TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94"

Transkript

1 TV 2 ÅRSRAPPORT 08 TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer

2 2

3 Indhold Forord 5 Bestyrelse 11 Direktion 11 Revision 11 Generalforsamling 11 Rigsrevisionsundersøgelse 15 Spareplan 16 Delregnskaber 37 Public service-redegørelse 39 Det analoge sluk Distribution 43 Fiktionsstrategi 43 Medarbejderforhold og vidensressourcer 44 De fysiske rammer 45 Ledelsesberetning Ledelsen 46 Bestyrelse 49 Direktion 50 God selskabsledelse 55 Meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 55 Finanskalender Påtegninger 57 Ledelsespåtegning 58 Den uafhængige revisors påtegning 60 Koncern- og årsregnskabet Resultatopgørelse 62 Balance pr. 31. december 64 Egenkapitalopgørelse 65 Pengestrømsopgørelse 66 Noter 118 Supplerende redegørelse 119 Grønt regnskab (urevideret) Forsidefoto: OL, 2008 (AllSport/TV 2) 3

4 Ledelsesberetning Resultater 4

5 Forord 2008 blev et turbulent år for TV 2. I foråret gennemførte TV 2 en spareplan på 200 mio. kr. Besparelserne betød en lukning af TV 2 RADIO, lukning af New Bizz Areas samt nedlæggelse af godt 200 stillinger, og TV 2 måtte tage afsked med 136 medarbejdere. Baggrunden for spareplanen var en kombination af flere omstændigheder: Et utilfredsstillende resultat for 2007, omkostningstunge nye aktiviteter med bl.a. en underskudsgivende radio, afledte anlægsinvesteringer, svigtende tv-reklameindtægter i årets første måneder, forventninger om et væsentligt underskud i 2008 samt manglende likviditet. Det var derfor nødvendigt at iværksætte en hurtig tilpasning af TV 2s aktiviteter, og den hurtige indsats viste sig ved årets udgang at have båret frugt. Spareplanen havde virket hurtigere end forventet. Primo 2008 var forventningen et underskud før skat på mio.kr. TV 2 har i løbet af 2008 realiseret omkostningsbesparelser på ca. 168 mio.kr. i forhold til 2007, eksklusiv radio, omstruktureringsomkostninger og programomkostninger, der blev holdt uden for spareplanen. På den baggrund kommer TV 2 ud af året med et overskud før skat på 18,2 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. TV 2 præsenterede i foråret 2008 en genoprettelsesplan til bankerne, men på trods af besparelserne var det ikke muligt i foråret 2008 at opnå tilstrækkelig finansiering. En af årsagerne var, at forretningsmodellen for TV 2s hovedkanal er meget konjunkturfølsom, da den er baseret på reklamefinansiering og har betydelige public service-forpligtigelser. Samtidig hermed er konkurrencen skærpet med mange nye kanaler, og hovedkanalens konkurrencefordel forsvinder, når der slukkes for den analoge, jordbaserede distribution i november Da det ikke var muligt at opnå yderligere fremmedfinansiering, fik TV 2 et statslån, som efterfølgende krævede godkendelse af EU-Kommissionen. Statslånet nødvendiggjorde udarbejdelse af en omstruktureringsplan for TV 2. I begyndelsen af 2009 er der fundet en politisk afklaring omkring TV 2s fremtidige forretningsmodel. Som en del af den indgåede mediepolitiske tillægsaftale er der nu lagt op til, at hovedkanalen TV 2 fra 1. januar 5

6 2012 kan opkræve abonnementsbetaling, ligesom tillægsaftalen indeholder en beslutning om at sælge TV 2s og DRs sendenet. Hertil kommer, at staten vil sikre TV 2s drift i omstruktureringsperioden ved at stille garanti- og kreditfaciliteter til rådighed. Lars Liebst bestyrelsesformand TV 2 skal være sund og overskudsgivende, så medarbejdere og ledelse kan koncentrere sig om at levere seværdigt fjernsyn til danskerne. Spareplanen var et skridt i den rigtige retning, og den politiske omstruktureringsplan er yderligere et skridt. TV 2 er på rette vej, og med en ny fiktionsstrategi, en styrket programflade på TV 2 Zulu, et styrket TV 2 NEWS og en HD FILM kanal håber TV 2 at kunne fastholde seerandelen i et skærpet tv-marked, så TV 2 kan forblive Danmarks største fællesskab. Resultatet for det kommende år afhænger meget af, hvordan finanskrisen vil påvirke reklamemarkedet. TV 2 har i 1. kvartal 2009 realiseret et betydeligt fald i tv-reklameomsætningen og forventer et væsentligt større underskud før skat på hovedkanalen og et større overskud på nichekanalerne. Merete Eldrup administrerende direktør 6

7 Hoved- og nøgletal Mio.kr Index 2007 Index 2006 Index 2005 Index * Index RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 2.155, , , , , ,6 100 Andre driftsindtægter 51, , , , ,4 45,4 100 Indtægter i alt 2.206, , , , , ,0 100 Driftsomkostninger , , , , , ,8 100 Omstruktureringsomkostninger -32,0 0,0 Resultat før af- og nedskriv. (EBITDA) 261, , , , ,8 177,2 100 Af- og nedskrivninger -158, , , , ,9-91,9 100 Resultat før finansielle poster (EBIT) 102, , , , ,7 85,3 100 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 9,9-51,7 13,7 2,8 0,5 0,5 Finansielle poster, netto -41, , , ,9 40-4,8-4,8 100 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 70, , , , ,0 81,0 100 Resultat af ophørte aktiviteter før skat -52,6-252,0-10,5 0,0 0,0 0,0 Resultat før skat 18, , , , ,0 81,0 100 Skat 4, , , , ,8-7,8 100 Årets resultat 22, , , , ,8 73,2 100 BALANCE Aktiver i alt 1.688, , , , ,3 Materielle aktiver 701,8 665,9 468,8 432,0 436,8 Lagerbeholdning 400,6 442,8 370,9 413,9 361,5 Egenkapital 615,8 597,6 814,7 748,0 647,1 NETTO RENTEBÆRENDE GÆLD Rentebærende gæld primo -564,4-231,5-171,5-308,5-70,0 Likviditet fra driften 186,5 119,4 174,4 184,4-902,8 Ændringer i arbejdskapitalen -42,1 4,6-75,7 113,0-98,6 Investeringer i finansielle aktiver, netto -25,6-62,9-16,3-63,0-6,0 Anlægsinvesteringer, netto -176,2-335,5-92,0-97,4-78,9 Udlodning af udbytte/kapitaludvidelse 0,0-58,5-50,4 0,0 847,8 Likvidtetstræk ,4-332,9-60,0 137,0-238,5 Rentebærende gæld ultimo -621,8-564,4-231,5-171,5-308,5 ØVRIGE Investeringer i materielle aktiver 174,0 305,9 104,0 74,2 63,8 Gns. antal ansatte Antal fastansatte ultimo året Udsendelsestimer NØGLETAL EBIT-margin, fortsættende aktiviteter 4,7 5,0 7,7 6,9-64,1 5,5 Afkast af investeret kapital (ROIC), fortsættende aktiviteter 9,9 11,3 16,6 13,0-112,3 9,7 Egenkapitalandel 36,5 32,5 44,1 47,9 48,8 57,1 Egenkapitalforrentning, fortsættende aktiviteter 10,3 4,3 14,0 14,5-137,7 8,7 Omsætningshastighed programlager 2,4 2,5 2,5 2,0 2,3 2, (ekskl. tilbagebetaling af overkompensation) =index 100 Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. *Korrigeret for tilbagebetaling af overkompensation 7

8 TV 2s hovedaktiviteter i 2008 TV 2 DANMARK A/S har til formål at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. Selskabet skal drive public service-programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af kulturministeren, og det skal ske på et forretningsmæssigt grundlag. TV 2-koncernen har fem tv-kanaler den landsdækkende public service-kanal TV 2 samt TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 FILM og TV 2 NEWS. De fire sidstnævnte drives i henhold til særskilte programtilladelser uden for public service-virksomheden. Desuden har TV 2-koncernen TV 2 Sputnik, en bredbåndsbaseret film- og tv on-demand kanal, ligesom TV 2 er underleverandør af nyheder og magasinprogrammer til Radio NOVA fm. TV 2 DANMARK A/S og Modern Times Group MTG A/S ejer i fællesskab sportskanalen TV 2 SPORT, som er et selvstændigt selskab (joint venture). Ud over tv-virksomhed udbyder TV 2 DANMARK A/S en række mobile tjenester, ligesom stationen driver omfattende aktiviteter på internettet på adressen Programomtaler og anden information om de fire abonnementsfinansierede kanaler TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 FILM og TV 2 NEWS findes på disse kanalers hjemmesider. TV 2 producerer selv nyheder, aktualitets- og sportsprogrammer og samarbejder desuden med de otte regionale tv-stationer om leverancer til landsfladen. Den øvrige del af sendefladen tilvejebringes i entreprise eller på licensbasis. Hovedkanalen TV 2 er indtil 1. januar 2012 udelukkende finansieret af reklamer, mens TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 NEWS er finansieret af abonnementer og reklamer. TV 2 FILM finansieres udelukkende af abonnementer. 8

9 TV 2-koncernen Koncernen pr. marts 2009 TV 2 DANMARK A/S Dattervirksomheder Joint ventures Associerede virksomheder Andre kapitalandele TV 2 NETWORKS A/S 100% Broadcast Service Danmark A/S 50% BILZONEN A/S 34% JOBZONEN A/S 14% TV 2 NEWS A/S 100% I/S 4M 50% Momondo Norden A/S 35% Momondo ApS 10% East Production A/S 100% I/S FORDELINGSNET 80% FILMFYN A/S 33,3% TV 2 BIB A/S 100% TV 2 SPORT A/S 50% VI MED HUND A/S 30% TV 2 WORLD A/S 100% Ompapa Entertainment A/S 100% TV 2 PAY PER VIEW A/S 100% TV 2 DTT A/S 100% I/S Digi-TV 33,3% TV 2 RADIO A/S 100% Radio NOVA A/S 20% Ingen aktivitet eller udfasning 9

10 Selskabsoplysninger TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. oktober Pr. 17. december 2003 omdannet til statsligt aktieselskab med virkning fra 1. januar Ejerforhold: Den danske stat ejer 100 procent af aktiekapitalen. Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar 31. december 10

11 Selskabsoplysninger Bestyrelse Lars Liebst formand Tine Roed næstformand Ulla Dahlerup Frank Jensen Arne Bang Mikkelsen Flemming Østergaard Medarbejderrepræsentanter Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen Direktion Merete Eldrup administrerende direktør Peter Normann finansdirektør Flemming Rasmussen koncerndirektør for salg og marketing Revision KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 29. april 2009 kl på selskabets adresse. 11

12 Kapitalberedskab og likviditet I 2006 og 2007 lancerede TV 2 en lang række nye initiativer, heriblandt lancering af TV 2 NEWS, TV 2 SPORT, TV 2 RADIO, forlag og foredragsvirksomhed mv. De nye initiativer samt byggerierne på Teglholmen og Kvægtorvet var medvirkende til, at der gennemførtes betydelige investeringer. Efterfølgende viste det sig, at nogle af initiativerne ikke var rentable. Som konsekvens heraf og som udløber af den generelle afmatning i reklamemarkedet i 2. halvår 2007 realiserede TV 2 i 2007 et underskud før skat på 213,5 mio.kr. hvoraf 162,5 mio.kr. skyldtes en nedskrivning af radiolicens og radioaktiver. Underskuddet var medvirkende til en stigning i den rentebærende gæld på 332,9 mio.kr. fra 231,5 mio.kr. i 2006 til 564,4 mio.kr. i 2007 (se også note 34). Den voksende rentebærende gæld betød, at TV 2 havde et udækket finansieringsbehov, hvorfor TV 2 i foråret 2008 undersøgte mulighederne for at dække selskabets finansieringsbehov med banklån. Det viste sig imidlertid vanskeligt at fastholde og fremskaffe yderligere fremmedfinansiering. Årsagerne var: Uvished om, hvilke økonomiske risici, der ligger i de komplekse retssager, der verserer mod TV 2 Høj rentebærende gæld i forhold til driftsindtjening og cash flow Manglende økonomisk bæredygtighed i hovedkanalens forretningsmodel, som er baseret på reklamefinansiering og har betydelige public service-forpligtigelser. TV 2 orienterede i maj 2008 den danske stat om selskabets likviditetsmæssige situation, og for at sikre TV 2s fortsatte drift bevilligede Folketingets Finansudvalg den 23. juni 2008 et midlertidigt statslån til TV 2. Statslånet blev godkendt af Europa-Kommissionen den 4. august 2008, og der er pr. 31. december 2008 trukket 207,5 mio.kr. på lånet. Som betingelse for statslånet stillede EU-Kommissionen krav om, at der blev udarbejdet en omstruktureringsplan, der skulle sikre et bæredygtigt TV 2 og sikre, at der ikke fremover ville være behov for statslån. I løbet af efteråret 2008 blev der gennemført en økonomisk analyse af TV 2 med henblik på at genskabe en bæredygtig virksomhed med en sund forretningsmodel og kapitalstruktur. Analysen er en del af grundlaget for den politisk besluttede omstruktureringsplan, som blev fremsendt til EU-Kommissionen i februar

13 TV 2s forretningsmodel Overordnet har TV 2 en todelt forretningsmodel, der består af: TV 2s hovedkanal Hovedkanalen er indtil 1. januar % reklamefinansieret og er underlagt en række public service-forpligtelser. Hovedkanalen er særdeles konjunkturfølsom og oplever en øget konkurrence. I lighed med tilsvarende internationale tv-stationer taber TV 2 markedsandele på hovedkanalen. Når digitaliseringen af det jordbaserede sendenet (DTT) er gennemført i slutningen af 2009, vil TV 2 ikke længere have konkurrencemæssige fordele, idet der slukkes for det analoge jordbaserede tv-signal til de ca. 18% af Danmarks husstande, som i dag alene kan modtage DR og TV 2. Der må derfor forventes et yderligere fald i seerandelen. Den økonomiske afmatning og den skærpede konkurrence på tv-markedet afstedkommer tillige et fald i reklameindtægterne, og hovedkanalen er således underskudsgivende og har en skrøbelig forretningsmodel indtil Andre kommercielle aktiviteter På grund af hovedkanalens faldende markedsandel og med henblik på at sikre et mere stabilt indtægtsgrundlag har TV 2 gennem en årrække iværksat en række andre kommercielle aktiviteter, herunder niche-tv-kanaler, internetaktiviteter mv. Nichekanalerne (TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 FILM, TV 2 NEWS) bygger på en forretningsmodel med abonnementsbetaling. De fire nichekanaler er overskudsgivende og i dag den primære indtjeningskilde i TV 2. De fire nichekanaler er grundlæggende baseret på samme forretningsmodel som TV 2s kommercielle konkurrenter. 13

14 Omstruktureringsplan Den 9. januar 2009 vedtog de seks politiske partier (Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), der står bag den nuværende mediepolitiske aftale for , en tillægsaftale til den oprindelige medieaftale. Tillægsaftalen indeholder bl.a. en omstruktureringsplan, der styrker TV 2s indtægtsgrundlag, men fastholder public service-forpligtigelserne. Tillægsaftalen til Medieaftalen for består blandt andet af følgende elementer: Salg af TV 2s og DRs sendenet samt driftsselskabet Broadcast Service Danmark A/S Abonnementsbetaling for TV 2s hovedkanal fra 2012 Staten stiller garanti- og kreditfaciliteter til rådighed i omstruktureringsperioden Salget af sendenettet og Broadcast Service Danmark A/S sættes i gang i løbet af 2009, men forventes tidligst gennemført i TV 2s provenu skal anvendes til at nedbringe selskabets gæld. TV 2 får fra 1. januar 2012 adgang til at opkræve abonnementsbetaling på hovedkanalen TV 2. Betalingsmodellen indebærer, at husstande, som i øvrigt abonnerer på betalings-tv-pakker, betaler for TV 2, mens husstande, som ud over free-to-air-kanaler som DR1 og DR2 alene ønsker at modtage TV 2, får adgang hertil uden at skulle betale. TV 2s status som must carry kanal ophæves, når TV 2 får adgang til abonnementsbetaling i Hovedkanalen opnår således fra 2012 for så vidt angår abonnementsbetaling de samme konkurrencevilkår som TV 2s kommercielle konkurrenter. Da TV 2s abonnementsbetaling først indføres i 2012, vil staten stille garanti- og kreditfaciliteter til rådighed for TV 2 i den mellemliggende periode, hvorfor TV 2 sandsynligvis vil være underlagt visse begrænsninger. Det forudsættes endvidere i omstruktureringsplanen, at TV 2 som betalingskanal i videst muligt omfang stilles til rådighed for tv-distributører på samme konkurrencemæssige vilkår. De regionale TV 2-virksomheders vinduer vil fortsat være en del af TV 2s sende flade. 14

15 Som en del af omstruktureringsplanen vil TV 2 optage realkreditlån i ejendommen på Kvægtorvet. Omstruktureringsplanen skal godkendes af EU-Kommissionen. Notifikationen blev anmeldt den 4. februar 2009 og forventes godkendt medio Ved regnskabsaflæggelsen har bestyrelse og direktion lagt til grund, at omstruktureringsplanen gennemføres i en form, som vil sikre, at TV 2 kan fortsætte driften som en going concern. Årsrapporten er aflagt under forudsætning heraf. Rigsrevisionsundersøgelse I forbindelse med det midlertidige statslån til TV 2 blev der i efteråret 2008 på foranledning af Folketingets Finansudvalg iværksat en revisionsmæssig undersøgelse og bedømmelse af TV 2s økonomi. Undersøgelsen, der foretages af Rigsrevisionen, skal belyse udviklingen i økonomien i TV 2 og årsagerne til selskabets behov for adgang til midlertidig statslig låntagning. Undersøgelsen fokuserer primært på årsagerne til den aktuelle økonomiske situation, men en vurdering af stiftelsesgrundlaget samt en vurdering af tiden fra aktieselskabets stiftelse til i dag vil også indgå. Undersøgelsen ventes afsluttet i foråret

16 Spareplan På baggrund af det utilfredsstillende resultat for 2007 samt nye omkostningstunge aktiviteter og vigende indtægter blev der i foråret 2008 udarbejdet en spareplan med det formål at sikre det økonomiske grundlag for en fortsat udvikling af TV 2. I spareplanen indgik en årlig omkostningsreduktion på ca. 200 mio.kr. og nedlæggelse af ca. 200 stillinger. Spareplanen betød, at TV 2 i foråret 2008 afskedigede 136 medarbejdere. Derudover indgik TV 2 og SBS et samarbejde om overdragelse af TV 2 RADIO A/S til et fælles ejet selskab, Radio NOVA A/S, som fremover driver den femte jordbaserede FM-kanal. Selskabet overtog driften af radioen pr. 1. juli TV 2 ejer 20% af selskabet. Som en del af spareplanen blev forretningsområdet New Bizz Areas lukket som separat enhed. Mange af aktiviteterne blev afviklet, mens TV 2 Forlag blev reduceret fra egenproduktion til et samarbejde med partnere. Forlaget indgår nu som en del af TV 2s merchandiseaktiviteter, der organisatorisk er placeret i salgsafdelingen. Spareplanen, der blev vedtaget i april 2008, virkede hurtigere end forventet, hvorfor TV 2 i 2008 realiserede omkostningsbesparelser på ca. 168 mio.kr. i forhold til 2007, svarende til 10% af den sammenlignelige omkostningsbase (eksklusiv radio, omstruktureringsomkostninger og programomkostninger, der blev holdt uden for spareplanen). I forbindelse med budgetprocessen for 2009 blev der i efteråret 2008 gennemført en yderligere tilpasning af omkostningsbasen som konsekvens af den tiltagende finanskrise. 16

17 Forventninger til 2009 Efter år med opstart af nye aktiviteter efterfulgt af tilpasninger i processer, investeringer og bemanding vil TV 2 i det kommende år fokusere på kerneforretningen, dvs. primært på tv og net-aktiviteter. Frem til 2012 vil TV 2 have et underskud på hovedkanalen og overskud på nichekanalerne. Med en omsætning på over to mia.kr. og en meget konjunkturfølsom forretningsmodel for hovedkanalen er forretningsgrundlaget ikke forsvarligt på sigt. TV 2 skal være en sund og økonomisk bæredygtig virksomhed, som er uafhængig af statslån, og som af egen drift kan investere i forretningsudvikling, forrente og afdrage gæld samt give sin ejer et afkast af den investerede kapital. TV 2 skal på sigt opnå en overskudsgrad, der afspejler, at TV 2 er en kommerciel medievirksomhed, som kan stå på egne ben. Forventningen til resultatet for 2009 er præget af den usikre økonomiske situation, som har medført et faldende reklamemarked, hvilket også rammer tv-reklamemarkedet. For TV 2 er 1. kvartal 2009 startet med en betydelig nedgang i tv-reklameindtægterne. Der forventes et fald på knap 20% i forhold til Modsat påvirkes TV 2s økonomi i 2009 positivt af stigende abonnementsomsætning på TV 2s nichekanaler, ligesom der ventes fuld effekt af de gennemførte omkostningsbesparelser. Disse forhold kompenserer kun delvist for de faldende reklameindtægter og som konsekvens heraf har TV 2 iværksat yderligere en spareplan, og denne gang er det i modsætning til tidligere ikke muligt at friholde programbudgettet. På den baggrund forventer TV 2 i 2009: En lavere reklameomsætning end i 2008 (1.596,8 mio.kr. i 2008) En højere abonnementsomsætning end i 2008 (461,9 mio.kr. i 2008) Et væsentligt større underskud før skat på hovedkanalen end i 2008 (114,5 mio.kr. i 2008) Et større overskud før skat på nichekanalerne end i 2008 (227,0 mio.kr. i 2008) Forventningerne er meget afhængige af udviklingen i reklamemarkedet. 17

18 Retssager Status på statsstøttesagen Som nævnt i årsrapporterne for 2004, 2005, 2006 og 2007 har TV 2 og staten indbragt EU-Kommissionens afgørelse af 19. maj 2004 om tilbagebetalingen for Retten i Første Instans. Desuden har Viasat og SBS Broadcasting udtaget stævninger mod EU-Kommissionen med påstand om annullation af den del af Kommissionens beslutning af 19. maj 2004, der godkender den øvrige offentlige finansiering af TV 2 i perioden Viasat og SBS Broadcasting har tillige indbragt EU- Kommissionens beslutning af 6. oktober 2004 om godkendelse af rekapitaliseringen af TV 2 DANMARK A/S for Retten i Første Instans. Retten i Første Instans har i dom af 22. oktober 2008 givet TV 2 og staten medhold i, at Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 om støtte til TV 2 i perioden skal annulleres. Kommissionens beslutning tilsidesættes, fordi den på centrale punkter var utilstrækkeligt begrundet, og fordi Kommissionens undersøgelser har været utilstrækkelige. Retten godkendte TV 2s public service-definition og den model med blandingsfinansiering, som var gældende for TV 2. Samtidig har Retten tilkendegivet, hvordan den umiddelbart mener, at Kommissionen bør behandle sagen, herunder navnlig spørgsmålene om, hvorvidt TV 2 i perioden modtog overkompensation og statsstøtte i Traktatens forstand. Dommen er ikke blevet anket og er endelig. Kommissionen har oplyst, at den i nær fremtid vil træffe en ny beslutning i lyset af Rettens dom. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at give en endelig vurdering af udfaldet af Kommissionens nye beslutning, herunder hvilken betydning Kommissionen vil tillægge Rettens dom fra oktober En ny beslutning fra Kommissionen om støtte til TV 2 kan indbringes for Retten i Første instans. Under en sådan sag vil Retten navnlig påse, at Kommissionen har respekteret dens dom fra oktober Sagerne vedrørende rekapitaliseringen Det er uafklaret, om Retten i Første Instans vil sætte behandlingen af sagerne vedrørende Kommissionens beslutning af 6. oktober 2004 (godkendelse af rekapitaliseringen) i bero, indtil der foreligger en endelig afgørelse af, om TV 2 modtog statsstøtte. 18

19 Hvis Retten i Første Instans beslutter at fremme sagerne, kan domsforhandling forventes at finde sted i Dom i sagerne kan næppe forventes før Rettens afgørelser vil kunne indbringes for EF-Domstolen. TV 2s ledelse har ingen begrundede forventninger om, at afgørelsen fra Kommissionen vil blive ændret i ugunstig retning for TV 2. Retssagernes behandling i årsregnskabet Som følge af ledelsens vurdering af retssagerne er der ikke foretaget indregning af en hensættelse i årsregnskabet til imødegåelse af eventuelle tab i statsstøttesagen eller sagerne vedrørende rekapitaliseringen, som måtte opstå på baggrund af EU-Kommissionens nye behandling af statsstøttesagen, eller som måtte opstå, hvis rekapitaliseringen underkendes af Retten i Første Instans. Retssager ved Østre Landsret: TV 2s priser og betingelser Den 21. december 2005 traf Konkurrencerådet afgørelse i en sag om TV 2s nationale priser og betingelser. Rådet fandt, at TV 2 besidder en dominerende stilling på det danske marked for tv-reklame, og at TV 2 har misbrugt denne stilling ved anvendelse af progressiv årsrabat. Ved kendelse af 1. november 2006 ophævede Konkurrenceankenævnet afgørelsen fra Konkurrencerådet. SBS Broadcasting og Viasat Broadcasting UK Ltd. har i december 2006 indbragt Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 for Østre Landsret. SBS og Viasat har anmodet om, at der sker forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen. Konkurrenceankenævnet, Konkurrencerådet og TV 2 har protesteret mod dette. Østre Landsret har ved kendelse af 3. juni 2008 afvist begæringen om forelæggelse. Sagerne er berammet til hovedforhandling i Østre Landsret i april 2009, og en afgørelse fra Østre Landsret kan derfor tidligst ventes omkring sommeren Afgørelsen fra Østre Landsret vil kunne indbringes for Højesteret. Efter sagens berammelse har SBS med skrivelse af 16. marts 2009 til Østre Landsret hævet den af SBS anlagte sag. Det er ledelsens vurdering, at Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 vil blive stadfæstet af Østre Landsret. Der er ikke foretaget reservation i regnskabet til imødegåelse af eventuelle tab mv., som måtte opstå vedrørende sagen om TV 2s nationale priser og betingelser. 19

20 Erstatningssag anlagt af SBS Broadcasting Efter Konkurrencerådets afgørelse af 21. december 2005 vedrørende TV 2s priser og betingelser har SBS Broadcasting den 30. december 2005 ved Østre Landsret anlagt sag mod TV 2 med påstand om erstatning på 60 mio.kr. Sagen er udsat, indtil retssagen om TV 2s priser og betingelser er afgjort. TV 2 har endnu ikke afgivet svarskrift i sagen. Da det er ledelsens vurdering, at Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 vil blive stadfæstet af Østre Landsret, og da TV 2 ikke finder at have handlet retsstridigt over for SBS Broadcasting, forventes det, at TV 2 bliver frifundet i erstatningssagen, hvorfor der ikke er foretaget reservation til imødegåelse af eventuelle tab i årsrapporten for Erstatningssag anlagt af Viasat Den 28. februar 2006 har Viasat stævnet TV 2 og den danske stat med et krav om en erstatning på 200 mio. kr., hvilket er det tab, som Viasat har skønnet at have lidt som følge af TV 2s påståede krydssubsidiering og påståede misbrug af dominerende stilling. Subsidiært har Viasat nedlagt påstand om, at TV 2 skal tilbagebetale 200 mio.kr. til staten som følge af manglende anmeldelse af den påståede statsstøtte til TV 2. TV 2 og den danske stat har afgivet foreløbige svarskrifter i sagen. Det er ledelsens vurdering, at Viasat ikke får medhold i påstanden om betaling af erstatning eller i påstanden om tilbagebetaling, hvorfor der ikke er foretaget reservation til imødegåelse af eventuelle tab i årsrapporten for For en yderligere uddybning af retssagerne henvises til note 31. I årets løb er følgende sager afgjort/forligt: Koda Koda havde anlagt sag ved Ophavsretslicensnævnet mod TV 2, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 FILM om størrelsen af det vederlag, der skulle betales for udsendelse af musikværker på tv-kanalerne fra 1. januar 2005 til 31. december På baggrund af Ophavsretslicensnævnets kendelse den 26. juni 2008 har Koda og TV 2 indgået forlig om vederlaget, og der er sket endelig afregning til Koda for perioden Der er endvidere indgået aftale om vilkårene for udnyttelse af musik i tv for tiden efter 1. januar

21 Foto: Ebbe Rosendahl Gramex Gramex havde anlagt sag mod TV 2 RADIO A/S vedrørende størrelsen af det vederlag, som TV 2 RADIO A/S skulle betale for udsendelse af udgivne lydoptagelser. TV 2 og Gramex har indgået en aftale til fuld og endelig afregning i TV 2 Forlag Forlæggerforeningen har i oktober 2007 klaget til Konkurrencestyrelsen over påstået konkurrencebegrænsende adfærd fra TV 2 Forlag. Konkurrencestyrelsen har ved afgørelse af 26. maj 2008 besluttet at henlægge sagen, idet de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at der er sket en overtrædelse af konkurrenceloven, og idet en nærmere undersøgelse vil være ressourcekrævende. Afgørelsen kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. 21

22 Tv-markedet, tv-sening og penetration TV 2 befinder sig på to hovedmarkeder reklamemarkedet og betalings-tv-markedet. Reklamemarkedet Det samlede reklamemarked for alle medier havde en nul-vækst i 2008 mod en vækst på 3,4% i Det danske tv-reklamemarked, der i 2008 var på ca. 2,3 mia.kr., er faldet med i alt ca. 4% i forhold til I årets sidste kvartal, hvor tv-markedet var voldsomt præget af finanskrisen, faldt markedet med 18,9%. Trods stigende konkurrence på tv-markedet og faldende seerandele på TV 2s hovedkanal har TV 2 formået at fastholde en udvikling i tv-reklameomsætningen på niveau med markedet. TV 2s markedsandel af tv-reklamemarkedet udgør i ,6% mod 67,5% i 2007, og det er således lykkedes at fastholde markedsandelen, hvilket er tilfredsstillende. Reklamemarkedet på nettet stiger fortsat, dog med en aftagende vækst i 2008 i forhold til Efter en markedsvækst på 60% i 2007 er væksten i 2008 faldet til 30,3%. TV 2 realiserede en vækst på 133% på net-annoncesalget i 2007 et niveau, som det ikke er lykkedes at fastholde i 2008, hvor omsætningen tværtimod faldt med 4,1%. Faldet skyldes dels en skærpet konkurrence i markedet, dels en række interne forhold. I slutningen af året blev der foretaget en række organisatoriske ændringer i NET Salg, og der forventes en væsentlig forbedring i salget i Kvartalsmæssig udvikling i reklamemarkedet Reklamemarkedet har generelt været udsat for stor turbulens som følge af den økonomiske usikkerhed, hvilket har medført store udsving i de enkelte kvartaler. Det samlede reklamemarked svingede således fra en vækst på 10,7% i 3. kvartal til et fald i 4. kvartal på 11,2%. På tv-reklamemarkedet startede 1. kvartal med et fald i forhold til 2007 på 0,6%, hvilket øgedes til 6,5% i 2. kvartal. Til gengæld voksede markedet i 3. kvartal med 17,8%, men faldt igen i 4. kvartal med 18,9%. Samlet set er tv-reklamemarkedet i 2008 faldet med 4,1% i forhold til Disse store markedsudsving understreger sårbarheden i TV 2s hovedkanals forretningsmodel, der bygger på 100% reklamefinansiering og vanskeliggør en lang planlægningshorisont, da kanalen har en stor andel af faste omkostninger. Reklamemarkedet for nettet viste en aftagende vækst i løbet af året, med 55,1% vækst i 1. kvartal og 14,8% vækst i 4. kvartal. 22

23 Reklamemarkedets kvartalsvise vækst i 2008 Vækst i % Reklamemarkedet Tv-reklamemarkedet Internet , ,0 33,9 30, Udvikling i markedet for betalings-tv Generelt set bevæger tv-markedet sig fra at være domineret af free-to-air-kanaler som DR1 og TV 2 til i langt højere grad at være domineret af abonnementsbaseret betalings-tv (dvs. selve distributionen af tvsignalet via satellit, kabel mv.). Det danske betalings-tv-marked skønnes i kanalleddet (eksklusiv distributøravance) i 2008 at være ca. 3 mia. kr. Dette fordeler sig med: ca. 1,5 mia. kr. til de kanaler, som indgår i Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) ca. 1,5 mia. kr. primært på øvrige internationale kanaler ,6 0,6 1. kvartal 0,8 6,5 2. kvartal 10,7 17,8 3. kvartal 11,2 14,8 18,9 4. kvartal 0,1 4,1 Kilde: DRRB Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforenings Medieindex Betalings-tv-markedet er i de seneste år vokset med ca. 10% pr. år. Markedet for abonnementsvederlag ventes fortsat at stige i de kommende år blandt andet på grund af øget kapacitet samt seere, der er villige til at betale mere for deres tv-pakker. En vækst, der indtil 2012 alene begunstiger TV 2s nichekanaler, men ikke TV 2s hovedkanal. TV 2s nichekanaler har med en omsætning på 423 mio.kr. i 2008 en markedsandel på ca. 14% af det samlede danske betalings-tv-marked. 23

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i 2009 7 Selskabsoplysninger 10

Læs mere

tv 2 årsrapport 2010 Indhold TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår

tv 2 årsrapport 2010 Indhold TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår tv 2 årsrapport 2010 TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 side 411 34 af 89 94 Årsrapport 2010 sfortegnelse Ledelsesberetning Resultater Forord 4 Koncernens hoved- og nøgletal........ 6 Hovedaktiviteter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 2012

TV 2 danmark årsrapport 2012 TV 2 danmark årsrapport 2012 TV2 DANMARK A/S 1 0. r e g nska b s å r C V R - n u mm e r 1 0 4 1 3 4 9 4 årsrapport indholdsfortegnelse 2012 TV 2 DANMARK Årsrapport 2012 3 LEDELSESBERETNING Resultater Forord...

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 201 1

TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 1 TV 2 DANMARK A/S 9. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark indholdsfortegnelse tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 LEDELSESBERETNING INDLEDNING Forord... 7 TV 2s væsentligste økonomiske forhold i 2013... 8

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere