Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012-2013"

Transkript

1 Årsberetning Sammenhold gør stærk lød det engang i 1970erne. Jeg skulle hilse og sige, at det gør det stadig! Borgere med BPA må og skal holde fast i hinanden og forstå, at uden dette sammenhold får lovgivere alt for let spil og kan hurtigt sætte den enkelte ud af spillet. Kommunernes økonomi tvinger dem i knæ. Der må og skal findes besparelser. Vores område er særligt sårbart, fordi vi så let kan identificeres i de kommunale budgetter. Vores BPA ordninger er dyre. En stor kommune som Aarhus har vist viljen til at finde besparelser på BPA området uanset den særlige historie, der knytter sig netop til hjælperordningerne i Aarhus. Men de fik lært, at borgere, der holder sammen og får støtte fra hele landet, er svære at narre. Derfor måtte de opgive deres forehavende. Men tro mig. Der forsøges igen og igen. Hvis ikke man selv kan klare kunstgrebet at skære ned i kommunalt regi, vil det ske gennem pres fra Kommunernes Landsforening ved direkte forhandling på Christiansborg. Vi ser det allerede være undervejs. Derfor er det så vigtigt, at vi forener os og kæmper samme vej. Og vejen går ikke gennem udnyttelse af huller eller sprækker i lovgivningen, endsige ved at bryde gældende regler og lade, som om vi ikke fatter noget som helst. Vejen til at fastholde en BPA med borgeren ved roret er at vise, at vi kan magte ansvaret, at vi er til at stole på, og at vi har respekt for den økonomiske krise, vi befinder os i. Vi stiller ikke uhyrlige krav. Vi udviser omhu og er reelle. Vi kræver ikke mere, end vi har behov for. Går vi ad den vej, og står vi sammen, udgør vi en styrke, som ingen politikere kan modstå. Vi kan og skal være solidariske med hinanden. Også alle dem, der ikke lige kan det hele selv. Alle de medborgere, der godt kan fungere som arbejdsleder, men som har behov for den støtte og omsorg i arbejdsgiverrollen, som LOBPA bedre end alle andre kan yde. Vi er i bund og grund i samme båd, på en gang overladt til magthavernes forgodtbefindende. Men sammenhold gør stærk husk det nu! Not for profit LOBPA bekender sig til de elementer, der udgør definitionen på en socialøkonomisk virksomhed. Det gør vi ved at have et socialt sigte i den ydelse, vi arbejder med hjælperordning for mennesker med handicap - og ved at geninvestere evt. overskud i organisationen. At arbejde Not for Profit betyder ikke, at vi skal arbejde gratis. Men vi skal sikre, at andelen af den lønnede medarbejderstab er passende og ikke overstiger behovet. Alle i virksomheden LOBPA skal behandles ordentligt, det gælder vores ansatte medarbejdere i sekretariatet, og det gælder vores ansatte hjælpere. Ejerne af LOBPA er alle dem, der har placeret deres arbejdsgiveransvar hos LOBPA. Vi udgør tilsammen en form for ejerkreds, og sammen med øvrige medlemmer er vi valgbare til bestyrelsen, der sætter de daglige rammer for organisationens drift. Det kræver en stor grad af forståelse for den helt særlige form for virksomhed, vi udgør. Balancen mellem at være medlemsstyret og være en virksomhed, der er forpligtet til at få et meget stort regnskab til at harmonere, er ikke nem. Bestyrelsen har gennem årene arbejdet rigtig meget med dette dilemma, og det har også præget vores arbejdsindsats i indeværende periode. Vi diskuterer også det faktum, at medlemmer for en

2 beskeden sum kan opnå medlemskab og blive valgbare til bestyrelsen. De medlemmer, der derudover overdrager deres arbejdsgiveransvar til LOBPA, opnår ikke særstilling i forhold til medindflydelse. Det er sådan, vi har valgt at indrette vores organisation i dag. Den store forskel ligger så i, hvilke konkrete tilbud man kan forvente at modtage som almindeligt medlem. De midler, der ligger i organisationen, skal komme alle til gode. Vores mentorordning, vores politiske arbejde for BPA området og ikke mindst vores tilbud om fællesskab kan alle tage del i. Men der vil være særlige tilbud til arbejdsledere. Sådan må det være. Not for Profit betyder en forpligtigelse til at få en virksomhed til at køre med en sund drift - og gerne med et rimeligt overskud. Dette overskud skal overføres til organisationen, så den kan udvikle sig og gøre gavn for fællesskabet og de målsætninger, vi sammen sætter os. Bestyrelsens sammensætning Vedtægtsændringen på sidste generalforsamling betød, at vi har fået tre nye medlemmer i bestyrelsen, som er udpeget af handicaporganisationerne. Vi kom et godt stykke hen mod vinteren, før alle udpegninger kom på plads. Til gengæld tegner den nye ordning til at blive en stor succes. Bjarne Henneman er indtrådt i FU og kvalificerer vores arbejde med spørgsmål og forslag, vi ikke selv har haft forudsætninger for at stille. Det kan man også sige om Mads Jensen i bestyrelsen, der med sin store viden om økonomi kan være behjælpelig med at forstå og dissekere vores komplicerede regnskab. Thomas Dahlberg har som medlem af arbejdsgruppen om værdier udfordret os i nye tænkemåder og systematisk hjulpet os gennem den svære proces at blive helt klar på at beskrive, hvad vi tænker om LOBPA. Bestyrelsesmøderne tager form af diskussioner og udveksling af erfaringer fra et langt bredere perspektiv end blot det handicappolitiske. Det har stor værdi. Men naturligvis er den øvrige bestyrelse kernen. Vi er alle valgt, fordi vi selv kender til det at leve med en BPA på godt og ondt. Bestyrelsen har samarbejdet ganske glimrende i det forløbne år, og jeg takker mine gode kollegaer for et godt samarbejde. Bestyrelsen Janne Sander, Formand, Valby Bente Rey, Næstformand, Sydals Susanne Olsen, (FU), Værløse, Børge Larsen, Fredericia Jørgen Knudsen, Skive Lea S. Nielsen, København Bjarne Henneman, (FU), udpeget af Spastikerforeningen, Thomas Dahlberg, udpeget af Dansk Handicap Forbund Mads Jensen, udpeget af Muskelsvindfonden Hviletids og arbejdstidsregler Som bekendt fik LOBPA i sommer omsider papir på den dispensation for hviletids- og arbejdstidsreglerne, der omfatter arbejdstagere på det danske arbejdsmarked. Det er her den i vores sammenhæng forhadte 11 timers regel spiller ind. Vi har ikke opnået så vidtgående en dispensation, som vi ønskede. Til gengæld har den, vi har fået, stor betydning for rigtig mange borgere, som nu kan planlægge deres hjælperes arbejdstimer i 24 timer ad gangen uden at begå lovbrud. En anden regel er EU's direktiv om arbejdstid. Det omhandler reglen om, at ansatte ikke må arbejde mere end maksimalt 48 timer om ugen i gennemsnit over en 4 måneders periode. Denne regel kan LOBPA ikke umiddelbart opnå dispensation fra, fordi det vil kræve en lovændring i EU systemet, og det er nok alligevel for stor en mastodont for en lille organisation som vores at gå i kast med. Uanset om hviletids- og arbejdstidsregler i princippet ikke angår kommunerne, er flere og flere begyndt at presse borgere til, at de skal overholde disse love, hvis de fortsat ønsker at bevare deres BPA. I LOBPA har vi den holdning, at naturligvis skal love og regler overholdes. Det har vi, fordi vi ønsker at vores hjælpere ligestilles med øvrige arbejdstagere på det danske arbejdsmarked. Vi har indgået

3 overenskomst - og ja, det er sommetider besværligt, når f.eks. saglighedskriteriet ved fyringer skal opfyldes, når man tvinges til at følge bestemte fastlagte rammer for sin mulighed for at agere frit. Men det er netop pointen. Vi indgår et sæt regler for vores samarbejde, og indenfor disse rammer kan vi så skabe maksimal fleksibilitet, som det passer den enkelte. Uden spilleregler, hvor alle kender deres rettigheder, vil det på længere sigt ikke være attraktivt at være hjælper. Vi kræver som borgere med BPA, at stat og kommune behandler os ordentligt. Vi kræver at kende vores rettigheder og at kunne opnå dem. Derfor kan vi anstændigvis heller ikke på samme tid forlange af dem, der arbejder for os, og som er afhængige af en indtægt hos os og engagerer sig i vores liv og dagligdag, at de ikke også på samme måde skal kende deres rettigheder og kunne kræve deres ret. Borgere med BPA er underlagt samme etiske normer og juridiske lovsæt som alle øvrige borgere. Vi vil behandles som alle andre. Lige rettigheder betyder også, at vi er parat til at dele lige pligter. Med lov skal land bygges! På trods af nu mange års venten, ser vi stadig, at størsteparten, ja nærmest alle private firmaer i branchen agerer uden overenskomst. Vi fatter det ikke! Med den løn, som kommunerne udmåler, burde alle anstændige firmaer kunne tiltræde en overenskomst. Vi ser også måbende på, at fagforbundene sidder på hænderne og blot afventer. Der blev ellers ikke lagt fingre imellem, da LOBPA opstod i Dengang fik vi trusler om blokade, dagspressen var sprængtfyldt med historier om dårligt betalte hjælpere og om de forfærdelige arbejdsvilkår, de måtte lide under. Nu er al kritik forstummet. LOBPA er i unfair konkurrence mod alle de firmaer, der uden bindinger kan skalte og valte med arbejdskraften. Bryde hviletids og arbejdstidsreglerne og tilbyde borgerne løsninger, der langt fra er lovmedholdelige. Socialministeriet og kommunerne registrerer, hvad der foregår, og gør sig deres overvejelser over, hvordan det kan stoppes. Man er netop i gang med at justere regelsættet for BPA bl.a. for at komme snyd og lovbrud til livs. Hvis firmaerne og for så vidt også borgere med BPA, der jo er medansvarlige pga. deres valg af firma, ikke selv kommer til besindelse, vil vi risikere at hele BPA området bliver overført til kommunerne. Det er ikke en vej, LOBPA kan anbefale. Vi går bestemt ind for det frie valg. Også for dem, der selv kan og tør bevare deres arbejdsgiverfunktion. Derfor er det så vigtigt, at vi alle holder os til dydens smalle vej og ikke udnytter systemet eller bryder almindeligt gældende regler. I sidste ende er det den enkeltes ansvar at arbejde for fællesskabets interesser. I LOBPA arbejder vi gerne for at udfordre gældende regler, akkurat som vi har gjort det i forhold til den opnåede dispensation. Men vi går ikke ind for at arbejde under bekvemmelighedsflag og risikere at en så unik ordning som BPA ødelægges, fordi vi ønsker at være hævet over almindeligt gældende lov og ret. Mentorordning Det er helt unikt, at man tilbydes en mentorordning indenfor BPA området. Men det gør man som medlem af LOBPA. Vores team af mentorer venter på din opringning. Vi er parate til at øse af egne erfaringer og give indspark til de muligheder, der ligger som udøver af arbejdslederrollen. Planlægning af arbejdsskema, disponering af gøremål, den svære samtale der kan være emner, som en erfaren BPA borger kan formidle og give sin støtte til. De udfordringer, man møder med en BPA ordning, er ofte så specielle, at selv ikke meget nærtstående helt kan indleve sig i, hvad det egentlig indebærer. Netop derfor er det så vigtigt, at vi udnytter hinandens viden og erfaring. Alle har behov for at tale med ligestillede, nogen

4 der kender tingene på egen krop. Så brug vores mentorer bliv klogere på dig selv og bedre til din opgave som arbejdsleder. Borgere med respirator i Region Hovedstaden Har Region Hovedstaden ret til at tilsidesætte borgeres frie valg inden for BPA, når borgeren også er respiratorbruger og får personlige hjælpere gennem hospitalssystemet? Den arbejdsgruppe, Socialministeriet og Sundhedsministeriet nedsatte for mere end et år siden, har ikke bevæget sig. Gruppens arbejde et godt nok færdigt og har været det siden december måned. Men resultatet lader vente på sig. Under et samråd på Christiansborg den 4. september, hvor LOBPA deltog, lovede socialministeren at sætte skub i tingene, men situationen er fortsat uafklaret. LOBPA mener, at alle borgere, respirator eller ej, skal have valgfrihed til at indgå aftale med den organisation eller det firma, den enkelte borger oplever leverer den ønskede vare. Vi mener, at det er op til ministerierne at finde en økonomisk fordelingsnøgle mellem region og kommune. Det må være borgeren uvedkommende fra hvilken kasse pengene kommer, så længe der ikke er tvivl om bevillingen. Kravet om uddannede hjælpere med speciale i respiration og sikring af fornøden vikardækning kan udmærket forenes med særlige kravspecifikationer til de firmaer, der ønsker at være på markedet. LOBPA støtter der frie valg også for respiratorbrugere! Medlemsaktiviteter Den 13. september deltog LOBPA i Danske Handicaporganisationers Eventdag i Sønderborg. Og i efteråret blev kursus i bakke-buie og kend din handicapbil i samarbejde med PTU tilbudt vore medlemmer. I november deltog LOBPA i Handi-forums temamøde i Aarhus om uddelegering af arbejdsgiveransvaret. Vores konsulentchef Peter Øllegaard, der deltog som paneldeltager, kunne sammen med øvrige tilstedeværende beklage, at Aarhus Kommune valgte at blive væk - især set i lyset af den megen utryghed, netop Aarhus skabte med forsøget på helt urimelige og ulovlige nedskæringer på BPA området. Derfor var LOBPA også at finde på et stormøde i Aarhus turbinehal i slutningen af november. Mødet mundede ud i en skarp kritik af kommunens planlagte besparelser, der heldigvis blev tilbagerullet i foråret, dels på grund af pres fra berørte borgere, dels fordi en ankeafgørelse fra Ankestyrelsen gik Horsens Kommune imod og understregede, at BPA skal udmåles som døgnhjælp, og at man ikke kan tage udgangspunkt i hjemmehjælpsstandarderne, når man udmåler timetal. Årets julegave til alle arbejdsledere var 2 biografbilletter til filmen De urørlige, en fransk film om et helt særligt forhold mellem 2 mænd i et bruger/hjælper forhold. I efteråret ansatte vi 2 kommunikationsstuderende for at være behjælpelige med at booste vores medlemsarbejde. Den ene ansatte sagde imidlertid hurtigt op på grund af studiepres. Den anden medarbejder måtte vi efter et par måneder sige farvel til, fordi vi ganske enkelt ikke havde indregnet den store opgave, det er at oplære en ny medarbejder, og heller ikke havde skabt en klar og tydelig forventningsafstemning. Det gik nemlig hurtigt op for os, at vi i stigende grad har behov for en medlemskonsulent, der kan udføre både praktiske opgaver i forbindelse med mødevirksomhed, involvere sig løbende i nyhedsdækning på hjemmeside og Facebook - og samtidig være koordinerende på opgaver som arbejdsgrupper, kursus og arrangementer rundt i landet.

5 Personalepolitik På sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt opgaven at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en personalepolitik. Gruppens arbejde er udført. Det er vigtigt at understrege, at i LOBPA ønsker vi at kombinere to forhold: Borgerens ret til selv at bestemme, af hvem, hvordan og hvornår man ønsker at have hjælp, og hjælperens ansættelsesvilkår. Hvis begge parter ved, hvordan man indleder et samarbejde, under hvilke betingelser dette samarbejde skal foregå, og hvordan det evt. kan afsluttes, er alles interesse varetaget på bedste vis. LOBPA ønsker at have tilknyttet de bedste hjælpere overhovedet. Vi ønsker stabile og loyale hjælpere, der hellere ser løsningsmuligheder frem for forhindringer. Vi tror på, at gennem tilbud om gode arbejdsvilkår, tiltrækker vi netop de hjælpere, vi søger. Det kan ikke understreges nok, at vores hjælpere er det allervigtigste redskab til at kunne leve et godt og uafhængigt liv på lige vilkår med alle andre. Vi skylder hver og en stor tak for den indsats, vi oplever, der ydes hver dag rundt om i hele landet. Værdigrundlag Arbejdsgruppen om beskrivelse af vores værdigrundlag har arbejdet meget seriøst siden efteråret. På en række møder har vi diskuteret vores særlige status som blandingen at være både medlemsorganisation og en levedygtig virksomhed. Vi har taget udgangspunkt i vores udspring og oprindelige etableringsgrundlag. Og vi har set på, hvilke særlige områder der kendetegner os frem for alle de øvrige firmaer på markedet. Så har vi talt om, hvilke værdier vi prioriterer, at LOBPA skal kendes på. Det har været en spændende debat, der skal videreføres af medlemmerne her på Generalforsamlingen. Det bliver en glæde at kunne præsentere det endelige resultat i den kommende periode. Men jeg afslører ikke for meget ved at sige, at frihed, værdighed, respekt og ansvar er kodeord, som medlemmerne af LOBPA gerne skulle kunne genkende og nikke ja til. Nyt hus, sekretariatet og urimelige krav. Sekretariatet pr Direktør Jette Nielsen Konsulenter Peter Øllegaard (chef) Anja Morsing Camilla Olesgaard Gitte Jensen Administrative medarbejdere Jane Tang (teamleder) Brita Pedersen Helen Blücher Løn- og regnskabsmedarbejdere Bente Moselund Jeanette Sørensen Susanne Zwahlen I december måned rykkede vi omsider sammen med hele DH huset på Kløverprisvej til Høje-Taastrup Kommune. Den store hvide bygning, kaldet verdens mest tilgængelige kontorhus, ligger tæt på stationen og har som et stort plus et stort parkeringsareal og får snart en smuk park i sin baghave. Vores personale har endelig fået tildelt kontorfaciliteter med mulighed for lys og luft. Det fortjener de! Vi har også fået bedre forhold i Århus-afdelingen, hvor vi lejer os ind på MarselisborgCentret. Begge steder er vi i tæt tilknytning til en række handicaporganisationer. Vores stabile medarbejdere yder en uvurderlig indsats og har i indeværende år fået indhentet en stor del af det efterslæb, vi har døjet med de sidste år. Vi har samarbejde med borgere i rigtigt mange af landets 98 kommuner. Desværre betyder det, at vi bliver afkrævet en lang række forskellige afregningsmåder, fordi hver enkelt kommune har sit eget system og egen standard. Det er ulideligt. Når man tillægger, at kommunerne også benytter forskellige metoder til at udregne løn og administrationsomkostninger på, ja, så siger det sig selv, at der er travlt både hos konsulenterne og i administrations- og regnskabsafdelingen. Vi bliver udsat for

6 urimelige krav om detaljeoplysninger om den enkelte borgers BPA forbrug og de ansatte hjælpere. Krav om at regnskabsaflægge på urimelige vilkår, og ofte skal vi rykke og rykke kommunerne for svar og skriftlige aftaler. Det er udmattende og uværdigt. Mens vi afventer nye regler, der forhåbentligt kan dæmme lidt op for denne umulige situation, knokler vores medarbejdere og har gennem dette år leveret et flot positivt resultat på bundlinjen. Vi kan ikke takke nok for den indsats, det samlede sekretariat yder i betjeningen af os. Det er trygt og godt at blive mødt med en venlig, positiv og professionel holdning og vide at ens dyrebare BPA varetages på bedste vis. Tak til samtlige medarbejdere med vores utrættelige direktør Jette Nielsen i spidsen. Kommunernes administration - og ny justering af BPA undervejs Da vi nu ved af dyrekøbt erfaring, at kommunerne har svært ved at forstå lovteksten, og måske også har manglende vilje til at administrere efter den, foretog vi her i foråret en spørgeskemaundersøgelse for at få kommunerne til at selvangive, hvordan de rent faktisk forvalter BPA i egen kommune. Vi har modtaget besvarelser fra ca. halvdelen af kommunerne. Besvarelserne har vi videregivet til nærmere analysering til juraprofessor Søren Mørup, Aarhus Universitet. Resultatet offentliggøres den 12. juni. Man kan på vores hjemmeside se de besvarelser, der er indkommet, og allerede heraf læse, at ikke alene er der bred variation over temaet administration af BPA, men der begås gentagne brud på regelsættet, især på det, der hedder at sætte skøn under regel. Altså at kommunen ikke tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation, men anvender faste standarder. Nogle kommuner går også alt for vidt i de krav, de stiller til borgeren for at modtage en BPA ordning, og andre kommuner kræver oplysninger, de ikke er berettiget til fra bl.a. LOBPA eller private firmaer. På løn- og administrationssiden ses tydeligt en mangel på kommunens egen budgetberegning, men i stedet KL s standard eller omliggende kommuners fælles udmålingstakst. Søren Mørup udtaler, at han aldrig har set så mange lovbrud på et område. Det er direkte chokerende. Med hans ord som objektiv vurdering vil vi præsentere vores undersøgelse for socialministeren og Socialministeriet. Vi ved, at der netop nu pågår et arbejde med at opsamle justeringer på BPA området, som skal munde ud i et nyt lovforslag med planlagt vedtagelse i oktober måned. LOBPA vil arbejde ihærdigt på, at vores undersøgelse bliver medinddraget i dette arbejde. Branchesamarbejdet LOBPA har ikke formået at få et branchesamarbejde på skinner i det forløbne år. Men vi har til gengæld fået et tæt forhold til HandicapHjælp Danmark, hvor vi samarbejder om høringsbidrag og andre officielle henvendelser, hvor vi kan profitere af hinandens erfaringer. Vi har sammen udarbejdet notatet Fastsættelse af administrationshonorar for BPAordninger med eksternt arbejdsgiveransvar til socialministeren, hvor vi meget nøgternt redegør for de omkostninger, der er forbundet med at varetage arbejdsgiveransvar og administrere en BPA ordning. På baggrund af nye konkurser i branchen og afdækning af mere snyd og bedrag denne gang om guldbarrer har politikere såvel som KL og Socialministeriet igen overvejet, hvordan man kan indkredse feltet af udbydere af BPA løsninger. Det gør branchesamarbejdet aktuelt igen, idet der lægges op til skrappere tilsyn med firmaerne og en hårdere kurs overfor dem, der udnytter systemet. En drejning LOBPA for så vidt gerne støtter, men vi ønsker naturligvis, at de redskaber, der skal anvendes, bliver brugbare i dagligdagen og ikke pålægger os unødige omkostninger.

7 Jobformidling, Facebook og markedsføring I efteråret indledte vi et samarbejde med et kommunikationsfirma, som skal udvikle en helt ny og tidssvarende jobformidlingsfunktion på vores hjemmeside. Vi vil ikke begå samme fejl som med den nuværende jobtavle, der har vist sig at have en lang række indbyggede fejl og mangler. Når vi her i sommer skyder den nye side i gang, håber vi, I vil benytte den og være med til at sprede det gode budskab om, at vi har den allerbedste og nemmeste formidlingsmulighed mellem borgere, der søger hjælpere, og hjælpere, der søger job. Vores hjemmeside vil også blive opdateret, og som noget nyt vil vi satse mere på at integrere Facebook i erkendelse af, at det er på de sociale medier, tingene sker, og nyheder spredes hurtigt. Vi arbejder på at udarbejde en markedsføringsstrategi, der skal sikre, at vi bedst og mest hensigtsmæssigt rammer vores målgruppe - nemlig potentielle BPA medlemmer, hjælpere og kommuner. Status efter 5 år Dette er min 5. årsberetning som formand for LOBPA. Status er, at selv om det har været en meget hård tur op ad bakke, er vi her stadig og brænder mere end nogen sinde for at gøre LOBPA til Danmarks bedste organisation for borgere med BPA og det allerbedste tilbud til dem, der oveni ønsker at overdrage deres arbejdsgiverbeføjelse og slippe for administrationsbesværet. Vi lagde hårdt ud med manglende bekendtgørelse, vejledning og kommunernes træghed med at implementere BPA. Vi har nærmest udført et pionerarbejde og har måttet tage turen med fagforbund, KL, Socialministeriet og de enkelte kommuner for skridt for skridt at få tingene til at fungere. Overenskomsten blev indgået, men måtte ændres. Vi har kæmpet længe og vedholdende for at opnå dispensation for arbejdstids- og hviletidsreglerne, og vi har belært kommunerne om, hvordan de udmåler, beregner og tildeler BPA til deres borgere. Vi har opnået en fantastisk forsikringsordning, vi har stået for udviklingen af et rigtig godt netbaseret indberetningssystem - ting som andre efterfølgende har kunnet snuppe og anvende uden omkostning, uden om den lange proces, det kræver at være dem, der sætter skibene i søen. Vi har betalt en stor pris ved at skulle presse vores medarbejdere til det yderste. Og vi har måttet skuffe medlemmer, der troede, at LOBPA fordi vi er medlemsstyret, kunne give den enkelte borger en særbehandling, hvor vi hugger en hæl og klipper en tå. Det har således været nogle hårde lærerige år. Men et nederlag er blot en kamp, der ikke er vundet endnu. Og for at citere Winston Churchill: Never let a good crisis go to waste (Lad aldrig en god krise gå til spilde). Vi har virkelig udnyttet kriserne. I dag kan jeg med stolthed sige, at vi er kommet over på den anden side. Vores regnskab viser for første gang et reelt overskud, der kan komme medlemmerne til gode. Vi har en rigtig god medarbejderstab, vi har gode kontorfaciliteter, og der er tegn på, at mange af de problemstillinger, vi har anfægtet i lovgivningen, nu bliver justeret. Og frem for alt har vi en stærk medlemskreds. Nu kommer de 5 fede år jeg glæder mig! På bestyrelsens vegne Janne Sander, formand

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Årsberetning 2013-2014

Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Tilbageblik giver sjældent stof til fremdrift. Men det kan være fornuftigt somme tider at huske på, hvad man kommer af, så de resultater, man har skabt, kan ses i lyset af de betingelser,

Læs mere

Referat af LOBPAs generalforsamling onsdag den 17. juni 2015

Referat af LOBPAs generalforsamling onsdag den 17. juni 2015 Referat af LOBPAs generalforsamling onsdag den 17. juni 2015 Sted: Handicaporganisationernes Hus Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup 1. Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger som dirigent Philip Rendtorff,

Læs mere

Kundetiltag konsolideres og forbedres. LOBPA er med andre ord ved at blive voksen og finde sine helt særegne ben at stå på og der står vi stabilt.

Kundetiltag konsolideres og forbedres. LOBPA er med andre ord ved at blive voksen og finde sine helt særegne ben at stå på og der står vi stabilt. Bestyrelsens beretning 2014 2015 LOBPA har vokseværk. Fra dag til dag styrkes vores sammenhold og fællesskab. Det er jeg utrolig glad for og stolt af. Ikke alene er vi den eneste landsdækkende organisation

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Årsberetning

Årsberetning Årsberetning 2011-2012 Man kan tale et projekt ihjel eller tale så nedsættende om et produkt, at blot det dårlige ry ødelægger alle forudsætninger for at generere noget som helst succesfuldt. LOBPA kom

Læs mere

Referat: LOBPAs ordinære generalforsamling 11. juni 2014

Referat: LOBPAs ordinære generalforsamling 11. juni 2014 Referat: LOBPAs ordinære generalforsamling 11. juni 2014 Dato: Onsdag, den 11. juni 2014 Kl 12.30-14.30 Sted: Trinity hotel og konferencecenter Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Årsberetning 2010-2011

Årsberetning 2010-2011 Årsberetning 2010-2011 Man skulle mene, at højt uddannede sagsbehandlere, jurister og hele den kommunale embedsstand var rimeligt øvede i at læse en lovtekst. Men når det gælder BPA, er det som om hverken

Læs mere

Referat af LOBPAs ordinære generalforsamling

Referat af LOBPAs ordinære generalforsamling Referat af LOBPAs ordinære generalforsamling Lørdag, den 16. juni 2012 Musholm Bugt Feriecenter Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger som dirigent, Philip Rendtorff, direktør for PTU.

1. Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger som dirigent, Philip Rendtorff, direktør for PTU. Referat af LOBPAs generalforsamling lørdag den 11. juni 2016 Sted: Musholm, Ferie - Sport - Konference Musholmvej 100 4220 Korsør Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger som dirigent,

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Socialforvaltningen Anledning Tale holdes den Informationsmøde for BPA brugere 26. november kl. 15 i Turbinehallen Sagsnummer: Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Jeg har set frem til mødet i dag. Det er afgørende for mig, at vi får givet jer en omhyggelig orientering

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 29. maj 2010 Odense Kongrescenter

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 29. maj 2010 Odense Kongrescenter Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 29. maj 2010 Odense Kongrescenter Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Regnskab

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for borgerstyret 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med borgerstyret Formålet med

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

1970 erne. LOBPA er tillid og tryghed. Kort om BPA. LOBPA gør BPA lettere ved at:

1970 erne. LOBPA er tillid og tryghed. Kort om BPA. LOBPA gør BPA lettere ved at: Medlemskab for alle 1950 erne 1970 erne 1989 1998 Aarhus Kommune indfører BPAordningens forgænger i kølvandet på polioepidemien. Cirka 30 poliopatienter får bevilliget døgnhjælp. Det bliver muligt for

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter.

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter. Notat Kommunal position og handlemuligheder vedr. ny bekendtgørelse for fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Indledning. Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har

Læs mere

Landsorganisationen i Danmark

Landsorganisationen i Danmark Landsorganisationen i Danmark Danish Confederation of Trade Unions Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Telefon 3524 6000 Fax 3524 6300 E-mail lo@lo.dk Social-, Børne og Integrationsministeriet

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 2015 2016 Kære alle sammen. Lad mig sige det med det samme: Det går godt for LOPBA. LOBPA har i 2015 og i den første del af 2016 været præget af meget stor tilslutning, som tilsammen

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt Det talte ord gælder Spørgsmål W: Ministeren bedes redegøre for, hvordan det går med implementeringen af de nye regler for borgerstyret

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Jeg har forandret mig. Både mentalt og fagligt. Det er rart, når man føler sig lidt klog. Og jeg ved nu, at jeg er klog nok

Jeg har forandret mig. Både mentalt og fagligt. Det er rart, når man føler sig lidt klog. Og jeg ved nu, at jeg er klog nok Jeg har forandret mig. Både mentalt og fagligt. Det er rart, når man føler sig lidt klog. Og jeg ved nu, at jeg er klog nok Nicolai Fick Sørensen om Drenge Akademiet i Jyllands-Posten DRENGE AKADEMIET

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere