Å r s s k r i f t f o r G r i n d s t e d L a n d b r u g s s ko l e o g T r o n s ø S ko l e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s s k r i f t f o r G r i n d s t e d L a n d b r u g s s ko l e o g T r o n s ø S ko l e n"

Transkript

1 ÅrBOGen 12 Å r s s k r i f t f o r G r i n d s t e d L a n d b r u g s s ko l e o g T r o n s ø S ko l e n Italien Tanzania Gallafest Om Lamborghinier, betagende landskaber og vin og tapas Oplevelser fra det varme og smukke Afrika side 20 side 24 Som traditionen foreskriver løb årets bal af stablen med pomp og pragt side 28 Årbogen

2 Fra bestyrelsen: Af Henning Urup Som overskriften antyder, tager mit skriv til denne årbog af flere årsager sit udgangspunkt i det våde element. Helt konkret har jeg de første 9 dage her i november tømt 71 mm af vandmåleren oven i de godt 300 mm vi fik i oktober og september. Markerne sejler og den majs, der endnu ikke er høstet bliver svær at få i land. Og den vintersæd, som nåede at blive sået, gisper efter tørvejr for ikke at drukne. Billedligt talt kan man også sige, at hele det danske samfund er ude på en gevaldig sejlads, hvor en del gamle dyder og normer er ved at komme i havsnød. Baggrunden er, som jeg også nævnte i sidste års årbog, den verdensomspændende finanskrise, som begyndte i 2008, men som man desværre ikke kan se til ende på endnu. Samfundsøkonomien er sat på prøve med lavere skatte- og afgiftsgrundlag, sammen med flere på overførselsindkomster. Besparelser er nødvendige og har foreløbig gjort op med efterlønnen, ført til en dagpengereform og indskrænkninger på en lang række områder. Krisen skyldes de alt for høje lønninger i Danmark og i den vestlige verden generelt, som har ført til alt for høje ejendomspriser og et overforbrug af offentlige midler med et deraf følgende alt for høj skattetryk, som gør det svært nu at få lønnen ned igen. Lønniveauet gør det svært at konkurrere med udlandet og danske virksomheder importerer billigere udenlandsk arbejdskraft, som aldrig før i forsøg på at overleve. Rengøringsdamen kan være fra Indien, au pairen fra Filippinerne, taxachaufføren fra Mellemøsten, jordbærplukkeren fra Letland, mureren fra Polen osv. Halvdelen af landbrugsmedhjælperne i de danske stalde er nu fra Østeuropa. Samtidig eksporteres omkring en tredjedel af vores smågriseproduktion til udlandet fordi produktionsvilkårene der er markant bedre. Politikerne har tilsyneladende ikke fattet alvoren af det forhold og i stedet for at 2 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

3 Er der land i sigte? forbedre vilkårene, kommer de blot med endnu flere påbud og forbud og afgifter. Seneste af slagsen er loven om randzoner, hvor det ikke er tilladt at dyrke de sidste 10 meter ud til et vandløb og samtidig skal der være fri adgang for offentligheden til at færdes her. Grundloven krænkes åbenlyst. Kortmaterialet til udpegning af vandløbene er lavet af lavtlønnede i Indien, og er så fyldt med fejl, at man simpelthen ikke kan tage det seriøst. Protestgrupper i landbruget opfordrer direkte til lovbrud og derfor gør man som landmand nu det, man selv finder rimeligt. Jo, de gamle dyder og normer er sat på prøve. For få år siden var de unge landmænds problem, at man ikke kunne købe jord til rentable priser, nu er prisen kommet ned, men nu er der ingen banker, der har midler til at kunne hjælpe de unge i gang. Så dansk landbrug befinder sig i øjeblikket i en ekstrem fastlåst situation og de unge kan med god ret spørge, hvornår "er der land i sigte", hvor man kan få foden under eget bord? På udvikler tingene sig til gengæld på et stabilt niveau med et solidt og bredt udbud af undervisning fra grundskole til agrarøkonom. Og i den verden de unge skal ud og agere i, bliver der brug for al den viden vi kan udstyre dem med. Elevtallet på TronsøSkolen er pænt med 85 elever og skolen udfylder en vigtig mission ved at udvikle og forberede unge til arbejdsmarkedet eller til uddannelse. Men skolen har også mærket krisen. Taxametertilskuddet fra staten er reduceret med 15%, på trods af det ædle formål skolen tjener og hvis det var svært før, at få balance i budgettet, så er det nærmest umuligt nu. Det er en udfordring, der giver mange overvejelser. Skal skolen omdannes fra "fri fagskole" til efterskole eller til en kombination af de to skoleformer. Vores elever er overvejende 10.kl. så springet er ikke så stort til også at have 9. kl. med i efterskoleregi. Undervisningen skal tilrettelægges forskelligt efter afgangseksamen for 9.kl. og aldersforskellen op til de ældste elever på landmandsuddannelsen bliver øget hvilket der også skal tages højde for med nogle tiltag i hverdagen. Der er her sidst på året sat et arbejde i gang, der skal afdække fordele og ulemper ved evt. at udvikle skolen ad den vej. Selv om hovedparten af mit skriv ikke kan siges, at være det gladeste budskab at udsende med Årbogen her op til jul, så er vi i bestyrelsen alligevel fortrøstningsfulde. De to skoler supplerer hinanden godt og har stor synergieffekt af sameksistensen under samme tag. Vi har gode rammer og en særdeles engageret medarbejderstab. I skoleverdenen skal man altid være indstillet på forandring, klar til at møde udfordringer og i stand til at gribe muligheder. Og det har vi tænkt os at blive ved med. Årbogen

4 UPDATE event info 7 Årets gang 19 Brug medierne offensivt! 30 Personale 9 Årets gang - ny linje på TronsøSkolen 20 TronsøSkolens Italienstur 24 Tur til Tanzania 32 Elevforeningen 10 Skolens udenlandske elever 28 Gallafest Spændende opskrifter 14 Skolens landbrugspraktikværter 16 Nye lærere 4 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

5 Forord Kære læser! 2012 har været begivenhedsrigt, fyldt med travlhed og mange aktiviteter på skolerne. Hverdagen her, er naturligvis meget præget af et godt kostskolemiljø, hvor vi er mange aldersgrupper, som skal fungere sammen. Det giver et godt fællesskab, som sammen med et højt fagligt niveau i den daglige undervisning er noget meget væsentlig for elevernes personlige udvikling! Året har også været året efter jubilæumsåret, men det har ikke betydet mindre travlhed af den grund. Vi håber denne Årbog, igen vil være med til at give et billede af de mange oplevelser, hændelser og historier, som skal fortælles her i bogen! Der vil bl.a. være mulighed for at læse om turen til Tanzania med 2.HF eleverne, hvor de fik muligheden for at opleve det rigtige Afrika. Læs også om de spændende indlæg fra den faglige undervisning og endelig skal vi ikke glemme, at præsentere de nye ansigter, som er begyndt her på skolerne i årets løb. Jeg vil hermed gerne rette en stor tak til mine kollegaer for de mange indlæg og billeder, som er og bliver substansen i Årbogen - og for os alle her på skolen - et stolt ansigt ud ad til! I ønskes rigtig god læselyst med Årbogen 2012! Hans Elbæk Landbrugslærer Årbogen

6 update 2012 Nyheder og opdateringer fra både og TronsøSkolen. 6 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

7 Årets gang på update Af Kurt Østergaard I året efter skolens jubilæum er det rimeligt at kigge en smule tilbage. Vi fik fejret at skolen har eksisteret i 50 år. Vi har fejret det med en fin middag med kæmpe jubilæumskage for eleverne, og en fest for de der til daglig får skolen til at fungere. Hans Elbæk med flere havde lavet nogle fine tidsbilleder fra hvert af de mellemliggende årtier. Det er utroligt hvilken udvikling, der er sket i de 50 år. Eleverne under ledelse af Mie Thomsen lavede en dans til hvert årti, hvilket var en stor oplevelse. Lidt af alt det der er sket gennem årene er vist i jubilæumsbogen, som også blev udgivet i forbindelse med jubilæet. Udviklingen viser at der er rigtig mange der har ydet en kæmpe indsats for vore skoler. Det har gennem alle årene været en udfordring at drive skole på vores måde og det er det stadig, men også en stor tilfredsstillelse for os der arbejder med skolen. Landbrugets situation i forhold til vore elever Det har ind til nu været muligt at finde praktikpladser til stort set alle vore elever. Det er en stor styrke og en af grundene til at der er rimelig god tilslutning til uddannelsen i forhold til andre erhvervsuddannelser. Den finansielle krise og generelt lav indtjening har dog gjort det svært for en del af landmændene og har tvunget en del af dem til at stoppe produktionen. Til trods for at dette har stor indflydelse for de berørte landmænd ydes der ofte en stor indsats for at finde en løsning for berørte elever. Det er utrolig flot. Etableringsmæssigt er omsætningen stort set gået i stå. For 7-8 år siden var ejendommene forholdsvis dyre, men det var muligt at få dem finansieret. Nu er situationen at priserne er faldet væsentligt og der kan laves rimelige budgetter, men købene kan ikke finansieres. Jeg anbefaler vore elever at udnytte ventetiden til at dygtiggøre sig, blandt andet ved yderligere uddannelse, så de er klar når vi får mere normale forhold, som vil komme. Vi har en konference om emnet i december hvor emnet er Dansk Landbrug efter krisen Personalemæssigt er der sket meget i Vi har sagt farvel til vores smed, varmemester, opfinder m.m. Søren Peder Frandsen. Søren Peder er nu gået på pension, men kommer ind imellem og ser til sko- Årbogen

8 lens varme og vvs. Annmari Johansen fra rengøringen er i forbindelse med en sparerunde og efter ca. 20 år, stopper hun på skolen til december. Vi har gennem en del år udskudt en del vedligeholdelsesarbejder. For selv at kunne lave en større del af disse vedligeholdelsesarbejder har vi ansat en pedel der er særdeles velkvalificeret på det område. Der er Bjarne Eg, som har en tømrerbaggrund. Det har betydet at vi nu kan klare en del flere opgaver uden hjælp udefra. Som en af de der afløser Søren Peder har vi ansat Jens Rahbek som tekniklærer. Jens er ud over sin landbrugsuddannelse uddannet landbrugsmaskinsmed og har været lærer på Agroskolen. På svinelærersiden har vi gennem en periode haft timelærere inde. Vi har nu fastansat Mette Hygum Graversen, til hovedsagelig at tage sig af svineproduktion for de udenlandske elever. På kvægområdet har vi i efteråret haft hjælp af Bent Laursen, teknikeruddannet og økologisk landmand gennem mange år. Bent har hovedsagelig taget sig af de udenlandske elever. Stor tak til de der årene har ydet en stor indsats for skolerne og velkommen til de nye. Virksomhedslederprisen for efterårsholdet 2011 blev uddelt i foråret. Det er Landhusholdningsselskabet sammen med pengeinstitutter der uddeler prisen til landets bedste. Det blev en af vore elever, Henrik Henneberg der fik prisen. Det er specielt dejligt efter at der fra nogle større skoler har været antydninger af at niveauet på de små skoler er for lavet. Virksomhedsleder prisen kunne antyde det modsatte. På ledelsesområdet har vi endvidere indledt et samarbejde med IBC i Kolding omkring akademiuddannelse. En del af stoffet på lederuddannelsen ligger tæt på akademifagene, og vi tilbyder nu at eleverne sideløbende kan tage disse fag. I eferåret har vi tilbudt erhversøkonomi og vil tilbyde andre i forårsperioden, så eleverne får yderligere kompetencer og dermed forbedrer deres kompetencer og jobmuligheder. I løbet af 2012 har vi sammen med TronsøSkolen snakket meget fremtidsplaner. Det viser sig at der i øjeblikket ikke er politisk bevågenhed på De Frie Fagskoler og det går ud over taksametertilskuddene, og dermed det økonomiske fundament for skoleformen. Vi er meget afhængige af hinanden. Derfor er det nødvendigt at finder en fælles løsning, som kan tilgodese begge skoler. En af mulighederne er et tættere samarbejde omkring 10 klasse og dette er vi i gang med at beskri ve i øjeblikket. Elevforeningen har i året ydet en stor indsats for skolen. Det egentlige elevmøde er nu flyttet fra foråret, hvor det ofte faldt sammen med andre forårsaktiviteter til efteråret hvor det nu er sammen med høstfesten. I 2012 var det en kæmpe fest med omkring 450 deltagere. Vi nyder hver gang vi har besøg af gamle, glade elever og tror vi har fundet et godt koncept med høstfesten. Vi har dog også planer om at lave et arrangement i foråret hvor det igen bliver muligt for de tidligere elever at møde hinanden. Stor tak til alle for deres indsats for skolen i Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

9 Årets gang - ny linje på TronsøSkolen Af Toni Hessner update Når man skriver disse indlæg, så forstår man virkelig ikke hvordan tiden kan gå så hurtigt, men det gør den jo i et godt selskab, og det har vi jo haft. Rigtig mange dejlige elever og rigtig mange gode timer sammen er det blevet til. Vi har dog for første gang oplevet en elev tilbagegang i de 7 år jeg har vært på skolen, så efter ferien startede vi op med 84. Jeg tror det skyldes en efter reaktion på den finansielle krise og en afmatning i tilgang af elever på landsplan inden for efterskoler, højskoler og frie fagskoler. Det har også betydet, at vi har sagt farvel til nogle gode medarbejdere og samtidig fået en enkelt ny uddannet, hvor vi ikke kunne få kompetencerne til at hænge sammen i huset. Derforuden har vi også haft 2-3 ansatte på barsel, hvad vi naturligvis kun kan glæde os over, og her har vi så også haft og har fornøjelsen af nye folk udefra på nogle af disse poster. Omkring hele personalesituationen kan man godt tillade sig at sige, at de har været hårdt prøvet i år, da statens taxameter faldt med 15 % i forhold til året før. Det vil sige, at vi skulle løfte de samme opgaver, bare for mindre midler, da vi jo ikke umiddelbart bare sådan uden videre kan sende regningen vider til forældre og andre som skal betale for opholdet. Vi har løst udfordringen ved effektivisering og nytænkning på de steder hvor det var muligt. Det har blandt andet betydet, at eleverne på TronsøSkolen har fået flere fællesarealer at holde og i et vist omfang er elevholdne også blevet større, der hvor vi kunne forsvare det. For at sikre en bredere tilgang af elever, har vi nu delt gastronomi og design, så de fra næste sommer kommer til at fremgå som to linjer. Derforuden har vi i samarbejde med Grindsted Speedway og Grindsted Gokart lavet en ny linje: Ræs- motor- og mekanik også fra august 2013 Tanken er også at tiltrække flere drenge til skolen, da vi jo som bekendt har en stor del piger på hestelinjen. De frie fagskoler som TronsøSkolen er en del af er dog fortsat under pres fra regeringen, idet vi ikke har konkurrence lige vilkår sammenlignet med efterskoler og højskoler. Den besparelse som vi har været igennem, den har efterskolerne og højskolerne været forskånet for, da den blev trukket tilbage i forbindelse med den nuværende regerings tiltrædelse. Så selv om vi har et politisk rigtigt produkt, med gøremåls undervisning, livsstilspraktiske og erhvervsrettede fag og en undervisningsform som inkludere eleverne, så er der ingen ting der kan tages for givet. Dog vil jeg slutte af med at rose skoleformen med de kun 12 skoler, fordi de gør en fantastisk indsats for os alle, for at sikre os en plads i det uddannelses politiske landskab. Ligeledes vil jeg rette den samme tak til personalet på TronsøSkolen, der har taget forandringer og udfordringer med oprejst pande, således at elever og gæster har kunnet opleve en hverdag med både varme, tryghed og kvalitet. Årbogen

10 Skolens udenlandske elever Af Per Fink Nielsen 10 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

11 update Vi har i 2012 haft mange udenlandske elever på Grindsted Landbrugsskole. De fleste elever kommer fra Rumænien, vi har desuden haft enkelte elever fra henholdsvis Cameroun, Letland og Litauen. Vore udenlandske elever har alle uddannelsesaftaler med danske landmænd inden de påbegynder deres skoleforløb, og det er vi meget glade for af flere årsager. Det er vigtigt at de udenlandske elever har en indtægt imens de går på skole, det er vigtigt at eleverne ved hvor de skal hen når deres skoleforløb er afsluttet og det er vigtigt, at vi som skole har en landmand, med hvem vi kan samarbejde omkring elevens uddannelse. Jeg har i foråret 2012 været ude på praktiklandbrugene og besøge alle de elever vi har på 1. hovedforløb her i efteråret. Her fik jeg de fleste steder en positiv oplevelse, og føler at de udenlandske elever er værdsatte, velintegrerede og deltager i gårdens sociale liv på lige vilkår med de øvrige ansatte. De udenlandske elever er begyndt at vise interesse for at tage 2. hovedforløb her på skolen, og det er vi naturligvis glade for. Vi tilbyder ikke 2. hovedforløb på engelsk og derfor bliver de udenlandske elever grundigt kompetencevurderet inden vi laver en uddannelsesaftale, netop for at sikre, at de kan følge undervisningen sammen med vore danske elever. Da skolens elevtal i disse år overstiger antallet af sengepladser, har vi valgt at indkvartere de udenlandske elever på 1. hovedforløb i lejede lokaler her i byen, og det fungerer tilsyneladende til alles tilfredshed. Jeg håber dog at vi i fremtiden får sat spaden i jorden her på matriklen, med henblik på at kunne samle alle vore elever i nærheden af skolens mange dejlige fritidsfaciliteter. Der har i perioden været gennemført et større projekt omkring minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere i byggebranchen & primær landbrug. Projektet er foretaget af COWI i samarbejde med Frydendal Consult og Københavns Universitet, Sociologisk Institut. Projektet er foretaget med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. I forbindelse med dette projekt blev der bl.a. foretaget interviews med Grindsted Landbrugsskole, vore danske elever samt vore udenlandske elever. Resultatet af undersøgelsen blev præsenteret på en konference d. 16. november 2012, og der bliver desuden udarbejdet et idékatalog som primo 2013 vil være tilgængelig på Arbejdsmiljøforskningsfondens hjemmeside, samt på COWIs hjemmeside. Årbogen

12 Hvad sker der på udenlandsområdet i 2013? Vi regner med, i det kommende år, at få et lidt mindre antal udenlandske elever end vi har i På det kommende 1. hovedforløb nogle få vi nogle elever fra Ungarn, hvilket vi aldrig har prøvet før, dette skyldes at Dalum Landbrugsskole har overført disse elever til os, da Dalum ikke længere tilbyder undervisning på engelsk. Der arbejdes på at lave en studietur til Rumænien for nogle af lærerne her på skolen, så vi ved selvsyn får en mulighed for, at kunne forstå vore udenlandske elevers kultur, uddannelsessystem samt opleve en fattigdom der tvinger den unge generation til at søge lykken i udlandet herunder Danmark. Besøget i Rumænien viser sig måske at være så spændende, at vi fremover vælger at tilbyde vore danske elever at komme på studietur til Rumænien. Det kunne være dejligt at give vore danske elever mulighed for, at opleve det land hvor mange af deres arbejdskollegaer er født op opvokset. Jeg vil gerne takke praktiklandmænd og kollegaer for et godt samarbejde i 2012, og håber det nye år må bringe mange gode oplevelser med såvel danske som udenlandske elever. 12 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

13 Spændende opskrifter på retter og kager Af Britta Christensen Petit fours Prøv at bage dem selv, de er meget bedre end de købte. 1/4 kg kransekagemasse XX eller marcipan 1,5 dl sukker ca. ½ dl æggehvide Alle ingredienser røres sammen og fyldes i en sprøjtepose. Hvis dejen er for tyk og svær at trykke ud kan den varmes i mikroovnen til det er tyndt nok. Massen sprøjtes ud i toppe på en bageplade. Toppene pyntes med et coctailbær, valnødder eller hasselnødder. Bages ved 180 o i ca min. Rodfrugtfad i ovn En klassiker i de kolde måneder. Blandede rodfrugter ca. 1 kg. F.eks: Gulerødder Selleri Kartofler Løg Pastinakker Rødbeder Porre 2 spsk. olie lidt timian eller andre krydderurter salt og peber Fedtebrød En småkage fra da bedstemor var ung som smager lige så godt som navnet er klamt. 200 g mel ½ tsk hjortetakssalt 200 g margarine 100 g sukker 100 g kokosmel Mel og hjortetakssalt blandes og fedtstoffet smuldres i. Sukker og kokosmel tilsættes og dejen æltes sammen. Den trilles ud i 3 stænger, som lægges på en smurt plade og trykkes lidt flade. Bages min. ved 200 o. Glasur af flormelis og vand eller citron saft smørres på stængerne, mens de er lunkne. De skæres derefter ud i skrå snitter. De valgte grøntsager skæres i tern og skiver. Grøntsagerne lægges i et ildfast fad og drysses med olien og krydderierne. Vendes rundt og bages herefter i ovnen ved 225 o i ca. 1 time. Grøntsagerne vendes rundt nogle gange under bagningen. Grøntsagerne skal stadig være lidt hårde og sprøde ved serveringen. Ibens pebernødder En simpel men rigtig lækker pebernøddeopskrift 250 g margarine 250 g sukker 1 dl fløde 500 g mel 1 tsk. kardemomme 1 tsk. kanel 1 tsk. natron 1 tsk. bagepulver Det hele blandes sammen. Dejen kan med fordel hvile i køleskab en tid, men kan også udelades. Ælt dejen og rul den ud i fingertykke pølser på et melet bord. Skær dejen ud i meget små stykker. Læg nødderne på bagepapir. Bages ved 200 o C i minutter. Citronis Isen er blød og cremet som en god flødeis og så har den en helt vidunderlig frisk smag af citron. 4 pasteuriserede æggeblommer 200 g sukker Saft af 2 citroner ½ liter piskefløde Pisk æggeblommer og sukker hvidt. Pres citronerne og rør saften i æggesnapsen. Pisk fløden til skum og vend den i æggemassen. Hæld cremen i en form og dæk den med et tætsluttende låg eller folie Frys cremen i min. 4 timer. Årbogen update

14 Skolens Landbrugspraktikværter 2012 Af Sejer Hansen 14 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

15 update At være landmand med en stor og effektiv husdyrproduktion, og samtidig være tilknyttet landbrugsskolen, giver store udfordringer i hverdagen. Skolen har mulighed for, at tilbyde eleverne praktik ved mink, grise og kvæg. De praktikværter vi har tilknyttet skolen, har igennem året deltaget positiv i elevernes praktiske indlæring, og ved afslutningen af praktikforløbet udfyldt deres praktiklogbog. At stå i stalddøren, og modtage fremmede elever flere uger om året, er udfordrende for både praktikværter, hans medarbejdere og vores elever. Ca. 80 % af de elever der kommer på landbrugsskole, er ikke fra landbrugserhvervet. Det betyder rigtig meget for eleverne, at de får en god og positiv oplevelse fra den første dag, og det gør landmændene meget ud af, de har erfaring med vores elever, de kan hurtig fornemme elevernes tryghed i staldmiljøet. Eleven deltager også i familiens daglige rytme, de spiser sammen og kommer derved tæt på alle, der er tilknyttet gårdens familie og ansatte. Elever i dag er meget afklaret med deres husdyrvalg, derfor er det vigtig, at de kommer ud, og møder flere forskellige husdyrgrupper. Eleverne ændrer tit, de fordomme som de havde eller forestillede sig inden de kom i skolepraktik, så en arbejdsdag kan godt flytte grænser. Når eleverne mødes på skolen efter praktikdagene, bliver der diskuteret og fortalt om alle de oplevelser de har været igennem i løbet af praktikdagene. Når jeg tænker fremtidens elever, ser jeg en fremtid hvor skolepraktikken skal udvides til minimum en uges praktik, vi har i år haft enkelte elever ude i flere dage, og det virker meget positiv. Jeg vil på skolens vegne slutte med en stor tak til praktiklandmændene, tak for samarbejdet i årets løb, samtidig vil jeg ønske alle et godt nytår. Årbogen

16 Nyt personale Bent Laursen Jeg hedder Bent Laursen er 47 år. Jeg er ansat fra august 2012, og underviser de engelsk talende elever i kvæg og biologi. Uddannet landbrugstekniker på Nordisk Landboskole. Har været selvstændig mælkeproducent i 20 år, heraf 14 år som økolog. Fritiden bruger jeg på familien, bestyrelsesarbejde i den lokale fodboldklub og på at gå på jagt her i efterårssæsonen. Jeg er gift med Anette og vi har 3 børn på 16, 13 og 11 år. Jens Rahbek Jeg blev ansat på landbrugsskolen den Mine undervisningsfag er hovedsagelig værkstedslære, teknik og idræt. Min baggrund er en uddannelse som traktormekaniker samt en agrarøkonomuddannelse. Min praktiske baggrund har jeg fra 11 år som selvstændig mælkeproducent, 4 år som sælger i landbrugsmaskinbranchen samt 2½ år som underviser på Agroskolen. Jeg har gennem mange år dyrket gymnastik og har også et ophold på Viborg gymnastikhøjskole med i bagagen. Hjemme i den lokale forening har jeg trænet børnegymnastik gennem mange år. Privat bor jeg i Borris på ejendommen som jeg havde mælkeproduktion på, jorden er forpagtet ud, så jeg har tid til at nyde naturen efter fyraften. Jeg er gift med Birgit og har 2 piger på 15 år som går på Vedersø Idrætsefterskole, samt en dreng på 8 år som går i Borris skole. Jeg håber med min ansættelse på Grindsted Landbrugsskole at jeg kan medvirke til at give de unge et lærerigt og udbytterigt ophold. Bjarne Eg Andersen Jeg hedder Bjarne Eg Andersen er 45 år, og blev ansat på landbrugsskolen fra januar 2012 som pedel. Jeg er uddannet tømrer og har siden svendebrevet i 1988 arbejdet med næsten alt indenfor byggeri,bla med 3 år i Tyskland og en sæson på Grønland. Privat bor jeg i Sdr Omme er gift med Pia, har en søn på 16 år og en datter på 14 år. Fritiden bruges sammen med familien og med at gå på jagt. 16 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

17 Malene Falk Kramer Mette H. Graversen Vivian Thorup update Ny på kontoret Jeg hedder Malene Falk Kramer og har siden marts 2012 været ansat på kontoret på TronsøSkolen og Grindsted Landbrugsskole. I 2004 afsluttede jeg kontoruddannelsen hos et entreprenørfirma i Grindsted, og siden har jeg også været ansat på kontor hos et lokalt tømrerfirma. Det har altså været byggebranchen jeg hidtil har bevæget mig rundt i, så det er meget nyt og spændende at komme til en skole, hvor arbejdsopgaverne er noget anderledes, og hvor der næsten konstant er fuld af (dejlig) liv. Jeg er født og opvokset i Grindsted, og har dermed altid kendt til skolen, og er glad for at være blevet en del af den. Fritiden bruges primært på familien, som består af min mand Kim og vores datter Cecilie på 2 år. Vi bor ved Engsøen i Grindsted, i et hus vi selv var med til at bygge i Svineundervisning på engelsk!! En udfordring jeg ikke ville være foruden og derfor greb jeg chancen for at blive en del af fællesskabet på Grindsted Landbrugsskole. Jeg startede som vikar marts 2012 og blev kastet ind midt i skoleforløbet. Nerverne sad uden på tøjet, men forsvandt dog hurtigt, da det viste sig at være et hold fantastiske unge mennesker. I August blev jeg fastansat som svineunderviser for de rumænske elever. Desuden varetager jeg svineundervisningen for 10. klasse land. Jeg selv er uddannet landmand, selvfølgelig med svin som speciale! Jeg har arbejdet på flere forskellige bedrifter indenfor svin samt en enkelt med heste. Derudover har jeg arbejdet på landbrugsrådgivningen med driftsbudgetter og hjælp til udarbejdelse af E-kontroller på div. bedrifter. Efter mange år har køkkenet på skolen igen fået en lærling. Mit navn er Vivian Thorup 27 år, og uddannet bager, men det er mad jeg elsker at lave. Har store forventninger til at lære en masse om gamle og nye opskrifter og ikke mindst om kost og ernæring. Er sikker på, at jeg er havnet det rigtige sted, med mulighed for udvikling og med indflydelse. Ser meget frem til de næste 3 år hos Aase og Yvonne. Jeg er 33 år gammel og mor til 4 fantastiske prinsesser. Årbogen

18 events 2012 Her finder du de fedeste begivenheder i årets løb bl.a. de årlige studieture og gallafesten 18 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

19 Brug medierne offensivt! events Af Martha Voss, Landbrugslærer Dette var budskabet, da virksomhedslederne en dag i oktober havde besøg af journalist Claus Quidding. Claus har gennem en årerække hjulpet skolen med at få pressemeddelelser i aviser og blade, og han kender til landbruget, såvel som medieverdenen. I skal gå ud og fortælle historierne til aviserne. Journalisterne skriver om det, de får ind, og her er det jer, der kan være med til at sætte avisoverskrifterne. Brug pressen som samarbejdspartner så I kan komme i kontakt med forbrugere, naboer, politikere. Kunsten er så at finde den gode historie, og dette fik virksomhedseleverne lov at øve sig på. Hvilke ting kan vi skrive om? Jo, hvis vi nu åbner en gårdbutik, eller børnehaven var forbi og klappe kalvene, eller hvordan synes vi høsten er gået og så videre. Tænk på, at journalisterne ved ikke ret meget om landbruget, det er jeres opgave at fortælle dem om, hvor godt I gør jeres arbejde. Eleverne fik også lov at prøve at blive tage med bukserne nede i rollespil, hvor en journalist ringede op for at høre, hvad det er for noget med at der var løbet gylle ned over markerne til åen. Så er det om at bevare hovedet koldt og fortælle sandheden samt at man har fået repareret den pumpe, der var gået itu og man har gået og ryddet op efter uheldet. Journalisten ringer nemlig ikke for at svine jer til, men for at finde ud af, om det tip, han har fået er en historie, eller bare et hændeligt uheld. Et godt råd, som Claus kunne give til den, der bliver ringet op af en journalist på et tidspunkt, hvor man måske står med en traktor der er kørt fast i mudderet og prøver at grave den op eller anden presserende situation: Lad være med at begynde at svare febrilsk. Sig, du sidder i et vigtigt møde og bed journalisten skrive en mail til dig om emnet, så vil du ringe tilbage, når du kan. Så kan du nå at tænke dig om, og svare i god ro og orden, og så kommer du til at fremstå troværdig. Årbogen

20 TronsøSkolens Italienstur 2012 Af Ella Thomsen Turen bød på særdeles udfordrende aktiviteter såsom huleklatring, hulevandring, mountainbike og trekking. Her er vi nået til toppen efter 2 timers uafbrudt vandring. De øvrige aktiviteter nærmede sig ekstremsportsniveau, så der blev rokket ved nogle grænser på denne tur. 20 Grindsted Landbrugsskole & TronsøSkolen

21 events I Lucca oplevede vi ægte italiensk bystemning. Det er en charmerende lille by ( indb.) som med sine mange kirke, tårne og renæssancepaladser bærer præg af år med handel og rigdom. De skønne spiselige souvenirs er der rigelig af i Lucca. Her gælder det den møre skinke, pølserne, osten, olivenolien og ikke mindst den dejlige toscanske vin. Lucca er også de 100 kirkers by. Mange af kirkerne bliver i dag brugt til kunstudstillinger og andre kulturaktiviteter. Piger er også interesseret i Lamborghini. Bilkenderen ser det straks. En Lamborghini. Vi fik en fantastisk rundvisning på fabrikken, hvor alle biler er bestilt inden produktionen går i gang. Fabrikken havde netop modtaget en bestilling fra Det Spanske Kongehus. Lamborghini har også produceret en politibil. Årbogen

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere

Bagesukker gør bagningen lettere!

Bagesukker gør bagningen lettere! Bagesukker gør bagningen lettere! 6 lækre bageopskrifter! NYHED! Marengs ca. 40 stk. 3 æggehvider 2 dl Dansukker Bagesukker 3 dråber citronsaft Rød frugtfarve 1. Pisk æggehvider, citronsaft, frugtfarve*

Læs mere

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Røde fiskedeller 300 g fisk (fx laks, kulmule eller mørksej) 1 æg ½ rødbede 1 lille løg Citronskal samt saften af en halv

Læs mere

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet 1 roulade =16 stk. Kage: 3 æg str. L 150 g sukker 60 g mel 60 g kartoffelmel 1 tsk bagepulver

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Amerikansk chokoladekage 10 personer 1 springform 22 cm Dej: 60 g kakaopulver 1½ dl kogende vand 180 g blødt smør 350 g sukker 3 æg 250 g mel 1 tsk. bagepulver ½ tsk. natron 1½ dl

Læs mere

SKANDINAVIEN RUNDT I EN KOP Birgitte Sværke Pedersen

SKANDINAVIEN RUNDT I EN KOP Birgitte Sværke Pedersen SKANDINAVIEN RUNDT I EN KOP Birgitte Sværke Pedersen SKANDINAVIEN RUNDT I EN KOP Birgitte Sværke Pedersen Skandinavien rundt i en kop Af Birgitte Sværke Pedersen The little black house 2015 1.udgave ISBN:

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug med hest Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium &

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Fantastiske dessertopskrifter fra os til dig

Fantastiske dessertopskrifter fra os til dig Ekstravagant Ris á l amand Til risengrøden: (laves dagen før) 1½ liter letmælk fordi minimælk giver for lidt fylde og sødmælk for meget 200 g grødris Ris og ros i julen Til cremen: ½ l fløde1 vanillestang

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. november 2010 Julekonfekt og julegodter

Eriks Mad og Musik 27. november 2010 Julekonfekt og julegodter Eriks Mad og Musik 7. november 00 Julekonfekt og julegodter Havregrynskugler 0 g smør spsk kakao 00 g flormelis 00 g havregryn ½ dl piskefløde evt. et par dråber mandelessens (eller tsk vanillesukker)

Læs mere

12 Mad til kræsne ganer

12 Mad til kræsne ganer 12 Mad til kræsne ganer Mad til kræsne ganer 12 indeholder opskrifter på 8 af vores populære desserter Blommeclafoutis 2 tærteforme a 23 cm Mørdej: 300 g mel 150 g blødt smør 100 g flormelis 1 æg ¼ tsk.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 135-142 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 CHOKOLADEFONDANT MED AFTER EIGHT 100 g smør 125 g mørk chokolade 4 past. æggeblommer 4 past. æggehvider 40 g sukker 20 g hvedemel 10 stk After Eight Pynt: Evt.

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt.

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt. Eriks Mad og Musik.september 00 Tema: Brunch Varm Chokolade l sødmælk - spsk kakao 00 g mørk chokolade på 0-70% spsk sukker Piskefløde Hæld mælken i en tykbundet gryde og læg forsigtigt et par teskefulde

Læs mere

1. Det hakkede kød blandes med mel, krydderier, æg og lidt væske og røres godt.

1. Det hakkede kød blandes med mel, krydderier, æg og lidt væske og røres godt. Opskrifter Frikadeller 500 g hakket flæskesmåkød 1 dl mel ca. 2 tsk. salt ca. 1 tsk. peber 2 spsk. hakket løg 1 æg 2 dl mælk margarine til stegning 1. Det hakkede kød blandes med mel, krydderier, æg og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Påskesnitter. 15-20 stk. 175 gram saltet smør. 200 gram hvedemel. 75 gram grahamsmel. 75 gram rørsukker

Påskesnitter. 15-20 stk. 175 gram saltet smør. 200 gram hvedemel. 75 gram grahamsmel. 75 gram rørsukker Påskesnitter 15-20 stk 175 gram saltet smør 200 gram hvedemel 75 gram grahamsmel 75 gram rørsukker ½ tsk. bagepulver 1 helt æg Fyld: Fx solbærmarmelade eller ginger/lemoncurd Glasur: 1 pasteuriseret æggehvide

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opskriften på julehygge...

Opskriften på julehygge... Opskriften på julehygge... Juleopskriftsamling nr. 3 Kvalitet er den bedste opskrift. ... julebag der skaber julehygge Julen er den dejligste tid på året, hvor man tager sig tid til at nyde, forkæle og

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

KLASSISK MOZARTKUGLE. (15 stk.) 200 g Original ODENSE Marcipan 50 g ODENSE Blød Nougat 100 g ODENSE Mørk Overtræk eller ODENSE Mørk Chokolade

KLASSISK MOZARTKUGLE. (15 stk.) 200 g Original ODENSE Marcipan 50 g ODENSE Blød Nougat 100 g ODENSE Mørk Overtræk eller ODENSE Mørk Chokolade JUL T OG LÆKKERT KLASSISK MOZARTKUGLE (15 stk.) 200 g Original ODENSE Marcipan 50 g ODENSE Blød Nougat 100 g ODENSE Mørk Overtræk eller ODENSE Mørk Chokolade Skær marcipanen i skiver og sæt små stykker

Læs mere

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over Solens børn er i fuld gang med at lave hybenmarmelade. Først var en gruppe børn var ude og plukke en masse hyben, og derefter skulle de klargøres til marmelade. Det krævede koncentration og finmotorik

Læs mere

Upside down fersken kage mums :-)

Upside down fersken kage mums :-) Upside down fersken kage mums :-) På sådan en onsdag der er lige langt til weekenderne og vejret er små diset ja så kan man lige så godt bage en kage Det blev til en Upside down fersken kage super nem

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola.

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola. Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg ca. 1kg lamme culotte 8 kviste rosmarin 2 citroner 6 spsk. oliven olie 1 bakke ruccola salt sort peber 1 citron og ½ dl olie til salat samt groft salt

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Birkes-citronkage. 6 æg 350 g sukker 250 g smør skal af 3 citroner saft af 1 citron 1 dl sorte birkes 1 dl sødmælk 350 g hvedemel 1 spsk.

Birkes-citronkage. 6 æg 350 g sukker 250 g smør skal af 3 citroner saft af 1 citron 1 dl sorte birkes 1 dl sødmælk 350 g hvedemel 1 spsk. Birkes-citronkage 1 KAGE TIL 10-12 PERSONER Denne her kage er den mest populære kage, jeg nogen sinde har lavet. Ideen om en kage med citron og birkes er en klassiker, men lige denne her opskrift er min

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN

FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN Her kan du få en masse gode ideer af Økobanden til hvordan du kan gøre din fødselsdag sund, sjov og økologisk. BEMÆRK: Fødselsdagsopskrifterne er til 10 børn. MENU 1 Æbleorm af

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme INDHOLDSFORTEGNELSE Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme Indsæt egne opskrifter FOKUSORD BLENDE RISTE CITRONSAFT Smoothie med frugt,

Læs mere

Genveje til en glad hverdag fra mor til mor

Genveje til en glad hverdag fra mor til mor Genveje til en glad hverdag fra mor til mor s n e i l i Fam r e t t i r o v a f e 8 jul FAMILIENS 8 JULEFAVORITTER INDHOLD: 1. Brunkagefigurer 2. Brunkager 3. Dadelguf 4. Fyldige klejner 5. Havregrynskugler

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser Brændenældesuppe Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred De små blade i toppen af brændenælderne samles ind (se billeder af planten). Tag en frostpose på hånden, når bladene plukkes.

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Fase 4 afslutningsfase

Fase 4 afslutningsfase Fase 4 afslutningsfase 2-4 uger Fase 4 er magen til fase 2 og så må du spise et ugentligt alt-jeg-kan-spise-måltid. Det er vigtigt, at du ikke følger fase 3 længere end 4 uger. Du må gerne gentage fase

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Upside down fersken kage mums :-)

Upside down fersken kage mums :-) Upside down fersken kage mums :-) På sådan en onsdag der er lige langt til weekenderne og vejret er små diset ja så kan man lige så godt bage en kage Det blev til en Upside down fersken kage super nem

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Alt blandes sammen til en smidig dej, dog ikke i de 1,5 kilo smør, rulles som følger

Alt blandes sammen til en smidig dej, dog ikke i de 1,5 kilo smør, rulles som følger CLAUS HOLM: OPSKRIFTER MED TANG fra onsdag 2. maj 2012. Brød, kager og rugbrød. Brain basser 200 gram gær 150 gram sukker 10 hele æg 1 liter vand koldt 2 spsk spirolina 100 gram smør ½ kilo fint bygmel

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Eriks Mad og Musik. August 2012 Tema: Honning. Asparges med hvidskimmelost. Svampesalat fra Italien

Eriks Mad og Musik. August 2012 Tema: Honning. Asparges med hvidskimmelost. Svampesalat fra Italien Eriks Mad og Musik August 0 Tema: Honning Asparges med hvidskimmelost bundt grønne asparges hvidskimmelost æg Salatblade spsk citronsaft spsk rapsolie tsk honning spsk kapers lille løg Masser af friskhakkede

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer Eriks Mad og Musik. december 00 Vintersalat 0- personer savoykål 0 små rødløg krukke brøndkarse bakke feldsalat spsk citronsaft modne avocado røde grapefrugter g ristede cashewnødder spsk balsamico spsk

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 På de næste sider finder opskrifterne til mellemmåltiderne i kostplansforslaget. Husk at mælk i kaffen kan være det, der gør det svært at komme ned i vægt! altså hvis du

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Æblekage med rugbrød.

Æblekage med rugbrød. Æblekage med rugbrød. Ingredienser: 150 g rugbrød 75 g smør 75 g farin 1 æg 75 g mel 1 tsk bagepulver 1 tsk stødt kanel 3/4 dl mælk 2-3 æbler 1 spsk kanelsukker Sådan gør du: 1. Tænd ovnen på 200 grader.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen)

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen) Forældremøde 3. november 2015 1. Velkommen: Siden sidst: Dejligt at se så mange forældre. Det er nyt med møde i november, men det er især for at nå de kommende skolebørns forældre. Men I andre vil nok

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? 3. Hvad kommer en stor del af elektriciteten fra på Bornholm? 4. Hvor

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Opskrifter med majs og kartofler

Opskrifter med majs og kartofler Missionsprojekt 2016 Opskrifter 1 Opskrifter med majs og kartofler Tekst: Janne Bak-Pedersen For længe siden havde Spanierne en»skat«med hjem fra Peru. Det var kartoflen. Vi spiser rigtig mange kartofler

Læs mere

Søby s kager på pinde

Søby s kager på pinde Annette Søby Ida-Marie, Magnus og Oliver Søby s kager på pinde mellemgaard Søby s kager på pinde PopCakes 2011 Annette Søby, Ida-Marie, Magnus, Oliver og forlaget mellemgaard Sat med Century Gothic og

Læs mere

I julen er der mange muligheder for at spise fuldkorn både til julefrokosten, og når sneen daler ned fra himlen, og vi skal julehygge inde i varmen.

I julen er der mange muligheder for at spise fuldkorn både til julefrokosten, og når sneen daler ned fra himlen, og vi skal julehygge inde i varmen. PRESSEMEDDELELSE 10. DECEMBER 2013 side 1/5 Jul med fuldkorn Vinterkulden og julestemningen har sænket sig over Danmark. Julen er hyggens og festernes tid, så Fuldkornspartnerskabet giver dig tre nye lækre

Læs mere

Appelsin fromage. Havregrynskugler ca. 7 stk. 1½ blad husblas. 125 g DDV youghurt. 1½ dl friskpresset appelsinsaft. Multisød. Vaniliekorn.

Appelsin fromage. Havregrynskugler ca. 7 stk. 1½ blad husblas. 125 g DDV youghurt. 1½ dl friskpresset appelsinsaft. Multisød. Vaniliekorn. Appelsin fromage 1½ blad husblas 125 g DDV youghurt 1½ dl friskpresset appelsinsaft Multisød Vaniliekorn Pynt: ½ appelsin Udblød husblassen i koldt vand. Hæld vandet fra og smelt den i en mikroovn i 1

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

15. september 2016 Stegte Ål

15. september 2016 Stegte Ål 15. september 2016 Stegte Ål Den, der tager ålen ved halen og kvinden på ordet, kan sige, at han ikke har haft hold på nogen af dem. Menu Hovedret Stegte ål m/flødestuvede kartofler Æblepeberrod Agurkesalat

Læs mere

Milnersvej Hillerød tel

Milnersvej Hillerød tel M å n e d e n s m e n u Persille-løgflan med røget laks og pesto Timiangratineret fasanbryst med svampe og vindruer i portvinsglace hertil indbagt kartoffel og savoykål Oktober 2003 Lime-æblefyldt pandekage

Læs mere

Gør det ekstra godt og lækkert med saftige SVESKER. Saml posetoppe og få RABATKORT til Imerco

Gør det ekstra godt og lækkert med saftige SVESKER. Saml posetoppe og få RABATKORT til Imerco Gør det ekstra godt og lækkert med saftige SVESKER Saml posetoppe og få RABATKORT til Imerco ANDESTEG MED ÆBLER OG SVESKER (4-6 personer) 1 stor landand, ca. 3-3,5 kg Groft salt, peber 2-3 æbler 12-16

Læs mere

Månedens Smag: December

Månedens Smag: December Månedens Smag: December af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Grønkål Til eleven Hver måned kan du opleve smagen i en dansk råvare eller krydderurt, der er i sæson. Du skal undersøge, hvilke grundsmage

Læs mere

Hillerødmesterskaber i madkundskab

Hillerødmesterskaber i madkundskab Hillerødmesterskaber i madkundskab Opskriftshæfte Kreativitet og konkurrence i samarbejde med Kokkeskolen Nordsjælland 1 Kyllingefrikadeller 300g hakket kylling/kalkun 1 tsk. salt ½ tsk. peber ½ løg. revet

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Inspiration fra Pharmakons køkken

Inspiration fra Pharmakons køkken Inspiration fra Pharmakons køkken Efterårets hyggestunder Oktober 2014 Efteråret er over os. Derfor har vi, her på Pharmakon, valgt at fokusere på, lidt til den søde tand og lidt der varmer i de mørke

Læs mere

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence!

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! EFTERÅRSFERIE PÅ HASLEV MUSEUM 12-18. oktober 2015 Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! GRATIS ADGANG Se mere inde i folderen PROGRAM FOR HASLEV MUSEUMS

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 72-79 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 GRØN THAI PAPAYA SALAT Til 2 personer Ingredienser: 50g FITNESS 1 lille grøn papaya 2 gulerødder 1 håndfuld ristede peanuts 1 hvidløgsfed 1 lille chili 1 lime

Læs mere

EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er der to, der

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer Fabrikken En historie fra Tidløse 7 Tidløse-historierne bearbejdes i elevernes logbøger, på intranet og som små forløb med brug af multimedie og video. Ideen har bredt sig, og der er ved at opstå nye byer

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

KAGER & DESSERTER TIL FESTLIGE ØJEBLIKKE

KAGER & DESSERTER TIL FESTLIGE ØJEBLIKKE KAGER & DESSERTER TIL FESTLIGE ØJEBLIKKE Skab fristende øjeblikke Pistaciekage med citrussalat 8 personer 1 pose ODENSE Dessertmasse med pistaciesmag 150 g ODENSE Bagemarcipan 3 æg 1 tsk. vaniljesukker

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kantinefolk fra Nord Norge

Kantinefolk fra Nord Norge Kantinefolk fra Nord Norge Brød Flute Foccacia Brødstænger med blandede kærner Småt men godt Hønsekødssuppe med kartoffel Kartoffel vaffel med røget laksecreme Travlet gris på rugbrødscrouton med rødbede

Læs mere