TDC Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC Årsrapport 2009 2"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 TDC Årsrapport

3 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder 7 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden Udvalgte hoved- og nøgletal 24 Forretningsaktiviteter 26 Kunder 26 Privat 32 TDC Erhverv 38 TDC Nordic 44 Operations & Wholesale 50 YouSee 56 Sunrise 60 Medarbejdere 62 Forventninger 64 Regnskabsberetning 65 TDC Koncernen 66 Privat 76 TDC Erhverv 79 TDC Nordic 82 Operations & Wholesale 85 YouSee 88 Sunrise 91 Risikostyring 94 Styring af operationelle risici 94 Finansiel styring og markedsrisici 94 Risikofaktorer 99 Danske forretningsaktiviteter 99 Internationale forretningsaktiviteter 105 Finansielle og skattemæssige risici 107 Andre risici 108 Safe Harbor-erklæring 110 TDC s samfundsansvar 114 God selskabsledelse 117 Regnskab 125 Ledelsen 226 Aktionærinformation 230 Ordliste og definitioner 232 3

4 Udtalelse fra den administrerende direktør TDC Årsrapport 2009 Udtalelse fra den administrerende direktør Gode resultater til trods for store udfordringer Det nordiske telemarked, der historisk har været præget af hård konkurrence og stram regulering, kom under endnu større pres under recessionen i Bruttonationalproduktet i Danmark og Sverige faldt med henholdsvis 4,3 % 1 og 4,4 % 2, og forbruget i Danmark faldt med hele 4,7 % 3. Det schweiziske marked var også præget af den ugunstige makroøkonomiske udvikling, men dog i mindre grad. Jeg er glad for, at det lykkedes TDC at levere gode resultater under disse betingelser. TDC s omsætning steg med 0,9 %, kundebasen med 4,6 %, EBITDA med 6,9 %, pengestrømme fra driftsaktiviteter med 48,2 %, og vi nedbragte vores nettogæld med DKK 1,4 mia. efter udbyttebetalinger på DKK 8,0 mia. I 4. kvartal 2009 nåede vi en vigtig milepæl, idet det lykkedes os at stabilisere omsætningen i den nordiske forretning efter tre år med faldende omsætning. Endvidere forbedrede vi i 2009 vore stærke, førende positioner på det danske marked inden for alle forretningsområder herunder fastnet og mobiltelefoni til privatkunder, bredbånd, tv, kommunikationsløsninger til erhvervskunder, branchesalg og systemintegration. Sluttelig blev vore løfter til aktionærerne indfriet til fulde. Konkurrencedygtig og fokuseret markedsplatform I 2009 afsluttede vi det strategiske skift i TDC s fokus til de nordiske kommunikationsmarkeder. Vi frasolgte vores aktiebesiddelse i Invitel i Ungarn og underskrev en aftale om at fusionere Sunrise og Orange Switzerland med forbehold for en godkendt due diligence og accept fra myndighederne. Markedsledende innovation og brands TDC beviste endnu en gang sin innovationsevne. I januar lancerede vi vores multiplayprodukter HomeDuo og Home Trio. Inden for triple play produkterne steg TDC s markedsandel fra praktisk talt nul til mere end 60 % ved årets udgang. En måned før lukningen af det analoge signal i Danmark den 1. november 2009, fjernede YouSee den digitale kryptering af sit tv signal og gav dermed næsten alle sine kunder adgang til digital tv uden merpris for kunderne. Med disse innovative tiltag styrkede TDC sin førerposition på det danske tv marked og har dermed etableret en stærk platform for fremtidig vækst. I Danmark tog vi det endelige skridt fra en single brandkultur til et egentligt multi brand selskab, for således at kunne udnytte det betydelige potentiale i så stærke brands som TDC, NetDesign, YouSee, Dansk Kabel-TV, Telmore og Fullrate. Hvert brand spiller en væsentlig rolle i dækningen af alle kunde og markedssegmenter inden for telekommunikation, tv og systemintegration. I år fortsatte vi med at investere massivt i etableringen af best in class net på tværs af alle platforme (kobber, kabel, fiber- og mobilnet) for at kunne levere de mest højaktuelle tjenester og produkter med maksimal pålidelighed og hastighed til de danske kunder nu såvel som i fremtiden. Vi har især prioriteret opgraderingen af vores kabelinfrastruktur til DOCSIS 3.0, og udvidelsen af vores fiberdækning, således at langt de fleste danske husstande ved inddragelse af vores kabelnet nu kan modtage højhastighedsbredbånd med mindst 20 Mbit/s. Vi er fast overbeviste om, at størrelse i hjemmemarkedet og synergier er nøgleparametre for værdiskabelse. Vi har derfor styrket TDC s markedsplatform i Danmark gennem fem målrettede og supplerende erhvervelser i 2009: Fullrate (den førende aktør i no frills segmentet), A+ (leverandør af bredbåndstjenester til antenne og boligforeninger), det mest attraktive fibernet i Danmark fra el-selskabet DONG Energy samt Unotel og M1, to mobiltjenesteudbydere. Vi kan allerede se de første positive effekter af disse vigtige strategiske tiltag, og vi forventer, at det fulde udbytte vil vise sig over de næste to år. I Norden og Schweiz opnåede TDC stigende markedsandele i Sunrise introducerede med succes nye mobilprisplaner og indtog positionen som den førende leverandør af fastprisprodukter, samtidig med at selskabet udvidede ULL kundebasen betydeligt. Forstærket fokus på kunder Vi leverer dagligt millioner af gode kundeoplevelser, og vore brands er alle førende inden for hvert deres segment. Med henblik på de situationer, hvor vi imidlertid ikke lever op til den standard, som vores kunder med rette kan forvente af os, har vi lanceret omfattende tiltag, der skal forbedre kunde oplevelserne i hele koncernen. Formålet med disse igangværende altomfattende tiltag er at forstærke vores øgede fokusering på kunderne overalt i koncernen. 1 Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, december Sveriges Konjunkturinstituts Konjunkturläget, december Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, december

5 Udtalelse fra den administrerende direktør TDC Årsrapport 2009 Socialt ansvar I 2009 styrkede vi vort engagement inden for social ansvarlighed ved sammen med Røde Kors at levere it og teleudstyr til katastrofesituationer. Vi tilsluttede os FN s verdensomspændende pagt (UN Global Compact), verdens største netværk for social ansvarlighed, og indgik en aftale med Elsparefonden, hvori vi har forpligtet os til at øge energieffektiviteten med 15 % årligt og reducere CO2-udslippet med 5 % frem mod TDC spillede en betydelig rolle for at fremme den industrielle revolution og bidrog efterfølgende til den digitale omstilling i Danmark. Vi påtager os fortsat vor rolle og vort ansvar som rygrad for Danmarks kommunikationsinfrastruktur, der er en af de førende i verden. TDC har løbende opgraderet sin teknologi og kan nu tilbyde førsteklasses mobil og IPløsninger, tjenester og indhold ved hjælp af best in class infrastruktur. TDC vil fremover fortsætte med at udnytte teknologien til det yderste til fordel for såvel privatkunder som erhvervskunder samt samfundet generelt. Navigation i en verden af forandringer Vedvarende pres på omsætningen i Norden pga. priskonkurrence, den økonomiske krise og faldende fastnettelefoni medførte, at 2009 blev endnu et år med personalenedskæringer i TDC. I samarbejde med fagforeningerne fortsatte vi med at gøre brug af naturlig afgang og frivillige aftaler i størst muligt omfang. Selvom sådanne ændringer er en udfordring for enhver organisation, tilslutter vi os fortsat de grundlæggende ændringsprincipper om åbenhed, respekt og rimelighed. Medarbejderne i Sunrise har håndteret den uundgåelige usikkerhed forbundet med den offentliggjorte sammenlægning med Orange på eksemplarisk og professionel vis og fastholder det nødvendige fokus på de daglige aktiviteter. De kommende år Efter en vellykket og igangværende omstilling i de seneste år fremstår TDC i dag som en af de mest målrettede, effektive og konkurrencedygtige af alle europæiske førsteoperatører. Alligevel kan vi ved at fokusere på vore kernekompetencer og fortsætte med disciplineret eksekvering gøre endnu mere for yderligere at forbedre vor forretning og skabe merværdi for alle vore interessenter: kunderne, medarbejderne, aktionærerne og de samfund, vi opererer i. Vi vil fastholde vort fokus på at skabe store og stigende pengestrømme i de kommende år og fortsætte vores fokuserede finansielle styring must-win battles For at komme et skridt videre mod at opfylde sin ambition har TDC defineret en række must-win battles for På kundesiden vil vi fokusere på yderligere at forbedre kundeoplevelser med en end to end proces, der skal forbedre vor kontakt med kunderne. Vi vil forfølge rentable vækstlommer og nye indtægtskilder og derved styrke omsætningen. Vi vil fortsætte med at investere i og drage nytte af vore mange brands og telenet i verdensklasse. Vi vil fastholde en stram omkostnings og likviditetsstyring i alle forretningsenheder samt fokusere på effektivitet. Endelig går vi målrettet efter at styrke vor vinderkultur, forbedre vore ledelseskompetencer og øge medarbejdernes motivation og produktivitet i hele organisationen. Vore medarbejdere fortjener stor ros for deres engagement og vilje til succes. Deres pligtfølelse over for TDC og selskabets succes motiverer direktionen. Vi vil fortsætte med at arbejde utrætteligt for at fremme selskabets vækst og fastholde vort fokus på TDC s velvære. Henrik Poulsen Adm. direktør og koncernchef TDC A/S 5

6 Årets hovedbegivenheder TDC Årsrapport 2009 Årets hovedbegivenheder Udvalgte hoved- og nøgletal Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC s omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK mio. sammenlignet med Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, outsourcing og valutaindvirkning var TDC Koncernens omsætning i 2009 uændret sammenlignet med I 2009 faldt omsætningen i den nordiske forretning 4 med DKK 839 mio. eller 3,1 % sammenlignet med Udviklingen kan hovedsageligt henføres til frasalg, outsourcing, den negative valutakursudvikling, prisregulering og den ugunstige makroøkonomiske udvikling. Endvidere blev omsætningen påvirket negativt af mindre fastnettelefoni både i privatkunde- og erhvervssegmenterne, samt lavere omsætning fra systemintegratorforretningen i TDC Sverige, der hovedsagelig skyldtes den økonomiske afmatning. Dette blev delvist opvejet af den positive nettoeffekt af erhvervelserne af Fullrate og A+ samt markant vækst i tvforretningen, hvilket kan henføres til både ARPU, og en større kundebase, øget mobiltrafik i no frills-segmentet samt flere danske mobiltelefoni- og bredbåndskunder. Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser, outsourcing og valutaindvirkning faldt den nordiske forretnings omsætning med ca. DKK 331 mio. eller 1 %. I 2009 udviste den nordiske forretning markant forbedringer i omsætningsnedgangen sammenlignet med samme kvartaler 2008, og i 4. kvartal 2009 var omsætningsudviklingen stabil sammenlignet med 4. kvartal Stabiliseringen af den nordiske forretnings omsætning udgør en vigtig milepæl for TDC. Sunrises omsætning steg i 2009 med DKK mio. eller 13,3 % sammenlignet med Stigningen kan henføres til øget omsætning fra fastnettelefoniydelser til engroskunder, flere mobil prepaid- og postpaid-kunder, erhvervelsen af Tele2 i november 2008 og en gunstig valutaindvirkning, hvilket blev modvirket af frasalget af SBC i juli Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser og valutaindvirkning steg omsætningen i Sunrise med ca. DKK 292 mio. eller 3 %. 4 Koncernaktiviteter i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Den schweiziske forretning er således ikke medtaget. Koncernens bruttoavance steg i 2009 med 2,4 % sammenlignet med Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med kun 0,2 % trods den faldende omsætning, hvorimod Sunrises bruttoavance steg med 12,0 %. Trods den udfordrende makroøkonomiske udvikling steg resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) med 6,9 % til DKK mio. i forhold til Det medførte, at TDC Koncernens EBITDA-margin blev forbedret med 2 procentpoint til 36,3 % i Korrigeret for erhvervede og frasolgte virksomheder, valutaindvirkning og en engangskompensation i 2008 fra Swisscom steg TDC Koncernens EBITDA med 6 %. I den nordiske forretning voksede EBITDA med 5,0 % til DKK mio. i 2009, hvilket resulterede i en imponerende EBITDA-margin på 40,4 %. Den positive udvikling i EBITDA i den nordiske forretning kan henføres til omkostningsreduktioner i alle forretningsenheder inklusive Hovedkontoret. Væksten på 16,9 % i Sunrises EBITDA i 2009 kan henføres til organisk vækst i mobiltelefoni til privatkunder, erhvervelsen af Tele2 og en gunstig valutaindvirkning. Dette blev delvist opvejet af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser. Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster faldt DKK 171 mio. eller 4,6 % til DKK mio. som følge af højere skat i 2009, lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel samt højere valutakursreguleringer, som blev kompenseret af et højere EBITDA. Årets resultat steg med DKK mio. til DKK mio. i 2009, hvilket kan henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og et højere EBITDA, som blev delvist opvejet af højere skat i 2009, højere valutakursreguleringer og lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder. Pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med 48,2 % eller DKK mio. mens frit cash flow fra driften steg med 23.3 %, eller DKK mio. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 33,5 mia. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK 1,4 mia. sammenlignet med DKK 34,9 mia. ultimo Frasalget af Invitel havde en gunstig indvirkning på ca. DKK 5 mia. Den 6

7 Årets hovedbegivenheder TDC Årsrapport 2009 positive pengestrøm, netto fra drifts- og investeringsaktiviteter blev imidlertid mere end opvejet af betaling af udbytte i Væsentligste operationelle resultater Vellykket forbedring af kerneprodukterne: En meget vellykket introduktion af multiplayprodukterne HomeDuo og HomeTrio i januar 2009 har reduceret TDC s tab af kobberlinjer. Ultimo 2009 havde i alt kunder en HomeDuo eller HomeTrio løsning, hvilket svarer til 8 % af alle danske husstande. Dermed har TDC indtaget positionen som markedsførende på både VoIP- og triple playmarkederne i Forbedret position på mobilmarkedet og stærk fremgang på kabel-tv-markedet: TDC har forbedret sin position som markedsførende på det konkurrenceprægede danske marked for mobiltelefoni i TDC opnåede også stor kunde- og omsætningsvækst inden for samtlige produktområder i kabel-tv-forretningen (YouSee) samtidig med at niveauet for driftsomkostningerne blev fastholdt. Kundebasen for digitale tillægsydelser (YouSee Plus) steg med 39 % sammenlignet med ultimo Væsentlige koncernbegivenheder I hele 2009 fortsatte TDC med at realisere sin strategi om at blive en klar og fokuseret leder i Norden: Ændringer i TDC s organisatoriske struktur og ledelse Fusioner, erhvervelser og frasalg af virksomheder Ekstraordinært udbytte Fusion af TDC og NTC for at forenkle selskabsstrukturen Gennemgang af strategiske alternativer for TDC A/S Ændringer i TDC s organisatoriske struktur og ledelse Den 5. februar 2009 meddelte TDC, at selskabet ville ændre sin organisation, således at den blev mere kundeorienteret frem for teknologiorienteret og oprettede følgende forretningsenheder: Privat, YouSee, Erhverv Norden og Operations & Wholesale. De tidligere forretningsenheder Fastnet Norden og Mobil Norden blev opløst. Jesper Theill Eriksen, der var koncerndirektør for TDC Mobil Norden, blev udnævnt til koncerndirektør for Privat, mens Carsten Dilling, tidligere koncerndirektør for TDC Fastnet Norden, blev udnævnt til koncerndirektør for Operations & Wholesale. Jens Munch-Hansen tiltrådte som koncerndirektør for Erhverv Norden og som medlem af TDC s direktion efter Klaus Pedersen, der forlod selskabet. Jens Munch- Hansen er cand.merc. og kommer fra IBM, hvor han senest har været Vice President for IBM Sales and Business Development North East Europe. Gennem sin karriere hos IBM har han siden 1980 haft mange forskellige ledende poster i Danmark og internationalt og har bl.a. i perioden været administrerende direktør for IBM Norden. Den 23. september 2009 offentliggjorde TDC en opdeling af Erhverv Nordens organisatoriske struktur i to divisioner: TDC Erhverv, der er ansvarlig for det danske erhvervsmarked, og TDC Nordic, som har ansvaret for dels aktiviteterne i de øvrige nordiske lande, og dels for TDC Hosting. De finansielle tal, herunder sammenligningstallene, præsenteret i denne årsrapport afspejler den ovennævnte strukturændring mod en mere kundeorienteret organisation, samt opdelingen af Erhverv Norden til TDC Erhverv og TDC Nordic. Jens Munch-Hansen, der var koncerndirektør for Erhverv Norden, er nu koncerndirektør for TDC Nordic og medlem af TDC s direktion. Med virkning fra 1. oktober 2009 blev Martin Lippert ansat som ny koncerndirektør for TDC Erhverv med ansvar for det danske erhvervsmarked inklusive NetDesign. Han indtrådte samtidig i TDC s koncernledelse, og det forventes, at han efter den førstkommende generalforsamling vil indtræde i selskabets direktion. Martin Lippert er cand.oecon. og har en PhD i økonomi. Han kom til TDC fra en stilling som CEO for Mach S.a.r.l., hvor han var ansat fra Han har tidligere i en årrække været ansat i TDC, senest i 2005 hvor han var direktør for erhvervsdivisionen. TDC s koncernledelse (CMT) består således pr. 1. oktober 2009 af: Administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen, koncerndirektør og HR- og strategidirektør Eva Berneke, koncerndirektør og administrerende direktør for YouSee Niels Breining, koncerndirektør og direktør for Operations & Wholesale Carsten Dilling, koncerndirektør og direktør for TDC Privat Jesper Theill Eriksen, koncerndirektør og direktør for TDC Erhverv Martin Lippert, koncerndirektør og direktør for TDC Nordic Jens Munch-Hansen samt koncerndirektør og finansdirektør Jesper Ovesen. 7

8 Årets hovedbegivenheder TDC Årsrapport 2009 Fusion, erhvervelser og frasalg af virksomheder Erhvervelsen af Fullrate TDC erhvervede i marts 2009 Fullrate, der er en førende udbyder af bredbånd og VoIP til no frills-segmentet, og som endvidere udbyder mobilbredbånd. Fullrate blev etableret i 2005 med henblik på at levere enkle og billige bredbåndsløsninger til en fast lav pris til danske kunder og havde opnået en markedsandel på det danske xdsl-marked på ca. 6 % ved udgangen af TDC gennemførte i løbet af året yderligere hjemmemarkedskonsoliderende erhvervelser for at diversificere sine kundetilbud. Disse erhvervelser omfattede A+, Unotel og M1, hvoraf transaktionen med de to sidstnævnte blev endelig gennemført ('closed') i januar Erhvervelsen af DONG Energy s fibernet I december 2009 erhvervede TDC alle aktierne i Aktieselskabet af 1. december 2009 A/S (tidligere Fiber Newco A/S), et selskab til hvilket DONG Energy havde overført alle sine aktiviteter vedrørende etablering og drift af fibernet i de tætbefolkede områder i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Det erhvervede net komplementerer godt TDC s eget net og forstærker yderligere vores mulighed for at tilbyde førsteklasses næstegenerationsprodukter og -tjenester. DONG Energy ejer fortsat en del af backbone-fibernettet, der anvendes til at overvåge driften af el-nettet. Aktieselskabet af 1. december 2009 A/S kan som en del af transaktionen gratis anvende ledig kapacitet på den del af nettet. Den samlede købspris udgjorde DKK 425 mio. på kontantog gældfri basis heraf DKK 325 mio. kontant ved aftalens gennemførelse, mens den resterende del af købsprisen afhænger af de overtagne aktiviteters fremtidige resultater på privatkundemarkedet. Frasalg af Invitel I november 2009 frasolgte TDC sin 64,6 % aktieandel i Invitel Holdings A/S (Invitel) til den central- og østeuropæiske kapitalfond Mid Europa Partners (MEP). Invitel (tidligere kendt som Hungarian Telephone and Cable Corporation (HTCC)) er en ungarsk-baseret fastnetoperatør med engrosaktiviteter i Østeuropa. Den samlede betaling for TDC s aktier udgjorde USD 10,8 mio. kontant. Endvidere solgte TDC til MEP sit aktionærlån til Invitel-koncernen til den nominelle værdi på EUR 34,135 mio. Efter fusionen mellem TDC og Nordic Telephone Company (NTC) (yderligere beskrevet nedenfor i afsnittet 'TDC fusionerer med NTC') resulterede transaktionen i et tab efter skat på ca. DKK 119 mio. Dette tab er indregnet i resultatopgørelsen under særlige poster vedrørende ophørte aktiviteter i 4. kvartal Transaktionen havde en positiv effekt på gearingen af TDC Koncernen. Som følge af frasalget blev TDC Koncernens gæld reduceret med DKK 5 mia. Sammenlægning af Sunrise og Orange i Schweiz Den 25. november 2009 meddelte TDC, at det havde indgået en betinget aftale om at sammenlægge sit schweiziske datterselskab Sunrise Communications SA (Sunrise) med Orange Communications SA (Orange), et datterselskab under France Telecom S.A. (France Telecom). Transaktionen styrker TDC s schweiziske forretning betydeligt og baner vejen for et fuldt frasalg af denne forretning og giver dermed ledelsen mulighed for i højere grad udelukkende at koncentrere sig om Norden. Som følge af den endelige gennemførsel ('closing') af en række transaktioner vil TDC modtage en betaling på EUR 1,5 mia. fra France Telecom og opnå en ejerandel på 25 % af det sammenlagte selskab. Efter fusionen mellem TDC og NTC (yderligere beskrevet nedenfor) forventes transaktionen at indbringe en gevinst efter skat på ca. DKK 3,5 mia., som forventes indregnet i 1. halvår 2010, når transaktionen er afsluttet. TDC vil indtil videre fortsætte med at konsolidere Sunrise. Når det besluttes at dekonsolidere Sunrise, vil selskabets aktiviteter blive reklassificeret til ophørte aktiviteter, dvs. præsenteret særskilt i TDC s regnskaber (på en linje). Ejerandelen på 25 % i det sammenlagte selskab vil blive behandlet som en associeret virksomhed (indre værdis metode) fra closing Det sammenlagte selskab vil have et aktietilbagekøbsprogram rettet mod TDC s 25 % ejerandel, som bestyrelsen i selskabet kan vælge at eksekvere, ved anvendelse af oparbejdet likviditet. Såfremt aktietilbagekøb besluttes i de relevante år, vil de blive gennemført i 1. kvartal i henholdsvis 2012, 2013 og Aktietilbagekøb vil ske på basis af en EBITDA-multipel, der på forhånd er fastlagt. Denne multipel er fastlagt med udgangspunkt i en nutidsværdi af aktietilbagekøbsprogrammet på EUR 1,2 mia. for ejerandelen på 25 %. 8

9 Årets hovedbegivenheder TDC Årsrapport 2009 Endvidere har France Telecom fra et år efter closing en købsoption (call option) til TDC s aktier for minimum EUR 1,2 mia. plus renter på 7 % pr. år. Desuden vil TDC to år efter closing være berettiget til at sælge aktierne til tredjemand eller at sælge aktierne ved en børsintroduktion af selskabet efter tre år fra closing. I tilknytning til de ovennævnte muligheder, som TDC har for at sælge sine aktier i det sammenlagte selskab, er det aftalt, at France Telecom skal betale EUR 100 mio. hvert år til TDC i 2012, 2013 og 2014 (svarende til en nutidsværdi på EUR 245 mio.). Disse betalinger forfalder dog ikke, hvis det sammenlagte selskab har tilbagekøbt TDC s aktier i de pågældende år, eller hvis France Telecom har udnyttet sin købsoption. Desuden kan disse betalinger blive reduceret eller godtgjort i visse exit-scenarier for TDC (France Telecoms udnyttelse af sin købsoption, børsintroduktion eller salg til tredjemand). Underskrivelse af endelige transaktionsdokumenter forventes at ske i sidste halvdel af februar Transaktionen er blandt andet betinget af en såkaldt confirmatory due diligence og godkendelse fra de schweiziske konkurrencemyndigheder og TDC s långivere. Det fornødne flertal af TDC s långivere har godkendt transaktionen. Closing forventes at finde sted i 2. kvartal Ekstraordinært udbytte På basis af TDC s bestyrelsesbeslutning om at gøre brug af en bemyndigelse i artikel 5a i selskabets vedtægter udbetaltes den 23. december 2009 et ekstraordinært udbytte på DKK 30,25 pr. aktie á nominelt DKK 5, i alt DKK mio. eksklusive udbytte vedrørende egne aktier. Fusion af TDC og NTC for at forenkle selskabsstrukturen Den 30. december 2009 fusionerede TDC og NTC med TDC som det fortsættende selskab. Regnskabsmæssigt har fusionen, der er gældende fra 1. januar 2009, ingen skattemæssig indvirkning på de involverede selskaber. Formålet med fusionen er at forenkle koncernens selskabsstruktur og optimere TDC s kapitalstruktur. NTC var en 100 %-ejet dattervirksomhed af Nordic Telephone Company Holding ApS (NTCH). I forbindelse med fusionen har NTCH erhvervet NTC s aktier i TDC før fusionen. De udgør en nominel værdi på DKK ( aktier á DKK 5). NTC er afviklet som et led i fusionen og ejer derfor ingen aktier i TDC. Da NTC ikke havde nogen væsentlige aktiver eller forpligtelser ud over sin andel af aktier i TDC, har fusionen ikke påvirket NTC Koncernens ejerandel i TDC. Gennemgang af strategiske alternativer for TDC A/S Den 23. november 2009 meddelte TDC, at dets hovedaktionær NTC (yderligere beskrevet ovenfor i afsnittet 'Fusion af TDC og NTC for at forenkle selskabsstrukturen') havde informeret selskabet om, at der var iværksat en undersøgelse med henblik på at vurdere TDC s strategiske alternativer. TDC vil medvirke i denne gennemgang af strategiske alternativer i nødvendigt og hensigtsmæssigt omfang. Der er ikke truffet beslutning om at forfølge en fastlagt retning, ligesom hverken tidspunkt eller indhold af de overvejede alternativer er besluttet. Andre begivenheder Refinansiering af gæld for at optimere kapitalstrukturen: Den 30. november 2009 udsendte TDC et tilbud til ejere af sine EUR ,50 % obligationer med forfald i 2012, hvoraf EUR var udestående, om at ombytte op til EUR af de udestående obligationer med nye fastforrentede obligationer udstedt i euro med forfald i 2015, som udstedes af TDC (ombytningstilbuddet). Formålet med ombytningstilbuddet var at udnytte de gunstige markedsbetingelser til en effektiv refinansiering af de udestående obligationer og forlænge løbetiden på TDC s gæld. EUR af den samlede nominelle værdi af de udestående obligationer blev ombyttet til en samlet nominel værdi på EUR af nye obligationer udstedt af TDC. Den årlige kuponrente på de nye obligationer er 5,875 %. Efter det afsluttede ombytningstilbud udgør de oprindelige obligationer i alt EUR Valg af bestyrelsesmedlemmer på TDC s ordinære generalforsamling 2009: TDC s ordinære generalforsamling 2009 blev afholdt den 19. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann og Gustavo Schwed. Andrew Sillitoe blev valgt som bestyrelsesmedlem. Andrew Sillitoe tiltrådte som bestyrelsesmedlem den 14. oktober 2008, som suppleant for Richard Wilson, der udtrådte. Bestyrelsen valgte på bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand. 9

10 TDC Årsrapport 2009 TDC kort fortalt TDC kort fortalt Profil TDC er den førende leverandør af kommunikations- og underholdningsløsninger i Danmark med en position som markedsleder i hvert af de store segmenter fastnettelefoni, internetadgang, mobiltjenester og betalings-tv. En præstation opnået gennem stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på markederne for såvel privat- som erhvervskunder, og gennem en ubestridt position som den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store access-teknologier som kobber, koaksialkabler, optiske fibernet og mobilnet (GSM og UMTS). TDC er en af kun to europæiske førsteoperatører, der ejer et kabel-tv-net på sit hjemmemarked. TDC selskaber TDC Finland TDC Sverige TDC Norge Sunrise Ny organisation fra 2009 med kundefokuserede forretningsenheder Sunrise sammenlægges med Orange Switzerland. TDC fastholder en andel på 25 % Privat Erhverv 2009 finansielle poster: (DKK mio.) Omsætning EBITDA Operations & Wholesale HQ TDC Sverige TDC Norge TDC Finland TDC Hosting Datter selskaber: Nøgle produkter: Nordic Fastnettelefoni, fastnetbredbånd, mobiltelefoni, mobilbredbånd og IP-tv til danske privatkunder Fastnettelefoni, bredbånd/ data via fastnettet, mobiltelefoni, mobilbredbånd, IP-tv og systemintegration til danske virksomheder Fastnettelefoni, bredbånd/ data via fastnettet, mobiltelefoni, mobilbredbånd og mobildata, systemintegration, hosting til store nordiske virksomheder Netdrift og administration for TDC s divisioner og kapacitetstjenesteydelser til andre danske udbydere Kabel-tv, digital-tv, fastnetbredbånd, mobilbredbånd, fastnettelefoni hovedsageligt til danske privatkunder Hovedkontoret Mobiltelefoni, fastnettelefoni, fastnetbredbånd til detail- og erhvervskunder (1.258) (231) Indenlandske aktiviteter Øvrige nordiske aktiviteter Schweiz 10

11 TDC kort fortalt TDC Årsrapport 2009 TDC s omfattende indenlandske net Teknologi Dækning Opgraderet status Kobber xdsl 20 Mbit/s (garanteret): Fortsat udrulning af fremskudte DSLAM er 44 % af alle husstande er dækket. VDSL: 56 % af alle husstande er dækket. Fibernet i 15 % af alle danske husstande kan tilsluttes Udrulles fortsat Danmark (inklusive 9 procentpoint nye husstande fra det erhvervede DONG Energy fibernet). Fiberoptisk transportnet: km (inklusive 836 km fra det erhvervede DONG Energy fibernet). Fiberoptisk accessnet: km (inklusive km fra det erhvervede DONG Energy fibernet). Koaksialkabler 55 % af alle danske husstande kan tilsluttes, Fuldt digitaliseret, næsten fuldt returvejs- (kabel-tv) hvoraf 77 % kan modtage bredbåndshastigheder og DOCSIS 3.0-opgraderet på op til 50 Mbit/s. GSM 99 % af befolkningen er dækket udendørs Udrulning af EDGE er fuldendt og 86 % indendørs. UMTS 90 % af befolkningen er dækket udendørs. HSPA udrulles fortsat Uden for Danmark har TDC en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske erhvervsmarked. Med fuldt kontrollerede dattervirksomheder i Sverige, Norge og Finland kan TDC tilbyde pan-nordiske løsninger til virksomheder og organisationer i alle de nordiske lande og udfordre de lokale førsteoperatører ved at tilbyde stærke og fleksible erhvervsløsninger herunder hosting og systemintegrationsløsninger. Ved sammenslutningen af Sunrise og Orange Switzerland, der fuldendes i 2010, får TDC en ejerandel på 25 % i den fortsættende virksomhed, men sammenlægningen baner vejen for fuldt frasalg i de kommende år. Organisation og brands I 2009 indførte TDC en kundefokuseret organisations struktur og opererer nu med mange brands. Infrastruktur TDC ejer, driver og investerer fortsat løbende i en moderne og vidtspændende infrastruktur af høj kvalitet omfattende alle de vigtigste access-teknologier. Som førsteoperatør i Danmark har TDC medvirket til at opbygge og drive Danmarks kommunikationsinfrastruktur. TDC er således stolt over, at Danmark er et af de lande i verden, som har den største udbredelse af bredbånd. I dag har næsten alle danske husstande mulighed for bredbåndsadgang af høj kvalitet, og udbredelsen er på 72 %. I Schweiz har Sunrise en moderne infrastruktur i form af GSM/UMTS-net samt et fiberoptisk transportnet, IP/MPLS og ISP-net med fuld redundans. Sunrise har investeret omfattende i yderligere at opgradere sit meget konkurrencedygtige mobilnet samt udbygge infrastrukturen baseret på rå kobber. TDC s avancerede og varierede infrastruktur er kritisk for levering af højteknologiske produkter og tjenester til den bredest mulige kreds af kunder og for koncernens løbende indtægter. 11

12 TDC kort fortalt TDC Årsrapport 2009 Kunder TDC Koncernen betjener 11,7 mio. kundeforhold, heraf 0,2 mio. inden for pan-nordiske aktiviteter (erhvervskunder) og 2,9 mio. i Schweiz (fusionerer med Orange). Customers, Domestic Kunder, indenlands Medarbejdere TDC Koncernen havde fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ultimo 2009, heraf i Danmark. I de senere år har TDC i vid udstrækning samlet sine lokationer for at Customers, Nordic opnå bedre koordinering, reducerede omkostninger og øget medarbejderaktivitet. Der er p.t. administrative kontorer på Teglholmen i København, i Århus og i Odense. net Mobiltjenester 37 % Fastnettelefoni 23 % Andre 4 % Kunder, Norden TV 14 % Internet 17 % Customers, Nordic Mobiltjenester 42 % Omsætning Fastnettelefoni TDC Koncernens omsætning udgjorde i alt DKK Mobiltjenester 35,9 mia. 30 % 24 % ultimo Den største del af omsætningen kan tilskrives mobiltjenester og med fastnettelefoni og internet som henholdsvis næststørste og tredjestørste bidragsyder. Aktiviteter i de andre nordiske lande genererede omsætninger på DKK mio. (TDC Sverige), DKK 879 mio. (TDC Norge), DKK 686 mio. (TDC Finland), samt DKK 56m (TDC Hosting i Sverige og Finland, svarende til 17% TDC Hostings omsætning); Sunrise (Schweiz) bidrog med DKK mio. til omsætningen i Revenue Omsætning Internet 46 % Cust biltjenester % Fastnettelefoni 30 % Mobiltjenester 24 % Fastnettelefoni 26 % Mobiltjenester 37 % Fastnettelefoni 23 % Internet 46 % Andre, inkl. elimineringer 7 % TV 7 % Internet 23 % Andre 4 % TV 14 12

13 TDC kort fortalt TDC Årsrapport 2009 Markedsandele Med udgangspunkt som førsteoperatør på fastnettelefoni er det lykkedes TDC at konsolidere sig som markedsførende inden for de vigtigste segmenter: fastnettelefoni, internet og mobiltelefoni. Lige så vigtigt har Koncernen været i stand til stadigt at øge sine markedsandele. Inden for det voksende tv-segment har TDC for eksempel en markeds andel på 54 % af det samlede betalings-tv-marked. På dette marked har TDC også øget sin førerposition med innovative digitale tv-produkter i TDC og YouSee. I det nye segment for produkter til mobilbredbånd er TDC Koncernen den næststørste aktør med en stigende markedsandel, der er opnået ved at tilbyde markedet attraktive produkter og veludbygget infrastruktur. På markedet for fastnetbredbånd er TDC Koncernen klart førende med en markedsandel på 63 %. I Schweiz er Sunrise en betydelig udfordrer på mobilmarkedet med en markedsandel på 23 %. Baseret på nuværende markedsandele vil det fusionerede Sunrise og Orange erobre en markedsandel på 40 % af mobilmarkedet. Markedsandele Market share Populære, innovative produkter TDC bestræber sig på at forny og forudsige kundebehov med henblik på løbende at udvide den danske befolknings muligheder for kommunikation og underholdning på såvel massemarkedet som i nicher med skræddersyede tilbud. Nylige eksempler på succesfulde produktlanceringer omfatter: HomeTrio en kombinationsløsning bestående af bredbånd, VoIP/PSTN og digital-tv. En erhvervsversion med professionel sikkerhed, service og features er også tilgængelig. YouSee Plus et ekstratilbud til digital-tv med features som pause, spol tilbage, start forfra samt optagefunktioner (PVR), HDTV og tv-arkiv indeholdende de foregående 30 dages udsendelser. Med featuren Cinema (Video on Demand) kan kunderne leje film (ca. 700 titler) i deres hjem i samarbejde med bl.a. Warner Home Video. På den måde er mange nye film tilgængelige via Cinema, når de udsendes på DVD. TDC PLAY en banebrydende og unik tjeneste, der giver mobil- og bredbåndskunder adgang til ubegrænset download af mere end 6,3 mio. musikfiler uden tillægs afgift. P.t. downloades der mere end 8 mio. musikfiler per måned. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 75 % Fastnettelefoni (PSTN/ISDN/VoIP) 63 % Bredbånd (xdsl/kabel/øvrige) 54 % Betalingstv 41 % Mobiltale 32 % Mobil bredbånd Konstant forbedrede kundeoplevelser Det er TDC s mål at levere markedsførende produkter og tjenester til overkommelige priser. Vi fokuserer også på at forbedre vores kundeservice og har for nylig lanceret det ambitiøse TAK-initiativ ( Tag Ansvar for Kunden ). Initiativer til at opnå bedre tilfredshedsbedømmelser og reducere omkostninger via en struktureret end-to-end-metode omfatter SMS-beskeder før og efter installation, mere intelligent styring af opkald, forbedrede manuskripter og veltilrettelagte undersøgelser foretaget efter kundebesøg. De første resultater giver anledning til optimisme. Hastigheden og kvaliteten af fejlhåndtering stiger allerede, og indførelsen af SMS-information har markant forbedret vurderingerne for levering og installation. Kundetilfredsheden skal dog stadig forbedres, og TDC er fast besluttet på fastholde sit fokus i de kommende år. Profitabilitet og generering af pengestrømme Takket være disciplinerede handlinger og fokusering på effektivitet har TDC på trods af den vanskelige økonomiske situation i de senere år fremvist stigende profitabilitet og øget generering af pengestrømme. Koncernens seneste EBITDA-margin er på 36,3 % og en cash conversion rate på 67,4 % indikerer markant fremgang, men der er stadig plads til forbedring fremover. 13

14 TDC kort fortalt TDC Årsrapport 2009 Ambition og strategi: Det er TDC s ambition at bygge videre på sine seneste resultater med henblik på at blive det stærkeste teleselskab i Europa i 2012 målt på kundetilfredshed, indtjening og medarbejderstolthed. Denne ambition skal opnås gennem en strategi, der er forankret i: førende markedspositioner på tværs af alle segmenter i det danske marked en ubestridt position som førende leverandør af platforme og infrastruktur samt en portefølje af stærke brands, der dækker alle kundesegmenter, kanaler, og produktkategorier i det danske marked operationel optimering og effektivitet i forsyning af telefoni, internet, tv, data-kommunikation, integrerede løsninger og hosting samt relateret indhold og services en stærk position som udfordrer i erhvervssegmentet i Sverige, Finland og Norge. Ambitionen skal opfyldes under betingelser, der rummer mange store udfordringer såsom: migrering fra PSTN-forretning med høj margin og en stor markedsandel til VoIP og mobiltelefoni markeder for mobiltelefoni og mobilbredbånd, der er ved at modnes ændret konkurrencedynamik såsom: øget konkurrence på tv-markedet konkurrenter i erhvervssegmentet angriber aggressivt forandringer i værdikæden for mobildata voksende kundebehov og efterspørgsel efter nye, bedre, kundetilpassede produkter og tjenester vedvarende behov for at være innovativ og investere i itplatformen og telenetværk fortsat prisregulering af TDC i Danmark både fra de danske myndigheder og fra EU hvilket ventes at resultere i yderligere prisnedsættelser på en række af TDC s engros priser, f.eks. samtrafik på fastnettet, mobilterminering og international roaming. Endvidere vil der blive pålagt regulering af priserne for engros bredbånd via TDC s kabel-tv-net. Historie Telefonitjenester introduceres i Danmark. Staten overtager kontrollen med sektoren og uddeler koncessioner til en række sel skaber. Der er tre regionale operatører tilbage. Der oprettes et nationalt teleselskab. 14

15 TDC kort fortalt TDC Årsrapport 2009 For at tage fat på disse udfordringer og muligheder har TDC defineret syv Slag der skal vindes i 2010: Kundeoplevelse og fastholdelse. TDC s generelle ambition om at forbedre kundeoplevelser med en end-toend-proces vil indvirke på cost-to-serve, loyalitet og fastholdelse Profitable vækstlommer. TDC forfølger en portefølje af vækstmuligheder for at stoppe udhulingen af omsætningen Effektivitet i salgskanalerne. TDC vil fortsætte med at forbedre sin kontakt med kunderne i detailleddet, online, i call-centre og B2B-partnerkanaler Brand & teknologi helgardering. TDC vil forbedre og investere i sine brand- og teknologiplatforme for at opnå en strategisk sikring mod kunde- og teknologimigrering Drift i verdensklasse. TDC Operations vil forbedre TDC s platformsstabilitet og intensivere effektiviteten gennem forenkling, styring af leverandører og it-opgraderinger Disciplineret omkostningsstyring. TDC vil fastholde sin strenge styring af omkostninger og likvide midler i alle forretningsenheder ved at sikre, at alle omkostninger og investeringer løbende gennemgås kritisk og prioriteres Vinderkultur. TDC vil forbedre sine ledelseskompetencer, øge medarbejdernes motivation og fortsat implementere præstationsledelse i hele organisationen Sektoren liberaliseres ved, at staten sælger sine aktier ved danske og udenlandske aktieemissioner. Hovedaktionærerne omfatter Ameritech (efterfølgende erhvervet af SBC i 1999). Et offentligt tilbud resulterer i en ny hovedaktionær: Nordic Telephone Company (NTC), der er kontrolleret af investeringsfonde, der hver især direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited. 15

16 TDC s udvikling siden 2005 TDC Årsrapport 2009 TDC s udvikling siden 2005 TDC og telebranchen har i de senere år oplevet store forandringer med hensyn til teknologi, konkurrence, kundernes behov samt regulering. Gennem de sidste fem år har TDC forvandlet sig til en geografisk mere fokuseret, betydeligt mere effektiv og kommercielt dreven operatør med et telenet i verdensklasse, et meget alsidigt produktsortiment, stærk positiv fremdrift og en klar strategisk vision. TDC er midt i en forandringsproces, men er samtidig godt rustet til at gribe de udfordringer, der måtte opstå i de kommende år. NTC erhverver TDC Den 30. november 2005 fremsatte Nordic Telephone Company ApS (NTC), der er indirekte kontrolleret af investeringsfonde, der hver især direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited, et offentligt købstilbud på den samlede aktiekapital i TDC, der var noteret på OMX Den Nordiske Børs København. I januar 2006 erhvervede NTC 87,9 % af aktierne i TDC. Efter NTC overtog kontrollen over TDC, blev der implementeret en ny generel strategi, der omfattede: Fokuseret portefølje & nordisk strategi Til trods for at TDC s helt eller delvist ejede europæiske teledatterselskaber og udenlandske forretninger bidrog med næsten 50 % af omsætningen og 29 % af det samlede EBITDA i 2005, var der ingen eller begrænsede synergier i den nordiske kerneforretning. Derfor indførte TDC i 2006 en strategi, hvor kerneområderne var i centrum, med henblik på at gøre TDC til en klar og fokuseret leder i Norden. På den baggrund påbegyndte TDC en proces med henblik på frasalg af aktiver uden for kerneområdet. Sideløbende har TDC styrket sin position i Danmark gennem markedskonsolidering på hjemmemarkedet og har erhvervet en række komplementerende operatører af net og tjenesteudbydere i Danmark. Dette har givet TDC en stærk platform til at forfølge sin fokuserede nordiske strategi. TDC s omsætning faldt med 23 % fra DKK 46,6 mio. 5 i 2005 til DKK 35,9 mio. i 2009 som følge af frasalg af forretningsaktiviteter uden for Norden. 5 Baseret på regnskabspraksis gældende på det tidspunkt og før dekonsolideringer. Omorganisering og en styrket ledelse Fokuseret portefølje & nordisk strategi Operationel optimering Kommerciel optimering Infrastruktur i verdensklasse Forbedret markedsposition Omorganisering & en styrket ledelse TDC har truffet en række foranstaltninger for at ændre organisationen fra at være produkt- og teknologiorienteret til at være mere kundefokuseret for dermed at optimere salgskanalerne samt muliggøre krydssalg og kombinationssalg. TDC s nordiske forretning er i dag organiseret i fem kerneforretningsenheder Privat, TDC Erhverv, TDC Nordic, Operations & Wholesale og YouSee (for en uddybende beskrivelse se side 26, TDC Koncernen, Forretningsaktiviteter). TDC har endvidere styrket sin øverste ledelse betydeligt samt øget sit fokus på præstationsledelse og incitatmentsprogrammer for yderligere at forbedre organisationen. Udenlandske frasalg Bite, Letland & Litauen (2007) Talkline, Tyskland (2007) One, Østrig (2007) Polkomtel, Polen (2008) Invitel, Ungarn (2009) 16

17 TDC s udvikling siden 2005 TDC Årsrapport 2009 Frasalg Nuværende markedstilstedeværelse Bité (100 %) Talkline (100 %) Polkomtel (19,6 %) HTCC > Invitel (64,6 %)* Sunrise (100 %)** One (19,6 %) * I 2005 øgede TDC A/S sin ejerandel i HTCC fra 41,2% til 64,6%. I 2007 erhvervede HTCC Invitel og Memorex. I 2008 blev Invitel den fortsættende virksomhed. ** TDC A/S har indgået en betinget aftale om at sammenslutte Sunrise med Orange Communications SA, der er en dattervirksomhed af France Telecom S.A. TDC erhverver en 25% aktieandel i virksomhedssammenslutningen. Handlen forventes afsluttet i 2. kvartal Frasalg og outsourcing i Danmark Markedskonsolidering i Danmark Frasalg af TDC Forlag (2005) Outsourcing of it-tjenester ( ) Salg og tilbageleasing af ejendomme ( ) Outsourcing af driften af mobilnettet til Ericsson (2008) Salg af Business Phone (2008) Salg af TDC Produktion (2008) Salg af den internationale trafikforretning (2008) Outsourcing af terminalsalg og salg af CPE til erhvervskunder (2008) Delvist salg af Connect Partner, Danmark (2008) Salg af satellitforretningen (2009) Esbjerg kommunes kabel-tv-aktiviteter (2006) Fredericia Bynet (2007) Guldborgsund Bynet (2008) Køge Bynet (2008) Fullrate (2009) A+ (2009) DONG Energy s fibernet (2009) Unotel (januar 2010) M1 (januar 2010) 17

18 TDC s udvikling siden 2005 TDC Årsrapport 2009 Antal indenlandske medarbejdere Fuldtidsmedarbejdere (FTE) Ultimo 2004 Fratrædelsesprogrammer Outsourcing Frasalg og tilkøb Andre bevægelser 1 Ultimo Inkl. ansættelser og opsigelser Operationel optimering Som en del af strategien har TDC implementeret et detaljeret værdiskabelsesprogram for at effektivisere driften og reducere omkostningerne. Det har bl.a. omfattet fjernelse af dobbeltfunktioner i hovedkontoret og forretningsenheder, en konsolidering af call-centre fra 14 til 4 lokationer, outsourcing af processer, der ligger uden for kerneområderne, samt færre lokaleomkostninger gennem fysisk konsolidering og salg af bygninger. Kombineret med strategibeslutningen om igen at fokusere forretningen på det nordiske kernemarked har dette også medført et væsentligt reduceret antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Ultimo 2009 var der i Danmark færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med ultimo Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i udlandet faldt fra ultimo 2004 til ultimo EBITDA margin, Nordisk forretning, , % EBITDA Margin, Nordic Business , % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 35 % 36 % 34 % 37 % 40 % Før fusion med NTC Efter fusion med NTC TDC har væsentligt forbedret sine marginer ved at styrke produkter med høje avancer og samtidigt elimineret eller nedtonet produkter med lave avancer og har forbedret sit afkast af den investerede kapital. For at optimere forretningen har TDC i løbet af de sidste fem år outsourcet it-aktiviteter samt planlægning, etablering og drift af mobilnettet. End videre har selskabet løbende optimeret sin driftskapital og procedure for prioritering af anlægsinvesteringer. 18

19 TDC s udvikling siden 2005 TDC Årsrapport 2009 Kommerciel optimering De sidste fem år har TDC søgt at genvinde det kommercielle lederskab og styrke sin position på det danske marked både i erhvervssegmentet og privatkundesegmentet og har hele tiden været på forkant med den teknologiske udvikling. Det har omfattet et skift fra en single-brand- til en multi-brandstrategi, hvorved det fulde potentiale kan udnyttes i følgende brands: TDC, YouSee, Telmore og Fullrate. Derudover har TDC pustet nyt liv i sit hovedbrand. Gennem sin omfattende, hurtige og driftssikre infrastruktur har TDC lanceret innovative og succesfulde produkter såsom multiplayprodukterne TDC HomeDuo, HomeTrio og HomeTrio Work samt fast-pris tilbuddet TDC-til-TDC 8, der har øget fastholdelsen af kunder og er den mest solgte tillægsydelse i TDC s historie. Endvidere har TDC lanceret Samtale-Plus, der giver fastnetkunderne mulighed for at ringe til alle de mere end 9 mio. mobil- og fastnetkunder i Danmark til en attraktiv fast pris. YouSee har lanceret You- See Clear, der uden tillægsafgift leverer digital-tv af høj kvalitet til YouSees kunder og YouSee Plus, der giver tvkunder digitale tillægsydelser. TDC PLAY/YouSee Play, der er en unik prisvindende tjeneste, der uden yderligere omkostninger giver mobil- og bredbåndskunder mulighed for ubegrænset download af 6,3 millioner musikfiler er også blevet lanceret. Endelig er konceptet Connect-it, der sikrer, at kunder med kombineret mobil- og fastnetbredbånd altid får den bedst mulige forbindelse, også kommet til. TDC har iværksat et omfattende kundefokuseret program TAK (Tag Ansvar for Kunden) for at forbedre sine end-toend-kundeoplevelser. Styringen af kundelivscyklus og metoder til at hindre kundeafgang (churn) er forbedret, og der er udarbejdet specialprogrammer til at begrænse PSTN-churn. Samtidig har TDC ombygget sine TDC Butikker. Infrastruktur i verdensklasse TDC s infrastruktur og dækning er best in class, og i de seneste fem år har anlægsinvesteringerne hele tiden været på % af omsætningen i Den nordiske Forretning. Endvidere er TDC fortsat med at udvide sin omfattende infrastruktur på alle områder fastnet, koaksialnet (kabel-tvnettet), fibernet, GSM og UMTS. xdsl coverage dækning (ultimo perioden) period) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % TDC har siden 2005 forbedret sit kobbernet for at opnå øget dækning og højere båndbredde samt kunne levere flere avancerede tjenester såsom VoIP, tv og multiplay. Således er TDC s bredbåndsdækning p.t. en af de højeste blandt de europæiske førsteoperatører. I starten af 2005 dækkede kabel-tv nettet 38 % af alle danske husstande med hastigheder op til 20 Mbit/s til alle kunder. I løbet af de seneste fem år er kabelinfrastrukturens dækning steget til 55 % af alle danske husstande. Endvidere har investeringer i opgradering af DOCSIS 3.0 øget kapaciteten og forbedret tjenesteydelserne: Ultimo 2009 var YouSee i stand til at tilbyde en hastighed på 50 Mbit/s til 77 % af de husstande der kunne tilbydes kabel-tv, og You- See forventer at kunne levere 100 Mbit/s fra første kvartal YouSees kabelinfrastruktur er nu fuldt opgraderet og digitaliseret, og næsten alle YouSees kunder er skiftet til digital-tv 9. 6 Eksklusive TDC Forlag, der blev frasolgt i 2005 og regnskabsmæssigt behandlet som en ophørt aktivitet og derfor ikke medtaget i TDC s tal for ultimo Endvidere behandles en række frasolgte dattervirksomhed (svarende til ca fuldtidsbeskæftigede medarbejdere) regnskabsmæssigt som ophørte aktiviteter og er ikke længere medtaget i TDC s tal for ultimo Med en fast pris for TDC-til-TDC giver TDC sine privatkunder mulighed for at ringe til alle TDC s 1,8 mio. mobilkunder. 9 Det eneste, der kræves er, at kunderne har et tv med indbygget digital modtager kbit/s kbit/s kbit/s MMDSL 19

20 TDC s udvikling siden 2005 TDC Årsrapport 2009 TDC s landline customers, and market share Der er også investeret i fibernettet, og med erhvervelsen af DONG Energy s fibernet i november 2009 fik TDC yderligere km fibernet og 836 km transportnet i de tæt befolkede områder i og nord for København. Dermed har TDC det største fibernet i Danmark på km fiber og udrullet til områder med husstande. Med disse investeringer er TDC stærkt rustet til fremover at tage fat på markedet for højhastighedsbredbånd og data. TDC har også øget udrulningen af sit mobilnet (GSM/UMTS) i Danmark for at opnå øget dækning og udvide kundebasen for mobilbredbånd. I de sidste fem år har GSM-dækningen udendørs været tæt på 100 %, mens indendørs GSM-dækningen har været på 86 %. Ved udgangen af 2009 havde 90 % af befolkningen adgang til UMTS-nettet, der giver kunder med bærbare computere eller 3G-mobiltelefoner og smart phones mulighed for at surfe på internettet ved hastig heder, der er betydeligt højere end på GSM mobilnettet. Samtidig med, at dækningen løbende øges, vil kapaciteten og datahastigheden løbende blive opgraderet i overensstemmelse med kundernes forventninger. Turbo 3G, der er baseret på HSDPA-teknologi, og som giver kunderne adgang til bredbånd med høj båndbredde via mobilnettet, blev introduceret i januar Forbedret markedsposition TDC har fastholdt eller forbedret sin førerposition i Danmark på tværs af alle kommunikationssegmenter i en telebranche, der hurtigt forandrer sig med store teknologiske fremskridt. Denne præstation er opnået gennem progressiv opgradering af infrastruktur og platforme, fornyede produktudbud (især inden for bredbånd) og enestående værdiskabelse for kunderne. TDC s TDC s detailfastnetkunder landline customers, og and markedsandel market share H 1H 2H 1H 2H PSTN/ISDN kunder 2H 1H 2H 1H 2H PSTN/ISDN markedsandele PSTN/ISDN kunder PSTN/ISDN markedsandele 1H 07 VoIP kunder 2H 1H 2H 1H VoIP markedsandele VoIP kunder VoIP markedsandele TDC s TDC s mobile detailmobiltelefonikunder voice customers and og market markedsandel share TDC s mobile voice customers and market share H 1H 2H H 1H 2H Mobiltale kunder H 06 1H 06 2H 06 1H 07 1H 07 2H 07 2H 07 1H 08 1H 08 2H 08 2H 1H 2H 1H Mobiltale markedsandele H 08 1H 09 2H 08 1H 09 2H 09 1H 09 2H 09 2H % 90 % 70 % 80 % 60 % 70 % 50 % 60 % 40 % 50 % 30 % 40 % 20 % 30 % 10 % 20 % 0 % 10 % 2H % 0 % 45 % 40 % 45 % 35 % 40 % 30 % 35 % 25 % 30 % 20 % 25 % 15 % 20 % 10 % 15 % 5 % 10 % 0 % 5 % 0 % Kilde: ITST s Mobiltale telestatistik, kundermen TDC Mobiltale estimat for markedsandele 2H

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Udtalelse fra den administrerende direktør

Udtalelse fra den administrerende direktør Designkoncept og illustrationer: Bysted A/S Implementering af design og opsætning: SkabelonDesign A/S Foto: Joachim Ladefoged og Getty Images Tryk: Scanprint A/S Om TDC Udtalelse fra den administrerende

Læs mere

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC 2013 Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC Michael Chen Institut for finansiering (CBS) Vejleder: Jimmy Lundby Maj. 2013 1 Indholdsfortegnelse Executive summary 1. Problemfelt 1.1 Indledning... 5 1.2

Læs mere

!"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*

!#$%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1%-(%*$3*456*78!* !"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*!"#$%&'%()*"+,"-$.()'.."/+.'",0%"1+2(3+4,0)&'" 5+)&(&+3+,6+)&4()*" 7+)&89'%/8:(%" ;).3(3$3",0%":()+).('%()*" 702')6+*')"

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere