Evalueringsrapport for Rusmiddelprojektet, Aarhus Produktionsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for Rusmiddelprojektet, Aarhus Produktionsskole"

Transkript

1 Evalueringsrapport for Rusmiddelprojektet, Aarhus Produktionsskole 1. Introduktion: Projektbeskrivelse af rusmiddelprojektet Aarhus Produktionsskole har haft store problemer med hash blandt de unge på skolen ikke kun unge, der røg hash uden for skoletid, men også unge, der røg mens de befandt sig på skolen. Misbrugsproblemer herunder misbrug af hash kan påvirke unges faglige udbytte, som igen påvirker sandsynligheden for, hvorvidt de unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor iværksatte Aarhus Produktionsskole i samarbejde med to misbrugskonsulenter fra Center for Misbrug i efteråret 2011 et rusmiddelprojekt, der skulle åbne de unges øjne for forståelsen af hash som rusmiddel, give de unge et nuanceret syn på deres misbrug og øge de unges viden om, hvilke langtidskonsekvenser deres misbrug kan have. Projektet består af to særskilte vejledningsforløb: 1) Gruppevejledning, som finder sted en gang om ugen, og 2) Individuel vejledning/åben rådgivning, som finder sted en gang hver anden uge. Projektets målgruppe er unge på Aarhus Produktionsskole med et problemgivende forbrug af rusmidler primært hash dvs. et forbrug af en størrelse, der kan give problemer vedrørende humørsvingninger, økonomi, koncentration, stort fravær o.l. Begge forløb finder sted på Aarhus Produktionsskole. Efter første forløb, som blev gennemført i efteråret 2011, gjorde skolen samt de to misbrugskonsulenter sig nogle erfaringer, hvilket har mundet ud i nogle justeringer i det andet forløb, som aktuelt er i gang (forløber foråret 2012). Der er bl.a. udarbejdet en mere præcis målgruppebeskrivelse. Nærværende evalueringsrapport har størst fokus på andet forløb, men inddrager dog aspekter af første forløb - især hvad angår projektets resultater, da det i skrivende stund er svært at måle det nuværende forløbs resultater. Det skyldes, at man skal igennem hele gruppevejledningsforløbet, før man kan forvente, at det har effekt. 2. Resume af resultater Efter det første forløb har én af de deltagende unge taget initiativ til at komme i behandling. En anden har reduceret sit misbrug kraftigt og oplever at have fået stof til eftertanke. I det andet forløb oplever flere unge at have fået aha oplevelser, og én ung har allerede reduceret sit misbrug. 3. Evaluering af projektet trin for trin Ung om at være med i første forløb af gruppevejledningen. Det er godt nok det her. Det er nice faktisk rigtigt nice. Anden ung efter første forløb: Det gav et spark kan helt klart anbefales. 3.1 Aktiviteter Projektet består af to særskilte aktiviteter: 1) Gruppevejledning en gang om ugen i ni uger og 2) Individuel vejledning/åben rådgivning to timer hver anden uge. Det er vigtigt at understrege, at de to aktiviteter er særskilte, dvs. den unge vælger ikke en samlet pakke. Endvidere er det vigtigt at påpege, at deltagelsen i begge vejledningsforløb er anonym. En tilføjelse til første forløb er, at de unge, der ønsker at deltage i gruppevejledningen, forin- 1

2 den har haft en individuel samtale med de to misbrugskonsulenter, Jes og Helle, hvor parterne i fællesskab afstemmer forventninger til hinanden og forløbet. 3.2 Trin på vejen Det første trin på vejen var at få etableret et samarbejde mellem Aarhus Produktionsskole og Center for Misbrug. Center for Misbrug havde ansøgt om midler 1 til et pilotprojekt om gruppevejledning for unge med misbrugsproblemer, hvor de i forbindelse med ansøgningen spurgte Aarhus Produktionsskole, om de var interesseret i at være med i projektet - hvilket skolen var. Det næste trin var at få tilrettelagt selve indholdet i projektet. Her opstod en udfordring i forhold til lovgivningen på området, som siger, at misbrugskonsulenter fra Center for Misbrug ikke må foretage behandling af unge under 18 år, uden at forældrene er involveret de må kun vejlede og lave forebyggende arbejde overfor disse unge. I praksis er der imidlertid en gråzone mellem, hvornår der arbejdes behandlende, og hvornår der arbejdes vejledende og forebyggende. Misbrugskonsulenterne, Jes og Helle, tilrettelagde derfor forløbet således, at de informerer de unge om specielt hash og vejleder de unge om deres misbrug. Hvis de unge selv ønsker konkret behandling af deres misbrug, hjælpes de til at henvende sig direkte til Center for Misbrug. På denne måde lykkedes det at tilrettelægge projektet, så det ikke var i strid med lovgivningen. I fællesskab udarbejdede misbrugskonsulenterne herefter dagsordener til de ni gruppevejledninger, og, som det er nævnt tidligere, er forløbet tilrettelagt således, at man skal igennem alle ni gruppevejledninger, før det kan forventes at have en effekt. Derfor har skolen, baseret på erfaringer fra første forløb, denne gang valgt at fritage de elever, der deltager i gruppevejledningen, fra praktik, kombinationsforløb eller andet, således at de kan være til stede til alle ni gruppevejledninger. Dagsordenerne er forholdsvis fleksible, da det i forløbet er vigtigt, at de unge også selv kommer på banen. Derfor skal der også væres plads til at diskutere problemer, som f.eks. har været dominerende på skolen, problemer i hjemmet, eller andet der fylder meget for de unge den pågældende dag. Det tredje trin på vejen er at finde deltagerne. I det første forløb var der en generel usikkerhed blandt både lærere og elever om, hvem der kunne deltage i gruppevejledningen, hvorfor man i det andet forløb på forhånd har sørget for en tydelig formidling af, hvem der er målgruppen for gruppevejledningen. Med henblik på at informere de unge om projektets andet forløb, udarbejdede viceforstanderen på produktionsskolen en farverig og informativ plakat, som blev hængt op i alle værksteder på skolen. Dernæst var misbrugskonsulenterne rundt på alle værkstederne og levere en mundtlig information om projektets andet forløb. Her havde de unge mulighed for at spørge nærmere ind til, hvad vejledningsforløbene er, og hvem der kan deltage. Som udgangspunkt er det forpligtende at deltage i gruppevejledningen. Dog siger den ene af misbrugskonsulenterne, Jes, at de er mere large i forhold til mødepligt, end hvis det var gruppevejledning på Center for Misbrug. Efter Jes og Helles besøg på alle værksteder, gennemførte de i fællesskab individuelle forventningsafstemningssamtaler med de unge, der ønskede at deltage i gruppevejledningen. Der var en, der gad at bruge tid på en. De andre ved ikke, hvad de snakker om. Pt. deltager seks unge drenge i aldersgruppen år i gruppevejledningen. Ifølge Jes ryger størstedelen af dem hash dagligt dog uden for skolens åbningstid, og Jes vil derfor betegne flere af dem som kroniske rygere. De unge passer dermed fint i forhold til målgruppebeskrivelsen 1 Center for Misbrug fik desværre ikke imødekommet deres ansøgning om midler til projektet. 2

3 (unge med et problemgivende forbrug af rusmidler primært hash). De seks unge har i vidt omfang selv ønsket at være med i forløbet. Under første forløb var flere af deltagerne elever, der var blevet udpeget af lærere til at deltage i forløbet, og forløbet kom derfor til at virke mere som en straf end som et tilbud for disse unge. Har man en målsætning om at åbne de unges øjne, er det imidlertid vigtigt, at de unge selv er motiverede i at deltage og det lykkes tilsyneladende bedre i andet forløb. Når deltagerne er fundet, er det naturligvis også vigtigt at fastholde dem i forløbet. I det første forløb opstod her den udfordring, at skolens egen misbrugspolitik blev en hindring for fastholdelse af deltagerne i projektet. Skolen har en nul-tolerance-politik hvad angår indtag af rusmidler i skoletiden, og sanktionen er øjeblikkelig bortvisning. Syv af de unge, der var med i første forløb af gruppevejledningen, blev bortvist grundet hashrygning i skoletiden, og dermed blev de også smidt ud af gruppevejledningen selvom de unge var i projektets målgruppe. I det andet forløb har ingen af de unge, der deltager i gruppevejledningen, indtil videre brudt skolens misbrugspolitik, hvorfor problemstillingen ikke aktuelt er så present. Produktionsskolen finder det dog fortsat vigtigt at sikre, at dens egen misbrugspolitik ikke igen kommer til at stå i vejen for projektet, og har diskuteret politikken på flere personalemøder. Man er endnu ikke nået frem til, hvordan politikken skal håndteres, herunder om den skal revideres eller ej, men man har tanker om fremadrettet at lade sig inspirere af andre skolers politik på området, f.eks. Grenå Produktionsskole. Den første af de ni gruppevejledninger lægger op til, at de unge parvis skal fortælle deres historie, hvorefter de unge i plenum skal gengive den anden parts historie. Misbrugskonsulenterne, Jes og Helle, var på forhånd spændte på hvordan denne øvelse ville virke, men det viste sig at være en succes, hvor de unge åbnede sig for hinanden og for Jes og Helle. I gruppevejledningen taler de unge med Jes og Helle om, hvilke konsekvenser deres misbrug kan få senere hen i livet, hvis de ikke gør noget ved deres misbrug. De unge stiller spørgsmål til Jes og Helle for at øge deres viden om hash, misbrug og dets konsekvenser. Omvendt stiller Jes og Helle spørgsmål til de unge, og kommer med input og forslag til de emner, de unge selv ønsker at drøfte. Generelt har Jes og Helle stort fokus på at være velforberedte og at formidle klare og tydelige budskaber. Jes oplevelse af andet forløb med hensyn til gruppevejledningen indtil nu er, at de unge i dette andet forløb har fået flere aha-oplevelser, og at flere af de unge efter gruppevejledningen har henvendt sig til den individuelle vejledning/åbne rådgivning for at tale nærmere om nogle af de ting, der blev drøftet til gruppevejledningen. En enkelt ung har endda luftet tanken om at komme i behandling. En af de unge, der deltog i første forløb af projektet, og som var aktiv både i gruppevejledningen og den individuelle vejledning, påpeger, at han i starten var mest tryg ved gruppevejledningen, fordi han ikke ønskede at sidde isoleret sammen med en misbrugskonsulent, han ikke kendte, og fortælle om sine problemer. Men efterhånden som den unge lærte Jes bedre at kende og fik opbygget en fortrolighed med ham, begyndte den unge også at komme til den individuelle vejledning. Den individuelle vejledning/åbne rådgivning er for alle de unge på Aarhus Produktionsskole, og de unge kommer som det passer dem fra gang til gang. Det er ikke et krav, at man selv skal have et misbrug, det kan også være unge, som har pårørende, der er i et misbrug. rart at have sted man kan gå hen rart at der er nogle til at tage sig af en. Nogle vil sandsynligvis fristes til at spørge, hvor forældrene er henne i projektet. Vejledningsforløbene er anonyme, og derfor ved forældrene til de unge ikke, at de enten har deltaget eller pt. deltager i forløbet. 3

4 3.3 Umiddelbare resultater resultater inden for projektperioden Projektets ønskede mål: 1. At motivere deltagerne til forandring enten i form af at stoppe misbrug eller reducere misbrug 2. At hjælpe deltagerne til at blive klogere på sig selv og hashen og dens betydning for de unges liv 3. At støtte de unge, der ønsker yderligere behandling Efter gennemførelsen af første forløb har en af de unge selv taget initiativ til at komme i behandling. En anden ung har reduceret sit misbrug kraftigt, og er blevet bevidst om, hvilke konsekvenser misbruget vil have senere i livet, hvis det fortsætter. Den unge siger.. på sigt kan du ikke hygge dig hvis misbruget fortsætter. Den unge var startet på Teknisk Skole, men blev smidt ud af skolen pga. sit misbrug. I interviewet fremhævede han imidlertid, at det ikke har slået ham ud - han har planer om at starte på Teknisk Skole igen for at bevise, at det godt kan lykkes for ham at gennemføre sin ungdomsuddannelse. Ovenstående er således eksempler på, at projektets tre ønskede mål er imødekommet for nogle af de deltagende unge. I forhold til det andet forløb, som stadig er i gang, er det for tidligt at vurdere resultaterne. Én af de unge, der er med i det nuværende forløb, gav dog i interviewet udtryk for, at han allerede har oplevet en udvikling. Den unge havde tidligere store problemer med hash, men allerede nu efter at have været til gruppevejledning 3-4 gange og åben rådgivning har han skåret ned på sit hashforbrug. Den unge har også fået et indblik i, hvilke konsekvenser hans misbrug kan få senere hen, hvis det fortsætter uændret. Den unge skal starte i lære pr. 1/6 på Aarhus Produktionsskole, og han er derfor meget motiveret for at få skabt en stabil hverdag. Endvidere fortæller han, at han allerede nu har planer om at søge om mere hjælp på egen hånd, når forløbet er slut. Den unges mål på sigt er helt at stoppe sit misbrug. Han har en drøm om at komme til udlandet og arbejde, og han er klar over, at det kræver, at misbruget stoppes. 3.4 Endelige resultater Projektets endelige mål er for det første, at det skal bidrage til, at 95 procent af ungdomsårgang i Aarhus Kommune påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. For det andet skal projektets erfaringer bidrage til en styrkelse af kommunens samlede indsats for at sikre alle unge en ungdomsuddannelse. Det endelige mål, der handler om andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, ligger uden for projektets levetid, hvorfor rapporten ikke berører dette endelige resultat nærmere. Der henvises til Aarhus Kommunes hjemmeside, som følger udviklingen samlet set for Aarhus Kommune 2. Det endelige mål, der handler om at bidrage med viden og erfaringer, søges indfriet med denne første evalueringsrapport (og evt. en efterfølgende evalueringsrapport om et år). 4. Konklusion samt ideer og anbefalinger fremadrettet Lessons learned På baggrund af ovenstående resultater, er vurderingen, at rusmiddelprojektet indtil videre har haft den ønskede effekt. Med udgangspunkt i projektets volumen er det ikke realistisk at forvente, at de unge bliver hashfrie, men et realistisk succeskriterium er, at flere af de unge reducerer deres misbrug kraftigt med henblik på at blive helt hashfri. Misbruget hos nogle af de unge er reduceret, og deltagerne har generelt fået øjnene op for, hvilke langstidskonsekvenser deres misbrug får, hvis det fortsætter. De unge har også generelt fået et langt mere nuanceret syn på deres misbrug. 2 4

5 Erfaringen fra første og andet forløb er, at det har størst effekt på den unge, hvis vedkommende både deltager i gruppevejledning og kommer til den individuelle vejledning/åben rådgivning. Produktionsskolen har selv gjort sig nogle erfaringer i samarbejde med de to misbrugskonsulenter, som skal implementeres i det fremadrettede arbejde. Derforuden har misbrugskonsulenterne fået henvendelse fra Aarhus Erhvervsakademi, som har vist interesse for at starte tilsvarende projekt op. Med det for øje gælder følgende fremadrettede anbefalinger. Rusmiddelkoordinator og misbrugskonsulent, Jes, fremhæver følgende som sine vigtigste fremadrettede anbefalinger: - Lærerne skal klædes bedre på til at tackle og håndtere unge mennesker med misbrugsproblemer hvis projektet kunne startes forfra, burde man have startet med at klæde lærerne bedre på. - Større volumen i projektet. Timetallet ift. den individuelle vejledning/åbne rådgivning er for lav. Det er ikke nok at have individuel vejledning/åben rådgivning en gang hver anden uge det bør som minimum øges til en gang om ugen. Det er vigtigt, at de unge holdes i ilden. Er den unge en dag forhindret i at komme til den individuelle vejledning, evt. pga. sygdom, går der en hel måned imellem at den unge kommer til individuel vejledning. I disse tilfælde er der risiko for, at man mister kontakten til de unge. - Aarhus Produktionsskole bør revurdere deres rusmiddelpolitik. Det er rigtigt ærgerligt, at man i det første forløb var nødsaget til at bortvise syv drenge fra gruppevejledningen, fordi de blev bortvist fra skolen grundet hashrygning i skoletiden. Endvidere har nogle af de unge påpeget ting, der var vigtige i projektet: - Det betyder noget, at forløbet finder sted på skolen, således at de unge ikke skal henvende sig andetsteds i forbindelse med vejledning. Dette er en kæmpe hjælp for de unge. - En af de unge, der var med i første forløb af projektet, påpegede vigtigheden af, at den unges underviser pressede vedkommende til at deltage i gruppevejledningen, og blev ved med sørge for, at den unge kom. På den måde skulle den unge ikke selv tage stilling til og forholde sig til, om han ville deltage i forløbet. I dag er den unge taknemmelig for, at underviseren gav ham sparket. Omvendt påpeger Jes, at de unge ikke skal presses og tvinges til at deltage, da det kan avle modstand og trods. Det handler altså om at finde en balancegang mellem, hvornår de unge skal melde sig selv og hvornår de skal have et lille spark uden den unge opfatter det som tvang. 5. Design/metode og datakilder 5.1 Indsatsteori som evalueringsdesign/metode En indsatsteori er en beskrivelse af forventninger til eller antagelser om, hvordan en bestemt indsats vil virke. Teorien fremstiller de vigtigste og mest grundlæggende tanker i projektet. Indsatsteorier kan fremstilles som en tekst eller som en model, der viser sammenhænge mellem projektets aktiviteter og de ønskede resultater i nærværende rapport er indsatsteorien fremstillet i begge dets former. På baggrund af indsatsteorien udarbejdes en model til evaluering af indsatsen, hvor evalueringen indebærer en løbende vurdering af, om indsatsen virker som beskrevet i indsatsteorien. Ved at evaluere vha. indsatsteorien er der mulighed for både at have fokus på projektet processer, resultater og se nærmere på, hvordan projektets forskellige aktiviteter har bidraget til resultaterne. Endvidere indebærer evalueringen en undersøgelse af, hvilke faktorer der henholdsvis fremmer og/eller hindrer implementeringen af indsatsen og opfyldelsen af målene i indsatsteorien. 5

6 5.2 Datakilder Følgende datakilder er brugt i nærværende evalueringsrapport: - Interview med Jes (misbrugskonsulent på Center for Misbrug, og projektleder i rusmiddelprojektet på Aarhus produktionsskole) - Interview med hhv. en ung der var med i første forløb og en ung, der er med i det nuværende (andet) forløb - Dagsordener for de ni gruppevejledninger 6

Præsentation af Helsingung

Præsentation af Helsingung Præsentation af Helsingung Program Præsentation af Helsingung Lidt statistik Helsingunghuset vores ydelser De unge i projektet, historier om fortid, nutid og fremtid Afrunding Mål for indsatsen Helsingung

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Hvorfor H f nu det??? Overvejelser omkring skoleudvikling!

Hvorfor H f nu det??? Overvejelser omkring skoleudvikling! Hvorfor H f nu det??? Overvejelser omkring skoleudvikling! 1 Store elevdag i marts 2011 arrangeret af DSE: Det er for kedeligt at sidde på en stol hele dagen Vi vil have fri, når vi går hjem INGEN lektier

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer?

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Temadag på Knudshoved Kursuscenter den 22. januar 2014 - Røgfrihed for alle Program Kl. 10.00-10.30: Velkomst, præsentation

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2013 Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Psykiatrifondens Ungdomsprojekt blev i gangsat i 2007 og har til formål at forebygge psykisk sygdom og mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelser og

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Brønderslev Gymnasium og HF er imod rusmidler, men ikke imod unge, der bruger rusmidler. Formålet med beredskabsplanen er, at alle med tilknytning til skolen;

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 4. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Socialudvalgsmøde d. 4. november

Socialudvalgsmøde d. 4. november Socialudvalgsmøde d. 4. november Status på; Tiltag 4.1.b: Indsats overfor unges rusmiddelbrug behandling Tiltag 4.2: Familieinddragende behandling Fortalt gennem cases Historien om John 44 år Arbejder

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE I Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø fastsættes det, at produktionsskolens ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København I bedes rådføre jer med en jurist i jeres kommune omkring håndtering af data, da det bl.a. afhænger af organiseringen i

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING Succes-plan 2015-16 Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING BEHOVSAFKLARING OG DATAANALYSE Hvad kan vi konkludere på den baggrund? Elevernes faglige resultater: Gode karakterer

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole.

skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole. Alkoholpolitik på Dronninggårdskolen Mål Dronninggårdskolens alkoholpolitik skal medvirke til at: skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole. være medvirkende til at

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER

HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER Der kan være tale om forbrug/misbrug der finder sted på uddannelsesstedet, som finder sted udenfor uddannelsesstedet,

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Fastholdelseskaravanens resultater

Fastholdelseskaravanens resultater Fastholdelseskaravanens resultater Veje til fastholdelse 13. november 2012 Ernst & Young har evalueret Fastholdelseskaravanen siden 2008 Vi har evalueret en lang række udvalgte indsatser i dybden. Vi har

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Formålet med beredskabsplanen er at sikre den enkelte elevs faglige læring, sociale udvikling og almene dannelse, som er gymnasiets kerneopgave. Vi

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

RESULTATER FRA FRIKOMMUNEEVALUERINGEN

RESULTATER FRA FRIKOMMUNEEVALUERINGEN ODSHERRED Til KOMMUNE Odsherred Kommune RESULTATER FRA Dokumenttype Kommunespecifik rapport Dato Oktober 2016 ODSHERRED KOMMUNE RESULTATER FRA FRIKOMMUNEEVALUERINGEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008

Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008 Frivilligt arbejde der virker! Brugerundersøgelse i Lyngby Lænkeforening Udført af Landsforeningen Lænken 2008 Frivilligt arbejde der virker. En evalueringsrapport bestilt af: Landsforeningen Lænken Tårnfalkevej

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Thyholm Skole

Beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Thyholm Skole Beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Thyholm Skole I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere