5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880)

2 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde, Læring og udvikling, Krav i arbejdet Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement Øvrige indsatsområder Sundhedsfremme, Fysiske rammer, Krænkende adfærd, BUF-Specifikke spørsgmål 8 Hvordan skaber vi større Tilfredshed, Motivation og Engagement? Vurdering af indsatsområder; Effekt af indsatsområder og overordnet prioriteringskort Temaer Social Kapital, Balance i det daglige arbejde Baggrundsresultater Alder, Anciennitet, Køn, 9 Resultater i tabelform Forord Trivselsundersøgelse 0 I denne rapport præsenteres resultaterne af trivselsundersøgelsen 0 for netop jeres arbejdsplads. Resultaterne skal I bruge til at opdatere den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering (APV). Rapporten er ikke en karakterbog, men et grundlag for at starte en dialog om, hvordan der kan arbejdes med trivslen på arbejdspladsen til gavn for alle medarbejdere. Derfor er det afgørende, at alle bidrager åbent og konstruktivt i dialogen om resultater og mulige forbedringsområder. God arbejdslyst med trivselsrapporten. Else Sommer Børne- og ungdomsforvaltningen Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ekstern sammenligning: interresearch a/s og SSI Danmark, februar 0 []

3 Overordnede resultater Følgende viser de overordnede resultater for. Skalaen nederst på siden er en indikator for, hvordan resultaterne kan tolkes. Tilfredshed Resultatet for Tilfredshed. Uddybede resultater og forklarende forhold for Tilfredshed kan findes fra side. Tilfredshed Motivation Resultatet for Motivation. Uddybede resultater og forklarende forhold for Motivation kan findes fra side.,0 Motivation Engagement Resultatet for Engagement. Uddybede resultater og forklarende forhold for Engagement kan findes fra side., Engagement []

4 Introduktion Formål Formålet med Trivselsundersøgelsen 0 er at få medarbejdernes vurdering af trivslen. Resultatet er sammenfattet i denne rapport og giver en status på Tilfredshed, Motivation og Engagement i. Rapporten er med til at give Børneog Ungdomsforvaltningen mulighed for at identificere, hvor vi er stærke, og hvor der er plads til forbedringer. Med rapporten skabes grundlag for at kunne prioritere indsatser som kan højne medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. Om undersøgelsen Denne rapport beskriver resultaterne fra Trivselsundersøgelsen 0. Trivselsundersøgelsen er gennemført i perioden 0. februar -. marts 0. I alt har 880 medarbejdere modtaget et spørgeskema, og af disse har 000 valgt at svare. har således opnået en svarprocent på %. Medarbejdernes anonymitet er sikret ved, at der på intet tidspunkt udleveres besvarelser fra enkeltpersoner eller udarbejdes rapporter, hvor svar fra enkeltpersoner kan identificeres eller beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater: s samlede resultater for Trivselsundersøgelsen 0. Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Hvad er status på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement? Ekstern sammenligning I perioden. februar 0 til. februar 0 har interresearch a s i samarbejde med SSI Danmark foretaget en undersøgelse blandt kommunalt ansatte i Danmark. Undersøgelsen afdækker spørgsmål i Trivselmeter Standardspørgeskema og Social Kapital (Arbejdsmiljørådet). Undersøgelsen dækker: Danskere ansat i den kommunale sektor Antal respondenter er.00 Undersøgelsen er repræsentativ for danskere ansat i den kommunale sektor. Modellen Modellen nederst på siden indeholder 0 områder, som medarbejderne gennem deres besvarelser har vurderet. Der er syv indsatsområder og tre resultatområder. I modellen ses på sammenhængen mellem indsatsområderne og resultatområderne. Pilene i modellen viser, at de syv indsatsområder har indflydelse på medarbejdernes vurdering af Tilfredshed, Motivation og Engagement. Modellen kan give et godt udgangspunkt for dialog om, hvordan I på arbejdspladsen vil prioritere jeres indsatser for at styrke trivslen, og hvor I tror, at opfølgning vil have størst effekt for jer. Fra trivsel til adfærd Resultatområderne er udtryk for medarbejdernes generelle tilfredshed samt hvorvidt de er motiverede og engagerede i deres arbejde. Rapporten peger på indsatsområder, der har særlig sammenhæng med niveauet af Tilfredshed, Motivation og Engagement blandt medarbejderne. Indsatsområder Resultatområder Job og organisering Tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Motivation Ledelsen Samarbejde Engagement Læring og udvikling Krav i arbejdet []

5 Vurdering Vurdering Vurdering Resultatområder Tilfredshed Figuren viser niveauet for medarbejdernes Tilfredshed i Børne- og Ungdomsforvaltningen.,,,,0,8,8,, Kommunalt ansatte i Danmark,,,, Tilfredshed Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Motivation Figuren viser niveauet for medarbejdernes Motivation i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kommunalt ansatte i Danmark,0,0,9,8,8,9,,,,,,8 Motivation Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? Engagement Figuren viser niveauet for medarbejdernes Engagement i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kommunalt ansatte i Danmark Spørgsmålet Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? er formuleret så en høj vurdering i spørgeskemaet er negativ, dvs. man tænker ofte på at søge arbejde et andet sted. Det er modsat de øvrige spørgsmål. For at kunne sammenligne spørgsmålene er resultatet i figuren beregnet, så en høj score i figuren er positivt, dvs. at en høj score betyder, at man sjældent tænker på at søge arbejde et andet sted.,,, Engagement,,, Tager du ansvar for at få tingene til at fungere?,,, Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads?,0,9, Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? []

6 MOTIVATION Resultatområder Motivation og Engagement i Motivation og Engagement på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen Figuren viser Motivation samt Engagement for alle enheder, der er i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Motivation og Engagement ses som de endelige resultatområder, der påvirkes af de forskellige indsatsområder samt den overordnede tilfredshed. Derfor er det sammenhængen mellem disse to resultatområder, det er valgt at fokusere på i figuren. ENGAGEMENT... Kommunalt ansatte i Danmark. Chefgruppen. Områder. Service og Videnscenter. Stabsfunktioner Øvrige enheder []

7 Lav MOTIVATION Høj Resultatområder Segmentering: Motivation og Engagement Medarbejdergrupper Figuren viser, hvordan medarbejderne kan inddeles i grupper ud fra samspillet mellem deres motivation og engagement. Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af medarbejderne i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der vises kun resultater ved mindst 0 besvarelser. ZAPPERE KERNEMEDARBEJDERE ILDSJÆLE PÅ-VEJ-VÆK- MEDARBEJDERE TROFASTE Lav ENGAGEMENT Høj ILDSJÆLE er villige til at yde en ekstra indsats og er stolte af at være ansat i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kombinationen af høj Motivation og højt Engagement, gør ildsjælene til meget værdifulde medarbejdere. KERNEMEDARBEJDERE udgør kernen i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Har en motivation og et engagement, der gør at arbejdet bliver gjort og at der ikke overvejes jobskifte. Den store stabile midtergruppe, der dog har grænseflader til alle andre grupper. ZAPPERE er motiverede i deres arbejde, men har behov for at motivationen holdes intakt, da deres engagement over for Børne- og Ungdomsforvaltningen er lavt. En positiv arbejdskraft så længe de får udfordringer nok. TROFASTE forventer at være ansat i Børne- og Ungdomsforvaltningen i fremtiden på trods af, at de er mindre motiverede. De er meget trofaste over for deres job og. PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE er sandsynligvis på vej til at forlade Børneog Ungdomsforvaltningen, da både motivation og engagement er under middel. Antal svar Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Trofaste På-vej-vækmedarbejdere Enhedens resultat 000 % 0% 9% % % 90 % 9% % % % []

8 Lav VURDERING Høj Hvordan skaber vi større Tilfredshed, Motivation og Engagement? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu vist Tilfredshed, Motivation og Engagement blandt medarbejderne i Børne- og Ungdomsforvaltningen. De følgende sider hjælper med at identificere hvilke indsatsområder, der har den største effekt på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortene viser, hvilke områder man med størst fordel kan prioritere for at forbedre disse resultatområder. Det er ikke nok kun at kigge på, om vurderingen er høj eller lav. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med, hvilken effekt de enkelte indsatsområder har på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. Prioriteringskortene er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj De vandrette og lodrette streger, som opdeler prioriteringskortene i felter, er lavet ud fra den gennemsnitlige vurdering af de forskellige indsatsområder og områdernes gennemsnitlige effekt på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. Sådan tolker du Prioriteringskortene Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder i nederste højre felt har en forholdsvis lav score. Samtidig viser analysen, at områderne har stor sammenhæng med medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på mulige forbedringer inden for områderne. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Indsatsområder i øverste højre hjørne har forholdsvis høj score og samtidig viser analysen, at området har stor sammenhæng med medarbejdernes samlede Tilfredshed, Motivation og Engagement. Det er vigtigt at bevare fokus på disse områder, så de forholdsvis høje vurderinger vedligeholdes og ideelt forbedres yderligere, idet forbedringer stadig vil have stor betydning for Tilfredshed, Motivation og Engagement. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: Indsatsområder i øverste venstre hjørne har en forholdsvis høj score, men har samtidig kun svag betydning for den samlede Tilfredshed, Motivation og Engagement. En større bevidsthed på arbejdspladsen om de høje scorer i det blå felt og større bevidsthed om hvorfor indsatsområderne har en høj vurdering, kan bidrage til større Tilfredshed, Motivation og Engagement. Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsområder i nederste venstre hjørne har lav score og har samtidig svag sammenhæng med medarbejdernes samlede Tilfredshed, Motivation og Engagement. Selvom den svage sammenhæng kan friste til at se bort fra de pågældende områder, er det vigtigt at huske, at vurderinger kan bliver for lave. Som hovedregel betragtes en score under som meget lav, derfor er det vigtigt på arbejdspladsen at vurdere, om der er brug for at arbejde med de områder, der ligger i feltet. [8]

9 VURDERING Vurdering Hvordan skaber vi større Tilfredshed, Motivation og Engagement? Vurdering af Indsatsområder Figuren viser medarbejdernes vurdering af de syv indsatsområder, som påvirker Tilfredshed, Motivation og Engagement. Der findes ikke et eksternt sammenligningsgrundlag for Krav i arbejdet, da spørgsmålene der danner indsatsområdet afviger fra sammenligningsgrundlaget. Kommunalt ansatte i Danmark,8,,,,8,,,,,,,,,0,9,0 Job og organisering Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Samarbejde Læring og udvikling Krav i arbejdet Effekt på Tilfredshed, Motivation og Engagement I cirkeldiagrammet kan du se hvilke indsatsområder, der har størst effekt på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. % Job og organisering % Indflydelse % Nærmeste leder % Ledelsen % Samarbejde % Læring og udvikling % Krav i arbejdet Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medarbejdernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. Prioriteringskortet hjælper med at finde de indsatsområder, der kan arbejdes med for at opnå forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind.,0 TILPAS VEDLIGEHOLD,0 Samarbejde Job og organisering Læring og udvikling Nærmeste leder,0 Ledelsen Indflydelse,0,0 Krav i arbejdet,0 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Job og organisering Læring og udvikling TILPAS Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Samarbejde Krav i arbejdet [9]

10 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Job og organisering Job og organisering Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Job og organisering i Børne- og Ungdomsforvaltningen.,8,,,,0,0,,9,9,,0,9,, Kommunalt ansatte i Danmark,,,,0,0 Job og organisering Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Prioriteringskort for Job og organisering, TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Job og organisering, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Job og organisering.,0,,0,,0 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? VEDLIGEHOLD. Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder?. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? TILPAS. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører?. Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? [0]

11 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Indflydelse Indflydelse Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Indflydelse i Børne- og Ungdomsforvaltningen.,0,,9,8,,,,,,,, Kommunalt ansatte i Danmark,,,,8,8 Indflydelse Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? Prioriteringskort for Indflydelse, TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Indflydelse, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Indflydelse.,0, 8,0, 0 9,0 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 9. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 0. Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? VEDLIGEHOLD 8. Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? TILPAS. Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde?. Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? []

12 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Nærmeste leder Nærmeste leder Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Nærmeste leder i Børneog Ungdomsforvaltningen. Kommunalt ansatte i Danmark,,,,,,,,,,,0,0,,9 Nærmeste leder Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? Prioriteringskort for Nærmeste leder,0 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Prioriteringskort for Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Prioriteringskort for Nærmeste leder.,,0, Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD. Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt?. Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt?. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? TILPAS [Ingen punkter]. Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet?. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? []

13 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Ledelsen Ledelsen Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Ledelsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kommunalt ansatte i Danmark,,,,,,,0,,, Ledelsen Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Prioriteringskort for Ledelsen,0 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Ledelsen, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Ledelsen., 8 9,0, Lav 0 EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 8. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 9. Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? TILPAS. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 0. Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? []

14 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Samarbejde Samarbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Samarbejde i Børne- og Ungdomsforvaltningen.,,,8,9,9,0,9,0,9,, Kommunalt ansatte i Danmark,8,,, Samarbejde Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Prioriteringskort for Samarbejde Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Samarbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Samarbejde.,0 TILPAS VEDLIGEHOLD,,0 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? VEDLIGEHOLD. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger?. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? TILPAS [Ingen punkter]. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? []

15 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Læring og udvikling Læring og udvikling Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Læring og udvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen.,,,,,,,9,8,0 Kommunalt ansatte i Danmark,,,8 Læring og udvikling Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? Prioriteringskort for Læring og udvikling Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Læring og udvikling, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Læring og udvikling.,0 TILPAS VEDLIGEHOLD,,0. Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? VEDLIGEHOLD. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? TILPAS. Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde?, [Ingen punkter],0 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj []

16 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Krav i arbejdet Krav i arbejdet Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Krav i arbejdet i Børneog Ungdomsforvaltningen. Kommunalt ansatte i Danmark En høj vurdering af de fire første spørgsmål under Krav i arbejdet, betyder at der er mange/høje krav i arbejdet. For at kunne sammenligne resultaterne med de øvrige spørgsmål i rapporten er tallene i figuren beregnet så en høj score er udtryk for få/lave krav. Dvs. at en lav score i figuren kan være tegn på mange/høje krav for eksempel at skulle overskue mange ting, have meget at lave og skulle arbejde hurtigt. Der findes ikke et eksternt sammenligningsgrundlag for Krav i arbejdet, da spørgsmålene der danner indsatsområdet afviger fra sammenligningsgrundlaget.,9,0 Krav i arbejdet,0,0,9 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde?,,, Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?,0,, Er der ofte rigtig meget at lave?,,, Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?,8,9 Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? Prioriteringskort for Krav i arbejdet Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Krav i arbejdet, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Krav i arbejdet.,0 TILPAS VEDLIGEHOLD,0,0 9,0, Er der ofte rigtig meget at lave?. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? VEDLIGEHOLD 9. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? TILPAS. Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job?,0 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 8. Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? []

17 Vurdering Vurdering Øvrige indsatsområder: Sundhedsfremme og Fysiske rammer Sundhedsfremme Figuren viser medarbejdernes vurdering af Sundhedsfremme på arbejdspladsen.,, Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? Fysiske rammer Figuren viser medarbejdernes vurdering af de Fysiske rammer på arbejdspladsen.,,,9,0,,,,,8,0,,,0,0 Fysiske rammer Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? Er du tilfreds med indeklimaet? Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? Er du generet af støj og uro i dit arbejde? Er dine lysforhold på arbejdet gode? []

18 Øvrige indsatsområder: Krænkende adfærd På næste side afrapporteres eventuelle resultater om krænkende adfærd på jeres arbejdsplads. Vær opmærksom på, at mobning og chikane kan være yderst vanskeligt at bearbejde og håndtere i den fælles dialog om trivslen. Konkrete tilfælde håndteres individuelt. Undersøgelsen giver mulighed for at kortlægge omfanget af mobning/chikane, og I bliver derved opmærksomme på, om der er mobning eller chikaneproblemer på jeres arbejdsplads. Hvis der er sådanne problemstillinger på jeres arbejdsplads, bør I benytte lejligheden til at orientere medarbejderne om: Der er 0-tolerence overfor mobning/chikane i Det er den enkeltes ansvar at gøre opmærksom på, hvis de selv oplever mobning/chikane eller oplever andre blive mobbet eller chikaneret Tilfælde af mobning/chikane skal meddeles enten til leder og/eller TR og/eller arbejdsmiljørepræsentant. Konkrete problemstillinger skal naturligvis håndteres individuelt Resultaterne af trivselsundersøgelsen kan give anledning til, at arbejdspladsen undersøger, om alle medarbejdere har tilstrækkelig kendskab til s politik om forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane på arbejdspladsen. [8]

19 Øvrige indsatsområder: Krænkende adfærd Nultolerance tolererer ikke vold, trusler, mobning og chikane på arbejdspladsen. Alle ansatte skal behandles med respekt og værdighed, og det skal være trygt at gå på arbejde i, jf. også "Politik og retningslinjer for en samlet indsats i for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen", som kan findes på under politikker. Trusler om vold Tabellen viser hvor mange, som inden for de sidste måneder har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen og i så fald, hvor de kommer fra. Udsat for trusler om vold? Hvis ja - Fra hvem? Kategori Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja dagligt 0% 0% Kolleger % Ja ugentligt 0 % % En leder 0% Ja månedligt % 99 % Underordnede 9 % Ja af og til % 8 % Borgere/Brugere/Pårørende 8 9% Nej 9 9% 9 8% Ønsker ikke at uddybe % Total 00 00% 00% Total, ja 8 8% % Fysisk vold Tabellen viser hvor mange, som inden for de sidste måneder har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen og i så fald, hvor den kommer fra. Udsat for fysisk vold? Hvis ja - Fra hvem? Kategori Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja dagligt 0% 9 0% Kolleger % Ja ugentligt 00 % % En leder 0% Ja månedligt % % Underordnede 8 % Ja af og til % 9 % Borgere/Brugere/Pårørende 8 9% Nej 90 9% 9 9% Ønsker ikke at uddybe % Total 0 00% 00% Total, ja 8 8% 8% Mobning Tabellen viser hvor mange, som inden for de sidste måneder har været udsat for mobning på arbejdspladsen og i så fald, hvor den kommer fra. Udsat for mobning? Hvis ja - Fra hvem? Kategori Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja dagligt % 0 % Kolleger 9 0% Ja ugentligt 0 % 8 % En leder 0 % Ja månedligt 0 % 0 % Underordnede 0 % Ja af og til % 0 8% Borgere/Brugere/Pårørende 8 % Nej 9 90% 9 90% Ønsker ikke at uddybe % Total 08 00% 09 00% Total, ja 99 0% 8 0% Uønsket seksuel opmærksomhed Tabellen viser hvor mange, som inden for de sidste måneder har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen og i så fald, hvor den kommer fra. Udsat for Uønsket seksuel opmærksomhed? Hvis ja - Fra hvem? Kategori Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja dagligt 0% 0% Kolleger 8 % Ja ugentligt 0% 8 % En leder % Ja månedligt 0% 0 0% Underordnede % Ja af og til 9 % 0 % Borgere/Brugere/Pårørende 0 % Nej 0 98% 9% Ønsker ikke at uddybe % Total 0 00% 9 00% Total, ja % 0 % [9]

20 Vurdering Øvrige indsatsområder: BUF-specifikke spørgsmål Sygefravær Andel medarbejdere der inden for de sidste to år har haft arbejdsrelateret sygefravær af mere end dages varighed. % Ja 8% Nej % Ved ikke Årsag til det tilkendegivet arbejdsrelaterede sygefravær. * Vær opmærksom på at denne graf nødvendigvis ikke summerer til 00%, da medarbejderne har haft mulighed for at sætte flere krydser. 80% 0% 0% % 0% % % % 0% 0% Psykisk lidelse fx stress, depression eller udbrændthed Fysisk nedslidning fx ondt i ryg, arme eller ben (bevægelsesapparatet) Arbejdsskade som følge af fx ulykke, uheld eller voldshændelse Allergi, eksem eller lignende Andet [0]

21 Øvrige indsatsområder: BUF-specifikke spørgsmål MUS og Udviklingsplan Andel der har fået tilbud om medarbejderudviklingssamt ale (MUS/LUS) inden for det sidste år 9% Ja % Nej % Ved ikke Andel der har en personlig udviklingsplan % Ja % Nej % Ved ikke []

22 Vurdering Øvrige indsatsområder: BUF-specifikke spørgsmål Øvrige BUF-specifikke spørgsmål.,,8,9,,9 Mine arbejdstimer går med opgaver, der ligger inden for mit fags kerneområder. Jeg har viden om, hvordan der på min arbejdsplads arbejdes med arbejdspladsvurdering (APV) Jeg kan altid få en samtale med min leder, når jeg har brug for det Hvis jeg bliver følelsesmæssigt overbelastet pga. arbejdet har jeg mulighed for at få hjælp og støtte. Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid []

23 Vurdering Temaer: Social Kapital Social kapital i Social kapital er de sociale relationer, der udvikler sig i løsningen af arbejdspladsens kerneopgave. Det gælder både relationerne mellem medarbejdere og ledere samt mellem medarbejdere indbyrdes og ledere indbyrdes. Det afgørende er, om disse relationer er præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. I praksis forudsætter dette, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Det er disse tre forhold, som arbejdspladsen skal sætte fokus på, hvis den vil opbygge en høj social kapital og løbende vedligeholde den. Begrebet social kapital stammer fra arbejdsmiljøforskningen. Undersøgelser har vist, at der er en klar sammenhæng mellem social kapital, arbejdspladsens arbejdsmiljø, produktivitet og kvaliteten af kerneopgaven. På arbejdspladser med en høj social kapital er der en høj oplevelse af retfærdighed, og medarbejdere og ledelse arbejder godt sammen og har tillid til hinanden. Det gør, at de ofte i fællesskab kan finde løsninger, som kan øge produktivitet og kvalitet yderligere, uden at det går ud over arbejdsmiljøet. Den sociale kapital beregnes ud fra følgende spørgsmål Tillid Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Samarbejdsevne Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Kommunalt ansatte i Danmark,,,,,,,0,,, Social Kapital Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne []

24 Vurdering Vurdering Vurdering Temaer: Social Kapital Tillid Figuren viser medarbejdernes vurdering af Tillid. Kommunalt ansatte i Danmark,,,,,,,, Tillid Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Retfærdighed Figuren viser medarbejdernes vurdering af Retfærdighed. Kommunalt ansatte i Danmark,0,0,0,0,,,,,, Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Samarbejdsevne Figuren viser medarbejdernes vurdering af Samarbejdsevne. Kommunalt ansatte i Danmark,,,,,,,,,9,9,0,9,0,9 Samarbejdsevne Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? []

25 Vurdering Temaer: Balance i det daglige arbejde Balance i det daglige arbejde Der benyttes tre indikatorer til at belyse medarbejdernes vurdering af balance i det daglige arbejde: Forebyggende faktorer, Arbejdsbetingelser og krav samt Trivsel med arbejdspres. Forebyggende faktorer Når balance i det daglige arbejde skal vurderes, er det væsentligt at se på, om medarbejderne oplever, at der er gode muligheder for støtte og indflydelse samt tydelige roller og forventninger. Spørgsmålene der anvendes til at undersøge denne indikator er følgende: Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? Arbejdsbetingelser og krav Medarbejdernes opfattelse af arbejdskravene, herunder arbejdsmængden, belyses i Krav og betingelser. Krav og betingelser er en vurdering af forskellige typer af krav fra at kunne overskue mange ting på en gang, have meget at lave og om det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt. Kravene kan opfattes som positive eller negative alt efter personlige grænser og præferencer. Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? Er der ofte rigtig meget at lave? Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Trivsel med arbejdspres Den tredje indikator på balancen i det daglige arbejde er, om medarbejderne vurderer, at de trives med det arbejdspres, de oplever i jobbet. Med andre ord kan det godt være, at medarbejderne trives på trods af, at arbejdskravene og arbejdsmængden opleves højere end gennemsnittet.,,,8,9,, Forebyggende faktorer Arbejdsbetingelser og krav Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? []

26 Vurdering Vurdering Baggrundsoplysninger Resultater i fordelt på baggrundsvariable: Alder Fordeling af medarbejderne % Under 0 år % 0-9 år 8% 0-9 år % 0-9 år 9% Over 0 år Vurdering fordelt på Alder Under 0 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år Over 0 år,,,,,,0,0,0,0,,,,,,0,9,,,,,,,,,,,9,9,8,9 Job og organisering Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Samarbejde Læring og udvikling Krav i arbejdet Under 0 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år Over 0 år,9,,,8,9,0,,,,,,8,9 Tilfredshed Motivation Engagement []

27 Vurdering Vurdering Baggrundsoplysninger Resultater i fordelt på baggrundsvariable: Anciennitet Fordeling af medarbejderne % 0- år % - år % - år % Over år Vurdering fordelt på Anciennitet 0- år - år - år Over år,,,,,0,0,,,,,,0,0,,,8,,,,,,,0,9,8 Job og organisering Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Samarbejde Læring og udvikling Krav i arbejdet 0- år - år - år Over år,,0,0,0,9,9,0,,,, Tilfredshed Motivation Engagement []

28 Vurdering Vurdering Baggrundsoplysninger Resultater i fordelt på baggrundsvariable: Køn Fordeling af medarbejderne % Kvinde % Mand Vurdering fordelt på Køn Kvinde Mand,,,0,,,,,,8,,,9, Job og organisering Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Samarbejde Læring og udvikling Krav i arbejdet Kvinde Mand,0,9,, Tilfredshed Motivation Engagement [8]

29 Resultater i tabelform: Svarfordeling Antal svar gns Ved ikke RESULTATOMRÅDER Tilfredshed Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 0, % % 9% % % % % % Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 080,8 % % 0% % % % % % Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 08, % % % % % % 8% % Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 08, % % % % % % % 0% Motivation,0 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 08,8 0% % % % 8% % % 0% Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 08, 0% % % % 0% % 0% 0% Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 0, % % % 9% % % 0% % Engagement, Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 090, 0% 0% % % % % 0% 0% Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 08, % % % 9% % % % % Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? 0,0 % 8% 0% % % 8% % % INDSATSOMRÅDER Job og organisering, Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 088,0 0% % % % % % % 0% Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 08,9 0% % % % % % 8% 0% Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 0,0 0% % % % % % 0% 0% Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 0, % 0% % 8% % 9% % 0% Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 08, 0% % % 9% % 8% % 0% Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 0,0 % % 8% % % % % % Indflydelse Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 09,9 0% % % % % % % 0% Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 08, % % % % % % % 0% Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 0, % 9% % 9% % 0% % % Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 08, % 0% % 8% % 0% % % Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? 0, 9% 0% 0% % 8% % 8% % Nærmeste leder, Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 0,0 % % 9% % 0% % 9% % Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 09, % % % 0% % % 8% % Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt? 0, % % % 0% % % 9% % Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 0, % % % 0% % % % % Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 08 % % % 0% % % % % Ledelsen, Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 08, % % % 9% 8% % 8% % Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 00, % % 8% % 9% 9% % % Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 0 % % 8% % 9% 8% 0% % Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 0, 8% 9% 0% % % % % % Samarbejde, Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 090,9 0% % % % % % % 0% Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 089,9 0% % % % % % 9% % Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 088, % % % 9% 9% % 0% % Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 08, % % % % % % % 8% [9]

30 Resultater i tabelform: Svarfordeling Antal svar gns Ved ikke Læring og udvikling, Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 089, % % % % % % % % Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 08,9 % % % % % % % 0% Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 0, % 0% 0% % % % % % Krav i arbejdet,9 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 0,0 % 0% % % % % % 0% Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 0, % % % % % 9% % % Er der ofte rigtig meget at lave? 08,0 % % % 8% % % 0% 0% Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 0, % 9% % % % % % % Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? 09,8 % % 0% 9% % % % % Sundhedsfremme Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? 0, % % % 8% % 8% % 9% Fysiske rammer, Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? 0,9 % % 9% % 8% % % % Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? 0, % 8% % % % % % 0% Er du tilfreds med indeklimaet? 0, % % % 9% % 9% 8% % Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? 0,8 % % 9% % % % % % Er du generet af støj og uro i dit arbejde? 0, % % % % 0% 9% % 0% Er dine lysforhold på arbejdet gode? 09,0 % % 8% % % 8% % % BUF-specifikke spørgsmål Mine arbejdstimer går med opgaver, der ligger inden for mit fags kerneområder. 00, % % % % % % % % Jeg har viden om, hvordan der på min arbejdsplads arbejdes med arbejdspladsvurdering (APV) Jeg kan altid få en samtale med min leder, når jeg har brug for det Hvis jeg bliver følelsesmæssigt overbelastet pga. arbejdet har jeg mulighed for at få hjælp og støtte. 0,8 8% % 8% % % % 0% % 0,9 % % % % % 8% % % 09, % % % 9% % % 9% 9% Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid 0,9 % % 8% % % % % % Social Kapital, Tillid, Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 08, % % % 9% 8% % 8% % Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 00, % % 8% % 9% 9% % % Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 0,0 % % 8% % % % % % Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 0 % % 8% % 9% 8% 0% % Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 0, 8% 9% 0% % % % % % Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 08, % % % % % % % 8% Samarbejdsevne, Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 09, % % % 0% % % 8% % Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 0, % % % 0% % % % % Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 090,9 0% % % % % % % 0% Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 089,9 0% % % % % % 9% % Balance i det daglige arbejde [0]

31 Resultater i tabelform: Svarfordeling Antal svar gns Ved ikke Forebyggende faktorer, Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 088,0 0% % % % % % % 0% Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 08,9 0% % % % % % 8% 0% Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 0, % 0% % 8% % 9% % 0% Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 09,9 0% % % % % % % 0% Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 0,0 % % 9% % 0% % 9% % Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 089,9 0% % % % % % 9% % Arbejdsbetingelser og krav, Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 0,0 % 0% % % % % % 0% Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 0, % % % % % 9% % % Er der ofte rigtig meget at lave? 08,0 % % % 8% % % 0% 0% Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 0, % 9% % % % % % % Trivsel med arbejdspres Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? 09,8 % % 0% 9% % % % % []

32 Ennova A/S Daugbjergvej DK-8000 Århus C T W

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (90/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde, Læring og udvikling,

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: (99/88) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Børne- og Ungdomsforvaltningen Størst positiv

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 89% (0/88) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Svarprocent: 88% (5276/6014)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Svarprocent: 88% (5276/6014) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN Svarprocent: 88% (5276/6014) 02 INDHOLD 3 Introduktion 4 Temaoversigt 5 Trivsel og tilfredshed i Socialforvaltningen 6 Størst positiv

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere