Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7"

Transkript

1 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse. Læs side 6 Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Naturfag skal være sjovt. Læs side 8

2 HØJ FAGLIGHED Hygge i pyramiden Af Lars Bluhme Rektor Studenterne i både 2010 og 2011 kom fra Odder Gymnasium med et gennemsnit på 7,3. I den nye karakterskala svarer det til godt over middel og det er markant højere end landsgennemsnittet på 6,9. Er eleverne på Oder Gymnasium så klogere end gennemsnittet? Ja, det kan man faktisk godt sige, og det er der flere årsager til. Gymnasiet er et bevidst valg for de fleste. Efter grundskolen og for mange betyder det også efter 10. klasse vælges gymnasiet af de elever, som er glade for at gå i skole. De er glade for at lære noget, glade for at lave lektier (naturligvis indenfor rimelighedens grænser), glade for at deltage i klassediskussionerne, glade for gruppearbejde og glade for at blive fagligt udfordret. Når så disse elever mødes af dygtige og engagerede lærere, som elsker at lære fra sig, kan det næsten kun gå godt. Stor opbakning hjemmefra Langt de fleste af eleverne på Odder Gymnasium har stor opbakning hjemmefra. Det betyder også en del. At der er tid og rum til at lave lektier, at der er respekt om det at gå i skole, at det er forståelse for at det er de unges primære arbejde og at man evt. kan diskutere faglige og aktuelle problemstillinger over middagsbordet. Odder Gymnasium har på den måde en privilegeret beliggenhed med sit optageområde i Odder, Beder, Malling, Mårslet og Samsø. På Odder Gymnasium er det vigtigt at hver elev yder sit bedste i faglig og læringsmæssig henseende. Det betyder ikke at alle skal kunne lige meget, for talent og forudsætninger er meget forskellige, men skolens mål er at man skal stå lidt på tæer. Det må gerne være lidt svært, for så lærer man mest og tilfredsstillelsen er større. Så baggrunden for de fine eksamensresultater er også de høje faglige udfordringer og ambitioner. Men der er også fokus på at nogle elever behøver mere hjælp end andre. At løfte sig fra karakteren 2 til karakteren 4 er lige så flot som at løfte sig fra karakteren 10 til karakteren 12, når der bag begge præstationer ligger et ønske om at lære noget og yde en indsats. Tilbud om lektiecafe Til støtte for de elever, som måtte have lyst til det, har Odder Gymnasium tilbud om lektiecafe om eftermiddagen to gange om ugen hvor både ældre elever og lærere står til rådighed. Der er tilbud om ekstra undervisningstimer i udvalgte fag, og der er også mulighed for at få tilknyttet en mentor enten en lærer som kan være til faglig hjælp, en elev som kan hjælpe med lektielæsningen generelt eller en vejleder som bare hjælper mere generelt med at få struktureret hverdagen og få prioriteret den pågældende elevs indsatsområder. Så ved at gøre de dygtige dygtigere og ved at gøre de mindre dygtige dygtige opnår Odder Gymnasium at alle får det meste ud af deres evner og dermed står med de bedste kort når det gælder videre uddannelse. Og det er dét der kan aflæses på karakterstatistikken. Fortsætter i uddannelsessystemet Og rigtigt mange af eleverne fra Odder Gymnasium fortsætter i uddannelsessystemet. Også her i et omfang langt over gennemsnittet. Statistikkerne laves efter en periode på 27 mdr. efter studentereksamen. Altså 2 1 /4 år efter eksamen, så der er taget højde for udlandsrejser og såkaldte fjumreår. Her fremgår det at eleverne fra Odder Gymnasium i højere grad end gennemsnittet søger ind på universiteter og andre højere læreranstalter. For studerende til bacheloruddannelserne var tallet på landsplan for alle de elever som blev studenter i ,3% mens det tilsvarende tal for Odder var 72,10%. Ser vi over en længere årrække på de studerende, der er nået til kandidatstudierne, er de sidste otte års tal på landsplan 2,20% i alt mens det for Odder er 3,10%. 2

3 TRIVSEL & LÆRING Af Lars Bluhme Rektor Alle gymnasier skal med jævne mellemrum lave en såkaldt elevtrivselsundersøgelse. En måling som baseres på en lang række spørgsmål til eleverne, og resultatet siger derfor noget om hvorledes eleverne oplever det at gå på gymnasiet. Der er spørgsmål om undervisningen, om lærerne, om ledelsen, om det sociale miljø, om elevernes egen motivation, om udstyret og om bygningerne. På alle disse punkter placerer Odder Gymnasium sig meget fornemt. Der udregnes samlet point på en skala fra 0 til 100. Odder Gymnasium scorer 80 point, hvilket ligger inden for kategorien særdeles godt og er som sådan langt over gennemsnittet. Ved siden af undervisningen, som beskrives i en anden artikel, er eleverne yderst tilfredse med det sociale miljø på Odder Gymnasium. Alt dette mærkes tydeligt i hverdagen. Når man træder ind på skolen, siges det ofte, at der er en god stemning. Lidt svært at definere, som stemninger nu engang er, men nogle af af punkterne til højre på siden kan give en forklaring. Det er naturligvis vigtigt i sig selv at eleverne trives godt i de tre år på deres arbejdsplads. Men det giver også en bedre læring. Stå foran de andre kræver mod I et miljø med trivsel og tryghed er det muligt at afprøve grænserne for ens evner og kapacitet netop fordi der er noget at falde tilbage på alle de gange, hvor man må øve sig. Man lærer f.eks. rigtigt meget ved selv at prøve at fremlægge en problemstilling eller en opgave for de øvrige elever i klassen. Men at stå foran de andre kræver mod og sikkerhed for at man kan have tillid til hinanden. Energi og lyst til at fokusere i timerne At have det sjovt i frikvartererne sammen med de andre fra ens klasse eller sammen med nogen fra andre klasser og årgange giver energi og lyst til at fokusere i timerne og betyder i det hele taget at det er godt at gå i skole. Og elevtrivselsundersøgelsen viser at eleverne på Odder Gymnasium synes at det er godt at gå i skole. I øvrigt laves der også undersøgelser af lærernes og de øvrige medarbejderes trivsel og også her ligger Odder Gymnasium i toppen. Der er sikkert også en sammenhæng mellem god trivsel hos eleverne og god trivsel hos lærerne. Når man er så tæt på hinanden i hverdagen kan det ikke undgå at smitte af. De følgende udsagn giver lidt flere detaljer om elevernes trivsel og læring: I parentes er nævnt procent af alle elever. Odder Gymnasium placerer sig højere end gennemsnittet på alle punkter. Der er et godt socialt sammenhold i klassen (76%) Jeg føler mig tryg i min klasse (86%) Stemningen i min klasse er præget af respekt og forståelse for hinanden (78%) Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater (82%) Skolen er et rart sted at være (87%) Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede (81%) Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet udenfor skoletiden (87%) Jeg har kontakt med elever fra andre klasser (73%) Der er et godt socialt sammenhold i klassen 3

4 ODDER GYMNASIUM SET FRA ELEVPERSPEKTIV Amalie H. Jørgensen Elev fra 3.a Har man lyst til at tilbringe tre år på et uddannelsessted karakteriseret ved hierarkisering, ligegyldighed og uambitiøsitet er Odder Gymnasium ikke det rigtige valg. Ønsker man derimod at tage sin studentereksamen på et gymnasium, hvor fællesskabet er afgørende og eleverne rent faktisk har noget at skulle have sagt, så er Odder Gymnasium måske værd at kigge nærmere på. På det støt voksende gymnasium er elevtrivslen i fokus. Hvis man behøver hjælp, hvad enten problemet omhandler SU-forvirring, personlige problemer eller lektiefrustrationer, står lærere samt studievejledere altid klar til at give råd og vejledning. Derudover spiller skolens kompetente elevråd en central rolle for det samlede elevhold, idet de taler for vores, elevernes, sag og ofte får ønsker realiseret. De har eksempelvis skaffet gymnasiet en Nindento Wii og står for et morgenidrætsarrangement med efterfølgende (gratis) morgenmad til alle interesserede. Sammenhold på tværs af årgange Samtidig har elevrådet stor interesse i at skabe sammenhold på tværs af årgange, da man normalt omgås sin egen og parallelklasserne mest. Det har resulteret i, at der til næste gymnasiefest bliver afholdt en såkaldt bogstavfest, hvor de tre a-klasser, i-klasser etc. mødes og spiser sammen inden festen. Den afslappede stemning til netop de månedlige arrangementer som gymnasiefester og musikog fredagscaféer skaber en god mulighed for os til at lære nye mennesker at kende og blande sig på tværs af de normale omgangskredse. Det gode sociale liv afspejler sig på engagementet i skoletimerne og dertil vores karakterer. Langt de fleste tager skolearbejdet seriøst og kommer velforberedte til timerne. Hvis man har brug for ekstra hjælp til afleveringerne eller bare har lyst til at bruge en eftermiddag på skolen og gøre lektielæsningen lidt mere hyggelig med kagespisning og godt selskab, så er enten elev- eller lærerstyret lektiecafé en mulighed hver tirsdag og torsdag. Fællesarrangementer for hele e skolen I starten af 1.g sørger gymnasiet for at holde introarrangementer for de nye elever, så de kan blive rystet godt sammen og er klar til tre års skolegang med hinanden. Der bliver ydermere afholdt fællesarrangementer for hele skolen som eksempelvis aktivitetsdage og biografaftener, hvor alle er velkomne til at komme og få sjove og rare oplevelser i knap så formelle omgivelser som vanligt. Stemningen på skolen er generelt god og man omgås hinanden positivt. I frikvartererne samles mange elever i pyramiden eller sidder i klasselokalerne og hygger sig med god musik på skolens smartboards. Flere udenlandsrejser Odder Gymnasium gør en indsats for at følge med tiden, hvilket har ført til, at gymnasiets studieretningslinjer er blevet moderniseret i løbet af de sidste par år. Der er bl.a. blevet oprettet en bioteknologiklasse og på de sproglige linjer er flere udenlandsrejser blevet udbudt, bl.a. til spansklinjen, som de sidste to år har været en uges tid i Málaga, hvor skolen har kontakt til en sprogskole. Studieturene giver os et godt kendskab til andre kulturer og rig mulighed for at udfordre os selv både sprogligt og personligt. Disse udlandsrejser, både den obligatoriske studierejse i 2.g og sproglinjernes ekstra rejse i 3.g, bidrager ligeledes til at forbedre det tidligere nævnte sociale fællesskab. Lærer og personale yder en stor indsats Hvis gymnasiet skal beskrives på få sætninger kan det siges, at det er et sted med både fest og farver, men også seriøsitet og rige udviklingsmuligheder. Generelt gør lærere og personale en stor indsats for at ruste os til oplevelser senere i livet samt give os tre indholdsrige år. På trods af risikoen for at lyde klichépræget skal det nævnes, at Odder Gymnasium er et sted, hvor alle er velkomne og føler sig velkomne. Personligt har jeg haft tre lærerige og festlige år, hvor jeg har forbedret mit faglige niveau, lært at sætte ting i et større perspektiv og ikke mindst haft mange gode oplevelser både på og uden for gymnasiets institutionelle rammer. Jeg vil således til sommer mer sige farvel til dette gymnasium som en klogere og stærkere pige med mange gode ting i rygsækken. Jeg vil slutte af med en anbefaling til mulige nye elever og sige, at I roligt kan tage jeres studenterek- samen på Odder Gymnasium. Eleverne bliver rustet godt sammen 4

5 IKT SOM SPRINGBRÆT TIL LÆRING ODDER GYMNASIUM 2012 Yago Bundgaard Pædagogisk leder På Odder Gymnasium tager undervisningen udgangspunkt i at engagere den enkelte elev, og skolens brug af Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) handler om at skabe engagement. Teknologien bruger elever og lærere som et springbræt til at gøre undervisningen nærværende og komme tættere på virkeligheden. Gymnasiet har i løbet af de seneste par år opsat interaktive tavler i alle klasselokaler, nedlagt computerlokaler og besluttet, at alle elever i stedet skal medbringe enten bærbare eller ipads i den daglige undervisning. Med et stærkt trådløst netværk giver dette mulighed for at IKT bliver en naturlig del af dagligdagen på skolen og at den bliver brugt til at gøre fagligheden stærkere og lettere at engagere sig i, fordi den kommer tættere på den enkelte elev. I dagligdagen bruger lærere og elever IKT på forskellig vis. Skolens interaktive tavler er meget mere end en god projektor. Den giver lærere og elever mulighed for hurtige skift mellem forskellige læringsformer og forskellige måder at formidle på. Når undervisningen inddrager den interaktive tavle er det enkelt at vise et element på et website, et oplæg fra itunes eller et virtuelt biokemisk eksperiment. Men tavlen er også elevernes. Her kan man samles om at løse opgaver, diskutere billedanalyser eller fremvise projekter, og tavlens indhold kan gemmes og åbnes derhjemme enten før næste time, eller når der skal repeteres til eksamen. Skype med eksperter ÅRSTIDENS FRUGTMARKED FAST LAV PRIS STK. STK. Teknologien bruges af lærere og elever til komme i dialog med mennesker, der spiller en rolle i deres fag. Det giver nye vinkler på det, der står beskrevet i skolebogen. Fra sin ipad eller bærbare kan eleven f.eks. Skype med eksperter, der ved noget særligt om det projekt, han eller hun er i gang med at skrive - uanset om denne ekspert sidder på DTU i København, er EU-parlamentariker i Bruxelles eller er forfatter langt ude på Djursland. Det kræver lidt ekstra af alle IKT på Odder Gymnasium handler således om at udfolde den pædagogiske grundholdning, som skolen bygger på: at engagement skaber læring. Elever og lærere udvikler og bruger IKT til at gøre den faglige fordybelse spændende og faglige formidling lettere. Det kræver lidt ekstra af alle. Både af lærerens forberedelse, skolens udstyr og af elevens selvstændighed. Men det lykkes, og på skolen er der ingen, der kan forestille sig en hverdag uden. BYENS SPORTSBUTIK KOM IND I BUTIKKEN OG SE VORES STORE UDVALG AF CONVERSE SKO 5

6 ELEVERNE ELSKER GYMNASIET Hans Jørgensen Journalist, Odder Avis Eleverne på Odder Gymnasium har en god hverdag, og samtidig lærer de noget. Begge dele kan rektor Lars Bluhme dokumentere, og det passer ham godt. - Måske er der endda en sammenhæng mellem de to ting, siger han. Gymnasiet ligger ganske højt, når det sammenligner elevernes karakterer med tal fra andre gymnasier. Og i en ny trivselsundersøgelse siger eleverne, at de har det godt. Især lærerne og undervisningen får flotte karakterer, når eleverne skriver i karakterbogen. Samlet svarer karakteren fra eleverne til beskrivelsen: Særdeles godt. Når rektor kigger nærmere på tallene, er der andre gode ting at læse. - Lærerne er samlet nummer fire, og på undervisningen er vi nummer tre, siger Lars Bluhme. Men undersøgelsen handler ikke kun om tal. Mere vigtigt er det måske, at gymnasiet kan se, hvor det skal oppe sig. - Det gælder bl.a. på de fysiske forhold og udstyret, og det er to forhold, der allerede arbejdes på at forbedre. Ros til lærerne Trivselsrapporten er også blevet diskuteret på gymnasiet. Den viser bl.a., at lærerne er både engagerede og gode til at formidle, har en høj faglig viden og er godt forberedte. - De er også gode til motivere eleverne og fortælle dem, hvordan de klarer sig, og samtidig har de humor. Vi har snakket med eleverne, og de kan godt genkende rapportens billede. Man kan jo mene meget om statistikker, og det gør jeg selv som gammel humanist og historiker. Men hvis undersøgelsen afspejler den oplevede virkelighed, så er det ikke så ringe, siger Lars Bluhme. Lærerne har også taget godt mod undersøgelsen. - De er rigtigt glade for den. Man bliver jo altid glad, når man bliver rost. Men den dialog, der kommer ud af det, giver også noget. Det er godt at sætte ord på og ikke bare tal. Så kan man komme videre. De data, vi har fået, kan være med til at sætte en diskussion i gang og få os til at komme videre. Det er et rigtigt godt redskab, siger rektor. Gymnasiet har i de seneste år haft en naturlig udskiftning i lærerkorpset, så det i dag er forholdsvis ungt. Det har også betydet, at der har været en intern diskussion af, hvad god undervisning er. Kender eleverne Samtidig har stedet en god størrelse, som ifølge Lars Bluhme kan være en forklaring på, at undervisningen i Odder er bedre end andre steder. - Det er nemmere, når man kender den enkelte elev. Samtidig er lærerne enige om, hvad en god skole er. De unge vil gerne have, at det er lidt svært. Der må gerne være nogle forventninger til dem. Det er forskelligt, hvor eleverne står, og det finder vi ud af på det første halve års grundforløb. Derefter handler det om at bygge oven på. - Der er faglig forskel mellem lærer og elev, men samtidig er der respekt og tolerance. Vi skal være i øjenhøjde. Det er også vigtigt med ny teknologi, at vi kommer ud af huset, og så er det meget vigtigt, at eleverne har det sjovt, siger Lars Bluhme Kærlighedsgaver TIL DIN VALENTINE Til hende 149,- Til ham 149,- BRUNO BANANI - Not for everybody GÅGADEN ODDER TLF Spar 40% på alt GOSH makeup Gælder ikke Oh My Gosh neglelakker 5 ml. - OGSÅ FOR DE UNGE Pause læs: spændende gadgets De unge fra Gymnasiet Kunne du tænke dig at være med i ungdomsredaktionen? Så kontakt: Rasmus Blicher på Rosensgade 15, 8300 Odder, , 6

7 Hans Jørgensen Journalist, Odder Avis Nogle gange er en ældre elev bedre til at forklare tingene end en lærer. Det er Trine Alslev Hansen og Lasse Kallin Sørensen enige om. Hun går i 3.y og har bioteknologi og matematik, mens han går i 1.k og har samfundsfag og engelsk. Nogle gange kan det godt knibe lidt med matematikken og nogle af de andre fag. Det er her, Trine kommer ind i billedet. Hun er mentor for Lasse og to andre drenge, der en gang om ugen får lidt ekstra hjælp. Nogle gange mødes de alle sammen, og andre gange hjælper hun drengene en ad gangen. De fleste gange bruger de gymnasiets lektiecafe som mødested. - Matematik er nok ikke mit yndlingsfag. Nogle gange hjælper Trine mig også, hvis jeg har opgaver i tysk eller dansk. Der er stor forskel på 10. klasse, her skal man selv tage en del mere ansvar, siger Lasse. Han er en af de elever, der egentlig er fagligt dygtig, men godt kan have svært ved at få lavet tingene. Og så er det det rart at blive skubbet i gang med et ugentligt møde, som han skal forberede sig til. Snakker om alt Samtidig er tonen en anden, når man får hjælp fra en ældre elev, end hvis man får det fra en lærer. Vi snakker jo også om alle mulige andre ting. Mig og Lasse vender alt muligt forskelligt. Formen er en anden. Det er noget helt andet at snakke med en elev end med lærerne, og det er rart. Det er noget andet end den almindelige lektiecafe, og det er super hyggeligt, siger Trine. - Ja, og jeg får noget ud af det fagligt, tilføjer Lasse. For Trine betyder mentorordningen ekstra forberedelsestid, men til gengæld får hun et tilskud til SU en. Gymnasiet har forskellige måder at hjælpe eleverne på. TRINE HJÆLPER LASSE Et par gange om ugen er der lektiecafe, hvor eleverne kan få hjælp af 3.g ere eller bare sidde og lave lektier. Desuden er der tre slags mentortilbud. Det ene handler om hjælp fra elev til elev, det er sådan et, Trine og Lasse er med i. Man kan også koble en lærer sammen med en elev i nogle timer, hvis der er et mere konkret emne, man vil tage op. Det kan f.eks. være undervisning i at bruge en lommeregner. Endelig har gymnasiet allieret sig med en fhv. skolelærer, der kan hjælpe med at strukturere hverdagen, lægge ører til problemer og måske ringe om morgenen til de få elever, der har brugt for den slags støtte. Favner bredt Lektiecafeen er for alle, mens det er nogle enkelte elever, der nyder godt af de forskellige mentorordninger. Når gymnasiet har lavet disse ordninger, så skyldes det bl.a., at man favner bredere end for 10 år siden. - Vi stiller store forventninger til eleverne. Så må vi også prøve at holde dem i hånden og spænde et sikkerhedsnet ud under dem, der har brug for det. Samtidig skal vi huske at udfordre de elever, der er skrappe, og det gør vi også, siger rektor Lars Bluhme. At være mentor er også en udfordring. - Jeg får selv meget ud af det. Jeg har lært, at jeg nogle gange skal finde forskellige måder at forklare tingene på. Det er tre helt forskellige drenge, jeg arbejder med. Samtidig får jeg repeteret det, jeg har lært tidligere. Jeg får noget ud af det både pædagogisk og fagligt, men det er også lidt hårdt. Jeg har aldrig troet, at jeg var god til at undervise andre. Men om det er det, jeg vil, ved jeg ikke, siger Trine. Hun håber at komme i gang med at læse molekylærbiologi efter sommerferien, mens Lasses tanker går i retning af at blive revisor eller noget lignede, der har med økonomi at gøre. Ole Spliid Helle Spliid Henrik Bo KØRESKOLEN VI TILPASSER OS GYMNASIETS RINGETIDER OG SATSER PÅ MINDST MULIGT FRAVÆR SPLIIDS KØRESKOLE SPLIIDS KØRESKOLE HENNING S KØRESKOLE HENRIK BO S KØRESKOLE MORTENS KØRESKOLE Morten Brendstrup Henning Olesen Studierabat Fri træning Kun 199,- Gratis oprettelse 2000 kvm fitness åbent 24 timer/døgnet Mere end 70 hold om ugen Fysioterapi & massage Måling af fysiologisk alder Senoir Træning Træning for børn Personlig træner Odder Fitness Center Højgårdsvej 9A 8300 Odder

8 NATURFAG 2012 Så er byggeriet godt i gang Af Lars Bluhme Rektor Udviklingen inden for udstyr og lokaler til fysik, kemi, biologi og bioteknologi går lynhurtigt og det er oftest på de områder at skolerne har svært ved at følge med. På den anden side er det vigtig at være up to date netop inden for disse fag fordi de unges interesse er afhængig af at kunne arbejde med tidssvarende materialer og i moderne bygninger. Det giver ikke mening at uddanne sig i omgivelser, der var moderne for 20 år siden hvis man ønsker at komme ud at studere og arbejde med teknologierne som de er i dag. Odder Gymnasium er derfor i disse måneder i gang med en større ombygning og udvidelse af skolens naturfagsafdeling. Naturfag skal være sjovt Der bygges et nyt, fælles eksperimentarieområde, hvor det er formålet at de forskellige naturvidenskabelige fag alle skal kunne opleve naturvidenskaben eks perimentelt. Visionen er, at det nye område skal kunne tillade alle de naturvidenskabelige fag at boltre sig, udføre forsøg, lade sig inspirere og samtidig have rum til fordybelse. De øvrige mere traditionelle lokaler får en stor opgradering og modernisering, således at de både indretningsmæssigt, udstyrsmæssigt og sikkerhedsmæssigt bliver ført op til dagens standard. Naturfag skal være sjovt og hvis man kan kombinere leg og læring er man nået langt. Og det er værd at huske at det ikke kun er børn som har brug for at lege hvis man som både ung og voksen beskæftiger sig med noget der er sjovt, interessant og udfordrende kommer læringen faktisk af sig selv. Sciencedag Den årlige Sciencedag på Odder Gymnasium i september er udtryk for det samme. Her samles alle gymnasiets 1g elever med elever fra afgangsklasserne fra skolerne i Odder, Beder, Malling og Mårslet og beskæftiger sig med eksperimenter inden for de naturvidenskabelige fag. 1g eleverne er lærere for gæsterne og begge grupper har stor fornøjelse af arrangementet. Når det lykkes ser det faktisk ud som om eleverne leger. 8

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Elevernes ønsker, Skolereform

Elevernes ønsker, Skolereform Elevernes ønsker, Skolereform Proces: De overordnede spørgsmål drøftet i de lokale elevråd og sidenhen Fælles Elevråd, d. 18-12-13: - Hvordan kan I lære bedst muligt? (På hvilken måde, hvilke steder, med

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere