Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Notat JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der meget lidt fokus på sygefraværet blandt gravide og viden om omfanget af gravides sygefravær er også begrænset. FTF har derfor undersøgt omfanget af graviditetsbetinget fravær for gravide, der har født i perioden 2002 til 2004 og som er berettiget til sygedagpenge. I undersøgelsen fordeles omfanget af det graviditetsbetingede fravær på alder og tilhørsforhold til sociogruppe, sektor og branche. Undersøgelsen er baseret på udtræk i Danmarks Statistiks sygedagpengeregister. Så vidt det er FTF bekendt, er det første gang, at det samlede omfang af graviditetsbetinget fravær afdækkes. Se metodeafsnittet sidst i notatet, der redegør for den anvendte metode, herunder usikkerhed. FTF-undersøgelsen viser, at 65 pct. af de gravide bliver sygemeldt i løbet af graviditeten, og at de sygemeldte gravide gennemsnitligt er fraværende i 46 dage ud over den 4 ugers orlovsperiode før fødsel. Det svarer til, at ca fuldtidspersoner hvert år er fraværende fra arbejdsmarkedet pga. graviditetsbetinget fravær. FTF-undersøgelsen viser også, at der er en sammenhæng mellem omfanget af det graviditetsbetingede fravær og de gravides alder og de gravides tilhørsforhold til sociogruppe, sektor og branche. Undersøgelsen viser, at Det højeste gennemsnitlige graviditetsbetingede fravær på 58 dage har unge gravide mellem år. Det næsthøjeste fravær på 48 dage har gravide på 40 år og derover. Der er en klar sammenhæng mellem de gravides tilhørsforhold til en sociogruppe og størrelsen af graviditetsbetinget fravær, idet fraværet er størst for lønmodtagere på grundniveau og lavest for lønmodtagere på højt niveau og topledere. Det graviditetsbetingede fravær er størst i kommunerne med et gennemsnitligt fravær på 50 dage. Det laveste graviditetsbetingede fravær på 32 dage findes i den statslige sektor. Sygefraværet i den private og i den amtslige sektor udgør i gennemsnit hhv. 44 og 46 dage.

2 2 For 5 udvalgte FTF-brancher er fraværet højeste på sociale institutioner og i sundhedsvæsenet. Det overordnede billede Gravide kan være på graviditetsorlov med sygedagpenge og således fraværende fra arbejdsmarkedet før fødsel af 3 årsager. For det første har gravide ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel. For det andet kan gravide, der i forbindelse med graviditeten blive syge med en graviditetsbetinget sygdom og efter en lægeordineret sygemelding, være på graviditetsorlov. For det tredje kan gravide være på graviditetsorlov, hvis de er beskæftiget på et område, hvor arbejdets karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten. I perioden 2002 til 2004 var der samlet set ca kvinder på graviditetsorlov. Det svarer til ca gravide pr. år. I den betragtede 3-årsperiode 1. Alle gravide på graviditetsorlov var i gennemsnit fraværende i ca. 55 dage inden fødslen, jf. tabel 2 2. Det betyder, at gravide, der har født i perioden 2002 til 2004, i gennemsnit var fraværende i næsten 2 måneder før forventet fødsel. Et fravær, der både dækker graviditetsbetinget fravær (sygdomsperiode) og 4 ugers-orloven før fødsel (orlovsperiode). Tabel 1. Gravide fordelt efter fraværstidspunkt i graviditen, Antal Pct.andele I alt Note: Gravide fordelt efter det tidspunkt i graviditeten, hvor de modtager dagepenge fra, målt ud fra barnets fødselsdato Gravide Det er imidlertid det graviditetsbetingede fravær (2. og 3. årsag) der har interesse i denne undersøgelse. I undersøgelsen ses således bort fra gravide, der alene er fraværende i orlovsperioden, da de ikke er fraværende pga. graviditetsbetinget sygdom, men de er 1 I perioden blev der årligt født ca børn. Forskellen mellem antallet af kvinder, der har født og antallet af gravide, der har været på graviditetsorlov hænger sammen med, at ikke alle gravide er berettiget til dagpenge i forbindelse med graviditet. Det er typisk gravide uden for arbejdsstyrken, der ikke har ret til dagpenge. Undersøgelsen afdækker således alene det graviditetsbetingede fravær for gravide, der har ret til dagpenge. Set i lyset af, at undersøgelsen er rettet mod at undersøge omfanget af det graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet, er det relevant at udelukke gravide uden for arbejdsstyrken. I undersøgelsen er udelukket ca gravide, der er berettiget til dagpenge. Det skyldes, at det ikke har været muligt at matche mor og barn på en sikker måde, jf. metodeafsnit. 2 Nogle lønmodtagere (bl.a. i den offentlige sektor) kan i henhold til overenskomst gå på orlov tidligere end 4 uger før forventet fødsel. Der er imidlertid ikke knyttet dagpengeret til dette overenskomstbaserede fravær og derfor indgår fraværet ikke i opgørelsen.

3 3 fraværende pga. barselslovgivning, der sikre gravide ret til 4 ugers fravær før forventet fødsel. (se metodeafsnit). Det drejer sig om 35 pct. af de gravide kvinder. Det svarer til ca gravide i den betragtede 3-årsperiode eller knap årligt, der alene var fraværende i orlovsperioden, jf. tabel 1. Tabel 2. Gennemsnitlig antal fraværsdage for gravide, Antal gennemsnitlige fraværsdage Alle gravide Sygdoms- og orlovsperiode 55 Sygemeldte gravide, Sygdoms- og orlovsperiode 73 Sygdomsperiode 45 De resterende 65 pct. af de gravide har graviditetsorlov i en længere periode end 4 uger og har således et graviditetsbetinget fravær (se metodeafsnit). Det drejer sig om ca gravide set over den betragtede 3-årige periode eller knap gravide årligt, jf. tabel 1. Gravide med et graviditetsbetinget fravær er i gennemsnit fraværende i 45 dage. Det svarer til 1½ måneds fravær ud over de 4 ugers graviditetsorlov før fødsel, jf. tabel 2. Det svarer til, at ca fuldtidspersoner hvert år er fraværende fra arbejdsmarkedet som følge af graviditetsbetinget fravær. De offentlige udgifter til sygedagpenge til gravide med graviditetsbetinget fravær beløber sig til ca. 620 mio. kr. årligt. Hertil kommer de arbejdspladsrelaterede omkostninger, bl.a. i form af vikarlønninger, oplæringsomkostninger mm. Antallet af kvinder, der sygemeldes, stiger i løbet af graviditetsperioden, jf. tabel 2a. De fleste af de sygemeldte gravide, svarende til 57 pct., bliver sygemeldt i 8. og er således højst sygemeldt i en måned ud over de 4 uger inden fødsel. I løbet af 4. til 7 bliver godt af de gravide kvinder sygemeldt. Det svarer til 37 pct. af de sygemeldte gravide. Knap gravide, svarende til 7 pct. bliver sygemeldt i 1. til 3.. Tabel 2a. Sygemeldte gravide fordelt på fraværstidspunkt Sygemeldte gravide Antal Pct.andele I alt Note: Gravide fordelt efter det tidspunkt i graviditeten, hvor de modtager dagepenge fra, målt ud fra barnets fødselsdato

4 4 Alder Der viser sig et interessant billede, når de gravides fravær fordeles efter alder. Det er de helt unge mellem år, der har det største graviditetsbetingede sygefravær. Herefter falder fraværet med alderen indtil de gravide når slutningen af 30 erne. For gravide på 40 år og derover er omfanget af det graviditetsbetingede fravær igen voksende, jf. tabel 3. De sygemeldte gravide mellem år er i gennemsnit fraværende i 58 dage eller næsten 2 måneder ud over de 4 ugers graviditetsorlov før fødsel. De unge mellem år udgør 8 pct. af alle sygemeldte gravide i den betragtede periode. Tabel 3. Gennemsnitlig antal graviditetsbetingede fraværsdage fordelt på alder, Fravær for gravide med graviditetbetinget fravær excl. 4 ugers orlovsperiode ---- Gns. antal dage år år år år år eller derover 48 I alt 45 Det laveste fravær har gravide mellem år, skarp forfulgt af fraværet for de årige. For disse to aldersgrupper er det gennemsnitlige sygefravær omkring 43 dage. Det graviditetsbetingede fravær for de årige er således lavere end sygefraværet for både de årige og de helt unge under 25 år. De gravide på 40 år eller derover har det næsthøjeste sygefravær på gennemsnitlig 48 dage fraværsdage. De +40-årige udgør 2 pct. af samtlige sygemeldte gravide. Forskellen i omfanget af sygefravær mellem aldersgrupperne kan bl.a. hænge sammen med forskelle i belastninger, som aldersgrupperne oplever i deres beskæftigelse. Det kan også skyldes, at selve graviditeten kan belaste de enkelte aldersgrupper i mere eller mindre grad. Det høje sygefravær for de årige og de +40-årige afspejler, at disse to aldersgrupper bliver syge tidligere i graviditeten end de øvrige aldersgrupper, jf. tabel 4.

5 5 Tabel 4. Sygemeldte gravide fordelt på fraværstidspunkt og alder, I alt Antal sygemeldte gravide ---- Pct. fordeling Antal år år år år år og derover I alt Udover forskelle i omfanget af det graviditetsbetingede fravær mellem aldersgrupperne er det ikke samme andel af gravide i de enkelte aldersgrupperne, der bliver sygemeldt i løbet af graviditeten. Andelen af sygemeldte blandt de gravide falder med alderen, jf. tabel 5. Blandt de årige bliver næsten 70 pct. af de gravide sygemeldt. For de +40-årige er andelen af sygemeldte 62 pct. De helt unge har således både det højeste sygefravær og den største andel af gravide med graviditetsbetinget fravær. De +40-årige har det næsthøjeste sygefravær, men den laveste andel af gravide, der bliver sygemeldt. Tabel 5. Gravide fordelt på fraværstidspunkt fordelt på alder, år år år år år og derover I alt Pct. fordeling ---- Sociogrupper Der er en klar sammenhæng mellem de gravides tilhørsforhold til en sociogruppe og størrelsen af graviditetsbetinget fravær, idet fraværet stiger med faldende sociogruppe. Det største fravær findes for lønmodtagere på grundniveau, hvor det graviditetsbetingede fravær gennemsnitlig er 53 dage ud over de 4 ugers fravær før fødsel, jf. tabel 6. Lønmodtagere på grundniveau udgør 44 pct. af samtlige sygemeldte gravide. I alt

6 6 Tabel 6. Gennemsnitlig antal graviditetsbetingede fraværsdage fordelt på sociogruppe, Fravær for gravide med graviditetbetinget fravær excl. 4 ugers orlovsperiode ---- Gns. antal dage ---- Topledere og lønmodtagere på højeste niveau 27 Lønmodtagere på mellemste niveau 41 Lønmodtagere på grundniveau 53 Selvstændige 47 I alt 1) 45 1) Incl. gravide uden beskæftigelse og uoplyst Sygemeldte gravide, der er i beskæftigelse som topleder eller er lønmodtager på højeste niveau, har klart det mindste graviditetsbetingede fravær. For denne gruppe lønmodtagere er det graviditetsbetingede fravær gennemsnitlig 27 dage ud over de 4 uger før fødsel. Det graviditetsbetingede fravær blandt lønmodtagere på grundniveauer er således dobbelt så højt som blandt lønmodtagere på højeste niveau og topledere. Lønmodtagere på grundniveau bliver i højere grad sygemeldt langt tidligere i graviditeten end topledere og lønmodtagere på højt niveau. 8 pct. af de sygemeldte lønmodtagere på grundniveau bliver således sygemeldt i 1.-3., mens det for lønmodtagere på højt niveau og topledere kun drejer sig 2 pct. af de sygemeldte, jf. tabel 7. Topledere og lønmodtagere på højt niveau bliver i højere grad sygemeldt sidst i graviditetsperioden, idet ca. 75 pct. af gruppen først bliver sygemeldt i 8.. Tabel 7. Sygemeldte gravide fordelt på fraværstidspunkt og sociogruppe, I alt Antal sygemeldte gravide ---- Pct. fordeling Antal -- Topledere, lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemste niveau Lønmodtagere på grundniveau Selvstændige I alt 1) ) Incl. gravide uden beskæftigelse og uoplyst Det graviditetsbetingede fravær for lønmodtagere på mellemniveau udgør gennemsnitlig 41 dage og ligger midt imellem fraværet for hhv. lønmodtagere på grundniveau og lønmodtagere på højt niveau og topledere.

7 7 Selvstændige med et graviditetsbetinget fravær på 47 dage. Det svarer stort set til gennemsnitlige antal fraværsdage for samtlige sygemeldte gravide. Ud over at der en sammenhæng mellem sociogruppe og varigheden af sygefravær for de sygemeldte, er der også en sammenhæng mellem sociogruppe og andelen af gravide, der bliver sygemeldt. Tabel 8. Gravide fordelt på fraværstidspunkt fordelt på sociogruppe, Pct. fordeling ---- Topledere og lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemste niveau Lønmodtagere på grundniveau Selvstændige I alt 1) ) Incl. gravide uden beskæftigelse og uoplyst Andelen, der bliver sygemeldt, er voksende, når niveauet for sociogruppen falder. Blandt gravide lønmodtagere på grundniveau bliver 69 pct. af de gravide sygemeldt. Blandt topledere og lønmodtagere på højt niveau sygemeldes 60 pct. af de gravide, jf. tabel 8. Forskellen i graviditetsbetinget fravær mellem sociogrupper kan hænge sammen med, at sociogrupperne ikke har ens funktioner på arbejdsmarkedet og således udsættes for forskellige belastninger i arbejdet. Sektor Der er forskel i omfanget af det graviditetsbetingede fravær mellem de enkelte sektorer. Det gælder både hvad angår længden af de gravides gennemsnitlige fravær og andelen af gravide, der bliver sygemeldt. Det graviditetsbetingede fravær er størst i kommunerne, hvor sygemeldte gravide i gennemsnit er fraværende i 50 dage ud over de 4 sidste uger før fødsel. Det laveste graviditetsbetingede fravær på gennemsnitlig 32 dage findes i den statslige sektor. Sygefraværet i den private og i den amtslige sektor er hhv. 44 og 46 og svarer således til det gennemsnitlige fravær for samtlige sygemeldte gravide, jf. tabel 9. Forskellen i det gennemsnitlige fravær mellem sektorerne afspejler, at ansatte i de enkelte sektorer bliver sygemeldt på forskellige tidspunkter i løbet af graviditeten. Der er især forskel mellem den statslige sektor og de øvrige sektorer. I alt

8 8 Tabel 9. Gennemsnitlig antal graviditetsbetingede fraværsdage fordelt på sektor, Fravær for gravide med graviditetbetinget fravær excl. 4 ugers orlovsperiode ---- Gns. antal dage ---- Stat 32 Privat 44 Amt 46 Kommune 50 I alt 1) 45 1) Incl. Offentlige selskaber Note: I nogle sektorer, bl.a. i den offentlige sektor, har gravide ifølge indgående overenskomster mulighed for at være på orlov i op til 8 uger før fødsel i stedet for de 4 uger, der gælder i henhold til lovgivningen. Hvis gravide, der er ansat under de nævnte overenskomster, får en graviditetsbetinget sygdom i sin overenskomstbaserede orlovsperiode og ikke modtager sygedagpenge i den forbindelse, vil dette graviditetsbetingede fravær ikke fremgå af opgørelsen. Det hænger sammen med, at kun fravær, hvor der er knyttet udbetaling af sygedagpenge, bliver registeret. Derfor kan det graviditetsbetingede fravær på disse områder være undervurderet. I staten sygemeldes de gravide forholdsvist sent i graviditetsforløbet sammenlignet med de øvrige sektorer og især sammenholdt med gravide, der er ansat i kommunerne. Over 70 pct. af de sygemeldte i staten bliver sygemeldt i 8., mens det i de øvrige sektorer drejer sig omkring 55 pct. af de sygemeldte. Tabel 10. Sygemeldte gravide fordelt på fraværstidspunkt og sektor, I alt Antal sygemeldte gravide ---- Pct. fordeling Antal -- Stat Privat Amt Kommune I alt 1) ) Incl. offentlige selskaber I kommunerne er næsten 8 pct. af de sygemeldte gravide fraværende allerede fra Det er dobbelt så mange som i staten. I den amtslige og den private sektor bliver 6 pct. syge i løbet af de første 3 måneder af graviditeten. Forskellen i sygemeldingstidspunkt mellem sektorerne kan skyldes, at der er forskelle i arbejdets karakter mellem de enkelte sektorer.

9 9 Der er også forskel mellem sektorerne, når det drejer sig om hvor mange gravide, der bliver sygemeldt. Igen klarer den statslige sektor sig bedst. I staten bliver 62 pct. af de gravide sygemeldt, mens knap 70 pct. bliver sygemeldt i den kommunale og amtslige sektor. I den private sektor bliver 65 pct. af gravide sygemeldt i løbet af graviditeten. Tabel 11. Gravide fordelt på fraværstidspunkt fordelt på sektor, Pct. fordeling ---- Stat Privat Amt Kommune I alt 1) ) Incl. offentlige selskaber Sektor og alder Det generelle mønster med et højt graviditetsbetinget sygefravær for de helt unge og et faldende sygefravær for de efterfølgende aldersgrupper indtil sygefraværet igen stiger for gravide i begyndelsen af 40 erne gør sig i store træk også gældende i sektorerne, jf. tabel 12. Tabel 12. Gennemsnitligt graviditetsbetinget sygefravær for sygemeldte gravide fordelt på sektor og alder, I alt Stat Privat Amt Kommune I alt 1) år år år år år eller derover I alt ): Incl. offentlige selskaber. Se endvidere note til tabel Gns. antal dage ---- Der er imidlertid forskel mellem sektorerne, om det er de helt unge eller de +40-årige, der har det højeste sygefravær. I den kommunale og private sektor er det de helt unge, der har det højeste gennemsnitlige fravær. I den statslige og amtslige sektor er sygefraværet højest for de +40-årige (lodret sammenligning). Der er også forskel på, hvor meget alder betyder for omfanget af fravær i de enkelte sektorer. Forskellen på størrelsen af fraværet mellem de enkelte aldersgrupper er mindst i amterne hvilket indicerer, at alder (eller forhold på arbejdspladsen, der er knyttet til alder) har en forholdsvis lille betydning for fraværets størrelse i den amtslige sektor.

10 10 Derimod er der særligt i den private sektor markant forskel på de åriges fravær og de øvrige aldersgruppers fravær. En sammenligning af det graviditetsbetingede fravær på tværs af sektorer inden for de enkelte aldersgrupper viser, at det generelle billede af størrelsesforholdet af sygefravær mellem sektorerne stort set også er gældende inden for de enkelte aldersgrupper. F.eks. er fraværet mindst for alle aldersgrupper i den statslige sektor og højst for de fleste aldersgrupper i kommunerne (vandret sammenligning). Der er dog nogle få undtagelser fra det generelle billede. Det drejer sig primært om, at sygefraværet for de årige i den private sektor er større end fraværet for den tilsvarende aldersgruppe i amterne og af samme størrelse som i den kommunale sektor. Sektor og sociogruppe Det gælder generelt, at det graviditetsbetingede fravær er faldende, når de gravides sociostatus er voksende. Dette mønster genfindes inden for alle sektorer (lodret sammenligning). Det er i den statslige sektor, at der er mindst forskel på omfanget af det graviditetsbetingede fravær mellem de enkelte sociogrupper, mens forskellen er størst i kommunerne, efterfulgt af den private og amtslige sektor. Det tyder på, at sociogrupper har mindre betydningen for fraværets størrelse i staten end i den kommunale, private og amtslige sektor. Det er uvist, hvorfor der er forskel på betydningen af sociogrupper mellem sektorer. En mulig årsag er, at der inden for hver sektor kan være mere eller mindre forskel på arbejdsbelastninger mellem sociogrupper. sektor og sociogruppe, Stat Privat Amt Kommune I alt 2) Topledere og lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemste niveau Lønmodtagere på grundniveau Selvstændige I alt 1) ) Incl. gravide uden beskæftigelse og uoplyst 2) Incl. offentlige selskaber Se endvidere note til tabel Gns. antal dage ---- En sammenligning af det graviditetsbetingede fravær på tværs af sektorer inden for de enkelte sociogrupper bryder delvist det generelle billede af størrelsesforholdet af fraværet mellem sektorer (vandret sammenligning). Der er f.eks. ikke forskel på fraværets størrelse i den private og statslige sektor for lønmodtagere på mellemste og højeste niveau samt for topledere. Forskellen i fraværets størrelse i de 2 sektorer genfindes kun for lønmodtagere på grundniveau.

11 11 Derudover ses, at selvom fraværet for lønmodtagere på højeste niveau og topledere i den amtslige og kommunale sektor er højere end i den statslige og private sektor, er fraværet for sociogruppen i kommunerne kun gennemsnitligt 6 dage højere end i staten. Det skal sammenlignes med, at forskellen i det graviditetsbetingede fravær for samtlige ansatte i de to sektorer er 18 dage. Desuden ses, at for lønmodtagere på mellemniveau findes det højeste fravær i den amtslige sektor. Det gælder dog fortsat, at det graviditetsbetingede fravær inden for alle sociogrupper er større i den kommunale og amtslige sektor end i staten. Branche Omfanget af det graviditetsbetingede fravær i 5 udvalgte brancher er undersøgt. Det drejer sig om fraværet i brancherne finans- og forsikring, offentlig administration, undervisning, sundhedsvæsen og sociale institutioner 3. I de nævnte brancher er hovedparten af FTF-medlemmerne beskæftiget. Antallet af sygemeldte i de 5 brancher udgør ca , hvilket svarer til 43 pct. af samtlige sygemeldte gravide 4. Med et gennemsnitligt graviditetsbetinget fravær på 53 dage er det graviditetsbetingede fravær størst på sociale institutioner sammenlignet med de 4 øvrige udvalgte brancher. Herefter følger sundhedsvæsenet med et gennemsnitligt fravær på 44 dage. I finans- og forsikrings- og undervisningsbranchen samt i den offentlige administration udgør det graviditetsbetingede fravær i gennemsnit mellem 32 og 34 dage, jf. tabel Omfatter dag- og døgninstitutioner. 4 Andelen af sygemeldte gravide i de 5 brancher svarer til andelen af gravide i de 5 brancher. Der er således hverken tale om over- eller underrepræsentation af graviditetsbetingede sygdomme i de 5 brancher sammenholdt med samtlige brancher.

12 12 Tabel 14. Gennemsnitlig antal graviditetsbetingede fraværsdage fordelt på udvalgte branche, Fravær for gravide med graviditetbetinget fravær excl. 4 ugers orlovsperiode ---- Gns. antal dage ---- Offentlig administration 32 Finans og forsikring 34 Undervisning 34 Sundhedsvæsen 44 Sociale institutioner 56 I alt 45 Note: I nogle sektorer, bl.a. i den offentlige sektor, har gravide ifølge indgående overenskomster mulighed for at være på orlov i op til 8 uger før fødsel i stedet for de 4 uger, der gælder i henhold til lovgivningen. Hvis gravide, der er ansat under de nævnte overenskomster, får en graviditetsbetinget sygdom i sin overenskomstbaserede orlovsperiode og ikke modtager sygedagpenge i den forbindelse, vil dette graviditetsbetingede fravær ikke fremgå af opgørelsen. Det hænger sammen med, at kun fravær, hvor der er knyttet udbetaling af sygedagpenge, bliver registeret. Derfor kan det graviditetsbetingede fravær på disse områder være undervurderet. Det høje gennemsnitlige fravær i sociale institutioner og til dels sundhedsvæsenet afspejler, at de gravide bliver syge tidligere i graviditetsforløbet end i de tre øvrige udvalgte brancher. Det gælder særligt i forhold til offentlig administration og undervisningsbranchen, hvor 70 pct. af de sygemeldte er fraværende fra 8. og 3-4 pct. er fraværende fra Det er i modsætning til det sociale område, hvor knap 50 pct. sygemeldes sidst i graviditeten og 9 pct. sygemeldes i starten af graviditeten, jf. tabel 15. Tabel 15. Sygemeldte gravide fordelt på fraværstidspunkt og udvalgte brancher, I alt Antal sygemeldte gravide ---- Pct. fordeling Antal -- Offentlig administration Finans og forsikring Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner I alt Forskellen mellem brancher giver sig også udslag i, hvor stor en andel af de gravide, der har graviditetsbetinget fravær. Det er blandt ansatte på sundhedsområdet og især i de sociale institutioner, at flest gravide bliver sygemeldt, idet omkring 70 pct. af de ansatte bliver sygemeldt i løbet af graviditeten. I den offentlige administration og på undervisningsområdet drejer det sig om godt 60 pct., jf. tabel 16.

13 13 Tabel 16. Gravide fordelt på fraværstidspunkt fordelt på branche, Pct. fordeling ---- Offentlig administration Finans og forsikring Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner I alt Branche og alder Den generelle fordeling af graviditetsbetinget fravær på aldersgrupper er også gældende i de 5 brancher. Der er imidlertid mindre forskel på størrelsen af fraværet mellem aldersgrupperne i de 5 brancher, end der gælder generelt. Det gælder især på de sociale institutioner og i sundhedsvæsenet. I sundhedsvæsenet er der kun er 3 dages forskel på fraværet mellem aldersgrupperne (lodret sammenligning). Det tyder på, at alder har mindre betydning for sygefraværets størrelse i de 5 udvalgte brancher, end det er tilfældet for samtlige brancher. En sammenligning af det graviditetsbetingede fravær på tværs af brancher inden for hver aldersgruppe viser, at det generelle billede af størrelsesforholdet af sygefravær mellem de 5 brancher stort set også er gældende inden for hver aldersgruppe (vandret sammenligning). Tabel 17. Gennemsnitligt graviditetsbetinget sygefravær for sygemeldte gravide fordelt på branche og alder, Offentlig administration Finansiering og forsikring I alt Undervisning Sund-hedsvæsen Sociale institution er år år år år år eller over I alt Se endvidere note i tabel Gns. antal dage ---- Det gælder f.eks. for alle aldersgrupper, at fraværet er højst for personer beskæftiget på social- og sundhedsområdet, mens fraværet er lavest i de 3 øvrige brancher uanset alder. Alle brancher

14 14 Branche og sociogruppe Den tidligere viste klare sammenhæng mellem omfanget af fravær og tilhørsforhold til sociogruppe gør sig stort set også gældende indenfor de udvalgte brancher. I de 5 brancher stiger omfanget af graviditetsbetinget sygefravær, jo lavere sociogruppe de ansatte tilhører (lodret sammenligning). Der er dog forskel på betydningen af sociogrupper for størrelsen af fraværet mellem brancherne. Det ses bl.a. inden for finansierings- og forsikringsbranchen, hvor forskellen i graviditetsbetinget fravær mellem de forskellige niveauer af lønmodtagere er forholdsvis lille. Det ses også på sundhedsområdet, hvor der ikke er forskel på fraværets størrelse mellem lønmodtagere på hhv. grundog mellemniveau. Et yderligere eksempel er på sociale institutioner, hvor forskellen i fraværets størrelse er forholdsvis lille mellem lønmodtagere på hhv. højt og mellemniveau. sektor og alder, Offentlig administration Finansiering og forsikring Undervisning Sund-hedsvæsen Sociale institution er Alle brancher Topledere og lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemste niveau Lønmodtagere på grundniveau Selvstændige I alt Se endvidere note i tabel Gns. antal dage ---- Det er uvist, hvorfor der er forskel på betydningen af sociogrupper mellem brancher. En mulig årsag er, at der inden for hver branche kan være mere eller mindre forskel på arbejdsbelastninger mellem sociogrupperne. En sammenligning af det graviditetsbetingede sygefravær på tværs af brancher inden for de enkelte sociogrupper viser, at uanset sociogruppe er det graviditetsbetingede fravær størst på de sociale institutioner efterfulgt at sundhedsvæsenet (undtaget dog lønmodtagere på grundniveau). Og uanset sociogruppe er fraværet mindst inden for offentlig administration og finansiering. Det svarer således til det generelle branche-billede, jf. tabel 14 (vandret sammenligning). Undtagelsen fra det generelle billede er undervisningsområdet, hvor fraværets størrelse i de enkelte sociogrupper i højere grad svarer til fraværet i sundhedsvæsenet end til finansbranchen og offentlig administration. Metodebeskrivelse Undersøgelsen afdækker det gennemsnitlige antal fraværsdage før fødsel for gravide, der har født i perioden 2002 til 2004 og som er berettiget til og som har modtaget sygedagpenge i forbindelse med graviditetsbetinget fravær. Undersøgelsen omfatter således ikke fraværet for alle gravide, da ikke alle gravide er berettiget til sygedagpenge. Det gælder typisk for gravide uden for arbejdsstyrken.

15 15 Undersøgelsen er baseret på udtræk i Danmarks Statistiks sygedagpengeregister. Fravær før fødsel benævnes graviditetsorlov. Det gennemsnitlige antal fraværsdage opdeles på de gravides alder ved barnets fødsel, og de gravides tilhørsforhold til sociogruppe, sektor og branche. Udgangspunktet for beregning af længden af fravær før fødsel er barnets fødselsdag. Antallet af fraværsdage før fødsel optælles bagud fra barnets fødselsdato. Fravær på mere end 266 dage indgår ikke i opgørelsen. De 266 dage svarer til længden af en graviditet fra undfangelsen til fødselstidspunktet. For ca kvinder i 3-årsperioden har det ikke været muligt at matche mor og barn på en sikker måde, hvilket betyder, at barnets fødselsdato ikke kendes. Disse kvinder er udeladt af opgørelsen. Gravide kan være på graviditetsorlov af 3 årsager. For det første har gravide ret til at gå på orlov med dagpenge 4 uger før forventet fødsel. For det andet kan gravide være på graviditetsorlov, hvis gravide efter lægelige vurdering har en graviditetsbetinget lidelse, der medføre risiko for den gravides helbred eller for fosteret. For det tredje kan gravide være på graviditetsorlov, hvis de er beskæftiget på et område, hvor arbejdets karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten og hvor arbejdsgiveren ikke har tilbudt anden passende beskæftigelse. Det er fravær som følge af enten graviditetsbetinget sygdom eller arbejdets karakter (2. og 3. årsag) der har interesse i denne undersøgelse. I undersøgelsen kaldes disse typer fravær for graviditetsbetinget fravær og de gravide, der har graviditetsbetinget sygefravær, er sygemeldte. I sygedagpengeregisteret er det desværre ikke muligt eksakt at adskille det graviditetsbetingede og det orlovsbetingede fravær. De to former for fravær adskilles derfor i undersøgelse ved at betragte fravær i op til 4 uger før fødsel som værende retsbaseret orlov og fravær udover 4 uger før fødsel som værende graviditetsbetinget fravær. Det betyder, at opgørelsen er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerheden bunder i, at nogle gravide er på retsbaseret orlov i hhv. en kortere eller længere periode end 4 uger., bl.a. fordi det forventede fødselstidspunkt ikke altid svarer til det faktiske. Det kan der ikke tages højde for i undersøgelse, da det forventede fødselstidspunkt ikke kendes. Derfor er det faktiske fødselstidspunkt anvendt som en indikator for det forventede fødselstidspunktet.

16 16 For sygemeldte gravide, der føder efter det forventet fødselstidspunktet, vil der være en overvurdering af det graviditetsbetingede fravær, mens for sygemeldte gravide, der føder før den forventede termin, vil der være en undervurdering af det graviditetsbetingede fravær. Da der en større andel gravide, der føder før forventet termin end gravide, der føder efter den forventede termin 5 undervurderer undersøgelsen det graviditetsbetingede fravær. I nogle sektorer, bl.a. i den offentlige sektor, har gravide ifølge indgående overenskomster mulighed for at være på orlov i op til 8 uger før fødsel i stedet for de 4 uger, der gælder i henhold til lovgivningen. Hvis gravide, der er ansat under de nævnte overenskomster, får en graviditetsbetinget sygdom i sin overenskomstbaserede orlovsperiode og ikke modtager sygedagpenge i den forbindelse, vil dette graviditetsbetingede fravær ikke fremgå af opgørelsen. Det hænger sammen med, at kun fravær, hvor der er knyttet udbetaling af sygedagpenge, bliver registeret. Derfor kan det graviditetsbetingede fravær på disse områder være undervurderet. Almindeligt sygefravær, som ikke har relation til graviditeten, er ikke en del af opgørelsen. FTF s politik om graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet FTF-undersøgelsen viser, at det graviditetsbetingede fravær er højt. På trods heraf har virksomhederne tilsyneladende meget lidt fokus på fraværet blandt gravide. FTF mener derfor, at: forebyggelse af graviditetsbetinget fravær skal indgår som et element i den lovpligtige arbejdspladsvurdering, som virksomhederne skal gennemføre hvert andet år, arbejdspladserne bør fastlægge en graviditetspolitik, der indeholder forebyggende hensyn til den gravide og arbejdsgiverne bør forpligtiges til at tilbyde individuelle graviditetssamtaler med den gravide, hvor det bl.a. aftales, hvordan den gravides arbejde kan tilrettelægges i graviditetsperioden. Samtalen skal afholdes, når arbejdsgiveren får kendskab til graviditeten evt. suppleret med opfølgningssamtaler senere i graviditeten. 5 Kilde: Sundhedsstyrelsen

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet { CREAT- EDATE \@ 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse 09-0379 - 03.07.2009 Kontakt: mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fleksjob og ledighedsydelse En ny FTF-undersøgelse viser, at den procentvise største stigning i antallet fleksjobbere er sket blandt fleksjobbere

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM FAVRSKOV... 4

IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM FAVRSKOV... 4 Hedensted Benchmark Hedensted og Favrskov sygedagpenge Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-6-16 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 4.5.2016 Indholdsfortegnelse SAMMENFATTENDE... 2 IMPLEMENTERINGSINDIKATORER SYGEDAGPENGEREFORM

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011 STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2012:8 21. november 2012 Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011 Resumé: I 2011 holdt 106.000 kvinder barselsorlov med dagpenge før eller efter fødslen

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Gravide i stofmisbrugs- og alkoholbehandling - karakteristika ved målgruppen og deres børn

Gravide i stofmisbrugs- og alkoholbehandling - karakteristika ved målgruppen og deres børn SocialAnalyse Nr. 6 02.2018 Gravide i stofmisbrugs- og alkoholbehandling - karakteristika ved målgruppen og deres børn I perioden 2008-2014 påbegyndte 14.595 kvinder i alderen 18-55 år stofmisbrugs- eller

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Ledigheden i november 2009 på FTF-området

Ledigheden i november 2009 på FTF-området Mela - 09-1455 - 27.1.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden i november 2009 på FTF-området Ledigheden stiger fortsat også på FTF-området. Men på FTF-området øges ledigheden

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer 6 q

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1 JANUAR MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke data

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Lønmodtageres finansielle formuer

Lønmodtageres finansielle formuer Analyse Lønmodtageres finansielle formuer De ca. 2,1 mio. danske lønmodtagere havde i 215 en gennemsnitlig finansiel formue på over 2. kr. pr. person. Størstedelen var placeret på indlånskonti, mens resten

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale 5. november 13 Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale Der er stor forskel på sygefraværet imellem den offentlige og private sektor, hvilket indikerer at der er plads

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Dato: 04.05.2016 Kortet viser den procentvise ændring i antal arbejdspladser fra 2013 til 2014 for Danske Kommuner. Aalborg Kommunes

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

Kås Beskæftigelse og pendling I Aalborg Kommune pr. 1. januar 2010

Kås Beskæftigelse og pendling I Aalborg Kommune pr. 1. januar 2010 Kås Beskæftigelse og pendling I Kommune pr. 1. januar 21 Dato 4.1.212 I perioden fra 27 til 21 er der sket et markant fald i antallet af beskæftigede personer i Kommune både blandt de, der både har bopæl

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Stress er ikke kun et akademiker fænomen

Stress er ikke kun et akademiker fænomen Flere gode år på arbejdsmarkedet 14. marts 2018 Stress er ikke kun et akademiker fænomen Tal fra LO s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed,

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - maj 2013

Ledigheden på FTF-området - maj 2013 09-1455 MELA/JEEI -07.07.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - maj 2013 Ledigheden på det samlede FTF-område har gennem det seneste halve år ligget på

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere