Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7"

Transkript

1 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse. Læs side 6 Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Naturfag skal være sjovt. Læs side 8

2 HØJ FAGLIGHED Hygge i pyramiden Af Lars Bluhme Rektor Studenterne i både 2010 og 2011 kom fra Odder Gymnasium med et gennemsnit på 7,3. I den nye karakterskala svarer det til godt over middel og det er markant højere end landsgennemsnittet på 6,9. Er eleverne på Oder Gymnasium så klogere end gennemsnittet? Ja, det kan man faktisk godt sige, og det er der flere årsager til. Gymnasiet er et bevidst valg for de fleste. Efter grundskolen og for mange betyder det også efter 10. klasse vælges gymnasiet af de elever, som er glade for at gå i skole. De er glade for at lære noget, glade for at lave lektier (naturligvis indenfor rimelighedens grænser), glade for at deltage i klassediskussionerne, glade for gruppearbejde og glade for at blive fagligt udfordret. Når så disse elever mødes af dygtige og engagerede lærere, som elsker at lære fra sig, kan det næsten kun gå godt. Stor opbakning hjemmefra Langt de fleste af eleverne på Odder Gymnasium har stor opbakning hjemmefra. Det betyder også en del. At der er tid og rum til at lave lektier, at der er respekt om det at gå i skole, at det er forståelse for at det er de unges primære arbejde og at man evt. kan diskutere faglige og aktuelle problemstillinger over middagsbordet. Odder Gymnasium har på den måde en privilegeret beliggenhed med sit optageområde i Odder, Beder, Malling, Mårslet og Samsø. På Odder Gymnasium er det vigtigt at hver elev yder sit bedste i faglig og læringsmæssig henseende. Det betyder ikke at alle skal kunne lige meget, for talent og forudsætninger er meget forskellige, men skolens mål er at man skal stå lidt på tæer. Det må gerne være lidt svært, for så lærer man mest og tilfredsstillelsen er større. Så baggrunden for de fine eksamensresultater er også de høje faglige udfordringer og ambitioner. Men der er også fokus på at nogle elever behøver mere hjælp end andre. At løfte sig fra karakteren 2 til karakteren 4 er lige så flot som at løfte sig fra karakteren 10 til karakteren 12, når der bag begge præstationer ligger et ønske om at lære noget og yde en indsats. Tilbud om lektiecafe Til støtte for de elever, som måtte have lyst til det, har Odder Gymnasium tilbud om lektiecafe om eftermiddagen to gange om ugen hvor både ældre elever og lærere står til rådighed. Der er tilbud om ekstra undervisningstimer i udvalgte fag, og der er også mulighed for at få tilknyttet en mentor enten en lærer som kan være til faglig hjælp, en elev som kan hjælpe med lektielæsningen generelt eller en vejleder som bare hjælper mere generelt med at få struktureret hverdagen og få prioriteret den pågældende elevs indsatsområder. Så ved at gøre de dygtige dygtigere og ved at gøre de mindre dygtige dygtige opnår Odder Gymnasium at alle får det meste ud af deres evner og dermed står med de bedste kort når det gælder videre uddannelse. Og det er dét der kan aflæses på karakterstatistikken. Fortsætter i uddannelsessystemet Og rigtigt mange af eleverne fra Odder Gymnasium fortsætter i uddannelsessystemet. Også her i et omfang langt over gennemsnittet. Statistikkerne laves efter en periode på 27 mdr. efter studentereksamen. Altså 2 1 /4 år efter eksamen, så der er taget højde for udlandsrejser og såkaldte fjumreår. Her fremgår det at eleverne fra Odder Gymnasium i højere grad end gennemsnittet søger ind på universiteter og andre højere læreranstalter. For studerende til bacheloruddannelserne var tallet på landsplan for alle de elever som blev studenter i ,3% mens det tilsvarende tal for Odder var 72,10%. Ser vi over en længere årrække på de studerende, der er nået til kandidatstudierne, er de sidste otte års tal på landsplan 2,20% i alt mens det for Odder er 3,10%. 2

3 TRIVSEL & LÆRING Af Lars Bluhme Rektor Alle gymnasier skal med jævne mellemrum lave en såkaldt elevtrivselsundersøgelse. En måling som baseres på en lang række spørgsmål til eleverne, og resultatet siger derfor noget om hvorledes eleverne oplever det at gå på gymnasiet. Der er spørgsmål om undervisningen, om lærerne, om ledelsen, om det sociale miljø, om elevernes egen motivation, om udstyret og om bygningerne. På alle disse punkter placerer Odder Gymnasium sig meget fornemt. Der udregnes samlet point på en skala fra 0 til 100. Odder Gymnasium scorer 80 point, hvilket ligger inden for kategorien særdeles godt og er som sådan langt over gennemsnittet. Ved siden af undervisningen, som beskrives i en anden artikel, er eleverne yderst tilfredse med det sociale miljø på Odder Gymnasium. Alt dette mærkes tydeligt i hverdagen. Når man træder ind på skolen, siges det ofte, at der er en god stemning. Lidt svært at definere, som stemninger nu engang er, men nogle af af punkterne til højre på siden kan give en forklaring. Det er naturligvis vigtigt i sig selv at eleverne trives godt i de tre år på deres arbejdsplads. Men det giver også en bedre læring. Stå foran de andre kræver mod I et miljø med trivsel og tryghed er det muligt at afprøve grænserne for ens evner og kapacitet netop fordi der er noget at falde tilbage på alle de gange, hvor man må øve sig. Man lærer f.eks. rigtigt meget ved selv at prøve at fremlægge en problemstilling eller en opgave for de øvrige elever i klassen. Men at stå foran de andre kræver mod og sikkerhed for at man kan have tillid til hinanden. Energi og lyst til at fokusere i timerne At have det sjovt i frikvartererne sammen med de andre fra ens klasse eller sammen med nogen fra andre klasser og årgange giver energi og lyst til at fokusere i timerne og betyder i det hele taget at det er godt at gå i skole. Og elevtrivselsundersøgelsen viser at eleverne på Odder Gymnasium synes at det er godt at gå i skole. I øvrigt laves der også undersøgelser af lærernes og de øvrige medarbejderes trivsel og også her ligger Odder Gymnasium i toppen. Der er sikkert også en sammenhæng mellem god trivsel hos eleverne og god trivsel hos lærerne. Når man er så tæt på hinanden i hverdagen kan det ikke undgå at smitte af. De følgende udsagn giver lidt flere detaljer om elevernes trivsel og læring: I parentes er nævnt procent af alle elever. Odder Gymnasium placerer sig højere end gennemsnittet på alle punkter. Der er et godt socialt sammenhold i klassen (76%) Jeg føler mig tryg i min klasse (86%) Stemningen i min klasse er præget af respekt og forståelse for hinanden (78%) Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater (82%) Skolen er et rart sted at være (87%) Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede (81%) Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet udenfor skoletiden (87%) Jeg har kontakt med elever fra andre klasser (73%) Der er et godt socialt sammenhold i klassen 3

4 ODDER GYMNASIUM SET FRA ELEVPERSPEKTIV Amalie H. Jørgensen Elev fra 3.a Har man lyst til at tilbringe tre år på et uddannelsessted karakteriseret ved hierarkisering, ligegyldighed og uambitiøsitet er Odder Gymnasium ikke det rigtige valg. Ønsker man derimod at tage sin studentereksamen på et gymnasium, hvor fællesskabet er afgørende og eleverne rent faktisk har noget at skulle have sagt, så er Odder Gymnasium måske værd at kigge nærmere på. På det støt voksende gymnasium er elevtrivslen i fokus. Hvis man behøver hjælp, hvad enten problemet omhandler SU-forvirring, personlige problemer eller lektiefrustrationer, står lærere samt studievejledere altid klar til at give råd og vejledning. Derudover spiller skolens kompetente elevråd en central rolle for det samlede elevhold, idet de taler for vores, elevernes, sag og ofte får ønsker realiseret. De har eksempelvis skaffet gymnasiet en Nindento Wii og står for et morgenidrætsarrangement med efterfølgende (gratis) morgenmad til alle interesserede. Sammenhold på tværs af årgange Samtidig har elevrådet stor interesse i at skabe sammenhold på tværs af årgange, da man normalt omgås sin egen og parallelklasserne mest. Det har resulteret i, at der til næste gymnasiefest bliver afholdt en såkaldt bogstavfest, hvor de tre a-klasser, i-klasser etc. mødes og spiser sammen inden festen. Den afslappede stemning til netop de månedlige arrangementer som gymnasiefester og musikog fredagscaféer skaber en god mulighed for os til at lære nye mennesker at kende og blande sig på tværs af de normale omgangskredse. Det gode sociale liv afspejler sig på engagementet i skoletimerne og dertil vores karakterer. Langt de fleste tager skolearbejdet seriøst og kommer velforberedte til timerne. Hvis man har brug for ekstra hjælp til afleveringerne eller bare har lyst til at bruge en eftermiddag på skolen og gøre lektielæsningen lidt mere hyggelig med kagespisning og godt selskab, så er enten elev- eller lærerstyret lektiecafé en mulighed hver tirsdag og torsdag. Fællesarrangementer for hele e skolen I starten af 1.g sørger gymnasiet for at holde introarrangementer for de nye elever, så de kan blive rystet godt sammen og er klar til tre års skolegang med hinanden. Der bliver ydermere afholdt fællesarrangementer for hele skolen som eksempelvis aktivitetsdage og biografaftener, hvor alle er velkomne til at komme og få sjove og rare oplevelser i knap så formelle omgivelser som vanligt. Stemningen på skolen er generelt god og man omgås hinanden positivt. I frikvartererne samles mange elever i pyramiden eller sidder i klasselokalerne og hygger sig med god musik på skolens smartboards. Flere udenlandsrejser Odder Gymnasium gør en indsats for at følge med tiden, hvilket har ført til, at gymnasiets studieretningslinjer er blevet moderniseret i løbet af de sidste par år. Der er bl.a. blevet oprettet en bioteknologiklasse og på de sproglige linjer er flere udenlandsrejser blevet udbudt, bl.a. til spansklinjen, som de sidste to år har været en uges tid i Málaga, hvor skolen har kontakt til en sprogskole. Studieturene giver os et godt kendskab til andre kulturer og rig mulighed for at udfordre os selv både sprogligt og personligt. Disse udlandsrejser, både den obligatoriske studierejse i 2.g og sproglinjernes ekstra rejse i 3.g, bidrager ligeledes til at forbedre det tidligere nævnte sociale fællesskab. Lærer og personale yder en stor indsats Hvis gymnasiet skal beskrives på få sætninger kan det siges, at det er et sted med både fest og farver, men også seriøsitet og rige udviklingsmuligheder. Generelt gør lærere og personale en stor indsats for at ruste os til oplevelser senere i livet samt give os tre indholdsrige år. På trods af risikoen for at lyde klichépræget skal det nævnes, at Odder Gymnasium er et sted, hvor alle er velkomne og føler sig velkomne. Personligt har jeg haft tre lærerige og festlige år, hvor jeg har forbedret mit faglige niveau, lært at sætte ting i et større perspektiv og ikke mindst haft mange gode oplevelser både på og uden for gymnasiets institutionelle rammer. Jeg vil således til sommer mer sige farvel til dette gymnasium som en klogere og stærkere pige med mange gode ting i rygsækken. Jeg vil slutte af med en anbefaling til mulige nye elever og sige, at I roligt kan tage jeres studenterek- samen på Odder Gymnasium. Eleverne bliver rustet godt sammen 4

5 IKT SOM SPRINGBRÆT TIL LÆRING ODDER GYMNASIUM 2012 Yago Bundgaard Pædagogisk leder På Odder Gymnasium tager undervisningen udgangspunkt i at engagere den enkelte elev, og skolens brug af Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) handler om at skabe engagement. Teknologien bruger elever og lærere som et springbræt til at gøre undervisningen nærværende og komme tættere på virkeligheden. Gymnasiet har i løbet af de seneste par år opsat interaktive tavler i alle klasselokaler, nedlagt computerlokaler og besluttet, at alle elever i stedet skal medbringe enten bærbare eller ipads i den daglige undervisning. Med et stærkt trådløst netværk giver dette mulighed for at IKT bliver en naturlig del af dagligdagen på skolen og at den bliver brugt til at gøre fagligheden stærkere og lettere at engagere sig i, fordi den kommer tættere på den enkelte elev. I dagligdagen bruger lærere og elever IKT på forskellig vis. Skolens interaktive tavler er meget mere end en god projektor. Den giver lærere og elever mulighed for hurtige skift mellem forskellige læringsformer og forskellige måder at formidle på. Når undervisningen inddrager den interaktive tavle er det enkelt at vise et element på et website, et oplæg fra itunes eller et virtuelt biokemisk eksperiment. Men tavlen er også elevernes. Her kan man samles om at løse opgaver, diskutere billedanalyser eller fremvise projekter, og tavlens indhold kan gemmes og åbnes derhjemme enten før næste time, eller når der skal repeteres til eksamen. Skype med eksperter ÅRSTIDENS FRUGTMARKED FAST LAV PRIS STK. STK. Teknologien bruges af lærere og elever til komme i dialog med mennesker, der spiller en rolle i deres fag. Det giver nye vinkler på det, der står beskrevet i skolebogen. Fra sin ipad eller bærbare kan eleven f.eks. Skype med eksperter, der ved noget særligt om det projekt, han eller hun er i gang med at skrive - uanset om denne ekspert sidder på DTU i København, er EU-parlamentariker i Bruxelles eller er forfatter langt ude på Djursland. Det kræver lidt ekstra af alle IKT på Odder Gymnasium handler således om at udfolde den pædagogiske grundholdning, som skolen bygger på: at engagement skaber læring. Elever og lærere udvikler og bruger IKT til at gøre den faglige fordybelse spændende og faglige formidling lettere. Det kræver lidt ekstra af alle. Både af lærerens forberedelse, skolens udstyr og af elevens selvstændighed. Men det lykkes, og på skolen er der ingen, der kan forestille sig en hverdag uden. BYENS SPORTSBUTIK KOM IND I BUTIKKEN OG SE VORES STORE UDVALG AF CONVERSE SKO 5

6 ELEVERNE ELSKER GYMNASIET Hans Jørgensen Journalist, Odder Avis Eleverne på Odder Gymnasium har en god hverdag, og samtidig lærer de noget. Begge dele kan rektor Lars Bluhme dokumentere, og det passer ham godt. - Måske er der endda en sammenhæng mellem de to ting, siger han. Gymnasiet ligger ganske højt, når det sammenligner elevernes karakterer med tal fra andre gymnasier. Og i en ny trivselsundersøgelse siger eleverne, at de har det godt. Især lærerne og undervisningen får flotte karakterer, når eleverne skriver i karakterbogen. Samlet svarer karakteren fra eleverne til beskrivelsen: Særdeles godt. Når rektor kigger nærmere på tallene, er der andre gode ting at læse. - Lærerne er samlet nummer fire, og på undervisningen er vi nummer tre, siger Lars Bluhme. Men undersøgelsen handler ikke kun om tal. Mere vigtigt er det måske, at gymnasiet kan se, hvor det skal oppe sig. - Det gælder bl.a. på de fysiske forhold og udstyret, og det er to forhold, der allerede arbejdes på at forbedre. Ros til lærerne Trivselsrapporten er også blevet diskuteret på gymnasiet. Den viser bl.a., at lærerne er både engagerede og gode til at formidle, har en høj faglig viden og er godt forberedte. - De er også gode til motivere eleverne og fortælle dem, hvordan de klarer sig, og samtidig har de humor. Vi har snakket med eleverne, og de kan godt genkende rapportens billede. Man kan jo mene meget om statistikker, og det gør jeg selv som gammel humanist og historiker. Men hvis undersøgelsen afspejler den oplevede virkelighed, så er det ikke så ringe, siger Lars Bluhme. Lærerne har også taget godt mod undersøgelsen. - De er rigtigt glade for den. Man bliver jo altid glad, når man bliver rost. Men den dialog, der kommer ud af det, giver også noget. Det er godt at sætte ord på og ikke bare tal. Så kan man komme videre. De data, vi har fået, kan være med til at sætte en diskussion i gang og få os til at komme videre. Det er et rigtigt godt redskab, siger rektor. Gymnasiet har i de seneste år haft en naturlig udskiftning i lærerkorpset, så det i dag er forholdsvis ungt. Det har også betydet, at der har været en intern diskussion af, hvad god undervisning er. Kender eleverne Samtidig har stedet en god størrelse, som ifølge Lars Bluhme kan være en forklaring på, at undervisningen i Odder er bedre end andre steder. - Det er nemmere, når man kender den enkelte elev. Samtidig er lærerne enige om, hvad en god skole er. De unge vil gerne have, at det er lidt svært. Der må gerne være nogle forventninger til dem. Det er forskelligt, hvor eleverne står, og det finder vi ud af på det første halve års grundforløb. Derefter handler det om at bygge oven på. - Der er faglig forskel mellem lærer og elev, men samtidig er der respekt og tolerance. Vi skal være i øjenhøjde. Det er også vigtigt med ny teknologi, at vi kommer ud af huset, og så er det meget vigtigt, at eleverne har det sjovt, siger Lars Bluhme Kærlighedsgaver TIL DIN VALENTINE Til hende 149,- Til ham 149,- BRUNO BANANI - Not for everybody GÅGADEN ODDER TLF Spar 40% på alt GOSH makeup Gælder ikke Oh My Gosh neglelakker 5 ml. - OGSÅ FOR DE UNGE Pause læs: spændende gadgets De unge fra Gymnasiet Kunne du tænke dig at være med i ungdomsredaktionen? Så kontakt: Rasmus Blicher på Rosensgade 15, 8300 Odder, , 6

7 Hans Jørgensen Journalist, Odder Avis Nogle gange er en ældre elev bedre til at forklare tingene end en lærer. Det er Trine Alslev Hansen og Lasse Kallin Sørensen enige om. Hun går i 3.y og har bioteknologi og matematik, mens han går i 1.k og har samfundsfag og engelsk. Nogle gange kan det godt knibe lidt med matematikken og nogle af de andre fag. Det er her, Trine kommer ind i billedet. Hun er mentor for Lasse og to andre drenge, der en gang om ugen får lidt ekstra hjælp. Nogle gange mødes de alle sammen, og andre gange hjælper hun drengene en ad gangen. De fleste gange bruger de gymnasiets lektiecafe som mødested. - Matematik er nok ikke mit yndlingsfag. Nogle gange hjælper Trine mig også, hvis jeg har opgaver i tysk eller dansk. Der er stor forskel på 10. klasse, her skal man selv tage en del mere ansvar, siger Lasse. Han er en af de elever, der egentlig er fagligt dygtig, men godt kan have svært ved at få lavet tingene. Og så er det det rart at blive skubbet i gang med et ugentligt møde, som han skal forberede sig til. Snakker om alt Samtidig er tonen en anden, når man får hjælp fra en ældre elev, end hvis man får det fra en lærer. Vi snakker jo også om alle mulige andre ting. Mig og Lasse vender alt muligt forskelligt. Formen er en anden. Det er noget helt andet at snakke med en elev end med lærerne, og det er rart. Det er noget andet end den almindelige lektiecafe, og det er super hyggeligt, siger Trine. - Ja, og jeg får noget ud af det fagligt, tilføjer Lasse. For Trine betyder mentorordningen ekstra forberedelsestid, men til gengæld får hun et tilskud til SU en. Gymnasiet har forskellige måder at hjælpe eleverne på. TRINE HJÆLPER LASSE Et par gange om ugen er der lektiecafe, hvor eleverne kan få hjælp af 3.g ere eller bare sidde og lave lektier. Desuden er der tre slags mentortilbud. Det ene handler om hjælp fra elev til elev, det er sådan et, Trine og Lasse er med i. Man kan også koble en lærer sammen med en elev i nogle timer, hvis der er et mere konkret emne, man vil tage op. Det kan f.eks. være undervisning i at bruge en lommeregner. Endelig har gymnasiet allieret sig med en fhv. skolelærer, der kan hjælpe med at strukturere hverdagen, lægge ører til problemer og måske ringe om morgenen til de få elever, der har brugt for den slags støtte. Favner bredt Lektiecafeen er for alle, mens det er nogle enkelte elever, der nyder godt af de forskellige mentorordninger. Når gymnasiet har lavet disse ordninger, så skyldes det bl.a., at man favner bredere end for 10 år siden. - Vi stiller store forventninger til eleverne. Så må vi også prøve at holde dem i hånden og spænde et sikkerhedsnet ud under dem, der har brug for det. Samtidig skal vi huske at udfordre de elever, der er skrappe, og det gør vi også, siger rektor Lars Bluhme. At være mentor er også en udfordring. - Jeg får selv meget ud af det. Jeg har lært, at jeg nogle gange skal finde forskellige måder at forklare tingene på. Det er tre helt forskellige drenge, jeg arbejder med. Samtidig får jeg repeteret det, jeg har lært tidligere. Jeg får noget ud af det både pædagogisk og fagligt, men det er også lidt hårdt. Jeg har aldrig troet, at jeg var god til at undervise andre. Men om det er det, jeg vil, ved jeg ikke, siger Trine. Hun håber at komme i gang med at læse molekylærbiologi efter sommerferien, mens Lasses tanker går i retning af at blive revisor eller noget lignede, der har med økonomi at gøre. Ole Spliid Helle Spliid Henrik Bo KØRESKOLEN VI TILPASSER OS GYMNASIETS RINGETIDER OG SATSER PÅ MINDST MULIGT FRAVÆR SPLIIDS KØRESKOLE SPLIIDS KØRESKOLE HENNING S KØRESKOLE HENRIK BO S KØRESKOLE MORTENS KØRESKOLE Morten Brendstrup Henning Olesen Studierabat Fri træning Kun 199,- Gratis oprettelse 2000 kvm fitness åbent 24 timer/døgnet Mere end 70 hold om ugen Fysioterapi & massage Måling af fysiologisk alder Senoir Træning Træning for børn Personlig træner Odder Fitness Center Højgårdsvej 9A 8300 Odder

8 NATURFAG 2012 Så er byggeriet godt i gang Af Lars Bluhme Rektor Udviklingen inden for udstyr og lokaler til fysik, kemi, biologi og bioteknologi går lynhurtigt og det er oftest på de områder at skolerne har svært ved at følge med. På den anden side er det vigtig at være up to date netop inden for disse fag fordi de unges interesse er afhængig af at kunne arbejde med tidssvarende materialer og i moderne bygninger. Det giver ikke mening at uddanne sig i omgivelser, der var moderne for 20 år siden hvis man ønsker at komme ud at studere og arbejde med teknologierne som de er i dag. Odder Gymnasium er derfor i disse måneder i gang med en større ombygning og udvidelse af skolens naturfagsafdeling. Naturfag skal være sjovt Der bygges et nyt, fælles eksperimentarieområde, hvor det er formålet at de forskellige naturvidenskabelige fag alle skal kunne opleve naturvidenskaben eks perimentelt. Visionen er, at det nye område skal kunne tillade alle de naturvidenskabelige fag at boltre sig, udføre forsøg, lade sig inspirere og samtidig have rum til fordybelse. De øvrige mere traditionelle lokaler får en stor opgradering og modernisering, således at de både indretningsmæssigt, udstyrsmæssigt og sikkerhedsmæssigt bliver ført op til dagens standard. Naturfag skal være sjovt og hvis man kan kombinere leg og læring er man nået langt. Og det er værd at huske at det ikke kun er børn som har brug for at lege hvis man som både ung og voksen beskæftiger sig med noget der er sjovt, interessant og udfordrende kommer læringen faktisk af sig selv. Sciencedag Den årlige Sciencedag på Odder Gymnasium i september er udtryk for det samme. Her samles alle gymnasiets 1g elever med elever fra afgangsklasserne fra skolerne i Odder, Beder, Malling og Mårslet og beskæftiger sig med eksperimenter inden for de naturvidenskabelige fag. 1g eleverne er lærere for gæsterne og begge grupper har stor fornøjelse af arrangementet. Når det lykkes ser det faktisk ud som om eleverne leger. 8

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere