Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk."

Transkript

1 Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12

2 Indholdsfortegnelse Forside Indholdsfortegnelse Hvad er meditation? Hvorfor Meditere? Hvordan meditere? Problemer ved meditation Hvorfor Basismeditationen er så effektiv Hvis du udfører Planetøvelser er dette vigtigt Basisøvelsens fortrin? Afslapning og Indtuning - Meditation Advarsel Afslapnings øvelse til evt. brug på side 8 (Trin 1 =Universets rytme livsglæde) Afslapnings øvelse til evt. brug på side 8 (Diamantøvelsen) Side 2 af 12

3 Hvad er meditation? Klarest og enkelt defineres meditation som en fastholdt koncentration af sindet på et valgt emne. Den mediterende fastholder i bevidstheden et objekt, en ting, et ord eller begreb, eller en såkaldt kvalitet det vil sige en karakteregenskab, en dyd eller et ideal. For eksempel et hjerte, en blomst, Jeg Er - Jeg har en god hukommelse - Jeg er kærlighed Jeg er lys Jeg er renhed. Efter nogen tids øvelse vil den mediterende opleve en forening/sammensmeltning med objektet for meditationen. På det tidspunkt går du over i den tilstand, der kaldes kontemplation. Vi har da: koncentration, meditation, kontemplation. Hvorfor meditere? Ligesom færdighedstræning giver kontrol over det fysiske legeme, vil meditation give bedre og bedre kontrol over ens tanker, følelser og hele ens adfærd. Man lærer at beherske sin personlighed, udvikler sindets højere evner og oplever stadig klarere livets essentielle enhed. Hvordan meditere? - Sid bekvemt med rank ryg. - Slap helt af, lad alle spændinger gå. - Luk øjnene og beslut meditationens formål og varighed. - Harmoniser sindet (send eventuelt kærlighed/velsignelse til alt og alle). - Fokuser sindet (brug en form/et objekt) - Mediter (fasthold formen, f.eks. et begreb, et ideal). - Kontemplation (iagttageren og det iagttagne er et). Side 3 af 12

4 Problemer ved meditation Jeg har ikke tid! Hele øvelsen behøver ikke at tage mere end et kvarter. De fleste vil kunne afse minutter en eller to gange om dagen til dette vigtige arbejde. Jeg bliver forstyrret! Find ud af, hvornår der er mindst risiko for forstyrrelser (tidlig morgen?). Forklar eventuelt den øvrige husstand, at du har behov for ro i den tid. Ved forstyrrende lyde eller støj udefra: Lad lyden passere ind af det ene øre og ud af det andet, dvs. tag ikke stilling til den, men vend tilbage til den sætning, du var ved. Jeg kommer til at tænke på noget andet! Forsøg ikke at tvinge tanken bort, men betragt den ligegyldigt og lad den glide bort igen af sig selv (som en fremmed, man passerer på gaden). Gentag den sætning du var ved. Det er svært at sidde stille så længe! Find en stol, hvor du kan sidde afslappet med rank ryg (benene må ikke krydses). Den selvdisciplin, du lærer, vil komme dig til gode her, og desuden vil du efterhånden under meditationen glemme din krop. Jeg kan ikke se farverne! Det er godt at kunne se farverne og flammerne, men selv om man ikke kan, er øvelsen alligevel virkningsfuld. Evnen til at visualisere opøves desuden efterhånden. Jeg syntes ikke rigtig at det hjælper! Det kan være svært at mærke nogen forskel i begyndelsen, men efter nogen tids øvelse, når begynderproblemerne er overvundet, vil man opdage, at der er sket store fremskridt. Side 4 af 12

5 Hvorfor Basismeditationen er så effektiv I denne type meditation anvendes farver i form af flammer farver og lys. Flamme-farve-lysmeditationen er beregnet for dem, der ønsker at fremskynde deres udvikling. Den lægger stor vægt på at træne den mediterende frem imod at blive en okkult kemiker, der i samarbejde med sit eget højere sjælsaspekt lader de forskellige flammeagtige farver gå ind i auraen. Flammerne tilfører nye kvaliteter ud fra farvernes energi og forløser de negative kvaliteter, der ligger som blokeringer i auraen. Årsagen til at øvelsen består af flammer og ikke blot farver, er den at flammerne virker yderligere udrensende, da de er af mental karakter, medens farver er af astral karakter. Flammerne på det mentale energiniveau er som en ildkraft, der har så en stærk virkning at den kan trænge igennem og forvandle alt negativt i vore følelser og i vor mentale natur til lys. Erfaringen har vist at den, der nøje følger anvisningerne i flammemeditationen en gang om dagen, får lys i auraen, får spiritualiseret sine chakras og får mere harmoni i sine indre legemer. Flammerne fremdrager hæmmede kvaliteter, som ligger gemt i auraen, og den mediterende oplever derved helt nye talenter folde sig ud. Hensigten med denne meditation er ikke blot at opnå balance og harmoni. Sjælen er ild, og ved på kaldelse af ild åbner du dig, så Sjælen kan træde helt ned i det fysiske univers og manifestere Guds kvaliteter gennem din personlighed. Ved at begynde en bevidst påkaldelse af Sjælen og dennes energier siger du ja til at træde ind i en ny fase i din udvikling. Kun sjælen har den kraft, der kan forløse dig fra fortiden, og ved dette samarbejde med din sjæl, betræder du en vej, der fører dig bort fra fortidens lidelser, og lytter du dybere, vil din sjæl føre dig direkte til kærlighedens alter. Ved dette alter møder Gud sine børn og giver dem den fred, de så længe har søgt. Flammer er Guds ild, og flammerne er af så stærk karakter, at de er i stand til at gennembryde alt negativt også på større globalt plan. Den mediterende, der dagligt påkalder disse flammer, bliver et lyspunkt i Jordens aura og indgår derfor i en ny tids samarbejde mellem kosmos og menneskeheden. Gennem dette bevidste samarbejde er du med til at rense klodens aura og bane vej for Lyset, Kærligheden og Freden. Side 5 af 12

6 Hvis du udfører Planetøvelser er dette vigtigt. Udøv basisøvelsen samtidig med planetenergiøvelsen ved for eksempel at tage basisøvelsen om morgenen og planetøvelsen om aftenen. Basisøvelsen kan også anvendes til at rense ud efter virkningen af planetøvelsen, da der kan komme energier op fra underbevidstheden såsom følelser eller billeder fra tidligere liv eller fra dette liv, og disse bør ikke blive tilbage i auraen. Efter behov kan eventuelt enkelte af basisøvelsens flammer anvendes i få minutter umiddelbart efter planetøvelsen. Føler du energien eller virkningerne fra øvelsen for stærke, tag da Venus-, Vega- eller pauseøvelsens flammer og rens godt ud ved brug af den Rosa flamme fra basisøvelsen. Bed om beskyttelse og bed om ikke at få mere energi ned, end du kan klare. Side 6 af 12

7 Basisøvelsens fortrin? Ligesom du opnår kontrol over din krop ved fysiske øvelser, således fører meditation til kontrol over dit sind, dine tanker og følelser; kort sagt, over hele din opførsel. Det grundlæggende formål med denne meditation er at ændre din personlighed, ved gradvis at overføre dit Højere Selvs guddommelige kvaliteter til din daglige bevidsthed. Der er tre væsentlige grunde til at Basisøvelsen har en særlig dyb effekt. 1. Den anvender bevidst samarbejde med dit guddommelige aspekt gennem påkaldelse. 2. Den indeholder bevidst bekræftelse, der styrker dit mentale legeme og forbindelsen til Dit Højere Selv. 3. Den anvender påkaldelse og visualisering af Flammer, der er et højere aspekt af Farver. Flammerne skal visualiseres efter tur. Mestringen af dem opnås gennem bekræftelsen Jeg Er. Flammernes farve korresponderer med de forskellige planer af bevidsthed, med vore forskellige legemer og vore centre for bevidsthed chakraerne. Efterhånden som Flammerne renser og udvikler chakraerne, oplever du en større klarhed i dit følelsesliv og du styrkes mentalt psykisk og fysisk. Ved at bruge denne meditation nærmer du dig din individuelle ånd, Jeg Er Nærværelsen Gud indeni, som er i vort atmiske legeme, vort ypperste Guddommelige legeme (et højere plan end det højere selv). Basisøvelsen er givet af Mesteren Djwall Kuhl. Han foreskrev bevidst arbejde med Flammemeditationen, så vi kunne rense de grovere vibrationer i vor ikke-fysiske krop, og være forberedte på Vandmands Tidsalderens energier. Farve: - renser det æteriske legeme. Øvelsen på Farver er bedst til begyndere, men kan også bruges af trænede mediterende. Farve renser det æteriske legeme. Flammer: - integrerer personligheden med dit Guddommelige aspekt. Flammer renser alle personlighedens legemer og integrerer personligheden. Side 7 af 12

8 Afslapning og Indtuning - Meditation Beskrivelse af selve meditations teknikken. Bed Jeg Er Nærværelsen sende dig flammerne ved at sige: Jeg Er Nærværelse send mig den Hvide Flamme... (se hvorledes en søjle af flammende hvidt lys gennemtrænger dig). Efter at have siddet i flammesøjlen i nogle minutter, bekræfter du din enhed med den hvide flamme, ved mentalt at sige Jeg Er den Hvide Flamme - her kan du visualisere dig selv midt inde i og værende et med den smelte sammen med den. Bliv i den en stund. Foresæt med alle flammer på tilsvarende måde. Afslapning indtuning og meditation. Sæt dig i en behagelig stilling med så rank ryg som muligt og uden at krydse arme eller ben eller sid i lotusstilling på gulvet. Luk dine øjne og begynd med at slappe af i såvel krop som sind. Du kan eventuelt mentalt tale til de enkelte dele af kroppen og bede dem om at afspænde eller udføre følgende afspændings og renselses øvelse: 1. Trin 1 =Universets rytme livsglæde (se side 11) 2. Diamantøvelsen (se side 12) Herefter benytte følgende: For at blive 100 % helt afspændt og bekræfte en sandhed siger du mentalt (på henholdsvis ind- og udånding): Vær stille og vid. Udånd mens du mentalt siger:..at Jeg Er Gud. Gentag det flere gange, indtil du føler dig afslappet og fredfyldt. Sig nu mentalt: Jeg går indad - Jeg går indad - Jeg går indad (3 gange). Fra dit hjertecenter midt på brystkassen - visualiser nu en stråle af Rosa og Gyldent lys stige op op gennem dit kronecenter (svarer til issen) og se det nå op til din Jeg-Er-Nærværelse (som kan ses stående oven over dig eventuelt som i form af: 1. En lysende gylden skikkelse (dit højere oplyste mentale og spirituelle/åndelige legeme), i hvis hjertecenter der er en sol udstrålende et smukt Gyldent lyshav, du ser der strømmer kaskader af lys ud af dit hjertecenter midt på brystkassen og ud i hele området. Herved sender du kærlighed til alt levende, for du er et med Gud og derved med alt levende. 2. En strålende sol, i hvis midte brænder en klar lysende flamme der indeholder eventuelt alle nuancer af farver og energier. Du ER nu intunet - koblet på din individuelle sjæl og ånds forbindelse - din Jeg Er Nærværelse og du begynder så påkaldelsen af lyset fra din denne din åndelige genpart - din individuelle sjæl og ånd - din Jeg Er Nærværelse. Se efterfølgende side Side 8 af 12

9 JEG ER Nærværelse send mig den Hvide Flamme. Den Hvide Flamme renser. JEG ER den Hvide Flamme Meditations teknik JEG ER Nærværelse send mig den Rubinrøde Flamme... Den Rubinrøde Flamme er dynamisk og giver liv. Sid ikke i den for længe, da den kan overstimulere rodchakraet. JEG ER den Røde Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Orange Flamme... Den Orange Flamme er Solens vitalitet. JEG ER den Orange Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Gule Flamme... Den Gule Flamme beroliger nervesystemet og ekspanderer sindet. JEG ER den Gule Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Grønne Flamme... Den Grønne Flamme giver fred-harmoni-balance. JEG ER den Grønne Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Blå Flamme... Den Blå Flamme skaber mental balance. JEG ER den Blå Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Violette Flamme... Den Violette Flamme forvandler og fortærer alle negative kvaliteter i og omkring dig. Nybegyndere bør i starten kun sidde kort tid i denne Flamme, indtil de har vænnet sig til energien. JEG ER den Violette Flamme JEG ER Nærværelse send mig den Rosa Flamme... Den Rosa Flamme løfter og beroliger. Bør i alle meditationssammenhænge altid følge efter den Violette energi. JEG ER den Rosa Flamme Tjeneste Til afslutning af din meditation, takker du Universet for at have givet dig al denne hjælp, ved at udføre en lille Jordhealingsceremoni. Visualiser Jorden (på en størrelse med en bold) foran dig. Bed din Jeg Er Nærværelse om at sende en af de otte flammer ned over Jorden. Hvis du for eksempel vælger at sende den rosa Flamme, visualiserer du følgende: Mens du sidder i den Rosa Flamme, lader du den strømme ud i alle retninger, indtil den omslutter hele Jorden. Forestil dig, at du sender en stråle af Lys ind i Jorden til dens centrum, hvor flammen fokuserer sine stråler til et vibrerende kraftcenter. Dernæst forsøger du at visualisere, at dette kraftcenter eksplorer og stråler ud gennem Jordens lag og videre ud i den omgivende atmosfære. Du ser nu Jorden lysende og omgivet af Rosa Flammer. Du kan kalde på en hvilken som helst af de otte flammer til den jordhealing spørg eventuelt din Gud eller Moder Jord, hvad den foretrækker, har behov for - bed eventuelt om at få det vist. Ved denne tjeneste har du været med til at styrke og heale Jorden. Side 9 af 12

10 Bemærk venligst følgende advarsel! Når du begynder at meditere på Basisøvelsen, tilrådes det at begynde med at kalde på Farverne, snarere end på Flammerne, indtil du har vænnet dig til energierne. Det anbefales, at du i begyndelsen mediterer på Basisøvelsen i minutter, og forlænger meditationen gradvist op til minutter. Mediter ikke på Basisøvelsen mere end en gang om dagen. Side 10 af 12

11 Trin 1 = Afslapning og grundøvelse. Afslapning Begynd altid med at slappe af i stolen førend du begynder øvelsen. Afspændingen er det vigtigste for hvis kroppen ikke er afspændt, flyder energierne ikke rigtig igennem æterlegemet og det fysiske hylster (den fysiske krop). Sid med rank ryg, så energierne kan flyde frit fra rodchakra til kronechakraet igennem rygraden. Ønsker du at vide hvad forskellen mellem spændt og afspændt er, så mærk efter om skuldrene er trykket op mod ørerne eller om de hviler tungt på resten af kroppen. Slap af i ansigtsmuskulaturen, åben munden lidt, så du mærker, at du virkelig spænder af. Bestem dig så til at nyde den øvelse, du skal i gang med, og med forventningens glæde i dit indre går du i gang med at ånde bevidst. At ånde bevidst betyder blot at følge åndedrættet med hele din koncentration. Du ånder ind og ud som følger: Trin 1 =Universets rytme livsglæde. Åndedræts - afslapningsøvelse Ånd hvidt lys ind alt imens du mentalt tæller Hold vejret - alt imens du mentalt tæller Ånd ud - alt imens du mentalt tæller Gentages 3 gange i begyndelsen. Kan efter behov forøges indtil 12 gange. Afslapningsøvelse 1 (forsat) Sig mentalt under indåndingen: Universet og jeg er et Sig mentalt under udåndingen: Jeg er livet Lad sindet hvile i følgende sætninger: Jeg er begyndelsen og enden Jeg er Alfa og Omega Jeg er det evige liv Livsglæde er min kvalitet Jeg Er Den Jeg Er Grundøvelsen (hæver vibrationerne i kroppen) Forestil dig, du er ude i himmelrummet. Se dig selv derude som en stjerne, der modtager tusinder lysimpulser og stråler. Vend langsom tilbage til stolen. Du tager lyset med dig fra rummet og lader det strømme igennem dig. Det stråler ud fra dig som sølvtråde. Gennemsigtig, renset, sølvlysende sidder du i stolen. Universets gåde er dig nær. Vore kroppe har mange æteriske centre, hvorigennem energierne tilflyder vigtige kirtler og nervecentre. 7. Kronecentret for de 960 stråler/blade 6. Pandecentret for de 96 stråler/blade 5. Halscentret for de 16 stråler/blade 4. Hjertecentret for de 12 stråler/blade 3. SolarPlexus centret for de 10 stråler/blade 2. HaraCentret for de 6 stråler/blade 1. Rodcentret for de 4 stråler/blade Trin 2: Diamant øvelsen næste side Side 11 af 12

12 Trin 2 = Diamantøvelsen - den videregående øvelse. Du sidder afslappet i stolen, med blidt lukkede øjne virkelig afslappet. RodChakra Forestil dig en lysende diamant (i femkronestørrelse). Se den for dig siddende i midten af en blomst i 1. center i det, man kalder mellemkødet, ved kønskirtlerne. Energien fra denne diamant stråler i regnbuens farver. HaraChakra Den stråler opad til center nr. 2 som vi renser og beliver ved at indsætte en diamant der også. Forsøg at føle dette center i kroppen ca. 4 fingres bredde ned fra navlen. SolarPlexus Regnbuestrålen forsætter opad til center nr. 3. Føl det i SolarPlexus og indsæt der den 3. Diamant Lad regnbuestrålen stråle videre opad til..... Hjertecentret 4. diamant sættes hvor regnbuestrålen rammer 4. center i ca. midten af brystkassen.... Lad regnbuestrålen stråle videre opad til... Halscentret 5. diamant sættes, hvor regnbuestrålen rammer ca. foran strubehovedet... Lad regnbuestrålen stråle videre opad til... Pandecentret 6. diamant midt på panden... Lad regnbuestrålen stråle videre opad til... Kronecentret og op til din Jeg Er Nærværelse toppen af issen det 7 center, hvor du anbringer en diamant af størrelse som en appelsin... Regnbuestrålen stiger som en søjle - op fra hovedet og kontakter din højere bevidsthed dit egentlige JEG - din Jeg Er Nærværelse. Se for dig alle diamanterne smelte sammen til en stor diamant, hvor du sidder indeni lysende gennemstrålet. Lad diamanten eksplodere i en regn af diamanter ud over Jorden Vend langsomt tilbage til dagsbevidstheden find dig selv i stolen og gennemgå eventuelt i stilhed dine oplevelser. God Arbejdslyst Side 12 af 12

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde.

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde. Gudinde Jezebel Loven om Gudinden og Jordportene 64-70 (Rusland 2) Kanaliseret gennem Michelle Eloff Oversat af Helleh Kjær Hansen Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 21. juni 2010 Copyright bemærkning

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

FORDYBELSE OG MINDFULNESS

FORDYBELSE OG MINDFULNESS FORDYBELSE OG MINDFULNESS Temauge i Rønbjerg Ved AKT konsulent Karen Tange og psykolog Louise Hagn-Meincke Efteråret 2013 INDHOLD 1. Fokus 2. Baggrund 3. Forløb 4. Overordnet struktur 5. Program for dagene

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Ærkeenglen Ezewuiel Hjerteklang Lydmeditations aften Engle Hjertemeditations aften Engle formidler uddannelse 17 februar 19.00 20.30 Brohuset Amagerbrogade

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Få et bedre liv

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Om afstresning fokus på kroppen

Om afstresning fokus på kroppen Om afstresning fokus på kroppen Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter jeg fokus på

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Babyyoga. & massage MIA RASMUSSEN

Babyyoga. & massage MIA RASMUSSEN Babyyoga & massage MIA RASMUSSEN Babyyoga og massage Babyyoga og massage Mia Rasmussen 2014 Forlaget Yogababy Fotografier Sofia Denoux Maahr Hansen Layout af Vera Demonio Laursen 1. udgave Printed in

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki.

Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki. Foki - Retreats. Nr.1= 7. stråle fokus på Kauai, Hawaii. Ligger på det æteriske plan i det sydøstlige hjørne af øen og manifesterer Lady Portias lys. Dette 7. stråle fokus er forbundet med 2 andre 7. stråle

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi.

Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Generelt om den indigo blå - violette farve/energi. Indigo er en kombination af dybblå og en lille smule stabiliserende rød. Psykologisk renser indigoblå

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur 1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur Kognitiv terapi følger denne recept 1. Etablering af alliance 2. Grundigt assessment basisvurdering af problemet 3. Mål for behandlingen hvad er det, der skal

Læs mere

Sjovt, hyggeligt, roligt. Støj, larm, uro, hovedpine

Sjovt, hyggeligt, roligt. Støj, larm, uro, hovedpine Sjovt, hyggeligt, roligt Støj, larm, uro, hovedpine Børn skal have lov til at bevæge sig Børn skal have lov til at være involveret og bidrage Børn skal have lov til at vise deres engagement Børn skal acceptere

Læs mere

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE YOGA- OG MINDFULNESSREJSE Poovar Island Resort, Kerala, Sydindien - 10 dage Med Yoga- og Mindfulness-instruktør Pernille Kristensen fra Art of Living Afrejse: d. 4. - 13. november 2015 OBS!! LILLE GRUPPE:

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping For nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping for nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Dato Bemærkninger Ansvarlig Projektbeskrivelse 100605 Lise Sommer Godkendt

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser

Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser Dag 1 Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser 10 De næste 5 dage præsenteres du for 5 meget forskellige øvelser, der på hver deres måde, med krop og sanser som indgang, reducerer uro

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION en e-bog af t r i n e h e d e g a a r d yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION Kære Læser, Du kender det sikkert godt. At være gravid kan være forbundet med

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Børn med hæse stemmer

Børn med hæse stemmer Børn med hæse stemmer Almindelige stemmeproblemer Det første tegn på en dårlig stemme er som oftest hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan stemmen lyder, og om den fungerer godt. Her

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed Stræk Styrke Stabilitet Rygsøjlen Ryggen består af 24 ryghvirvler, der sammen med de intervertebrale diske, gør rygsøjlen fleksibel.

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

GUIDE: FÅ STRAM TALJE OG STÆRK KERNE

GUIDE: FÅ STRAM TALJE OG STÆRK KERNE Foto: Scanpix Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus GUIDE: FÅ STRAM TALJE OG STÆRK KERNE 20 sider Kom i form med Anna Bogdanova Kom i form med Anna Bogdanova INDHOLD: Få stram

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Brugervejledning

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Brugervejledning Pain Relief Experts Dr. Michael Ho Brugervejledning Indholdsfortegnelse Meddelelse fra Dr. Michael Ho Hvem kan bruge rygstøtten 2 3 Hvordan kan rygstøtten bruges Perfekt støtte & komfort Perfekt rygmassage

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Det er snart 20 år siden jeg startede med at arbejde med EF- FEKT. I den periode er der kommet og gået mange forskellige træningsformer og

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere