TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94"

Transkript

1 TV 2 ÅRSRAPPORT 08 TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer

2 2

3 Indhold Forord 5 Bestyrelse 11 Direktion 11 Revision 11 Generalforsamling 11 Rigsrevisionsundersøgelse 15 Spareplan 16 Delregnskaber 37 Public service-redegørelse 39 Det analoge sluk Distribution 43 Fiktionsstrategi 43 Medarbejderforhold og vidensressourcer 44 De fysiske rammer 45 Ledelsesberetning Ledelsen 46 Bestyrelse 49 Direktion 50 God selskabsledelse 55 Meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 55 Finanskalender Påtegninger 57 Ledelsespåtegning 58 Den uafhængige revisors påtegning 60 Koncern- og årsregnskabet Resultatopgørelse 62 Balance pr. 31. december 64 Egenkapitalopgørelse 65 Pengestrømsopgørelse 66 Noter 118 Supplerende redegørelse 119 Grønt regnskab (urevideret) Forsidefoto: OL, 2008 (AllSport/TV 2) 3

4 Ledelsesberetning Resultater 4

5 Forord 2008 blev et turbulent år for TV 2. I foråret gennemførte TV 2 en spareplan på 200 mio. kr. Besparelserne betød en lukning af TV 2 RADIO, lukning af New Bizz Areas samt nedlæggelse af godt 200 stillinger, og TV 2 måtte tage afsked med 136 medarbejdere. Baggrunden for spareplanen var en kombination af flere omstændigheder: Et utilfredsstillende resultat for 2007, omkostningstunge nye aktiviteter med bl.a. en underskudsgivende radio, afledte anlægsinvesteringer, svigtende tv-reklameindtægter i årets første måneder, forventninger om et væsentligt underskud i 2008 samt manglende likviditet. Det var derfor nødvendigt at iværksætte en hurtig tilpasning af TV 2s aktiviteter, og den hurtige indsats viste sig ved årets udgang at have båret frugt. Spareplanen havde virket hurtigere end forventet. Primo 2008 var forventningen et underskud før skat på mio.kr. TV 2 har i løbet af 2008 realiseret omkostningsbesparelser på ca. 168 mio.kr. i forhold til 2007, eksklusiv radio, omstruktureringsomkostninger og programomkostninger, der blev holdt uden for spareplanen. På den baggrund kommer TV 2 ud af året med et overskud før skat på 18,2 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. TV 2 præsenterede i foråret 2008 en genoprettelsesplan til bankerne, men på trods af besparelserne var det ikke muligt i foråret 2008 at opnå tilstrækkelig finansiering. En af årsagerne var, at forretningsmodellen for TV 2s hovedkanal er meget konjunkturfølsom, da den er baseret på reklamefinansiering og har betydelige public service-forpligtigelser. Samtidig hermed er konkurrencen skærpet med mange nye kanaler, og hovedkanalens konkurrencefordel forsvinder, når der slukkes for den analoge, jordbaserede distribution i november Da det ikke var muligt at opnå yderligere fremmedfinansiering, fik TV 2 et statslån, som efterfølgende krævede godkendelse af EU-Kommissionen. Statslånet nødvendiggjorde udarbejdelse af en omstruktureringsplan for TV 2. I begyndelsen af 2009 er der fundet en politisk afklaring omkring TV 2s fremtidige forretningsmodel. Som en del af den indgåede mediepolitiske tillægsaftale er der nu lagt op til, at hovedkanalen TV 2 fra 1. januar 5

6 2012 kan opkræve abonnementsbetaling, ligesom tillægsaftalen indeholder en beslutning om at sælge TV 2s og DRs sendenet. Hertil kommer, at staten vil sikre TV 2s drift i omstruktureringsperioden ved at stille garanti- og kreditfaciliteter til rådighed. Lars Liebst bestyrelsesformand TV 2 skal være sund og overskudsgivende, så medarbejdere og ledelse kan koncentrere sig om at levere seværdigt fjernsyn til danskerne. Spareplanen var et skridt i den rigtige retning, og den politiske omstruktureringsplan er yderligere et skridt. TV 2 er på rette vej, og med en ny fiktionsstrategi, en styrket programflade på TV 2 Zulu, et styrket TV 2 NEWS og en HD FILM kanal håber TV 2 at kunne fastholde seerandelen i et skærpet tv-marked, så TV 2 kan forblive Danmarks største fællesskab. Resultatet for det kommende år afhænger meget af, hvordan finanskrisen vil påvirke reklamemarkedet. TV 2 har i 1. kvartal 2009 realiseret et betydeligt fald i tv-reklameomsætningen og forventer et væsentligt større underskud før skat på hovedkanalen og et større overskud på nichekanalerne. Merete Eldrup administrerende direktør 6

7 Hoved- og nøgletal Mio.kr Index 2007 Index 2006 Index 2005 Index * Index RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 2.155, , , , , ,6 100 Andre driftsindtægter 51, , , , ,4 45,4 100 Indtægter i alt 2.206, , , , , ,0 100 Driftsomkostninger , , , , , ,8 100 Omstruktureringsomkostninger -32,0 0,0 Resultat før af- og nedskriv. (EBITDA) 261, , , , ,8 177,2 100 Af- og nedskrivninger -158, , , , ,9-91,9 100 Resultat før finansielle poster (EBIT) 102, , , , ,7 85,3 100 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 9,9-51,7 13,7 2,8 0,5 0,5 Finansielle poster, netto -41, , , ,9 40-4,8-4,8 100 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 70, , , , ,0 81,0 100 Resultat af ophørte aktiviteter før skat -52,6-252,0-10,5 0,0 0,0 0,0 Resultat før skat 18, , , , ,0 81,0 100 Skat 4, , , , ,8-7,8 100 Årets resultat 22, , , , ,8 73,2 100 BALANCE Aktiver i alt 1.688, , , , ,3 Materielle aktiver 701,8 665,9 468,8 432,0 436,8 Lagerbeholdning 400,6 442,8 370,9 413,9 361,5 Egenkapital 615,8 597,6 814,7 748,0 647,1 NETTO RENTEBÆRENDE GÆLD Rentebærende gæld primo -564,4-231,5-171,5-308,5-70,0 Likviditet fra driften 186,5 119,4 174,4 184,4-902,8 Ændringer i arbejdskapitalen -42,1 4,6-75,7 113,0-98,6 Investeringer i finansielle aktiver, netto -25,6-62,9-16,3-63,0-6,0 Anlægsinvesteringer, netto -176,2-335,5-92,0-97,4-78,9 Udlodning af udbytte/kapitaludvidelse 0,0-58,5-50,4 0,0 847,8 Likvidtetstræk ,4-332,9-60,0 137,0-238,5 Rentebærende gæld ultimo -621,8-564,4-231,5-171,5-308,5 ØVRIGE Investeringer i materielle aktiver 174,0 305,9 104,0 74,2 63,8 Gns. antal ansatte Antal fastansatte ultimo året Udsendelsestimer NØGLETAL EBIT-margin, fortsættende aktiviteter 4,7 5,0 7,7 6,9-64,1 5,5 Afkast af investeret kapital (ROIC), fortsættende aktiviteter 9,9 11,3 16,6 13,0-112,3 9,7 Egenkapitalandel 36,5 32,5 44,1 47,9 48,8 57,1 Egenkapitalforrentning, fortsættende aktiviteter 10,3 4,3 14,0 14,5-137,7 8,7 Omsætningshastighed programlager 2,4 2,5 2,5 2,0 2,3 2, (ekskl. tilbagebetaling af overkompensation) =index 100 Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. *Korrigeret for tilbagebetaling af overkompensation 7

8 TV 2s hovedaktiviteter i 2008 TV 2 DANMARK A/S har til formål at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. Selskabet skal drive public service-programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af kulturministeren, og det skal ske på et forretningsmæssigt grundlag. TV 2-koncernen har fem tv-kanaler den landsdækkende public service-kanal TV 2 samt TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 FILM og TV 2 NEWS. De fire sidstnævnte drives i henhold til særskilte programtilladelser uden for public service-virksomheden. Desuden har TV 2-koncernen TV 2 Sputnik, en bredbåndsbaseret film- og tv on-demand kanal, ligesom TV 2 er underleverandør af nyheder og magasinprogrammer til Radio NOVA fm. TV 2 DANMARK A/S og Modern Times Group MTG A/S ejer i fællesskab sportskanalen TV 2 SPORT, som er et selvstændigt selskab (joint venture). Ud over tv-virksomhed udbyder TV 2 DANMARK A/S en række mobile tjenester, ligesom stationen driver omfattende aktiviteter på internettet på adressen Programomtaler og anden information om de fire abonnementsfinansierede kanaler TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 FILM og TV 2 NEWS findes på disse kanalers hjemmesider. TV 2 producerer selv nyheder, aktualitets- og sportsprogrammer og samarbejder desuden med de otte regionale tv-stationer om leverancer til landsfladen. Den øvrige del af sendefladen tilvejebringes i entreprise eller på licensbasis. Hovedkanalen TV 2 er indtil 1. januar 2012 udelukkende finansieret af reklamer, mens TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 NEWS er finansieret af abonnementer og reklamer. TV 2 FILM finansieres udelukkende af abonnementer. 8

9 TV 2-koncernen Koncernen pr. marts 2009 TV 2 DANMARK A/S Dattervirksomheder Joint ventures Associerede virksomheder Andre kapitalandele TV 2 NETWORKS A/S 100% Broadcast Service Danmark A/S 50% BILZONEN A/S 34% JOBZONEN A/S 14% TV 2 NEWS A/S 100% I/S 4M 50% Momondo Norden A/S 35% Momondo ApS 10% East Production A/S 100% I/S FORDELINGSNET 80% FILMFYN A/S 33,3% TV 2 BIB A/S 100% TV 2 SPORT A/S 50% VI MED HUND A/S 30% TV 2 WORLD A/S 100% Ompapa Entertainment A/S 100% TV 2 PAY PER VIEW A/S 100% TV 2 DTT A/S 100% I/S Digi-TV 33,3% TV 2 RADIO A/S 100% Radio NOVA A/S 20% Ingen aktivitet eller udfasning 9

10 Selskabsoplysninger TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. oktober Pr. 17. december 2003 omdannet til statsligt aktieselskab med virkning fra 1. januar Ejerforhold: Den danske stat ejer 100 procent af aktiekapitalen. Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar 31. december 10

11 Selskabsoplysninger Bestyrelse Lars Liebst formand Tine Roed næstformand Ulla Dahlerup Frank Jensen Arne Bang Mikkelsen Flemming Østergaard Medarbejderrepræsentanter Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen Direktion Merete Eldrup administrerende direktør Peter Normann finansdirektør Flemming Rasmussen koncerndirektør for salg og marketing Revision KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 29. april 2009 kl på selskabets adresse. 11

12 Kapitalberedskab og likviditet I 2006 og 2007 lancerede TV 2 en lang række nye initiativer, heriblandt lancering af TV 2 NEWS, TV 2 SPORT, TV 2 RADIO, forlag og foredragsvirksomhed mv. De nye initiativer samt byggerierne på Teglholmen og Kvægtorvet var medvirkende til, at der gennemførtes betydelige investeringer. Efterfølgende viste det sig, at nogle af initiativerne ikke var rentable. Som konsekvens heraf og som udløber af den generelle afmatning i reklamemarkedet i 2. halvår 2007 realiserede TV 2 i 2007 et underskud før skat på 213,5 mio.kr. hvoraf 162,5 mio.kr. skyldtes en nedskrivning af radiolicens og radioaktiver. Underskuddet var medvirkende til en stigning i den rentebærende gæld på 332,9 mio.kr. fra 231,5 mio.kr. i 2006 til 564,4 mio.kr. i 2007 (se også note 34). Den voksende rentebærende gæld betød, at TV 2 havde et udækket finansieringsbehov, hvorfor TV 2 i foråret 2008 undersøgte mulighederne for at dække selskabets finansieringsbehov med banklån. Det viste sig imidlertid vanskeligt at fastholde og fremskaffe yderligere fremmedfinansiering. Årsagerne var: Uvished om, hvilke økonomiske risici, der ligger i de komplekse retssager, der verserer mod TV 2 Høj rentebærende gæld i forhold til driftsindtjening og cash flow Manglende økonomisk bæredygtighed i hovedkanalens forretningsmodel, som er baseret på reklamefinansiering og har betydelige public service-forpligtigelser. TV 2 orienterede i maj 2008 den danske stat om selskabets likviditetsmæssige situation, og for at sikre TV 2s fortsatte drift bevilligede Folketingets Finansudvalg den 23. juni 2008 et midlertidigt statslån til TV 2. Statslånet blev godkendt af Europa-Kommissionen den 4. august 2008, og der er pr. 31. december 2008 trukket 207,5 mio.kr. på lånet. Som betingelse for statslånet stillede EU-Kommissionen krav om, at der blev udarbejdet en omstruktureringsplan, der skulle sikre et bæredygtigt TV 2 og sikre, at der ikke fremover ville være behov for statslån. I løbet af efteråret 2008 blev der gennemført en økonomisk analyse af TV 2 med henblik på at genskabe en bæredygtig virksomhed med en sund forretningsmodel og kapitalstruktur. Analysen er en del af grundlaget for den politisk besluttede omstruktureringsplan, som blev fremsendt til EU-Kommissionen i februar

13 TV 2s forretningsmodel Overordnet har TV 2 en todelt forretningsmodel, der består af: TV 2s hovedkanal Hovedkanalen er indtil 1. januar % reklamefinansieret og er underlagt en række public service-forpligtelser. Hovedkanalen er særdeles konjunkturfølsom og oplever en øget konkurrence. I lighed med tilsvarende internationale tv-stationer taber TV 2 markedsandele på hovedkanalen. Når digitaliseringen af det jordbaserede sendenet (DTT) er gennemført i slutningen af 2009, vil TV 2 ikke længere have konkurrencemæssige fordele, idet der slukkes for det analoge jordbaserede tv-signal til de ca. 18% af Danmarks husstande, som i dag alene kan modtage DR og TV 2. Der må derfor forventes et yderligere fald i seerandelen. Den økonomiske afmatning og den skærpede konkurrence på tv-markedet afstedkommer tillige et fald i reklameindtægterne, og hovedkanalen er således underskudsgivende og har en skrøbelig forretningsmodel indtil Andre kommercielle aktiviteter På grund af hovedkanalens faldende markedsandel og med henblik på at sikre et mere stabilt indtægtsgrundlag har TV 2 gennem en årrække iværksat en række andre kommercielle aktiviteter, herunder niche-tv-kanaler, internetaktiviteter mv. Nichekanalerne (TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 FILM, TV 2 NEWS) bygger på en forretningsmodel med abonnementsbetaling. De fire nichekanaler er overskudsgivende og i dag den primære indtjeningskilde i TV 2. De fire nichekanaler er grundlæggende baseret på samme forretningsmodel som TV 2s kommercielle konkurrenter. 13

14 Omstruktureringsplan Den 9. januar 2009 vedtog de seks politiske partier (Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), der står bag den nuværende mediepolitiske aftale for , en tillægsaftale til den oprindelige medieaftale. Tillægsaftalen indeholder bl.a. en omstruktureringsplan, der styrker TV 2s indtægtsgrundlag, men fastholder public service-forpligtigelserne. Tillægsaftalen til Medieaftalen for består blandt andet af følgende elementer: Salg af TV 2s og DRs sendenet samt driftsselskabet Broadcast Service Danmark A/S Abonnementsbetaling for TV 2s hovedkanal fra 2012 Staten stiller garanti- og kreditfaciliteter til rådighed i omstruktureringsperioden Salget af sendenettet og Broadcast Service Danmark A/S sættes i gang i løbet af 2009, men forventes tidligst gennemført i TV 2s provenu skal anvendes til at nedbringe selskabets gæld. TV 2 får fra 1. januar 2012 adgang til at opkræve abonnementsbetaling på hovedkanalen TV 2. Betalingsmodellen indebærer, at husstande, som i øvrigt abonnerer på betalings-tv-pakker, betaler for TV 2, mens husstande, som ud over free-to-air-kanaler som DR1 og DR2 alene ønsker at modtage TV 2, får adgang hertil uden at skulle betale. TV 2s status som must carry kanal ophæves, når TV 2 får adgang til abonnementsbetaling i Hovedkanalen opnår således fra 2012 for så vidt angår abonnementsbetaling de samme konkurrencevilkår som TV 2s kommercielle konkurrenter. Da TV 2s abonnementsbetaling først indføres i 2012, vil staten stille garanti- og kreditfaciliteter til rådighed for TV 2 i den mellemliggende periode, hvorfor TV 2 sandsynligvis vil være underlagt visse begrænsninger. Det forudsættes endvidere i omstruktureringsplanen, at TV 2 som betalingskanal i videst muligt omfang stilles til rådighed for tv-distributører på samme konkurrencemæssige vilkår. De regionale TV 2-virksomheders vinduer vil fortsat være en del af TV 2s sende flade. 14

15 Som en del af omstruktureringsplanen vil TV 2 optage realkreditlån i ejendommen på Kvægtorvet. Omstruktureringsplanen skal godkendes af EU-Kommissionen. Notifikationen blev anmeldt den 4. februar 2009 og forventes godkendt medio Ved regnskabsaflæggelsen har bestyrelse og direktion lagt til grund, at omstruktureringsplanen gennemføres i en form, som vil sikre, at TV 2 kan fortsætte driften som en going concern. Årsrapporten er aflagt under forudsætning heraf. Rigsrevisionsundersøgelse I forbindelse med det midlertidige statslån til TV 2 blev der i efteråret 2008 på foranledning af Folketingets Finansudvalg iværksat en revisionsmæssig undersøgelse og bedømmelse af TV 2s økonomi. Undersøgelsen, der foretages af Rigsrevisionen, skal belyse udviklingen i økonomien i TV 2 og årsagerne til selskabets behov for adgang til midlertidig statslig låntagning. Undersøgelsen fokuserer primært på årsagerne til den aktuelle økonomiske situation, men en vurdering af stiftelsesgrundlaget samt en vurdering af tiden fra aktieselskabets stiftelse til i dag vil også indgå. Undersøgelsen ventes afsluttet i foråret

16 Spareplan På baggrund af det utilfredsstillende resultat for 2007 samt nye omkostningstunge aktiviteter og vigende indtægter blev der i foråret 2008 udarbejdet en spareplan med det formål at sikre det økonomiske grundlag for en fortsat udvikling af TV 2. I spareplanen indgik en årlig omkostningsreduktion på ca. 200 mio.kr. og nedlæggelse af ca. 200 stillinger. Spareplanen betød, at TV 2 i foråret 2008 afskedigede 136 medarbejdere. Derudover indgik TV 2 og SBS et samarbejde om overdragelse af TV 2 RADIO A/S til et fælles ejet selskab, Radio NOVA A/S, som fremover driver den femte jordbaserede FM-kanal. Selskabet overtog driften af radioen pr. 1. juli TV 2 ejer 20% af selskabet. Som en del af spareplanen blev forretningsområdet New Bizz Areas lukket som separat enhed. Mange af aktiviteterne blev afviklet, mens TV 2 Forlag blev reduceret fra egenproduktion til et samarbejde med partnere. Forlaget indgår nu som en del af TV 2s merchandiseaktiviteter, der organisatorisk er placeret i salgsafdelingen. Spareplanen, der blev vedtaget i april 2008, virkede hurtigere end forventet, hvorfor TV 2 i 2008 realiserede omkostningsbesparelser på ca. 168 mio.kr. i forhold til 2007, svarende til 10% af den sammenlignelige omkostningsbase (eksklusiv radio, omstruktureringsomkostninger og programomkostninger, der blev holdt uden for spareplanen). I forbindelse med budgetprocessen for 2009 blev der i efteråret 2008 gennemført en yderligere tilpasning af omkostningsbasen som konsekvens af den tiltagende finanskrise. 16

17 Forventninger til 2009 Efter år med opstart af nye aktiviteter efterfulgt af tilpasninger i processer, investeringer og bemanding vil TV 2 i det kommende år fokusere på kerneforretningen, dvs. primært på tv og net-aktiviteter. Frem til 2012 vil TV 2 have et underskud på hovedkanalen og overskud på nichekanalerne. Med en omsætning på over to mia.kr. og en meget konjunkturfølsom forretningsmodel for hovedkanalen er forretningsgrundlaget ikke forsvarligt på sigt. TV 2 skal være en sund og økonomisk bæredygtig virksomhed, som er uafhængig af statslån, og som af egen drift kan investere i forretningsudvikling, forrente og afdrage gæld samt give sin ejer et afkast af den investerede kapital. TV 2 skal på sigt opnå en overskudsgrad, der afspejler, at TV 2 er en kommerciel medievirksomhed, som kan stå på egne ben. Forventningen til resultatet for 2009 er præget af den usikre økonomiske situation, som har medført et faldende reklamemarked, hvilket også rammer tv-reklamemarkedet. For TV 2 er 1. kvartal 2009 startet med en betydelig nedgang i tv-reklameindtægterne. Der forventes et fald på knap 20% i forhold til Modsat påvirkes TV 2s økonomi i 2009 positivt af stigende abonnementsomsætning på TV 2s nichekanaler, ligesom der ventes fuld effekt af de gennemførte omkostningsbesparelser. Disse forhold kompenserer kun delvist for de faldende reklameindtægter og som konsekvens heraf har TV 2 iværksat yderligere en spareplan, og denne gang er det i modsætning til tidligere ikke muligt at friholde programbudgettet. På den baggrund forventer TV 2 i 2009: En lavere reklameomsætning end i 2008 (1.596,8 mio.kr. i 2008) En højere abonnementsomsætning end i 2008 (461,9 mio.kr. i 2008) Et væsentligt større underskud før skat på hovedkanalen end i 2008 (114,5 mio.kr. i 2008) Et større overskud før skat på nichekanalerne end i 2008 (227,0 mio.kr. i 2008) Forventningerne er meget afhængige af udviklingen i reklamemarkedet. 17

18 Retssager Status på statsstøttesagen Som nævnt i årsrapporterne for 2004, 2005, 2006 og 2007 har TV 2 og staten indbragt EU-Kommissionens afgørelse af 19. maj 2004 om tilbagebetalingen for Retten i Første Instans. Desuden har Viasat og SBS Broadcasting udtaget stævninger mod EU-Kommissionen med påstand om annullation af den del af Kommissionens beslutning af 19. maj 2004, der godkender den øvrige offentlige finansiering af TV 2 i perioden Viasat og SBS Broadcasting har tillige indbragt EU- Kommissionens beslutning af 6. oktober 2004 om godkendelse af rekapitaliseringen af TV 2 DANMARK A/S for Retten i Første Instans. Retten i Første Instans har i dom af 22. oktober 2008 givet TV 2 og staten medhold i, at Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 om støtte til TV 2 i perioden skal annulleres. Kommissionens beslutning tilsidesættes, fordi den på centrale punkter var utilstrækkeligt begrundet, og fordi Kommissionens undersøgelser har været utilstrækkelige. Retten godkendte TV 2s public service-definition og den model med blandingsfinansiering, som var gældende for TV 2. Samtidig har Retten tilkendegivet, hvordan den umiddelbart mener, at Kommissionen bør behandle sagen, herunder navnlig spørgsmålene om, hvorvidt TV 2 i perioden modtog overkompensation og statsstøtte i Traktatens forstand. Dommen er ikke blevet anket og er endelig. Kommissionen har oplyst, at den i nær fremtid vil træffe en ny beslutning i lyset af Rettens dom. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at give en endelig vurdering af udfaldet af Kommissionens nye beslutning, herunder hvilken betydning Kommissionen vil tillægge Rettens dom fra oktober En ny beslutning fra Kommissionen om støtte til TV 2 kan indbringes for Retten i Første instans. Under en sådan sag vil Retten navnlig påse, at Kommissionen har respekteret dens dom fra oktober Sagerne vedrørende rekapitaliseringen Det er uafklaret, om Retten i Første Instans vil sætte behandlingen af sagerne vedrørende Kommissionens beslutning af 6. oktober 2004 (godkendelse af rekapitaliseringen) i bero, indtil der foreligger en endelig afgørelse af, om TV 2 modtog statsstøtte. 18

19 Hvis Retten i Første Instans beslutter at fremme sagerne, kan domsforhandling forventes at finde sted i Dom i sagerne kan næppe forventes før Rettens afgørelser vil kunne indbringes for EF-Domstolen. TV 2s ledelse har ingen begrundede forventninger om, at afgørelsen fra Kommissionen vil blive ændret i ugunstig retning for TV 2. Retssagernes behandling i årsregnskabet Som følge af ledelsens vurdering af retssagerne er der ikke foretaget indregning af en hensættelse i årsregnskabet til imødegåelse af eventuelle tab i statsstøttesagen eller sagerne vedrørende rekapitaliseringen, som måtte opstå på baggrund af EU-Kommissionens nye behandling af statsstøttesagen, eller som måtte opstå, hvis rekapitaliseringen underkendes af Retten i Første Instans. Retssager ved Østre Landsret: TV 2s priser og betingelser Den 21. december 2005 traf Konkurrencerådet afgørelse i en sag om TV 2s nationale priser og betingelser. Rådet fandt, at TV 2 besidder en dominerende stilling på det danske marked for tv-reklame, og at TV 2 har misbrugt denne stilling ved anvendelse af progressiv årsrabat. Ved kendelse af 1. november 2006 ophævede Konkurrenceankenævnet afgørelsen fra Konkurrencerådet. SBS Broadcasting og Viasat Broadcasting UK Ltd. har i december 2006 indbragt Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 for Østre Landsret. SBS og Viasat har anmodet om, at der sker forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen. Konkurrenceankenævnet, Konkurrencerådet og TV 2 har protesteret mod dette. Østre Landsret har ved kendelse af 3. juni 2008 afvist begæringen om forelæggelse. Sagerne er berammet til hovedforhandling i Østre Landsret i april 2009, og en afgørelse fra Østre Landsret kan derfor tidligst ventes omkring sommeren Afgørelsen fra Østre Landsret vil kunne indbringes for Højesteret. Efter sagens berammelse har SBS med skrivelse af 16. marts 2009 til Østre Landsret hævet den af SBS anlagte sag. Det er ledelsens vurdering, at Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 vil blive stadfæstet af Østre Landsret. Der er ikke foretaget reservation i regnskabet til imødegåelse af eventuelle tab mv., som måtte opstå vedrørende sagen om TV 2s nationale priser og betingelser. 19

20 Erstatningssag anlagt af SBS Broadcasting Efter Konkurrencerådets afgørelse af 21. december 2005 vedrørende TV 2s priser og betingelser har SBS Broadcasting den 30. december 2005 ved Østre Landsret anlagt sag mod TV 2 med påstand om erstatning på 60 mio.kr. Sagen er udsat, indtil retssagen om TV 2s priser og betingelser er afgjort. TV 2 har endnu ikke afgivet svarskrift i sagen. Da det er ledelsens vurdering, at Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 vil blive stadfæstet af Østre Landsret, og da TV 2 ikke finder at have handlet retsstridigt over for SBS Broadcasting, forventes det, at TV 2 bliver frifundet i erstatningssagen, hvorfor der ikke er foretaget reservation til imødegåelse af eventuelle tab i årsrapporten for Erstatningssag anlagt af Viasat Den 28. februar 2006 har Viasat stævnet TV 2 og den danske stat med et krav om en erstatning på 200 mio. kr., hvilket er det tab, som Viasat har skønnet at have lidt som følge af TV 2s påståede krydssubsidiering og påståede misbrug af dominerende stilling. Subsidiært har Viasat nedlagt påstand om, at TV 2 skal tilbagebetale 200 mio.kr. til staten som følge af manglende anmeldelse af den påståede statsstøtte til TV 2. TV 2 og den danske stat har afgivet foreløbige svarskrifter i sagen. Det er ledelsens vurdering, at Viasat ikke får medhold i påstanden om betaling af erstatning eller i påstanden om tilbagebetaling, hvorfor der ikke er foretaget reservation til imødegåelse af eventuelle tab i årsrapporten for For en yderligere uddybning af retssagerne henvises til note 31. I årets løb er følgende sager afgjort/forligt: Koda Koda havde anlagt sag ved Ophavsretslicensnævnet mod TV 2, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 FILM om størrelsen af det vederlag, der skulle betales for udsendelse af musikværker på tv-kanalerne fra 1. januar 2005 til 31. december På baggrund af Ophavsretslicensnævnets kendelse den 26. juni 2008 har Koda og TV 2 indgået forlig om vederlaget, og der er sket endelig afregning til Koda for perioden Der er endvidere indgået aftale om vilkårene for udnyttelse af musik i tv for tiden efter 1. januar

21 Foto: Ebbe Rosendahl Gramex Gramex havde anlagt sag mod TV 2 RADIO A/S vedrørende størrelsen af det vederlag, som TV 2 RADIO A/S skulle betale for udsendelse af udgivne lydoptagelser. TV 2 og Gramex har indgået en aftale til fuld og endelig afregning i TV 2 Forlag Forlæggerforeningen har i oktober 2007 klaget til Konkurrencestyrelsen over påstået konkurrencebegrænsende adfærd fra TV 2 Forlag. Konkurrencestyrelsen har ved afgørelse af 26. maj 2008 besluttet at henlægge sagen, idet de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at der er sket en overtrædelse af konkurrenceloven, og idet en nærmere undersøgelse vil være ressourcekrævende. Afgørelsen kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 21

22 Tv-markedet, tv-sening og penetration TV 2 befinder sig på to hovedmarkeder reklamemarkedet og betalings-tv-markedet. Reklamemarkedet Det samlede reklamemarked for alle medier havde en nul-vækst i 2008 mod en vækst på 3,4% i Det danske tv-reklamemarked, der i 2008 var på ca. 2,3 mia.kr., er faldet med i alt ca. 4% i forhold til I årets sidste kvartal, hvor tv-markedet var voldsomt præget af finanskrisen, faldt markedet med 18,9%. Trods stigende konkurrence på tv-markedet og faldende seerandele på TV 2s hovedkanal har TV 2 formået at fastholde en udvikling i tv-reklameomsætningen på niveau med markedet. TV 2s markedsandel af tv-reklamemarkedet udgør i ,6% mod 67,5% i 2007, og det er således lykkedes at fastholde markedsandelen, hvilket er tilfredsstillende. Reklamemarkedet på nettet stiger fortsat, dog med en aftagende vækst i 2008 i forhold til Efter en markedsvækst på 60% i 2007 er væksten i 2008 faldet til 30,3%. TV 2 realiserede en vækst på 133% på net-annoncesalget i 2007 et niveau, som det ikke er lykkedes at fastholde i 2008, hvor omsætningen tværtimod faldt med 4,1%. Faldet skyldes dels en skærpet konkurrence i markedet, dels en række interne forhold. I slutningen af året blev der foretaget en række organisatoriske ændringer i NET Salg, og der forventes en væsentlig forbedring i salget i Kvartalsmæssig udvikling i reklamemarkedet Reklamemarkedet har generelt været udsat for stor turbulens som følge af den økonomiske usikkerhed, hvilket har medført store udsving i de enkelte kvartaler. Det samlede reklamemarked svingede således fra en vækst på 10,7% i 3. kvartal til et fald i 4. kvartal på 11,2%. På tv-reklamemarkedet startede 1. kvartal med et fald i forhold til 2007 på 0,6%, hvilket øgedes til 6,5% i 2. kvartal. Til gengæld voksede markedet i 3. kvartal med 17,8%, men faldt igen i 4. kvartal med 18,9%. Samlet set er tv-reklamemarkedet i 2008 faldet med 4,1% i forhold til Disse store markedsudsving understreger sårbarheden i TV 2s hovedkanals forretningsmodel, der bygger på 100% reklamefinansiering og vanskeliggør en lang planlægningshorisont, da kanalen har en stor andel af faste omkostninger. Reklamemarkedet for nettet viste en aftagende vækst i løbet af året, med 55,1% vækst i 1. kvartal og 14,8% vækst i 4. kvartal. 22

23 Reklamemarkedets kvartalsvise vækst i 2008 Vækst i % Reklamemarkedet Tv-reklamemarkedet Internet , ,0 33,9 30, Udvikling i markedet for betalings-tv Generelt set bevæger tv-markedet sig fra at være domineret af free-to-air-kanaler som DR1 og TV 2 til i langt højere grad at være domineret af abonnementsbaseret betalings-tv (dvs. selve distributionen af tvsignalet via satellit, kabel mv.). Det danske betalings-tv-marked skønnes i kanalleddet (eksklusiv distributøravance) i 2008 at være ca. 3 mia. kr. Dette fordeler sig med: ca. 1,5 mia. kr. til de kanaler, som indgår i Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) ca. 1,5 mia. kr. primært på øvrige internationale kanaler ,6 0,6 1. kvartal 0,8 6,5 2. kvartal 10,7 17,8 3. kvartal 11,2 14,8 18,9 4. kvartal 0,1 4,1 Kilde: DRRB Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforenings Medieindex Betalings-tv-markedet er i de seneste år vokset med ca. 10% pr. år. Markedet for abonnementsvederlag ventes fortsat at stige i de kommende år blandt andet på grund af øget kapacitet samt seere, der er villige til at betale mere for deres tv-pakker. En vækst, der indtil 2012 alene begunstiger TV 2s nichekanaler, men ikke TV 2s hovedkanal. TV 2s nichekanaler har med en omsætning på 423 mio.kr. i 2008 en markedsandel på ca. 14% af det samlede danske betalings-tv-marked. 23

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2007

HALVÅRSRAPPORT FOR 2007 HALVÅRSRAPPORT FOR 2007 Halvårets resultat resumé Nye aktiviteter og lavere vækst i reklamemarkedet end forventet påvirker resultatet i 1. halvår 2007 For 1. halvår 2007 er resultatet før skat et underskud

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 Resumé I de første tre kvartaler af 2010 har TV 2 et overskud før skat på 25 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 67 mio.kr. i samme periode 2009. Salg af sendenet medfører en

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010 Resumé I 1. halvår 2010 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 37 mio.kr. i 1. halvår 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 157

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé I 1. kvartal 2010 har TV 2 et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler af 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Side 1 af 17 Odense, 27. august 2009 HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Resumé TV 2 har et overskud før skat på 37 mio.kr. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 140 mio.kr., mens TV 2s nichekanaler mv. har

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Resumé TV 2 har i 3. kvartal et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2010. Væksten i tv-reklameomsætningen er væsentligt aftaget

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2012 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger på 45 mio.kr. til implementering

Læs mere

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i 2009 7 Selskabsoplysninger 10

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i 2009 7 Selskabsoplysninger 10

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 Resumé TV 2 har i første halvår et overskud før skat på 170 mio.kr. mod 13 mio.kr. i samme periode. Resultatforbedringen skyldes en øget omsætning, færre store sportsbegivenheder

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 83 mio.kr. mod 165 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger

Læs mere

tv 2 årsrapport 2010 Indhold TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår

tv 2 årsrapport 2010 Indhold TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår tv 2 årsrapport 2010 TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 side 411 34 af 89 94 Årsrapport 2010 sfortegnelse Ledelsesberetning Resultater Forord 4 Koncernens hoved- og nøgletal........ 6 Hovedaktiviteter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 2012

TV 2 danmark årsrapport 2012 TV 2 danmark årsrapport 2012 TV2 DANMARK A/S 10. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 91 TV 2 DANMARK Årsrapport 2012 3 LEDELSESBERETNING Resultater Forord... 5 TV 2s væsentligste forretningsmæssige og økonomiske

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TV 2/DANMARK A/S, CVR

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TV 2/DANMARK A/S, CVR REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TV 2/DANMARK A/S Den 28. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i TV 2/DANMARK A/S, CVR nr. 10 41 34 94, på selskabets adresse Rugaardsvej 25, 5100 Odense

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 201 1

TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 1 TV 2 DANMARK A/S 9. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark indholdsfortegnelse tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 2012

TV 2 danmark årsrapport 2012 TV 2 danmark årsrapport 2012 TV2 DANMARK A/S 1 0. r e g nska b s å r C V R - n u mm e r 1 0 4 1 3 4 9 4 årsrapport indholdsfortegnelse 2012 TV 2 DANMARK Årsrapport 2012 3 LEDELSESBERETNING Resultater Forord...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELSE 2007

ÅRSREGNSKABSMEDDELSE 2007 Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Odense, 26. marts 2008 2008ugust 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELSE 2007 Årets resultat resumé Resultatet før skat er et underskud på 213,5 mio.kr.

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Compfitt Global Net A/S CVR-nr

Compfitt Global Net A/S CVR-nr Compfitt Global Net A/S CVR-nr. 33 25 30 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2015. Knud Herman Hermansen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere