VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!"

Transkript

1 VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et udvalg af andelsperiodens æbletræer tilført stedet, således at disse kan indgå i såvel museets som skoletjenestens formidling. Hertil kommer muligheden for, gennem podningsformering og salg, at bidrage til bevarelsen af de gamle sorter. Der er i januar måned blevet plantet 13 forskellige sorter, hver i 3 eksemplarer. (Fortsættes side 3) Museets gartner Bjarne Skov i gang med plantning af æbletræer. Indhold Æblelund i Mosbjerg side 1 Bustur til Ertebølle, Hessel, Aars og Borremose side 2 Forår på Rubjerg Knude side 2 Ny natursti ved Strandfogedgården ved Rubjerg side 4 Museets tekstilsamling under lup side 6 Det 6-stjernede Musuem side 7 Vendsyssel arkæologiske Forening har fået nyt fornavn side 8 Processionsøkser fra Vendsyssel på frimærke side 9 Nuværende og kommende særudstillinger på VHM side 10 Kultur og turisme i partnerskab side 13 Nye magasiner på Fanøvej side 14 Nye vedtægter side 14 Mange besøgende på VHM side 16 Skal dine slægts papirer bevares? side 16 Personalenyt side 18 Kursus i Oldtidskeramik side 19 Tegne og malekursus side 19 Stenhugning, Rubjerg side 19 Kalender side 20 1

2 Bustur til Ertebølle, Hessel, Aars og Borremose Arrangeret af Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum i samarbejde med Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Hjørring området. Fra Hjørring kører vi til Nordjyllands største ferskvandssø, Vilsted Sø, hvorefter turen går videre til Ertebølle. Lidt før middag ankommer vi til herregårdsmuseet Hessel, hvor man kan opleve, hvordan herskab og tjenestefolk levede i et landbrugssamfund for 150 år siden. I Aars ser vi Per Kirkebys murstensskulptur og besøger Museumscenter Aars med kopien af det berømte Gundestrupkar. Sidste mål på turen er Borremose, en befæstet landsby fra omkring 300 f.kr. Mødested: banegården i Hjørring Tidspunkt: søndag d. 10. juni kl Forventet hjemkomst: kl Pris pr. person: 300,00 (prisen inkluderer buskørsel og guide på turen. Mad er ikke inkluderet) Tilmelding senest den 25. maj til Vendsyssel Historiske Museums kontor på tlf Forår på Rubjerg Knude Arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite i Hjørring. Det store drama på Knuden fortsætter. Her hersker naturkræfterne. Hvis vejret er til det, går vi ned på stranden ved Nr. Stenstue Rende for at opleve Knuden fra dens mest storslåede side. Alternativt går vi ind i plantagen. Turen kræver godt bentøj og solidt fodtøj. Tag aftenkaffen med. Mødested: P-plads på Fyrvejen Tidspunkt: tirsdag den 24. april kl Turledere: Birthe Kristensen, Jørgen Stubgaard og Laus Gro- Nielsen. REDAKTION Vendsyssel Historiske Museum Morten S. Nielsen og Signe Langberg Museumsgade Hjørring Tlf.: Indlæg til næste nummer af VHM Nyt sendes som et word dokument til 2

3 (fortsat fra side 1) Ved udvælgelsen er der lagt vægt på følgende: - det skulle være almindelige sorter omkring gårdene i Nordvendsyssel på den tid - det skulle være gamle danske sorter - det skulle være sorter fra perioden, som publikum har kendskab til - det skulle være sorter, der indeholder nogle kvaliteter, som gør dem anvendelige i dag Ingen af træerne opfylder alle kravene, men de fleste opfylder mindst to af dem. Inden spaden kom i jorden, løb vi imidlertid ind i en vanskelighed. Det viste sig nemlig, at for at kunne plante træer inden for 100 meter fra gravhøje, kræves en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Vi fik sendt en ansøgning, og som en af Nordjyllands Amts sidste gerninger fik vi dispensationen. Vi var nu lidt udenfor plantningssæsonen, men med lidt held fik vi fat i planterne, som Nordjyllands Statsskovdistrikt var så venlige at betale. En minkavler gav os nogle gamle minkbure, som vi lavede lidt om på, således at de kunne fungere som mosegrisespærringer omkring de små rødder. Tilbage var blot, ved hjælp af en minidozer, at grave nogle store huller, så der var plads til trådnettet og få brudt allaget. I den kommende tid vil der blive sat et hegn op omkring stykket, så løsgående dyr holdes ude. Der bliver naturligvis sat en låge i, så man kan komme derind. Endelig bliver der sat et skilt ved hvert træ, der fortæller, hvad det er for en art, træets historie og egenskaber samt frugtens anvendelse. Minidozeren på arbejde. 3

4 Ny natursti ved Strandfogedgården ved Rubjerg Af Chanette Holst, Dansk Handicap Forbund, NordVest Nedenstående artikel er første gang bragt i medlemsbladet for Dansk Handicap Forbund, nr. 4, 2006, årgang 5. Naturvejleder Laus Gro-Nielsen kontaktede i august foreningen vedr. rådgivning omkring en ny natursti i området ved Strandfogedgården ved Rubjerg. Baggrunden herfor var, at Vendsyssel Historiske Museum sidste år havde søgt midler til at lave en sti fra Strandfogedgården til Rubjerg gl. Kirkegård. Denne sti skulle også være egnet for kørestole o.lign. som indtil nu ikke har haft mulighed for at opleve kirkegården, som er et Her ses naturstien med Strandfogedgården i baggrunden. 4 enestående sted både kulturhistorisk og naturmæssigt. Arbejdsmarkedets Feriefond bevilligede kr. til projektet. Arbejdet blev påbegyndt af Vennebjerg Maskinstation i efteråret Susanne og jeg mødtes med direktøren for Vendsyssel Historiske Museum, Mogens Thøgersen, d. 28. aug for at gennemgå stien inden den endelige færdiggørelse, så vi kunne komme med eventuelle forslag til forbedringer. Vi startede ved Strandfogedgården ved Rubjerg, hvor der skal anlægges handicapparkeringspladser. Vi fulgte stien uden problemer, for grusbelægningen var helt fast. Halvvejs på den 200 m lange sti skulle vi krydse den trafikerede landevej. Her bliver der tydelige opmærksomhedslinier, så man bliver gjort opmærksom på overgangen mellem sti og vej. På den anden side af vejen manglede der denne dag det sidste lag grus på stien. Det bliver dog bragt i orden inden indvielsen. Det lykkes os alligevel at kæmpe os igennem den sidste del af ruten fra vejen til Rubjerg gl. Kirkegård. Kirken blev flyttet i 1904, og i dag står kun gravstenene og resterne af kirkens vestgavl tilbage. Vi så den gamle ro-

5 til Strandfogedgården, hvor vi gennemgik forslag til grusbelægning på handicapparkeringspladserne. Efter endt gennemgang af naturstien og udearealerne fortsatte vi nu videre til museet i Strandfogedgården. Indgangen var problematisk, så her bliver det nødvendigt at lave nogle ændringer, så tilgængeligheden bliver i orden. I bygningen var der også etableret handicaptoilet, som med få ændringer kan komme til at fungere optimalt. DHF NordVest s Tilgængelighedsekspert Susanne Pedersen. manske granitgravsten, som blev sat op i foråret efter at have været stjålet tilbage i Vi mødte stor forståelse og velvillighed fra Mogens Thøgersen for de forslag, vi fremlagde til forbedringer af tilgængeligheden. Det er altid dejligt at kunne hjælpe og være med til at lave forbedringer. Efter at have kørt i læ mellem træerne, begyndte vi nu at kunne mærke havgusen i næsen og vinden i håret. Så nu kunne vi for alvor mærke den korte afstand til Vesterhavet. Det barske klima har sat sine tydelige spor i dette område. Vi fulgte stien tilbage Chanette & Susanne og en ubeskrivelig flot udsigt, som er hele turen værd. 5

6 Vendsyssel Historiske Museums tekstilsamling under lup Af Peter Gravers, VHM om dåbstøj og dåbstraditioner på Amagermuseet. Anni Bloch har foretaget undersøgelser på mangfoldige museer i ind- og udland, bl.a. Vendsyssel Historiske Museum, og Det sidste års tid har museets tekstilsamling virkelig fået lov at gøre gavn og vise sin værdi. I juli 2007 skal Danske Folkedanseres Spillemandskreds afholde landsstævne i Sæby, og stævnets dragtudvalg forbereder sammen med Sæby Museum en udstilling af tekstiler, som brugtes på landet i perioden I den anledning besøgte dragtudvalgets formand Inger Thorup med kolleger Vendsyssel Historiske Museum gennem mange uger i sommeren 2006 for at studere fortrinsvis østvendsysselske dragter. Et af bidragene fra VHM i Anni Blochs bog Dåbstøj - Kristenklæder. den færdige bog indeholder otte fotografier fra museet. Folkedragterne studeres nøje. I 2006 udkom bogen Dåbstøj - Kristenklæder af Anni Bloch, som tidligere har arrangeret udstilling I efteråret 2006 har Helene Schou, som bl.a. er kniplelærerinde, gennemgået museets samling af Tønderkniplinger. Disse undersøgelser er endnu ikke tilendebragt. 6

7 fremstillingen af sådanne har Vendsyssel Historiske Museums dragtsamling igen været til nytte; museet har haft besøg af Gurli Hansen, Paula Vadsager, Ruth Nielsen og Willy Hansen, som den 24. januar gennemgik og fotograferede et udvalg af beklædningsgenstande. En yngre jysk kappe med kniplinger fra 1800-årene. Kappen er udstillet i Provstegården. I 2007 afholdes der den 24. juni Gaardboedag i Ålbæk med aktiviteter, som skal lede tankerne tilbage til lokalhistorikeren A.P. Gaardboes tid midt i det 19. århundrede. Det er meningen, at de medvirkende skal være iført tids- og egnstypiske dragter, og for at muliggøre - For at kunne fremstille historiske dragter til Gaardboedagen, skal originale egnstypiske dragter undersøges nøje. Det 6-stjernede museum ******! I 2006 blev der oprettet en såkaldt kvalitetsmærkeordning for turistattraktioner. Initiativet til denne er udgået fra Danmarks Turistråd og mærkningen forestås af Organisationen Danske Turistattraktioner (DTA). Hensigten er blandt andet at give brugere af museer og andre turistattraktioner en letforståelig og hurtig information om attraktionernes niveau, altså en slags forbrugeroplysning. Derudover kan attraktionerne selv anvende bedømmelsen i deres markedsføring, og vigtigere, bruge den som et redskab til løbende at forbedre niveauet. Der er to måder, man som turistattraktion kan deltage på: Man kan enten deltage med en varedeklaration, som alene bygger på objektive kriterier omkring faciliteter m.v. Man kan også deltage i den tilknyttede stjerne- 7

8 mærkning, hvor der ud over faciliteterne lægges vægt på subjektive faktorer som service, brugertilfredshed og oplevelsesværdi. Bedømmelsen gennemføres af uafhængige bedømmere fra Dansk Standard og skal gennemføres hvert andet år. Selve mærkningen består af stjerner, hvor 5 stjerner er den højeste værdi, der gives til attraktioner på internationalt niveau. Vendsyssel Historiske Museum har i første omgang valgt at lade fire af udstillingsstederne indgå i Sådan ser skiltet ud, der for fremtiden kommer til at hænge ved indgangen til Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, Hjørring. ordningen, idet vi afventer, at vi får Strandfogedgården indrettet mere endeligt, og det er blevet til i alt syv stjerner! Museet har fået 3 stjerner for afdelingen i Hjørring (= en attraktion af meget høj værdi på regionalt niveau), 2 stjerner for Hirtshals Museum og Bunkermuseet, som er blevet bedømt samlet (= en attraktion af meget høj værdi på lokalt niveau), og 1 stjerne for husmandsstedet i Mosbjerg (= en god attraktion på lokalt niveau). Den lave vurdering i Mosbjerg skyldes bl.a., at vi ikke der, i modsætning til de andre steder, har gennemført brugerundersøgelser, og således ikke har kunnet medtage bedømmelser omkring brugertilfredshed. Det vil vi selvfølgelig råde bod på til næste gang, selvom det ikke er så simpelt, når der ikke er et egentligt billetsalg på stedet. Vi har i øvrigt de andre steder scoret meget højt i netop brugertilfredsundersøgelserne, hvad vi selvfølgelig er meget tilfredse med. Mere om mærkningsordningen og om, hvilke museer og turistattraktioner, der foreløbigt er med i ordningen, kan ses på internetadressen Vendsyssel arkæologiske forening har fået nyt fornavn Af Torben Nilsson, arkæolog Jeg tager hen på Slagbulen! Sådan vil det fremover komme til at lyde i en del hjem rundt om i Vendsyssel, når en af ægtefællerne tager hjemmefra - ikke på værtshus, som det kunne lyde, men til foreningsaften i den arkæologiske forening. Slagbulen er den arkæologiske forenings netop valgte 8

9 fornavn således, at foreningens fulde navn er: Slagbulen. Vendsyssel arkæologiske Forening. Efter en offentlig navnekonkurrence, hvor bule der fremkommer på flintstykker, når de hugges af en flintblok. Er der en slagbule på et flintafslag, kan man være ret sikker på, at flintstykket engang i oldtiden er frembragt af mennesker. Processionsøkser fra Vendsyssel på frimærke Tre flintafslag fra stenalderen. Øverst på hvert afslag ses en slagbule, der viser, hvor stenaldermandens slag ramte flinten. en del gode forslag fandt vej til foreningen, faldt valget på Slagbulen foreslået af Tove Marquardsen, Lønstrup. Men hvorfor det tilsyneladende besynderlige navn. Jo, slagbulen er nok amatørarkæologers hyppigst studerede element på oldsager, og er den lille markante Markvandring ved Foreningens tur til bl.a. Skøttrup den 31. marts - flere gode fund blev gjort. I år fylder Danmarks største museum, Nationalmuseet, 200 år. Festlighederne blev indledt den 28. marts med udgivelsen af fire frimærker fra Post Danmark. På frimærket til 4,75 kr. ses to processionsøkser fra Nationalmuseets oldtidssamling. Økserne hører til blandt de fineste genstande fra bronzealderen og er fremstillet i Danmark omkring år 1400 f. kr. Den største af økserne (48 cm. lang og 7,1 kg. tung) blev fundet ved pløjning ved gården Egebak i Sterup. Ved en senere arkæologisk undersøgelse foretaget af VHM blev en anden, lidt mindre økse fundet (46 cm. lang og 6,3 kg.). Økserne er nedlagt som et offer og stammer fra den ældre bronzealder. Øksetypen er meget sjælden, og egebakøkserne er de største, der kendes. 9

10 Nuværende og kommende særudstillinger på Vendsyssel Historiske Museum Af Signe Langberg, VHM Vendsyssel Historiske Museum viser i 2007 hele ti særudstillinger i bygningerne omkring Museumsgade i Hjørring. Den første, Svend Thomsens fotoudstilling, blev taget ned for et par uger siden. Følgende oversigt over udstillinger, man allerede kan se, samt fremtidige udstillinger på museet, skal ses som en lille appetitvækker til de mange spændende oplevelser, museet byder på. Classical Shape-Up af Sue Keast, New Zealand Kunst tager form Igennem flere år har Vendsyssel Historiske Museum vist den svenske internationale symaskinefabrik Husqvarnas konkurrence for quilt, hvor quiltere fra hele verden deltager. De fineste quilt bliver udvalgt til at deltage i en udstilling, der går jorden rundt, og som det eneste sted i Danmark, kan de igen i år nu ses i Hjørring. I år har udstillingen den engelske titel Art takes shape som har fået den danske titel Kunst tager form. Den er resultatet af 50 quilteres arbejde fra 11 lande, primært USA. På museet viser vi udstillingen på første sal i Skolegade 8 frem til d. 8. juli. Til udstillingen hører et katalog, hvor alle de udstillede quilts er afbildet, og de enkelte kunstnere fortæller om tankerne bag deres motivvalg. Strik fra museets samlinger At strikke er en gammel tradition, uden at det dog endegyldigt kan fastslås, hvor og hvornår strikketeknikken opstår. I Danmark kendes brugen af ordet strikke tilbage fra 1592, og i århundreder har piger og kvinder brugt en stor del af deres tid på forskellige håndarbejder. At strikke var en naturlig del af en piges hverdag, og i 1899 blev håndarbejdsundervisningen tilmed obligatorisk i den danske folkeskole. Strik er ikke godt repræsenteret i de danske museers samlinger, da tøjet oftest er blevet slidt op til sid- 10

11 ste trævl. Alligevel har Vendsyssel Historiske Museum en meget fin samling af både hverdagstøj og finere tøj af strik. Et lille udpluk af denne samling er nu udstillet i Skolegade 8, og udstillingen, der har titlen Strik fra museets samlinger, kan ses frem til den 30. november Tillykke Thorkild - en udstilling om den tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen Fra Bymuseet i Århus har Vendsyssel Historiske Museum lånt en udstilling om den tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen, der er født og opvokset i Rubjerg. Udstillingen fortæller historien om malersønnen fra Rubjerg, der blev en meget respekteret borgmester i Århus. Ved byrådsvalget i 1993 fik han omkring personlige stemmer, og som kronen på et langt politisk liv blev han i 1997 udpeget til indenrigsminister. Strikkeudstillingen Strik fra museets samlinger sættes op. Buste af Thorkild Simonsen Udstillingen er bygget op omkring et tapet, hvorpå Thorkilds liv skildres i ord og billeder. Tapetet suppleres med bl.a. et stamtræ, en fortjenstmedalje, videoklip og 38 stemmeurner. Udstillingen vises på loftet i Museumsgade 3. Den åbner lørdag den 21. april og kan ses frem til 11

12 den 16. september. Dansk landbrug set fra luften I VHM Nyt nr. 2 august 2005 bragte vi en artikel af Niels Bendsen om ældre luftfotos af landbrugsbygninger som kilde til landbrugshistorie. Fra den 16. maj bliver det nu muligt at se en udstilling af luftfotos med landbrugsbygninger som motiv. Udstillingen er lavet af Dansk Landbrugsmuseum i samarbejde med Kastrup Luftfoto A/S. Der vises flere luftfotos af de samme gårde, taget med flere årtiers mellemrum, således det er muligt at se udviklingen inden for landbrugsbygninger. Udstillingen kan ses på museet i Hjørring fra d. 16. maj til den 31. oktober. Bedre Byggeskik - Bevægelse og Bygninger Årets udstilling i Sindal gamle Præstegård hedder Bedre Byggeskik - Bevægelse og Bygninger og er produceret af Holbæk Museum. Udstillingen sætter fokus på foreningen Bedre Byggeskik, der som bevægelse havde det formål at sætte arkitekturen ind i en større helhed - omgivelserne, indretningen, funktionaliteten og social bevidsthed hørte også med til bevægelsens mærkesager. Udstillingen kan ses fra den 4. juni til og med den 15. september. Renæssance quilt Fik man ikke nok af quiltede tæpper, da man så udstillingen Kunst tager form, eller blev man dybt fascineret af det smukke håndværk, så får man fra den 20. august og to måneder frem muligheden for at se mere quilt. Vendsyssel Historiske Museum viser nemlig i Provstegården en udstilling af patchwork inspireret af renæssancen. Fødsel og dåb Udstillingen Fødsel og dåb er den første af en serie på fire mindre udstillinger, der behandler menneskets livsforløb. Udstillingerne laves af museets medarbejdere i samarbejde med Skolekirketjenesten i Hjørring og behandler fire milepæle i livet: fødsel/dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. I alle kulturer har man gennem tiden markeret disse fire vigtige ritualer. Udstillingen Fødsel og dåb sætter fokus på de forestillinger, ritualer og praktiske foranstaltninger, som gennem tiden har knyttet sig til livets begyndelse. Udstillingen vises på loftet i Skolegade 8 fra den 1. oktober frem til den 31. december. Årets pressefoto Udstillingen Årets pressefoto vises året igennem på udstillinger over hele landet, og til oktober er 12

13 der mulighed for at se de mange fotografier på Vendsyssel Historiske Museum. Fotojournalist Hans Ravn fra Nordjyske Stiftstidende er blevet præmieret i konkurrencen med montagen Nattens ansigter : Ud af skyggerne kommer nattens folk. Natteravnene. Mennesker, der bevidst har valgt nattelivet. Og mennesker, der endnu ikke har fundet en måde at komme væk fra det på. Med udstillingen Årets pressefoto får man en anledning til at genopfriske situationer, der det forløbne år har været på dagsordenen. Udstillingen kan ses i Museumsgade 3 fra den 10. oktober til og med den 22. oktober. Rosas dragter Til efteråret vises der på museet en udstilling med klædedragter i dukkestørrelse. Dragterne er rekonstruktioner af egnsdragter og forskellige perioders modetøj, og de er syet til dukken Rosa, der er mere end 100 år gammel. Dragterne er syet af Hanne Overmark gennem det sidste årti. Udstillingen giver et kendskab til egnsdragter og klædedragtens historie. Udstillingen åbner kort før efterårsferien. Kultur og turisme i partnerskab - også i år deltog VHM på forårsmessen i Aalborg Museerne på Toppen, det vil sige samarbejdet mellem de kulturhistoriske museer i Sæby, Skagen, Bangsbo, Try, Læsø og Hjørring, deltog ligesom sidste år på forårsmessen i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Det var i år den marts, og mange lagde vejen forbi museernes fælles stand. Omdrejningspunktet for standen på messen var et projekt, som museerne gennem efteråret 2006 har deltaget i, nemlig Kultur og Turisme i partnerskab. Projektets hovedformål er at udvikle kulturoplevelser i Nordjylland i samarbejde med turisterhvervet. Som et led i udviklingen af ideer til, hvad vi i fremtiden kan tilbyde vore turister, har studerende ved Danmarks Designskole fået til opgave at arbejde med forskellige temaer, der hver især viser spændende og interessante sider af Nordjylland. Blandt temaerne har været naturens kræfter som f.eks. sandflugt og kystnedbrydning, som bl.a. Vendsyssel Historiske Museum gerne vil fortælle om på Strandfogedgården i Rubjerg. 13

14 Nye magasiner på Fanøvej Af Mogens Thøgersen, Museumsdirektør Nyt isoleret loft og væg på Fanøvej. De sidste par måneder har der været arbejdet ihærdigt med indretning af to nye magasinrum i bygningerne på Fanøvej. Med god hjælp fra Hjørring Produktionsskole er den sydlige hal i vestfløjen blevet isoleret og opdelt i to rum. Det største af de to nye rum skal fremover fungere som arkivmagasin, mens det andet indrettes med pallereoler for at skaffe plads til inventarlager m.v. Det nye arkivmagasin skal bl.a. rumme den meget store avissamling, som for tiden findes i et særligt fjernmagasin. Når flytningen af aviserne er gennemført, har museet og arkivet ikke flere eksterne magasiner alt vil fremover være samlet i egne bygninger, først og fremmest på Fanøvej. Nye vedtægter Af Mogens Thøgersen, Museumsdirektør Museet har pr. 1/ fået nye vedtægter. De fire kommuner, som hidtil har stået bag driften sammen med amtet og staten, er jo nu gået sammen til én kommune, hvilket bl.a. har givet anledning til ændringer i bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen har fremover syv medlemmer mod hidtil 16. Hjørring Kommune har to repræsentanter (de fire kommuner havde tilsammen fem), museumsforeningen har også to repræsentanter (mod hidtil fire), i stedet for de fire repræsentanter for de lokalhistoriske samråd er der nu hhv. en repræsentant for de lokalhistoriske arkiver og en for de øvrige samlinger og foreninger, som museet og arkivet samarbejder med. Endelig er der uændret én personalerepræsentant. Kommunalreformen har også konsekvenser for museernes arbejds- 14

15 områder, idet de geografisk skal kunne defineres i forhold til de nye kommunegrænser. For VHM har dette virkning i forhold til det arkæologiske arbejdsområde, idet den hidtidige Pandrup Kommune er blevet en del af den nye Jammerbugt Kommune, og dette område derfor ikke længere hører under VHM, men under Aalborg historiske Museum. I de nye vedtægter er der også i højere grad end før taget højde for at museet er en institution, der både driver museum og arkiv, ligesom arkivets nye funktion som 7- arkiv (kommunearkiv, stadsarkiv ) er indføjet som arbejdsområde. Et par mindre, men afgørende, ændringer er det også blevet til: fremover er museets navn i overensstemmelse med den nu gældende retskrivning Vendsyssel Historiske Museum, hvor vi hidtil har haft det midterste ord med lille. Samtidig har museet ikke længere en styrelse men en bestyrelse. Den traditionsrige betegnelse blev offer for, at man nu har fået Kulturarvsstyrelsen og for, at de fleste mennesker i dag ikke kender ordet styrelse som udtryk for en bestyrelse. Den nye bestyrelse for museet er nu udpeget. Den består af følgende medlemmer: Udpeget af Hjørring Kommune: Michael Karlborg Kai Møller Udpeget af Museumsforeningen: Freddy Rasmussen Ove Jacobsen Udpeget af de lokalhistoriske arkiver: Tove Marquardsen Udpeget af de øvrige samlinger og foreninger: Jørgen Jensen Udpeget af personalet: Torben Nilsson Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde den 17. april. 15

16 Mange besøgende på Vendsyssel Historiske Museum I 2006 var der flere besøgende på museet end nogensinde før. I alt godt I forhold til besøgstallet for 2005 på godt er det en stigning på knap 20%. Især besøgstallet i Hjørring har vist en glædelig stigning, som kan tilskrives flere aktiviteter og formentlig også en afledt effekt af nyindretningen af billetsalget og driften af turistinformationen. Hvis man sammenligner med andre almene, kulturhistoriske museer i landet, hører VHM med i top-ti, hvad angår besøgstal. Besøgstallet på de enkelte afdelinger i 2006: Mosbjerg Hjørring Børglum, Vognudstilling Hirtshals, Hirtshals Museum Hirtshals, Bunkermuseet Rubjerg, Strandfogedgården I alt for VHM Skal din slægts papirer bevares? Per Maack Andersen, formand for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn Hvad sker der med dine og din slægts optegnelser, når du ikke længere selv kan tage vare på dem? Det er sjældent et spørgsmål, der strejfer tanken. Men en dag skal dit bo ryddes, og det sker ofte under tidspres. De efterladte får ikke kigget nærmere på skuffernes indhold af papirer og billeder, men hælder det hele i en sort affaldssæk. Testamente Historisk Arkiv ved VHM har af de slægtshistoriske foreningers sammenslutning fået nogle testamenter, som udleveres på arkivet. Her kan man notere, hvor man ønsker sine slægtspapirer og fotografier opbevaret i fremtiden. Det kan være hos en arving eller på et arkiv. Hvis testamentet opbevares sammen med andre vigtige dokumenter, og slægtsminderne findes nogenlunde samlet, er risikoen, for at containeren får stillet sin sult, blevet mindre. Lav dit eget arkiv En god måde at få samling på sine slægtsoptegnelser er at få det ordnet. Måske skal noget kasseres man kan ikke gemme alt. 16

17 Først deles det efter personer eller persongrupper - alt efter omfang. Dernæst efter indhold i f. eks. attester, breve og avisudklip, som bedst opbevares i syrefri kuverter og arkivæsker, som kan købes til kostpris på Historisk Arkiv. Plastiklommer bør undgås! Det hele afsluttes med at lave en oversigt over arkivets indhold. Så kan man altid finde tingene igen, og andre familiemedlemmer kan se, hvad der findes af interessante ting for dem. Videre information Sammenslutningen af slægtshistoriske Foreninger SSF er paraplyorganisation for 50 slægtshistoriske foreninger med op mod 5000 medlemmer fordelt over hele landet. På kan man finde oplysninger om foreningen og en vejledning til testamentet. Føjer man /04 til adressen får man hjemmesiden for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn. Skriv slægtens historier Med personarkivet som baggrund og de mundtligt overleverede fortællinger - måske suppleret med studier på de offentlige arkiver - kan man nu begynde at skrive slægtens historie. I vore dage er det muligt med computerens hjælp at lave illustrerede slægtshistorier i fint udstyr. Når disse er fordelt rundt i slægten og afleveret til Historisk Arkiv, er truslen fra forbrændingsanlægget helt manet i jorden! 17

18 Personalenyt AFSKED: I begyndelsen af februar forlod Helle Thrane Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv for at prøve nyt. Helle blev ansat i 1993 som leder af kommunearkivprojektet, hvor unge ledige arbejdede med registrering af arkivalier i bl.a. Jernbanegade. I de første år var det især arbejdet på Historisk Arkiv, der optog Helle, men det var formidling af museet og dets samlinger, der stod Helle nær. Helle er således forfatter til flere artikler i årbogen Vendsyssel nu & da, skriftserien Hæfter fra Historisk Arkiv og små Hjørringhistorier som Historisk Arkiv med jævne mellemrum udgiver. Derudover stod hun for udarbejdelsen af et Hjørringsleksikon, der findes på museets hjemmeside, og historieformidling på hjemmesiden - en hjemmeside om museernes rejse gennem Nordjyllands kultur og historie. Endelig bistod Helle med at lave museets udstillinger. JUBILÆUM: 15. februar kunne tømrer Peer Nielsen, i daglig tale kaldet Peer Tømrer, fejre 25 års jubilæum. Det blev markeret med et stort morgenbord på museets værksted på Fanøvej, hvor Peer residerer til dagligt, når han ikke, som det ofte er tilfældet, er på farten i tilsynet og vedligeholdelsen af museets mange bygninger rundt omkring. Peer Tømrer modtager blomster ved sit 25 års jubilæum. 18

19 Kursus i oldtidskeramik Kom og vær med til at forme og brænde krukker som man gjorde i oldtiden. Første lørdag vil vi forberede vores eget ler og forme og dekorere med oldgamle teknikker. Næste lørdag skal tingene brændefyres, og vi vil pakke de spændende resultater ud af brændingen om mandagen. LOF NyHjørrring, hold 0724 Tlf.: , Pris: DKK 580,00 Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, 9480 Rubjerg Holdtimer i alt 20, mødegange 3: kl kl kl Underviser: Dorte Visby Tegne og malekursus Skab din egen tegning/ akvarel på et kursus med tegneren/ illustratoren Poul Andersen. Kurset foregår fire lørdage i juli måned Første gang maler/ tegner vi i det smukke, bakkede oldtidslandskab ved landbrugsmuseet i Mosbjerg. Det er muligt at deltage én, flere eller alle gange. Sted: Parkeringspladsen ved Landbrugsmuseet, Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal Start: lørdag , kl Underviser: Poul Andersen Stenhugning, Rubjerg Kurset starter med en gennemgang af huggeteknik og sikkerhed omkring arbejde med værktøj og vinkelsliber. Der vises eksempler på stenskulpturer og valg af sten som kan anvendes. Kursusdeltagerne skal selv medbringe: Sten (granit/gnejs/basalt/sandsten), papir og blyant, skrivekridt, handsker, høreværn, sikkerhedsbriller, vinkelsliber, arbejdstøj, kabelrulle, evt. arbejdsbord/huggeblok, madpakke og godt humør. LOF Ny Hjørring, hold Pris: DKK 480,00 Sted: Området ved gården - Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg, 9480 Løkken Start: lørdag og søndag kl Underviser: John Bredahl JB Kunst og Design. LOF NyHjørring, hold Pris: DKK 165,00 19

20 Kalender Forår 2007 til 30. november Strik fra museets samlinger Særudstilling om strik fra 18 og 1900-årene VHM Hjørring 4. april - 8. juli Art takes shape Den årlige quiltudstilling fra Husquarna direkte fra Australien VHM Hjørring 21. april - 16 september Tillykke Thorkild Udstilling om Århus tidl. Borgmester og indenrigsminister, den gl. Rubjergdreng Thorkild Simonsen VHM Hjørring 24. april Forår på Rubjerg Knude Tur kl Mødested: P-plads ved Fyrvejen Se nærmere omtale i bladet, s. 2 VHM Rubjerg april - maj Kursus i oldtidskeramik Strandfogedgården Rubjerg Se nærmere omtale i bladet, s maj oktober Dansk Landbrug set fra Luften Luftfotos af det gamle bondelandskab og gårdbygninger VHM Hjørring 4.. juni Kulturnat Aktiviteter i Museumshaven VHM Hjørring 4. juni september Bedre Byggeskik - Bevægelse og Bygninger Særudstilling VHM Hjørring 10. juni Bustur til Ertebølle, Hessel, Aars og Borremose Arrangeret af Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum og Foreningen for bygnings og Landskabskultur i Hjørringområdet Se nærmere omtale i bladet, s juni Stenhugning Ved Strandfogedgården i Rubjerg Se nærmere omtale i bladet, s juli Tegne og malekursus Ved Landbrugsmuseet i Mosbjerg Se nærmere omtale i bladet, s august november Renæssancequilt Særudstilling VHM Hjørring 1. oktober december Fødsel og dåb Særudstilling i samarbejde med Skolekirketjenesten VHM Hjørring 10. oktober oktober Årets pressefoto Særudstilling VHM Hjørring Oktober Rosas dragter Særudstilling VHM Hjørring HOLD ØJE MED DAGSPRESSEN Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3, 9800 Hjørring Tlf: Fax: Hjemmeside: 1. okt. 30. apr. ma-fr kl , lør kl maj 30. sept. Alle dage kl Historisk Arkiv Museumsgade 2, 9800 Hjørring Tlf.: Fax: Hjemmeside: Hele året: tirs, ons og tors kl jan april og 1. sept dec. også åben tors kl samt 1. lørdag i måneden kl Lukket: 1. maj, 5. juni, dec. VHM - Hirtshals Museum Sophus Thomsensgade 6, 9850 Hirtshals Tlf: Hjemmeside: 16. juni-15. sept.: man-fre kl samt lør kl sept.-15. juni: man - tors kl samt fre kl Bunkermuseet Hirtshals Kystvejen, 9850 Hirtshals Hjemmeside: 15. maj- 31. okt.: man - fre kl VHM - Mosbjerg Jerupvej Sindal Tlf: Hjemmeside: Åbent hele året: alle dage kl VHM - Strandfogedgården Langelinje 2, Rubjerg, 9480 Løkken Tlf: Hjemmeside:www.vhm.dk/vhmjtg.htm 1 juli september: alle dage kl oktober oktober: lør og søn kl samt hverdagene i uge 42. Børglum Kloster Tlf.: (åbningstider m.v.) Tlf.: (vedr. vognudst.) Hjemmeside: 1. maj sept.: alle dage kl

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013 Reformer De mange nye reformer, som rammer mange af DepressionsForeningens medlemmer kan være svære at finde rundt i. Her i Balance forsøger vi at kortlægge

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt

Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt Carl Gustav Johannsen Det Informationsvidenskabelige Akademi 4. januar 2012 Åbne biblioteker et kortlægningsprojekt Hornbæk Bibliotek Lundby Bibliotek 1 Indhold 1 - Forord... 3 Vamdrup Bibliotek... 5 2

Læs mere

egnskov Historien om Producer

egnskov Historien om Producer Køb regnsko egnskov Historien om Danskernes skov i Costa Rica Producer oduceret et af Nepenthes 1 Peter Bejder og Kim Boye Holt: Køb regnskov - Historien om Danskernes skov i Costa Rica. Layout: Lars Møller

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig.

Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig. Dit Blad nr. 2 2015 Aalborg Kommune Tema: Foreningsliv Læs også: Information fra kommunen Ny have lokker demente udenfor Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig.

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere