Å r s s k r i f t f o r G r i n d s t e d L a n d b r u g s s ko l e o g T r o n s ø S ko l e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s s k r i f t f o r G r i n d s t e d L a n d b r u g s s ko l e o g T r o n s ø S ko l e n"

Transkript

1 ÅrBOGen 12 Å r s s k r i f t f o r G r i n d s t e d L a n d b r u g s s ko l e o g T r o n s ø S ko l e n Italien Tanzania Gallafest Om Lamborghinier, betagende landskaber og vin og tapas Oplevelser fra det varme og smukke Afrika side 20 side 24 Som traditionen foreskriver løb årets bal af stablen med pomp og pragt side 28 Årbogen

2 Fra bestyrelsen: Af Henning Urup Som overskriften antyder, tager mit skriv til denne årbog af flere årsager sit udgangspunkt i det våde element. Helt konkret har jeg de første 9 dage her i november tømt 71 mm af vandmåleren oven i de godt 300 mm vi fik i oktober og september. Markerne sejler og den majs, der endnu ikke er høstet bliver svær at få i land. Og den vintersæd, som nåede at blive sået, gisper efter tørvejr for ikke at drukne. Billedligt talt kan man også sige, at hele det danske samfund er ude på en gevaldig sejlads, hvor en del gamle dyder og normer er ved at komme i havsnød. Baggrunden er, som jeg også nævnte i sidste års årbog, den verdensomspændende finanskrise, som begyndte i 2008, men som man desværre ikke kan se til ende på endnu. Samfundsøkonomien er sat på prøve med lavere skatte- og afgiftsgrundlag, sammen med flere på overførselsindkomster. Besparelser er nødvendige og har foreløbig gjort op med efterlønnen, ført til en dagpengereform og indskrænkninger på en lang række områder. Krisen skyldes de alt for høje lønninger i Danmark og i den vestlige verden generelt, som har ført til alt for høje ejendomspriser og et overforbrug af offentlige midler med et deraf følgende alt for høj skattetryk, som gør det svært nu at få lønnen ned igen. Lønniveauet gør det svært at konkurrere med udlandet og danske virksomheder importerer billigere udenlandsk arbejdskraft, som aldrig før i forsøg på at overleve. Rengøringsdamen kan være fra Indien, au pairen fra Filippinerne, taxachaufføren fra Mellemøsten, jordbærplukkeren fra Letland, mureren fra Polen osv. Halvdelen af landbrugsmedhjælperne i de danske stalde er nu fra Østeuropa. Samtidig eksporteres omkring en tredjedel af vores smågriseproduktion til udlandet fordi produktionsvilkårene der er markant bedre. Politikerne har tilsyneladende ikke fattet alvoren af det forhold og i stedet for at 2 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

3 Er der land i sigte? forbedre vilkårene, kommer de blot med endnu flere påbud og forbud og afgifter. Seneste af slagsen er loven om randzoner, hvor det ikke er tilladt at dyrke de sidste 10 meter ud til et vandløb og samtidig skal der være fri adgang for offentligheden til at færdes her. Grundloven krænkes åbenlyst. Kortmaterialet til udpegning af vandløbene er lavet af lavtlønnede i Indien, og er så fyldt med fejl, at man simpelthen ikke kan tage det seriøst. Protestgrupper i landbruget opfordrer direkte til lovbrud og derfor gør man som landmand nu det, man selv finder rimeligt. Jo, de gamle dyder og normer er sat på prøve. For få år siden var de unge landmænds problem, at man ikke kunne købe jord til rentable priser, nu er prisen kommet ned, men nu er der ingen banker, der har midler til at kunne hjælpe de unge i gang. Så dansk landbrug befinder sig i øjeblikket i en ekstrem fastlåst situation og de unge kan med god ret spørge, hvornår "er der land i sigte", hvor man kan få foden under eget bord? På udvikler tingene sig til gengæld på et stabilt niveau med et solidt og bredt udbud af undervisning fra grundskole til agrarøkonom. Og i den verden de unge skal ud og agere i, bliver der brug for al den viden vi kan udstyre dem med. Elevtallet på TronsøSkolen er pænt med 85 elever og skolen udfylder en vigtig mission ved at udvikle og forberede unge til arbejdsmarkedet eller til uddannelse. Men skolen har også mærket krisen. Taxametertilskuddet fra staten er reduceret med 15%, på trods af det ædle formål skolen tjener og hvis det var svært før, at få balance i budgettet, så er det nærmest umuligt nu. Det er en udfordring, der giver mange overvejelser. Skal skolen omdannes fra "fri fagskole" til efterskole eller til en kombination af de to skoleformer. Vores elever er overvejende 10.kl. så springet er ikke så stort til også at have 9. kl. med i efterskoleregi. Undervisningen skal tilrettelægges forskelligt efter afgangseksamen for 9.kl. og aldersforskellen op til de ældste elever på landmandsuddannelsen bliver øget hvilket der også skal tages højde for med nogle tiltag i hverdagen. Der er her sidst på året sat et arbejde i gang, der skal afdække fordele og ulemper ved evt. at udvikle skolen ad den vej. Selv om hovedparten af mit skriv ikke kan siges, at være det gladeste budskab at udsende med Årbogen her op til jul, så er vi i bestyrelsen alligevel fortrøstningsfulde. De to skoler supplerer hinanden godt og har stor synergieffekt af sameksistensen under samme tag. Vi har gode rammer og en særdeles engageret medarbejderstab. I skoleverdenen skal man altid være indstillet på forandring, klar til at møde udfordringer og i stand til at gribe muligheder. Og det har vi tænkt os at blive ved med. Årbogen

4 UPDATE event info 7 Årets gang 19 Brug medierne offensivt! 30 Personale 9 Årets gang - ny linje på TronsøSkolen 20 TronsøSkolens Italienstur 24 Tur til Tanzania 32 Elevforeningen 10 Skolens udenlandske elever 28 Gallafest Spændende opskrifter 14 Skolens landbrugspraktikværter 16 Nye lærere 4 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

5 Forord Kære læser! 2012 har været begivenhedsrigt, fyldt med travlhed og mange aktiviteter på skolerne. Hverdagen her, er naturligvis meget præget af et godt kostskolemiljø, hvor vi er mange aldersgrupper, som skal fungere sammen. Det giver et godt fællesskab, som sammen med et højt fagligt niveau i den daglige undervisning er noget meget væsentlig for elevernes personlige udvikling! Året har også været året efter jubilæumsåret, men det har ikke betydet mindre travlhed af den grund. Vi håber denne Årbog, igen vil være med til at give et billede af de mange oplevelser, hændelser og historier, som skal fortælles her i bogen! Der vil bl.a. være mulighed for at læse om turen til Tanzania med 2.HF eleverne, hvor de fik muligheden for at opleve det rigtige Afrika. Læs også om de spændende indlæg fra den faglige undervisning og endelig skal vi ikke glemme, at præsentere de nye ansigter, som er begyndt her på skolerne i årets løb. Jeg vil hermed gerne rette en stor tak til mine kollegaer for de mange indlæg og billeder, som er og bliver substansen i Årbogen - og for os alle her på skolen - et stolt ansigt ud ad til! I ønskes rigtig god læselyst med Årbogen 2012! Hans Elbæk Landbrugslærer Årbogen

6 update 2012 Nyheder og opdateringer fra både og TronsøSkolen. 6 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

7 Årets gang på update Af Kurt Østergaard I året efter skolens jubilæum er det rimeligt at kigge en smule tilbage. Vi fik fejret at skolen har eksisteret i 50 år. Vi har fejret det med en fin middag med kæmpe jubilæumskage for eleverne, og en fest for de der til daglig får skolen til at fungere. Hans Elbæk med flere havde lavet nogle fine tidsbilleder fra hvert af de mellemliggende årtier. Det er utroligt hvilken udvikling, der er sket i de 50 år. Eleverne under ledelse af Mie Thomsen lavede en dans til hvert årti, hvilket var en stor oplevelse. Lidt af alt det der er sket gennem årene er vist i jubilæumsbogen, som også blev udgivet i forbindelse med jubilæet. Udviklingen viser at der er rigtig mange der har ydet en kæmpe indsats for vore skoler. Det har gennem alle årene været en udfordring at drive skole på vores måde og det er det stadig, men også en stor tilfredsstillelse for os der arbejder med skolen. Landbrugets situation i forhold til vore elever Det har ind til nu været muligt at finde praktikpladser til stort set alle vore elever. Det er en stor styrke og en af grundene til at der er rimelig god tilslutning til uddannelsen i forhold til andre erhvervsuddannelser. Den finansielle krise og generelt lav indtjening har dog gjort det svært for en del af landmændene og har tvunget en del af dem til at stoppe produktionen. Til trods for at dette har stor indflydelse for de berørte landmænd ydes der ofte en stor indsats for at finde en løsning for berørte elever. Det er utrolig flot. Etableringsmæssigt er omsætningen stort set gået i stå. For 7-8 år siden var ejendommene forholdsvis dyre, men det var muligt at få dem finansieret. Nu er situationen at priserne er faldet væsentligt og der kan laves rimelige budgetter, men købene kan ikke finansieres. Jeg anbefaler vore elever at udnytte ventetiden til at dygtiggøre sig, blandt andet ved yderligere uddannelse, så de er klar når vi får mere normale forhold, som vil komme. Vi har en konference om emnet i december hvor emnet er Dansk Landbrug efter krisen Personalemæssigt er der sket meget i Vi har sagt farvel til vores smed, varmemester, opfinder m.m. Søren Peder Frandsen. Søren Peder er nu gået på pension, men kommer ind imellem og ser til sko- Årbogen

8 lens varme og vvs. Annmari Johansen fra rengøringen er i forbindelse med en sparerunde og efter ca. 20 år, stopper hun på skolen til december. Vi har gennem en del år udskudt en del vedligeholdelsesarbejder. For selv at kunne lave en større del af disse vedligeholdelsesarbejder har vi ansat en pedel der er særdeles velkvalificeret på det område. Der er Bjarne Eg, som har en tømrerbaggrund. Det har betydet at vi nu kan klare en del flere opgaver uden hjælp udefra. Som en af de der afløser Søren Peder har vi ansat Jens Rahbek som tekniklærer. Jens er ud over sin landbrugsuddannelse uddannet landbrugsmaskinsmed og har været lærer på Agroskolen. På svinelærersiden har vi gennem en periode haft timelærere inde. Vi har nu fastansat Mette Hygum Graversen, til hovedsagelig at tage sig af svineproduktion for de udenlandske elever. På kvægområdet har vi i efteråret haft hjælp af Bent Laursen, teknikeruddannet og økologisk landmand gennem mange år. Bent har hovedsagelig taget sig af de udenlandske elever. Stor tak til de der årene har ydet en stor indsats for skolerne og velkommen til de nye. Virksomhedslederprisen for efterårsholdet 2011 blev uddelt i foråret. Det er Landhusholdningsselskabet sammen med pengeinstitutter der uddeler prisen til landets bedste. Det blev en af vore elever, Henrik Henneberg der fik prisen. Det er specielt dejligt efter at der fra nogle større skoler har været antydninger af at niveauet på de små skoler er for lavet. Virksomhedsleder prisen kunne antyde det modsatte. På ledelsesområdet har vi endvidere indledt et samarbejde med IBC i Kolding omkring akademiuddannelse. En del af stoffet på lederuddannelsen ligger tæt på akademifagene, og vi tilbyder nu at eleverne sideløbende kan tage disse fag. I eferåret har vi tilbudt erhversøkonomi og vil tilbyde andre i forårsperioden, så eleverne får yderligere kompetencer og dermed forbedrer deres kompetencer og jobmuligheder. I løbet af 2012 har vi sammen med TronsøSkolen snakket meget fremtidsplaner. Det viser sig at der i øjeblikket ikke er politisk bevågenhed på De Frie Fagskoler og det går ud over taksametertilskuddene, og dermed det økonomiske fundament for skoleformen. Vi er meget afhængige af hinanden. Derfor er det nødvendigt at finder en fælles løsning, som kan tilgodese begge skoler. En af mulighederne er et tættere samarbejde omkring 10 klasse og dette er vi i gang med at beskri ve i øjeblikket. Elevforeningen har i året ydet en stor indsats for skolen. Det egentlige elevmøde er nu flyttet fra foråret, hvor det ofte faldt sammen med andre forårsaktiviteter til efteråret hvor det nu er sammen med høstfesten. I 2012 var det en kæmpe fest med omkring 450 deltagere. Vi nyder hver gang vi har besøg af gamle, glade elever og tror vi har fundet et godt koncept med høstfesten. Vi har dog også planer om at lave et arrangement i foråret hvor det igen bliver muligt for de tidligere elever at møde hinanden. Stor tak til alle for deres indsats for skolen i Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

9 Årets gang - ny linje på TronsøSkolen Af Toni Hessner update Når man skriver disse indlæg, så forstår man virkelig ikke hvordan tiden kan gå så hurtigt, men det gør den jo i et godt selskab, og det har vi jo haft. Rigtig mange dejlige elever og rigtig mange gode timer sammen er det blevet til. Vi har dog for første gang oplevet en elev tilbagegang i de 7 år jeg har vært på skolen, så efter ferien startede vi op med 84. Jeg tror det skyldes en efter reaktion på den finansielle krise og en afmatning i tilgang af elever på landsplan inden for efterskoler, højskoler og frie fagskoler. Det har også betydet, at vi har sagt farvel til nogle gode medarbejdere og samtidig fået en enkelt ny uddannet, hvor vi ikke kunne få kompetencerne til at hænge sammen i huset. Derforuden har vi også haft 2-3 ansatte på barsel, hvad vi naturligvis kun kan glæde os over, og her har vi så også haft og har fornøjelsen af nye folk udefra på nogle af disse poster. Omkring hele personalesituationen kan man godt tillade sig at sige, at de har været hårdt prøvet i år, da statens taxameter faldt med 15 % i forhold til året før. Det vil sige, at vi skulle løfte de samme opgaver, bare for mindre midler, da vi jo ikke umiddelbart bare sådan uden videre kan sende regningen vider til forældre og andre som skal betale for opholdet. Vi har løst udfordringen ved effektivisering og nytænkning på de steder hvor det var muligt. Det har blandt andet betydet, at eleverne på TronsøSkolen har fået flere fællesarealer at holde og i et vist omfang er elevholdne også blevet større, der hvor vi kunne forsvare det. For at sikre en bredere tilgang af elever, har vi nu delt gastronomi og design, så de fra næste sommer kommer til at fremgå som to linjer. Derforuden har vi i samarbejde med Grindsted Speedway og Grindsted Gokart lavet en ny linje: Ræs- motor- og mekanik også fra august 2013 Tanken er også at tiltrække flere drenge til skolen, da vi jo som bekendt har en stor del piger på hestelinjen. De frie fagskoler som TronsøSkolen er en del af er dog fortsat under pres fra regeringen, idet vi ikke har konkurrence lige vilkår sammenlignet med efterskoler og højskoler. Den besparelse som vi har været igennem, den har efterskolerne og højskolerne været forskånet for, da den blev trukket tilbage i forbindelse med den nuværende regerings tiltrædelse. Så selv om vi har et politisk rigtigt produkt, med gøremåls undervisning, livsstilspraktiske og erhvervsrettede fag og en undervisningsform som inkludere eleverne, så er der ingen ting der kan tages for givet. Dog vil jeg slutte af med at rose skoleformen med de kun 12 skoler, fordi de gør en fantastisk indsats for os alle, for at sikre os en plads i det uddannelses politiske landskab. Ligeledes vil jeg rette den samme tak til personalet på TronsøSkolen, der har taget forandringer og udfordringer med oprejst pande, således at elever og gæster har kunnet opleve en hverdag med både varme, tryghed og kvalitet. Årbogen

10 Skolens udenlandske elever Af Per Fink Nielsen 10 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

11 update Vi har i 2012 haft mange udenlandske elever på Grindsted Landbrugsskole. De fleste elever kommer fra Rumænien, vi har desuden haft enkelte elever fra henholdsvis Cameroun, Letland og Litauen. Vore udenlandske elever har alle uddannelsesaftaler med danske landmænd inden de påbegynder deres skoleforløb, og det er vi meget glade for af flere årsager. Det er vigtigt at de udenlandske elever har en indtægt imens de går på skole, det er vigtigt at eleverne ved hvor de skal hen når deres skoleforløb er afsluttet og det er vigtigt, at vi som skole har en landmand, med hvem vi kan samarbejde omkring elevens uddannelse. Jeg har i foråret 2012 været ude på praktiklandbrugene og besøge alle de elever vi har på 1. hovedforløb her i efteråret. Her fik jeg de fleste steder en positiv oplevelse, og føler at de udenlandske elever er værdsatte, velintegrerede og deltager i gårdens sociale liv på lige vilkår med de øvrige ansatte. De udenlandske elever er begyndt at vise interesse for at tage 2. hovedforløb her på skolen, og det er vi naturligvis glade for. Vi tilbyder ikke 2. hovedforløb på engelsk og derfor bliver de udenlandske elever grundigt kompetencevurderet inden vi laver en uddannelsesaftale, netop for at sikre, at de kan følge undervisningen sammen med vore danske elever. Da skolens elevtal i disse år overstiger antallet af sengepladser, har vi valgt at indkvartere de udenlandske elever på 1. hovedforløb i lejede lokaler her i byen, og det fungerer tilsyneladende til alles tilfredshed. Jeg håber dog at vi i fremtiden får sat spaden i jorden her på matriklen, med henblik på at kunne samle alle vore elever i nærheden af skolens mange dejlige fritidsfaciliteter. Der har i perioden været gennemført et større projekt omkring minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere i byggebranchen & primær landbrug. Projektet er foretaget af COWI i samarbejde med Frydendal Consult og Københavns Universitet, Sociologisk Institut. Projektet er foretaget med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. I forbindelse med dette projekt blev der bl.a. foretaget interviews med Grindsted Landbrugsskole, vore danske elever samt vore udenlandske elever. Resultatet af undersøgelsen blev præsenteret på en konference d. 16. november 2012, og der bliver desuden udarbejdet et idékatalog som primo 2013 vil være tilgængelig på Arbejdsmiljøforskningsfondens hjemmeside, samt på COWIs hjemmeside. Årbogen

12 Hvad sker der på udenlandsområdet i 2013? Vi regner med, i det kommende år, at få et lidt mindre antal udenlandske elever end vi har i På det kommende 1. hovedforløb nogle få vi nogle elever fra Ungarn, hvilket vi aldrig har prøvet før, dette skyldes at Dalum Landbrugsskole har overført disse elever til os, da Dalum ikke længere tilbyder undervisning på engelsk. Der arbejdes på at lave en studietur til Rumænien for nogle af lærerne her på skolen, så vi ved selvsyn får en mulighed for, at kunne forstå vore udenlandske elevers kultur, uddannelsessystem samt opleve en fattigdom der tvinger den unge generation til at søge lykken i udlandet herunder Danmark. Besøget i Rumænien viser sig måske at være så spændende, at vi fremover vælger at tilbyde vore danske elever at komme på studietur til Rumænien. Det kunne være dejligt at give vore danske elever mulighed for, at opleve det land hvor mange af deres arbejdskollegaer er født op opvokset. Jeg vil gerne takke praktiklandmænd og kollegaer for et godt samarbejde i 2012, og håber det nye år må bringe mange gode oplevelser med såvel danske som udenlandske elever. 12 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

13 Spændende opskrifter på retter og kager Af Britta Christensen Petit fours Prøv at bage dem selv, de er meget bedre end de købte. 1/4 kg kransekagemasse XX eller marcipan 1,5 dl sukker ca. ½ dl æggehvide Alle ingredienser røres sammen og fyldes i en sprøjtepose. Hvis dejen er for tyk og svær at trykke ud kan den varmes i mikroovnen til det er tyndt nok. Massen sprøjtes ud i toppe på en bageplade. Toppene pyntes med et coctailbær, valnødder eller hasselnødder. Bages ved 180 o i ca min. Rodfrugtfad i ovn En klassiker i de kolde måneder. Blandede rodfrugter ca. 1 kg. F.eks: Gulerødder Selleri Kartofler Løg Pastinakker Rødbeder Porre 2 spsk. olie lidt timian eller andre krydderurter salt og peber Fedtebrød En småkage fra da bedstemor var ung som smager lige så godt som navnet er klamt. 200 g mel ½ tsk hjortetakssalt 200 g margarine 100 g sukker 100 g kokosmel Mel og hjortetakssalt blandes og fedtstoffet smuldres i. Sukker og kokosmel tilsættes og dejen æltes sammen. Den trilles ud i 3 stænger, som lægges på en smurt plade og trykkes lidt flade. Bages min. ved 200 o. Glasur af flormelis og vand eller citron saft smørres på stængerne, mens de er lunkne. De skæres derefter ud i skrå snitter. De valgte grøntsager skæres i tern og skiver. Grøntsagerne lægges i et ildfast fad og drysses med olien og krydderierne. Vendes rundt og bages herefter i ovnen ved 225 o i ca. 1 time. Grøntsagerne vendes rundt nogle gange under bagningen. Grøntsagerne skal stadig være lidt hårde og sprøde ved serveringen. Ibens pebernødder En simpel men rigtig lækker pebernøddeopskrift 250 g margarine 250 g sukker 1 dl fløde 500 g mel 1 tsk. kardemomme 1 tsk. kanel 1 tsk. natron 1 tsk. bagepulver Det hele blandes sammen. Dejen kan med fordel hvile i køleskab en tid, men kan også udelades. Ælt dejen og rul den ud i fingertykke pølser på et melet bord. Skær dejen ud i meget små stykker. Læg nødderne på bagepapir. Bages ved 200 o C i minutter. Citronis Isen er blød og cremet som en god flødeis og så har den en helt vidunderlig frisk smag af citron. 4 pasteuriserede æggeblommer 200 g sukker Saft af 2 citroner ½ liter piskefløde Pisk æggeblommer og sukker hvidt. Pres citronerne og rør saften i æggesnapsen. Pisk fløden til skum og vend den i æggemassen. Hæld cremen i en form og dæk den med et tætsluttende låg eller folie Frys cremen i min. 4 timer. Årbogen update

14 Skolens Landbrugspraktikværter 2012 Af Sejer Hansen 14 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

15 update At være landmand med en stor og effektiv husdyrproduktion, og samtidig være tilknyttet landbrugsskolen, giver store udfordringer i hverdagen. Skolen har mulighed for, at tilbyde eleverne praktik ved mink, grise og kvæg. De praktikværter vi har tilknyttet skolen, har igennem året deltaget positiv i elevernes praktiske indlæring, og ved afslutningen af praktikforløbet udfyldt deres praktiklogbog. At stå i stalddøren, og modtage fremmede elever flere uger om året, er udfordrende for både praktikværter, hans medarbejdere og vores elever. Ca. 80 % af de elever der kommer på landbrugsskole, er ikke fra landbrugserhvervet. Det betyder rigtig meget for eleverne, at de får en god og positiv oplevelse fra den første dag, og det gør landmændene meget ud af, de har erfaring med vores elever, de kan hurtig fornemme elevernes tryghed i staldmiljøet. Eleven deltager også i familiens daglige rytme, de spiser sammen og kommer derved tæt på alle, der er tilknyttet gårdens familie og ansatte. Elever i dag er meget afklaret med deres husdyrvalg, derfor er det vigtig, at de kommer ud, og møder flere forskellige husdyrgrupper. Eleverne ændrer tit, de fordomme som de havde eller forestillede sig inden de kom i skolepraktik, så en arbejdsdag kan godt flytte grænser. Når eleverne mødes på skolen efter praktikdagene, bliver der diskuteret og fortalt om alle de oplevelser de har været igennem i løbet af praktikdagene. Når jeg tænker fremtidens elever, ser jeg en fremtid hvor skolepraktikken skal udvides til minimum en uges praktik, vi har i år haft enkelte elever ude i flere dage, og det virker meget positiv. Jeg vil på skolens vegne slutte med en stor tak til praktiklandmændene, tak for samarbejdet i årets løb, samtidig vil jeg ønske alle et godt nytår. Årbogen

16 Nyt personale Bent Laursen Jeg hedder Bent Laursen er 47 år. Jeg er ansat fra august 2012, og underviser de engelsk talende elever i kvæg og biologi. Uddannet landbrugstekniker på Nordisk Landboskole. Har været selvstændig mælkeproducent i 20 år, heraf 14 år som økolog. Fritiden bruger jeg på familien, bestyrelsesarbejde i den lokale fodboldklub og på at gå på jagt her i efterårssæsonen. Jeg er gift med Anette og vi har 3 børn på 16, 13 og 11 år. Jens Rahbek Jeg blev ansat på landbrugsskolen den Mine undervisningsfag er hovedsagelig værkstedslære, teknik og idræt. Min baggrund er en uddannelse som traktormekaniker samt en agrarøkonomuddannelse. Min praktiske baggrund har jeg fra 11 år som selvstændig mælkeproducent, 4 år som sælger i landbrugsmaskinbranchen samt 2½ år som underviser på Agroskolen. Jeg har gennem mange år dyrket gymnastik og har også et ophold på Viborg gymnastikhøjskole med i bagagen. Hjemme i den lokale forening har jeg trænet børnegymnastik gennem mange år. Privat bor jeg i Borris på ejendommen som jeg havde mælkeproduktion på, jorden er forpagtet ud, så jeg har tid til at nyde naturen efter fyraften. Jeg er gift med Birgit og har 2 piger på 15 år som går på Vedersø Idrætsefterskole, samt en dreng på 8 år som går i Borris skole. Jeg håber med min ansættelse på Grindsted Landbrugsskole at jeg kan medvirke til at give de unge et lærerigt og udbytterigt ophold. Bjarne Eg Andersen Jeg hedder Bjarne Eg Andersen er 45 år, og blev ansat på landbrugsskolen fra januar 2012 som pedel. Jeg er uddannet tømrer og har siden svendebrevet i 1988 arbejdet med næsten alt indenfor byggeri,bla med 3 år i Tyskland og en sæson på Grønland. Privat bor jeg i Sdr Omme er gift med Pia, har en søn på 16 år og en datter på 14 år. Fritiden bruges sammen med familien og med at gå på jagt. 16 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

17 Malene Falk Kramer Mette H. Graversen Vivian Thorup update Ny på kontoret Jeg hedder Malene Falk Kramer og har siden marts 2012 været ansat på kontoret på TronsøSkolen og Grindsted Landbrugsskole. I 2004 afsluttede jeg kontoruddannelsen hos et entreprenørfirma i Grindsted, og siden har jeg også været ansat på kontor hos et lokalt tømrerfirma. Det har altså været byggebranchen jeg hidtil har bevæget mig rundt i, så det er meget nyt og spændende at komme til en skole, hvor arbejdsopgaverne er noget anderledes, og hvor der næsten konstant er fuld af (dejlig) liv. Jeg er født og opvokset i Grindsted, og har dermed altid kendt til skolen, og er glad for at være blevet en del af den. Fritiden bruges primært på familien, som består af min mand Kim og vores datter Cecilie på 2 år. Vi bor ved Engsøen i Grindsted, i et hus vi selv var med til at bygge i Svineundervisning på engelsk!! En udfordring jeg ikke ville være foruden og derfor greb jeg chancen for at blive en del af fællesskabet på Grindsted Landbrugsskole. Jeg startede som vikar marts 2012 og blev kastet ind midt i skoleforløbet. Nerverne sad uden på tøjet, men forsvandt dog hurtigt, da det viste sig at være et hold fantastiske unge mennesker. I August blev jeg fastansat som svineunderviser for de rumænske elever. Desuden varetager jeg svineundervisningen for 10. klasse land. Jeg selv er uddannet landmand, selvfølgelig med svin som speciale! Jeg har arbejdet på flere forskellige bedrifter indenfor svin samt en enkelt med heste. Derudover har jeg arbejdet på landbrugsrådgivningen med driftsbudgetter og hjælp til udarbejdelse af E-kontroller på div. bedrifter. Efter mange år har køkkenet på skolen igen fået en lærling. Mit navn er Vivian Thorup 27 år, og uddannet bager, men det er mad jeg elsker at lave. Har store forventninger til at lære en masse om gamle og nye opskrifter og ikke mindst om kost og ernæring. Er sikker på, at jeg er havnet det rigtige sted, med mulighed for udvikling og med indflydelse. Ser meget frem til de næste 3 år hos Aase og Yvonne. Jeg er 33 år gammel og mor til 4 fantastiske prinsesser. Årbogen

18 events 2012 Her finder du de fedeste begivenheder i årets løb bl.a. de årlige studieture og gallafesten 18 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

19 Brug medierne offensivt! events Af Martha Voss, Landbrugslærer Dette var budskabet, da virksomhedslederne en dag i oktober havde besøg af journalist Claus Quidding. Claus har gennem en årerække hjulpet skolen med at få pressemeddelelser i aviser og blade, og han kender til landbruget, såvel som medieverdenen. I skal gå ud og fortælle historierne til aviserne. Journalisterne skriver om det, de får ind, og her er det jer, der kan være med til at sætte avisoverskrifterne. Brug pressen som samarbejdspartner så I kan komme i kontakt med forbrugere, naboer, politikere. Kunsten er så at finde den gode historie, og dette fik virksomhedseleverne lov at øve sig på. Hvilke ting kan vi skrive om? Jo, hvis vi nu åbner en gårdbutik, eller børnehaven var forbi og klappe kalvene, eller hvordan synes vi høsten er gået og så videre. Tænk på, at journalisterne ved ikke ret meget om landbruget, det er jeres opgave at fortælle dem om, hvor godt I gør jeres arbejde. Eleverne fik også lov at prøve at blive tage med bukserne nede i rollespil, hvor en journalist ringede op for at høre, hvad det er for noget med at der var løbet gylle ned over markerne til åen. Så er det om at bevare hovedet koldt og fortælle sandheden samt at man har fået repareret den pumpe, der var gået itu og man har gået og ryddet op efter uheldet. Journalisten ringer nemlig ikke for at svine jer til, men for at finde ud af, om det tip, han har fået er en historie, eller bare et hændeligt uheld. Et godt råd, som Claus kunne give til den, der bliver ringet op af en journalist på et tidspunkt, hvor man måske står med en traktor der er kørt fast i mudderet og prøver at grave den op eller anden presserende situation: Lad være med at begynde at svare febrilsk. Sig, du sidder i et vigtigt møde og bed journalisten skrive en mail til dig om emnet, så vil du ringe tilbage, når du kan. Så kan du nå at tænke dig om, og svare i god ro og orden, og så kommer du til at fremstå troværdig. Årbogen

20 TronsøSkolens Italienstur 2012 Af Ella Thomsen Turen bød på særdeles udfordrende aktiviteter såsom huleklatring, hulevandring, mountainbike og trekking. Her er vi nået til toppen efter 2 timers uafbrudt vandring. De øvrige aktiviteter nærmede sig ekstremsportsniveau, så der blev rokket ved nogle grænser på denne tur. 20 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

21 events I Lucca oplevede vi ægte italiensk bystemning. Det er en charmerende lille by ( indb.) som med sine mange kirke, tårne og renæssancepaladser bærer præg af år med handel og rigdom. De skønne spiselige souvenirs er der rigelig af i Lucca. Her gælder det den møre skinke, pølserne, osten, olivenolien og ikke mindst den dejlige toscanske vin. Lucca er også de 100 kirkers by. Mange af kirkerne bliver i dag brugt til kunstudstillinger og andre kulturaktiviteter. Piger er også interesseret i Lamborghini. Bilkenderen ser det straks. En Lamborghini. Vi fik en fantastisk rundvisning på fabrikken, hvor alle biler er bestilt inden produktionen går i gang. Fabrikken havde netop modtaget en bestilling fra Det Spanske Kongehus. Lamborghini har også produceret en politibil. Årbogen

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Lundbæk 2012. Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk

ÅRSSKRIFT. Lundbæk 2012. Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2012 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Indholdsfortegnelse Forstanderens klumme...4 Skoleåret 2011/12...5 4 Nye lærer...6 Mindestenene

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg Nummer 47 13. årgang April 2010 Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming, Vinderslevvej

Læs mere

ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Fortællinger fra Varmestuen

Fortællinger fra Varmestuen Fortællinger fra Varmestuen en mosaik KirKens Korshær - svendborg Indholdsfortegnelse Artikler Forord...5 Det er aldrig for sent at blive klogere...6 Ole stamgæst på Varmestuen... 10 Mennesker på kanten

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

Vinterprogram 2010-2011

Vinterprogram 2010-2011 Til samtlige jordbrugere Thy & Morsø Vinterprogram 2010-2011 Nyt fra Morsø LU Helt nyt fagkursus i LandboUngdom Med 2 x KK i New Zealand Nyt fra Ungdomskontoret Succes til DM i traktortræk Spændende arrangementer

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elevskrift nr. 1-2005 Galleri efterår 2004 Indhold Forsidebillede: Parken en efterårsdag IHS Elevskrift Side 14-15: Værdifuldt fjumreår Af Michael

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad.

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad. Årsskrift 2004 1 2 Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole, Peter Ellestad. Repro, sats og tryk: Toptryk Grafisk

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14

www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14 www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14 Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 12 lokalafdelinger i hele landet. Landsformand Ann Harkjær Frederiksen

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Årets konfirmander - den 26. april Bagest fra venstre: Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj 2. række fra venstre: Johannes

Læs mere

til din FORÅR 2011 PIGERNE BESTEMMER: SIDE 6-9 JUBILÆUMSÅRET 2010: Nyheder, produkter, begivenheder, tilbud og andre gode historier, fra vores verden

til din FORÅR 2011 PIGERNE BESTEMMER: SIDE 6-9 JUBILÆUMSÅRET 2010: Nyheder, produkter, begivenheder, tilbud og andre gode historier, fra vores verden JUBILÆUMSÅRET 2010: JUBILÆUMSÅR FEJRET MED LIDT AF HVERT SIDE 4-5 FORÅR 2011 Nyheder, produkter, begivenheder, tilbud og andre gode historier, fra vores verden til din PIGERNE BESTEMMER: 4 GENERATIONER

Læs mere