MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET"

Transkript

1 AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015

2 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer fra Sundhedsstyrelsen. Det er ikke tilladt at genbruge billeder fra publikationen. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S sundhedsstyrelsen.dk Emneord Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sprog Dansk Version [1.0 eller senere] Versionsdato August 2015 Udgivet af Sundhedsstyrelsen 31. august 2015 ISBN Elektronisk [ ] ISBN Trykt [ ] ISSN [ ]

3 INDHOLD 1 Resumé 4 2 Baggrund 9 3 Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer 10 4 Sundhedsstyrelsens kommentarer Nationalt niveau 13 5 Organspecifikke pakkeforløb B01 Brystkræft B02 Hoved- og halskræft B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi B04 Myelomatose B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom MDS Myelomatose B06 Kronisk myeloide sygdomme B07 Kræft i bugspytkirtlen B08 Kræft i galdegang B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken B10 Primær leverkræft B11 Tarmkræftmetastaser i leveren B12 Kræft i tyk- og endetarm B13 Kræft i blæren og nyre B14 Kræft i blæren 26 2 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

4 5.15 B15 Kræft i nyre B16 Kræft i prostata B17 Kræft i penis B18 Kræft i testikel B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) B20 Livmoderkræft B21 Kræft i æggestok B22 Livmoderhalskræft B23 Kræft i hjernen B24 Kræft i øjne og orbita B25 Modermærkekræft i hud B26 Lungekræft B27 Sarkom i knogle B28 - Udgået B29 Sarkom i bløddele B30 Kræft hos børn B31 Analkræft 37 6 Metastaser uden organspecifik kræfttype 38 7 Diagnostisk pakkeforløb 40 3 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

5 1 RESUMÉ Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet for 2. kvartal 2015 fokuserer på forløbstider fra henvisning er modtaget til start på behandling inden for det organspecifikke kræftområde, med sammenligning mellem de enkelte pakkeforløb og regioner. I 2. kvartal 2015 blev 83% af de registrerede forløb gennemført indenfor standardforløbstiden, hvilket er på samme niveau som i 1. kvartal Sundhedsstyrelsen finder overordnet dette tilfredsstillende, men er opmærksom på, at der er pakkeforløb for hvilke andelen af gennemførte patientforløb inden for standardforløbstiden er relativt lav. Sundhedsstyrelsen fokuserer sine kommentarer på de forløb, der ligger under den nationale 1. kvartil dvs. den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel gennemført inden for standardforløbstiderne. Den nationale 1. kvartil lå for 2. kvartal 2015 på 67% [60% i 1. kvartal 2015]. Det betyder, at standardforløbstiden blev overholdt i optil 67% af tilfældene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden. I Tabel 1 vises de pakkeforløb, hvor andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden falder på eller under den nationale 1. kvartil på 67%. Der opgøres kun forløb med mere end 10 patienter. 4 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

6 TABEL 1. ANDEL FORLØB PÅ REGIONALT PLAN, DER ER GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARDFORLØBSTIDER, DER LIGGER UNDER ELLER LIG MED NEDRE KVARTIL SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ PAKKEFORLØBSNUMMER, SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, 2. KVARTAL Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Region Samlet tid til behandling Andel forløb Inden for standardforløbstid B02 Hoved- og halskræft Nordjylland Strålebehandling 62 % 13 B02 B02 B07 B09 B11 B12 B12 Hoved- og halskræft Hoved- og halskræft Midtjylland Strålebehandling 58 % 31 Sjælland Strålebehandling 62 % 37 Kræft i bugspytkirtlen Hovedstaden Kirurgisk behandling Kræft i Sjælland spiserøret/mavemund en/mavesækken (ECV) Tarmkræftmetastaser i leveren Kræft i tyk- og endetarm Kræft i tyk- og endetarm B14 Kræft i blære Hele landet Medicinsk behandling Hovedstaden Kirurgisk behandling Hovedstaden Medicinsk behandling 57 % % % % 11 Sjælland Strålebehandling 64 % 11 Kirurgisk behandling 59 % 22 Antal forløb i alt B14 Kræft i blære Hele landet B15 Kræft i nyre Nordjylland B15 Kræft i nyre Midtjylland Medicinsk behandling Kirurgisk behandling Kirurgisk behandling 31 % % % 23 5 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

7 B16 Kræft i prostata Midtjylland B20 Livmoderkræft Hovedstaden B20 Livmoderkræft Sjælland B21 Kræft i æggestokke Syddanmark B21 Kræft i æggestokke Hovedstaden B26 Lungekræft Hovedstaden Kirurgisk Behandling Kirurgisk behandling Kirurgisk behandling Medicinsk behandling Medicinsk behandling Kirurgisk behandling 33 % % % % % % 39 Kilde: 1. Landpatientregisteret per 10.august 2015, Statens Serum Institut Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal Sundhedsstyrelsen er særligt opmærksom på områder hvor forløbstiderne falder under den nationale 1. kvartil. Styrelsen er i løbende med regionerne om udfordringerne bl.a. i regi af Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet. Som grundlag for drøftelse i Task Force beder styrelsen regionerne om redegørelser for udfordringer og tiltag til forbedring på området. Forbedring af registreringspraksis og behov for justering af pakkeforløbsbeskrivelser bliver ligeledes drøftet løbende i Task Force. På baggrund af opgørelserne for 2. kvartal 2015 vil Sundhedsstyrelsen bede følgende regioner om redegørelser for udvalgte områder med udfordringer: Region Sjælland vedr. kirurgisk behandling af livmoderkræft, strålebehandling af hoved- og halskræft og medicinsk behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken 6 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

8 Region Syddanmark vedr. medicinsk behandling af kræft i æggestokken Region Hovedstaden vedr. kirurgisk behandling af kræft i bugspytkirtlen, medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarmen, kirurgisk behandling af kræft i livmoderen, kirurgisk behandling af lungekræft samt medicinsk behandling af kræft i æggestokken Region Midtjylland vedr. strålebehandling af hoved- og halskræft samt kræft i nyren Region Nordjylland vedr. kirurgisk behandling af kræft i nyren og strålebehandling af hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen vil drøfte redegørelserne med regionerne på næste møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet. Der er registreret i alt patienter, der blev henvist til udredning i et pakkeforløb for kræft i 2. kvartal For af disse forløb viser registreringen, at diagnosen blev bekræftet eller, at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Til sammenligning blev der i det foregående kvartal registreret i alt patienter til udredning i et pakkeforløb for kræft, hvor af fik bekræftet diagnosen eller fortsat har begrundet mistanke om kræft. Kvartalsopgørelsen tager udgangspunkt i standardforløbstiderne for de forskellige pakkeforløb. Forløbstiderne i pakkeforløbene er opstillet som faglige rettesnore for standardpatientforløb. Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet) eller særligt kompliceret sygdomsforløb kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen har derfor ikke en forventning om, at standardforløbstiderne kan overholdes for alle patienter i samtlige pakkeforløb. Det kan være fagligt relevant og nødvendigt at forløbstiden er 7 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

9 længere for nogle patienter, ligesom patientens egne præferencer kan betyde at standardforløbstiden afviges. Opgørelsen for 2. kvartal 2015 medtager data fra registrerede forløb, hvor henvisning til pakkeforløb start er registreret i perioden 1.april 2015 til 30. juni 2015, og hvor den initiale behandling er registreret fra 1. april 2015 og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget den 10. august Forløb, hvor den initiale behandling er registreret efter opgørelsestidspunktet d. 10. august 2015, medtages ikke i opgørelsen. Grundet ændring i behandlingsstrategi for kræft i prostata, har Sundhedsstyrelsen foretaget en revision af pakkeforløbet for kræft i prostata. I den forbindelse er der per 1. januar 2014 blevet indført en ekstra registrering for forløb med nervebesparende kirurgisk. Da patientforløb med nervebesparende kirurgisk behandling vil have en længere forløbstid, har Sundhedsstyrelsen først medtaget kommentarer på disse forløb fra årsopgørelsen for MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

10 2 BAGGRUND På baggrund af problemer med udvalgte forløb for kræftpatienter bad Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i januar 2012 Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet om at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. Efterfølgende har Statens Serum Institut i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af forløbstider i pakkeforløb for kræft. Modellen er efterfølgende blevet udrullet for pakkeforløb for hjertesygdomme. Monitoreringen varetages af Statens Serum Institut og data offentliggøres kvartalsvis samt årligt. Ved offentliggørelsen kommenterer Sundhedsstyrelsen systematisk på udvalgte monitoreringsdata, herunder udviklingen over tid. 9 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

11 3 VEJLEDNING TIL SUNDHEDSSTYRELSENS KOMMENTARER Opgørelsen viser, hvor stor en andel (procentdel) af patientforløbene der er gennemført inden for de standardforløbstider, der er angivet i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de enkelte pakkeforløb. Sundhedsstyrelsen kan herved kun kommentere på forløb, for hvilke der er angivet en standardforløbstid, hvilket betyder, at der for nogle kræftformer kun kommenteres på forløbstiden for kirurgisk behandling, men ikke for fx medicinsk behandling eller strålebehandling. Derudover nævnes det samlede antal forløb i det pågældende pakkeforløb for 2. kvartal 2015 samt andelen af forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes. Dette gøres med henblik på at illustrere forskelle i patientvolumen i de enkelte pakkeforløb. Et pakkeforløb beskriver en standard patientforløb, med angivelse af nødvendige undersøgelser og behandlinger samt for de enkelte dele i forløbet de fagligt begrundede forløbstider for en standardpatient. Monitoreringsmodellen beskriver målepunkter, der gør det muligt at monitorere, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten. Forløbstiderne i de enkelte pakkeforløb er opstillet som faglige rettesnore for standardforløbet. Konkrete forhold som fx anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb eller patientens egne præferencer kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Det er derfor ikke forventeligt at standardforløbstiderne kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb. 10 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

12 Endelig skal standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende sygdom, som forpligter regionerne til at tilbyde behandling inden for bestemte tidsgrænser. Sundhedsstyrelsen overvåger overholdelsen af de maksimale ventetider ved at modtage månedlige indberetninger fra regionerne. Der er ikke fastlagt en national tærskelværdi, for hvilken andel af patientforløbene der bør være gennemført inden for standardforløbstiderne. Det må samtidig antages, at en opgørelse af andelene for de forskellige pakkeforløb ikke vil være normalfordelt (symmetrisk fordelt omkring en middelværdi). Sundhedsstyrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at basere sin systematiske kommentering på en opgørelse af data i kvartiler, hvorved datasættet deles i fire lige store mængder. Som følge af denne opgørelsesmetode vil 1. kvartil per definition afgrænse den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb, der er gennemført inden for standardforløbstid. I mangel af nationalt fastsat tærskelværdi har Sundhedsstyrelsen valgt at fokusere sine kommentarer på denne fjerdedel af pakkeforløbene, der ligger under den nationale 1. kvartil. Kvartilerne er beregnet på basis af samtlige gennemførte patientforløb, uanset antallet af patienter i det enkelte pakkeforløb. Det betyder, at ikke alle pakkeforløb optræder i oversigten. Sundhedsstyrelsen har valgt alene at kommentere på forløb med flere end 10 patienter, idet der ikke er udregnet en andel for gennemførte forløb inden for standardforløbstiden for pakkeforløb med 10 eller færre patienter. Sundhedsstyrelsens kommentarer angår alene andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden. For alle opgørelserne vedrørende de organspecifikke forløb gælder, at der ses på forløbstiden fra henvisning modtaget til start på initial behandling. 11 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

13 For en række af de hyppige sygdomme er der indsat ekstra grafiske fremstillinger af målopfyldelsen. Graferne viser blandt andet udviklingen i andelen af forløb gennemført inden for pakkeforløbets standardforløbstid på landsplan, andelen af forløb gennemført inden for den angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt fordelt på sygehusregion. Sundhedsstyrelsens kommentarer vedrører den samlede monitoreringsstatus for 2. kvartal 2015 på nationalt og regionalt niveau. Dertil har Sundhedsstyrelsen valgt på enkelte områder at inddrage generelle betragtninger omkring den kvartalsvise udvikling i det omfang, at dette har vist sig interessant. Kommenteringen af den kvartalsmæssige udvikling tager sit udgangspunkt i statiske data fra monitoreringen af forløbstiderne på kræftområdet for 2. kvartal 2015, uanset at disse tal er blevet opdateret sidenhen med regionernes løbende indberetninger. Sammenligningen med 1.kvartal 2015 angives i [kantede parenteser]. Sundhedsstyrelsen vil i forbindelse med opgørelserne anmode regionerne om supplerende redegørelser for udviklingen inden for udvalgte indikatorer i det omfang, det vurderes relevant. Pakkeforløb, som regionerne tidligere har redegjort for i forbindelse med de kvartalsvise opgørelser, har Sundhedsstyrelsen generelt ikke anmodet om nye redegørelser for fra regionerne. 12 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

14 4 SUNDHEDSSTYRELSENS KOMMENTARER 4.1 NATIONALT NIVEAU Den nationale andel af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden uanset behandlingsmodalitet var 83% for hele 2. kvartal Andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden er således faldet sammenlignet med 1.kvartal 2015, hvor andelen lå på 84%. Overordnet vurderes dette tilfredsstillende. TABEL 2. ANTAL PATIENTFORLØB UDREDT I PAKKEFORLØB, UANSET OM DIAGNOSEN ER AF- ELLER BEKRÆFTET 1. KVARTAL 2015 TIL 2. KVARTAL kvartal kvartal 2015 Antal Kilde: 2 Landpatientregisteret per 10. august 2015, Statens Serum Institut Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Forløb med registrering af udredning start, første fremmøde AFBxxB, ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb. Der har været en mindre fald på 921 i antallet af forløb, der er registreret med start på udredning i pakkeforløb fra 1. kvartal 2015 til 2. kvartal Derudover har der i 2. kvartal 2015 været i alt forløb [7.313 i 1. kvartal 2015], hvor udredningsperioden resulterede i, at diagnosen blev bekræftet, eller at der fortsat var begrundet mistanke om kræft. Der har således været et fald fra 1. kvartal 2015 til 2. kvartal For den fjerdedel (3. kvartil) af pakkeforløbene, der i 2. kvartal 2015 havde den højeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at denne blev overholdt i 100% af tilfældene. For den halvdel (medianen) af pakkeforløbene, der i 2. kvartal 2015 havde den næst højeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, 13 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

15 at denne blev overholdt i mindst 86% af tilfældene. Tilsvarende ses det, at for den fjerdedel af pakkeforløbene (1. kvartil), der i 2. kvartal 2015 havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden, blev denne overholdt i op til 67% af tilfældene. Det bemærkes, at 1.kvartil er steget fra 60% i 1. kvartal 2015 til 67% i 2.kvartal TABEL 3 KVARTILFORDELING FOR ANDELE AF PATIENTFORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR STANDARDFORLØBSTIDEN I DE ENKELTE PAKKEFORLØB. 1. kvartal 2014 (%) 2. kvartal 2014 (%) 3. kvartal 2014 (%) 4. kvartal 2014 (%) 1. kvartal 2015 (%) 2. kvartal 2015 (%) 3. kvartil Median kvartil Kilde: 3 landspatientregistret per 11. maj 2014, 11. august 2014, 11. november 2014, 9. februar 2015 og 11. maj 2015, 10. august 2015 Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at mange pakkeforløb i 2. kvartal 2015 har 10 patienter eller færre registreret. Der udregnes ikke andele forløb gennemført inden for standardforløbstid for disse, men de indgår i beregningen af kvartilerne. 14 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

16 5 ORGANSPECIFIKKE PAKKEFORLØB 5.1 B01 BRYSTKRÆFT Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for brystkræft i hele landet var på 78% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 84%], hvilket betyder, at der har været et fald på 6 procentpoint siden 1. kvartal Der ses en regional variation på mellem hhv. 68% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2015: 80%] og 89% i Region Sjælland [1. kvartal 2015: 85%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af brystkræft. 15 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

17 FIGUR 1. ANDEL FORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARDFORLØBSTID FOR KIRURGISK BEHANDLING AF BRYSTKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, 1. KVARTAL Kilde: 4 Landpatientregisteret per 10. august 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2015 været i alt 812 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for brystkræft. I 70% af forløbene blev den begrundede mistanke om brystkræft afkræftet. 5.2 B02 HOVED- OG HALSKRÆFT Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for hoved- og halskræft i hele landet var på 93% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 85%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 8 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af hoved- og halskræft i hele landet var på 65% i 2. kvartal 2015, [1. kvartal 2015: 67%], hvilket betyder, at der har været et fald på 2 procentpoint siden 1. kvartal MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

18 På regionalt niveau ses der i forhold til kirurgisk behandling en regional variation på mellem 100% i Region Syddanmark [1. kvartal 2015: 97%] og 87% i Region Midtdanmark [1. kvartal 2015: 82%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af hoved- og halskræft. I forhold til strålebehandling ses der en regional variation på mellem 71% i Region Syddanmark [1. kvartal 2015: 80%] og 58% i Region Midtjylland [1. kvartal 2015: 72%]. Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Nordjylland ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af hoved- og halskræft. Der har på landsplan i 2 kvartal af 2015 været i alt 218 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for hoved- og halskræft og 152 strålebehandlingsforløb. I 72% af forløbene blev den begrundede mistanke om hoved- og halskræft afkræftet. 5.3 B03 LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi i hele landet var på 92% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 201: 98%], hvilket betyder at der har været et fald på 6 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 88% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2015: 100%.] og 100% i hhv. Region Sjælland [1. kvartal 2015: 97% ]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2015 været i alt 169 registrerede medicinske behandlingsforløb i pakkeforløb for lymfeknudekræft og 17 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

19 kronisk lymfatisk leukæmi og 11 registrerede strålebehandlingsforløb. I 19% af forløbene blev den begrundede mistanke om lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi afkræftet. 5.4 B04 MYELOMATOSE Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 39 registrerede medicinske behandlingsforløb i pakkeforløb for myelomatose. I 24% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 5.5 B05 AKUT LEUKÆMI/FREMSKREDEN MYELODYSPLASTISK SYNDROM MDS MYELOMATOSE Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom i hele landet var på 80% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 73%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 7 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, er der ingen regioner der har haft mere end 10 medicinsk behandlede patienter og Sundhedsstyrelsen kommenterer derfor ikke på dette. Der har på landsplan i 1. kvartal af 2015 været i alt 25 registrerede medicinske behandlingsforløb i pakkeforløb for akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom. I 36% af forløbene blev den begrundede mistanke om akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom afkræftet. 18 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

20 5.6 B06 KRONISK MYELOIDE SYGDOMME Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 64 registrerede medicinske behandlingsforløb i pakkeforløb for kronisk myeloide sygdomme. I 38% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 5.7 B07 KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i bugspytkirtlen i hele landet var på 78% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 91%], hvilket betyder, at der har været et fald på 12 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i bugspytkirtlen i hele landet var på 68% i 2. kvartal 2015, [1. kvartal 2015: 78%], hvilket betyder, at der har været et fald på 10 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, er det kun Region Syddanmark, der har haft mere end 10 medicinsk behandlede patienter, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region på 71% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 61%.], hvilket er en stigning på 10 procentpoint siden 1. kvartal Inden for kirurgisk behandling er det kun Region Hovedstaden, der har registreret mere end 10 forløb, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region. Andelen for Region Hovedstaden er på 57% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: n.a.]. Region Hovedstaden ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af forløb for kirurgisk behandling gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i bugspytkirtlen. 19 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

21 Der har på landsplan i 2. kvartal af 2015 været i alt 37 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen og 47 i medicinske behandlingsforløb. I 52% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i bugspytkirtlen afkræftet. 5.8 B08 KRÆFT I GALDEGANG Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med behandling af kræft i galdegang, er de regionale andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden ikke gengivet. Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 8 kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i galdegang. I 37% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 5.9 B09 KRÆFT I SPISERØRET/MAVEMUNDEN/MAVESÆKKEN Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken i hele landet var på 75% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 67%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 8 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken i hele landet var på 91% i 2. kvartal 2015, [1. kvartal 2015: 96%], hvilket betyder, at der har været et fald på 5 procentpoint siden 1. kvartal Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet Inden for medicinsk behandling ses der en regional variation på mellem 100% i Region Midtjylland og Region Syddanmark [1. kvartal 2015:hhv. 94% og 96% 100%] og 62% i Region Sjælland[1. kvartal 2015: n.a.]. Region Sjælland ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af 20 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

22 forløb for medicinsk behandling gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken. Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 16 registrerede kirurgiske behandlingsforløb, 67 medicinske og 30 strålebehandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i spiserøret/mavemunden/ mavesækken. I 82% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i spiserøret/ mavemunden/mavesækken afkræftet B10 PRIMÆR LEVERKRÆFT Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for primær leverkræft i hele landet var på 77% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 91%], hvilket betyder, at der har været et fald på 14 procentpoint siden 1. kvartal Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet Der har på landsplan i 1. kvartal af 2015 været i alt 13 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for primær leverkræft. I 43% af forløbene blev den begrundede mistanke om primær leverkræft afkræftet B11 TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for tarmkræftmetastaser i leveren i hele landet var på 50% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 62%], hvilket betyder, at der har været et fald på 12 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, er det kun Region Hovedstaden, der har haft mere end 10 kirurgisk behandlede patienter, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region på 33% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 33%]. 21 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

23 Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 38 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren. I 9% af forløbene blev den begrundede mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren afkræftet. Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der har været nogle udfordringer i forhold til registreringen i dette pakkeforløb bl.a. i forhold til overgangen mellem pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft samt pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever. Sundhedsstyrelsen forventer at udsende en revideret version af pakkeforløbet for tarmkræftmetastaser i leveren i B12 KRÆFT I TYK- OG ENDETARM Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i tyk- og endetarm i hele landet var på 89% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 90%], hvilket betyder, at der har været et fald på 1 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau ses der en regional variation på mellem 93% i Region Nordjylland [1. kvartal 2015: 91%] og 84% i Region Sjælland [1. kvartal 2015: 88%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i tyk- og endetarm. 22 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

24 FIGUR 2. ANDEL FORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARD-FORLØBSTID FOR KIRURGISK BEHANDLING AF KRÆFT I TYK- OG ENDETARM SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, 2. KVARTAL Kilde: 5 Landpatientregisteret per 10. august 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm i hele landet var på 74% i 2. kvartal 2015, [1. kvartal 2015: 70%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 4 procentpoint siden 1. kvartal Inden for medicinsk behandling ses der en regional variation på mellem 83% i Region Midtjylland [1. kvartal 2015: 89%] og 64% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2015: 82%]. Region Hovedstaden ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i tyk- og endetarm. 23 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

25 FIGUR 3. ANDEL FORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARD-FORLØBSTID FOR MEDICINSK BEHANDLING AF TYK- OG ENDETARMSKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, 1. KVARTAL Kilde: 6 Landpatientregisteret per 10. august 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. For strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm i hele landet var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 82% for 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 77%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 5 procentpoint siden 1. kvartal Inden for strålebehandling ses der en regional variation på mellem 64% i Region Sjælland [1. kvartal 2015: 40%] og 91% i Region Midtjylland [1. kvartal 2015: 100%]. Region Sjælland ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i tyk- og endetarm. Region Sjælland lå også under første kvartil i 1. kvartal, men har forbedret andelen af forløb indenfor standardforløbstid fra 1. kvartal til 2. kvartal hvorfor udviklingen følges. 24 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

26 FIGUR 4. ANDEL FORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARD-FORLØBSTID FOR STRÅLEBEHANDLING AF TYK- OG ENDETARMSKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, 1. KVARTAL Kilde: 7: Landpatientregisteret per 10.august 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 667 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm, 77 i medicinske behandlingsforløb og 62 i strålebehandlingsforløb. I 83% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i tyk- og endetarm afkræftet B13 KRÆFT I BLÆREN OG NYRE Der er ikke kommenteret på det fælles primære udredningsforløb for kræft i blære og nyre, da der ikke foreligger en standardforløbstid for dette forløb. Der har på landsplan i 1. kvartal af 2015 været i alt 133 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i blære og nyre, 32 i medicinske behandlingsforløb og 10 i strålebehandlingsforløb. I 83% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 25 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

27 Vedrørende kommentarer for behandlingsforløb for kræft i blære og kræft i nyre se nedenfor i hhv. B14 Kræft i blæren og B15 Kræft i nyre B14 KRÆFT I BLÆREN Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af forløb, der på nationalt niveau er gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgiske og medicinske behandlinger af kræft i blæren, ligger under den nationale 1. kvartil. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i blæren i hele landet var på 59% i 2. kvartal 2015, [1. kvartal 2015: 21%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 38 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i blæren i hele landet var på 31% i 2. kvartal 2015, [1. kvartal 2015: 50%], hvilket betyder, at der har været et fald på 19 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, er det kun Region Hovedstaden, der har haft mere end 10 kirurgisk behandlede patienter, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region på 73% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: n.a.]. Ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb af medicinsk behandling for blærekræft, de regionale andele for disse forløb er derfor ikke gengivet. Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med strålebehandling af kræft i blære, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. 26 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

28 Der har på landsplan i 2. kvartal af 2015 været i alt 22 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i blæren, 26 i medicinske behandlingsforløb og 8 i strålebehandlingsforløb. Pakkeforløbet for kræft i urinvejene er under revision, med særligt fokus på indgangen til pakkeforløbet og de fagligt begrundede forløbstider B15 KRÆFT I NYRE Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i nyre i hele landet var på 73% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015:68%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 5 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 90% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2015: 62%] og 50% i Region Nordjylland [1. kvartal 2015: n.a.]. Region Nordjylland og Region Midtjylland ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i nyre. Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med medicinsk behandling af kræft i nyren, er de regionale andele for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 111 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i nyre og 6 medicinske behandlingsforløb B16 KRÆFT I PROSTATA Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i prostata i hele landet var på 53% i 2. kvartal 2015, [1. kvartal 2015: 48%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 6 procentpoint siden 1. kvartal 2015, samt at andelen på nationalt niveau ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i prostata. Sundhedsstyrelsen er opmærksom på at 27 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

29 der er udfordringer omkring den kirurgiske behandling af kræft i prostata, men kan konstatere en positiv udvikling. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen videre. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for nervebesparende kirurgisk behandling af kræft i prostata i hele landet var på 97% i 2. kvartal 2015, [1. kvartal 2015: 88%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 9 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af kræft i prostata i hele landet var på 68% i 2. kvartal 2015, [1. kvartal 2015: 77%], hvilket betyder, at der har været et fald på 9 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau ses der for kirurgisk behandling en regional variation mellem 71% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2015: 68%] og 33% i Region Midtjylland [1. kvartal 2015: 29%]. Region Midtjylland ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i prostata. Sundhedsstyrelsen er opmærksom på at der har været udfordringer i Region Midtjylland, og forventer at der er gjort tiltag for at rette op på dette. 28 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

30 FIGUR 5. ANDEL FORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARDFORLØBSTID FOR KIRURGISK BEHANDLING AF PROSTATAKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, 12 KVARTAL Kilde: 8 Landpatientregisteret per 10. august 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Inden for nervebesparende kirurgisk behandling er det kun Region Hovedstaden, der har haft mere end 10 patienter behandlet med nervebesparende kirurgi, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region på 100% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 89%]. Det kun Region Midtjylland, der har haft mere end 10 strålebehandlede patienter, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region på 70% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 81%.]. Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 47 registrerede kirurgiske behandlingsforløb (eksklusiv nervebesparende kirurgi) i pakkeforløb for kræft i prostata, 37 behandlingsforløb med nervebesparende kirurgi, MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

31 medicinske behandlingsforløb og 38 i strålebehandlingsforløb. I 45% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i prostata afkræftet B17 KRÆFT I PENIS Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Der har på landsplan i 1. kvartal 2014 været i alt 10 registrerede behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft penis. I 69% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i penis afkræftet B18 KRÆFT I TESTIKEL Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette forløb men konstaterer, at der på landsplan i 2. kvartal 2015 i alt har været 35 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i testikel. I 81% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i testikel afkræftet B19 KRÆFT I YDRE KVINDELIGE KØNSORGANER (VULVA) Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette forløb. Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 10 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i ydre kvindelige kønsorganer og 3 strålebehandlingsforløb. I 42% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i ydre kvindelige kønsorganer afkræftet B20 LIVMODERKRÆFT Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for livmoderkræft i hele landet var på 72% i 2. kvartal 30 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

32 2015 [1. kvartal 2015: 83%], hvilket betyder, at der har været et fald på 12 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau ses der en regional variation på mellem 86% i Region Syddanmark [1. kvartal 2015: 94%] og 60% i Region Sjælland [1. kvartal 2015: 81%]. Region Sjælland og Region Hovedstaden ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af livmoderkræft. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2015 været i alt 144 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for. I 79% af forløbene blev den begrundede mistanke om livmoderkræft afkræftet B21 KRÆFT I ÆGGESTOK Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i æggestok i hele landet var på 84% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 91%], hvilket betyder, at der har været et fald på 6 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau ses der i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden en regional variation mellem 92% i Region Midtjylland [1. kvartal 2015: 100%] og 75% i Region Nordjylland [1. kvartal 2015: 83%]. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i æggestok i hele landet var på 52% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 67%], hvilket betyder, at der har været et fald på 15 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden er der en regional variation mellem 58 i Region Hovedstaden [1. kvartal 2015: n.a.] og 54% i Region Syddanmark[1. kvartal 2015: n.a.]. Region Hovedstaden og Region Syddanmark ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til 31 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

33 andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i æggestok. Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 89 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i æggestok og 33 medicinske behandlingsforløb. I 57% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i æggestok afkræftet B22 LIVMODERHALSKRÆFT Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for livmoderhalskræft i hele landet var på77% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 91%], hvilket betyder, at der har været et fald på 14 procentpoint siden 1. kvartal Andelen af forløb med stråleterapi gennemført indenfor standardforløbstiden for livmoderhalskræft i hele landet var på 83% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: n.a.] Da ingen af regionerne har haft mere end 10 patienter i forløb med kirurgisk, medicinsk eller strålebehandling af livmoderhalskræft, er de regionale andele for disse forløb gennemført inden for standardforløbstiden ikke gengivet. Der har på landsplan i 2. kvartal 2015 været i alt 22 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for livmoderhalskræft. I 61% af forløbene blev den begrundede mistanke om livmoderhalskræft afkræftet B23 KRÆFT I HJERNEN Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i hjernen i hele landet var på 95% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 91%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 4 procentpoint siden 1. kvartal MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

34 På regionalt niveau er der en regional varians mellem 100% i Region Midtjylland og region Sjælland [1. kvartal 2015: hhv. 94% og n.a.] og 89% i Region Hovedstaden[1. kvartal 2015: 80%]. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2015 været i alt 64 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i hjernen. I 79% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft i hjernen afkræftet B24 KRÆFT I ØJNE OG ORBITA Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette forløb B25 MODERMÆRKEKRÆFT I HUD Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for modermærkekræft i hud i hele landet var på 97% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 97%], hvilket er uændret siden 1. kvartal På regionalt niveau ses der en regional variation på mellem 100% i Region Nordjylland [1. kvartal 2015: 99%] og 94% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2015: 95%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af modermærkekræft i hud. Der har på landsplan i 1. kvartal af 2015 været i alt 504 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for modermærkekræft i hud. I 55% af forløbene blev den begrundede mistanke om modermærkekræft i hud afkræftet B26 LUNGEKRÆFT Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for lungekræft i hele landet var på 72% i 2. kvartal 33 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

35 2015 [1. kvartal 2015: 66%], hvilket betyder, at der har været en stigning på 5 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau ses der en regional variation på mellem 81% i Region Nordjylland[1. kvartal 2015: 61%] og 56% i Region Hovedstaden [1. kvartal 2015: 57%]. Region Hovedstaden ligger under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af lungekræft. FIGUR 6. ANDEL FORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARDFORLØBSTID FOR KIRURGISK BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, 1. KVARTAL Kilde: 9 Landpatientregisteret per 10. august 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af lungekræft i hele landet var på 88% i 1. kvartal 2015, [1. kvartal 2015: 88%], hvilket betyder, at udviklingen har været stabil siden 1. kvartal MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

36 Inden for medicinsk behandling ses der en regional variation på mellem 95% i Region Midtjylland [1. kvartal 2015: 91%] og 84% i Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland [1. kvartal 2015: hhv. 67%, 92 % og 87%]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af lungekræft. FIGUR 7 ANDEL FORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARDFORLØBSTID FOR MEDICINSK BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, 1. KVARTAL Kilde: 10 Landpatientregisteret per 10. august 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. For strålebehandling af lungekræft i hele landet var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 75% for 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 78%], hvilket betyder, at der har været et fald på 3 procentpoint siden 1. kvartal Inden for strålebehandling ses der en regional variation på mellem 79% i Region Midtjylland [1. kvartal 2015: 78%] og 68% i Region Hovedstaden og Region Sjælland [1. kvartal 2015: hhv. 65% og 76%]. Alle regioner 35 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

37 ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af lungekræft. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2015 været i alt 141 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for lungekræft, 376 i medicinske behandlingsforløb og 139 i strålebehandlingsforløb. I 69% af forløbene blev den begrundede mistanke om lungekræft afkræftet B27 SARKOM I KNOGLE Der har ikke været tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for pakkeforløbene med sarkom i knogle. Sundhedsstyrelsen har derfor ingen kommentarer til dette pakkeforløb B28 - UDGÅET 5.29 B29 SARKOM I BLØDDELE Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for sarkom i bløddele i hele landet var på 88% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 91%], hvilket betyder, at der har været et fald på 4 procentpoint siden 1. kvartal På regionalt niveau er det alene Region Midtjylland, der har haft mere end 10 patienter i kirurgisk behandlingsforløb for sarkom i bløddele, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region på 88% i 2. kvartal 2015 [1. kvartal 2015: 97%]. Der har på landsplan i 2. kvartal af 2015 været i alt 40 registrerede kirurgiske behandlingsforløb for sarkom i bløddele. I 49% af forløbene blev den begrundede mistanke om sarkom i bløddele afkræftet. 36 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

38 5.30 B30 KRÆFT HOS BØRN Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette forløb men konstaterer, at der på landsplan i 2. kvartal af 2015 været i alt 1 registreret kirurgiske behandlingsforløb for kræft for børn og 5 registrerede medicinske behandlingsforløb for kræft hos børn. I 59% af forløbene blev den begrundede mistanke om kræft hos børn afkræftet B31 ANALKRÆFT Der har ikke været tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden for pakkeforløbene for anlkræft. Sundhedsstyrelsen har derfor ingen kommentarer til dette pakkeforløb, men konstaterer, at der på landsplan i 2. kvartal af 2015 været i alt 1 registreret kirurgiske behandlingsforløb for analkræft, 4 registrerede medicinske behandlingsforløb for analkræft og 16 registrerede forløb med strålebehandling for analkræft. I 13% af forløbene blev den begrundede mistanke om analkræft afkræftet. 37 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

39 6 METASTASER UDEN ORGANSPECIFIK KRÆFTTYPE Dette pakkeforløb adskiller sig fra de organspecifikke pakkeforløb, hvorfor opgørelsen ikke er kommenteret i forhold til de ovenfor nævnte nationale kvartiler. For pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype bemærkes det, at andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for den primære henvisningsperiode var på 94% [1. kvartal 2015: 90%] for hele landet. Der var en regional variation på mellem 85% i Region Sjælland [1. kvartal 2015:68] og 100% i Region Nordjylland og Region Hovedstaden [1. kvartal 2015: hhv. 94% og90%]. I 2. kvartal 2015 var der på landsplan i alt 217 forløb, der gennemgik primær henvisningsperiode. Andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden i den sekundære udredningsperiode, lå på 98% [1. kvartal 2014:94%] på nationalt niveau. På regionalt niveau er det alene Region Midtjylland, der har haft mere end 10 patienter, hvorfor der kun er anført andele for denne region på 98% [4. kvartal 2014: 93%]. I 2. kvartal 2015 var der på landsplan i alt 59 forløb, der blev henvist til sekundær udredning. Af pakkeforløb der afsluttes efter den primære udredning er andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden på 70% [1. kvartal 2015:82%] på nationalt niveau. Der var en regional variation mellem 48% i Region Syddanmark [1. kvartal 2015:82%] og 85% i Region Midtjylland [1. kvartal 2015: 91%]. I 2. kvartal 2015 var der på landsplan 149 forløb, der blev afsluttet efter primær udredning. 38 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Resumé I forbindelsen med Statens Serum Instituts første offentliggørelse

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Pia Illum Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 I det følgende kommenteres resultaterne

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Baggrund Læge Ph.d. Kardiolog 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Civiløkonom Den lærende organisation MHM Lean Lægedirektør

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen

December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen December 2015 Centerrapport Medicinsk center 7. januar 2016 Kvalitetsafdelingen 1 REGIONALT KVALITETSMÅL A) DELTAGELSE I NATIONALE OG REGIONALE KLINISKE KVALITETSDATABASER Alle patienter skal indrapporteres

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013.

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Arbejds grupper No. Overordnede kræftområder Kræftform Udpegning Dansk Sygepleje Selskab Kontaktpersoner 1. Brystkræft Kræft

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET. 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET R e f e r a t Emne 39. møde for Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato Torsdag den 23. juni 2016, kl. 13.00 16.00 Sted

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010

Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010 Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: er, opfylder (med og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation Kemoterapi

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Kræ$pakker - kliniske eksempler

Kræ$pakker - kliniske eksempler Kræ$pakker - kliniske eksempler Rikke Pilegaard Hansen Trøjborg Lægehus Vi har da heldigvis fået pakkeforløb! Vi har da heldigvis fået pakkeforløb! Sundhedsstyrelsens pakkeforløb Beskrivelser af pakkeforløb

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog. Orientering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET SAMMENFATNING Emne 23. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 9. marts 2012 Sted Vejle 20. april 2012 j.nr. 4-1612-13/1/CIU

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe s Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 70. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Torsdag den 5. september 2013 Sted s lokale 501 Deltagere Else Smith, (formand) Jakob Krogh, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere