Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent %

2 Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt for både direktion og Hovedudvalg i Resultaterne fra APV/Trivselsundersøgelsen 007 skal være styrende for indsatsen for at skabe mere attraktive arbejdspladser. Der udarbejdes en ny APV/Trivselsundersøgelse i 009. Denne rapport indeholder resultaterne fra APV/Trivselsundersøgelsen for jeres arbejdsplads. Resultaterne er opgjort for hver leder m. et personaleansvar, så derfor kan nogle arbejdspladser modtage flere rapporter. Det forventes, at I på arbejdspladsen har en god opfølgning, hvor resultaterne bliver brugt fremadrettet til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads. Selve opfølgningen på undersøgelsen skal beskrives i handleplanen. Sådan læser I rapporten Jeres arbejdspladsrapport indeholder en række grafer og tabeller, der angiver jeres besvarelser på arbejdspladsen. I det følgende vil de forskellige dele af rapporten blive forklaret. Del - grafer I første del af rapporten indeholder to forskellige typer grafer. Første type graf angiver jeres besvarelser for arbejdspladsen, mens den anden type graf sammenligner jeres besvarelser med jeres sektor og Høje-Taastrup Kommune generelt. Svarkategorier og gennemsnit Alle graferne er opgjort i et gennemsnit mellem -4, hvor et gennemsnit på svarer til enten passer ikke eller betyder intet, mens et gennemsnit på svarer til enten passer i mindre eller betyder mindre osv. = passer ikke eller betyder intet = passer i mindre eller betyder mindre = passer til en vis eller betyder noget 4 = passer i høj ' eller betyder meget Graf Første type graf viser jeres besvarelser på arbejdspladsen. Søjlen i grafen viser, hvordan I vurderer udsagnet passer på jeres arbejdssituation jo højere gennemsnittet er, jo bedre passer udsagnet på jeres arbejdssituation. Trekanten viser, hvor stor betydning I vurderer udsagnet har for jeres trivsel og arbejdsmiljø jo højere gennemsnittet er, jo større betydning har det. Hvis et udsagn bliver tillagt væsentlig større betydning end det passer på jeres arbejdssituation, angiver det sandsynligvis en utilfredshed. Se nedenstående eksempel, der viser situationer, hvor man enten er tilfreds eller utilfreds. Eksempel på graf Utilfreds Tilfreds Tilfreds Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007

3 Graf Den anden type graf i denne arbejdspladsrapport sammenligner jeres besvarelser på arbejdspladsen med jeres sektor og Høje-Taastrup Kommune generelt. Sammenligningen giver ligeledes et godt pejlemærke for, hvor I klarer jer godt og hvor I klarer jer mindre godt. Besvarelserne er ligesom den første type graf opgjort i et gennemsnit. Grafen indeholder kun, hvordan udsagnet passer på jeres arbejdssituation, ikke betydningen. Til sidst er jeres sygefravær opgjort for de første kvartaler af 006. Del - Tabeller Anden del af rapporten indeholder en række tabeller, hvor jeres besvarelser er opgjort i antal besvarelser, procent og gennemsnit. Tabellerne kan bruges til at gå lidt dybere ned i besvarelser for arbejdspladsen. Tabellerne viser både besvarelserne for jeres arbejdsplads, jeres sektor og Høje-Taastrup Kommune under ét. Del - Kommentarer Tredje del af rapporten er jeres uddybende kommentarer fra undersøgelsen. Kommentarerne er udsendt som et selvstændigt dokument. Opfølgning på APV/Trivselsundersøgelsen Denne rapport skal danne grundlag for jeres dialog og initiativer, der skal forbedre trivslen og arbejdsmiljøet. Jeres initiativer skal I beskrive i handleplanen, som også er udsendt som et selvstændigt dokument. Handleplanen skal fungere som den samlende ramme for arbejdspladsens indsats, ligesom handleplanen skal sikre, at de lovmæssige krav til en APV er opfyldt. Der vil i foråret 007 være en række opstartsmøder i alle sikkerhedsudvalg mv. i kommunen. Møderne vil bl.a. handle om resultaterne fra undersøgelsen, og hvordan man på arbejdspladsen kan følge op på undersøgelsen. Mere information I har mulighed for at finde mere information om undersøgelsen på kommunens intranet under løn og personale. Her kan I bl.a. se: Hovedrapporten for Høje-Taastrup Kommune Center- og sektorrapporter Værktøjer og ideer til opfølgning Tidspunkter for opstartsmøderne Links til relevante hjemmesider I er velkomne til at kontakte Jonas Balslev Andersen på / Lisbeth Wolff / eller Tove Kryger på / hvis I har spørgsmål eller ønsker konsulenthjælp. Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007

4 Del - grafer for jeres arbejdsplads Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007

5 Fysiske arbejdsforhold () 4 Arbejdsplads ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),4,6,9,4,8,8 Jeg har ingen støjproblemer på min arbejdsplads (antal=7) Jeg har et godt indeklima på min arbejdsplads (antal=6) Jeg har gode lysforhold på min arbejdsplads (antal=7) Jeg har mulighed for varierende arbejdsstillinger (antal=7) Jeg kan undgå belastende arbejdsstillinger (antal=7) Mit arbejde er ikke fysisk belastende (antal=7) 4

6 4 Arbejdsplads Arbejdsplads Betydning (=Passer ikke,4=passer i høj ) (=Betyder intet,4=betyder meget) af arbejdet () ( og betydning),6 Jeg har tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde (antal=7),5 Jeg har de rette kvalifikationer til at udføre mit arbejde (antal=7),,4,0,9 Jeg kender målene for mit arbejde (antal=7) Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mit arbejde (antal=7) Jeg har indflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører mit arbejde (antal=7) Jeg kan selv regulere mit arbejdstempo (antal=7) 5

7 af arbejdet () ( og betydning) 4 Arbejdsplads Arbejdsplads Betydning (=Passer ikke,4=passer i høj ) (=Betyder intet,4=betyder meget), Jeg har gode muligheder for at udvikle mig i mit arbejde (antal=7), Jeg har mulighed for at komme på kursus, videreuddannelse eller lignende, hvis det er nødvendigt (antal=6),5 Jeg oplever, at mine arbejdsopgaver er meningsfulde (antal=7),5 Jeg har ingen problemer med chikane, vold, trusler om vold eller lign. i forbindelse med mit arbejde (antal=7), Jeg kender til politikken på min arbejdsplads angående chikane, vold, trusler om vold eller lign. (antal=7),4 Jeg oplever, at borgerne/brugerne sætter pris på min arbejdsindsats (antal=7), Mit arbejde bringer mig ikke i følelsesmæssigt belastende situationer (antal=7) 6

8 Samarbejde og kommunikation ( og betydning) 4 Arbejdsplads Arbejdsplads Betydning (=Passer ikke,4=passer i høj ) (=Betyder intet,4=betyder meget),,6,5,,5,9 Vi deler relevant viden og information på min arbejdsplads (antal=6) Jeg får hjælp fra mine kolleger, hvis jeg har brug for det (antal=6) Jeg oplever, at mine Samarbejdet fungerer godt kolleger sætter pris på min på min arbejdsplads indsats (antal=7) (antal=6) På min arbejdsplads diskrimineres ingen medarbejdere uanset køn, alder, etnisk baggrund eller nedsat arbejdsevne (antal=7) Jeg får den nødvendige information fra MEDudvalg og/eller Sikkerhedsudvalg, som jeg har brug for (antal=6) 7

9 Nærmeste leder () ( og betydning) 4 Arbejdsplads Arbejdsplads Betydning (=Passer ikke,4=passer i høj ) (=Betyder intet,4=betyder meget),,9,,7,, Jeg får den information fra min leder, som jeg har brug for i mit arbejde (antal=6) Min leder er god til at prioritere mine arbejdsopgaver, hvis jeg har travlt (antal=5) Min leder er god til at formulere klare forventninger til min arbejdsindsats (antal=6) Min leder giver mig i dagligdagen den feedback, som jeg har brug for (antal=6) Min leder gør en aktiv indsats for at skabe et godt samarbejde på min arbejdsplads (antal=6) Min leder håndterer konflikter på en god måde (antal=6) 8

10 4 Arbejdsplads Arbejdsplads Betydning (=Passer ikke,4=passer i høj ) (=Betyder intet,4=betyder meget) Nærmeste leder () ( og betydning),4 Jeg bliver hørt, når min leder træffer beslutninger, der vedrører min arbejdssituation (antal=6), Min leder og jeg har tilstrækkelig dialog om min udvikling i jobbet (antal=6),7 Min leder tager initiativ til regelmæssige MUS-samtaler (antal=5),5 Der bliver fulgt op på mine MUS-samtaler (antal=4),5 Jeg oplever, at min leder sætter pris på min indsats (antal=6) 9

11 Overordnet trivsel ( og betydning) 4 Arbejdsplads (=Passer ikke,4=passer i høj ) Arbejdsplads Betydning(=Betyder intet,4=betyder meget),7,5,8, Jeg er normalt ikke stresset på mit arbejde (antal=6) Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit arbejdsliv (antal=6) Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid (antal=6) Jeg oplever ikke, at der er forhold på arbejdet, der har negativ indflydelse på mit sygefravær (antal=6) 0

12 4 Arbejdsplads Fysiske arbejdsforhold (Sektorspecifikke spørgsmål - Familie og social) ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ) ( og betydning),7,5 Jeg har ingen problemer med eksem, hudallergi eller tør hud pga. af mit arbejde (antal=7) Jeg er blevet instrueret i at bruge tekniske hjælpemidler sikkerhedsmæssigt forsvarligt på min arbejdsplads (antal=7)

13 4 Arbejdsplads Arbejdsplads Betydning Samarbejde og kommunikation (Sektorspecifikke spørgsmål - Familie og social) (=Passer ikke,4=passer i høj ) (=Betyder intet,4=betyder meget) ( og betydning),4,8 Jeg oplever at det tværfaglige samarbejde fungerer godt (antal=7) Jeg har mulighed for at snakke med mine kolleger og min leder, hvis jeg har været udsat for ubehagelige oplevelser på mit arbejde (antal=7)

14 Nærmeste leder (Sektorspecifikke spørgsmål - Familie og social) ( og betydning) 4 Arbejdsplads Arbejdsplads Betydning (=Passer ikke,4=passer i høj ) (=Betyder intet,4=betyder meget),4 Min leder sætter fokus på teamets kompetenceudvikling og trivsel (antal=6)

15 4 Arbejdsplads Sektor HTK ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ) Fysiske arbejdsforhold Sammenligning mellem arbejdsplads, sektor og hele HTK (),4,9,5,6,7,6,9,,9,4,5,,8,8,8,8,6,6 Jeg har ingen støjproblemer på min arbejdsplads Jeg har et godt indeklima på min arbejdsplads Jeg har gode lysforhold på min arbejdsplads Jeg har mulighed for varierende arbejdsstillinger Jeg kan undgå belastende arbejdsstillinger Mit arbejde er ikke fysisk belastende 4

16 4 Arbejdsplads Sektor HTK ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ) af arbejdet () Sammenligning mellem arbejdsplads, sektor og hele HTK (),6,8,7,5,5,5,,5,5,4,4,,0,0,9,9,9,7 Jeg har tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde Jeg har de rette Jeg kender målene for mit kvalifikationer til at udføre arbejde mit arbejde Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mit arbejde Jeg har indflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører mit arbejde Jeg kan selv regulere mit arbejdstempo 5

17 4 Arbejdsplads Sektor HTK ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ) af arbejdet () Sammenligning mellem arbejdsplads, sektor og hele HTK (),,,0,,0,8,5,5,5,5,9,4,,,,4,4,,,4,6 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig i mit arbejde Jeg har mulighed for at komme på kursus, videreuddannelse eller lignende, hvis det er nødvendigt Jeg oplever, at mine arbejdsopgaver er meningsfulde Jeg har ingen problemer med chikane, vold, trusler om vold eller lign. i forbindelse med mit arbejde Jeg kender til politikken på min arbejdsplads angående chikane, vold, trusler om vold eller lign. Jeg oplever, at borgerne/brugerne sætter pris på min arbejdsindsats Mit arbejde bringer mig ikke i følelsesmæssigt belastende situationer 6

18 4 Arbejdsplads Sektor HTK ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ) Samarbejde og kommunikation Sammenligning mellem arbejdsplads, sektor og hele HTK (),,,,6,7,6,5,6,5,,,,5,6,6,9,0, Vi deler relevant viden og information på min arbejdsplads Jeg får hjælp fra mine kolleger, hvis jeg har brug for det Jeg oplever, at mine kolleger sætter pris på min indsats Samarbejdet fungerer godt på min arbejdsplads På min arbejdsplads diskrimineres ingen medarbejdere uanset køn, alder, etnisk baggrund eller nedsat arbejdsevne Jeg får den nødvendige information fra MEDudvalg og/eller Sikkerhedsudvalg, som jeg har brug for 7

19 4 Arbejdsplads Sektor HTK ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ) Nærmeste leder () Sammenligning mellem arbejdsplads, sektor og hele HTK (),,,,9,8,8,,,,7,7,8,,,,,9,0 Jeg får den information fra min leder, som jeg har brug for i mit arbejde Min leder er god til at prioritere mine arbejdsopgaver, hvis jeg har travlt Min leder er god til at formulere klare forventninger til min arbejdsindsats Min leder giver mig i dagligdagen den feedback, som jeg har brug for Min leder gør en aktiv indsats for at skabe et godt samarbejde på min arbejdsplads Min leder håndterer konflikter på en god måde 8

20 4 Arbejdsplads Sektor HTK ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ) Nærmeste leder () Sammenligning mellem arbejdsplads, sektor og hele HTK (),4,,,,0,0,7,0,,5,8,8,5,4,4 Jeg bliver hørt, når min leder træffer beslutninger, der vedrører min arbejdssituation Min leder og jeg har tilstrækkelig dialog om min udvikling i jobbet Min leder tager initiativ til regelmæssige MUS-samtaler Der bliver fulgt op på mine MUS-samtaler Jeg oplever, at min leder sætter pris på min indsats 9

21 4 Arbejdsplads Sektor HTK ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ) Overordnet trivsel Sammenligning mellem arbejdsplads, sektor og hele HTK (),7,8,8,5,,,8,0,,,, Jeg er normalt ikke stresset på mit arbejde Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit arbejdsliv Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid Jeg oplever ikke, at der er forhold på arbejdet, der har negativ indflydelse på mit sygefravær 0

22 Fravær (Fravær i 006 for arbejdspladsen) 40% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 0,0% 0,0% 0,0%. Kvartal. Kvartal. Kvartal

23 Del - tabeller for jeres arbejdsplads, sektor og HTK Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007

24 Fysiske arbejdsforhold Passer i høj Arbejdspladsen Passer slet ikke Ved ikke/ ikke relevant Total Jeg har ingen støjproblemer på min arbejdsplads (antal=7) 8,% 6 4,% 0 7,0% 7 8,9%,7% 7 00%,4 Jeg har et godt indeklima på min arbejdsplads (antal=6) 8,% 7 47,% 4 8,9% 5,6% 0 0,0% 6 00%,6 Jeg har gode lysforhold på min arbejdsplads (antal=7) 5,%,4% 8,6% 4 0,8% 0 0,0% 7 00%,9 Jeg har mulighed for varierende arbejdsstillinger (antal=7) 0 54,%,4% 5,5% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%,4 Jeg kan undgå belastende arbejdsstillinger (antal=7) 9,7% 5,% 8,6% 5,5% 0 0,0% 7 00%,8 Mit arbejde er ikke fysisk belastende (antal=7) 9,7% 5 40,5% 5,5% 6 6,% 0 0,0% 7 00%,8 Total 6 7,6% 85 8,5% 50,6% 4 0,9% 0,5% 00%,8 af arbejdet Passer i høj Arbejdspladsen Passer slet ikke Ved ikke Total Arbejdspladsen Betydning Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Jeg har tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde (antal=7) 8,% 0 54,% 9,7% 8,% 0 0,0% 7 00%,6 9 80,6% 7 9,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,8 Jeg har de rette kvalifikationer til at udføre mit arbejde (antal=7) 0 54,% 5 40,5% 5,4% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%,5 88,9% 4,% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,9 Jeg kender målene for mit arbejde (antal=7) 4 7,8% 56,8% 5,4% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%, 0 8,% 6 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,8 Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mit arbejde (antal=7) 0 54,% 4 7,8% 5,4%,7% 0 0,0% 7 00%,4 5 97,%,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00% 4,0 Jeg har indflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører mit arbejde (antal=7) 0 7,0% 0 54,% 5,5% 5,4% 0 0,0% 7 00%,0 9,7% 8,% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,9 Jeg kan selv regulere mit arbejdstempo (antal=7) 5,5% 6,% 8,6%,7% 0 0,0% 7 00%,9 6,% 4 8,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,6 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig i mit arbejde (antal=7) 4 7,8% 8 48,6% 5,5% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%, 9 80,6% 7 9,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,8 Jeg har mulighed for at komme på kursus, videreuddannelse eller lignende, hvis det er nødvendigt (antal=6) 8 50,0%,% 6 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%, 5 94,6% 5,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%,9 Jeg oplever, at mine arbejdsopgaver er meningsfulde (antal=7) 0 54,% 6 4,%,7% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%,5 4 94,4% 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,9 Jeg har ingen problemer med chikane, vold, trusler om vold eller lign. i forbindelse med mit arbejde (antal=7) Jeg kender til politikken på min arbejdsplads angående chikane, vold, trusler om vold eller lign. (antal=7) 0 7,0% 0 7,0% 6 6,% 9,7% 0 0,0% 7 00%,5 0 8,% 6 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,8 0 54,% 9,7% 4 0,8% 5,4% 0 0,0% 7 00%, 9 80,6% 7 9,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,8 Jeg oplever, at borgerne/brugerne sætter pris på min arbejdsindsats (antal=7) 7 45,9% 8 48,6%,7% 0 0,0%,7% 7 00%,4 8 77,8% 8,% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,8 Mit arbejde bringer mig ikke i følelsesmæssigt belastende situationer (antal=7) 4 0,8% 9,7% 4 7,8% 8,6% 0 0,0% 7 00%, 8 50,0% 5 4,7% 8,% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,4 Total 75 6,5% 09 4,5% 67 4,0% 8 5,8% 0,% %, 84 8,9% 8 7,5% 0,6% 0 0,0% 0 0,0% %,8 Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007

25 Samarbejde og kommunikation Passer i høj Arbejdspladsen Passer slet ikke Ved ikke Total Arbejdspladsen Betydning Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Vi deler relevant viden og information på min arbejdsplads (antal=6) 6,% 8 50,0% 4,%,8% 0 0,0% 6 00%, 0 8,% 7 8,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%,8 Jeg får hjælp fra mine kolleger, hvis jeg har brug for det (antal=6) 4 66,7% 0,6%,8% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,6 89,% 4 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%,9 Jeg oplever, at mine kolleger sætter pris på min indsats (antal=7) 59,5% 9,7% 8,% 0 0,0%,7% 7 00%,5 0 8,% 6 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,8 Samarbejdet fungerer godt på min arbejdsplads (antal=6) 5 4,7% 8 50,0% 8,% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%, 4 9,9% 8,% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%,9 På min arbejdsplads diskrimineres ingen medarbejdere uanset køn, alder, etnisk baggrund eller nedsat arbejdsevne (antal=7) 56,8% 4 7,8%,7%,7% 0 0,0% 7 00%,5 88,9% 4,% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,9 Jeg får den nødvendige information fra MED-udvalg og/eller Sikkerhedsudvalg, som jeg har brug for (antal=6) 4 8,9% 9 5,0% 9 5,0% 4,% 0 0,0% 6 00%,9 4 64,9% 9,7%,7%,7% 0 0,0% 7 00%,6 Total 09 50,0% 8 7,% 9,6% 6,8% 0,5% 8 00%,4 8 8,% 5 5,9% 0,5% 0,5% 0 0,0% 0 00%,8 Nærmeste leder Passer i høj Arbejdspladsen Passer slet ikke Ved ikke Total Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Arbejdspladsen Betydning Betyder intet Ved ikke Total Jeg får den information fra min leder, som jeg har brug for i mit arbejde (antal=6) 6 44,4% 6 44,4% 8,%,8% 0 0,0% 6 00%, 89,% 8,%,7% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%,9 Min leder er god til at prioritere mine arbejdsopgaver, hvis jeg har travlt (antal=5) 8,9% 5 4,9% 6 7,% 8,6% 8,6% 5 00%,9 6 7,% 4,% 4,% 5,6% 0 0,0% 6 00%,5 Min leder er god til at formulere klare forventninger til min arbejdsindsats (antal=6) 4 8,9% 6 44,4% 8,% 8,% 0 0,0% 6 00%, 5 7,4% 9 5,7%,9% 0 0,0% 0 0,0% 5 00%,7 Min leder giver mig i dagligdagen den feedback, som jeg har brug for (antal=6) 0 7,8% 0,6% 9 5,0% 5,9%,8% 6 00%,7 5 7,4% 9 5,7%,9% 0 0,0% 0 0,0% 5 00%,7 Min leder gør en aktiv indsats for at skabe et godt samarbejde på min arbejdsplads (antal=6) 0 55,6% 8,% 6 6,7%,8%,8% 6 00%, 88,6% 8,6%,9% 0 0,0% 0 0,0% 5 00%,9 Min leder håndterer konflikter på en god måde (antal=6) 5 4,7% 0 7,8% 7 9,4% 5,6% 5,6% 6 00%, 0 85,7% 5 4,% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 00%,9 Jeg bliver hørt, når min leder træffer beslutninger, der vedrører min arbejdssituation (antal=6) 0 55,6% 0 7,8% 5,9%,8% 0 0,0% 6 00%,4 4 97,%,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 00% 4,0 Min leder og jeg har tilstrækkelig dialog om min udvikling i jobbet (antal=6) 6 44,4% 0,6% 5,9% 5,6% 5,6% 6 00%, 88,6% 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 00%,9 Min leder tager initiativ til regelmæssige MUS-samtaler (antal=5) 7 0,0% 7,% 8,6% 6 7,% 6 7,% 5 00%,7 5 69,4% 6 6,7% 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,6 Der bliver fulgt op på mine MUS-samtaler (antal=4) 4,8% 0 9,4% 8,8% 6 7,6%,4% 4 00%,5 4 68,6% 7 0,0% 8,6% 0 0,0%,9% 5 00%,6 Jeg oplever, at min leder sætter pris på min indsats (antal=6) 0 55,6% 0,6% 4,% 0 0,0%,8% 6 00%,5 9,4% 5,7%,9% 0 0,0% 0 0,0% 5 00%,9 Total 50 8,%,4% 54,8% 0 7,7% 7 6,9% 9 00%, 6 8,% 5,6% 7 4,4% 0,5% 0,% 89 00%,8 Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007 4

26 Overordnet trivsel Passer i høj Arbejdspladsen Passer slet ikke Ved ikke Total Arbejdspladsen Betydning Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Jeg er normalt ikke stresset på mit arbejde (antal=6) 8,% 6,% 8,% 8,% 0 0,0% 6 00%,7 67,6% 0 9,4%,9% 0 0,0% 0 0,0% 4 00%,6 Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit arbejdsliv (antal=6) 8 50,0% 7 47,%,8% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,5 4 00,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 00% 4,0 Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid (antal=6) 0,6% 9 5,0% 6,% 5,6%,8% 6 00%,8 9 85,% 5 4,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 00%,9 Jeg oplever ikke, at der er forhold på arbejdet, der har negativ indflydelse på mit sygefravær (antal=6) 58,% 7 9,4% 5,9% 8,% 0 0,0% 6 00%, 0 85,7% 5 4,% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 00%,9 Total 5 6,8% 55 8,% 7 8,8% 8 5,6% 0,7% 44 00%, 6 84,7% 0 4,6% 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 7 00%,8 Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007 5

27 Fysiske arbejdsforhold (Sektorspecifikke spørgsmål - Familie og social) Passer i høj Arbejdspladsen Passer slet ikke Ved ikke/ ikke relevant Jeg har ingen problemer med eksem, hudallergi eller tør hud pga. af mit arbejde (antal=7) 5 67,6% 9,7% 0 0,0% 0 0,0%,7% 7 00,0%,7 Jeg er blevet instrueret i at bruge tekniske hjælpemidler sikkerhedsmæssigt forsvarligt på min arbejdsplads (antal=7) 6,% 8,6%,7% 5,4% 8,% 7 00,0%,5 Total 48 64,9% 9 5,7%,4%,7% 4 5,4% 74 00,0%,6 Total Samarbejde og kommunikation (Sektorspecifikke spørgsmål - Familie og social) Passer i høj Arbejdspladsen Passer slet ikke Ved ikke Total Arbejdspladsen Betydning Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Jeg oplever at det tværfaglige samarbejde fungerer godt (antal=7) 8 48,6% 4 7,8% 8,%,7%,7% 7 00,0%,4 8 80,0% 6 7,% 0 0,0%,9% 0 0,0% 5 00,0%,7 Jeg har mulighed for at snakke med mine kolleger og min leder, hvis jeg har været udsat for ubehagelige oplevelser på mit arbejde (antal=7) 9 78,4% 8,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 00,0%,8 9,4% 5,7%,9% 0 0,0% 0 0,0% 5 00,0%,9 Total 47 6,5% 9,7% 4,%,4%,4% 74 00,0%, ,7% 8,4%,4%,4% 0 0,0% 70 00,0%,8 Nærmeste leder (Sektorspecifikke spørgsmål - Familie og social) Passer i høj Arbejdspladsen Passer slet ikke Ved ikke Total Arbejdspladsen Betydning Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Min leder sætter fokus på teamets kompetenceudvikling og trivsel (antal=6) 7 47,%,% 8,%,8% 8,% 6 00,0%,4 0 85,7% 4,4% 0 0,0% 0 0,0%,9% 5 00,0%,9 Total 7 47,%,% 8,%,8% 8,% 6 00,0%,4 0 85,7% 4,4% 0 0,0% 0 0,0%,9% 5 00,0%,9 Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007 6

28 Fysiske arbejdsforhold Passer i høj Sektor Passer slet ikke Ved ikke/ ikke relevant Total Jeg har ingen støjproblemer på min arbejdsplads 4 6,0% 57 4,5% 9 4,5% 6,% 5,8% 00%,9 Jeg har et godt indeklima på min arbejdsplads 0 5,5% 6 48,8% 8 9,5% 8 6,% 0 0,0% 9 00%,7 Jeg har gode lysforhold på min arbejdsplads 57 4,5% 49 7,4% 8,7% 7 5,% 0 0,0% 00%, Jeg har mulighed for varierende arbejdsstillinger 74 56,5% 44,6% 8,4%,5% 0 0,0% 00%,5 Jeg kan undgå belastende arbejdsstillinger 5,4% 5 40,8% 9,% 5,5% 0 0,0% 0 00%,8 Mit arbejde er ikke fysisk belastende 8,5% 48 6,9% 7 0,8% 7 0,8% 0 0,0% 0 00%,6 Total 46,5% 4 40,% 4 8,% 75 9,6% 5 0,6% 78 00%,9 af arbejdet Passer i høj Sektor Sektor Betydning Passer slet ikke Ved ikke Total Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Jeg har tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde 5,5% 8 6,8% 6 9,8% 9 6,9% 0 0,0% 00%, ,% 7,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 00%,9 Jeg har de rette kvalifikationer til at udføre mit arbejde 76 58,0% 5 8,9% 4,% 0 0,0% 0 0,0% 00%, ,7% 5,% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 00%,9 Jeg kender målene for mit arbejde 7 54,% 5 40,5% 7 5,% 0 0,0% 0 0,0% 00%, ,% 9,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 00%,9 Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mit arbejde 66 50,4% 54 4,% 9 6,9% 0,8% 0,8% 00%, ,% 8 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 00%,9 Jeg har indflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører mit arbejde 8 9,0% 6 48,% 6 9,8% 4,% 0 0,0% 00%,0 0 8,8% 0 6,4% 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 00%,8 Jeg kan selv regulere mit arbejdstempo 0 5,% 78 59,5% 7 0,6% 6 4,6% 0 0,0% 00%, ,6% 5 4,8%,6% 0 0,0% 0 0,0% 00%,5 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig i mit arbejde 50 8,% 57 4,5% 6,0%,% 0 0,0% 00%, 0 8,6% 9 5,6% 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 00%,8 Jeg har mulighed for at komme på kursus, videreuddannelse eller lignende, hvis det er nødvendigt 40 0,8% 47 6,% 0,% 7 5,4% 6 4,6% 0 00%,0 0 8,8% 5,%,5% 0,8%,6% 00%,8 Jeg oplever, at mine arbejdsopgaver er meningsfulde 74 56,5% 49 7,4% 7 5,% 0 0,0% 0,8% 00%,5 9,7% 0 8,% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 00%,9 Jeg har ingen problemer med chikane, vold, trusler om vold eller lign. i forbindelse med mit arbejde Jeg kender til politikken på min arbejdsplads angående chikane, vold, trusler om vold eller lign. 54 4,% 5,% 6,8% 6,0% 0,8% 00%,9 9 77,5% 9,% 4,% 0 0,0% 0 0,0% 0 00%,7 70 5,8% 8 9,% 0,0% 9 6,9% 0 0,0% 0 00%, 87 70,% 5,0% 5 4,0% 0 0,0% 0,8% 4 00%,7 Jeg oplever, at borgerne/brugerne sætter pris på min arbejdsindsats 6 46,6% 57 4,5% 9,% 0 0,0% 0,8% 00%,4 9 74,0% 7,0% 5 4,% 0 0,0% 0 0,0% 00%,7 Mit arbejde bringer mig ikke i følelsesmæssigt belastende situationer 4 0,8% 46 5,4% 46 5,4% 4 8,5% 0 0,0% 0 00%, ,5% 54 44,% 9 7,4% 0 0,0% 0,8% 00%,4 Total 649 8,% 707 4,6% 50 4,7% 84 4,9% 0 0,6% %, 8 78,% 9,7% 0,9% 0,% 4 0,% %,8 Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007 7

29 Samarbejde og kommunikation Passer i høj Sektor Passer slet ikke Ved ikke Total Betyder meget Betyder noget Sektor Betydning Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Vi deler relevant viden og information på min arbejdsplads 50 8,5% 6 48,5% 4 0,8%,% 0 0,0% 0 00%, 00 8,% 7,9% 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 00%,8 Jeg får hjælp fra mine kolleger, hvis jeg har brug for det 9 70,0% 5 6,9%,% 0,8% 0 0,0% 0 00%,7 5 9,7% 8 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0,8% 4 00%,9 Jeg oplever, at mine kolleger sætter pris på min indsats 84 64,% 9 9,8% 6 4,6% 0 0,0%,5% 00%,6 0 8,% 7,% 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 00%,8 Samarbejdet fungerer godt på min arbejdsplads 49 7,7% 65 50,0% 4 0,8%,5% 0 0,0% 0 00%, 9,9% 9 7,% 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 00%,9 På min arbejdsplads diskrimineres ingen medarbejdere uanset køn, alder, etnisk baggrund eller nedsat arbejdsevne 85 64,9% 7 8,% 5,8%,% 0,8% 00%,6 4 9,7% 9 7,% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 00%,9 Jeg får den nødvendige information fra MED-udvalg og/eller Sikkerhedsudvalg, som jeg har brug for 50 8,5% 40 0,8% 7,7% 9,% 5,8% 0 00%,0 7 57,% 44 5,5% 7 5,6% 0,8% 0,8% 4 00%,5 Total 409 5,% 79 5,7% 65 8,%,7% 8,0% 78 00%,4 64 8,0% 5,% 0,4% 0,% 0,% %,8 Nærmeste leder Passer i høj Sektor Passer slet ikke Ved ikke Sektor Betydning Total Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Jeg får den information fra min leder, som jeg har brug for i mit arbejde 58 44,6% 48 6,9% 5,5% 7 5,4%,5% 0 00%, 89,7% 9,5% 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 6 00%,9 Min leder er god til at prioritere mine arbejdsopgaver, hvis jeg har travlt 4 8,8% 54 4,% 6,4% 0,% 6,5% 8 00%,8 7 59,0% 7,% 0,7% 5 4,% 5 4,% 00%,4 Min leder er god til at formulere klare forventninger til min arbejdsindsats 5 9,% 56 4,% 0,0% 8 6,%,5% 0 00%, 8 67,5% 6 9,%,4% 0 0,0% 0,8% 00%,7 Min leder giver mig i dagligdagen den feedback, som jeg har brug for 5,8% 45 5,% 6 0,% 0 5,6% 4,% 8 00%, ,% 5 8,9% 5 4,% 0 0,0%,7% 00%,6 Min leder gør en aktiv indsats for at skabe et godt samarbejde på min arbejdsplads 64 49,% 7 8,5% 4 0,8% 9,%,% 0 00%, 09 89,% 0 8,% 0,8% 0,8% 0,8% 00%,9 Min leder håndterer konflikter på en god måde 7 8,5% 50 8,5% 6,9% 0,0% 8 6,% 0 00%, ,% 9,% 0,8% 0 0,0% 0,8% 00%,9 Jeg bliver hørt, når min leder træffer beslutninger, der vedrører min arbejdssituation 6 48,5% 7 8,5% 9 4,6% 8 6,%,% 0 00%, 0 90,% 9,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 00%,9 Min leder og jeg har tilstrækkelig dialog om min udvikling i jobbet 5 9,% 40 0,8% 6,9% 9,% 5,8% 0 00%,0 99 8,8% 9 5,7%,7% 0 0,0% 0,8% 00%,8 Min leder tager initiativ til regelmæssige MUS-samtaler 48 7,8% 4,4% 9,4% 8 4,% 8 4,% 7 00%,0 75 6,0% 6,0% 8 6,5%,6% 6 4,9% 00%,5 Der bliver fulgt op på mine MUS-samtaler 5,6% 0 4,0% 4,% 6,8% 8,4% 5 00%, ,0% 6 9,8% 6 5,0% 0,8% 9 7,4% 00%,5 Jeg oplever, at min leder sætter pris på min indsats 7 55,4% 8 9,% 8,5% 4,% 5,8% 0 00%,4 0 84,4% 4,5%,5% 0 0,0%,6% 00%,8 Total 5 7,6% 466,9% 89,% 6 9,6% 94 6,6% 48 00%, 00 75,9% 44 8,% 4,% 9 0,7% 8,% 44 00%,7 Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007 8

30 Overordnet trivsel Passer i høj Sektor Passer slet ikke Ved ikke Total Sektor Betydning Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Jeg er normalt ikke stresset på mit arbejde 6,% 69 5,5% 7 0,9% 9,% 0 0,0% 9 00,0%, ,7% 0 4,6% 7 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 00,0%,6 Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit arbejdsliv 57 44,% 55 4,6% 5,6%,6% 0 0,0% 9 00,0%, 6 95,% 6 4,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 00,0% 4,0 Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid 48 7,% 45 4,9% 5 9,4% 9 7,0%,6% 9 00,0%,0 99 8,% 8,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 00,0%,8 Jeg oplever ikke, at der er forhold på arbejdet, der har negativ indflydelse på mit sygefravær 7 55,0% 4,0% 4 0,9% 8 6,% 5,9% 9 00,0%, 0 8,% 8 4,6% 0 0,0% 0 0,0% 4,% 00,0%,8 Total 97 8,% 00 8,8% 8 5,7% 6,0% 7,4% 56 00,0%, 40 8,0% 77 5,7% 7,4% 0 0,0% 4 0,8% ,0%,8 Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007 9

31 Fysiske arbejdsforhold Passer i høj HTK Passer slet ikke Ved ikke/ ikke relevant Total Jeg har ingen støjproblemer på min arbejdsplads 459 6,8% 9 4,% 74 7,% 575,0% 9,% 77 00%,5 Jeg har et godt indeklima på min arbejdsplads 7,6% 56 4,% 85 0,% 55,0% 5 0,9% 74 00%,6 Jeg har gode lysforhold på min arbejdsplads 804 9,4% 4,4% 56 9,6% 4 8,9% 0 0,7% 76 00%,9 Jeg har mulighed for varierende arbejdsstillinger 7 46,5% 997 6,5%,7% 0 4,8% 6 0,6% 75 00%, Jeg kan undgå belastende arbejdsstillinger 708 5,9% 45 4,8% 58,% 86 0,4% 7 0,6% 77 00%,8 Mit arbejde er ikke fysisk belastende 68,% 98 5,9% 564 0,6% 54 9,8% 0,4% 75 00%,6 Total 45 5,9% 645 8,7% 568,7% 0,0% 8 0,7% %,8 af arbejdet Passer i høj HTK Passer slet ikke Ved ikke Total HTK Betydning Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Jeg har tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde 76,8% 6 48,5% 75 6,% 04,% 0,4% 7 00%, ,9% 0,4% 0,5% 0,0% 7 0,% %,9 Jeg har de rette kvalifikationer til at udføre mit arbejde 406 5,6% 94 4,8% 00,7% 0,4% 0,5% 75 00%,5 64 8,8% 85 4,9% 4 0,9% 4 0,% 6 0,% 58 00%,8 Jeg kender målene for mit arbejde ,8% 94 4,6% 44 5,% 0,8% 5 0,5% 79 00%, ,9% 48 8,6%,% 0,0% 7 0,% %,8 Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mit arbejde 85 4,4% 8 44,6% 55 9,% 6,% 0 0,4% 7 00%, 08 80,6% 465 8,0% 4 0,9% 0,% 0 0,4% %,8 Jeg har indflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører mit arbejde 647,7% 05 47,8% 566 0,7% 85 6,8% 7,0% 70 00%, ,4% 54,0% 4,6% 6 0,% 9 0,7% 58 00%,7 Jeg kan selv regulere mit arbejdstempo 4 5,9% 9 47,4% 688 5,% 0,% 0 0,4% 75 00%, ,0% 998 8,8% 9,5% 6 0,% 0,5% 57 00%,5 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig i mit arbejde 79 9,0% 45,% 506 8,6% 46 5,4% 50,8% 75 00%,0 88 7,0% 60,% 6,4% 8 0,% 4 0,9% %,7 Jeg har mulighed for at komme på kursus, videreuddannelse eller lignende, hvis det er nødvendigt 707 5,9% 0 7,% 5 9,5% 09,% 66 6,% 77 00%, ,7% 69 6,8% 0 4,0% 8 0,7% 48,9% %,6 Jeg oplever, at mine arbejdsopgaver er meningsfulde 57 57,5% 998 6,5% 5 4,6% 8,0% 9 0,% 7 00%,5 55 8,7% 85 5,0% 0,8% 0,% 0,4% %,8 Jeg har ingen problemer med chikane, vold, trusler om vold eller lign. i forbindelse med mit arbejde Jeg kender til politikken på min arbejdsplads angående chikane, vold, trusler om vold eller lign. 68 6,6% 6,% 0 8,% 64 6,0%,% 70 00%, ,5% 96 5,4% 7,8% 9 0,7% 40,6% 57 00%,8 76 4,% 944 4,6% 06,% 76 6,5% 4 4,5% 76 00%, ,7% 779 0,% 67 6,4%,% 68,6% 59 00%,5 Jeg oplever, at borgerne/brugerne sætter pris på min arbejdsindsats 45 4,9% 4 45,5% 7,8% 7,4% 94,4% 7 00%, 9 7,8% 564,8% 66,5% 0 0,4% 40,5% 59 00%,7 Mit arbejde bringer mig ikke i følelsesmæssigt belastende situationer 498 8,% ,% 608,4% 484 7,8% 40,5% 70 00%, ,0% 940 6,4% 54 6,0% 0 0,8% 46,8% %,5 Total 7,% ,7% ,0% 4 6,% 600,7% %, ,5% 7549,5% 868,6% 9 0,4% 8,0,0% 56 00%,7 Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007 0

32 Samarbejde og kommunikation Passer i høj HTK Passer slet ikke Ved ikke Total HTK Betydning Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Vi deler relevant viden og information på min arbejdsplads 058 8,9% 58 46,% 4,5% 50,8% 5 0,6% 7 00%, ,9% 587,6% 6,0% 0,% 0,4% %,8 Jeg får hjælp fra mine kolleger, hvis jeg har brug for det ,% 8 9,7% 5 4,6% 0,8% 5 0,5% 79 00%,6 9 85,% 58,8% 9 0,7% 0,0% 6 0,% 60 00%,8 Jeg oplever, at mine kolleger sætter pris på min indsats 46 5,6% 05 7,% 46 5,4% 0,5% 9,% 78 00%, ,9% 567,8% 48,8% 6 0,% 0,% %,7 Samarbejdet fungerer godt på min arbejdsplads 09 7,4% 7 46,6% 47,7% 7,6% 9 0,7% 77 00%, 6 87,%,% 6 0,% 0,0% 8 0,% 59 00%,9 På min arbejdsplads diskrimineres ingen medarbejdere uanset køn, alder, etnisk baggrund eller nedsat arbejdsevne ,% 575,% 4 4,% 6,% 87,% 77 00%,6 55 8,% 6 4,0% 5,4% 5 0,% 4,% 59 00%,8 Jeg får den nødvendige information fra MED-udvalg og/eller Sikkerhedsudvalg, som jeg har brug for ,% 980 5,9% 40,5% 49 5,5% 6 6,0% 77 00%, 5 48,% 0 9,8% 8,% 0,5% 86,% %,4 Total ,6% 590 6,% 4 8,6% 67,% 90,4% %, ,8% 0 0,7% 47,% 7 0,% 75,% %,7 Nærmeste leder Passer i høj HTK Passer slet ikke Ved ikke Total HTK Betydning Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Jeg får den information fra min leder, som jeg har brug for i mit arbejde 50 4,4% 55 4,5% 8 0,% 89,% 40,5% 75 00%, 08 80,% 476 8,% 9 0,7% 0 0,0% 9 0,7% %,8 Min leder er god til at prioritere mine arbejdsopgaver, hvis jeg har travlt 605,5% 90,8% 470 7,4% 89 0,7% 40 5,6% %, ,% 765 9,7% 67 0,4% 89,5% 8,% %, Min leder er god til at formulere klare forventninger til min arbejdsindsats 9 4,% 047 8,8% 46 5,4% 78 6,6% 7 5,% %, ,8% 895 4,6% 4,% 0,5% 7,8% %,5 Min leder giver mig i dagligdagen den feedback, som jeg har brug for 79 9,% 905,5% 570,%,% 0,8% 70 00%, ,% 84,6% 48 5,7% 0 0,4% 50,9% %,5 Min leder gør en aktiv indsats for at skabe et godt samarbejde på min arbejdsplads 57 4,7% 870,% 98 4,7% 80 6,6% 04,8% %, ,8% 499 9,% 49,9% 6 0,% 47,8% %,8 Min leder håndterer konflikter på en god måde 859,8% 879,6% 40 5,9% 6 8,0% 6,7% %, ,8% 458 7,8% 5,4% 6 0,% 97,8% %,8 Jeg bliver hørt, når min leder træffer beslutninger, der vedrører min arbejdssituation 7 44,9% 864,9% 9,8% 5 5,6% 58 5,8% 7 00%, 6 8,0% 80 4,7% 9 0,7% 0,% 64,5% 58 00%,8 Min leder og jeg har tilstrækkelig dialog om min udvikling i jobbet 97 6,0% 857,7% 44 6,4% 68 9,9% 65 6,% %, ,9% 706 7,4% 96,7% 6 0,% 7,8% %,6 Min leder tager initiativ til regelmæssige MUS-samtaler 6 4,% 598,% 67 9,9% 8 0,5% 75 4,0% %, 94 50,5% 86,% 49 9,7% 8,5% 56 6,% 56 00%,4 Der bliver fulgt op på mine MUS-samtaler 67,9% 64 4,% 79 4,% 75 4,% 6,7% %, ,7% 784 0,7% 96 7,7% 7,4% 4 9,5% 55 00%,4 Jeg oplever, at min leder sætter pris på min indsats 49 55,% 74 7,4% 09 7,7% 9,4% 67 6,% %, ,9% 449 7,4% 9,5% 7 0,% 49,9% 58 00%,8 Total ,9% 9469,9% 48 4,% 455 8,% 68 8,8% %, ,% ,0% 8 4,% 4 0,8% 08,8% %,6 Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007

33 Overordnet trivsel Passer i høj HTK Passer slet ikke Ved ikke Total HTK Betydning Betyder meget Betyder noget Betyder mindre Betyder intet Ved ikke Total Jeg er normalt ikke stresset på mit arbejde 545 0,0% 40 5,5% 5 9,6% 8,5% 0 0,4% 7 00%, ,0% 58,4% 5,0% 5 0,% 0,4% %,7 Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit arbejdsliv 4 4,0% 0 44,% 94 0,8% 77,8% 5 0,% 78 00%, 44 90,5% 5 9,% 9 0,% 0,0% 0,% 59 00%,9 Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid 07 9,5% 05 7,7% 8 4,0% 78 6,6% 6,% 77 00%, ,% 449 7,4% 64,5% 6 0,% 9 0,7% %,8 Jeg oplever ikke, at der er forhold på arbejdet, der har negativ indflydelse på mit sygefravær ,% 65 4,% 5 9,% 80 6,6% 7 4,7% %, 94 75,% 47 8,% 50,9% 4 0,5% 0 4,0% 58 00%,8 Total 454 9,% 48 9,4% 459,4% 667 6,% 0,9% %, ,0% 79 6,8% 75,7% 6 0,% 5,% %,8 Høje-Taastrup Kommune APV/Trivselsundersøgelsen 007

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Handleplan for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Teknik- og miljøcenter

Høje-Taastrup Kommune. Handleplan for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Teknik- og miljøcenter Handleplan for APV/Trivselsundersøgelsen Teknik- og miljøcenter APV/Trivselsundersøgelsen 1 Handleplan På baggrund af APV/Trivselsundersøgelsen skal I på arbejdspladsen udarbejde en handleplan for, hvordan

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004

Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 Det Personalepolitiske Forum: Personalepolitisk undersøgelse blandt ansatte i kommuner og amter, 2004 1. Jeg har et godt kendskab til personalepolitikken på min arbejdsplads? Helt enig 29% Enig 47% Hverken

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Problembeskrivelse Løsning Ansvarlig Tidsfrist OK

Problembeskrivelse Løsning Ansvarlig Tidsfrist OK Side 1 8 Samarbejde med kollegaerne Konstruktiv feedback. Lære hinanden. Hjælp og støtte fra kollegaerne. Kollegaerne sætter pris på min indsats. Samarbejdet Vi har i indeværende år arbejdet med områderne

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Holstebro Kommune Totalrapport

Holstebro Kommune Totalrapport Holstebro Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 661 Denne rapport indeholder besvarelser for 661 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 88,1%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 01-12-2013-01-03-2014.

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: (99/88) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Børne- og Ungdomsforvaltningen Størst positiv

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer... Resultater for Institut Teknisk Forvaltning I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere