Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7"

Transkript

1 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse. Læs side 6 Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Naturfag skal være sjovt. Læs side 8

2 HØJ FAGLIGHED Hygge i pyramiden Af Lars Bluhme Rektor Studenterne i både 2010 og 2011 kom fra Odder Gymnasium med et gennemsnit på 7,3. I den nye karakterskala svarer det til godt over middel og det er markant højere end landsgennemsnittet på 6,9. Er eleverne på Oder Gymnasium så klogere end gennemsnittet? Ja, det kan man faktisk godt sige, og det er der flere årsager til. Gymnasiet er et bevidst valg for de fleste. Efter grundskolen og for mange betyder det også efter 10. klasse vælges gymnasiet af de elever, som er glade for at gå i skole. De er glade for at lære noget, glade for at lave lektier (naturligvis indenfor rimelighedens grænser), glade for at deltage i klassediskussionerne, glade for gruppearbejde og glade for at blive fagligt udfordret. Når så disse elever mødes af dygtige og engagerede lærere, som elsker at lære fra sig, kan det næsten kun gå godt. Stor opbakning hjemmefra Langt de fleste af eleverne på Odder Gymnasium har stor opbakning hjemmefra. Det betyder også en del. At der er tid og rum til at lave lektier, at der er respekt om det at gå i skole, at det er forståelse for at det er de unges primære arbejde og at man evt. kan diskutere faglige og aktuelle problemstillinger over middagsbordet. Odder Gymnasium har på den måde en privilegeret beliggenhed med sit optageområde i Odder, Beder, Malling, Mårslet og Samsø. På Odder Gymnasium er det vigtigt at hver elev yder sit bedste i faglig og læringsmæssig henseende. Det betyder ikke at alle skal kunne lige meget, for talent og forudsætninger er meget forskellige, men skolens mål er at man skal stå lidt på tæer. Det må gerne være lidt svært, for så lærer man mest og tilfredsstillelsen er større. Så baggrunden for de fine eksamensresultater er også de høje faglige udfordringer og ambitioner. Men der er også fokus på at nogle elever behøver mere hjælp end andre. At løfte sig fra karakteren 2 til karakteren 4 er lige så flot som at løfte sig fra karakteren 10 til karakteren 12, når der bag begge præstationer ligger et ønske om at lære noget og yde en indsats. Tilbud om lektiecafe Til støtte for de elever, som måtte have lyst til det, har Odder Gymnasium tilbud om lektiecafe om eftermiddagen to gange om ugen hvor både ældre elever og lærere står til rådighed. Der er tilbud om ekstra undervisningstimer i udvalgte fag, og der er også mulighed for at få tilknyttet en mentor enten en lærer som kan være til faglig hjælp, en elev som kan hjælpe med lektielæsningen generelt eller en vejleder som bare hjælper mere generelt med at få struktureret hverdagen og få prioriteret den pågældende elevs indsatsområder. Så ved at gøre de dygtige dygtigere og ved at gøre de mindre dygtige dygtige opnår Odder Gymnasium at alle får det meste ud af deres evner og dermed står med de bedste kort når det gælder videre uddannelse. Og det er dét der kan aflæses på karakterstatistikken. Fortsætter i uddannelsessystemet Og rigtigt mange af eleverne fra Odder Gymnasium fortsætter i uddannelsessystemet. Også her i et omfang langt over gennemsnittet. Statistikkerne laves efter en periode på 27 mdr. efter studentereksamen. Altså 2 1 /4 år efter eksamen, så der er taget højde for udlandsrejser og såkaldte fjumreår. Her fremgår det at eleverne fra Odder Gymnasium i højere grad end gennemsnittet søger ind på universiteter og andre højere læreranstalter. For studerende til bacheloruddannelserne var tallet på landsplan for alle de elever som blev studenter i ,3% mens det tilsvarende tal for Odder var 72,10%. Ser vi over en længere årrække på de studerende, der er nået til kandidatstudierne, er de sidste otte års tal på landsplan 2,20% i alt mens det for Odder er 3,10%. 2

3 TRIVSEL & LÆRING Af Lars Bluhme Rektor Alle gymnasier skal med jævne mellemrum lave en såkaldt elevtrivselsundersøgelse. En måling som baseres på en lang række spørgsmål til eleverne, og resultatet siger derfor noget om hvorledes eleverne oplever det at gå på gymnasiet. Der er spørgsmål om undervisningen, om lærerne, om ledelsen, om det sociale miljø, om elevernes egen motivation, om udstyret og om bygningerne. På alle disse punkter placerer Odder Gymnasium sig meget fornemt. Der udregnes samlet point på en skala fra 0 til 100. Odder Gymnasium scorer 80 point, hvilket ligger inden for kategorien særdeles godt og er som sådan langt over gennemsnittet. Ved siden af undervisningen, som beskrives i en anden artikel, er eleverne yderst tilfredse med det sociale miljø på Odder Gymnasium. Alt dette mærkes tydeligt i hverdagen. Når man træder ind på skolen, siges det ofte, at der er en god stemning. Lidt svært at definere, som stemninger nu engang er, men nogle af af punkterne til højre på siden kan give en forklaring. Det er naturligvis vigtigt i sig selv at eleverne trives godt i de tre år på deres arbejdsplads. Men det giver også en bedre læring. Stå foran de andre kræver mod I et miljø med trivsel og tryghed er det muligt at afprøve grænserne for ens evner og kapacitet netop fordi der er noget at falde tilbage på alle de gange, hvor man må øve sig. Man lærer f.eks. rigtigt meget ved selv at prøve at fremlægge en problemstilling eller en opgave for de øvrige elever i klassen. Men at stå foran de andre kræver mod og sikkerhed for at man kan have tillid til hinanden. Energi og lyst til at fokusere i timerne At have det sjovt i frikvartererne sammen med de andre fra ens klasse eller sammen med nogen fra andre klasser og årgange giver energi og lyst til at fokusere i timerne og betyder i det hele taget at det er godt at gå i skole. Og elevtrivselsundersøgelsen viser at eleverne på Odder Gymnasium synes at det er godt at gå i skole. I øvrigt laves der også undersøgelser af lærernes og de øvrige medarbejderes trivsel og også her ligger Odder Gymnasium i toppen. Der er sikkert også en sammenhæng mellem god trivsel hos eleverne og god trivsel hos lærerne. Når man er så tæt på hinanden i hverdagen kan det ikke undgå at smitte af. De følgende udsagn giver lidt flere detaljer om elevernes trivsel og læring: I parentes er nævnt procent af alle elever. Odder Gymnasium placerer sig højere end gennemsnittet på alle punkter. Der er et godt socialt sammenhold i klassen (76%) Jeg føler mig tryg i min klasse (86%) Stemningen i min klasse er præget af respekt og forståelse for hinanden (78%) Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater (82%) Skolen er et rart sted at være (87%) Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede (81%) Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet udenfor skoletiden (87%) Jeg har kontakt med elever fra andre klasser (73%) Der er et godt socialt sammenhold i klassen 3

4 ODDER GYMNASIUM SET FRA ELEVPERSPEKTIV Amalie H. Jørgensen Elev fra 3.a Har man lyst til at tilbringe tre år på et uddannelsessted karakteriseret ved hierarkisering, ligegyldighed og uambitiøsitet er Odder Gymnasium ikke det rigtige valg. Ønsker man derimod at tage sin studentereksamen på et gymnasium, hvor fællesskabet er afgørende og eleverne rent faktisk har noget at skulle have sagt, så er Odder Gymnasium måske værd at kigge nærmere på. På det støt voksende gymnasium er elevtrivslen i fokus. Hvis man behøver hjælp, hvad enten problemet omhandler SU-forvirring, personlige problemer eller lektiefrustrationer, står lærere samt studievejledere altid klar til at give råd og vejledning. Derudover spiller skolens kompetente elevråd en central rolle for det samlede elevhold, idet de taler for vores, elevernes, sag og ofte får ønsker realiseret. De har eksempelvis skaffet gymnasiet en Nindento Wii og står for et morgenidrætsarrangement med efterfølgende (gratis) morgenmad til alle interesserede. Sammenhold på tværs af årgange Samtidig har elevrådet stor interesse i at skabe sammenhold på tværs af årgange, da man normalt omgås sin egen og parallelklasserne mest. Det har resulteret i, at der til næste gymnasiefest bliver afholdt en såkaldt bogstavfest, hvor de tre a-klasser, i-klasser etc. mødes og spiser sammen inden festen. Den afslappede stemning til netop de månedlige arrangementer som gymnasiefester og musikog fredagscaféer skaber en god mulighed for os til at lære nye mennesker at kende og blande sig på tværs af de normale omgangskredse. Det gode sociale liv afspejler sig på engagementet i skoletimerne og dertil vores karakterer. Langt de fleste tager skolearbejdet seriøst og kommer velforberedte til timerne. Hvis man har brug for ekstra hjælp til afleveringerne eller bare har lyst til at bruge en eftermiddag på skolen og gøre lektielæsningen lidt mere hyggelig med kagespisning og godt selskab, så er enten elev- eller lærerstyret lektiecafé en mulighed hver tirsdag og torsdag. Fællesarrangementer for hele e skolen I starten af 1.g sørger gymnasiet for at holde introarrangementer for de nye elever, så de kan blive rystet godt sammen og er klar til tre års skolegang med hinanden. Der bliver ydermere afholdt fællesarrangementer for hele skolen som eksempelvis aktivitetsdage og biografaftener, hvor alle er velkomne til at komme og få sjove og rare oplevelser i knap så formelle omgivelser som vanligt. Stemningen på skolen er generelt god og man omgås hinanden positivt. I frikvartererne samles mange elever i pyramiden eller sidder i klasselokalerne og hygger sig med god musik på skolens smartboards. Flere udenlandsrejser Odder Gymnasium gør en indsats for at følge med tiden, hvilket har ført til, at gymnasiets studieretningslinjer er blevet moderniseret i løbet af de sidste par år. Der er bl.a. blevet oprettet en bioteknologiklasse og på de sproglige linjer er flere udenlandsrejser blevet udbudt, bl.a. til spansklinjen, som de sidste to år har været en uges tid i Málaga, hvor skolen har kontakt til en sprogskole. Studieturene giver os et godt kendskab til andre kulturer og rig mulighed for at udfordre os selv både sprogligt og personligt. Disse udlandsrejser, både den obligatoriske studierejse i 2.g og sproglinjernes ekstra rejse i 3.g, bidrager ligeledes til at forbedre det tidligere nævnte sociale fællesskab. Lærer og personale yder en stor indsats Hvis gymnasiet skal beskrives på få sætninger kan det siges, at det er et sted med både fest og farver, men også seriøsitet og rige udviklingsmuligheder. Generelt gør lærere og personale en stor indsats for at ruste os til oplevelser senere i livet samt give os tre indholdsrige år. På trods af risikoen for at lyde klichépræget skal det nævnes, at Odder Gymnasium er et sted, hvor alle er velkomne og føler sig velkomne. Personligt har jeg haft tre lærerige og festlige år, hvor jeg har forbedret mit faglige niveau, lært at sætte ting i et større perspektiv og ikke mindst haft mange gode oplevelser både på og uden for gymnasiets institutionelle rammer. Jeg vil således til sommer mer sige farvel til dette gymnasium som en klogere og stærkere pige med mange gode ting i rygsækken. Jeg vil slutte af med en anbefaling til mulige nye elever og sige, at I roligt kan tage jeres studenterek- samen på Odder Gymnasium. Eleverne bliver rustet godt sammen 4

5 IKT SOM SPRINGBRÆT TIL LÆRING ODDER GYMNASIUM 2012 Yago Bundgaard Pædagogisk leder På Odder Gymnasium tager undervisningen udgangspunkt i at engagere den enkelte elev, og skolens brug af Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) handler om at skabe engagement. Teknologien bruger elever og lærere som et springbræt til at gøre undervisningen nærværende og komme tættere på virkeligheden. Gymnasiet har i løbet af de seneste par år opsat interaktive tavler i alle klasselokaler, nedlagt computerlokaler og besluttet, at alle elever i stedet skal medbringe enten bærbare eller ipads i den daglige undervisning. Med et stærkt trådløst netværk giver dette mulighed for at IKT bliver en naturlig del af dagligdagen på skolen og at den bliver brugt til at gøre fagligheden stærkere og lettere at engagere sig i, fordi den kommer tættere på den enkelte elev. I dagligdagen bruger lærere og elever IKT på forskellig vis. Skolens interaktive tavler er meget mere end en god projektor. Den giver lærere og elever mulighed for hurtige skift mellem forskellige læringsformer og forskellige måder at formidle på. Når undervisningen inddrager den interaktive tavle er det enkelt at vise et element på et website, et oplæg fra itunes eller et virtuelt biokemisk eksperiment. Men tavlen er også elevernes. Her kan man samles om at løse opgaver, diskutere billedanalyser eller fremvise projekter, og tavlens indhold kan gemmes og åbnes derhjemme enten før næste time, eller når der skal repeteres til eksamen. Skype med eksperter ÅRSTIDENS FRUGTMARKED FAST LAV PRIS STK. STK. Teknologien bruges af lærere og elever til komme i dialog med mennesker, der spiller en rolle i deres fag. Det giver nye vinkler på det, der står beskrevet i skolebogen. Fra sin ipad eller bærbare kan eleven f.eks. Skype med eksperter, der ved noget særligt om det projekt, han eller hun er i gang med at skrive - uanset om denne ekspert sidder på DTU i København, er EU-parlamentariker i Bruxelles eller er forfatter langt ude på Djursland. Det kræver lidt ekstra af alle IKT på Odder Gymnasium handler således om at udfolde den pædagogiske grundholdning, som skolen bygger på: at engagement skaber læring. Elever og lærere udvikler og bruger IKT til at gøre den faglige fordybelse spændende og faglige formidling lettere. Det kræver lidt ekstra af alle. Både af lærerens forberedelse, skolens udstyr og af elevens selvstændighed. Men det lykkes, og på skolen er der ingen, der kan forestille sig en hverdag uden. BYENS SPORTSBUTIK KOM IND I BUTIKKEN OG SE VORES STORE UDVALG AF CONVERSE SKO 5

6 ELEVERNE ELSKER GYMNASIET Hans Jørgensen Journalist, Odder Avis Eleverne på Odder Gymnasium har en god hverdag, og samtidig lærer de noget. Begge dele kan rektor Lars Bluhme dokumentere, og det passer ham godt. - Måske er der endda en sammenhæng mellem de to ting, siger han. Gymnasiet ligger ganske højt, når det sammenligner elevernes karakterer med tal fra andre gymnasier. Og i en ny trivselsundersøgelse siger eleverne, at de har det godt. Især lærerne og undervisningen får flotte karakterer, når eleverne skriver i karakterbogen. Samlet svarer karakteren fra eleverne til beskrivelsen: Særdeles godt. Når rektor kigger nærmere på tallene, er der andre gode ting at læse. - Lærerne er samlet nummer fire, og på undervisningen er vi nummer tre, siger Lars Bluhme. Men undersøgelsen handler ikke kun om tal. Mere vigtigt er det måske, at gymnasiet kan se, hvor det skal oppe sig. - Det gælder bl.a. på de fysiske forhold og udstyret, og det er to forhold, der allerede arbejdes på at forbedre. Ros til lærerne Trivselsrapporten er også blevet diskuteret på gymnasiet. Den viser bl.a., at lærerne er både engagerede og gode til at formidle, har en høj faglig viden og er godt forberedte. - De er også gode til motivere eleverne og fortælle dem, hvordan de klarer sig, og samtidig har de humor. Vi har snakket med eleverne, og de kan godt genkende rapportens billede. Man kan jo mene meget om statistikker, og det gør jeg selv som gammel humanist og historiker. Men hvis undersøgelsen afspejler den oplevede virkelighed, så er det ikke så ringe, siger Lars Bluhme. Lærerne har også taget godt mod undersøgelsen. - De er rigtigt glade for den. Man bliver jo altid glad, når man bliver rost. Men den dialog, der kommer ud af det, giver også noget. Det er godt at sætte ord på og ikke bare tal. Så kan man komme videre. De data, vi har fået, kan være med til at sætte en diskussion i gang og få os til at komme videre. Det er et rigtigt godt redskab, siger rektor. Gymnasiet har i de seneste år haft en naturlig udskiftning i lærerkorpset, så det i dag er forholdsvis ungt. Det har også betydet, at der har været en intern diskussion af, hvad god undervisning er. Kender eleverne Samtidig har stedet en god størrelse, som ifølge Lars Bluhme kan være en forklaring på, at undervisningen i Odder er bedre end andre steder. - Det er nemmere, når man kender den enkelte elev. Samtidig er lærerne enige om, hvad en god skole er. De unge vil gerne have, at det er lidt svært. Der må gerne være nogle forventninger til dem. Det er forskelligt, hvor eleverne står, og det finder vi ud af på det første halve års grundforløb. Derefter handler det om at bygge oven på. - Der er faglig forskel mellem lærer og elev, men samtidig er der respekt og tolerance. Vi skal være i øjenhøjde. Det er også vigtigt med ny teknologi, at vi kommer ud af huset, og så er det meget vigtigt, at eleverne har det sjovt, siger Lars Bluhme Kærlighedsgaver TIL DIN VALENTINE Til hende 149,- Til ham 149,- BRUNO BANANI - Not for everybody GÅGADEN ODDER TLF Spar 40% på alt GOSH makeup Gælder ikke Oh My Gosh neglelakker 5 ml. - OGSÅ FOR DE UNGE Pause læs: spændende gadgets De unge fra Gymnasiet Kunne du tænke dig at være med i ungdomsredaktionen? Så kontakt: Rasmus Blicher på Rosensgade 15, 8300 Odder, , 6

7 Hans Jørgensen Journalist, Odder Avis Nogle gange er en ældre elev bedre til at forklare tingene end en lærer. Det er Trine Alslev Hansen og Lasse Kallin Sørensen enige om. Hun går i 3.y og har bioteknologi og matematik, mens han går i 1.k og har samfundsfag og engelsk. Nogle gange kan det godt knibe lidt med matematikken og nogle af de andre fag. Det er her, Trine kommer ind i billedet. Hun er mentor for Lasse og to andre drenge, der en gang om ugen får lidt ekstra hjælp. Nogle gange mødes de alle sammen, og andre gange hjælper hun drengene en ad gangen. De fleste gange bruger de gymnasiets lektiecafe som mødested. - Matematik er nok ikke mit yndlingsfag. Nogle gange hjælper Trine mig også, hvis jeg har opgaver i tysk eller dansk. Der er stor forskel på 10. klasse, her skal man selv tage en del mere ansvar, siger Lasse. Han er en af de elever, der egentlig er fagligt dygtig, men godt kan have svært ved at få lavet tingene. Og så er det det rart at blive skubbet i gang med et ugentligt møde, som han skal forberede sig til. Snakker om alt Samtidig er tonen en anden, når man får hjælp fra en ældre elev, end hvis man får det fra en lærer. Vi snakker jo også om alle mulige andre ting. Mig og Lasse vender alt muligt forskelligt. Formen er en anden. Det er noget helt andet at snakke med en elev end med lærerne, og det er rart. Det er noget andet end den almindelige lektiecafe, og det er super hyggeligt, siger Trine. - Ja, og jeg får noget ud af det fagligt, tilføjer Lasse. For Trine betyder mentorordningen ekstra forberedelsestid, men til gengæld får hun et tilskud til SU en. Gymnasiet har forskellige måder at hjælpe eleverne på. TRINE HJÆLPER LASSE Et par gange om ugen er der lektiecafe, hvor eleverne kan få hjælp af 3.g ere eller bare sidde og lave lektier. Desuden er der tre slags mentortilbud. Det ene handler om hjælp fra elev til elev, det er sådan et, Trine og Lasse er med i. Man kan også koble en lærer sammen med en elev i nogle timer, hvis der er et mere konkret emne, man vil tage op. Det kan f.eks. være undervisning i at bruge en lommeregner. Endelig har gymnasiet allieret sig med en fhv. skolelærer, der kan hjælpe med at strukturere hverdagen, lægge ører til problemer og måske ringe om morgenen til de få elever, der har brugt for den slags støtte. Favner bredt Lektiecafeen er for alle, mens det er nogle enkelte elever, der nyder godt af de forskellige mentorordninger. Når gymnasiet har lavet disse ordninger, så skyldes det bl.a., at man favner bredere end for 10 år siden. - Vi stiller store forventninger til eleverne. Så må vi også prøve at holde dem i hånden og spænde et sikkerhedsnet ud under dem, der har brug for det. Samtidig skal vi huske at udfordre de elever, der er skrappe, og det gør vi også, siger rektor Lars Bluhme. At være mentor er også en udfordring. - Jeg får selv meget ud af det. Jeg har lært, at jeg nogle gange skal finde forskellige måder at forklare tingene på. Det er tre helt forskellige drenge, jeg arbejder med. Samtidig får jeg repeteret det, jeg har lært tidligere. Jeg får noget ud af det både pædagogisk og fagligt, men det er også lidt hårdt. Jeg har aldrig troet, at jeg var god til at undervise andre. Men om det er det, jeg vil, ved jeg ikke, siger Trine. Hun håber at komme i gang med at læse molekylærbiologi efter sommerferien, mens Lasses tanker går i retning af at blive revisor eller noget lignede, der har med økonomi at gøre. Ole Spliid Helle Spliid Henrik Bo KØRESKOLEN VI TILPASSER OS GYMNASIETS RINGETIDER OG SATSER PÅ MINDST MULIGT FRAVÆR SPLIIDS KØRESKOLE SPLIIDS KØRESKOLE HENNING S KØRESKOLE HENRIK BO S KØRESKOLE MORTENS KØRESKOLE Morten Brendstrup Henning Olesen Studierabat Fri træning Kun 199,- Gratis oprettelse 2000 kvm fitness åbent 24 timer/døgnet Mere end 70 hold om ugen Fysioterapi & massage Måling af fysiologisk alder Senoir Træning Træning for børn Personlig træner Odder Fitness Center Højgårdsvej 9A 8300 Odder

8 NATURFAG 2012 Så er byggeriet godt i gang Af Lars Bluhme Rektor Udviklingen inden for udstyr og lokaler til fysik, kemi, biologi og bioteknologi går lynhurtigt og det er oftest på de områder at skolerne har svært ved at følge med. På den anden side er det vigtig at være up to date netop inden for disse fag fordi de unges interesse er afhængig af at kunne arbejde med tidssvarende materialer og i moderne bygninger. Det giver ikke mening at uddanne sig i omgivelser, der var moderne for 20 år siden hvis man ønsker at komme ud at studere og arbejde med teknologierne som de er i dag. Odder Gymnasium er derfor i disse måneder i gang med en større ombygning og udvidelse af skolens naturfagsafdeling. Naturfag skal være sjovt Der bygges et nyt, fælles eksperimentarieområde, hvor det er formålet at de forskellige naturvidenskabelige fag alle skal kunne opleve naturvidenskaben eks perimentelt. Visionen er, at det nye område skal kunne tillade alle de naturvidenskabelige fag at boltre sig, udføre forsøg, lade sig inspirere og samtidig have rum til fordybelse. De øvrige mere traditionelle lokaler får en stor opgradering og modernisering, således at de både indretningsmæssigt, udstyrsmæssigt og sikkerhedsmæssigt bliver ført op til dagens standard. Naturfag skal være sjovt og hvis man kan kombinere leg og læring er man nået langt. Og det er værd at huske at det ikke kun er børn som har brug for at lege hvis man som både ung og voksen beskæftiger sig med noget der er sjovt, interessant og udfordrende kommer læringen faktisk af sig selv. Sciencedag Den årlige Sciencedag på Odder Gymnasium i september er udtryk for det samme. Her samles alle gymnasiets 1g elever med elever fra afgangsklasserne fra skolerne i Odder, Beder, Malling og Mårslet og beskæftiger sig med eksperimenter inden for de naturvidenskabelige fag. 1g eleverne er lærere for gæsterne og begge grupper har stor fornøjelse af arrangementet. Når det lykkes ser det faktisk ud som om eleverne leger. 8

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2012

TRIVSELSRAPPORT 2012 TRIVSELSRAPPORT 2012 Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium Rapport for hele skolen Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet... 3 To læsetips...

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale uddannelser Indhold To læsetips...3 Fortolkning af målgruppeanalyserne...4 Skolens overordnede resultat

Læs mere

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER AMBITIØS IDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIE TO I ÈN Konceptet

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

SYNERGIskolerne Netværk C ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015/16

SYNERGIskolerne Netværk C ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015/16 skolerne Netværk C ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015/16 Netværk C Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2015 skolernes hhx-afdelinger Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) i skoleåret 2015/16 blev gennemført på 8 af skolerne

Læs mere

Overordnet prioriteringskort

Overordnet prioriteringskort Overordnet prioriteringskort De følgende dias viser detaljer for de punkter, som ligger i eller tæt på prioriteringsområdet De grå linjer er gennemsnit på hver af akserne Undervisning: Eleverne efterspørger

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling i forhold til

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Opsummering af trivselsundersøgelsen

Opsummering af trivselsundersøgelsen Opsummering af trivselsundersøgelsen Den første tid på KG Kun 6% af eleverne oplevede IKKE, at de blev modtaget godt ved skoleårets begyndelse. I kommentarfeltet er det særlig introturene, som bemærkes

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF ELITEIDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE HØR MERE PÅ TLF. 56184000 SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIUM

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent: 95% (422 besvarelser ud af 444 mulige) Elevtrivsel 100 Bedste resultat for skole Vurdering 40 [+1] 76 [+1] 89 20 0 Elevtrivsel

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber HF på Fjerritslev Gymnasium Faglighed - fagpakker og frie fagvalg Fællesskab - faste klassekammerater og farverige venskaber Fremtid - find vej i din egen fortælling Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet 9

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

RIBE KATEDRALSKOLE. Skole siden 1145

RIBE KATEDRALSKOLE. Skole siden 1145 RIBE KATEDRALSKOLE Skole siden 1145 Som én af Danmarks ældste byer har Ribe naturligvis også en skole med en meget lang historie. Ribe Katedralskole har gennem århundreder været egnens videnscenter. Meget

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...?

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...? Interview gruppe 1 Interviewperson 1: Vi kan jo lige starte med at sige hvad vi hedder Laust: Jeg hedder Laust og går i 9.klasse og er 16 år Eva: Jeg hedder Eva og jeg går også i 9.A og jeg er 15 år Cecilie:

Læs mere

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst.

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst. Velkomsthæfte 2011 Første skoledag skal du blandt andet lære din klasse at kende på en gåtur til Mosede Fort - men inden fotograferer vi alle de nye klasser foran skolen. I dette hæfte kan du læse om introperioden

Læs mere

alle elever Bent Ole Madsen

alle elever Bent Ole Madsen UNDERVISNINGSMILJØ UNDERSØGELSEN alle elever HANDELSGYMNASIET 9 Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... 3 Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... 3 Spørgsmål 3: Hvilken

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole dit HF-tilbud statsskole.dk UDDANNELSE MED UDSYN En HF uddannelse giver dig de studiekompetencer, du senere får brug for på dit videregående

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

Det gode samarbejde mellem skole og klub De gode historier

Det gode samarbejde mellem skole og klub De gode historier Det gode samarbejde mellem skole og klub De gode historier I forbindelse med projektet Det gode samarbejde mellem skole og klub har CUR været med på sidelinjen, når der blev afprøvet forskellige former

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere