Dalby Tidende. Din lokale lokalavis. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dalby Tidende. Din lokale lokalavis. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening"

Transkript

1 ARRANGEMENTER I JUNI/JULI/AUGUST JUNI Fredag 5. Grundlovsdag - Ikke skoledag Onsdag 10. klokken Familiedag og auktion i Værestedet Onsdag 10. klokken 18 Sommerkoncert for alle skolens elever og forældre Torsdag 18. klokken Sommerkoncert i kirken Fredag 19. klokken Farveldag i Værestedet Fredag 26. Sidste skoledag inden sommerferien JULI Gudstjenester ifølge kalender på side 3 AUGUST Mandag 10. klokken 8.00 Første skoledag i det nye skoleår Din lokale lokalavis Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening Politisk uenighed om fritidstilbuddet til klasserne i Dalby KIF Fodbolds Værested har budt ind på at drive en fritidsklub i Dalby, så der kommer et eftermiddagstilbud til klasse efter sommerferien. Det forslag som forældrebestyrelsen på skolen er kommet med bliver nu ikke til noget. Selvom både politikere og forældre er enige om, at det forslag om at drive et eftermiddagstilbud til børnene i 4. til 6. klasse, som forældrebestyrelsen på Dal - by Skole er kommet med, er et rigtigt godt forslag, så bliver det ikke til noget. I stedet har foreningen KIF Fodbolds Værested budt ind på at oprette og drive et værested for børnene, og da politikerne i Fritids- og Idrætsudvalget og i Børneog Uddannelsesudvalget den 13. april stemte for, at alle fritidstilbud i Kolding Kommune fortsat skal være foreningsdrevne, så bliver det KIF, der efter sommerferien kommer til at stå for fritidstilbuddet. Ingen forbindelse Baggrunden for skolebestyrelsens forslag er, at Dalby GF tidligere har sagt nej til at fortsætte med at drive et værested, og da skolen gerne vil være med til at opretholde en forbindelse mellem den lokale idrætsklub og skolen, så sender forældrebestyrelsen et forslag om en SFO-klub i Dalby af sted til kommunen. - Det ærgrer mig, at den mulighed vi har fra Dalby, og som der helt klart er forældreopbakning til, ikke bliver til noget. Jeg mener, at skole og forældre kommer med en kvalificeret løsning til et fritidstilbud, og det lå lige til højrebenet at støtte op om den løsning. Jeg undrer mig over, at en forening, der kommer fra et helt andet sted i byen skal overtrumfe et forældreudspil, der er lokalt forankret, siger Christian Haugk, der understreger, at Socialdemokraternes to medlemmer i Fritids- og Idræts - udvalget stemte imod, da sagen igen blev behandlet politisk i Fritids- og Idrætsudvalget den 6. maj. Formand undrer sig Formand for Fritids- og Idrætsudvalget Ole Alsted (V) undrer sig over, at Socialdemokraterne stemte imod et forslag, som alle var med til at godkende den 13. april. - Her var vi enige om at bede foreningerne om at byde ind på fritidstilbud til klasserne i hele kommunen. Det er ingen hemmelighed, at Venstres holdning er, at børnene går lang tid i skole, og vi derfor støtter, at fritidstilbuddene ligger i et andet regi. Det er derfor vi gerne vil have foreningsdrevne væresteder, hvor børnene møder helt andre ansigter, end dem, de møder i skolen. Hvis der så ingen foreninger er, der vil byde ind, så kommer Ungdomsskolen i spil og til sidst skolen. Vi har bestemt ikke noget imod forslaget fra forældre i Dalby, som er rigtigt fint, men vi ser hellere, at det er foreninger, der står for det, siger Ole Alsted. Han understreger, at det kom som en overraskelse, at Dalby GF ikke ville fortsætte med at drive værested i Dalby. KIF byder ind - Men vi synes ikke, vi kan klandre KIF for at byde ind på at drive fritidsklub i Dalby, for det er sådan set det, forvaltningen har bedt foreningerne om at gøre, siger Ole Alsted, der ikke har været vidende om, at KIF ville byde ind på værested i Dalby. - Men måske kan man sige, at det er et luksusproblem, at der både er en skole og en forening, der vil drive værested i Dalby. Jeg er sikker på at, KIF vil levere en god vare samtidig med, at alle eftermiddagstilbuddene i hele kommunen vil få et kvalitetsløft, hvilket også blev besluttet på fællesmødet, siger formanden. Læs skoleleder Henrik Nielsens syn på sagen på side 6 4. årgang. Nr. 6 Juni-Juli 2015 Tved. Rebæk Mariesminde. Dalby GANG I DIG OG DALBY Auktion, familiedag og farvelfest til Værestedet Læs side 2 KIRKE Dalbys konfirmander 2015 Læs side 3 SKOLE Sådan bliver skole dagen Læs side 5 IDRÆT Dalby GF i en turna-round Læs side 7 Skuffet formand Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Christian Haugk (A) er skuffet over, at forslaget fra Dalby Skole ikke bliver til noget. Her hopper konfirmanderne, der blev konfirmeret den 3. maj, videre ud i livet. Foto: Judy Reimer BAGSIDEN Rema 1000 købmand klar til endnu en periode Læs side 8 Emma Skytte Madsen 14 år, Goldbæk Allé, søger FRITIDSJOB Børnepasning (erfaring med lillebror) Hundepasning (har selv haft hund) Hverdage if. skoleskema Evt. weekender Kontakt Emma på Tlf.: eller

2 Om AVISEN Ansvarshavende chefredaktør Jens Christian Bach Iversen, tlf Journalist og redaktør Lisa H. Kuang, tlf Områderedaktør for skole Henrik Nielsen, tlf Områderedaktør for idræt Judy Reimer, tlf Avisens mailadresse: Skriv gerne til redaktionen med tips og ideer til avisen Avisen trykkes i 2000 eksemplarer og udkommer 10 gange om året. Den bliver gratis omdelt til alle husstande i Dalby Sogn og uddeles desuden til Dalby Skoles elever. Tryk: Filipsen Grafisk Produktion aps tlf Annoncer Interesseret i at annoncere i? Kontakt Jens Christian Bach Iversen Tlf eller mail 10. juni bliver familiedag med auktion, spisning og sommerkoncert Værestedet og Dalby Skole går sammen om et arrangement i og ved Værestedet den 10. juni om eftermiddagen, inden Dalby Skoles traditionelle Sommerkoncert afholdes for alle skolens elever og forældre. Målet er at skaffe de resterende midler til Multibanen, som etableres i samarbejde mellem Dalby GF og Dalby Skole. Af Henrik Nielsen og Hanne Søndergaard Multibanen i Dalby har brug for cirka kroner for at nå i mål med indsamlingen. Det skal vi nå den 10. juni, hvor vi holder arrangement i og ved Værestedet med auktion og forskellige aktiviteter og mulighed for at købe mad og drikkevarer. Senere samme aften holder skolen sin traditionsrige Sommerkoncert. Værestedet, drevet af DGF, lukker til sommerferien. Værestedet og DGFs bestyrelse har besluttet, at Værestedets aktiver skal gå til den multibane, vi er ved at etablere for Dalbys børn og unge ved siden af Værestedet og Øvelseshuset. Derfor bliver Værestedets spil, computere, stylter, cykler, løbehjul med videre solgt på auktion fra klokken 16. Kaffe og kage Vi laver kaffe, saft, sodavand og kage, som kan købes og overskuddet går til det gode formål. Sandwich kan også købes, som familierne kan tage med i picnic-kurven til sommerfesten. Vi sætter spil, bolde og bat klar, så børn og forældre også kan hygge sig med bordtennis, beachvolley, bordfodbold, ringspil, stylter, ethjulede cykler med mere. Alle er velkomne. Der vil være auktion, spil, aktiviteter, hygge, kaffe, saft, kage og sandwich ved Værestedet klokken Auktionen begynder klokken 16 Auktion i Værestedet onsdag den 10. juni klokken 16 Følgende effekter fra Værestedet sælges på auktionen: GANG I DIG OG DALBY Beboerforening lever På den ekstraordinære generalforsamling 4. maj blev de tre ledige bestyrelsespladser alle besat. Dermed er de 83 betalende husstande stadig medlemmer af Beboerforeningen for Dalby Sogn, og det store Dalby Banko og Børneloppemarkedet er reddet. Fremtiden for Dalby Beboerforening har været usikker siden generalforsamlin - gen 19. marts, hvor ingen kandidater meldte sig til tre ledige pladser i bestyrelsen. Med kun de to bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg, tilbage, udløste det en ekstraordinær generalforsamling. Her meldte Caja Nielsen, Ole Davidsen og Henning Wilhelmsen sig på banen og sikrede foreningens fortsatte bestå - en. De slutter sig til Per Rosiak og Michael Nielsen, der ik - ke var på valg. Den ekstraordinære generalforsamling gav den nyvalgte bestyrelse i opdrag at fokusere på bankospillet og børneloppemarkedet og i øvrigt at overveje, hvordan de gode aktiviteter, der samler så mange i sognet, bedst kan bevares. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde. Farveldag til Værestedet Værestedet Dalby holder den 19. juni 2015 fra kl til kl åbent hus arrangement. Af Hanne Søndergaard Kære alle nuværende og gamle Værestedsbørn og jeres forældre og andre som måtte havde tilknytning til Værestedet Dalby. Vi i Værestedet vil gerne sige farvel til alle jer børn Af Hanne Søndergaard Den sidste uge inden sommerferien kan man komme ind i Værestedet og gøre en god handel. Vi sætter alt til salg, hvad og forældre med et par hygge timer med hjemmebag, kaffe, te og saftevand. Jeg, Hanne, håber at rigtig mange vil komme og tage afsked med os alle i Værestedet den 19. juni klokken Udsalg i Værestedet Alt bliver solgt den sidste uge, inden Værestedet lukker og slukker. der måtte være tilbage af spil og kreative materialer med mere. Fra den 22. juni til og med 26. juni. Hver dag fra klokken DALBY KIRKE DØBTE 26. april Nikolaj Güttel Thomsen Dalbyvej maj Carl Falch Bjerresgaard København Julie Bech Mathiesen Kolding Laurits Ib Bregndahl Jensen Kgs. Lyngby Jacob Ranzau Nikolajsen Vonsild Jakob Hjort Jaritz Goldbækparken 60B VIEDE OG VELSIGNEDE Ingen Nyt om NAVNE DØDE OG BEGRAVEDE 27. april Jens Jørgen Møller Vangen april Winnie Petersen Fjeldparken 48 Dalbys konfirmander 2015 Den stod på fest og højtid og bevægede forældre, da årets konfirmander sprang ud den 1. og den 3. maj. Konfirmanderne havde valgt tema, salmer og prædikentekst. Og dagens kirkebøn var sammensat af konfirmandernes egne bønner. Konfirmation fredag den 1. maj i Dalby Kirke Bageste række: Lasse Brandorff Andreasen, Kasper Dencker Pedersen, Viktor Alexander Bork, Jacob Howalt Sørensen og Mads Ejsing Andreasen. Midterrækken: Jens Christian Bach Iversen, Emily Oppenhagen Krøller, Josephine Amalie Vindahl Feigl, Julie Dines Petersen og Mette Nørgaard Mortensen. Forreste række: Michelle Enemark Radfelder, Nicoline Moffat Stockflet Schøtt, Anna Felsted Andersen og Sofie Astrup Dybdahl. Foto: Judy Reimer, Fotostylisten. Konfirmation søndag den 13. maj i Dalby Kirke Bageste række: Jesper Korsgaard Lautrup, Mikkel Andersen, Emil Hornstrup Smidt og Jeppe Weigelt Buhl Johansen. Midterrækken: Jens Christian Bach Iversen, Patrik Anker Jessen og Sune Jannek Thomsen. Forreste række: Maja Holm-Søberg, Emma Skovby Jessen og Frederikke Fischer Ladefoged. Foto: Judy Reimer, Fotostylisten. Sommerkoncert i Dalby Kirke Medvirkende: Lea Nielsen, basun og sang Eva Marie Georgi, sang Line Reinvang, orgel, klaver og sang Efter koncerten vil menighedsrådet tilbyde en forfriskning 18. juni kl KALENDER JUNI Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 2. kl I præstegården. Gudstjeneste: Søndag den 7. kl søndag efter trinitatis. Ved Ole Jørgensen. Gudstjeneste: Søndag den 14. kl søndag efter trinitatis. Ved Maria S. Frederiksen. Sommerkoncert: Torsdag den 18. kl. 19 I kirken. Se annoncering her på siden. Gudstjeneste: Søndag den 21. kl søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen. Gudstjeneste: Søndag den 28. kl søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen. JULI Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den søndag efter trinitatis. I Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert er der gudstjeneste kl For øvrige kirker og klokkeslæt: Se lokalaviser / Gudstjeneste: Søndag den 12. kl søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen. Gudstjeneste: Søndag den 19. kl søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen. Gudstjeneste: Søndag den 26. kl søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen. LØRDAGSDÅB EN GANG I KVARTALET Næste lørdags-dåbsgudstjenester 15. august kl oktober kl KIRKEBILEN Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede. Ring til Krone Taxa (Taxa 4X35) på senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984, og sig at turen går til Dalby Kirke / præstegård. KIRKESIDERNE Dalby Kirkeblad 76. årgang, nr. 6 Juni/juli 2015 Red.: J.C. Bach Iversen Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt. 2 3

3 Af SFO-pædagog Lotte Tolstrup og SFO-medarbejder Jesper Andersen Fotos: Lotte Tolstrup I 2014 indgik Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang et samarbejde om en årlig Krible Krable uge, som satte fokus på at få Af Skoleleder Henrik Nielsen Fotos: Henrik Nielsen Skolen udvider med en ekstra lærer, og Louise Amby-Falkenberg har barsels- og forældreorlov i det kommende skoleår, så derfor er der netop blevet ansat to nye lærere. Den ene lærer er Lisbeth børn og voksne ud i naturen. Visionen er, at børn bliver nysgerrige på naturen og får lyst til at udforske og værne om den. Det var en kæmpe succes, og derfor er maj måned 2015 lavet til Krible Krable måned. Det har vi i Tyvstarterne valgt at Krible Krable i Tyvstarterne på Dalby Skole Dalby Skoles Tyvstartere i SFO, der kommer i børnehaveklasserne til august, har undersøgt og arbejdet med alle mulige kravlende, krybende og løbende smådyr i naturen omkring skolen. Karoline Thrane Wichmann undersøger insekter støtte op om, da det er en del af vores målsætning omkring udeliv. Mange aktiviteter Vi har derfor lavet følgende aktiviteter med fo - kus på Krible Krable: Vi har sat kartoffelfælder op nede i skoven. Vi har hentet dem igen og set de forskellige dyr, som er gået i fælderne. Vi har været på Krible Krable-jagt omme på Jordstykket. Vi har fundet regnorme og lavet et regnormebo. Det har stået på i en uge, hvorefter vi har set på de fascinerende gange, som regnormene har lavet i jorden og sandet. Vi har også sat musefælder op i skoven og set på de levende mus, som vi har fanget, og vi har fisket nede i Møllesøen og set på, hvilke Krible Krable, der lever i vandet. Vi har lavet magnet-edderkopper, som børnene har fået med hjem til at pynte på køleskabet. Fantastisk verden Alt dette har vi lavet sammen med børnene, for at de bliver bevidste og inspireret og ser de nye muligheder, der er for at se den fantastiske verden, som gemmer sig lige ude foran hoveddøren, under jorden, under fliserne, under bladende og i vandet. Tvillingerne Johanne og Edith Hjort Jaritz med deres flotte ormegård Nye læreransættelser til kommende skoleår Dalby Skole har ansat 2 nye lærere, der starter på skolen til august. Samtidig kommer der også en ny timelærer. Kragh, 40 år, dansk-, engelsk-, kristendomskundskabs- og billedkunstlinje - fagslærer. Lisbeth er en rigtig dygtig lærer, som vi kender på Dalby Skole fra hendes 7 år på skolen, før hun fik orlov til videreuddannelse i Den anden lærer er Bo Bøttiger Andersen, 41 år, der kommer fra en stilling på Bevtoft Skole. Har undervist i både dansk og matematik i mange år og har linjefag i historie og kristendomskundskab samt undervisningserfaring i na - tur/teknik med mere. Skolen ansætter desuden lærer Christina Graversen, som timelærer til 3-4 af skolens musikhold det kommende år, mens Louise Amby-Falkenberg har or - lov. Lisbeth Kragh Bo Bøttiger Andersen Af skoleleder Henrik Nielsen Fotos: Arkiv Så er det første skoleår under nye folkeskolereform ved at slutte. Dalby Skole har ligesom andre skoler gjort sig erfaringer med, hvad der har fungeret godt og hvad, der er behov for at tilrette. I majnummeret af beskrev vi forældre - tilbagemeldinger til og skolebestyrelsens behandling af skolens måde at lave lektiehjælp og faglig fordybelse. Konkrete tiltag Disse meldinger bru ger vi i den konkrete tilrettelæggelse af både lektiehjælp og faglig for dy belse, herunder vores praktiske-musiske og naturfaglige profilfagslektion fre dag, til det kommende skoleår. Trivselstime Sådan bliver skoledagen i det kommende skoleår Dalby Skole indfører 20 minutters bevægelsesaktivitet for alle elever hver skoledag klokken 10. Det erstatter der første store frikvarter. Alle skoler afventer også tidspunktet for folketingsvalg. Efter det kommende folketingsvalg bliver deltagelse i lektiehjælp/faglig fordybelse nemlig obligatorisk. Der er mange forskellige måder at få motion på Senest september Folkeskolereform-forligspartierne har aftalt, at lektiehjælp/faglig fordybelse bliver obligatoriske efter det folketingsvalg, der kommer i år. Men hvornår bliver det? Ja, det ved vi ikke endnu (ved redaktionens afslutning), men vi ved, at det bliver senest til september. Undervisningsministeriet har meddelt skolerne, at forliget skal administreres således, at hvis valget kommer inden sommerferien, så bliver deltagelse obligatorisk fra det nye skoleårs start i august. Men hvis valget først kommer i august eller september vil deltagelse i lektiehjælps/faglig fordybelseslektionerne først blive obligatorisk efter efterårsferien i oktober Indtil lektionerne bliver obligatorisk, skal skolerne placere lektiehjælp/ fag lig fordybelse sidst på skoledagen. Da vi er i gang med at planlægge det kommende skoleår og skema nu, bliver lektioner planlagt på samme tidspunkt, som elever og forældre kender fra dette skoleår. Bevægelsesbånd for alle elever hver dag Skolereformen indførte også, at der skal være planlagt bevægelse for eleverne enten som idrætstimer eller anden form for bevægelse med i gennemsnit mindst 45 minutter hver dag. Vi har lagt bevægelseslektioner ind til alle klasser, men på mellemtrinnet har det været svært at få samlet nok bevægelsestid i en stram skoledag, så både noget af læsebåndstiden og en del lejrskoletid er blevet omsat til bevægelsestid. Det gør vi ikke i det kommende skoleår. I stedet får alle elever på klassetrin ud over idrætstimerne også bevægelsestid hver dag klokken , som vi kalder bevægelsesbånd. Eleverne i klasse, der kun har to idrætslektioner om ugen, får også en ekstra bevægelseslektion i løbet af Alle børn skal bevæge sig 45 minutter hver dag skoleugen. Bevægelsesbåndet og bevægelseslektionerne vil både lærere og skolens sfo-medarbejdere kunne stå for gennemførelsen af. Mindre frikvarter Den kedelige side af indførelsen af bevægelsesbånd bliver, at der er mindre samlet frikvarterstid for eleverne. Bevægelsesbåndet klokken 10 erstatter det 20 minutters frikvarter, vi har haft om formiddagen. Har børnene behov for at spise en mad eller et stykke frugt om formiddagen, sørger klassens lærer eller pædagog for at det kan ske op til eller efter bevægelsesbåndet. Børnehaveklasserne er ikke På klassetrin får vi i det kommende år til en ekstra lektion af det der hedder understøttende undervisning. Her laver vi en ugentlig trivselslektion, som klassernes årgangspædagog står for. Skolens skema for skoledagen i det nye skoleår ser således ud: læsebånd morgensang lektioner bevægelsesbånd lektioner frokost + frikvarter lektioner frikvarter lektion lektion mellemtrin. (Lektiehjælp/faglig fordybelse) omfattet af sammen undervisningsstruktur, som de øvrige klasser, så her sørger børnehaveklasseteamet selv for at eleverne får mindst 45 minutters bevægelse om dagen. 4 5

4 DALBY GF DALBY skole Spar på vandet Dalby GF i turn-a-round Skoleleder: Henrik Nielsen Viceskoleleder: Hans Jørgen Stoklund SFO-leder: Leon Jensen SFO-souschef: Allan Jensen Sekretær: Gitte Lydiksen Teknisk serviceleder: Ronnie Jensen Tlf.: Mail: Hjemmeside: dalby-skole.kolding.dk Skolebestyrelsen: Jens Roelsgaard (formand) Lars Lohmann Sanne Safarkhanlou Ritt Sønnichsen Mette Deichmann Pernille B. Schmidt Ulrik Søgaard Det sker i juni-august Fredag den 5. juni: Grundlovsdag Ikke skoledag Onsdag den 10. juni klokken 18: Sommerkoncert for alle skolens elever og forældre Fredag den 26. juni: Sidste skoledag inden sommerferien Mandag den 10. august klokken 8: Første skoledag i det nye skoleår Så kort kan det siges, fortæller eleverne i miljørådet, da snakken går på, hvad de har lært ved at arbejde med temaet vand i forbindelse med Grønt Flag. Af Miljørådet og naturfagsvejleder Jens Bank Fotos: Jens Bank Det lugter lidt på et rensningsanlæg Der er møde i skolens miljøråd, og på dagsorden er de netop overståede Grønt Flag dage. - Vi skal spare på vandet, fordi vand er en ressource, og det er også en mangelvare andre steder i verden, siger Alberte fra 5.b. Hun fortæller, at de derhjemme har en regnvandstønde, hvor de opsamler regnvand til at vande deres blomster med. Jeppe og Siw fra 4.årgang fortæller, at det heller ikke er alt vand, man kan drikke. De har nemlig forsøgt at ren se vand fra Møllebækken ved hjælp af grus og sand. - Vandet blev klart, men det lugtede ikke særlig rart, siger Siw og rynker på næsen. Jeppe og Siw fortæller, at de også har besøgt et spildevandsanlæg og set, hvordan vores spildevand fra toiletbesøg med mere bliver renset, før vandet bliver ledt ud i fjorden igen. - Der var mange vatpinde i vandet, fordi de er svære at fange i ristene, så vatpindene smutter igennem, fortæller Siw. Børnehaveklasserne rapper om vand Fælles afslutning En del af arbejdet med grønt flag er, at eleverne skal informere og involvere klassekammerater, forældre og nærområdet om deres resultater og forslag til, hvordan vi kan spare på vandet. Vi slutter Grønt flag dagene af med, at alle eleverne er med til en fælles afslutning, hvor alle de forskellige projekter bliver præsenteret for hinanden. Og der var mange kreative og fantasifulde forslag til, hvordan vi kan spare på vandet. Der er rap om vand, vandrensningsforsøg, eksempler på vandets kredsløb, film, plakater med gode råd, graffiti og hjemmesider. - Det er sjovt, at se hvad de andre klasser havde arbejdet med, siger Søren og Oliver fra 5.b. Mødet er næsten slut, men lige inden vi skal tilbage til klasserne, aftaler vi, at til morgensang i morgen vil vi lige huske vores kammerater på, at vi skal spare på vandet. Skoleleder ærgrer sig men bakker op om nyt fritidstilbud Henrik Nielsen havde gerne set, at det var skolebestyrelsens forslag, der blev valgt, men han vælger at se positivt på KIF s tilbud om at lave fritidsklub i Dalby. Skoleleder Henrik Nielsen er tilfreds med, at der kommer et fritidstilbud til eleverne i klasse efter sommerferien, selv om det ikke bliver det forslag, som skolebestyrelsen har foreslået, som kommer i spil. - Jeg er glad for, at der er et tilbud til børnene efter sommerferien, og vi skal selvfølgelig nok bakke konstruktivt op omkring det tilbud, når nu politikerne har besluttet, at det skal være sådan, siger skolelederen. Men samtidig er han også ærgerlig over, at forbindelsen mellem den lokale idrætsklub og skolen nu ikke kan udvikles med SFO-klub, der knytter an til Dalby GF. Dalby GF har sagt nej til at ville drive Værestedet, og det er blandt andet på den baggrund, at skolebestyrelsen har foreslået kommunen, at skolen kunne stå for en SFO-klub. God forbindelseslinje til idræt kunne være dannet - Jeg synes det er ærgerligt, at skolen ikke får mulighed for at føre skolebestyrelsens forslag ud i livet, for det er et kvalificeret pædagogisk tilbud, der ville udnytte kendskabet til børnene fra under - visningstiden, ligesom vi kender det fra vores gode SFO tilbud til indskolingsbørnene, siger Henrik Nielsen. Han understreger, at det som især ærgrer ham er, at der nu ikke bliver mulighed for at skabe et forbindelsesled mellem skolen og Dalby GF. - Vi har jo foreslået at trække nogle unge trænere fra Dalby GF over i SFOklubben, så de havde mulighed for at lave noget træning med børnene og Eleverne Naya Niemann, 3B, Asta Dahl, 3B og Markus Bugge, 3A viser principperne for vandrensning på den måde få styrket samarbejdet med idrætsklubben. Nu bliver den mulighed for direkte forbindelse mellem skole og den lokale idrætsklub ikke Fakta til noget, siger han. Skolens SFO er også fremover klar til at lave SFO klub, hvis KIF på et tidspunkt ikke ønsker at drive klub i Dalby. I det forslag som forældrebestyrelsen har sendt til Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg, lå der et forslag om, at der på alle 200 årlige skoledage er en SFO-klub fritidstilbud til eleverne på klassetrin fra klokken SFO-klubben skulle have basis i de lokaler, som Værestedet benytter i dag. Desuden skulle klubben kunne benytte skolens faglokaler blandt andet idrætshallen og også den kommende nye multibanen ville være oplagt at benytte i samarbejde med indskolingens SFO. Samtidig skulle unge trænere fra Dalby GF tilknyttes SFO-klubben, så der blev skabt en forbindelse til den lokale idrætsklub. Efter en 2014 sæson, hvor Dalby GFs senior afdeling hang med en vis legemsdel i vandskorpen og sejlede rundt som en groggy bokser, er 2015 startet som lidt af et eventyr. Af Dalbys seniorer Foto: Judy Reimer Med tiltrædelse af nye trænere i starten af 2014 var der mange ting, der skule tilpasses for DGFs senior hold. Det resulterede i, at forårssæsonen indeholdt en nedrykning til klubbens 2. hold til serie 5, mens 1. holdet mirakuløst reddet sig på sidste spilledag i serie 3. Hen over efteråret kom der bedre styr på serie 3 holdet, mens serie 5 holdet kæmpede med skader og mange afbud, der gjorde, at begge hold knap nok kunne stille til kamp. Forberedelserne har været i top Alle de trængsler er dog forsvundet som dug for solen i En god og lang opstart med masser af træningstider på kunstgræs har været med til at få alle hold godt i gang. Samtidig er det væltet ind med nye spillere i en sådan grad, at man har været nødt til at tilmelde et serie 6 hold, så man har kunnet sikre, at alle kan komme i kamp hver weekend. Kamp om pladserne kan ses på resultatere Den store tilgang af spillere i alle aldre har betydet, at vi er op mod 40 spillere til træning hver uge. Dette giver naturligvis god kamp om pladserne, ligesom det rent kontingentmæssigt er med til at sikre klubben, at man holder skindet på næsen økonomisk. Den øgede konkurrence om pladserne samt det høje træningsfremmøde har betydet, at alle tre hold spiller med i toppen af deres rækker. Det er ligeledes blevet rettet til i bestyrelsen, så ansvaret er blevet placeret på flere skuldre, mens der er fundet ny formand i Jens Schmidt. Bedre forhold Der er ligeledes sket fysiske forandringer i Dalby GFs klubhus. Der er kommet nye fine boldskabe til alle hold, ligesom senior afdelingens omklædningsrum har fået et tiltrængt ansigtsløft. Ligeledes er der bestilt nye flotte kamptrøjer til serie holdene. Alt i alt tyder det på, at Dalby GFs senior afdeling efter nogle meget magre år på stort set alle fronter, netop nu oplever noget af et turn-a-round. Fakta Kids-volley set med en børnespillers øjne Jeg hedder Maria. Jeg er elleve år og går til kids volley i Dalby. Jeg har gået til volley i fire år nu, og jeg har bestemt ikke planer om at stoppe. Af Maria Hussmann Foto: Judy Reimer Jeg begyndte at spille, fordi to af mine veninder gik til volley. Jeg prøvede at være med, og syntes det var så sjovt, og så blev jeg ved. Grunden til, at jeg godt kan lide at gå til volley er, at jeg synes spillet er super sjovt, at jeg har fået en masse gode veninder, og til træningen er der også plads til sjov og spas. Vi har nogle rigtig gode trænere, som er gode til at lære fra sig, som er gode til at skabe et godt sammenhold og som også lytter til, hvad vi har lyst til. Jeg har haft mange gode oplevelser til stævner, hvor vi hygger os og bakker hinanden op, både når det går godt, og når det går dårligt. Heldigvis går det for det meste godt, og vi vinder mange kampe. Bedste oplevelse En af de oplevelser jeg husker bedst er, da vi i marts i år var til Landsmesterskaber i Vejen en hel weekend. Tre andre piger og jeg stillede op sammen. Da vi kom fredag aften, havde vi ikke regnet med at tage hjem om søndagen med en flot pokal og som landsmester i level 3-4. Her sidst på sæsonen begyndte vi at træne sammen med klubben i Andst, så vi trænede både tirsdag og fredag. Sammen med dem har vi også været til 6- mands-stævner, så der har vi prøvet at spille rigtig volley. Det glæder jeg mig rigtig meget til at fortsætte med i næste sæson. Nu er den indendørs sæson desværre slut, men Skulle du have lyst til at spille senior bold i Dalby, kan du kontakte Henny på tlf nr Vi glæder os til at se dig på lægterne heldigvis skal vi i maj og juni træne beachvolley på banerne ved IBC. 6 7

5 Købmanden er klar til endnu en periode Brian Andersen har været købmand i Rema 1000 i Bjert i 7 ½ år. Han er glad for franchisekonceptet hos Rema 1000 og tager gerne en periode mere. Fotos: Judy Reimer Der er sikkert ikke mange, der er klar over, at købmanden hos Rema 1000 arbejder som selvstændig køb - mand. Rema 1000 kører nemlig forretningen som et franchise koncept, og det betyder, at købmanden selv står for driften af butikken. - Jeg betaler en franchise afgift til Rema 1000, og jeg har fordelene af fælles indkøb og markedsføring, og jeg får også hjælp til regnskab og kontorarbejde, men driften står jeg selv for, og jeg får også selv overskuddet, fortæller Brian Andersen. Han er rigtig glad for konceptet, for det er lige som at være selvstændig uden at stå helt alene. - Det gode ved det her er, at man kun kan have en butik. Det betyder så også, at købmanden sætter alt ind på at udvikle sin butik og gøre det så godt som muligt. Det passer mig rigtig godt, for der er en stor egeninteresse i det på den måde. Der er 250 Rema 1000 købmænd i Danmark, men alle steder er der både lokale forskelle og forskellige butikker, fordi det er selvstændige købmænd, der driver dem, fortæller den 44-årige Brian Andersen. Lokal øl hos rema 1000 Han har blandt andet indgået i et samarbejde med Sdr. Bjert Kro om at udvikle øl. Kromanden udvikler øllen, der er ansat en brygmester til at brygge øllen, og Brian Andersen sælger den i sin butik i Rema 1000 i Bjert. - Det er noget, der er plads til hos Rema 1000, siger han. Brian Andersen er uddannet i Dansk Supermarked og har været både mellemleder og afdelingsleder der. Men han har altid gerne ville være selvstændig, og da muligheden for at få en Rema 1000 endda i hans eget område, så var han ikke sen til at slå til. Brian Andersen bor i Sdr. Bjert med sin kone, der er uddannet sygeplejerske og sine tre børn på 14, 16 og 18 år, der alle tre arbejder i butikken. Holder af kontakten I 1992 flyttede han fra Fyn og har nu boet 11 år i Bjert. Ifølge ham selv er der flest fordele ved at være købmand i det område, hvor han også selv bor. - Jeg holder meget af kontakten med kunderne, og af muligheden for hele tiden at gøre tingene bedre. Rema 1000 i Bjert skal gerne være den foretrukne lokalbutik her, og det arbejder jeg på hver eneste dag, fortæller Brian Andersen. Brian Andersen knokler da også i butikken op til 70 timer om ugen for at gøre Rema 1000 til områdets lokale butik, så der bliver ikke meget tid til at holde fri. Der er altid noget, han kan gøre, og det er svært at slippe butikken. Lidt fritid Han løber dog ind i mellem, når han har tid og så har han været fodboldtræner for U16 drenge i Bjert. Næste sæson har han sagt ja til at være håndboldtræner for et pigehold. Hos Rema 1000 arbejder købmanden på 5 års kontrakter, hvor begge parter har mulighed for at sige farvel til hinanden, hvis man ikke er tilfreds. Brian Andersen er lige nu i gang med sin anden periode, han afviser bestemt ikke at tage en tredje periode. - Jeg er meget glad for samarbejdet og er glad for, at vi hos Rema 1000 arbejder efter holdninger og ikke efter direktiver, så jeg tager gerne 5 år mere, siger han. Blå bog LOKALT Brian Andersen er 44 år Har været hos Rema 1000 i Bjert i 7 ½ år Han er gift og har tre børn på 14, 16 og 18 år Han har 4 hel- og deltids ansatte i butikken og 20 ungarbejdere Han har en arbejdsuge på op til 70 timer hver uge

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE Velkommen til Ungdomsskolen! Se lige efter, om der ikke skulle være noget for dig. Noget, der er både sjovt, spændende og måske udfordrende... Der er sidste frist

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00 Dagklubben: BASEN, Fyrrekrattet 1, 2630 Taastrup 43 35 28 28 www.basen.htk.dk Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009 Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg Skole 31. august 2015 Kære elever og forældre. Velkommen til det nye skoleår Skolereformens år 2. Så er vi for alvor i gang med det nye skoleår, som samtidig markerer, at vi tager hul på skolereformens

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause.

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Nyhedsbrev juni 2014 Skårup Skole Østergade 53 5881 Skårup Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Personalenyt: Christina Ejby kommer

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere