VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!"

Transkript

1 VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et udvalg af andelsperiodens æbletræer tilført stedet, således at disse kan indgå i såvel museets som skoletjenestens formidling. Hertil kommer muligheden for, gennem podningsformering og salg, at bidrage til bevarelsen af de gamle sorter. Der er i januar måned blevet plantet 13 forskellige sorter, hver i 3 eksemplarer. (Fortsættes side 3) Museets gartner Bjarne Skov i gang med plantning af æbletræer. Indhold Æblelund i Mosbjerg side 1 Bustur til Ertebølle, Hessel, Aars og Borremose side 2 Forår på Rubjerg Knude side 2 Ny natursti ved Strandfogedgården ved Rubjerg side 4 Museets tekstilsamling under lup side 6 Det 6-stjernede Musuem side 7 Vendsyssel arkæologiske Forening har fået nyt fornavn side 8 Processionsøkser fra Vendsyssel på frimærke side 9 Nuværende og kommende særudstillinger på VHM side 10 Kultur og turisme i partnerskab side 13 Nye magasiner på Fanøvej side 14 Nye vedtægter side 14 Mange besøgende på VHM side 16 Skal dine slægts papirer bevares? side 16 Personalenyt side 18 Kursus i Oldtidskeramik side 19 Tegne og malekursus side 19 Stenhugning, Rubjerg side 19 Kalender side 20 1

2 Bustur til Ertebølle, Hessel, Aars og Borremose Arrangeret af Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum i samarbejde med Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Hjørring området. Fra Hjørring kører vi til Nordjyllands største ferskvandssø, Vilsted Sø, hvorefter turen går videre til Ertebølle. Lidt før middag ankommer vi til herregårdsmuseet Hessel, hvor man kan opleve, hvordan herskab og tjenestefolk levede i et landbrugssamfund for 150 år siden. I Aars ser vi Per Kirkebys murstensskulptur og besøger Museumscenter Aars med kopien af det berømte Gundestrupkar. Sidste mål på turen er Borremose, en befæstet landsby fra omkring 300 f.kr. Mødested: banegården i Hjørring Tidspunkt: søndag d. 10. juni kl Forventet hjemkomst: kl Pris pr. person: 300,00 (prisen inkluderer buskørsel og guide på turen. Mad er ikke inkluderet) Tilmelding senest den 25. maj til Vendsyssel Historiske Museums kontor på tlf Forår på Rubjerg Knude Arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite i Hjørring. Det store drama på Knuden fortsætter. Her hersker naturkræfterne. Hvis vejret er til det, går vi ned på stranden ved Nr. Stenstue Rende for at opleve Knuden fra dens mest storslåede side. Alternativt går vi ind i plantagen. Turen kræver godt bentøj og solidt fodtøj. Tag aftenkaffen med. Mødested: P-plads på Fyrvejen Tidspunkt: tirsdag den 24. april kl Turledere: Birthe Kristensen, Jørgen Stubgaard og Laus Gro- Nielsen. REDAKTION Vendsyssel Historiske Museum Morten S. Nielsen og Signe Langberg Museumsgade Hjørring Tlf.: Indlæg til næste nummer af VHM Nyt sendes som et word dokument til 2

3 (fortsat fra side 1) Ved udvælgelsen er der lagt vægt på følgende: - det skulle være almindelige sorter omkring gårdene i Nordvendsyssel på den tid - det skulle være gamle danske sorter - det skulle være sorter fra perioden, som publikum har kendskab til - det skulle være sorter, der indeholder nogle kvaliteter, som gør dem anvendelige i dag Ingen af træerne opfylder alle kravene, men de fleste opfylder mindst to af dem. Inden spaden kom i jorden, løb vi imidlertid ind i en vanskelighed. Det viste sig nemlig, at for at kunne plante træer inden for 100 meter fra gravhøje, kræves en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Vi fik sendt en ansøgning, og som en af Nordjyllands Amts sidste gerninger fik vi dispensationen. Vi var nu lidt udenfor plantningssæsonen, men med lidt held fik vi fat i planterne, som Nordjyllands Statsskovdistrikt var så venlige at betale. En minkavler gav os nogle gamle minkbure, som vi lavede lidt om på, således at de kunne fungere som mosegrisespærringer omkring de små rødder. Tilbage var blot, ved hjælp af en minidozer, at grave nogle store huller, så der var plads til trådnettet og få brudt allaget. I den kommende tid vil der blive sat et hegn op omkring stykket, så løsgående dyr holdes ude. Der bliver naturligvis sat en låge i, så man kan komme derind. Endelig bliver der sat et skilt ved hvert træ, der fortæller, hvad det er for en art, træets historie og egenskaber samt frugtens anvendelse. Minidozeren på arbejde. 3

4 Ny natursti ved Strandfogedgården ved Rubjerg Af Chanette Holst, Dansk Handicap Forbund, NordVest Nedenstående artikel er første gang bragt i medlemsbladet for Dansk Handicap Forbund, nr. 4, 2006, årgang 5. Naturvejleder Laus Gro-Nielsen kontaktede i august foreningen vedr. rådgivning omkring en ny natursti i området ved Strandfogedgården ved Rubjerg. Baggrunden herfor var, at Vendsyssel Historiske Museum sidste år havde søgt midler til at lave en sti fra Strandfogedgården til Rubjerg gl. Kirkegård. Denne sti skulle også være egnet for kørestole o.lign. som indtil nu ikke har haft mulighed for at opleve kirkegården, som er et Her ses naturstien med Strandfogedgården i baggrunden. 4 enestående sted både kulturhistorisk og naturmæssigt. Arbejdsmarkedets Feriefond bevilligede kr. til projektet. Arbejdet blev påbegyndt af Vennebjerg Maskinstation i efteråret Susanne og jeg mødtes med direktøren for Vendsyssel Historiske Museum, Mogens Thøgersen, d. 28. aug for at gennemgå stien inden den endelige færdiggørelse, så vi kunne komme med eventuelle forslag til forbedringer. Vi startede ved Strandfogedgården ved Rubjerg, hvor der skal anlægges handicapparkeringspladser. Vi fulgte stien uden problemer, for grusbelægningen var helt fast. Halvvejs på den 200 m lange sti skulle vi krydse den trafikerede landevej. Her bliver der tydelige opmærksomhedslinier, så man bliver gjort opmærksom på overgangen mellem sti og vej. På den anden side af vejen manglede der denne dag det sidste lag grus på stien. Det bliver dog bragt i orden inden indvielsen. Det lykkes os alligevel at kæmpe os igennem den sidste del af ruten fra vejen til Rubjerg gl. Kirkegård. Kirken blev flyttet i 1904, og i dag står kun gravstenene og resterne af kirkens vestgavl tilbage. Vi så den gamle ro-

5 til Strandfogedgården, hvor vi gennemgik forslag til grusbelægning på handicapparkeringspladserne. Efter endt gennemgang af naturstien og udearealerne fortsatte vi nu videre til museet i Strandfogedgården. Indgangen var problematisk, så her bliver det nødvendigt at lave nogle ændringer, så tilgængeligheden bliver i orden. I bygningen var der også etableret handicaptoilet, som med få ændringer kan komme til at fungere optimalt. DHF NordVest s Tilgængelighedsekspert Susanne Pedersen. manske granitgravsten, som blev sat op i foråret efter at have været stjålet tilbage i Vi mødte stor forståelse og velvillighed fra Mogens Thøgersen for de forslag, vi fremlagde til forbedringer af tilgængeligheden. Det er altid dejligt at kunne hjælpe og være med til at lave forbedringer. Efter at have kørt i læ mellem træerne, begyndte vi nu at kunne mærke havgusen i næsen og vinden i håret. Så nu kunne vi for alvor mærke den korte afstand til Vesterhavet. Det barske klima har sat sine tydelige spor i dette område. Vi fulgte stien tilbage Chanette & Susanne og en ubeskrivelig flot udsigt, som er hele turen værd. 5

6 Vendsyssel Historiske Museums tekstilsamling under lup Af Peter Gravers, VHM om dåbstøj og dåbstraditioner på Amagermuseet. Anni Bloch har foretaget undersøgelser på mangfoldige museer i ind- og udland, bl.a. Vendsyssel Historiske Museum, og Det sidste års tid har museets tekstilsamling virkelig fået lov at gøre gavn og vise sin værdi. I juli 2007 skal Danske Folkedanseres Spillemandskreds afholde landsstævne i Sæby, og stævnets dragtudvalg forbereder sammen med Sæby Museum en udstilling af tekstiler, som brugtes på landet i perioden I den anledning besøgte dragtudvalgets formand Inger Thorup med kolleger Vendsyssel Historiske Museum gennem mange uger i sommeren 2006 for at studere fortrinsvis østvendsysselske dragter. Et af bidragene fra VHM i Anni Blochs bog Dåbstøj - Kristenklæder. den færdige bog indeholder otte fotografier fra museet. Folkedragterne studeres nøje. I 2006 udkom bogen Dåbstøj - Kristenklæder af Anni Bloch, som tidligere har arrangeret udstilling I efteråret 2006 har Helene Schou, som bl.a. er kniplelærerinde, gennemgået museets samling af Tønderkniplinger. Disse undersøgelser er endnu ikke tilendebragt. 6

7 fremstillingen af sådanne har Vendsyssel Historiske Museums dragtsamling igen været til nytte; museet har haft besøg af Gurli Hansen, Paula Vadsager, Ruth Nielsen og Willy Hansen, som den 24. januar gennemgik og fotograferede et udvalg af beklædningsgenstande. En yngre jysk kappe med kniplinger fra 1800-årene. Kappen er udstillet i Provstegården. I 2007 afholdes der den 24. juni Gaardboedag i Ålbæk med aktiviteter, som skal lede tankerne tilbage til lokalhistorikeren A.P. Gaardboes tid midt i det 19. århundrede. Det er meningen, at de medvirkende skal være iført tids- og egnstypiske dragter, og for at muliggøre - For at kunne fremstille historiske dragter til Gaardboedagen, skal originale egnstypiske dragter undersøges nøje. Det 6-stjernede museum ******! I 2006 blev der oprettet en såkaldt kvalitetsmærkeordning for turistattraktioner. Initiativet til denne er udgået fra Danmarks Turistråd og mærkningen forestås af Organisationen Danske Turistattraktioner (DTA). Hensigten er blandt andet at give brugere af museer og andre turistattraktioner en letforståelig og hurtig information om attraktionernes niveau, altså en slags forbrugeroplysning. Derudover kan attraktionerne selv anvende bedømmelsen i deres markedsføring, og vigtigere, bruge den som et redskab til løbende at forbedre niveauet. Der er to måder, man som turistattraktion kan deltage på: Man kan enten deltage med en varedeklaration, som alene bygger på objektive kriterier omkring faciliteter m.v. Man kan også deltage i den tilknyttede stjerne- 7

8 mærkning, hvor der ud over faciliteterne lægges vægt på subjektive faktorer som service, brugertilfredshed og oplevelsesværdi. Bedømmelsen gennemføres af uafhængige bedømmere fra Dansk Standard og skal gennemføres hvert andet år. Selve mærkningen består af stjerner, hvor 5 stjerner er den højeste værdi, der gives til attraktioner på internationalt niveau. Vendsyssel Historiske Museum har i første omgang valgt at lade fire af udstillingsstederne indgå i Sådan ser skiltet ud, der for fremtiden kommer til at hænge ved indgangen til Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, Hjørring. ordningen, idet vi afventer, at vi får Strandfogedgården indrettet mere endeligt, og det er blevet til i alt syv stjerner! Museet har fået 3 stjerner for afdelingen i Hjørring (= en attraktion af meget høj værdi på regionalt niveau), 2 stjerner for Hirtshals Museum og Bunkermuseet, som er blevet bedømt samlet (= en attraktion af meget høj værdi på lokalt niveau), og 1 stjerne for husmandsstedet i Mosbjerg (= en god attraktion på lokalt niveau). Den lave vurdering i Mosbjerg skyldes bl.a., at vi ikke der, i modsætning til de andre steder, har gennemført brugerundersøgelser, og således ikke har kunnet medtage bedømmelser omkring brugertilfredshed. Det vil vi selvfølgelig råde bod på til næste gang, selvom det ikke er så simpelt, når der ikke er et egentligt billetsalg på stedet. Vi har i øvrigt de andre steder scoret meget højt i netop brugertilfredsundersøgelserne, hvad vi selvfølgelig er meget tilfredse med. Mere om mærkningsordningen og om, hvilke museer og turistattraktioner, der foreløbigt er med i ordningen, kan ses på internetadressen Vendsyssel arkæologiske forening har fået nyt fornavn Af Torben Nilsson, arkæolog Jeg tager hen på Slagbulen! Sådan vil det fremover komme til at lyde i en del hjem rundt om i Vendsyssel, når en af ægtefællerne tager hjemmefra - ikke på værtshus, som det kunne lyde, men til foreningsaften i den arkæologiske forening. Slagbulen er den arkæologiske forenings netop valgte 8

9 fornavn således, at foreningens fulde navn er: Slagbulen. Vendsyssel arkæologiske Forening. Efter en offentlig navnekonkurrence, hvor bule der fremkommer på flintstykker, når de hugges af en flintblok. Er der en slagbule på et flintafslag, kan man være ret sikker på, at flintstykket engang i oldtiden er frembragt af mennesker. Processionsøkser fra Vendsyssel på frimærke Tre flintafslag fra stenalderen. Øverst på hvert afslag ses en slagbule, der viser, hvor stenaldermandens slag ramte flinten. en del gode forslag fandt vej til foreningen, faldt valget på Slagbulen foreslået af Tove Marquardsen, Lønstrup. Men hvorfor det tilsyneladende besynderlige navn. Jo, slagbulen er nok amatørarkæologers hyppigst studerede element på oldsager, og er den lille markante Markvandring ved Foreningens tur til bl.a. Skøttrup den 31. marts - flere gode fund blev gjort. I år fylder Danmarks største museum, Nationalmuseet, 200 år. Festlighederne blev indledt den 28. marts med udgivelsen af fire frimærker fra Post Danmark. På frimærket til 4,75 kr. ses to processionsøkser fra Nationalmuseets oldtidssamling. Økserne hører til blandt de fineste genstande fra bronzealderen og er fremstillet i Danmark omkring år 1400 f. kr. Den største af økserne (48 cm. lang og 7,1 kg. tung) blev fundet ved pløjning ved gården Egebak i Sterup. Ved en senere arkæologisk undersøgelse foretaget af VHM blev en anden, lidt mindre økse fundet (46 cm. lang og 6,3 kg.). Økserne er nedlagt som et offer og stammer fra den ældre bronzealder. Øksetypen er meget sjælden, og egebakøkserne er de største, der kendes. 9

10 Nuværende og kommende særudstillinger på Vendsyssel Historiske Museum Af Signe Langberg, VHM Vendsyssel Historiske Museum viser i 2007 hele ti særudstillinger i bygningerne omkring Museumsgade i Hjørring. Den første, Svend Thomsens fotoudstilling, blev taget ned for et par uger siden. Følgende oversigt over udstillinger, man allerede kan se, samt fremtidige udstillinger på museet, skal ses som en lille appetitvækker til de mange spændende oplevelser, museet byder på. Classical Shape-Up af Sue Keast, New Zealand Kunst tager form Igennem flere år har Vendsyssel Historiske Museum vist den svenske internationale symaskinefabrik Husqvarnas konkurrence for quilt, hvor quiltere fra hele verden deltager. De fineste quilt bliver udvalgt til at deltage i en udstilling, der går jorden rundt, og som det eneste sted i Danmark, kan de igen i år nu ses i Hjørring. I år har udstillingen den engelske titel Art takes shape som har fået den danske titel Kunst tager form. Den er resultatet af 50 quilteres arbejde fra 11 lande, primært USA. På museet viser vi udstillingen på første sal i Skolegade 8 frem til d. 8. juli. Til udstillingen hører et katalog, hvor alle de udstillede quilts er afbildet, og de enkelte kunstnere fortæller om tankerne bag deres motivvalg. Strik fra museets samlinger At strikke er en gammel tradition, uden at det dog endegyldigt kan fastslås, hvor og hvornår strikketeknikken opstår. I Danmark kendes brugen af ordet strikke tilbage fra 1592, og i århundreder har piger og kvinder brugt en stor del af deres tid på forskellige håndarbejder. At strikke var en naturlig del af en piges hverdag, og i 1899 blev håndarbejdsundervisningen tilmed obligatorisk i den danske folkeskole. Strik er ikke godt repræsenteret i de danske museers samlinger, da tøjet oftest er blevet slidt op til sid- 10

11 ste trævl. Alligevel har Vendsyssel Historiske Museum en meget fin samling af både hverdagstøj og finere tøj af strik. Et lille udpluk af denne samling er nu udstillet i Skolegade 8, og udstillingen, der har titlen Strik fra museets samlinger, kan ses frem til den 30. november Tillykke Thorkild - en udstilling om den tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen Fra Bymuseet i Århus har Vendsyssel Historiske Museum lånt en udstilling om den tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen, der er født og opvokset i Rubjerg. Udstillingen fortæller historien om malersønnen fra Rubjerg, der blev en meget respekteret borgmester i Århus. Ved byrådsvalget i 1993 fik han omkring personlige stemmer, og som kronen på et langt politisk liv blev han i 1997 udpeget til indenrigsminister. Strikkeudstillingen Strik fra museets samlinger sættes op. Buste af Thorkild Simonsen Udstillingen er bygget op omkring et tapet, hvorpå Thorkilds liv skildres i ord og billeder. Tapetet suppleres med bl.a. et stamtræ, en fortjenstmedalje, videoklip og 38 stemmeurner. Udstillingen vises på loftet i Museumsgade 3. Den åbner lørdag den 21. april og kan ses frem til 11

12 den 16. september. Dansk landbrug set fra luften I VHM Nyt nr. 2 august 2005 bragte vi en artikel af Niels Bendsen om ældre luftfotos af landbrugsbygninger som kilde til landbrugshistorie. Fra den 16. maj bliver det nu muligt at se en udstilling af luftfotos med landbrugsbygninger som motiv. Udstillingen er lavet af Dansk Landbrugsmuseum i samarbejde med Kastrup Luftfoto A/S. Der vises flere luftfotos af de samme gårde, taget med flere årtiers mellemrum, således det er muligt at se udviklingen inden for landbrugsbygninger. Udstillingen kan ses på museet i Hjørring fra d. 16. maj til den 31. oktober. Bedre Byggeskik - Bevægelse og Bygninger Årets udstilling i Sindal gamle Præstegård hedder Bedre Byggeskik - Bevægelse og Bygninger og er produceret af Holbæk Museum. Udstillingen sætter fokus på foreningen Bedre Byggeskik, der som bevægelse havde det formål at sætte arkitekturen ind i en større helhed - omgivelserne, indretningen, funktionaliteten og social bevidsthed hørte også med til bevægelsens mærkesager. Udstillingen kan ses fra den 4. juni til og med den 15. september. Renæssance quilt Fik man ikke nok af quiltede tæpper, da man så udstillingen Kunst tager form, eller blev man dybt fascineret af det smukke håndværk, så får man fra den 20. august og to måneder frem muligheden for at se mere quilt. Vendsyssel Historiske Museum viser nemlig i Provstegården en udstilling af patchwork inspireret af renæssancen. Fødsel og dåb Udstillingen Fødsel og dåb er den første af en serie på fire mindre udstillinger, der behandler menneskets livsforløb. Udstillingerne laves af museets medarbejdere i samarbejde med Skolekirketjenesten i Hjørring og behandler fire milepæle i livet: fødsel/dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. I alle kulturer har man gennem tiden markeret disse fire vigtige ritualer. Udstillingen Fødsel og dåb sætter fokus på de forestillinger, ritualer og praktiske foranstaltninger, som gennem tiden har knyttet sig til livets begyndelse. Udstillingen vises på loftet i Skolegade 8 fra den 1. oktober frem til den 31. december. Årets pressefoto Udstillingen Årets pressefoto vises året igennem på udstillinger over hele landet, og til oktober er 12

13 der mulighed for at se de mange fotografier på Vendsyssel Historiske Museum. Fotojournalist Hans Ravn fra Nordjyske Stiftstidende er blevet præmieret i konkurrencen med montagen Nattens ansigter : Ud af skyggerne kommer nattens folk. Natteravnene. Mennesker, der bevidst har valgt nattelivet. Og mennesker, der endnu ikke har fundet en måde at komme væk fra det på. Med udstillingen Årets pressefoto får man en anledning til at genopfriske situationer, der det forløbne år har været på dagsordenen. Udstillingen kan ses i Museumsgade 3 fra den 10. oktober til og med den 22. oktober. Rosas dragter Til efteråret vises der på museet en udstilling med klædedragter i dukkestørrelse. Dragterne er rekonstruktioner af egnsdragter og forskellige perioders modetøj, og de er syet til dukken Rosa, der er mere end 100 år gammel. Dragterne er syet af Hanne Overmark gennem det sidste årti. Udstillingen giver et kendskab til egnsdragter og klædedragtens historie. Udstillingen åbner kort før efterårsferien. Kultur og turisme i partnerskab - også i år deltog VHM på forårsmessen i Aalborg Museerne på Toppen, det vil sige samarbejdet mellem de kulturhistoriske museer i Sæby, Skagen, Bangsbo, Try, Læsø og Hjørring, deltog ligesom sidste år på forårsmessen i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Det var i år den marts, og mange lagde vejen forbi museernes fælles stand. Omdrejningspunktet for standen på messen var et projekt, som museerne gennem efteråret 2006 har deltaget i, nemlig Kultur og Turisme i partnerskab. Projektets hovedformål er at udvikle kulturoplevelser i Nordjylland i samarbejde med turisterhvervet. Som et led i udviklingen af ideer til, hvad vi i fremtiden kan tilbyde vore turister, har studerende ved Danmarks Designskole fået til opgave at arbejde med forskellige temaer, der hver især viser spændende og interessante sider af Nordjylland. Blandt temaerne har været naturens kræfter som f.eks. sandflugt og kystnedbrydning, som bl.a. Vendsyssel Historiske Museum gerne vil fortælle om på Strandfogedgården i Rubjerg. 13

14 Nye magasiner på Fanøvej Af Mogens Thøgersen, Museumsdirektør Nyt isoleret loft og væg på Fanøvej. De sidste par måneder har der været arbejdet ihærdigt med indretning af to nye magasinrum i bygningerne på Fanøvej. Med god hjælp fra Hjørring Produktionsskole er den sydlige hal i vestfløjen blevet isoleret og opdelt i to rum. Det største af de to nye rum skal fremover fungere som arkivmagasin, mens det andet indrettes med pallereoler for at skaffe plads til inventarlager m.v. Det nye arkivmagasin skal bl.a. rumme den meget store avissamling, som for tiden findes i et særligt fjernmagasin. Når flytningen af aviserne er gennemført, har museet og arkivet ikke flere eksterne magasiner alt vil fremover være samlet i egne bygninger, først og fremmest på Fanøvej. Nye vedtægter Af Mogens Thøgersen, Museumsdirektør Museet har pr. 1/ fået nye vedtægter. De fire kommuner, som hidtil har stået bag driften sammen med amtet og staten, er jo nu gået sammen til én kommune, hvilket bl.a. har givet anledning til ændringer i bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen har fremover syv medlemmer mod hidtil 16. Hjørring Kommune har to repræsentanter (de fire kommuner havde tilsammen fem), museumsforeningen har også to repræsentanter (mod hidtil fire), i stedet for de fire repræsentanter for de lokalhistoriske samråd er der nu hhv. en repræsentant for de lokalhistoriske arkiver og en for de øvrige samlinger og foreninger, som museet og arkivet samarbejder med. Endelig er der uændret én personalerepræsentant. Kommunalreformen har også konsekvenser for museernes arbejds- 14

15 områder, idet de geografisk skal kunne defineres i forhold til de nye kommunegrænser. For VHM har dette virkning i forhold til det arkæologiske arbejdsområde, idet den hidtidige Pandrup Kommune er blevet en del af den nye Jammerbugt Kommune, og dette område derfor ikke længere hører under VHM, men under Aalborg historiske Museum. I de nye vedtægter er der også i højere grad end før taget højde for at museet er en institution, der både driver museum og arkiv, ligesom arkivets nye funktion som 7- arkiv (kommunearkiv, stadsarkiv ) er indføjet som arbejdsområde. Et par mindre, men afgørende, ændringer er det også blevet til: fremover er museets navn i overensstemmelse med den nu gældende retskrivning Vendsyssel Historiske Museum, hvor vi hidtil har haft det midterste ord med lille. Samtidig har museet ikke længere en styrelse men en bestyrelse. Den traditionsrige betegnelse blev offer for, at man nu har fået Kulturarvsstyrelsen og for, at de fleste mennesker i dag ikke kender ordet styrelse som udtryk for en bestyrelse. Den nye bestyrelse for museet er nu udpeget. Den består af følgende medlemmer: Udpeget af Hjørring Kommune: Michael Karlborg Kai Møller Udpeget af Museumsforeningen: Freddy Rasmussen Ove Jacobsen Udpeget af de lokalhistoriske arkiver: Tove Marquardsen Udpeget af de øvrige samlinger og foreninger: Jørgen Jensen Udpeget af personalet: Torben Nilsson Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde den 17. april. 15

16 Mange besøgende på Vendsyssel Historiske Museum I 2006 var der flere besøgende på museet end nogensinde før. I alt godt I forhold til besøgstallet for 2005 på godt er det en stigning på knap 20%. Især besøgstallet i Hjørring har vist en glædelig stigning, som kan tilskrives flere aktiviteter og formentlig også en afledt effekt af nyindretningen af billetsalget og driften af turistinformationen. Hvis man sammenligner med andre almene, kulturhistoriske museer i landet, hører VHM med i top-ti, hvad angår besøgstal. Besøgstallet på de enkelte afdelinger i 2006: Mosbjerg Hjørring Børglum, Vognudstilling Hirtshals, Hirtshals Museum Hirtshals, Bunkermuseet Rubjerg, Strandfogedgården I alt for VHM Skal din slægts papirer bevares? Per Maack Andersen, formand for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn Hvad sker der med dine og din slægts optegnelser, når du ikke længere selv kan tage vare på dem? Det er sjældent et spørgsmål, der strejfer tanken. Men en dag skal dit bo ryddes, og det sker ofte under tidspres. De efterladte får ikke kigget nærmere på skuffernes indhold af papirer og billeder, men hælder det hele i en sort affaldssæk. Testamente Historisk Arkiv ved VHM har af de slægtshistoriske foreningers sammenslutning fået nogle testamenter, som udleveres på arkivet. Her kan man notere, hvor man ønsker sine slægtspapirer og fotografier opbevaret i fremtiden. Det kan være hos en arving eller på et arkiv. Hvis testamentet opbevares sammen med andre vigtige dokumenter, og slægtsminderne findes nogenlunde samlet, er risikoen, for at containeren får stillet sin sult, blevet mindre. Lav dit eget arkiv En god måde at få samling på sine slægtsoptegnelser er at få det ordnet. Måske skal noget kasseres man kan ikke gemme alt. 16

17 Først deles det efter personer eller persongrupper - alt efter omfang. Dernæst efter indhold i f. eks. attester, breve og avisudklip, som bedst opbevares i syrefri kuverter og arkivæsker, som kan købes til kostpris på Historisk Arkiv. Plastiklommer bør undgås! Det hele afsluttes med at lave en oversigt over arkivets indhold. Så kan man altid finde tingene igen, og andre familiemedlemmer kan se, hvad der findes af interessante ting for dem. Videre information Sammenslutningen af slægtshistoriske Foreninger SSF er paraplyorganisation for 50 slægtshistoriske foreninger med op mod 5000 medlemmer fordelt over hele landet. På kan man finde oplysninger om foreningen og en vejledning til testamentet. Føjer man /04 til adressen får man hjemmesiden for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn. Skriv slægtens historier Med personarkivet som baggrund og de mundtligt overleverede fortællinger - måske suppleret med studier på de offentlige arkiver - kan man nu begynde at skrive slægtens historie. I vore dage er det muligt med computerens hjælp at lave illustrerede slægtshistorier i fint udstyr. Når disse er fordelt rundt i slægten og afleveret til Historisk Arkiv, er truslen fra forbrændingsanlægget helt manet i jorden! 17

18 Personalenyt AFSKED: I begyndelsen af februar forlod Helle Thrane Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv for at prøve nyt. Helle blev ansat i 1993 som leder af kommunearkivprojektet, hvor unge ledige arbejdede med registrering af arkivalier i bl.a. Jernbanegade. I de første år var det især arbejdet på Historisk Arkiv, der optog Helle, men det var formidling af museet og dets samlinger, der stod Helle nær. Helle er således forfatter til flere artikler i årbogen Vendsyssel nu & da, skriftserien Hæfter fra Historisk Arkiv og små Hjørringhistorier som Historisk Arkiv med jævne mellemrum udgiver. Derudover stod hun for udarbejdelsen af et Hjørringsleksikon, der findes på museets hjemmeside, og historieformidling på hjemmesiden - en hjemmeside om museernes rejse gennem Nordjyllands kultur og historie. Endelig bistod Helle med at lave museets udstillinger. JUBILÆUM: 15. februar kunne tømrer Peer Nielsen, i daglig tale kaldet Peer Tømrer, fejre 25 års jubilæum. Det blev markeret med et stort morgenbord på museets værksted på Fanøvej, hvor Peer residerer til dagligt, når han ikke, som det ofte er tilfældet, er på farten i tilsynet og vedligeholdelsen af museets mange bygninger rundt omkring. Peer Tømrer modtager blomster ved sit 25 års jubilæum. 18

19 Kursus i oldtidskeramik Kom og vær med til at forme og brænde krukker som man gjorde i oldtiden. Første lørdag vil vi forberede vores eget ler og forme og dekorere med oldgamle teknikker. Næste lørdag skal tingene brændefyres, og vi vil pakke de spændende resultater ud af brændingen om mandagen. LOF NyHjørrring, hold 0724 Tlf.: , Pris: DKK 580,00 Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, 9480 Rubjerg Holdtimer i alt 20, mødegange 3: kl kl kl Underviser: Dorte Visby Tegne og malekursus Skab din egen tegning/ akvarel på et kursus med tegneren/ illustratoren Poul Andersen. Kurset foregår fire lørdage i juli måned Første gang maler/ tegner vi i det smukke, bakkede oldtidslandskab ved landbrugsmuseet i Mosbjerg. Det er muligt at deltage én, flere eller alle gange. Sted: Parkeringspladsen ved Landbrugsmuseet, Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal Start: lørdag , kl Underviser: Poul Andersen Stenhugning, Rubjerg Kurset starter med en gennemgang af huggeteknik og sikkerhed omkring arbejde med værktøj og vinkelsliber. Der vises eksempler på stenskulpturer og valg af sten som kan anvendes. Kursusdeltagerne skal selv medbringe: Sten (granit/gnejs/basalt/sandsten), papir og blyant, skrivekridt, handsker, høreværn, sikkerhedsbriller, vinkelsliber, arbejdstøj, kabelrulle, evt. arbejdsbord/huggeblok, madpakke og godt humør. LOF Ny Hjørring, hold Pris: DKK 480,00 Sted: Området ved gården - Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg, 9480 Løkken Start: lørdag og søndag kl Underviser: John Bredahl JB Kunst og Design. LOF NyHjørring, hold Pris: DKK 165,00 19

20 Kalender Forår 2007 til 30. november Strik fra museets samlinger Særudstilling om strik fra 18 og 1900-årene VHM Hjørring 4. april - 8. juli Art takes shape Den årlige quiltudstilling fra Husquarna direkte fra Australien VHM Hjørring 21. april - 16 september Tillykke Thorkild Udstilling om Århus tidl. Borgmester og indenrigsminister, den gl. Rubjergdreng Thorkild Simonsen VHM Hjørring 24. april Forår på Rubjerg Knude Tur kl Mødested: P-plads ved Fyrvejen Se nærmere omtale i bladet, s. 2 VHM Rubjerg april - maj Kursus i oldtidskeramik Strandfogedgården Rubjerg Se nærmere omtale i bladet, s maj oktober Dansk Landbrug set fra Luften Luftfotos af det gamle bondelandskab og gårdbygninger VHM Hjørring 4.. juni Kulturnat Aktiviteter i Museumshaven VHM Hjørring 4. juni september Bedre Byggeskik - Bevægelse og Bygninger Særudstilling VHM Hjørring 10. juni Bustur til Ertebølle, Hessel, Aars og Borremose Arrangeret af Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum og Foreningen for bygnings og Landskabskultur i Hjørringområdet Se nærmere omtale i bladet, s juni Stenhugning Ved Strandfogedgården i Rubjerg Se nærmere omtale i bladet, s juli Tegne og malekursus Ved Landbrugsmuseet i Mosbjerg Se nærmere omtale i bladet, s august november Renæssancequilt Særudstilling VHM Hjørring 1. oktober december Fødsel og dåb Særudstilling i samarbejde med Skolekirketjenesten VHM Hjørring 10. oktober oktober Årets pressefoto Særudstilling VHM Hjørring Oktober Rosas dragter Særudstilling VHM Hjørring HOLD ØJE MED DAGSPRESSEN Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3, 9800 Hjørring Tlf: Fax: Hjemmeside: 1. okt. 30. apr. ma-fr kl , lør kl maj 30. sept. Alle dage kl Historisk Arkiv Museumsgade 2, 9800 Hjørring Tlf.: Fax: Hjemmeside: Hele året: tirs, ons og tors kl jan april og 1. sept dec. også åben tors kl samt 1. lørdag i måneden kl Lukket: 1. maj, 5. juni, dec. VHM - Hirtshals Museum Sophus Thomsensgade 6, 9850 Hirtshals Tlf: Hjemmeside: juni-15. sept.: man-fre kl samt lør kl sept.-15. juni: man - tors kl samt fre kl Bunkermuseet Hirtshals Kystvejen, 9850 Hirtshals Hjemmeside: maj- 31. okt.: man - fre kl VHM - Mosbjerg Jerupvej Sindal Tlf: Hjemmeside: Åbent hele året: alle dage kl VHM - Strandfogedgården Langelinje 2, Rubjerg, 9480 Løkken Tlf: Hjemmeside: 1 juli september: alle dage kl oktober oktober: lør og søn kl samt hverdagene i uge 42. Børglum Kloster Tlf.: (åbningstider m.v.) Tlf.: (vedr. vognudst.) Hjemmeside: 1. maj sept.: alle dage kl

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Foto: KWJ JUBILÆUM. VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.

Foto: KWJ JUBILÆUM. VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm. Foto: KWJ 1889-1964 - 2014 VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM 125 & ARKIV 50 JUBILÆUM 2014 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

Læs mere

VHMKalender2010. juli august september. Sommeraktiviteter på VHM. i juli og august

VHMKalender2010. juli august september. Sommeraktiviteter på VHM. i juli og august Sommeraktiviteter på VHM i juli og august Husmandsstedet i Mosbjerg Hver dag fra mandag den 28. juni til søndag den 15. august er husmandsstedet i Mosbjerg beboet. I husmandsstedet lever familierne, som

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 7 november 2006 Stor samling tømrer-snedkerværktøj til VHM Forhenværende tømrer Henry Christensen Damhus fra Hjørring har til museet foræret sin store samling af

Læs mere

JUBILÆUM. VHM Kalender. September Oktober November December. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.

JUBILÆUM. VHM Kalender. September Oktober November December. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm. 1889-1964 - 2014 VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM 125 & ARKIV 50 JUBILÆUM 2014 VHM Kalender September Oktober November December Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk SEPTEMBER Tirsdag den 2. september

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk. Nr. 12, august 2008

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk. Nr. 12, august 2008 VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 12, august 2008 Rubjerg Knude har fået sin egen hjemmeside. Læs mere side 3. Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk Forening s. 2 Stenhugning

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen.

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. VHM 00380 Ny Krogen Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. Albæk Sogn, Frederikshavn Kommune, Fund og Fortidsminder 100201-288 Baggrundskort Kort og Matrikelstyrelsen.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 11 maj 2008 15.000 år gammelt hvalribben fundet i Vendsyssel På billedet ses finderen, Jan Klitgaard fra Mygdal, med det store ribben. Læs mere på

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 10 marts 2008 Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM Museet har som gave modtaget den første kopi

Læs mere

Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014)

Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014) Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014) Mission: Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv skal gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VHM. Kalender. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk. september oktober november december.

VHM. Kalender. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk. september oktober november december. Bunkermuseet Hirtshals Rubjerg Hjørring Mosbjerg VHM 2013 Kalender september oktober november december Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk Tirsdag den 3. september Strikkecafé Da Strik i

Læs mere

VHMkalender. September - Oktober - November - December

VHMkalender. September - Oktober - November - December VHMkalender September - Oktober - November - December 2015 LIVE UDGRAVNING September Hvad finder de i mosen? I september og muligvis noget af oktober graver arkæologerne, ved Sidsel Wåhlin igen i Svennum

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 32 Januar - april 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 32 Januar - april 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 32 Januar - april 2015 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Januar, februar, marts og april 2015 Tilmelding: Find ud af hvad du

Læs mere

Projekt Danske Gårdmalere

Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Indhold Gårdmalere 5 Projektets baggrund 7 Projektets mål 9 Projektbeskrivelse 11 Samarbejdspartnere 13 Kilder og litteratur 15 Projekt Danske Gårdmalere

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 9 september 2007. To måneder efter åbningen af Rubjerg Knude udstillingen Signe Langberg, VHM

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 9 september 2007. To måneder efter åbningen af Rubjerg Knude udstillingen Signe Langberg, VHM VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 9 september 2007 To måneder efter åbningen af Rubjerg Knude udstillingen Signe Langberg, VHM I mere end et år har der været forberedelser til åbningen

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET MEDLEMSBLADET TO GODE TILBUD UANSET VEJRET Selv om VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nu har lidt over 1000 medlemmer, har vi fortsat behov for nye medlemmer. Jo flere vi er, jo stærkere står kunstmuseet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

EFTERÅR RANDERS GRENAA EBELTOFT SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG

EFTERÅR RANDERS GRENAA EBELTOFT SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG EFTERÅR SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG RANDERS GRENAA EBELTOFT RANDERS Museum Østjylland er et kulturhistorisk museum. Vores gæster kan opleve den lokale historie på vores udstillingssteder i Randers,

Læs mere

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet MEDLEMSBLADET Venner af Kunstmuseet i Tønder udgiver en gratis brochure, der omhandler møbeldesigneren Hans J. Wegners liv i Tønder. Venneforeningen søgte og fik tildelt penge til udgivelsen af brochuren

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Flinte-flække. TIng. Stenalderen. Hvad blev den brugt til? Et vildt fund. Hvad er den lavet af?

Flinte-flække. TIng. Stenalderen. Hvad blev den brugt til? Et vildt fund. Hvad er den lavet af? Flinte-flække Vidste du... at flækker var stenalderfolkets alt-muligt-redskab? Flække Flækkeblok Tegning: Julie Lolk Flækkerne er lavet af flint. De hugges ud af en flintblok. Flinthuggeren brugte et mellemstykke

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse Nyhedsbrev nr. 2 S September 2015 35. årg SeptemberNyt UP-COMMING BANDS Planet Emily`s på Øse Forældredøgn Kunst i skov og tunnel Storm P Personlige insekter og postkort Efterskolernes dag Kalender for

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2012 Kom med på tur! Skovens Dag - Skovtur for hele familien 29. april, kl. 11.00-13.00 Mødested: P-pladsen ved Strandegård Dyrehave. Fra Faxe Ladeplads køres mod syd og ca. 500 m efter

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

JUL 2 U 2 L OG MEGET MERE RANDERS GRENAA EBELTOFT GRATIS ADGANG NOVEMBER DECEMBER 2016

JUL 2 U 2 L OG MEGET MERE RANDERS GRENAA EBELTOFT GRATIS ADGANG NOVEMBER DECEMBER 2016 JUL 2 U 2 L OG MEGET MERE NOVEMBER DECEMBER 2016 GRATIS ADGANG 1 1 0 2 RANDERS GRENAA EBELTOFT VELKOMMEN PÅ MUSEUM ØSTJYLLAND Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer i november og december.

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix.

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix. Side 1 af 5 Undervisningsforløb Årringe fortæller historie Fag Dansk Kan også bruges tværfagligt i: Historie Klassetrin 0.-2. Klasse Beskrivelse Lav en historiebog ud fra årringene i et træ. Hvad er der

Læs mere

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Vendsyssel J.nr. NST-4129-000-00001 Ref. ckjae 10. juli 2015 Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Mårup Kirke, d. 12. maj kl. 9.00 (Lokalnr. 350024) Repræsentant fra grundejerforeningen Strandgården Repræsentant

Læs mere

Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen

Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen 1 Lerkarret blev fundet i sommeren 1891 på en 32 tønder stor hedeparcel af stenhuggeren O. Bengtsson,

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling 5 Naturvejledning Vision: Skov-og Naturstyrelsens vision for naturvejledning er: Gennem et landsdækkende netværk af naturvejledere at give borgerne direkte oplevelser i naturen med det formål at øge deres

Læs mere

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget!

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget! Lokalhistorisk sommerkalender for 2015 den skønneste plet i kongeriget! Læs mere om»liv i Lokalhistorien 24 sogne i skriver fælles historie«på HANHERRED.DK DATO TIDSPUNKT AKTIVITET ARRANGØR STED 10.00-17.00

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

VHMnyt. Nr. 34 Maj 2015

VHMnyt. Nr. 34 Maj 2015 VHMnyt Nr. 34 Maj 2015 Jernsværd og flintøkser Ny direktør til VHM Sjældent fund af historisk mark På rette hylde VHMnyt fejrer 10 års jubilæum Historier fra fortid og nutid 1 VHMnyt Nr. 34 Maj 2015 Foto:

Læs mere

Ejsing Friskole og pasningsdel

Ejsing Friskole og pasningsdel Nyhedsbrev oktober 2013 Både skolen og Gazellen kom godt fra start efter sommerferien, og vores andet leveår som friskole og fribørnehave tegner godt. Lige efter sommerferien gik en flok pensionister i

Læs mere

Speich Design KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 FORÅR 2014 ARBEJDENDE VÆRKSTED. www.speichdesign.dk

Speich Design KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 FORÅR 2014 ARBEJDENDE VÆRKSTED. www.speichdesign.dk KURSUSPROGRAM ARBEJDENDE VÆRKSTED EFTERÅR 2013 FORÅR 2014 Speich Design Likørstræde 5 2800 Lyngby Tlf.: 45 93 31 31 info@speichdesign.dk www.speichdesign.dk Kære kunde. Endnu en patchwork sæson står for

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 33 Maj-august 2015 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Maj, juni, juli og august 2015 Tilmelding: Find ud af hvad du vil være

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

VHM Nyt. Quilt med Kulør. ...vi har den gode historie! Indhold. Nr. 4 marts 2006

VHM Nyt. Quilt med Kulør. ...vi har den gode historie! Indhold. Nr. 4 marts 2006 VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 4 marts 2006 Quilt med Kulør Den internationale quiltudstilling ColorCouleurColoreKulör kommer nu til Danmark. Udstillingen består af 50 udvalgte håndarbejder og

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere