Hvorfor er flexicurity mulig i Sverige, men ikke i Italien? Policy, stiafhængighed og social tillid 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor er flexicurity mulig i Sverige, men ikke i Italien? Policy, stiafhængighed og social tillid 1"

Transkript

1 politica, 41. årg. nr , Giuliano Bonoli og Patrick Emmenegger Hvorfor er flexicurity mulig i Sverige, men ikke i Italien? Policy, stiafhængighed og social tillid 1 Det første årti i det 21. århundrede vil måske blive husket for, at konsensus igen kom på banen i arbejdsmarkedspolitikken. Efter tre årtiers bitter politisk og ideologisk strid mellem neoliberalisme og traditionel socialdemokratisme, er en ny model kommet til verden. Den kaldes flexicurity og anses for både at kunne fremme lighed og effektivitet. Flere lande har taget flexicurity til sig som en model for arbejdsmarkedsreformer, mens andre lande hovedsagelig i Middelhavsområdet halter klart efter. Hvorfor er det så svært for disse lande at implementere flexicurity? Denne artikel argumenterer for, at flexicurity-strategien har svære betingelser i disse lande på grund af manglende social tillid mellem de sociale parter og staten, såvel som socioøkonomiske traditioner, hvor arbejdsmarkedsregulering er kilden til social beskyttelse. Det første årti i det 21. århundrede vil måske blive husket for, at konsensus igen kom på banen i arbejdsmarkedspolitikken. Efter tre årtiers bitter politisk og ideologisk strid mellem neoliberalisme og traditionel socialdemokratisme, er en ny model kommet til verden. Den omtales med skiftende referencer til social investering eller flexicurity. Den nye velfærdsstat prioriterer beskæftigelse højt og fokuserer samtidig på et effektivt, inklusivt arbejdsmarked (Kongshøj Madsen, 2002). De promoveres af akademikere, EU, OECD og andre internationale organisationer (Jørgensen og Kongshøj Madsen, 2007) for samtidig at forbedre levestandarden for de dårligt stillede og skabe overskud til samfundet ved at reducere bistandsydelserne og øge skatterne. Arbejdsmarkedsreguleringen, som er denne artikels fokus, har også taget den såkaldte flexicurity-model til sig. Selvom der er flere definitioner af flexicurity, identificerer de fleste af dem en tredelt strategi, hvis mål er på en gang at sikre et effektivt arbejdsmarked og økonomisk sikkerhed for arbejdstagere. Modellen er baseret på følgende elementer: (1) et meget fleksibelt arbejdsmarked, som gør det nemt for virksomheder at ansætte og fyre folk; (2) høj kompensation i tilfælde af arbejdsløshed, hvilket sikrer lønmodtagere en indkomst, hvis de mister deres job; og (3) en aktiv arbejdsmarkedspolitik (AAMP), som skal sikre, at (dyre) arbejdsløse kommer tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt (Kongshøj Madsen, 2002; Wilthagen og Tros, 2004; Viebrock og Clasen, 2007). Modellen er simpel og effektiv. I de lande, der har bevæget sig i den retning i de sidste år, fungerer arbejdsmarkedet over gennemsnittet. Det gælder fx Danmark, Holland og Sverige; tre lande, der havde store beskæftigel- 24 Politica-09-1.indd :12:28

2 sesproblemer først i 1990 erne, og som nu er førende på de fleste arbejdsmarkedsindikatorer (Tangian, 2004; European Commission, 2006). Effektivitet, bred konsensus og pres fra internationale organisationer: alle ingredienserne til et paradigmeskift i arbejdsmarkedspolitikken over hele Europa og måske uden for er til stede. Alligevel er billedet mere blandet. Flere lande bruger flexicurity som en model for arbejdsmarkedsreformer, mens andre lande halter klart efter. Det er specielt tilfældet i Middelhavslandene, som traditionelt har meget rigide arbejdsmarkeder (Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal og Spanien). Hvorfor er det så svært, i en kontekst af klare incitamenter og policy-konsensus for nogen lande at ændre politik og begynde at implementere flexicurity, som har været en succes i andre lande? Hvorfor er det lykkedes i nogen lande at vedtage politikker, der baner vejen for flexicurity, og mislykkedes i andre? Det er vores argument, at implementering af en flexicurity-strategi i Middelhavslandene er besværliggjort af manglen på social tillid mellem arbejdsmarkedets parter og staten, såvel som af socioøkonomiske traditioner, hvor social beskyttelse styres af arbejdsmarkedspolitikken. Mere præcist hævder vi, at en flexicurity-strategi forudsætter svagere regulering af jobsikkerheden, her forstået som færre restriktioner på ansættelser og fyringer for at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. I Syd- og Kontinentaleuropa vil den slags tiltag imidlertid blive bremset, da regulering af jobsikkerheden er en form for social beskyttelse (Bonoli, 2003). Forsøg på at kompensere for liberaliseringen af jobsikkerhedsreglerne ved at sørge for høj arbejdsløshedsunderstøttelse og aktiv arbejdsmarkedspolitik er næsten dømt til at mislykkes på grund af manglende tillid mellem arbejdsmarkedets parter og staten (Rothstein, 2000). Koordinerede reformer af op til flere arbejdsmarkedsinstitutioner er mulige på baggrund af en lang tradition for politiske forhandlinger og samarbejde mellem de sociale parter og staten, som tages for givet i Nordeuropa, men ikke i Middelhavslandene (Crouch, 1993). Med hensyn til teori lægger vi vægt på socioøkonomiske traditioners rolle, stiafhængighed og social tillid. Som det bliver hævdet i næste afsnit, fokuserer vi på afgørende tidspunkter i udviklingen af arbejdsmarkedspolitikken, hvor nøglebeslutninger med indflydelse på den fremtidige udvikling er blevet taget. Målet med sammenligningen er at rekonstruere de begivenhedsforløb, der kendetegner de forskellige nationale baner og på den måde opklare gåden om, hvorfor det lykkes nogen lande at implementere en flexicurity-strategi og ikke for andre. I de følgende afsnit vil vi præsentere en parallel beskrivelse af den arbejdsmarkedspolitikkens historiske udvikling i Italien og Sverige fra de tidlige efterkrigsår frem til i dag. De to lande er udvalgt på grundlag af deres hyppige optræden i den videnskabelige litteratur. Ved siden af Danmark og Holland er Sverige et af de bedste eksempler på vellykket implementering af 25 Politica-09-1.indd :12:28

3 flexicurity-strategien, mens Italien er en af de bedste eksponenter for Middelhavsområdet, hvor det ikke er sket. Valget af Sverige kan virke kontroversielt, men man skal huske på, at flexicurity der støttes af et socialt partnerskab gennem overenskomstforhandlinger og forhandlinger på virksomhedsniveau (Philips og Eamets, 2007: 16), og at sociale parter ved lov har ret til at forhandle en tilsidesættelse af et element af en lov væk (Iversen og Stephens, 2008: 609). Diskussionen er bygget op om tre nøgleperioder i udviklingen af det nuværende arbejdsmarkedsregime: (1) skabelsen af et nyt reguleringssystem i de tidlige efterkrigsår; (2) reaktionerne på beskæftigelseskrisen i 1970 erne; og (3) tilpasningen til et postindustrielt arbejdsmarked i 1990 erne og 2000 erne. Det sidste afsnit diskuterer de to cases og tre nøgleperioder i et komparativt perspektiv og sammenfatter hovedresultaterne. Historiens rolle i reformpolitik Sociale mekanismer har en stærk tidsmæssig dimension (Pierson, 2004). Institutionelle beskrivelser af politisk træghed og stabilitet understreger, at tidligere beslutninger kan begrænse omfanget af fremtidige reformer betydeligt ved at gøre valgmuligheder, der måske havde været der før, utiltrækkende. Set i dette perspektiv kan politiske beslutningstagere i et vist omfang vælge, hvordan de reagerer på nye problemer, men listen over valgmuligheder er begrænset af tidligere beslutninger. I det følgende fremhæver vi tre teoretiske tilgange i komparativ politik: (1) en teori om stat og samfunds relation; (2) en teori om stiafhængighed; og (3) en teori om social tillid. Lande følger en bestemt policy-sti på grund af forhold mellem stat og samfund, som var dominerende på de tidspunkter, da nøglebeslutninger om social beskyttelse af borgere blev truffet (Badie og Birnbaum, 1983; Crouch, 1993; Bonoli, 2003). Den præcise timing varierer fra land til land, men falder generelt sammen med de sociale problemer, der opstod med industrialiseringen og bruddet med de førmoderne former for social solidaritet. Stater reagerede på de voksende sociale problemer ved at tilbyde social tryghed gennem de kanaler, de havde til rådighed på det tidspunkt. I lande som det fascistiske Italien, hvor kapitalismen udviklede sig under en stærk og autoritær central stat, var staten afhængig af lovmæssig regulering af beskæftigelse for at give lønmodtagere social tryghed. Konflikten mellem en moderniserende stat og den katolske kirke førte til udviklingen af dominerende stater, der fyldte det politiske rum og fortrængte andre sociale aktører som kirken og fagbevægelsen (Crouch, 1993; Madeley, 2003). Ved at udfordre den moderne stat støttede den katolske kirke tilfældigt og indirekte udviklingen af et statsapparat, der forsøgte at overtage så mange ansvarsområder som muligt (Badie og Birnbaum, 1983: 88). 26 Politica-09-1.indd :12:28

4 Dette havde store konsekvenser for fagbevægelsen, som mødte en repressiv og utilgængelig stat, når den forsøgte at træde ind på banen, hvor der allerede foregik en kulturkamp mellem kirken og staten (Bartolini, 2000: ; Crouch, 1993: 302). Resultatet var ofte en ideologisk polarisering og splittelse af fagbevægelsen, som dermed mistede magtressourcer. Til sammenligning har kollektive forhandlinger spillet en større rolle i lande med tradition for at dele magten mellem organiserede interesser og staten, fx Sverige. Kollektive forhandlinger mellem fagforbund og arbejdsgiverforeninger sikrer arbejdstagernes lønniveau og regulerer arbejdsmarkedet. I disse lande blev fagforbundenes udvikling ikke bremset af staten (Armingeon, 1994), og derfor blev de hurtigt stærke og udfordrede arbejdsgiverne, som reagerede ved at koncentrere deres organisationer for indgå i centraliserede forhandlinger med fagforbundene et organisatorisk træk, som fagforbundene hurtigt kopierede (Swenson, 2002). Disse organisatoriske træk førte til generelle aftaler mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne, fx decemberaftalen i Sverige i Aftalerne regulerede blandt andet arbejdsgiverens ledelsesret, og de blev grundlagt, før Sverige indførte parlamentarisme. Dette er vigtigt for at forstå de politiske partiers accept af, at arbejdsmarkedets parter førte an i arbejdsmarkedsspørgsmål. Med andre ord fyldte arbejdsmarkedets parter det politiske rum (Crouch, 1993; Pierson, 2004) og begyndte at opfatte arbejdsmarkedspolitik som deres politik. Udgangspunkterne for de to lande kunne således ikke være mere forskellige. Mens Italien er kendetegnet ved en autoritær stat og en svag, splittet og marginaliseret fagbevægelse, da industrialiseringen begynder, er den svenske fagbevægelse centraliseret, omfattende og involveret i korporative forhandlinger med arbejdsgiverforeningerne, og staten spiller kun en mindre rolle. Da de to lande først var trådt ind på en bestemt policy-sti, fik oprindelige beslutninger enorm indflydelse på senere policy-udviklinger. I økonomiske og politiske kriser holdt politiske beslutningstagere sig til kendte og prøvede opskrifter og instrumenter, når de skulle tackle kriser (Bonoli, 2003). Dette beslutningsmønster svarer til en stiafhængighed, hvilket betyder, at tidligere beslutninger låser lande fast på en bestemt policy-sti (North, 1990; Pierson, 2004). Man kan også sige, at oprindelige beslutninger øger omkostningerne ved at vælge en anden sti og giver incitamenter til at holde sig på den etablerede sti (Levi, 1997: 28). Dette betyder ikke, at andre variable, fx sociale aktørers magtressourcer, ikke har indflydelse på policy-udviklingen, blot at deres indflydelse er begrænset af politiske institutioner. Oprindelige beslutninger påvirker imidlertid ikke kun omkostningerne ved at vælge en anden sti; eksisterende politikker og forholdet mellem stat og samfund former også normative holdninger om, hvad der er hensigtsmæssige 27 Politica-09-1.indd :12:28

5 policy-instrumenter og valgmuligheder under givne omstændigheder. Politiske aktører opererer i meget komplekse og uigennemsigtige sociale kontekster, og de er stærkt forudindtaget, når de filtrerer information ind i mentale kort (Pierson, 2004: 38). I stedet for at vurdere alle valgmuligheder på lige fod, har politiske aktører typisk en bestemt forståelse af, hvad der er den rigtige måde at gøre tingene på. Som Wendt siger: Sociale systemer kan blive låst fast i bestemte mønstre af den logik, der følger af fælles viden, og det er en ekstra kilde til social træghed eller lim, som ikke ville findes i et system uden politisk kultur (1999: 188). Fælles viden er ofte baseret på historiske erfaringer og politiske entreprenørers fortolkning af dem. Disse kollektive minder har enorm indflydelse på omfanget af social tillid i et samfund og på, hvilke politiske valgmuligheder de politiske aktører har til rådighed (Rothstein, 2000). Uden tillid er sociale dilemmaer uundgåelige, fordi sociale aktører er ude af stand til at samarbejde om løsningen af samfundsmæssige problemer. Det klassiske eksempel er fangernes dilemma. I fraværet af social tillid vil aktører vælge en non-korporativ strategi, idet de forventer, at modstanderen vil maksimere sit slutresultat. Scharpf siger: Hvis den ene part handler ud fra en solidarisk holdning, mens den anden er motiveret af konkurrence, så vil den tillidsfulde part ende i den værst tænkelige situation (1997: 89). At have tillid bliver dermed afgørende. Kun i situationer med stor tillid kan vi forvente, at aktører arbejder for korporative løsninger. Det er imidlertid præcis manglen på social tillid, der vanskeliggør udviklingen af social tillid (Rothstein, 2000: 479). Konsekvensen er, at samfund fanges i situationer med lav tillid og derfor ineffektive udfald. Der er vigtigt at bemærke, at der skal mere end social tillid til for at skabe korporative løsninger. Hvis en af parterne kan opnå et bedre resultat ved at handle egennyttemaksimerende, vil det være svært at modstå fristelsen til at forfølge en first-best policy, selvom second-best policy-valg er mest effektive på længere sigt. Denne mindre optimale strategi lagrer sig imidlertid i et samfunds kollektive hukommelse og kan vanskeliggøre fremtidige korporative handlinger. Derfor er historier om vellykkede politiske aftaler vigtige for at få parterne til at acceptere second-best løsninger. På de formative og afgørende tidspunkter, hvor politiske baner vælges og stier enten bliver bekræftet eller forladt, er det i høj grad erhvervslivets og fagbevægelsens relative magt samt styrken af den sociale tillid mellem de to parter, der bestemmer udfaldet. I nærværende kontekst medfører dette, at de tre søjler i flexicurity-strategien ikke er resultatet af et stort design, men snarere konsekvensen af magtkampe mellem arbejdsmarkedets parter, som har en interesse i at indgå kompromisser, fordi ingen af dem kan opnå deres first-best valg. Kompromisset muliggøres af tidligere politiske aftaler, som 28 Politica-09-1.indd :12:28

6 har medvirket til at skabe et tilstrækkelig højt niveau af social tillid for at komme igennem kollektive handlingsproblemer såsom fangernes dilemma. Når tillid ikke er til stede, er det sandsynligt, at de arbejdsmarkedets parter forbliver fanget i et socialt dilemma, da begge parter antager, at den anden part vil være motiveret af konkurrence, og derfor selv vælger en non-korporativ strategi (Rothstein, 2000). Stiafhængighed betyder derfor, at politiske beslutningstagere kan vælge, hvordan de vil imødegå problemer, men valgmulighederne er begrænset af tidligere beslutninger. Bemærk dog, at dette argument indebærer, at når man først har valgt den forkerte sti, er vejen til flexicurity fyldt med forhindringer. Arbejdsmarkedspolitikkens baner i Italien og Sverige Efter en hurtig gennemgang af arbejdsmarkedspolitikkens udvikling i Italien og Sverige kan vi identificere tre afgørende tidspunkter i det nuværende arbejdsmarkedsregime: (1) skabelsen af et nyt regulatorisk system i de tidlige efterkrigsår; (2) reaktionerne på beskæftigelsesskrisen i 1970 erne; og (3) tilpasningen til et postindustrielt arbejdsmarked i 1990 erne og 2000 erne. De to landes udvikling beskrives parallelt. Efterkrigsårene Sverige: Før 2. verdenskrig havde Sverige allerede etableret en stærk tradition for kompromisser og forhandlinger mellem de arbejdsmarkedets parter, kulminerende med Saltsjöbaden-aftalen i 1938 mellem LO og SAF. Arbejdsgiverne accepterede fagforbundenes og Socialdemokraternes præference for en stærk velfærdsstat til gengæld for fred på arbejdsmarkedet, fortsat privat kontrol over ejendom og kapitalmarkedet samt økonomisk åbenhed (Katzenstein, 1985: ). I 1948 blev der med basis i denne tradition etableret en national Arbejdsmarkedsstyrelse (AMS), som blev bemandet af repræsentanter for arbejdsgiverne og fagforbundene og havde den vigtige opgave at styre arbejdsformidlingen og således sikre, at arbejdsmarkedet fungerede gnidningsløst. Ifølge Swenson blev AMS arbejdsgivernes værktøj til rationering af arbejdet i en situation med kronisk mangel på arbejdskraft i efterkrigsårene (Swenson, 2002: 280). AMS spillede især en vigtig rolle i udviklingen af de aktive arbejdsmarkedspolitikker (Rothstein, 1985). Det vigtigste element i den svenske efterkrigsmodel er dog formentlig Rehn-Meidner modellen, som blev introduceret i 1951 af to LO-økonomer, Gösta Rehn og Rudolf Meidner. Modellens vigtigste formål var at opnå vedvarende fuld beskæftigelse, dvs. fuld beskæftigelse, der ikke ville skabe et umådeholdent inflationspres. Hovedingredienserne var restriktiv en finans- 29 Politica-09-1.indd :12:28

7 og pengepolitik og løntilbageholdenhed. Løntilbageholdenhed skulle gennemtvinges med en solidarisk lønpolitik, som grundlæggende betød et stærkt lighedselement i lønfordelingen. Det var meningen, at det skulle give svenske producenter incitamenter til at investere i produktionsfremmende teknologi. Hvis produktiviteten haltede efter lønudviklingen, ville det gå ud over virksomhedernes konkurrenceevne. Rehn og Meidner så dette som et kraftigt skub til moderniseringen af svensk industri. Men selvfølgelig kunne ikke alle industrier følge med tempoet i de centralt aftalte lønstigninger. Industrier med lav produktivitet skulle tvinges ud af markedet, overflødige arbejdere skulle omskoles og være til rådighed for de ekspanderende, højproduktive industrier (Benner og Bundgaard Vad, 2000: 401). Ideen kom fra fagforbundene, men den var klart acceptabel for arbejdsgiverne. Ifølge Swenson (2002: 275) var det endda sandsynligvis dem, der først kom på modellen. Arbejdsgivernes støtte til den aktive arbejdsmarkedspolitik skal ses i lyset af fagbevægelsens voksende magtressourcer. For eksempel havde Socialdemokratiet været i regering fra 1936 til 1976, enten alene eller i koalition med andre partier (Esping-Andersen, 1985). Uden magtressourcerne til at stoppe LO s solidariske lønpolitik og det deraf følgende pres på industrier med lav produktivitet, støttede arbejdsgiverne en aktiv arbejdsmarkedspolitik for at opveje de negative konsekvenser af LO s solidariske lønpolitik. Arbejdsgivernes støtte skal derfor ikke ses som et first-best, men snarere som et secondbest policy-valg (Huber og Stephens, 2001: 33; Hacker og Pierson, 2002). Rehn-Meidner modellen fandt ikke plads til jobbeskyttelse. Tværtimod ville restriktioner på virksomhedernes frihed til at ansætte og fyre have været en hindring for den beskæftigelsesmæssige mobilitet, som modellen var baseret på. Restriktioner på ansættelse og fyring blev hovedsageligt reguleret via kollektive aftaler. Denne tradition for, at de sociale parter stod for arbejdsmarkedsreguleringen, ville også have gjort det vanskeligt at gennemføre jobbeskyttelseslovgivning. Således indeholdt Rehn-Meidner modellen allerede flere af nøgleelementerne i flexicurity: fleksibilitet i ansættelse og fyring og fokus på uddannelse. Italien: Som i mange andre dele af det besatte Europa, hældede Italiens magtbalance efter 2. verdenskrig stærkt mod den radikale, hovedsagelig kommunistiske, venstrefløj. Radikaliseringen af venstrefløjen var dog ikke udelukkende et resultat af 2. verdenskrig. De første tegn havde allerede vist sig i det 18. og 19. århundrede. Den katolske kirke havde udfordret den unge og moderniserende stat på især uddannelses- og socialpolitik (Manow og Palier, 2009). Som reaktion byggede den unge stat en omfattende administration op med et stramt regelsæt og forsøgte at fylde det politiske rum. I stedet for at samarbejde med sociale og politiske aktører blev staten jaloux over det po- 30 Politica-09-1.indd :12:28

8 litiske rum, uvillig til at dele det og således eksklusiv i sit krav på suverænitet (Crouch, 1993: 302). Dette havde store konsekvenser for fagbevægelsen (Bartolini 2000). Konfronteret med en dominerende stat, som ikke ville dele det politiske rum, forblev fagbevægelsen organisatorisk svag og blev radikaliseret. Der var forsøg på at forene fagbevægelsen og etablere et mere korporativt arbejdsmarkedssystem i efterkrigstiden, men den internationale koldkrigspolitik kom i vejen og sendte parterne tilbage på deres velkendte stier, før forandringer kunne tage rod (Crouch, 1993: 305). Resultatet er, at det italienske forhandlingssystem mellem interesseorganisationerne stadig er præget af stridigheder og lav tillid, og en fælles indsats for at reformere de eksisterende sociale og politiske institutioner virker meget usandsynlig. Desuden er den italienske fagbevægelse stadig splittet i kommunistiske, socialistiske og kristen-demokratiske fagforbund, der kæmper om medlemmerne. De først skridt i arbejdsmarkedspolitikken blev taget meget tidligt i efterkrigstiden, og de var klart påvirket af denne magtbalance. Da krigen sluttede, blev en national enhedskoalition dannet. Den blev ledet af Alcide de Gaspari, bestod af kristelige demokrater, socialister og kommunister og holdt sig ved magten indtil 1947 (Formigioni, 2003). Det var denne regering, der satte kursen for Italiens arbejdsmarkedsregime. Den lagde vægt på lovmæssig jobbeskyttelse. I 1945 blev en lov vedtaget, der indførte et moratorium på fyringer. Den forblev i kraft indtil I 1946 indførte man automatisk indeksregulering af lønninger. Endelig blev der i 1947 indført en midlertidig arbejdsløshedsunderstøttelse (Casse Integrazione) udbetalt gennem staten, der sikrer en erstatningsindkomst til arbejdstagere, der er midlertidigt arbejdsløse. Dette er en unik italiensk institution, der vedligeholder forbindelsen mellem arbejdsløse og deres sidste arbejdsgiver og dermed begrænser arbejdstagernes mobilitet voldsomt (Gualmini, 1998: ). Det er slående, at nøgleelementerne i efterkrigs-italiens regulatoriske regime allerede var på plads i I de følgende år blev disse instrumenter forstærket, men der var også seriøse forsøg på at indføre andre instrumenter, der lå tættere på den svenske strategi med videreuddannelse og mobilitet. De italienske initiativer adskilte sig dog fra de svenske på mindst to vigtige områder: For det første blev de ikke styret af arbejdsmarkedets parter, men typisk direkte af staten, som var domineret af de kristelige demokrater og systematisk udelukkede de valgmæssigt stærke kommunister fra regeringsdeltagelse efter For det andet var de tit ekstremt regulerende. Af frygt for at arbejdsgivere skulle udnytte sådanne instrumenter til at underbetale arbejdstagere, lykkedes det tit fagforeningerne at indføre meget strenge betingelser. Resultatet var, at flertallet af de aktive og positive fleksibilitetsforanstaltninger næsten ikke blev anvendt. 31 Politica-09-1.indd :12:28

9 Et eksempel blandt mange er arbejdsformidlingerne. I 1949, overtog staten det eksisterende arbejdsformidlingssystem fra fagforbundene. Forbundene var naturligvis imod og opnåede visse indrømmelser i form af en stramt reguleret adgangsproces til beskæftigelse. Jobsøgere blev prioriteret efter behov (forsørgerstatus, alder, arbejdsløshedsperiodens varighed, anden indkomst). Arbejdsgivere havde intet valg i forhold hvem, de skulle ansætte, undtaget i visse tilfælde (lederstillinger, specialiserede arbejdere), de gik derfor uden om arbejdsformidlingerne de første 40 år, de eksisterede (Gualmini, 1998: ). I 1950 erne og 1960 erne, to årtier som italienerne husker som det økonomiske mirakel, havde Italien også mangel på arbejdskraft. De voksende industrier i Norditalien havde brug for uddannet arbejdskraft. Syditalien havde stadig en kæmpe pulje af ufaglært arbejdskraft. For at udligne forholdet mellem udbud og efterspørgsel blev en lov om lærepladser vedtaget i 1955, som tog højde for jobtræning og lavere løn til lærlinge. Ligesom med arbejdsformidlingerne var der også her begrænsninger på arbejdsgivernes ret til at vælge, hvem de ville ansætte, og derfor blev ordningen ikke nogen succes (Gualmini, 1998: 108). Opsamling: Efter 2. verdenskrig fortsatte både Italien og Sverige ad de stier, de havde valgt flere årtier før. I Sverige blev Decemberaftalen fra 1906 efterfulgt af Saltsjöbadenaftalen i Stigende lighedspres forårsaget af centraliserede lønforhandlinger blev kompenseret ved investering i aktive arbejdsmarkedspolitikker, mens arbejdsmarkedet beholdt sin høje fleksibilitet. I modsætning hertil forsøgte de politiske aktører i Italien at flytte over til en alternativ sti ved at etablere korporative arbejdsmarkedsforhold og en national enhedsregering. Imidlertid betød gensidig mistillid, at den nationale enhedsregering brød sammen allerede i 1948, og italiensk politik vendte tilbage til den oprindelige sti med lav tillid : De kristelige demokrater udelukkede systematisk de valgmæssigt stærke kommunister fra regeringsdeltagelse, og de italienske fagforbund kæmpede indædt mod regeringernes forsøg på at indføre fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Reaktioner på beskæftigelseskrisen Den svenske reaktion på den økonomiske krise i 1970 erne var baseret på tre nøgleudviklinger. For det første blev beskæftigelsen i den offentlige sektor udvidet dramatisk. Mellem 1970 og 1990 steg andelen af personer i den arbejdsdygtige alder, som var ansat af staten, fra 15,1 pct. til 25,7 pct. (Scharpf og Schmidt, 2000: 343). Dette var dels en utilsigtet konsekvens af, at Rehn- Meidner modellen fungerede i en mere og mere service-orienteret økonomi. Som påpeget af flere forfattere er der grænser for, hvor meget produktiviteten kan øges i servicesektoren (Esping-Andersen, 1999; Pierson, 1998). Dette 32 Politica-09-1.indd :12:28

10 sker især i erhverv som catering, detailhandel, rengøring, men også i sundheds- og socialplejen. Rehn-Meidner modellen tvang i stort omfang disse servicer ud af markedet, som den gjorde det med laveffektive industrier. Samtidig kunne man ikke opnå fuld beskæftigelse i en postindustriel kontekst uden at øge beskæftigelsen på disse områder. Den eneste måde at gøre det på, set i lyset af det høje lønniveau, var ved at øge beskæftigelsen i den offentlige sektor (Iversen, 1999: 171). Det er præcis, hvad der skete fra slutningen af 1960 erne og frem. For det andet skete der en nyorientering af AAMP. Det er bemærkelsesværdigt, at kriseårene (midt-1970 erne til sidst i 1980 erne) ikke førte til åben arbejdsløshed i Sverige. Det skyldes dels det øgede antal arbejdspladser i den offentlige sektor, dels den flittige udnyttelse af AAMP. Faktisk har AAMP gjort det muligt for Sverige at holde beskæftigelsen på det samme niveau som før krisen (Mjøset, 1987: 430) ved at tilbyde beskæftigelse til personer, der ellers var uden arbejde. Dette var helt klart en ny funktion for AAMP, som blev vedtaget i mangel af bedre på grund af en stagnerende økonomi med begrænset jobskabelse uden for den statslige sektor. Det gjorde AAMP til et værktøj til reducering af arbejdsudbuddet, mere i stil med førtidspension end i tråd med dens oprindelige hensigt, nemlig at styrke mobiliteten og opkvalificeringen af arbejdskraften. For det tredje begyndte Sverige under pres fra en mere og mere magtfuld og radikaliseret fagbevægelse og en utilfreds offentlighed at lovgive om jobbeskyttelse (Emmenegger, 2009). Selvom nøgleelementet i Rehn-Meidner modellen, nemlig offentlighedens villighed til at acceptere mobilitet for at opnå vækst i beskæftigelsen, svækkedes på grund af sociale ændringer, fx familier med dobbelt indkomst og flere og flere husejere. Utilfredshed blandt arbejdere resulterede i ulovlige strejker og en radikalisering af fagbevægelsen. I 1960 erne forsøgte fagbevægelsen at få indført restriktioner på ledelsesretten ved hjælp af kollektive aftaler. På trods af visse indrømmelser i 1964 og 1966 (Elvander, 1983: 339, 351) blev de tvunget til at indse, at arbejdsgiverne ikke var villige til at give afkald på deres rettigheder (Pontusson, 1992: 165). Da de ikke var i stand til at opfylde arbejdernes krav alene, vendte fagforbundene sig mod den politiske arena. Som Kjellberg siger, så udgjorde denne udvikling et væsentligt brud med den svenske samarbejdsmodel for aftaler frem for lovgivning. Bare få måneder senere nedsatte den socialdemokratiske regering en arbejdsretskommission med repræsentanter fra både fagforbund og arbejdsgiverorganisationer. Kommissionen skulle lave et udkast om medbestemmelse og øge arbejdstagernes beskyttelse mod fyringer (Elvander, 1983: 354). Arbejdsgiverne indså, at der var et klart flertal for disse reformer i Rigsdagen, og at de var nødt til at ofre noget for at få indflydelse på indholdet af reformerne. 33 Politica-09-1.indd :12:28

11 Arbejdsgivernes forhandlere brugte derfor ledelsesretten som forhandlingsobjekt (Pontusson, 1992: 168). På basis af diskussionerne i kommissionen vedtog Rigsdagen flere love, som indskrænkede ledelsesretten. I denne sammenhæng er loven om jobbeskyttelse fra 1974 specielt vigtig. Blandt andet indførte den regler om fyringsbegrundelser, opsigelsesvarsel, rådslagning med fagforbund og prioriteringsregler ved fyringer. Kriterier som alder og ansættelsens varighed kunne anvendes til at identificere de ansatte, der skulle fyres (Neal, 1984) erne kan beskrives som en periode, hvor man brød med efterkrigstidens svenske model, da landet indførte mange af de policy-valg, der blev udviklet i Kontinentaleuropa: jobbeskyttelse og reducering af arbejdsstyrken. Omfanget af skiftet blev dog begrænset af, hvad der skete på andre områder, især udviklingen af et børnepasningssystem, der sendte kvinder ud på arbejdsmarkedet. Italien: Sidst i 1960 erne og i 1970 erne blev fagbevægelsens og venstrefløjens indflydelse styrket. Socialistpartiet blev inviteret med i den regerende koalition i I de følgende år førte den økonomiske krise kombineret med den politiske radikalisering til et ekstremt anspændt politisk klima kendetegnet ved hyppig uro på arbejdsmarkedet og i 1970 erne til dannelsen af terrorgruppen, De Røde Brigader. I dette klima blev der taget mange arbejdsmarkedspolitiske initiativer, som typisk styrkede den vej, der blev valgt i de tidlige efterkrigsår: social beskyttelse gennem jobbeskyttelse (Ferrera og Gualmini 2000). Skrappere lovgivning om jobbeskyttelse var en indrømmelse til fagbevægelsen, som prioriterede jobbeskyttelse højt efter en bølge af kollektive fyringer i En vigtig lov er loven fra 1966 om individuelle fyringer, som introducerer begrebet ubegrundet fyring og giver arbejdsgiveren bevisbyrden for, at den ansatte har handlet forkert. Hvis en faglig voldgiftsret finder fyringen ubegrundet, skal arbejdsgiveren genansætte arbejderen eller betale en bøde på op til 12 måneders løn. I 1970 blev reglerne for individuelle fyringer strammet yderligere. Hvis en faglig voldgiftsret finder en fyring ubegrundet, er arbejdsgiveren tvunget til at genansætte arbejderen og har ikke mulighed for at betale kompensation. Med denne lov, der giver uretmæssigt fyrede personer ret til at vende tilbage til en virksomhed, får Italien en af de strengeste jobbeskyttelseslovgivninger i OECD. For arbejdsgiverne er individuelle fyringer således en meget besværlig procedure med et usikkert udfald. Det forklarer deres præference for ikke-standardiserede, mindre beskyttende former for arbejdskontrakter (Samek-Lodovici og Semenza, 2008; Ferrera og Gualmini, 2004). Også den midlertidige arbejdsløshedsunderstøttelse (Cassa Integrazione) blev styrket i 1970 erne. Ydelsen blev sat op til 80 pct. af lønnen, og varighe- 34 Politica-09-1.indd :12:28

12 den til fem år, som kan forlænges under specielt svære arbejdsmarkedsforhold. I denne periode forbliver modtageren teknisk set ansat af sin oprindelige arbejdsgiver, men udfører ikke noget arbejde og modtager ingen løn ud over ydelsen. I teorien forventes modtagere af ydelsen at vende tilbage til almindelig ansættelse, når aktiviteten stiger igen. I en situation med industriel omstrukturering hvor virksomheder skærer ned, bliver dette sjældent til virkelighed (Gualmini, 1998: 115; Ferrera og Gualmini, 2000; Graziano et al., 2008). Midlertidig arbejdsløshedsunderstøttelse er en institution, der udgør en kæmpe forhindring for flexicurity. Fyrede medarbejdere forbliver teknisk set ansat af deres gamle firma og er nok mere tilbøjelige til at vente på bedre tider end at lede efter et nyt arbejde. De politiske beslutningstagere blev opmærksomme på dette forhold og forsøgte ved forskellige lejligheder at reformere systemet. For eksempel blev midlertidig arbejdsløshedsunderstøttelse i 1977 koblet sammen med en mobilitetsydelse, som skulle tilskynde modtagere til at søge job andre steder. Arbejdstagere, der ønskede at udnytte denne mulighed, havde også adgang til uddannelse. Ordningen blev dog næsten ikke brugt på grund af enorme bureaukratiske krav. De fleste overflødige arbejdere blev i Cassa integrazione på ubestemt tid (Barbier og Fargion, 2004: 445; Gualmini, 1998: ) ernes anspændte politiske klima var ikke gunstigt for udviklingen af en aktiv og fleksibel regulering af arbejdsmarkedet, hvilket kræver et vist niveau af samarbejde mellem staten, arbejdsgivere og arbejdstagere. Alligevel blev der taget initiativer i den retning, mens krisen var på sit højeste; fx blev en ny lov om erhvervsuddannelse vedtaget i Den indeholdt incitamenter for arbejdsgivere til at ansætte folk med uddannelse/arbejdskontrakt. Loven blev ikke nogen succes, fordi arbejdsgiverne ikke brugte den nye kontrakt, da de ikke selv kunne udvælge kandidater, som blev sendt ud til dem af arbejdsformidlingen (Gualmini, 1998: 130). Opsamling: I 1960 erne øgedes radikaliseringen af fagbevægelserne i både Italien og Sverige. I Italien havde fagbevægelsen succes med at få gennemført strengere lovgivning om jobbeskyttelse, og den havde held til at saboterede indførelsen af mere aktive elementer i arbejdsmarkedspolitikken, fx regler, der begrænsede arbejdsgivernes frihed til at udvælge jobkandidater. Sverige oplevede derimod noget af et stibrud. Loven om jobbeskyttelse fra 1974 var et væsentligt brud med den svenske model for aftaler frem for lovgivning. Ydermere blev aktive arbejdsmarkedspolitikker i 1970 erne brugt til at reducere arbejdsstyrken. Dog skal vi ikke overvurdere omfanget at dette stibrud. Selvom det politiske klima var spændt på det nationale niveau, var forhandlinger på virksomhedsniveau stadig kendetegnet ved samarbejde mellem parterne og fagforbundenes villighed til at acceptere afskedigelser af økonomiske årsager (Iversen og Stephens, 2008: 609) Politica-09-1.indd :12:28

13 Et reguleringsregime for en postindustriel økonomi Sverige: Svensk arbejdsmarkedspolitik skulle ændre sig med 1990 ernes lavkonjunktur. Nedturen, som kulminerede med devalueringen af den svenske krone i 1992 (med omkring 20 pct.), efterlod ikke noget større handlerum. Regeringen havde placeret flere og flere personer i beskæftigelsesprogrammer (i pct. af den økonomisk aktive befolkning) (Anxo og Niklasson, 2006: 357). Til sidst måtte Sverige give slip, og den åbne arbejdsløshed steg fra 1,6 pct. i 1990 til 8,1 pct. i 1996 (Scharpf og Schmidt, 2000: 341). Hvilken rolle spillede AAMP i disse år? Betegnelsen AAMP dækker nogle gange over helt forskellige typer indgreb. I den svenske case fra 1970 erne og frem bliver AAMP stadig mere alternativer til markedsbeskæftigelse. Der tilbydes uddannelsesprogrammer, skånejobs, dvs. midlertidige jobs, ofte i den offentlige sektor. Disse jobs blev typisk brugt til at forny retten til arbejdsløshedsforsikring (i teorien begrænset til 14 måneder). I disse år foregik der et relativt skift væk fra udbudsorienterede ordninger mod efterspørgselsorienterede indgreb, dvs. jobskabelsesprogrammer (Anxo og Niklasson, 2006: 360). Evalueringer på mikroniveau påpegede, at de fleste af disse ordninger var temmelig virkningsløse i forhold til genindtrædelse på arbejdsmarkedet (Calmfors et al., 2001). Det oprindelige mål med AAMP at opkvalificere arbejdstagerne, så de kunne klare mere produktive job var gået tabt. Siden midten af 1990 erne er AAMP imidlertid blevet mere hårdhændet og fokuseret på at få marginaliserede personer ind på arbejdsmarkedet igen. For eksempel er antallet af arbejdsmarkedsprogrammer øget, og der eksperimenteres også mere. Jobkravene er blevet øget, således at de, der stadig er uden job efter 100 dages arbejdsløshed, kan blive pålagt at acceptere et job hvor som helst i landet til en løn, der er op til 10 pct. lavere end arbejdsløshedsydelsen (Clasen et al., 2001: 211). Reformen af arbejdsløshedsforsikringen i februar 2001 skærper AAMP s pro-beskæftigelsesfokus endnu mere gennem forskellige tiltag: For det første blev muligheden for at forny retten til arbejdsløshedsunderstøttelse gennem deltagelse i arbejdsmarkedsprogrammer afskaffet. Flere undersøgelser udpegede denne ordning som skadelig for varig ansættelse af langtidsarbejdsløse, som de facto blev opfordret til at dele deres tid mellem arbejdsmarkedsprogrammer og åben beskæftigelse. For det andet introducerede reformen en aktivitetsgaranti for langtidsarbejdsløse eller personer, der risikerede at blive langtidsarbejdsløse. Garantien består af mere individualiserede aktiviteter med et klart sigte om ansættelse på almindelige vilkår (Swedish Government, 2002; Timonen, 2004). Nogle kommentatorer har fortolket den nye retning i AAMP som en tilbagevenden til den oprindelige model (Anxo og Niklasson, 2006: 360). Det vigtige er, at Sverige har vendt sig mod det miks af positive og negative inci- 36 Politica-09-1.indd :12:28

14 tamenter i arbejdsmarkedspolitikken, der kendetegner flexicurity-strategien. Selvom det i 1970 erne og især i 1980 erne var fristende at bruge AAMP som et de facto instrument til reducering af arbejdsstyrken, lykkedes det for Sverige at komme tilbage til en mere effektiv udnyttelse af arbejdsmarkedsprogrammer. Det skete dog ikke uden vanskeligheder. For eksempel blev ordningen om, at deltagelse i arbejdsmarkedsprogrammer gav ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, først afskaffet i Det politiske ansvar for nyorienteringen lå helt klart hos Socialdemokraterne, som havde været ved magten uafbrudt fra 1996 til På trods af partiets fortsatte valgsucces fandt disse reformer sted i andre omgivelser end 1970 ernes reformer. De økonomiske ændringer, der havde fundet sted siden 1980 erne, havde også styrket arbejdsgivernes position (Pontusson, 1992), og de brugte deres nyvundne styrke til blandt andet at gennemføre en grundig decentralisering af lønforhandlingerne (Pontusson og Swenson, 1996). Italien: Ligesom andre steder i Europa mister venstrefløjen og fagbevægelsen indflydelse i 1980 ernes Italien. Selvom Socialistpartiet var med i den regerende koalition, var dets policy-bidrag ikke så radikale som før. Dets generelle arbejdsmarkedspolitik indeholder elementer, der i slutningen af 1990 erne bliver en del af den Tredje Vej. Socialistpartiets indflydelse er på sit højeste under Craxis tid som premierminister. Under overskriften deregulering er en af de vigtigste beslutninger nok afskaffelsen af automatisk indeksregulering af lønninger i Derudover ophævede man nogle af de besværlige bestemmelser for arbejdsformidling, som blev indført i de tidlige efterkrigsår, så arbejdsgiverne fx kunne udvælge kandidater til jobtræningskontrakter. I 1987 blev regionale arbejdsformidlingskontorer indført, som var tiltænkt en mere dynamisk rolle end de eksisterende arbejdsformidlinger (Gualmini, 1998: 143). Lovgivning om nye former for beskæftigelse blev også påbegyndt i 1980 erne og fulgte et velkendt mønster: et nyt værktøj introduceres, men der følger så meget bureaukrati med, at det næsten ikke bliver brugt. En lov, der regulerer deltidsbeskæftigelse, blev vedtaget i Da fagforbundene var bange for, at arbejdsgiverne kunne udnytte deltidsarbejde til at underbetale normalt ansatte, fx ved at tilpasse arbejdstiden til skiftende efterspørgsel, kæmpede de for ekstremt stramme regler. Udfaldet var, at deltidskontrakter for det første skulle angive, hvornår i løbet af ugen den ansatte skulle arbejde (dvs. hvilke dage eller i hvilke timer hver dag). For det andet måtte deltidsansatte ikke lave overtidsarbejde, og virksomheder, der er afhængige af deltidsarbejde, kunne ikke ansætte fuldtidsarbejdere, medmindre den fik erklæringer fra alle deltidsansatte om, at de ikke var interesseret i længere arbejdstid. For det tredje blev bidraget til de sociale sikringsordninger udregnet således, at to 50 pct.-ansatte ville generere samlede lønomkostninger 37 Politica-09-1.indd :12:29

15 svarende til 133 pct. af en fuldtidsansat med samme løn (Gualmini, 1998: 143; Redaelli, 2006). Med denne form for regulering blev deltidsarbejde ikke nogen succes. Som andre steder i Kontinentaleuropa i 1980 erne er det mest anvendte værktøj i kampen mod problemer på arbejdsmarkedet begrænsninger af arbejdsstyrken, fx ved invalidepension og førtidspensionsordninger. For eksempel var førtidspension en valgmulighed for personer, der var arbejdsløse som 55-årige (mænd) eller 50-årige (kvinder) uden nedskæring i ydelserne erne er kendetegnet ved sammenbruddet af efterkrigstidens partisystem og af fremkomsten af nye partier organiseret i koalitioner til venstre og højre for midten. Arbejdsgiverne bliver mere pågående i deres krav om liberalisering af arbejdsmarkedet. De vigtigste politiske partier er villige til at følge en sådan politik, også på grund af pres fra internationale organisationer (EU, OECD), der fremhæver den ødelæggende effekt, som den strenge arbejdsmarkedslov har på Italiens arbejdsmarked. Fagforbundene er mere lydhøre over for liberalisering end tidligere, men kæmper hårdt, sammen med den yderste venstrefløj, for at forsvare arbejdstagernes kernerettigheder inden for folkepension men også jobbeskyttelse. Fra 1991 kan arbejdsgivere, der ønsker at ansætte en registreret arbejdsløs, udvælge kandidater baseret på behov. Andre vigtige elementer i liberaliseringen blev introduceret med arbejdsretsreformen i 1997, i Italien kendt som Treu pakken efter navnet på daværende arbejdsminister Tiziano Treu. Til disse elementer hører liberalisering af deltidsansættelse, ophævelse af statens monopol på arbejdsformidling samt nogle sociale investeringselementer såsom etableringen af en fond, der skal betale for opkvalificering af skæve arbejdstagere, der er finansieret af en afgift på 5 pct. af den samlede bruttoarbejdsindkomst betalt af vikarbureauer samt en revideret regulering af ansættelses/uddannelseskontrakter reformen introducerede også nogle af de mindst beskyttede former for ansættelse: tidsbegrænsede kontrakter, projektbaserede kontrakter, som grundlæggende behandler den person, der er ansat i en tidsbegrænset stilling, som selvstændig (Samek-Lodovici og Semenza, 2008: 169). Den italienske vej til liberalisering af arbejdsmarkedet er klart kendetegnet af en stærk bevægelse hen imod et tvedelt arbejdsmarked. Insidere på arbejdsmarkedet nyder fortsat fuld beskyttelse som under efterkrigsmodellen, mens outsidere især unge, kvinder og immigranter er ansat på yderst usikre vilkår. Dualiseringen sker, fordi outsiderne ikke havde nogen stemme i forhandlingerne mellem arbejdsgivere og fagforbund (Graziano et al., 2008). Midlertidig beskæftigelse er bestemt et bedre springbræt til en åben kontrakt end arbejdsløshed, men risikoen for at blive fanget i den i længere tid er høj (Samek-Lodovici og Semenza 2008). 38 Politica-09-1.indd :12:29

16 Opsamling: I 1980 erne og 1990 erne blev arbejdsgiverne (endnu) stærkere og kravene om fleksibilitet i åbne økonomier tog til. Den nye politiske situation var gunstig for politiske kompromisser i et land som Sverige med høj tillid. I Sverige blev den aktive arbejdsmarkedspolitik drejet tilbage mod den oprindelige model, og fulgte dermed Wendts logik (1999: 188) om, at fælles viden og kollektive minder begrænser listen af valgmuligheder for de politiske aktører. I stedet for at betragte alle valgmuligheder som lige gode, har politiske aktører en tendens til at have en speciel forståelse, som er baseret på historisk erfaring, af, hvad der er den rigtige måde at gøre tingene på. I den svenske case virkede en tilbagevenden til den vellykkede før-krise-model som det rigtige. I modsætning hertil tillod manglen på tillid i Italien ikke en korporativ tilpasning af det italienske arbejdsmarkedspolitik til postindustrielle behov, fx ved at ophæve lovgivningen om jobbeskyttelse og indføre en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Fagforbundene udfordrede med held de første forsøg på at indføre elementer af fleksibilitet, men med de italienske arbejdsgiveres voksende indflydelse blev der dog indført visse ændringer på arbejdsmarkedet. Resultatet er en dualisering af det italienske arbejdsmarked mellem insidere, der er beskyttet af fagforbundene, og outsidere, der er tvunget til at tilpasse sig markedsvilkårene. Vi mener ikke, at dette trinvise retningsskift udgør et stibrud, da de grundlæggende organisatoriske kerneprincipper i det italienske arbejdsmarked forbliver uændrede. Konklusion Formålet med denne artikel var at kaste lys over de faktorer, der fremmer eller hindrer udviklingen af et flexicurity-orienteret arbejdsmarkedsregime. Empirisk er artiklen begrænset til to lande, og selvom man selvfølgelig skal være forsigtig med at generalisere på sådan et grundlag, giver sammenligningen af de to lande os dog mulighed for at sige noget om det teoretiske argument, der bliver fremført i starten af artiklen. Relationerne mellem stat og samfund havde stor indflydelse på indretningen af den sociale beskyttelse efter 2. verdenskrig. I Italien udviklede kapitalismen sig under en stærk og autoritær stat. Staten kæmpede længe med den katolske kirke om kontrollen over social- og uddannelsespolitikken. Konflikten førte til udviklingen af en dominerende, men ikke nødvendigvis effektiv, stat, der fyldte det politiske rum og tvang andre sociale aktører ud (Crouch, 1993). I modsætning hertil spillede forhandlede tilpasninger en større rolle i lande, hvor organiserede interesser og staten delte magten, som fx i Sverige. Disse indledende udviklingsforløb var meget betydningsfulde for fagbevægelsen. I Italien kom fagbevægelsen på banen, da kulturkampen mellem den romersk-katolske kirke og staten allerede var i gang, og mødte som følge heraf en repressive og utilgængelig stat (Bartolini, 2000: ; Crouch, 39 Politica-09-1.indd :12:29

17 1993: 302). Det førte til ideologisk polarisering og splittelse af fagbevægelsen og dermed tab af magtressourcer. Situationen i Italien står i skarp kontrast til den svenske. I de skandinaviske lande blev fagbevægelsens udvikling ikke bremset af staten (Armingeon, 1994), og derfor blev den hurtigt stærkere og tog del i kollektive forhandlinger med arbejdsgiverne. Med hensyn til social tillid kan forskellen mellem Italien og Sverige næsten ikke være større. Arbejdsmarkedets parter i Sverige bekræftede deres præference for korporative aftaler frem for lovgivning i Saltsjöbaden-aftalen i I modsætning hertil mislykkedes forsøg på at etablere et mere korporativt arbejdsmarkedssystem i efterkrigstidens Italien, da konflikten mellem centrum-højrekræfter (anført af de kristelige demokrater) og den radikale venstrefløj (anført af kommunisterne) blev intensiveret. Italiens første nationale enhedsregering efter krigen bestod af de kristelige demokrater, socialisterne og kommunisterne, men i de efterfølgende regeringer, som alle var ledet af de kristelige demokrater, var kommunisterne udelukket på trods af deres vælgermæssige succes. Italien var således fanget i en tilstand af lav social tillid. Sidst i 1960 erne og i 1970 erne skyllede en rød bølge (Mjøset, 1987: 420) ind over de vestlige demokratier. Nye sociale bevægelser blev mobiliseret mod efterkrigstidens kapitalistiske system. I Italien reagerede staten på bølgen af arbejdskonflikter ved at vedtage social beskyttelse, der bandt ansatte til en virksomhed med jobbeskyttelseslovgivning og midlertidig arbejdsløshedsunderstøttelse. Italien forstærkede dermed den bane, der blev valgt i de tidlige efterkrigsår: social beskyttelse gennem jobsikkerhed. I Sverige førte den røde bølge til store forandringer. Utilfredshed med de aktuelle tilstande og den radikaliserede fagbevægelse satte den høje tillid på prøve. Da det ikke var lykkedes fagbevægelsen at afskaffe ledelsesretten ved hjælp af kollektive aftaler, gik fagforbundene til den socialdemokratiske regering og forlangte offentlig lovgivning, og det førte i sidste ende til en jobbeskyttelseslov i 1974 og en medbestemmelseslov i I 1970 erne blev AAMP også brugt som et værktøj til at reducere arbejdsstyrken. Imidlertid blev omfanget af skiftet begrænset af, hvad der skete på andre policy-områder, især sendte børnepasningssystemet en masse kvinder ud på arbejdsmarkedet. Desuden forblev forhandlinger på virksomhedsniveauet korporative, og under svensk lov kan man forhandle lovfæstede rettigheder væk. Disse policy-forandringer kan fortolkes som et stibrud, men som artiklen viser, blev bruddet kun midlertidigt. Den økonomiske udvikling siden 1980 erne, især internationaliseringen af kapitalmarkederne, gav arbejdsgiverne en stærkere position. I Sverige brugte arbejdsgiverne den genvundne styrke til at gennemføre en gennemgående decentralisering af lønforhandlinger. I Italien fik arbejdsgiverne gennemført reformer, der gjorde det muligt at bruge ikke-standardiserede ansættelses- 40 Politica-09-1.indd :12:29

18 kontrakter, mens fagforbundene fik forhindret en liberalisering af jobbeskyttelsen for fastansatte. Tilsammen førte disse ting til en stigende dualisering af arbejdsmarkedet. I 1990 erne ændrede arbejdsmarkedspolitikken sig i både Italien og Sverige retning. I Sverige betød dette en orientering mod det miks af positive og negative incitamenter i arbejdsmarkedspolitikken, der kendetegner flexicuritystrategien. Dette kan til en vis grad fortolkes som en tilbagevenden til den oprindelige model. Med hensyn til politics of flexicurity træder der interessante mønstre frem. Det lader til, at sammenhængen mellem en stærk venstrefløj og flexicurity er temmelig kompleks. En stærk og yderliggående venstrefløj ser ud til at være forbundet med fremskridt i retning af stærkere jobbeskyttelse (first-best policy-valg). Der er tre perioder, hvor den yderste venstrefløj havde stor indflydelse: Sverige i 1970 erne, Italien og igen i 1970 erne. I disse tre perioder blev lovgivningen om jobbeskyttelse forstærket i de to lande. Venstrefløjen ser ud til at vende sig mod flexicurity i de perioder, hvor den hælder mod kompromis og konsensusløsninger på beskæftigelsesproblemer. Det var tilfældet i 1950 erne og i 1990 erne i Sverige og i 1990 erne i Italien. Det vil gå for vidt i denne sammenhæng at forklare, hvorfor venstrefløjspartier indtager forskellige standpunkter i økonomisk politik. Det er imidlertid klart, at der ikke er nogen konstant sammenhæng mellem venstrefløjsmagt og flexicurity. Flexicurity er åbenbart en second-best option for venstrefløjen: et valg, den træffer, når den er ved magten, men er tvunget til at forhandle på grund af internationalt pres eller strukturelle svagheder. Hvilken rolle spillede arbejdsgiverne? I ingen af landene støttede arbejdsgiverne lovgivning om jobbeskyttelse. Svenske arbejdsgivere hældte mere til flexicurity i 1950 erne i form af Rehn-Meidner modellen. Men hvis vi ser tilbage på fagbevægelsens magtressourcer og de negative konsekvenser LO s solidariske lønpolitik havde for de lavproduktive industrier, må arbejdsgivernes støtte til aktiv arbejdsmarkedspolitik ses som overvejende secondbest policy-valg. Italienske arbejdsgivere synes først at komme på banen i 1990 erne. Fra 1945 til slutningen af 1980 erne er de helt klart ude af stand til at påvirke politikken. Tingene ændrer sig i 1990 erne, da de nye mindre beskyttende ansættelseskontrakter introduceres. De passer tydeligvis bedre til arbejdsgivernes præferencer, da de bliver brugt i vid udstrækning. Dog må man sige, at arbejdsgiverne generelt både i Italien og Sverige er imod jobbeskyttelseslovgivning. Den største forskel mellem de to lande er den korporative tradition, som findes i Sverige men ikke i Italien. En årsag til, at italienske flexicurity-tiltag næsten systematisk fejler, er den manglende tillid mellem fagforbund og arbejdsgivere. Fagforbund forventer med rette eller urette at arbejdsgiverne 41 Politica-09-1.indd :12:29

19 vil misbruge de værktøjer, flexicurity indeholder (aktiv arbejdsmarkedspolitik, fleksible kontrakter, jobtræningskontrakter osv.), og der følger så meget bureaukrati med, at arbejdsgiverne ikke vil bruge dem. Det er meget svært at se, hvordan en flexicurity-model skal kunne introduceres under disse omstændigheder. Den selektive liberalisering, som de italienske politiske beslutningstagere har valgt, vil muligvis ikke føre til, at der opbygges social tillid mellem arbejdsmarkedets parter. Når de har stået over for valget, har arbejdsgiverne klart foretrukket de nye fleksible kontrakter, hvilket på en måde bekræfter fagforbundenes synspunkt om, at strenge regler er nødvendige for at forhindre udnyttelse på arbejdsmarkedet. Således forbliver de sociale partnere i Italien fanget i et socialt dilemma. Noter 1. Forfatterne takker Asbjørn Sonne Nørgaard og en anonym reviewer for nyttige kommentarer til en tidligere version af artiklen. Giuliano Bonoli takker for støtte fra the Swiss National Science Foundation til projektet Adapting mature welfare states to new structures of social risks, som udgør det empiriske grundlag for denne artikel. 2. Tak til Ola Sjöberg for at gøre opmærksom på dette. Litteratur Anxo, Dominique and Harald Niklasson (2006). The Swedish Model in Turbelent Times: Decline or Renaissance?, International Labour Review, Vol. 145, No. 4, pp Armingeon, Klaus (1994). Staat und Arbeitsbeziehungen. Ein internationaler Vergleich, Opladen: Westdeutscher Verlag. Badie, Bertrand and Pierre Birnbaum (1983). The Sociology of the State, Chicago IL/ London: University of Chicago Press. Barbier, Jean-Claude and Valeria Fargion (2004). Continental Inconsistencies on the Path to Activation, European Societies, Vol. 6, No. 4, pp Bartolini, Stefano (2000). The Political Mobilization of the European Left, , Cambridge MA: Cambridge University Press. Benner, Mats and Torben Bundgaard Vad (2000). Sweden and Denmark: Defending the Welfare State, pp in Fritz W. Scharpf and Vivien A. Schmidt (eds.), Welfare and Work in the Open Economy. Vol. II. Diverse Responses to Common Challenges, New York: Oxford University Press. Bonoli, Giuliano (2003). Social Policy Through Labor Markets: Understanding National Differences in the Provision of Economic Security to Wage Earners, Comparative Political Studies, Vol. 36, No. 9, pp Calmfors, Lars, Anders Forslund and Maria Hemström (2001). Does Active Labour Market Policy Work? Lessons from the Swedish Experience, Swedish Economic Policy Review, Vol. 8, No. 2, pp Politica-09-1.indd :12:29

20 Clasen, Jochen, Jon Kvist and Wim van Oorschot (2001). On Condition of Cork: Increasing Work Requirements in Unemployment Compensation Schemes, pp in Mikke Kautto, Johan Fritzell, Bjørn Hvinden, Jon Kvist and Hannu Uusitalo (eds.), Nordic Welfare States in the European Context, London: Routledge. Crouch, Colin (1993). Industrial Relations and European State Traditions, Oxford: Clarendon Press. Elvander, Nils (1983). Die Gewerkschaftsbeweung in Schweden: Geschichte, Programm, politische Beziehungen, pp in Hans Rühle und Hans-Joachim Veen (eds.), Gewerkschaften in den Demokratien Westeuropas. Band 2: Grossbritannien, Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark, Paderborn et al.: Ferdinand Schöningh. Emmenegger, Patrick (2009). Regulatory Social Policy: The Politics of Job Security Regulations, Bern/Stuttgart/Wien: Haupt. Forthcoming. Esping-Andersen, Gøsta (1985). Politics Against Markets: The Social Democratic Road to Power, Princeton NJ: Princeton University Press. Esping-Andersen, Gøsta (1999). Social Foundations of Postindustrial Economies, New York: Oxford University Press. European Commission (2006). Employment in Europe 2006, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Ferrera, Maurizio and Elisabetta Gualmini (2000). Italy: Rescue from Without?, pp in Fritz W. Scharpf and Vivien A. Schmidt (eds.), Welfare and Work in the Open Economy. Vol. II. Diverse Responses to Common Challenges, New York: Oxford University Press. Ferrera, Maurizio and Elisabetta Gualmini (2004). Rescued by Europe? Social and Labour Market Reforms in Italy from Maastricht to Berlusconi, Amsterdam: Amsterdam University Press. Formigoni, Guido (2003). De Gasperi e la crisi politica italiana del maggio Documenti e reinterpretazioni, Ricerche di storia politica, Vol. 11, No. 3, pp Graziano, Paolo, Matteo Jessoula and Ilaria Madama (2008). From Segmentation to Dualization of the Italian Labour Market: How Domestic Politics Brings About Selective Learning from Europe. Paper read at the workshop Politics of Flexicurity, December 12-23, at Edinburgh. Gualmini, Elisabetta (1998). La politica del lavoro, Bologna: Il Mulino. Hacker, Jacob S. and Paul Pierson (2002). Business Power and Social Policy: Employers and the Formation of the American Welfare State, Politics & Society, Vol. 30, No. 2, pp Huber, Evelyne and John D. Stephens (2001). Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Policies in Global Markets, Chicago IL/London: University of Chicago Press. Iversen, Torben (1999). Contested Economic Institutions: The Politics of Macroeconomics and Wage Bargaining in Advanced Democracies, Cambridge MA: Cambridge University Press. Iversen, Torben and John D. Stephens (2008). Partisan Politics, the Welfare State, and Three Worlds of Human Capital Formation, Comparative Political Studies, Vol. 41, No. 4-5, pp Johnston, T.L. (1962). Collective Bargaining in Sweden: A Study of the Labour Market and its Institutions, London: Allen and Unwin. Jørgensen, Henning and Per Kongshøj Madsen (2007). Flexicurity and Beyond: Reflections on the Nature and Future of a Political Celebrity, pp in Henning Jørgensen and Per Kongshøj Madsen (eds.), Flexicurity and Beyond. Finding a 43 Politica-09-1.indd :12:29

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

stiafhængighed og social tillid1

stiafhængighed og social tillid1 politica, 41. årg. nr. 1 2009, 24-45 Giuliano Bonoli og Patrick Emmenegger Hvorfor er flexicurity mulig i Sverige, men ikke i Italien? Politik, stiafhængighed og social tillid1 Det første årti i det 21.

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

De ansatte flygter efter krisen

De ansatte flygter efter krisen Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA De ansatte flygter efter krisen Lederne Østjylland og Kronjylland Den 5. April 2011 Flemming Ibsen, Professor Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0708 Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0708 Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0708 Bilag 10 Offentligt Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 72 20 50 00 Fax 33 12 13 78 bm@bm.dk www.bm.dk SE-nr. 10 17 27 48 Den danske regerings bemærkninger og svar

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Tryghed på arbejdsmarkedet

Tryghed på arbejdsmarkedet August 2010 Tryghed på arbejdsmarkedet Resume Det danske arbejdsmarked er generelt karakteriseret ved en meget betydelig jobomsætning. Aktuelt påbegynder godt 560.000 personer årligt ny beskæftigelse.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere