Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside."

Transkript

1 N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Fra Andersen & Grønlund Rudersdal Kommune. Cykelstier på I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier og cykelbaner på mellem idrætsanlægget ved Rundforbivej og motorvejsbroen. Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. Overslaget indeholder endvidere en ombygning af afsætningsfaciliteter på ved Rundforbi Idrætsanlæg, svarende til ideskitse 1 af fra Via Trafik, med de ændringer der blev drøftet på projekteringsmødet afholdt d Overslaget er opdelt i 2 etaper. Etape 1 udgør strækningen mellem Rundforbivej til Kratmosestien. Etape 2 udgør strækningen mellem Kratmosestien til og med motorvejsbroen. Anlægsbeskrivelse: I det følgende foretages en kort overordnet beskrivelse af projektet, og de forudsætninger, der er gjort i forbindelse med beregning af entreprenøroverslaget. På mellem Rundforbivej og ca. 95 m mod Attemosevej (mod vest), bibeholdes de eksisterende enkeltrettede cykelstier samt fortove i begge vejsider. Overslaget for etablering af enkeltrettede cykelstier på omfatter således strækningen fra ca. 95 meter mod vest fra Rundforbivej til og med motorvejsbroen i nordsiden. Notat Overslag 0960 ( ).doc Vænget Viby SJ. Tlf Fax Dan: Mobil Preben: Mobil CVR-NR

2 På sydsiden omfatter strækningen fra ca. 95 meter mod vest fra Rundforbivej til efter afsætningssporene ved Rundforbi Idrætsanlæg, hvor cykelstien tilsluttes en cykelbane der føres videre til motorvejsbroen. Overslaget for cykelbanen på omfatter således strækningen mellem afsætningssporene ved Rundforbi Idrætsanlæg til og med motorvejsbroen. Principperne for ovenstående anlæg fremgår af vedlagte principskitse af Eksisterende kørebane sideudvides ca. 0,80 m mod nord, og bredden af den 2,80 m brede dobbeltrettede cykelsti reduceres tilsvarende til 2,00 m, og omdisponeres til en enkeltrettet cykelsti. Bredden af den eksisterende kørebane på 7 m reduceres til ca. 6,25 m. Derved skabes der plads til, at der kan etableres en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside, på eksisterende kørebane, med en bredde på 1,50 m. Der foretages således intet indgreb i eksisterende skillerabat og ridesti i vejens sydside. Ved områderne omkring Rundforbi idrætsanlæg, kan det være nødvendigt, at indsnævre kørebanebredden til 6 m, idet der her skal indarbejdes flere elementer såsom afsætningsspor. er busførende mellem Attemosevej og Malmbergsvej. På strækningen mellem motorvejsbroen og Malbergsvej er der 2 dobbeltsidige stoppesteder, med stop ved vejside. Movia har oplyst, at en kørebanebredde på 6,00 m er tilstrækkelig for busdrift. De ovennævnte planlagte ændringer af vejanlægget på medfører, at den eksisterende centerlinie forlægges ca. 1,05 m mod nord. Idet har højderyg i den eksisterende centerlinje på lige stræk, får den eksisterende højderyg således en asymmetrisk placering ved gennemførelse af projektet. I overslaget er der ikke indregnet en omprofilering af kørebanen. Cykelstien i nordsiden afgrænses mod kørebanen med en 12/30 kløvet granitkantsten affaset mod kørebane med lysning cm. På motorvejsbroen anvendes limkantsten af beton ved kørebanen, dette svarer til de eksisterende forhold. Den eksisterende kantbegrænsning med brosten vurderes til ikke at kunne genanvendes. Cykelbanen i sydsiden udføres med kørebaneafmærkning på eksisterende kørebaneasfalt inkl. cykelsymboler bl.a. ud for indkørsler. 2

3 Eksisterende afvanding på omfatter vejbrønde placeret ved kørebanekanten i begge vejsider. Placeringen af vejbrøndene justeres i nordsiden til placering ved ny kørebanekant. Vejbrøndene i sydsiden, hvor der skal etableres afsætningsspor, justeres ligeledes til placering ved ny kørebanekant. Eksisterende stikledninger genanvendes i det omfang det er muligt. Hvor der skal etableres cykelbane ændres eksisterende afvanding ikke. Der er i dag ensidig vejbelysning som er placeret i vejens nordlige side ved vejskel. I overslaget er der ikke indeholdt udgifter til supplering af eksisterende belysning. Eksisterende Torontoanlæg med belysning justeres ved Rundforbi Idrætsanlæg i overensstemmelse med ombygning af afsætningsfaciliteterne der. Økonomi: Priserne er baseret på vore erfaringspriser, prisniveau december 2009 og indeholder udgifter til arbejdsplads, trafikregulering, opbrydningsarbejder, jordarbejder, vejafvanding, belægningsarbejder, gadeinventar og belysningsarbejder samt ca. 20% til uforudseelige udgifter. Udgiften til lednings- og kabelomlægninger er ikke medtaget i overslaget og må forventes, at skulle afholdes af ledningsejerne, idet ledninger og kabler er placeret i vejareal i h.t. gæsteprincippet jf. vejloven. I overslaget er ikke indeholdt eventuelle udgifter til ekspropriationer. Entreprenørsudgiften ekskl. moms, andrager følgende: Etape 1 (95 m fra Rundforbivej til Kratmosestien, inkl. idéskitse 1) Specifikation Arbejdsplads og trafikregulering Opbrydnings- og jordarbejder Afvandingsarbejder Belægningsarbejder Beplantningsarbejder Belysningsarbejder Uforudseelige udgifter, ca. 20% Entreprenørudgifter, i alt kr. Kr. ekskl. moms kr kr kr kr kr kr kr kr. 3

4 Etape 2 (Kratmosestien til motorvejsbroen, inkl. strækningen på broen) Specifikation Arbejdsplads og trafikregulering Opbrydnings- og jordarbejder Afvandingsarbejder Belægningsarbejder Uforudseelige udgifter, ca. 20% Entreprenørudgifter, i alt kr. Kr. ekskl. moms kr kr kr kr kr kr. Afsluttende bemærkninger: Vi håber at ovennævnte er i overensstemmelse med Deres forventninger, og såfremt De har spørgsmål til det fremsendte, er De velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Andersen & Grønlund Jacob Dahlin Dan Andersen 4

5 Kratmosestien Helsingørmotorvejen Helsingørmotorvejen Motorvejsbro enkeltrettet cykelsti i nordsiden. Eksist. fortov i nordsiden bibeholdes. Eksist. kørebane sideudvides ca. 0,80 m mod nord. Der etableres cykelbane med kørebaneafmærkning på eksist. kørebane i sydsiden Mariehøjvej Malmbergsvej enkeltrettet cykelsti i nordsiden. Eksist. fortov i nordsiden bibeholdes. Eksist. kørebane sideudvides ca. 0,80 m mod nord. Der etableres cykelbane med kørebaneafmærkning på eksist. kørebane i sydsiden Kratmosestien Principskitse Ej målsat /JD Afsætningsspor enkeltrettet cykelsti i begge sider. Eksist. i nordsiden og nyt fortov/udstigningsperron i sydsiden

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Projektets hovedformål er at etablere en sikker og tryg cykelforbindelse mellem de 2 bysamfund

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 2008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere