Løslad de 5 - Nej til terror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løslad de 5 - Nej til terror"

Transkript

1 Løslad de 5 - Nej til terror 1

2 CubaBladet CubaBladet udgives som medlemsblad af Dansk-Cubansk Forening. Det kan købes i løssalg for 20 kr. Artikler og læserindlæg er velkomne. Artiklerne er på forfatterens eget ansvar. Deadline for næste nummer er 1. augusr Oplag 800 stk. Ansvh. Johnny Mortensen Dansk-Cubansk Forening Nørre Allé 11 A KLD KBH N. Tlf/fax: Kotortid: onsdage kl 17 19:00. Giro: mail.dk Hjemmeside: Lokaladelinger: Frederikssund: Erik Andersen Falkenborgvej 8, st.sh Frederikssund Tlf Rødovre Carl Erik Andersen Tårnvej 329, 2610 Rødovre Tlf Svendborg: Mette Pilegård Korsgade 1 B, 2.th Svendborg Tlf Bornholm: Jan Flemming Madsen Toftevej Gudhjem Tlf Århus: Kontaktpersoner: Indhold Steffen Hjøllund, Tlf Referat fra DCFs generalforsamling side 3 Ulla Rasmussen, Tlf Udtalelse fra GF. 1 side 6 Udtalelse fra GF. 2 side 7 Aalborg: USA vandt over Cuba side 8 Kontaktperson: Svend Berger Pedro Pablo Pradas tale. side 9 Oddesundvel 41, 9220 Aalborg Ø Annonce fra: Spiderweb Travel. side 10 Tlf Solidaritet med Cuba er en pligt side 12 Tanker til Cuba side 13 Efterårsturen til Cuba side 14 Herning: Cuba rundt i kørestol ombord på en... side 15 Axel Ingemann Pedersen Flugten til Amerika side 18 Gl. Skolevej 22, 1tv. Cubas biologiske våben side Herning Historien gentager sig side 22 Tlf Kunstnerkollektiv i Cienfuegos side 23 Læser brev side 24 Silkeborg: Læse stof side 24 Inge Høgh Musik skat side 25 Nylandsvej 126. At rejse er at leve side Silkeborg International Rap-festival i Havanna side 25 Tlf José Matí orden side 25 El Camajan side 25 Esbjerg: 13 millioner bøger skænket af Cuba side 26 Peter Kleist Christiansen Lærerne starter politisk storm side 26 Gormsgade 65, Cubanerne lærer Maorier at læse og skrive side Esbjerg Læse og skrivekurser i Nicaragua side 26 Tlf Ho Chi Minh byen side 27 Botswanas venner side 27 Karise: USA Today side 27 Janni Milsted USAs oprindelige folk hylder Castro side 27 Jørslevlyst, Køgevej 15 Dissidenterne side Karise Annonce fra Man-go Travel side 28 Tlf Forsiden : 1. maj i Cuba 2 DCF

3 Dansk-Cubansk Forening Referat fra Generalforsamlingen d. 27. marts 2004 Formand Sven-Erik Simonsen bød velkommen. Foreslog Finn Ekman og Carl Erik Andersen (Mulle) som dirigenter de blev valgt. Mulle konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt i CubaBladet december Foreslog efterfølgende Marie Herget Christensen og Tove Ekman som referenter de blev valgt. Til stemmeudvalg blev Peer, Janni og Henning valgt. Forretningsordenen blev gennemgået og sat til afstemning forretningsordenen blev godkendt. Dagsordenen for generalforsamlingen blev godkendt. Pedro Pablo Prada og formanden som tolk. Foto: JM Herefter blev ordet givet til Cubas Charge de Affaries i Danmark Pedro Pablo Prada. Pedro fortalte om optrapningen af aggressionerne overfor Cuba gennem det sidste år, efter at Cuba have fængslet 75 mennesker, der betalt af USA skulle undergave det cubanske styre indefra. Et cubanskfødt medlem af USA s kongres havde i radioen opfordret til at Fidel Castro blev dræbt og på trods af journalistens gentagne advarsler om, at han skulle huske på, at han var en af USA s lovgivere, fortsatte han ufortrødent, at Fidel skulle dræbes og at USA havde ret til at bruge agenter i Cuba. På et møde i Habana var det kommet frem, at der i USA er fremlagt dokumenterede beviser på, at Cuba brød menneskerettighederne. Disse dokumenter fremlægges på FN s Menneskerettighedskommissions møde i Geneve de er kun godkendt af USA. Om de 75 fængslede cubanere i Cuba giver USA fejlagtige oplysninger og i USA s delegation til mødet sidder en mand, som selv i FN er registreret som terrorist. FN har godkendt ham og han sidder i Menneskerettighedskommissionens ledelse % af puljer bruger den amerikanske regering kun til modstand mod Cuba. Det betyder, at USA bruger flere penge på at bekæmpe Cuba end de brugte under den kolde krig til at bekæmpe Sovjetunionen og Kina. Cuba gør alt for ikke at give USA mulighed for provokationer overfor landet, som for eks. overflyvninger af Cuba etc. Det er en nu eller aldrig situation m.h.t krig p.g.a. præsidentvalget i USA til november. Cuba skal være forsigtig, men er klar til at svare igen. Det vigtigste er at bryde informationsblokaden, sandheden skal frem, folk skal rejse til Cuba og opleve sandheden, derfor vigtigt at arbejde med at få folk til solidaritetsbrigaderne og de andre rejser. Cuba arbejder som alle andre lande indenfor de internationale konventioner. Pedro Pablo havde optrykt de emner han havde været inde på i sin tale og dem kunne deltagerne så tage. Ad. 1. Hovedbestyrelsens beretning Sven-Erik uddybede den skriftlige beretning og kom bl. andet ind på flg.: På verdensplan er der nu venskabsforeninger med Cuba.. Cuba har handlet økonomisk klogt ved at gøre som de gør på det økonomiske område. Landet er endnu ikke tilbage til tiden før 1989, men de er godt på vej. Bush anklager Cuba for at være en slyngelstat og skal derfor bankes på plads inden præsidentvalget i USA og det vil få indflydelse på situationen overfor Cuba. 3

4 EU s rolle er åbenbart at følge USA. EU har indført diplomatisk stop overfor Cuba og har givet decideret støtte til dissidenter i Cuba. Kampen om ideerne er nødvendig - se verden i øjnene, hvis den cubanske revolution skal bestå og udvikle sig.. Verden har ellers stor respekt for Cuba s store arbejde og støtte til den 3. verden Fængslingen af de 75 dissidenter og henrettelsen af de 3 bådkaprere var en rigtig beslutning for Cuba at tage. Mange mennesker er nysgerrige overfor Cuba og det har betydet, at turismen stiger år for år. Det må kunne få stigende interesse for arbejdet i DCF. Sidste år var den økonomiske vækst 2,5% - det er mere end man oplever i bl. andet USA og Latinamerika. Cubanerne skal oplyses om hvordan andre samfund er og hvad det er de kan vente sig. På FN s generalforsamling i nov. 03 var ophævelse af USA s blokade mod Cuba på dagsordenen her stemte 179 for ophævelse og kun 3 imod. DCF s opgave er så, at få den danske regering til at følge op på denne resolution. Igen i år var der en udtalelse på Menneskerettighedskommissionens møde i Geneve om, at Cuba overtræder menneskerettighederne. Det var der en demonstration imod og her var DCF repræsenteret. Sven-Erik kom ind på de 5 fængslede cubanere i USA her i Danmark er der oprettet en støttekomite. Deres advokater har krævet en ny retssag og til det formål har der verden over været sat en indsamling i gang for at skaffe $ til støtteannonce i New York Times. DCF har givet kr. til denne annonce. Dette arbejde skal videreføres vise, at USA ikke er imod terrorisme, kun hvis den rammer dem selv. Sven-Erik kom ind på samarbejdet med ICAP og specielt det gode samarbejde med Pedro Pablo og hans kone Magda. Tove uddybede beretningen fra Rejsegruppen og Kampagnen Tanker til Cuba her oplyste hun specielt om det flotte overskud på kr. fra Solidaritsfesten i Byggefagenes Hus. Pengene skal bruges til indkøb af medicin til Cuba og specielt insulin. Herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad. 2. Regnskab Mogens fremlagde det omdelte regnskab og uddybede enkelte punkter. Regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad. 3. Planer for fremtidigt arbejde Sven-Erik gennemgik det uddelte papir Skitse til diskussion af DCF s fremtidige arbejde: Kampen mod blokaden og for Cubas ret til selvbestemmelse er stadig nummer et på listen. Rejseaktiviteterne hører til foreningens vigtigste arbejde med mobilisering til to brigader om året og en til to rejser af anden type. Dertil kommer støtte til individuel rejseaktivitet til Cuba. Der skal lægges vægt på at oplyse om cubanernes Forenings fødselsdags fest i oktober 2003 Foto: JM 4

5 internationale solidaritet og indsats rundt om i verden. *Give Cotorro høj prioritet. *Lancere en kampagne, under overskriften Medlemmerne er DCF s aktivister og i løbet af året så vidt muligt nå ud til alle medlemmer med en konkret opfordring til at yde en konkret indsats. Udnytte denne kampagne til at øge antallet af faste aktivister, øge antallet af lokalafdelinger og kontaktpersoner. *Iværksætte en medlemshvervekampagne, som kan vende den negative medlemsudvikling. *Arrangementsudvalget fastholder/udvikler sine medlemscafeer, offentlige møder og DCF s deltagelse uden for lokalerne (1. maj, K-festival i august etc.). *Den årlige Cubafest (i oktober) skal udvikles videre, som en fest for DCF s medlemmer og rejsedeltagere og naturligvis for alle andre venner, kammerater og sympatisører. *Lotteri til fordel for i oktober-november måned *Støtte kravet om, at de fem cubanere, der er fængslet i USA, løslades. *Deltage i bestræbelserne på at få afvist/nedstemt USA s ønske om at fordømme Cuba for bevidst og systematisk brud på menneskerettighederne. Kommer op i Geneve i den kommende måned. *DCF satser på at øge sit politiske lobbyarbejde i forhold til regering, folketing, organisationer, partier, fagforeninger osv. *DCF satser på, i samarbejde med fagforeninger, at gennemføre en Faglig Cuba-konference i efteråret 2004 med faglig deltagelse fra Storbritannien og Cuba. I den efterflg. debat kom flg. forslag: -Hvis USA invaderer Cuba, hvad meget tyder på, var det så ikke en god ide, at sende fredsvagter til Cuba. Hvad med at sende observatører til Guantánamobasen? -Den maj 2004 arrangerer den amerikanske fredsbevægelse aktioner mod USA s aggressioner mod Cuba. -Dagbladet Arbejderen havde forleden dag en meget god artikel om situationen i Cuba hvad med at få den ud til en større kreds evt. få andre dagblade til at optage den. -Hvad med at lave strimers til bilen eller til at sætte i vinduet med teksten Stop USA s blokade af Cuba. M.h.t. at få artiklen fra Arbejderen i andre dagblade var der ikke stor optimisme. Pedro Pablo gav eksempel på, at bl.a. andet TV-avisen altid siger fanger på Guantánamobasen i Cuba. Guantánamobasen er nu altså USA s = misinformation. Ad. 4 Indkomne forslag Fra Inge Høgh var indkommet 2 forslag: 1.Den kommende HB udarbejder en venskabsaftale mellem Dansk Cubansk Forening og ICAP, hvori man skitserer gensidige og ligeværdige forpligtigelser overfor hinanden. HB indstillede forslaget til vedtagelse - forslaget blev vedtaget. 2.Dansk Cubansk Forening forpligtiger sig til at være i offensiven i forhold til hvad der bliver oplyst om den cubanske virkelighed. HB indstillede forslaget til vedtagelse forslaget blev vedtaget. Ron foreslog at der til forberedelse af disse indlæg blev oprettet et medieudvalg og at han gerne ville stille sig til rådighed. Når man laver et læserbrev, så sende det videre pr. mail til alle HB-medlemmerne så kan de evt. bruge det til deres lokalaviser. Peer ville prøve at få Enhedslisten involveret. Finn sagde, at det var vigtigt, at alle de erfaringer med at komme så bredt ud som muligt bliver brugt. Fra HB lå der 2 forslag til udtalelser: Den første Retten til livet gik på menneskerettighederne og hvordan de bruges som et politisk korstog mod det lille socialistiske land Cuba. Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget. Den anden Justitsmord gik på frigivelse af de 5 fængslede cubanere i USA, anklaget for terrorisme. Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget. Ron foreslog, at udover at sende udtalelsen til pressen, så også sende den til alle medlemmer af Folketinget godkendt. Ad. 5. Valg af hovedbestyrelse og revisorer Finn indledte punktet med at gøre opmærksom på, at i henhold til foreningens love, er det GF der beslutter antallet af HB-medlemmer. Der er opstillet 17 kandidater og GF besluttede, at HB skal være på 17 medlemmer. Det betød at alle 17 blev valgt. De 17 der blev valgt som medlemmer af HB er flg.: Henning Brakner Lisbeth Bramsen. Tove Ekman Agnes Hammer Mogens Hansen Steffen Hjøllund Niels Peter Hansen (Jord- og Beton, København) Preben Henriksen Inge Høgh Tine Krogh (nyopstillet) Janni Milsted Johnny Mortensen Jan Nielsen (Murersvendene, København) Ron Ridenour (nyopstillet af DKP) Sven-Erik Simonsen Krista Sørensen. Janni bad GF om at sende en hilsen til Preben Henriksen, der p.g.a. sygdom ikke kunne være tilstede i dag vedtaget. Til revisorer genopstillede John Christoffersen og John Bruun blev valgt. Ad. 6. Eventuelt Intet Referenter: Marie Herget Christensen og Tove Ekman

6 Udtalelse fra Dansk-Cubansk Forenings generalforsamling Lørdag den 27. marts 2004 Antonio Fernando Gerardo Ramón Rene Justitsmord USA siger, at landet kæmper mod terrorisme i hele verden. Flere krige føres under påskud af at gøre en ende på terrorisme. Men er USA overhovedet imod terrorisme? Svaret er nej! Og beviset er fem cubanere, som sidder fængslet på livstid for at bekæmpe terrorisme. Fem cubanske anti-terrorister har siddet fængslet i USA i fem år. Cubanerne overvågede grupper og personer i Florida, som forberedte og gennemførte terrorangreb mod Cuba. De fem cubanere i USA advarede gennem 1990 erne hjemlandets myndigheder om 170 terrorangreb, som derfor kunne forhindres. Under en manipuleret retssag i Miami førte forsvarerne for de fem cubanere en række højtstående officerer fra USA s militær og sikkerhedstjeneste som vidner. Disse vidner fastslog alle, at de fem cubanere aldrig havde foretaget sig noget, der truede USA sikkerhed. Men i USA hersker der under præsident Bush s regime en hidtil uset fjendtlighed mod Cuba. Bush er købt og betalt af den eksilcubanske mafia, som hersker i Miami, og som under retssagen mod de fem cubanere netop i Miami styrede medierne og pressede jury og dommere. De fem cubanere lider en rystende uretfærdighed. De er udsat for et brutalt justitsmord, som alle må protestere imod. Vi må kræve en ny, rertfærdig retssag til de fem cubanere i en anden stat i USA end Florida. ************ Læs helt nye oplysninger om sagen på hjemmesiderne: & 6

7 Åbent brev til regeringen og Folketinget fra generalforsamlingen i Dansk-Cubansk Forening, den 27. marts Retten til livet Menneskerettighederne er hele tiden til diskussion, og det er der gode grunde til. I forhold til Cuba oplever vi imidlertid, at USA og EU og herunder Danmark - misbruger menneskerettighederne i et uretfærdigt politisk korstog mod det lille socialistiske land i Caribien. Cuba har tiltrådt flere internationale konventioner om rettigheder end de fleste lande i Europa. Cuba forsvarer ikke kun menneskerettighederne i hjemlandet. Cubanernes erkendelse af, at den første og vigtigste menneskeret er: Retten til livet, har ført til at Cuba har for tiden har udsendt cirka 6000 læger og sygeplejersker til lande i Afrika, Latinamerika og Asien. Her redder de hvert år titusinder af menneskeliv. Cuba har udsendt flere læger end FN s Verdenssundhedsorganisation (WHO). Cuba er ikke noget paradis, hvor der ikke kan ske brud på menneskerettigheder. Men hvis Cuba skiller sig ud fra flertallet af lande, så er det på en positiv måde: I Cuba er der således uddannelse til alle, sundhed til alle, ingen gadebørn og social sikkerhed for enhver, og et aktivt demokrati. Derfor er det helt ved siden af når der igen i år lægges op til at fordømme Cuba for alvorlige brud på menneskerettighederne i forbindelse med årsmødet i FN s menneskerettighedskommission (UNHRC) i Geneve. Det er USA, som står bag det forslag til fordømmelse af Cuba, som Costa Rica ventes af fremlægge om et par uger. Denne fordømmelse af Cuba for brud på menneskerettighederne er USA s eneste tilbageværende undskyldning for at fastholde sin blokade og hele fjendtligheden mod Cuba. FN s generalforsamling fordømmer år efter år USA s blokade mod Cuba. I november sidste år stemte 179 lande for en fordømmelse af blokaden kun USA, Israel og Marshall-øerne stemte imod. Dansk-Cubansk Forening opfordrer den danske regering til at virke for en afvisning af den resolution vendt mod Cuba, som bliver fremlagt under UNHRC s møde i Geneve. Dansk-Cubansk Forening Nørre Alle 11A 2200 København N Tel/fax: Mail: 7

8 USA vandt over Cuba Cuba har vundet en moralsk sejr i forbindelse med duras, Ungarn, Irland, Italien, Japan, Mexico, Holland, slaget om menneskerettigheder, vurderer Cubas repræsentant i Danmark.- Imod resolutionen stemte: Bahrein, Burkina Faso, Peru, Sydkorea, Sverige og Storbritannien. Kina, Den Demokratiske Republik Congo, Cuba, Egypten, Etiopien, Indien, Indonesien, Nigeria, Pakistan, 22 lande stemte for at fordømme Cuba for brud på menneskerettighederne, 21 lande stemte imod og ti Qatar, Rusland, Saudi Arabien, Sierra leone, Sydafrika, Sudan, Swaziland, Togo, Ukraine og Zimbabwe. lande undlod at stemme.- Afstemningen ved FN s Menneskerettighedskommissions møde i Geneve fandt sted den 15. april Eritrea, Gabon, Mauretanien, Nepal, Paraguay, Undlod at stemme: Argentina, Butan, Brasilien, - efter en ugelang og skarp debat i kommissionen. Uganda og Sri Lanka.- Cubas udenrigsmninister Felipe Perez Roque udtrykker vrede over vedtagelsen af resolutionen, men på- FN s menneskerettighedskommission. Danmark har FN s medlemslande indvælges på skift til at sidde i peger, at USA har udsat en række fattige lande for for tiden ikke en plads i kommissionen, men Danmark politisk og økonomisk pression for at sikre det særdeles snævre flertal.- nen mod Cuba.- har fra sidelinien anbefalet (co-sponsored) resolutio- Roque påpeger, at der i realiteten ikke er flertal for Solidaritetsbevægelsen med Cuba i Europa har i hvert resolutionen, idet 31 lande ikke stemte for den. deres land arbejdet for at lægge pres på deres regeringer med henblik på at få afvist USA s forsøg på at Ministeren takkede i går de regeringer, som har modstået presset fra USA. Særligt noterede han, at befolkningen i Honduras har protesteret voldsomt mod sin generalforsamling at sende et åbent brev til uden- fordømme Cuba. Dansk-Cubansk Forening vedtog på at landets præsident Ricardo Maduro havde sagt ja til rigsministeren og til samtlige medlemmer af Folketinget. (brevet bringes andet sted i Cuba-Bladet). at optræde som USA s villige lakaj ved at fremsætte resolutionen i Geneve.- Repræsentanter fra mange europæiske lande var Der har også været udbredt folkeligt pres på en række desuden samlet i Geneve til en Cuba-manifestation andre lande i Latinamerika. Det gælder ikke mindst den 19. marts. Også det danske flag og Dansk-Cubansk Forening var tilstede.- Argentina. Præsident Nestor Kirchner fastholdt dog sin beslutning om at undlade at stemme, selvom talrige organisationer havde krævet en stemme for Cuba. maj på Revolutionspladsen i Havanna, at Mexico og Cubas præsident Fidel Castro kritiserede i sin tale 1. Også Lula-regeringen i Brasilien endte med at undlade at stemme, Mens Mexico stemte med USA. rikanske pres og stemt for den anti-cubanske resolu- Peru samt andre lande havde givet efter for det ame- Roque konstaterede, at de lande, som stemte for at tion. - fordømme Cuba mest er rige, udviklede lande og små Disse udtalelser har vakt vrede i Mexico City og i Lima, allierede af USA samt regeringer i Latinamerika, som og regeringslederne i de to lande har efterfølgende ikke er i stand til at handle uafhængigt af USA. kaldt deres ambassadører hjem fra Havanna. - I realiteten er der ikke tale om at fordømme Cuba for Selvom Mexico nu spiller fornærmede er der ingen brud på menneskerettighederne - sådan lyder et bare tvivl om, at landet blev presset til at følge USA. Det i overskriften, siger Cubas repræsentant i Danmark var ganske afslørende, at det var det amerikanske Pedro Prada.- udenrigsministerium i Washington som var først med For overhovet at få støtte til resolutionen var de nødt at oplyse, hvad Mexico ville stemme i Geneve!! til at ændre teksten, som i realiteten ikke går længere At USA har siddet og styret hele forløbet i Geneve - end til at beklage de lange fængselsstraffe som 75 herunder forfattet og ændret i resolutionsteksten, som dissidenter blev idømt sidste år, opfordre Cuba til at eller (på skrømt) blev fremlagt af Honduras - afsløres sikre ytringsfrihed samt religiøs frihed og at Cuba indleder en dialog med politiske grupper i Cuba og med ikke på spansk, som er sproget i Honduras og et offi- også af, at resolutionen var forfattet på engelsk og dissidenter, for at udvikle demokratiske institutioner cielt arbejdssprog i FN s menneskerettighedskommis- og sikre respekt for de civile friheder.- sion.- For resolutionen stemte: USA, Armenien, Australien, Og den amerikanske delegation i Geneve forstod udmærket spansk. En af de ledende medlemmer af USA s Østrig, Chile, Costa Rica, Kroatien, Den Dominikanske Republik, Frankrig, Tyskland, Guatemala, Hon delegation til mødet var eksilcubaneren Luiz Zuniga 8

9 Rey.- Ikke nok med at Zuniga Rey er eksilcubaner, han er også registeret i FN som terrorist. I en rapport fra 1999 anføres han som ansvarlig for at rekruttere personer til angreb mod Cuba og som bagmand bag terrorangreb mod to hospitaler, turistcentre, et olietankskib og et olieraffinaderi i Havanna.- Cuba rejste to gange kravet om at formanden for FN s Menneskerettighedskommission - og lederen af mødet i Geneve - udviste Zuniga Rey, men uden resultat. Trusler mod Cuba fyger fra Washington Af: Pedro Pablo Prada, Cubas ambassaderåd i Danmark. Kære danske søstre og brødre: På vegne af Cuba og den cubanske befolkning, vil jeg gerne takke for at I har arrangeret denne festlige højtidelighed, som i år falder samme med 45-års jubilæet for den cubanske revolutions sejr. Der er mange grunde til at være glade i dag: Alle de gode kræfters anstrengelser rundt omkring i verden omfatter en international mediekampagne for løsladelse af de fem cubanere. Kravet om en fair retssag giver os grund til at være optimistiske. Vor befolkning har kunnet afslutte et succesrigt Væksten i økonomien nåede et niveau på 3,8 procent. Væksten i turismen, eksporten og fødevareproduktionen, nye investeringer i sektorer som olie- og mineindustrien samt styrkelse af revolutionens sociale og kulturelle programmer har spillet en afgørende rolle for at kunne opnå disse resultater. Den permanente materielle, men først og fremmest moralske støtte og solidaritet fra vore venner rundt omkring i verden har spillet en kontant rolle for virkeliggørelsen af denne succes. Men al optimismen resulterer ikke i at vi glemmer virkeligheden og den er hård og chokerende. I er sikkert klare over at præsidentvalget i USA medfører en særdeles vanskelig periode for Cuba, der i de seneste 45 år har været mål for en konstant poli tisk, diplomatisk, økonomisk og militær aggression og terrorisme med udspring i USA. Jeg vil ikke skabe panik, men jeg er nødt til at nævne en række begivenheder, som kan føre til konfrontation og reel fare for en militær aggression fra USA, som søger anledninger til en militær intervention mod Cuba. Udenrigsminister Colin Powell, genoplivede den 8. januar koldkrigsterminologien, da han præsenterede en latterlig anklage mod vort land for at være involverede i destabiliseringen af Latinamerika. Denne udtalelse blev senere bakket op af dels den nationale sikkerhedsrådgiver Condoleezza Rice, og af præsident Bush under Det Amerikanske Topmøde i Monterrey. I begyndelsen af året annoncerede det amerikanske udenrigsministerium en aflysning af de formelle emigrationsforhandlinger mellem USA og Cuba. De amerikanske myndigheder har heller ikke været samarbejdsvillige i forsøget på at etablere sikre og regulerede forhold for emigranterne og afviser stadig at diskutere en bred vifte af temaer, der er foreslået af Cuba i forbindelse med sikring af grænserne, narkohandel og terrorisme. Eksilcubanske grupper i Florida har længe krævet at disse forhandlinger stoppede. Bush s rådgiver i spørgsmål vedrørende demokrati, menneskerettigheder og arbejdsmarkedsforhold, Lorne W. Craner og præsidentrådgiver Roger Noriega, sendte den 19. februar et pressions-brev om Cuba 9

10 til samtlige medlemmer af USA s kongres. Det stadigt voksende ønske blandt USA s folkevalgte om at ville stoppe den kostbare økonomiske, kommercielle og finansielle blokade af Cuba og ændre den aggressive og skamløse politik vendt imod Cuba er efterhånden en offentlig hemmelighed. Grammy-vindere udråbes som terrorister I løbet af de seneste måneder har USA s udenrigsministeriet strammet kursen over for cubanske besøgende - især kunstnere - som har forsøgt at få indrejsetilladelse til USA. Siden november har samtlige cubanske musikere, der har ansøgt om visum - i alt 151 personer - fået afslag, der iblandt de fem Grammynominerede, der var inviterede til den nyligt afholdte prisoverrækkelse. Udenrigsministeriet benægter at have indført en særlig politik over for musikere, selv om det forekommer åbenlyst at embedsmænd har oprettet et filter for kunstnere, der vil tournere i USA, med henvisning til at de anses for at være terrorister. I januar afviste Udenrigsministeriet at udstede visa til Besat af denne fikse idé, har USA s Udenrigsministerium i sin skamløse rapport om narkohandel simpelt- Raúl Suárez, leder af Martin Luther King Centret i Havanna og præst ved centrets baptistiske Ebenezer hen inkluderet Cuba som værende en foretrukken kirke. Han skulle have talt ved Rhode Island Universitetet og have deltaget i arrangementer i forbindelse ikke de talrige cubanske forslag til, hvordan man kunne korridor for narkotika. Det samme dokument nævner med Black History-festivalen i Boston og Mobile i opnå en bilateral aftale i forsøget på at undgå og bekæmpe narkosmugling i Caribien. Den nævner heller Alabama. I starten af marts har USA s regering forhindret en gruppe bestående af 70 amerikanske professorer, læger og andre videnskabsmænd i at deltage i et internationalt symposium om coma og død, der fandt sted i Cuba. Regeringens forholdsregler er et overgreb mod den videnskabelige frihed og individets ret til frit at rejse - og skader samtidigt videnskabeligt arbejde i USA og i resten af verden. Et yderligere eksempel på USA s irrationelle optræden er Skatteministeriets advarsel til forlæggere om faren ved at udgive fjendens bøger. Ifølge officielle kilder i USA og det indflydelsesrige New York Times, har den føderale regering advaret forlæggere om, at de kan risikere voldsomme juridiske konsekvenser af at udgive manuskripter fra Cuba med den begrundelse, at det kan sidestilles med at handle med fjenden. Advarslen til forlæggere er en direkte overtrædelse af den nordamerikanske forfatning og er en trussel mod nordamerikanske udgivere i al almindelighed samt for udgivere af lærebøger og videnskabelige bøger i særdeleshed. Den 9. februar indførte Skatteministeriet en ny række ændringer. Embedsmænd fra Homeland Security (USA s antiterror-ministerium) har samarbejdet med toldere og grænsepoliti ved undersøgelser af passagerer, der rejser til Cuba fra New York, Los Angeles og Miami indtil videre personer, hvoraf de 275 ikke fik lov til at gå ombord på deres fly. Næsten passagerer er blevet kontrolleret ved tilbagekomsten fra Cuba. USA har ligeledes annonceret nye tiltag for at skærpe den økonomiske, handelsmæssige og finansielle blo- 10 kade mod Cuba, og har indført hårdhændet kontrol med nationale og internationale fartøjer, der passerer internationalt farvand med Cuba som destination. USA s præsident George W. Bush har udstedt en ordre om at udvide regeringens myndighed og forhindre, at skibe forlader USA s farvand for at gå til Cuba uden forudgående at have indhentet tilladelse. Dette dokument giver USA s regering tilladelse til at begå internationalt piratvirksomhed, og hævder USA s ret til at påtvinge blokaden mod Cuba mod ethvert fartøj, uanset nationalitet, hvis de går ind i USA s farvand. Man tiltager sig også ret til at opbringe og konfiskere, hvad det udenlandske fartøj måtte bringe til eller fra Cuba. Dokumentet er endnu en økonomisk krigserklæring fra USA mod den cubanske regering. Formålet er at gøre det risikabelt og dyrt for Cuba at handle med resten af verden. Det skal understreges, at dokumentet udpeger ethvert fartøj i nordamerikansk farvand, der er på vej ind i eller formodes at ville gå ind i cubansk farvand, som legitime mål. Narkotika-påstande som afsæt for krig

11 ikke cubanske rapporter om landets indsats mod narkosmugling eller afholdelsen af det Latinamerikanske Interpols møde i Havanna i februar, som anses for at være en anerkendelse af Cubas narkotikapolitik og - bekæmpelse. Mødet bidrog til at styrke samarbejdet mellem nationale politikorps. USA satte sig selv udenfor og anklagede oven i købet Cuba. Ifølge nyhedsbureauerne AFP og Notimex, har lederen af Repræsentanterens Hus i USA, Tom DeLay, republikaner fra Texas, holdt en vanvittig tale, hvor han lover at ville føre krig mod Cuba og dets præsident: Krigen mod terror er en krig mod det onde og er derfor en krig mod Fidel Castro, som DeLay udtrykte sig. Andrew Natsios, leder af USAID (USA s pendant til den statslige danske bistandsorganisation DANIDA) har advaret den cubanske regering om at regnskabets time nærmer sig og samtidigt præsenteret latterlige anklager om at den cubanske præsident forsøger på at destabilisere de latinamerikanske demokratier. Det er trusler og advarsler, der kun tjener til at skabe et kunstigt hysteri, som ville kunne retfærdiggøre et militært eventyr mod vort land, og den fysiske elimination af vor præsident, som det blev formuleret. Krigstrommerne lyder i Miami i forsøget på at tiltrække de cubansk-amerikanske stemmer - det er kun otte procent af Floridas samlede befolkning, men til gengæld stærke og indflydelsesrige på grund af deres terroristiske baggrund, deres bidrag til valgsvindel valgsvindel og deres historiske kontakter til Bush-familien. Der lyder stærkt foruroligende udtalelser fra politikere og medier: Lad os invadere Cuba!, Lad os styrte Castros regime, Lad os iværksætte en kirurgisk aktion for at udradere det cubanske eksempel fra vor halvkugle...er blevet en del af de daglige nyheder. Den cubanske befolkning vil forsvare deres revolution, deres frihedrettigheder og deres demokratiske, økonomiske og sociale fremskridt. Det hersker der ingen tvivl om. Vi er tilstrækkeligt afklarede, men vi er også tilstrækkeligt besluttede på at forsvare vort fædreland og vores fremtid. Den cubanske revolutions overlevelse afhænger ikke mere af én person eller af en gruppe af personer: Den er afhængig af millioner af cubaneres vilje. Vi ved selvfølgelig godt at vi ikke står alene, og at I, vore danske søstre og brødre også vil forsvare vore drømme og vore rettigheder, som var de jeres egne. Og I skal være sikre på at vi vil freden. Vi er krigens fjender, men til de, der truer os, har vi kun ét svar, klart og tydeligt: Patria o Muerte, Venceremos! (Fædrelandet eller døden Vi vil sejre!) Pedro P. Prada holdt denne tale i forbindelse med Cuba-solidaritetsfesten i Byggefages Hus i marts. Festen var arrangeret af Murersvendenes Fagforening, Murerarbejdsmændenes Fagforening, Rør- og Blikkkenslagerarbejdernes Fagforening, Jord- og Betonarbejdernes Fagforening samt Dansk-Cubansk Forening og Kampagnen Tanker til Cuba. Samtidig med Foreningens gereralforsamling åbnedes en fotoudstilling om syge på Cuba med tekst fra amerikanske aviser. Syge som det cubanske sundhedsvæsen/regeringen har meget svært ved at hjælp på grund af den amerikanske blokade. Foto: JM COHIBA 11

12 Solidaritet med Cuba er en pligt Debat indlæg: af Johnny Olsen, formand Jord og Beton, Sven-Erik Simonsen, formand for Dansk-Cubansk Forening, og Ron Ridenour, medlem af SID Bornholm USA vandt over Cuba i FN s Menneskerettighedskommission i Geneve midt i april; score: 22-21; 10 lande undlod at stemme. Denne gang brugte USA Honduras til at fremlægge resolutionen som fordømte Cuba for at have brudt menneskerettighederne, hovedsageligt for at have fængslet 75 personer som samarbejdet med USAs plan om at vælte den socialistiske regering og indføre kapitalisme. De 75 blev også betalt for deres aktiviteter som demokratiske dissidenter, som det hedder i USAs regering og i masssemedierne. USA, via Honduras, fordømte også Cuba for at have henrettet tre kidnappere af skibs - og flypassagerer, da de tre forsøgte at komme til USA. Det Orwel ske af alt dette er, at Honduras anklager Cuba for at bryde mennesrettighederne, mens dens egen regering bruger dødspatruljer til at dræbe og forsvinde aktive arbejdere og dissidenter. I de sidste fem år er mindst 2000 mennesker blevet forsvundet. Udover at USA selv har kastet kemiske og biologiske våbnene over Cubas land, givet penge og våbnene til eksilcubaner til at gennemføre sabotage og mord i Cuba, så nu sender de en terrorist, Luiz Zuñiga Rey, til Geneve for at dømme Cubaner. Zuñiga er kaldt terrorist i UNHRCs rapport, den 21/12/99, for at organisere sabotage mod cubaner da han var medlem af en paramilitær gruppe i Miami. Det er helt absurd at USA få lov til at vende ting på hoved fra andre lande i UNHRC. Man sætte ræven til at vogte gæs. Hvad ligger bag den absurditet? Cubanerne besluttede at stå fast og bevare deres socialistiske samfund da den socialistiske Europa brød sammen. Cubanerne oplevede et økonomisk styrtdyk, men de valgte at holde fast ved de kollektive værdier. I dag kan både vi og cubanerne konkludere, at det ikke kun var moralsk og politisk godt klaret, det var også økonomisk og socialt klogt. Vi synes det er politisk skuffende, at så få i fagbevægelsen tager aktivt del i solidaritetsarbejdet med Cuba. Det er SIDs formål, stk.13, At medvirke til styrkelse og fremme af det internationale faglige samvirke herunder for fred i verden, for falige rettigheder og en ny økonomisk verdensorden. Men i stedet vælger mange i fagforeninger at pege fingre ad dette eller hint i Cuba. Dem der indtager denne skeptiske holdning har ikke forstået, hvilken enorm positiv rolle Cuba spiller i den tredje verden, blandt undertrykte mennesker, og for den antiimperialistiske kamp og for arbejdernes kamp verden rund. Cuba har fastholdt sin praktiske solidaritet med fattige lande i verden og fastholdt en høj profil i international politik. Bare for et eksempel, Cuba har flere læger udsendt til fattige lande end samtlige læger udsendt af FN s sundhedsorganisation WHO. Det er storkapital, især i USA, som vil knække Cuba og dermed skabe et enormt kollektivt tab for os alle. På trods af USA s regering og de terroristiske eksilcubsanske økonomiske, politiske og militære ressourcer har de ikke været i stand til at knække cubanerne. George Bush har udpeget Cuba som en såkaldt slyngelstat uden at have noget på påstanden, og med hans doktrin om forebyggende krige er Cuba højt på listen over lande, som skal bankes på plads. Det er nu valgår og traditionelt tilspidser USA s fjendtlighed over for Cuba i valgår. I valgåret 1996 vedtog USA Helms-Burton loven, som tvang blokaden mod Cuba ned over det internationale samfund. Men FNs generalforsamling fordømmer år efter år USA s blokade mod Cuba. Sidste år stemte 179 lande for en fordømmelse af blokaden; kun USA, Israel og Marshall-øerne stemte imod. EU har det samme målsætning som USA; nemlig at undergrave og ødelægge den socialistiske Cuba. I 2003 er EU gået så langt som til at indføre sanktioner mod Cuba, og støtter økonomisk oppositionen i Cuba, i strid med Wiener-konventionen. Og Danmark er med, hvilket jo ikke kan forbavse i lyset af regeringens følgagtighed over for Bush s krigeriske USA. Det rager os arbejder, hvad USA gør mod cubanere. Cuba forsvarer verdens håb, er en solidaritets parole for alle med et ærligt hjerte, som bekymrer sig om at den ene halvdel af Verdens folk lever et liv i elendighed og håbløshed. Hvis USA få lov til at knække hvem som helst, få danskerne avorlige økonomiskepolitiske og moralske tilbageslag før eller senere. Vi skal sæt solidaritet tilbage i forbundet, på overenskomst bord, også i Christiansborg. slut 12

13 Tanker til Cuba Så er her lidt nyt fra Tanker til Cuba. Fra flere fagforeninger har kampagnen fået økonomisk støtte til sit arbejde og det skal der lyde en stor tak for. Af de bevilgede penge er der i slutningen af 2003 blevet indsat kr. på den bankkonto som kampagnen har oprettet i Cotorro til Poliklinikken Rafaél Valdéz. Poliklinikken er i 2003 blevet totalrenoveret og har fået en tilbygning, som skal bruges som fysiologiskklinik og har været et længe næret ønske fra personalets side. Det er til indkøb af inventar til denne klinik, at penge vil blive anvendt Igen her i 2004 har den store årlige begivenhed, nemlig solidaritetsfesten arrangeret af et samarbejde mellem Murersvendens -, Murerarbejdsmændenes -, Rør og Blikkenslagernes -, Jord og Betonarbejdernes Fagforeninger, Dansk Cubansk Forening og Kampagnen Tanker til Cuba været afholdt. Igen en eventyrlig fest med god mad, levende musik med kvindeorkesteret Las Danesas og lotteri og det alt sammen gav et flot overskud på kr. Herudover kom der en bevilling fra Jord- og Betonarbejdernes Fagforening på kr. og fra Murerarbejdsmændenes Fagforening på kr. som blev overrakt på selve festen, så overskuddet blev på i alt kr. Det skal også nævnes, at inden festens afholdelse var der på Kampagnes girokonto indgået kr. fra Rør- og Blikkernslagernes Fagforening kr. fra Murersvendens Fagforening og 500 kr. fra Havnevæsnets Arbejderklub u/jord- og Betonarbejdernes Fagforening. Fra Tanker til Cuba skal der lyde en stor tak til arrangørerne for det stor arbejde de yder, til alle de tilsluttede Fagforening for bevillingerne og til alle dem der deltog i festen og tilsammen gjorde det til et brag af en fest. Da Poliklinikken Rafaél Valdéz nu er blevet total renoveret og har nydt godt af kampagnens støtte gennem flere år, vil vi se os om efter andre poliklinikker, der har behov for hjælp. Vi er blevet gjort opmærksomme på at i Cuba får børn desværre også kræft, kræftformer som børn i Danmark kan helbredes for, men i Cuba overlever næsten igen af dem, da kræftmedicin er noget af det, der bl. andet er omfattet af USA s blokade. Kampagnen hverken kan eller vil acceptere, at USA s blokade rammer uskyldige børn og det er derfor blevet besluttet at undersøge, om vi via vore kanaler kan indkøbe kræftmedicin. Det gør vi i samarbejde med Pedro Pablo Prada, Cubas Charge de Affaries i Danmark. Pedro Pablo skaffer oplysning om helt konkret hvad det er for en slags kræftmedicin, der er behov for og så vil det, hvis det er muligt blive indkøbt og sendt til Cuba. Men kræftmedicin er meget dyrt og derfor er der stadig brug for økonomisk støtte til kampagnens arbejde og alle beløb, stor som små, vil blive modtaget med taknemlighed. Beløb kan indsættes på Kampagnen Tanker til Cuba - Giro-konto nr v.tove Ekman, Pilegårds Vænge 62, 2635 Ishøj Tove Ekman april 2004 Posada ville myrde Castro En gruppe terrorister, som i november 2000 forsøgte et bombeattentat mod Cubas præsident Fidel Castro i Panama er blevet kendt skyldige og idømt fængsels- straffe.- Bomben skulle være sprængt mens Castro holdt tale til flere tusinde universitetsstuderende, men attentatet blev afsløret og gerningsmændene arresteret. Hovedmanden Luis Posada Carriles blev idømt otte års fængsel. De øvrige syv terrorister skal i fængsel mellem fire og syv år.- Cuba har krævet at få terroristerne udleveret, men det afviser Panama.- Posada var i 1967 ansvarlig for et bombeattentat mod et civilt cubansk fly, hvor 73 mennesker blev dræbt. 13

14 Efterårstur til Cuba 20. oktober til 10. november 2004 Afrejse fra København d. 20. oktober med kurs mod Holguin, hovedbyen i provinsen af samme navn. Her skal vi bo 3 nætter og bl.a. på byrundtur, en tur til kolonibyen Gibadra og bade ved stranden Playa Guaralavaca. Hvis det er muligt og vi har tid, skal vi besøge Fidel Castros fødeby Bíran, som også ligger i Holguin Provinsen. Baracoa, hvor vi skal bo i 3 nætter. På vejen skal vi fra et udkigstårn se den amerikanske Guantánamo-base, hvis eller der er interesse for det bl. deltagerne. Vi skal besøge et Kaffekooperativ og El Yunquegrotterne med flere hulemalerier af Cubas oprindelige indbyggere indianerne. Grotterne ligger i en regnskov, som vi også skal vandre i. Turen går videre til Bayamo i provinsen Granma, byen blev grundlagt i Her skal vi bo 4 nætter. Her vil vi gå rundt i bymidten omkring Parque Céspedes, hvor der findes mange gamle smukke bygninger. Der bliver arrangeret en tur op i Sierra Maestra bjergene og for dem der kan og vil, vil der være mulighed for at besøge Fidel Castros lejr Commandancia de la Plata. Vi skal besøge et landbrugskollektiv i byen Yara, se deres produktion, skole, børnehave og hvordan de bor. Hvis det kan arrangeres, vil vi blive der om aftenen og spise helstegt pattegris sammen med kollektivets beboere. Så går turen videre til Cubas næststørste by Santiago de Cuba. Byen ligger i Sierra Maestra bjergene og er derfor meget kuperet, det vil sige at mange gader består af trapper. Her skal vi bo på Hotel Gaviota. Hotellet ligger i gåafstand til bymidten, hvor torvet også her hedder Parque Céspedes. Torvet er omkranset af mange smukke bygninger som blandt andet Domkirken og Karnevalmuseet. I byen ligger også Moncada-kasernen, som Fidel Castro angreb som noget af det første under revolutionen. I dag er Moncada-kasernen museum og skole. Vi skal også besøge El Cobre kirken med den Hellige Jomfru. El Cobre betyder kobberet og det er da også her, at Cubas kobberminer ligger. Så vil der være badetur i den lille smukke by Siboney på vejen skal vi besøge Finca Granjita, stedet hvor Fidel og hans mænd forberedte angrebet på Moncadakasernen. Vi skal videre op gennem de smukke bjerge til byen Turen slutter selvfølgelig i Cubas hovedstad La Habana. Her skal vi bo på Hotel St. Johns, og der vil blive arrangeret byrundtur i Gamle Habana for at se de smukke pladser og markeder og ikke mindst Revolutionspladsen. Vi skal besøge Cigarfabrikken Fábrica de tabacos Partagás, en Romfabrik og endelig skal vi til kanonaffyring på El Morro en aften kl Vi skal tilbringe en hel dag i Cotorro Dansk Cubansk Forenings venskabsbydel. Vi skal besøge bystyret Poder Popular - Poliklinikken Rafael Valdéz Børnehaven og Kulturhuset, som er de institutioner Kampagnen Tanker til Cuba og Dansk Cubansk Forening støtter økonomisk. Vi skal også se en virksomhed et bryggeri eller metalvarefabrik. Så er det tid til at vende hjem til Danmark igen efter, forhåbentlig, 3 begivenhedsrige uger. Udover de nævnte besøg, vil vi prøve at få besøg på en skole, en uddannelsesinstitution, en CDR-komite etc. Prisen for denne 3 ugers tur vil være ca kr. Alt efter dollar-kursen incl. fly, ophold med morgen- og aftensmad, visa, udrejsegebyr og div. entreer. Der vil blive afholdt et informationsmøde for alle, der viser interesse for turen, derfor må du/i meget gerne ringe til foreningen, hvis du/i kunne tænke jer at deltage. Kontakt: Dansk Cubansk Foreningen Nørre Allé 11 A KLD KBH N Tlf: onsdage mel :00. E-post: eller 14

15 Cuba rundt i kørestol ombord på en katamaran. Ved Gladys Allyon og Elio Gamas besøg i Silkeborg fik CubaBladets udsendte lejlighed til at stifte bekendtskab med FreddieFørster, der næsten lige var kommet hjem fra Cuba. Freddie er kørestolsbruger og sammen med fire andre kørestolsbrugere havde han besøgt Cuba og havde sejlet i katamaran til flere af de mange øer Cuba kan byde på. Vi aftalte at lave følgende interview med Freddie, som vi besøgte i hans hyggelige hjem her i Silkeborg. Først viste Freddie os nogle postkort, han havde købt i lufthavnen fordi de for ham viste Cuba. Det er billedet af Che på Revolutionspladsen, de gamle amerikanerbiler, Los camellos ( busserne), et orkester og en henslængt cubaner i sidevognen til sin motorcykel. Freddies begejstring for turen begyndte så småt at tage form. Freddies begejstring for turen begyndte så småt at tage form. Hvordan fandt I på at tage til Cuba? Det hele startede med et sejlerophold på Egmont Højskole, hvor der en dag havde været så dårlig vejr at vi ikke kunne sejle, men i stedet så vi instruktør Birger Lyhnes billeder fra hans tur med Nordkaperen. Vi blev tændte af det og foreslog at Birger lavede en tur for os. Det lykkedes til sidst og 11 personer drog af sted til Cuba, hvor en Katamaran ville være klar til os. Vi rejste i to hold og jeg var med på det første. Vi havde en uge i Havanna inden de andre ankom. Vi boede på Hotel Vedado, hvor elevatoren virkede. Havanna er ikke særlig handicapvenlig men der var altid hjælp fra cubanere og selvfølgelig fra vores egne hjælpere. At gå på opdagelse i Havanna er utroligt spændende og en tur langs Malecon vakte en del nysgerrighed når vi kom rullende. Skulle vi krydse over på den anden side var der altid en betjent i nærheden der stoppede trafikken så vi kom sikkert over. Vi benyttede flere gange både hestevogn, taxa og Cubanitos, (de små æggeskaller med plads til to personer og en kørestol i bagruden), kræfterne kunne så bruges på at udforske den gamle bydel. Mange huse er så forfaldne at de ikke er til at renovere, men andre er renoveret eller vil blive det og det er flot at se de gamle bygninger. Jeg besøgte Kunstmuseet og Revolutionsmuseet, der er handicapvenlige. På markedet ved havnen blev jeg spurgt af en fyr om jeg ville købe cigarer, og selvom jeg forklarede at jeg ikke røg syntes han alligevel at jeg skulle købe nogle til venner. Vi aftalte en pris og efter han havde været væk et øjeblik kom han tilbage og sagde I got it og med et specielt T-shirt trick faldt der en kasse cigarer ned i skødet på mig. En dag lykkedes det os at kravle op på taget af hotellet og sikke en udsigt der var derfra, det blå hav og den store by. Vi var til koncert på Hotel National, hvor det var Buena Vista Social Club der spillede og vi blev vist frem til scenekanten. Under koncerten kom Omara Portuondo hen og gav mig et kys i panden. Ugen gik hurtigt og vi skulle så hente andet hold i lufthavnen, hvorfra vi kørte direkte til Trinidad. Der i marinaen lå vores skib. Det kræver selvfølgelig noget øvelse og behændighed at gå til og fra borde på 15

16 et skib når man sidder i kørestol, men det fik vi hurtig lært. Vi sejlede så fra Trinidad til Cienfuegos. Vi nåede i havn inden kl , for gør man ikke det skal man af med en bøde på 500 dollars. Vi havde et par dejlige dage i Cienfuegos med musik og hestevognsture. Det var juleaften mens vi var der og den blev fejret på behørigt vis. Først indtog vi en julebuffet på Hotel Jagua og derefter tog vi tilbage til skibet for at udveksle de julegaver vi havde købt til hinanden. Freddie viser os, lidt stolt de to meget fine lerfigurer han fik i julegave, en flot og fyrig negerkvinde og en Cubanito. Dagen efter tog to ind til marked for at købe forskellige ting og selv om de havde en seddel med fik de en ananas hver gang de bad om nica ( det er hygiejnebind). Vi havde ananas til resten af turen. Vi sejlede så igen til Cayo Blanco og nød at kigge på fregatfuglenes flotte opvisning i flyvning og de stimer af flotte fisk der kredsede om skibet. Vi sejlede videre til Cayo Largo, Det tog ca. et døgn med bølgegang så nogle blev søsyge. Vi sejlede ind til kysten i gummibåd og så undervejs store rokker og andre flotte fisk. Vores plan var at fortsætte til Isla de Juventud, men vindforhold gjorde at vi måtte opgive. Vi sejlede i stedet for ud til de små øer i nærheden. På en øde ø så vi den første leguan og fandt nogle konkylier vi tilberedte til aftensmad. Vi fortsatte til naboøen Cayo del Rosario. Det var en skøn ø, den er delt af en kanal hvor vi sejlede igennem og så mangroveskoven, mange fugle og flotte fisk. Vi fik nogle dejlige hummere med stjernekastere i, et flot syn og dejlig smag. Vi prøvede igen at fange tunfisk men ingen bed på trods af forskelligt madding. Birger fortalte, at det var her alle både kom fra de nærliggende øer for at ligge i læ for stormene. Inge kikker Freddies dagbog igennem. Nogle besøgte øen Cayo Cantiles, hvor der er en mikrobiologisk station. Vi blev modtaget af tre cubanere der viste rundt og der blev hentet kokosnødder fregatfuglenes flotte opvisning i flyvning og de stimer Vi sejlede så igen til Cayo Blanco og nød at kigge på ned fra palmerne, som vi drak med vellyst, vi fik kokosnødder med til dem der var ombord på skibet. Vi Så sejlede vi til Trinidad og lodsen fik os vel ind i ma- af flotte fisk der kredsede om skibet. sejlede tilbage til Cayo Largo i hårdt vejr, bølgerne rinaen, her var det nu tid til at sige farvel til det gode var omkring fem-seks meter høje, men da vi var in- skib, hvor vi havde tilbragt så mange gode timer sam- 16 denfor koralrevet var søen mere stille. Godt sultne efter den hårde sejllads gik vi på restaurant i marinaen hvor der selvfølgelig var musik, men vi nød det, godt mætte og trætte fik vi en god nats søvn. Så blev det nytårsaften. Den tilbragte vi ude på havet. Inden havde vi dog lige været inde på Hotel Pelicano for at ringe og maile til Danmark. Vores nytårsmenu bestod af hummere til forret, tunbøffer med tomatsalat og bonitas (lavet som pommes frites) og marinerede appelsinskiver til dessert. Klokken 24 dansk tid (18 cubansk tid) skålede vi for dem hjemme i Danmark og efter den gode middag med efterfølgende kaffe, rom og chokolade, skålede vi så klokken 24 lokal tid godt nytår med hinanden. Næste dag sejlede vi så tilbage til Trinidad, 100 sømil. En flok delfiner fulgte os på vej, det var et betagende syn. Sejladsen tog ca. 22 timer og det var med meget høje bølger. I Trinidad kom en båd ud til os med en ny gasflaske og nogle store poser isterninger, vores køleskab var jo ude af drift på grund af strømsvigt. Igen velforsynet sejlede vi ud til Cayo Blanco. Bounty-land med alt hvad der tilhører. Der var udendørsrestaurant bygget af natur- og koralsten med konkylier og skaller imellem som pynt og et tag flettet af bananblade. Mens vi spiste kunne vi iagttage pelikaner og fregatfugle, der lavede kunster i luften. Krabber og leguaner kiggede nysgerrigt på os. Vi så også nogle egern-lignende dyr der guffede hummerskaller i sig. Vi sejlede videre forbi øen Cayo Puga, hvor vi blev fulgt af endnu en flok delfiner og ankrede op på Cayo Machos de Fuera. Her tilbragte vi tiden med ren afslapning i solen og svømmeture når det blev for varmt. Om aftenen fik vi kylling med kartofler, brun sovs og agurkesalat, hvilket gjorde stor lykke.

17 men, alle havde været med til at vores tur blev en uforglemmelig oplevelse. Vi kørte i to taxier tilbage til Havanna og kunne rigtig få et indtryk af landet og hvad dertil hører. Flotte guajiros med stråhatte og bar overkrop kom ridende på deres heste. Den skønne natur med palmer, blomstrende træer, sumpet mangrove med de flotte hvide hejrer og et mylder af hestevogne over alt. De nyeste landarbejderboliger og de gamle Bohios. Igennem Escambray bjergkæden og frem til motorvejen. Her kørte både hestevogne, cykler og heste med ryttere. Inde på markerne gik oksespand og pløjede som vi gjorde her Danmark for hundrede år siden. Vi nåede frem til Hotel Vedado og her skete så en sjov oplevelse der nok vil blive husket længe, nemlig da jeg en morgen skulle rejse mig fra kørestolen for at gå ind i elevatoren, ja så røg min benprotese af og landede lige foran et cubansk par der blev noget forskrækket over at se et ben sådan komme flyvende. De måbede endnu mere, da min hjælper samlede benet op og tog det under armen. Vi fik os alle et rigtig godt grin. Vi brugte så de sidste fire dage på igen at udforske Havanna og nå de sidste indkøb, ja vi skulle jo også lige spise helstegt pattegris på Hotel National. På vej til lufthavnen kørte vi forbi Revolutionspladsen med det store billede af Che og det mægtige monument over Jose Marti, det var imponerende. Efter en måned i dette dejlige land var jeg også fyldt og mæt af oplevelser, en kanontur og det at sidde i kørestol er ikke nogen undskyldning for ikke at rejse og opleve. Skrevet af Inge Høgh Fotos: Freddie Førster og Bent Ove Pedersen Videnskabsblokade Historisk set har USA s handelsembargoer drejet sig om varer og ikke informationer. Imidlertid bekendtgjorde OFAC i september 2003 at enhver bearbejdning af manuskripter fra de blokaderamte lande, som foruden Cuba er Iran, Iraq, Libyen og Sudan, ville være ulovlig. Straframme er bøde på op til $ og fængsel i op til 10 år. Dog ville man efter forudgående indhentning af tilladelse fra OFAC lovligt kunne offentliggøre manuskripter fra de blokaderamte lande. OFAC er USA s finansministeriums Office of Foreign Assets Control som administrerer handelsblokaderne. Ifølge det førende britiske lægetidsskrift British Medical Journal (6.marts 2004) valgte USA s kemiske selskab, der udgiver 30 forskellige tidsskrifter, i første omgang at afvise artikler fra de nævnte lande, men de har nu bestemt at genoptage deres gamle procedure: udelukkende at lade det videnskabelige indhold være afgørende for om artikler offentliggøres eller ej. De mener at ville kunne vinde en eventuel retssag ved at basere forsvaret på USA s forfatnings tilføjelse, the first amendment, som garanterer ytringsfrihed. Andre udgivere har valgt at søge OFAC om tilladelse til at offentliggøre artikler fra de blokaderamte lande mens atter andre - herunder Nature Publishing Group - ikke har ophørt at acceptere artikler fra de embargoramte lande. De fleste udgivere tvivler nu på at regeringen vil rejse sag, hvis de overtræder disse bestemmelser. Men en stramning af blokaden er der jo ikke destomindretaleom.steffenhjøllund 17

18 FLUGTEN TIL AMERIKA Om cubanernes ambivalente forhold til USA Ældre læsere vil uden tvivl huske Chr. Winthers børnebogsklassiker Flugten til Amerika (1830) på vers og med illustrationer af Johs. Schmidt. For dem, som ikke lige har den præsent, er handlingen i al sin enkelhed denne: Peter på vel 7-8 år er godt træt af tilværelsen, for han har fået et nul i skolen, og bagerens Rikke, som før var så sød, har givet et hjertebrød til Morten. Løsningen må være at flygte bort til Amerika, selv om man sejle må over vandet. Amerika er nemlig helt anderledes: Med sølv er hestens hov beskoet og vognens hjul beslået, guldet ligger dig for din fod, du bukker dig kun for at få et. Konfektrosiner og mandler der gro, I store duske de hænge På træerne sammen, to og to, Og koste slet ingen penge. Og frihed har man endnu dertil Fra morgen til aftens ende, Man spytter på gulvet, hvor man vil, Og lader cigarerne brænde. Det ender naturligvis med, at Peter får skrupler og lystrer den moderligt myndige stemme, der kalder Peter og hans bror til middag. Digtet ender således: jeg drukned min sorg og fandt min trøst/ på bunden af zagosuppen. Barndommens zagosuppe husker jeg nu ikke som nogen speciel nydelse, men moralen er i hvert fald enkel: Vær tilfreds med det, du har. Sæt pris på familie og tryghed. Ude kan være godt, men hjemme er nu bedst. Denne gamle historie fra en tid, hvor der var massiv emigration fra Skandinavien til USA (fra DK alene i perioden drejer det sig om ikke mindre end ) har fået mig til at tænke på en anden flugthistorie fra vore dages Cuba, som har denne baggrund: Da Fidel Castro i 1959 befriede Cuba for den USAstøttede diktator Fulgencio Batista, flygtede mange cubanere til USA, specielt de mest velstillede, dem som havde fået deres ejendom konfiskeret. I 1961 forsøgte en gruppe eksilcubanere med støtte fra CIA en invasion i Svinebugten, der blev en eklatant fiasko, for på mindre end 3 døgn var invasionsstyrken på godt 1500 mand blevet nedkæmpet. En stor triumf for Fidel og for revolutionen! Siden dengang er mange cubanere enten udvandret eller flygtet til USA (der er absolut ikke fri ud- og indvandring), mange af dem på primitive tømmerflåder (balsas). Hvis disse bådflygtninge (balseros) når at sætte foden på amerikansk jord, får de opholdstilladelse. Hvis ikke, bliver de sendt tilbage. Nu kommer den cubanske flugthistorie, som ikke er fiktion: Vi befinder os i en forstad til Havanna engang midt i firserne. Der er ca. en kilometer ned til Floridastrædet, hvorfra der er ca. 150 km. til Florida. På en byggetomt i gaden er der livlig aktivitet. Syv mand er i gang med at konstruere et primitivt fartøj, der skal føre dem til det forjættede land, God s Own Country, the Land of the Free. Slut med restriktioner, slut med Castro, farvel Lorteland! Naboerne følger spændt med i byggeriet og kommer med gode råd. Alle kender til flugtplanerne, inklusive politiet, der åbenbart lukker øjnene, for de synes egentlig, det kunne være rart at slippe af med disse urostiftere og småkriminelle. Fartøjet udstyres med motor! - Den store dag oprinder. Kl. 4 om eftermiddagen og i fuld offentlighed transporteres fartøjet på en lastvogn ned til stranden, hvor den søsættes. Der skåles, tages afsked, optages video. Buena suerte - held og lykke! Flugten til Amerika begynder. Ved midnatstid kommer den yngste af bådflygtningene, 17 år, imidlertid tilbage. Han har fået hjemve og vil hjem til mor, formentlig ikke til zagosuppe, men til ris og bønner (med meget lidt kød i). Stor gensynsglæde? Nej, moderen skælder ham huden fuld. Sådan en tøsedreng, sikke en kryster, ingen nosser! Hvad skal der dog blive af en som ham? Kl. 4 om morgenen ankommer så resten af besætningen, for motoren var gået i stykker. Siden bliver den repareret og flåden solgt til en anden besætning, der får held med deres forehavende. Affæren fik intet retsligt efterspil for de syv og blev vel nærmest opfattet som en practical joke, noget folk har kunnet more sig over lige siden. 18

19 Der findes ingen pålidelig statistik over antallet af bådflygtninge fra Cuba. En del er nået over, mange er blevet opsnappet af den cubanske eller amerikanske kystbevogtning, andre igen er forlist - druknet eller ædt af hajerne. I 1999 var 6-årige Elián González sammen med sin mor og en flok andre flygtninge på vej til Estados Unidos, da deres båd forliste. Moderen omkom, mens sønnen blev reddet og ført til Miami. Nu begyndte så det politiske efterspil, kampen om Elián. Hans slægtninge i Miami ville beholde ham, mens Cuba krævede ham udleveret til faderen. Cubas store propagandaapparat gik i gang: aviser, TV, hjemmesider for Elián, skolebørn der marcherede for Elián og bagefter blev belønnet med et diplom underskrevet af Fidel himself. Sagen er klar, Elián skal hjem til sin far. Til sidst bliver Elián hjemført i triumf. Endnu en sejr for Cuba - David og Goliath! USA viste tidligt interesse for Cuba, specielt pga. sukkerproduktionen, der i årene , mens Cuba stadig var under spansk herredømme, udgjorde en tredjedel af den samlede verdensproduktion. Heraf aftog USA halvdelen, og Cuba blev USAs største handelspartner. USA tilbød flere gange at købe Cuba af spanierne 100 millioner dollars i 1848, 130 i 1854, 300 i 1898 men spanierne takkede nej. José Martí, den cubanske digter og frihedshelt, var blevet landsforvist af spanierne og levede en tid i USA, som han advarede cubanerne imod: Jeg har levet inde i uhyret og kender dets indre. I den allersidste fase af frihedskrigen mod spanierne ( ) greb USA ind og tog en stor del af æren for sejren. De næste 60 år dominerede USA øen, som de groft sagt lavede om fra at være Antillernes Perle til Caribiens Bordel med casinoer, prostitution, udbytning osv. til følge. I øvrigt er amerikanerne stadig tilstede på Cuba, nemlig på Guantánamo-basen, hvor de for tiden har interneret over 600 personer, der er mistænkt for at være terrorister. Cuba har mange gange forgæves forsøgt at få amerikanerne til at forlade basen. Både USA og Cuba dyrker de gensidige fjendebilleder. Da Castro kom til magten i 1959, var USA allerede hærget af kommunistskræk (the red scare), og nu fik de en kommunistrede i baghaven! Der har været mange CIA-støttede forsøg på at gøre det af med Castro, som imidlertid er ualmindelig sejlivet. I over 40 år har USA ført handelsblokade mod Cuba og har endog lagt hindringer i vejen for, at andre kan lade deres skibe anløbe Cuba. Det er bekvemt for cubanerne at skylde blokaden for al dårligdommen, og den blev særlig følelig efter Østblokkens fald omkring Cuba havde fx. fået dækket 98 procent af sin brændstofimport fra Østblokken, og skulle nu finde andre leverandører. USA havde regnet med Castrostyrets snarlige sammenbrud, men sådan gik det som bekendt ikke. Bortset fra smædekampagnerne, som begge sider har ført og fører mod hinanden, har der også været væbnede konflikter mellem cubanske og amerikanskstøtttede hære eller enheder, fx i 1975 i Angola, i Ethiopien i 1977 og på Grenada i 1983, hvor 24 cubanere blev dræbt. Che Guevara, argentineren der blev cubansk frihedshelt, blev dræbt i Bolivia i 1967 i overværelse af amerikanske militærrådgivere. Det menes, at ca. en halv million cubanere udvandrede til USA på legal vis i perioden I 1980 udvandrede hele til USA, idet der var givet frit lejde fra begge sider. Cuba benyttede lejligheden til at skaffe sig af med nogle kriminelle og nogle folk med psykiske problemer. I , da den økonomiske krise i kølvandet på Østblokkens sammenbrud ramte hårdest, flygtede hele Det menes, at der bor ca. 1,5 mill. personer af cubansk oprindelse i USA, heraf halvdelen i det sydlige Florida, hvor de udgør en pressionsgruppe, som man kunne opleve det ved det sidste præsidentvalg, hvor deres stemmer blev udslagsgivende til fordel for George Bush. Der har i mange år eksisteret en kvota på indvandringstilladelser til cubanere. I 1997 ansøgte , og man måtte ty til lodtrækning! Under de seneste års tilspidsning af konflikten mellem de to lande er kvoten imidlertid ikke blevet opfyldt. Den 13. nov var der Cuba-premiere for Michael Moores meget subjektive og USA-kritiske dokumentarfilm Bowling for Columbine, der har sit udganspunkt i to drenges massakre på 13 personer i deres skole. Der var kraftigt applaus efter filmen, som fremstiller amerikanerne som paranoide og våbengale (National Rifle Organization spiller en central rolle i filmen). Hvorfor drømmer cubanerne så om rejsen til Amerika, Cubas fjende nr. 1. Den væsentligste årsag er økonomien. Cubanerne hader måske nok USA som stat, men de elsker dollaren, som giver dem adgang til symbolerne for den amerikanske kulturimperialisme: Barbiedukkerne, Nike-skoene, Back Street Boys you name it! Mange amerikanere sympatiserer med Cuba. Det ses af det ret store antal amerikanske turister, mindst om året, der rejser til Cuba illegalt via tredjeland og oven i købet risikerer en stor bøde. De amerikanske turister bliver behandlet ordentligt, for cubanerne understreger altid, at de almindelige amerikanere er deres venner og ser dem som ofre for kapitalismen, som de selv er det. Endvidere har rigtigt mange cubanere slægtninge i USA, som de gerne vil slutte sig til og som oven i købet hjælper dem økonomisk. Tilskuddene fra disse slægtninge og fra andre eksilcubanere overgår muligvis turistindtægterne, som nu er Cubas vigtigste indtægtskilde. Cuba har scoret mange vigtige point overfor USA de senere år: paven kom til Cuba i 1998, Elián Gonzáles blev hjemsendt i 2000, Carter besøgte Castro i 2002, og den 4. november 2003 stemte 179 stater for ophævelse af USA s handelsblokade mod Cuba, mens kun USA, Israel og Marshalløerne stemte imod. Til gengæld har Cuba mistet megen goodwill på henret- 19

20 telsen af tre bådkaprere efter en summarisk rettergang i Drømmen om USA består, for nok er USA fjende nr.1, men står samtidig for alle de materielle goder, som cubanerne længes efter og som måske nu overskygger de efterhånden helt selvfølgelige goder som gratis lægehjælp og skolegang for alle, der absolut ikke er nogen selvfølge i andre latinamerikanske lande Der er ingen kortsigtet løsning på had-kærlighedsforholdet mellem USA og Cuba. Det sker nok ikke i Bush s tid og måske heller ikke i Castros. Poul Husum Sørensen Cubas biologiske våben Der behøves mere af den vare. Det ekstreme højre i Miami har længe forsøgt at få gehør for sine løgne om, at Cuba skulle have biologiske våben, og Bush- regimets talsmænd har også sluppet prøveballoner løs af den slags, for at se om det skulle lykkes dem at dupere massemedierne og det internationale samfund. Formålet er naturligvis det gamle sædvanlige, nemlig at tilsvine Cuba og dæmonisere FidelCastro, for på sigt at kunne overtage landet militært, hvis det ikke lykkes med den økonomiske krigsførelse, terror og omstyrtende virksomhed. Som svar på dette har Richard Levins skrevet en artikel om Cubas virkelige biologiske våben, som verden godt kunne bruge flere af. Richard Levins er økolog ved Harvard universitet og medforfatter til The dialectical biologist, og han er bestyrelsesmedlem i New York Marxistiske skole. Nogen gange dukker historier op om Castros biologiske våben, som i Castro anvender virus som våben af Martin Arostegui, Insightmag Betegnelsen Castro er i denne type artikler anvendt som synonym for Cuba. Sådanne historier kan man sædvanligvis genfinde i publikationer, der er tilknyttet det Miami-cubanske højre. De citerer hinanden, og nogen gange når de frem til Washington, hvor de efter en tid blegner bort. Men alle disse historier fanger ikke pointen. Cubas biologiske våben er gemt på samme måde som Det stjålne brev. Lige foran øjnene hvor alle kan se det men ingen forstår, hvad det er. Det virker, som om Fidel Castro i sin tid som elev ved jesuiterskolen læste Edgar Allen Poes berømte spøgelseshistorier og har husket dem hele livet. Eller også gjorde han ikke. Eller han måske en mørk og stormfuld nat i Sierra Maestra, når Batistas soldater lå og sov og der ikke var nogen at lave bagholdsangreb på, og når han blev træt af at tænke på nye måder at plage det cubanske folk på, så lånte han bogen af Che. Selvfølgelig kan vi ikke mistænke ham for at kende til Poes historier, og for at han har anvendt USA forfatterens ideer for at more verden. Det står enhver frit for at finde på hvad som helst om Fidel. Sagen er den, og jeg kan nu erkende det (uden copyright eller filmrettigheder), at jeg i over 35 år aktivt har 20

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Mathilde i Mellemamerika. Costa Rica og Nicaragua Af Per H. Jacobsen

Mathilde i Mellemamerika. Costa Rica og Nicaragua Af Per H. Jacobsen Mathilde i Mellemamerika Costa Rica og Nicaragua Af Per H. Jacobsen Indhold Mathildes dagbog fra Costa Rica Side 4 Costa Rica Side 18 Mathildes dagbog fra Nicaragua Side 38 Nicaragua Side 50 Stikord Side

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

8 dages cykelferie i Cuba

8 dages cykelferie i Cuba 8 dages cykelferie i Cuba Aktive og sjove oplevelser - garanterede afrejser Aktiv oplevelsesrejse til Cuba med 2 8 dages aktiv oplevelsesrejse Cykelture i Cuba Aktive kulturrejser i Cuba Tag med Svane

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Nr 5. December 2004 30 årgang Faglig Cuba Konference

Nr 5. December 2004 30 årgang Faglig Cuba Konference Nr 5. December 2004 30 årgang Faglig Cuba Konference CubaBladet 5/04 1 CubaBladet CubaBladet udgives som medlemsblad af Dansk- Cubansk Forening. Det kan købes i løssalg for 20 kr. + 12,-kr i porto. Artikler

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017 Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton 24.-28. maj 2017 Gladsaxe Folkekor I Kr. Himmelfartsferien rejste 41 sangere samt dirigent og pianist fra Gladsaxe Folkekor til Gladsaxes venskabsby, Sutton, ca. 20

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere