Inklusion i dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion i dagtilbud"

Transkript

1 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og på skoler/specialområdet. Hovedkonklusioner: Flere børn med særlige behov: 70 procent af medlemmerne i SFO er/fritidshjem og 50 procent af medlemmerne i daginstitutioner har inden for de sidste 2 år oplevet, at der er kommet flere børn med særlige behov på deres arbejdsplads. Halvdelen af dagplejerne oplever, at de i dag har børn i deres dagpleje, som de vurderer, tidligere ville have talt for to. Ikke alle kan inkluderes: 3 ud af 4 medlemmer i SFO er/fritidshjem oplever, at der er børn på deres arbejdsplads, der ville have bedre af at gå på en specialinstitution. Det samme gælder for halvdelen af medlemmerne i daginstitutioner, men kun for hver sjette dagplejer. Ikke tilstrækkelige ressourcer til inklusion: 6 ud af 10 medlemmer i SFO er/fritidshjem og halvdelen af medlemmer i daginstitutioner mener, at der slet ikke eller kun i ringe grad følger tilstrækkelige ressourcer med til børn med særlige behov. I dagplejen gælder det hver tredje. Støtten til inklusion skæres: Ca. halvdelen af medlemmer i daginstitutioner og SFO er/fritidshjem har inden for det sidste år oplevet, at der er skåret i støtten til et barn med særlige behov. Færre timer med dagplejepædagogen: Halvdelen af alle dagplejere har inden for det seneste år oplevet, at de har fået færre timer med deres dagplejepædagog. En af dagplejepædagogernes opgaver er netop at støtte børn med særlige behov. Medlemmerne savner kompetencer og efteruddannelse: 4 ud af 10 medlemmer i SFO er/daginstitutioner oplever slet ikke eller kun i mindre grad at have de nødvendige kompentencer til arbejdet med børn med særlige behov. 2 ud af 3 medlemmer oplever slet ikke eller kun i mindre grad at få de nødvendige kurser og efteruddannelse. I dagplejen ser det dog anerledes ud: Kun 8 procent oplever slet ikke eller i ringe grad at have de nødvendige kompetencer. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Katrine Bonde Nielsen Søren Olufsen Jakob Sølvhøj Tlf Tlf Tlf

2 Inklusion i dagtilbud 2 Udviklingen: Flere børn med særlige behov Udviklingen går i retning af flere børn med særlige behov. Det viser svarene fra FOAs medlemmer i SFO/Fritidshjem og i daginstitutioner. 70 procent af medlemmerne i SFO er/fritidshjem har oplevet, at der er kommet flere børn med særlige behov de seneste to år. I daginstitutionerne er det halvdelen af medlemmerne, der har oplevet en stigning. Samlet har kun 2 procent af medlemmerne oplevet, at der er kommet færre børn med særlige behov de seneste to år. Figur 1 Udviklingen i børn med særlige behov de seneste 2 år daginstitution og SFO/fritidshjem Har I flere børn med særlige behov på din arbejdsplads i dag end for 2 år siden? SFO/fritidshjem 70% 25% 2% Flere børn med særlige Ca. det samme Færre børn med særlige Daginstitution 51% 45% 2% 2% 0% 50% 100% Kilde: Undersøgelse om inklusion, Daginstitution 357 svar, Fritidshjem/SFO 92 svar. Henholdsvis 39 og 12 respondenter var ikke på deres arbejdsplads for 2 år siden. Deres svar er ikke vist.

3 Inklusion i dagtilbud 3 Færre børn i dagplejen tæller for to Svarene fra dagplejerne peger i samme retning. Halvdelen af dagplejerne oplever i dag, at have et barn i deres dagpleje, som de vurderer tidligere ville have talt for to. At barnet tæller for to betyder, at barnet optager 2 pladser, så dagplejeren eksempelvis har 3 børn i sin dagpleje i stedet for fire. På den måde får dagplejeren ekstra overskud til at tage sig af barnet med særlige behov. Figur 2 Dagplejen: Har du et barn i din dagpleje, som du vurderer tidligere ville have talt som to børn? 11% Ja 40% 50% Nej Kilde: Undersøgelse om inklusion, dagpleje 212 svar. Spørgsmålet er kun stillet til dagplejere, som arbejder med børn med særlige behov.

4 Inklusion i dagtilbud 4 Ikke alle kan inkluderes 3 ud af 4 medlemmer i SFO er/fritidshjem har børn på deres arbejdsplads, som de mener, ville have bedre af at gå på en specialinstitution. Det samme gælder halvdelen af medlemmer i daginstitutioner, mens kun 16 procent i dagplejen svarer det samme. Figur 3 Har I børn på din arbejdsplads, som du mener, ville havde bedre af at gå på specialinstitution? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 75% 53% 45% 42% 32% 16% 16% 14% 19% 7% 14% Ja Nej Kilde: Undersøgelse om inklusion, oktober 2013, 655 svar. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejder med børn med særlige behov. En pædagogmedhjælper skriver følgende: Når vi fx har haft børn med motoriske problemer eller autisme, har vi haft svært ved at få støttetimer nok. Og når de skulle videre, er der gået rigtig lang tid, inden disse børn er kommet til en god instiution med de rette pædagoger og hjælpemidler. Pædagogmedhjælper

5 Inklusion i dagtilbud 5 Ikke tilstrækkelige ressourcer til inklusion 6 ud af 10 medlemmer i SFO/fritidshjem og 5 ud af 10 medlemmer i daginstitutioner mener, at der slet ikke eller kun i ringe grad følger tilstrækkelige ressourcer i form af støtte og rådgivning med til børn med særlige behov. Cirka hvert tredje medlem mener, at der i nogen grad er tilstrækkelige ressourcer, og kun hvert tyvende medlem mener, at der i høj grad er tilstrækkelige ressourcer. Figur 4 Der følger ikke tilstrækkelige ressourcer med til børn med særlige behov I hvilken grad følger der tilstrækkelige ekstra ressourcer med i form af støtte og rådgivning til børn med særlige behov? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagplejen 14% 50% 29% 4% 3% Daginstitution 6% 38% 43% 10% 2% I høj grad I nogen grad I ringe grad SFO/fritidshjem 4% 31% 45% 15% 4% Slet ikke I alt 8% 41% 39% 9% 3% Kilde: Undersøgelse om inklusion, oktober 2013, 655 svar I dagplejen tegner der sig et lidt lysere billlede. Her mener hvert tredje medlem, at der slet ikke eller kun i ringe grad er tilstrækkelige ressourcer til børn med særlige behov. Halvdelen mener, at der i nogen grad er ressourcer nok, og ca. hver syvende mener, at der i høj grad er tilstrækkelige ressourcer. Medlemmerne har kunnet kommentere hvilke udfordringer, de møder i arbejdet med inklusion af børn med særlige behov. Her er et helt gennemgående tema, at der mangler ressourcer i hverdagen til arbejdet med inklusion. En pædagogmedhjælper skriver følgende: Vi har høj viden og faglighed og tager arbejdet med børn med særlige behov meget seriøst. Men netop derfor skriger det til himlen, når vilkårene i dagligdagen så ikke gør det muligt at give børnene bedre støtte pga. tidspres, pålagte arbejdsopgaver og nednormeringer. Inklusionstanken er god, men fungerer dårligt uden tilførsel af ressourcer, [ ]og det umuliggør ofte arbejdet med børn i smågrupper som barnet trives bedst i. Pædagogmedhjælper, daginstitution

6 Inklusion i dagtilbud 6 En dagplejer skriver følgende om sin dagligdag: Det kan være vanskeligt at nå rundt, når jeg har flere børn med ekstra og forskellige behov. Samtidig giver det en del møder, der ikke kan undgå at give uro blandt børnene. Jeg har pt ingen pause på de 9,5 time, jeg arbejder, og jeg har meget små børn i min dagpleje. Dagplejer Støtten til inklusion er beskåret I daginstitutioner har 48 procent af medlemmerne inden for det seneste år oplevet, at støtten eller den særlige rådgivning til et barn med særlige behov er blevet beskåret. Det samme gælder for 57 procent af medlemmerne i SFO/fritidshjem. Hvert fjerde medlem svarer ved ikke til spørgsmålet. En forklaring kan være, at ikke alle medlemmer har viden om hvilken del af normeringen, der præcis er afsat til det enkelte barn. Figur 5 Har du inden for det seneste år oplevet, at der er blevet tildelt mindre støtte eller mindre særlig rådgivning til et eller flere børn med særlige behov? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 48% 24% 28% 57% 19% 24% Ja Nej 0% Daginstitution SFO/fritidshjem Kilde: Undersøgelse om inklusion, oktober 2013, 352 svar fra dagsinstitution, 92 svar fra SFO/Fritidshjem Et medlem, som arbejder i en SFO, skriver følgende om støtten til børn med særlige behov:

7 Inklusion i dagtilbud 7 Der er ingen tvivl om, at der i de sidste to år er sket en ændring i forhold til de ressourcer, der er til at hjælpe børn med særlige behov. Der er ikke i takt med, at der er kommet flere børn med særlige behov, kommet flere ressourcer. Det er tværtimod gået den anden vej. Det giver sig udsalg i mindre støtte til børn med særlige behov end før i tiden. Pædagogmedhjælper, SFO I dagplejen har halvdelen af medlemmerne oplevet, at de inden for det seneste år er tildelt færre timer med deres dagplejepædagog. Én af dagplejepædagogernes opgave er netop at støtte børn med særlige behov. Figur 6 Har du inden for det seneste år oplevet, at du er blevet tildelt færre dagplejepædagog-timer? 12% 38% 50% Ja Nej Kilde: Undersøgelse om inklusion. 406 svar fra dagplejere.figuren viser også svar fra dagplejere uden børn med særlige behov i deres dagpleje. At dagplejerne savner støtte fra deres dagplejepædagog, er et helt gennemgående tema i dagplejernes kommentarer i undersøgelsen: Der er for få dagplejepædagoger til arbejdet med sårbare børn. Jeg har flere gange stået i den situation, hvor jeg ikke fik den fornødne hjælp til et barn, fordi der simpelthen ikke var ressourcer og tid til det. Dagplejer Og når der er færre timer med dagplejepædagogen, bliver det sværre for dagplejerne at sætte en indsats i gang over for et barn med særlige behov:

8 Inklusion i dagtilbud 8 Der bliver mindre tid med dagplejepædagogen, men vi har den udfordring, at der skal en pædagogs mening til, for at vi (måske) kan få hjælp af PPR, talepædagog eller lignende. Dagplejer Medlemmer i daginstitutioner og SFO er/fritidshjem savner kompetencer Særligt medlemmerne i SFO er/fritidshjem og i daginstitutioner savner kompetencer til arbejdet med børn med særlige behov. Her oplever cirka 4 ud af 10 slet ikke eller kun i mindre grad at have de nødvendige kompentencer til arbejdet, og henholdsvis 48 og 42 procent oplever i nogen grad at have de nødvendige kompetencer. Ca. hver tiende oplever i høj grad at have de nødvendige kompetencer. Figur 7 I hvilken grad oplever du at have de nødvendige kompetencer til at arbejde med børn med særlige behov? I alt 20% 48% 26% 3% 3% Skole/specialområdet 53% 40% 5% 0% 2% I høj grad I nogen grad SFO/fritidshjem 11% 48% 33% 4% 3% I mindre grad Slet ikke Daginstitution 9% 43% 39% 5% 4% Dagplejen 33% 58% 8% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde. Undersøgelse om inklusion, 708 svar. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov I dagplejen oplever hver tredje i høj grad at have de nødvendige kompetencer, og 58 procent har det i nogen grad. På skoler og specialområdet ser billedet anderledes ud. Her oplever halvdelen i høj grad at have de nødvendige kompetencer, og 40 procent har det i nogen grad. FOAs medlemmer på dette område er netop også ansat til at støtte netop børn med særlige behov.

9 Inklusion i dagtilbud 9 Medlemmerne savner kurser og efteruddannelse 2 ud af 3 medlemmer i SFO er/fritidshjem og daginstitutioner oplever slet ikke eller kun i mindre grad, at de får de nødvendige kurser og efteruddannelse i arbejdet med børn med særlige behov. I dagplejen gælder det ca. halvdelen af medlemmerne, og på skole/specialområdet gælder det ca. hvert tredje medlem. Figur 8 I hvilken grad oplever du, at du får de nødvendige kurser/efteruddannelse i arbejdet med børn med særlige behov? I alt 8% 26% 35% 25% 6% Skole/specialområdet 23% 39% 26% 11% 2% I høj grad SFO/fritidshjem 5% 24% 33% 32% 5% I nogen grad I mindre grad Daginstitution 3% 20% 38% 30% 9% Slet ikke Dagplejen 14% 35% 32% 17% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 707 svar, Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov Et medlem skriver følgende: Flere kurser om emnet og håndteringen ville skabe bedre rammer for børn med særlige behov på min arbejdsplads Pædagogmedhjælper, daginstitution

10 Inklusion i dagtilbud 10 Støtte og sparring I daginstitutioner og SFO er/fritidshjem oplever hvert tredje medlem kun i mindre grad eller slet ikke, at deres leder giver dem den nødvendige støtte og sparing til arbejdet med børn med særlige behov. Hvert fjerde medlem oplever i høj grad at få den nødvendige sparing, og 37 procent svarer i nogen grad. Et medlem, der arbejder i en SFO, skriver følgende: Jeg har en SFO-leder og en skoleleder, der er helt med på at lave underretninger og laver opfølgning på barnet. Og vi er med, og det er ikke bare pædagogerne, der er med til samtaler med forældre og prykolog dejlig arbejdsplads! Pædagogmedhjælper, SFO I dagplejen ser billedet anderledes ud. Her oplever 30 procent slet ikke og 25 procent kun i ringe grad, at lederen giver den nødvendige støtte og sparing til arbejdet med inklusion af børn med særlige behov. Det skyldes givetvis organiseringen i dagplejen, hvor det er dagplejepædagogen, der har den primære kontakt til dagplejeren. Figur 9 Støtte og sparing fra egen leder I hvilken grad får du den nødvendige støtte og sparring til børn med særlige behov fra din leder? I alt 21% 30% 28% 15% 6% SFO/fritidshjem 25% 37% 22% 10% 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Daginstitution 27% 37% 25% 8% 4% Slet ikke /ikke relevant Dagplejen 9% 15% 36% 30% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 638 svar. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov

11 Inklusion i dagtilbud 11 Dagplejerne er derfor også spurgt, om de får den nødvendige støtte og sparring fra deres dagplejepædagog. Hver tredje får i høj grad den nødvendige støtte, 41 procent svarer i nogen grad, og hver femte svarer, at det gør de kun i mindre grad. 2 procent svarer slet ikke. Figur 10 I hvilken grad får du den nødvendige støtte og sparring til børn med særlige behov fra din dagplejepædagog? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33% I høj grad 41% I nogen grad 20% I mindre grad 2% 4% Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Kilde: Undersøgelse om inklusion, oktober 2013, 202 svar fra dagplejere. Spørgsmålet er kun stillet til dagplejere, der abrejder med børn med særlige behov Et medlem skriver følgende: Hvis ikke jeg havde min erfaring, var jeg for længst løbet skrigende bort. Pædagogbesøg hvad er det? De får uddannelse, og vi andre må undvære besøgene. Dagplejerne skal selv sparre med hinanden, ellers så det sort ud. Dagplejer

12 Inklusion i dagtilbud 12 Støtte fra kolleger I forhold til støtte og sparring fra kolleger ser billedet anderledes positivt ud. Her svarer ca. 9 ud af 10 i daginstitutioner og fritidshjem/sfo, at de i høj grad eller i nogen grad får den nødvendige støtte og sparring. I dagplejen, hvor der er mindre daglig kontakt til kolleger, gælder det for næsten 3 ud af 4. Figur 11 I hvilken grad får du den nødvendige støtte og sparring til børn med særlige behov fra dine kolleger? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagplejen 32% 41% 20% 4% 2% I høj grad Daginstitution 47% 41% 8% 2% 2% I nogen grad I mindre grad Slet ikke SFO/fritidshjem 37% 52% 8% 0% 3% /ikke relevant I alt 41% 43% 12% 2% 2% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 641 svar, spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov. En pædagogmedhjælper, som arbejder i en daginstitution, skriver følgende om samarbejdet med pædagogerne: På min nuværende arbejdsplads er der en opfattelse af, at pædagogerne står for næsten hele specialindsatsen, og som medhjælper bliver man ikke inddraget og oplyst om andet, end det man selv blander sig i. Først nu, hvor vi mangler uddannet personale pga. sygdom, kan man få lidt indsigt og ansvar. Pædagogmedhjælper, daginstitution

13 Inklusion i dagtilbud 13 Støtte fra støttepædagoger og PPR I alt 17 procent oplever slet ikke, og 28 procent oplever kun i mindre grad at få den nødvendige støtte og sparring fra støttepædagoger, pædagogiske vejledere og lignende. 33 procent oplever i nogen grad og 14 procent i høj grad at få den nødvendige støtte herfra. Billedet er mest positivt i daginstitutionerne. Figur 12 I hvilken grad får du den nødvendige støtte og sparring til børn med særlige behov fra støttepædagoger, pædagogiske vejledere eller lignende? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagplejen 14% 23% 24% 27% 11% Daginstitution 14% 40% 28% 12% 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke SFO/fritidshjem 14% 26% 35% 14% 10% /ikke relevant I alt 14% 33% 28% 17% 8% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 655 svar. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov. Flere medlemmer bemærker, at der ikke bliver fulgt tilstrækkeligt op fra fagpersoner på bekymringer for børn med særlige behov: Jeg bliver træt af ikke at blive taget alvorligt, når man bekymrer sig om et barn. Rigtig mange børn får lov at blive syltet til børnehave eller skolestart. Dagplejer

14 Inklusion i dagtilbud 14 Figur 13 viser, at mange medlemmer også savner støtte fra PPR. Halvdelen svarer, at de slet ikke eller kun i mindre grad får den nødvendige støtte og sparring fra PPR til arbejdet med børn med særlige behov. Hver femte svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Figur 13 I hvilken grad får du den nødvendige støtte og sparring til børn med særlige behov fra PPR? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagplejen 5% 16% 14% 37% 28% I høj grad Daginstitution 8% 29% 25% 19% 19% I nogen grad I mindre grad Slet ikke SFO/fritidshjem 5% 20% 32% 23% 20% /ikke relevant I alt 7% 24% 23% 25% 22% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 638 svar. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov. Et medlem skriver følgende om den manglende støtte fra forvaltningen: Sagsbehandlingen omkring bekymringer for de enkelte børn er flere gange oplevet som strukket over ALT for lang tid (op til 5 år i det sidste tilfælde). På min arbejdsplads når vi at modtage flere udsatte børn fra de samme familier, hvor vi så kan starte forfra med underretningsarbejdet på de yngre søskende. [ ] Triste har vi måttet se til, mens en tydelig forværring trådte ind både i skole og SFO. Pædagogmedhjælper, SFO

15 Inklusion i dagtilbud 15 Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov daginstitutioner og SFO er/fritidshjem Figur 14 viser svarene fra medlemmerne i daginstitutioner og SFO er/fritidshjem på fire spørgsmål om det pædagogiske arbejde med inklusion af børn med særlige behov. Figur 14 Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov daginstitutioner og SFO På min arbejdsplads er der prioriteret tid til arbejdet med børn med særlige behov 13% 41% 30% 14% 2% Jeg ved, hvordan jeg skal handle, hvis jeg har en bekymring om et barn med særlige behov 40% 45% 11% 2% Helt enig Delvist enig Delvist uenig På min arbejdsplads er vi hurtige til at handle ud fra vores bekymringer for et barn 31% 51% 13% 3% 3% Helt uenig På min arbejdsplads arbejder vi målrettet med at skabe et inkluderende miljø over for børn med særlige behov 38% 45% 12% 3% 3% 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 429 svar fra daginstitutioner, SFO og fritidshjem. Spørgsmålene er kun sitllet til medlemmer, der arbejder med børn med særlige behov. Lidt over halvdelen af medlemmerne svarer, at der på deres arbejdsplads er prioriteret tid til arbejdet med børn med særlige behov (54 procent svarer helt enig og delvist enig ). 44 procent er omvendt helt eller delvist uenige i, at der er prioriteret tid til arbejdet. Et medlem, der arbejder i en SFO, skriver følgende: Det er sjældent, at vi har hænder nok til at løfte de mange og krævende opgaver med børn med særlige behov. Vi gør det bestemt, så godt vi kan, men der er også alle de almindelige børn, der vil ha os. Mange har brug for at sidde stille og roligt med en voksen, men man render hele tiden og siger Vent lige lidt, jeg skal lige hente farverne til Peter, stoppe to der slås, tale med en forælder, hjælpe med perlerne, hente frugten osv. Pædagogmedhjælper, SFO

16 Inklusion i dagtilbud procent er helt eller delvist enige i, at de ved, hvordan de skal handle, hvis de har en bekymring om et barn med særlige behov. Kun 13 procent svarer, at de er helt eller delvist uenige og altså ikke ved, hvordan de skal handle. I alt 82 er helt eller delvist enige i, at de på deres arbejdsplads er hurtige til at handle ud fra deres bekymringer om et barn. 31 procent er helt enige, mens 51 procent kun er delvist enige. 16 procent er enten helt eller delvist uenige i, at de er hurtige til at handle på bekymringer. 38 procent af medlemmerne er helt enige i, at de på deres arbejdsplads arbejder målrettet med at skabe et inkluderende miljø over for børn med særlige behov. 45 procent er delvist enige. 12 procent er delvist uenige og 3 procent er helt uenige. Det pædagogiske arbejde med inklusion dagplejen Figur 15 viser svarene fra medlemmerne i dagplejen på fire tilsvarende spørgsmål. Og her ser billedet gennemmgående mere positivt ud end blandt medlemmerne i daginstitutioner og SFO er/fritidshjem. Figur 15 Det pædagogiske arbejde med inklusion - dagplejen I min dagpleje er der prioriteret tid til arbejdet med børn med særlige behov 22% 39% 23% 15% 1% I min dagpleje er vi hurtige til at handle ud fra vores bekymringer for et barn 47% 35% 13% 4% 1% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Jeg ved, hvordan jeg skal handle, hvis jeg har en bekymring om et barn med særlige behov 73% 21% 4% 1% 0% Helt uenig I min dagpleje arbejder vi målrettet med at skabe et inkluderende miljø over for børn med særlige behov 59% 29% 6% 4% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Kilde: Undersøgelse om inklusion, 201 svar fra dagplejere. Spørgsmålene er kun stillet til dagplejere, der arbejder med børn med særlige behov. 6 ud af 10 dagplejere er enten helt eller delvist enige i, at der i deres dagpleje er prioriteret tid til arbejdet med børn med særlige behov. Et medlem, som savner prioriteret tid til inklusion af børn med særlige behov, skriver følgende:

17 Inklusion i dagtilbud 17 Som dagplejer har jeg KUN kompetencer til børn med særlige behov, fordi jeg har gjort noget for at få dem. Vi har ikke tiden til børnene den tid, vi bruger, tager vi fra de normalt fungerende. Dagplejer Næsten halvdelen, 47 procent, er helt enige i, at de i dagplejen er hurtige til at handle ud fra deres bekymringer om et barn. 35 procent er delvist enige. Det er dermed flere, der oplever at være hurtige til at handle end blandt medlemmerne i daginstitutioner og SFO/fritidshjem. 3 ud af 4 dagplejere, 73 procent, er helt enige i, at de ved, hvordan de skal handle, hvis de er bekymrede for et barn med særlige behov. 21 procent er delvist enige. De er dermed noget mere sikre end deres kolleger i daginstitutioner og SFO er/fritidshjem. Endelig svarer næsten 9 ud af 10 dagplejere, at de arbejder målrettet med at skabe et inkluderende miljø over for børn med særlige behov.

18 18 Undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 9. til 17. oktober Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse sendt til et udvalg af medlemmer fra Pædagogisk Sektor i FOA med en -adresse. Undersøgelsen indeholdte også spørgsmål om andre emner bl.a. frivilligt arbejde. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er medlemmer af FOAs Pædagogiske Sektor med en adresse. De blev dels fundet i FOAs medlemsregister og dels blandt de tilmeldte medlemmer til FOAs medlemspanel, MedlemsPulsen. Den sidste gruppe udgjorde 20 procent af de inviterede. Spørgsmålene om inklusion er kun stillet til medlemmer, som arbejder med børn med særlige behov. Antal besvarelser og svarprocent I alt 4904 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen via , og heraf var 394 adresser uvirksomme medlemmer besvarede undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 28,5. Svarprocenten er dermed på linje med andre lignende undersøgelser. Repræsentativitet Medlemmer fra 4 FOA-afdelinger, som repræsenterer pædagogmedhjælpere, blev inviteret særligt til undersøgelsen og er derfor overrepræsenteret i undersøgelsen. Deres svar afviger dog ikke væsenligt fra svarene fra øvrige pædagogmedhjælpere. Resulaterne er altså ikke repræsentative for medlemmerne af Pædagogisk Sektor, men for pædagogisk personale organiseret i FOA på de enkelte arbejdsområder (dagplejen, daginstitutioner, SFO er/fritidshjem og skoler/specialområdet). Vægtning af data Der er ikke anvendt vægtning af data.

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud

Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Indledning...3. Inklusion som politisk indsatsområde...3. Undersøgelser af status...4. EVA statusrapport...4

Indledning...3. Inklusion som politisk indsatsområde...3. Undersøgelser af status...4. EVA statusrapport...4 Statusrapport Inklusion og forebyggende indsats Dagtilbud Børn, april 2013 J.nr. 28.00.00-P00-1-10 Kirsten Kousgaard/Rikke Jensen Indhold Indledning...3 Inklusion som politisk indsatsområde...3 Undersøgelser

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Den pædagogiske pladsanviser

Den pædagogiske pladsanviser F O A f a g o g a r b e j d e Den pædagogiske pladsanviser forord Tilstedeværelse af pædagogisk faglighed og indsigt er med til at sikre en høj kvalitet i arbejdet i den kommunale pladsanvisning. Den travle

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Doktorleg i børnehaven Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Hvorfor beskæftige sig med doktorleg: Småbørns sunde, naturlige seksuelle udvikling skal understøttes Daginstitutioner, PPR, sundhedsplejersker

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Beskrivelse af specialgrupperne.

Beskrivelse af specialgrupperne. Beskrivelse af specialgrupperne. Dagtilbudsloven Kommunen har efter Dagtilbudsloven 4 den generelle forpligtelse til at sørge for dagtilbud til alle børn, herunder også børn med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE December 2011 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommunes Skolevæsen er det muligt at søge udsættelse

Læs mere

Indsatsen i dagtilbud og skole over for børn med vanskeligheder i skolestarten

Indsatsen i dagtilbud og skole over for børn med vanskeligheder i skolestarten Indsatsen i dagtilbud og skole over for børn med vanskeligheder i skolestarten Udarbejdet for Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling Programleder docent Jill Mehlbye KORA Formål og PROBLEMSTILLING

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014 2. opfølgning på baseline Børn og Unge Marts 2015 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013.

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE

STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE Indhold 1. Indledning...1 1.1 Resume...2 1.2 Forståelse af begreber...7 1.3 Forskelle på ledelsens og medarbejdernes svar...8 2. Ledelse og styring

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

HVAD ER INKLUSION? CAND. PSYCH. INGE SCHOUG LARSEN

HVAD ER INKLUSION? CAND. PSYCH. INGE SCHOUG LARSEN HVAD ER INKLUSION? CAND. PSYCH. INGE SCHOUG LARSEN Hvad er inklusion ikke? Inklusion handler ikke om bestemte børn fx børn med særlige behov Inklusion er ikke én bestemt teori eller metode Inklusion er

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsdagsorden Dato 08. januar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand),

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

Sammenhæng i psykiatrien

Sammenhæng i psykiatrien Sammenhæng i psykiatrien 1. Har du oplevet, at din kommune ikke kan/vil hjælpe dig som pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe etc.)? I meget høj grad 18,3% 69 I høj grad 15,1% 57 I nogen grad

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2013 1 Formål Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 42918 Udviklet af: Marianne Svanholt Professionshøjskolen UCC, AMU efteruddannelse Sydhavns Plads 4 2450 København SV Tlf.: 4189 8130 Februar 2011 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse i folkeskolen efter de nye arbejdstidsregler/lovindgrebet 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere