DESIGN I BRUG Om designkompetence og værdiforøgelse i det danske erhvervsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN I BRUG Om designkompetence og værdiforøgelse i det danske erhvervsliv"

Transkript

1 DESIGN I BRUG Om designkompetence og værdiforøgelse i det danske erhvervsliv Jylland-Fyn Designnetværk Jylland-Fyn 1

2 DESIGN I BRUG Udgivet af: Designnetværk Jylland-Fyn Udarbejdet af: Plurafutura Tryk: Phønix Trykkeriet A/S Ophavsret: Designnetværk Jylland-Fyn 1. udgave, 1. oplag 2003 Bestilling af publikation kan ske hos: Designnetværk Jylland-Fyn Tobaksgården 3, Horsens Telefon: Pris: kr. 125,- inkl. moms 2 Designnetværk Jylland-Fyn

3 Forord Forord Designnetværk Jylland-Fyn er et initiativ under det jysk-fynske erhvervssamarbejde og støttes af Erhvervs- og Boligstyrelsen, Vejle Amt og Horsens kommune. Designnetværk har som målsætning at skabe netværk mellem designaktører, erhvervslivet, designuddannelser og designere med udgangspunkt i Jylland og på Fyn samt skabe klarhed om designydelsen- og begrebet. For at kunne skabe netværk er det en forudsætning, at alle har den samme opfattelse af begreberne. Begrebet design er ikke et entydigt begreb og er, som samfundet i øvrigt, under konstant udvikling. Denne udvikling og forandring medfører nye designkompetencer, som kun meget få virksomheder i Danmark anvender. Rapporten har til formål dels at belyse konsekvensen af de samfundsmæssige og økonomiske forandringer som de bl.a. kommer til udtryk hos forbrugeren af i dag og i morgen og dels at belyse, hvorledes de mange nye designkompetencer kan øge virksomhedernes konkurrencekraft. Rapporten er således tænkt som en guide til erhvervslivet og designagenter, til at forstå de forandringer og nye muligheder som samfundsudviklingen tilfører designfaget og som giver designerne kompetencer til at løse nye problemstillinger. Dermed håber vi, at rapporten vil være et redskab til gavn for både erhvervslivet og designbranchen og dermed fremme dialogen og samarbejdet mellem disse. Designnetværk Jylland-Fyn Designnetværk Jylland-Fyn 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 06 Introduktion 08 Hvorfor design? 16 Virksomhedernes nye udfordringer 18 Ændringer i befolkningens forbrugsmønstre 24 Forbrugernes nye behov 28 Branding - mere end et godt slogan 32 Tendenser med betydning afsluttende kommentarer 34 Design som værdiforøgelse 35 Grundlæggende definitioner 38 Fordomme 4 Designnetværk Jylland-Fyn

5 Indholdsfortegnelse 40 Designerens kvalifikationer og kompetencer 40 Konkretisering og visualisering 41 Operationelt billede 43 Kreativitet, proces og metode 44 Inspiration 45 Produktudviklingserfaring 46 Formgivning og æstetisk indsigt 48 Strategi, koncept og helheder 52 Hvordan design? 52 Udviklingsfaser og processer 55 Hvordan kan designeren bidrage til udviklingen? 56 Design i en udvidet proces 58 Design som innovation 58 Anbefalinger og vejledning Designnetværk Jylland-Fyn 5

6 Introduktion Introduktion»Udgangspunktet er, at vores samfundsstruktur, virksomhedsstruktur og forbrugsmønstre er i forandringdesign kan være en af de faktorer, der kan spille en afgørende rolle for dansk erhvervslivs fremtid«dansk Design nye udfordringer Rapporten kan ses på: Design i Brug indeholder oplysning og vejledning til alle erhvervsvirksomheder om muligheden for kompetence- og værdiforøgelse baseret på danske designeres kvalifikationer. Udgangspunktet er, at vores samfundsstruktur, virksomhedsstruktur og forbrugsmønstre er i forandring. Vi ved ikke med sikkerhed, hvor denne forandring vil bringe os hen, men vi ved, at vi allerede i dag må forholde os, vores organisation og vores produkter, til disse forandringer. Denne udvikling er ikke ens for alle. Produkterne, branchen, markedet og virksomhedens størrelse har afgørende betydning for, hvordan virksomheden skal og kan forholde sig til udviklingen. Ikke desto mindre er der ingen tvivl om, at en rigtig anvendelse af design kan være en af de faktorer, der kan spille en afgørende rolle for dansk erhvervslivs fremtid. Denne bog beskriver derfor, hvorfor og hvordan en designer eller en designvirksomhed kan bidrage med den nødvendige kompetenceforøgelse internt i virksomheden eller styrke produkternes materielle eller immaterielle værdi eksternt. Designerens kvalifikationer og erfaringer kan benyttes i mange sammenhænge. Den traditionelle opfattelse er, at designerens kreative evner og formidlingsmæssige kvaliteter kan benyttes i æstetiske sammenhænge til formgivning og grafisk udtryk. På baggrund af flere undersøgelser vil Designnetværk Jylland-Fyn med dette materiale gerne udvide virksomhed- -ernes syn på designkvalifikationerne og illustrere nye metoder til designanvendelse. Materialet vil derfor dels indeholde en redegørelse for, hvori designerens kvalifikationer egentlig består, og dels sætte fokus på anvendelsen af de beskrevne kvalifikationer. Dette vil blandt andet ske med udgangspunkt i en række konkrete cases og anbefalinger fra dansk erhvervsliv. Materialet bygger således på en undersøgelse af designbranchen og en undersøgelse af erhvervslivets kendskab til og brug af forskellige designkompetencer. Denne undersøgelse, som er gengivet i rapporten Dansk Design nye udfordringer, konkluderer, at der dels er en uoverensstemmelse mellem virksomhedernes og 6 Designnetværk Jylland-Fyn

7 Introduktion designernes opfattelse af designbegrebet, og at der dels er et uudnyttet potentiale i et tættere og udvidet samarbejde mellem designere og virksomheder. Samtidigt skal materialet ses i forlængelse af Erhvervs- og Boligstyrelsens, Dansk Design Centers og ID-Forums forskellige initiativer om designfremme. Sammenlagt tager materialet således udgangspunkt i en mængde erfaringer, kvantitative undersøgelser og kvalitative interviews med et stort antal interessenter både inden for designbranchen og i det brede erhvervsliv. Indhold Indholdet er overordnet opdelt i to dele. Den første del vil beskrive forskellige tendenser i vores samtid med omdrejningspunkt i forandring. Herigennem beskrives f.eks., hvorledes forandringer inden for forbrugsmønstre, produktidentitet og vidensamfund danner baggrund for virksomhedernes udfordring. Den anden del omhandler designerens kvalifikationer set i forhold til disse udviklingstendenser og deraf afledte udfordringer. Denne del vil således belyse designerens kvalifikationer som kompetenceforøgende for den virksomhed, som investerer i design. Vi vil med andre ord belyse, hvordan design kan skabe værdi. Interviews med danske virksomheder om deres forhold til og deres brug af design. Nye design rapporter: - Brugercentreret design - Dansk Design en erhvervsøkonomisk analyse - Designs økonomiske effekter Materialet vil derfor indeholde en række eksempler på erhvervslivets erfaringer med at samarbejde med en designer eller en designvirksomhed. Som afslutning vil vi opsummere de forskellige udviklingstendenser og erfaringer. Dette sker i en form for guide med råd og vejledning om, hvordan et evt. samarbejde med en designvirksomhed kan indledes, og hvordan man får det optimale udbytte ud af en investering i design.»en guide med råd og vejledning om, hvordan et evt. samarbejde med en designvirksomhed kan indledes, og hvordan man får det optimale udbytte af en investering i design.«formålet med hele fremstillingen er, at den skal udgøre en eksplicit merværdi for læserne forstået på den måde, at den dels vil være konkurrence- og bundlinje -orienteret og dels anvendelsesorienteret, idet den er baseret på virksomhedernes egne erfaringer med design. Dermed håber vi, at læserne vil finde bogen berigende også selvom man i forvejen har et kendskab til design.»fremstillingen skal udgøre en eksplicit merværdi for læserne«designnetværk Jylland-Fyn 7

8 Hvorfor design? Hvorfor design? Af/ Jesper Bo Jensen fremtidsforsker, Ph.D» Forbruget får i stigende grad karakter af oplevelser, iscenesættelser og såkaldte immaterielle værdier«vi bliver rigere hele tiden. Privatforbruget er øget med ca. 30% i løbet af ti år, og det betyder, at vores forbrug ændres. Forbruget får i stigende grad karakter af oplevelser, iscenesættelser og såkaldte immaterielle værdier. Derfor ansætter virksomhederne folk til at skabe, udvikle og bevare de historier fortællinger der er forbundet med deres produkter. Hvis den historie, der er forbundet med produktet, skal være troværdig, skal det kunne ses i den fysiske udformning af produktet det skal designes, så historien bliver bygget ind i produktet. Vi får hele tiden flere valgmuligheder. Udbudet af produkter, der bare virker og er i orden, vokser år for år. Det bliver derfor sværere og sværere for producenterne at adskille sig fra konkurrenterne. Hvis man ønsker at fremstille produkter, der adskiller sig fra mængden, skal der design til. Det kan dreje sig om selve produktet, emballagen, butikkernes indretning eller netløsningen. 8 Designnetværk Jylland-Fyn

9 Hvorfor Design? Design betyder i disse eksempler en konkret udformning af produkt, emballage, butik eller hjemmeside. Men design kan også være selve processen. At designe har på engelsk en lidt bredere betydning, end vi normalt tillægger det på dansk. I den engelsk-talende del af verden kan man godt designe en organisation eller et skattesystem. Dette betyder simpelthen at udvikle organisationen eller systemet til den bedst mulige form i forhold til det, man gerne vil opnå. Tænk engang på et skattesystem, der er udviklet brugervenligt, så alle de virksomheder og borgere, der skal anvende det, kan finde ud af at bruge det og ikke er i tvivl om reglerne og deres fortolkning et skattesystem, der er ligeså simpelt at bruge som en bil. Så at udforme et mere effektivt skattesystem eller for den sags skyld en organisation er også en designopgave i dag i hvert tilfælde i USA og England.»At udforme et mere effektivt skattesystem eller for den sags skyld en organisation er også en designopgave i dag«overføres denne tanke til Danmark, får design betydningen udformning af noget, så det virker mest hensigtsmæssigt så det opfylder målene for organisationen, genstanden, emballagen eller butiksindretningen. At designe er således at udforme et produkt og det uanset om produktet er af materiel eller immateriel art. Det er de samme teknikker og processer, der anvendes for at nå målet. Og arbejder designere med at udforme f.eks. en salgsorganisation,»at designe er således at udforme et produkt og det uanset om produktet er af materiel eller immateriel art«fordi design er det konkurrenceparameter, der kan være din vej frem! Designnetværk Jylland-Fyn 9

10 Hvorfor design? anvendes de samme teknikker som ved produktdesign. Man ser hele tiden den endelige løsning og formålet med denne foran sig. Hvem skal kunne hvad? Hvor skal organisationen være mest effektiv og slagkraftig? Hvad skal der til for at trænge ind på netop det marked?»designere er specialister i at opnå et mål ved at gennemføre en designproces en struktureret og målrettet udformningsproces, og de kan bruges i mange processer«designere er specialister i at opnå et mål ved at gennemføre en designproces en struktureret og målrettet udformningsproces, og de kan bruges i mange processer, hvor anvendelighed og funktionalitet i det endelige resultat er vigtigt. Derfor anvender vi alt for få designere i danske virksomheder. Vi kunne bruge dem til meget mere med gode resultater, hvilket kun nogle få virksomheder herhjemme har fået øjnene op for. Derfor vil de efterfølgende kapitler blandt andet fokusere på nogle af disse virksomheders erfaringer. Design som konkurrenceparameter Hvad ville Bang & Olufsen være uden design? En helt almindelig fabrikant af audio-video udstyr næh, nærmere en lille del af en stor koncern, der kun producerede varer i Østen. Hvad ville Lego være uden design? Også her er svaret, at virksomheden sandsynligvis ikke ville eksistere. Design er et konkurrenceparameter, der kan få virksomheder til at overleve.»problemet er bare, at mange ingeniører tænker i tekniske løsninger og sjældent ser på, hvordan man oplever produktet, mens marketingfolkene tænker afsætning På business to business markedet er design også på vej til at blive en forventet kvalitet ved produktet«men mange virksomheder vil nok påstå, at deres produkter er i en helt anden klasse end Legos og Bang & Olufsens. Hvis man fremstiller slagteriudstyr, der kun sælges direkte til slagterierne eller producerer lavprisøl til supermarkederne, er der ingen grund til at anvende design i udviklingsarbejdet. Man kan lade ingeniørerne ordne de nye produkter og marketingfolkene sælge dem. Problemet er bare, at mange ingeniører tænker i tekniske løsninger og sjældent ser på, hvordan man oplever produktet, mens marketingfolkene tænker afsætning. Men i en konkurrencepræget verden, hvor der bliver mindre forskel på produkter, er en meget stor del af forbrugermarkedet på vej i retningen af Ikea: Gode, designede produkter til en lav pris. Pris og kvalitet går hånd i hånd - så længe prisen er lav og kvaliteten høj. På business-to-business markedet er design også på vej til at blive en forventet kvalitet ved produktet. Eksempelvis kan det nævnes, at slagterierne i stigende grad lægger mærke til produktdesignet, og at mange i dag faktisk køber de- 10 Designnetværk Jylland-Fyn

11 Hvorfor design? signede produkter frem for almindelige produkter. På samme måde væltede en sort designet kopimaskine markedet for kontorartikler for nogle år siden. Årsagen er, at det er de samme mennesker, der køber designede produkter som forbrugere, som står for indkøb i virksomhederne. Derfor stiller de ofte de samme krav til produkterne, som de gør som private forbrugere.»fremtidens virksomhed kan øge sin konkurrencekraft ved at designe produkterne bedre end i dag«fremtidens virksomhed kan øge sin konkurrencekraft ved at designe produkterne bedre end i dag. Det er den helt klassiske anvendelse af design, der kan give denne fordel. Design som form og funktion i forening. Muligheden for at få bedre produkter til samme pris eller opnå en højere pris for produkter uden at øge omkostningerne ved fremstillingen er en væsentlig forbedring af konkurrenceevnen. Design som storytelling For de virkelige mærkevarer er design ofte en helt naturlig del af processen. Tøjmærker har i årtier designet deres produkter, bilindustrien ligeså. Der er en lang række af mærkevarer, der har haft produktdesign som en naturlig del af produktudviklingen i lang tid. Storytelling i branding-processen kan øge brand-værdien Men det er i de senere år blevet sværere at opretholde et brand og udvikle det. Mange brands er blevet fanget i midten mellem de virkeligt unikke produkter og helt almindelige varer. For at øge deres brand-værdi er virksomheder derfor begyndt at inddrage storytelling i branding-processen. At fortælle en troværdig historie til forbrugerne er ikke let. Det kræver blandt andet autencitet, hvis historien skal bevare sin værdi.»mange brands er blevet fanget i midten mellem de virkeligt unikke produkter og helt almindelige varer. For at øge deres brandværdi er virksomheder derfor begyndt at inddrage storytelling i branding-processen«i denne sammenhæng inddrages design på en ny måde. Man lader i første omgang de nye produkter afspejle historien og dermed bliver produkterne i sig selv bærere af virksomhedens storytelling. Dernæst benyttes designere som udviklere i branding-processen. Designere kan netop udvikle og formgive ud fra en overordnet idé om anvendelse og dermed tilrettelægge en branding-proces, så slutresultatet bliver rigtigt. Forskellen fra mange reklamefolk er tydelig. I reklameverdenen anvender man sin kreativitet hitte-på-somhed til at finde på en historie til virksomheden, mens designere søger informationer om virksomheden, produktet, brugerne, omgivelserne mv. og bringer»designere søger informationer om virksomheden, produktet, brugerne, omgivelserne mv. og sætter disse informationer i spil i en proces«designnetværk Jylland-Fyn 11

12 Hvorfor design? disse informationer ind i en proces, som styrer lige mod målet. Design af branding giver derfor et solidt ståsted for virksomheden.»der er behov for at ændre virksomhederne hurtigere, end vi tidligere har været vant til«design som udvikling Udvikling, forandringsparathed og omstilling er modeord i virksomhederne i disse år. Der er behov for at ændre virksomhederne hurtigere end, vi tidligere har været vant til. Tekstilindustrien måtte flytte al produktionen til udlandet på mindre end 10 år, møbelindustrien har store problemer med produkterne i disse år, og halvdelen af de jobs, der fandtes for 10 år siden, eksisterer ikke længere men der er kommet lige så mange nye til. Slagterier bliver også designet!»design-processer er særdeles velegnede til at skabe udviklingbudskabet er kort og klart: Design din virksomhed, spar penge og få et bedre resultat«vi tænker ofte på design som noget, der skal anvendes i stabile virksomheder, der kan se nogle år frem. Men faktisk er design-processer særdeles velegnede til at skabe udvikling. Når virksomhedsledere ser på deres organisationer, ønsker de ofte ændringer for at få en bedre position på markedet. Sådanne ændringer har gennem årene været overladt til konsulentfirmaer mv. Men rent faktisk er disse ændringsprocesser noget, der kan lægges ind i rammerne for en designproces. Vi kan som regel definere målet ret klart men ikke den løsning, der tilfredsstiller målet. Ved at lade virksomheden gennemgå en intern designproces, kan vi opnå bedre resultater på markedet. Det nye store slagteri, der bygges i Østjylland, er et godt eksempel på dette. Når det kan betale sig at nedlægge en række slagterier og samle produktionen i et stort anlæg, er det fordi man kan designe produktionsprocessen og organisationen på en mere effektiv og hensigtsmæssig måde. Så begrebet design skal vi også bruge om produktionsanlæg, og vi kan følgeligt få stor gavn af at sætte designere på sådanne opgaver det kunne oven-i-købet skabe bedre arbejdspladser uden yderligere omkostninger. Det særegne ved designprocesser er nemlig, at det er meget billigt at foretage ændringer i forhold til mål og formål i starten af processen, hvor den endelige udformning kun er på tegnebrættet. I løbet af processen, når vigtige valg er truffet, bliver det naturligvis mere omkostningsfyldt at foretage ændringer, men processerne bliver netop tilrettelagt, så valgmulighederne ikke snævres ind for hurtigt. Så budskabet er kort og klart: Design din virksomhed, spar penge og få et bedre resultat. 12 Designnetværk Jylland-Fyn

13 Hvorfor design? Design kan bruges til alt At designe er en generelt anvendelig proces. Vi forbinder det i Danmark ofte kun med produkter og grafik, men design-tankegangen er generelt anvendelig. Vi skal til at se på ordet design, som vi ser på ord som etik og analyse. Etiske overvejelser var indtil for nyligt forbeholdt filosoffer og teologer men har de seneste 10 år fået en generel anvendelse i virksomheder og organisationer. På samme måde var analyser i mange år noget, man foretog på universiteter, mens næsten alle virksomheder i dag foretager markedsanalyser og organisationsanalyser. Om føje år vil flere virksomheder designe deres produkter end i dag, og det vil være en lige så stor selvfølge at designe en ny organisation eller et trafiksystem som at designe udvikling med et bestemt mål for øje. Det giver nemlig bedre løsninger.»en lige så stor selvfølge at designe en ny organisation eller et trafiksystem som at designe udvikling med et bestemt mål for øje«designnetværk Jylland-Fyn 13

14 14 Designnetværk Jylland-Fyn

15 Er det dig eller din konkurrent, der eksisterer om 5 år? Bevidstheden om situationsbestemt forbrug og storytelling er faktorer, som fremover vil afgøre viksomhedernes konkurrenceevne! Designnetværk Jylland-Fyn 15

16 Nye udfordringer Virksomhedernes nye udfordringer Sådan gør tøjfirmaet Diesel for at være forandringsparate: For at være forandringsparate har tøjfirmaet Diesel et skib lastet med 100 syersker og relevante materialer. Mens tøjet er på vej til dets destination, bliver det produceret. Dermed kan Diesel imødekomme specifikke krav. I det følgende vil vi kort uddybe nogle af de igangværende udviklingstendenser inden for blandt andet forbrugsmønstre, produktværdier og markedsvilkår. Ved at give et indblik i disse forandringer deres karakter og konsekvens håber vi at skabe en forståelse for, hvorfor design i dag spiller en stadig større rolle i erhvervslivets bestræbelser på at øge deres konkurrencekraft. I en globaliseret verden, hvor konkurrencen intensiveres, og markedskræfterne for alvor slår igennem, er det ikke udbudet af varer, der er afgørende, men efterspørgslen. Såvel private som erhvervskunder kan købe produkter som telefoner eller lamper, serviceydelser i form af tøjvask eller industrirengøring og viden, som den findes i undersøgelser og forskning, hvor kvaliteten er i top og prisen i bund hos firmaer med base over hele verden - så det store spørgsmål er, hvorfor skulle de vælge lige netop dig?»de strukturelle ændringer, som vores samfund i øjeblikket undergår, er ens for alle, men konsekvenserne afhænger af branche og produkt«et indblik i, hvorledes forbrugerne tænker, når de køber en vare på fremtidens marked, er derfor et nødvendigt grundlag for, at virksomheden kan forme og basere sin langsigtede erhvervsstrategi på et seriøst fundament. De strukturelle ændringer, som vores samfund i øjeblikket undergår, er ens for alle, men konsekvenserne afhænger af branche og produkt. Kun virksomheden selv kender sin kundekreds til bunds og ved, hvilket grundlag den er bygget op omkring derfor er det den enkelte virksomhed, der må træffe de endelige og afgørende beslutninger om, i hvilken retning man vil bevæge sig i fremtiden. Disse beslutninger kan være lidt nemmere at træffe, hvis man ved, i hvilken retning samfundsudviklingen går. I denne sammenhæng er det desværre ikke alle virksomheder, der er bevidste om og opmærksomme på, at forbrugermønstre og adfærd i dag er under evig forandring og derfor et område, man konstant må holde sig ajour med i bestræbelsen på at være et skridt foran sine konkurrenter. Derfor kan det være en stor fordel at vide noget om karakteren af de overordnede forandringer, der i øjeblikket finder sted i virksomhedens omverden. 16 Designnetværk Jylland-Fyn

17 Nye udfordringer Et samfund under forandring Alting forandres. Hvad enten det gælder offentlige rapporter, managementlitteratur eller avisartikler, så taler alle anno 2003 om forandring. Men hvilke forandringer der er tale om, hvad de nærmere går ud på, hvilke krav de stiller til virksomhederne, og hvilke konsekvenser de har for måden at drive virksomhed på, uddybes dog sjældent. Konklusionen i disse beskrivelser bliver derfor alt for ofte, at det uundgåelige krav, der stilles til såvel virksomheder som individer i dag, er fleksibilitet og nytænkning.»det handler om andet og mere end fleksibilitet og nytænkning«dette får nogle virksomheder til at reagere ved at ændre deres organisationsstruktur totalt med henblik på at opnå større fleksibilitet, mens andre vælger at sætter bremsen i og bibeholde de gamle idealer. Hvilken strategi, der viser sig at være den rigtige, vil markedskræfterne med tiden afgøre, her skal det blot påpeges, at det er vigtigt, at man som virksomhed ikke blot kaster sig ud i det ene moderniseringsprojekt efter det andet, men at man stille, roligt og seriøst overvejer, hvad virksomheden står for, og hvilken vej man vil gå.»vigtigt at man som virksomhed ikke blot kaster sig ud i det ene moderniseringsprojekt efter det andet«det er endvidere værd at være opmærksom på, at de samfundsmæssige forandringer ikke altid får den forventede effekt i praksis. Det er eksempelvis ikke mange år siden, at eksperterne forudsagde, at internettet i løbet af få år ville udkonkurrere mange almindelige forretninger. I dag ved vi, at profetien ikke gik i opfyldelse. At internethandel på dagligvareområdet blev en fiasko, hænger ganske enkelt sammen med, at man ikke formåede at give kunderne en service og købsoplevelse, som var mindst lige så god som den, man fik i den almindelige detailhandel. Nærværende beskrivelse vil derfor ikke rådgive omkring hvilke foranstaltninger, der bør træffes, men give læseren en mulighed for at orientere sig om, hvilke igangværende forandringer i det omkringliggende samfund, der kan få betydning for forretningsmulighederne fremover, og hvad disse forandringer mere præcist indebærer. På den måde fremstilles grundlaget for beslutningerne, mens det overlades til den enkelte virksomhed selv at beslutte, hvorledes man vil reagere. Årstiderne er en af de få internetkøbmænd, der har skabt en god forretning baseret på internethandel. Designnetværk Jylland-Fyn 17

18 Nye udfordringer Ændringer i befolkningens forbrugsmønstre Mio d. kr Danskernes forbrug de sidste 15 år Fundamentalt for enhver virksomhed er først og fremmest korrekt viden om afsætningsmulighederne. Det er derfor væsentligt at være på forkant med udviklingen, således at man hele tiden har en finger på pulsen, hvad angår skift og nye strømninger i begrundelserne for at aftage varer/ produkter, uanset om aftagerne er privatpersoner eller andre virksomheder. I det følgende vil det derfor blive beskrevet, hvorledes kundegrundlaget er ved at ændre sig, og hvordan det kan påvirke de danske virksomheder i deres forsøg på at klare sig i den stadigt intensiverede, internationale konkurrence Fødevarer Fritidsudstyr, underholdning og rejser Kilde: Danmarks statestik»i løbet af bare 2 generationer er vores private forbrug således mere end fordoblet«stigende forbrug Danskernes private forbrug har været støt stigende de sidste 50 år. Illustreret med nutidens kroner og ører, dvs. sammenlignelige tal, viser det sig, at danskerne i 1948 spenderede 173,8 mia. kr., mens vi, ca. 50 år senere i år 2000, årligt forbrugte 558,4 mia. kr. I løbet af bare 2 generationer er vores private forbrug således mere end fordoblet.»over halvdelen af husstandenes forbrug i dag har ikke materiel form. Det består derimod af serviceydelser og andre immaterielle produkter«men ikke bare omfanget af forbruget har ændret sig, også sammensætningen af forbruget ser anderledes ud i dag. Lige efter krigen udgjorde fødevarer mv. knap 40 % af husholdningskronerne og dermed den største udgift for den almindelige private husholdning. I dag udgør fødevareforbruget kun omkring 16 % af det samlede forbrug, dvs. andelen af forbruget, der går til fødevarer mv., er mere end halveret på 50 år. Dertil kommer, at over halvdelen af husstandenes forbrug i dag ikke har materiel form. Det består derimod af serviceydelser og andre immaterielle produkter. Internationalisering af forbruget Udover at det danske privatforbrug er øget markant, og sammensætningen er ændret, er forbruget også i stigende grad blevet internationaliseret. Flere og flere udenlandske varer er kommet på hylderne herhjemme, og de danske forbrugere har flere valgmuligheder end nogensinde før. 18 Designnetværk Jylland-Fyn

19 Nye udfordringer Det betyder, at den konkurrencesituation, de danske virksomheder befinder sig i, har ændret sig. Vi kender det fra os selv, når vi står som private forbrugere i supermarkedet. Der står ikke længere bare ost, mælk og cornflakes på indkøbssedlen, men tillige om det skal være Gouda eller brie, økologisk eller almindelig, samt om det skal være cornflakes fra Nestlé eller Kelloggs. Vi køber således ikke bare en madvare men en bestemt type madvare. Når vi står foran hylden i supermarkedet, er der således mange ting såsom pris, mærke, kvalitet og sundhed etc., der spiller ind på vores valg af produkt. Det er dog de færreste forbrugere, der har tid og overskud til at nærlæse, hvad der står på pakkerne og sammenligne varerne ud fra forud definerede kriterier. Derfor er vi ofte tilbøjelige til at vælge det produkt, der umiddelbart signalerer noget, man kan identificere sig med og stå inde for. Produktets signalværdi får derfor en stadig større betydning for vores efterspørgsel på varer.»vi er ofte tilbøjelige til at vælge det produkt, der umiddelbart signalerer noget, man kan identificere sig med og stå inde for«den politiske forbruger Med jævne mellemrum udvikler der sig ligefrem forbrugerbevægelser enten for eller imod et produkt. Herhjemme kender vi det bedst fra udtrykket den politiske forbruger, der blandt andet manifesterede sig omkring modstanden mod fransk rødvin under atomprøvesprængningerne på Mururoa-atollen i Stillehavet. Først flere år efter, at salget var styrtdykket på rekordtid, kom det franske vinsalg i Danmark igen op på sit normale niveau. Situationer som denne repræsenterer et mareridt for enhver virksomhed. Andre eksempler fra de senere år, hvor forbrugerbevægelser er opstået og har tvunget virksomheder eller organisationer til at ændre strategi, kender vi fra slutningen af halvfemserne, hvor det eksempelvis kom frem, at nogle af de fodbolde, der var blevet brugt under VM, var syet af børnearbejdere.»den politiske forbruger kom bl.a. til udtryk i modstanden mod fransk rødvin under atomprøvesprængningerne på Mururoa-atollen i Stillehavet«Produkternes immaterielle værdi Ens for disse eksempler er, at det hverken er produktets kvalitet, pris eller sundhedsværdi for den enkelte forbruger, der har været afgørende, men derimod den historie produktet repræsenterede. Mange forbrugere, der Designnetværk Jylland-Fyn 19

20 Nye udfordringer tidligere havde været tilhængere af fransk rødvin, stoppede med at købe det, fordi produktet nu blev identificeret med atomprøvesprængninger. Det var derfor ikke produktets materielle værdi, der blev afgørende, men dets immaterielle værdi.»virksomheder kan i dag hurtigt komme ud i situationer, de ikke selv er herre over. Derved risikerer de at sende forkerte og direkte uheldige signaler til forbrugerneden enkelte forbrugers forestilling om det gode liv har ofte afgørende indflydelse på produktvalget«ovenstående eksempel med den franske rødvin viser, hvor galt det kan gå, og hvorledes virksomheder hurtigt kan komme ud i situationer, de ikke selv er herrer over. De franske vinproducenter havde ingen stemmeret, hvad angik atomprøvesprængningerne, det var den franske regering ene om, men en del af omkostningerne måtte vinproducenterne altså betale i form af tabte markedsandele og skadet image. Oftest er virksomhederne dog selv herrer over, hvilket signal de sender til forbrugerne. Positive eksempler på bevidste markedsføringsstrategier, hvor det immaterielle spiller en større rolle end produktets materielle værdi, er økologiske madvarer. At økologiske produkter kan være af bedre kvalitet og derfor, som regel, smager bedre end andre produkter anvendes ikke altid som hovedargumentet i markedsføringen. Det essentielle for de økologiske landmænd er ofte fortællingen om, at deres dyr har det godt og under alle omstændigheder bedre end traditionelle slagtedyr. Mange forbrugere betaler gerne lidt ekstra for at vide, at det æg, de spiser søndag morgen, kommer fra en høne, der går frit rundt på en gård og pikker i, hvad den nu end måtte have lyst til. Når vi indtager sådan et æg, ser vi nærmest en Morten Korch film for os, og vi fyldes af god samvittighed samtidig med, at vi signalerer til omverdenen, at vi går op i etik og støtter det, vi opfatter som det gode liv. For det er netop den enkelte forbrugers forestilling om det gode liv, der er afgørende for valget af produkt. Det bliver vanskeligere at differentiere produkterne For virksomhederne betyder udviklingen helt konkret, at der skal mere og mere til for at skille sig ud fra konkurrenterne. Det er ikke længere nok, at det produkt, man sælger, er af god kvalitet, har en indbydende indpakning og er til en rimelig pris. Et godt produkt kan lynhurtigt kopieres, og konsekvensen er, at virksomhederne må mobilisere alle deres kreative ressourcer, hvis de 20 Designnetværk Jylland-Fyn

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Du øger din personlige fremtoner påvirknings- sikkert kraft Du sikrer buy-in på dine budskaber

Du øger din personlige fremtoner påvirknings- sikkert kraft Du sikrer buy-in på dine budskaber Du fremtoner sikkert Du øger din personlige påvirkningskraft Du sikrer buy-in på dine budskaber Med kropssprogsekspert Styrk din påvirkningskraft - og kom effektivt igennem med dine budskaber Intensivt

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

til hvordan du kan øge din omsætning!

til hvordan du kan øge din omsætning! 7 gode tips til hvordan du kan øge din omsætning! 1 Glade og tilfredse medarbejdere skaber glade kunder, glade kunder skaber kundeloyalitet, kundeloyalitet øger gennemsnitskøbet pr. kunde og herved øges

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Introduktion til forældrepagten

Introduktion til forældrepagten Introduktion til forældrepagten Denne forældrepagt er tiltænkt forældre og par, som ønsker at skabe et godt og solidt fundament for deres børn i forbindelse med en skilsmisse. Forældrepagten er en mulighed

Læs mere

LEDELSE LEDELSE SITUATIONSBESTEMT LEDELSE. Ledelsesopgaven Empati Paradigmer

LEDELSE LEDELSE SITUATIONSBESTEMT LEDELSE. Ledelsesopgaven Empati Paradigmer Info 3 LEDELSE Ledelsesopgaven Empati Paradigmer Hvis management er udvikling af systemer og metoder - så er empati og indlevelse formlen på at involvere mennesker i udviklingsprocessen for at nå virksomhedens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Dansk Varmblod

Dansk Varmblod V E R S I O N J A N U A R 2016 STRATEGI FOR Dansk Varmblod 2015-2020 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Mission....3 3. Værdier i Dansk Varmblod... 4 4. Målsætning... 4 5. Strategi 2015

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil

Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil Af Sune Andersen og Julia Stacey, MAPP Centret Vi skal alle have mad hver dag. Nogle ser frem til det og har planlagt indkøb såvel som madlavning.

Læs mere

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks Nyhed Marts 2009 Produktudviklingens Nyhed 1 / 5 Produktudviklingens Hos Artlinco lever vi af at skabe holistisk produktudvikling for vores kunder. I november 2009 vendte vi imidlertid kikkerten mod os

Læs mere

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET LØSNINGER - med fokus på MENNESKET Prænominering til Innovationsprisen 2012 Advokatfirmaet Johansen & Bliddal søger med projektet LØS- NINGER - med fokus på MENNESKET prænominering til Innovationsprisen

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Consumer Policy Toolkit Summary in Danish Forbrugerpolitisk toolkit Sammendrag på dansk Markederne for varer og tjenester har været igennem betydelige forandringer i de sidste 20 år. Reformer af love og

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER

MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER HOVEDRAPPORT DANMARKS NATIONALPARKER SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG METODE SAMMENFATNING POTENTIALET FOR NATIONALPARKFØDEVARER BRANDING AF NATIONALPARKFØDEVARER

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

5 gode råd om storytelling & branding. wort.dk / Lasse Juhl Nielsen

5 gode råd om storytelling & branding. wort.dk / Lasse Juhl Nielsen 5 gode råd om storytelling & branding wort.dk / Lasse Juhl Nielsen wort.dk / Lasse Juhl Nielsen 5 gode råd om storytelling & branding Jeg er humanist cand. mag. i litteraturhistorie, og på mange måder

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere