Inklusion i dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion i dagtilbud"

Transkript

1 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og på skoler/specialområdet. Hovedkonklusioner: Flere børn med særlige behov: 70 procent af medlemmerne i SFO er/fritidshjem og 50 procent af medlemmerne i daginstitutioner har inden for de sidste 2 år oplevet, at der er kommet flere børn med særlige behov på deres arbejdsplads. Halvdelen af dagplejerne oplever, at de i dag har børn i deres dagpleje, som de vurderer, tidligere ville have talt for to. Ikke alle kan inkluderes: 3 ud af 4 medlemmer i SFO er/fritidshjem oplever, at der er børn på deres arbejdsplads, der ville have bedre af at gå på en specialinstitution. Det samme gælder for halvdelen af medlemmerne i daginstitutioner, men kun for hver sjette dagplejer. Ikke tilstrækkelige ressourcer til inklusion: 6 ud af 10 medlemmer i SFO er/fritidshjem og halvdelen af medlemmer i daginstitutioner mener, at der slet ikke eller kun i ringe grad følger tilstrækkelige ressourcer med til børn med særlige behov. I dagplejen gælder det hver tredje. Støtten til inklusion skæres: Ca. halvdelen af medlemmer i daginstitutioner og SFO er/fritidshjem har inden for det sidste år oplevet, at der er skåret i støtten til et barn med særlige behov. Færre timer med dagplejepædagogen: Halvdelen af alle dagplejere har inden for det seneste år oplevet, at de har fået færre timer med deres dagplejepædagog. En af dagplejepædagogernes opgaver er netop at støtte børn med særlige behov. Medlemmerne savner kompetencer og efteruddannelse: 4 ud af 10 medlemmer i SFO er/daginstitutioner oplever slet ikke eller kun i mindre grad at have de nødvendige kompentencer til arbejdet med børn med særlige behov. 2 ud af 3 medlemmer oplever slet ikke eller kun i mindre grad at få de nødvendige kurser og efteruddannelse. I dagplejen ser det dog anerledes ud: Kun 8 procent oplever slet ikke eller i ringe grad at have de nødvendige kompetencer. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Katrine Bonde Nielsen Søren Olufsen Jakob Sølvhøj Tlf Tlf Tlf

2 Inklusion i dagtilbud 2 Udviklingen: Flere børn med særlige behov Udviklingen går i retning af flere børn med særlige behov. Det viser svarene fra FOAs medlemmer i SFO/Fritidshjem og i daginstitutioner. 70 procent af medlemmerne i SFO er/fritidshjem har oplevet, at der er kommet flere børn med særlige behov de seneste to år. I daginstitutionerne er det halvdelen af medlemmerne, der har oplevet en stigning. Samlet har kun 2 procent af medlemmerne oplevet, at der er kommet færre børn med særlige behov de seneste to år. Figur 1 Udviklingen i børn med særlige behov de seneste 2 år daginstitution og SFO/fritidshjem Har I flere børn med særlige behov på din arbejdsplads i dag end for 2 år siden? SFO/fritidshjem 70% 25% 2% Flere børn med særlige Ca. det samme Færre børn med særlige Daginstitution 51% 45% 2% 2% 0% 50% 100% Kilde: Undersøgelse om inklusion, Daginstitution 357 svar, Fritidshjem/SFO 92 svar. Henholdsvis 39 og 12 respondenter var ikke på deres arbejdsplads for 2 år siden. Deres svar er ikke vist.

3 Inklusion i dagtilbud 3 Færre børn i dagplejen tæller for to Svarene fra dagplejerne peger i samme retning. Halvdelen af dagplejerne oplever i dag, at have et barn i deres dagpleje, som de vurderer tidligere ville have talt for to. At barnet tæller for to betyder, at barnet optager 2 pladser, så dagplejeren eksempelvis har 3 børn i sin dagpleje i stedet for fire. På den måde får dagplejeren ekstra overskud til at tage sig af barnet med særlige behov. Figur 2 Dagplejen: Har du et barn i din dagpleje, som du vurderer tidligere ville have talt som to børn? 11% Ja 40% 50% Nej Kilde: Undersøgelse om inklusion, dagpleje 212 svar. Spørgsmålet er kun stillet til dagplejere, som arbejder med børn med særlige behov.

4 Inklusion i dagtilbud 4 Ikke alle kan inkluderes 3 ud af 4 medlemmer i SFO er/fritidshjem har børn på deres arbejdsplads, som de mener, ville have bedre af at gå på en specialinstitution. Det samme gælder halvdelen af medlemmer i daginstitutioner, mens kun 16 procent i dagplejen svarer det samme. Figur 3 Har I børn på din arbejdsplads, som du mener, ville havde bedre af at gå på specialinstitution? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 75% 53% 45% 42% 32% 16% 16% 14% 19% 7% 14% Ja Nej Kilde: Undersøgelse om inklusion, oktober 2013, 655 svar. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejder med børn med særlige behov. En pædagogmedhjælper skriver følgende: Når vi fx har haft børn med motoriske problemer eller autisme, har vi haft svært ved at få støttetimer nok. Og når de skulle videre, er der gået rigtig lang tid, inden disse børn er kommet til en god instiution med de rette pædagoger og hjælpemidler. Pædagogmedhjælper

5 Inklusion i dagtilbud 5 Ikke tilstrækkelige ressourcer til inklusion 6 ud af 10 medlemmer i SFO/fritidshjem og 5 ud af 10 medlemmer i daginstitutioner mener, at der slet ikke eller kun i ringe grad følger tilstrækkelige ressourcer i form af støtte og rådgivning med til børn med særlige behov. Cirka hvert tredje medlem mener, at der i nogen grad er tilstrækkelige ressourcer, og kun hvert tyvende medlem mener, at der i høj grad er tilstrækkelige ressourcer. Figur 4 Der følger ikke tilstrækkelige ressourcer med til børn med særlige behov I hvilken grad følger der tilstrækkelige ekstra ressourcer med i form af støtte og rådgivning til børn med særlige behov? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagplejen 14% 50% 29% 4% 3% Daginstitution 6% 38% 43% 10% 2% I høj grad I nogen grad I ringe grad SFO/fritidshjem 4% 31% 45% 15% 4% Slet ikke I alt 8% 41% 39% 9% 3% Kilde: Undersøgelse om inklusion, oktober 2013, 655 svar I dagplejen tegner der sig et lidt lysere billlede. Her mener hvert tredje medlem, at der slet ikke eller kun i ringe grad er tilstrækkelige ressourcer til børn med særlige behov. Halvdelen mener, at der i nogen grad er ressourcer nok, og ca. hver syvende mener, at der i høj grad er tilstrækkelige ressourcer. Medlemmerne har kunnet kommentere hvilke udfordringer, de møder i arbejdet med inklusion af børn med særlige behov. Her er et helt gennemgående tema, at der mangler ressourcer i hverdagen til arbejdet med inklusion. En pædagogmedhjælper skriver følgende: Vi har høj viden og faglighed og tager arbejdet med børn med særlige behov meget seriøst. Men netop derfor skriger det til himlen, når vilkårene i dagligdagen så ikke gør det muligt at give børnene bedre støtte pga. tidspres, pålagte arbejdsopgaver og nednormeringer. Inklusionstanken er god, men fungerer dårligt uden tilførsel af ressourcer, [ ]og det umuliggør ofte arbejdet med børn i smågrupper som barnet trives bedst i. Pædagogmedhjælper, daginstitution

6 Inklusion i dagtilbud 6 En dagplejer skriver følgende om sin dagligdag: Det kan være vanskeligt at nå rundt, når jeg har flere børn med ekstra og forskellige behov. Samtidig giver det en del møder, der ikke kan undgå at give uro blandt børnene. Jeg har pt ingen pause på de 9,5 time, jeg arbejder, og jeg har meget små børn i min dagpleje. Dagplejer Støtten til inklusion er beskåret I daginstitutioner har 48 procent af medlemmerne inden for det seneste år oplevet, at støtten eller den særlige rådgivning til et barn med særlige behov er blevet beskåret. Det samme gælder for 57 procent af medlemmerne i SFO/fritidshjem. Hvert fjerde medlem svarer ved ikke til spørgsmålet. En forklaring kan være, at ikke alle medlemmer har viden om hvilken del af normeringen, der præcis er afsat til det enkelte barn. Figur 5 Har du inden for det seneste år oplevet, at der er blevet tildelt mindre støtte eller mindre særlig rådgivning til et eller flere børn med særlige behov? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 48% 24% 28% 57% 19% 24% Ja Nej 0% Daginstitution SFO/fritidshjem Kilde: Undersøgelse om inklusion, oktober 2013, 352 svar fra dagsinstitution, 92 svar fra SFO/Fritidshjem Et medlem, som arbejder i en SFO, skriver følgende om støtten til børn med særlige behov:

7 Inklusion i dagtilbud 7 Der er ingen tvivl om, at der i de sidste to år er sket en ændring i forhold til de ressourcer, der er til at hjælpe børn med særlige behov. Der er ikke i takt med, at der er kommet flere børn med særlige behov, kommet flere ressourcer. Det er tværtimod gået den anden vej. Det giver sig udsalg i mindre støtte til børn med særlige behov end før i tiden. Pædagogmedhjælper, SFO I dagplejen har halvdelen af medlemmerne oplevet, at de inden for det seneste år er tildelt færre timer med deres dagplejepædagog. Én af dagplejepædagogernes opgave er netop at støtte børn med særlige behov. Figur 6 Har du inden for det seneste år oplevet, at du er blevet tildelt færre dagplejepædagog-timer? 12% 38% 50% Ja Nej Kilde: Undersøgelse om inklusion. 406 svar fra dagplejere.figuren viser også svar fra dagplejere uden børn med særlige behov i deres dagpleje. At dagplejerne savner støtte fra deres dagplejepædagog, er et helt gennemgående tema i dagplejernes kommentarer i undersøgelsen: Der er for få dagplejepædagoger til arbejdet med sårbare børn. Jeg har flere gange stået i den situation, hvor jeg ikke fik den fornødne hjælp til et barn, fordi der simpelthen ikke var ressourcer og tid til det. Dagplejer Og når der er færre timer med dagplejepædagogen, bliver det sværre for dagplejerne at sætte en indsats i gang over for et barn med særlige behov:

8 Inklusion i dagtilbud 8 Der bliver mindre tid med dagplejepædagogen, men vi har den udfordring, at der skal en pædagogs mening til, for at vi (måske) kan få hjælp af PPR, talepædagog eller lignende. Dagplejer Medlemmer i daginstitutioner og SFO er/fritidshjem savner kompetencer Særligt medlemmerne i SFO er/fritidshjem og i daginstitutioner savner kompetencer til arbejdet med børn med særlige behov. Her oplever cirka 4 ud af 10 slet ikke eller kun i mindre grad at have de nødvendige kompentencer til arbejdet, og henholdsvis 48 og 42 procent oplever i nogen grad at have de nødvendige kompetencer. Ca. hver tiende oplever i høj grad at have de nødvendige kompetencer. Figur 7 I hvilken grad oplever du at have de nødvendige kompetencer til at arbejde med børn med særlige behov? I alt 20% 48% 26% 3% 3% Skole/specialområdet 53% 40% 5% 0% 2% I høj grad I nogen grad SFO/fritidshjem 11% 48% 33% 4% 3% I mindre grad Slet ikke Daginstitution 9% 43% 39% 5% 4% Dagplejen 33% 58% 8% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde. Undersøgelse om inklusion, 708 svar. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov I dagplejen oplever hver tredje i høj grad at have de nødvendige kompetencer, og 58 procent har det i nogen grad. På skoler og specialområdet ser billedet anderledes ud. Her oplever halvdelen i høj grad at have de nødvendige kompetencer, og 40 procent har det i nogen grad. FOAs medlemmer på dette område er netop også ansat til at støtte netop børn med særlige behov.

9 Inklusion i dagtilbud 9 Medlemmerne savner kurser og efteruddannelse 2 ud af 3 medlemmer i SFO er/fritidshjem og daginstitutioner oplever slet ikke eller kun i mindre grad, at de får de nødvendige kurser og efteruddannelse i arbejdet med børn med særlige behov. I dagplejen gælder det ca. halvdelen af medlemmerne, og på skole/specialområdet gælder det ca. hvert tredje medlem. Figur 8 I hvilken grad oplever du, at du får de nødvendige kurser/efteruddannelse i arbejdet med børn med særlige behov? I alt 8% 26% 35% 25% 6% Skole/specialområdet 23% 39% 26% 11% 2% I høj grad SFO/fritidshjem 5% 24% 33% 32% 5% I nogen grad I mindre grad Daginstitution 3% 20% 38% 30% 9% Slet ikke Dagplejen 14% 35% 32% 17% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 707 svar, Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov Et medlem skriver følgende: Flere kurser om emnet og håndteringen ville skabe bedre rammer for børn med særlige behov på min arbejdsplads Pædagogmedhjælper, daginstitution

10 Inklusion i dagtilbud 10 Støtte og sparring I daginstitutioner og SFO er/fritidshjem oplever hvert tredje medlem kun i mindre grad eller slet ikke, at deres leder giver dem den nødvendige støtte og sparing til arbejdet med børn med særlige behov. Hvert fjerde medlem oplever i høj grad at få den nødvendige sparing, og 37 procent svarer i nogen grad. Et medlem, der arbejder i en SFO, skriver følgende: Jeg har en SFO-leder og en skoleleder, der er helt med på at lave underretninger og laver opfølgning på barnet. Og vi er med, og det er ikke bare pædagogerne, der er med til samtaler med forældre og prykolog dejlig arbejdsplads! Pædagogmedhjælper, SFO I dagplejen ser billedet anderledes ud. Her oplever 30 procent slet ikke og 25 procent kun i ringe grad, at lederen giver den nødvendige støtte og sparing til arbejdet med inklusion af børn med særlige behov. Det skyldes givetvis organiseringen i dagplejen, hvor det er dagplejepædagogen, der har den primære kontakt til dagplejeren. Figur 9 Støtte og sparing fra egen leder I hvilken grad får du den nødvendige støtte og sparring til børn med særlige behov fra din leder? I alt 21% 30% 28% 15% 6% SFO/fritidshjem 25% 37% 22% 10% 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Daginstitution 27% 37% 25% 8% 4% Slet ikke /ikke relevant Dagplejen 9% 15% 36% 30% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 638 svar. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov

11 Inklusion i dagtilbud 11 Dagplejerne er derfor også spurgt, om de får den nødvendige støtte og sparring fra deres dagplejepædagog. Hver tredje får i høj grad den nødvendige støtte, 41 procent svarer i nogen grad, og hver femte svarer, at det gør de kun i mindre grad. 2 procent svarer slet ikke. Figur 10 I hvilken grad får du den nødvendige støtte og sparring til børn med særlige behov fra din dagplejepædagog? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33% I høj grad 41% I nogen grad 20% I mindre grad 2% 4% Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Kilde: Undersøgelse om inklusion, oktober 2013, 202 svar fra dagplejere. Spørgsmålet er kun stillet til dagplejere, der abrejder med børn med særlige behov Et medlem skriver følgende: Hvis ikke jeg havde min erfaring, var jeg for længst løbet skrigende bort. Pædagogbesøg hvad er det? De får uddannelse, og vi andre må undvære besøgene. Dagplejerne skal selv sparre med hinanden, ellers så det sort ud. Dagplejer

12 Inklusion i dagtilbud 12 Støtte fra kolleger I forhold til støtte og sparring fra kolleger ser billedet anderledes positivt ud. Her svarer ca. 9 ud af 10 i daginstitutioner og fritidshjem/sfo, at de i høj grad eller i nogen grad får den nødvendige støtte og sparring. I dagplejen, hvor der er mindre daglig kontakt til kolleger, gælder det for næsten 3 ud af 4. Figur 11 I hvilken grad får du den nødvendige støtte og sparring til børn med særlige behov fra dine kolleger? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagplejen 32% 41% 20% 4% 2% I høj grad Daginstitution 47% 41% 8% 2% 2% I nogen grad I mindre grad Slet ikke SFO/fritidshjem 37% 52% 8% 0% 3% /ikke relevant I alt 41% 43% 12% 2% 2% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 641 svar, spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov. En pædagogmedhjælper, som arbejder i en daginstitution, skriver følgende om samarbejdet med pædagogerne: På min nuværende arbejdsplads er der en opfattelse af, at pædagogerne står for næsten hele specialindsatsen, og som medhjælper bliver man ikke inddraget og oplyst om andet, end det man selv blander sig i. Først nu, hvor vi mangler uddannet personale pga. sygdom, kan man få lidt indsigt og ansvar. Pædagogmedhjælper, daginstitution

13 Inklusion i dagtilbud 13 Støtte fra støttepædagoger og PPR I alt 17 procent oplever slet ikke, og 28 procent oplever kun i mindre grad at få den nødvendige støtte og sparring fra støttepædagoger, pædagogiske vejledere og lignende. 33 procent oplever i nogen grad og 14 procent i høj grad at få den nødvendige støtte herfra. Billedet er mest positivt i daginstitutionerne. Figur 12 I hvilken grad får du den nødvendige støtte og sparring til børn med særlige behov fra støttepædagoger, pædagogiske vejledere eller lignende? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagplejen 14% 23% 24% 27% 11% Daginstitution 14% 40% 28% 12% 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke SFO/fritidshjem 14% 26% 35% 14% 10% /ikke relevant I alt 14% 33% 28% 17% 8% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 655 svar. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov. Flere medlemmer bemærker, at der ikke bliver fulgt tilstrækkeligt op fra fagpersoner på bekymringer for børn med særlige behov: Jeg bliver træt af ikke at blive taget alvorligt, når man bekymrer sig om et barn. Rigtig mange børn får lov at blive syltet til børnehave eller skolestart. Dagplejer

14 Inklusion i dagtilbud 14 Figur 13 viser, at mange medlemmer også savner støtte fra PPR. Halvdelen svarer, at de slet ikke eller kun i mindre grad får den nødvendige støtte og sparring fra PPR til arbejdet med børn med særlige behov. Hver femte svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Figur 13 I hvilken grad får du den nødvendige støtte og sparring til børn med særlige behov fra PPR? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagplejen 5% 16% 14% 37% 28% I høj grad Daginstitution 8% 29% 25% 19% 19% I nogen grad I mindre grad Slet ikke SFO/fritidshjem 5% 20% 32% 23% 20% /ikke relevant I alt 7% 24% 23% 25% 22% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 638 svar. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov. Et medlem skriver følgende om den manglende støtte fra forvaltningen: Sagsbehandlingen omkring bekymringer for de enkelte børn er flere gange oplevet som strukket over ALT for lang tid (op til 5 år i det sidste tilfælde). På min arbejdsplads når vi at modtage flere udsatte børn fra de samme familier, hvor vi så kan starte forfra med underretningsarbejdet på de yngre søskende. [ ] Triste har vi måttet se til, mens en tydelig forværring trådte ind både i skole og SFO. Pædagogmedhjælper, SFO

15 Inklusion i dagtilbud 15 Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov daginstitutioner og SFO er/fritidshjem Figur 14 viser svarene fra medlemmerne i daginstitutioner og SFO er/fritidshjem på fire spørgsmål om det pædagogiske arbejde med inklusion af børn med særlige behov. Figur 14 Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov daginstitutioner og SFO På min arbejdsplads er der prioriteret tid til arbejdet med børn med særlige behov 13% 41% 30% 14% 2% Jeg ved, hvordan jeg skal handle, hvis jeg har en bekymring om et barn med særlige behov 40% 45% 11% 2% Helt enig Delvist enig Delvist uenig På min arbejdsplads er vi hurtige til at handle ud fra vores bekymringer for et barn 31% 51% 13% 3% 3% Helt uenig På min arbejdsplads arbejder vi målrettet med at skabe et inkluderende miljø over for børn med særlige behov 38% 45% 12% 3% 3% 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 429 svar fra daginstitutioner, SFO og fritidshjem. Spørgsmålene er kun sitllet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov. Lidt over halvdelen af medlemmerne svarer, at der på deres arbejdsplads er prioriteret tid til arbejdet med børn med særlige behov (54 procent svarer helt enig og delvist enig ). 44 procent er omvendt helt eller delvist uenige i, at der er prioriteret tid til arbejdet. Et medlem, der arbejder i en SFO, skriver følgende: Det er sjældent, at vi har hænder nok til at løfte de mange og krævende opgaver med børn med særlige behov. Vi gør det bestemt, så godt vi kan, men der er også alle de almindelige børn, der vil ha os. Mange har brug for at sidde stille og roligt med en voksen, men man render hele tiden og siger Vent lige lidt, jeg skal lige hente farverne til Peter, stoppe to der slås, tale med en forælder, hjælpe med perlerne, hente frugten osv. Pædagogmedhjælper, SFO

16 Inklusion i dagtilbud procent er helt eller delvist enige i, at de ved, hvordan de skal handle, hvis de har en bekymring om et barn med særlige behov. Kun 13 procent svarer, at de er helt eller delvist uenige og altså ikke ved, hvordan de skal handle. I alt 82 er helt eller delvist enige i, at de på deres arbejdsplads er hurtige til at handle ud fra deres bekymringer om et barn. 31 procent er helt enige, mens 51 procent kun er delvist enige. 16 procent er enten helt eller delvist uenige i, at de er hurtige til at handle på bekymringer. 38 procent af medlemmerne er helt enige i, at de på deres arbejdsplads arbejder målrettet med at skabe et inkluderende miljø over for børn med særlige behov. 45 procent er delvist enige. 12 procent er delvist uenige og 3 procent er helt uenige. Det pædagogiske arbejde med inklusion dagplejen Figur 15 viser svarene fra medlemmerne i dagplejen på fire tilsvarende spørgsmål. Og her ser billedet gennemmgående mere positivt ud end blandt medlemmerne i daginstitutioner og SFO er/fritidshjem. Figur 15 Det pædagogiske arbejde med inklusion - dagplejen I min dagpleje er der prioriteret tid til arbejdet med børn med særlige behov 22% 39% 23% 15% 1% I min dagpleje er vi hurtige til at handle ud fra vores bekymringer for et barn 47% 35% 13% 4% 1% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Jeg ved, hvordan jeg skal handle, hvis jeg har en bekymring om et barn med særlige behov 73% 21% 4% 1% 0% Helt uenig I min dagpleje arbejder vi målrettet med at skabe et inkluderende miljø over for børn med særlige behov 59% 29% 6% 4% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 201 svar fra dagplejere. Spørgsmålene er kun stillet til dagplejere, der arbejder med børn med særlige behov. 6 ud af 10 dagplejere er enten helt eller delvist enige i, at der i deres dagpleje er prioriteret tid til arbejdet med børn med særlige behov. Et medlem, som savner prioriteret tid til inklusion af børn med særlige behov, skriver følgende:

17 Inklusion i dagtilbud 17 Som dagplejer har jeg KUN kompetencer til børn med særlige behov, fordi jeg har gjort noget for at få dem. Vi har ikke tiden til børnene den tid, vi bruger, tager vi fra de normalt fungerende. Dagplejer Næsten halvdelen, 47 procent, er helt enige i, at de i dagplejen er hurtige til at handle ud fra deres bekymringer om et barn. 35 procent er delvist enige. Det er dermed flere, der oplever at være hurtige til at handle end blandt medlemmerne i daginstitutioner og SFO/fritidshjem. 3 ud af 4 dagplejere, 73 procent, er helt enige i, at de ved, hvordan de skal handle, hvis de er bekymrede for et barn med særlige behov. 21 procent er delvist enige. De er dermed noget mere sikre end deres kolleger i daginstitutioner og SFO er/fritidshjem. Endelig svarer næsten 9 ud af 10 dagplejere, at de arbejder målrettet med at skabe et inkluderende miljø over for børn med særlige behov.

18 18 Undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 9. til 17. oktober Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse sendt til et udvalg af medlemmer fra Pædagogisk Sektor i FOA med en -adresse. Undersøgelsen indeholdte også spørgsmål om andre emner bl.a. frivilligt arbejde. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er medlemmer af FOAs Pædagogiske Sektor med en adresse. De blev dels fundet i FOAs medlemsregister og dels blandt de tilmeldte medlemmer til FOAs medlemspanel, MedlemsPulsen. Den sidste gruppe udgjorde 20 procent af de inviterede. Spørgsmålene om inklusion er kun stillet til medlemmer, som arbejder med børn med særlige behov. Antal besvarelser og svarprocent I alt 4904 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen via , og heraf var 394 adresser uvirksomme medlemmer besvarede undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 28,5. Svarprocenten er dermed på linje med andre lignende undersøgelser. Repræsentativitet Medlemmer fra 4 FOA-afdelinger, som repræsenterer pædagogmedhjælpere, blev inviteret særligt til undersøgelsen og er derfor overrepræsenteret i undersøgelsen. Deres svar afviger dog ikke væsenligt fra svarene fra øvrige pædagogmedhjælpere. Resulaterne er altså ikke repræsentative for medlemmerne af Pædagogisk Sektor, men for pædagogisk personale organiseret i FOA på de enkelte arbejdsområder (dagplejen, daginstitutioner, SFO er/fritidshjem og skoler/specialområdet). Vægtning af data Der er ikke anvendt vægtning af data.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i dagplejen om grædebørn

Det siger FOAs medlemmer i dagplejen om grædebørn Kampagne og Analyse 23. august 2013 Det siger FOAs medlemmer i dagplejen om grædebørn FOA har i perioden d 6.-18. august gennemført en undersøgelse om grædende børn (grædebørn) i dagplejen via forbundets

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere