BRANCHEANALYSE. turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEANALYSE. turisme"

Transkript

1 BRANCHEANALYSE turisme

2 En stor tak Vi skylder alle kunder, der i april 2013 tog sig tid til at besvare vores spørgeskema en stor tak. Uden jeres input var det ikke muligt at udarbejde denne brancheanalyse, Også stor tak til Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør i Den Gamle By, og Karsten Egelund, indehaver af Jambo Feriepark. Jeres værdifulde input har givet vores analyse liv. Venlig hilsen BDO

3

4 Brancheanalyse - turisme 5 indhold Kapitel 1 - Indledning... 7 Kapitel 2 - Det generelle billede af turistbranchen... 9 Kapitel 3 - Attraktioner Case med Den Gamle By Kapitel 4 - Hoteller Kapitel 5 - Camping Case med Jambo Feriepark Kapitel 6 - BDO s anbefalinger Kapitel 7 - Datagrundlaget for analysen... 33

5

6 Brancheanalyse - turisme 7 kapitel 1 INDLEDNING Turismen blomstrer I et land uden høje bjerge er vores smukke natur og spændende attraktioner et af landets stærkeste kort i forhold til at tiltrække gæster til landet og med dem de penge, de lægger hos danske virksomheder. Gode attraktioner, behagelige overnatningsmuligheder og smagfulde restauranter er alle med til at sætte Danmark på verdenskortet, men hvordan går det egentlig for disse virksomheder? I denne brancheanalyse giver vi svaret, når vi graver os ned i virksomhedernes regnskabstal. BDO er landets 4. største revisions- og rådgivningsvirksomhed, og vi har en betydelig andel af virksomheder i turismebranchen i vores kundeportefølje. Med udgangspunkt i disse virksomheders regnskabstal fra perioden har vi udarbejdet denne brancheanalyse. Regnskabstallene tegner et klart billede af en branche med stor spredning. Branchegruppen omfatter alt fra attraktioner og campingpladser til hoteller og museer, og der er stor forskel imellem de enkelte grupper. Vi lader tallene tale Brancheanalysen er som nævnt udarbejdet på baggrund af vores store viden om økonomi. En viden, der stammer fra de tal, vores systemer giver os. I bedømmelsen af tallene bruger vi vores erfaringer og den viden, vi har fået fra vores daglige kontakt med kunderne. Derudover har vi gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt vores kunder samt valgt at inddrage enkelte eksterne kilder. Med analysen er det vores mål at give jer et veldokumenteret redskab til at optimere jeres forretning - uanset hvilken del af turismebranchen virksomheden tilhører. Har I efter endt læsning mod på at matche jeres virksomheds regnskabstal med sammenlignelige virksomheders, tilbyder vi et uforpligtende møde, hvor vi giver jer: Konkrete input til, hvordan I kan forbedre virksomhedens økonomi. Et velunderbygget grundlag for at træffe beslutninger. Ideer til nye muligheder og optimeringer. Indblik i virksomhedens økonomiske svagheder/udfordringer. Alt, I skal gøre, er at ringe eller maile til en af vores revisorer og aftale, hvornår det vil passe jer at mødes. Spørgsmål Har I generelle spørgsmål eller kommentarer til analysen, er I naturligvis velkomne til at kontakte os. Læs mere på

7 8 Brancheanalyse - turisme Turisme FIGUR 1: Turisme indeks Omsætning Direkte omkostninger Lønninger Resultat af primær drift Omsætning Direkte omkostninger Lønninger Resultat af primær drift (2007 = indeks 100) Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Direkte omkostninger -26 % -26 % -26 % -27 % -26 % -32 % Tabel 1: Økonomisk udvikling Lønninger -31 % -32 % -34 % -32 % -33 % -38 % Øvrige omkostninger -25 % -27 % -27 % -26 % -27 % -24 % turisme Resultat af primær drift 18 % 15 % 14 % 15 % 14 % 5 % Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Direkte omkostninger -26 % -26 % -26 % -27 % -26 % -32 % Den værste sommer i 20 år Lønninger -31 % -32 % -34 % -32 % -33 % -38 % Sommeren 2012 bliver ikke husket for de varme sommeraftener. I juni var gennemsnitstemperaturen Øvrige omkostninger den koldest -25 % i 20 år, -27 % og gennemsnitstemperaturen -26 % -26 % -27 for % hele -24 % sommeren der var den koldeste, vi har set siden år Branchegruppen Resultat af primær turisme drift havde derfor 18 % svært 15 ved % at fastholde 14 % omsætningen. 15 % 14 Store % dele 6 af % branchegruppen henter hovedparten af deres omsætning netop i sommermånederne, og virksomhederne er derfor afhængige af det gode vejr for at tiltrække kunderne til de danske attraktioner og feriesteder i stedet for at søge sydpå til varmere himmelstrøg. I forhold til 2011 faldt den samlede omsætning for branchen med 8,2 %, mens de direkte omkostninger faldt med 5 % og omkostningerne til lønninger faldt med 8 %. Samlet lander branchen derfor på et resultat, der er ringere i 2012 end det var i 2011.

8 Brancheanalyse - turisme 9 kapitel 2 det generelle billede af turistbranchen den værste sommer i 20 år Dialogen med flere af vores kunder inden for turistbranchen viser, at 2013 bliver et godt år. I modsætning til sommeren 2013 bliver sommeren 2012 ikke husket for de varme sommeraftener. I juni 2012 var gennemsnitstemperaturen den koldeste i 20 år, og gennemsnitstemperaturen for hele sommeren var den laveste siden år Dette trækker sine spor på regnskabstallene. Branchegruppen turisme havde svært ved at fastholde omsætningen i Store dele af branchen henter hovedparten af omsætningen netop i sommermånederne, og virksomhederne er afhængige af godt vejr for at tiltrække kunderne til de danske attraktioner og feriesteder. Sammenlignet med 2011 faldt den samlede omsætning for branchen med 8,2 %, mens de direkte omkostninger faldt med 5 %, og omkostningerne til lønninger faldt med 8 %. Samlet lander branchen derfor på et resultat, der er ringere i 2012, end det var i Branchens karakteristika Turismebranchen har nogle karakteristika, der både adskiller den fra andre branchegrupper og som påvirker bundlinjen. bredere med markedsføring og salg, hvorfor salgsomkostningerne er højere. Dertil kommer de forholdsvis høje lokaleomkost ning er. Turismevirksomhederne er afhængige af deres fysiske placering, da selve placeringen oftest er en del af deres primære produkt. Herudover er der en stor andel af branchegruppen, der forpagter en lokalitet, hvilket igen giver høje lokaleomkostninger på den primære drift var en smutter Normalt har branchegruppen haft god kontrol med omkostningerne til lønninger og de direkte omkostninger, men ikke i Branchen havde store forventninger til 2012, men blev ramt af den generelle økonomiske situation og den historisk ringe sommer. Det er helt normalt, at en branche oplever en mindre indtjening, når omsætningen pludselig svigter. Mange omkostninger kan ikke tilpasses fra dag til dag, og det vil have indflydelse på indtjeningen. Ligesom i detailbranchen er det primære kundesegment de private, men hvor detailvirksomhederne typisk finder kunder og markedsfører sig lokalt, må turismevirksomhederne arbejde

9 høje lokaleomkostninger på den primære drift var en smutter 10 Brancheanalyse - turisme Normalt har branchegruppen haft god kontrol med omkostningerne til lønninger og de direkte omkostninger, men ikke i Branchen havde store forventninger til 2012, men blev ramt af den generelle økonomiske situation og den historisk ringe sommer. Det er helt normalt, at en branche oplever en mindre indtjening, når omsætningen pludselig svigter. Mange omkostninger kan ikke tilpasses fra dag til dag, og det vil have indflydelse på indtjeningen. Figur 24: Forventninger til omsætningen i 2013 FIGUR 2: Forventninger til omsætningen i 2013 Turisme 50% 45% 40% 28 35% % af de adspurgte i undersøgelsen peger på udfordringen med at finde tilstrækkelig finansiering 30% som deres største udfordring, hvilket er dobbelt så mange som gennemsnittet for alle 25% små og mellemstore virksomheder. Tidligere 20% var specielt hoteller attraktive investeringsprojekter, men de store fald på ejendomsmarkedet 15% har betydet, at investeringsvilligheden her er faldet markant. Det 10% samme udtryk får vi, når vi spørger til branchens mulighed for at opnå tilstrækkelige kreditrammer. 5% Turisme ligger markant under gennemsnittet for alle små og mellemstore virksomheder. For det samlede SMV-segment oplever 74 % at de har tilstrækkelige 0% kreditrammer til både drift og investeringer, mens tallet for Turismen er på kun 42 %. Et fald Et fald på på over Et fald Et fald på på 10- Et fald Et fald på på 0-10 Samme En En stigning på En En stigning på En En stigning på Turisme er over 20 en 20% % svær branche 10-20% % at være 0-10% % i, da det omsætning ofte kræver 0-10 store 0-10% % investeringer % % for over at over nå 2020% de % ønskede mål. SMV 2013 SMV 2013 Turisme 2012 Turisme 2013 Virksomhederne Turisme 2013 skal se længere frem i tiden end i andre brancher, hvorfor langsigtede planer og budgetter Turisme 2012 et vigtigt fokusområde og en forudsætning for, at branchen kan udvikle sig positivt. Forventninger konsolideres Når vi spørger branchegruppen om deres forventninger til omsætningen for 2013, er Figur 24: Kreditrammer til drift og finansiering virksomhederne noget mere forsigtige i deres skøn end sidste år. Færre forventer et fald i omsætningen FIGUR 3: Kreditrammer og færre forventer til drift en stigning og investering i omsætningen. Koncentrationen sker omkring en forventning om at fastholde omsætningen. Det er fortsat omsætning og finansiering, der er branchens to alt overskyggende udfordringer, de udgør Ja, tilsammen vi har tilstrækkelige 56 % af kreditrammer det samlede billede. 42% Den vigende til omsætning både drift og investering er på linje med resten af de små og mellemstore virksomheder 75% i Danmark, der alle oplever den vigende omsætning som den største udfordring, de har at kæmpe med. Det Ja, vi modsatte har tilstrækkelige billede kreditrammer ser vi, når til det drift, gælder udfordringerne med 35% at finde tilstrækkelig finansiering. men mangler Her finansiering adskiller til investering branchegruppen sig markant i forhold til de øvrige branchegrupper. 12% Nej, vi mangler tilstrækkelige kreditrammer til både drift og investering [2] 13% 23% 0% 20% 40% 60% 80% Turisme Alle SMV er Turisme Alle SMV'ere

10 Brancheanalyse - turisme 11 Forventninger konsolideres Da vi i foråret 2013 spurgte virksomhederne i turismebranchen om deres forventninger til omsætningen for 2013, var virksomhederne noget mere forsigtige i deres skøn end året før. Færre forventede et fald i omsætningen, og færre forventede en stigning i omsætningen. Koncentrationen var at se omkring en forventning om at fastholde omsætningen. Om branchens forventninger har holdt stik, kan vi kun have en positiv forventning om, da sommeren 2013 har været turistvenlig, solrig og varm. Resultatet afsløres, når årsregnskaberne offentliggøres i foråret Omsætning og finansiering Det er fortsat omsætning og finansiering, der er branchens to altoverskyggende udfordringer. De udgør tilsammen 56 % af det samlede billede. Den vigende omsætning ligger på linje med resten af de små og mellemstore virksomheder i Danmark, der alle oplever den vigende omsætning som den største udfordring, de har at kæmpe med. 28 % af de adspurgte i undersøgelsen peger på udfordringen med at finde tilstrækkelig finansiering som deres største udfordring, hvilket er dobbelt så mange som gennemsnittet for alle små og mellemstore virksomheder. Tidligere var specielt hoteller attraktive investeringsprojekter, men de store fald på ejendomsmarkedet har betydet, at investeringsvilligheden her er faldet markant. Det samme svar får vi, når vi spørger til branchens mulighed for at opnå tilstrækkelige kreditrammer. Turisme ligger markant under gennemsnittet for alle små og mellemstore virksomheder. Når vi betragter alle brancher under et, så udtrykker 74 % af virksomhederne, at de oplever, at de har tilstrækkelige kreditrammer til både drift og investeringer, mens tallet for turismen kun er på 42 %. Turisme er en svær branche at være i, da det ofte kræver store investeringer for at nå de ønskede mål. Virksomhederne skal se længere frem i tiden end i andre brancher, hvorfor langsigtede planer og budgetter er et vigtigt fokusområde og en forudsætning for, at branchen kan udvikle sig positivt. Det modsatte billede ser vi, når det gælder udfordringerne med at finde tilstrækkelig finansiering. Her adskiller branchegruppen sig markant i forhold til de øvrige branchegrupper.

11 Få inspiration til, hvordan I kan optimere jeres økonomi. Book et møde på

12 Brancheanalyse - turisme 13 Støtte til vækst? I regeringens vækstpakke, der blev offentliggjort i maj 2013, blev der udtrykt ønske om at understøtte en del af turismebranchen i Danmark ved at ændre momsfradraget på hotelophold fra 50 % til 75 %. Ændringen skete ud fra en ambition om at øge antallet af hotelophold og derved forbedre omsætningen for hotellerne. Foranlediget af denne ændring har vi i vores spørgeskemaundersøgelse spurgt virksomhederne, om en sådan ændring vil få dem til at ændre adfærd og overnatte mere på hoteller. Svaret er ikke opløftende. 82 % af virksomhederne har angivet, at ændringen ikke vil få dem til at overnatte mere på hotel. Kun 18 % forventer at overnatte mere. Differentieret moms Vækstfremmende initiativer skal give effekt, ellers giver de ingen mening. Et initiativ, respondenterne af vores undersøgelse udtrykker, kan få stor effekt, og derfor efter vores opfattelse mangler i vækstpakken, er en differentiering af momsen på turisme. Sammenligner vi os med vores nabolande, er det netop et sted, hvor landene har valgt at differentiere for på den måde at gøre det attraktivt for udenlandske kunder at være turister. 79 % af vores respondenter svarer, at de tror, dette initiativ vil have en indflydelse på omsætningen. Turisme og oplevelser efterspørges i stadig højere grad, og flere turister søger gode oplevelser og forventer høj kvalitet. Det gælder lige fra campingpladser og hoteller til museer og attraktioner. Med en differentiering af momsen vil hele branchegruppen turisme tilgodeses og ikke kun hotellerne, hvilket efter vores opfattelse vil være effektfuldt. Færre administrative byrder Sidst men ikke mindst ønsker mange virksomheder i turismebranchen færre administrative byrder. De øgede krav fra det offentlige og de administrative byrder har været et tema i flere år. Undersøgelser viser, at de administrative byrder for virksomhederne ikke er blevet tungere i de seneste år, men de administrative byrder i Danmark er tungere, end de er i andre lande, som vi sammenligner os med. De administrative byrder er et kompliceret område at gennemskue, da der er mange forskellige former for byrder og mange interessenter at forholde sig til. Fakta er dog, at turistbranchens virksomheder generelt oplever, at de administrative byrder er tunge, og de ser det som en af deres største udfordringer, da deres ressourcer til administrative opgaver er begrænsede.

13 14 Brancheanalyse - turisme Attraktioner 140 FIGUR 4: Attraktioner indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Omsætning Direkte omkostninger Lønninger Resultat af primær drift (2007 = indeks 100) Omsætning Direkte omk Lønninger Resultat af primærdrift Tabel 2: Økonomisk udvikling attraktioner Ældre Omsætning graf SKAL IKKE BRUGES: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Direkte omkostninger -16 % -15 % -16 % -16 % -14 % Lønninger -34 % -34 % -38 % -40 % -36 % Øvrige omkostninger -26 % -24 % -24 % -26 % -28 % Resultat af primær drift 24 % 27 % 22 % 18 % 22 %

14 Brancheanalyse - turisme 15 kapitel 3 ATTRAKTIONER Overordnet set viser regnskabstallene, at attraktioner i Danmark er forholdsvist upåvirkede af de senere års økonomiske tilbageholdenhed og krisen. Dykker vi dybere ned i tallene, ser vi dog, at selv om attraktioner fastholder niveauet, er der store forskydninger imellem de enkelte attraktioner. Tallene underbygges af den seneste opgørelse fra VisitDenmark, der afslører svagt stigende besøgstal i landets populære attraktioner, men der er store udsving mellem de enkelte attraktioner. Generelt er branchegruppens virksomheder dygtige til at styre omkostningerne og formår i hele perioden at nå et fornuftigt resultat. Virksomhederne har, ligesom i alle andre brancher, en udfordring i forhold til omkostningerne til lønninger, som ikke følger udviklingen for omsætningen lineært. Kommunal støtte Omkostninger til markedsføring fylder en del mere for attraktionerne, end de gør, når vi betragter andre branchegrupper. Attraktionerne er dog hjulpet af, at der ofte er kommunale interesser i, at de opnår større besøgstal for derved at lokke turister til kommunen. Enkelte af branchegruppens virksomheder støttes direkte eller indirekte af kommunen i form af decideret driftstilskud, eller i form af at det lokale turistbureau eller turistforening bærer noget af markedsføringsomkostningen for attraktionen. Dette giver attraktionerne en særstatus i forhold til andre virksomheder inden for turismebranchen, der ikke i samme grad oplever støtte fra kommunen. Der skal investeres Attraktioner lever i høj grad af at være lige netop det - en attraktion. Det betyder for de fleste attraktioner i Danmark, at de hele tiden må forny sig og følge med de seneste tendenser for at opretholde deres attraktivitet for de potentielle besøgende. Sker det ikke, vil potentielle besøgende vælge andre attraktioner, der har noget nyt at byde på. Virksomhederne har derfor behov for konstant at investere i udviklingen af attraktionerne og har løbende et behov for at kunne opnå finansiering af deres nye tiltag. Kreditrammer Generelt har turismebranchen en udfordring med at opnå tilstrækkelige kreditrammer, men også her har attraktionerne særstatus. I vores spørgeskemaundersøgelse udtrykte kun

15 16 Brancheanalyse - turisme Tabel 3: Besøgstal hos Danmarks attraktioner placering NAVN besøgstal 2012 besøgstal Tivoli Dyrehavsbakken Legoland Zoologisk Have, København Djurs Sommerland Aquadome - Lalandia Billund Faarup Sommerland Louisiana ARoS, Aarhus Kunstmuseum Aquadome - Lalandia Rødby Nationalmuseet, Prinsens Palais Rundetårn BonBon-Land Statens Museum for Kunst Aalborg Zoo Den Gamle By Tivoli Friheden Odense Zoo Ny Carlsberg Glyptotek Givskud Zoo Randers Regnskov Experimentarium Frilandsmuseet, Nationalmuseet Madsby Legepark Rosenborgsamlingen Kilde: VisitDenmarks Attraktionsliste

16 Brancheanalyse - turisme % af de deltagende turismevirksomheder, at de kunne opnå tilstrækkelige kreditrammer til drift og investeringer. Når vi filtrerer det ned på attraktioner, stiger tallet i samme undersøgelse til 57 %. Det ligger dog stadigt en del under det samlede gennemsnit for alle virksomheder i Danmark, hvor hele 75 % oplever, at de har adgang til de kreditrammer, de har brug for. Enkelte attraktioner løser dilemmaet ved at tage utraditionelle metoder i brug og finansierer nye attraktioner ved hjælp af sponsorater fra private virksomheder, fonde og lignende. Udlændinge giver udtryk for, at det er for dyrt at være turist i Danmark. Smertegrænsen, for hvad vi kan tage for turistovernatninger, er nået. Citat fra en BDO-kunde En god attraktion er guld værd Listen over de største attraktioner i Danmark afslører, at når en attraktion når en vis kaliber, tiltrækker den ikke kun danske besøgende. Gode attraktioner kan derfor være med til at forbedre økonomien i turismebranchen generelt. De udenlandske besøgende kommer alle underbrancher inden for turisme til gode, da udenlandske turister giver flere overnatninger, flere spisninger på restauranter osv. Derfor vil en vækstfond øremærket til turisme, der har fokus på at udvikle attraktioner, generelt forbedre branchens økonomi. Dette skyldes, at attraktionerne er nøglen til at tiltrække flere udenlandske turister.

17 DE UMULIGE PROJEKTERS MUSEUM I Den Gamle By laver vi ikke museum for at tjene penge, men tjener penge for at lave museum. Citat Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør Den dag i dag har Peter Holms tilgang til museumsverdenen stadig betydning for udviklingen af Den Gamle By, for tankerne om at gøre historien nyttig og bringe den ud til en bred kreds er stadig grundlaget for museets arbejde. Med tiden er der kommet moderne og klare visioner og strategier til, men fokus er stadig på at bevare og formidle de danske byers nyere historie ved at genskabe helheder og formidle historierne på en levende og lettilgængelig måde. Den Gamle By er de umulige projekters museum, så kort beskriver museumsdirektør Thomas Bloch Ravn sit museum - og umulige projekter har der i tidens løb været nok af. Fra den spæde start i begyndelsen af 1900-tallet, hvor den aarhusianske lærer og translatør Peter Holm indledte projektet med at opføre Borgmestergården. Peter Holm mødte massiv modstand fra den etablerede museumsverden, men fik med folkets opbakning gennemført projektet. Værdien af en billetsælgers idé - I 1996 havde jeg en samtale med museets billetsælger, der udtrykte undren over, hvorfor vi ikke havde pyntet til jul i de mange hjem, der ligger i Den Gamle Bys huse. Jeg sendte ideen rundt i organisationen - og den fængede med det samme, så allerede året efter - i var der jul i mere end 20 stuer rundt omkring i Den Gamle By. Vi har siden videreudviklet julen, så den nu er blevet Den Gamle Bys højsæson over alle.

18 case Kilde: Ud over succesen med julearrangementet kom der en yderligere positiv effekt af samtalen. Nemlig erkendelse af, at de værdiskabende ideer kan opstå alle steder. I dag har Den Gamle By et formidlingsforum med 30 udvalgte personer, der har sat den interne ideindsamling i system og etableret et formaliseret forum for prioritering af de bæredygtige projekter, der udspringer af ideerne. Alle medarbejdere opfordres to gange om året til at beskrive deres ideer og indsende dem. Og allerede fra starten har dette har været en succes. Alene første gang blev der indsendt 78 ideer. Den Gamle By Metoden Ud over den formaliserede indsamling og vurdering af ideer blandt medarbejdere henter museets ledende medarbejdere inspiration på besøg hos toneangivende frilandsmuseer i udlandet samt nærlæser den feedback, de får fra kundetilfredshedsundersøgelser. Især de åbne besvarelser bidrager med værdifuld viden. De mange strukturerede tilgange til videreudvikling af konceptet er i det internationale netværk, der er blandt museumsfolk verden over, blevet døbt Den Gamle By Metoden. Indlevelse og holdånd At skabe stærke helhedsoplevelser kræver det rette hold. Et hold, der tror på ideerne på trods af modstand, og hvor viljen til udvikling støttes af alle fra bestyrelsen og hele vejen ned i organisationen. Et hold, der forstår, at dedikation, forståelse og nytænkende formidling er de tre vigtigste egenskaber at besidde, når umulige projekter skal gennem føres. Et hold, der står sammen, kæmper sammen - og ikke mindst - er stolte sammen, når kampen og de umulige projekter alligevel lykkedes.

19 20 Brancheanalyse - turisme Hoteller FIGUR 5: Hoteller indeks indeks 2008 indeks 2009 indeks 2010 indeks 2011 indeks 2012 Omsætning Direkte omkostninger Omsætning Direkte Lønninger Resultat Lønninger Resultat af primær drift (2007 = indeks 100) Tabel 4: Økonomisk udvikling Ældre graf SKAL IKKE BRUGES: 110 hoteller Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90Direkte omkostninger -23% -20% -22% -24% -24% 80Lønninger -34% -35% -32% -34% -37% 70Øvrige omkostninger -27% -28% -31% -30% -28% 60Resultat af primær drift 16% 17% 15% 12% 11% Omsætning Direkte omkostninger Lønninger Resultat af primær drift

20 Brancheanalyse - turisme 21 kapitel 4 hoteller Omsætningen falder fortsat Som så mange andre brancher oplevede hotellerne i 2009 effekten af krisen, som blandt andet betød, at virksomhederne holdt igen med hotelovernatninger. Efterspørgslen blev mindre, og omsætningen faldt. Mens hotellerne var dygtige til at reducere de direkte omkostninger, var det straks sværere at tilpasse omkostningerne til lønninger hurtigt nok, og resultatet i 2009 var derfor væsentligt dårligere end i Omkostninger til lønninger er den primære årsag til, at hotellernes resultat i hele perioden ikke når samme niveau som før finanskrisen, samtidig med at de direkte omkostninger har været svagt stigende. Stigning i antal overnatninger Hvis vi ser bort fra 2009, hvor hotellernes marked mindskes som en naturlig reaktion på krisen, så er antallet af overnatninger på hotel steget kontinuerligt i perioden Som en effekt af dette er branchen kommet i en priskrig på overnatninger, og det øgede antal overnatninger kan derfor ikke aflæses af udviklingen på omsætning. Når flere overnatninger håndteres, afleder det flere direkte omkostninger, og der vil være flere lønomkostninger. De, der lykkes bedst i branchen med at håndtere denne nye konkurrencesituation, er de hoteller, hvor omkostningerne er trimmet i bund, og hvor de er forholdsvis uafhængige af, hvor mange overnattende gæster, der er. Når vi analyserer tallene fra Danmarks Statistik over, hvordan antallet af overnatninger har udviklet sig, ser vi, at nedsatte priser skal tages med i vurderingen af udviklingen. Hvor meget stigningen sker på grund af de mindskede priser, kan vi ikke aflæse af tallene, men det har helt sikkert haft en indflydelse på udviklingen. Det ser dog ud til, at udviklingen er ved at vende for hotellerne. Der bygges ikke flere hoteller i samme takt, og antallet af overnatninger ser stadig ud til at stige. Når det ikke har udmøntet sig i en stigende omsætning i samme periode, skyldes det, at branchen har været udsat for et byggeboom, og det samlede antal værelser i branchen er steget markant i samme periode.

21 22 Brancheanalyse - turisme Hoteller overnatninger FIGUR 6: Overnatninger indeks Indeks antal overnatninger Indeks antal 2008 værelser Kilde: BDO s regnskabsdata, 2011 Statistikbanken 2012 Danmarks Indeks omsætning Statistik HOTEL1 og HOTEL3, omregnet til indeks Hoteller indeks Indeks antal overnatninger Indeks antal værelser Indeks oms FIGUR 7: Hotelgæster indeks Indeks gæster fra Danmark Indeks gæster fra verden uden for Danmark Kilde: Statistikbanken Danmarks Statistik HOTEL1 og HOTEL3, omregnet til indeks Indeks Indeks Danmark Danmark Indeks Indeks Verden Verden udenfor udenfor Danmark Danmark

22 Brancheanalyse - turisme 23 Vil en ændring i momsfradraget på hotelophold påvirke adfærden? Som tidligere beskrevet spurgte vi i foråret 2013 vores kunder, om en ændring i momsfradraget på hotelophold vil påvirke adfærden i forhold til hotelovernatninger. Svaret er selvfølgelig et rungende JA fra de adspurgte hoteller, for de oplever på nærmeste hold, hvordan de vigende priser i de senere år har øget antallet af overnatninger. Hotellerne konkluderer på den baggrund, at et øget momsfradrag vil betyde flere og billigere overnatninger. Sammenligner vi besvarelserne fra kategorien alle virksomheder med kategorien hoteller, så ser vi, at 11 % af alle virksomheder tror, at det vil påvirke i mindre grad (5-10 % flere overnatninger), mens 43 % af hotellerne tror på den samme stigning i overnatninger. Tilsvarende spurgte vi vores kunder inden for turismebranchen om en nedsat moms vil øge omsætningen? Og her tegner det samme billede sig. For turismebranchen som helhed forventer 35 %, at omsætningen ville stige med mere end 50 %, mens det blandt hotellerne er hele 57 %, der forventer, at en nedsat moms vil øge omsætningen med 50 %. Hvor kommer kunderne fra? De lavere priser på overnatning har ikke kun motiveret danskerne til flere overnatninger, men har også gjort hotellerne mere konkurrencedygtige internationalt. Det har trukket flere udenlandske gæster til. Det er fortsat primært danske gæster, der overnatter på hotellerne. I 2012 udgjorde andelen af danske gæster, der overnattede, 54 %, mens den i 2008 udgjorde 58 %. Den samme tendens ses på udviklingen af antallet af overnatninger af danske gæster i forhold til antallet af overnatninger af udenlandske gæster. Begge indekser falder i 2009, men har efterfølgende været støt stigende. Antallet af overnattende udenlandske gæster vokser dog mest, og ligger i % over antallet i 2008, mens antallet af danske overnattende gæster kun er steget med 6 %. BDO mener Hotellerne har vist, at lavere priser tiltrækker flere udenlandske turister. Med den nuværende model bærer hotellerne dog selv hele omkostningen ved de reducerede priser, og de kæmper derfor med at fastholde indtjeningen. En differentieret moms på turisme vil afhjælpe dette.

23

24 Brancheanalyse - turisme 25 kapitel 5 camping De manglende overnatninger De danske campingpladser er hårdt ramt af tabte overnatninger. Tabet er stort og smerteligt for dansk camping og en god indikation på, at noget er galt. Tal fra Danmarks Statistik viser, at de danske campingpladser fra 2011 til 2012 har tabt overnatninger. Det betyder, at det samlede antal overnatninger for første gang i mange år er faldet til under 10 mio. Udviklingen tog sin begyndelse allerede i 2009, og der er tabt overnatninger hvert år siden, hvilket betyder, at danske campingpladser siden 2008 har mistet i alt 1,3 mio. overnatninger om året. Det svarer til over 12 % af overnatningerne i Prisen på en overnatning Det siger sig selv, at prisen på en enkelt overnatning ikke er den samme på den lille 1-stjernede plads som på den store 5-stjernede plads. Men et godt bud på en gennemsnitlig overnatningspris finder vi ved at regne på en god 3-stjernet plads med 2 voksne, 1 barn, strøm og pladsgebyr og dividere med 3 - nemlig antal personer. Dette giver i runde tal en overnatningspris på 100 kr. inkl. moms - eller 80 kr. uden moms. Omregnet til tabt campingomsætning Herefter er regnestykket let. Den tabte omsætning på at udleje hytter og grønne græsarealer til campister findes ved at gange de tabte antal overnatninger med 80 kr. Omsætningen er således faldet fra 2011 til 2012 med 45,3 mio. kr. I 2012 er omsætningen 106 mio. kr. mindre end i Som tallene tydeligt viser, så bliver tabet af overnatninger til mange penge i en lille nichebranche, som dansk camping jo er. Hvad værre er... Hvad værre er, så betyder omsætningsfaldet jo også faldende overskud på de danske campingpladser. Hvis faldet i omsætning på 100 mio. kr. var sket i en traditionel produktionsvirksomhed eller en håndværkervirksomhed, ville tabet af omsætning betyde, at virksomhedens variable omkostninger til varekøb og produktionslønninger ville falde, så virksomheden kun ville tabe bruttoavancen - eller dækningsbidraget - på omsætningen. I de nævnte eksempler vil det ca. svare til et tab på 20 % af den tabte omsætning på de 100 mio. kr. - svarende til 20 mio. kr.

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret

Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret bdo barometret 2013 Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret BDO Barometret bygger i år på kvantitative data fra over 40.000 regnskaber fra BDO s kunder i perioden 2007 til 2012. Tallene har vi

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

BRANCHEANALYSE. håndværkere

BRANCHEANALYSE. håndværkere BRANCHEANALYSE håndværkere indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Branchesammenligninger... 9 Kapitel 3 - Tømrere... 17 Kapitel 4 - El-installatører... 23 Kapitel 5 - Malere... 29 Kapitel 6 -

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

BRANCHEANALYSE. Detail

BRANCHEANALYSE. Detail BRANCHEANALYSE Detail indhold Kapitel 1 - Indledning.... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af detailbranchen... 9 Kapitel 3 - Beklædning og andre forbrugsvarer.... 15 Kapitel 4 - Hvordan kan resultatet

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

DATASIKRING OG E-DISCOVERY

DATASIKRING OG E-DISCOVERY DATASIKRING OG E-DISCOVERY Værktøjer til sikring og intelligent udsøgning af elektroniske informationer DATASIKRING Sikring af data er en klar forudsætning for valid udsøgning og analyse af økonomidata

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Fordi relationer skaber værdi

Fordi relationer skaber værdi Fordi relationer skaber værdi BDO i hele tal BDO er landets 4. største revisionsvirksomhed og 100 % danskejet og ledet. Alle aktionærer er partnere og arbejder i virksomheden. 5specialafdelinger 22 skatte-

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret

Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret BDO BAROMETRET 2014 Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret BDO Barometret udkommer i 2014 for tredje år i træk. Vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere