INFORMATION. om børsnotering af investeringsselskabet Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION. om børsnotering af investeringsselskabet Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S"

Transkript

1 INFORMATION om børsnotering af investeringsselskabet Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S

2 INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German High Street II A/S INVESTERINGEN TYSK ØKONOMI BØRSNOTEREDE AKTIER Absolut solid og perspektivrig investering i førsteklasses strøgejendomme i store tyske byer Værdipotentiale fra forventede lejestigninger og faldende afkastkrav på de bedste beliggenheder Selskabet har en stærk pipeline af ejendomme på over DKK 700 mio. Investering i tæt samarbejde med Investea A/S, der har mangeårig erfaring med indkøb af tyske strøgejendomme og to lokale kontorer i Tyskland Finansielt solidt projekt med risikospredning på en række af de bedste tyske byer og delstater Det tyske Export Wunder forvandlet til et helstøbt opsving med varig stærk vækst, faldende ledighed og stigende indenlandsk efterspørgsel Reduceret usikkerhed om husholdningernes situation fører til stigende privatforbrug og detailhandel på centrale indkøbsstrøg Stort opdæmmet forbrugsbehov som følge af en høj tysk opsparingskvote ventes udløst i de kommende år En omsættelig børsnoteret ejendomsinvestering Fornuftig risikospredning i forhold til en typisk værdipapirportefølje Ubegrænset mulighed for at investere pensionsmidler Forventning om stigende udbytte i budgetperioden Aktietegning åben for både private og selskaber

3 1 INVESTERINGSRESUME Det er attraktivt at investere i Tyskland i øjeblikket, da det stærke tyske opsving forventes at medføre stigende markedsleje og stigende ejendomspriser på tyske strøgejendomme. Investea German High Street II A/S investerer i tyske strøgejendomme med bedste beliggenhed i større tyske byer. Selskabet har allerede indgået betingede aftaler om køb af strøg ejendomme i blandt andet Hamborg, Frankfurt, Essen, Kassel og Rosenheim. Børsemission Der er ansøgt om børsnotering af Investea German High Street II A/S, og børsprospektet forventes offentliggjort medio august Første handelsdag på OMX Københavns Fondsbørs forventes medio september Det aktuelle aktieudbud bliver på op til DKK 711 mio. I løbet af det kommende halve år forventer Investea German High Street II A/S at investere for minimum DKK 1,6 mia. i tyske strøgejendomme. Indskudsfinansiering på attraktive vilkår Sparekassen Vendsyssel tilbyder indskudsfinansiering til investorer i Investea German High Street II A/S på attraktive vilkår og til en lav lånerente på p.t. 6,1%. Bestil børsprospekt Der forventes stor efterspørgsel efter aktierne. Aktierne tegnes indtil den 14. september Tegningsperioden lukkes tidligst den 31. august. Børsprospekt inklusiv tegningsblanket kan bestilles ved henvendelse til Investea German High Street II A/S. Kontakt Kontakt os på eller telefon for yderligere information om Investea German High Street II A/S.

4 2 INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S Helstøbt økonomisk opsving i Tyskland Det tyske opsving er en realitet. Det stærke arbejdsmarked, stigende boligpriser og stærk forbrugertillid forventes i de kommende år at føre til stigende privatforbrug og styrket detailhandelsklima. Økonomisk opsving drevet af investeringer, privatforbrug og eksport Den tyske økonomi er efter en årrække med svag vækst inde i et stærkt opsving. Opsvinget underbygges af blandt andre Danske Bank, der i den seneste prognose har opgjort væksten for tysk økonomi i 2006 til 2,7 %, hvilket er det højeste niveau i ti år. Danske Bank forventer, at væksten i BNP tiltager yderligere til 2,9 % i Forventningerne om et fortsat økonomisk opsving understøttes af høje aktuelle niveauer for indikatorer for erhvervs- og forbrugerttillid. Vækst i 2006 på højeste niveau i de seneste 10 år Beskæftigelsen stiger og ledigheden falder i Tyskland. Ledigheden er faldet fra ca. 4,8 mio. mennesker til ca. 3,9 mio. fra april 2006 til april 2007, og det uafhængige IFO-institut for økonomisk analyse i München vurderer, at arbejdsløshedsprocenten i det vestlige Tyskland falder fra 8,7 % i 2006 til 7,2 % i 2007 og 6,5 % i Der er lanceret en række arbejdsmarkedsreformer i tysk økonomi, hvilket forventes at medvirke til en fortsat nedbringelse af ledigheden. Positivt arbejdsmarked og faldende ledighed Mens væksten i den tyske økonomi tidligere primært har været eksportdrevet, er opsvinget i dag bredt forankret i en stærk eksport, høje investeringer og et stigende privatforbrug. En række indikatorer peger på et fortsat stigende privatforbrug og positivt detailhandelsklima. Ledigheden er faldet, der er reduceret usikkerhed om husholdningernes økonomi, privatboligmarkedet er steget kraftigt og forbrugertilliden er rekordhøj. Desuden er den tyske økonomi fortsat præget af en høj opsparingskvote. Et fald i de tyske husholdningers opsparing med bare en eller et par procent-point vil udløse en betydelig efterspørgselsvirkning i Tyskland, der især forventes at medføre stigende efterspørgsel efter detailhandelsvarer og dermed resultere i forbedrede vilkår for detailhandelsbranchen. Bredt forankret opsving Fortsat store forskelle mellem øst og vest Den gennemsnitlige ledighedsprocent i Tyskland på knap 9% dækker over store regionale forskelle. Ledigheden i det tidligere Vesttyskland ligger på 7,3% mod 14,7% i det tidligere Østtyskland. Forskellene træder særligt tydeligt frem, når man sammenligner de sydlige delstater Baden-Württemberg og Bayern med ledighedsprocenten under 5% med de nordøstlige delstater Berlin og Mecklenburg-Vorpommern, hvor ledighedsprocenterne er knap 16%. Vigtigt at være eksponeret mod de rigtige delstater og byer Forskellene i ledighed og velstand mellem de enkelte delstater viser sig også i forskelle i tyskernes vurdering af livsbetingelserne. Ifølge en undersøgelse af Perspektive Deutschland fra 2006 er 72% af tyskerne i de vestlige delstater tilfredse med deres livsbetingelser mod 51% af østtyskerne. Hele 80% af borgerne i Baden-Württemberg og 77% af borgerne i Bayern er tilfredse med livsbetingelserne mod 61% i Berlin og 49% i Mecklenburg-Vorpommern. Størst livskvalitet i de vestlige delstater De demografiske bevægelser har i det sidste tiår været en bevægelse fra øst til vest, og de fremtidige geografiske bevægelser ventes at afspejle tyskernes opfattelse af livsbetingelserne i de enkelte delstater. Investea German High Street II A/S investerer udelukkende i byer og delstater med positive nationaløkonomiske, demografiske og handelsmæssige faktorer. Investea German High Street II A/S investerer kun i gode tyske byer

5 3 LEDIGHED - HISTORISK OG FORVENTNINGER Mio. ledige 5,4 5,0 Den tyske arbejdsløshed er hastigt faldende. Der er dog fortsat betydelige forskelle på de østlige og de vestlige delstater. Der er tilsvarende forskelle i den tyske befolknings opfattelse af livskvaliteten i øst og vest. 4,6 4,2 3,8 3,4 3,0 IFO 2007 IFO 2008 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Kilde: IFO-instituttet og Deutsche Bundesbank PRIVATFORBRUG - HISTORISK OG FORVENTNINGER % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Danske Bank Nordea Det tyske privatforbrug er stigende. Der er enslydende forventninger om fortsat stigning i privatforbruget begrundet blandt andet i rekordhøj forbrugertillid, et stigende tysk privatboligmarked og faldende ledighed. -1, Kilde: Deutsche Bundesbank, Danske Bank og Nordea REKORDHØJE ERHVERVS- OG FORBRUGERTILLIDSINDIKATORER Erhvervstillid Både erhvervslivet, forbrugerne og eksperterne har et positivt syn på udsigterne i den tyske økonomi. Erhvervstillidsindikatoren og forbrugertillidsindikatoren er aktuelt rekordhøje. Det styrker forventningerne til et varigt opsving i Tyskland. 85 Forbrugertillid Kilde: IFO-instituttet og Nordea

6 4 INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S Solide perspektiver i de bedste tyske strøgejendomme Tidspunktet for investering i tyske strøgejendomme er lige nu helt rigtigt. Der ventes lejestigninger på de bedste beliggenheder i de kommende år, og priserne er stadig lave i forhold til det øvrige Europa. Derudover er en investering velbeliggende tyske strøgejendomme en sikker investering med lav genudlejningsrisiko. Stort lejestigningspotentiale Det forventes, at den positive udvikling i tysk økonomi og forbrug medfører, at strøgejendomme med bedste beliggenhed vil opnå øgede lejeindtægter og stigende ejendomsværdier. De relativt lave priser på tyske strøgejendomme hænger sammen med udviklingen i lejeindtægterne, der ikke er fulgt med prisudviklingen i det sidste tiår. I resten af Europa har lejestigningerne omvendt været større end de generelle prisstigninger. Lave ejendomspriser i Tyskland begrundet i lav leje Lejen i Tyskland er i de seneste år stabiliseret. Under indtryk af det stærke opsving og det stigende privatforbrug er det er i dag en udbredt forventning, at lejen vil stige kraftigere end inflationen. Tyske strøgejendomme handles typisk til en faktor på gange den årlige husleje. Fremtidige lejestigninger vil dermed få signifikant positiv indflydelse på handelsværdien af de tyske strøgejendomme. Forventninger om stigende lejeindtægter Afkastkrav i Tyskland meget højt i forhold til resten af Europa Siden 1993 er priserne på tyske strøgejendomme faldet med 18%, mens de er steget i resten af Europa. For eksempel er prisindekset på erhvervsejendomme i København steget med 133% siden De lave tyske ejendomspriser er blandt andet et udtryk for, at lejen er lav, da markedsprisen på en ejendom afspejler værdien af den leje og driftsindtjening, som ejendommen genererer til ejerne. Tyske ejendomspriser er faldet de sidste ti år, mens priserne er steget i resten af Europa De lave priser er dog også et udtryk for, at tyske byejendomme handles til højere afkast end sammenlignelige byer i resten af Europa. For eksempel handles tyske strøgejendomme typisk til en faktor på gange den årlige husleje, mens tilsvarende strøgejendomme i København aktuelt handles til en en pris på gange den årlige husleje. Såfremt det tyske opsving fortsætter, er der på længere sigt ingen grund til at forvente, at ejendomme i f.eks. München og Frankfurt vil blive handlet til en lavere lejefaktorer end i f.eks. København eller Amsterdam. Forventning om normalisering af afkastkravet Det forventes, at der i fremtiden er et stort potentiale for prisstigning i Tyskland både som følge af forventede lejestigninger og som følge af en normalisering af de relativt lave lejefaktorer i det tyske marked. I takt med de stærke tegn på et varigt tysk opsving, har der i det seneste år samlet sig en betydelig investorinteresse om det tyske ejendomsmarked. I 2006 steg transaktionsomfanget i forbindelse med ejendomme med 109%, og priserne er steget med 10% gennem det seneste år. Det forventes at prisstigningerne vil fortsætte i den kommende periode. Dobbelt potentiale i tyske strøgejendomme

7 5 PRISUDVIKLINGEN PÅ TYSKE ERHVERVSEJENDOMME Indeks, 1993= Erhvervsejendomme i Københavnsområdet 200 Prisudviklingen for tyske strøgejendomme er langt bagefter, både målt i forhold til de generelle tyske prisstigninger og ikke mindst i forhold til ejendomspriserne i det øvrige Europa, herunder København som vist i figuren. 150 Tyske forbrugerprisindeks 100 Tyske strøgejendomme Kilde: Deutsche Bundesbank, Kemper s, Sadolin og Albæk NØDVENDIG LEJESTIGNING FOR AT INDHENTE 10 ÅRS INFLATIONSEFTERSLÆB PÅ 10 ÅR Indeks, 1996= Tyske forbrugerprisindeks Lejeudviklingen for tyske strøgejendomme er i det sidste tiår ikke fulgt med prisudviklingen. En normalisering i løbet af det næste tiår indebærer en årlig lejestigning på inflationen plus 2% Lejeniveau i det vestlige Tyskland Da tyske strøgejendomme handles til en faktor på gange den årlige husleje, vil huslejestigninger få markant positiv indflydelse på handelsværdien Kilde: Kemper s, Deutsche Bundesbank og beregninger AFKASTKRAV I UDVALGTE EUROPÆISKE STORBYER Driftsindtjening i forhold til handelspris (%) 6 5 Strøgejendomme i tyske storbyer handles til høje afkast i forhold til andre europæiske storbyer. Det vil sige, at ejendommenes priser er forholdsvist lave i Tyskland målt i forhold til den lejeindtægt og driftsindtjening, som ejendommene genererer til ejerne Dublin London (West end) København Leeds Glasgow Bruxelles Paris Barcelona Amsterdam London Cheapside Wien Prag Frankfurt München Berlin Hamborg Selv ved det nuværende lave lejeniveau, der rummer et stort stigningspotentiale, er tyske strøgejendomme relativt billige i forhold til andre europæiske storbyer. Såfremt det tyske opsving fortsætter, er der på længere sigt ingen rimelig grund til at forvente, at ejendomme i f.eks. München og Frankfurt vil blive handlet til højere afkast end i f.eks. København eller Amsterdam. Kilde: CB Richard Ellis

8 6 INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S Stærk pipeline af førsteklasses strøgejendomme Investea German High Street II A/S investerer udelukkende i velbeliggende strøgejendomme i større tyske byer. Ejendomme skal opfylde en række kriterier for at være kvalifi cerede til at indgå i projektet, og ejendomsporteføljen skal som helhed opfylde en række kvalitets- og spredningskriterier. Investea German High Street II A/S investerer udelukkende i tyske strøgejendomme, der vurderes at rumme et stort stigningspotentiale. Det forventes således, at tyske strøgejendomme med bedste beliggenhed vil udvikle sig bedre end markedet generelt. Desuden er genudlejningsrisikoen for strøgejendomme væsentligt lavere end øvrige ejendomssegmenter. Sidst men ikke mindst viser erfaringen, at de bedst beliggende ejendomme som regel opnår de største værdiforøgelser under et opsving. Fokus på det rigtige ejendomssegment Opfyldelsen af kvalitetskravene sikres løbende af selskabets bestyrelse og investeringskomite med deltagelse af aktionærvalgte repræsentanter. Ejendommene, som Investea German High Street II A/S har fokus på, ligger på hovedstrøget eller i det bedste handelsområde i tyske byer med mindst indbyggere. Ejendommene vil primært være beliggende i byer med stærk økonomi og demografi. Ejendommenes købspris forventes at ligge i niveauet DKK mio. pr. ejendom, og startafkastet målt som driftsoverskuddet i forhold til handelsprisen forventes at udgøre mellem 4,25% og 5,5%. Investeringskriterier sikrer høj kvalitet af indkøbte ejendomme Den samlede portefølje skal, når den er fuldt udviklet, opfylde en række krav til kvalitet og risikospredning. Blandt de væsentligste krav kan nævnes, at mindst 70% af porteføljens lejeindtægt stammer fra byer med mindst indbyggere. Mindst 95% af lejeindtægten skal stamme fra byer i det tidligere Vesttyskland eller fra enkelte stærke byer i Østtyskland. Ved udvælgelsen af ejendomme til Investea German High Street II A/S vil der tillige være en række valgkriterier i relation til ejendommens synlighed og udviklingspotentiale, der kun kan vurderes individuelt med udgangspunkt i den konkrete ejendom. EJENDOMME Generelle karakteristika for de enkelte ejendomme PORTEFØLJEN Karakteristika for porteføljen 1 Pris fra DKK mio. der kan fraviges i særlige tilfælde 2 Beliggenhed på hovedindkøbsgade eller gågademiljø i centrum 3 Beliggende i byer med mindst indbyggere 4 Beliggende i byer med en samlet positiv vurdering af handelsliv, økonomi og demografi 5 Normal eller god teknisk standard 6 Leje på eller under markedsniveau 1 Forventet porteføljestørrelse DKK 1,6 mia strøgejendomme 3 Begrænset lejekoncentration på enkeltlejer 4 Min. 70% af lejen fra byer med mindst indbyggere 5 Min. 95% af lejen fra vesttyske byer og enkelte stærke østtyske byer 6 Min. 60% af lejen fra butikker

9 7 Selskabet har indgået købsaftaler og såkaldte Letter of Intent-aftaler om køb af i alt 15 ejendomme med et samlet udlejningsareal på ca m 2. Fem ejendomme er sikret selskabet i kraft af endelige købsaftaler. For de øvrige ti ejendomme har selskabet indgået Letter of Intent-aftaler med de respektive sælgere. Letter of Intent-aftalerne sikrer selskabet en eksklusivitet til i en nærmere afgrænset periode at foretage sædvanlig due diligence med henblik på efterfølgende at indgå endelig købsaftale. Placeringen af de foreløbigt 15 strøgejendomme i Investea German High Street II A/S Hamburg Braunschweig Essen Gütersloh Kassel Betydelig spredning på de bedste delstater og byer Aachen Leverkusen Koblenz Frankfurt am Main Pforzheim Landshut Passau Rosenheim

10 8 INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S Lejeindtægten fra ejendommene er på en række måder kendetegnet ved en betydelig spredning. Den geografiske spredning er betydelig, idet lejeindtægten er fordelt på 7 delstater og 13 byer. Målt efter lejeindtægten er Nordrhein-Westfalen den vigtigste delstat med 26% af lejeindtægten fulgt af Bayern med 24% af lejeindtægten, Hessen med 20% af lejeindtægten og Hamborg og Niedersachsen hver med 9% af lejeindtægten. Frankfurt er målt på lejeindtægten den vigtigste by svarende til 11% af lejeindtægten efterfulgt af Essen med 10% af lejeindtægten. Den vigtigste lejer i porteføljen repræsenterer mindre end 6,5% af den samlede lejeindtægt. Spredningen ventes yderligere forbedret i takt med indkøbet af nye ejendomme. Betydelig spredning på de bedste delstater og byer Aktuelle lejeindtægter fordelt på byer % Frankfurt Essen Hamburg Passau Braunschweig Aachen Rosenheim Kassel Koblenz Landshut Pforzheim Gütersloh Leverkusen Lejeindtægterne er fordelt med 83 % fra butikker, restauranter, bankvirksomhed m.v., 10 % fra kontorer og klinikvirksomhed, 6 % fra boliger og ca. 0,5 % fra parkering. Lejemålene er udlejet til en række stærke lejere. Butikker er den største indtægtskilde Areal- og lejefordeling Arealfordeling Lejefordeling 22% 20% 10% 7% Bolig Butikker og parkering 58% 83% Kontor og klinik Investea A/S forhandler aktuelt om en række yderligere ejendomskøb til selskabet i Berlin, Hamborg, Konstanz og Stuttgart. Læs mere om Investea A/S på de følgende sider. Modsat side: Billeder fra et udsnit af ejendommene i Investea German High Street II A/S

11 9

12 10 INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S Investea A/S har stor erfaring med tyske ejendomme Investea A/S varetager indkøbet af ejendomme for Investea German High Street II A/S. Selskabet har mangeårig erfaring på det tyske marked og stor kompetence indenfor indkøb og administration af tyske strøgejendomme. Investea A/S er desuden tæt på det tyske marked i kraft af selskabets to kontorer i Tyskland. Gennem det seneste år har Investea A/S formidlet 46 ejendomme i Tyskland, når man medregner de 15 ejendomme i Investea German High Street II A/S. Heraf var 43 strøgejendomme med markante beliggenheder på prominente adresser i byer som Hamborg, Frankfurt, Dortmund, Nürnberg, Essen, Wiesbaden, Mönchengladbach, Aachen, Kiel, Gelsenkirchen, Bochum og mange flere. Det gennemsnitlige indbyggertal i byer, hvor Investea har formidlet strøgejendomme, er ca Investea A/S stod i 2006 bag projektet German High Street Portfolio, der erhvervede 23 strøgejendomme i 18 store tyske byer. Investea A/S er ekspert i tyske strøgejendomme Investea A/S stiller høje kvalitetskrav for alle erhvervede ejendomme, hvilket sikrer de indkøbte ejendomme det største værdipotentiale og høj investeringssikkerhed. Investea A/S opretholder via egne kontorer i Berlin og München løbende en pipeline af tyske strøgejendomme, der analyseres med henblik på beslutning om eventuelt indkøb til Investea German High Street II-porteføljen. Høje kvalitetskrav Det seneste år har Investea A/S samlet formidlet ejendomme for DKK 2,2 mia. i Tyskland. Heraf tegner de 43 strøgejendomme sig for ca. DKK 1,9 mia. Strøgejendomme Retailparker Hoteller Modsat side: En række tyske strøgejendomme formidlet af Investea A/S i forbindelse med tidligere projekter

13 11

14 12 INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S De bedste byer og delstater Investea German High Street II A/S investerer udelukkende i de bedste tyske delstater og byer. For at være interessant for Investea German High Street II A/S skal en by være kendetegnet ved en samlet positiv vurdering af demografi ske, økonomiske og handelsmæssige faktorer. Nedenfor fi ndes en gennemgang af delstater og byer, hvor Investea A/S vurderer, at selskabet hovedsagligt vil fi nde relevante ejendomme og hermed gennemføre sin strategi. Arbejdsløshedsprocenter og livskvalitet i de tyske delstater SCHLESWIG- HOLSTEIN 8,4 HAMBURG 9,0 BREMEN 12,8 MECKLENBURG- VORPOMMERN 15,8 Tilfredshed med livet % Arbejdsløshedsprocent 8,9 Tyskland NIEDERSACHSEN 8,7 BERLIN 15,7 7,3 14,7 Vestlige tyskland Østlige tyskland NORDRHEIN-WESTFALEN 9,6 HESSEN 7,6 SACHSEN-ANHALT 15,6 THÜRINGEN 12,6 BRANDENBURG 14,8 SACHSEN 14,2 RHEINLAND- PFALZ 6,5 SAARLAND 8,6 BAYERN 4,6 BADEN- WÜRTTEMBERG 4,8 Kilder: Perspektive Deutschland maj 2006 (McKinsey, Stern, ZDF og WEB.de) og Bundesagentur für Arbeit juli 2007

15 13 Baden-Württemberg Delstaten Baden-Württemberg har ca. 10,7 millioner indbyggere og dækker km 2. Baden-Württemberg er den tredjestørste af de 15 tyske delstater, både med hensyn til befolkning og areal. Baden-Württemberg er også en af de rigere tyske delstater målt ved BNP pr. indbygger. De største byer er Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg og Heibronn. Erhvervslivet i Baden-Württemberg er primært domineret af små og mellemstore virksomheder. Vigtige industriområder for delstaten er elektrisk og mekanisk fremstilling og automobilindustrien. En af de rigeste tyske delstater Baden-Württemberg er den tyske delstat, der har oplevet den stærkeste befolkningsfremgang i de sidste 20 år. Det hænger blandt andet sammen med delstatens stærke økonomi og en lav ledighed på kun 4,8% af arbejdsstyrken. Ifølge Perspektive Deutschland oplever 80 % af borgerne i Baden-Württemberg meget høj livskvalitet mod 69% i gennemsnit for Tyskland. Borgerne i Baden-Württemberg oplever dermed den højeste livskvalitet af nogen delstat i Tyskland. Baden-Württemberg har nogle af Tysklands ældste og mest velrenommerede universiteter. Den høje koncentration af universiteter danner et solidt grundlag for en fortsat stærk udvikling indenfor ny teknologi og produktion. Den laveste ledighed og den højeste livskvalitet af nogen tysk delstat Kiel Baden-Württemberg HAMBURG SCHLESWIG- HOLSTEIN MECKLENBURG- VORPOMMERN Schwerin By Befolkning Forventet befolkningvækst indtil 2015 Købekraftsindeks Handelsindeks NIEDERSACHSEN BREMEN Hannover BERLIN Potsdam Magdeburg BRANDENBURG SACHSEN-ANHALT Stuttgart % Karlsruhe % Freiburg (Breisgau) % Heidelberg % Heilbronn % Esslingen (am Neckar) % Ludwigsburg % Konstanz >4% Friedrichshafen % Göppingen % Baden-Baden % NORDRHEIN-WESTFALEN Düsseldorf Erfurt THÜRINGEN HESSEN RHEINLAND- Wiesbaden PFALZ Mainz BAYERN SAARLAND Saarbrücken BADEN- WÜRTTEMBERG STUTTGART München Dresden SACHSEN Bayern Bayern er den sydligste og en af de rigeste delstater i Tyskland. Bayern har ca. 12,5 millioner indbyggere og dækker km². De største byer er München, Nürnberg, Augsburg og Ingolstadt. Bayern er en af de stærkeste økonomiske regioner i Europa, og den økonomiske udvikling i Bayern har gennem de sidste 20 år været konsistent bedre end i Tyskland som helhed. Arbejdsløsheden i Bayern er desuden meget svarende til kun 4,9 % af arbejdsstyrken (juli 2007). Den sydligste tyske delstat med stærk økonomi Bayern er kendetegnet ved særdeles gode uddannelsesmuligheder, og delstaten har 11 universiteter og 17 polytekniske læreanstalter. Dette danner et solidt grundlag for en fortsat stærk udvikling indenfor ny teknologi og service. Bayern tiltrækker årligt en større turisme end nogen anden tysk delstat, og flere af byerne nyder godt af dette. Bayern skiller sig også ud for en meget høj grad af borgertilfredshed. 77 % af den bayerske befolkning oplever en meget høj livskvalitet, hvilket kun overgås af Hamborg og Baden-Württemberg. Gode uddannelsesmuligheder og høj livskvalitet

16 14 INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S Bayern By Befolkning Forventet befolkningvækst indtil 2015 Købekraftsindeks Handelsindeks München % Nürnberg % Augsburg % Ingolstadt % Fürth Uændret Erlangen Uændret Bamberg Uændret Aschaffenburg % Landshut % Kempten (Allgäu) % Rosenheim % Düsseldorf Mainz SAARLAND Saarbrücken NIEDERSACHSEN NORDRHEIN-WESTFALEN Kiel HAMBURG BREMEN HESSEN Wiesbaden Hannover Stuttgart Hamborg Havn er den næststørste transporthavn i Europa og den niende største i verden. Hamborg havn er samtidig den hurtigst voksende i Europa, og Hamborg regner med at overgå Rotterdam i I alt blev der i 2006 transporteret 9 millioner container enheder (TEU) og 134 millioner tons varer. Hamborgs erhvervsliv er præget af servicevirksomhed indenfor handel, medier, turisme, banker og forsikringer. En række internationale virksomheder er repræsenteret i Hamborg, og en række af Tyskland topvirksomheder har hovedsæde i byen. Det gælder f.eks. Airbus, Beiersdorf, Hapag Lloyd, Helm, Olympus, Otto Versand, Panasonic, Tchibo og en række store tyske forlag, der til sammen udgiver mere 50 % af al trykt tysk kommunikation. Der findes omkring 30 højere uddannelsesinstitutioner i Hamborg. BADEN- WÜRTTEMBERG RHEINLAND- PFALZ SCHLESWIG- HOLSTEIN MECKLENBURG- VORPOMMERN Schwerin BERLIN Potsdam Magdeburg BRANDENBURG SACHSEN-ANHALT SACHSEN Dresden Erfurt THÜRINGEN BAYERN MÜNCHEN Hamborg Hamborg er med 1,7 mio. indbyggere Tysklands næststørste by og samtidigt en af landets 16 delstater. Hamborg er det økonomisk og kulturelle centrum for Nordtyskland. Hamborg er en af de rigeste tyske delstater målt ved BNP pr. indbygger, der ligger ca. 70 % over det tyske gennemsnit. Dette afspejler sig i et positivt handelsklima i Hamborg, og byens handelsindeks ligger på 123. Derudover er arbejdsløshedsprocenten på 9,0 % (juli 2007). Hamborg skiller sig desuden positivt ud med hensyn til borgertilfredshed, idet 78 % af borgerne oplever meget høj livskvalitet. Nordtysklands hovedstad Hamborg er præget af særdeles positiv økonomisk og befolkningsmæssig udvikling. Befolkningen i Hamborg by er vokset med ca personer eller 9 % siden Bystyrets ambitioner om fortsat vækst i befolkningen og erhvervslivet fremgår af sloganet»metropole Hamborg Wachsende Stadt«. Med HafenCity-projektet udbygges byen for tiden med et moderne handels- og industrikvarter ved Elben. HafenCity omfatter et areal på 155 hektar i byens centrum ved vandet. I tiden frem mod 2020 er det planen, at der vil opstå omkring arbejdspladser i HafenCity, indbyggere får mulighed for at bo centralt ved vandet, og det årlige antal turister og gæster i de nye kulturhuse ved vandet anslås til ca. 3 millioner. Særdeles positiv demografi Hamborg Havn forventer at indtage førstepladsen i Europa i 2010

17 15 Hessen Hessen har et areal på km² og over 6 millioner indbyggere. Delstaten er beliggende i hjertet af Tyskland og grænser op til delstaterne Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen og Thüringen. Wiesbaden med indbyggere er regional hovedstad i Hessen, men den største by er Frankfurt am Main med indbyggere. Arbejdsløshedsprocenten i Hessen er 7,6%, og Hessen skiller sig positivt ud med hensyn til borgertilfredshed. 72 % af borgerne i Hessen oplever meget høj livskvalitet. De 12 højere læreanstalter i Hessen tilbyder et righoldigt uddannelsesudvalg indenfor teknologi, samfundsvidenskaber og humaniora. Hjemsted for Tysklands finansielle center, Frankfurt am Main Hessen By Befolkning Forventet befolkningvækst indtil 2015 Købekraftsindeks Handelsindeks Frankfurt a.m % Wiesbaden % Kassel Uændret Darmstadt Uændret Offenbach % Hanau % Marburg Uændret Giessen Uændret Fulda Uændret Rüsselheim % Wetzlar Uændret Bad Homburg % RHEINLAND- PFALZ Mainz Kiel SCHLESWIG- MECKLENBURG- HOLSTEIN VORPOMMERN Schwerin HAMBURG BREMEN NIEDERSACHSEN BERLIN Hannover Potsdam Magdeburg BRANDENBURG SACHSEN-ANHALT NORDRHEIN-WESTFALEN SACHSEN Düsseldorf Dresden Erfurt THÜRINGEN HESSEN SAARLAND BAYERN Saarbrücken Stuttgart BADEN- München WÜRTTEMBERG WIESBADEN Hessen er en af de rigeste tyske delstater målt ved BNP pr. indbygger, og delstaten har i de seneste fem år oplevet en stærkere vækst end gennemsnittet af de tyske delstater. Erhvervslivet i Hessen er koncentreret om forsknings- og udviklingskrævende områder. Der findes en tæt vidensudveksling mellem de tekniske læreanstalter i delstaten og erhvervslivet, blandt andet gennem HA Hessen Agentur GmbH. Der findes derudover en overordentlig veludviklet finansiel sektor i Hessen koncentreret om Frankfurt am Main, der er det betydeligste finansielle center i Tyskland og et af de betydeligste finansielle centre i Europa. Niedersachsen Niedersachsen er beliggende i den nordvestlige Tyskland. Niedersachsen har omkring 8 millioner indbyggere og dækker et areal på km 2. De økonomisk vigtige byer Hannover og Braunschweig ligger i Niedersachsen. Niedersachsen har et stærkt erhvervsklima. Blandt andet automobilindustrien er stærkt repræsenteret. Af vigtige virksomheder i Niedersachsen kan nævnes Volkswagens hovedfabrik i Wolfsburg, DaimlerChrysler med ca ansatte alene i Hannover, EADS Space Transportation og Airbus Hannover med ca ansatte. Hannover er den regionale hovedstad i Hannover og er et internationalt transportcentrum med to internationale havneanlæg. Havnen i Hannover by har en fordelagtig beliggenhed ved Wesel-floden 60 kilometer inde i landet, hvilket sikrer de mest fordelagtige transportforbindelser via vej- og tognet til resten af Tyskland og Europa. Havneanlægene i Hannover og Bremerhaven har oplevet en Stærkt erhvervsklima og automobilindustri

18 16 INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S uafbrudt stigning i havnetrafikken gennem de sidste 15 år. Arbejdsløshedsprocenten i Niedersachsen er på 8,7 % (juli 2007). Der findes en række vigtige udannelses- og forskningsinstitutioner i Niedersachsen, heraf 17 i Hannover alene. Niedersachsen skiller sig desuden positivt ud med hensyn til borgertilfredshed. 71 % af borgerne i Niedersachsen oplever meget høj livskvalitet. Niedersachsen By Befolkning Forventet befolkningvækst indtil 2015 Købekraftsindeks Handelsindeks Hannover Uændret Braunschweig Uændret Osnabrück % Oldenburg % Göttingen <0% Hildesheim Uændret Delmenhorst >4% Lüneburg % Nordhorn % Emden Uændret HANNOVER NORDRHEIN-WESTFALEN Düsseldorf HESSEN RHEINLAND- Wiesbaden PFALZ Mainz SAARLAND Saarbrücken Stuttgart BADEN- WÜRTTEMBERG Kiel SCHLESWIG- HOLSTEIN HAMBURG BREMEN NIEDERSACHSEN MECKLENBURG- VORPOMMERN Schwerin BERLIN Potsdam Magdeburg BRANDENBURG SACHSEN-ANHALT SACHSEN Dresden Erfurt THÜRINGEN BAYERN München Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen genererer 21,9 % af Tysklands samlede bruttonationalprodukt, dækker km² og er Tysklands mest befolkede delstat med ca. 18 millioner indbyggere. Delstaten indeholder 30 større byer, der hver har flere end indbyggere. De største byer i Nordrhein-Westfalen er Köln, Dortmund, Essen og Düsseldorf. Et af de største sammenhængende byområder i Europa Delstaten har optimale uddannelsesmuligheder og er hjemsted for fem af Tysklands ti største universiteter. 18,2 % af Tysklands eksport genereres i Nordrhein-Westfalen, ligesom 40 % af den Tysklands samlede internationale handel foretages her. Nordrhein-Westfalen grænser op til Holland og Belgien og har en særdeles central placering i den europæiske infrastruktur. Regionen har syv internationale lufthavne og omkring 140 millioner mennesker lever inden for en radius af 500 km. Den ideelle infrastruktur og de gode uddannelsesmuligheder gør Nordrhein-Westfalen til et optimalt sted for virksomheder at etablere sig. 71 % befolkningen i Nordhrein-Westfalen oplever meget høj livskvalitet mod 69 % i gennemsnit for alle tyske delstater.

19 17 Nordrhein-Westfalen By Befolkning Forventet befolkningvækst indtil 2015 Købekraftsindeks Handelsindeks Köln % Dortmund Uændret Essen Uændret Düsseldorf Uændret Duisburg Uændret Bochum Uændret Wuppertal Uændret Bielefeld Uændret Bonn >4% Münster Uændret Mainz SAARLAND Saarbrücken HAMBURG BREMEN NIEDERSACHSEN NORDRHEIN-WESTFALEN HESSEN Kiel Hannover DÜSSELDORF Wiesbaden Stuttgart Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz er beliggende i den sydvestlige del af Tyskland. Rheinland-Pfalz har ca. 4 millioner indbyggere og dækker et areal på km 2. Blandt de største byer findes Mainz, Koblenz, Trier og Worms. Rheinland-Pfalz har et stærkt erhvervsklima. I delstaten er bl.a. den kemiske industri, bilindustrien samt medicinalindustrien stærkt repræsenteret. Blandt vigtige virksomheder beliggende i delstaten kan nævnes DaimlerChrysler, Opel og Boehringer Ingelheim. Arbejdsløsheden på 6,5% (juli 2007) er lav i forhold til andre tyske delstater. Lav arbejdsløshed Der ligger flere vigtige udannelsesinstitutioner i Rheinland-Pfalz. Blandt de vigtigste er Johannes Gutenberg Universitet i Mainz og det Tekniske Universitet i Kaiserslautern. Disse uddannelsesinstitutioner er med til at tilføre delstaten kvalificeret arbejdskraft og sikre en fortsat positiv vækst. 70 % af borgerne i Rheinland-Pfalz oplever meget høj livskvalitet. Rheinland-Pfalz By Befolkning Forventet befolkningvækst indtil 2015 Handelsindeks Mainz % Koblenz Uændret Trier % Worms Uændret BADEN- WÜRTTEMBERG Kiel SCHLESWIG- MECKLENBURG- HOLSTEIN VORPOMMERN Schwerin HAMBURG BREMEN NIEDERSACHSEN BERLIN Hannover Potsdam Magdeburg BRANDENBURG SACHSEN-ANHALT NORDRHEIN-WESTFALEN SACHSEN Düsseldorf Dresden Erfurt THÜRINGEN HESSEN RHEINLAND- PFALZ MAINZ Wiesbaden SAARLAND Saarbrücken BAYERN Stuttgart Købekraftsindeks BADEN- WÜRTTEMBERG RHEINLAND- PFALZ SCHLESWIG- HOLSTEIN MECKLENBURG- VORPOMMERN Schwerin BERLIN Potsdam Magdeburg BRANDENBURG SACHSEN-ANHALT SACHSEN Dresden Erfurt THÜRINGEN BAYERN München München

20 18 INFORMATION INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S Forretningsplan Investea German High Street II A/S forventer inden udgangen af 2007 at opbygge en ejendomsportefølje bestående af førsteklasses strøgejendomme svarende til en samlet ejendomsværdi på ca. DKK 1,6 mia. Opfyldelsen af forretningsplanen er allerede lagt med indgåelse af aftaler om køb af 15 strøgejendomme på vilkår der mindst opfylder selskabets budgetter og kriterier. Selskabets B-aktier forventes børsnoteret medio september førsteklasses ejendomme i 2007 Det er hensigten, at selskabet løbende foretager nye ejendomsinvesteringer i overensstemmelse med investeringskriterierne, og der tilstræbes en soliditetsgrad på ca. 40%. Det er Investea A/S opgave at komme med forslag til køb af nye investeringsejendomme. Alle beslutninger vedrørende køb af ejendomme og ejendomsselskaber, der ikke allerede er beskrevet i børsprospektet, skal først godkendes af investeringskomiteen for Investea German High Street II A/S. Investeringskomiteen består af fire medlemmer, hvoraf to vælges af selskabets B-aktionærer og to udpeges af bestyrelsen. Investeringskomiteen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Investeringskomite beslutter køb af ejendomme I de kommende år ventes Investea German High Street II A/S at foretage yderligere ejendomsinvesteringer i henhold til investeringskriterierne og finansiere disse køb ved aktieemissioner og lån. For at sikre at lejepotentialet udnyttes fuldt ud, forventes indgået en resultatafhængig administrationsaftale med Colliers PropertyPartners Management GmbH. Colliers modtager et grundhonorar beregnet som en andel af lejeindtægten og derudover et resultataf hængigt honorar ved gennemførte lejeforhøjelser og nyudlejninger. Det løbende managementhonorar til Investea A/S udgør 0,4% p.a. af ejendommenes markedsværdi. Administration med stærke incitamenter Der budgetteres med stigende udbyttebetalinger til aktionærerne i budgetperioden. Illustrations af selsskabsstrukturen i Investea German High Street II A/S A-aktionæren (Investea A/S) B-aktionærer Investea German High Street II A/S Tysk holdingselskab (GmbH) Ejendomsadministration (Colliers Property Partners Management GmbH) Et eller flere tyske ejendomsselskaber Tyske strøgejendomme

Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S

Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse

Læs mere

Velkommen. Ekstraordinær generalforsamling, torsdag d. 4 oktober 2007 GERMAN HIGH STREET II A/S

Velkommen. Ekstraordinær generalforsamling, torsdag d. 4 oktober 2007 GERMAN HIGH STREET II A/S Velkommen Ekstraordinær generalforsamling, torsdag d. 4 oktober 2007 Ekstraordinær generalforsamling 4. oktober 2007 1. Valg af dirigent 2. Forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen 3. Forslag om valg

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009

INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 Velkommen Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S

Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S Børsprospekt Investea German High Street II A/S GERMAN HIGH STREET II A/S Børsprospekt for German High Street II A/S Udbud af 2.000.000 7.110.000 B-aktier á nominelt DKK 10 2 Investea A/S har indgået

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 9%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsrapport 2007

Investea German High Street II A/S Årsrapport 2007 Investea German High Street II A/S Årsrapport 2007 GERMAN HIGH STREET II A/S årsrapport 2007 Investea german high street II A/S Kort om Investea German High Street II A/S Investea German High Street II

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Budget/regnskab samt oversigt over drift og likviditet vedlægges denne skrivelse.

Budget/regnskab samt oversigt over drift og likviditet vedlægges denne skrivelse. Til investorerne i herningcentret Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 21.

Læs mere

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011 Generalforsamling Scandinavian Properties A/S 29. april 2011 1 Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Bestyrelsen i Berlin III A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen i Berlin III A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling. Berlin III A/S OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 75 / 2011 Hellerup, 8. august 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR-nr. 29246491) Fredag

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Invester i boligejendomme i store tyske byområder

Invester i boligejendomme i store tyske byområder Core Property Management A/S Invester i boligejendomme i store tyske byområder Tegningsperiode 1. december 2007-14. januar 2008 Her investerer vi: Berlin Bonn Düsseldorf Frankfurt Hamborg Hannover Køln

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Samarbejde fører til optimalt afkast

Samarbejde fører til optimalt afkast Samarbejde fører til optimalt afkast Projektudvikling Projektsalg Projektadministration Grib vindens værdier Henrik Amby Jensen Koncerndirektør Hos Global Wind Power udvikler, sælger og administrerer vi

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsrapport 2008

Investea German High Street II A/S Årsrapport 2008 Investea German High Street II A/S Årsrapport 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S årsrapport 2008 Investea german high street II A/S Kort om Investea German High Street II A/S Investea German High Street II

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Victoria Properties Investorpræsentation

Victoria Properties Investorpræsentation Victoria Properties Investorpræsentation 21. November 2011 Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Skal dine smågrise sendes til Tyskland i 2013

Skal dine smågrise sendes til Tyskland i 2013 Skal dine smågrise sendes til Tyskland i 2013 Hans Aarestrup Direktør, 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 Eksportudvikling smågrise + 33,4 % + 6,6 % + 7,1 % + 15,7 % 6.000.000 5.000.000 4.000.000

Læs mere

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Det har længe været kendt, at der er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Sydtyskland set med danske briller. Dansk Metal satte fokus

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Nyhedsbrev 29. marts 2012 Nummer 11

Nyhedsbrev 29. marts 2012 Nummer 11 Ejendomsselskabet Nordtyskland 1 EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND INDHOLD: Nyhedsbrev 29. marts 2012 Nummer 11 INDHOLD: 1. Resultat 2011 Årets resultat efter skat blev 204 mio. DKK, svarende til et afkast

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Hvem vinder Dobbeltchance Handicap Begge scorer OU 2,5

Hvem vinder Dobbeltchance Handicap Begge scorer OU 2,5 FODBOLD - DANMARK DÄNEMARK, 1. LIGA Hvem vinder Dobbeltchance Handicap Begge scorer OU 2,5 kampen? J/N + SV 1 O/U + SV 2 Nr. Tid Kamp 1 X 2 1/X 1/2 X/2 HC HC 1 HC X HC 2 Ja Nej 3+ 0-2 39D 26.02.16 Odense

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10

Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10 INDHOLD: 1. Positivt ejendomsmarked Vi ser fortsat et positivt ejendomsmarked i de store vesttyske byer.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Selskabets profil EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S er et selskab, der investerer i ejendomme beliggende i Tyskland. Investeringsstrategien

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere