This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver, filhåndtering. Opkald Opkald, telefonbog, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser Tekstmeddelelser, billedmeddelelser, , Mine venner, ordliste til meddelelser. Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder, pauseskærm. Underholdning Medieafspiller, lyde, temaer, spil. Sony Ericsson K700i Tilslutningsmuligheder Indstillingerne for Internet og , synkronisering, Bluetooth trådløs teknologi, infrarød. Flere funktioner Dato og tid, vækkeur, kalender, opgaver, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Yderligere oplysninger Webstedet Sony Ericsson, sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity. Ikoner Beskrivelser af ikoner. Indeks

2 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Anden udgave (oktober 2004) Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004 Publikationsnummer: DA/LZT R2A Bemærk! Visse af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Bluetooth betegnelsen og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. 2

3 Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke hverken i sin helhed eller som en del udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USAs finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department s Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USAs regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 3

4 Introduktion Introduktion Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Du finder yderligere oplysninger og ting, du kan hente på Vejledende ikoner Følgende vejledende ikoner vises i denne brugervejledning: } Brug valg- eller navigeringstasten til at bladre og vælge med. % 10 Navigering i menuerne. % Se også side... Vigtigt Bemærk Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % 6 Tilgængelige tjenester SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement, din telefonbog o.a. Hvis du har brugt SIM-kortet på en anden telefon, skal du kontrollere, at dine oplysninger er gemt på SIM-kortet, før du tager det ud af den anden telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse % 20 Telefonbog. Oplysninger om SIM-kort og batteri Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du isætter eller fjerner et SIM-kort. Når du oplader batteriet, kan det tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på displayet. Samling Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isæt SIM-kortet. Tilslut og oplad batteriet. 4

5 Introduktion Sådan isættes SIM-kortet, og sådan oplades batteriet 30 min. 4 t. 1 Isæt SIM-kortet. Sørg for, at SIM-kortet er placeret under de sølvfarvede holdere. 2 Placer batteriet bag på telefonen, så mærkaten vender opad, og stikkene vender imod hinanden. 3 Placer bagdækslet som vist på billedet, og skub det på plads. 4 Åbn dækslet over stikkene, og slut opladeren til telefonen ved lynsymbolet. Lynsymbolet på stikket skal vende opad. 5 Det kan tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på skærmen. 6 Vent i ca. 4 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du efter dette tidspunkt ikke kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast eller for at aktivere skærmen. 7 Vip stikket opad, når du fjerner opladeren. 5

6 Introduktion PIN-kode (Personal Identity Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) for at aktivere telefonens tjenester. Du får PIN-koden hos din netoperatør. Når du indtaster din PIN-kode, skjules cifrene med en *, medmindre den begynder med de samme cifre som et nødopkaldsnummer, f.eks Du kan nemlig se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode % 20 Nødopkald. Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 82 SIM-kortlås. Tilgængelige tjenester Nogle af de tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, er net- eller abonnementsafhængige. Derfor er måske ikke alle menuer tilgængelige på din telefon. Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Din netoperatør kan give dig yderligere oplysninger om dit abonnement. Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald Sørg for, at telefonen er opladet, inden du tænder den. Du kan hurtigt og nemt gøre telefonen klar til brug vha. opsætningsguiden, når du har tændt telefonen. Opsætningsguide Du kan bruge opsætningsguiden til at foretage telefonens grundlæggende indstillinger. Hvis du ikke ønsker hjælp første gang, du tænder telefonen, kan du vælge at bruge guiden senere. Du kan når som helst vælge at starte guiden fra menusystemet. Guiden indeholder tip til brugen af tastaturet og hjælper dig gennem følgende indstillinger: Tid og tidsformat. Dato og dataformat. Kopiering af navne og numre fra SIM-kortet til kontakter i telefonbogen. 6

7 Introduktion Start af opsætningsguiden fra menusystemet 1 } Opsætning } fanen Generelt } Guiden Opsætning. 2 Vælg sprog for telefonen. 3 } Ja, og følg den viste vejledning, hvis du vil bruge guiden. Sådan tændes telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Indtast din PIN-kode til SIM-kortet, hvis du har en. 3 Ved første start skal du vælge sprog til telefonen, dvs. sproget til menuerne. 4 } Ja, hvis du ønsker, at guiden skal hjælpe dig i gang, og følg den vejledning, der vises. Sådan foretages og modtages opkald Indtast områdenummer og telefonnummer } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Når telefonen ringer } Ja. 7

8 Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver, filhåndtering. Telefonoversigt Infrarød port 2 Tryk på og hold den nede for at aktivere kameraet og videooptageren 3 Lydstyrkeknapper 4 Skærm 5, 11 Valgtaster 6 Tryk én gang for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby 7 Stik til stereohovedtelefoner og oplader Dæksel over stik 8 Tryk på og hold nede for at tænde/slukke telefonen 9 Højttaler 10 Internetknap 12 Navigeringstast. Tryk her for at få adgang til menuen på skrivebordet. Flyt gennem menuer, lister og tekster 13 Slet tal, bogstaver eller et objekt fra en liste 14 Mikrofon 8

9 Lær din telefon at kende Oversigt, menu 1. Sony Ericsson* 2. Internettjenester* 3. Underholdning 4. Kamera 5. Meddelelser Spil MusicDJ Optag lyd Skriv ny Indbakke Mine venner Ring t. talemedd. Kladder Skabeloner Udbakke Sendte objekter Gemte poster Indstillinger 6. Radio 7. Filhåndtering 8. Telefonbog** 8. Telefonbog** 9. Medieafspiller Billeder Lyde Videoer Temaer Spil Programmer Anden type Kontakter Indstillinger Hurtigkald Mine visitkort Grupper SIM-numre Specielle numre Avanceret SIM-numre Indstillinger: Hurtigkald Mine visitkort Kontakter Specielle numre Avanceret 10. Forbindelser 11. Organizer 12. Opsætning Online services Bluetooth Infrarød port Synkronisering Mobile net Datakomm. Internetindst. Streaming-indst. Tilbehør Kalender Opgaver Noter Programmer Alarmsignal Timer Stopur Regnemaskine Husk koder Generelt Profiler Tid & dato Sprog Talekontrol Telefonstatus Genveje Låse Guiden Opsætning Nulstil alt *Bemærk, at nogle menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. **Menuen afhænger af, hvilken telefonbog der er valgt som standard. Lyde og alarmer Ringe volume Ringetone Lydløs Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Display Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lys Opkald Viderestil opk. Håndter opkald Tid og omkostning Vis eller skjul nr. Håndfri 9

10 Lær din telefon at kende Navigering i menuerne Hovedmenuerne vises som ikoner på skrivebordet. Visse undermenuer indeholder faner, som vises på skærmen. Gå til en fane vha. navigeringstasten, og vælg en indstilling Tryk på for at gå til skrivebordet. Tryk på for at vælge fremhævede punkter. Flyt,,, gennem menuer og faner. 2 Tryk for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. 3 Tryk for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Telefonens sprog De fleste SIM-kort indstiller automatisk sproget, der bruges i menuen, til det land, hvor SIM-kortet er købt. Hvis det ikke er tilfældet, er standardsproget engelsk. Hvis du får hjælp af opsætningsguiden til at komme i gang med telefonen, bliver du bedt om at vælge et sprog til telefonen, % 6 Opsætningsguide. 3 Du kan altid vælge Automatisk ved at trykke på 8888 i standby. Du kan altid vælge engelsk ved at trykke på 0000 i standby. Sådan ændres telefonens sprog 1 } Opsætning } fanen Generelt } Sprog } Telefonsprog. 2 Vælg et sprog. Hjælpetekster Du finder yderligere oplysninger, forklaringer og tip om telefonens tilbehør, menuer og funktioner. Sådan får du hjælp Gå til menupunktet } Info. 10

11 Lær din telefon at kende Genveje Genvejene er en hurtigere måde at gå gennem menuerne på. Du kan bruge tastaturets genveje, eller du kan bruge dine egne genveje fra standby. Brug at tastaturets genveje Du kan få adgang til menuerne ved at trykke på og derefter angive nummeret på den menu, du ønsker at gå til. Tryk f.eks. på, hvis du ønsker at gå til femte menupunkt. Tryk på, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. Oprettelse af standbygenveje Du kan oprette dine egne genveje og gå direkte til en bestemt funktion vha.. Sådan oprettes en standbygenvej 1 Tryk i en retning, hvor der ikke findes en foruddefineret genvej. } Ja, når du bliver spurgt, om du vil oprette en genvej. 2 Gå til en funktion, du ønsker at oprette en genvej til } Genvej. Sådan redigeres en standbygenvej 1 } Opsætning } fanen Generelt } Genveje, og vælg den genvej, du vil redigere } Rediger. 2 Gå til en funktion, du ønsker at oprette en ny genvej til } Genvej. Flere indstillinger } Mere for at åbne en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen du befinder dig. Indtastning af bogstaver Der er to måder at indtaste bogstaver på, f.eks. i forbindelse med skrivning af et navn i telefonbogen: Indtastning af tekst vha. flere tryk Tryk på den enkelte tast, indtil du ser det ønskede bogstav. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. 11

12 Lær din telefon at kende Indtastningssprog Du skal vælge de sprog, du vil bruge, når du skriver, før du begynder at indtaste bogstaver. Du kan skifte til et af dine valgte sprog, mens du skriver, ved at trykke på og holde den nede. Sådan vælges indtastningssproget 1 } Opsætning } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Find det sprog, du vil bruge til indtastning af bogstaver, og marker hvert af de ønskede sprog. } OK for at forlade menuen. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk 1 Før du kan indtaste tekst, skal du aktivere en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Tryk flere gange på den relevante tast,, eller flere gange, indtil du ser det ønskede tegn på skærmen. Tryk på Hvis du vil skrive...., -?! : ; / ( ) 1 A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ D E F è É 3 Φ G H I ì 4 J K L 5 Λ M N O Ñ Ö Ø ò 6 P Q R S ß 7 Π Σ T U V Ü ù 8 W X Y Z Θ Ξ Ψ Ω mellemrum slette bogstaver eller tal skifte mellem store og små bogstaver tryk på og hold nede for at indtaste tal 12

13 Lær din telefon at kende Eksempel: Hvis du vil indtaste et A, skal du trykke én gang på. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke to gange på hurtigt efter hinanden. Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på og derefter indtaste bogstavet. Du kan også bruge volumenknapperne som genvej til visse bogstaver. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke på, holde nede og trykke på. Hvis du vil indtaste et C, skal du trykke på, holde den nede og trykke på. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det ord, du vil skrive: Tryk på eller flere gange for at få vist alternative ord. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre skilletegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere. Sådan føjes der ord til T9-ordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. 3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9, vises det som et af forslagene. Sådan vælges en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. 13

14 Lær din telefon at kende Indstillinger ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist en liste med indstillinger. Listen kan indeholde nogle af eller alle de følgende: Tilføj symbol symboler og tegnsætningstegn såsom? og, vises. Du kan flytte mellem symbolerne vha.,, og. Tilføj objekt billeder, melodier og lyde. Stav ord kun T9 Text Input Rediger det ord, der foreslås, vha. flere tastetryk. Tekstformat rediger typografi, størrelse og justering. Skrivesprog der vises en oversigt over sprog. Skrivemetode der vises en liste med metoder for det aktuelle sprog. Ordbog (T9) slå T9-indtastning til eller fra. Ordforslag vælg at få vist eller ikke få vist forslag, mens der skrives et ord. Mine ord håndter ord, du har føjet til ordbogen. Nationale karakt. slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse indtastningssprog. Filhåndtering Elementer som f.eks. billeder, videoer, lyd, temaer og spil gemmes som filer i mapper. Alle filer, som telefonen ikke genkender, gemmes i mappen Anden type. Der er på forhånd oprettet flere mapper i telefonen. Du kan oprette dine egne undermapper i disse mapper, hvor du kan lagre de filer, du gemmer. Ved håndteringen af filer, kan du samtidigt vælge flere filer, der skal slettes, sendes eller flyttes til en mappe. Sådan flyttes en fil til en mappe 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil, f.eks. et billede, du vil flytte } Mere } Filstyring } Flyt til mappe. 3 Vælg den mappe, filen skal flyttes til, eller vælg Ny mappe og angiv det navn, mappen skal have } OK. Sådan oprettes en undermappe 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 } Mere } Filstyring } Ny mappe, og indtast det navn, mappen skal have. 3 } OK for at gemme mappen. 14

15 Lær din telefon at kende Sådan vælges flere filer 1 } Filhåndtering, og vælg en fil, } Mere } Marker flere. 2 Du kan vælge flere filer ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. Filoplysninger Objekter, der downloades eller modtages vha. Bluetooth trådløs teknologi, den infrarøde port samt tekst- eller billedmeddelelser kan være beskyttet af copyright. Hvis en fil er beskyttet, kan du muligvis ikke kopiere eller sende den. Der vises en meddelelse, som informerer dig herom. Du kan også vælge at få vist oplysninger om filen. Hurtigtaster Nyttige tastkombinationer beskrives nedenfor. Navigering gennem menuer Åbn hovedmenuen, og vælg menupunkter Naviger i menuen og på lister Slet et objekt tryk på på lister Åbn en liste med indstillinger } Mere Åbn statusmenuen for at få vist f.eks. dato, profil, ledig hukommelse og modelnavn Skift sproget til Automatisk tryk én gang på volumenknappen 8888 Skift sproget til engelsk 0000 Gå tilbage til standby tryk på og hold nede 15

16 Lær din telefon at kende Foretage og modtage opkald Foretag et nødopkald Indtast det internationale nødopkaldsnummer, } Kald op Indstil telefonen til lydløs Ring til din talemeddelelsestjeneste Åbn en opkaldsliste Taleopkald Find en kontakt, hvis navn begynder med et bestemt bogstav Hurtigopkald tryk på og hold nede tryk på og hold nede } Opkald tryk på og hold en volumenknap nede, eller sig det magiske ord tryk på hold en af følgende taster nede tryk på en af taltasterne og på } Kald op Afvis et opkald Slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald Parker et opkald Hent et opkald Slå mikrofonen fra Åbn en liste med indstillinger Indtastning af bogstaver Skift mellem store og små bogstaver Slet bogstaver og tal Skift mellem indtastning vha. flere tryk og T9 Text Input tryk to gange hurtigt på en lydstyrkeknap, når du modtager et opkald, eller } Nej tryk én gang på en volumenknap eller på } Parker } Hent tryk på og hold nede } Mere tryk på og derefter på bogstavet tryk på tryk på og hold nede 16

17 Lær din telefon at kende Skift mellem skrivesprog Indtast tal Indtast tegnet + tryk på og hold nede tryk på og hold en af taltasterne nede tryk på og hold nede Indtast et p (pause) tryk på og hold nede, når du indtaster tal eller gemmer koder Indtastning af tekst vha. flere tryk Brug det andet bogstav eller tegn på en tast Brug det tredje bogstav eller tegn på en tast Indtast et mellemrum tryk på og hold nede, og tryk på en af de numeriske taster tryk på og hold nede, og tryk på en af de numeriske taster tryk på Brug af T9 Text Input Se alternative ord eller vises Accepter et ord og tilføj tryk på et mellemrum Indtast et punktum tryk på Se alternative skilletegn tryk på og derefter flere gange på eller 17

18 Opkald Opkald Opkald, telefonbog, talekontrol, opkaldsindstillinger. Foretage opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 6 Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald. Net Når du tænder telefonen, søger den automatisk efter dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet net, hvis dit net har en aftale, der gør det muligt for dig. Dette kaldes roaming. Du kan selv vælge, hvilket net du vil bruge, eller du kan føje et net til din liste med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. For alle indstillinger } Forbindelser } Mobile net. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og i telefonbogen, % 24 Opkaldsliste og % 20 Telefonbog. Du kan også foretage opkald vha. din stemme, % 26 Talekontrol. Sådan foretages et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 } Kald op for at foretage opkaldet. 3 } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Sådan ændres højtalerens lydstyrke under et opkald Brug volumenknapperne på siden af telefonen til at skrue op eller ned for højtalerens lydstyrke under et opkald. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på } Mikrofon fra, eller tryk på, og hold den nede, indtil ikonet for slukket mikrofon vises. 2 } Mikrof. til, eller tryk på igen, og hold den nede for at genoptage samtalen. 18

19 Opkald Modtage opkald Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og der står Svare? på displayet. Telefonnummeret vises, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der foretager opkaldet, identificeres. Hvis du har gemt nummeret i telefonbogen, vises navnet og nummeret. Hvis du har tildelt et billede til en kontakt, vises det også. Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan besvares et opkald } Ja. Sådan afvises et opkald } Nej, eller tryk hurtigt to gange på lystyrkeknappen. Mistede opkald Hvis du har mistet et opkald, står der Mistede opkald: på displayet i standby og et nummer, der viser antallet af mistede opkald. } Ja for at se de mistede opkald på opkaldslisten. } Nej, hvis du vil se de mistede opkald senere. Brug,, og til at rulle mellem fanerne. Sådan kontrollerer du mistede opkald 1 Fra standby } Opkald, og gå til fanen med mistede opkald. 2 Hvis du vil ringe til et nummer på listen, skal du gå til det pågældende nummer, } Kald op. Automatisk genopkald Telefonen ringer automatisk op igen op til ti gange, indtil: Opkaldet tilsluttes Du trykker på Annuller Du modtager et opkald Automatisk genopkald er ikke muligt i forbindelse med dataopkald. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Sådan kalder du et nummer op igen Hvis du ikke får forbindelse, og Prøv igen? vises, } Ja. Opkald til udlandet Når du ringer til udlandet erstatter tegnet + det internationale præfiks for det land, du ringer fra. 19

20 Opkald Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil du ser et tegnet + på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, } Kald op. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre112, 911 og 08. Det betyder, at den normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er indsat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast f.eks. 112 (det internationale nødopkaldsnummer), } Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Nødopk.numre. Telefonbog Du kan gemme telefonbogens oplysninger som kontakter i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet som navne og numre. Du kan vælge, hvilken telefonbog (kontakter eller SIM-numre) der som standard skal vises. For nyttige oplysninger og indstillinger i en af disse telefonbøger } Indstillinger. Kontakter Du kan gemme op til 510 numre som kontakter. Du kan også føje billeder, ringesignaler og personlige oplysninger, f.eks. -, web- og postadresser, til kontakterne. Oplysninger, som du føjer til en kontakt, organiseres under fem faner. Brug,, og til at rulle mellem fanerne og informationsfelterne. SIM-numre Du kan gemme poster som et navn med ét nummer på dit SIM-kort. Antallet af poster, du kan gemme afhænger af, hvor meget hukommelse der er på SIM-kortet. Se Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. 20

21 Opkald Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Kontakter eller SIM-numre som standardtelefonbog Hvis du vælger at bruge kontakter som standard, viser telefonbogen alle oplysninger, der er gemt under kontakter. Hvis du vælger SIM-numre som standard, viser telefonbogen kun navne og numre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges kontakter eller SIM-numre som telefonbog 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Min telefonbog. 2 Vælg Kontakter eller SIM-numre. Sådan tilføjes en kontakt 1 } Telefonbog } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast navnet, } OK. 3 Indtast nummeret direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast nummeret, } OK. 4 Vælg en nummertype. 5 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Symboler, og vælg et symbol } Indsæt for at indtaste symboler, i en -adresse. 6 } Gem, når du har indtastet de ønskede oplysninger om kontakten. Sådan tilføjes et SIM-nummer Følg samme fremgangsmåde som for tilføjelse af en kontakt, hvis SIM-numre er din standardtelefonbog. Du kan kun føje navn og nummer til telefonbogen med SIM-numre. Billeder og personlige ringesignaler Du kan føje et billede og et personligt ringesignal til en kontakt i telefonbogen. Når den pågældende person ringer til dig, ser du billedet (forudsat, at dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer), og ringesignalet afspilles. 21

22 Opkald Sådan føjes et billede eller et personligt ringesignal til en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg den kontakt, du vil føje et billede eller et ringesignal til, } Mere } Vis og rediger. 2 Gå til den relevante fane, og vælg Billede: eller Ringetone: } Rediger. Derved kommer du til Billeder eller Lyde i menuen Filhåndtering. 3 Vælg et billede eller en lyd. } Gem for at gemme billedet og lyden. Opkald fra telefonbogen Du kan kalde op til et af de numre, du har gemt for dine kontakter, eller et nummer på SIM-kortet. Hvis kontakter er standardtelefonbogen, kan du kalde op fra kontakter eller SIM-kortet. Du kan kun kalde op til numre på SIM-kortet, hvis SIM-numre er standardtelefonbogen. Sådan kaldes der op til en kontakt 1 } Telefonbog. Gå til, eller indtast de første bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. 2 Tryk på eller for at vælge et nummer, når den kontakt, du vil kalde op, er fremhævet, } Kald op. Sådan kaldes der op til et SIM-nummer 1 } Telefonbog. Hvis SIM-numre er standardtelefonbogen, skal du vælge det navn og nummer, du vil kalde op til, på listen, } Kald op. 2 Hvis kontakter er standardtelefonbogen, } Telefonbog } Indstillinger } SIM-numre, og vælg det navn og nummer, du vil kalde op til, på listen, } Kald op. Spørg før gem Når du afslutter et opkald, kan telefonen spørge dig, om du vil føje et telefonnummer eller en -adresse til dine kontakter. Sådan aktiveres Spørg før gem i kontakter } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Spørg før gem } Til. Opdatering af telefonbogen Det er nemt at opdatere og redigere oplysningerne i telefonbogen, når der er brug for det. 22

23 Opkald Sådan redigeres en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg en kontakt } Mere } Vis og rediger. 2 Gå til den relevante fane, og rediger de oplysninger, du vil redigere, } Gem. Sådan redigeres SIM-numre 1 } Telefonbog og det nummer, du vil redigere, hvis SIM-numre er din standardtelefonbog. } Telefonbog } Indstillinger } SIM-numre, hvis kontakter er din standardtelefonbog. Vælg det navn, du vil redigere. 2 } Mere } Rediger, og rediger navnet og nummeret. Sådan slettes en kontakt eller et SIM-nummer } Telefonbog og gå til den kontakt eller det SIM-nummer, du vil slette, og tryk på. Sådan slettes alle kontakter 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter. 2 } Ja, og indtast telefonens låsekode, } OK. Som standard er telefonens låsekode Navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, slettes ikke. Standardobjekter for kontakter Du kan vælge, hvilket objekt (telefonnummer, -adresse eller webadresse) der skal vises først for hver kontakt. Sådan angives standardobjektet for en kontakt 1 } Telefonbog, og gå til en kontakt } Mere } Standard. 2 Vælg telefonnummeret, -adressen eller webadressen, der skal være standard. Kopiering af kontakter Du kan kopiere SIM-numre til og fra kontakter og SIM-kortet. Vælg, om du vil kopiere alle SIM-numre eller et SIM-nummer. Når du kopierer fra telefonen erstattes alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. 23

24 Opkald Sådan kopieres SIM-numre til kontakter 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Afsendelse af kontakter Du kan sende kontakter vha. Bluetooth trådløs teknologi, den infrarøde port eller en tekst- eller billedmeddelelse. Sådan sendes en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt. 2 Vælg en overførselsmetode. Sådan sendes alle kontakter } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. og vælg en overførselsmetode. Kontrol af hukommelsen Med telefonens funktion til kontrol af status kan du kontrollere, hvor mange positioner der er tilbage i telefonens hukommelse og i SIM-hukommelsen. Sådan kontrolleres hukommelsen } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Synkronisering af kontakter Du kan tage sikkerhedskopi af og synkronisere dine kontakter med en telefonbog på Internettet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om en telefonbog på Internettet. 1 } Telefonbog } Indstillinger } Synk. kontakter } Vælg. 2 Vælg den konto, du vil bruge, } Vælg, hvis du har mere end én konto. % 71 Sådan indtastes indstillinger for fjernsynkronisering, hvis telefonen ikke har en konto. Opkaldsliste Numrene på de sidste 30 opkald, du har foretaget, gemmes i opkaldslisten. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der ringer, identificeres, vil du også kunne finde numrene på besvarede og mistede opkald. Ud over opkaldslisten med alle numre, er der også særskilte lister for opkald, du har foretaget, samt besvarede og mistede opkald organiseret under faner. 24

25 Opkald Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det navn eller nummer, du vil ringe til, } Kald op. Sådan slettes opkaldslisten } Opkald og gå til fanen med alle opkald } Mere } Slet alle. Hurtigopkald Du kan gemme de telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1-9 i telefonen eller på SIM-kortet. Hvis der skal kunne foretages hurtigopkald med kontakter som standardtelefonbog, skal numrene gemmes som kontakter; og for at foretage hurtigopkald med SIM-numrene som standardtelefonbog, skal numrene være gemt på SIM-kortet. Sådan foretages hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og } Kald op. Sådan angives positionsnummeret til hurtigopkald 1 } Telefonbog } Indstillinger } Hurtigkald, og gå til den position, hvortil du vil føje et telefonnummer, } Tilføj. 2 Vælg et nummer. Sådan udskiftes et nummer på hurtigopkaldslisten 1 } Telefonbog } Indstillinger } Hurtigkald. 2 Gå til } Udskift. Vælg et nyt nummer til positionen. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Modtagelse af en talemeddelelse Afhængigt af netoperatøren informeres du om en meddelelse vha. en tekstmeddelelse eller et talemeddelelsesikon. Tryk på Ja for at læse tekstmeddelelsen og ringe til talemeddelelsestjenesten for at høre meddelelsen. 25

26 Opkald Opkald til talemeddelelsestjenesten Du kan nemt ringe til talemeddelelsestjenesten ved at trykke på og holde den nede. Hvis du ikke har angivet nummeret til din talemeddelelsestjeneste, bliver du bedt om at angive det. } Ja for at indtaste nummeret. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder. Sådan indtastes talemeddelelsestjenestens nummer } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol I forbindelse med telefonen kan du bruge din stemme til følgende: Taleopkald kalde op til nogen ved at sige navnet. Aktivere talekontrol ved at sige et magisk ord. Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Du kan gemme ca. 30 ord, du optager som talekommandoer, i telefonen. Talekommandoer kan ikke gemmes på SIM-kort. Der er 25 sekunder til talekommandoer. Når du optager, skal du befinde dig et roligt sted og forsøge at bruge navne, der kan skelnes fra hinanden % 29 Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer. Inden et taleopkald Du skal først aktivere taleopkaldsfunktionen og optage dine talekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en talekommando. Sådan aktiveres taleopkald og indtales navne 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ny talekommando, og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det telefonnummer, du vil føje til talekommandoen. Optag en talekommando, f.eks. Johns mobil for det telefonnummer, du har valgt. 3 Der vises en vejledning. Løft telefonen til øret, vent på tonen, og indtal den kommando, du vil optage. Talekommandoen afspilles. 4 Hvis optagelsen er i orden, skal du trykke på } Ja } Nej. Gentag trin 3, hvis optagelsen ikke er i orden. 5 For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Ny talekommando igen, og gentag trin 2-5 ovenfor. 26

27 Opkald Navn på person, der ringer op Du kan vælge, om du vil høre et indtalt kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slås opkalderens navn Til eller Fra } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Afsp. opkaldernavn. Taleopkald Du kan foretage taleopkald ved at sige en talekommando, du på forhånd har optaget. Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri, Bluetooth hovedtelefoner eller ved at sige dit magiske ord. Sådan ringer du op fra telefonen 1 Tryk på og hold en af volumenknapperne nede fra standby. 2 Løft telefonen til øret, vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretages et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed eller knappen på Bluetooth hovedtelefonerne. Det magiske ord Du kan optage et magisk ord og bruge det som en talekommando og derved opnå helt håndfri adgang til taleopkald. I stedet for at trykke på og holde en volumenknap nede for at foretage et taleopkald, kan du sige det magiske ord og derefter en af dine indtalte talekommandoer. Det magiske ord er især praktisk, når du kører bil med håndfrit udstyr. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Sådan aktiveres og optages det magiske ord 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og løft telefonen til øret. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Der er flere alternativer at vælge imellem. 27

28 Opkald Talesvar Du kan besvare eller afvise indgående opkald vha. din stemme, hvis du bruger en bærbar håndfri eller håndfrit udstyr i bilen. Du kan ikke bruge talesvar, hvis du har valgt en MP3-fil som ringesignal. Sådan aktiveres talesvar og optages talesvarkommandoer 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og løft telefonen til øret. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. Hvis optagelsen er i orden, skal du trykke på } Ja. } Nej. Gentag trin 2, hvis optagelsen ikke er i orden. 3 Sig Optaget eller et andet ord } Ja. 4 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Der er flere alternativer at vælge imellem. Sådan besvares et opkald vha. talekommandoer Sig Svar, når telefonen ringer, så går forbindelsen igennem. Sådan afvises et opkald vha. talekommandoer Sig Optaget, når telefonen ringer. Opkaldet afvises. Den person, der ringer op, viderestilles til talemeddelelsestjenesten, hvis den er aktiveret, eller hører en optagettone. Redigering af talekommandoer Du kan opdatere dine talekommandoer ved at optage dem igen eller slette dem, du ikke bruger. Du kan også redigere en talekommando til et telefonnummer i telefonbogen. Vælg den kontakt, hvis talekommando du vil redigere, } Mere } Vis og rediger. Gå til den relevante fane, og rediger din talekommando. Sådan optages en talekommando igen 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Rediger navne. 2 Vælg en talekommando } Mere } Erstat tale. 3 Løft telefonen til øret, vent på tonen, og sig kommandoen. 28

29 Opkald Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer Hvis telefonen ikke kan finde din optagelse, kan det skyldes følgende: Du talte for lavt prøv at tale højere. Du holdt telefonen for langt væk hold telefonen som ved en samtale. Den indtalte kommando var for kort den skal vare ca. et sekund og bestå af flere stavelser. Du talte for sent eller for tidligt tal straks efter tonen. Du optog ikke talekommandoen med håndfrit udstyr tilsluttet talekontrol med håndfrit udstyr skal optages med udstyret tilsluttet. Du brugte en anden intonation brug den samme intonation, som da du optog talekommandoen. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående opkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Du kan vælge mellem følgende indstillinger for viderestilling: Viderestil alle viderestil alle opkald. Hvis optaget viderestil opkald, hvis du allerede taler i telefonen. Ikke kontakt viderestil opkald, hvis telefonen er slukket, eller hvis der ikke kan opnås kontakt. Intet svar viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist (operatørafhængigt). Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Opsætning } fanen Opkald } Viderestil opk. 2 Vælg en opkaldstype, en af indstillingerne for viderestilling, } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller } Slå op for at finde kontakten i telefonbogen, } OK. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. 29

30 Opkald Sådan kontrolleres alle indstillinger for viderestilling } Opsætning } fanen Opkald } Viderestil opk. } Kontroller alt. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald og derefter skifte mellem de to opkald. Tjenesten Opkald venter Hvis tjenesten Opkald venter er aktiveret, hører du et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres eller deaktiveres tjenesten Opkald venter } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Opkald venter. Sådan foretages et nyt opkald 1 } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil ringe op } Kald op. Modtagelse af opkald nr. 2 Når du modtager opkald nr. 2, kan du gøre følgende: } Svare for at besvare opkald nr. 2 og parkere det igangværende opkald. } Optaget, hvis du vil afvise opkald nr. 2 og fortsætte det igangværende opkald. } Udskift aktive opk. for at besvare opkald nr. 2 og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to opkald Når du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: } Skift for at skifte mellem de to opkald. Tryk på } Tilslut opkald for at forbinde de to samtaler til en konference. Tryk på } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. } Afb. opk. for at afslutte det igangværende opkald, og tryk derefter på Ja for at hente det parkerede opkald. } Afb. opk. for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. 30

31 Opkald Konferencer I en konference kan du føre samtale med op til fem andre personer. Du kan også parkere en konference, mens du foretager et andet opkald. Der opkræves muligvis yderligere for opkald med flere deltagere. Kontakt tjenesteyderen for at få flere oplysninger. Oprettelse af en konference Du skal have ét igangværende opkald og ét parkeret opkald for at oprette en konference. Du kan føre en privat samtale med en af deltagerne i eller koble en deltager ud af en konference. Sådan forbindes de to samtaler til en konference Tryk på } Tilslut opkald. Sådan tilføjes en ny deltager 1 } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 Tryk på } Tilf. opk., og ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencen. 3 Tryk på } Tilslut opkald. 4 Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan kobles en deltager ud Tryk på } Udkobler, og vælg den deltager, du vil koble ud af konferencen. Sådan startes en privat samtale 1 Tryk på } Tal med, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 } Tilslut opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer, har telefonen muligvis to samtalelinjer med hvert sit telefonnummer. Dette er nyttigt, hvis du f.eks. vil fordele forretningsopkald og privatopkald på separate linjer. Du kan vælge, hvilken linje der skal bruges til udgående opkald. Alle udgående opkald foretages via denne linje, indtil du ændrer den. Der kan stadig modtages indgående opkald via den anden linje. Du kan ændre navnene på de to linjer og angive forskellige indstillinger for hver linje, f.eks. forskellige ringesignaler. 31

32 Opkald Sådan vælges en linje } Opsætning } fanen Opkald, og vælg linje 1 eller 2. Sådan ændres navnet på en linje } Opsætning } fanen Display } Red. linjenavn, og vælg en af linjerne for at redigere navnet. Mine numre Du kan se, tilføje og redigere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre, og vælg en af indstillingerne. Accept af opkald Med tjenesten Accepter opkald kan du vælge kun at modtage opkald fra visse telefonnumre. Andre opkald afvises automatisk med en optagettone. Hvis indstillingen til viderestilling af opkald Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene i stedet for at blive afvist af optagettonen. Telefonnumrene på afviste opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan føjes numre til listen over accepterede opkald 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opk. } Kun fra listen. 2 } Rediger } Ny } Tilføj. Det fører dig til opslag i telefonbogen. Vælg numre i telefonbogen. Sådan accepteres alle opkald } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opk. } Fra alle. Begrænsning af opkald Du kan bruge tjenesten Begræns opkald til at begrænse udgående og indgående opkald. Det kan f.eks. være nyttigt, når du er i udlandet. Du skal bruge et password, som du får fra tjenesteudbyderen, for at kunne bruge denne tjeneste. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. 32

33 Opkald Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående opkald Alle udgående. Alle udgående internationale opkald Udgående int. Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land Udg. intern. roam. Alle indgående opkald Alle indgående. Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming) Indg. ved roaming. Sådan aktiveres eller deaktiveres en opkaldsbegrænsning 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald, og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver. 3 Indtast dit password } OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. Faste opkald kræver et SIM-kort, hvor du kan gemme faste numre. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Nødopkald kan stadig foretages, selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Sådan aktiveres eller deaktiveres opkald til bestemte numre 1 } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald, og vælg Aktiver eller Deaktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK igen for at bekræfte. Sådan gemmes et fast nummer } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald } Faste numre } Nyt nummer, og indtast oplysningerne. 33

34 Opkald Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed på skærmen. Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid, hvis du abonnerer på prisoplysninger. Du kan også kontrollere prisen på dit seneste opkald og den samlede opkaldspris. Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tællerne for pris eller tid. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldstimer. Sådan nulstilles tælleren for opkaldstid } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldstimer } Mere, og vælg Nulstil total eller Nulstil udgående. Sådan kontrolleres opkaldsprisen } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris. Sådan nulstilles tælleren for opkaldspris } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris } Mere } Nulstil saml. pris. Angivelse af opkaldspris Med takstfunktionen kan du angive prisen pr. opkaldsenhed. Hvis du ikke angiver en pris pr. opkaldsenhed, vises antallet af opkaldsenheder. Sådan indtastes prisen pr. opkaldsenhed 1 } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris } Mere } Indstil takst. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 3 } Valuta, og indtast koden for den ønskede valuta (f.eks. DKK for danske kroner), } OK. 4 } Enheder, og indtast prisen pr. opkaldsenhed, } OK. Tryk på for at indtaste et decimaltegn. Beløbsgrænse på opkald Du kan indtaste, hvor stort et beløb der i alt må bruges på opkald. Når beløbet når nul, kan der ikke foretages flere opkald. Bemærk, at beløbsgrænsen kun er et anslået beløb. 34

35 Opkald Sådan indstilles en beløbsgrænse 1 } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris } Mere } Indstil kredit, og indtast din PIN2-kode } OK. 2 Vælg Begrænset eller Ubegrænset. Hvis du valgte Begrænset, skal du indtaste et beløb, } OK. Tjenesten Opkaldsprioritet Du kan bede om en bestemt prioritet, når du foretager et opkald, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Opkaldsprioritet. Prioritetsniveauerne defineres af netoperatøren og ligger normalt i intervallet 0 4, hvor 0 er den højeste prioritet. Sådan kontrollerer eller ændrer du dit standardprioritetsniveau 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Standardprioritet. 2 Nettet sender de tilgængelige prioritetsniveauer. Vælg et prioritetsniveau. Sådan ændres prioriteten for et opkald 1 Indtast det telefonnummer, du vil ringe til. 2 } Mere } Opkaldsprioritet, og vælg en prioritet. Nummeret ringes op. Lukkede brugergrupper Brug funktionen Lukkede brugergrupper til at nedsætte opkaldsomkostningerne. Hvis du abonnerer på lukkede brugergrupper bliver det på visse net billigere at ringe op inden for en opkaldsgruppe. Du kan gemme ti grupper. Sådan tilføjes en gruppe 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Lukket gruppe } Rediger liste } Ny gruppe } Tilføj. 2 Indtast navnet på brugergruppen, } Fortsæt. 3 Indtast indeksnummeret, } Gem. Indeksnummeret får du hos din netoperatør. Sådan ringer du op uden for en lukket brugergruppe } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Lukket gruppe } Åbne opkald } Til. Det er kun muligt at kalde op inden for gruppen, hvis der er valgt Fra. 35

36 Opkald Yderligere opkaldsfunktioner Tonesignaler Du kan bruge tjenesterne til telefoniske bankforretninger eller til at betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler (kaldes også DTMF-toner (Dual Tone Multiple Frequency)) under et opkald. Tryk på tasterne, eller for at sende signaler. Tryk på for rydde skærmen, når opkaldet er afsluttet. } Mere i standby, og vælg Slå toner fra eller Slå toner til for at slå signalerne til eller fra under et opkald. Notesblok Du kan bruge telefonen som notesblok, hvis du vil notere et telefonnummer under et opkald. Når du afslutter opkaldet, bliver nummeret stående på skærmen. } Kald op for at kalde nummeret op. } Mere } Gem nummer, og vælg en kontakt for at gemme nummeret. } Ny kontakt, hvis du vil oprette en ny kontakt og gemme nummeret. Vise eller skjule eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Du kan gøre det for hvert opkald, eller vælge det som en standardindstilling. } Mere i standby for hurtigt at ændre standardindstillingen. Sådan vises eller skjules eget telefonnummer 1 Indtast det telefonnummer, du vil ringe til. 2 } Mere og vælg Skjul nummer eller Vis nummer. Sådan tillades det at eget nummer vises eller skjules 1 } Opsætning } fanen Opkald } Vis eller skjul nr. 2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. Grupper Du kan oprette en gruppe numre. Gør du det, kan du sende tekst- og billedmeddelelser til flere modtagere ad gangen % 38 Meddelelser. 36

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Mobile Phone Z600 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson AB, og der gives ingen garanti for dens indhold. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere