Å r s s k r i f t f o r G r i n d s t e d L a n d b r u g s s ko l e o g T r o n s ø S ko l e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s s k r i f t f o r G r i n d s t e d L a n d b r u g s s ko l e o g T r o n s ø S ko l e n"

Transkript

1 ÅrBOGen 12 Å r s s k r i f t f o r G r i n d s t e d L a n d b r u g s s ko l e o g T r o n s ø S ko l e n Italien Tanzania Gallafest Om Lamborghinier, betagende landskaber og vin og tapas Oplevelser fra det varme og smukke Afrika side 20 side 24 Som traditionen foreskriver løb årets bal af stablen med pomp og pragt side 28 Årbogen

2 Fra bestyrelsen: Af Henning Urup Som overskriften antyder, tager mit skriv til denne årbog af flere årsager sit udgangspunkt i det våde element. Helt konkret har jeg de første 9 dage her i november tømt 71 mm af vandmåleren oven i de godt 300 mm vi fik i oktober og september. Markerne sejler og den majs, der endnu ikke er høstet bliver svær at få i land. Og den vintersæd, som nåede at blive sået, gisper efter tørvejr for ikke at drukne. Billedligt talt kan man også sige, at hele det danske samfund er ude på en gevaldig sejlads, hvor en del gamle dyder og normer er ved at komme i havsnød. Baggrunden er, som jeg også nævnte i sidste års årbog, den verdensomspændende finanskrise, som begyndte i 2008, men som man desværre ikke kan se til ende på endnu. Samfundsøkonomien er sat på prøve med lavere skatte- og afgiftsgrundlag, sammen med flere på overførselsindkomster. Besparelser er nødvendige og har foreløbig gjort op med efterlønnen, ført til en dagpengereform og indskrænkninger på en lang række områder. Krisen skyldes de alt for høje lønninger i Danmark og i den vestlige verden generelt, som har ført til alt for høje ejendomspriser og et overforbrug af offentlige midler med et deraf følgende alt for høj skattetryk, som gør det svært nu at få lønnen ned igen. Lønniveauet gør det svært at konkurrere med udlandet og danske virksomheder importerer billigere udenlandsk arbejdskraft, som aldrig før i forsøg på at overleve. Rengøringsdamen kan være fra Indien, au pairen fra Filippinerne, taxachaufføren fra Mellemøsten, jordbærplukkeren fra Letland, mureren fra Polen osv. Halvdelen af landbrugsmedhjælperne i de danske stalde er nu fra Østeuropa. Samtidig eksporteres omkring en tredjedel af vores smågriseproduktion til udlandet fordi produktionsvilkårene der er markant bedre. Politikerne har tilsyneladende ikke fattet alvoren af det forhold og i stedet for at 2 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

3 Er der land i sigte? forbedre vilkårene, kommer de blot med endnu flere påbud og forbud og afgifter. Seneste af slagsen er loven om randzoner, hvor det ikke er tilladt at dyrke de sidste 10 meter ud til et vandløb og samtidig skal der være fri adgang for offentligheden til at færdes her. Grundloven krænkes åbenlyst. Kortmaterialet til udpegning af vandløbene er lavet af lavtlønnede i Indien, og er så fyldt med fejl, at man simpelthen ikke kan tage det seriøst. Protestgrupper i landbruget opfordrer direkte til lovbrud og derfor gør man som landmand nu det, man selv finder rimeligt. Jo, de gamle dyder og normer er sat på prøve. For få år siden var de unge landmænds problem, at man ikke kunne købe jord til rentable priser, nu er prisen kommet ned, men nu er der ingen banker, der har midler til at kunne hjælpe de unge i gang. Så dansk landbrug befinder sig i øjeblikket i en ekstrem fastlåst situation og de unge kan med god ret spørge, hvornår "er der land i sigte", hvor man kan få foden under eget bord? På udvikler tingene sig til gengæld på et stabilt niveau med et solidt og bredt udbud af undervisning fra grundskole til agrarøkonom. Og i den verden de unge skal ud og agere i, bliver der brug for al den viden vi kan udstyre dem med. Elevtallet på TronsøSkolen er pænt med 85 elever og skolen udfylder en vigtig mission ved at udvikle og forberede unge til arbejdsmarkedet eller til uddannelse. Men skolen har også mærket krisen. Taxametertilskuddet fra staten er reduceret med 15%, på trods af det ædle formål skolen tjener og hvis det var svært før, at få balance i budgettet, så er det nærmest umuligt nu. Det er en udfordring, der giver mange overvejelser. Skal skolen omdannes fra "fri fagskole" til efterskole eller til en kombination af de to skoleformer. Vores elever er overvejende 10.kl. så springet er ikke så stort til også at have 9. kl. med i efterskoleregi. Undervisningen skal tilrettelægges forskelligt efter afgangseksamen for 9.kl. og aldersforskellen op til de ældste elever på landmandsuddannelsen bliver øget hvilket der også skal tages højde for med nogle tiltag i hverdagen. Der er her sidst på året sat et arbejde i gang, der skal afdække fordele og ulemper ved evt. at udvikle skolen ad den vej. Selv om hovedparten af mit skriv ikke kan siges, at være det gladeste budskab at udsende med Årbogen her op til jul, så er vi i bestyrelsen alligevel fortrøstningsfulde. De to skoler supplerer hinanden godt og har stor synergieffekt af sameksistensen under samme tag. Vi har gode rammer og en særdeles engageret medarbejderstab. I skoleverdenen skal man altid være indstillet på forandring, klar til at møde udfordringer og i stand til at gribe muligheder. Og det har vi tænkt os at blive ved med. Årbogen

4 UPDATE event info 7 Årets gang 19 Brug medierne offensivt! 30 Personale 9 Årets gang - ny linje på TronsøSkolen 20 TronsøSkolens Italienstur 24 Tur til Tanzania 32 Elevforeningen 10 Skolens udenlandske elever 28 Gallafest Spændende opskrifter 14 Skolens landbrugspraktikværter 16 Nye lærere 4 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

5 Forord Kære læser! 2012 har været begivenhedsrigt, fyldt med travlhed og mange aktiviteter på skolerne. Hverdagen her, er naturligvis meget præget af et godt kostskolemiljø, hvor vi er mange aldersgrupper, som skal fungere sammen. Det giver et godt fællesskab, som sammen med et højt fagligt niveau i den daglige undervisning er noget meget væsentlig for elevernes personlige udvikling! Året har også været året efter jubilæumsåret, men det har ikke betydet mindre travlhed af den grund. Vi håber denne Årbog, igen vil være med til at give et billede af de mange oplevelser, hændelser og historier, som skal fortælles her i bogen! Der vil bl.a. være mulighed for at læse om turen til Tanzania med 2.HF eleverne, hvor de fik muligheden for at opleve det rigtige Afrika. Læs også om de spændende indlæg fra den faglige undervisning og endelig skal vi ikke glemme, at præsentere de nye ansigter, som er begyndt her på skolerne i årets løb. Jeg vil hermed gerne rette en stor tak til mine kollegaer for de mange indlæg og billeder, som er og bliver substansen i Årbogen - og for os alle her på skolen - et stolt ansigt ud ad til! I ønskes rigtig god læselyst med Årbogen 2012! Hans Elbæk Landbrugslærer Årbogen

6 update 2012 Nyheder og opdateringer fra både og TronsøSkolen. 6 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

7 Årets gang på update Af Kurt Østergaard I året efter skolens jubilæum er det rimeligt at kigge en smule tilbage. Vi fik fejret at skolen har eksisteret i 50 år. Vi har fejret det med en fin middag med kæmpe jubilæumskage for eleverne, og en fest for de der til daglig får skolen til at fungere. Hans Elbæk med flere havde lavet nogle fine tidsbilleder fra hvert af de mellemliggende årtier. Det er utroligt hvilken udvikling, der er sket i de 50 år. Eleverne under ledelse af Mie Thomsen lavede en dans til hvert årti, hvilket var en stor oplevelse. Lidt af alt det der er sket gennem årene er vist i jubilæumsbogen, som også blev udgivet i forbindelse med jubilæet. Udviklingen viser at der er rigtig mange der har ydet en kæmpe indsats for vore skoler. Det har gennem alle årene været en udfordring at drive skole på vores måde og det er det stadig, men også en stor tilfredsstillelse for os der arbejder med skolen. Landbrugets situation i forhold til vore elever Det har ind til nu været muligt at finde praktikpladser til stort set alle vore elever. Det er en stor styrke og en af grundene til at der er rimelig god tilslutning til uddannelsen i forhold til andre erhvervsuddannelser. Den finansielle krise og generelt lav indtjening har dog gjort det svært for en del af landmændene og har tvunget en del af dem til at stoppe produktionen. Til trods for at dette har stor indflydelse for de berørte landmænd ydes der ofte en stor indsats for at finde en løsning for berørte elever. Det er utrolig flot. Etableringsmæssigt er omsætningen stort set gået i stå. For 7-8 år siden var ejendommene forholdsvis dyre, men det var muligt at få dem finansieret. Nu er situationen at priserne er faldet væsentligt og der kan laves rimelige budgetter, men købene kan ikke finansieres. Jeg anbefaler vore elever at udnytte ventetiden til at dygtiggøre sig, blandt andet ved yderligere uddannelse, så de er klar når vi får mere normale forhold, som vil komme. Vi har en konference om emnet i december hvor emnet er Dansk Landbrug efter krisen Personalemæssigt er der sket meget i Vi har sagt farvel til vores smed, varmemester, opfinder m.m. Søren Peder Frandsen. Søren Peder er nu gået på pension, men kommer ind imellem og ser til sko- Årbogen

8 lens varme og vvs. Annmari Johansen fra rengøringen er i forbindelse med en sparerunde og efter ca. 20 år, stopper hun på skolen til december. Vi har gennem en del år udskudt en del vedligeholdelsesarbejder. For selv at kunne lave en større del af disse vedligeholdelsesarbejder har vi ansat en pedel der er særdeles velkvalificeret på det område. Der er Bjarne Eg, som har en tømrerbaggrund. Det har betydet at vi nu kan klare en del flere opgaver uden hjælp udefra. Som en af de der afløser Søren Peder har vi ansat Jens Rahbek som tekniklærer. Jens er ud over sin landbrugsuddannelse uddannet landbrugsmaskinsmed og har været lærer på Agroskolen. På svinelærersiden har vi gennem en periode haft timelærere inde. Vi har nu fastansat Mette Hygum Graversen, til hovedsagelig at tage sig af svineproduktion for de udenlandske elever. På kvægområdet har vi i efteråret haft hjælp af Bent Laursen, teknikeruddannet og økologisk landmand gennem mange år. Bent har hovedsagelig taget sig af de udenlandske elever. Stor tak til de der årene har ydet en stor indsats for skolerne og velkommen til de nye. Virksomhedslederprisen for efterårsholdet 2011 blev uddelt i foråret. Det er Landhusholdningsselskabet sammen med pengeinstitutter der uddeler prisen til landets bedste. Det blev en af vore elever, Henrik Henneberg der fik prisen. Det er specielt dejligt efter at der fra nogle større skoler har været antydninger af at niveauet på de små skoler er for lavet. Virksomhedsleder prisen kunne antyde det modsatte. På ledelsesområdet har vi endvidere indledt et samarbejde med IBC i Kolding omkring akademiuddannelse. En del af stoffet på lederuddannelsen ligger tæt på akademifagene, og vi tilbyder nu at eleverne sideløbende kan tage disse fag. I eferåret har vi tilbudt erhversøkonomi og vil tilbyde andre i forårsperioden, så eleverne får yderligere kompetencer og dermed forbedrer deres kompetencer og jobmuligheder. I løbet af 2012 har vi sammen med TronsøSkolen snakket meget fremtidsplaner. Det viser sig at der i øjeblikket ikke er politisk bevågenhed på De Frie Fagskoler og det går ud over taksametertilskuddene, og dermed det økonomiske fundament for skoleformen. Vi er meget afhængige af hinanden. Derfor er det nødvendigt at finder en fælles løsning, som kan tilgodese begge skoler. En af mulighederne er et tættere samarbejde omkring 10 klasse og dette er vi i gang med at beskri ve i øjeblikket. Elevforeningen har i året ydet en stor indsats for skolen. Det egentlige elevmøde er nu flyttet fra foråret, hvor det ofte faldt sammen med andre forårsaktiviteter til efteråret hvor det nu er sammen med høstfesten. I 2012 var det en kæmpe fest med omkring 450 deltagere. Vi nyder hver gang vi har besøg af gamle, glade elever og tror vi har fundet et godt koncept med høstfesten. Vi har dog også planer om at lave et arrangement i foråret hvor det igen bliver muligt for de tidligere elever at møde hinanden. Stor tak til alle for deres indsats for skolen i Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

9 Årets gang - ny linje på TronsøSkolen Af Toni Hessner update Når man skriver disse indlæg, så forstår man virkelig ikke hvordan tiden kan gå så hurtigt, men det gør den jo i et godt selskab, og det har vi jo haft. Rigtig mange dejlige elever og rigtig mange gode timer sammen er det blevet til. Vi har dog for første gang oplevet en elev tilbagegang i de 7 år jeg har vært på skolen, så efter ferien startede vi op med 84. Jeg tror det skyldes en efter reaktion på den finansielle krise og en afmatning i tilgang af elever på landsplan inden for efterskoler, højskoler og frie fagskoler. Det har også betydet, at vi har sagt farvel til nogle gode medarbejdere og samtidig fået en enkelt ny uddannet, hvor vi ikke kunne få kompetencerne til at hænge sammen i huset. Derforuden har vi også haft 2-3 ansatte på barsel, hvad vi naturligvis kun kan glæde os over, og her har vi så også haft og har fornøjelsen af nye folk udefra på nogle af disse poster. Omkring hele personalesituationen kan man godt tillade sig at sige, at de har været hårdt prøvet i år, da statens taxameter faldt med 15 % i forhold til året før. Det vil sige, at vi skulle løfte de samme opgaver, bare for mindre midler, da vi jo ikke umiddelbart bare sådan uden videre kan sende regningen vider til forældre og andre som skal betale for opholdet. Vi har løst udfordringen ved effektivisering og nytænkning på de steder hvor det var muligt. Det har blandt andet betydet, at eleverne på TronsøSkolen har fået flere fællesarealer at holde og i et vist omfang er elevholdne også blevet større, der hvor vi kunne forsvare det. For at sikre en bredere tilgang af elever, har vi nu delt gastronomi og design, så de fra næste sommer kommer til at fremgå som to linjer. Derforuden har vi i samarbejde med Grindsted Speedway og Grindsted Gokart lavet en ny linje: Ræs- motor- og mekanik også fra august 2013 Tanken er også at tiltrække flere drenge til skolen, da vi jo som bekendt har en stor del piger på hestelinjen. De frie fagskoler som TronsøSkolen er en del af er dog fortsat under pres fra regeringen, idet vi ikke har konkurrence lige vilkår sammenlignet med efterskoler og højskoler. Den besparelse som vi har været igennem, den har efterskolerne og højskolerne været forskånet for, da den blev trukket tilbage i forbindelse med den nuværende regerings tiltrædelse. Så selv om vi har et politisk rigtigt produkt, med gøremåls undervisning, livsstilspraktiske og erhvervsrettede fag og en undervisningsform som inkludere eleverne, så er der ingen ting der kan tages for givet. Dog vil jeg slutte af med at rose skoleformen med de kun 12 skoler, fordi de gør en fantastisk indsats for os alle, for at sikre os en plads i det uddannelses politiske landskab. Ligeledes vil jeg rette den samme tak til personalet på TronsøSkolen, der har taget forandringer og udfordringer med oprejst pande, således at elever og gæster har kunnet opleve en hverdag med både varme, tryghed og kvalitet. Årbogen

10 Skolens udenlandske elever Af Per Fink Nielsen 10 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

11 update Vi har i 2012 haft mange udenlandske elever på Grindsted Landbrugsskole. De fleste elever kommer fra Rumænien, vi har desuden haft enkelte elever fra henholdsvis Cameroun, Letland og Litauen. Vore udenlandske elever har alle uddannelsesaftaler med danske landmænd inden de påbegynder deres skoleforløb, og det er vi meget glade for af flere årsager. Det er vigtigt at de udenlandske elever har en indtægt imens de går på skole, det er vigtigt at eleverne ved hvor de skal hen når deres skoleforløb er afsluttet og det er vigtigt, at vi som skole har en landmand, med hvem vi kan samarbejde omkring elevens uddannelse. Jeg har i foråret 2012 været ude på praktiklandbrugene og besøge alle de elever vi har på 1. hovedforløb her i efteråret. Her fik jeg de fleste steder en positiv oplevelse, og føler at de udenlandske elever er værdsatte, velintegrerede og deltager i gårdens sociale liv på lige vilkår med de øvrige ansatte. De udenlandske elever er begyndt at vise interesse for at tage 2. hovedforløb her på skolen, og det er vi naturligvis glade for. Vi tilbyder ikke 2. hovedforløb på engelsk og derfor bliver de udenlandske elever grundigt kompetencevurderet inden vi laver en uddannelsesaftale, netop for at sikre, at de kan følge undervisningen sammen med vore danske elever. Da skolens elevtal i disse år overstiger antallet af sengepladser, har vi valgt at indkvartere de udenlandske elever på 1. hovedforløb i lejede lokaler her i byen, og det fungerer tilsyneladende til alles tilfredshed. Jeg håber dog at vi i fremtiden får sat spaden i jorden her på matriklen, med henblik på at kunne samle alle vore elever i nærheden af skolens mange dejlige fritidsfaciliteter. Der har i perioden været gennemført et større projekt omkring minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere i byggebranchen & primær landbrug. Projektet er foretaget af COWI i samarbejde med Frydendal Consult og Københavns Universitet, Sociologisk Institut. Projektet er foretaget med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. I forbindelse med dette projekt blev der bl.a. foretaget interviews med Grindsted Landbrugsskole, vore danske elever samt vore udenlandske elever. Resultatet af undersøgelsen blev præsenteret på en konference d. 16. november 2012, og der bliver desuden udarbejdet et idékatalog som primo 2013 vil være tilgængelig på Arbejdsmiljøforskningsfondens hjemmeside, samt på COWIs hjemmeside. Årbogen

12 Hvad sker der på udenlandsområdet i 2013? Vi regner med, i det kommende år, at få et lidt mindre antal udenlandske elever end vi har i På det kommende 1. hovedforløb nogle få vi nogle elever fra Ungarn, hvilket vi aldrig har prøvet før, dette skyldes at Dalum Landbrugsskole har overført disse elever til os, da Dalum ikke længere tilbyder undervisning på engelsk. Der arbejdes på at lave en studietur til Rumænien for nogle af lærerne her på skolen, så vi ved selvsyn får en mulighed for, at kunne forstå vore udenlandske elevers kultur, uddannelsessystem samt opleve en fattigdom der tvinger den unge generation til at søge lykken i udlandet herunder Danmark. Besøget i Rumænien viser sig måske at være så spændende, at vi fremover vælger at tilbyde vore danske elever at komme på studietur til Rumænien. Det kunne være dejligt at give vore danske elever mulighed for, at opleve det land hvor mange af deres arbejdskollegaer er født op opvokset. Jeg vil gerne takke praktiklandmænd og kollegaer for et godt samarbejde i 2012, og håber det nye år må bringe mange gode oplevelser med såvel danske som udenlandske elever. 12 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

13 Spændende opskrifter på retter og kager Af Britta Christensen Petit fours Prøv at bage dem selv, de er meget bedre end de købte. 1/4 kg kransekagemasse XX eller marcipan 1,5 dl sukker ca. ½ dl æggehvide Alle ingredienser røres sammen og fyldes i en sprøjtepose. Hvis dejen er for tyk og svær at trykke ud kan den varmes i mikroovnen til det er tyndt nok. Massen sprøjtes ud i toppe på en bageplade. Toppene pyntes med et coctailbær, valnødder eller hasselnødder. Bages ved 180 o i ca min. Rodfrugtfad i ovn En klassiker i de kolde måneder. Blandede rodfrugter ca. 1 kg. F.eks: Gulerødder Selleri Kartofler Løg Pastinakker Rødbeder Porre 2 spsk. olie lidt timian eller andre krydderurter salt og peber Fedtebrød En småkage fra da bedstemor var ung som smager lige så godt som navnet er klamt. 200 g mel ½ tsk hjortetakssalt 200 g margarine 100 g sukker 100 g kokosmel Mel og hjortetakssalt blandes og fedtstoffet smuldres i. Sukker og kokosmel tilsættes og dejen æltes sammen. Den trilles ud i 3 stænger, som lægges på en smurt plade og trykkes lidt flade. Bages min. ved 200 o. Glasur af flormelis og vand eller citron saft smørres på stængerne, mens de er lunkne. De skæres derefter ud i skrå snitter. De valgte grøntsager skæres i tern og skiver. Grøntsagerne lægges i et ildfast fad og drysses med olien og krydderierne. Vendes rundt og bages herefter i ovnen ved 225 o i ca. 1 time. Grøntsagerne vendes rundt nogle gange under bagningen. Grøntsagerne skal stadig være lidt hårde og sprøde ved serveringen. Ibens pebernødder En simpel men rigtig lækker pebernøddeopskrift 250 g margarine 250 g sukker 1 dl fløde 500 g mel 1 tsk. kardemomme 1 tsk. kanel 1 tsk. natron 1 tsk. bagepulver Det hele blandes sammen. Dejen kan med fordel hvile i køleskab en tid, men kan også udelades. Ælt dejen og rul den ud i fingertykke pølser på et melet bord. Skær dejen ud i meget små stykker. Læg nødderne på bagepapir. Bages ved 200 o C i minutter. Citronis Isen er blød og cremet som en god flødeis og så har den en helt vidunderlig frisk smag af citron. 4 pasteuriserede æggeblommer 200 g sukker Saft af 2 citroner ½ liter piskefløde Pisk æggeblommer og sukker hvidt. Pres citronerne og rør saften i æggesnapsen. Pisk fløden til skum og vend den i æggemassen. Hæld cremen i en form og dæk den med et tætsluttende låg eller folie Frys cremen i min. 4 timer. Årbogen update

14 Skolens Landbrugspraktikværter 2012 Af Sejer Hansen 14 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

15 update At være landmand med en stor og effektiv husdyrproduktion, og samtidig være tilknyttet landbrugsskolen, giver store udfordringer i hverdagen. Skolen har mulighed for, at tilbyde eleverne praktik ved mink, grise og kvæg. De praktikværter vi har tilknyttet skolen, har igennem året deltaget positiv i elevernes praktiske indlæring, og ved afslutningen af praktikforløbet udfyldt deres praktiklogbog. At stå i stalddøren, og modtage fremmede elever flere uger om året, er udfordrende for både praktikværter, hans medarbejdere og vores elever. Ca. 80 % af de elever der kommer på landbrugsskole, er ikke fra landbrugserhvervet. Det betyder rigtig meget for eleverne, at de får en god og positiv oplevelse fra den første dag, og det gør landmændene meget ud af, de har erfaring med vores elever, de kan hurtig fornemme elevernes tryghed i staldmiljøet. Eleven deltager også i familiens daglige rytme, de spiser sammen og kommer derved tæt på alle, der er tilknyttet gårdens familie og ansatte. Elever i dag er meget afklaret med deres husdyrvalg, derfor er det vigtig, at de kommer ud, og møder flere forskellige husdyrgrupper. Eleverne ændrer tit, de fordomme som de havde eller forestillede sig inden de kom i skolepraktik, så en arbejdsdag kan godt flytte grænser. Når eleverne mødes på skolen efter praktikdagene, bliver der diskuteret og fortalt om alle de oplevelser de har været igennem i løbet af praktikdagene. Når jeg tænker fremtidens elever, ser jeg en fremtid hvor skolepraktikken skal udvides til minimum en uges praktik, vi har i år haft enkelte elever ude i flere dage, og det virker meget positiv. Jeg vil på skolens vegne slutte med en stor tak til praktiklandmændene, tak for samarbejdet i årets løb, samtidig vil jeg ønske alle et godt nytår. Årbogen

16 Nyt personale Bent Laursen Jeg hedder Bent Laursen er 47 år. Jeg er ansat fra august 2012, og underviser de engelsk talende elever i kvæg og biologi. Uddannet landbrugstekniker på Nordisk Landboskole. Har været selvstændig mælkeproducent i 20 år, heraf 14 år som økolog. Fritiden bruger jeg på familien, bestyrelsesarbejde i den lokale fodboldklub og på at gå på jagt her i efterårssæsonen. Jeg er gift med Anette og vi har 3 børn på 16, 13 og 11 år. Jens Rahbek Jeg blev ansat på landbrugsskolen den Mine undervisningsfag er hovedsagelig værkstedslære, teknik og idræt. Min baggrund er en uddannelse som traktormekaniker samt en agrarøkonomuddannelse. Min praktiske baggrund har jeg fra 11 år som selvstændig mælkeproducent, 4 år som sælger i landbrugsmaskinbranchen samt 2½ år som underviser på Agroskolen. Jeg har gennem mange år dyrket gymnastik og har også et ophold på Viborg gymnastikhøjskole med i bagagen. Hjemme i den lokale forening har jeg trænet børnegymnastik gennem mange år. Privat bor jeg i Borris på ejendommen som jeg havde mælkeproduktion på, jorden er forpagtet ud, så jeg har tid til at nyde naturen efter fyraften. Jeg er gift med Birgit og har 2 piger på 15 år som går på Vedersø Idrætsefterskole, samt en dreng på 8 år som går i Borris skole. Jeg håber med min ansættelse på Grindsted Landbrugsskole at jeg kan medvirke til at give de unge et lærerigt og udbytterigt ophold. Bjarne Eg Andersen Jeg hedder Bjarne Eg Andersen er 45 år, og blev ansat på landbrugsskolen fra januar 2012 som pedel. Jeg er uddannet tømrer og har siden svendebrevet i 1988 arbejdet med næsten alt indenfor byggeri,bla med 3 år i Tyskland og en sæson på Grønland. Privat bor jeg i Sdr Omme er gift med Pia, har en søn på 16 år og en datter på 14 år. Fritiden bruges sammen med familien og med at gå på jagt. 16 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

17 Malene Falk Kramer Mette H. Graversen Vivian Thorup update Ny på kontoret Jeg hedder Malene Falk Kramer og har siden marts 2012 været ansat på kontoret på TronsøSkolen og Grindsted Landbrugsskole. I 2004 afsluttede jeg kontoruddannelsen hos et entreprenørfirma i Grindsted, og siden har jeg også været ansat på kontor hos et lokalt tømrerfirma. Det har altså været byggebranchen jeg hidtil har bevæget mig rundt i, så det er meget nyt og spændende at komme til en skole, hvor arbejdsopgaverne er noget anderledes, og hvor der næsten konstant er fuld af (dejlig) liv. Jeg er født og opvokset i Grindsted, og har dermed altid kendt til skolen, og er glad for at være blevet en del af den. Fritiden bruges primært på familien, som består af min mand Kim og vores datter Cecilie på 2 år. Vi bor ved Engsøen i Grindsted, i et hus vi selv var med til at bygge i Svineundervisning på engelsk!! En udfordring jeg ikke ville være foruden og derfor greb jeg chancen for at blive en del af fællesskabet på Grindsted Landbrugsskole. Jeg startede som vikar marts 2012 og blev kastet ind midt i skoleforløbet. Nerverne sad uden på tøjet, men forsvandt dog hurtigt, da det viste sig at være et hold fantastiske unge mennesker. I August blev jeg fastansat som svineunderviser for de rumænske elever. Desuden varetager jeg svineundervisningen for 10. klasse land. Jeg selv er uddannet landmand, selvfølgelig med svin som speciale! Jeg har arbejdet på flere forskellige bedrifter indenfor svin samt en enkelt med heste. Derudover har jeg arbejdet på landbrugsrådgivningen med driftsbudgetter og hjælp til udarbejdelse af E-kontroller på div. bedrifter. Efter mange år har køkkenet på skolen igen fået en lærling. Mit navn er Vivian Thorup 27 år, og uddannet bager, men det er mad jeg elsker at lave. Har store forventninger til at lære en masse om gamle og nye opskrifter og ikke mindst om kost og ernæring. Er sikker på, at jeg er havnet det rigtige sted, med mulighed for udvikling og med indflydelse. Ser meget frem til de næste 3 år hos Aase og Yvonne. Jeg er 33 år gammel og mor til 4 fantastiske prinsesser. Årbogen

18 events 2012 Her finder du de fedeste begivenheder i årets løb bl.a. de årlige studieture og gallafesten 18 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

19 Brug medierne offensivt! events Af Martha Voss, Landbrugslærer Dette var budskabet, da virksomhedslederne en dag i oktober havde besøg af journalist Claus Quidding. Claus har gennem en årerække hjulpet skolen med at få pressemeddelelser i aviser og blade, og han kender til landbruget, såvel som medieverdenen. I skal gå ud og fortælle historierne til aviserne. Journalisterne skriver om det, de får ind, og her er det jer, der kan være med til at sætte avisoverskrifterne. Brug pressen som samarbejdspartner så I kan komme i kontakt med forbrugere, naboer, politikere. Kunsten er så at finde den gode historie, og dette fik virksomhedseleverne lov at øve sig på. Hvilke ting kan vi skrive om? Jo, hvis vi nu åbner en gårdbutik, eller børnehaven var forbi og klappe kalvene, eller hvordan synes vi høsten er gået og så videre. Tænk på, at journalisterne ved ikke ret meget om landbruget, det er jeres opgave at fortælle dem om, hvor godt I gør jeres arbejde. Eleverne fik også lov at prøve at blive tage med bukserne nede i rollespil, hvor en journalist ringede op for at høre, hvad det er for noget med at der var løbet gylle ned over markerne til åen. Så er det om at bevare hovedet koldt og fortælle sandheden samt at man har fået repareret den pumpe, der var gået itu og man har gået og ryddet op efter uheldet. Journalisten ringer nemlig ikke for at svine jer til, men for at finde ud af, om det tip, han har fået er en historie, eller bare et hændeligt uheld. Et godt råd, som Claus kunne give til den, der bliver ringet op af en journalist på et tidspunkt, hvor man måske står med en traktor der er kørt fast i mudderet og prøver at grave den op eller anden presserende situation: Lad være med at begynde at svare febrilsk. Sig, du sidder i et vigtigt møde og bed journalisten skrive en mail til dig om emnet, så vil du ringe tilbage, når du kan. Så kan du nå at tænke dig om, og svare i god ro og orden, og så kommer du til at fremstå troværdig. Årbogen

20 TronsøSkolens Italienstur 2012 Af Ella Thomsen Turen bød på særdeles udfordrende aktiviteter såsom huleklatring, hulevandring, mountainbike og trekking. Her er vi nået til toppen efter 2 timers uafbrudt vandring. De øvrige aktiviteter nærmede sig ekstremsportsniveau, så der blev rokket ved nogle grænser på denne tur. 20 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

21 events I Lucca oplevede vi ægte italiensk bystemning. Det er en charmerende lille by ( indb.) som med sine mange kirke, tårne og renæssancepaladser bærer præg af år med handel og rigdom. De skønne spiselige souvenirs er der rigelig af i Lucca. Her gælder det den møre skinke, pølserne, osten, olivenolien og ikke mindst den dejlige toscanske vin. Lucca er også de 100 kirkers by. Mange af kirkerne bliver i dag brugt til kunstudstillinger og andre kulturaktiviteter. Piger er også interesseret i Lamborghini. Bilkenderen ser det straks. En Lamborghini. Vi fik en fantastisk rundvisning på fabrikken, hvor alle biler er bestilt inden produktionen går i gang. Fabrikken havde netop modtaget en bestilling fra Det Spanske Kongehus. Lamborghini har også produceret en politibil. Årbogen

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 På de næste sider finder opskrifterne til mellemmåltiderne i kostplansforslaget. Husk at mælk i kaffen kan være det, der gør det svært at komme ned i vægt! altså hvis du

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Søby s kager på pinde

Søby s kager på pinde Annette Søby Ida-Marie, Magnus og Oliver Søby s kager på pinde mellemgaard Søby s kager på pinde PopCakes 2011 Annette Søby, Ida-Marie, Magnus, Oliver og forlaget mellemgaard Sat med Century Gothic og

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 Det er sommer, himlen er blå, og havens frugtbuske bugner af bær... Vil du fryde dine smagsløg med hjemmelavet saft, marmelade og andre søde

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Biavlerens. egne honningopskrifter

Biavlerens. egne honningopskrifter Biavlerens egne honningopskrifter Laks med honning 4 stk. laks á 125 g 1 spsk. olie 15 g smør 3 spsk. honning 40 g frisk ingefær 2 stk. lime Steg laksen gylden på begge sider, drys med salt og peber. Rør

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul 10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul Marcipan 4 portioner 1 tsk. mandelessens evt. frugtfarve 100 g kartoffel, kogt 1 tsk. sødemiddel (SØD) Alle ingredienserne moses sammen, tørres

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Opskrifter fra Høstpicnic 2014

Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Om æbler Æblet er nok den mest anvendelige frugt, vi har i Danmark. Et æble kan gnaskes og smaskes, men kan også bruges både i det søde, sure og salte køkken. Prøv fx revet

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår.

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår. Guldbrudeparret den 28. april Mille og Inge Mille Tina på hendes 50 års fødselsdag Panama Kanalen Leguan i Costa Rica Hejre i Costa Rica Dødningehoved abe i Costa Rica 2012 Vi ønsker en glædelig Jul og

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

C AMPINGKOKKEN. - kogebogen til den kulinariske campist

C AMPINGKOKKEN. - kogebogen til den kulinariske campist C AMPINGKOKKEN - kogebogen til den kulinariske campist CAMPINGKOKKEN En kulinarisk rejse i campingvognen Henning Kohl Køkkenchef Camping er nærvær god tid. Væk fra den stressede dagligdag. Camping er tid

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet Goddag Kære Læser Og velkommen til endnu et fredagsbrev. Men hov tænker De nok, I dag er det jo lørdag Og der Kære Læser har De en god pointe. Fredagsbrevet er simpelthen først blevet færdigt i dag. Vi

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Opskriften på julehygge...

Opskriften på julehygge... Man tager: Opskriften på julehygge... Opskriftshæfte Nr. 5 Kvalitet er den bedste opskrift. Man tager: - et par timer fri fra juleræset... Julen er for de fleste en hektisk tid med masser af ting, der

Læs mere

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN MED LETTE, LÆKRE RETTER Let og lækkert Sommermad er meget mere end pølser og grillmad. Bliv inspireret

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Giv påskebuffeten en sød slutning Bagværk kager Desserter. 10 lækre opskrifter

Giv påskebuffeten en sød slutning Bagværk kager Desserter. 10 lækre opskrifter Giv påskebuffeten en sød slutning Bagværk kager Desserter 10 lækre opskrifter Påskedessert 4 portioner Luftig nydelse i portionsstørrelse 3 dl cremefraiche 38% 1 dl Dansukker Økologisk rørsukker 2 økologiske

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Højager Tidende december, 2014

Højager Tidende december, 2014 Højager Tidende december, 2014 1 I Redaktionen: Johnny (Køkkenet) Tonni (STU) Benjamin (STU) LEDER køer, grise og forskellige smådyr på gården. Nu er der igen dyr på gården: 9 får og en vædder, 6 silkehøns,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration Den lækre Kartoffel Opskrifter & inspiration Grov kartoffelmos med selleri Til hverdag og fest Den taknemlige kartoffel kan bruges til både hverdag og fest i mange variationer. Kartoflen er og har siden

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI GRØD OG MYSLI Rugbrødsdrys 300 g tørt rugbrød 100 g muscovado sukker Skal af en usprøjtet citron 100 g fint hakkede mandler Riv rugbrødet på et rivejern og kom i et ovnfast fad. Bland rugbrødskrummer med

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere