DECEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK"

Transkript

1 DECEMBER

2 Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger Ole Birk Henriksen Tlf Organist Ida Lykke Hansen. Fødsel Enhver fødsel skal anmeldes til sognepræsten inden 2 dage. Forældrenes vielsespapirer samt fødselsanmeldelser fra sygehus medbringes. Dåb Aftales med sognepræsten. Vielse Aftales med præsten, der skal forestå vielsen. Begravelse og Bisættelse Dag og klokkeslæt aftales med præsten, der skal foretage den kirkelige handling. Dødsanmeldelse samt afdødes dødsattest, dåbsattest og vielsesattest afleveres til sognepræsten i afdødes bopælssogn, eventuelt gennem bedemanden. tlf Sognemedhjælper Tinne Leth Tlf bedst tirs-torsdag. Menighedsrådet: Formand Thøger Birkeland Tlf KIRKEBIL Til gudstjenester og sognearrangementer afholdt af kirken er der gratis kørsel for sognets ældre og gangbesværede. Henvendelse dagen før til: Svend Aage Larsen Tlf Næstformand Peter Munksø Tlf Kontaktperson: Jakob Henrik West Grane tlf Tømmerup kirkeblad udgives af Tømmerup Menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Dan Petersen og Kasserer Hans J. Mohnsen Kirkeværge Ida Mohnsen Tlf Aktivitetsudvalg mm. Helle Gyldenkærne. Tlf Maibritt Lindholm, Holbækvej 76. mail:

3 INDHOLD: Side 3 Side Præsten skriver. Side FARVEL TIL EN BISKOP Side 5 Slid på klokkerne Side 11 Må man tage hunden 1 krone og 33 øre Side 9 Farvel til Ida De 9 læsninger og bingo D. 16. december Side 10 og 12 Side 15 DEN SØRENS KIRKEGAARD D. 29. januar Side 13 FARVEL TIL TØMMERUP BUENOS DIAS A NECOCHEA Side 14 DANSKERNE DER IMMIGRE- REDE TIL ARGENTINA Side 16 Kirketider

4 Side 4 PRÆSTEN SKRIVER I 1054 smed de hinanden ud af kirken. Patriarken Michael Cerularius og den pavelige udsending Humbert. Det må have været noget af et syn, om ikke morsomt, så i hvert fald historisk spændende, at se de to overfor hinanden i Verdens største og smukkeste kirke, Hagia Sofia i Konstantinopel, det nuværende Istanbul. Det var kulminationen på flere års stridigheder mellem paven i Rom og patriarken i Konstantinopel. Romerkirken mente, at Helligånden udgik fra Sønnen, men herved, mente patriarken, ville Helligånden understilles Sønnen, og det var den ikke mente man. De kirker i Konstantinopel, som havde adlydt paven i Rom, blev lukket af Cerularius og paven sender Humbert til Konstantinopel for at løse sagen. Da paven dør mener patriarken slet ikke, at Humbert kan handle på romerkirkens vegne, og en rasende Humbert erklærer, at patriarken og alle dem, som følger ham, nu er smidt ud af kirken. Cerularius svarer igen ved at erklære, at det står sig lige omvendt. Det er Humbert og med ham hele Romerkirken, der er smidt ud af kirken. Kirken er splittet i to. Den østlige ortodokse kirke, og den vestlige katolske kirke. Det har de været lige siden. Da pave Frans besteg pavestolen så verden til i spænding og de fleste med et håb om, at denne nye pave ville have mod til at stå ved de forsonende og moderne toner han tidligere havde slået an. Havde han mod og hårdhed til at modstå de konservatives pres. Og i dag, godt halvandet år efter, kan vi efterhånden konkludere, at det havde han. Hans historiske besøg i Istanbul i november hos den ortodokse kirkes patriark, lader nye vinde blæse over kirken. Der kunne næsten ikke have været et stærkere symbol på den voksende forening mellem den katolske og ortodokse kirke end det, der kom på direkte tv: Pave Frans bukkede sig tilsyneladende spontant ned for den ortodokse patriark Bartholomæus med et ønske om velsignelse under en gudstjeneste, og Bartholomæus svarede ved at kysse pavens hoved. Ikke i en underkastelse for den anden, men som et tegn på respekt. Hvordan kan vi med troværdighed forkynde Kristi budskab om fred, hvis der fortsætter med at være rivalisering og uenighed mellem os? spurgte pave Frans retorisk i sin tale til Bartholomæus. Paven tog dagen efter endnu et forsoningens skridt. Under en rundvisning i Den Blå moske, som ligger ved siden af Hagia Sofia, knælede paven ned ved siden af Istanbuls mufti og tog et par minutters stilhed i retning mod Mekka, i en symbolsk fælles bøn. Hvor er det dog befriende at se i en tid, hvor vi konstant blæses ørene fulde om Islamisk Stats grufulde regime i Irak og Syrien, om fanatiske europæerne som kæmper mod menneskeheden på deres side, om fanatiske muslimer i Danmark som ønsker sharia lovgivningen indført i Danmark. Hvor er det vigtigt at minde os selv om, at langt størstedelen af jordens befolkning ønsker at leve i fred og forsoning. Hvor er det vigtigt for os at se og blive mindet om, at de store religiøse ledere, i kirkens forskellige grene, i islam og i budismen taler fred og forsoning. Vi skal blot samtidig huske på, at vi ikke kun kan overlade fred og forsoning til dem. Det skal starte i vores eget hjerte. For at blive i pavens tanker, hvordan skal ved med troværdighed tale om at lederne skal arbejde for fred, hvis vi samtidig bekriger vores nabo, kollega og personen på kirkebænken ved siden af os. Lad os endnu engang lade sindet rette sig mod Betlehem og huske på, at ham vi fejrer i denne måned kaldtes fredsfyrste. At han talte og forkyndte fred. At han udråbte salighed til de som stiftede fred. Med det håb og med de tanker vil jeg ønske jer alle en glædelig jul.

5 Side 5 SLID PÅ KLOKKERNE 1 KR OG 33 ØRE Har du set denne her, sagde min far, idet han stak mig en seddel i hånden. Det var en regning, og i første omgang var det linjen Slid på klokkerne 1 kr og 33 øre, der pirrede min nysgerrighed, og jeg ville gerne vide mere. Så her er hele regnskabet i forbindelse med min oldemor Sofie Petersens begravelse 10. januar Ang. sliddet på klokkerne forestiller jeg mig, at Lindholm Gods har betalt for klokkerne og samtidig er der så indgået en aftale, hvor der skulle erlægges et beløb til godset, hver gang klokkerne var i brug. det sandsynligt, at der ved lejligheden er serveret steg og ikke f.eks. stegt flæsk. Jeg funderede også lidt over ordet flæsk Jeg slog det op i Illustreret Danske Konversationsleksikon fra 1934, og fandt da også ud af, at ordet på den tid betød kød med ben. Altså er Med hensyn til begravelseshjælp, så havde Forsikringsforeningen til dækning af omkostninger ved forsikredes begravelse stor udbredelse her i landet. Den 4. januar hæves Sofies sparekassebog med indestående plus renter kr 1390,81. Jeg antager, at bogen har været tiltænkt begivenheden. Da regnskabet er gjort op, står tilbage et beløb, som bliver tildelt en datter, med hvem Sofie levede. Helle Gyldenkærne B.

6 Side 6 Jeg sad i en taxa på vej til Islands uden tvivl bedste fiskerestaurant, The Fish Market, i det centrale Reykjavik. Jeg havde hørt om restauranten og havde længe set frem til denne middag. En taste menu, 10 smagsprøver på det bedste restauranten havde at byde på med tilhørende vinmenu. Jo, det ville blive en god aften. Så tikkede en sms ind på min telefon, som jeg med besvær fik bakset ud af den inderste lomme under min tykke jakke (for Island er kold). Den var fra min mor med den korte besked: Jan Lindhardt er død. Vi var ikke i familie, ej heller meget nære venner. Vores forhold havde mest været professionelt, men alligevel sad jeg der i taxaen med en pludselig tom fornemmelse. At jeg var på vej til en fiskerestaurant var skæbnens ironi, for en af de ting jeg husker at have talt med Jan Lindhardt om var netop hans forslag om, at alle burde spise fisk pinsedag, og allerhelst en tunge som et minde om de tunger af ild, som satte sig over disciplenes hoved. Poppet, havde nogen sagt. Vigtigt at skabe nye kirkelige traditioner, sagde andre. FARVEL TIL EN BISKOP Som jeg sad der i taxaen dukkede mange minder frem, fra da jeg for ti år siden blev ordineret i Roskilde domkirke af Jan Lindhardt efter en forudgående bispeeksamen hos ham. Han gjorde indtryk på mig fra starten. Rolig og saglig og det tog mig lidt tid at vænne mig helt til hans humor. Den kunne være en smule tør; ofte var man i tvivl om, hvornår han jokede og hvornår han mente ting alvorligt. Det var jeg blevet advaret om inden jeg mødte ham, men der gik alligevel lidt tid inden jeg tog mod og grinte når han sagde noget sjovt. Han var jo biskop jeg var lige blevet cand.theol. Jan Lindhardt lagde til gengæld aldrig skjul på, hvad han mente. Allerede i hans tale til min ordination pålagde han mig at tage de kampe, der var værd at kæmpe og lade resten falde. Jeg husker endnu hans ord: Skal du bruge dine kræfter på at slås med medlemmer af din kirke om fnidder og emner, som ikke betyder det store? Om to folk af samme køns ret til at blive velsignet i en kirke? Nej, det skal du ikke. Lad det fare. Skal du kæmpe for folkekirkens dåb af vore spæde? Ja, det skal du. For barnedåb er værd at kæmpe for. Det har jeg siden ligget mig på sinde. At tage de kampe, der er værd at kæmpe. Han var en klog mand. Meget vis. Nogen kaldte ham poppet og pjattet, andre for en gave for kirkens tale. Jeg var glad for, at netop han forestod min ordination. Jeg skulle være præst i Jan-land.

7 Når man kaldes til præst af et menighedsråd gør man sig tanker om, hvilken slags præst man vil være. Ja, det gør man nok allerede fra det øjeblik man åbner dørene til det teologiske studium i Købmagergade første gang. Men når man tager fat på jobbet i præstegården, så formes man langsomt af menigheden, tiden og kollegerne. Man prøver at være en præst for dem alle. Jan Lindhardts bror, Mogens Lindhardt, sagde engang da jeg havde ham som lærer på pastoralseminariet i København, at en præstekjole er tung og at det er symbolsk. Det er et tungt ansvar, der lægges på præstens skuldre. Når kjolen falder på plads føles ansvaret for menigheden og evangeliet for alvor og vægten gør at præsten aldrig kan glemme det. Jeg tænker om Mogens mon sagde det samme til sin bror, da den endnu tungere fløjlskåbe som biskoppen bærer, blev lagt på hans skuldre i Roskilde domkirke Jan havde en klar opfattelse af sig selv som biskop. I hans erindringer Det skal råbes siger han selv Som biskop har jeg set mig selv som missionær og direktør. Som en, der skulle være med til at rejse den kristne fane og samtidig tænke strategisk Nu havde jeg lagt hånden på ploven, og så var det mig, som med et varmt hjerte og et koldt hoved skulle stikke nogle linjer ud. Min tro er det, som gør hjertet varmt, fordi jeg ved, at jeg er Guds skabning og hans elskede barn Og det vil jeg ikke tie stille med. Egentlig ville han have været ingeniør og bygget jernbanebroer i Afrika, men han havde ifølge ham selv ikke en matematisk hjerne. Han indså at han ville studere et fag som dækkede hele hans liv og her passede kun teologien. Hans far, en af de såkaldte store Århusteologer, P.G. Lindhardt, havde formået at få arbejde, forskning, interesse og fritid til at hænge sammen på en måde, som tiltalte Jan Lindhardt. På grund af hans stammen så han ikke sig selv som præst og da han blev kandidat i 1962 blev han på Universitetet som lektor t og blev i 1982 dr.theol. inden han i 1997 valgtes som biskop over Roskilde Stift. Side 7 Han mindede hans præster om det ansvar, der lå, ikke kun på vores, men på enhver Kristens skuldre. Han sagde, at kristendommen er altid kun en generation fra at uddø. Mister vi den først, er den svær at få tilbage. Det er ikke nok med de mange ideer, som har rod i vores kultur eller med vore mange kirkebygninger. Men hvis blot en generation forsømmer at give det videre, de selv har fået, ja, så risikerer vi at moste det gode. I 60 erne og op til 80 erne fandt man ofte en historisk stor modstand mod religion fra skolens side, men her var der alligevel ihærdige præster og frivillige i børne- og ungdomsgrupper som fik rakt det videre. For Jan Lindhardt handlede kristendom om følelser. Kristendommen taler til hjertet, og derfor er det vigtigere at lade den slå rid der, frem for en masse kristen paratviden. Ifølge ham skulle man føle for at kunne forstå. Jan Lindhardt var så absolut ikke højkirkelig. Om det var bevidst eller ubevidst at han punkterede den ved jeg ikke, men han glemte ofte sin røde Orlik tobak på alteret og i Roskilde startede han en gang en gudstjeneste stadig med den netto pose han var kommet med, stående ved siden af alter skænken. Det var sikkert ikke bevidst, men for ham så absolut ikke verdens undergang. At han engang til et officiel arrangement kom i to forskellige sko, begge sorte, men den ene en fodformet travesko og den anden en balsko, var sikkert heller ikke bevidst. Men hvorfor dog gå i panik over det.

8 Side 8 Jan Lindhardt løftede for mig kristendommen op til noget større- Mindede mig om at kristendommen var langt højere end al vores menneskelige palaver og små bøvl. Han var fortaler for fællesskabet. Sagde ofte, at afhængigheden af fællesskabet er vores alment menneskelige vilkår og var formentlig på det punkt ikke enig med Kiersgaards vægt læggen på individet. Der skal være et du for at der kan være et jeg. Vi er altid i samspil med andre. Jeg vil altid huske Jan Lindhardt som en af min tids største teologer. Nærværende, sarkastisk og humoristisk. Og jeg er glad for, at var ham der gik med mig op af gulvet i Roskilde domkirke, den oktober mørke torsdag aften i 2004, da jeg modtog min ordination. Hans hustru, den nuværende biskop i Odense, Tine Lindhardt, forestod bisættelsen fra en fyldt Roskilde domkirke. I en 25 minutters lang og bevægende tale fik hun smukt ridset hans betydning op og endte ud i de smukke ord: Sorg er den største ære, kærligheden kan få. Vi følger vores kære så langt vi kan, til livets grænse, men når vi ikke kan følge længere og må give slip, da kommer der én som kender os, vor Herre selv som går os i møde og tager os i hånden. Gud være med Jan. Gud være med os alle!

9 FARVEL TIL IDA Side 9 Jeg tror, at hele rådet synes at det da kun er et år siden, at Ida Lykke Hansen blev ansat som organist i Tømmerup Kirke, men det er altså tre. Vi vidste alle fra starten, at Ida ville falde til i kirken med hendes åbne sind, musikalske talent og måske mest af alt, et ønske om at gøre Tømmerup Kirke til et særligt sted at være kirke. Allerede før Ida blev ansat var hun værdsat af Tømmerup. Den tidligere graver Benth Lundgaard sagde en gang til mig, at han sådan nød når det var den unge Ida Hansen, som afløste som organist i kirken. For når hun øvede salmerne igennem sang hun så smukt, mens han gik og gjorde klar til gudstjeneste, bryllup eller bisættelse. Jeg har nok længe anet, hvilken vej det gik. Ida har længe snakket om at ville prøve kræfter med en længere udlandsrejse, og jeg tænkte at hvis hun søgte ud som volontør, ville den kirke hun søgte ud til være skør, om den ikke sagde ja. Og det gjorde den danske kirke i Necochea, Argentina. altså. Til lykke til dem. Vi andre i Tømmerup kommer til at savne Idas humør og orgelspil, men jeg ved, at særligt hendes sang under altergang vil blive stærkt savnet. Altergangen har med Idas klaver og sang været noget ganske særligt i Tømmerup. Altergangen blev særlig smuk og opløftende. En af de faste kirkegængere sagde en søndag efter en gudstjeneste til Ida, at hun var et unikum. Og selvom jeg siden har lavet en del sjov med det, så er det et kor jeg og menigheden nok kan tilslutte os. Det faste personale ved kirken kommer også til at savne Ida i sakristiet inden de kirkelige tjenester. Her har vi altid tid til en kop kaffe inden vi går på, og her har Ida ofte måttet lægge ryg til alverdens drillerier, måske nok især fra undertegnede og gravermedhjælpen, men det skal nok siges at også kirkesangeren kunne være med. Vi har haft et godt team i kirken og Ida bliver svær at erstatte. Den 25. januar bliver sidste gang Ida spiller i kirken og vi holder efterfølgende en reception for hende i konfirmandstuen, hvor vi håber menigheden vil komme og sige farvel. Vi ønsker Ida al mulig held og lykke og håber at se hende igen til et foredrag om hendes tid i Argentina når hun engang vender hjem. De 9 læsninger og julebingo i Tømmerup Kirketirsdag d. 16. december kl Vi starter i kirken med læsninger og julesalmer, og går dernæst i konfirmandlokalet, hvor vi vil hygge os med julebingo samt gløgg og æbleskiver! så skulle julestemningen vist være sikret! Alle er hjerteligt velkomne

10 Side 10 NU DET JUL IGEN Vi lovede for nogen numre af kirkebladet siden engang imellem at ville fortælle lidt nyt fra kirkegården og vi syntes at netop den travle julemåned var værd at fortælle om. Mandag i den første uge i november modtog vi, graver Dorthe Hansen og gravermedhjælp Kian Hickman, 600 kg Nordmanns gran. Det skulle lægges ud på de mange grave, og det har i mange år været tradition i Tømmerup for, at granet skal være lagt inden den første søndag i advent. For os kirkeansatte er det altid en spændende tid når granet kommer. Det at ligge gran er et afbræk i hverdagen, da vi kun gør det ved juletid. Vi holder rigtig meget af at ligge gran, fordi vi skal bruge hoved på en anden og kreativ måde end vi normalt gør fortæller Dorthe. Kian nikker og tilføjer: Det er dejligt kun at skulle fokusere på en ting ad gangen. Når vi om sommeren får nogen dage, hvor vi kan koncentrere os om lugningen, så bliver resultatet flottere end når har mange, små daglige gøremål. Og det samme gælder granlægningen. Så går man lidt i sine egne tanker. Ud over de 600 kg gran som vi modtager, så kommer der også 20 kg Nobelis gran. Det blå gran skal bruges til adventskransen, som vi jo også skal have lavet inden første søndag i advent. Traditionen med selv at lave adventskransen er en tradition som altid har været i Tømmerup kirke og som vi selvfølgelig ikke vil bryde siger Dorthe. Når vi begynder at lave adventskransen, er det ligesom et tegn på at julen er nær, men også på at vi er ved at være færdige med granlægningen siger Kian og griner Når man har lagt gran på en måned hver eneste dag, så må man sige at så har man også lagt gran på! December er travl på en anden måde. Der sker en masse og her skal vi kunne stå til rådighed med lidt kort varsel. Der er tre afslutninger med skolerne. Tømmerup Skole og Tømmerup Friskole kommer med alle deres børn og Tømmerup Efterskole kommer med deres niende og tiendeklasser. Det er altid en fest. Aldrig bliver der sunget så meget med på Et barn er født i Betlehem som på skolernes afslutning. siger Kian, og Dorthe tilføjer leende Og vist især på omkvædet. Der er koncert og vi skal synge julen ind med efterfølgende julebingo. Og så kom vores præst pludselig en mandag og fortalte, at Ubberup Højskole gerne vil komme til en julegudstjeneste den efterfølgende aften; og så finder vi naturligvis også hurtigt tid til det. Fortsætter side 12

11 MÅ MAN TA HUNDEN MED? Side 11 vigtigt at man gør det med et åbent sind. Hvis vi på forhånd prøver at få Bibelen til at sige hvad vi håber, så giver det ingen mening. Bibelen siger ikke noget eksakt. Den siger hverken for eller imod, så vi er nødt til at se efter Må man ta hunden med sig ind i Himlen? Sådan spurgte Teddy Edelmann og sådan er jeg blevet spurgt nogen gange af forskellige folk. Både gamle og unge. Oftest med et lille glimt i øjet, men jeg er faktisk ikke i tvivl om, at spørgsmålet er alvorligt ment. Man kan binde sig så meget til sine kæledyr at man slet ikke kan forestille sig, at de ikke er med os i Himlen. Ja, faktisk sagde en mand til mig engang, at det ikke var Himlen for ham hvis han hund ikke var med. Jeg svarer altid, at det er ikke noget jeg kan svare på. Hvad der sker, når Vorherre slukker livets flamme, det er der selvsagt ingen der ved. Vi kan følge dem vi elsker, mennesker og dyr, et godt stykke på vej, men på et tidspunkt må vi slippe deres hænder eller poter og de lukker døren efter sig. Vi får ikke lov at kigge ind på den anden side. Når vi vil prøve at finde ud af, hvad mon Gud må tænke om vores forskellige tanker, så er det hvad Bibelen siger mere generelt. Bibelen fortæller os, at både mennesket (1. Mosebog 2:7) og dyrene (1. Mosebog 1:30; 6:17; 7:15, 22) har livsånde. Gud har altså blæst ånde i alt levende; intet er her altså uden hans vilje. Derfor kan vi med rette stille spørgsmålet, om hvorfor Gud skulle have givet dyr livsånde, hvis de bare var til, på lige fod med f.eks. planter. I modsætning til mennesket, er dyrene derimod ikke skabt i Guds billede. Hvad det helt betyder, at være skabt i Guds billede, er ikke klart. Det siges i sammenhæng med, at mennesket har fået magt til at herske over dyrene på jorden, formentlig som en slags guvernører. Hele kapitlet tyder på, at denne magt ikke er forstået som en ret til at gøre, hvad man har lyst til (for eksempel at udrydde dyrearter), men som et ansvar for, at livet trives. Ud fra Esajas Bog 11,6-8 og Hoseas Bog 2,20 er det klart, at der vil være dyr på den nye jord. Det fjendskab, som der siden syndefaldets dage har været mellem mange dyr og mennesker, vil være overvundet. Løven skal ligge sammen med lammet. Forholdet mellem dyr og opstandelse må vi, som med vores egen opstandelse, lægge i Guds hænder.

12 Side 12 NU DET JUL IGEN FORTSAT Juledagene er selvfølgelig højdepunktet i december. Det er de dage, der er stort fremmøde. To gudstjenester selve juleaftensdag, men også fremmødet på 1. juledag klokken 16 er ved at blive stort. Jeg tror folk har fundet ud af hvor dejligt afstressende det er, at komme i kirken på 1. juledag. Juleaftensdag kan ofte være travl, men dagen efter kan man trække vejret igen og synge med på de kendte julesalmer, som også synges denne dag fortæller Dorthe. Men det hjælper lige lidt på de kirkelige medarbejderes juleaftens stress, at Dorthe har laver ris a la mande til pausen mellem de to gudstjenester indskyder Kian. Dorthe nikker. Ja, det giver glæde hos alle. Præst, organist og kirkesanger. Inden vi når frem til juledagene, skal der fældes et 3m højt juletræ. Det er også en af de sjove ting ved arbejdet, da det igen ikke er noget vi gør hver dag. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag når vi spænder traileren på bilen og køre ud og fælder juletræet siger Kian. Det er også i december måned at lyset på kirken bliver tændt. Det er lidt symbolsk at vi først tænder lyset i december, selv om det sagtens kunne blive tændt i november. Det er for os, med til at gøre december til en mere hyggelig og speciel jule måned siger Dorthe og fortsætter: Det er som om mange mennesker først får øje på, hvor smuk en kirke vi egentlig har, når lysene på kirken tændes. Når julen er forbi kommer så nytår med champagne og kransekage og så starter vi på en lidt mere stille måned, hvor vi kan komme efter de ting vi ikke nåede i november og december. F.eks. kunne vi godt tænke os at få lagt de sidste perle sten på gangene. Vores vision for kirkegården er som altid at gøre det så pænt og hyggeligt som overhoved muligt, så det er et rart sted at komme for de mennesker, som kommer her. De kommer jo med gode minder og dybe savn, og det skal der være respekt om. Og selvom vi ofte har travlt, så har altid tid til en sludder og når nogen af gæsterne har en kage med - også til en kop De bedste jule hilsner samt ønsket om et godt nytår fra Graver Dorthe Hansen og Gravermedhjælp Kian Hickman.

13 FARVEL TIL TØMMERUP BUENOS DIAS A NECOCHEA Side 13 Kære alle! Som nogle af jer allerede véd, stopper jeg som organist i kirken med udgangen af december måned. Jeg har fået en 1-årig stilling som volontør i Den Danske Kirke i Necochea, Argentina, og jeg glæder mig VILDT meget! Det er i samarbejde med DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker), som betjener danskere bosat, i korte el. længere perioder, i udlandet. Jeg holder derfor orlov fra mit teologistudium, og mit arbejde i Necochea vil bl.a. være at assistere præsten og menighedsrådet med opgaver i kirken, praktiske kontoropgaver samt ungdoms- og børnearbejde. Jeg blev ansat i Tømmerup Kirke i december 2010, og jeg har været meget glad for at arbejde i kirken. Musikken har selvfølgelig fyldt meget for mig, og jeg er glad for, at der blev taget positivt imod de nye tiltag, jeg bragte med ind i kirken, og jeg har altid følt en stor opbakning fra menigheden og menighedsrådet. Det har været utroligt dejligt tak! Jeg blev ansat i Tømmerup Kirke i december 2004, og jeg har været meget glad for at arbejde i kirken. Musikken har selvfølgelig fyldt meget for mig, og jeg er glad for, at der blev taget positivt imod de nye tiltag, jeg bragte med ind i kirken, og jeg har altid følt en stor opbakning fra menigheden og menighedsrådet. Det har været utroligt dejligt tak! Jeg kalder det vores menighed, fordi jeg ikke har set min opgave i kirken som værende 'bare' et job, men snarere dét, at tage del i det fælles arbejde, de aktiviteter og engagement som en levende menighed består af. Derfor er jeg også meget glad for, at have fået mulighed for at tage del i flere facetter af arbejdet i kirken - her skal også lyde en stor TAK for, at have lagt øre til mine første, af forhåbentlig i fremtiden mange flere, prædikener! I Tømmerup Kirke er der et utroligt dejligt sammenhold og fællesskab, som jeg vil komme til at savne. Jeg skal bo alene i Necocheas præstegård, så der er rigelig plads til gæster, hvis nogle af jer slår vejen forbi I er mere end velkomne! Jeg vil afslutningsvis rette overskriften til: 'På gensyn i Tømmerup.' Ida Lykke Hansen, Organist i Tømmerup Kirke Jeg følte mig velkommen i kirken, allerede fra den første dag, jeg trådte ind af døren, og min familie har ligeledes sat stor pris på at deltage i kirkelivet. Tømmerup Kirke er ikke den første kirke, jeg har arbejdet i, men jeg kan med sikkerhed sige, at det er i dén kirke og i vores menighed, at jeg har følt mig mest hjemme. Den Danske Kirke i Necochea

14 Side 14 DANSKERNE DER IMMIGREREDE TIL ARGENTINA Hans Fugl I midten af 1800-tallet til starten af 2. Verdenskrig udvandrede omkring danskere pga. fattigdom i samtidens Danmark til udlandet, herunder særligt USA, mens omkring danskere valgte at rejse til Argentina, og slog sig ned i et område syd for hovedstaden Buenos Aires, og fik beskæftigelse i landbruget. Den første danske immigrant var Hans Fugl (Juán Fugl på spansk) fra Lolland, som rejste i 1844, og grundlagde den første koloni i byen Tandil. Her fik han stor indflydelse på byen og dens udvikling, bl.a. byggede han en mølle, bageri, og virkede som protestantisk præst, og blev i 1973 den første danske borgmester i Tandil. Med årene voksede antallet af immigranter, og flere kolonier kom til, og de dækkede nu et areal på størrelse med Danmark. Der var ikke tale om isolerede kolonier, som der er eksempler på i USA, men de danske immigranter holdt meget tæt sammen om deres historie, kultur og traditioner, bl.a. ved oprettelsen af egne kirker, skoler, aviser og andelsforeninger. Hertil kom selvfølgelig også, at den dominerende katolske tro og det spanske sprog virkede fremmedartet, og også medvirkede til en kulturel isolation. Dette stærke sammenhold, og bevidste fravalg af integration, var medvirkende til, at det i dag er et af de områder uden for Danmark, hvor danskheden er bevaret allerbedst. I Necochea var isolationen særlig markant, og indtil for ca. 25 år siden var det ikke velanset for danskerne at gifte sig med en af de sorte, som argentinerne kaldtes. Med i bagagen hjemmefra havde immigranterne så at sige den danske 'ånd', og der blev oprettet såvel kirker som flere børne- og højskoler efter grundtvigiansk forbillede. I dag er der i dette trekantsområde syd for Buenos Aires omkring danske efterkommere, hvoraf ca taler klingende dansk med tydelige dialekter, skønt få af dem har sat fod i Danmark. I Argentina er der i dag 4 danske menigheder og flere danske kirker. I Necochea er den danske præst igennem 30 år, Steen Lerfeldt, den sidste danske præst, som bliver udsendt af DSUK. (Endvidere er han den eneste præst i menighederne i Argentina, som stadig holder hver anden gudstjeneste på dansk). Det er som følge af, at kirken i Argentina ikke, som mange sømandskirker gør det, betjener de danskere, der kommer forbi på gennemrejse, men hovedsageligt fungerer som faste sognekirker for menighederne, som efter så mange år, også betragter sig selv som argentinere, dog med danske rødder.

15 Side 15 Alteret i kirken i Necochea Gymnastikopvisning på højskolen Alta Mira i 1947 Endvidere er der mange, der ikke forstår, og taler dansk. Det danske tilhørsforhold holdes dog stadigt i hævd bl.a. ved begivenheder som ex. fejringen af dronningens fødselsdag, folkedans mv. Dette er særligt noget, som foregår i kirkens regi, da kirken altid har været det naturlige holdepunkt for dansk-argentinerne. Når de danske menigheder nu fungerer så selvstændigt, er det en naturlig følge, at kirken selv står for præsteansættelsen. I Buenos Aires er der et protestantisk universitet (ISEDET), som uddanner præsterne DEN SØRENS KIERKEGAARD Sidste år, 2013 var det Søren Kierkegaard år. 200 året for tænkerens fødselsdag. Han regnes som, ikke bare en af Danmarks, men som en af verdens største filosoffer. Men hvad tænkte han så, denne store tænker. Hvad var det, der var så specielt ved ham, at han kom til at stå fadder for en hel ny filosofi, det vi i dag kalder eksistentialismen? Havde han ret i, at de fleste af os er spidsborgere, som har så travlt så travlt med alverdens ting, men uden at noget af det giver mening? Så han virkelig så sort på mennesket, og var det mon grunden til at han ikke havde en eneste ven, men derimod en masse fjender? Og hvorfor brød han forlovelsen til det måske eneste menneske, som nogen sinde holdt af ham, Regine Olsen? Torsdag d. 29. januar klokken 19 kommer Cand.theol., lektor Simon Renault, for at fortælle os om Kierkegaard. Hans liv, hans tænkning og hans særheder. Simon Renault har i mange år beskæftiget sig med Søren Kirkegaard, siden han skrev speciale om Kirkegaard og begrebet Angest på Københavns Universitet. Han underviser til daglig i kristendom, filosofi og religion på University College, Sjælland. Det koster 20 kr. for foredrag, kaffe og kage.

16 Side 16 KIRKETIDER:

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om Livet og troen er ikke for fastholdere Prædiken til 6. søndag efter påske 2013 salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden Jesus sagde; Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 1 Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl. 10.00. Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 Åbningshilsen Vi glæder os i denne tid, for vi er i advent på vej mod jul. Ja, og

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere