dit udbytte af studieaktiviteterne i dette studieår? Hvordan vil du karakterisere

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Efteråret 2014 Foråret 2015

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Efteråret 2014 Foråret 2015 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Efteråret 2014 Foråret 2015 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag

Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 17 14,5% I nogen grad 52 44,4% I mindre grad 32 27,4% Slet ikke

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Plan for undervisningsevaluering på Det Tekniske Fakultet

Plan for undervisningsevaluering på Det Tekniske Fakultet Plan for undervisningsevaluering på Det Tekniske Fakultet Baggrund I henhold til indikator 6.3.2.3 i Delpolitik for Tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning skal der for fakultetets

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Matematik

Evaluering af undervisningen i Matematik Evaluering af undervisningen i Matematik Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 3 1,8% I nogen grad 44 25,7% I mindre grad 84 49,1% Slet ikke 32 18,7% Ved

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig til hvert enkelt seminar?

Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig til hvert enkelt seminar? Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? (Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage) Hvad synes du om antallet af seminarer? Hvordan vurderer du din egen forberedelse

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 2. semester Spansk - Virksomhedsforståelse A:

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere