Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal"

Transkript

1 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2016 Revanche til aktier i 4. kvartal 2015 var et godt investeringsår for puljeinvestorerne Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal En positiv udvikling for aktier i 4. kvartal blev også afspejlet i afkastet for Puljerne Danske aktier og Udenlandske aktier, der steg henholdsvis 12,6 pct. og 11,4 pct. De pæne afkast sikrede samlede afkast for 2015 i de to puljer på henholdsvis 37,8 pct. og 9,6 pct. Afkastet i puljen Danske aktier er endda betydeligt højere end den generelle markedsudvikling, ikke mindst takket være puljens investeringer i Vestas, Novo Nordisk og Pandora. Afkastet for puljen Udenlandske aktier var lidt lavere end den generelle markedsudvikling, hvilket dels kan tilskrives andelen af stabile aktier, og dels en overvægt af aktier fra emerging markets, der havde et svagt år i lyset af store bekymringer om udviklingen i den kinesiske økonomi. Puljen Alternative investeringer var kun i beskeden udstrækning påvirket af markedsuroen i 4. kvartal og endte med et afkast for 2015 på 12,2 pct. Puljeafkast i 2015 Procent Korte obligationer Lange obligationer Indeksobligationer Udenlandske obligationer Højrenteobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Alternative investeringer Indlån Overvejende positive obligationsafkast Renteudviklingen var i 4. kvartal særdeles svingende, ikke mindst påvirket af spekulationer om centralbankernes ageren og diverse nøgletal for den globale økonomi. Puljerne Korte og Lange obligationer opnåede i 4. kvartal imidlertid afkast på henholdsvis 0,5 pct. og 0,7 pct. For Korte obligationer var dette nok til at bringe afkastet for 2015 op på 0,4 pct., mens Lange obligationer som den eneste pulje endte med et negativt afkast på 1,3 pct. for året. De opnåede afkast er lidt lavere end den generelle markedsudvikling, hvilket primært skyldes en overvægt af realkreditobligationer henover 2. kvartal, hvor renterne steg kraftigt. Puljerne Indeksobligationer og Udenlandske obligationer blev forskelligt påvirket i 4. kvartal, men endte dog begge med relativt pæne afkast for 2015 på henholdsvis 2,4 pct. og 9,9 pct. Sidstnævnte især trukket op af en kraftig styrkelse af dollar og yen overfor danske kroner. Puljen Højrenteobligationer opnåede i 4. kvartal et afkast på 1,7 pct., hvilket lige akkurat trak afkastet for 2015 op i positivt terræn (0,2 pct.). Det opnåede afkast var lidt bedre end den generelle markedsudvikling, hvilket primært kan tilskrives overvægten af europæiske højrenteobligationer, der ikke i samme grad som de amerikanske var negativt påvirket af årets markant faldende energi- og råvarepriser. Bankvalg: Stærke aktieafkast i 4. kvartal Den særdeles positive aktiemarkedsudvikling i 4. kvartal blev også afspejlet i Bankvalg, hvor Nordea sammensætter de forskellige puljer ud fra risikoniveau, investeringshorisont og forventninger til de finansielle markeder. Her opnåede de tre risikokategorier Lav, Middel og Høj afkast på henholdsvis 2,6, 5,1 og 6,5 pct. Obligationspuljerne gav samlet set et beskedent, men dog positivt Fortsættes på side 2

2 Udviklingen på de finansielle markeder i 2015 I 2015 stod usikkerhed om den globale vækst i centrum. Europa var præget af lav, men dog svagt stigende vækst, mens den amerikanske økonomi fortsatte sin fremgang. Pessimismen havde sit udspring i Kina, hvor årtier med en kraftigt ekspanderende økonomi tegner til at blive afløst af en periode med lavere økonomisk aktivitet. Slunkne kinesiske nøgletal dæmpede investorernes appetit på risiko og udløste i perioder store kursfald på aktier. Ved udgangen af 2015 var USA s økonomi i så god form, at den amerikanske centralbank sidst på året tog første skridt til at rulle sin lempelige pengepolitik tilbage og hæve renten for første gang siden I emerging markets, som typisk er meget afhængige af eksport af råvarer, pegede pilen nedad, og den historisk lave oliepris kunne især mærkes i olieproducerende lande som Rusland og Brasilien. For året som helhed var der tale om meget beskedne men dog positive afkast på de fleste statsobligationer og inkonverterbare realkreditobligationer. De fleste konverterbare realkreditobligationer har givet negative afkast som følge af både de kraftige rentestigninger i forsommeren og en udvidelse af merrenten. De mindst rentefølsomme konverterbare realkreditobligationer nød godt af faldende konverteringsrisiko og en attraktiv rente og endte året i plus. kom, at en styrkelse af yen overfor kronen på 11,3 pct. var til glæde for de investorer, der opgør afkastet i euro eller danske kroner. Danske aktier blandt verdens bedste Endnu engang var Danmark et af de bedste steder at placere sine penge i aktier. Således sluttede danske aktier året med en stigning på 34 pct. til det brede danske aktieindeks, OMX Copenhagen (Gross). Den positive udvikling skyldes flere forhold. Der kom positivt nyt fra den amerikanske og europæiske økonomier, som udgør nogle af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, hvilket ventes at gavne indtjeningen i de danske eksportvirksomheder. Dertil kom, at markedet blev trukket op af kraftige kursstigninger for en række dominerende enkeltselskaber som Novo Nordisk, Vestas, Pandora samt ikke mindst biotekselskabet Genmab, der steg 150 pct. Turbulent år på aktiemarkederne Aktiemarkederne var i 2015 præget af betydelige udsving. Svage kinesiske væksttal og positivt nyt fra den amerikanske økonomi satte skiftevis dagsordenen på børserne. Facit blev, at det betalte sig at tage risiko og at aktier med emerging markets som en markant undtagelse var et positivt bekendtskab i Amerikanske aktier steg 8,9 pct. i 4. kvartal, mens afkastet for hele året landede på 10,6 pct. Det set med danske briller pæne afkast, skyldes dog næsten ene og alene, at dollaren i samme periode blev styrket markant overfor kronen. I Europa betød det lave renteniveau, at investorerne kastede deres kærlighed på aktier. Dertil kom at eurozonen efter en årrække med ingen eller meget svag vækst, nu synes i bedring. Aktierne sluttede 4. kvartal med et afkast på 5,3 pct. og endte 8,5 pct. højere for året som helhed. Også i Japan bidrog en lempelig pengepolitik til, at aktierne præsterede et afkast på 12,4 pct. og 22,3 pct. for henholdsvis 4. kvartal og året som helhed. Dertil Fortsat fra side 1 bidrag til afkastet. For 2015 som helhed endte Bankvalg Lav, Middel og Høj risiko på henholdsvis 3,5, 7,1 og 9,6 pct., især trukket op af de mere risikobehæftede aktiepuljer samt puljen Alternative investeringer. Markedsafkast i pct. 4. kvartal ,0% Danske Stat StL ,40 0,65 4,0% Nykredit 3 D ,44 2,72 5,0% Nykredit 3 D ,43 3,27 2,5% Nykredit ,54 2,93 2,5% Nykredit ,52 5,11 Merrill Lynch Global High Yield -0,78-2,28 JP Morgan Emerging Markets Bond Index 1,06 0,24 OMX Copenhagen Benchmark Cap Index 9,38 32,59 OMX Copenhagen Benchmark 9,96 38,42 OMX Copenhagen 20 9,96 36,23 JP Morgan Global Bond Index 1,60 8,72 MSCI World (NDR) 8,44 10,66 2

3 Bankvalg Fordelinger fra 1. januar 2016 Lav risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv Over Middel risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv Over Høj risiko Har du valgt Bankvalg, sammensætter banken din op sparing ud fra otte forskellige værdipapirpuljer. Du kan vælge mellem Lav, Middel og Høj risiko. Jo flere aktier, desto større risiko og dermed også højere forventet afkast. Andelen i aktiepuljer og alternative investeringer er pr. 1. januar 29 pct. ved Lav risiko, 53 pct. ved Middel risiko og 67 pct. ved Høj risiko, når investerings horisonten er mere end 5 år. Vi tilpasser løbende sammensætningen af puljerne i Bankvalg ud fra forventninger til udviklingen på værdipapirmarkederne og din investeringshorisont. Når der er 5 år og mindre til udbetaling, begynder der en nedtrapning af andele i aktiepuljerne, og andele i obligationspuljer øges. Se skemaerne med fordelinger. På aldersopsparing, kapitalpension, selvpension og børneopsparing måles investeringshorisonten frem til den aftalte udbetalings dato. På ratepension måles der til midten af den aftalte udbetalingsperiode. Fx hvis udbetalingsperioden er 10 år, begynder ned trapningen omkring det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder. Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv Over Du er altid velkommen til at tale med din rådgiver om dit valg af risikoprofil og drøfte, om de aftalte udbetalinger passer med dine behov ved pensionering. Afkast i Bankvalg Afkastet er beregnet for Bankvalg med mere end 5 år i investeringshorisont. I 2015 har fordeling og afkastet været: Lav risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Jan Feb.-sep Okt.-nov Dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 5,5402 0,0766 5, kvartal -1,3939 0,0711-1, kvartal -3,2991 0,0768-3, kvartal 2,6167 0,0690 2, ,4639 0,2935 3,1704 Middel risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Januar Feb.-sep Okt.-nov Dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 9,2160 0,1299 9, kvartal -1,4220 0,1226-1, kvartal -5,8008 0,1318-5, kvartal 5,0726 0,1213 4, ,0658 0,5056 6,5602 Høj risiko Fordeling i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alt. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Jan Feb.-sep Okt.-nov Dec Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 11,3799 0, , kvartal -1,2773 0,1549-1, kvartal -6,9330 0,1658-7, kvartal 6,4589 0,1538 6, ,6285 0,6382 8,9903 3

4 Puljen Korte obligationer handelsomk. Januar 0,4354 0,4354 Februar 0,0535 0,0535 Marts 0,0761 0, kvartal 0,5650 0,5650 Varighedsfordeling April 0,0282 0,0282 Maj -0,3597-0,3597 Juni -0,5280-0, kvartal -0,8595-0,8595 Juli 0,1275 0,1275 August -0,0631-0,0631 September 0,1329 0, kvartal 0,1973 0,1973 Oktober 0,1890 0,1890 November 0,2953 0,2953 December 0,0470 0, kvartal 0,5313 0, ,4341 0,4341 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 0,0% Inkonverterbare realkreditobligationer 67,5% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 30,9% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 1,6% Udtrukne obligationer 0,0% Renteindtægter af obligationer 175,8 Kursavance på obligationer -143,6 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer 32,2 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 32,2 Samlet varighed ultimo 2015 var 4,72 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2015 var 2,00 år. Obligationer 8.524, ,0 98 Kontantbeholdning 130, ,5 1 Vedhængende renter 57,7 1 45,7 1 Aktiver i alt 8.712, ,

5 Puljen Lange obligationer handelsomk. Januar 0,8492 0,8492 Februar -0,2392-0,2392 Marts 0,2922 0, kvartal 0,9022 0,9022 Varighedsfordeling April -0,5625-0,5625 Maj -1,5415-1,5415 Juni -1,6911-1, kvartal -3,7951-3,7951 Juli 0,6255 0,6255 August -0,1380-0,1380 September 0,4794 0, kvartal 0,9669 0,9669 Oktober 0,4137 0,4137 November 0,5891 0,5891 December -0,3315-0, kvartal 0,6713 0, ,2547-1,2547 Statsobligationer, varighed 0-3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 0,5% Inkonverterbare realkreditobligationer 23,2% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 76,2% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 0,1% Udtrukne obligationer 0,0% Renteindtægter af obligationer 52,7 Kursavance på obligationer -72,7 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer -20,0 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Samlet varighed ultimo 2015 var 10,59 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2015 var 6,47 år. Periodens resultat -20,0 Obligationer 2.063, ,5 98 Kontantbeholdning 59,2 3 69,9 2 Vedhængende renter 9,3 0 29,8 0 Aktiver i alt 2.131, ,

6 Puljen Indeksobligationer handelsomk. Januar 0,7785 0,7785 Februar 1,7364 1,7364 Marts 1,3711 1, kvartal 3,8860 3,8860 Typefordeling April 1,5223 1,5223 Maj -0,7824-0,7824 Juni 1,3011 1, kvartal -0,5612-0,5612 Juli 0,3034 0,3034 August 0,1184 0,1184 September 0,3725 0, kvartal 0,7943 0,7943 Oktober -0,0324-0,0324 November 0,3140 0,3140 December -1,9702-1, kvartal -1,6886-1, ,4305 2,4305 Korte indeksobligationer 5,1% Mellemlange indeksobligationer 16,0% Lange indeksobligationer 69,2% Øvrige obligationer 9,7% Udtrukne obligationer 0,0% Renteindtægter af indeksobligationer 20,5 Kursavance på indeksobligationer 0,4 Indeksregulering - avance 9,3 Valutakursavance 0,2 Afkast af indeksobligationer 30,4 Handelsomkostninger 0,0 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 30,4 Samlet varighed ultimo 2015 var 8,64 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2015 var 8,41 år. Indeksobligationer 1.196, ,1 96 Kontantbeholdning 19,3 2 31,9 3 Vedhængende renter 5,9 0 10,2 1 Aktiver i alt 1.221, ,

7 Puljen Udenlandske obligationer handels- og opbevaringsomk. Januar 4,9000 4,8725 Februar 3,4039 3,3775 Marts 4,0801 4, kvartal 12,3840 0, ,2995 Varighedsfordeling April -3,8633-3,8887 Maj -0,5851-0,6072 Juni -2,1873-2, kvartal -6,6357 0,0747-6,7104 Juli 1,9690 1,9401 August -0,6909-0,7162 September 0,8540 0, kvartal 2,1321 0,0806 2,0515 Oktober 1,8086 1,7816 November 2,5850 2,5577 December -2,4036-2, kvartal 1,9900 0,0792 1, ,8704 0,3190 9, år 14,5% 3-6 år 39,3% 6-9 år 16,3% Over 9 år 29,9% Samlet varighed ultimo 2015 var 5,49 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2015 var 5,38 år. Renteindtægter af obligationer 44,7 Kursavance på obligationer 27,1 Valutakursavance 18,9 Afkast af obligationer 90,7 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 3,1 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 87,6 Fordeling Udenlandske obligationer 983, ,6 94 Kontantbeholdning 41,3 4 56,4 5 Andre aktiver 8,0 1 8,9 1 Aktiver i alt 1.032, ,9 100 Nordea Invest Globale Obligationer 76,6% Øvrige obligationer 18,6% Kontanter 4,8% 7

8 Puljen Højrenteobligationer handelsomk. Januar 1,0795 1,0210 Februar 1,7542 1,6982 Marts 0,0924 0, kvartal 2,9261 0,1761 2,7500 Varighedsfordeling April 1,8320 1,7771 Maj -0,2289-0,2790 Juni -2,0239-2, kvartal -0,4208 0,1648-0,5856 Juli 0,0991 0,0327 August -2,2266-2,2870 September -1,9528-2, kvartal -4,0803 0,1876-4,2679 Oktober 3,3699 3,3093 November 0,4110 0,3522 December -2,0435-2, kvartal 1,7374 0,1684 1, ,1624 0,6969-0,5345 Renteindtægter af obligationer 0,0 Kursavance på obligationer 1,9 Valutakursavance 0,0 Afkast af obligationer 1,9 Handelsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 24,6 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat -22,7 Udenlandske obligationer 3.441, ,5 97 Kontantbeholdning 151,5 4 96,5 3 Andre aktiver 0,1 0 0,4 0 Aktiver i alt 3.592, , år 22,8% 3-6 år 47,0% 6-9 år 16,5% Over 9 år 13,7% Fordeling Nordea Invest Engros Global High Yield 17,9% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 34,7% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 20,1% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 4,7% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 4,3% Nordea 1 - European Financial Debt Fund 7,2% Nordea 1 Emerging Market Ccy Bond Fund 5,9% Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 2,6% Kontanter 2,6% 8

9 Puljen Danske aktier handelsomk. Januar 6,9620 6,9571 Februar 10, ,1766 Marts 5,5970 5, kvartal 22,7418 0,0230 0, ,7188 Branchefordeling April 3,8495 3,8397 Maj 4,1457 4,1385 Juni -4,0307-4, kvartal 3,9645 0,0222 0,0222 3,9423 Juli 6,1759 6,1702 August -4,9997-5,0044 September -2,6722-2, kvartal -1,4960 0,0157 0,0157-1,5117 Oktober 4,2002 4,1751 November 10, ,4670 December -2,1247-2, kvartal 12,5695 0,0914 0, , ,7798 0,1523 0, ,6275 Aktieudbytte 79,6 Kursavance på aktier 770,2 Valutakursavance 0,0 Afkast af aktier 849,8 Handelsomkostninger 3,3 Renteindtægter af kontantbeholdning 0,0 Periodens resultat 846,5 Puljen OMX Cap indeks Energi 0,0% 0,0% Materialer 4,7% 8,9% Industri 24,8% 30,7% Forbrugsgoder 6,7% 5,4% Konsumentvarer 6,4% 6,2% Sundhedspleje 19,0% 25,1% Finans 14,3% 19,1% IT 1,3% 1,7% Telekommunikation 0,0% 2,9% Forsyning 0,0% 0,0% Kontanter 22,8% 0,0% Danske aktier 2.784, ,3 76 Kontantbeholdning 68, ,3 24 Andre aktiver 0,4 0 0,0 0 Aktiver i alt 2.853, ,

10 Puljen Udenlandske aktier handels- og. opbevaringsomk. Januar 4,3860 4,3411 Februar 6,8033 6,7592 Marts 2,5124 2, kvartal 13,7017 0, ,5619 Branchefordeling April 1,3957 1,3507 Maj 1,2291 1,1889 Juni -4,8308-4, kvartal -2,2060 0,1341-2,3401 Juli 0,9159 0,8619 August -9, ,0022 September -4,2337-4, kvartal -13,2720 0, ,4195 Oktober 11, ,1542 November 4,1569 4,1107 December -3,9843-4, kvartal 11,3727 0, , ,5964 0,5530 9,0434 Aktieudbytte efter skat 115,0 Kursavance på aktier 778,9 Valutakursavance 0,0 Afkast af aktier 893,9 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger - investeringsforeninger 54,7 Renteindtægter 0,0 Periodens resultat 839,2 Puljen MSCI World Energi 2,7% 6,1% Materialer 2,3% 4,4% Industri 5,6% 10,7% Forbrugsgoder 12,0% 13,3% Konsumentvarer 5,0% 10,4% Sundhedspleje 15,2% 13,5% Finans 24,0% 20,8% IT 15,5% 14,2% Telekommunikation 6,5% 3,4% Forsyning 4,8% 3,2% Kontanter 6,4% 0,0% Fordeling Udenlandske aktier , ,4 95 Kontantbeholdning 187, ,4 4 Andre aktiver 14,4 0 36,8 1 Aktiver i alt , ,5 100 Nordea Invest Emerging Markets Aktier 4,0% Nordea Invest Internationale Aktier 49,0% Nordea Invest Absolute Return Equities II 22,8% Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity 2,8% Nordea Invest Globale UdbytteAktier 13,5% Nordea Invest Emerging Stars 3,4% Kontanter 4,5% 10

11 Puljen Alternative investeringer handelsomk. Januar 3,2746 3,1163 Februar 6,5558 6,3969 Marts 1,6727 1, kvartal 11,5031 0, ,0019 Fordeling April 0,1631 0,0016 Maj -0,5445-0, 6888 Juni -0,8304-1, kvartal -1,2118 0,4810-1,6928 Juli 2,4822 2,2959 August -0,4013-0,5590 September -0,1407-0, kvartal 1,9402 0,4973 1,4429 Oktober 0,4770 0,3098 November 1,8189 1,6591 December -2,3337-2, kvartal -0,0378 0,4809-0, ,1937 1, ,2333 Udbytte efter skat 35,0 Kursavance 201,6 Valutakursavance 0,0 Afkast 236,6 Handels- og opbevaringsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger investeringsforeninger m.m. 37,8 Renteindtægter 0,0 Periodens resultat 198,8 Nordea Invest Globale Aktier Indeks 0,5% Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund 14,3% Nordea 1 Alpha 15 4,2% Nordea Private Equity Bond ,7% Nordea Private Equity Pension I 36,0% Nordea Private Equity Pension II 35,8% Kontanter 7,5% Aktivkategorier Alternative investeringer 2.033, ,6 92 Kontantbeholdning 68, ,4 8 Andre aktiver 0,0 0 0,5 0 Aktiver i alt 2.101, ,5 100 Internationale aktier 0,5% Hedge Fonde 18,5% Unoterede aktier 73,5% Kontanter 7,5% 11

12 Generel puljeinformation Afkastet i pct. er efter handelsomkostninger, opbevaringsomkostninger og øvrige indirekte omkostninger, men før fradrag af pulje provision og pensionsafkastskat. Afkastet her i nyhedsbrevet er oplyst for en konto med samme saldo i hele perioden. Dit afkast afhænger af, hvilken saldo du har haft de enkelte dage, og hvilken procentfordeling du har haft mellem puljerne. Da afkastprocenterne svinger meget fra dag til dag, kan afkastet være forskelligt fra en konto med den samme saldo i hele perioden og til en konto, hvor saldoen ændrer sig, fx hvis der indbetales et beløb. Forvaltningen af puljerne er adskilt fra forvalt ningen af Nordeas øvrige beholdninger. Værdipapirerne i puljerne opbevares derfor i separate depoter. Se i øvrigt vilkår for Nordeas værdipapirpuljer på nordea.dk/puljer Puljen Indlån Pension Børneopsparing Januar 0,0212 0,0212 Februar 0,0192 0,0192 Marts 0,0055 0, kvartal 0,0459 0,0616 April 0,0000 0,0205 Maj 0,0000 0,0212 Juni 0,0000 0, kvartal 0,0000 0,0622 Juli 0,0000 0,0212 August 0,0000 0,0212 September 0,0000 0, kvartal 0,0000 0,0629 Oktober 0,0000 0,0212 November 0,0000 0,0205 December 0,0000 0, kvartal 0,0000 0, ,0459 0,2500 Renten på Indlånspulje til pension blev 9. marts 2015 ændret til 0 pct. Varenr. 3 * Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Historiske afkast Beholdningsoversigter Se oversigt med puljernes investeringer på nordea.dk/puljer Årligt afkast før skat i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. *Alter. Indlån Bankvalg Pension Bankvalg Børneops. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Pension Lav Middel Høj Lav Middel Høj ,5 1,3 2,1-4,3 6,7 21,5-0,1 1,4 3,0 3,4 3,9 3,0 3,5 4, ,5 1,8-3,4-1,1 2,3 0,7 1,6 ** -4,8 2,5 2,1 1,7 1,3 2,3 1,9 1, ,5 6,0 5,7 16,5-21,4-48,5-41,6-36,1 3,0-10,8-19,0-26,1-10,9-19,0-26, ,3 9,0 8,8 0,7 47,5 51,9 34,9 4,9 1,9 18,4 24,5 29,3 18,4 24,5 29, ,7 4,9 6,1 14,4 13,3 28,9 18,2 17,7 0,7 10,7 14,3 17,6 10,7 14,3 17, ,7 8,7 10,8 9,0 1,5-23,9-4,9 2,8 0,6 0,1-1,8-3,4 0,1-1,8-3, ,5 6,5 8,3 1,6 18,1 27,3 12,8 17,6 0,3 8,8 11,8 14,0 8,8 11,8 14, ,4 1,0-4,0-7,3 1,1 36,5 15,5 10,1 0,2 5,4 9,0 11,6 5,4 9,0 11, ,5 8,0 5,9 15,1 4,8 23,0 16,9 13,1 0,2 7,9 12,0 14,1 7,9 12,0 14, ) 0,4-1,3 2,4 9,6-0,5 37,6 9,0 10,2 0,0 3,2 6,6 9,0 3,2 6,6 9, ) 0,4-1,3 2,4 9,9 0,2 37,8 9,6 12,2 0,0 3,5 7,1 9,6 3,5 7,1 9,6 Gennemsnit ,3 4,5 4,2 5,1 6,1 10,7 4,1 2,6 1,1 4,6 5,7 6,1 4,6 5,7 6, ,1 4,5 4,6 5,3 4,8 17,5 9,6 10,6 0,3 5,0 7,4 8,9 5,0 7,4 8, ,1 2,5 1,4 5,3 1,8 32,2 13,8 11,1 0,2 5,5 9,2 11,5 5,5 9,2 11,5 For 2015 vises afkastprocenter 1) Netto efter omkostninger 2) Brutto før omkostninger * Puljen har ændret navn fra Unoterede aktier til Alternative investeringer pr. 1. april 2015 ** Afkast for 6 måneder. Puljen er startet 1. juli 2007 Savings & Wealth Offerings er en afdeling i Nordea Bank Danmark A/S. Dette materiale er udarbejdet af Savings & Wealth Offerings som generelt informationsmateriale til personlig orientering for de kunder, som Nordea Bank Danmark A/S har udleveret materialet til. Materialet skal ikke opfattes som opfordring til indgåelse af bestemte opsparings-, pensions- eller forsikringsaftaler med Nordea eller som tilbud om køb og salg af bestemte værdipapirer. Informationer om værdipapir puljerne er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. og Vilkår for værdipapirpuljer i Nordea Bank Danmark A/S, Juli Øvrige informationer er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Savings & Wealth Offerings garanterer ikke for, at oplysninger er nøjagtige eller komplette. Materialet er gen nem gået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Savings & Wealth Offerings påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Nordea Bank Danmark A/S og/eller andre selskaber i Nordea-gruppen kan være involveret i bankaktiviteter for virksom heder eller i handel med værdipapirer, der er omtalt i materialet. Investering i værdipapirpuljerne og i individuelle værdipapirer er forbundet med risiko for tab, idet afkastet af de investerede værdipapirer afhænger af udsving på værdipapirmarkederne. Historiske afkast i puljerne kan ikke bruges til at danne forventnin ger om frem tidige afkast. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele deraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Udgiver: Nordea Bank Danmark A/S Ansvarshavende: Anne Buchardt Savings & Wealth Offerings Christiansbro, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C Tlf

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Surt kvartal på de finansielle markeder

Surt kvartal på de finansielle markeder Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2015 Globale vækstbekymringer i fokus Negativ aktiemarkedsstemning i 3. kvartal Surt kvartal på de finansielle markeder Hvor 1. halvår var præget

Læs mere

Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår

Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2014 Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår Trods store udsving i årets løb endte aktiepuljerne med flotte afkast, mens obli gationspuljerne

Læs mere

Positive overraskelser for de risikovillige

Positive overraskelser for de risikovillige Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2013 Positive overraskelser for de risikovillige 3. kvartal blev et overraskende positivt kvartal for de mere risikobehæftede aktiver. Således kunne

Læs mere

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2014 Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Trods usikkerhed på de finansielle markeder, især skabt af udviklingen omkring Ukraine

Læs mere

Centralbank talte aktier ned i juni

Centralbank talte aktier ned i juni Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2013 Centralbank talte aktier ned i juni Den amerikanske centralbank skabte i juni en sur stemning, da den gjorde klart, at den snart ser en ende på

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Nyhedsbrev. Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg. Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015

Nyhedsbrev. Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg. Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015 Trods udfordringer blev 2014 endnu et godt investeringsår De finansielle markeder var trods store udsving i specielt 4. kvartal generelt præget

Læs mere

Positive afkast til aktier

Positive afkast til aktier Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2016 Positive afkast til aktier Stigninger for aktier og højrenteobligationer i 3. kvartal Pæne afkast i Bankvalg 3. kvartal blev indledt med pæne

Læs mere

Positiv markedsstemning igen i 3. kvartal

Positiv markedsstemning igen i 3. kvartal Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2014 Få Nyhedsbrevet i din Netbank Et flertal af vores kunder foretrækker at modtage meddelelser fra os elektronisk, og derfor gør vi det nu muligt

Læs mere

God start på året for aktiepuljerne

God start på året for aktiepuljerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2013 God start på året for aktiepuljerne Udviklingen i 1. kvartal kom især de mere risikofyldte aktivklasser til gode, og med et afkast på 11,8 pct.

Læs mere

Nyhedsbrev. Slutspurt sikrede flotte aktieafkast

Nyhedsbrev. Slutspurt sikrede flotte aktieafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2017 Aktieoptur, stigende renter og en styrket dollar i 4. kvartal 2016 var et godt investeringsår Stærke afkast i Bankvalg Slutspurt sikrede flotte

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Nyhedsbrev. Stærk start på året. Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg

Nyhedsbrev. Stærk start på året. Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2017 Stærk start på året for aktier og højrenteobligationer Positive afkast i alle puljer Pæne afkast i Bankvalg Stærk start på året De finansielle

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Politik dominerede markederne i 1. halvår

Politik dominerede markederne i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2016 Politik dominerede markederne i 1. halvår Begivenhedsrigt 1. halvår for investorerne 2. kvartal begyndte positivt, hvor april og maj bød på pæne

Læs mere

Positiv markedsstemning prægede 1. halvår

Positiv markedsstemning prægede 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2014 Få Nyhedsbrevet i din Netbank Et flertal af vores kunder foretrækker at modtage meddelelser fra os elektronisk, og derfor gør vi det nu muligt

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST

AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST AFK AST 2014 1 I 2014 AKTUEL INFORMATION OM PULJEINVEST 17491 2015.01 Udgiver Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 33 44 00 00 www.danskebank.dk Redaktion Ansvarshavende: Martin Kjærsgaard

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere