Handelssag mod Tyrkiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelssag mod Tyrkiet"

Transkript

1 Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager, hvor den ene er en anti-subsidie, og den anden er en anti-dumping klage. Den Tyrkiske regering har igennem flere år ydet massiv statsstøtte til den tyrkiske akvakultursektor, og det har bl.a. resulteret i en voldsom stigningen i importen af billige ørreder fra Tyrkiet og ind i EU. Det drejer sig i sær om røgede ørred fileter. Det har påført de danske opdrættere stor skade. Tilsvarende gør sig gældende for vore EU kollegaer, og derfor tog vi initiativ til at rejse de to sager. Bag klagen står derfor en række opdrættere i Polen, Frankrig, Italien, Spanien, England, Tyskland og Danmark. Handelssager er kendetegnet ved at være tunge og komplicerede, og derfor har vi allieret os med et advokat firma i Bruxelles (Gide), som er eksperter udi denne særlige metier. Gide fører sagen på vegne af de syv nævnte lande, hvor vi forestår den overordnede koordinering. EU Kommissionen har udsendt et såkaldt standing letter til alle opdrættere i de nævnte lande med henblik på at få bekræftet, at de EU opdrættere, der står bag de to klager, er tilstrækkeligt repræsentative. EU kræver nemlig, at mindst 25 % af en given sektor støtter handelssager. Vi får i februar måned besøg af syv repræsentanter fra EU Kommissionen, som skal besøge Danforel, Nørå Dambrug og Krogager Dambrug. Side 2 Møde med fødevareminister Dan Jørgensen Side 2 Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Side 3 Danforel vinder Guld Side 3 GUDP støtter 27 projekter med 135 mio. kr. Side 4 NaturErhvervstyrelsen har fået ny hjemmeside Side 4 Akvakultur projekt i Amazonas Side 5 Eksport Side 6 Transportkursus Side 6 Vedrørende analyser 2014 Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Bladet er støttet af: Lorem est del monte virt del monte est Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Møde med fødevareminister Dan Jørgensen Vores nye fødevareminister Dan Jørgensen har inviteret os til et hilse på møde fredag den 14. marts. Det ser vi frem til. Den trofaste læser af Nyhedsbrevet vil vide, at vores sektor rummer en række udfordringer og muligheder, og vi glæder os til drøfte disse sager med den nye fødevareminister. Den rigtige vej Vores udmærkede og nu forhenværende miljøminister Ida Auken sluttede sit virke med en udgangsreplik om at miljø og økonomi hænger uløseligt sammen. Det er så rigtigt, som det er sagt, og jeg vil endda stramme udsagnet og hævde, at en stor produktion og en stærk økonomi er en absolut nødvendig forudsætning for at skabe gode forhold for naturen og miljøet. Desværre har EU miljøforvaltningen ikke forstået dette simple princip, og har i stedet været baseret på forbud og bureaukratisk detailkontrol. Det har været ødelæggende for både økonomien og naturen. Jeg har netop været til møde om Østersøen og akvakultur på Ålandsøerne. Her blev det atter belyst, at den rigide forbudspolitik ikke virker og er dybt skadelig. Hvis vi havde haft en anden politik, ville vi allerede i dag have haft en produktion på ca tons store laksefisk i havbrug i Østersøen, som er det bedste hav i verden til denne produktionsform. En del af de mange penge, der ville været kommet ind i regionen, kunne have været brugt til en målrettet og kosteffektiv forbedring af naturen og miljøet. Nu har nordmændene fået jobbene og tjent pengene og ikke et tons kvælstof er ledt ud mindre af den grund. Vi skal ændre kurs nu i EU-Europa. Vores biologiske produktion skal styres af kunderne, og så skal vi bruge nogen af de penge vi tjener til løbende at forbedre vores miljøeffektivitet. Må jeg opfordre vores spændende nye ministre: Dan Jørgensen og Kirsten Brosbøl til med det samme at gøre op med det rigide bureaukratiske inerti, og i stedet indføre en regulering, der belønner en god indsats for miljøet. Kun ved at sætte fuld turbo på akvakulturproduktionen, kan der skabes det økonomiske grundlag for, at vores erhverv kan bidrage til at opfylde de smukke målsætninger for natur og miljø. Karl Iver Dahl-Madsen Ny miljøminister SF s udtræden af Regeringen affødte en ny ministerrokade, som betød, at Ida Auken blev erstattet af socialdemokraten Kirsten Brosbøl på posten som miljøminister. Vi imødeser et godt og konstruktivt samarbejde med vores nye miljøminister, og vi har sendt et velkomstbrev, hvor vi anmoder om et snarligt møde. INSEPARABLE EU Kommissionen har just igangsat en ny kampagne med det velklingende navn INSEPARABLE. Kampagnen skal inspirere EU s borgere og producenter til at spise, købe og sælge bæredygtige fisk. Det skal ved at involvere interessenter og forbrugere. Kampagnen vil således løbende adressere forskellige relevante temaer, som forbrugere, interessenter og eksperter kan debattere og drøfte på forskellige platform, herunder åbne webinarer, og i forskellige sociale medier som fx Facebook og Twitter. Der vil endvidere blive oprettet en fokus gruppe med deltagelse af forbrugere og erhvervsrepræsentanter. Fokusgruppen skal kortlægge de mest relevante kommunikationsbudskaber og emner. Kampagnens navn INSEPARABLE (uadskillelig) har rod i, at vi europæer igennem århundreder har været uadskillelige fra vand og fisk. Du finder kampagnens hjemmeside på fisheries/inseparable Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den nuværende Europæiske fiskerifond udløb formelt den 31. december Afløseren er den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som skal dække perioden 2014 til Den skulle i sagens natur allerede være trådt i kraft, men det har været en lang og sej fødsel. Senest blev den forsinket grundet diverse trakasserier mellem de ansvarlige forældre, nemlig EU Kommissionen, Rådet og Europa Parlamentet. Derfor er det dejligt at kunne meddele, at de tre parter kom overens mandag den 28. januar. Det betyder, at de enkelte medlemslande, herunder Danmark, nu kan komme videre med den praktiske implementering af den nye fond. 2

3 Danforel vinder Guld Den tyske forbrugerorganisation Stiftung Warentest har testet 19 detailpakkede røgede ørred fileter. 10 produkter kom fra Tyrkiet, 3 fra Polen, 2 fra Tyskland, 2 fra Danmark og 1 fra hhv. Italien og Grækenland. De 19 udvalgte produkter blev vurderet ud fra en række kriterier, herunder sensorisk, emballage, deklaration, mikrobiologi og indhold af tungmetaller m.v. Førstepladsen gik til ét af Danforels produkter med varer fra Polen og Tyrkiet på hhv. 2. og 3. pladsen. Et stort tillykke herfra med det flotte resultat. Tilskud til forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Fødevareministeriet har åbnet en ny ansøgningsrunde for Forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter. Puljen er på 16 mio. kr. og består af 50 % EU-midler og 50 % nationale midler. Som tidligere nævnt er den Europæiske Fiskerifond lukket, men denne tilskudsordning er én af de ordninger, der er åbnet som en overgangsordning i 2014, indtil det nye Fiskeriudviklingsprogram er vedtaget. Ordningen skal fremme og styrke virksomheders værditilvækst og brug af innovative løsninger. Det gælder investeringer i forhold til produkter, processer, teknologier og organisation inden for forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Ansøgningsfristen er den 30. april GUDP støtter 27 projekter med 135 mio. kr. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram har tildelt 27 projekter i alt 135 mio. kr. Det forventes, at projekterne kvitterer med mere bæredygtighed, mere eksport og flere arbejdspladser. Halvdelen af beløbet (67 mio. kr.) er øremærket til opfølgning på anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen og Vækstteam for fødevarer. Det gælder fx GlobalMeat, hvor der bl.a. skal forskes i metoden superkøling, så Danmark kan blive mere konkurrencedygtig på eksport af fersk svinekød med maksimal holdbarhed til fjerne eksportmarkeder. De 27 projekter er udvalgt blandt 70 ansøgninger. YNGELFODER Få en god start på livet med yngelfoder fra ALLER AQUA. ALLER FUTURA EX - Høj overlevelsesgrad - Rent miljø - Stærkt immunsystem - Hurtig vækst - Attraktiv smag - Lav foderkvotient Foderet findes både i granulater og mikropiller, hvilket giver dig flere muligheder. Let s grow together Aller Aqua A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

4 NaturErhvervstyrelsen har fået ny hjemmeside Styrelsens nye hjemmeside er udviklet i dialog med styrelsens kunder, og den skal gør det lettere at finde informationer om tilskud, udvikling, vejledning m.m. Naturerhverv.dk er reduceret fra over 8000 sider til under 1000 sider. Søgefunktionen er blevet forbedret, og indhold er kategoriseret efter emner og målgrupper. Endelig tilpasser sitet sig automatisk til brugernes tekniske platform være sig PC, tablet eller mobiltelefon. Ambassaden tilbyder økonomisk støtte til forundersøgelser, pilotaktiviteter samt til træning, uddannelse og visse investeringer (f.eks. miljø). Er du interesseret i at vide mere om projektet og om ambassadens støtte, så skriv til seniorkonsulent Steffen Thomsen på eller ring BioMar opdrættermøde Onsdag den 5. februar afholdte BioMar det årlige opdrættermøde på Hotel Legoland i Billund. Dagens program bød de ca. 115 deltagere på en række spændende og varierende indlæg om råvarer til produktion af fiskefoder, dambrugsbekendtgørelsens syv knaster, Langsand Laks, styring af ph og udviklingen i russisk akvakultur. Vi bringer et foto fra dagen venligst udlånt af Irmgard Lorenzen fra BioMar. Foto: Boliviansk Amazonas set fra luften. Foto: Bojesen A/S. The smartest way to purer water Foto: BioMar Opdrættermøde 2014 på Hotel Legoland Akvakultur projekt i Amazonas Foreningen FAUTAPO i Bolivia planlægger at etablere et større akvakulturanlæg i nærheden af byen Cobija i Bolivias Amazoneprovins Beni. De driver i øjeblikket et pilotanlæg med produktion af forskellige lokale arter (Pacú og Paiche) og ønsker nu at udvide til egentlig industriel og kommerciel produktion. 30 years in Aquaculture extensive sales and after sales service Cost-effective technology Low maintenance Reduced carbon footprint Low energy consumption World leader First class Swedish engineering Målet er et moderne og miljørigtigt produktionsanlæg med en årlig produktion af mere end 100 tons fisk og 15 tons rejer. I tilslutning til produktionen planlægger man kapacitet til både proces, pakning og frys. Gennem den danske ambassade i La Paz (Bolivias hovedstad) søger FAUTAPO en dansk partner, som både kan bidrage med træning, uddannelse og teknisk viden, samt også gerne forretningsmæssigt og eventuelt med del af investeringen. Phone: +46 (0)

5 Rapport om opdrætsteknologier i norsk akvakultur WWF Norge og konsulentvirksomheden Accenture har udgivet en ny rapport under titlen Opportunities and challenges for sustainable farming of salmon in closed systems and offshore in Norway. Lakseopdræt er i dag norges næststørste eksporterhverv kun overgået af olie og gas sektoren. Lakseproduktionen er fordoblet i perioden 2003 til 2012 til ca. 1,2 mio. tons fisk. Der er et udtalt politisk ønske om at videreudvikle sektoren. Men sektoren udfordres ifølge rapporten af undslupne fisk og lakse lus. I rapporten fremhæves tre hovedkonklusioner. For det første, at fremtidens opdrætsmetoder vil være mere diversificerede på den måde, at teknologivalget i højere grad vil variere alt afhængig af lokalitet og den konkrete produktion. For det andet vurderes, at lukkede systemer har et stort potentiale i forhold til miljø, udslip, lus m.v. og der peges på behovet for at vurdere de kommercielle aspekter af sådanne teknologier. For det tredje vurderes det, at lukkede systemer på kort sigt har det største potentiale i forhold til opdræt af smolt fra 200 gram til 1 kg. Eksport I perioden januar til oktober er værdien af eksporten af ørreder steget med ca. 7 % (45 mio. kr.) i forhold til samme periode sidste år. Levende ørreder tegner sig for den største nedgang med et fald på 5 % (7 mio. kr.), hvilket skyldes en kombination af faldende afsætning (-8 %) og højere priser (3 %). Røgede ørreder noteres for den største fremgang på 19 % (42 mio. kr.), som følge af både højere afsætning (16 %) og højere priser (2 %). Eksporten af ål er faldet med 18 % (16 mio. kr.). Priserne er i gennemsnit steget med 2 %, men afsætningen er faldet med 19 %. Priserne på rogn er steget med imponerende 50 % og afsætningen er steget med 39 %. Resultat er en fremgang på 110 % (45 mio. kr.) Der er i perioden eksporteret for i alt ca. 796 mio. kr. Det giver en stigning på 10 % (73 mio. kr.). TenCate Geotube Enkel og effektiv slamafvanding til dambrug og fiskeopdræt TenCate Geotube afvander og opbevarer slammet i én og samme proces. Slam tilsat polymer pumpes ind i Geotube posen, hvor polymeren sikrer en god flokdannelse og separering af slam og rejektvand. Med TenCate Geotube får du lave investerings- og driftsomkostninger, effektiv tilbageholdelse af suspenderede stoffer, fosfor og kvælstof, og gode muligheder for afsætning af afvandet slam fra Geotube poser til biogasanlæg. TenCate GeoTube kræver ikke større permanente anlæg eller faste installationer. For mere information Kontakt: Jan K. Pedersen på eller 5

6 ASC Villa Arctic AS Jarfjord Farm i Norge har som den første lakseproducent opnået certificering efter Aquaculture Stewardship Council (ASC) i starten af Transportkursus fisk Husk, at alle som transporterer fisk over 65 km skal have gennemgået et såkaldt Transportkursus. Siden 2007 har mere end 300 personer deltaget i Dansk Akvakulturs ét dags kursus, der kvalificerer til kørsel med fisk. Reglerne gælder al kørsel med hvirveldyr i økonomisk øjemed, herunder altså også eksempelvis kørsel med akvariefisk. Vi afholder kursus ca. én gang årlig. Årets kursus afholdes tirsdag d. 25. marts. Tilmelding skal ske senest 17. marts til sekretariatet. Se vores hjemmeside for yderligere information. Vedrørende analyser 2014 Vær opmærksom på, at de som er gået over på den nye ordning med analysekontrol, de skal selv give sit analysefirma besked således, at der bliver taget det rigtige antal prøver, enten 12 eller 26 prøver. Ligeledes vil vi igen gøre opmærksom på, at I skal huske at oplyse om vandflow, foder og fiskebestand for hver gang der bliver taget en analyse, uden disse oplysninger, kan prøven ikke bruges til noget. Yngel/sættefisk sælges Yngel/sættefisk 2 til 10 grams leveret fra Hornbæk Dambrug. Lundby Fisk Heidi og Peter Holm Peter s mobil Dambrugsmedhjælper Jedsted Mølle Dambrug Gredstedbro ved Esbjerg - søger en engageret medarbejder med interesse for produktion af udsætningsfisk til havbrug. Dambruget er et stort traditionelt dambrug, udstyret med moderne tekniske hjælpemidler. Dine opgaver bliver, i samarbejde med gode kolleger, at sikre fiskens optimale trivsel samt en effektiv og økonomisk drift af anlægget. Du forventes: - at være levende interesseret i arbejdet med dyr - at være omhyggelig og pålidelig - at have øje for mulige optimeringer - at have flair for drift og vedligehold af maskiner og udstyr - at vide at driften af en moderne animalsk produktion kræver styring og registrering - og så er du naturligvis fleksibel og indstillet på, at ikke alle dage er lige lange Du skal deltage i en vagtordning, der omfatter hver 3. weekend og må derfor være indstillet på at bo i nærheden af anlægget. Branchekendskab er en fordel, men ikke en betingelse. Vi ser dog gerne, at du har erfaring fra intensiv animalsk produktion. Gode løn og ansættelsesforhold tilbydes. Bolig kan stilles til rådighed. Ansøgning med CV og anbefalinger bedes sendt til: Jan Christiansen mobil: hvortil spørgsmål også kan rettes. Aquaculture Solutions Løsninger baseret på praktiske erfaringer Salg & produktion: Skovbjergvej 31, 7280 Sdr. Felding Telefon , Telefax

7 7

8 8

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013

Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013 Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013 Mellem bedrag og den rette kurs! GMO - set i et økologisk perspektiv De økologiske forbrugere Økologers og forbrugernes syn på alternativer til konventionel

Læs mere

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 5 april 2011 Thy windpower Blæser til vækst med små møller INDBLIK: GLOBALISERING DUELLEN: INNOVATION: Drømmen om nye højder Nordjylland i rødt eller

Læs mere

ERHVERV. maritime. Tema: Velkommen til Maritime Erhverv. Læs også: Fiskeriredskaber. og udstyr

ERHVERV. maritime. Tema: Velkommen til Maritime Erhverv. Læs også: Fiskeriredskaber. og udstyr maritime ERHVERV 01/02-2011 Magasinet om dansk fiskeri og den maritime sektor Velkommen til Maritime Erhverv Nyt, spændende magasin om fiskeri og maritime aktiviteter Læs leder på side 4 Tema: Fiskeriredskaber

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 September 2007 Tekst og foto: Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur Forord Dansk Dambrugerforening (pr. juni 2004 en del af foreningen

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. april 2015 Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet METRO og Scanfish sikrer sporbarhed med ftrace side 4-6 Kvalitetssikring af opmåling af varer med GS1Trade Exact side 7 4 globale

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Hightech Pilotproduktion markedsafprøvning af nye innovative emballager

Hightech Pilotproduktion markedsafprøvning af nye innovative emballager MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 3 juni 2014 Hightech Pilotproduktion markedsafprøvning af nye innovative emballager v/lars Germann, Centerchef I begyndelsen af 2013 blev Emballage

Læs mere

Tema: Klimavenlige energirenoveringer > side 8 9

Tema: Klimavenlige energirenoveringer > side 8 9 Tema: Klimavenlige energirenoveringer > side 8 9 Jobcentre ikke klar Kommunerne er endnu ikke klædt på til at overtage hele beskæftigelsesindsatsen. > side 3 Forbrugermærke fungerer GDA-mærket er udskældt

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev EKSPORTRÅDET NYHEDSBREV LATINAMERIKA NOVEMBER 2010 Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev Kære læser, Velkommen til novemberudgaven af Eksportrådets nyhedsbrev for Latinamerika. Den danske eksport til

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19.

Læs mere