INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-18 Faneblad Bygningsbasis (1.) Primære bygningsdele (2.) Komplettering (3.) Overflader (4.) VVS-anlæg (5.) El- og mekaniske anlæg (6.) Inventar (7.) Øvrige bygningsdele (8.) Grund (10.) Projekt (11.) BYGGECENTRUM

2 OM V&S PRISDATA V&S Prisdata bruges til overslagskalkulation af tilbud og budgetter inden for bygge- og anlægsbranchen. Byggecentrum udgiver V&S Prisdata som 10 forskellige bøger og som 7 forskellige databaser. Se hvilke på bagsiden af prisbøgerne eller på byggecentrum.dk. Eller se bøgerne hos Byggecentrum i Herlev eller i Middelfart. Alle priser i V&S Prisdata er I danske kroner, angivet med tre betydende cifre (dog altid med to decimaler for priser < 100) Eksklusive moms Eksklusive arbejdspladsindretning og -drift (normalt 7-15 %) Eksklusive stillads dog ikke for opmuring, hvor murerstillads er inkl. Pr. 1. januar (indekser kan ses på byggecentrum.dk) For Sjælland uden for hovedstadsområdet (evt. prisregulering, se side 11) DENNE PRISBOG/-DATABASE Priserne i denne prisbog/-database er For nybyggeri på normal grund med rimelige arbejdsbetingelser For bygningsdele (se nedenfor), dvs. mindre detaljeringsgrad Bruttopriser = håndværkerudgiften = entreprenørens tilbudspris Bygningsdele er dannet af enkeltdele kaldet fagdele. Fagdelene... Hulmur af tegl at opmure (ekskl. isolering og puds) Hulmursisolering at indbygge Indv. puds på teglmur at udføre... danner sammen bygningsdelen Hulmur af tegl med indv. puds Fagdel 1a Fagdel 2a Fagdel 3a Fagdel 1b Fagdel 2b Fagdel 3b Hulmur med alm. sten Mineraluld Alm. puds Hulmur med bredsten EPS-fyld Maskinpuds 2 BYGGECENTRUM 2014

3 OPSLAG AF EN PRIS Hver side i prisbogen indeholder én type bygningsdel. En side er opbygget således: Bygn.-delens nr. og titel Fagkode Beskrivende mængdefortegnelse Levetid, genopretning og årlig vedligehold Enhedspris for lille, mellem og stor mgd. (21)32.11,01 Hulmur af tegl isolering letklinkerblokke, tykkelse 518 mm 23.0 Formur af 108 mm gule, blødstrøgne facadesten. Bagmur af letklinkerblokke, 150 x 190 x 490 mm, som Leca Blokke 600. Fugtspærre, som PF 2000, udrulles på fundament i murens fulde bredde og klæbes på betonplade for radon-spærre. Yderligere et lag fugtspærre udlægges og bukkes 1 skifte op ad og ind i bagmur. For- og bagmur opmures med trykkede fuger i funktionsmørtel FM 5 og forbindes indbyrdes med ribbede S- bindere af rustfast stål Ø 4 mm, iht. DS/EN 845-1, 8 stk. pr. m². Isolering af 250 mm murbatts af mineraluld kl. 34. Over åbninger indtil 1,2 m oplægges tegl- og \letklinkerbetonbjælker. Fugtspærre, som PF 2000, indmures over den virksomme bjælke. Indvendig udkastes med cementmørtel C 100/400, grov- og slutpudses med mørtel KC 50/50/700. Overliggere større end 1,2 m under anden position. U-værdi: 0,12 W/m²K. Brandklasse: REI 60 A2-s1,d0 (BS -60). Levetid: år Genopretning 150 % Årlig vedligehold 1 % Tegning (kun bygningsdelen med løbenr. 01, se side 6) BMP m (21)32.11, mm hulmur, tegl/250 mm isolering m Alternativer BMP m Varianter af (21)32.11,02458 mm hulmur, tegl/190 mm isolering m bygningsdelen (21)32.11,03568 mm hulmur, tegl/300 mm isolering m Fagdele der indgår i (21)32.11,01 BMP Enhed Mængde Pris I alt Fagdele er , mm mineraluld kl. 34 i hulmur 136 m2 1, priser fra V&S ,01 30 mm kuldebroisolering med EPS 80 14,75 lb.m. 0,400 24,95 9,98 Prisdatas ,20 Murpap 518 mm mur, radopnspærre 123 lb.m. 0, Nybyggeri ,02 Skalmur gule maskinsten, S-binder 347 m 2 1, Husbygning, ,04 Tillæg, gule blødstrøgne sten, massive 27,45 m2 1,000 27,45 27,45 Brutto (blå) ,02 Indervægge, 150 mm Leca blokke m 2 1, ,04 Tillæg, fugearmering i hvert 3. skifte 16,90 m2 1,000 77,95 77, ,01 Overligger blødstrøgne sten, 108 mm 170 lb.m. 0, , ,26 Overligger Leca-murbjælker, 330 mm lb.m. 0, ,04 Grov-/finpuds på indv. murværk, væg 121 m 2 1, BMP er BruttoMaterialePris for mellemste mængde (200 m 2 ). BMP er indeholdt i I alt BYGGECENTRUM

4 BMP er forkortelse for BruttoMaterialePrisen. BMP består af nettomaterialeprisen (NMP) plus 10 % til salær (fortjeneste). NMP er den pris, som en mindre håndværksmester kan indkøbe til (dvs. fratrukket den rabat, han normalt vil kunne opnå) inklusive leveringsomkostninger og evt. materialeavance tillagt merforbrug til overlæg, vederlag, komprimering (fx af grus) mv. samt spild (normalt 10 %). BMP er angivet for den mellemste mængde. Hvis arbejdsopgavens aktuelle mængde afviger fra de tre mængder, kan man enten bruge prisen for den nærmeste mængde, eller man kan regulere prisen forholdsmæssigt (fx ved en lineær inter-/ekstrapolation, se eksemplet på side 12). I prisdatabaserne bliver priserne automatisk reguleret i forhold til den mængde, man indtaster (se illustrationen på side 12). Priserne bliver dog tiltagende usikre, hvis man indtaster en mængde, der er mere end cirka 10 gange mindre eller større end den foreslåede mængde (som er den mellemste mængde i bruttobogen). REGULERING AF EN PRIS V&S Prisdatas priser er beregnet under forudsætningerne beskrevet i denne introduktion. Når man kalkulerer, skal man altid overveje, om specifikke forhold kræver en regulering af V&S Prisdatas priser. Sådanne specifikke forhold kan bl.a. være: Arbejdets geografiske placering (tillæg/fradrag, se side 11) Tidspunkt for arbejdets udførelse evt. behov for indeksering (se side 11) Konjunkturforhold (fx ekstraordinært stort udbud af opgaver) evt. tillæg/fradrag Afvigelse fra standardudførelse (fx høj vinduesprocent) = tillæg/fradrag Arbejdsbetingelser/tilgængelighed, besværlig(e) = tillæg Uklar definering af arbejdet = tillæg Storkunderabat = fradrag (kun i materiale-/materiellejeandelen) Ekstraordinær materiale-/materiellejerabat = fradrag (kun i disse andele) Ekstraordinær prisændring på specifikke råvarer = tillæg/fradrag (kun i materialeandelen) Brug af eget materiel = evt. fradrag (kun i materiellejeandelen) Ekstraordinært mange lærlingetimer = fradrag. 4 BYGGECENTRUM 2014

5 PRISBOGENS/-DATABASENS OPBYGNING Prisbogen/-databasen er opdelt hierarkisk ud fra en praksisnær opdeling af bygningsarbejder som vist herunder: Hovedgrupper SfB-hovedgrupper (udvidet): (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (7.) INVENTAR (8.) ØVRIGE BYGNINGSDELE (10.) GRUND (11.) PROJEKT Undergrupper, fx i hovedgruppen (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE : (20) Primære bygningsdele, terræn Cifret/cifrene før sidste ciffer er altid nummeret i hovedgruppen (21) Ydervægge osv. Konstruktionstype, fx i undergruppen (21) Ydervægge : 1 Kælderydervægge 2 Lyskasser 3 Ydervægge osv. Materialetypegrupper, fx i konstruktionstypen 3 Ydervægge : 30 Nedrivning 31 Beton 32 Tegl osv. Første ciffer er altid konstruktionstypens ciffer Opgavetyper, fx i materialetypegruppen 32 Tegl : 10 Hulmur af tegl isolering porebetonblokke, tykkelse 445 mm 11 Hulmur af tegl isolering letklinkerbetonblokke, tykkelse 460 mm osv. BYGGECENTRUM

6 Varianterne i alle opgavetyperne har løbenumre, der altid begynder med,01. For bygningsdelen med løbenummeret,01 er der vist, hvilke fagdele, bygningsdelen består af. Denne struktur medfører, at hver bygningsdel har et unikt V&S-prisnummer. Eksempel: En pris er eksempelvis nummereret (21)32.11,01, hvor (21) angiver undergruppe, her Ydervægge 32 angiver materialetypegruppe, her Tegl.11 angiver opgavetype, her Hulmur af tegl isolering letklinkerbetonblokke, tykkelse 518 mm,01 angiver varianten, her dimensionen 518 mm. Prisbogen leveres med et alfabetisk stikordsregister i et separat hæfte. I prisdatabaserne kan man både stikords- og fritekstsøge. 6 BYGGECENTRUM 2014

7 LEVERANCE-/FAGKODER, OVERSIGT Alle udbedringsbeskrivelser er forsynet med koder, der angiver leverancetype eller hvilke faggrupper, der typisk udfører det aktuelle arbejde iht. følgende liste: 11.0 Nedrivningsarbejde 12.0 Kloakarbejde 13.0 Jordarbejde 14.0 Piloteringsarbejde 20.0 Beton- og jernbetonarbejde 21.0 Betonelementleverance 22.0 Betonelementmontage 23.0 Murerarbejde 24.0 Tømrerkonstruktioner 25.0 Stålkonstruktioner 30.0 Vindues- og dørleverance 31.0 Tømrerarbejde 32.0 Snedkerarbejde 33.0 Fugearbejde 34.0 Glarmesterarbejde 35.0 Blikkenslagerarbejde 36.0 Smedearbejde 40.0 Terrænbefæstelses- og gartnerarbejde 43.0 Gulvbelægningsarbejde 47.0 Tagdækningsarbejde 48.0 Malerarbejde 49.1 Dampafrensning 52.0 Vand, afløb og sanitet 54.0 Gasanlæg 55.0 Køleanlæg 56.0 Varmeanlæg 57.0 Ventilationsanlæg 58.0 Sprinkleranlæg 58.1 Teknisk isoleringsarbejde 60.0 Elarbejde 64.1 Kommunikationsanlæg 66.1 Elevatoranlæg 70.0 Inventar BYGGECENTRUM

8 PRISERNES OPBYGNING V&S-priserne består af udgifter til arbejdsløn, materialer og materielleje. Arbejdsløn har vi fastsat med udgangspunkt i Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik for året 2012, kolonne Direkte løn inkl. pension mv., række Gennemsnit. Vi har dog trukket arbejdsgiverens bidrag til pension fra, da det indgår som en del af de sociale ydelser. Lønning erne har vi derefter fremskrevet med udgangspunkt i udviklingen af byggeomkostningsindekset de seneste to år. Fremskrivningen har resulteret i et indeks pr. 1. januar 2014 på 132,7. Til disse har vi lagt sociale ydelser på 43,36 % udregnet på følgende måde: Timebestemte sociale ydelser: Sygedagpenge 2,25 % Løn under barsel 0,18 % Feriegodtgørelse under sygdom 0,54 % Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 2,19 % DA/LO udviklingsfonden 0,20 % ATP 0,69 % AUB Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (tidl. AER) 0,87 % AES Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdomsforsikring 0,84 % Arbejdsskadeafgift 0,53 % Finansieringsbidrag (ATP, AES, AUB) 0,30 % Erhvervsansvarsforsikring 0,80 % Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag 2,25 % Arbejdsmiljørådgivning (tidl. BST) 0,10 % Samarbejde og arbejdsmiljø 0,12 % Timebestemte sociale ydelser i alt: 11,86 % Procentbestemte sociale ydelser: Ferieløn 12,50 % Søgnehelligdagstillæg 6,90 % Arbejdsmarkedspension 8,00 % Sundhedsordning 0,15 % Kontingent til arbejdsgiverforening 0,45 % Kvalitetssikring 1,50 % Sikkerhedsarbejde på byggeplads 2,00 % Procentbestemte sociale ydelser i alt: 31,50 % Sociale ydelser i alt (11,86 % + 31,50 %) 43,36 % 8 BYGGECENTRUM 2014

9 Derefter er der tillagt et omkostningstillæg til dækning af faste omkostninger, der er uafhængige af byggeprojekterne. Tillægget skal dække omkostninger til kontorhold, lokaler, telefon, håndværktøj, beklædning, entrepriseleder, generelle rejse- og opholdsudgifter mv. Vi har anvendt følgende tillæg: for blikkenslager-/rørlæggerarbejde, elarbejde og smedearbejde 60 % for rengøring 10 % for øvrige fag 30 % Bemærk, at dette tillæg kan variere meget fra firma til firma. Endelig er der tillagt 10 % til salær (fortjeneste). Ovennævnte har medført følgende bruttolønninger for de forskellige fag: Kroner pr. minut time Anlægsgartnerarbejde 5,63 337,80 Blikkenslagerarbejde 8,78 526,80 Brolæggerarbejde 7,06 423,60 Bygningsrengøring 4,68 280,80 Elarbejde 8,40 504,00 Glarmesterarbejde 6,21 372,60 Gulvbelægningsarbejde 6,85 411,00 Isoleringsarbejde 6,83 409,80 Jord- og betonarbejde, anlæg 6,15 369,00 Jord- og betonarbejde, bygning 6,75 405,00 Malerarbejde 6,19 371,40 Murerarbejde 6,63 397,80 Murerarbejdsmandsarbejde 6,30 378,00 Nedrivningsarbejde 6,15 369,00 Rengøringsarbejde 4,21 252,60 Rørlæggerarbejde 8,78 526,80 Smedearbejde 8,02 481,20 Snedkerarbejde 6,54 392,40 Tagdækningsarbejde 7,18 430,80 Tømrerarbejde 6,54 392,40 BYGGECENTRUM

10 Materialer indgår med bruttomaterialeprisen, forkortet BMP. BMP består af nettomaterialeprisen (se side 4) salær (fortjeneste) på 10 % Da alt merforbrug til spild, overlæg, vederlag, komprimering (fx af grus) mv. som nævnt på side 4 er indregnet i priserne, kan mængder opgøres blot ved at foretage en geometrisk opmåling eller beregning. Materielleje er udgifter til leje af byggekraner, lænsepumper, kompressorer, gravemaskiner mv. inklusive driftsmidler og eventuel fører tillagt 10 % til salær. Der indgår lejeudgift svarende til den tid, materiellet effektivt anvendes ved ydelsen. Transport til arbejdsplads, opstilling og nedtagning af byggekraner, byggehejs, skure og lignende samt udgift til drift af arbejdsplads er ikke indeholdt i materiellejen. Dette skal derfor medtages under ARBEJDSPLADSINDRETNING (se overslagskalkulationseksemplet på side 14 16). Udgifter til håndværktøj, herunder eldrevet håndværktøj, er indeholdt i omkostningstillægget (se side 9). I prisdatabaserne er der mulighed for at vælge Brutto UDEN salær, som er uden salær på både arbejdsløn, materialer og materielleje. Derved kan man vælge størrelsen af salæret selv. 10 BYGGECENTRUM 2014

11 GEOGRAFISK PRISREGULERING Prisniveauet i prisbogen/-databasen er som nævnt på side 2 for Sjælland (uden for hovedstadsområdet) svarende til en prisfaktor på 1,00. En rettesnor for prisfaktorer i forskellige regioner er vist her: Sjælland (uden for hovedstadsområdet) 1,00 Hovedstadsområdet 1,05 Lolland-Falster 0,90 Fyn 0,95 Bornholm 1,00 Sydjylland 0,90 Vestjylland 0,85 Østjylland 0,95 Nordjylland 0,85 Vi understreger, at den regionale prisfaktor kun giver en overordnet rettesnor om regionens prisniveau. Der vil fx kunne forekomme et højere prisniveau i større byer inden for regionen. INDEKSERING Prisbogens/-databasens prisniveau er pr. den 1. januar Ved udarbejdelse af tilbud eller budgetter til udførelse eller fakturering på et senere tidspunkt, kan der være behov for at foretage en indeksering (prisregulering). Til hjælp ved vurderingen af prisudviklingen kan anvendes Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks, fx på byggecentrum.dk. Eksempel på en indeksering Byggeomkostningsindekset var pr. 1. januar ~ 130,0 Skønnet indeks på udførelsestidspunktet: 132,7 Indeksforskel: 132,7-130,0 = 2,7 Kalkulationsgrundlag: kr. Reguleringsbeløb: x 2,7 kr kr. 130,0 Kalkulationsgrundlag + reguleringsbeløb = kr. BYGGECENTRUM

12 INTER-/EKSTRAPOLATION Prisen for en mængde, der er forskellig fra de tre mængder i prisbogen, kan som nævnt på side 4 bestemmes ved lineær inter-/ekstrapolation, dvs. en forholdsmæssig regulering. Eksempel på en lineær interpolation Opmuring af 300 m² hulmur af 108 mm gule maskinsten, 250 mm isolering og 100 mm letklinkerbetonblokke. Opslag i prisbogen: (21)32.11 Hulmur af tegl isolering letklinkerblokke, tykkelse 518 mm BMP m (21)32.11, mm hulmur, tegl/250 mm isol./letklinker m Pris ved 200 m2 iht. prisbog: Pris ved 500 m2 iht. prisbog: Prisforskel: kr./m kr./m2 170 kr./m2 Reguleringspris fra 200 m2 til 300 m2 = 100 m2: 170 x kr./m2 Pris pr. m² mur ved 300 m2: kr./m2 Bemærk, at en lineær ekstra- polation kun kan foretages i begrænset omfang: Som en tommelfingerregel maksimalt for det halve af den lille mængde eller for det dobbelte af den store mængde. kr lineær inter-/ekstrapolation (priser ibogen) prisregulering iprisdatabaserne I prisdatabaserne bliver priserne altid reguleret ift. den indtastede mængde m² ekstrapolation interpolation ekstrapolation 12 BYGGECENTRUM 2014

13 DBK I den tilhørende prisdatabase er der for alle opgavetyper angivet en DBK-kode. DBK (Dansk Bygge Klassifikation) er et klassifikationssystem, der var tiltænkt med tiden bl.a. at skulle afløse SfB-systemet. Yderligere oplysninger om DBK på bips.dk. Bygningsdelene er i prisdatabasen kodet efter produktaspektet, og der er anvendt maksimalt 3 niveauer efterfulgt af et V&S-dbk-nummer. En bygningsdel er eksempelvis DBK-kodet således ,024. Kodens enkeltdele betyder: - = produkt, 205 = del af et vægsystem, 02 = del af et vinduesparti, 01 = et vindue, og 024 er et V&S-dbk-nummer. OVERSLAGSKALKULATION ET EKSEMPEL På de efterfølgende tre sider er der vist et eksempel på en overslagskakulation af en fabriksbygning på m 2, opført i et plan uden kælder. Bygningen indeholder 300 m 2 kontorareal. Huset er funderet på betonfundament i normal dybde. Udvendige vægge for kontorafsnittet er 400 mm hulmur med isolering, den resterende del af bygningen er betonelementer. Indvendige vægge er tegl og letbetonelementer, der er pudset. Taget består af bjælker med betondæk støbt på stedet med isolering og pap. Overflader i hal er spartlet og malet. I kontoret er der nedhængte systemlofter og linoleumsgulve. I våde rum er der klinker på gulve og fliser på vægge. Øvrige overflader er spartlet, tapetseret og malet. Huset opvarmes med et centralvarmeanlæg med radiatorer. Installationer er udført i normal standard. I eksemplet anvendes Excel-skabelonen NYBYGGERI BYGNINGSDELE, fanebladet Overslag, som kan downloades fra byggecentrum.dk der hvor du åbner programmet Sigma Browser. Skabelonen sikrer, at overslagene opbygges på samme måde fra sag til sag, således at de kan sammenlignes. Desuden fungerer skabelonen som huskeliste. For hver enkelt position, som skal indgå i kalkulationen, indsættes det nødvendige antal linjer efter linjen med positionsangivelsen. Herefter kan skemaet udfyldes og beregningerne gennemføres ved manuelt opslag og dataoverførsel af data fra prisbogen eller ved elektronisk overførsel af data fra prisdatabasen. Priserne, der indgår i eksemplet, er reguleret i prisdatabaserne (se illustrationen på side 12). BYGGECENTRUM

14 Eksempelside 1 af 3 Bygherre: Grundareal: Dato: Sag nr.: Fabrikant Peder jensen m Sag: Bebygget areal: Prisniveau: Beregner: Fabriksbygning m RO Projekt: Bruttoetageareal: Indeks: Godkendt af: Forprojekt m2 100 ES Nr.: Benævnelse: Enhed Mængde á kr. Kr. Ialt kr. (1=) SUM BYGNINGSBASIS m (10) Bygningsbasis, terræn (10)21.05,00 Jord i byggegrube, maskinel udgravning m (12) Fundamenter (12)11.05,00 Fundament af beton, t = 410 mm, h = 1,1 m lbm (12)11.10,00 Fundament, beton/letklinker/lecaterm, t = 390 mm lbm (12)21.05,00 Punktfundament af beton, 1,0 x 1,0 x 0,5 m stk (13) Terrændæk (13)21.10,00 Singels, polystyren og beton 20 MPa m (13)21.25,02 Terrændæk, 150 mm letklinker/350 mm EPS 80/beton m (18) Øvrige bygningsbasis, bygning (19) Sum bygningsbasis, bygning (11) - (18) (2=) SUM PRIMÆRE BYGNINGSDELE m (20) Primære bygningsdele, terræn (21) Ydervægge (21)32.15, mm hulmur/tegl/190 mm isolering/porebeton m (21)31.05,00 Præfabrikeret betonelement, bolig/institution m (22) Indervægge (22)21.08,00 Indervæg af uarmeret beton, t = 100 mm m (22)23.05,00 Indervæg af porebetonblokke, t = 120 mm m (22)27.20,00 Fast indervæg af glas/aluminiumprofiler i top/bund m (23) Dæk (24) Trapper og ramper (25) Bærende konstruktioner (25)21.05,00 Søjle/dragersystem, b= 12,0 m, h= 3,0 m m (26) Altaner og altangange (27) Tage (27)19.10,02 Tagelementer, træ/mineraluld, spændvidde 9,6 m m (28) Øvrige primære bygningsdele, bygning (29) Sum primære bygningsdele, bygning (21) - (28) (3=) SUM KOMPLETTERING m (30) Komplettering, terræn (30)24.15,01 Galvaniseret trådhegn, højde 2,0 m lbm (31) Ydervægge, komplettering (31)25.25,00 Yderdør, fyrretræsfiner, 948 x mm stk (31)34.05,00 Ledhejseport af stål, x mm stk (31)42.10,00 Fast vindue, plast, x mm stk (32) Indervægge, komplettering (32)15.20,00 Massivdør mahognifineret, 900 x mm stk (33) Dæk, komplettering (34) Trapper og ramper, komplettering (35) Lofter, komplettering (36) Altaner, komplettering (37) Tage, komplettering (37)25.30,02 Ovenlyskuppel 1.000x mm akryl stk (38) Øvrige komplettering, bygning (39) Sum komplettering, bygning (31) - (38) BYGGECENTRUM 2014

15 Eksempelside 2 af 3 (4=) SUM OVERFLADER m (40) Belægninger, terræn (40)36.15,00 Asfaltbelægning, asfaltbeton på bærelag m (40)41.10,00 Betonfliser, 250 x 500 x 50 mm m (40)41.25,00 Fortovskantsten af beton lbm (41) Udvendige vægoverflader (42) Indvendige vægoverflader (43) Dæk og gulve, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (47) Tage, overflader (47)19.05,00 Omvendt tag med stenlag m (48) Øvrige overflader, bygning (49) Sum overflader, bygning (41) - (48) (5=) SUM VVS-ANLÆG m (50) VVS-anlæg, terræn (50)11.25,00 Vejbrønd af beton, Ø 400 mm stk (50)11.11,00 Nedgangsbrønd, Ø 1,25 m, dybde 1,5 m stk (51) Affald (52) Afløb og sanitet (52)11.05,02 Afløbsledning af beton Ø 200 mm D= 1,0 m lbm (52)11.05,00 Afløbsledning af beton Ø 250 mm D= 1,0 m lbm (53) Vand (54) Luftarter (55) Køling (56) Varme (57) Ventilationsanlæg (58) Øvrige VVS-anlæg, bygning (59) Sum VVS-anlæg, bygning, sum (59)52.05,17 Spildevandsinstallationer, lagerhaller m (59)52.10,17 Sanitet, lagerhaller m (59)53.05,17 Vandinstallationer, lagerhaller m (59)56.10,17 Fjernvarmeanlæg, lagerhaller m (59) Sum VVS-anlæg, bygning (51) - (58) (6=) SUM EL- OG MEKANISKE ANLÆG m (60) El- og mekaniske anlæg, terræn (60)22.50,00 Pladsbelysning, LP Søndergårdlygte 125 W stk (62) Højspændingsanlæg (63) Lavspændingsanlæg (64) Elektronik og svagstrøm (64)41.05,04 Brandmeldeanlæg, let industri 900 m2 anlæg (64)46.40,00 Tyverialarm, forretning m2 anlæg (66) Transportanlæg (67) Øvrige mekaniske anlæg, bygning (68) Øvrige el-anlæg, bygning (69) Sum el- og mekaniske anlæg, bygning (61) - (68) (7=) SUM INVENTAR (70) Inventar, terræn (71) Teknisk inventar (72) Tavler, skilte og skærme (73) Opbevaringsmøbler (73)39.07,00 Køkkenelementer, tekøkken stk (74) Bordmøbler (75) Siddemøbler (76) Liggemøbler (77) Boligtekstiler og afskærmning (78) Øvrige inventar, bygning (79) Sum inventar, bygning (71) - (78) SUM AF (1), (2), (3), (4), (5), (6) og (7) BYGGECENTRUM

16 Eksempelside 3 af 3 (8=) SUM ØVRIGE BYGNINGSDELE m (80) Øvrige bygningsdele, terræn (86) Byggeplads, anlæg og drift (86)11.10,00 Indretning og afrigning af arbejdsplads sum 7, (86)60.10,00 Drift af arbejdsplads sum 3, (87) Vinterforanstaltninger % (88) Øvrige bygningsdele, bygning (89) Øvrige bygningsdele, bygning, sum (9=) SUM ANLÆG m (10=) SUM GRUND m (100) Grund, terræn (101) Arealerhvervelse m (102) Erstatninger (103) Lån (104) Advokat (105) Revisor (106) Bidrag (106)10.05 Vejbidrag m / (108) Øvrige grund, bygning (109) Sum grund, bygning (101) - (108) (11=) SUM PROJEKT m (110) Projekt, terræn (111) Byggeprogram (111)05.00 Byggeprogram % 1, (112) Honorar (112)10.05 Honorar for projektering % 3, (113) Byggeadministration, overordnet (114) Byggeledelse og tilsyn (115) Reproduktion (116) Rejser m.v. (117) Kunstnerisk udsmykning (118) Øvrige projekt, bygning (16=) SUM SAMLEDE ANLÆG m (17=) SUM RESERVER m (170) Reserver, terræn (171) Uforudseelige udgifter % (172) Prisstigninger (178) Øvrige reserver, bygning (171) - (178) (179) Sum reserver, bygning (18=) SUM AFGIFTER m (180) Afgifter, terræn (181) Merværdiafgift % (188) Øvrige afgifter, bygning (181) - (188) (189) Sum afgifter, bygning (19=) SUM TOTAL, ANLÆG (16=) + (17=) + (18=) m BYGGECENTRUM 2014

17 DIVERSE INFORMATION Den mest effektive måde at kalkulere på er at bruge et kalkulationsprogram eller en regnearksskabelon. Priser og øvrige data indtastes enten manuelt fra prisbogen/prisbøgerne eller de overføres elektronisk fra prisdatabasen/prisdatabaserne. Den simple løsning er det gratis kalkulationsprogram Sigma Browser. Der ligger kalkulationseksempler og Excel-skabeloner på byggecentrum.dk. Har man behov for et kalkulationsprogram med flere funktioner, forhandler Byggecentrum tillige kalkulationsprogrammet Sigma i udgaverne Personal, Professional og Enterprise. Prisbogen/-databasen ajourføres løbende, så den svarer til brugernes behov. Priserne opdateres, nye fagdele optages og uaktuelle fagdele fjernes. V&S Prisdata udgives hver januar. Ajourføringen sker bl.a. gennem et løbende internt udviklingsarbejde, samarbejde med videncentre og erfaringsindsamling fra brugerne. Vi vil derfor være meget taknemmelige for at høre fra dig, hvis du har kritik, forslag til nye priser eller andre kommentarer. Skriv til eller ring på telefon V&S Prisdata er siden 2000 blevet produceret af Byggecentrum. De første prisdataprodukter blev udarbejdet af det nu nedlagte firma V&S Byggedata A/S, som blev grundlagt i V&S Prisdata, Nybyggeri Bygningsdele, Brutto blev udgivet første gang i V&S Prisdata er uafhængig af leverandør- og producentinteresser. Byggecentrum beskæftiger sig med byggevareudstilling, kursuscenter, efteruddannelse, data og software til byggebranchen, forlag og boghandel samt marketing. Yderligere information på byggecentrum.dk. Vi sætter pris på byggeriet! FORBEHOLD Byggecentrum og/eller Byggecentrums leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere fraskriver sig ethvert ansvar og hæfter ikke for noget krav om erstatning eller godtgørelse (og uanset grundlag herfor) i forbindelse med direkte eller indirekte skader/tab, som prisbogen/ -databasen og/eller anvendelsen af de heri indeholdte prisdata eller øvrige oplysninger måtte forårsage. Dette gælder også, selv om Byggecentrum og/eller Byggecentrums leverandører, forhandlere eller andre samarbejdspartnere på forhånd har været underrettet om eventuelle fejl eller mangler i prisbogen og/eller de heri indeholdte prisdata eller øvrige oplysninger. BYGGECENTRUM

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-14 Faneblad Bygningsbasis (1.) Primære bygningsdele (2.) Komplettering (3.) Overflader (4.) VVS-anlæg (5.) El- og mekaniske anlæg (6.) Inventar (7.) Øvrige bygningsdele

Læs mere

INFORMATION. Introduktion Side 2-16

INFORMATION. Introduktion Side 2-16 Prisniveau: Januar 2014 Side 1 Introduktion Side 2-16 Faneblad Fundamenter/sokler 1. Kældre/krybekældre/terrændæk 2. Yder- og indervægge 3. Vinduer og døre 4. Lofter/etageadskillelser 5. Gulvkonstruktion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-16

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-16 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-16 Faneblad Arbejdspladsindretning 01 Terrænarbejder 02 Grundarbejder 03 Bygningsarbejder 04 Installationer 05 Maskinelt udstyr 06 Inventar, udstyr 07 Grundudgifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-14 Faneblad Arbejdspladsindretning 01 Terrænarbejder 02 Grundarbejder 03 Bygningsarbejder 04 Installationer 05 Maskinelt udstyr 06 Inventar, udstyr 07 Grundudgifter

Læs mere

INTRODUKTION. Introduktion Side 2-16

INTRODUKTION. Introduktion Side 2-16 Side 1 Introduktion Side 2-16 Faneblad Terrænarbejder 02 Grundarbejder 03 Bygningsarbejder 04 Installationer 05 Maskinelt udstyr 06 Inventar, udstyr 07 Side 2 OM V&S PRISDATA V&S Prisdata bruges til overslagskalkulation

Læs mere

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003 Vejledning I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder Slots- og Ejendomsstyrelsen December 2003-1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Vejledningens baggrund 1.2. Byggesagsrapporten

Læs mere

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1 1216 København K. Telefon 33 92 61 00 Telefax: 33 92 61 64 www.bm.dk Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

H Indretning af byggepladsen

H Indretning af byggepladsen Anlægsteknik H. Indretning af byggepladsen H Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er

Læs mere

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel V&S Prisdata 2014 byggecentrum.dk/boghandel 2 byggecentrum.dk/boghandel Priser og kalkulationer til byggeriet Med V&S Prisdata får du alle de priser, du har brug for til overslagsberegninger eller tilbud.

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring Juli 2007 revideret januar 2009 Bygningsvurdering Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Rapport. Pris-/kvalitetsdatabase. Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433

Rapport. Pris-/kvalitetsdatabase. Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433 Rapport om Pris-/kvalitetsdatabase Nuuk, Endeligt udkast af 16. december 2003 Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Juni 2000 Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Forsikring & PensionVejledning Forord Forsikring & Pension ønsker med denne vejledning for opgørelse af

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3

Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 ISBN: 87-91363-05-5 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Analysens baggrund... 4 3. Metode...

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 13 Rosenhaven, Hånbækvej og Carl Nielsens Vej, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere