Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar. Januar årgang, nummer 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar. Januar 2011 37. årgang, nummer 1"

Transkript

1 Januar årgang, nummer 1 John Larsen John Larsen Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar Pia Nyberg fra Fejø Bibliotek blev hyldet ved afskedsreceptionen på sin sidste arbejdsdag. Læs mere på s 9 Her ses fuldmånen kl 8 på den vestlige himmel på den korteste dag i John Larsen Da det var aller koldest og der var meget sne fik vi besøg af denne spætte som smæskede sig i mejsekugler Kikki Spandet Jensen K I K K I S S P Æ T T E 1

2 Fejø-Bladet Fejø-Bladet udgives af Fejøforeningen og sendes til alle helårshusstande på Fejø samt til annoncørerne. Bladet findes også på Fejøs hjemmeside Til de to nyeste numre kræves adgangskode, som gives gratis til foreningens medlemmer. Ikke-medlemmer kan tegne netabonnement for 150 kr. Skriv til Fejø-Bladet udkommer 8 gange årligt. Annoncering koster 200 kr. plus moms pr. nummer eller 800 kr.+ moms pr. årgang. Skriftlige indlæg sendes til Redaktion: Bladgruppen Ansvarsh. redaktør: Sue Upton Korrektur: Kirsten Tholle Fejøforeningen Medlemsskab af Fejøforeningen 1/1-31/ koster 100 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand. For udenøs medlemmer, der ønsker bladet tilsendt, er kontingentet 250 kr. For udenlandske medlemmer aftales kontingentet. Giro: +01< < Bank: reg nr kto.nr Bestyrelsen Formand: Kasper Tøgern Andemosevej 29 - Tlf Havnekontakt, 3Ø samarbejde, Bosætning, Turisme Næstformand: Susanne Lautrop Herredsvej 44 - Tlf Ø samarbejde, Energi Morten Fokdal-Knudsen Herredsvej Tlf Færgekontakt, Kommunekontakt Sonja Sæmundsen Herredsvej Tlf Kultur Jan Kofod Larsen Skovvej 38 - Tlf Energi, Sundhed Brian K. Krøyer Storemosevej 36 - Tlf Bosætning, Web-gruppe Louise B Engelhardt Herredsvej Tlf Bosætning, Turisme, Sundhed, Havnekontakt Bestyrelses suppleanter: Jørgen Møller Sletterodde 15 Tlf Danske Småøer Fejøforeningens kasserer: Anne Komind Dybvigvej 43, tlf Foreninger Fejø Husholdningsforening Fmd. Pia Andersen Tlf Fejø Idrætsforening Fmd. Finn Hansen Tlf: Fejø Jagtforening Fmd. Laust Spandet Jensen Tlf Fejø Pensionistforening Fmd. Liselotte Pedersen Tlf: ( ) Fejøhallens Venner Fmd. Gunnar Mortensen Tlf Fejø Drivkvaselaug Dybvig Havn Fmd. Viggo Møller Sørensen Tlf: Hjemmeside: Fejø Centerråd Fmd. Bente Bruun Nielsen Tlf: eller Fejø Møllelaug - Østerby Mølle Fmd. Lars Johansen Tlf: Fejø Erhvervsråd Fmd. Jørgen Andersen Tlf: Vesterby Vandværk Fmd. Else Dürr Tlf.: eller Østerby Vandværk Fmd. Thomas Nielsen Tlf Grundejerforeningen Vestergård Fmd. Stig Kristiansen Tlf Grundejerforeningen Strandly Fmd. Søren Lorentzen tlf Grundejerforeningen Sletteren Fmd. Jørn Husted-Madsen Tlf Fejø lokalhistorisk Arkiv og Museum Arkivleder Bjarne A. Madsen 1. tirsdag i md. kl Tlf Fejø Gruppe Det Danske Spejderkorps Gruppeleder: Finn Hansen Tlf: Fejø Både- og Fiskeriforening Fmd. Ole Wallin Tlf: Fejø Billard Klub Fmd. Anna Norman Whitta Tlf Foreninger Foreningen Havhesten Formand: Winnie Pold Fejø Amatørscene Formand: Lis Komind Tlf: Fejø Aftenskole Leder Søren Mazanti Berthelsen tlf / Fejø Ungdomsklub Klub Kaos tirsdag og torsdag fra til på skolen Fejø Tromle-Laug fmd. Jørgen F. Jensen kasserer Povl H. tlf Musikværket Fejø Fmd. Martin Norman Pedersen Tlf Officielle Posthus hos SPAR købmanden Mandag - fredag kl Tlf Bibliotek Fejø Skole Tirsdag kl Tlf Fejø Præstegård Provst Bjarne Madsen Tlf Fejøfærgens døgnbetjening (Callcenter der er bemandet døgnet rundt) Landbetjent Herredsvej 179, 2.sal tirsdag i lige uger kl Dybvig Havn Havnefoged Claus Thustrup Nielsen Tlf Fejø Telebus (Gratis) Tlf Deadline for næste nummer er tirsdag d. 8. marts 2011 Udkommer uge 12 Artikler skrevet af andre end bestyrelsens medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis Fejøforeningens holdninger. Ligeledes tolereres ingen angreb på personer ved navns nævnelse uden, at modparten involveres.

3 Indholdsfortegnelse 4 Borgermødet Projekt Dybvig Havn 5 Vedvarende energi på Fejø 6 Lokalhistorisk arkiv 7 Møllen 8 Pærskude / Jagtforeningen 9 Drivkvaselauget / 10 Spejder Energi spørgskema 13 Børnehuset / Vesterby Vandværk Kirkesider 16 Gl. Jørgens Hjørne 17 Fejø Centerråd 18 Husholdningsforeningen/Fejø Omstilling 19 Opslagstavlen Annoncer 24 Vinterfotos Lægens åbningstider februar-marts 2011 Åben mandag, onsdag og fredag 9-11 tirsdag Fejø Centeret Kontoret Telefon: (Callcenter som omstiller) Madklubben v/connie Mortensen Telefon mellem kl. 8-9 og kl Onsdagsværkstedet BANKOSPIL Den sidste tirsdag i hver måned kl Frisør: Pia Andersen Tlf kommer på centeret tirsdag i lige uger Åben ved dr. Svensson marts kl Lukket marts UNDTAGEN: Åben fredag den 4. februar Vinterferie: Åben ved dr. Svensson februar kl Lukket februar Åben fredag den 25. februar Lukket torsdag den 3. marts Åben fredag den 4. marts Aktivitetskalender Februar Tirsdag d.1. kl. 20 Arkiv Fremvisning af film interview m. Børge Christensen (s.6) Søndag d.13. kl.14 Dommergården Spejder Grupperådsmøde + teater (s.10) Tirsdag d.15. Herredsv.44 Deadline for levering af udfyldt energispørgeskema (s.11-12) Lørdag d.19 kl Lysegrønne Ø Fejø Omstilling - Uldkursus (s.18) Søndag d.20 kl 14 Skolen Fastelavnsfest Mandag d.21 kl 19 Præstegården Menighedsrådsmøde (s.14) Onsdag d.23 kl 19 Gule Pakhus Drivkvaselaugets Generalforsamling (s.9) Lørdag d.26 kl Skolen Øens temadag (fællesspisning) (s.13) Marts Tirsdag d.8. kl. 19 Vesterby Vandværk Generalforsamling (s.13) Tirsdag d 8 Deadline for stof til det næste Fejøblad Tirsdag d.15 kl 19 Skolen Idrætsforenings Generalforsamling Lørdag d.19 kl 14 Møllen Generalforsamlingen (dørene åbnes kl 13) (s.7) Mandag d.21 kl Centeret Centerrådets Generalforsamling (s.17) Tirsdag d 22 kl Færgen Husholdningsforeningens filmaften (s.18) Lørdag d.26 kl 14 Hallen Gymnastikopvisning Mandag d 28 kl 19 Arkiv Generalforsamling m. foredrag kl 20 (De sidste hekse på Fejø)(s.6). Tirsdag d 29 kl 19 Skolen Fejøforeningen Generalforsamling (s.4) 3 Åben fredag den 25. marts Lukket 30. og 31. marts Telefontid 8-9 på Tidsbestilling 8-11 på LÆGEVAGT: Venlig hilsen, Jan Kofod Larsen, Ø-læge

4 Projekt Dybvig Havn BORGERMØDET I fremtiden vil jeg løbende orientere om status på projektet. De vigtigste informationer vil typisk komme fra myndighedsbehandlingen og fundraisingen. Hvis der opstår andre relevante oplysninger, vil de ligeså blive publiceret. Orienteringen vil kunne læses i Fejøbladet, på mailinglisten, og på hjemmesiden Eventuelt kan antal medier øges, hvis der viser sig behov derfor. Dette initiativ er taget for, at flest mulige kan blive aktuelt og faktuelt informeret. Orientering nr. 1, d. 17. januar Forrige aktivitet: Borgermødet den 13. november Referat er publiceret. (se venligst ovennævnte medier) Igangværende aktiviteter: Myndighedsbehandling. Ved mødet d. 11./ i Lolland Kommune, Erhverv og Udvikling/ Teknik og Miljø, blev følgende problemstilling drøftet: Kunne projektet behandles efter Landzoneloven eller skulle der udarbejdes en ny Lokalplan? Teknik og Miljø ville således undersøge mulighederne hos de respektive påtaleberettigede og meddele undertegnede resultatet inden 14 dage. Samtidig blev det oplyst, at hvis der skulle udarbejdes en Lokalplan, ville dette først kunne påbegyndes,når fundraisingen var godt i gang, hvilket konkret betød, at de første millioner var på plads. Det blev oplyst, at Projekt Dybvig Havn nyder stor interesse, at kommunen ville yde den fornødne hjælp til at få projektet lempet igennem så hurtigt som muligt. Fundraising. Grundbudskabet, det der skal gøre fondene interesseret ved første øjekast og sælge projektet, er ved at være færdigforfattet. Et panel af eksperter i fundraising er ved at blive samlet. Blandt andet skal nævnes Morten Priesholm, som er konsulent i Småøernes Aktionsgruppe. Morten besidder stor ekspertise i hvordan ansøgninger skal udformes og forfattes, både med hensyn til offentlige puljer og private fonde. Således har han været med til at skaffe diverse støttekroner til et lignende projekt på Bjørnø. (Realdania har støttet dette projekt.) Realdania er specielt interesseret i ø-projekter. Ang. vores projekt mente Morten, at Realdania meget vel kunne støtte med mellem 5-6 millioner. Lolland Kommune, Erhverv og udvikling besidder den samme ekspertise. Således vil de yde os hjælp med hensyn til ansøgning af offentlige støttekroner. I skrivende stund er det ikke muligt at være mere konkret. Blot vil jeg love, at der bliver arbejdet professionelt og målrettet med at skaffe de fornødne midler. Det kunne lade sig gøre andre steder med lignende projekter, så kan det også på Fejø. Orientering nr. 2 bliver skrevet og distribueret så snart nye informationer foreligger. Med venlig hilsen og Godt Nytår til alle og til Projekt Dybvig Havn. Jørgen Møller Fejøforeningen Fejøforeningen afholder generalforsamling tirsdag den 29. marts kl på skolen Dagsorden ifølge vedtægter `Dybsnevej` i december 2010 Foto: John Larsen 4

5 Referat af borgermødet om fremtidens energi på Fejø Mødet var det første borgermøde i forbindelse med det irsk-danske småø samarbejde, hvor Fejø er med sammen med Anholt og Tunø. Søren Hermansen fra Samsø Energi Akademi fortalte om, hvordan Samsø siden 1997 er blevet selvforsynende med vedvarende energi. Søren forstår at holde et oplysende og underholdende foredrag, krydret med anekdoter og med levende beskrivelser af indvendinger mod projektet, og hvordan de blev overvundet. Det er lykkedes at få bred folkelig opbakning til dette projekt blandt Samsøs ca indbyggere. Han fortalte om etablering af vindmølleparker til søs og på land, etablering af fjernvarmeanlæg, der kører på flis eller halm, tilsluttet store solvarmeanlæg. Hovedbudskabet var: Man kan gøre meget selv, hvis man vil! John, Susanne og Jan fra Fejø energigruppe fortalte om det hidtidige arbejde i projektet: visionerne, inddragelse af borgerne, bl.a. gennem en spørgeskemaundersøgelse, og nogle forslag til mulige løsninger: individuelle sol- og vindanlæg eller, hvad der er mere økonomisk, en stor 3 MW vindmølle, som evt. kunne placeres uden for RAMSAR området i vandet nord for Femø. Her er noget at snakke med de andre øer og SEAS-NVE om, idet det bl.a. nok vil kræve en opgradering af de elkabler, der idag forbinder øerne. Biogasanlæg, der bruger rester fra landbrugsproduktionen, køkkenaffald og ålegræs bliver også undersøgt. Det skulle i givet fald kunne producere både strøm og varme. Et andet forslag går ud på at sætte en måler på elkablet mellem Fejø og fastlandet, og så give Fejøs eller de 3 små øers beboere lov til at genbruge den producerede el på et andet tidspunkt uden afgift ligesom det idag gøres ved en husstandsvindmølle eller individuelle solcelleanlæg. Søren mente i øvrigt at fjernvarmeanlæg kan betale sig helt ned til 25 tilsluttede husstande, hvis de ligger rimeligt tæt sammen, f. eks. på række. Financiering var på Samsø sket ved at kommunen havde givet bankgaranti for deltagernes lån til de kollektive energiløsninger, og lånet tilbagebetaltes gennem betalingen for det løbende forbrug. Der er således nu mange muligheder at undersøge, når Fejø i løbet af 2011 skal have udarbejdet en plan for fremtidens energi: individuelle eller kollektive løsninger, valg af teknologi, evt. samarbejde med naboøerne og med kommunen, o.s.v. Referent: John Larsen, Fejø energiplangruppe Vindmøller er knapt så effektive i koldt højtryksvejr! Om at skaffe penge til fælles projekter Penge er jo et interessant emne, som beskæftiger ret mange mennesker. På Fejø bruger vi dem også, og i forbindelse med nogle af vores fremadrettede projekter som fælleshus i Dybvig og nye energiinvesteringer kommer emnet også op. Til nogen ting kan man få støtte fra fonde eller offentlige kasser, til andre kan man måske få banklån, som måske hjælpes af en kommunal garanti. Hvis lånet er behæftet med renter og med sikkerhedsstillelse i bygninger m.v., er det nok lige nogle overvejelser værd, inden man springer ud i det. Hvis man tager et lån til 10% i rente og lad os nu sige det er afdragsfrit i de første 10 år, så vil den opsamlede rente være lig med hele lånebeløbet efter 10 år. Har man stillet sikkerhed i bygningen, ja så kan långiveren jo gøre krav på denne, hvis man ikke betaler som aftalt. Man har i så fald mistet alt (men har haft 10 års gratis brug!). I praksis er det sjældent så sort/hvidt, men lån med renter er ofte dyre i det lange løb. Hvis man i stedet kan få Fejøboerne og folk, der vil Fejø det godt, til at skyde andele i projektet, slipper man for rentebyrden, og folk får et medejerforhold til det fælles projekt. Det er da langt at foretrække. Eksemplet med 10% i rente synes måske voldsomt i disse lavrente-tider. Men tænk bare på, at de statsobligationer, som Grækenland og Irland sidste år måtte sælge for at prøve at rette deres økonomi op var på henholdsvis 12,5% og 9%!Som sagt er der mange måder at skaffe investeringspenge på. Lad os prøve at gøre det uden at få en stor rentebyrde. John Larsen 5

6 Nyt i arkivet og museet: Indkaldelse til ordinær generalforsamling: Fra Fejø Pensionistforening har vi modtaget en Forhandlingsprotokol dækkende perioden , en Kolonnebog dækkende samt en Kassebog dækkende perioden Fra søskendeparret Birte og Poul Henning har vi via Birtes mand, Jørgen F. Jensen modtaget et luftfotografi af Fejø Andelsmejeri, hvor de to er barnefødte. Fra Hanne-Lise Holstein Bützow har vi modtaget en gammel bibel fra 1890 med en righoldig illustration af Paul Gustave Doré og andre berømte kunstnere. Desuden har vi modtaget et eksemplar af Erik Aalbæk Jensens: Livet på øerne. Smålandshavet og Nakskov Fjord. København: Gyldendal, Vi siger mange tak for det modtagne. Der afholdes ordinær generalforsamling i Forening for Fejø sogns lokalhistoriske Arkiv og Ømuseum i arkivet i skolens kælder Mandag den 28. marts 2011, kl. 19,00 med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Aflæggelse af beretning 3) Aflæggelse af regnskab 4) Behandling af forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg af bestyrelse og suppleanter 7) Valg af revisor og suppleant 8) Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden (John Larsen) i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Benyt venligst vedlagte girokort til at tegne eller forny medlemskabet. Medlemskab i 2011 koster kun kr. 50,00 pr. person. Efter generalforsamlingen er der kl. 20,00 Foredrag om De sidste hekse på Fejø Åbent i arkiv og museum: Fejø Andelsmejeri Den 1. februar og den 1. marts, kl Den 1. februar vises et interview med Børge Christensen, tidl. Fejø, nu Horslunde. Visningen starter ca. kl. 20,00. Foredragsholderens navn oplyses senere. Alle er velkomne til foredraget, hvor der vil blive serveret kaffe og hjemmebagt kringle af den absolut bedre slags. Vel mødt i arkiv og ømuseum! Bjarne A. Madsen 6

7 Fejø Møllelaug - generalforsamling. Fejø Møllelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d.19. marts kl. 14 i Fejø Mølle. Når Fejø Møllelaug i år holder generalforsamling, er det med bevidsthed om - og stolthed over - et projekt, som er nået rigtig langt og med udsigt til en snarlig afslutning. At projektet er nået så langt, kan vi dels takke en række engagerede mennesker i og omkring både tidligere- og nuværende bestyrelse for. Men engagement er ikke nok! Vi må også takke såvel større som mindre donatorer. Økonomisk har projektet en størrelse, som ikke har kunnet løftes udelukkende lokalt. Omvendt er den lokale opbakning af umådelig stor betydning, når der skal tiltrækkes midler udefra. Bestyrelsen er derfor yderst taknemlig for årets bidrag fra såvel Fejøfonden, Fejø Erhvervsråd, som fra enkeltpersoner på Fejø. Denne opbakning har været stigende i det seneste år, og vi er overbeviste om, at med en fortsat lokal opbakning, vil det lykkes at skaffe de ca. 1½ mio. kr., som er nødvendige for at afslutte byggeriet. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af protokolfører og to stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor og suppleant. 9. Evt. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til Fejø Møllelaugs sekretær, Hans Christian Nielsen, Herredsvej 221, Fejø, eller på mail: senest d. 5. marts. Dørene åbnes for interesserede kl. 13. Der vil således være mulighed for at besigtige møllen, og der er mulighed for at købe Møllekage og hjemmebagt rugbrød. Under generalforsamlingen serveres kaffe og kage. Vel mødt bestyrelsen 7

8 Pæreskudesejladsen 2010, rekord omsætning på kr ,- Mange tons frugt blev langet over kajen, mange entusiastiske frivillige gjorde et stort arbejde og som altid havde vi 10 dejlige dage i Nyhavn, med godt vejr de fleste dage. På åbningsdagen lørdag d.2/9 blev der alene solgt for kr ,- Frisk Fejø Frugt, most, nødder og honning. Regnskabet er gjort op, udgifterne er betalt og overskuddet blev kr , nok det største i Pæreskudens historie; så det var en glad og optimistisk bestyrelse, der først i december mødtes for at gennemgå ansøgninger og udlodde overskuddet til gode formål på Fejø. Pæreskudesejladsen søgte og fik også i 2010 momsfritagelse, som betyder, at hele overskuddet skal udloddes efter særlige regler, der strammes for hvert år. Det er altså ikke alt, der umiddelbart virker almennyttigt og velgørende, der er det i skatte-moms-mæssig forstand. Det er et lidt irriterende faktum. Skat har med nogle rettelser godkendt anvendelsen af overskuddet på følgende måde: Fejøforeningen (forskønnelse Vesterby Havn) kr Fejøhallen (mellemgang) kr.9000,- Centerådet (fitness-maskiner) kr Fejø Idrætsforening (basketkurve til hallen) kr.7000 Fejø Amatørscene (scenetæppe) kr.3000 Rideklubben Havhesten (udstyr til træningsplads) kr.5000 Møllelauget (Fejø Mølle) kr.5000 Fejø Børnehus ( legetøj og Wii) kr.4000 Fejø Tromlelaug (vejtromle) kr.2000 Fejø Jagtforening (rævejagt) kr.4000 Foreningen til bevarelse af Fejø Bådeværft (bedding) kr.5000 Fejø Spejderne (sommerlejr) kr.7500,- Fejø Pensionistforening (foredrag) kr.7000,- Drivkvaselauget (kaffemaskine) kr.1500,- 8 Mon ikke foreningerne skriver lidt i Fejøbladet, når projekterne realiseres? Tak til Frisk-Fejø-Frugt for økonomisk støtte på kr Fejø Erhvervsråd siger tak til alle, der på den ene eller anden måde har bakket op om Pæreskudesejladsen 2010 HUSK Pæreskudesejladsen 2011 fra lørdag 3/9 til og med søndag 11/9! Med venlig hilsen Jørgen Andersen, Laust S. Jensen, Niels S. Larsen, Jan Norman, Jørgen Flade og Charlotte Skou Fejø Jagtforening Fejø Jagtforening afholdt rævejagt på øen lørdag d. 8/ Der var fremmødt ikke mindre end 55 jægere og 10 drivere m/u hunde. Der var mange lokale jægere, men også folk langvejs fra, fra andre jagtforeninger. Vejret var fint, men sneen og isen gjorde det meget svært at færdes omkring i såterne, samt at vi andre år har kunnet bruge kysten som en sikker flanke, men i år var der jo is, så der skulle også afsættes poster på isen. Dagen forløb perfekt, og selvom der kun blev set een ræv, og ingen skudt, tror jeg de fleste gik hjem med en god fornemmelse i maven efter jægergryden på sidste såt. Jeg kan orientere om at 4 dage efter den officielle ræve jagt, tog en lille gruppe på gravjagt, og denne dag fik de 2 ræve. I alt er der således nedlagt 6 ræve på øen i denne jagtsæson. I sidste Fejøblad takkede jeg sponsorerne til vores andespil, men glemte Fejø Syngepiger, der også havde sponsoreret. Det er hermed gjort, for jeg tør ikke lægge mig i klinch med de modne damer!! Vi har i bestyrelsen talt om at vi meget gerne ser at de der skyder dåvildt indberetter til jagtforeningen, så vi kan prøve at holde mandtal på dådyrene. P.B.V. Laust Spandet Jensen

9 NYT FRA FEJØ DRIVKVASELAUG I 2010 har Lauget haft mange gode timer både på søen og i land. Christiane var i Århus i pinsen og modtaget et særligt Historisk Dokument. Det er vi meget stolte af, da der kun er i alt 6 skibe der har et sådant. Mæfikken nåede desværre ikke til Århus pga. svinghjulet faldt af motoren på vej til Århus. Den blev derefter slæbt til Fejø, hvor vi fik 6 nye bolte, så svinghjulet kunne sættes på igen uden problemer. Vi deltog også i Træskibssammenslutningens skibsdage på Fejø, hvor der var mange gæster for at se de flotte skibe. Vi har haft vores normale onsdags og lørdagssejladser med mange ture her i området. Vi vil gerne opfordre til, at mange flere af vores medlemmer tager med ud at sejle. Ikke medlemmer kan også henvende sig, hvis man vil prøve en sejltur. Vi gør opmærksom på, at vi ikke er personforsikret, så man skal have sin egen forsikring. Vi takker Fejø Erhvervsråd, Lauritzens Fond, Henrik(købmand), Inge Christiansen, Jan Kofod Larsen, Johnny & Lis S. Hansen, Gunner Mortensen, Ingrid Hemmingsen, Ole Jensen, Vagn Larsen, Holm Kestler for økonomisk støtte til Lauget. Tirsdag eftermiddag kl havde Gitte Bohman og Fejøforeningen arrangeret afskedsreception for Fejøs bibliotekar Pia Nyberg, der flytter fra Fejø. Fejøboerne har været utrolig glade for Pia, så det var fuldstændig på sin plads, at Pia blevet hyldet på sin sidste arbejdsdag på Fejø. Susanne Lautrop fra Fejøforeningen holdt en kort tale til Pia og havde skrevet følgende ord: Livets omstændigheder har ført Pia Nyberg til beslutningen om at flytte nordpå for at komme tættere på sin familie i Helsingør. Derfor forlader hun som bekendt Fejø og sit job på Fejø Bibliotek og i Nakskov. Vi er mange der til fulde og forstår og respekterer hendes beslutning. Men vi er mindst lige så mange, som er rigtig kede af den. For vi kommer til at savne Pia på Fejø og på Fejø Bibliotek. Derfor vil vi gerne give os selv en lille ekstra anledning til at give et hende et knus og sige tak. Pia selv synes ikke der nogen grund til at gøre noget ud af det, men alle vi der har været trofaste lånere hver eneste tirsdag eftermiddag, når Pia har siddet på biblioteket med tændt lys, 9 Indkaldelse til Generalforsamling Onsdag den 23. feb. Kl i Det Gule Pakhus. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab og Budget 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelse (Viggo Bernhard Ole Norman er på valg) Bernhard modtager ikke genvalg) 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt Betaling af kontingent kan indbetales på konto eller på vedlagte girokort. Kontingentet er kr. 500,00 Se også vores hjemmeside På bestyrelsens vegne Viggo Møller Sørensen Formand Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar glade smil, nye friske og spændende bøger på hylderne, sin opmærksomhed og personlige kendskab på hver enkelt låner, så man føler sig speciel, og de hyggelige samtaler, der altid kommer til at udfolde sig, når man kommer for at låne eller aflevere eller hente bestilte bøger. Stemningen, mødestedet, hyggen, den altid opmærksomme, betænksomme og grundige service; det er vi rigtig mange der har brug for at sige Pia tak for, også selvom hun måske føler sig forlegen og helst vil være fri. Pia har virkelig vist os på Fejø, hvordan man kan gøre selv den allermindste biblioteksfilial stor i bevidstheden og i betydningen af de ting biblioteket kan formidle. Mens Pia har været på biblioteket, har vi på Fejø fundet ud af, hvor betydningsfuld en biblioteksfilial kan blive for os, og især når der er en bibliotekar, der engagerer sig og nyder samværet og udvekslingen med lånerne. Vi håber de finder os en god afløser.

10 Nu går våren gennem Nyhavn... Fejø Spejdergruppe Grupperådsmøde Vi glæder os til at se alle spejdere og forældre til årets grupperådsmøde søndag d kl. 14 på Dommergården. Nej. Det passer overhovedet ikke. Men stemningen og glæden ligner - I hvert fald den stemning og glæde, der lige har bredt sig i Fejø Spejdergruppe. Og hvis du var en af dem, der løftede kasser, poser, administrative opgaver eller andet i forbindelse med pæreskudesejladsen 2010, så vil alle Fejøs spejderbørn gerne sige dig tak. For vi har lige fået et skønt brev. Med en check. På hele kroner til delvis dækning af gruppens andel i spejdernes sommerlejr Det varmer utroligt meget både om hjertet og i pengekassen i en spejdergruppe, der næsten traditionen tro liiiige har lidt for få hænder til antallet af opgaver. Donationen betyder, at vi med lidt mere sindsro kan koncentrere os om det klassiske spejderarbejde med plads til kammeratskab, selvstændighed og samarbejde frem for at skulle fokusere på indtægtsgivende aktiviteter. Så tak. Til jer, der løftede, og til Fejø Erhvervsråd for tilliden og pengene. Når det er sagt, så har jeg også to opfordringer. Den første er: Husk pæreskuderne 2011! Der er brug for dig, mig, naboen, dem, der plejer, og dem, der aldrig har været med før. Alle med hjerte for sagen og øen kan melde sig til en dag eller flere som sælger i Nyhavn. Og det er sjovt, skulle jeg hilse og sige. Og overskuddet? Tja, det går til frivillige projekter på Fejø. Den anden er: Støt op om spejderne. Vi leder stadig med lys og lygte efter en ny formand, en ny kasserer og en ny juniorleder. Hvis ikke de to første er fundet inden grupperådsmødet d. 13. februar, får vi ikke lov til fortsat at eksistere, og må i værste fald lukke og slukke og sende pæreskudechecken retur, for uden frivillige voksne, ingen spejder. Så har du bare 2 % tid & gid til at gøre en indsats for pt. 19 glade spejderunger i alderen 6-13 år, så ring til mig ( ) og hør, hvad det kræver af indsats og færdigheder at løfte med. Læs også indlægget på spejdernes blog: 10 Inden vi går i gang med mødet (cirka. kl ) opfører juniorerne Maja, Isabell og Sarah et teaterstykke om førstehjælp, de selv har lavet. Alle er velkomne! På mødet skal vi have valgt en ny kasserer og en ny formand eller tage beslutning om at lukke gruppen. Mange hilsener Merete Webgruppen ønsker godt nytår til alle. Som tidligere annonceret, er det tid til at betale for adresser. Mange har fået det på plads, men der er stadig en del, hvor det må være glemt. Der opkræves ikke betaling adresser, idet disse udgår i slutningen af i år. Der er ganske, ganske få, der har disse adresser og at beholde dem vil være alt, alt for dyrt. Du/I skal derfor kun indbetale for en eller adresser. Man indbetaler enten på Giro eller bank konto, som anførte nedenfor. Giro kto Bank reg Husk at anføre eget navn, adresse Det koster 50,00 kr. adresse. I slutningen af februar 2011 laver vi i webgruppen en sidste opsamling af adresser, der hænger med betalingen, hvor vi så lige sender en sidste reminder ud. Adresser hvortil der ikke er indbetalt, vil med udgangen af marts blive slettet og tilbudt til anden side. Med venlig hilsen, Brian Krøyer, mob , Storemosevej 36.

11 Klip Spørgeskemaundersøgelse: Selvforsyning med vedvarende co2 neutral energi på Fejø Hvad mener du? Fejø Energiplangruppe søger energiløsninger, der passer for os der bor på Fejø. Derfor har vi udarbejdet dette spørgeskema, som vi håber du vil svare på. Dine svar vil hjælpe os med at finde gode energiløsninger på Fejø. Nogle af spørgsmålene kræver måske, at du finder kvitteringer frem for dit forbrug i Det vil give os det mest sandfærdige billede af dit forbrug. Det vil vi helst have, men dit bedste skøn er også værdifuldt for os. Det vigtigste er, at du svarer seriøst. Undersøgelsen er anonym og svarene bliver kun brugt som statistisk og kvalitativ baggrundsviden for Energiplangruppens arbejde med at lave en hensigtsmæssig energiplan for Fejø. I den afsluttende rapport bliver de bearbejdede tal brugt som illustration. Du hjælper os meget, når du gennemfører besvarelsen. Sæt krys/flueben ved dit svar. Vi skal kun have dit udfyldte skema én gang; dvs. kun et svar pr. husstand. Når du har udfyldt skemaet vil vi bede dig stikke det i postkassen ved Herredsvej 44 senest 15.februar. På forhånd tak for din interesse og medvirken. For Energiplangruppen på Fejø, Susanne Lautrop, Fejø 8.jan Først vil vi bede dig svare på nogle spørgsmål om dig selv, din familie, din bolig og din nuværende energi forsyning, forbrug og tilfredshed. Er du fastboende på Fejø? Har du feriehus på Fejø? Har du folkeregisteradresse på Fejø? 2. Hvor stor er din bolig? m m m2 Mere end 200 m2 3. Bor du i: Eget hus Lejet hus Lejet Lejlighed Anden boligform 4. Husstanden: Hvor mange beboere er der i boligen?(noter antallet af beboere på gennemsnitligt årsniveau) Hvor mange uger om året er dit hus/bolig beboet? Hvordan fordeler forbruget sig på varme- og energikilder i din bolig i dag og hvilket forbrug har du på de enkelte energikilder? Angiv ca. forbrug for Angiv procentvis ca. hvor stor en andel hver enkelt energikilde udgør i dit forbrug, og angiv dit faktiske forbrug i hhv. liter, m3 og kw afhængig af energitype. (F.eks. Olie 50% 1500l, Brænde 25% 4m3, El varme 25% 1500kw) % mængde Olie Koks Petrolium Brænde Træpiller-Briketter-Flis El Varme Luft til luft varmepumpe Luft til vand varmepumpe Jordvarme Solvarme Solceller 7. Hvad betaler du for varme? (Forbrug i 2010) kr kr kr kr kr kr kr kr. Mere end kr. Dækker forbruget både privat og erhverv - angiv da en ca. procentvis fordeling mellem de to Privat...% Erhverv...% Klip 11

12 Klip 8. Hvad betaler du årligt i el (2010 forbrug) kr kr kr kr kr kr kr kr. Mere end kr. Dækker forbruget både privat og erhverv - angiv da en ca. procentvis fordeling mellem de to. Privat... % Erhverv... % 9. Nu vil vi gerne vide noget om jeres brændstof forbrug på transport. 1) Hvor mange biler har I? 2) Hvor meget benzin/diesel bruger I om året? 10. Sejler I? Nej, vi har ikke båd Ja, vi har båd Vi bruger... liter diesel om året 11. I de næste spørgsmål er vi interesserede i, at få noget at vide om din tilfredshed med din nuværende energiforsyning i forhold til nye energikilder. Du må gerne vælge flere svar. Jeg er glad for min nuværende energiforsyning - og ønsker ingen ændringer Min nuværende energiforsyning fungerer - men jeg kunne godt tænke mig ændringer Fordi det er spændende Mere co2 frit Fremtidssikret energi Billigere Mindre besvær for mig (med at fyre, vedligeholde m.m.) Mere stabil forsyning Mere varme Andet 12. Hvad vil du helst? Selv sørge for min varme (med olie, brænde, varmeveksler, jordvarme eller anden individuel løsning) Hvis der var tilbud om fjernvarme, som var overkommeligt i pris og havde lige så høj forsyningsikkerhed, som jeg har nu i mit individuelle anlæg, ville jeg gerne skifte Jeg ved ikke rigtig, det kommer an på det konkrete tilbud og på prisen 13. Hvis jeg skulle tilslutte mig en kollektiv varmeforsyning ville det være afgørende om energien kommer fra ( Sæt gerne flere krydser). El fra vindmøller El fra biogas El fra solceller Vandbåren varme fra jordvarme Vandbåren varme fra halmfyr Vandbåren varme fra solvarme Andet, beskriv gerne: 14. Hvis forbrugsprisen for co2 neutral varme var den samme, eller lidt mindre end jeg betaler nu, ville jeg godt betale for at skifte til fjernvarme. For tilslutning under forudsætning af 20 års tilbagebetaling, ville jeg kunne betale. (Marker indtil smertegrænsen!) 1000 kr kr kr kr kr kr kr. Mere end Dette er sidste spørgsmål. Tak for hjælpen. Dine svar er vigtige for at finde de rigtige energiløsninger på Fejø. Og så lige til aller sidst: Hvor vigtigt er det for dig at dit energiforbrug er co2 neutralt? Afgørende Meget vigtigt Neutral Ikke særlig vigtigt Ligeglad Når du har udfyldt skemaet vil vi bede dig stikke det i postkassen ved Herredsvej 44 senest 15.feb. 12 Klip

13 Nyt fra Børnehuset. Tiden flyver af sted. Julen er båret ud, og vi er ved at få lidt forårskuller. I Børnehavegruppen arbejdes der rigtig meget med det sproglige. Man ved at jo tidligere man stimulerer jo dygtigere bliver børnene ti at udtrykke sig både mundtligt og skriftligt. Vi synger, hopper, danser, læser bøger, siger rim og remser m.m. Vi har også arbejdet med krop og bevægelse. Hver fredag går vi til morgensang sammen med skolen. Om eftermiddagen kommer alle skolebørnene og så er der tryk på. Vi er så småt ved at tænke på fastelavn så vi arbejder med masker og udklædning/ udsmykning. I værkstedet kan man lave forskellige småting i træ og for dem der har brug for at brænde noget mere krudt af er der tilbud om boldspil og lignende i gymnastiksalen, hallen eller udenfor. Og så den mere alvorlige del: At Børnehuset blev reddet på målstregen betød samtidig en forpligtelse om at opnå samme besparelse, som det politikerne havde foreslået. Det betyder at vi skal være MEGET opfindsomme. For det første er Lolland Kommune i stor pengenød og alle skal spare. For det andet er børnetallet på Fejø drastisk faldende. Pr. 1. august 2011 har vi 7 børnehavebørn og 29 fritidshjemsbørn. Temadag Lørdag d. 26. februar fra kl Vi har endnu ikke låst os fast på programmet, men vi forestiller os at samle alle gode ideer og arbejde videre ud fra de guldkorn, vi er sikre på dukker op fra alle jer. Vi har stor respekt for det arbejde bosætningsgruppen har lavet, men dette tiltag vil rette sig direkte mod børnefamilierne. Vi har bl.a. talt om: At få en foredragsholder fra en anden ø/ andet lokalsamfund til at fortælle en succeshistorie. At få beskrevet, hvad der gør børnelivet på øen til noget særligt At få hele øens befolkning til at komme med gode ideer At få en bred mediedækning Dagen giver anledning til at tale med hinanden i en hyggelig atmosfære. Børnene er med og vi spiser sammen. Håber du vil krydse i kalenderen. Mere detaljeret program kommer senere. Hilsen, Jonna i Børnehuset. Da det ikke lykkes at skaffe flere børn med Naturmetoden må vi importere. Hvordan skal det lykkes? Bestyrelsen i Børnehuset arrangerer en: Vesterby Vandværk er nu ved at være færdig med en større ombygning. Fremover vil det kunne betegnes som et moderne vandværk, der er nemt at drive. Bestyrelsen, som har haft en del arbejde de seneste år, vil derfor gerne der kommer nye friske kræfter til. Mød derfor op på den kommende generalforsamling og stil spørgsmål eller stil op til bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamling Tirsdag den 8 marts kl på vandværket. Vesterby Vandværk 13 Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Fremlæggelse af regnskab Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlige og formanden i hænde senest 1.marts (afleveret Herredsvej 130, eller på mail.: Med venlig hilsen Else Dürr Formand for Vesterby Vandværk

14 Gudstjenestelisten: 5. s.e. H3K, den 6. februar, kl. 10,00 6. s.e. H3K, den 13. februar, kl. 10,00 og på Fejø Centeret, kl. 19,00 Septuagesima, den 20. februar, kl. 14,00 ved Pia Pape Seksagesima, den 27. februar, kl. 10,00 Fastelavn, den 6. marts, kl. 10,00 1.s. i fasten, den 13. marts, kl. 10,00 2. s. i fasten, den 20. marts, kl. 10,00 og på Fejø Centeret, kl. 19,00 3. s. i fasten, den 27. marts, kl. 10,00 Midfaste, den 3. april, kl. 10,00 Mariæ Bebudelse, den 10. april, kl. 10, Kirkebilen er gratis og kører hver søndag og bestilles hos sp. på tlf. nr Sognepræsten har ferie februar, hvor der henvises til sp. Pia Pape, Birket, tlf. nr Mail Kirkekontakter: Provst Bjarne A. Madsen Storemosevej 109, 4944 Fejø Tlf E-post: Formand Per Strunch, Strandvejen 3, 4944 Fejø Tlf Kirkeværge Elin Henriksen Herredsvej 132, 4944 Fejø Tlf Kasserer Charlotte Skou Vestergårdsvej 1, 4944 Fejø Tlf Graver Hanne Humble Slettervej 12, 4944 Fejø Tlf Mobil Døde: Svend Aage Hansen Svend Erik Knudsen Døbte: Markus Campbell Lindén Houston, Canada Menighedsrådsmøder: den 21.2., 18.4., 23.5., 27.6., 22.8., 26.9., og Kl. 19,

15 Spejderne holdt fanevagt i Fejø Kirke nytårsdag Det var på Valdemarsdag, den 15. juni 2004, at Danmarkssamfundet overrakte spejderne fanen, som de har værnet om lige siden. Fanen hilser. Hvidt kors på rød dug. Vejret artede sig fortrinligt nytårsdag, da spejderne tog opstilling uden for kirken. Fanen bæres ud. Tak til spejderne, fordi I gjorde dette års nytårsgudstjeneste til en særlig festlig dag. Med et moderne udtryk er Dannebrog et ikon. Et billede. Et symbol. Et samlende udtryk. Det er både et ydre og et indre udtryk for det, der samler os, og som vi står sammen om. Fanen bærers ind. Foto: Kirsten Sydendal Jeg tror, vi alle lægger noget vidt forskelligt i Dannebrog som symbol. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det hvide (rene) kors, der minder mig om Kristi gerning for os; og den røde dug minder mig om Kristi røde blod, hans hengivenhed for os. BAM 15

16 GL. JØRGENS HJØRNE ved Jørgen F Jensen Minder fra barndomsårene - ca Postmanden faldt i Bagermosen (ved Brigetvej) Vi drenge lagde en tom pengepung ud på vejen med en snor i. Vi havde så gemt os inde bag hækken, og når den heldige finder kom forbi, og bøjede sig ned for at samle den op, så trak vi i snoren - og pengepungen forsvandt... - der var stor morskab inde bag hækken... En anden gang lagde vi en snor over vejen, som var bundet fast i den modsatte vejside. Da den gamle trætte postmand i Østerby nærmede sig på cykel, trak vi hårdt i snoren. Han væltede med cyklen, og var så uheldig at trille ud i mosen. Han kom til at ligge på ryggen, og var næsten helt forsvundet i mosevandet - kun piben stak op! Vi knægte indså da, at det ikke var så godt - og i hast løb vi væk og gemte os. Men - der blev ikke bragt mere post ud den dag.... Bilen i Bagermosen En dag kom landmanden kørende i sin Chevrolet årg.1931 ud fra sin indkørsel, som var på østsiden af Bagermosen. Da han svingede til højre ud på Herredsvej, skulle han lige hilse og vinke til en cyklist. Ved denne uopmærksomhed glemte han at rette bilen op, således at den fortsatte lige ud i Bagermosen. Føreren bed noget i piben, og gav så motoren fuld gas og forsøgte at bakke bilen op igen - men forgæves. Han måtte soppe i land i sit pæne tøj og sko. For ikke at samle for megen opmærksomhed, skyndte han sig hjem og hentede et par heste, som trak bilen op. Efter skift til tørt tøj kunne han så fortsætte sin køretur til Vesterby - og med frisk tobak i piben. Strandjagt i Kagevig. (denne er fra M.Hummelmoses Fejø-bog) En Fejø-jæger havde på sin skyde-pram monteret en genial anordning, så jægeren kunne stå inde på stranden, og prammen ordnede det hele selv. Geværet var monteret i stævnen, og et tids-ur på aftrækkeren. Jægeren fik øje på en stor flok vildænder, og satte så prammen i den retning, og den tøffede af sted. Geværet skulle så selv skyde om 4 minutter. Manden stod på stranden og tændte piben, mens han glædede sig til en lækker andesteg. Men undervejs fik skruen på skydeprammen fat i noget tang-klør, hvorved båden svingede rundt og havde nu pludselig kurs ind mod stranden, hvor jægeren stod. Da han opdagede sagens alvor, fik han travlt med at løbe i dækning bag en jordvold. Imens han lå nervøst på jorden og bed i piben, lød der skud - en dobbelt haglbyge lige henover manden. Så jægeren måtte slukøret luske hjem uden bytte. Siden den oplevelse blev båden igen ændret til normal jagt. Ja - gamle historier har det jo med at blive bedre med årene

17 FEJØ CENTERRÅD v/bente Bruun, formand. Vi havde en dejlig eftermiddag i december, hvor børnene fra Musikskolen og Børnehuset sammen med Heidi og Frederik kæmpede sig gennem sneen og kom hen på centeret og underholdt os med sang og musik. Tusind tak skal I have endnu en gang for den musikalske oplevelse, I gav os. Juleaften måtte nogen af os også kæmpe os igennem snedriverne. Nogle af os kom igennem pr. bil, mens andre måtte slide på apostelens heste. Til gengæld havde vi den hyggeligste juleaften med 24 deltagere. Madklubben stod for tilberedelsen af maden, som så Børnene sang Bjældeklang mens det sneede udenfor. bare skulle varmes og serveres. Sesse var overkok og iført rød bluse og nissehue. Og der var rigelige mængder af ande- og flæskesteg med passende tilbehør samt risalamande med tilhørende mandelgaver. På centeret er der sket det glædelige, at køkkenet nu igen er åbent for beboerne, således at de, der indtager deres aftensmad i spisestuen, atter kan hente service, vand m.m. Der er nu kommet så meget skred i projektet Træning og samvær, at vi formodentlig er helt klar til at åbne i marts. Vi har været så heldige dels at kunne overtage nogle træningsmaskiner og motionscykler fra Skovcenteret i Nakskov, dels at få bevilget penge til indkøb af flere ting til træningslokalet på vores center. 17 Traditionen tro, blev Lucia opført på Centret igen i år. Rummet skal muligvis males, før det tages i brug til træning. Et andet lokale til brug for centerrådsmøder samt indtil videre for Onsdagsklubben er blevet malet og udstyret med gulvtæppe m.v., så det er blevet et hyggeligt rum. Bestyrelsen har ikke endnu planlagt kommende arrangementer, men orienterer herom ved opslag. NB! Der afholdes generalforsamling mandag den 21. marts 2011 kl Se nærmere på opslag i starten af marts.

18 Fejø husholdningsforening den kreative Nu skal der ske noget igen, så derfor har vi bestilt en hel biografsal i Søllested Bio og Kulturhus tirsdag den 22. marts hvor vi skal se filmen SLUMDOG MILLIONAIRE Stedet er Mumbais slumkvarter og filmen handler om Jamal Malik, en 18-årig indisk dreng som deltager i den indiske udgave af Hvem vil være millionær, og alle de forviklinger dette medfører. Jamal spilles af den britiske skuespiller Dev Patel. Filmen fik 8 statuetter ved den årlige Oscar-uddeling i Hollywood, inklusive Bedste film og Bedste instruktør (Danny Boyle). Vi får lækker mad leveret fra Dannemare forsamlingshus til biografsalen, hvor der dækkes op til en hyggelig spisning inden forestillingen. I bedes venligst medtage service. Alle M/K er velkomne. Pris: 200 kr. for medlemmer (225 kr. for ikke-medlemmer). Vi skal afsted med færgen kl ! og kører i private biler (mod betaling til chaufføren). Meld jer til hos PIA ( ) Bindende tilmelding skal ske senest 1. marts!!! Kom og lær noget om emnet ULD Lørdag d. 19. februar 2011 kl på Den Lysegrønne Ø, Dybvig Havn. Pernille Vejbo instruerer i spinding og fortæller evt. om filtning. Birthe Gudbrand trakterer med kaffe og kage (20 kr). Sue Upton tager imod kursus gebyr (20 kr, inkl. noget materiale) og tilmelding ( eller ) KEA (fra Søllested) sælger kartet uld til at spinde, og lækkert garn til at strikke, hvis ikke man kan spinde perfekt med det samme! Hvis du har din egen spinderok, tag den med. Ellers kan du låne en. 18 Knasende knækbrød med frø 1 dl.havregryn 4dl. frø (fx. sesamfrø, hørfrø, solsikkerkerner, birkes ) 1 dl. fuldkornshvedemel 2,5 dl speltmel 2 dl lunkent vand 1 dl olivenolie ca. 1 tsk salt Alle frø blandes sammen med salt. Hæld vand og olie i en skål og rør frøene deri. Lidt efter lidt tilsætter du melet. Ælt det godt til en smidig dej. Rul dejen ud mellem 2 stk. bagepapir, så det passer til 2 bageplader. Skær knækbrødene ud i ønsket størrelse med en skarp kniv. Bag ved varmluft i ca. 20 minutter på 200C. (Man kan godt variere meltyper og frøtyper.) Velbekomme --- Sue Upton

19 Stor Tak Jeg vil gerne sige tak til Peder Flade, der gjorde det muligt at alle fik mad, da vi havde det voldsomme snejvejr. Det var vi meget glade for. Samtidig vil jeg sige tak til Centerrådet og hjælpere, der gjorde det muligt, at alle på centeret fik en god Juleaften. Uden dem havde vi ikke kunnet gøre dette. På madklubben og køkkenpersonalets vegne, Connie Mortensen. Fremlysning af kat Denne kat har boet hos os i 4 uger nu og vores andre 5 katte synes ikke særlig godt om dens tilstedeværelse. Den jager dem væk en efter en. Den er meget langbenet, ikke tam, dens miau er meget højt og jeg tror det er en hankat. Hvis er det? Henvendelse hos Kikki, Skaløvej 1 eller tlf Hvis ikke der er nogen henvendelser inden for 14 dage bliver katten aflivet. NY SEJLPLAN gældende fra den 13. december 2010 til 12. december 2011 er trykt i Fejøbladet december 2010 på s.19 Årsplan for Fejøbladet 2011 Blad nr Deadline 18. jan. 8. marts 26.april 14. juni 26. juli 6. sept. 18. okt. 29. nov. Udkommer uge 5 uge 12 uge 19 uge 26 uge 32 uge 38 uge 44 uge 50 Mandag til torsdag Fredag Lørdag-søndag Tømrer/Snedker Større som mindre tømrer/snedker arbejde med kvalitet udføres til Øen s bedste priser. De ringer, og jeg kommer straks til Fejø Mike B. Rasmussen ApS Kragenæs Tlf.:

20 UDLEJNING AF SOMMERHUS 300 år gammelt bindingsværkshus med stråtag, nænsomt restaureret, med både vaskemaskine, opvaskemaskine og tv. 50 m2 fordelt på 1 soveværelse og åbent køkken til stuen. Stor fordel kun 5 minutters gang til købmanden. Havudsigt mod Bandholm. Vi har Blåt Flag strand på Fejø. Udlejes på ugebasis. Ved flere uger gives der rabat. Ring til Minna på telefon eller til: 20

Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5.

Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5. Marts 2011 37. årgang, nummer 2 Skalømøllen Foto: John Larsen Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5. Læse om mødet Ø-liv et godt

Læs mere

April 2010 36. årgang, nummer 3

April 2010 36. årgang, nummer 3 April 2010 36. årgang, nummer 3 Sødmandel i vores Hideawayhave på Fejø. Blomsterne på forskellige mandelsorter kan variere i størrelse og farve fra hvid over rosa til pink. Bemærk de blomstrende mirabeller

Læs mere

August 2011 37. årgang nummer 5

August 2011 37. årgang nummer 5 August 2011 37. årgang nummer 5 Træskibsuge i Dybvig juli 2011 - foto John Larsen Fejøbladet Fejø-Bladet udgives af Fejøforeningen og sendes til alle helårshusstande på Fejø samt til annoncørerne. Bladet

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5 Nummer 8, 15. årgang, september 2009 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Kubik i Skartved: Klub blev til... Læs side 3 Har TV Bjert overtaget

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF. Redaktion

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd Sportsstjerner - Gadespejl - Lokalpolitik

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT Vi respekterer ikke nej til reklamer Redaktionsindlæg. Bladets jubilæum blev fejret på behørig vis i onsdags, idet tanken om et blad blev født for 25 år siden.

Læs mere

Nummer 75. for Øster Brønderslev og Hallund området. SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik

Nummer 75. for Øster Brønderslev og Hallund området. SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området SPAR-butikken - Julegaver - Grus og Sand Dagplejere - Kirke-Nyt - Vinsmagninger - Ny butik Kreaklub - Forsamlingshuset - Samlingshuset - Elmehøj Nummer

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg Nummer 47 13. årgang April 2010 Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming, Vinderslevvej

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere