Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat er virksomheder der flytter arbejdspladser til lavtlønsområder, så har vi i 2014 oplevet, at flere virksomheder har taget flere ansatte ind. Det er en positiv udvikling, som vi håber fortsætter gennem Der er dog fortsat for mange, der ikke kan få et arbejde. De jobåbninger, der kommer, viser i stigende grad, at det er på områder med faglært arbejdskraft, at der er udvikling indenfor. Det betyder, at mange af vore ufaglærte medlemmer ikke er kommet i arbejde, da efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft ikke er steget. Det er en udvikling som har været i gang længe, og det forventes, at den vil fortsætte med uformindsket styrke i de kommende mange år. Oven i det er der kommet øget konkurrence fra udenlandske arbejdstagere som finder det attraktivt at arbejde i Danmark til langt under de overenskomstmæssige lønninger. Det er næsten i alle brancher vores overenskomster er under pres. Værst er det indenfor det Grønne område, men Transport, Privat service og Byggeområderne er også under voldsomt pres. Derfor er det vigtigt, at vi fremadrettet har fokus på uddannelse og opkvalificering af alle, så vi kan påtage os de job, der opstår i fremtiden. Socialt dumping Vores afdeling og hele fagbevægelsen er og har længe været under et pres fra forskellige sider. I mange år har vi været udfordret i forhold til de lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i forhold til arbejdstagernes holdninger om organisering og solidaritet, globalisering i forhold til f.eks. at tage imod øst-arbejdernes arbejdskraft m.v. Dette pres bliver større og større, og det er derfor nødvendigt for fagforeninger og ikke mindst os i 3F, at have fokus på organisering af medlemmer. Her er det organisering af arbejdere, som af økonomiske årsager kun er medlem af en A- kasse og ikke har tænkt over hvad en fagforening er, men også dem, som er af den overbevisning, at det at have et medlemskab i en rigtig fagforening ikke har nogen betydning. Men det har det, for det at være i den fagforening, som forhandler den overenskomst man arbejder under, er med til at støtte den danske model. Dette kræver selvfølgelig en nærmere information om den danske model, og det har vi haft fokus på i det forgangne år. Det skyldes i særdeleshed, at den danske model er under et voldsomt pres fra alle sider, og at vi er i en fase, hvor den danske model, kan være ved at briste. 1

2 Derfor skal vi stå sammen, for at den danske model ikke skal briste, men bære velfærdssamfundet videre. Vores samfundskultur og vore tanker har ændret sig gennem de seneste ja, faktisk få år. Tanker om solidaritet har ændret sig til jeg er min egen lykkes smed. Kun ved at have fokus på solidaritet og medmenneskelighed, kan vi komme tilbage til det solidariske system, som fagbevægelsen og velfærdssamfundet bygger på. Hvor mange har sat sig ind i vore nabolandes (europas) beskæftigelsesmodeller, og tænkt den tanke hvad vil der ske, hvis den danske model er død? Vil vi få en tysklignende model med en mindsteløn som man ikke kan leve af og hvor mange skal have 2-3 jobs bare for at kunne eksistere? Mange har ikke sat sig ind i hvilken overenskomst de er ansat under, og hvad den betyder. Da de ikke har kendskab til overenskomsterne, lever mange trygt og godt med et samfundssyn, der er jeg har det jo godt, som det er og vil ikke betale for mere, men de samme mennesker ændrer samfundssyn (og værdier) i det øjeblik, hvor de f.eks. bliver syge eller arbejdsløse. Men så kan det være for sent. Så kan ræset mod bunden være startet og være umulig at komme op af igen. Vi skal alle arbejde for at organisere flere, ikke bare for at få flere medlemmer, men også fordi vi ved hvordan alternativet til den danske model, kan se ud. Men der er brug for alles hjælp (og hermed også din hjælp) til at få organiseret alle, på vores arbejdspladser, så vi kan bevare Den Danske model. Fagbevægelsen er stadigt det eneste værn overfor genindførelse af legaliseret slaveri i Danmark. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi sætter social dumpingproblemer i konstant fokus og stresser de udenlandske og danske virksomheder og deres bagmænd, som forsøger at lave et ræs mod bunden. Det vi og vore forældre, bedsteforældre og oldeforældre har været godt 100 år om at bygge op, det er de gule/uorganiserede godt på vej til at nedbryde, fordi vi ikke er gode nok til at overbevise vore gule eller uorganiserede kollegaer om, at en konsekvens af manglende fællesskab er, at vi alle går ned i løn, og kommer til at deltage i ræset mod bunden. Nogen af dem går direkte og griner, fordi de enten betaler et lavere bidrag til den gule forretning, eller slet ikke betaler bidrag til nogen forretning. De går rundt i den tro, at så længe der bare er tosser nok i den rigtige fagforening, så længe der er 3F ere nok, ja så forsætter det derudaf for alle. Men sådan bliver det ikke. Får vi ikke de gamle fagforeningsdyder tilbage, så ryger vi alle på røven. Så bliver vi alle en del af ræset mod bunden. Vi er ganske enkelt nødt til at forklare den enkelte kollega ude på arbejdspladsen, at vi skal organisere os ud af risikoen for en lovbefæstet minimumsløn i Danmark. Kun gennem øget organisering kan vi beholde vore overenskomster og udbygge de løn- og arbejdsvilkår vi kender i dag. Der er ingen nem vej, der er ingen smutvej. Der er kun hårdt arbejde. Derfor er det vigtig, at vi får optimeret forholdene for vore tillidsvalgte i forbindelse med deres organisering. Uden hjælp fra vore Tillidsvalgte ude på den enkelte arbejdsplads er vi ilde stedt. Tak for indsatsen i 2014, men der bliver ikke tid til at hvile på laurbærerne, vi skal forsætte med arbejdstøjet på. Bestyrelsen. Der har i det forgangne år været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmedlemmer og tillidsfolk har deltaget i Landsbranchemøderne inden for deres respektive brancher. Bestyrelsen arbejder forsat på at udvikle og forme afdelingen, således at den svarer til medlemmernes ønsker og behov. Bestyrelsen har efter opfordring fra et medlem arbejdet på at have mere åbenhed i bestyrelsesarbejdet. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der skal laves et resume fra hvert bestyrelsesmøde som lægges ud på vores hjemmeside, så I kan følge lidt med i bestyrelsesarbejdet. Det startede vi med efter sommerferien sidste år. 2

3 Udvalg. TR-Udvalget Udvalget arbejder for at fremme et tværfagligt netværkssamarbejde mellem de valgte 3F tillidsrepræsentanter i afdelingens organisationsområde, arrangere relevante aktiviteter og sikre aktuelle faglige informationer til tillidsrepræsentanterne. Efter TR-udvalgets og Arbejdsmiljøudvalgets fællesarrangement i november 2013, og formandsskiftet i afdelingen, har der været en lang periode uden mødeaktivitet, så derfor har der kun været holdt 2 ordinære møder siden sidste generalforsamling. Ud over Brian Lyst, som er afløst af Villy Nielsen, er der også skiftet godt ud blandt de tillidsrepræsentanter fra arbejdspladserne, som tidligere har været aktive i udvalget. TR-udvalget udgøres i dag af tillidsrepræsentant Susanne Madsen fra Flensted A/S i Skovlund, tillidsrepræsentant Jens Verner Sørensen Fibervisions A/S i Varde og afdelingsformand og faglig teamleder Villy Nielsen. Faglig medarbejder Karl Nielsen er tilforordnet udvalget som tovholder. Udvalget håber på, at der på sigt kan findes en eller to tillidsrepræsentanter mere, som har tid og lyst til at være aktive i udvalget. Da både Susanne og Jens Verner er fra industrivirksomheder, kunne det være ønskværdigt, om der kunne findes et par tillidsrepræsentanter fra andre overenskomstområder. Udvalget har besluttet, at tilbyde alle afdelingens tillidsrepræsentanter, at de kan få udarbejdet en personlig TR-velkomstfolder, som de kan udlevere til nye kolleger, for at synliggøre sig som 3F tillidsrepræsentant på virksomheden, og sammen med folderen udleveres en optagelses/overflytningsblanket, så det er nemt at få 3F medlemsskabet på plads, sammen med modtagelsen på arbejdspladsen. Folderen bestilles og printes i afdelingen, i det oplag den enkelte TR måtte have behov for. Den 4. december holdt TR-udvalget sammen med Miljøudvalget den årlige nytårskur for alle afdelingens valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som påskønnelse for deres indsats i deres 3F tillidshverv gennem året. De var indbudt til gløgg og æbleskiver i lokalkontorerne. I forbindelse med arrangementet udfyldte alle tillidsvalgte et spørgeskema som omhandlede spørgsmålet om den måde kontakten og formidling af oplysninger fra afdelingen, om det var ok eller om det kunne gøres på en anden og bedre måde? Der blev endvidere opfordret til at skrive ønsker om hvad udvalgene skulle arbejde med i det kommende år. De forslag og svar vi har modtaget vil indgå i udvalgenes arbejde fremadrettet. Udvalget afholdte d. 9. april i år et halvdagsmøde hvor alle tillidsrepræsentanter var inviteret til at deltage. Til mødet var der oplæg fra Erhvervsminister Henrik Sass Larsen om erhvervsudviklingen i udkants Danmark, samt hvad der rører sig på borgen pt. og fra Industrigruppeformand Mads Andersen, som havde nyt fra forbundet og industrigruppen. Efter debatterne med Erhvervsminister Henrik Sass Larsen og Industrigruppeformand Mads Andersen arbejdede tillidsrepræsentanterne med temaet lokalaftaler. Hvad er godt og hvad er skidt at have i lokalaftalerne? Mads Andersen holdt et oplæg om de erfaringer, som man i industrigruppen har haft i forhold til lokalaftaler. Derefter var der debat om hvilke passuser i overenskomsten man skulle være påpasselig med at bruge, samt huske at få nedskrevet hvilket værdi, det der er aftalt i en lokalaftale, har. TR-udvalgets møder holdes så vidt muligt, ude på en TR arbejdsplads, og de næste planlagte udvalgsmøder holdes h.h.v. den 2. juli 2015 hos TR ved Varde Drift i Sig, og den 10. september 2015 hos TR ved Vrøgum Svarre i Oksbøl. TR udvalget arbejder i øjeblikket på (i samarbejde med Arbejdsmiljøudvalget) at afholde en TR-AMR konference til efteråret med følgende temaer: Hvad er en tillidsvalgts arbejde/opgave? 3

4 Miljøudvalget. Miljøudvalget i 3F Varde-Billund arbejder bl.a. for at sikre en god opstart for nyvalgte 3F arbejdsmiljørepræsentanter. Afdelingen inviterer til et møde med den faglige medarbejder for området, hvor der udleveres en velkomsttaske med relevant og faglig materiale, så de nyvalgte er godt klædt på til tillidshvervet. Der informeres om uddannelsestilbud og laves aftaler om en uddannelsesplan. Thyge, vores miljøkonsulent, afholder et lokalt to dags Miljøintrokursus en gang årligt for de nyvalgte. Vi ønsker at fremme netværksarbejde og vidensdeling mellem de valgte arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af arbejdspladser, arrangere relevante aktiviteter og sikre faglige informationer. Kontakt os hvis du har spørgsmål, gode ideer eller bare gerne vil deltage i udvalgets arbejde. Miljøudvalget består af: Navn Adresse Postnummer Tlf.nr. Mail og by Birger Filskov Ryttervænget 6830 Nr Nebel Thyge Eskilstunavej 6700 Esbjerg Kristensen Henrik Kornvangen Østergaard 27A Ansager Karl Gustav Stakrogevej 7260 Sdr, Pedersen 63 Omme Jan J. Byager Billund Østergaard Flemming Kristensen Stenhøjvej Hejnsvig Leila Germandsen Bjergegade Ølgod Arbejdsåret 2014 startede med at afholde AMR dag i Billund den 23/ Miljøudvalget præsenterede sig selv og vores miljøkonsulent Thyge fortalte lidt om vores årlige Miljøintrokursus og gennemgik nyttige hjemmesider. Vi planlagde en familieudflugt til Ranbøldal vandmuseum, som desværre blev aflyst, fordi der var for få tilmeldte. Thyge har været på Skolekontakt besøg på Sdr. Omme skole for at fortælle om arbejdsmiljø og reglerne herfor. Maria Holm er gået ud af udvalget, og Flemming Kristensen, Dupont, har erstattet hende. Den 19/ trak Gustav sig som formand for miljøudvalget og Leila overtog formandsposten. I ny formandsperiode er der kommet 4 nye arbejdsmiljørepræsentanter. Vi forsøger at tage godt imod dem med en taske med informationer i. Håber alle bliver taget godt imod, og at de genvalgte ved, at de også altid er velkomne. Vi ønsker nye medlemmer i udvalget, overvej om det kan være af interesse, måske kan du gøre en forskel. Den 13/ var miljøudvalget på virksomhedsbesøg på Fibervision i Varde. Sikkerhedschef Hanne Dorns og AMR Søren Kruse Madsen tog godt imod os og gav en flot rundvisning. Den 4/ var alle tillidsvalgte indbudt til Gløgg og æbleskiver i lokalafdelingerne. Udvalget har talt meget om fremtiden, brug af vores hjemmeside, hvor kan vi gøre en forskel, hvad skal vi arrangere osv. Vi vil først og fremmest sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne og deres arbejde i dagligdagen. Karl fra informationsudvalget hjælper os med det og så kom 3F kampagnen GODT ARBEJDE ER GODT FOR ALLE, som sendt fra himlen. Vi er gået med på kampagnen med GODT ARBEJDE ER GODT ARBEJDSMILJØ. 4

5 De faglige medarbejdere har kontaktet arbejdsmiljørepræsentanterne. De er blevet tilbudt en flot gul vest, med tomlen op tegnet og teksten Godt arbejde-er godt arbejdsmiljø. Vi håber at kunne synliggøre AMR i dagligdagen. I vores lokalblad var det sidste tema: Lokale 3F arbejdspladser. Der deltog Leila med en fortælling fra sin hverdag angående genbrug og arbejdsmiljø. Den 15/ blev der arrangeret fyraftensmøde for alle Arbejdsmiljørepræsentanter i 3F Varde-Billund i Helle Hallerne fra kl Foredragsholder Henrik Krogh var sat på et oplæg om stress, trivsel og motivation. Mødet blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Mødet afholdes i stedet for sidst på året, som et dagsmøde sammen med alle tillidsvalgte og alle AMR og TR opfordres til at deltage. Medlemmerne opfordres igen til at deltage i Miljøudvalgsarbejde, hvis de har tid og lyst. Aktivitets- og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt, der består af 3F afdelingerne Varde-Billund, Esbjerg, Kongeåen og Esbjerg Transport uddeler hvert år Miljøprisen til en eller flere personer, som har gjort en særlig indsats for arbejdsmiljøet. Hvem kan modtage miljøprisen? F.eks. Enkeltpersoner, Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentanter. Klubber, arbejdsmiljøudvalg mm. For at kunne modtage Miljøprisen, skal man have lavet en god og prisværdig indsats til forbedring af arbejdsmiljøet. For eksempel: - Udarbejdet en god arbejdspladsvurdering (APV) - Udskiftet farlige stoffer med mindre farlige stoffer - Afskaffet tunge løft eller ensidig gentaget arbejdet (EGA) - Lavet miljøstyring på virksomheden - Styrket virksomhedens interne arbejdsmiljøarbejde Gået foran med et godt eksempel. Giv Arbejdsmiljøudvalget besked, hvis I syntes, at der er en på jeres arbejdsplads, der fortjener at blive indstillet til Miljøprisen. Info-Udvalget Info-udvalget arbejder for en fornuftig synliggørelse af 3F Varde-Billund afdeling, over for relevante virksomheder og potentielle medlemmer i lokalområdet Varde- og Billund kommuner, samt kontakt og information til alle medlemmer, herunder alle afdelingens tillidsvalgte. Udvalget udgøres af Doron Edry, L&P Springs, Monika Dybro, Zleep Hotel og afdelingsformand Villy Nielsen. Faglig sekretær Karl Nielsen er tilforordnet udvalget som tovholder. Udvalget har målrettet arbejdet på, at omlægge budgettet fra faste avisannoncer og tilfældige lysreklamer hist og her, til at intensivere brugen af mail og SMS udsendelser ved målrettede information og invitationer til diverse aktiviteter, sammen med afdelingens hjemmeside og Facebook. Besparelsen ved dette, bruges i stedet for, til igen at udgive et medlemsblad, som udkom første gang i december 2014 og igen her i marts Det er planen, at bladet skal udkomme tre-fire gange årligt. Umiddelbart er det vores opfattelse, at det nye blad er blevet godt modtaget af medlemmerne, men udvalget er åbne for konstruktiv kritik, og modtager med glæde både ideer og indlæg til bladet. Uddannelsesudvalg Vores Uddannelsesudvalg har siden sidste generalforsamling, arbejdet med diverse spændende tiltag. Udvalget består af Henrik Vestergaard Sørensen, 3F Varde-Billund, Eva Maybritt 5

6 Kristensen, Post Danmark, Monika Dybro, Zleep Hotel, Else Andreasen, Vrøgum Svarre, Brian Møller, Dupont, Ulla Lauridsen, 3F Varde-Billund og som formand for udvalget Flemming Hou Christiansen, Nobia (HTH) Udvalget valgte som det første at indlede et samarbejde med 3F Vejles uddannelsesudvalg, for at få lidt erfaring, samt at deltage i deres uddannelsesdag d.14 juni 2014 Udvalget deltog med en bod, og måtte desværre erfare, at de eneste fra 3F Varde-Billund, var udvalgsmedlemmer. Efter sommerferien arbejdede udvalget med afholdelse af et fyraftensmøde om Den Danske Model, som blev afholdt over to gange, formiddag og aften, det var torsdag d. 25. september 2014 i Billund, med Monika fra udvalget og Thorkild Yde fra forbundet som undervisere. Fyraftensmøderne, var en lille succes, noget som udvalget gerne vil arbejde videre med. Vi prøvede, på opfordring, at holde en med samme tema, i Varde, d. 23. feb Dette blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. D. 20. november 2015, tog udvalget en tur til København, for at besøge Forbundet og LO. Ideen med turen var at få inspiration til fremtidigt arbejde i udvalget, og det blev en spændende dag. I forbundshuset, blev vi modtaget af Gunda og Susanne, et par friske og veloplagte piger, som gav os inspiration, både til tillidsvalgte og kolleger om hvilke muligheder samt kurser, der er omkring uddannelse, samt brugen af AMU/TKUF/AVI/TUK. Efter frokosten, tog vi videre til LO. Her blev vi godt modtaget af Lone Grønhøj Frandsen, som introducerede udvalget for et kompetenceskema, som de arbejdede med på forsøgsbasis i 7 forbund (heri blandt 3F). Det lød vanvittigt spændende, og vakte vores nysgerrighed, og vi aftalte at holde et møde med Lone senere, i Billund. Men hel igennem en god og inspirerende tur. Udvalget har siden haft endnu et møde med Lone Grønhøj Frandsen, og nu afventer udvalget, at 3F Varde-Billund udvælges som test afdeling, efter oplysnings-konferencen d. 8. og 9. april Lykkes det at blive godkendt, vil udvalget arbejde for at alle afdelingens tillidsvalgte bliver kompetence afklaret i forhold til uddannelse. Godt arbejde er godt for alle kampagnen. Kampagnen følger den landsdækkende kampagneplan, og vi har i 3F Varde-Billund løbende været med til at synliggøre landskampagnen i både blade, foldere, på hjemmesiden og via Facebook opslag, og konkrete aktiviteter, som en del virksomhedsbesøg med kampagne tasker til 3F medlemmer og invitationskuverter om at være med i fællesskabet, til de uorganiserede på virksomheden. Sidst har afdelingens kampagne gået på at synliggøre det store og vigtige arbejde 3F s arbejdsmiljørepræsentanterne udfører hver dag, ved at vi har ringet til alle og de har fået en personlig AMR vest med sloganet Godt Arbejde Er Godt Arbejdsmiljø og invitation til et fællesmøde for alle AMR i Helle Hallerne. De lokale kampagneaktiviteter støttes på ansøgning, med kr. til kr. fra forbundet. Vi vil ikke være en del af ræset mod bunden. Aktivitetsudvalg Udvalget udgøres af Berit Flint Pedersen og Ulla Lauridsen Der blev i 2014 afholdt 2 aktiviteter i 3F Varde-Billund. Den første var Legolanddagene i maj måned, hvor der var omkring 500 der deltog. Der vil i 2015 igen være mulighed for at købe billetter til Legoland til dagene den 10 og 31 maj. Billetterne kan købes på de 3 kontorer. 6

7 Den anden aktivitet blev afholdt sidste søndag i november 2014 var juletræsfest, der blev afhold i Helle Hallen med i alt 120 deltagere. Det var et par gode timer, med dans om juletræet og sanglege. Karina Holgersen spillede og sang. Hun er rigtig god til at aktivere børnene til sanglegene. Der var også en nisse, der var sammen med børnene til dans om træet og til at deltage i sanglegene. Der blev serveret røde pølser til alle deltagerne, samt sodavand til børnene og kaffe/the til de voksne. Til slut fik børnene udleveret en godtepose. Der var rigtig mange tilbage meldinger på arrangementet, så vi har lovet at gentage juletræet igen i Det er arrangeret til den 13. december 2015 kl til i Helle Hallen. Musikken leveres igen af Karina Holgersen Organiserings og synliggørelses udvalget. Organiserings- og synlighedsudvalget består af Doron Edry, L&P Springs, Monika Dybro, Zleep Hotel, Birgit Hansen, DIN Forsyning og Flemming Hou Christiansen. Nobia (HTH). Efter at der på et bestyrelsesmøde blev arbejdet med temaet organisering, kom der en masse gode ideer/forslag til organisering og synlighed, som et lille nedsat udvalg efterfølgende så har skrevet sammen til et dokument, som udvalget nu arbejder ud fra. Der var mange forslag, så vi har måttet prioriteret nogle forslag, som vi vil starte med. En af de ting vi har fået op at køre er en fodbold turnering, som skal skabe sammenhold. Vi arbejder også på at få lagt en plan over hvilke offentlige arrangementer, markeder o.a. vi skal gøre os synlige på. Vi er også i gang med at få lavet nogle badges, som kan gøre alle vores fantastiske TR synlige ude på arbejdspladsen. Det vigtigste for os, er at de ting vi gør, skal gøre 3F Varde-Billund synlige, skaffe flere medlemmer og selvfølgelig at fastholde de medlemmer, vi allerede har. Afdelingens udvalgsposter m.v. Afdelingen er repræsenteret i følgende bestyrelser, projekter og udvalg. AMU Vest (transport). AMU Vest bestyrelsen. Grindsted Erhvervsskole. Aktivitets og Opmålerforeningen. Byggefagenes Samvirke BAT. Transportgruppe sammen med 3F Kongeåen og 3F Esbjerg Transport. Job Invest. LO Esbjerg, Vejen og Billund. LO Vestjylland. LO skolekontaktarbejdet. Lokale Beskæftigelses Råd Varde og Billund (LBR). Lokale A-kasseudvalg (LAU). HB Byggegruppen. Forbundets Budgetudvalg. Forbundets Lønudvalg Internationalt udvalg. Forhandlingsudvalg Industri. 7

8 Forhandlingsudvalg Det grønne område. Forhandlingsudvalg Bygge & Anlæg. Forhandlingsudvalg Isolering. Industrinetværk Nord. A-kassen 2014 It Facilia var datoen hvor vi fik det nye EDB program, som vi skulle bruge til medlemsadministration samt til den udbetalende del i A-kassen. Facilia programmet lagde afdelingerne ned næsten fra første dag, mange fejl opstod og det var meget uoverskueligt. Flere medarbejdere gik faktisk ned med stress over det, men vores afdeling formåede at klare presset, og vi er utrolig glade for, at alle havde råstyrken og kompetencerne til at stå det igennem. Status er nu, det er blevet godt mht. til A-kasse-delen, det er begrænset, hvor mange fejl der er i systemet. Ledigheden Ledigheden faldt en del efter marts måned En del medlemmer er i gang igen, efter hjemsendelse fra Park & Vej samt Driften ved hhv. Billund og Varde Kommuner, samt mange der var sendt hjem på vejrlig. Der sker dog store udsving i løbet af året, f.eks. steg ledigheden voldsomt mod slutningen af året, her stod medlemmerne nærmest i kø for og melde sig ledig, det var ligesom det ingen ende ville tage. A-kassen blev en medarbejder mindre i Den 6. okt. valgte Marianne S. Jensen og gå på efterløn. Vi valgte i A-kasse TEAMet at prøve ikke at besætte stillingen i første omgang, men at omplacere nogle opgaver. Der ville også skulle påregnes en del overarbejde hen over vinteren, da det er der, der kommer mange ind, for at melde sig ledig, men der var enighed om at prøve det. Administration af VEU blev langt over i medlemsadministrationen. Vi valgte at lave gruppevejledning for ledige, så vi samler dem i hold, så vi kører hver anden mandag i Varde og hver anden tirsdag i Billund. 2 års dagpengeret. Der er stadig kun 2 års dagpengeret, når et medlem mister sit arbejde. 2 år går rigtig stærkt. Efter de 2 år kan det ledige medlem, så overgå til arbejdsmarkedsydelse, som kun er 60% for ikke forsørgere og 80% for forsørgere. Har de stadig ikke timer nok til en ny dagpengeret kan de søge kontanthjælp, og her vil der være en del af vore medlemmer som ikke kan få en krone. Nu skal vi så have valg i år, her vil mange partier nok gerne diskutere dagpengemodeller for at fiske stemmer, men her skal vi huske hvem det var der lavede de nuværende regler, de har nok ikke reel ændret opfattelse. Efterløn Der var færre der gik på efterløn 2014, hvilket var meget naturligt, eftersom efterlønsalderen nu er blevet rykket, og rykker meget de næste år. Mange er også af den opfattelse, at der er ikke noget som hedder efterløn om år, måske får de ret, hvem ved, men har man betalt til ordningen, og er sund og rask, kan man jo gøre brug af ordningen. 8

9 Medlemsadministration og økonomi. Der er stadig problemer med Facilia på medlemsadministrationsområdet og ikke mindst VEU. Det betyder at der igen har været meget ekstra administrativt arbejde vedrørende VEU, medlemskab og kontingent. Men det går forsat fremad og vi har forventning om, at det kommer til at køre optimalt i løbet af året. Der har i forbindelse med de mange konkurser og LG sager, været nødvendigt at yde forskud til mange medlemmer, der mangler lønudbetalinger. Socialrådgiverne. Socialrådgiverne har igen haft travlt i det forgangne år. Det er især de sociale sager, som der har været run på. De mange reformer som folketinget har gennemført har betydet et øget pres mod syge, fleksjobbere, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtager. Der er i dag en større risiko for at man kan falde ud af systemerne og komme til at stå uden forsørgelsesgrundlag. Der er forsat mange af vores medlemmer som ønsker socialrådgiverne med på kommunen, når de er indkaldt til samtale. Som det fremgår af skemaet over inddrivelser så har der været et stort fald i inddrivelserne på arbejdsskadeområdet. Det skyldtes ikke, at der har været færre sager, men det at Arbejdsskadestyrelsen har lagt underdrejet siden rigsrevisionen rejste sin hårde kritik af styrelsens arbejde. Igen kommer det til at gå ud over medlemmerne, at sagsbehandlingen trækker endnu mere ud. Fagligt Vi har i afdelingen 129 tillidsrepræsentanter/suppleanter og 143 sikkerhedsrepræsentanter registreret. Husk, at det skal meldes ind til afdelingen, når der fortages valg til et tillidshverv, også selvom der er tale om genvalg. Hvis du som tillidsvalgt har behov for hjælp til din uddannelsesplan i forbindelse med dit tillidshverv bedes du kontakte den faglige medarbejder der har dit faglige område som ansvarsområde. Medlemmerne bliver udsat for et øget krav i hverdagen både hvad angår produktivitet og løn, men også krav om øget fleksibilitet i forhold til arbejdstid. Derfor er der stadig brug for en aktiv fagforening til at stoppe de virksomheder, som ikke overholder de spilleregler, som der er på arbejdsmarkedet i Danmark. Der er stadig mange medlemmer, som har brug for rådgivning og vejledning i forbindelse med deres ansættelsesforhold. Afdelingen kører fortsat en del fagretlige sager og vi har mange medlemmer som har behov for hjælp til at få deres løn og feriepenge fra lønmodtagernes garantifond og/eller arbejdsgiverne. Overenskomstforhandlinger 2015 Lidt nøgletal fra årets overenskomstforhandlinger Grønne område Tre årig overenskomst ( ) Lønstigninger på: kr. 2,10, kr. 2,25 og kr. 2,40 i alt kr. 6,75 i perioden Genetillæg hæves: 1,5 %, 1,6 % og 1,7 % - knap 5 % i perioden i perioden Elevlønninger hæves med 3 x 1,9 % - 5,8 % i perioden Særlig opsparingskonto forøges med 1 % i overenskomstperioden Der indbetales yderligere 15 øre til 20-øres fonden i perioden uforbrugte midler deles efter aftale mellem parterne Der er indgået en aftale om at modvirke omgåelse af overenskomsten. Aftalen forpligter parterne til at sikre lige vilkår i branchen og forhindre virksomheder, der forringer løn- og ansættelsesvilkår ved brug af underleverandører. En forpligtende aftale, der dog ikke omfatter økonomisk kædeansvar. Aftale som i store træk er lig bestemmelserne om underleverandører i Serviceoverenskomsten, samt gruppens gartneroverenskomst med DIO II 9

10 CFU forligets lønstigninger. Udmøntning I alt OK15 Generel lønstigning 0,22% 0,80% 1,00% 1,50% 3,52% Reguleringsordning 0,23% 0,00% 0,70% 0,00% 0,93% Øvrige resultater(1) 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% Privatlønsværn * * * Resultatet i alt 0,50% 0,80 % 1,70% 1,50% 4,50% (1)Barsel til fædre, minipension, ATP, styrket lokalt samarbejde og bedre psykisk arbejdsmiljø Økonomisk oversigt over FF-forliget med KL Hertil kommer 0,40% til generel anvendelse ved organisationsforhandlingerne Der er selvfølgelig aftalt mange andre ting, og ønsker du at vide mere om et bestemt område bedes du kontakte den faglige medarbejder, der har området. Afdelingens faglige sager taget i Targit pr Sags status Antal Sager Faglige sager startet i Igangværende faglige sager 136 Sociale sager startet i Igangværende sociale sager 196 Arbejdsulykke og erhvervssygdoms startet Igangværende arbejdsulykke og erhvervssygdomssag 360 I alt igangværende faglige sager 692 sager Afdelingens samlede inddrivelser i 2013 på afsluttede sager. 10

11 11

12 Kategori Beskrivelse Beløb Samlet Inddrevet A. Faglige sager: Total Lønsag Afskedigelsessag Bod tilgået afdeling 0 5. Manglende pensionsindbetaling G-dage C. Arbejdsulykker og -sygdomme Total ASK Afgørelser Civilt søgsmål D. Juridiske sager Total Feriesag Sygedagpengesag LG (herunder løn, pension mv) Ligebehandlings-sag 0 E. Forsikringssager Total Gruppeliv Fritidsulykke Forsikringssag generelt F. Øvrige sager Total Social sag 0 3. Andre sager Sagsomkostninger Det er selvfølgelig ikke alt fagligt arbejde, der kan gøres op i økonomi. Beskyttelse, vedligeholdelse og fornyelse af overenskomsterne er også vigtigt fagligt arbejde, som ikke altid er direkte målbart. Fremtiden Udfordringerne for det kommende år er mange, som det fremgår af beretningen. Ud over problemer med social dumping og nogens forsøg på at få lavet et ræs mod bunden, så har vi også et pres mod den danske model fra nogle politiske partier, som tidligere har stillet lovforslag om at gøre det ulovligt at lave strejke/blokade samt sympatikonflikt, hvis der er lavet overenskomst med en alternativ forening(gul). Det blev fremsat i forbindelse med Vejlegårdskonflikten, hvor arbejdsgiveren havde sat sine ansatte over på en (væsentlig ringere) kristelig overenskomst. Hvis de partier som ønskede at gennemføre dette, får magt som de har agt, og får det gennemført, så er den danske model DØD. Man kunne også forestille sig, at de ville sige hvorfor skal de alternative foreninger ikke have plads i de erhvervsskolers uddannelsesudvalg som er aftalt i de overenskomster som 3F har? De gule organiserer ca som arbejder under 3F overenskomster. Derudover er der ca , som ikke er organiseret nogen steder. Selvom vi ikke har været enige i alt hvad regeringen har gennemført, så har de dog fået hjulene til at dreje rundt igen og vi må også anerkende regeringen for, at vores tur gennem krisen er forløbet meget bedre end mange andre lande i Europa. Ser vi alene på ungdomsarbejdsløsheden, så er den i nogle af de sydeuropæiske lande på næsten 50 % Det er en katestrofe for disse ungdomsårgange. En anden god ting, der er blevet gennemført, er at der er sat en milliard ekstra af til at ufaglærte kan få en uddannelse, som jo er nødvendig på det fremtidige arbejdsmarked. Og så har vi endelig fået fradraget tilbage for det faglige kontingent. Fradraget er hævet fra max kr. til max kr. 12

13 Alle de forbedringer som denne regering har indført, er man jo ikke sikker på, bliver ved at bestå efter et valg. Der skal derfor opfordres til at i og jeres kollegaer til næste valg sætter jeres x ved et parti, som vil arbejde for det samme, som vi arbejder for. Hvordan fremtiden vil gå, er der ikke nogen af os der ved, men for at være så godt rustet som muligt, skal vi være så mange som muligt i fællesskabet 3F, så vi forsætter med at være en ligestillet samarbejdspart. Derfor er vi på vej til at ændre afdelingen fra at være en serviceafdeling til at være en organiserende serviceafdeling. Det betyder, at alle i afdelingen skal indarbejde organisering i deres daglige arbejde, uanset hvor i organisationen man er ansat. Det samme vil være gældende både for os i bestyrelsen, men også på sigt for alle tillidsvalgte og medlemmer af 3F Varde-Billund. Bestyrelsen har i den forbindelse nedsat et organiserings og synlighedsudvalg som skal arbejde med, hvad bestyrelsen kan bidrage med. Til slut vil bestyrelsen takke alle tillidsvalgte på arbejdspladserne for jeres indsats i hverdagen. I er alle første værn mod de overgreb som nogle arbejdsgiver udfører mod deres ansatte. Det kan være hårdt at stå i forreste geled, som I gør, men vi kan ikke tillade at virksomhederne ser stort på de normer og aftaler, som de har indgået med os. Så derfor har jeres arbejde 1. prioritet. Vi vil forsat bakke jer op alt det vi kan, både lokalt og centralt, men også være med til at klæde jer på, så i står veluddannede som ligeværdige mod/samarbejdspart til arbejdsgiverne. TUSIND TAK TILLIDSVALGTE. Personalet. Bestyrelsen vil også rette en stor tak til de ansatte i afdelingen for deres gode arbejde i sagsbehandlingen, deres tålmodighed og venlighed overfor vores medlemmer og ikke mindst deres fleksibilitet, vilje og engagement til at få tingene løst uanset, om det er på kontoret, på virksomheden eller et helt tredige sted. Stor tak til jer. Fysiske forhold Bestyrelsen har hele tiden fokus på ressourceforbrug og hvor man kan optimerer afdelingens drift, så den er økonomisk mest optimal. Vedligeholdelse og driften af Viaduktvej 44, finder bestyrelsen ikke optimal med en åbningstid på 4 timer ugentlig. På sidste generalforsamling fik bestyrelsen tilladelse til at sælge kontoret på Viaduktvej 44 i Ølgod under forudsætning, at vi kunne finde et andet sted, at have åbent de 4 timer. Det er ikke lykkes at finde et andet sted, som det driftsmæssig ville kunne forsvares at leje. Bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingens tilladelse til at den må lukke Ølgodkontoret og så kun have åbent, når der er lavet en aftale med et medlem om møde. Ølgodkontoret har pt. åbent hver torsdag fra til og der er ikke meget af det, der serviceres derfra, som ikke kan klares over telefonen. Hvis det er nødvendigt med et møde, så vil det forsat kunne aftales på Ølgodkontoret, ligesom det er i dag udenfor Ølgodkontorets åbningstid, så længe vi ejer huset. Det er så hensigten at Ølgodkontoret sættes til salg. Dette spørgsmål bedes generalforsamlingen tage særskilt stilling til. Afslutning Inden længe står vi igen overfor et folketingsvalg, der vil have stor betydning for fagbevægelsen og Den danske model. Vi har set, at store internationale selskaber som Ryan Air, har startet ræset mod bunden sammen med store speditørvirksomheder, som opretter udenlandske postkasseafdelinger og via dem hyrer vikarer fra tredige lande til at køre deres lastbiler, for at undgå den danske 13

14 model. Vi har set store byggefirmaer hyre underentreprenører som igen hyre andre underentreprenører osv. for at undgå den danske model. D.26. marts 2015 startede Ryan Air sin Base i Københavns Lufthavn i Kastrup. FPU har afgivet konfliktvarsel mod Ryan Air og LO s medlemsorganisationer har varslet sympatikonflikt. Konflikten vil ikke blive startet op før, at arbejdsretten har afgjort den sag, der er rejst, om konflikten er lovlig. Vi vil bakke 100 % op om konflikten i Kastrup, hvis arbejdsretten giver os medhold i, at konflikten er lovlig. Billund Lufthavn, hvor Ryan Air også flyver fra, vil måske også blive inddraget i konflikten. Vi vil følge udviklingen tæt, og handle ud fra det der sker i konflikten. Som afslutning på beretningen vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til alle jer, som er aktive i forhold til 3F Varde-Billund. Det være sig de ansatte på kontoret, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter eller andre, som yder en indsats for 3F Varde-Billund i arbejdslivet og i hverdagen. Jeres indsats har særdeles stor betydning for afdelingens virke og resultater. Også en stor tak til alle jer, der har taget stilling til den danske model og valgt at være en del af fællesskabet. Vi har brug for alle kræfter til kampen, som kommer. Tusind tak fordi I mødte op. 14

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Resume af bestyrelsesmødet 28. februar Sparringsforum Varde Kommune. Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet.

Resume af bestyrelsesmødet 28. februar Sparringsforum Varde Kommune. Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet. Resume af bestyrelsesmødet 28. februar 2017. Sparringsforum Varde Kommune Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet. Varde kommune har igen i år modtaget 600.000 kr. i den regionale uddannelsespulje.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Det besluttes at vi afventer hvad der sker på kongressen i forhold til de forslag, der ligger vedr. dette emne.

Det besluttes at vi afventer hvad der sker på kongressen i forhold til de forslag, der ligger vedr. dette emne. Resume af bestyrelsesmødet d. 31 maj 2016.06.01 Der har været fremsat forslag om at afdelingen fik lavet ny fane efter fusionen mellem 3F Varde og 3F Billund. Der var indhentet tilbud fra 2 fane konstruktører.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 FORBUND Hvad er egentlig organiserende fagforening? Fra Servicerende til inddragelse Kulturændring Tage ejerskab Tid ressourcer Inddragelse

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Faglig afdeling A-kassen E-mail: aalborg@foa.dk akas024@foa.dk Telefon: 46 97 31 31 46 97 31 90 Fax: 46 97 31 71 46 97 31 70 www.foa-aalborg.dk Telefon- og åbningstid i faglig afdeling og a-kassen: Mandag-onsdag

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Fælles overbygning på vores opmålerforeninger i de gamle Vejle og Ribe Amter.

Fælles overbygning på vores opmålerforeninger i de gamle Vejle og Ribe Amter. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 oktober 2016. Fælles overbygning på vores opmålerforeninger i de gamle Vejle og Ribe Amter. Vi er blevet enige om et fælles udkast til hvordan den nye overbygning skal

Læs mere

Generalforsamling 3F Als den 26. marts 2015 Skriftlig beretning for året 2014

Generalforsamling 3F Als den 26. marts 2015 Skriftlig beretning for året 2014 Generalforsamling 3F Als den 26. marts 2015 Skriftlig beretning for året 2014 Medlems tal Også i 2014 har vi arbejdet med at fastholde vores medlemstal. Vores medlemstal sluttede på 2256 i 2014. Det mindre

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND Område bestyrelsen definerede på sit første møde en række problemfelter som medlemmerne slås med i hverdagen, og listede i den sammenhæng en

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere