VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!"

Transkript

1 VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et udvalg af andelsperiodens æbletræer tilført stedet, således at disse kan indgå i såvel museets som skoletjenestens formidling. Hertil kommer muligheden for, gennem podningsformering og salg, at bidrage til bevarelsen af de gamle sorter. Der er i januar måned blevet plantet 13 forskellige sorter, hver i 3 eksemplarer. (Fortsættes side 3) Museets gartner Bjarne Skov i gang med plantning af æbletræer. Indhold Æblelund i Mosbjerg side 1 Bustur til Ertebølle, Hessel, Aars og Borremose side 2 Forår på Rubjerg Knude side 2 Ny natursti ved Strandfogedgården ved Rubjerg side 4 Museets tekstilsamling under lup side 6 Det 6-stjernede Musuem side 7 Vendsyssel arkæologiske Forening har fået nyt fornavn side 8 Processionsøkser fra Vendsyssel på frimærke side 9 Nuværende og kommende særudstillinger på VHM side 10 Kultur og turisme i partnerskab side 13 Nye magasiner på Fanøvej side 14 Nye vedtægter side 14 Mange besøgende på VHM side 16 Skal dine slægts papirer bevares? side 16 Personalenyt side 18 Kursus i Oldtidskeramik side 19 Tegne og malekursus side 19 Stenhugning, Rubjerg side 19 Kalender side 20 1

2 Bustur til Ertebølle, Hessel, Aars og Borremose Arrangeret af Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum i samarbejde med Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Hjørring området. Fra Hjørring kører vi til Nordjyllands største ferskvandssø, Vilsted Sø, hvorefter turen går videre til Ertebølle. Lidt før middag ankommer vi til herregårdsmuseet Hessel, hvor man kan opleve, hvordan herskab og tjenestefolk levede i et landbrugssamfund for 150 år siden. I Aars ser vi Per Kirkebys murstensskulptur og besøger Museumscenter Aars med kopien af det berømte Gundestrupkar. Sidste mål på turen er Borremose, en befæstet landsby fra omkring 300 f.kr. Mødested: banegården i Hjørring Tidspunkt: søndag d. 10. juni kl Forventet hjemkomst: kl Pris pr. person: 300,00 (prisen inkluderer buskørsel og guide på turen. Mad er ikke inkluderet) Tilmelding senest den 25. maj til Vendsyssel Historiske Museums kontor på tlf Forår på Rubjerg Knude Arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite i Hjørring. Det store drama på Knuden fortsætter. Her hersker naturkræfterne. Hvis vejret er til det, går vi ned på stranden ved Nr. Stenstue Rende for at opleve Knuden fra dens mest storslåede side. Alternativt går vi ind i plantagen. Turen kræver godt bentøj og solidt fodtøj. Tag aftenkaffen med. Mødested: P-plads på Fyrvejen Tidspunkt: tirsdag den 24. april kl Turledere: Birthe Kristensen, Jørgen Stubgaard og Laus Gro- Nielsen. REDAKTION Vendsyssel Historiske Museum Morten S. Nielsen og Signe Langberg Museumsgade Hjørring Tlf.: Indlæg til næste nummer af VHM Nyt sendes som et word dokument til 2

3 (fortsat fra side 1) Ved udvælgelsen er der lagt vægt på følgende: - det skulle være almindelige sorter omkring gårdene i Nordvendsyssel på den tid - det skulle være gamle danske sorter - det skulle være sorter fra perioden, som publikum har kendskab til - det skulle være sorter, der indeholder nogle kvaliteter, som gør dem anvendelige i dag Ingen af træerne opfylder alle kravene, men de fleste opfylder mindst to af dem. Inden spaden kom i jorden, løb vi imidlertid ind i en vanskelighed. Det viste sig nemlig, at for at kunne plante træer inden for 100 meter fra gravhøje, kræves en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Vi fik sendt en ansøgning, og som en af Nordjyllands Amts sidste gerninger fik vi dispensationen. Vi var nu lidt udenfor plantningssæsonen, men med lidt held fik vi fat i planterne, som Nordjyllands Statsskovdistrikt var så venlige at betale. En minkavler gav os nogle gamle minkbure, som vi lavede lidt om på, således at de kunne fungere som mosegrisespærringer omkring de små rødder. Tilbage var blot, ved hjælp af en minidozer, at grave nogle store huller, så der var plads til trådnettet og få brudt allaget. I den kommende tid vil der blive sat et hegn op omkring stykket, så løsgående dyr holdes ude. Der bliver naturligvis sat en låge i, så man kan komme derind. Endelig bliver der sat et skilt ved hvert træ, der fortæller, hvad det er for en art, træets historie og egenskaber samt frugtens anvendelse. Minidozeren på arbejde. 3

4 Ny natursti ved Strandfogedgården ved Rubjerg Af Chanette Holst, Dansk Handicap Forbund, NordVest Nedenstående artikel er første gang bragt i medlemsbladet for Dansk Handicap Forbund, nr. 4, 2006, årgang 5. Naturvejleder Laus Gro-Nielsen kontaktede i august foreningen vedr. rådgivning omkring en ny natursti i området ved Strandfogedgården ved Rubjerg. Baggrunden herfor var, at Vendsyssel Historiske Museum sidste år havde søgt midler til at lave en sti fra Strandfogedgården til Rubjerg gl. Kirkegård. Denne sti skulle også være egnet for kørestole o.lign. som indtil nu ikke har haft mulighed for at opleve kirkegården, som er et Her ses naturstien med Strandfogedgården i baggrunden. 4 enestående sted både kulturhistorisk og naturmæssigt. Arbejdsmarkedets Feriefond bevilligede kr. til projektet. Arbejdet blev påbegyndt af Vennebjerg Maskinstation i efteråret Susanne og jeg mødtes med direktøren for Vendsyssel Historiske Museum, Mogens Thøgersen, d. 28. aug for at gennemgå stien inden den endelige færdiggørelse, så vi kunne komme med eventuelle forslag til forbedringer. Vi startede ved Strandfogedgården ved Rubjerg, hvor der skal anlægges handicapparkeringspladser. Vi fulgte stien uden problemer, for grusbelægningen var helt fast. Halvvejs på den 200 m lange sti skulle vi krydse den trafikerede landevej. Her bliver der tydelige opmærksomhedslinier, så man bliver gjort opmærksom på overgangen mellem sti og vej. På den anden side af vejen manglede der denne dag det sidste lag grus på stien. Det bliver dog bragt i orden inden indvielsen. Det lykkes os alligevel at kæmpe os igennem den sidste del af ruten fra vejen til Rubjerg gl. Kirkegård. Kirken blev flyttet i 1904, og i dag står kun gravstenene og resterne af kirkens vestgavl tilbage. Vi så den gamle ro-

5 til Strandfogedgården, hvor vi gennemgik forslag til grusbelægning på handicapparkeringspladserne. Efter endt gennemgang af naturstien og udearealerne fortsatte vi nu videre til museet i Strandfogedgården. Indgangen var problematisk, så her bliver det nødvendigt at lave nogle ændringer, så tilgængeligheden bliver i orden. I bygningen var der også etableret handicaptoilet, som med få ændringer kan komme til at fungere optimalt. DHF NordVest s Tilgængelighedsekspert Susanne Pedersen. manske granitgravsten, som blev sat op i foråret efter at have været stjålet tilbage i Vi mødte stor forståelse og velvillighed fra Mogens Thøgersen for de forslag, vi fremlagde til forbedringer af tilgængeligheden. Det er altid dejligt at kunne hjælpe og være med til at lave forbedringer. Efter at have kørt i læ mellem træerne, begyndte vi nu at kunne mærke havgusen i næsen og vinden i håret. Så nu kunne vi for alvor mærke den korte afstand til Vesterhavet. Det barske klima har sat sine tydelige spor i dette område. Vi fulgte stien tilbage Chanette & Susanne og en ubeskrivelig flot udsigt, som er hele turen værd. 5

6 Vendsyssel Historiske Museums tekstilsamling under lup Af Peter Gravers, VHM om dåbstøj og dåbstraditioner på Amagermuseet. Anni Bloch har foretaget undersøgelser på mangfoldige museer i ind- og udland, bl.a. Vendsyssel Historiske Museum, og Det sidste års tid har museets tekstilsamling virkelig fået lov at gøre gavn og vise sin værdi. I juli 2007 skal Danske Folkedanseres Spillemandskreds afholde landsstævne i Sæby, og stævnets dragtudvalg forbereder sammen med Sæby Museum en udstilling af tekstiler, som brugtes på landet i perioden I den anledning besøgte dragtudvalgets formand Inger Thorup med kolleger Vendsyssel Historiske Museum gennem mange uger i sommeren 2006 for at studere fortrinsvis østvendsysselske dragter. Et af bidragene fra VHM i Anni Blochs bog Dåbstøj - Kristenklæder. den færdige bog indeholder otte fotografier fra museet. Folkedragterne studeres nøje. I 2006 udkom bogen Dåbstøj - Kristenklæder af Anni Bloch, som tidligere har arrangeret udstilling I efteråret 2006 har Helene Schou, som bl.a. er kniplelærerinde, gennemgået museets samling af Tønderkniplinger. Disse undersøgelser er endnu ikke tilendebragt. 6

7 fremstillingen af sådanne har Vendsyssel Historiske Museums dragtsamling igen været til nytte; museet har haft besøg af Gurli Hansen, Paula Vadsager, Ruth Nielsen og Willy Hansen, som den 24. januar gennemgik og fotograferede et udvalg af beklædningsgenstande. En yngre jysk kappe med kniplinger fra 1800-årene. Kappen er udstillet i Provstegården. I 2007 afholdes der den 24. juni Gaardboedag i Ålbæk med aktiviteter, som skal lede tankerne tilbage til lokalhistorikeren A.P. Gaardboes tid midt i det 19. århundrede. Det er meningen, at de medvirkende skal være iført tids- og egnstypiske dragter, og for at muliggøre - For at kunne fremstille historiske dragter til Gaardboedagen, skal originale egnstypiske dragter undersøges nøje. Det 6-stjernede museum ******! I 2006 blev der oprettet en såkaldt kvalitetsmærkeordning for turistattraktioner. Initiativet til denne er udgået fra Danmarks Turistråd og mærkningen forestås af Organisationen Danske Turistattraktioner (DTA). Hensigten er blandt andet at give brugere af museer og andre turistattraktioner en letforståelig og hurtig information om attraktionernes niveau, altså en slags forbrugeroplysning. Derudover kan attraktionerne selv anvende bedømmelsen i deres markedsføring, og vigtigere, bruge den som et redskab til løbende at forbedre niveauet. Der er to måder, man som turistattraktion kan deltage på: Man kan enten deltage med en varedeklaration, som alene bygger på objektive kriterier omkring faciliteter m.v. Man kan også deltage i den tilknyttede stjerne- 7

8 mærkning, hvor der ud over faciliteterne lægges vægt på subjektive faktorer som service, brugertilfredshed og oplevelsesværdi. Bedømmelsen gennemføres af uafhængige bedømmere fra Dansk Standard og skal gennemføres hvert andet år. Selve mærkningen består af stjerner, hvor 5 stjerner er den højeste værdi, der gives til attraktioner på internationalt niveau. Vendsyssel Historiske Museum har i første omgang valgt at lade fire af udstillingsstederne indgå i Sådan ser skiltet ud, der for fremtiden kommer til at hænge ved indgangen til Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, Hjørring. ordningen, idet vi afventer, at vi får Strandfogedgården indrettet mere endeligt, og det er blevet til i alt syv stjerner! Museet har fået 3 stjerner for afdelingen i Hjørring (= en attraktion af meget høj værdi på regionalt niveau), 2 stjerner for Hirtshals Museum og Bunkermuseet, som er blevet bedømt samlet (= en attraktion af meget høj værdi på lokalt niveau), og 1 stjerne for husmandsstedet i Mosbjerg (= en god attraktion på lokalt niveau). Den lave vurdering i Mosbjerg skyldes bl.a., at vi ikke der, i modsætning til de andre steder, har gennemført brugerundersøgelser, og således ikke har kunnet medtage bedømmelser omkring brugertilfredshed. Det vil vi selvfølgelig råde bod på til næste gang, selvom det ikke er så simpelt, når der ikke er et egentligt billetsalg på stedet. Vi har i øvrigt de andre steder scoret meget højt i netop brugertilfredsundersøgelserne, hvad vi selvfølgelig er meget tilfredse med. Mere om mærkningsordningen og om, hvilke museer og turistattraktioner, der foreløbigt er med i ordningen, kan ses på internetadressen Vendsyssel arkæologiske forening har fået nyt fornavn Af Torben Nilsson, arkæolog Jeg tager hen på Slagbulen! Sådan vil det fremover komme til at lyde i en del hjem rundt om i Vendsyssel, når en af ægtefællerne tager hjemmefra - ikke på værtshus, som det kunne lyde, men til foreningsaften i den arkæologiske forening. Slagbulen er den arkæologiske forenings netop valgte 8

9 fornavn således, at foreningens fulde navn er: Slagbulen. Vendsyssel arkæologiske Forening. Efter en offentlig navnekonkurrence, hvor bule der fremkommer på flintstykker, når de hugges af en flintblok. Er der en slagbule på et flintafslag, kan man være ret sikker på, at flintstykket engang i oldtiden er frembragt af mennesker. Processionsøkser fra Vendsyssel på frimærke Tre flintafslag fra stenalderen. Øverst på hvert afslag ses en slagbule, der viser, hvor stenaldermandens slag ramte flinten. en del gode forslag fandt vej til foreningen, faldt valget på Slagbulen foreslået af Tove Marquardsen, Lønstrup. Men hvorfor det tilsyneladende besynderlige navn. Jo, slagbulen er nok amatørarkæologers hyppigst studerede element på oldsager, og er den lille markante Markvandring ved Foreningens tur til bl.a. Skøttrup den 31. marts - flere gode fund blev gjort. I år fylder Danmarks største museum, Nationalmuseet, 200 år. Festlighederne blev indledt den 28. marts med udgivelsen af fire frimærker fra Post Danmark. På frimærket til 4,75 kr. ses to processionsøkser fra Nationalmuseets oldtidssamling. Økserne hører til blandt de fineste genstande fra bronzealderen og er fremstillet i Danmark omkring år 1400 f. kr. Den største af økserne (48 cm. lang og 7,1 kg. tung) blev fundet ved pløjning ved gården Egebak i Sterup. Ved en senere arkæologisk undersøgelse foretaget af VHM blev en anden, lidt mindre økse fundet (46 cm. lang og 6,3 kg.). Økserne er nedlagt som et offer og stammer fra den ældre bronzealder. Øksetypen er meget sjælden, og egebakøkserne er de største, der kendes. 9

10 Nuværende og kommende særudstillinger på Vendsyssel Historiske Museum Af Signe Langberg, VHM Vendsyssel Historiske Museum viser i 2007 hele ti særudstillinger i bygningerne omkring Museumsgade i Hjørring. Den første, Svend Thomsens fotoudstilling, blev taget ned for et par uger siden. Følgende oversigt over udstillinger, man allerede kan se, samt fremtidige udstillinger på museet, skal ses som en lille appetitvækker til de mange spændende oplevelser, museet byder på. Classical Shape-Up af Sue Keast, New Zealand Kunst tager form Igennem flere år har Vendsyssel Historiske Museum vist den svenske internationale symaskinefabrik Husqvarnas konkurrence for quilt, hvor quiltere fra hele verden deltager. De fineste quilt bliver udvalgt til at deltage i en udstilling, der går jorden rundt, og som det eneste sted i Danmark, kan de igen i år nu ses i Hjørring. I år har udstillingen den engelske titel Art takes shape som har fået den danske titel Kunst tager form. Den er resultatet af 50 quilteres arbejde fra 11 lande, primært USA. På museet viser vi udstillingen på første sal i Skolegade 8 frem til d. 8. juli. Til udstillingen hører et katalog, hvor alle de udstillede quilts er afbildet, og de enkelte kunstnere fortæller om tankerne bag deres motivvalg. Strik fra museets samlinger At strikke er en gammel tradition, uden at det dog endegyldigt kan fastslås, hvor og hvornår strikketeknikken opstår. I Danmark kendes brugen af ordet strikke tilbage fra 1592, og i århundreder har piger og kvinder brugt en stor del af deres tid på forskellige håndarbejder. At strikke var en naturlig del af en piges hverdag, og i 1899 blev håndarbejdsundervisningen tilmed obligatorisk i den danske folkeskole. Strik er ikke godt repræsenteret i de danske museers samlinger, da tøjet oftest er blevet slidt op til sid- 10

11 ste trævl. Alligevel har Vendsyssel Historiske Museum en meget fin samling af både hverdagstøj og finere tøj af strik. Et lille udpluk af denne samling er nu udstillet i Skolegade 8, og udstillingen, der har titlen Strik fra museets samlinger, kan ses frem til den 30. november Tillykke Thorkild - en udstilling om den tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen Fra Bymuseet i Århus har Vendsyssel Historiske Museum lånt en udstilling om den tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen, der er født og opvokset i Rubjerg. Udstillingen fortæller historien om malersønnen fra Rubjerg, der blev en meget respekteret borgmester i Århus. Ved byrådsvalget i 1993 fik han omkring personlige stemmer, og som kronen på et langt politisk liv blev han i 1997 udpeget til indenrigsminister. Strikkeudstillingen Strik fra museets samlinger sættes op. Buste af Thorkild Simonsen Udstillingen er bygget op omkring et tapet, hvorpå Thorkilds liv skildres i ord og billeder. Tapetet suppleres med bl.a. et stamtræ, en fortjenstmedalje, videoklip og 38 stemmeurner. Udstillingen vises på loftet i Museumsgade 3. Den åbner lørdag den 21. april og kan ses frem til 11

12 den 16. september. Dansk landbrug set fra luften I VHM Nyt nr. 2 august 2005 bragte vi en artikel af Niels Bendsen om ældre luftfotos af landbrugsbygninger som kilde til landbrugshistorie. Fra den 16. maj bliver det nu muligt at se en udstilling af luftfotos med landbrugsbygninger som motiv. Udstillingen er lavet af Dansk Landbrugsmuseum i samarbejde med Kastrup Luftfoto A/S. Der vises flere luftfotos af de samme gårde, taget med flere årtiers mellemrum, således det er muligt at se udviklingen inden for landbrugsbygninger. Udstillingen kan ses på museet i Hjørring fra d. 16. maj til den 31. oktober. Bedre Byggeskik - Bevægelse og Bygninger Årets udstilling i Sindal gamle Præstegård hedder Bedre Byggeskik - Bevægelse og Bygninger og er produceret af Holbæk Museum. Udstillingen sætter fokus på foreningen Bedre Byggeskik, der som bevægelse havde det formål at sætte arkitekturen ind i en større helhed - omgivelserne, indretningen, funktionaliteten og social bevidsthed hørte også med til bevægelsens mærkesager. Udstillingen kan ses fra den 4. juni til og med den 15. september. Renæssance quilt Fik man ikke nok af quiltede tæpper, da man så udstillingen Kunst tager form, eller blev man dybt fascineret af det smukke håndværk, så får man fra den 20. august og to måneder frem muligheden for at se mere quilt. Vendsyssel Historiske Museum viser nemlig i Provstegården en udstilling af patchwork inspireret af renæssancen. Fødsel og dåb Udstillingen Fødsel og dåb er den første af en serie på fire mindre udstillinger, der behandler menneskets livsforløb. Udstillingerne laves af museets medarbejdere i samarbejde med Skolekirketjenesten i Hjørring og behandler fire milepæle i livet: fødsel/dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. I alle kulturer har man gennem tiden markeret disse fire vigtige ritualer. Udstillingen Fødsel og dåb sætter fokus på de forestillinger, ritualer og praktiske foranstaltninger, som gennem tiden har knyttet sig til livets begyndelse. Udstillingen vises på loftet i Skolegade 8 fra den 1. oktober frem til den 31. december. Årets pressefoto Udstillingen Årets pressefoto vises året igennem på udstillinger over hele landet, og til oktober er 12

13 der mulighed for at se de mange fotografier på Vendsyssel Historiske Museum. Fotojournalist Hans Ravn fra Nordjyske Stiftstidende er blevet præmieret i konkurrencen med montagen Nattens ansigter : Ud af skyggerne kommer nattens folk. Natteravnene. Mennesker, der bevidst har valgt nattelivet. Og mennesker, der endnu ikke har fundet en måde at komme væk fra det på. Med udstillingen Årets pressefoto får man en anledning til at genopfriske situationer, der det forløbne år har været på dagsordenen. Udstillingen kan ses i Museumsgade 3 fra den 10. oktober til og med den 22. oktober. Rosas dragter Til efteråret vises der på museet en udstilling med klædedragter i dukkestørrelse. Dragterne er rekonstruktioner af egnsdragter og forskellige perioders modetøj, og de er syet til dukken Rosa, der er mere end 100 år gammel. Dragterne er syet af Hanne Overmark gennem det sidste årti. Udstillingen giver et kendskab til egnsdragter og klædedragtens historie. Udstillingen åbner kort før efterårsferien. Kultur og turisme i partnerskab - også i år deltog VHM på forårsmessen i Aalborg Museerne på Toppen, det vil sige samarbejdet mellem de kulturhistoriske museer i Sæby, Skagen, Bangsbo, Try, Læsø og Hjørring, deltog ligesom sidste år på forårsmessen i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Det var i år den marts, og mange lagde vejen forbi museernes fælles stand. Omdrejningspunktet for standen på messen var et projekt, som museerne gennem efteråret 2006 har deltaget i, nemlig Kultur og Turisme i partnerskab. Projektets hovedformål er at udvikle kulturoplevelser i Nordjylland i samarbejde med turisterhvervet. Som et led i udviklingen af ideer til, hvad vi i fremtiden kan tilbyde vore turister, har studerende ved Danmarks Designskole fået til opgave at arbejde med forskellige temaer, der hver især viser spændende og interessante sider af Nordjylland. Blandt temaerne har været naturens kræfter som f.eks. sandflugt og kystnedbrydning, som bl.a. Vendsyssel Historiske Museum gerne vil fortælle om på Strandfogedgården i Rubjerg. 13

14 Nye magasiner på Fanøvej Af Mogens Thøgersen, Museumsdirektør Nyt isoleret loft og væg på Fanøvej. De sidste par måneder har der været arbejdet ihærdigt med indretning af to nye magasinrum i bygningerne på Fanøvej. Med god hjælp fra Hjørring Produktionsskole er den sydlige hal i vestfløjen blevet isoleret og opdelt i to rum. Det største af de to nye rum skal fremover fungere som arkivmagasin, mens det andet indrettes med pallereoler for at skaffe plads til inventarlager m.v. Det nye arkivmagasin skal bl.a. rumme den meget store avissamling, som for tiden findes i et særligt fjernmagasin. Når flytningen af aviserne er gennemført, har museet og arkivet ikke flere eksterne magasiner alt vil fremover være samlet i egne bygninger, først og fremmest på Fanøvej. Nye vedtægter Af Mogens Thøgersen, Museumsdirektør Museet har pr. 1/ fået nye vedtægter. De fire kommuner, som hidtil har stået bag driften sammen med amtet og staten, er jo nu gået sammen til én kommune, hvilket bl.a. har givet anledning til ændringer i bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen har fremover syv medlemmer mod hidtil 16. Hjørring Kommune har to repræsentanter (de fire kommuner havde tilsammen fem), museumsforeningen har også to repræsentanter (mod hidtil fire), i stedet for de fire repræsentanter for de lokalhistoriske samråd er der nu hhv. en repræsentant for de lokalhistoriske arkiver og en for de øvrige samlinger og foreninger, som museet og arkivet samarbejder med. Endelig er der uændret én personalerepræsentant. Kommunalreformen har også konsekvenser for museernes arbejds- 14

15 områder, idet de geografisk skal kunne defineres i forhold til de nye kommunegrænser. For VHM har dette virkning i forhold til det arkæologiske arbejdsområde, idet den hidtidige Pandrup Kommune er blevet en del af den nye Jammerbugt Kommune, og dette område derfor ikke længere hører under VHM, men under Aalborg historiske Museum. I de nye vedtægter er der også i højere grad end før taget højde for at museet er en institution, der både driver museum og arkiv, ligesom arkivets nye funktion som 7- arkiv (kommunearkiv, stadsarkiv ) er indføjet som arbejdsområde. Et par mindre, men afgørende, ændringer er det også blevet til: fremover er museets navn i overensstemmelse med den nu gældende retskrivning Vendsyssel Historiske Museum, hvor vi hidtil har haft det midterste ord med lille. Samtidig har museet ikke længere en styrelse men en bestyrelse. Den traditionsrige betegnelse blev offer for, at man nu har fået Kulturarvsstyrelsen og for, at de fleste mennesker i dag ikke kender ordet styrelse som udtryk for en bestyrelse. Den nye bestyrelse for museet er nu udpeget. Den består af følgende medlemmer: Udpeget af Hjørring Kommune: Michael Karlborg Kai Møller Udpeget af Museumsforeningen: Freddy Rasmussen Ove Jacobsen Udpeget af de lokalhistoriske arkiver: Tove Marquardsen Udpeget af de øvrige samlinger og foreninger: Jørgen Jensen Udpeget af personalet: Torben Nilsson Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde den 17. april. 15

16 Mange besøgende på Vendsyssel Historiske Museum I 2006 var der flere besøgende på museet end nogensinde før. I alt godt I forhold til besøgstallet for 2005 på godt er det en stigning på knap 20%. Især besøgstallet i Hjørring har vist en glædelig stigning, som kan tilskrives flere aktiviteter og formentlig også en afledt effekt af nyindretningen af billetsalget og driften af turistinformationen. Hvis man sammenligner med andre almene, kulturhistoriske museer i landet, hører VHM med i top-ti, hvad angår besøgstal. Besøgstallet på de enkelte afdelinger i 2006: Mosbjerg Hjørring Børglum, Vognudstilling Hirtshals, Hirtshals Museum Hirtshals, Bunkermuseet Rubjerg, Strandfogedgården I alt for VHM Skal din slægts papirer bevares? Per Maack Andersen, formand for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn Hvad sker der med dine og din slægts optegnelser, når du ikke længere selv kan tage vare på dem? Det er sjældent et spørgsmål, der strejfer tanken. Men en dag skal dit bo ryddes, og det sker ofte under tidspres. De efterladte får ikke kigget nærmere på skuffernes indhold af papirer og billeder, men hælder det hele i en sort affaldssæk. Testamente Historisk Arkiv ved VHM har af de slægtshistoriske foreningers sammenslutning fået nogle testamenter, som udleveres på arkivet. Her kan man notere, hvor man ønsker sine slægtspapirer og fotografier opbevaret i fremtiden. Det kan være hos en arving eller på et arkiv. Hvis testamentet opbevares sammen med andre vigtige dokumenter, og slægtsminderne findes nogenlunde samlet, er risikoen, for at containeren får stillet sin sult, blevet mindre. Lav dit eget arkiv En god måde at få samling på sine slægtsoptegnelser er at få det ordnet. Måske skal noget kasseres man kan ikke gemme alt. 16

17 Først deles det efter personer eller persongrupper - alt efter omfang. Dernæst efter indhold i f. eks. attester, breve og avisudklip, som bedst opbevares i syrefri kuverter og arkivæsker, som kan købes til kostpris på Historisk Arkiv. Plastiklommer bør undgås! Det hele afsluttes med at lave en oversigt over arkivets indhold. Så kan man altid finde tingene igen, og andre familiemedlemmer kan se, hvad der findes af interessante ting for dem. Videre information Sammenslutningen af slægtshistoriske Foreninger SSF er paraplyorganisation for 50 slægtshistoriske foreninger med op mod 5000 medlemmer fordelt over hele landet. På kan man finde oplysninger om foreningen og en vejledning til testamentet. Føjer man /04 til adressen får man hjemmesiden for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn. Skriv slægtens historier Med personarkivet som baggrund og de mundtligt overleverede fortællinger - måske suppleret med studier på de offentlige arkiver - kan man nu begynde at skrive slægtens historie. I vore dage er det muligt med computerens hjælp at lave illustrerede slægtshistorier i fint udstyr. Når disse er fordelt rundt i slægten og afleveret til Historisk Arkiv, er truslen fra forbrændingsanlægget helt manet i jorden! 17

18 Personalenyt AFSKED: I begyndelsen af februar forlod Helle Thrane Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv for at prøve nyt. Helle blev ansat i 1993 som leder af kommunearkivprojektet, hvor unge ledige arbejdede med registrering af arkivalier i bl.a. Jernbanegade. I de første år var det især arbejdet på Historisk Arkiv, der optog Helle, men det var formidling af museet og dets samlinger, der stod Helle nær. Helle er således forfatter til flere artikler i årbogen Vendsyssel nu & da, skriftserien Hæfter fra Historisk Arkiv og små Hjørringhistorier som Historisk Arkiv med jævne mellemrum udgiver. Derudover stod hun for udarbejdelsen af et Hjørringsleksikon, der findes på museets hjemmeside, og historieformidling på hjemmesiden - en hjemmeside om museernes rejse gennem Nordjyllands kultur og historie. Endelig bistod Helle med at lave museets udstillinger. JUBILÆUM: 15. februar kunne tømrer Peer Nielsen, i daglig tale kaldet Peer Tømrer, fejre 25 års jubilæum. Det blev markeret med et stort morgenbord på museets værksted på Fanøvej, hvor Peer residerer til dagligt, når han ikke, som det ofte er tilfældet, er på farten i tilsynet og vedligeholdelsen af museets mange bygninger rundt omkring. Peer Tømrer modtager blomster ved sit 25 års jubilæum. 18

19 Kursus i oldtidskeramik Kom og vær med til at forme og brænde krukker som man gjorde i oldtiden. Første lørdag vil vi forberede vores eget ler og forme og dekorere med oldgamle teknikker. Næste lørdag skal tingene brændefyres, og vi vil pakke de spændende resultater ud af brændingen om mandagen. LOF NyHjørrring, hold 0724 Tlf.: , Pris: DKK 580,00 Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, 9480 Rubjerg Holdtimer i alt 20, mødegange 3: kl kl kl Underviser: Dorte Visby Tegne og malekursus Skab din egen tegning/ akvarel på et kursus med tegneren/ illustratoren Poul Andersen. Kurset foregår fire lørdage i juli måned Første gang maler/ tegner vi i det smukke, bakkede oldtidslandskab ved landbrugsmuseet i Mosbjerg. Det er muligt at deltage én, flere eller alle gange. Sted: Parkeringspladsen ved Landbrugsmuseet, Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal Start: lørdag , kl Underviser: Poul Andersen Stenhugning, Rubjerg Kurset starter med en gennemgang af huggeteknik og sikkerhed omkring arbejde med værktøj og vinkelsliber. Der vises eksempler på stenskulpturer og valg af sten som kan anvendes. Kursusdeltagerne skal selv medbringe: Sten (granit/gnejs/basalt/sandsten), papir og blyant, skrivekridt, handsker, høreværn, sikkerhedsbriller, vinkelsliber, arbejdstøj, kabelrulle, evt. arbejdsbord/huggeblok, madpakke og godt humør. LOF Ny Hjørring, hold Pris: DKK 480,00 Sted: Området ved gården - Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg, 9480 Løkken Start: lørdag og søndag kl Underviser: John Bredahl JB Kunst og Design. LOF NyHjørring, hold Pris: DKK 165,00 19

20 Kalender Forår 2007 til 30. november Strik fra museets samlinger Særudstilling om strik fra 18 og 1900-årene VHM Hjørring 4. april - 8. juli Art takes shape Den årlige quiltudstilling fra Husquarna direkte fra Australien VHM Hjørring 21. april - 16 september Tillykke Thorkild Udstilling om Århus tidl. Borgmester og indenrigsminister, den gl. Rubjergdreng Thorkild Simonsen VHM Hjørring 24. april Forår på Rubjerg Knude Tur kl Mødested: P-plads ved Fyrvejen Se nærmere omtale i bladet, s. 2 VHM Rubjerg april - maj Kursus i oldtidskeramik Strandfogedgården Rubjerg Se nærmere omtale i bladet, s maj oktober Dansk Landbrug set fra Luften Luftfotos af det gamle bondelandskab og gårdbygninger VHM Hjørring 4.. juni Kulturnat Aktiviteter i Museumshaven VHM Hjørring 4. juni september Bedre Byggeskik - Bevægelse og Bygninger Særudstilling VHM Hjørring 10. juni Bustur til Ertebølle, Hessel, Aars og Borremose Arrangeret af Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum og Foreningen for bygnings og Landskabskultur i Hjørringområdet Se nærmere omtale i bladet, s juni Stenhugning Ved Strandfogedgården i Rubjerg Se nærmere omtale i bladet, s juli Tegne og malekursus Ved Landbrugsmuseet i Mosbjerg Se nærmere omtale i bladet, s august november Renæssancequilt Særudstilling VHM Hjørring 1. oktober december Fødsel og dåb Særudstilling i samarbejde med Skolekirketjenesten VHM Hjørring 10. oktober oktober Årets pressefoto Særudstilling VHM Hjørring Oktober Rosas dragter Særudstilling VHM Hjørring HOLD ØJE MED DAGSPRESSEN Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3, 9800 Hjørring Tlf: Fax: Hjemmeside: 1. okt. 30. apr. ma-fr kl , lør kl maj 30. sept. Alle dage kl Historisk Arkiv Museumsgade 2, 9800 Hjørring Tlf.: Fax: Hjemmeside: Hele året: tirs, ons og tors kl jan april og 1. sept dec. også åben tors kl samt 1. lørdag i måneden kl Lukket: 1. maj, 5. juni, dec. VHM - Hirtshals Museum Sophus Thomsensgade 6, 9850 Hirtshals Tlf: Hjemmeside: 16. juni-15. sept.: man-fre kl samt lør kl sept.-15. juni: man - tors kl samt fre kl Bunkermuseet Hirtshals Kystvejen, 9850 Hirtshals Hjemmeside: 15. maj- 31. okt.: man - fre kl VHM - Mosbjerg Jerupvej Sindal Tlf: Hjemmeside: Åbent hele året: alle dage kl VHM - Strandfogedgården Langelinje 2, Rubjerg, 9480 Løkken Tlf: Hjemmeside:www.vhm.dk/vhmjtg.htm 1 juli september: alle dage kl oktober oktober: lør og søn kl samt hverdagene i uge 42. Børglum Kloster Tlf.: (åbningstider m.v.) Tlf.: (vedr. vognudst.) Hjemmeside: 1. maj sept.: alle dage kl

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 7 november 2006 Stor samling tømrer-snedkerværktøj til VHM Forhenværende tømrer Henry Christensen Damhus fra Hjørring har til museet foræret sin store samling af

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 10 marts 2008 Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM Museet har som gave modtaget den første kopi

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 11 maj 2008 15.000 år gammelt hvalribben fundet i Vendsyssel På billedet ses finderen, Jan Klitgaard fra Mygdal, med det store ribben. Læs mere på

Læs mere

VHMkalender. September - Oktober - November - December

VHMkalender. September - Oktober - November - December VHMkalender September - Oktober - November - December 2015 LIVE UDGRAVNING September Hvad finder de i mosen? I september og muligvis noget af oktober graver arkæologerne, ved Sidsel Wåhlin igen i Svennum

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

VHM Nyt. Quilt med Kulør. ...vi har den gode historie! Indhold. Nr. 4 marts 2006

VHM Nyt. Quilt med Kulør. ...vi har den gode historie! Indhold. Nr. 4 marts 2006 VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 4 marts 2006 Quilt med Kulør Den internationale quiltudstilling ColorCouleurColoreKulör kommer nu til Danmark. Udstillingen består af 50 udvalgte håndarbejder og

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven.

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven. Nyhedsbrev nr. 14. April 2009 Kære æbleven. Der er gået godt og vel tre måneder siden sidste nyhedsbrev så nu er det på tide at få fulgt op på noget af det, der har været siden sidste nyhedsbrev. Indhold:

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

VHM Nyt...vi har den gode historie!

VHM Nyt...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! nr. 2 august 2005 Høsten er i hus se side 2 Høstdag i Mosbjerg side 1 Vipper springe over klinge side 2 Fra Museumsforeningen side 3 Fra konen på landet side 4-5 Stendag

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Vinter/Forårs program 2010

Vinter/Forårs program 2010 Vinter/Forårs program 2010 10/2 Fællesspisning. Kom og vær med til en hyggelig Aften på plantagevej 37 hvor vi forbereder En hyggelig middag sammen og spiser den i Lysets skær. Og vi hjælpes ad Med at

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia dage 2013 Danmarks STØRSTE kreative messe 25.-27. oktober 2013 MESSE C, Fredericia SuCCESEN vokser. Knap 200 udstillere var med på tre travle og intensive messedage, da Kreative Dage i 2012 satte besøgsrekord

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde Nyhedsbrev No. 9 Maj 2014 33. Årg Kom maj du søde milde I dette nummer af Nyhedsbrevet: Alt om linjerejserne: Film, animation & IT i Berlin Kunst i Berlin Teater i London Musik i Prag Planer for skr. prøver.

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

12/1 Har sagt ja til at være med i Skanderborg kommunes nyoprettede billedkunstråd

12/1 Har sagt ja til at være med i Skanderborg kommunes nyoprettede billedkunstråd Hotel Vanitas mistede i februar Karen Degett et vilkår der efterlader os med et stort savn :Vi har altid opfattet Hotel Vanitas som en 3 benet taburet der var afhængig af alle ben så det faktum at det

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB.

GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB. GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB. Beretning 2001 Der er sket meget det sidste år. Vi har fået en ny organisationsstruktur for Gasmuseet og en venne/støtteforening

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER rejsefotografering Til alle med eventyr i blodet DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Workshoppens mål At klargøre kursisterne til forestående rejser med kamera til fremmede

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere