Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden"

Transkript

1 Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Magistraten Drøftelse Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden I forlængelse af drøftelsen af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden, på møde i Magistraten den 17. august 2015, præsenteres nedenfor et udkast til plan for lancering af debatoplægget og en opfølgende kommunikationsplan. Lancering Debatoplægget lanceres og offentliggøres i form af en fælles kronik i de store dagblade mellem Aarhus Kommune og Mandag Morgen. Kronikken skal sætte fokus på de helt centrale debatspørgsmål som rejses i debatoplægget, og som Byrådet ønsker at bringe i spil på den landspolitiske scene. Kronikken udarbejdes med afsæt i en temadrøftelse i Byrådet, i efteråret 2015, om debatoplægget og perspektiverne for kommunens rolle i fremtidens velfærd. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune HR Rådhuset, Rådhuspladsen Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sag: 15/ Sagsbehandler: Jens Christian Ladekær Sandbjerg Afsættet for lanceringen er en kommunal velfærd under pres, og en gradvis større udfordring af det kommunale selvstyre fra Christiansborgs side, herunder i særdeleshed i forhold til kommunernes økonomiske selvstyre. Ekstern kommunikation Den eksterne kommunikation er målrettet borgerne, folketingspolitikere, byrådspolitikere, regionsrådspolitikere, den offentlige administration, fagforbund, interessenter i den offentlige velfærdsproduktion mv. Efter lanceringen af debatoplægget i medierne, er det tanken at debatoplægget skal bruges som afsæt og anledning til deltagelse i, og bidrag på, relevante konferencer, temadage mv. Det drejer sig blandt andet om: Januar 2016: Velfærdens innovationsdag, som Mandag Morgen arrangerer i samarbejde med en række partnere på området. Her kan debatoplægget bringes i spil på flere fronter:

2 Det kunne være i form et Round Table for udvalgte kommunaldirektører med henblik på at skabe en fælles ramme for at løfte debatten om kommunernes rolle i fremtidens offentlige velfærdsproduktion. Et opråb fra den kommunale top om at ændre måden vi tænker og taler om offentlig velfærd på! Side 2 af 6 Det kunne være i form af en række workshops med afsæt i spørgsmål og dilemmaer fra debatoplægget. Juni 2016: Folkemødet Her kan dilemmaer og debatspørgsmål fra debatoplægget bringes i spil på mangfoldige måder i form af klassiske debatarrangementer, alternative happenings, middagsselskaber mv. Opråbet fra alliancen af kommunaldirektører på velfærdens innovationsdag spredes yderligere, og alliancen udfordrer folketingsmedlemmer, fagforbund og borgere til at udstikke (nye) veje frem. Deltagelsen skal planlægges og tænkes i samarbejde med flere relevante lokale, regionale og nationale partnere som fx KL, Fagforbund, Aarhus Universitet, VIA University College, Aarhus 2017 m.fl. 2016: Debat og dialog i forbindelse med lanceringer og showcases af programmet for Kulturhovedstadsprojektet Aarhus : Aarhus Kommune arrangerer i samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale partnere en stor konference under overskriften rethink public service/public welfare Der skal sideløbende hermed tænkes i andre anledninger og nedslag, hvor debatten om gentænkning af velfærd kan bringes i spil. Det gælder både nationalt og lokalt, ligesom debatoplægget kan bruges som anledning til

3 offentligt at blande sig i debatten om kommunestyrets fremtid. Side 3 af 6 Lancering 2015 Fælles kronik (AaK & MM) Velfærdens innovations dag 2016 Round Table Workshop Folkemødet 2016 Fokus på dilemmaer 2017 konferance Rethink public service/public welfare Byrådet Debatoplægget præsenteres for Byrådet i form af en temadrøftelse i efteråret 2015, der sætter fokus på en lang række af de debatspørgsmål der rejses i Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden. Temadrøftelsen arrangeres som et dialogforum, hvor udvalgte velfærdsmedarbejdere og -ledere inviteres til at præsentere byrådet for både løsninger og udfordringer i fremtidens offentlige velfærdsproduktion. Der tages afsæt i konkrete eksempler på, hvordan velfærden gentænkes i Aarhus. Der sammensættes til lejligheden et refleksionspanel bestående af interne og eksterne eksperter (borgere, velfærdsmedarbejdere, professorer, konsulenter mv.), der causerer over de præsenterede eksempler, hvorefter dilemmaer og løsninger løftes ud i plenum. Formålet med temadrøftelsen er i fællesskab at udlede/indsnævre de vigtigste debatter og dilemmaer i forhold til fremtidens offentlige velfærd. Debatter og dilemmaer som byrådet efterfølgende i fællesskab ønsker at stå på mål for og rejse nationalt på den politiske scene såvel som lokalt med Aarhus bysamfund. Efter temadrøftelsen i byrådet er det tanken, at der arrangeres diverse konferencer og debatter, hvor byrådet kan komme i dialog med borgerne om de tematikker, der rejses i debatoplægget. Det gælder: Fælles for hele Aarhus Kommune, med Byrådet som arrangør Det kunne eksempelvis være i form af en stor idé genererende Aarhus konference, hvor borgerne selv definerer og drøfter fremtidens velfærd og forsøger at finde svar på nogle af Aarhus udfordringer, efter unconference modellen. En model, hvor de fremmødte selv leverer/producerer konferencen i en samskabelsesproces.

4 For rådmændene, hvor debatoplægget relateres til magistratsafdelingernes respektive ressortområder. For diverse samarbejder mellem politikere, afdelinger, samarbejdspartnere, civilsamfundsorganisationer mv. For forskellige bysamfund i Aarhus, der ønsker at adressere en specifik problemstilling, udfordring, løsningsforslag eller lignende i eget bysamfund. Osv. Side 4 af 6

5 Intern kommunikation Den interne kommunikation er målrettet ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune. Side 5 af 6 Med Fortællingen om Aarhus som visionen det, vi stræber imod er det tanken, at Rethink velfærd, kan anvendes som en fælles kommunikationsparaply, der kan omslutte/inkorporere alle de fælles strategiske initiativer i Aarhus Kommune, såvel som de overordnede strategier i magistratsafdelingerne. Rethink velfærd som det fælles DNA vores handlinger skal udspringe fra. Rethink velfærd kan tænkes som den overordnede kommunikationsramme (budskabsplatform) for alt vi foretager os internt i Aarhus Kommune, jf. nedenstående figur: Rethink som fælles kommunikationsramme/paraply - FællesMEDs leder- og medarbejderroller - Innovation i Aarhus - Relationel koordinering/social kapital - Medborgerskab - Velfærdsteknologi Redskaber i kommunikationsindsatsen - Inspirationskataloget fra Medborgerskabspolitikken - Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

6 - Fælles medarbejderudvikling - Rekruttering - MUS & Lederevaluering - Testimonials på medarbejderportalen - Case-series i personaleredegørelsen - Rethink som kommunikationstema på vores digitale platforme frem mod 2017 Side 6 af 6 Rethink rækker frem i tiden. Det handler om fremtidens velfærd og kommunernes rolle i velfærden. Men i ønsket om at se fremad, indbyder Rethink os til at reflektere over fortiden. Vi skal reflektere over og vurdere om vores opfattelser og handlinger fra i går, fortsat er holdbare og relevante i forhold til den opgave, vi står over for i dag. Vi skal med andre ord genbesøge og revurdere vores egen praksis og tænkning om kommunal velfærd. Skal vi aflære for at lære nyt, hvordan og på hvilke områder? Kommunikations-/Budskabsplatform I forbindelse med en kommende revision af det nuværende employer brand Vær MED kan der etableres en ny budskabsplatform under overskriften Rethink velfærd eller Rethink with AarhUS. Aarhus Kommune vil hermed få en ny platform at kommunikere fra. Det kan konkret manifesteres i et nyt site/applikation på såvel som en fælles platform for Aarhus Kommune på de sociale medier: LinkedIn, Facebook, Twitter mv. Der udarbejdes en ny designlinje i overensstemmelse med Aarhus Kommunes designguide, og budskabsplatformen Rethink velfærd defineres i fællesskab mellem magistratsafdelingerne, så alle afdelinger kan sætte deres eget præg på budskabsplatformen. Der skal på kommunikationsplatformen skabes billeder af gensidige afhængigheder afdelingerne imellem og mellem borger og system. Rethink velfærd skal med andre ord gøres til en bydende nødvendighed.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Indstilling. Orientering om Aarhus Kommunes aktiviteter på Folkemødet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 13.

Indstilling. Orientering om Aarhus Kommunes aktiviteter på Folkemødet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 13. maj 2015 Orientering om Aarhus Kommunes aktiviteter på Folkemødet 1. Resume Magistraten besluttede den 5. januar 2015, at

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere