Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk."

Transkript

1 Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse Forside Indholdsfortegnelse Hvad er meditation? Hvorfor Meditere? Hvordan meditere? Problemer ved meditation Hvorfor Basismeditationen er så effektiv Hvis du udfører Planetøvelser er dette vigtigt Basisøvelsens fortrin? Afslapning og Indtuning - Meditation Advarsel Afslapnings øvelse til evt. brug på side 8 (Trin 1 =Universets rytme livsglæde) Afslapnings øvelse til evt. brug på side 8 (Diamantøvelsen) Side 2 af 12

3 Hvad er meditation? Klarest og enkelt defineres meditation som en fastholdt koncentration af sindet på et valgt emne. Den mediterende fastholder i bevidstheden et objekt, en ting, et ord eller begreb, eller en såkaldt kvalitet det vil sige en karakteregenskab, en dyd eller et ideal. For eksempel et hjerte, en blomst, Jeg Er - Jeg har en god hukommelse - Jeg er kærlighed Jeg er lys Jeg er renhed. Efter nogen tids øvelse vil den mediterende opleve en forening/sammensmeltning med objektet for meditationen. På det tidspunkt går du over i den tilstand, der kaldes kontemplation. Vi har da: koncentration, meditation, kontemplation. Hvorfor meditere? Ligesom færdighedstræning giver kontrol over det fysiske legeme, vil meditation give bedre og bedre kontrol over ens tanker, følelser og hele ens adfærd. Man lærer at beherske sin personlighed, udvikler sindets højere evner og oplever stadig klarere livets essentielle enhed. Hvordan meditere? - Sid bekvemt med rank ryg. - Slap helt af, lad alle spændinger gå. - Luk øjnene og beslut meditationens formål og varighed. - Harmoniser sindet (send eventuelt kærlighed/velsignelse til alt og alle). - Fokuser sindet (brug en form/et objekt) - Mediter (fasthold formen, f.eks. et begreb, et ideal). - Kontemplation (iagttageren og det iagttagne er et). Side 3 af 12

4 Problemer ved meditation Jeg har ikke tid! Hele øvelsen behøver ikke at tage mere end et kvarter. De fleste vil kunne afse minutter en eller to gange om dagen til dette vigtige arbejde. Jeg bliver forstyrret! Find ud af, hvornår der er mindst risiko for forstyrrelser (tidlig morgen?). Forklar eventuelt den øvrige husstand, at du har behov for ro i den tid. Ved forstyrrende lyde eller støj udefra: Lad lyden passere ind af det ene øre og ud af det andet, dvs. tag ikke stilling til den, men vend tilbage til den sætning, du var ved. Jeg kommer til at tænke på noget andet! Forsøg ikke at tvinge tanken bort, men betragt den ligegyldigt og lad den glide bort igen af sig selv (som en fremmed, man passerer på gaden). Gentag den sætning du var ved. Det er svært at sidde stille så længe! Find en stol, hvor du kan sidde afslappet med rank ryg (benene må ikke krydses). Den selvdisciplin, du lærer, vil komme dig til gode her, og desuden vil du efterhånden under meditationen glemme din krop. Jeg kan ikke se farverne! Det er godt at kunne se farverne og flammerne, men selv om man ikke kan, er øvelsen alligevel virkningsfuld. Evnen til at visualisere opøves desuden efterhånden. Jeg syntes ikke rigtig at det hjælper! Det kan være svært at mærke nogen forskel i begyndelsen, men efter nogen tids øvelse, når begynderproblemerne er overvundet, vil man opdage, at der er sket store fremskridt. Side 4 af 12

5 Hvorfor Basismeditationen er så effektiv I denne type meditation anvendes farver i form af flammer farver og lys. Flamme-farve-lysmeditationen er beregnet for dem, der ønsker at fremskynde deres udvikling. Den lægger stor vægt på at træne den mediterende frem imod at blive en okkult kemiker, der i samarbejde med sit eget højere sjælsaspekt lader de forskellige flammeagtige farver gå ind i auraen. Flammerne tilfører nye kvaliteter ud fra farvernes energi og forløser de negative kvaliteter, der ligger som blokeringer i auraen. Årsagen til at øvelsen består af flammer og ikke blot farver, er den at flammerne virker yderligere udrensende, da de er af mental karakter, medens farver er af astral karakter. Flammerne på det mentale energiniveau er som en ildkraft, der har så en stærk virkning at den kan trænge igennem og forvandle alt negativt i vore følelser og i vor mentale natur til lys. Erfaringen har vist at den, der nøje følger anvisningerne i flammemeditationen en gang om dagen, får lys i auraen, får spiritualiseret sine chakras og får mere harmoni i sine indre legemer. Flammerne fremdrager hæmmede kvaliteter, som ligger gemt i auraen, og den mediterende oplever derved helt nye talenter folde sig ud. Hensigten med denne meditation er ikke blot at opnå balance og harmoni. Sjælen er ild, og ved på kaldelse af ild åbner du dig, så Sjælen kan træde helt ned i det fysiske univers og manifestere Guds kvaliteter gennem din personlighed. Ved at begynde en bevidst påkaldelse af Sjælen og dennes energier siger du ja til at træde ind i en ny fase i din udvikling. Kun sjælen har den kraft, der kan forløse dig fra fortiden, og ved dette samarbejde med din sjæl, betræder du en vej, der fører dig bort fra fortidens lidelser, og lytter du dybere, vil din sjæl føre dig direkte til kærlighedens alter. Ved dette alter møder Gud sine børn og giver dem den fred, de så længe har søgt. Flammer er Guds ild, og flammerne er af så stærk karakter, at de er i stand til at gennembryde alt negativt også på større globalt plan. Den mediterende, der dagligt påkalder disse flammer, bliver et lyspunkt i Jordens aura og indgår derfor i en ny tids samarbejde mellem kosmos og menneskeheden. Gennem dette bevidste samarbejde er du med til at rense klodens aura og bane vej for Lyset, Kærligheden og Freden. Side 5 af 12

6 Hvis du udfører Planetøvelser er dette vigtigt. Udøv basisøvelsen samtidig med planetenergiøvelsen ved for eksempel at tage basisøvelsen om morgenen og planetøvelsen om aftenen. Basisøvelsen kan også anvendes til at rense ud efter virkningen af planetøvelsen, da der kan komme energier op fra underbevidstheden såsom følelser eller billeder fra tidligere liv eller fra dette liv, og disse bør ikke blive tilbage i auraen. Efter behov kan eventuelt enkelte af basisøvelsens flammer anvendes i få minutter umiddelbart efter planetøvelsen. Føler du energien eller virkningerne fra øvelsen for stærke, tag da Venus-, Vega- eller pauseøvelsens flammer og rens godt ud ved brug af den Rosa flamme fra basisøvelsen. Bed om beskyttelse og bed om ikke at få mere energi ned, end du kan klare. Side 6 af 12

7 Basisøvelsens fortrin? Ligesom du opnår kontrol over din krop ved fysiske øvelser, således fører meditation til kontrol over dit sind, dine tanker og følelser; kort sagt, over hele din opførsel. Det grundlæggende formål med denne meditation er at ændre din personlighed, ved gradvis at overføre dit Højere Selvs guddommelige kvaliteter til din daglige bevidsthed. Der er tre væsentlige grunde til at Basisøvelsen har en særlig dyb effekt. 1. Den anvender bevidst samarbejde med dit guddommelige aspekt gennem påkaldelse. 2. Den indeholder bevidst bekræftelse, der styrker dit mentale legeme og forbindelsen til Dit Højere Selv. 3. Den anvender påkaldelse og visualisering af Flammer, der er et højere aspekt af Farver. Flammerne skal visualiseres efter tur. Mestringen af dem opnås gennem bekræftelsen Jeg Er. Flammernes farve korresponderer med de forskellige planer af bevidsthed, med vore forskellige legemer og vore centre for bevidsthed chakraerne. Efterhånden som Flammerne renser og udvikler chakraerne, oplever du en større klarhed i dit følelsesliv og du styrkes mentalt psykisk og fysisk. Ved at bruge denne meditation nærmer du dig din individuelle ånd, Jeg Er Nærværelsen Gud indeni, som er i vort atmiske legeme, vort ypperste Guddommelige legeme (et højere plan end det højere selv). Basisøvelsen er givet af Mesteren Djwall Kuhl. Han foreskrev bevidst arbejde med Flammemeditationen, så vi kunne rense de grovere vibrationer i vor ikke-fysiske krop, og være forberedte på Vandmands Tidsalderens energier. Farve: - renser det æteriske legeme. Øvelsen på Farver er bedst til begyndere, men kan også bruges af trænede mediterende. Farve renser det æteriske legeme. Flammer: - integrerer personligheden med dit Guddommelige aspekt. Flammer renser alle personlighedens legemer og integrerer personligheden. Side 7 af 12

8 Afslapning og Indtuning - Meditation Beskrivelse af selve meditations teknikken. Bed Jeg Er Nærværelsen sende dig flammerne ved at sige: Jeg Er Nærværelse send mig den Hvide Flamme... (se hvorledes en søjle af flammende hvidt lys gennemtrænger dig). Efter at have siddet i flammesøjlen i nogle minutter, bekræfter du din enhed med den hvide flamme, ved mentalt at sige Jeg Er den Hvide Flamme - her kan du visualisere dig selv midt inde i og værende et med den smelte sammen med den. Bliv i den en stund. Foresæt med alle flammer på tilsvarende måde. Afslapning indtuning og meditation. Sæt dig i en behagelig stilling med så rank ryg som muligt og uden at krydse arme eller ben eller sid i lotusstilling på gulvet. Luk dine øjne og begynd med at slappe af i såvel krop som sind. Du kan eventuelt mentalt tale til de enkelte dele af kroppen og bede dem om at afspænde eller udføre følgende afspændings og renselses øvelse: 1. Trin 1 =Universets rytme livsglæde (se side 11) 2. Diamantøvelsen (se side 12) Herefter benytte følgende: For at blive 100 % helt afspændt og bekræfte en sandhed siger du mentalt (på henholdsvis ind- og udånding): Vær stille og vid. Udånd mens du mentalt siger:..at Jeg Er Gud. Gentag det flere gange, indtil du føler dig afslappet og fredfyldt. Sig nu mentalt: Jeg går indad - Jeg går indad - Jeg går indad (3 gange). Fra dit hjertecenter midt på brystkassen - visualiser nu en stråle af Rosa og Gyldent lys stige op op gennem dit kronecenter (svarer til issen) og se det nå op til din Jeg-Er-Nærværelse (som kan ses stående oven over dig eventuelt som i form af: 1. En lysende gylden skikkelse (dit højere oplyste mentale og spirituelle/åndelige legeme), i hvis hjertecenter der er en sol udstrålende et smukt Gyldent lyshav, du ser der strømmer kaskader af lys ud af dit hjertecenter midt på brystkassen og ud i hele området. Herved sender du kærlighed til alt levende, for du er et med Gud og derved med alt levende. 2. En strålende sol, i hvis midte brænder en klar lysende flamme der indeholder eventuelt alle nuancer af farver og energier. Du ER nu intunet - koblet på din individuelle sjæl og ånds forbindelse - din Jeg Er Nærværelse og du begynder så påkaldelsen af lyset fra din denne din åndelige genpart - din individuelle sjæl og ånd - din Jeg Er Nærværelse. Se efterfølgende side Side 8 af 12

9 JEG ER Nærværelse send mig den Hvide Flamme. Den Hvide Flamme renser. JEG ER den Hvide Flamme Meditations teknik JEG ER Nærværelse send mig den Rubinrøde Flamme... Den Rubinrøde Flamme er dynamisk og giver liv. Sid ikke i den for længe, da den kan overstimulere rodchakraet. JEG ER den Røde Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Orange Flamme... Den Orange Flamme er Solens vitalitet. JEG ER den Orange Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Gule Flamme... Den Gule Flamme beroliger nervesystemet og ekspanderer sindet. JEG ER den Gule Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Grønne Flamme... Den Grønne Flamme giver fred-harmoni-balance. JEG ER den Grønne Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Blå Flamme... Den Blå Flamme skaber mental balance. JEG ER den Blå Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Violette Flamme... Den Violette Flamme forvandler og fortærer alle negative kvaliteter i og omkring dig. Nybegyndere bør i starten kun sidde kort tid i denne Flamme, indtil de har vænnet sig til energien. JEG ER den Violette Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Rosa Flamme... Den Rosa Flamme løfter og beroliger. Bør i alle meditationssammenhænge altid følge efter den Violette energi. JEG ER den Rosa Flamme Tjeneste Til afslutning af din meditation, takker du Universet for at have givet dig al denne hjælp, ved at udføre en lille Jordhealingsceremoni. Visualiser Jorden (på en størrelse med en bold) foran dig. Bed din Jeg Er Nærværelse om at sende en af de otte flammer ned over Jorden. Hvis du for eksempel vælger at sende den rosa Flamme, visualiserer du følgende: Mens du sidder i den Rosa Flamme, lader du den strømme ud i alle retninger, indtil den omslutter hele Jorden. Forestil dig, at du sender en stråle af Lys ind i Jorden til dens centrum, hvor flammen fokuserer sine stråler til et vibrerende kraftcenter. Dernæst forsøger du at visualisere, at dette kraftcenter eksplorer og stråler ud gennem Jordens lag og videre ud i den omgivende atmosfære. Du ser nu Jorden lysende og omgivet af Rosa Flammer. Du kan kalde på en hvilken som helst af de otte flammer til den jordhealing spørg eventuelt din Gud eller Moder Jord, hvad den foretrækker, har behov for - bed eventuelt om at få det vist. Ved denne tjeneste har du været med til at styrke og heale Jorden. Side 9 af 12

10 Bemærk venligst følgende advarsel! Når du begynder at meditere på Basisøvelsen, tilrådes det at begynde med at kalde på Farverne, snarere end på Flammerne, indtil du har vænnet dig til energierne. Det anbefales, at du i begyndelsen mediterer på Basisøvelsen i minutter, og forlænger meditationen gradvist op til minutter. Mediter ikke på Basisøvelsen mere end en gang om dagen. Side 10 af 12

11 Trin 1 = Afslapning og grundøvelse. Afslapning Begynd altid med at slappe af i stolen førend du begynder øvelsen. Afspændingen er det vigtigste for hvis kroppen ikke er afspændt, flyder energierne ikke rigtig igennem æterlegemet og det fysiske hylster (den fysiske krop). Sid med rank ryg, så energierne kan flyde frit fra rodchakra til kronechakraet igennem rygraden. Ønsker du at vide hvad forskellen mellem spændt og afspændt er, så mærk efter om skuldrene er trykket op mod ørerne eller om de hviler tungt på resten af kroppen. Slap af i ansigtsmuskulaturen, åben munden lidt, så du mærker, at du virkelig spænder af. Bestem dig så til at nyde den øvelse, du skal i gang med, og med forventningens glæde i dit indre går du i gang med at ånde bevidst. At ånde bevidst betyder blot at følge åndedrættet med hele din koncentration. Du ånder ind og ud som følger: Trin 1 =Universets rytme livsglæde. Åndedræts - afslapningsøvelse Ånd hvidt lys ind alt imens du mentalt tæller Hold vejret - alt imens du mentalt tæller Ånd ud - alt imens du mentalt tæller Gentages 3 gange i begyndelsen. Kan efter behov forøges indtil 12 gange. Afslapningsøvelse 1 (forsat) Sig mentalt under indåndingen: Universet og jeg er et Sig mentalt under udåndingen: Jeg er livet Lad sindet hvile i følgende sætninger: Jeg er begyndelsen og enden Jeg er Alfa og Omega Jeg er det evige liv Livsglæde er min kvalitet Jeg Er Den Jeg Er Grundøvelsen (hæver vibrationerne i kroppen) Forestil dig, du er ude i himmelrummet. Se dig selv derude som en stjerne, der modtager tusinder lysimpulser og stråler. Vend langsom tilbage til stolen. Du tager lyset med dig fra rummet og lader det strømme igennem dig. Det stråler ud fra dig som sølvtråde. Gennemsigtig, renset, sølvlysende sidder du i stolen. Universets gåde er dig nær. Vore kroppe har mange æteriske centre, hvorigennem energierne tilflyder vigtige kirtler og nervecentre. 7. Kronecentret for de 960 stråler/blade 6. Pandecentret for de 96 stråler/blade 5. Halscentret for de 16 stråler/blade 4. Hjertecentret for de 12 stråler/blade 3. SolarPlexus centret for de 10 stråler/blade 2. HaraCentret for de 6 stråler/blade 1. Rodcentret for de 4 stråler/blade Trin 2: Diamant øvelsen næste side Side 11 af 12

12 Trin 2 = Diamantøvelsen - den videregående øvelse. Du sidder afslappet i stolen, med blidt lukkede øjne virkelig afslappet. RodChakra Forestil dig en lysende diamant (i femkronestørrelse). Se den for dig siddende i midten af en blomst i 1. center i det, man kalder mellemkødet, ved kønskirtlerne. Energien fra denne diamant stråler i regnbuens farver. HaraChakra Den stråler opad til center nr. 2 som vi renser og beliver ved at indsætte en diamant der også. Forsøg at føle dette center i kroppen ca. 4 fingres bredde ned fra navlen. SolarPlexus Regnbuestrålen forsætter opad til center nr. 3. Føl det i SolarPlexus og indsæt der den 3. Diamant Lad regnbuestrålen stråle videre opad til..... Hjertecentret 4. diamant sættes hvor regnbuestrålen rammer 4. center i ca. midten af brystkassen.... Lad regnbuestrålen stråle videre opad til... Halscentret 5. diamant sættes, hvor regnbuestrålen rammer ca. foran strubehovedet... Lad regnbuestrålen stråle videre opad til... Pandecentret 6. diamant midt på panden... Lad regnbuestrålen stråle videre opad til... Kronecentret og op til din Jeg Er Nærværelse toppen af issen det 7 center, hvor du anbringer en diamant af størrelse som en appelsin... Regnbuestrålen stiger som en søjle - op fra hovedet og kontakter din højere bevidsthed dit egentlige JEG - din Jeg Er Nærværelse. Se for dig alle diamanterne smelte sammen til en stor diamant, hvor du sidder indeni lysende gennemstrålet. Lad diamanten eksplodere i en regn af diamanter ud over Jorden Vend langsomt tilbage til dagsbevidstheden find dig selv i stolen og gennemgå eventuelt i stilhed dine oplevelser. God Arbejdslyst Side 12 af 12

Afspænding/afslapning + Diamantøvelsen. Flamme - Farve og Lys meditation

Afspænding/afslapning + Diamantøvelsen. Flamme - Farve og Lys meditation Afspænding/afslapning + Diamantøvelsen Flamme - Farve og Lys meditation 1 Indholds fortegnelse 2 Hvad er meditation Hvad er flamme, farve og lys - meditationens fortrin. 3 Hvad gavner det at meditere -

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

VEGA. Hvis Positive kvaliteter er Fuld bevidsthed - Ansvarsfølelse - Medmenneskelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Vega energien, når du kanaliserer

VEGA. Hvis Positive kvaliteter er Fuld bevidsthed - Ansvarsfølelse - Medmenneskelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Vega energien, når du kanaliserer VEGA Hvis Positive kvaliteter er Fuld bevidsthed - Ansvarsfølelse - Medmenneskelighed Hvad aktiverer/stimulerer Vega energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos

Læs mere

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer JUPITER Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer Jupiter aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og

Læs mere

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer VULKAN Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde,

Læs mere

SIRIUS. Hvis Positive kvaliteter er Fuld Erkendelse - Tålmodighed - Ret Handling. Hvad aktiverer/stimulerer Sirius energien, når du kanaliserer

SIRIUS. Hvis Positive kvaliteter er Fuld Erkendelse - Tålmodighed - Ret Handling. Hvad aktiverer/stimulerer Sirius energien, når du kanaliserer SIRIUS Hvis Positive kvaliteter er Fuld Erkendelse - Tålmodighed - Ret Handling Hvad aktiverer/stimulerer Sirius energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

PLUTO. Hvis Positive kvaliteter er Tolerance - Mod - Taknemmelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Pluto energien, når du kanaliserer

PLUTO. Hvis Positive kvaliteter er Tolerance - Mod - Taknemmelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Pluto energien, når du kanaliserer PLUTO Hvis Positive kvaliteter er Tolerance - Mod - Taknemmelighed Hvad aktiverer/stimulerer Pluto energien, når du kanaliserer Pluto stimulerer både rod og issechakra. Når disse chakraer er i samklang,

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

MARS. Hvis Positive kvaliteter er Selvkontrol - Trofasthed - Mådehold. Hvad aktiverer/stimulerer Mars energien, når du kanaliserer

MARS. Hvis Positive kvaliteter er Selvkontrol - Trofasthed - Mådehold. Hvad aktiverer/stimulerer Mars energien, når du kanaliserer MARS Hvis Positive kvaliteter er Selvkontrol - Trofasthed - Mådehold Hvad aktiverer/stimulerer Mars energien, når du kanaliserer Formidler af 1. stråle energi= Guds Viljes energi. Mars er Vædderens eksoteriske

Læs mere

Christfulness: Ingen er glemt af Gud

Christfulness: Ingen er glemt af Gud Christfulness: Ingen er glemt af Gud Om et øjeblik siger jeg en sætning. Du skal bare lytte til den måske gentage den inde i dit hovedet men ellers bare lytte og lade den sætning svæve i luften bare svæve

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER STRONGER CHILDREN LESS VIOLENCE 2 2014-1-DE-02-KA200-001497 Thüringer Volkshochschulverband e.v., Germany PELICAN, Czech Republic The Mosaic Art

Læs mere

CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION. af Ella Ostermann

CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION. af Ella Ostermann CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION af Ella Ostermann Vores fysiske legeme består af det faste fysiske legeme som vi kan se og mærke, men dette legeme holdes sammen af det æteriske legeme, som består

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

Livmoder Velsignelse meditation af Miranda Gray

Livmoder Velsignelse meditation af Miranda Gray Jeg er begejstret for at du nu skal deltage i denne Womb Blessing/velsignelse af livmoderen. Denne velsignelse er lavet, ikke kun for at tilføre dig healing og en ægte forbindelse med din livmoder og femininitet,

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

Den lille sol s rejse

Den lille sol s rejse Den lille sol s rejse - Kropsskanning Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter guide

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd.

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. 15-12-2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 3 kanaliseret af Merethe Bonnesen Indstrømningen bliver stærkere her efter den 12/12 og fuldmånen og indtil nytårsaften,

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation Virkningsfulde bønner og påkaldelser (3) Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind lad lys strømme ind i menneskers tanker lad lyset komme til jorden. Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte lad kærlighed

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til Qi-Gong Du skal - som det første du sætter på plads hver gang du starter træningen - sørge for at stå med vægten ligelig fordelt på foden, nøjagtig som i de indrammede områder vist på tegningen her til

Læs mere

Jeg kunne dagen om den gode effekt på både meridianer og chakras, men jeg lader det være op til dig at opleve

Jeg kunne dagen om den gode effekt på både meridianer og chakras, men jeg lader det være op til dig at opleve Ansigtsyoga Ansigtet er kroppens spejl udadtil Her har jeg samlet nogle af de øvelser og teknikker, som jeg holder mest af. Du behøver ikke at lave dem alle, blot et par stykker, gerne 2-3 gange om ugen.

Læs mere

Introduktion. Workshop. Afslutning

Introduktion. Workshop. Afslutning Workshophæfte til Memoratoriet: det rare sted Introduktion Workshop Afslutning 1 Workshop Introduktion Indholdet af hæftet dækker den del af spillet, som finder sted før og efter Memoratoriet. Det vil

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er *l for at hjælpe dig *l at finde indre balance,

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

MERKUR. Hvis Positive kvaliteter er Indre balance - Indre styrke - Respektfuldhed. Hvad aktiverer/stimulerer Merkur energien, når du kanaliserer

MERKUR. Hvis Positive kvaliteter er Indre balance - Indre styrke - Respektfuldhed. Hvad aktiverer/stimulerer Merkur energien, når du kanaliserer MERKUR Hvis Positive kvaliteter er Indre balance - Indre styrke - Respektfuldhed Hvad aktiverer/stimulerer Merkur energien, når du kanaliserer Merkur aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus

Læs mere

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag.

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. Det er vigtigt at understrege at nedenstående mest drejer sig om en "Fuld" rejsning men at der er mange mindre aspekter af Kundalinienergien

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

INDRE KRAFT. Personlig udvikling med karate, qigong og meditation

INDRE KRAFT. Personlig udvikling med karate, qigong og meditation INDRE KRAFT Personlig udvikling med karate, qigong og meditation Introduktion og ansvarsfraskrivelse Denne lille folder er et supplement til kurserne fra Indre Kraft og er ment som et huskeredskab og hverken

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Livmoder Velsignelse med Miranda Gray

Livmoder Velsignelse med Miranda Gray Jeg er henrykt over at din deltagelse i Livmoder Velsignelsen. Denne velsignelse har til formål at bringe heling og forbindelse til din egen livmoder og femininitet. Den er også designet til at forankre

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

Guide til den åndelige verden

Guide til den åndelige verden Guide til den åndelige verden Information Indsigt Øvelser... Helt enkelt... CLAIRVOYANT FORENINGEN Mangler du svar? Lidt Historie. Formodentlig har der til alle tider eksisteret mennesker, der havde evner

Læs mere

Qigong intro Velkomst E-guide

Qigong intro Velkomst E-guide Qigong intro Velkomst E-guide Vibeke Fraling, Qigong instruktør Kontakt: e-mail kontakt@vibekefraling.dk Telefon 28 83 07 13 www.vibekefraling.dk 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER QIGONG? 2 HVAD KAN QIGONG

Læs mere

VIDEO 2 TANTRACURE. Afspændingsteknikken

VIDEO 2 TANTRACURE. Afspændingsteknikken VIDEO 2 TANTRACURE 1 Afspændingsteknikken 2 Copyright 2013 TantraCURE.dk Ingen dele af denne bog må kopieres, reproduceres eller transmitteres i nogen form, om det så er elektronisk, fotokopi, optagelse

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Bevidsthedstræning II Episode

Bevidsthedstræning II Episode Bevidsthedstræning II Episode 2 16.3.2017 Velkommen i denne transmission, som trodser jeres opfattelse af tid og rum og hvordan man kan forbinde sig med hinanden. Dette felt som åbnes som var åbnet til

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

stress Yoga mod Her får du tre programmer og 15 forskellige øvelser, der forkæler dit nervesystem, afspænder din krop og styrker dit sind.

stress Yoga mod Her får du tre programmer og 15 forskellige øvelser, der forkæler dit nervesystem, afspænder din krop og styrker dit sind. Yoga stress mod Har du en travl hverdag, eller er du decideret stressramt, så hjælper yoga dig med at finde ro og overskud både fysisk og følelsesmæssigt. Her får du tre programmer og 15 forskellige øvelser,

Læs mere

URANUS. Hvis Positive kvaliteter er Begærløshed - Skelneevne - Ydeevne. Hvad aktiverer/stimulerer Uranus energien, når du kanaliserer

URANUS. Hvis Positive kvaliteter er Begærløshed - Skelneevne - Ydeevne. Hvad aktiverer/stimulerer Uranus energien, når du kanaliserer URANUS Hvis Positive kvaliteter er Begærløshed - Skelneevne - Ydeevne Hvad aktiverer/stimulerer Uranus energien, når du kanaliserer På lige for med Minerva, Merkur, og Jupiter aktiverer, renser og balancerer,

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

Govind Radhakrishnan er født og opvokset i Indien. Han

Govind Radhakrishnan er født og opvokset i Indien. Han no20_yoga_undgåhumorsving_govind.indd 50 22/11/2016 16.51 UNDGÅ HUMØRSVINGNINGER OG VINTERDEPRESSION TEKST MALENE HOLMBERG BRANDT // FOTO ERCAN ALISTER KOSAR Undgå humørsvingninger og vinterdepression.

Læs mere

Onlinekursus. Styrk og beskyt din energi med englene. Engleguide Line Rune Balling Online-kursus 2016

Onlinekursus. Styrk og beskyt din energi med englene. Engleguide Line Rune Balling Online-kursus 2016 Onlinekursus 2016 Styrk og beskyt din energi med englene Engleguide Line Rune Balling Online-kursus 2016 1. modul: Grounding og centrering Stå stærkt Grounding og centrering er helt centralt i forhold

Læs mere

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Ni Afslappende åndedrag Luk øjnene og hold dem så vidt muligt lukkede til processen er forbi. Du skal nu tage ni dybe afslappende åndedrag.

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Skabende meditation - til personlig og åndelig udvikling

Skabende meditation - til personlig og åndelig udvikling 1 Skabende meditation - til personlig og åndelig udvikling Skab personlig vækst og bliv skabende i livets udvikling www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation - til personlig og åndelig udvikling Skab

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner Par-arbejde Forkortet Udgave af de 5 Trin i At Fodre Dine Dæmoner Indledende Start med at spørge din partner, om hun ved, hvilken dæmon eller gud, hun vil arbejde med. Hun behøver ikke fortælle dig det,

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde.

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde. Gudinde Jezebel Loven om Gudinden og Jordportene 64-70 (Rusland 2) Kanaliseret gennem Michelle Eloff Oversat af Helleh Kjær Hansen Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 21. juni 2010 Copyright bemærkning

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Naemi Meditation. Værktøjer *l et liv i balance

Naemi Meditation. Værktøjer *l et liv i balance Der findes rig*g mange medita*onsformer, med mange forskellige formål. Naemi medita*on er baseret på åndedræ?et og har *l formål at bringe din krop og dit sind i ro. Det er en medita*onsform jeg har udviklet,

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Nederste del af ryggen Stræk

Nederste del af ryggen Stræk Stretching fitnessfaq.info Nederste del af ryggen Stræk Denne øvelse er designet til at forbedre fleksibilitet og fremme afslapning. Lig på ryggen med benene udvidet og dine arme på dine sider. Træk vejret

Læs mere