Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernstyring (kun udvalgte modeller)"

Transkript

1 Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Anden udgave: Maj 2006 Dokumentets bestillingsnummer:

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 HP Mobile Remote Control (pc-kortversion) Indsætning af batteriet (pc-kortversion)... 4 Opbevaring af fjernstyringen i pc-kortslotten... 6 Oversigt over knapperne (pc-kortversion)... 8 Komponentfunktioner i HP Mobile Remote Control (Pc-kort-version) HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) Indsætning af batteriet (ExpressCard-version) Opbevaring af fjernstyringen i ExpressCard-slotten Oversigt over knapperne (ExpressCard-version) Sådan indsætter du batteriet i HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) Fejlfinding af fjernstyringen Indeks DAWW iii

4 iv DAWW

5 1 Introduktion Denne vejledning indeholder oplysninger om anvendelse af HP Mobile Remote Control (leveres kun med udvalgte computermodeller). Denne guide behandler to forskellige fjernstyringsmodeller: en, der installeres i pc-kortslotten, og en, der installeres i ExpressCard-slotten. Bemærk! Alt afhængigt af din computers model vil du muligvis ikke have både en pc-kortslot og en ExpressCard-slot. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til computeren. Den følgende illustration viser de to fjernstyringer. (1) HP Mobile Remote Control (pc-kortversion) (2) HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) DAWW 1

6 2 Kapitel 1 Introduktion DAWW

7 2 HP Mobile Remote Control (pckortversion) Dette kapitel indeholder oplysninger om pc-kortets fjernstyring. DAWW 3

8 Indsætning af batteriet (pc-kortversion) ADVARSEL! Risiko for eksplosioner, hvis batteriet erstattes med en forkert type. Kasser brugte batterier i overensstemmelse med instruktionerne. Sådan indsætter du batteriet i HP Mobile Remote Control (pc-kortversion): 1. På bagsiden af fjernstyringen skal du dreje låget til batterirummet mod uret (1) og fjerne det (2). 2. Vend batteriets positivside opad, og indsæt batteriet i batterirummet. 4 Kapitel 2 HP Mobile Remote Control (pc-kortversion) DAWW

9 3. Sæt fligene på batterirummets låg ind i slottene i batterirummet, og drej låget med uret for at lukke. DAWW Indsætning af batteriet (pc-kortversion) 5

10 Opbevaring af fjernstyringen i pc-kortslotten HP Mobile Remote Control (pc-kortversion) kan opbevares i computerens pc-kortslot af praktiske og sikkerhedsmæssige hensyn. FORSIGTIG! For at undgå beskadigelse af computeren og fjernstyringen må du ikke indsætte pc-kortversionen af fjernstyringen eller et pc-kort i ExpressCard-slotten (kun udvalgte computermodeller). Pc-kortslotten eller slotindsatsen har muligvis det følgende ikon. Sådan opbevarer du fjernstyringen: Bemærk! Din computermodel kan se en smule anderledes ud end den, der er vist i illustrationerne i dette afsnit. Oplysninger om pc-kortslottens placering finder du i brugervejledningen til computeren. 1. Fjern indsatsen i pc-kortslotten. 2. Skyd forsigtigt fjernstyringen ind i pc-kortslotten, indtil den er solidt på plads. FORSIGTIG! Hvis fjernstyringen ikke glider nemt ind i slotten, skal du kontrollere, at du indsætter fjernstyringen i den korrekte slot. 6 Kapitel 2 HP Mobile Remote Control (pc-kortversion) DAWW

11 Sådan fjerner du fjernstyringen fra pc-kortslotten: 1. Tryk på pc-kortets udløserknap for at skubbe fjernstyringen ud. 2. Træk fjernstyringen ud af slotten. DAWW Opbevaring af fjernstyringen i pc-kortslotten 7

12 Oversigt over knapperne (pc-kortversion) Dette afsnit indeholder oplysninger om knappernes funktioner på HP Mobile Remote Control (pckortversion). Når computeren er slukket: Tryk på tænd/sluk/-knappen (1) for at starte computeren i Windows. Tryk på knappen DVD Menu (2) for at åbne tilstanden QuickPlay DVD (kun udvalgte computermodeller). Tryk på musikknappen (3) for at åbne tilstanden QuickPlay musik (kun udvalgte computermodeller). Knap Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) Tænd/sluk knap DVD Menu Hvis computeren er Tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at starte Dvaletilstand. I Standbytilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at genoptage fra Standby. I Dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at genoprette fra Dvaletilstand. Hvis computeren er Tændt, skal du trykke på denne knap for at åbne Windows standard-dvd-afspiller. Tændt og i gang med at afspille en dvd, skal du trykke på denne knap for at få vist menuen for dvd en. Tryk for at slå QuickPlay fra. I tilstanden QuickPlay musik, skal du trykke på knappen for at skifte til tilstanden QuickPlay DVD. Når en dvd er ved at blive afspillet, skal du trykke på knappen for at få vist menuen for dvd en. 8 Kapitel 2 HP Mobile Remote Control (pc-kortversion) DAWW

13 Knap Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) I Standbytilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at genoptage fra Standby. I Dvaletilstand, skal du trykke på knappen for at åbne tilstanden QuickPlay DVD (kun udvalgte computermodeller). Musik I Windows skal du trykke på denne knap for at åbne Windows standardmusikafspiller. I Standbytilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at genoptage fra Standby. I tilstanden QuickPlay DVD, skal du trykke på knappen for at skifte til tilstanden QuickPlay musik. Stop I Dvaletilstand, skal du trykke på knappen for at åbne tilstanden QuickPlay musik (kun udvalgte computermodeller). Tryk på denne knap for at stoppe den aktuelle medieaktivitet, f.eks. afspilning, tilbagespoling osv. Tryk på denne knap for at stoppe den aktuelle medieaktivitet, f.eks. afspilning, tilbagespoling osv. Tilbage Tryk for at spole det valgte medie tilbage. Tryk for at spole det valgte medie tilbage. Play/Pause Mediet afspilles ikke, tryk på knappen for at afspille mediet. Mediet afspilles, tryk på knappen for at sætte afspilningen af mediet på pause. Mediet afspilles ikke, tryk på knappen for at afspille mediet. Mediet afspilles, tryk på knappen for at sætte afspilningen af mediet på pause. Spol frem Tryk på knappen for at spole det valgte medie frem. Tryk på knappen for at spole det valgte medie frem. Lydstyrke op Tryk på knappen for at øge systemets lydstyrke. Tryk på knappen for at øge systemets lydstyrke. Lydstyrke ned Tryk på knappen for at sænke systemets lydstyrke. Tryk på knappen for at sænke systemets lydstyrke. Lydløs Tryk på knappen for at slå systemets lyd fra. Hvis lydløs er aktiveret, skal du trykke på knappen for at slå systemets lyd til igen. Tryk på knappen for at slå systemets lyd fra. Hvis lydløs er aktiveret, skal du trykke på knappen for at slå systemets lyd til igen. Forrige Tryk på knappen for at gå tilbage til det forrige nummer eller afsnit. Tryk på knappen for at gå tilbage til det forrige nummer eller afsnit. Næste Tryk på knappen for at gå til det næste nummer eller afsnit. Tryk på knappen for at gå til det næste nummer eller afsnit. Op Navigation. Tryk for at rulle op. Navigation. Tryk for at rulle op. DAWW Oversigt over knapperne (pc-kortversion) 9

14 Knap Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) Venstre Navigation. Tryk for at rulle til venstre. Navigation. Tryk for at rulle til venstre. Ok Navigation. Tryk for at vælge et element på skærmen. Navigation. Tryk for at vælge et element på skærmen. Højre Navigation. Tryk for at rulle til højre. Navigation. Tryk for at rulle til højre. Ned Navigation. Tryk for at rulle ned. Navigation. Tryk for at rulle ned. Tilbage Oplysninger Udskriv Tryk for at emulere funktionen "tilbage" fra pilekommandoen allt+pil til venstre i det aktive program. Tryk for at få vist oplysninger om et valgt element i et aktivt program (hvis et sådant findes). Tryk for at åbne udskrivningsvinduet i det aktive program. I musiktilstand skal du trykke for at flytte et mappeniveau op i visningen My Music. I dvd-tilstand er denne knap deaktiveret. Tryk for at få vist status for batteriet og lydstyrken. Hvis der afspilles en dvd, vises dvd ens titel-, afsnits- og tidsoplysninger også. Ingen Foto Tryk for at åbne Windows standardbilledbehandlingsprogram. Ingen Medier Tryk for at åbne Windows standardmedieprogram. Ingen Skift skærm Tryk for at skifte mellem visning af billedet på computerens skærm og på en ekstern skærm. Tryk for at skifte mellem visning af billedet på computerens skærm og på en ekstern skærm. 10 Kapitel 2 HP Mobile Remote Control (pc-kortversion) DAWW

15 Komponentfunktioner i HP Mobile Remote Control (Pckort-version) Fjernstyringens infrarøde linse forbinder fjernstyringen med computeren. Linsen kræver en sigtelinje mellem den infrarøde linse på fjernstyringen og den infrarøde linse på computeren. Ting, du bør være opmærksom på: HP Mobile Remote Control fungerer i Microsoft Windows, QuickPlay (kun udvalgte computermodeller) og i programmet InterVideo Home Theater (kun udvalgte computermodeller). Hver knaps funktion afhænger af, hvilket program der er aktivt. Bemærk! Theater. Bemærk! QuickPlay. Yderligere oplysninger om fjernstyring finder du i Hjælp til InterVideo Home Yderligere oplysninger om brug af QuickPlay finder du i online Hjælp til Nogle fjernstyringsknapper har samme funktioner som computerknapper. For eksempel har dvdknappen på fjernstyringen og dvd-knappen på computeren de samme funktioner. Nogle fjernstyringsknapper har samme funktioner som computerens hotkeys. Oplysninger om understøttede hotkeys finder du i brugervejledningen til computeren. Andre fjernstyringsknapper har funktioner, der ikke svarer til computerknapper eller forudindstillede tastekombinationer. DAWW Komponentfunktioner i HP Mobile Remote Control (Pc-kort-version) 11

16 12 Kapitel 2 HP Mobile Remote Control (pc-kortversion) DAWW

17 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) Dette kapitel indeholder oplysninger om ExpressCard-kortets fjernstyring. DAWW 13

18 Indsætning af batteriet (ExpressCard-version) ADVARSEL! Risiko for eksplosioner, hvis batteriet erstattes med en forkert type. Kasser brugte batterier i overensstemmelse med instruktionerne. Sådan indsætter du batteriet i HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version): 1. På bagsiden af fjernstyringen skal du løfte låget til batterirummet (1) og fjerne det (2). 2. Vend batteriets positivside opad, og indsæt batteriet i batterirummet. 14 Kapitel 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) DAWW

19 3. Juster batterirummets låg (1) i forhold til batterirummet, og tryk ned på låget (2). DAWW Indsætning af batteriet (ExpressCard-version) 15

20 Opbevaring af fjernstyringen i ExpressCard-slotten HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) kan opbevares i computerens ExpressCard-slot af praktiske og sikkerhedsmæssige hensyn. FORSIGTIG! For at undgå beskadigelse af computeren og fjernstyringen må du ikke indsætte ExpressCard-versionen af fjernstyringen eller et ExpressCard i pc-kortslotten (kun udvalgte computermodeller). ExpressCard-slotten eller slotindsatsen har muligvis det følgende ikon. Sådan opbevarer du fjernstyringen: Bemærk! Din computermodel kan se en smule anderledes ud end den, der er vist i illustrationerne i dette afsnit. Oplysninger om ExpressCard-slottens placering finder du i brugervejledningen til computeren. 1. Fjern indsatsen i ExpressCard-slotten. 2. Skyd forsigtigt fjernstyringen ind i ExpressCard-slotten, indtil den er solidt på plads. Sørg for, at den flugter med kanten af computeren. FORSIGTIG! Hvis fjernstyringen ikke glider nemt ind i slotten, skal du kontrollere, at du indsætter fjernstyringen i den korrekte slot. 16 Kapitel 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) DAWW

21 Sådan fjerner du fjernstyringen fra ExpressCard-slotten: Hvis ExpressCard-slotten har en udløserknap: a. Tryk på ExpressCard-slottens udløserknap for at skubbe fjernstyringen ud. b. Træk fjernstyringen ud af slotten. Hvis ExpressCard-slotten ikke har en udløserknap: a. Skub forsigtigt ind på fjernstyringen for at frigøre den. b. Træk fjernstyringen ud af slotten. DAWW Opbevaring af fjernstyringen i ExpressCard-slotten 17

22 Oversigt over knapperne (ExpressCard-version) Dette afsnit indeholder oplysninger om knappernes funktioner på HP Mobile Remote Control (ExpressCard-kortversion). Når computeren er slukket: Tryk på tænd/sluk/-knappen (1) for at starte computeren i Windows. Tryk på medieknappen (2) for at åbne QuickPlay (kun udvalgte computermodeller). Tryk på knappen DVD Menu (3) for at åbne tilstanden QuickPlay DVD (kun udvalgte computermodeller). Tryk på musikknappen (4) for at åbne tilstanden QuickPlay musik (kun udvalgte computermodeller). Knap Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) Tænd/sluk knap Skift skærm Hvis computeren er Tændt, skal du trykke for at emulere computerens strømknap. Se dokumentationen til computeren for at få yderligere oplysninger. I Standbytilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at genoptage fra Standby. I Dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at genoprette fra Dvaletilstand. Tryk for at skifte mellem visning af billedet på computerens skærm og på en ekstern skærm. Tryk for at slå QuickPlay fra. Tryk for at skifte mellem visning af billedet på computerens skærm og på en ekstern skærm. Medier Tryk for at åbne QuickPlay (kun udvalgte computermodeller) eller standardmusikprogrammet. Ingen 18 Kapitel 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) DAWW

23 Knap Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) DVD Menu Musik Hvis computeren er Tændt, skal du trykke på knappen for at åbne tilstanden QuickPlay for Windows-dvd (kun udvalgte modeller) eller standardmedieprogrammet. Tændt og i gang med at afspille en dvd, skal du trykke på denne knap for at få vist menuen for dvd en. I Standbytilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at genoptage fra Standby. I Dvaletilstand, skal du trykke på knappen for at åbne tilstanden QuickPlay Display DVD (kun udvalgte computermodeller). Hvis computeren er Tændt, skal du trykke på knappen for at åbne tilstanden QuickPlay for Windowsmusik (kun udvalgte modeller) eller standardmedieprogrammet. I Standbytilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at genoptage fra Standby. I Dvaletilstand, skal du trykke på knappen for at åbne tilstanden QuickPlay Display Music (kun udvalgte computermodeller). I tilstanden QuickPlay musik, skal du trykke på knappen for at skifte til tilstanden QuickPlay DVD. Når en dvd er ved at blive afspillet, skal du trykke på knappen for at få vist menuen for dvd en. I tilstanden QuickPlay DVD, skal du trykke på knappen for at skifte til tilstanden QuickPlay musik. Kanal/ Page Up Tryk på knappen for at skifte kanaler i stigende rækkefølge. Tryk på knappen for at navigere en side tilbage. Kanal/ Page Down Stop Tryk for at emulere tasten pg up på et tastatur. Tryk for at skifte kanaler i faldende rækkefølge. Tryk for at emulere tasten pg dn på et tastatur. Tryk på denne knap for at stoppe den aktuelle medieaktivitet, f.eks. afspilning, tilbagespoling osv. Tryk for at navigere en side frem. Tryk på denne knap for at stoppe den aktuelle medieaktivitet, f.eks. afspilning, tilbagespoling osv. Tilbage Tryk for at spole det valgte medie tilbage. Tryk for at spole det valgte medie tilbage. Afspil/Pause Mediet afspilles ikke, tryk på knappen for at afspille mediet. Mediet afspilles, tryk på knappen for at sætte afspilningen af mediet på pause. Mediet afspilles ikke, tryk på knappen for at afspille mediet. Mediet afspilles, tryk på knappen for at sætte afspilningen af mediet på pause. Spol frem Tryk på knappen for at spole det valgte medie frem. Tryk på knappen for at spole det valgte medie frem. DAWW Oversigt over knapperne (ExpressCard-version) 19

24 Knap Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) Forrige Tryk på knappen for at gå tilbage til det forrige nummer eller afsnit. Tryk på knappen for at gå tilbage til det forrige nummer eller afsnit. Næste Tryk på knappen for at gå til det næste nummer eller afsnit. Tryk på knappen for at gå til det næste nummer eller afsnit. Op Navigation. Tryk for at rulle op. Navigation. Tryk for at rulle op. Venstre Navigation. Tryk for at rulle til venstre. Navigation. Tryk for at rulle til venstre. Ok Navigation. Tryk for at vælge et element på skærmen. Navigation. Tryk for at vælge et element på skærmen. Højre Navigation. Tryk for at rulle til højre. Navigation. Tryk for at rulle til højre. Ned Navigation. Tryk for at rulle ned. Navigation. Tryk for at rulle ned. Tilbage Tryk for at emulere funktionen "tilbage" for tilbagetastkommandoen i det aktive program. I musiktilstand skal du trykke for at flytte et mappeniveau op i visningen My Music. I dvd-tilstand er denne knap deaktiveret. Oplysninger Tryk på knappen for at få vist systemoplysninger. Tryk på knappen for at få vist oplysninger og indstillinger for QuickPlay-programmer. Lydstyrke ned Tryk på knappen for at sænke systemets lydstyrke. Tryk på knappen for at sænke systemets lydstyrke. Lydløs Tryk på knappen for at slå systemets lyd fra. Hvis lydløs er aktiveret, skal du trykke på knappen for at slå systemets lyd til igen. Tryk på knappen for at slå systemets lyd fra. Hvis lydløs er aktiveret, skal du trykke på knappen for at slå systemets lyd til igen. Lydstyrke op Tryk på knappen for at øge systemets lydstyrke. Tryk på knappen for at øge systemets lydstyrke. 20 Kapitel 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) DAWW

25 Sådan indsætter du batteriet i HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) Fjernstyringens infrarøde linse forbinder fjernstyringen med computeren. Linsen kræver en sigtelinje mellem den infrarøde linse på fjernstyringen og den infrarøde linse på computeren. Ting, du bør være opmærksom på: HP Mobile Remote Control fungerer i Microsoft Windows, QuickPlay (kun udvalgte computermodeller) og i programmet InterVideo Home Theater (kun udvalgte computermodeller). Hver knaps funktion afhænger af, hvilket program der er aktivt. Bemærk! Theater. Bemærk! QuickPlay. Yderligere oplysninger om fjernstyring finder du i Hjælp til InterVideo Home Yderligere oplysninger om brug af QuickPlay finder du i online Hjælp til Nogle fjernstyringsknapper har samme funktioner som computerknapper. For eksempel har dvdknappen på fjernstyringen og dvd-knappen på computeren de samme funktioner. Nogle fjernstyringsknapper har samme funktioner som computerens hotkeys. Oplysninger om understøttede hotkeys finder du i brugervejledningen til computeren. Andre fjernstyringsknapper har funktioner, der ikke svarer til computerknapper eller forudindstillede tastekombinationer. DAWW Sådan indsætter du batteriet i HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) 21

26 22 Kapitel 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) DAWW

27 4 Fejlfinding af fjernstyringen I den følgende tabel kan du finde hjælp til fejlfinding af problemer med fjernstyringen. Problem Mulig løsning Min fjernstyring virker ikke. Kontroller, at du har en klar sigtelinje fra fjernstyringen til IRporten på computeren eller udvidelsesproduktet. Kontroller, at du er inden for rækkevidde af IR-porten på computeren eller udvidelsesproduktet. Kontroller, at batteriet er installeret korrekt, og at det er opladet. Udskift batteriet, hvis det er nødvendigt. Kontroller, at du bruger fjernstyringen med en understøttet computer eller et understøttet udvidelsesprodukt. Min fjernstyring passer ikke ind i slotten til opbevaring. Jeg kan ikke fjerne fjernstyringen fra slotten. Kontroller, at du indsætter fjernstyringen i den rigtige slot på computeren. En Pc-kortfjernstyring skal indsættes i pc-kort-slotten, og en ExpressCard-fjernstyring skal indsættes i ExpressCard-slotten. Se instruktionerne vedrørende fjernelse af fjernstyringen for din model i denne vejledning. DAWW 23

28 24 Kapitel 4 Fejlfinding af fjernstyringen DAWW

29 Indeks B batteri sætte i fjernstyring (pckortversion) 4 sætte i fjernstyringen (ExpressCard-version) 14 E ExpressCard-slot opbevare fjernstyring 16 F fjernstyring, ExpressCard isætte batteri 14 knapper, oversigt 18 opbevare 16 oversigt 1, 13 fjernstyring, pc-kort isætte batteri 4 knapper, oversigt 8 opbevare 6 oversigt 1, 3 K knapper fjernstyring (ExpressCardversion) 18 fjernstyring (pc-kortversion) 8 Q QuickPlay bruge med fjernstyring (pckortversion) 8 S slot til pc-kort opbevare fjernstyring 6 DAWW Indeks 25

30 26 Indeks DAWW

31

32

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Eksterne mediekort. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender eksterne mediekort.

Eksterne mediekort. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender eksterne mediekort. Eksterne mediekort Dokumentets bestillingsnr.: 430222-081 Januar 2007 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender eksterne mediekort. Indholdsfortegnelse 1 Slot til digitale mediekort (kun

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Eksterne mediekort Brugervejledning

Eksterne mediekort Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO V6336EA

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO V6336EA Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO V6336EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

HP Roar Plus-højttaler. Øvrige funktioner

HP Roar Plus-højttaler. Øvrige funktioner HP Roar Plus-højttaler Øvrige funktioner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende gruppen af virksomheder

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Eksterne mediekort Brugervejledning

Eksterne mediekort Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne mediekort. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender eksterne mediekort.

Eksterne mediekort. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender eksterne mediekort. Eksterne mediekort Dokumentets bestillingsnr.: 393506-081 Oktober 2005 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender eksterne mediekort. Indholdsfortegnelse 1 Slot til digitale mediekort Indsættelse

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Januar 2007

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Januar 2007 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 419663-081 Januar 2007 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for drev 3 Harddisk

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 393498-081 Oktober 2005 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for IDE-drev 3 Harddisk

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning

Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Pc-kort. Dokumentets bestillingsnr.: 419433-081. I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender pc-kort med computeren.

Pc-kort. Dokumentets bestillingsnr.: 419433-081. I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender pc-kort med computeren. Pc-kort Dokumentets bestillingsnr.: 419433-081 Januar 2007 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender pc-kort med computeren. Indholdsfortegnelse 1 Konfigurering af pc-kort 2 Indsættelse

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows er et varemærke under Microsofts selskabsgruppe. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter

Læs mere

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

MultiBoot. Brugervejledning

MultiBoot. Brugervejledning MultiBoot Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Multimedier Brugervejledning

Multimedier Brugervejledning Multimedier Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Sikkerhed Brugervejledning

Sikkerhed Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Multimedier Brugervejledning

Multimedier Brugervejledning Multimedier Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur

Pegeredskaber og tastatur Pegeredskaber og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 406845-081 April 2006 I denne vejledning beskrives pegeredskaberne og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 Pegeredskaber Identifikation

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere