Vores selskaber. 5. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores selskaber. 5. årgang"

Transkript

1 Vores selskaber 5. årgang

2 Vores selskaber 5. årgang Udgivet af BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S (BLS Capital) Egebækgaard Egebækvej 98 DK-2850 Nærum Telefon: Fax: Redaktionen sluttet marts Informationerne i denne bog bygger på oplysninger fra selskaberne, offentlige kilder og interne og eksterne analyser. Informationerne i denne bog bør ikke alene anvendes til at træffe investeringsbeslutninger. For nøjagtigheden af enkeltoplysninger garanteres ikke. Tekst Copyright 2013 BLS Capital. Citat tilladt med kildeangivelse. Copyright på logoer, billeder m.v. tilhører de respektive selskaber. Grafisk design og produktion: Jørn Moesgaard as

3 Velkommen til denne nye udgave af Vores Selskaber, til nogle eftertanker og til et kig fremad. Den 26. februar i år blev vores danske aktieafdeling 5 år, og den 30. september 2012 blev vores globale aktieafdeling 4 år. Det er ikke nogen lang historie. Men i samme periode har vi oplevet en finanskrise af hidtil usete proportioner, en global økonomisk nedtur, der ikke er set siden 30 erne en nedtur, som stort set halverede værdien af verdens aktiemarkeder. Trods de historiske omvæltninger, så er otte af de danske selskaber, som vi omtalte i den første udgave af Vores Selskaber i begyndelsen af 2009, fortsat med i denne femte udgave. Vi har udskiftet et selskab i den danske portefølje i Den beskedne udskiftning skyldes, at vi har investeret i virksomheder, der i kraft af deres stærke forretningsmodeller, kompetente ledelser og stærke økonomiske fundamenter i stort omfang har været i stand til at tackle de mange og store udfordringer, som de seneste år har budt på. Når vi udvælger selskaber, fokuserer vi på forudsigelighed og stabilitet, sammen med selskabernes evne til at tilpasse sig en omskiftelig verden. Vi tror ikke på, at det kan betale sig kortsigtet at forelske sig i tidens populære selskaber. Vi tror på langsigtede investeringer i værdiskabende selskaber sådan, som vores forbilleder, Warren Buffett og Charlie Munger, har gjort med stor succes i årtier i investeringsselskabet Berkshire Hathaway. Vi er glade for de resultater, som selskaberne har skabt, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange medarbejdere, der hver dag arbejder for at skabe attraktive afkast af den kapital, vi på vegne af os selv og vores medinvestorer har investeret i dem. På de følgende sider beskriver vi de 14 danske selskaber og 21 af de globale selskaber, vi har i vores portefølje. Der skal også lyde en tak til vores mange medinvestorer, der har vist os tillid ved at vælge os som kapitalforvaltere. Vi er meget glade for, at der har været stor stabilitet og vækst i kredsen af tålmodige, langsigtede medinvestorer og glade for at kunne levere langsigtede gode afkast. I løbet af de første 5 års levetid har afdeling Danske Aktier leveret et samlet afkast efter omkostninger på 49,1 procent eller 8,3 procent om året. Til sammenligning er det danske aktieindeks KAX Capped, inklusive udbytter, i samme periode steget med 0,7 procent årligt. Vores globale aktieafdeling har i sine første 4 års frem til 30. september 2012 opnået et samlet afkast på 61,3 procent, eller 12,7 procent om året, hvor det globale aktieindeks, MSCI World, inkl. dividender kun er steget 6,7 procent årligt. Vores tidshorisont er naturligvis meget længere end 4 5 år, men vi er glade for, at vi i den forløbne periode har været i stand til at levere absolutte positive afkast til vores medinvestorer. Det er det, der er formålet med vores investeringsfilosofi. Vi ser også særdeles gode muligheder for, at vores selskaber vil kunne levere positive, attraktive afkast til glæde for investorerne i BLS Invest i de kommende år. 4 5

4 Vores investeringsfilosofi Vi betragter investeringer i aktier som langsigtede ejerandele i selskaber. Selskaber, som vi vurderer, har høje kvaliteter og de bedste muligheder for at skabe langsigtet og holdbar værdi til virksomhedens ejere, aktionærerne. Investeringsstrategien er absolut. Vi vurderer hver eneste investering, vi enten har foretaget, eller som vi overvejer at foretage, på baggrund af investeringens absolutte afkastpotentiale. Vi ønsker kort og godt at være investorer i de selskaber, der på langt sigt forventes at kunne give de bedste afkast justeret for den risiko, vi påtager os som investor. Dette er essensen i at være absolut afkastfokuseret. Vi investerer med andre ord alene i de virksomheder, som vi forstår og har tillid til. Vores målsætning er at skabe langsigtede afkast, der efter alle omkostninger er højere end markedsafkastet. For at nå vores målsætning, investerer vi i selskaber kendetegnet ved en dygtig og aktionærvenlig ledelse, en forretningsmodel med en stabil og forudsigelig indtjening og som vedvarende har en forrentning af den investerede kapital, ligger over gennemsnittet for tilsvarende selskaber. Endelig skal det være ejerandele, som vi kan erhverve i aktiemarkedet til en fornuftig og attraktiv pris. Ledelsen er speciel vigtig i vores evaluering. Vores selskaber skal således være ledet af personer, der er kompetente, har fokus på skabelse af aktionærværdi og som har vist, at de kan levere resultater. Endelig skal vi have tillid til dem. Når vi tillægger selskabernes ledelse en meget stor betydning, skyldes det, at ledelsen har bemyndigelsen til at træffe beslutninger strategiske som operationelle om anvendelsen af den kapital, vi som aktionærer ejer. Vi skal have tillid til, at selskabets forvaltning af dets kapital sker på en fornuftig og værdiskabende måde. Vi har derfor en tæt dialog med selskaberne, for derigennem at kunne forstå og gennemskue ledelsens strategiske bevæggrunde for beslutninger og disponeringer. Men en dygtig ledelse er ikke nødvendigvis vedvarende. Selskabet skal derfor også besidde nogle klare vedvarende fordele, som for eksempel stærke mærkevarer, markedspositioner, stordriftsfordele eller andet, der giver selskabet en forretningsmodel med en stabil og forudsigelig og gerne voksende indtjening, og et afkast på selskabets investerede kapital som ligger over gennemsnittet for tilsvarende selskaber. Ikke alle selskaber kan få topkarakterer på ovenstående, og sådan vil det også gælde for de selskaber, vi vælger til vores porteføljer. Men at selskaberne skal have en kompetent og aktionærvenlig ledelse og en værdiskabende forretningsmodel er uomtvisteligt, samtidig med at den pris vi betaler for aktierne, skal være attraktiv og lavere end den værdi, vi tillægger selskaberne. Vi sammensætter vores portefølje, så den er balanceret med en afmålt risiko. Men ser vi ingen eller kun ringe værdi indenfor bestemte brancher eller sektorer, afholder vi os fra at investere i disse. For ingen investering kan berettige sig selv, blot fordi den giver diversifikation til en portefølje. Alle selskaber skal være attraktive ud fra en absolut betragtning. Vi vurderer ikke, at en portefølje nødvendigvis har en højere risiko ved ikke at være investeret i bestemte sektorer. Tværtimod, en balanceret portefølje både på geografi og sektor kan efter vores vurdering sagtens opnås, også hvor flere områder er valgt fra. Aktiemarkedet er en organisk levende størrelse, hvor vi hver dag får en prissætning på de noterede selskaber. Fokus på markedets kursbevægelser er for mange besnærende, men på kort sigt er det ofte tilfældigheder, forskellige kollektive og psykologisk betingede tolkninger fra markedsaktører eller likviditet, der er bestemmende for kursdannelsen. Det er vores klare erfaring, at dette fokus på markedets bevægelser ikke giver det gode afkast, som investeringer i stærke og værdiskabende selskaber gør. Ikke desto mindre sætter vi stor pris på aktiemarkedet, især når kurserne på aktier er lave. Det giver os nemlig en mulighed for at øge vores andele i de enkelte selskaber til en attraktiv pris. Disciplin og tålmodighed er således afgørende for at kunne reagere effektivt og profitabelt på aktiemarkedet. Vi vil investere i selskaber, vi anser for at være gode og veldrevne, og undlade at følge med strømmen og blindt fokusere på de selskaber, der på et givet tidspunkt er de mest populære. Vi er bevidste om, at tilvalg betyder fravalg, og vi vil hellere kende et begrænset antal selskaber rigtig godt end at have en begrænset viden om mange. Vi bruger al den tid, vi kan afsætte til at læse om og studere investeringer og de forhold, der er udslagsgivende for investeringers succes. Det er et studie, som fortsætter livet ud. Som aldrig afsluttes og som vi aldrig kan blive færdiguddannet i for det er en proces, hvor vi konstant tilegner os ny viden og dygtiggør os. Vi er også opmærksomme på, at den verden vi befinder os i, er dynamisk og konstant præget af forandringer både på virksomhedsniveau og globalt. Vi skal udvikle os i samme takt, for at kunne forstå udviklingen i de samfundsmæssige forhold, der har så stor indflydelse på virksomhedernes indtjening. Denne udvikling kan foregå utrolig hurtigt og til tider i et accelererende tempo. At have identificeret og forstået det forudgående forløb, der forårsager denne 6 7

5 udvikling, er et nøglefokus for os. Dette kræver, at vi ikke blot følger med i den samfundsmæssige udvikling, men at vi perspektiverer og fortolker hvilke konsekvenser, det vil have på længere sigt for samfundet og for det enkelte selskab. For selskaberne ændrer sig undervejs. Hvis det er nødvendigt, er vi også parate til at skille os af med en ejerandel i en virksomhed. Finanskrisens opståen og udbredelse er et eksempel på, hvor hurtigt denne udvikling kan foregå. Forud for krisen har vi været skeptiske med hensyn til indtjeningen i bankerne, og vi er fortsat meget skeptiske med hensyn til den fremtidige indtjening. Men banker er en del af vores samfund, og vi har derfor brugt og vil fortsat bruge meget af vores tid på at forstå, hvordan det fremtidige banksystem vil tage form, og hvilken indflydelse det vil have på virksomhederne. Vi bruger vores sunde fornuft, holder alle sanser åbne og lader os gerne inspirere af det, vi læser og hører hver eneste dag. Vi skal ikke kun finde nye spændende selskaber, for blandt de selskaber vi allerede kender og har i dag, er der flere stærke selskaber med solide markedspositioner ledet af kompetente personer. Selskaber, som skaber værdi til sine ejere hver eneste dag. BLS Danske Aktier Coloplast SimCorp United International Enterprises DSV Novo Nordisk Carlsberg Topdanmark Ringkjøbing Landbobank United Plantations Berhad Københavns Lufthavne Jeudan NKT Holding William Demant Holding FLSmidth BLS Globale Aktier American Express Autozone Bed Bath & Beyond Berkshire Hathaway Christian Dior Diageo Hennes & Mauritz Kone Kuehne + Nagel Mastercard McDonald s McGraw-Hill Moody s Nestlé Paychex Petsmart Sa Sa International SJM Holdings Swatch Group Walmart Stores Yum! Brands

6 Coloplast for millioner af mennesker, der har et kronisk problem, er Coloplast den daglige diskrete hjælper, og for Coloplast som virksomhed betyder det et stabilt forretningsgrundlag. Coloplast er global markedsleder inden for medicinsk-tekniske produkter til stomi og kontinens. Desuden har selskabet en væsentlig markedsposition indenfor hud- og sårpleje. Det har siden børsnoteringen i 1983 skabt væsentlig vækst og betydelige værdier for aktionærerne blev ikke nogen undtagelse. Værdiskabelsen i Coloplast tog kvantespring i 2009, 2010, 2011 og igen i Efter fl ere år med skuffende salgs- og resultatudvikling samt et højt investeringsniveau, har de seneste år vist en markant forbedring af indtjeningen, og i dag ligger Coloplast øverst blandt de medicinsk-tekniske selskaber. I 2010 formulerede Coloplast et langsigtet mål om, at selskabets indtjening i procent af salget skal ligge på niveau med de mest rentable børsnoterede medicinsk-tekniske selskaber det mål har Coloplast fuldt ud opnået. Vi forventer, at selskabet yderligere kan forbedre indtjeningsmarginalen med et procentpoint i indeværende regnskabsår, der afsluttes 30. september Den succesfulde optimering af Coloplasts indtjening, der i regnskabsåret 2011/12 nåede rekordhøje 31 procent af salget, mener vi i høj grad skyldes virksomhedens ledelse. Det er en duo, bestående af administrerende direktør Lars Rasmussen og økonomidirektør Lene Skole, aktivt støttet af en kompetent og handlekraftig bestyrelse. Som aktionærer er vi særdeles tilfredse med de udviklingsprocesser, ledelsen har iværksat de senere år. Trods intens fokus på forbedring af indtjeningen fastholder Coloplast et langsigtet vækstfokus gennem øgede investeringer i udviklingsmarkederne. Samtidig investeres målrettet i forskning og udvikling. Det er et område, hvor investeringsindsatsen løbende skaber nye kommercielle muligheder. Vi vurderer, at ledelsen i Coloplast aktivt afsøger alle muligheder for at øge den organiske vækst gennem langsigtede, værdiskabende investeringer i salg og distribution i lande uden for Europa i nye vækstmarkeder som Brasilien, Indien, Rusland og Kina. Således meddelte et overbevisende Coloplast ledelsesteam i forbindelse med selskabets succesfulde kapitalmarkedsdag i sommeren 2012, at Coloplast over de kommende år ville investere yderligere 1 milliard kroner i styrkelse af selskabets organiske vækst. Den stigende indtjening har resulteret i et stærkt stigende afkast af den investerede kapital, der aldrig har været højere i Coloplasts historie. Som tilfredsstillede aktionærer vil vi følge den fortsatte positive udvikling i Coloplasts kapitalafkast med stor interesse. Stomi- og kontinensbrugernes lidelser er kroniske. Derfor er salgsudviklingen i Coloplast i høj grad forudsigelig, og der en høj brugerloyalitet og stabil efterspørgsel efter produkter fra Coloplast. Størstedelen af Coloplasts salg af medicinsktekniske produkter går til offentlige kunder som hospitaler, hvilket har betydet, at eksisterende produkter har været under et løbende prispres. Det har Coloplast til gengæld været dygtige til at imødegå gennem lavere produktionsomkostninger, produktforbedringer og innovation. Trods en organisk vækst i salget på 6 procent i 2011/12 og en fortsat erobring af markedsandele udgør salgsvæksten lige nu den største udfordring for Coloplast. For når man har en andel på næsten 70 procent af salget på de europæiske markeder, så er det svært at komme højere op på disse markeder. Til gengæld er 10 11

7 selskabet begunstiget af en stigning i efterspørgslen efter Coloplasts produkter fra en voksende ældre befolkningsandel. Vi er i stigende grad optimistiske omkring de organiske muligheder indenfor stomi på det amerikanske marked, som ledes af Claus Bjerre, der er relativt ny i Coloplast regi. Selskabets amerikanske basis er senest blevet styrket gennem en aftale med den største indkøbsorganisation, Novation. Aftalen handler først og fremmest om Coloplasts mere innovative stomiprodukter, hvilket er interessant, fordi Coloplasts markedsandel på stomi i USA ligger under 10 procent mod knap 50 procent på det europæiske marked. Coloplasts mindre sårplejedivision har især haft svært ved at vokse på selskabets modne europæiske markeder. Coloplast har ellers gennemført en række salgseffektiviseringer i Europa, og samtidig udbygger selskabet kontinuerligt dets markedsledende position i udviklingsmarkederne. Indtjeningen og værdiskabelsen i sårplejedivisionen er blevet markant forbedret de seneste 2-3 år, trods en behersket udvikling i salget. Hvis man fortsat skal udvikle værdiskabelsen i sårplejedivisionen må Coloplast ledelsen efter vores vurdering tage godt fat på nogle strategiske overvejelser. For umiddelbart kan det være svært at se mulighederne for yderligere vækst i værdiskabelsen alene gennem yderligere omkostningsreduktioner. Coloplasts sårplejedivision er markedsleder på en række hastigt voksende nye markeder, men udviklingen overskygges af salgstilbagegangen på de europæiske markeder. Coloplasts sårplejeforretning vurderer vi til at have betydeligt strategisk værdi. Både på grund af divisionens markedsleder-platform på de nye, voksende markeder og på grund af de massive omkostningsbesparelser, man kan opnå ved en konsolidering. Coloplasts ledelse anvender aktivt begrebet Economic Profi t, der er et mål for værdiskabelse i selskaber. Denne værdiskabelse er ledelsen meget fokuseret på at maksimere, og det er betryggende for os aktionærer, for Economic Profi t fungerer som et vigtigt strategisk pejlemærke både i ledelsens vurdering af den eksisterende forretning og i ledelsens søgen efter potentielle opkøbskandidater. Hermed sættes der entydig fokus på værdiskabelse til selskabets aktionærer. Coloplasts generering af pengestrømme er også øget stærkt dels på grund af den stigende indtjening, og dels på grund af faldende anlægsinvesteringer. Men selv om vi har stor tillid til, at der vil ske en øget værdiskabelse i Coloplast, så kunne vi godt ønske os et mere ambitiøst mål for selskabets håndtering af dets kapital. Med de øgede pengestrømme er Coloplast i dag særdeles konservativt kapitaliseret, for selskabet er gældfri og har likvide beholdninger på 1 mia. kr. Coloplast har kommunikeret, at aktionærudlodningerne vil blive forøget væsentligt, medmindre selskabet fi nder værdiskabende opkøbsmuligheder. Coloplast vil årligt kunne udlodde omkring 5 procent af markedsværdien uden at ændre på selskabets konservative kapitalisering. simcorp for en finanssektor i krise er styring og overvågning guld værd. det er det også for dem, der gør styring og overvågning mulig

8 S imcorp leverer software til at styre og overvåge værdipapirporteføljer hos kapitalforvaltere, banker, pensionskasser og andre store investorer, og selskabet er globalt markedsledende på området med godt medarbejdere og salgsselskaber i en snes lande. Gennem de seneste 10 år har SimCorp skabt betydelige aktionærværdier gennem høj omsætningsvækst og stigende driftsindtjening i procent af salget. Det er software, som er dyrt at købe og installere, og som typisk kræver løbende køb af tillægslicenser, konsulentydelser og opgraderinger. Hvis man besøger SimCorps hovedkvarter ved Langebro i København, er det sandsynligt, at man møder en udvikler, der arbejder på at gøre selskabets programmer endnu mere avancerede. SimCorp bruger nemlig næsten hver fjerde omsætningskrone på forskning og udvikling og er dermed blandt de mest udviklingsfokuserede virksomheder i Danmark. Den administrerende direktør gennem de seneste succesfulde 12 år Peter Ravn også kaldet Mr. Simcorp valgte ved udgangen af august 2012 at trække sig tilbage fra direktørposten. Peter Ravn afsluttede sit lederskab i Simcorp med en historisk stærk ordreindgang i tredje kvartal, hvor Simcorp vandt ikke færre end 6 nye kunder heraf 4 på det vigtige fremtidige nordamerikanske vækstmarked. Det nordamerikanske marked er ikke overraskende det største globale marked for porteføljestyringssystemer, hvorfor prestigefulde referencekunder som de eksisterende kundegiganter Wells Fargo, American Century og regeringssponsorerede Fannie Mae har afgørende betydning for Simcorps nordamerikanske ekspansion. Simcorps nye administrerende direktør Klaus Holse Andersen som tiltrådte 1. september kommer med en stærk salgsbaggrund fra de amerikanske organisationer Microsoft og Oracle, hvor han senest har været administrerende direktør for Microsoft Western Europe. I forbindelse med tiltrædelsen erhvervede Klaus Holse Andersen Simcorp aktier for mere end 5 mio. kr. og modtog langsigtet betingede aktier for en værdi af 10 mio. kr. således har den nye administrerende direktør et stærkt økonomisk incitament til at skabe langsigtet aktionærværdi for Simcorps aktionærer. Det er positivt, at den nye administrerende direktør har investeret egne midler i Simcorp aktier. Klaus Holse Andersen har i en årrække været bosiddende i USA, og vi vurderer, at han i samarbejde med Simcorps nordamerikanske direktør David Kubersky har den rette baggrund til at udnytte Simcorps potentiale i USA. Simcorps finansdirektør Thomas Johansen som tiltrådte i april 2011 har efter vores klare overbevisning styrket selskabets omkostningsstyring, og han har sat fokus på ledelsens ansvar for værdiskabelse. Ordretilgangen har de seneste år været præget af den europæiske finansielle sektors manglende investeringsvilje, så vi vurderer ikke, at en behersket europæisk ordreindgang er et udtryk for tab af konkurrencekraft. Simcorps ordrepipeline anser vi, trods markedsbetingelserne, som fortsat bred og dyb til understøttelse af selskabets fremtidige salgsfremgang. SimCorps forretningsmodel har en høj forudsigelighed med løbende betalinger for softwareopgraderinger og en konsistent vækst i salget af tillægslicenser og ydelser til eksisterende kunder disse løbende licensindtægter udgør 40 procent af omsætningen. Efterspørgslen efter SimCorps softwareløsninger vil efter vores opfattelse blive stimuleret i de kommende år i takt med stigende regulering og forstærket fokus på risikostyring i den finansielle sektor. Selskabet har tidligere haft langsigtede forventninger om en årlig omsætningsvækst på over 10 procent. Det vil efter vores opfattelse fortsat være en realistisk ambition, vurderet ud fra det høje forsknings- og udviklingsniveau, en væsentlig vækst i det løbende salg af tillægslicenser til eksisterende kunder og et betydeligt markedspotentiale på en række markeder. Simcorp forventes i 2013 at opnå en højere omsætningsvækst baseret på den stærkt forbedrede ordrebeholdning. SimCorp har de seneste år investeret i geografisk ekspansion af selskabets tilstedeværelse med salgsselskaber i en række nye lande. Selskabets variable omkostninger er lave og en accelereret salgsvækst kombineret med en ventet opbremsning i selskabets omkostningsudvikling vil løfte indtjeningen markant. Det vil skabe grobund for en mulig forbedring af driftsindtjeningen i procent af salget fra det nuværende niveau på procent til over 30 procent indenfor en kortere årrække. Det er en indtjeningsevne, der er under eller på niveau med markedsledende softwareselskaber i andre brancher. SimCorps forretningsmodel skaber betydelige, og voksende, frie pengestrømme til selskabets aktionærer, idet anlægsinvesteringerne er meget beskedne. Samtidig udgiftsføres de betydelige investeringer i softwareudvikling løbende over driften. Til glæde for de langsigtede aktionærer bliver de frie pengestrømme disciplineret anvendt til udlodning af udbytte, som udgjorde knap 2,5 procent af SimCorps markedsværdi i 2012, og til et løbende aktietilbagekøb svarende til 3 procent af de udstående aktier. Vi forventer, at Simcorp kan opretholde en aktionærudlodning gennem udbytter og aktietilbagekøb i niveauet 6-7 procent af markedsværdien i Vi tror, at aktiemarkedet kun i begrænset omfang har indregnet indtjeningspotentialet i dagens prissætning af SimCorp aktien. Som vi ser det, er selskabet prissat særdeles attraktivt. Når man vurderer det ud fra den nuværende indtjening, de genererede pengestrømme og vækstudsigterne. Ud fra 2012-niveauet forventer man i de kommende fem år en årlig vækst i indtjeningen og pengestrømmene på procent. Det er blevet bestyrket med ordregennembruddet i USA og ledelsens intensiverede greb om omkostningerne. Desuden har selskabet stor økonomisk fleksibilitet, da det ikke har nogen nettogæld, men likvide beholdninger på mere end 58 mio. euro svarende til godt 6 procent af markedsværdien. Vi har derfor stor tiltro til, at bestyrelsen under Jesper Brandgaards formandskab opretholder den langsigtede værdiskabelse, og løbende realistisk og rationelt holder fokus på det fortsat høje udviklingsomkostningsniveau, ekspansionsplanerne, og ikke mindst salgspotentialet

9 United International Enterprises Hvem siger, at palmer ikke vokser ind i himlen? D et hele begyndte med, at nogle danskere for 100 år siden etablerede en plantage, der siden har udviklet sig til et af Malaysias største olieplantage foretagender med ansatte. United Plantations er i dag det plantageselskab i Malaysia, der giver langt det største udbytte af palmeolie pr. hektar. Holdingselskabet United International Enterprises (UIE) ejer en kontrollerende aktiepost på 46,1 procent af kapitalen i dette veldrevne malaysiske plantageselskab, United Plantations (se omtalen side 38) blev et særdeles begivenhedsrigt år i UIE, idet koncernstrukturen blev klart forenklet ved at man eliminerede både krydsejerskabet med United International Holdings og det indirekte ejerskab af AarhusKarlshamn gennem BNS Holding. Ved udgangen af 2012 bestod UIE s koncernstruktur altovervejende af aktieposten i plantageselskabet United Plantations, af betydelige likvide beholdninger samt af det direkte ejerskab af UIE s børsnoterede aktieinvesteringer. Vi vurderer, at forenklingen af koncernstrukturen er nyttig, og at UIE s nye struktur vil sætte yderligere fokus på ejerskabet i United Plantations. Det er både tilfredsstillende og strategisk rigtigt. United International Enterprises (UIE) ejer i dag 3,3 procent af kapitalen i det børsnoterede AarhusKarlshamn. Ejerandelen i AarhusKarlshamn blev nedbragt markant gennem 2012 fra en 16,75 procents ejerandel ved udgangen af 2011, hvilket indbragte et salgsprovenu på mere end 1,2 mia. svenske kroner (1,1 mia. danske kroner). De resterende AarhusKarlshamn aktier vil ved det aktuelle kursniveau indbringe UIE yderligere omkring 400 millioner svenske kroner ved en afhændelse, som vi vurderer vil ske i løbet af UIE investerede en del af salgsprovenuet fra AarhusKarlshamn-aktierne i det børsnoterede svenske investeringsselskab Melker Schörling AB, som tidligere kontrollerede aktiemajoriteten i AarhusKarlshamn sammen med UIE. Investeringen i Melker Schörling AB udgjorde 350 millioner svenske kroner, hvor den børsnoterede dagsværdi af aktierne februar 2013 udgør 500 millioner svenske kroner

10 Det er vores vurdering, at UIE investeringen i Melker Schörling AB har ren finansiel karakter. Investeringsselskabet Melker Schörling AB ejer aktieposter i en række likvide større børsnoterede svenske selskaber. MSABs vedtægter indeholder årligt en mulighed for, at selskabets aktionærer kan forlange sig indløst til indre værdi af de underliggende MSAB investeringer, hvorfor MSAB aktien naturligvis prisfastsættes tæt på indre værdi. Det er således vores vurdering, at UIE s aktiepost i MSAB udgør en strategisk finansiel reserve, som hurtigt kan omsættes til likvider. UIEs ejerandel i United Plantations har en værdi på mere end 4,5 mia. kr., når den opgøres ud fra den noterede børsværdi i februar Det vil sige, at UIEs ejerandel i United Plantations overstiger markedsværdien af hele UIE, der er på 4 mia. kr. Oven i købet er det vores vurdering, at United Plantations aktuelle børsværdi undervurderer selskabets pengestrømsgenerering og aktiver. Vores investering i UIE giver os således en attraktiv eksponering mod United Plantations, mens ejerandelen i Mekler Schörling aktierne, der har en værdi på knap 440 mio. danske kr., følger med i købet uden beregning. Herudover udgør de resterende AarhusKarlshamn-aktier og likvide midler ved udgangen af 2012 omkring 1 mia. danske kroner, svarende til 25 procent at UIE s samlede markedsværdi. UIE s børsværdi havde i februar 2013 en rabat på mere end 30 procent i forhold til den børsnoterede værdi af de underliggende selskaber United Plantations, Mekler Schörling og AarhusKarlshamn samt de betydelige likvide beholdninger. Historisk har holding-rabatten i UIE ligget i niveauet procent, men den er forøget siden den finansielle krise, som har øget rabatten på mindre likvide aktier. Forenklingen af UIE s koncernstruktur og selskabets fortsatte betydelige kapitaldistribution vil efter vores vurdering yderligere indsnævre den betydelige holdingrabat. Vi vurderer, at der er skabt øgede værdier for aktionærerne i UIE gennem Dels gennem de øgede udbyttebetalinger fra United Plantations, dels gennem iværksættelsen af et nyt aktietilbagekøb på 5 procent af aktiekapitalen, hvilket er UIE s tredje på tre år. Værdiskabelsen ved at tilbagekøbe egne aktier er betydelig for de langsigtede aktionærer, dels på grund af UIE s store holding-rabat, dels i værdisætningen af United Plantations, som vi anser for at være mere værd end den nuværende børskurs. Derfor er det glædeligt, at UIE har valgt at udnytte koncernens stærke likviditetsmæssige beredskab til yderligere opkøb af egne aktier og større udbytte til aktionærerne, ligesom vi med tilfredshed konstaterer, at selskabet åbenlyst satser på øget gennemsigtighed og en mere proaktiv ekstern kommunikation. UIE udbetalte i løbet af 2012 en dividende på 7 US dollar pr. aktie, således at de samlede aktionærudlodninger gennem dividender og aktietilbagekøb udgjorde godt 10 procent af selskabets markedsværdi primo Vi ser mulighederne for øget kapitaldistribution i 2013 som gunstige i lyset af UIE s voksende likvide beholdninger. Det kontrollerede porteføljeselskab United Plantations er med likvide beholdninger på omkring 1,4 mia. kr også væsentligt overkapitaliseret. UIE kontrolleres af stifterfamilien Bek-Nielsen gennem Brothers Holding Ltd og af brødrene Carl og Martin Bek-Nielsens direkte ejerskab, der samlet kontrol- lerer 44 procent af de udestående aktier. Brødrene Carl og Martin Bek-Nielsen, der er henholdsvis formand og næstformand i UIE, har ikke deltaget i selskabets løbende aktietilbagekøb, så de øger løbende deres ejerandel i UIE. Brødrenes stigende ejerandel og voksende økonomiske engagement signalerer stor tiltro til den fortsatte værdiskabelse i UIE koncernen. Vi bifalder brødrene Bek-Nielsens øgede engagement, og vi forventer, at deres entusiastiske indsats i United Plantations løbende bidrager til betydelig værdiskabelse i det associerede selskab. Den daglige ledelse af UIE varetages effektivt af administrerende direktør Ulrik Juul Østergaard, der overtog ledelsen af UIE i sommeren Det er vores vurdering, at Ulrik Juul Østergaard tilfører UIE fornyet energi og en væsentlig kapitalmarkedsforståelse fra sin ansættelse i Danske Bank. Ulrik Juul Østergaard er en dynamisk arvtager efter John Goodwins 26 år lange og solide periode som administrerende direktør for selskabet. John Goodwin har i øvrigt valgt at fortsætte sit engagement i UIE som bestyrelsesmedlem

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2013 Kære medinvestor, 2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte 31. marts 2015 Kære Medinvestor De første mange år i Kapitalforeningen BLS Invest klarede afdelingerne sig hvert år væsentligt og målbart bedre end aktiemarkedet generelt.

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 20. december 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Vi fastholder et moderat positivt syn på aktiernes

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Investorer på det danske aktiemarked bør være ydmyge

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 27. august 2014 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2012. Tema: Det modstræbende bull marked. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2012. Tema: Det modstræbende bull marked. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2012 Tema: Det modstræbende bull marked Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 Det modstræbende bull marked 4 Globale

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere