Kapitel Generalstrejken i Randers. Tilbageblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 11. 1922 Generalstrejken i Randers. Tilbageblik"

Transkript

1 Kapitel Generalstrejken i Randers Tilbageblik 1915; Regeringen Zahle gennemfører Grundlovsændring (kvinder får stemmeret). 1916; repræsentanter for Venstre og Socialdemokratiet optages i regeringen. I den økonomiske opgangsperiode lige efter Første Verdenskrig fik danske arbejdere gennemført en række forbedringer af deres arbejdsforhold. Ved overenskomsten i 1919 fik de en reallønsfremgang på ikke mindre end 25 % og fik efter mere end 30 års kamp gennemført 8 timers arbejdsdag. Ordensmagtens brutalitet i Randers var ikke et enkeltstående eksempel, men blot en gentagelse af slaget på Grøntorvet slaget på Fælleden. Een forskel var der dog. En desperat politimester trak og affyrede sin pistol Zahle 126, 240 Slaget på Fælleden 18, 99, 103 Slaget på Grøntorvet

2 Disse resultater havde ikke været omkostningsfrie. Fagforbundenes strejkekasser var nærmest tomme og de langvarige, udmattende arbejdskampe havde tæret på arbejdernes kampgejst. Arbejdsgiverne forberedte flere modtræk blandt andet ved allerede i 1920 at oprette og organisere Samfundshjælp. Denne kom i aktion i Randers i 1922, men blev først nedlagt i Betegnelsen samfundshjælp samfundstjeneste lyder smukt og skulle få det menneskefjendske til at glide ned, men hvad gik denne tjeneste egentlig ud på? Korpset eksisterede i mange byer rundt om i Danmark og bestod i, at frivillige til enhver tid kunne sammenkaldes for at udføre konfliktramt arbejde, også på kommunale institutioner som gas- vand og elværker. Ved at indsætte underbetalte chauvinister søgte man at bryde strejkerne og dermed forringe arbejdernes kår. Disse skruebrækkere rekvireredes oftest blandt arbejdsløse bønderkarle og småborgerskabets reaktionære sønner. Mærkværdigvis optrådte også studenter i denne skare af skruebrækkere. De pæne småborgere, som havde meldt sig, forbeholdt sig dog ret til ikke at udføre besmudsende og belastende arbejde som eksempelvis at tømme skralde- og lortespande. Men Jyllands Posten udtrykte smukt de egentlige hensigter: Tiden er inde til at «drukne» Lenin og hans jødiske kreaturer i deres eget blod. Ved overenskomstforhandlingerne i 1922 krævede arbejdsgiverne: Afskaffelse af 8 timers arbejdsdag og en lønnedgang på 25 %. De samvirkende Fagforeninger (det senere LO) nedstemte forslaget med 233 stemmer mod 221. Arbejdsgiverne iværksatte derefter en lockout fra d. 15. februar Overalt i landet ulmede uroen, men i Randers gik det helt galt. Og hvorfor så det? Fredag d. 18. marts mødte lock outede og arbejdsløse op som sædvanlig ved kontrolstedet i Carolinegade. De blev her opfordret til at gå ned i havnen og se på de skruebrækkere, der var i færd med at losse et skib. De lockoutede arbejdere forsøgte at hindre losningen, og da det udviklede sig til håndgemæng, kom politiet straks. 210 LO 115 De samvirkende Fagforbund 102, 217 Lock out 113, 121, 217, 286

3 Politiet og de «frivillige» arbejdere måtte efter et regulært slagsmål trække sig tilbage. Lørdag eftermiddag genoptog de «frivillige» arbejdet, men nu arbejdede de ikke blot under «ordensmagtens» beskyttelse, men også under en deling beredne dragoner som politimesteren havde tilkaldt. Dragoner med trukne sabler og ordensmagt blev fordrevet. Uden for politiafspærringen stod nogle tomme jernbanevogne. En af disse blev sat i bevægelse mod mængden. Et varselsråb lød. Politibetjentene sprang til side. Skruebrækkerne ligeså. Og et øjeblik efter knuste jernbanevognen lossebroen. Alle muligheder for skruebrækkeri var blokerede. Massemøde: Afskrift i uddrag. Snedker Tømrer. Hans Andersen beretter: «Om aftenen indkaldte Arbejdernes Fællesorganisation Randers arbejderne til et møde i ridehuset altså den bygning, hvor dragonerne øvede ridning.... Bygningen rummede mennesker, den var fyldt til bristepunktet. Sammen med alle arbejderne kom politimester Seidenfaden, Randers. Personlig tror jeg, at han kom for at få stiftet fred mellem arbejderne og politiet, men det er nu en opfattelse, jeg ikke helt havde den pågældende aften. Jeg kan huske næsten ordret tror jeg, hvad jeg i min ungdommelige harme sagde til politimesteren fra mødets talerstol. Lad nu være, hr. politimester, at De lader Deres betjente hugge ind på arbejderne, når de demonstrerer mod skruebrækkerne. Politiets opgave er jo den at være lejesvende og bøddelknægte for magthaverne i vort samfund, men det er skandaløst ud over alle grænser. De lader militæret optræde over for arbejderne, for her drejer det sig om folkets egne sønner, der måske ugerne lader sig trække i uniform og øver sig i våbenbrug, men ikke for at vende våbnene mod deres egen klasse. Det er umenneskeligt at stille unge soldater overfor en sådan opgave»...» Under mødet blandede justitsminister Rytter sig ved telefonisk at beordre politimester Seidenfaden til, at det «fornødne» arbejde blev udført under den «fornødne» beskyttelse. Seidenfaden

4 Afskrift forsat: «Så kom natten og med den skete der noget. Byen blev praktisk talt invaderet af officerselever fra Viborg og politi fra Ålborg og Århus store granvoksne betjente der, da det blev dag for rundt i et stort automobil og arresterede folk i flæng». Uddrag slut Politimesterens tilsyneladende forsonende hensigter fik til resultat, at han fik et pusterum, således at han som den pæne embedsmand kunne parere ordre og mobilisere styrker udefra. Martin Nielsen, bestyrelsesmedlem i arbejdsmændenes fagforening senere folketingsmedlem beretter: Afskrift: «Officeren, som kommanderede dragonerne var i krigshumør. Politimesteren sprang synlig nervøs rundt med en pistol i hånden, gestikulerede og råbte. Arbejderne forholdt sig tavse, truende tavse. På et vink fra politimesteren gav løjtnanten sine dragoner ordre til at hugge ind. De unge værnepligtige strammede tøjlerne, gav hestene sporerne og fik dem som på tælling til at stejle og gå baglæns! De kunne tilsyneladende ikke få hestene til at gå fremad mod arbejderne. Politimesteren skældte og løjtnanten rasede, men nu tabte også arbejderne tålmodigheden. Op ad et pakhus, tyve tredive meter fra politimesterens front, lå stabler af de 8 9 meter lange ålejern, som omtrent alle arbejdsmænd i Randers på den tid ejede, og som de om vinteren enten fra båd eller fra isen brugte til at hente sig lidt føde fra fjorden. Som efter kommando, men uden et ord, bevæbnede de forreste rækker af arbejdere sig nu med disse ålejern, og som man tænker sig Skipper Clements bondehære rykke frem, rykkede nu de Randers arbejdere frem, langsomt, skridt for skridt med fældede lanser, indtil de nåede politimesterens dragoner og kærligt, men bestemt begyndte at prikke de stejlende heste på halsen og kilde dem under mulen. Hestene som i forvejen var nervøse og vilde på grund af folkemængden og dragonernes behandling af dem, stejlede endnu mere, og mange af dem drejede rundt på bagbenene de ville hjem! Seidenfaden råbte, løjtnanten skreg og søgte i det mindste at tvinge sin egen hest frem mod de lansebevæbnede arbejdere, men i nogle korte sekunder formørkedes himlen af en sten- og kugleregn, som kom fra arbejdermængden bag ved den lansebevæbnede fortrop. 212 Nielsen, Martin 221, 240

5 En sten ramte løjtnanten i panden, et øjeblik mistede også han herredømmet over sit dyr, hesten stejlede og drejede omkring på bagbenene, og dragonerne samt deres heste tog det som signal til tilbagetog, og i fuld firspring gik det nu bort fra havnen op ad Rosenørnsgade og hjem til kasernen». Afskrift slut. Lørdag d. 19. marts Nogle unge arbejdere blev lørdag antaget for at være skruebrækkere og blev forulempet. Politiet var straks på pletten og den smalle Brødregade blev spærret af to delinger betjente, som drev en folkemasse ind i skindhandler Boyes lukkede gård. Dermed var disse mennesker afskåret enhver mulighed for at lyde ordensmagtens bud og flugt i almindelighed. Under dække af at ville sprede folk slår betjentene med knipler skånselsløst på folkemængden. Politimesteren erklærede Randers i undtagelsestilstand. Politiet blev udstyret med skydevåben. Men hermed var provokationerne ikke slut. 213

6 Værd at tænke over? Var de danske myndigheders mål, midler og metoder sammenlignelige med diktaturers undertrykkelse af frihed og retssikkerhed i deres bestræbelser på, at den herskende klasse fortsat kunne udbytte og udnytte dem, der dagligt ved surt slid sikrede dem de rigdomme, de fleste af dem var blevet overvægtige af? Arbejderne mistede modet efterhånden, som borgerskabets mediekampagner vendte sig mod dem og fordømte deres retfærdige kamp for en tålelig tilværelse. Men splittelsen i fagbevægelsen, hvor fagbevægelsens top gik imod, havde en demoraliserende effekt, som forstærkedes af den nød og elendighed, som lammede de strejkendes modstandskraft i en udmattende konflikt. Skræmmebilleder med anarkister, syndikalister og ikke mindst kommunister blev som skeletter igen hevet ud af skabene og spredte vel en vis skræk for, at vort lille samfund skulle gå under i en usandsynlig revolutions oprørte vande. Umiddelbart opførte arbejderne og deres ledere sig lovlydigt og mere end pænt på trods af de uhyrlige provokationer. Havde målet været en samfundsomvæltning ville de selv samme personer givetvis have brugt ganske andre metoder. Men det fortier man. Hvorfor? Når man står midt i en konflikt er det simpel sund fornuft, når man på et tidligt tidspunkt kan indse, at overmagten er for stor, og at en sejr er uden for rækkevidde, at forsøge på at mobilisere arbejderklassen, således at konflikten bliver landsomfattende. Kommunekassen betalte løn til skruebrækkerne og dækkede omkostningerne ved det massive politi og militæropbud. Da man kan gå ud fra, at de strejkende havde betalt skat til tiden, må vi konstatere, at de strejkende også har bidraget til den flod, der fossede ud ad de offentlige kasser og var en del af skylden for, at de strejkende led nederlag. 214 Skruebrækker 210, 242 Kommunist 130, 206 Syndikalist 130

7 215

8 216

9 Fagforeningsmedlemmer havde indbetalt til en strejkekasse. Men de kunne ikke få deres egne midler udbetalt, da de havde brug for dem. Socialhjælp var de udelukket fra, da myndighederne havde lukket for kassen. Her står man med fagforeningsbogen for at få udleveret sin brødration. Søndag d. 20. marts erklærede arbejdere generalstrejke fra mandag d. 21 marts. Justitsminister Rytter gav Politimester Seidenfaden flg. ordre pr. telefon: «Slå dette oprørsforsøg ned. Jeg giver Dem bemyndigelse til at rekvirere militær og politistyrker fra Århus og Viborg. Sæt militær til at bevogte de kommunale værker. Arrester de værste urostiftere». Det gjorde Seidenfaden og det lokale tinghus kom snart til at lide af en sådan pladsmangel, at man måtte benytte arresthuse i omliggende byer. De tilkaldte soldater fra Århus og Viborg marcherede i gaderne med opplantede bajonetter. De kommunale værker og havnen blev sat under bevogtning af danske soldater. Belejringstilstanden varede 14 dage. Den økonomiske kamp Magthaverne og deres forbundne kar DSF (De Samvirkende Fagforbund, som havde socialdemokratisk flertal) smækkede strejkekasserne i og udelukkede enhver form for støtte også moralsk. Regeringen lukkede for socialhjælp, dermed var de i forvejen ludfattige arbejdere på Herrens mark. Arbejdsgiverne støttede direkte de arbejdsgivere, der havde lock outet deres virksomheder og forlangte uden at genere sig med støtte fra Randers byråds borgerlige flertal alle udgifter til skruebrækkerne fra Samfundshjælpen og de militære enheder dækket af kommunekassen. De samvirkende Fagforbund 102, 210 Generalstrejke 287 Socialhjælp 121, 135 Rytter Justitsminister 211 Samfundshjælp

10 Naivt havde bystyret troet og håbet på, at staten i henhold til Justitsministerens bombastiske ordrer ville betale gildet, men som så ofte før rendte man også her fra sit ansvar. De kommunale arbejdere og funktionærer, der havde deltaget i strejken blev afskediget og kun ganske få blev senere genansat. Byrådet begrundede dette med, at de som kommunale tjenestemænd ikke havde strejkeret. Arbejdere og andres solidariske hjælp De strejkende havde nedsat en komité, som i løbet af 28 dage fik indsamlet kr. Snedkeren Hans Andersen fortæller i interview i 1972: Det lokale snedkerforbund besluttede at sende tre mand til forbundet i København for at få hjælp. Formanden her erklærede straks: «I henhold til Septemberforliget af 1899 kan vi ikke udbetale strejkeunderstøttelse, da strejken er erklæret ulovlig, men han foreslog at give et lån. Hvad man så ville bruge pengene til i Randers, måtte de selv om. Forbundet kan eventuelt senere eftergive jer det lånte beløb». Omkringboende husmænd og andre sympatisører sendte naturalier i form af fjerkræ og grønsager til de strejkende. På æg kunne læses opmuntrende slagord som: Hold ud kammerater til lillebror osv. Men sulten og nøden var for omfattende. Vort «retssystem» og domstole Til Folkemødet den 18. marts havde politimester Seidenfaden om eftermiddagen foreslået, at man afholdt et møde på Frederikspladsen for at tale om tingene. Men virkeligheden var en anden. Seidenfadens handlingsmønster var og er typisk for danske myndigheder i og med, at hans opfordring til forlig eller forsoning blot var en afledningsmanøvre. Den tid, som mødet havde varet, havde han benyttet til i ro og mag at mobilisere store politi og militærstyrker fra Århus og Viborg. To telefondamer havde i strid med gældende love aflyttet nogle samtaler. Med disse sladretaskers udsagn som bevismateriale blev tre personer dømt for at have opfordret til at iværksætte sympatistrejker rundt om i landet. Af de mange arresterede rejstes tiltale mod 26 personer for at have øvet vold mod tjenestemænd i funktion. Dommene var igen er bevis på, at danske domstole ikke dømmer efter lovene, men som politikere hvisker dem i øret. 218 Seidenfaden politimester 211, 212, 217 Septemberforlig 115

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret!

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Konfrontationen 3 gange opfordret i lovens navn styrtede de (politibetjentene) som gale ind på folk, huggede med deres frygtelige stave til højre og venstre,

Læs mere

Æ Stenslau i Sten rup 1932

Æ Stenslau i Sten rup 1932 Historisk skrift 2012 29/10/12 12:46 Side 43 Æ Stenslau i Sten rup 1932 Af Arne Jessen, Nybøl Stenderup var på verdenskortet i 1932. Hvorfor nu det? 1930 erne var præget af store kriser. Børsen i New York

Læs mere

Demonstrationer med og uden vold

Demonstrationer med og uden vold Kapitel 9 Demonstrationer med og uden vold Selvtægt? Privat initiativ? I ind og udland kom det gang på gang til særdeles voldelige sammenstød mellem demonstranter og ordensmagt. I Holland deltog jeg i

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

Produktionen lå underdrejet, arbejdsmarkedet

Produktionen lå underdrejet, arbejdsmarkedet 63 "ARBEJDS- SPÆRRIN- GEN" - fra de københavnske havnearbejderes dannelseshistorie 1899-1919 Af Annette Østergaard Schultz Havnearbejdernes kamp mod skruebrækkere i begyndelsen af århundredet viser, at

Læs mere

Indhold: Leder. 1. maj-tale fra Aarhus. Krisens bagmænd PET. Villys slagsang. En arbejderpiges fortælling. Hadets natur. Mindeord.

Indhold: Leder. 1. maj-tale fra Aarhus. Krisens bagmænd PET. Villys slagsang. En arbejderpiges fortælling. Hadets natur. Mindeord. Indhold: Leder 1. maj-tale fra Aarhus Krisens bagmænd PET Villys slagsang En arbejderpiges fortælling Hadets natur Mindeord Nordkorea Korsriddere anno 2012 Rusland Rød sommerlejr Søllerødgade plakat Bagside

Læs mere

1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006

1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006 1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006 1. MAJ 1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrationsdag og festdag. 1. maj går arbejdere over det meste af verden i demonstration og markerer synspunkter om bedre

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Folkestrejke. Riffelsyndikatet 22.06.1944. Kapitel 2

Folkestrejke. Riffelsyndikatet 22.06.1944. Kapitel 2 Kapitel 2 Riffelsyndikatet 22.06.1944 Folkestrejke Af de mange beretninger om sabotageaktionerne mod Danmarks største våbenproducent, Dansk Industrisyndikat finder jeg Esben Kjeldbæks som den bedste, derfor

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK København 20. marts 2002 De får kamp til stregen! Nr. 7 6. årg. 2002 30. marts - 12. april Støttepris 12 kr. TEMA: KAMP TIL STREGEN! Gigantdemonstrationernes tid s. 2 Den store tur

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Ungdomshuset set fra demonstrationen 16. december. Foto: HG, DKU Nr. 24 10. årg. 2006 23. december - 8. januar Støttepris 12 kr. TEMA: UNGDOMSHUSET BLIR! OG APKS 3. KONGRES Fronterne

Læs mere

Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den

Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den I 1982 gik jeg i gang med at optage videosamtaler med personer, som på grundlag af

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Nr. 7 7. årg. 2003 29. marts - 11. april Støttepris 12 kr. TEMA: DANMARK I KRIG Danmark i krig s. 2 Danmark i krig (2) s. 3 Kuppet i krig s. 5 Maling kan vaskes af s. 6 Linjer i den

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

Besættelsestidens Historie I. Danmark i 30. erne. 9. ende april 1940

Besættelsestidens Historie I. Danmark i 30. erne. 9. ende april 1940 Fred Terror Krig Besættelsestidens Historie I Danmark i 30. erne 9. ende april 1940 Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger Fred Terror Krig Besættelsestidens Historie I; Danmark

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 November 2007 Alternativ Det kræver mod og hårdt arbejde at bygge et nyt projekt op fra bar mark, men når fagene går i fri forening, kan meget lade sig gøre for den, der tror på sagen. Jørgen

Læs mere

Hvorfor opstod strejkerne?

Hvorfor opstod strejkerne? Kapitel 2 Folkestrejkerne 1943 Hvorfor opstod strejkerne? Selv lå jeg hamrende syg i isolation på Blegdamshospitalet, så derfor vil jeg lægge hovedvægten på beskrivelse af folkestrejkerne i 1944 og må

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

Kapitel 13. Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975. Arbejderbeskyttelse

Kapitel 13. Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975. Arbejderbeskyttelse Kapitel 13 Miljøskader Arbejdsskader Arbejderbeskyttelse til omkring 1975 I dette og det følgende kapitel belyses primært en udvikling, der ændrede på arbejdernes kår. Da der i en lang række tilfælde er

Læs mere

Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt

Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 26. Årgang Nr. 4 2009 Asra indbyder til en spændende studietur til Arbejdermuseet i København hvor udstillingen 8 statsministre er aktuel. På billedet

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400 Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag 12-17 torsdag 12-18 - fredag 11-14

Læs mere