Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F Tekst: Poul Christensen Teknik: Fagbladet Varenr: 6100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F Tekst: Poul Christensen Teknik: Fagbladet Varenr: 6100"

Transkript

1 Erhvervsuddannelser

2 Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 3F s erhvervsuddannelser en oversigt 06 Anlægsgartner 07 Anlægsstruktør 08 Beklædningshåndværker 09 Brolægger 10 Buschauffør 11 Bygningsstruktør 12 Cater 13 Dyrepasser 14 Ejendomsservicetekniker 15 Elektronikoperatør 16 Fisker 16 Forsyningsoperatør 17 Gastronom 18 Godschauffør 20 Greenkeeper 21 Hotel- og fritidsassistent 21 Industrioperatør 22 Jordbrugsmaskinfører 22 Kok 23 Lageroperatør 24 Landbrug 25 Lufthavnsoperatør 26 Murer 27 Overfladebehandler 28 Plastmager 29 Porcelænsmaler 30 Postoperatør 31 Procesoperatør 32 Produktionsgartner 33 Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 34 Receptionist 35 Redder 36 Serviceassistent 37 Skibsassistent 38 Skomager 38 Skov- og naturtekniker 39 Smørrebrødsjomfru 40 Stenhugger 41 Stukkatør 41 Tagdækker 42 Teater-, udstillings- og eventtekniker 43 Teknisk isolatør 43 Tjener 44 Togklargører 45 Væksthusgartner 46 Sådan kommer du i gang med en erhvervsuddannelse 47 Ny mesterlære 47 Flere oplysninger Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F Tekst: Poul Christensen Teknik: Fagbladet Varenr: 6100

3 Forord Fagligt Fælles Forbund 3F - har gamle og dybe rødder i dansk fagbevægelse. Det skyldes forhistorien i de to fagforbund, Kvindeligt Arbejderforbund og Specialarbejderforbundet, der i 2004 besluttede at slå sig sammen i 3F. KAD s og SiD s historie fører os mere end 100 år tilbage, hvor først Dansk Arbejdsmandsforbund og nogle år senere Kvindeligt Arbejderforbund blev stiftet. Tilsammen markerede disse to forbund sig hurtigt som arbejdskvindernes og mændenes organisationer, der skulle sikre arbejderfamilierne brød på bordet og værdige arbejdsforhold. Kampen for en retfærdig løn og for ordentlige arbejdsforhold er fortsat kernen i det faglige arbejde. Men i dag er indsatsen bredt ud til også at omfatte en række andre forhold af betydning for medlemmernes arbejdsliv. Herunder ikke mindst uddannelse. En god uddannelse er i dag afgørende for du kan få et godt og spændende job og for at du kan fastholde og forbedre dine løn- og arbejdsforhold. Derfor arbejder 3F for gode uddannelsesmuligheder for medlemmerne. I dette hæfte præsenterer vi de erhvervsuddannelser, det indtil nu er lykkedes os at få etableret. Vi gennemgår hver enkelt uddannelse, og oplyser om hvor man kan finde yderligere oplysninger. Vi slutter af med en kort omtale af hvordan man kommer i gang med en erhvervsuddannelse. Jeg håber at denne pjece giver dig lyst til at gå i gang med en erhvervsuddannelse. Det gælder både dig der er ung og godt kunne tænke dig et job på et af 3F s faglige områder, og dig der er lidt ældre og erfaren og godt kunne tænke dig via et afkortet voksenerhvervsuddannelsesforløb at få et svendebrev i dit fag. Husk også at melde dig ind i 3F så snart du indgår uddannelsesaftale. 3F s kontingenter for lærlinge er holdt helt i bund, og vi tilbyder dig mange forskellige former for hjælp, herunder om din uddannelsesaftale og din løn er i orden. Som medlem har du Danmarks største og stærkeste fagforening ved din side, hvis der skulle opstå problemer mellem dig og din virksomhed. Hvis du har spørgsmål om uddannelserne, jobmuligheder, løn m.v. er du meget velkommen til at kontakte en af vore lokale afdelinger. Find afdelingen på hvor du også vil kunne finde mange andre nyttige informationer. November 2008 Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand erhvervsuddannelserne 3

4 3F s erhvervsuddannelser - en oversigt Industrigruppen Den Offentlige Gruppe Industri - generelt: Industrioperatør Elektronikoperatør Overfladebehandler - komponenter - konstruktion Forsyningsoperatør - elforsyning - kraftværker Skomager - nådler - serviceskomager - ortopædiskomager Procesindustrien: Procesoperatør Ejendomsservice: Ejendomsservicetekniker Omsorgsområdet: Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) Offentlig forsyning Forsyningsoperatør - elforsyning - kraftværker Serviceområdet Rengøringstekniker Serviceassistent - hospitalsservice - virksomhedsservice Plastindustrien: Plastmager Keramisk industri: Porcelænsmaler - blåmaler - overglasurmaler Beklædningsindustri: Beklædningshåndværker - profil design - profil konstruktion - profil konstruktion Postområdet: Postoperatør - center - distribution - transport Bygge- og Anlægsgruppen Bygge- og anlægsbranchen: Anlægsstruktør Bygningsstruktør Tagdækker Brolægger Murer Stenhugger Stukkatør Teknisk isolatør Overfladebehandler - komponenter - konstruktion 4 erhvervsuddannelserne

5 Transportgruppen Den Grønne Gruppe Baneområdet: Togklargører Godstransport på landevej: Godshauffør - kranfører - renovationschauffør - tankbilchauffør - flyttechauffør - kørselsdisponent Lager- og logistikområdet: Lageroperatør - lager- og transportoperatør - lager- og logistikoperatør - lager- og terminaldisponent Lufthavnsområdet: Lufthavnsoperatør - profil bagage - profil cargo - profil aircraft servicing - profil airport service - profil brand og redning Persontransport: Buschauffør - bybus- og rutebilkørsel - international turistbuskørsel - kørselsdisponent Postområdet: Postoperatør Redningsområdet: Redder - ambulanceassistent - autohjælper Teater- og udstillingsområdet: Teater-, udstillings- og eventtekniker - teatertekniker - udstillingstekniker - eventtekniker - illuminationsteknik - eventtekniker - audioteknik Fiskeri og søfart: Skibsassistent Fisker Landbrugsområdet: Landmand, husdyr Landmand, planter Maskinstationer: Jordbrugsmaskinfører Pasning af dyr Dyrepasser - zoologiske anlæg - forsøgsdyr - heste Skovdrift og naturpleje Skov- og naturtekniker - skovbruger - vildtplejer - naturplejer Gartnerområdet: Produktionsgartner - produktion - handel Væksthusgartner - produktion - handel Etablering og vedligeholdelse af anlæg: Anlægsgartner - anlægsteknik - plejeteknik Greenkeeper - greenkeeper - groundsman Privat service, Hotel og Restauration Serviceområdet: Rengøringstekniker Serviceassistent - hospitalsservice - virksomhedsservice Hotel- og restaurationsområdet: Gastronom - cater - kok - smørrebrødsjomfru Receptionist Tjener Hotel- og fritidsassistent erhvervsuddannelserne 5

6 Anlægsgartner Anlægsgartner - speciale anlægsteknik - speciale plejeteknik - anlægsgartnerassistent Anlægsgartnere arbejder udendørs i parker, ved vejanlæg, på kirkegårde og i haveanlæg. Arbejdet består i at anlægge og pleje grønne områder. Det kan både være private haver, parker af forskellig slags og fx kirkegårde. Meget af anlægsarbejdet foregår ved hjælp af maskiner som traktorer, fræsere osv. Men der er også meget håndværk med skuffejern, spade og planteske. Anlægsarbejdet består ikke kun af alt det med blomster, græs, træer og buske. Der skal også anlægges stier, bygges stensætninger, lægges fliser, placeres bænke, og hvad der nu ellers er besluttet for området. Inden specialiseringen påbegyndes kan du stige af med titlen anlægsgartnerassistent. Under uddannelsen lærer du om planlægning, materialeberegninger, plejearbejde, almindelige planter, træer, buske, stauder, sommerblomster, løg og knolde i sommer- og vintertilstand, plantesundhedsarbejde (sprøjtecertifikat), kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden, biologisk skadedyrsbekæmpelse, befæstelsesopgaver med betonvarer, etablering af trapper i betonelementer eller belægningssten, opmåling og nivellering, anvendelse af afsætningsværktøj, kulturhistorie/havestilarter, trækonstruktioner i haveanlæg (hegn, træterrasser, belægninger, pergolaer, mv.), samt ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse og økologisk plejearbejde. I specialet anlægsteknik lærer du desuden om analyse, registrering, tegning og udførelse af haveprojekter og grønne anlæg, kvalitetsbedømmelse af det færdige anlæg, udarbejdelse af plejeprogrammer for haveanlæg og grønne anlæg, dyrkningsmedier, afsætning af forskellige geometriske figurer i forbindelse med opsætning af pergola, fodhegn og etablering af belægninger i natursten og træmaterialer, trapper i træmaterialer, mure i brosten, befæstelsesopgaver i chaussésten lagt i bueforbandt, projektering og udførelse af mindre bassiner samt opbygning af kampestensmure. I specialet plejeteknik lærer du desuden om planlæging, tegning og anlæg af større arealer, hvori der indgår prydtræer, prydbuske, stauder, løg og knoldvækster samt græsplæner og anden urteagtig vegetation, registrering/tegning/analyse af et anlægsprojekt, projektstyring, kvalitets- og tidsstyring, jordforberedelse maskinelt- og manuelt, opbinding af træer, etablering af drænings- og vandingsforanstaltninger, sommer- og vinterbeskæring af træer og buske, valg af dyrkningsmedier, udarbejdelse af gødningsplan til et grønt anlæg, opførelse af trapper og mindre mure, befæstelsesopgaver i natursten, knoldebrosten, træ eller brudfliser, pleje- og vedligeholdelsesprogrammer, beskrivelse af plejeniveauer, perioder og hyppighed samt vurdering af de økonomiske forhold ved pleje og vedligeholdelsesarbejde. Start på uddannelsen: et 20 ugers forløb på den erhvervsfaglige fællesindgang dyr-planter-natur. Varighed: Den samlede uddannelse varer mellem 3 år og 7 måneder og 4 år og 2 måneder, afhængigt af hvornår der kan afholdes svendeprøve. Anlægsgartnerassistentuddannelsen kan gemmemfører på 1 1/2 år. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 36 uger. Det Faglige Udvalg for Anlægsgartneri, eller Uddannelsesguiden, Anlægsgartner. 6 erhvervsuddannelserne

7 Anlægsstruktør Anlægsstruktøren har et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder og med afvekslende og spændende opgaver. Anlægsstruktøren går i dybden, når der foretages udgravninger og vejunderføringer, hvor der flyttes jord. Her bruges gravemaskiner, dozere, rendegravere og andre maskiner. At bygge veje og udføre kloakering er også nogle af anlægsstruktørens arbejdsopgaver, lige som at lægge vandledninger, el- og telefonkabler samt udføre belægning på pladser, fortove og veje med fliser og kantsten. Anlægsstruktøruddannelsen er en erhvervsuddannelse/ungdomsuddannelse og er organiseret som en vekseluddannelse. Dvs. at der veksles mellem praktik i en godkendt virksomhed og op til 6 skoleophold på hovedforløbet. I et normalt uddannelsesforløb indledes med et grundforløb, der varer 20 uger, og efterfølges af et hovedforløb der varer mellem 2 år og 11 mdr. og 3 år og 5 mdr. Senest ved afslutningen af grundforløbet indgås en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Under hovedforløbet skal man på skole i sammenlagt 35 uger, fordelt på 6 skoleperioder. Som en del af uddannelsens hovedforløb er etableret et trin 1. Her er der mulighed for at sætte uddannelsen i bero eller helt stoppe uddannelsen med funktionstitlen kloakrørlægger. Trin 1 indeholder to praktikperioder i virksomheden og to skoleperioder, og er på minimum 1½ år. Her lærer man om grundlæggende byggeteknik, entreprenørmaskiner, afsætning og nivellering, tegning samt belægnings-/ anlægsteknik og kloakering. ved brug af moderne internetbaseret kommunikations teknologi (IKT). Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen virksomhed. Med supplerende undervisning og uddannelsen inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser. Yderligere oplysninger kan hentes på Uddannelsesguiden, se artiklen Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Endvidere den særlige hjemmeside om uddannelsen til struktør Specialet til anlægsstruktør indeholder ud over uddannelsens trin 1 også specialetrin på yderligere ca. 2 år fordelt på 4 praktikperioder og 4 skoleperioder. Specialet og uddannelsen afsluttes med en svendeprøve der bedømmes af skuemestre fra faget. I specialet får du yderligere avanceret kompetence i svære betonkonstruktioner, betonbelægning, elektronisk tegning i 2D, danske standarder og byggenormer, samt indføring i byggekommunikation bl.a. erhvervsuddannelserne 7

8 Beklædningshåndværker Profil design Profil konstruktion Profil konstruktion En beklædningshåndværker medvirker ved design, produktudvikling og produktion af tøjkollektioner. Uddannelsen starter med 20 uger på produktion og udvikling grundforløbet. Efter behov kan det dog både afkortes og forlænges. Her introduceres du til grundkonstruktion, modeludvikling, maskintyper inden for beklædningshåndværk, sy-teknikker, arbejdstegninger, beregnings- og målingsmetoder, formgivning, design samt stilarter, mode og livsstil. Uddannelsen er adgangsbegrænset, hvilket betyder at du skal have en uddannelsesaftale før du starter på grundforløbet. Der er enkelte pladser for elever uden uddannelsesaftale. Der er optagelsesprøver på skolerne til disse pladser. Hovedforløbet er opdelt i 2 trin. På trin 1 - tekstilog beklædningsassistent - der varer mellem 1 år og 8 måneder og 2 år og 2 måneder og hvori der indgår 20 uger på skole, lærer du om arbejdsmiljø og miljøbevidst adfærd, teamsamarbejde, ekstern og intern kundebetjening, kvalitetsstandarder, kvalitetsstyringssystemer, innovation, IT-teknologiske værktøjer, materialevalg, design- og produktudvikling, grundkonstruktioner, modeludvikling og tilretning, mønstre til tekstil og beklædningsprodukter, syoperationer og forarbejdningsprocesser i forbindelse med produktions- og modelsyning, branchens maskiner og udstyr, materiale- og priskalkulation, planlægning, beskrivelse og udførelse af procesforløb samt produktdokumentation. På trin 2 - beklædningshåndværker der varer yderligere 1 år, heraf 10 uger på skole, lærer du at udføre arbejdstegninger på relevante IT programmer samt om etablering og drift af egen virksomhed. I profilen design lærer du desuden om produktudvikling og produktmodning, herunder at finde og bearbejde inspiration til nye produkter, samt at udarbejde oplæg til beklædnings- og tekstilprodukter. I profilen konstruktion lærer du desuden at udføre mere komplicerede grundkonstruktioner, modeludvikling, tilretning, fremstilling af produktionsfærdige mønstre på tekstil og beklædningsprodukter samt at planlægge, beskrive og udføre de gængse produktionsforberedende arbejdsopgaver, som knytter sig til konstruktion af beklædnings- og tekstilprodukter. I profilen produktion lærer du desuden at planlægge, beskrive og fremstille et eller flere beklædnings eller tekstilprodukter samt at anvende de gængse håndværksmæssige og industrielle teknikker, som knytter sig til produktion af et eller flere beklædningsprodukter. eller 8 erhvervsuddannelserne

9 Brolægger Brolæggeren har et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder. Det er brolæggerens opgave at udføre brolægning og andre belægninger på gader, indkørsler, torve og pladser. Brolæggeren arbejder med belægninger udført fortrinsvis med brosten af granit og andre natursten. Han sætter også kantsten i beton- eller granitmateriale og udfører også belægningsopgaver med fliser af beton og med klinker af hårdt brændt ler. I et normalt uddannelsesforløb indledes med et grundforløb, der varer 20 uger, og efterfølges af et hovedforløb der varer mellem 2 år og 11 mdr. og 3 år og 5 mdr. Senest ved afslutningen af grundforløbet indgås en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Det er forudsætningen for at kunne starte på uddannelsens hovedforløb. Under hovedforløbet skal man på skole i sammenlagt 30 uger, fordelt på 6 skoleperioder. Som en del af uddannelsens hovedforløb er etableret et trin 1. Der er mulighed for at sætte uddannelsen i bero eller helt stoppe uddannelsen efter gennemført trin 1. Du vil her have erhvervet jobkompetencer med funktionstitlen kloakrørlægger. Trin 1 indeholder to praktikperioder i virksomheden og to skoleperioder, og er på minimum 1½ år. Her læres den grundlæggende byggeteknik, entreprenørmaskiner, afsætning og nivellering, tegning samt belægnings- /anlægsteknik og kloakering. og skabe dig en karriere i en privat brolæggervirksomhed eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger for at starte egen brolæggervirksomhed. Med supplerende undervisning og uddannelse inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser. samt Specialet til brolægger indeholder ud over uddannelsens trin 1 også specialetrin på yderligere ca. 2 år fordelt på 4 praktikperioder og 4 skoleperioder. Specialet og uddannelsen afsluttes med en svendeprøve i granitbrolægning der bedømmes af skuemestre fra faget. I specialet får du yderligere avanceret kompetence i specielle granitbelægningsteknikker, elektronisk tegning i 2D, danske standarder og belægningsnormer, samt indføring i moderne byggekommunikation bl.a. ved brug internetbaseret kommunikationsteknik (IKT). Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job erhvervsuddannelserne 9

10 Buschauffør Bybus- og rutebilkørsel International turistbuskørsel Kørselsdisponent Den faglærte buschauffør udfører forskellige former for bustransport, både i bybusser, rutebusser, turistbusser, handicapbusser m.v. Trafiksikkerhed, passagerernes sikkerhed, miljø, service og professionalisme er nøgleord for denne uddannelse. Sikkerheden gælder ikke mindst trafikken, hvor det forventes, at den professionelle, faglærte buschauffør kører med maksimal sikkerhed, både for passagererne og for medtrafikanterne. Og når det gælder miljø, forventes det, at den faglærte buschauffør kan efterse og føre sit køretøj, således at det belaster miljøet mindst muligt. EU stiller fra og med september 2008 krav om, at buschauffører skal være uddannet efter reglerne i det såkaldte chaufføruddannelses-direktiv. Den danske buschaufføruddannelse er allerede nu justeret, således at disse forhold er i orden. Den faglærte buschauffør med svendebrev har bestået kørekort B, D/erhverv og D/E. Udover at køre busser skal den faglærte buschauffør kunne planlægge sine kørsler, anvende de korrekte transportdokumenter, efterse sit køretøj samt anvende IT-løsninger. I løbet af uddannelsen gennemgår man teoretisk og praktisk uddannelse i rutebilkørsel, turistbuskørsel, faglig relevant samfundsfag og fremmedsprog, internationale forhold, branchekendskab, EU-kvalifikationskursus samt sundhed for chauffører. Det indebærer et ekstra lære-år, herunder 15 uger på skole. På trin 3 lærer man om systemer til styring af personbefordring, om daglig drift og disponering, kommunikation, arbejdsmarkeds- og social lovgivning, redskaber til at fremme kompetenceudvikling, arbejdsmiljøhåndtering, kundeservice og forhandlingsteknik, kvalitetsstyring, transportteknisk fremmedsprog, transportrelateret matematik, love og regler for vejtransport samt trafiksikkerhedsdisponering. Start på uddannelsen: et 10 ugers forløb på den erhvervsfaglige fællesindgang transport. Varighed: Den samlede uddannelse varer ca. 3 år. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 31 uger. samt Uddannelsesguiden, Efter 1 år på hovedforløbet kan du stige af med delkompetence som rutebilchauffør. Med denne afstigningsuddannelse kan du få job som bybuschauffør. Der er også mulighed for at stige af som turistbuschauffør. Som noget nyt er der mulighed for at supplere svendebrevet med et såkaldt trin 3 -kørselsdisponent. 10 erhvervsuddannelserne

11 Bygningsstruktør Bygningsstruktøren har et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder og med afvekslende spændende opgaver. Bygningsstruktøren går i højden og skaber bygningsværker i beton. Bygningsstruktøren bygger boliger, fabrikker, skoler, havne, broer og meget meget mere. Bygningsstruktøruddannelsen er en erhvervsuddannelse/ungdomsuddannelse og er organiseret som en vekseluddannelse. Dvs. at der veksles mellem praktik i en godkendt virksomhed og op til 6 skoleophold på hovedforløbet. I et normalt uddannelsesforløb indledes med et grundforløb der varer 20 uger, og efterfølges af et hovedforløb der varer mellem 2 år og 11 mdr. og 3 år og 5 mdr. Senest ved afslutningen af grundforløbet indgås en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Det er forudsætningen for at kunne starte på uddannelsens hovedforløb. Under hovedforløbet skal man på skole i sammenlagt 35 uger, fordelt på 6 skoleperioder. Som en del af uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1. Der er mulighed for at sætte uddannelsen i bero eller helt stoppe uddannelsen efter gennemført trin 1. Du vil her have erhvervet jobkompetencer med funktionstitlen kloakrørlægger. Trin 1 indeholder to praktikperioder i virksomheden og to skoleperioder, og er på minimum 1½ år. Her læres den grundlæggende byggeteknik, entreprenørmaskiner, afsætning og nivellering, tegning samt belægnings- /anlægsteknik og kloakering. Specialet til bygningsstruktør indeholder, ud over uddannelsens trin 1, også specialetrin på yderligere ca. 2 år fordelt på 4 praktikperioder og 4 skoleperioder. Specialet og uddannelsen afsluttes med en svendeprøve der bedømmes af skuemestre fra faget. I specialet får du yderlig avanceret kompetence i svære betonkonstruktioner, elementmontage, elektronisk tegning i 2D, danske standarder og byggenormer samt indføring i moderne byggekommunikation bl.a. ved brug internetbaseret kommunikationsteknik (IKT). Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen virksomhed. Med supplerende undervisning og uddannelse inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser. Yderligere oplysninger kan hentes på Udannelsesguiden, se artiklen Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Endvidere den særlige hjemmeside om uddannelsen til struktør erhvervsuddannelserne 11

12 Cater En cater tilbereder, fremstiller og anretter kolde og varme retter på en indbydende måde. Cater en kan kvalitetsvurdere råvarer samt varetage salg og gæstebetjening. Cater en møder kunderne direkte. Den direkte kontakt gør jobbet sjovere, og det kan give ideer til forbedringer til hvordan man gør cafeen eller kantinen til et bedre spisested. Derfor skal cater en helst være udadvendt og have det godt med at være i kontakt med mange forskellige mennesker hver dag. Jobmulighederne er mange - cafeer, selvbetjeningsrestauranter, cafeterier og kantiner o.l. Under uddannelsen lærer du om lærer råvarer, materialer, arbejdsmetoder, værktøj, og udstyr. Endvidere om hygiejne, miljø, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet, tilberedning af fastfood, varme, lune og kolde retter, hygiejne, virksomhedens egenkontrolprogram, servering i selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hoteller, restauranter og diner transportable, at klargøre, tilberede og anrette grundsortimentet i selvbetjeningsrestauranter og kantiner, salg og gæstebetjening, placering af sortiment af mad og drikkevarer m.v. i salgsområder samt almindelig renholdelse. Start på uddannelsen: et 20 ugers forløb på den erhvervsfaglige fællesindgang mad-til-mennesker. Varighed: Den samlede uddannelse varer ca. 2 år og 4 måneder. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 22 uger. Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat, eller 12 erhvervsuddannelserne

13 Dyrepasser Dyrepasser - zoologiske anlæg - forsøgsdyr - heste Dyrepasserassistent Dyrepassere arbejder med pasning og fodring af dyr i zoologiske haver, dyreparker, dyrehandler, pelsdyrfarme, forsøgsdyrsinstitutter, hestestutterier, rideskoler, dambrug m.v. Der kan være tale om rensning af dyre- og staldanlæg, løbende registrering og kontrol af dyrene, adfærdsobservationer, identifikation af dyrene, sundhedskontrol, sygdomsforebyggelse, udarbejdelse af foderplaner, foderfremstilling, avlsarbejde, betjening og vedligeholdelse af maskiner og tekniske installationer samt indretning af stalde og anlæg. Under uddannelsen lærer du om pasning og pleje af dyr i fangenskab, rengøring og desinfektion af forskellige staldsystemer og dyreanlæg, dyrs foderbehov, anvendelse af foderplaner, fodermidlers værdi og indhold af næringsstoffer, observationsteknik, adfærdsundersøgelser, dyrs fysiologiske og sundhedsmæssige behov, dyrevelfærdsvurdering, sygdomstegn hos dyr, rengøring og desinfektion af stalde og anlæg på baggrund af viden om hygiejne samt sygdoms- og smitteforebyggelse, dyrs anatomi og fysiologi, bevægeapparat, organer, fordøjelsessystem m.m., vedligeholdelse af staldsystemer og dyreanlæg, maskinbetjening, dyreværnslovgivning, økonomi og markedsforhold, fagligt fremmedsprog, arbejdsmiljø, produktudvikling og innovation. Efter 1 1/2 års uddannelse, inden specialisering påbegyndes, kan du stige af som dyrepasserassistent. I specialet zoologiske anlæg lærer du om håndtering og pasning af dyr i zoologiske anlæg, avl og reproduktion, dyrenes foderbehov og naturlige fodervaner, opbevaring og konservering af forskellige fodertyper, tilberedning og fremstilling af foder til dyr i zoologiske anlæg, pasning og medicinering af syge dyr, sikkerhedsforanstaltninger for både dyr og mennesker, tekniske installationer, herunder klima, akustik, vandkvalitet og materialer, formidlingsteknikker, publikumsservice, lovgivning i arbejdet med hold af dyr i zoologisk anlæg samt forhold ved import og eksport. I specialet forsøgsdyr lærer du om daglig pasning af forsøgsdyr, observation og registrering af informationer om sundhed og staldmiljø, fodring, kvalitetsog sikkerhedssystemer, vedligeholdelse af inventar og bure i forsøgsdyrstalde, tekniske installationer og hjælpemidler, dyreforsøg, lovgivning omkring forsøgsdyr, etiske aspekter ved dyreforsøg, velfærds- og sygdomsovervågninger, videnskabelige forsøg, medicinering og smertebehandling af syge dyr, avlssystemer, genetisk kontrol, genetisk modificerede forsøgsdyr m.v. I specialet heste lærer du om fodring af heste, foderets kvalitet og ernæringsmæssige værdi, indkøb af foder, planlægning og produktion af grovfoder, foldskifte, daglig pasning af heste, håndtering og sikkerhed, sygdomme og sygdomsforebyggelse, indretning og dimensionering af hestestalde og folde, betjening og vedligeholdelse af teknisk udstyr, avlsplanlægning, økonomi, lovgivning, internationale retningslinjer, forsikringsforhold samt transport og handel med heste. Valg af speciale sker sammen med praktikvirksomheden. Start på uddannelsen: et 20 ugers forløb på den erhvervsfaglige fællesindgang dyr-planter-natur. Varighed: Den samlede uddannelse varer 3 år og 5-11 måneder, afhængigt af hvornår der kan afholdes svendeprøve. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 32 uger. Det Faglige Udvalg for Jordbrug, eller Uddannelsesguiden, erhvervsuddannelserne 13

14 Ejendomsservicetekniker Ejendomsserviceteknikeren er den faglige medarbejder, der får den praktiske og tekniske side af hverdagen til at fungere på uddannelsesinstitutioner, i svømmehaller og andre offentlige institutioner, private servicevirksomheder, boligområder eller tilsvarende større byggeri, hvor mange mennesker har deres daglige gang. De typiske arbejdsområder for ejendomsserviceteknikere er som ejendomsfunktionærer, varmemestre eller viceværter i større boligbyggerier samt som pedeller, skole betjente eller rådhusbetjente i skoler, plejehjem, biblioteker, feriecentre, større service- og produktionsvirksomheder, medborgerhuse og andre offentlige institutioner. Arbejdet omfatter alle former for service overfor bru gerne/beboerne. Det kan fx være ind- og fraflytninger, daglig vedligeholdelse og rengøring, kontakt til håndværkere og andre leverandører, pasning af varme- og ventilations- og indeklimainstallationer, reno va tion og affaldshåndtering, opstilling til undervisning, møder o.l., pasning og pleje af udenoms arealer, snerydning m.v. fysik/kemi, vedligeholdelsesplaner, -programmer og -rapporter, budgetlægning og byggesagsbehandling, administrative og ledelsesmæssige opgaver ved bygningsdrift samt regler, standarder mv. ved praktisk indretning af legepladser, herunder sikre, at legeudstyr er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Start på uddannelsen: et 20 ugers forløb på den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice. Varighed: Den samlede uddannelse varer 3 år og 3 måneder. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 25 uger. Servicefagenes Uddannelsessekretariat, eller Uddannelsesguiden, Under uddannelsen lærer du om ressourcebesparende og miljøbevidst ejendomsdrift, vedligeholdelse og bygningssikkerhed, drift og vedligeholdelse af lokaler til særlige formål, pleje og vedligeholdelse af udearealer og faciliteter, affaldshåndtering, miljøfarligt affald, værktøjer og maskiner (herunder traktorkørekort), betjening af bygningernes tekniske anlæg og installationer, reparations- og udskiftningsopgaver, drift og vedligeholdelse af varme- og ventilationsanlæg (herunder certifikatkursus i rullebukke stillads), betjening, vejleding og samarbejde med brugere/beboere, offentlige myndigheder og samarbejdspartnere, vejledning af lejere/brugere om rettigheder og pligter i leje-/brugerforhold, tilstandsvurdering ved ind- og udflytning, vejleding af brugere og beboere om det offentlige serviceapparat, boligsociale aktiviteter, boligens brug og vedligeholdelse, muligheder for ændringer af bygningens og boligens indretning samt om miljøbevidst adfærd i forhold til energiforbrug, engelsk, psykologi, faglig 14 erhvervsuddannelserne

15 Elektronikoperatør En elektronikoperatør udfører forskellige avancerede produktionsopgaver i elektronikindustrien. Fx montage af elektroniske komponenter, evt. via overvågning af automatik eller som præcisionslodning under mikroskop. Hertil kommer opgaver vedr. produktionsplanlægning, kvalitetskontrol og miljøstyring. Uddannede elektronikoperatører er nøgleper soner i produktionen nøgleper soner som i særlig grad vil være i stand til at deltage i forbedring af produktionen, være medspiller ved produktudvikling, varetage ekstern kundekontakt og være med til at indkøre produktionen i udlandet. Under uddannelsen lærer du om automatisk og manuel montage og reparation af produkter, styring og overvågning af manuelle og automatiske produktionsprocesser, præcisionslodning og reparationer under mikroskop, kvalitetskontrol og fejlfinding, anvendelse af test- og måleudstyr, dokumentationsmateriale og udførelsesstandarder, produktionsstyring, optimering og metodeforbedring samt sikkerhed og miljø. Start på uddannelsen: et 20 ugers forløb på den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling. Varighed: Den samlede uddannelse varer 2 år. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 17 uger. eller Uddannelsesguiden, erhvervsuddannelserne 15

16 Fisker Forsyningsoperatør Det danske fiskeri forandres med rivende hast. Den nationale og internationale konkurrence er hård og mange må give op. Fremtiden stiller store krav til alle, der arbejder med fiskeri. Men for den veluddannede fisker er der gode muligheder for et anderledes og i reglen ganske vellønnet job. Et job for en rigtig mand (som gerne må være en kvinde!). Fremtidens fisker haler ikke bare net indenbords. Fiskefartøjernes avancerede maskiner og grej, hensynet til miljøet samt krav til hygiejne og fiskens kvalitet stiller store krav til fiskeren. Hertil kommer, at et fiskefartøj kan være en farlig arbejdsplads. Men gennem en grundig uddannelse minimeres risikoen. Erhvervsfiskeruddannelsen kaldes også for Det blå bevis. Det er bestemt ved lov, at inden du overhovedet må arbejde på et fiskerifartøj, skal du gennemføre et 3 ugers sikkerhedskursus. Her lærer du - ikke mindst gennem praktiske øvelser om fiskefartøjets redningsudstyr, samarbejdet med rednings- og helikoptertjenesterne, arbejdsmiljø og sikkerhed under sejlads samt om førstehjælp og brandslukning. Desuden får du en introduktion til fiskeri- og søfartsregler. Er du fyldt 16 år, har du gennemgået sikkerhedskurset og kan du stille med en helbredsattest fra en søfartslæge, kan du gå i gang med selve uddannelsen. Den varer i alt 2 år og skal ske på mindst 2 forskellige fartøjer (skolen finder praktikfartøjerne). I løbet af de 2 år skal du på skole i sammenlagt 22 uger. På skolen lærer du om sikkerhed, fiskearterne, fangstmetoder, fiskeredskaber, fiskefartøjer, fiskens behandling og kvalitet, sygdomsbehandling ved tilskadekomst, økonomi og udbyttedeling, navigation, motorer, maskinrummets udstyr, reparationssvejsning, kabystjeneste (madlavning), bødning, tovværk, wire, vodbinderteknikker samt radio. Uddannelsesguiden, eller Forsyningsoperatør med speciale i el-forsyning Forsyningsoperatør med speciale inden for kraftværksektoren En forsyningsoperatør arbejder med etablering og vedligeholdelse af distributionsnet og produktionssystemer inden for elforsyningsbranchen. Det indebærer mange forskellige praktiske opgaver vedr. nyanlæg, reparationer, daglig drift samt rådgivning af kunder. Den uddannede forsyningsoperatør har godt kendskab til processer og anlæg. Forsynings operatører arbejder i kommunale, statslige og private forsyningsselskaber inden for elproduktion og elforsyning. I løbet af uddannelsen lærer du om kvalitetsstyringssystemer, bæredygtig udvikling, arbejde i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, regler for Lavspændings Arbejde Under Spænding (LAUS), regler for sikkerhedskvalitetsstyring (SKS), samt om arbejdet på højspændingsanlæg, mellemspændingsanlæg og lavspændingsforsyningsanlæg under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser. Hvis du specialiserer dig i el-forsyning lærer du endvidere om overvågningsudstyr i transformatorstationer, overvågning og betjening af forsyningsanlæg, 16 erhvervsuddannelserne

17 Gastronom forebyggende vedligehold på forsyningsnettet, nedtagning af udtjente anlæg, splejseteknikker på forsyningskabler, tilslutning af højspændingskoblingsanlæg og transformere, etablering af elforsyningsanlæg, gadelys og el-distributionsanlæg, montage af kabler i kabelskabe, splidsning, montage og fejlretning på fiberkabler til bredbånd, jordlægning af kabler, fejlfinding, fejlretning og vedligeholdelsesopgaver på el-distributionsanlæg samt hovedeftersyn på anlæg til styring af gadelys. Endvidere skal du gennemføre certifikatkurset i lastbilmonteret kran (D certifikat). Hvis du specialiserer dig i kraftværksektoren lærer du om håndtering af flydende og fast brændsel, herunder lastning og losning, betjening af tårn- og svingkran (kran A certifikat), drift af vandbehandlingsanlæg, vandanalyser på kedelvand, fødevand, spædevand, råvand og kondensat, analyse og kontrol af råvarer til brændsel, prøvetagning ved restproduktproduktionen, styrings-, regulerings- og overvågningsopgaver ved betjening af SRO-anlæg, fejlfindings-, vedligeholdelses- og reparationsopgaver på forskellige former for udstyr på kraftværkerne af både elektrisk og mekanisk art, virksomhedens kontrolsystemer, gældende lovgivning og sikkerhedsbestemmelser inden for kraftvarme forsyning samt de særlige forretningsvilkår der er gældende for energiforsyningsområdet. Kok Smørrebrødsjomfru Cater Når man uddanner sig til gastronom, vælger man i uddannelsens sidste del et speciale. Det kan være kok, smørrebrødsjomfru eller cater. Se mere om disse specialer under præsentationen af de tre nævnte uddannelser. Se også som er det faglige udvalgs hjemmeside. Start på uddannelsen: et 20 ugers forløb på den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling. Varighed: Den samlede uddannelse varer 2 år. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 17 uger. eller Uddannelsesguiden, erhvervsuddannelserne 17

18 Godschauffør Godschauffør Kranfører Renovationschauffør Tankbilchauffør Flyttechauffør Kørselsdisponent Godschauffører er beskæftiget i forskellige transportvirksomheder (gods, renovation, flytning, kloakservice, mobilkran, tanktransport m.v.). Der kan være tale om transport i nærområdet eller om fjerntransport, herunder langture til udlandet. Sikkerhed, miljø og service og professionalisme er nøgleord for godschaufføruddannelserne. Sikkerheden gælder ikke mindst trafikken, hvor det forventes, at den professionelle, faglærte chauffør kører med maksimal sikkerhed, både for sig selv og for medtrafikanterne. EU stiller fra og med september 2009 krav om, at lastvognschauffører skal være uddannet efter reglerne i det såkaldte chaufføruddannelses-direktiv. Den danske chaufføruddannelse er dog allerede nu justeret, således at disse forhold er i orden. I alle specialer lærer du om økonomisk, sikker, hensynsfuld, miljørigtig og forsvarlig kørsel og om de mange forskellige arbejdsopgaver og administrative rutiner, der hører med til at transportere gods. Du lærer at læsse og surre godset korrekt og efter gældende regler og at finde frem til og udlevere det til tiden hos modtageren. Du lærer at holde styr på fragtbreve og fakturaer mv. Er der tale om gods, som skal transporteres til udlandet kræver det, at du har indsigt i toldregler og klareringsattester - og at du kan begå dig sprogligt. Du lærer at planlægge og gennemføre transporter, herunder om lovkrav. Du lærer om forskellige IT-løsninger i erhvervet samt at anvende korrekte transportpapirer. Endvidere lærer du at efterse køretøj og udstyr således at du kan foretage almindelig vedligeholdelse, udbedre mindre driftsfejl samt indrapportere fejl. Endelig lærer du om arbejdsmiljø og sundhed for chauffører. I alle chauffør-specialerne får du følgende kørekort og certifikater: Kørekort B, C, og E (herunder særlig træning i kørsel med sættevogn), Gaffeltruckcertifikat (B), Farligt gods bevis (ADR Grund- og Specialiseringskurser klasse 1 og Tank) samt Hvidt Kvalifikationsbevis. I specialet godschauffør erhverver du desuden Kran D certifikat. I specialet kranfører lærer du at betjene forskellige typer mobile kraner med henblik på at kunne flytte tungt gods. Heri indgår træning i den helt nødvendige sikkerhed og samarbejde under kranløft og transport. Endvidere lærer du om sikkerhedscheck og vedligeholdelse af grejet. I kranfører-specialet skal du endvidere bestå certifikatprøver til Kran D, Kran E og Mobilkran B. Som renovationschauffør lærer du at betjene de specialkøretøjer og det specialudstyr som bruges til 18 erhvervsuddannelserne

19 somheder, kontorer o.l.) samt internationale flytninger m.v., herunder at anvende de særlige flyttetekniske hjælpemidler, pakning og emballering, håndtering af tungt bohave og inventar samt korrekt stuvning og surring af flyttegods på nationale og internationale flytninger. For alle chauffør-specialerne gælder at du kan tilvælge forskellige valgfri specialefag samt op til 4 ugers faglig påbygning. Dette giver mulighed for, at du - sammen med virksomheden - kan specialisere eller supplere uddannelsen yderligere. at fjerne fast og flydende affald, erhvervsaffald, storskrald, klinisk risikoaffald m.v. i overensstemmelse med de gældende miljøkrav. Jobbet som renovationschauffør har gennemgået en meget omfattende udvikling gennem de sidste år. I dag stiller det store krav til kundebetjening, håndtering af giftige og miljøbelastende affaldsfraktioner samt til ergonomi, arbejdsmiljø og sikkerhed. Som tankbilchauffør lærer du om en række særlige forhold vedrørende logistik, personlig sikkerhed, kundebetjening mv. i forbindelse med kørsel med tankvogn. Herunder farligt gods, fødevare- og pulvertransporter, tankbilens særlige opbygning og udstyr samt forhold vedrørende lastning, losning, rengøring mv. Endelig gennemgår du en særlig træning i manøvrering og køreteknik samt hensigtsmæssig adfærd i nødsituationer. Som flyttechauffør lærer du om de komplicerede forhold i forbindelse med specialflytning (fx. virk- Som noget nyt er der mulighed for at supplere svendebrevet med et såkaldt trin 3 -kørselsdisponent. Det indebærer et ekstra lære-år, herunder 15 uger på skole. På trin 3 lærer man om systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel, om daglig drift og disponering, kommunikation, arbejdsmarkeds- og social lovgivning, redskaber til at fremme kompetenceudvikling, arbejdsmiljøhåndtering, kundeservice og forhandlingsteknik, kvalitetsstyring, transportteknisk fremmedsprog, transportrelateret matematik, love og regler for vejtransport samt trafiksikkerhedsdisponering. Start på uddannelsen: et 16½ ugers forløb på den erhvervsfaglige fællesindgang transport (omfatter certifikatprøve til gaffeltruck). Varighed: Den samlede uddannelse varer ca. 3 år (kørselsdisponent 4 år). Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 31 uger (kranfører dog 32 uger). samt Uddannelsesguiden, erhvervsuddannelserne 19

20 Greenkeeper Greenkeeper Groundsman Greenkeeperassistent Groundsmanassistent Med en greenkeeper- eller groundsmanuddannelse har du færdigheder i alle praktiske elementer i græsetablering og renoverings- og vedligeholdelsesarbejde af græsarealer. Du kan udføre plejearbejde af grønne områder. Du kender plantegruppernes særlige krav til vækstforhold og pleje og du kan foretage et hensigtsmæssigt plantevalg for et anlæg ud fra konkrete vækstvilkår og foretage beskæring af træer og buske. Du kan planlægge og udføre plantebeskyttelse, identificere de vigtigste kulturplanter og værste skadevoldere og du kan vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder. Du kan beregne arealers vandforbrug og vandingsbehov, vedligeholde vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner, samt justere edb-styrede vandingsprogrammer og du kan justere, reparere og vedligeholde enkle el-anlæg og hydraulisk udstyr på maskiner og redskaber. Efter ialt 1 år og 3 måneders uddannelse kan man stige af som greenkeeperassistent eller groundsmanassistent. I specialet greenkeeper fokuserer du specielt på golf-anlæg. Du lærer at skitsere og planlægge anlæg af grønne områder og du undervises i plantningsarbejde, græspleje, plantekendskab, plantesundhed, samt brug og vedligehold af maskiner og redskaber. Du får også mulighed for at arbejde med valgfag og specialefag, som anlæg og vedligehold af bunkers, teesteder og greens. I specialet groundsman lærer du at foretage konkrete målinger og registreringer af forhold på boldbaneanlæg. Herunder jordbundsforhold, græsvækst og andre vækstparametre, forslag til forbedringer og gennemførelse disse. Endvidere kan du etablere og reetablere boldarealer samt foretage daglig pleje af boldbaner og udenomsarealer til disse. Du får også mulighed for at arbejde med valgfag og specialefag, som vedligeholdelse og pleje af lys, varme og grusbaner. Start på uddannelsen: et 10 ugers grundforløb på den erhvervsfaglige indgang dyr, planter og natur. Varighed: Den samlede uddannelse varer 3 år og 5-11 måneder, afhængigt af hvornår du starter. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 30 uger. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, eller Uddannelsesguiden, 20 erhvervsuddannelserne

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens Erhvervsuddannelser Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 3F s erhvervsuddannelser en oversigt 06 Anlægsgartner 07 Anlægsstruktør 8 Autosadelmager 9 Beklædningshåndværker 10 Brolægger 11 Buschauffør 12 Byggemontagetekniker

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser i Bygge og anlæg 2013/2014 Bygge- og anlægsbranchen rummer mange udfordringer og giver dig en masse forskellige valgmuligheder Malerfaget Bygningsmaler... 7 Træ- og Møbelindustriens

Læs mere

Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked

Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked Styrk dine kompetencer til fremtidens arbejdsmarked Styrk dine kompetencer med AMU s arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser Uddannelsesvilkår 3 Værd at vide 4 Transport og logistik 6 Servicefagene

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet Indhold 4 Godschauffør 5 Kranfører 6 tankbilchauffør 7 flyttechauffør 8 renovationschauffør

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 UNGDOMS UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 Læs hvordan du bruger din UU-vejleder Få overblik inden valg af ungdomsuddannelse SE DATOER FOR ÅBENT HUS PÅ UDDANNELSES- STEDERNE

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION TAG EN UDDANNELSE INDEN FOR TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION UDDANNELSESMAGASIN TEKNISK LANDSFORBUND // KREATIVE SPECIALISTER 02-03 indhold Uddannelsesbeskrivelse med jobprofiler TEKNISK LANDSFORBUND Nørre

Læs mere