DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK"

Transkript

1 DECEMBER 2014

2 Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger Ole Birk Henriksen Tlf Organist Ida Lykke Hansen. Fødsel Enhver fødsel skal anmeldes til sognepræsten inden 2 dage. Forældrenes vielsespapirer samt fødselsanmeldelser fra sygehus medbringes. Dåb Aftales med sognepræsten. Vielse Aftales med præsten, der skal forestå vielsen. Begravelse og Bisættelse Dag og klokkeslæt aftales med præsten, der skal foretage den kirkelige handling. Dødsanmeldelse samt afdødes dødsattest, dåbsattest og vielsesattest afleveres til sognepræsten i afdødes bopælssogn, eventuelt gennem bedemanden. tlf Sognemedhjælper Tinne Leth Tlf bedst tirs-torsdag. Menighedsrådet: Formand Thøger Birkeland Tlf KIRKEBIL Til gudstjenester og sognearrangementer afholdt af kirken er der gratis kørsel for sognets ældre og gangbesværede. Henvendelse dagen før til: Svend Aage Larsen Tlf Næstformand Peter Munksø Tlf Kontaktperson: Jakob Henrik West Grane tlf Tømmerup kirkeblad udgives af Tømmerup Menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Dan Petersen og Kasserer Hans J. Mohnsen Kirkeværge Ida Mohnsen Tlf Aktivitetsudvalg mm. Helle Gyldenkærne. Tlf Maibritt Lindholm, Holbækvej 76. mail:

3 INDHOLD: Side 3 Side Præsten skriver. Side FARVEL TIL EN BISKOP Side 5 Slid på klokkerne Side 11 Må man tage hunden 1 krone og 33 øre Side 9 Farvel til Ida De 9 læsninger og bingo D. 16. december Side 10 og 12 Side 15 DEN SØRENS KIRKEGAARD D. 29. januar Side 13 FARVEL TIL TØMMERUP BUENOS DIAS A NECOCHEA Side 14 DANSKERNE DER IMMIGRE- REDE TIL ARGENTINA Side 16 Kirketider

4 Side 4 PRÆSTEN SKRIVER I 1054 smed de hinanden ud af kirken. Patriarken Michael Cerularius og den pavelige udsending Humbert. Det må have været noget af et syn, om ikke morsomt, så i hvert fald historisk spændende, at se de to overfor hinanden i Verdens største og smukkeste kirke, Hagia Sofia i Konstantinopel, det nuværende Istanbul. Det var kulminationen på flere års stridigheder mellem paven i Rom og patriarken i Konstantinopel. Romerkirken mente, at Helligånden udgik fra Sønnen, men herved, mente patriarken, ville Helligånden understilles Sønnen, og det var den ikke mente man. De kirker i Konstantinopel, som havde adlydt paven i Rom, blev lukket af Cerularius og paven sender Humbert til Konstantinopel for at løse sagen. Da paven dør mener patriarken slet ikke, at Humbert kan handle på romerkirkens vegne, og en rasende Humbert erklærer, at patriarken og alle dem, som følger ham, nu er smidt ud af kirken. Cerularius svarer igen ved at erklære, at det står sig lige omvendt. Det er Humbert og med ham hele Romerkirken, der er smidt ud af kirken. Kirken er splittet i to. Den østlige ortodokse kirke, og den vestlige katolske kirke. Det har de været lige siden. Da pave Frans besteg pavestolen så verden til i spænding og de fleste med et håb om, at denne nye pave ville have mod til at stå ved de forsonende og moderne toner han tidligere havde slået an. Havde han mod og hårdhed til at modstå de konservatives pres. Og i dag, godt halvandet år efter, kan vi efterhånden konkludere, at det havde han. Hans historiske besøg i Istanbul i november hos den ortodokse kirkes patriark, lader nye vinde blæse over kirken. Der kunne næsten ikke have været et stærkere symbol på den voksende forening mellem den katolske og ortodokse kirke end det, der kom på direkte tv: Pave Frans bukkede sig tilsyneladende spontant ned for den ortodokse patriark Bartholomæus med et ønske om velsignelse under en gudstjeneste, og Bartholomæus svarede ved at kysse pavens hoved. Ikke i en underkastelse for den anden, men som et tegn på respekt. Hvordan kan vi med troværdighed forkynde Kristi budskab om fred, hvis der fortsætter med at være rivalisering og uenighed mellem os? spurgte pave Frans retorisk i sin tale til Bartholomæus. Paven tog dagen efter endnu et forsoningens skridt. Under en rundvisning i Den Blå moske, som ligger ved siden af Hagia Sofia, knælede paven ned ved siden af Istanbuls mufti og tog et par minutters stilhed i retning mod Mekka, i en symbolsk fælles bøn. Hvor er det dog befriende at se i en tid, hvor vi konstant blæses ørene fulde om Islamisk Stats grufulde regime i Irak og Syrien, om fanatiske europæerne som kæmper mod menneskeheden på deres side, om fanatiske muslimer i Danmark som ønsker sharia lovgivningen indført i Danmark. Hvor er det vigtigt at minde os selv om, at langt størstedelen af jordens befolkning ønsker at leve i fred og forsoning. Hvor er det vigtigt for os at se og blive mindet om, at de store religiøse ledere, i kirkens forskellige grene, i islam og i budismen taler fred og forsoning. Vi skal blot samtidig huske på, at vi ikke kun kan overlade fred og forsoning til dem. Det skal starte i vores eget hjerte. For at blive i pavens tanker, hvordan skal ved med troværdighed tale om at lederne skal arbejde for fred, hvis vi samtidig bekriger vores nabo, kollega og personen på kirkebænken ved siden af os. Lad os endnu engang lade sindet rette sig mod Betlehem og huske på, at ham vi fejrer i denne måned kaldtes fredsfyrste. At han talte og forkyndte fred. At han udråbte salighed til de som stiftede fred. Med det håb og med de tanker vil jeg ønske jer alle en glædelig jul.

5 Side 5 SLID PÅ KLOKKERNE 1 KR OG 33 ØRE Har du set denne her, sagde min far, idet han stak mig en seddel i hånden. Det var en regning, og i første omgang var det linjen Slid på klokkerne 1 kr og 33 øre, der pirrede min nysgerrighed, og jeg ville gerne vide mere. Så her er hele regnskabet i forbindelse med min oldemor Sofie Petersens begravelse 10. januar Ang. sliddet på klokkerne forestiller jeg mig, at Lindholm Gods har betalt for klokkerne og samtidig er der så indgået en aftale, hvor der skulle erlægges et beløb til godset, hver gang klokkerne var i brug. det sandsynligt, at der ved lejligheden er serveret steg og ikke f.eks. stegt flæsk. Jeg funderede også lidt over ordet flæsk Jeg slog det op i Illustreret Danske Konversationsleksikon fra 1934, og fandt da også ud af, at ordet på den tid betød kød med ben. Altså er Med hensyn til begravelseshjælp, så havde Forsikringsforeningen til dækning af omkostninger ved forsikredes begravelse stor udbredelse her i landet. Den 4. januar hæves Sofies sparekassebog med indestående plus renter kr 1390,81. Jeg antager, at bogen har været tiltænkt begivenheden. Da regnskabet er gjort op, står tilbage et beløb, som bliver tildelt en datter, med hvem Sofie levede. Helle Gyldenkærne B.

6 Side 6 Jeg sad i en taxa på vej til Islands uden tvivl bedste fiskerestaurant, The Fish Market, i det centrale Reykjavik. Jeg havde hørt om restauranten og havde længe set frem til denne middag. En taste menu, 10 smagsprøver på det bedste restauranten havde at byde på med tilhørende vinmenu. Jo, det ville blive en god aften. Så tikkede en sms ind på min telefon, som jeg med besvær fik bakset ud af den inderste lomme under min tykke jakke (for Island er kold). Den var fra min mor med den korte besked: Jan Lindhardt er død. Vi var ikke i familie, ej heller meget nære venner. Vores forhold havde mest været professionelt, men alligevel sad jeg der i taxaen med en pludselig tom fornemmelse. At jeg var på vej til en fiskerestaurant var skæbnens ironi, for en af de ting jeg husker at have talt med Jan Lindhardt om var netop hans forslag om, at alle burde spise fisk pinsedag, og allerhelst en tunge som et minde om de tunger af ild, som satte sig over disciplenes hoved. Poppet, havde nogen sagt. Vigtigt at skabe nye kirkelige traditioner, sagde andre. FARVEL TIL EN BISKOP Som jeg sad der i taxaen dukkede mange minder frem, fra da jeg for ti år siden blev ordineret i Roskilde domkirke af Jan Lindhardt efter en forudgående bispeeksamen hos ham. Han gjorde indtryk på mig fra starten. Rolig og saglig og det tog mig lidt tid at vænne mig helt til hans humor. Den kunne være en smule tør; ofte var man i tvivl om, hvornår han jokede og hvornår han mente ting alvorligt. Det var jeg blevet advaret om inden jeg mødte ham, men der gik alligevel lidt tid inden jeg tog mod og grinte når han sagde noget sjovt. Han var jo biskop jeg var lige blevet cand.theol. Jan Lindhardt lagde til gengæld aldrig skjul på, hvad han mente. Allerede i hans tale til min ordination pålagde han mig at tage de kampe, der var værd at kæmpe og lade resten falde. Jeg husker endnu hans ord: Skal du bruge dine kræfter på at slås med medlemmer af din kirke om fnidder og emner, som ikke betyder det store? Om to folk af samme køns ret til at blive velsignet i en kirke? Nej, det skal du ikke. Lad det fare. Skal du kæmpe for folkekirkens dåb af vore spæde? Ja, det skal du. For barnedåb er værd at kæmpe for. Det har jeg siden ligget mig på sinde. At tage de kampe, der er værd at kæmpe. Han var en klog mand. Meget vis. Nogen kaldte ham poppet og pjattet, andre for en gave for kirkens tale. Jeg var glad for, at netop han forestod min ordination. Jeg skulle være præst i Jan-land.

7 Når man kaldes til præst af et menighedsråd gør man sig tanker om, hvilken slags præst man vil være. Ja, det gør man nok allerede fra det øjeblik man åbner dørene til det teologiske studium i Købmagergade første gang. Men når man tager fat på jobbet i præstegården, så formes man langsomt af menigheden, tiden og kollegerne. Man prøver at være en præst for dem alle. Jan Lindhardts bror, Mogens Lindhardt, sagde engang da jeg havde ham som lærer på pastoralseminariet i København, at en præstekjole er tung og at det er symbolsk. Det er et tungt ansvar, der lægges på præstens skuldre. Når kjolen falder på plads føles ansvaret for menigheden og evangeliet for alvor og vægten gør at præsten aldrig kan glemme det. Jeg tænker om Mogens mon sagde det samme til sin bror, da den endnu tungere fløjlskåbe som biskoppen bærer, blev lagt på hans skuldre i Roskilde domkirke Jan havde en klar opfattelse af sig selv som biskop. I hans erindringer Det skal råbes siger han selv Som biskop har jeg set mig selv som missionær og direktør. Som en, der skulle være med til at rejse den kristne fane og samtidig tænke strategisk Nu havde jeg lagt hånden på ploven, og så var det mig, som med et varmt hjerte og et koldt hoved skulle stikke nogle linjer ud. Min tro er det, som gør hjertet varmt, fordi jeg ved, at jeg er Guds skabning og hans elskede barn Og det vil jeg ikke tie stille med. Egentlig ville han have været ingeniør og bygget jernbanebroer i Afrika, men han havde ifølge ham selv ikke en matematisk hjerne. Han indså at han ville studere et fag som dækkede hele hans liv og her passede kun teologien. Hans far, en af de såkaldte store Århusteologer, P.G. Lindhardt, havde formået at få arbejde, forskning, interesse og fritid til at hænge sammen på en måde, som tiltalte Jan Lindhardt. På grund af hans stammen så han ikke sig selv som præst og da han blev kandidat i 1962 blev han på Universitetet som lektor t og blev i 1982 dr.theol. inden han i 1997 valgtes som biskop over Roskilde Stift. Side 7 Han mindede hans præster om det ansvar, der lå, ikke kun på vores, men på enhver Kristens skuldre. Han sagde, at kristendommen er altid kun en generation fra at uddø. Mister vi den først, er den svær at få tilbage. Det er ikke nok med de mange ideer, som har rod i vores kultur eller med vore mange kirkebygninger. Men hvis blot en generation forsømmer at give det videre, de selv har fået, ja, så risikerer vi at moste det gode. I 60 erne og op til 80 erne fandt man ofte en historisk stor modstand mod religion fra skolens side, men her var der alligevel ihærdige præster og frivillige i børne- og ungdomsgrupper som fik rakt det videre. For Jan Lindhardt handlede kristendom om følelser. Kristendommen taler til hjertet, og derfor er det vigtigere at lade den slå rid der, frem for en masse kristen paratviden. Ifølge ham skulle man føle for at kunne forstå. Jan Lindhardt var så absolut ikke højkirkelig. Om det var bevidst eller ubevidst at han punkterede den ved jeg ikke, men han glemte ofte sin røde Orlik tobak på alteret og i Roskilde startede han en gang en gudstjeneste stadig med den netto pose han var kommet med, stående ved siden af alter skænken. Det var sikkert ikke bevidst, men for ham så absolut ikke verdens undergang. At han engang til et officiel arrangement kom i to forskellige sko, begge sorte, men den ene en fodformet travesko og den anden en balsko, var sikkert heller ikke bevidst. Men hvorfor dog gå i panik over det.

8 Side 8 Jan Lindhardt løftede for mig kristendommen op til noget større- Mindede mig om at kristendommen var langt højere end al vores menneskelige palaver og små bøvl. Han var fortaler for fællesskabet. Sagde ofte, at afhængigheden af fællesskabet er vores alment menneskelige vilkår og var formentlig på det punkt ikke enig med Kiersgaards vægt læggen på individet. Der skal være et du for at der kan være et jeg. Vi er altid i samspil med andre. Jeg vil altid huske Jan Lindhardt som en af min tids største teologer. Nærværende, sarkastisk og humoristisk. Og jeg er glad for, at var ham der gik med mig op af gulvet i Roskilde domkirke, den oktober mørke torsdag aften i 2004, da jeg modtog min ordination. Hans hustru, den nuværende biskop i Odense, Tine Lindhardt, forestod bisættelsen fra en fyldt Roskilde domkirke. I en 25 minutters lang og bevægende tale fik hun smukt ridset hans betydning op og endte ud i de smukke ord: Sorg er den største ære, kærligheden kan få. Vi følger vores kære så langt vi kan, til livets grænse, men når vi ikke kan følge længere og må give slip, da kommer der én som kender os, vor Herre selv som går os i møde og tager os i hånden. Gud være med Jan. Gud være med os alle!

9 FARVEL TIL IDA Side 9 Jeg tror, at hele rådet synes at det da kun er et år siden, at Ida Lykke Hansen blev ansat som organist i Tømmerup Kirke, men det er altså tre. Vi vidste alle fra starten, at Ida ville falde til i kirken med hendes åbne sind, musikalske talent og måske mest af alt, et ønske om at gøre Tømmerup Kirke til et særligt sted at være kirke. Allerede før Ida blev ansat var hun værdsat af Tømmerup. Den tidligere graver Benth Lundgaard sagde en gang til mig, at han sådan nød når det var den unge Ida Hansen, som afløste som organist i kirken. For når hun øvede salmerne igennem sang hun så smukt, mens han gik og gjorde klar til gudstjeneste, bryllup eller bisættelse. Jeg har nok længe anet, hvilken vej det gik. Ida har længe snakket om at ville prøve kræfter med en længere udlandsrejse, og jeg tænkte at hvis hun søgte ud som volontør, ville den kirke hun søgte ud til være skør, om den ikke sagde ja. Og det gjorde den danske kirke i Necochea, Argentina. altså. Til lykke til dem. Vi andre i Tømmerup kommer til at savne Idas humør og orgelspil, men jeg ved, at særligt hendes sang under altergang vil blive stærkt savnet. Altergangen har med Idas klaver og sang været noget ganske særligt i Tømmerup. Altergangen blev særlig smuk og opløftende. En af de faste kirkegængere sagde en søndag efter en gudstjeneste til Ida, at hun var et unikum. Og selvom jeg siden har lavet en del sjov med det, så er det et kor jeg og menigheden nok kan tilslutte os. Det faste personale ved kirken kommer også til at savne Ida i sakristiet inden de kirkelige tjenester. Her har vi altid tid til en kop kaffe inden vi går på, og her har Ida ofte måttet lægge ryg til alverdens drillerier, måske nok især fra undertegnede og gravermedhjælpen, men det skal nok siges at også kirkesangeren kunne være med. Vi har haft et godt team i kirken og Ida bliver svær at erstatte. Den 25. januar bliver sidste gang Ida spiller i kirken og vi holder efterfølgende en reception for hende i konfirmandstuen, hvor vi håber menigheden vil komme og sige farvel. Vi ønsker Ida al mulig held og lykke og håber at se hende igen til et foredrag om hendes tid i Argentina når hun engang vender hjem. De 9 læsninger og julebingo i Tømmerup Kirketirsdag d. 16. december kl Vi starter i kirken med læsninger og julesalmer, og går dernæst i konfirmandlokalet, hvor vi vil hygge os med julebingo samt gløgg og æbleskiver! så skulle julestemningen vist være sikret! Alle er hjerteligt velkomne

10 Side 10 NU DET JUL IGEN Vi lovede for nogen numre af kirkebladet siden engang imellem at ville fortælle lidt nyt fra kirkegården og vi syntes at netop den travle julemåned var værd at fortælle om. Mandag i den første uge i november modtog vi, graver Dorthe Hansen og gravermedhjælp Kian Hickman, 600 kg Nordmanns gran. Det skulle lægges ud på de mange grave, og det har i mange år været tradition i Tømmerup for, at granet skal være lagt inden den første søndag i advent. For os kirkeansatte er det altid en spændende tid når granet kommer. Det at ligge gran er et afbræk i hverdagen, da vi kun gør det ved juletid. Vi holder rigtig meget af at ligge gran, fordi vi skal bruge hoved på en anden og kreativ måde end vi normalt gør fortæller Dorthe. Kian nikker og tilføjer: Det er dejligt kun at skulle fokusere på en ting ad gangen. Når vi om sommeren får nogen dage, hvor vi kan koncentrere os om lugningen, så bliver resultatet flottere end når har mange, små daglige gøremål. Og det samme gælder granlægningen. Så går man lidt i sine egne tanker. Ud over de 600 kg gran som vi modtager, så kommer der også 20 kg Nobelis gran. Det blå gran skal bruges til adventskransen, som vi jo også skal have lavet inden første søndag i advent. Traditionen med selv at lave adventskransen er en tradition som altid har været i Tømmerup kirke og som vi selvfølgelig ikke vil bryde siger Dorthe. Når vi begynder at lave adventskransen, er det ligesom et tegn på at julen er nær, men også på at vi er ved at være færdige med granlægningen siger Kian og griner Når man har lagt gran på en måned hver eneste dag, så må man sige at så har man også lagt gran på! December er travl på en anden måde. Der sker en masse og her skal vi kunne stå til rådighed med lidt kort varsel. Der er tre afslutninger med skolerne. Tømmerup Skole og Tømmerup Friskole kommer med alle deres børn og Tømmerup Efterskole kommer med deres niende og tiendeklasser. Det er altid en fest. Aldrig bliver der sunget så meget med på Et barn er født i Betlehem som på skolernes afslutning. siger Kian, og Dorthe tilføjer leende Og vist især på omkvædet. Der er koncert og vi skal synge julen ind med efterfølgende julebingo. Og så kom vores præst pludselig en mandag og fortalte, at Ubberup Højskole gerne vil komme til en julegudstjeneste den efterfølgende aften; og så finder vi naturligvis også hurtigt tid til det. Fortsætter side 12

11 MÅ MAN TA HUNDEN MED? Side 11 vigtigt at man gør det med et åbent sind. Hvis vi på forhånd prøver at få Bibelen til at sige hvad vi håber, så giver det ingen mening. Bibelen siger ikke noget eksakt. Den siger hverken for eller imod, så vi er nødt til at se efter Må man ta hunden med sig ind i Himlen? Sådan spurgte Teddy Edelmann og sådan er jeg blevet spurgt nogen gange af forskellige folk. Både gamle og unge. Oftest med et lille glimt i øjet, men jeg er faktisk ikke i tvivl om, at spørgsmålet er alvorligt ment. Man kan binde sig så meget til sine kæledyr at man slet ikke kan forestille sig, at de ikke er med os i Himlen. Ja, faktisk sagde en mand til mig engang, at det ikke var Himlen for ham hvis han hund ikke var med. Jeg svarer altid, at det er ikke noget jeg kan svare på. Hvad der sker, når Vorherre slukker livets flamme, det er der selvsagt ingen der ved. Vi kan følge dem vi elsker, mennesker og dyr, et godt stykke på vej, men på et tidspunkt må vi slippe deres hænder eller poter og de lukker døren efter sig. Vi får ikke lov at kigge ind på den anden side. Når vi vil prøve at finde ud af, hvad mon Gud må tænke om vores forskellige tanker, så er det hvad Bibelen siger mere generelt. Bibelen fortæller os, at både mennesket (1. Mosebog 2:7) og dyrene (1. Mosebog 1:30; 6:17; 7:15, 22) har livsånde. Gud har altså blæst ånde i alt levende; intet er her altså uden hans vilje. Derfor kan vi med rette stille spørgsmålet, om hvorfor Gud skulle have givet dyr livsånde, hvis de bare var til, på lige fod med f.eks. planter. I modsætning til mennesket, er dyrene derimod ikke skabt i Guds billede. Hvad det helt betyder, at være skabt i Guds billede, er ikke klart. Det siges i sammenhæng med, at mennesket har fået magt til at herske over dyrene på jorden, formentlig som en slags guvernører. Hele kapitlet tyder på, at denne magt ikke er forstået som en ret til at gøre, hvad man har lyst til (for eksempel at udrydde dyrearter), men som et ansvar for, at livet trives. Ud fra Esajas Bog 11,6-8 og Hoseas Bog 2,20 er det klart, at der vil være dyr på den nye jord. Det fjendskab, som der siden syndefaldets dage har været mellem mange dyr og mennesker, vil være overvundet. Løven skal ligge sammen med lammet. Forholdet mellem dyr og opstandelse må vi, som med vores egen opstandelse, lægge i Guds hænder.

12 Side 12 NU DET JUL IGEN FORTSAT Juledagene er selvfølgelig højdepunktet i december. Det er de dage, der er stort fremmøde. To gudstjenester selve juleaftensdag, men også fremmødet på 1. juledag klokken 16 er ved at blive stort. Jeg tror folk har fundet ud af hvor dejligt afstressende det er, at komme i kirken på 1. juledag. Juleaftensdag kan ofte være travl, men dagen efter kan man trække vejret igen og synge med på de kendte julesalmer, som også synges denne dag fortæller Dorthe. Men det hjælper lige lidt på de kirkelige medarbejderes juleaftens stress, at Dorthe har laver ris a la mande til pausen mellem de to gudstjenester indskyder Kian. Dorthe nikker. Ja, det giver glæde hos alle. Præst, organist og kirkesanger. Inden vi når frem til juledagene, skal der fældes et 3m højt juletræ. Det er også en af de sjove ting ved arbejdet, da det igen ikke er noget vi gør hver dag. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag når vi spænder traileren på bilen og køre ud og fælder juletræet siger Kian. Det er også i december måned at lyset på kirken bliver tændt. Det er lidt symbolsk at vi først tænder lyset i december, selv om det sagtens kunne blive tændt i november. Det er for os, med til at gøre december til en mere hyggelig og speciel jule måned siger Dorthe og fortsætter: Det er som om mange mennesker først får øje på, hvor smuk en kirke vi egentlig har, når lysene på kirken tændes. Når julen er forbi kommer så nytår med champagne og kransekage og så starter vi på en lidt mere stille måned, hvor vi kan komme efter de ting vi ikke nåede i november og december. F.eks. kunne vi godt tænke os at få lagt de sidste perle sten på gangene. Vores vision for kirkegården er som altid at gøre det så pænt og hyggeligt som overhoved muligt, så det er et rart sted at komme for de mennesker, som kommer her. De kommer jo med gode minder og dybe savn, og det skal der være respekt om. Og selvom vi ofte har travlt, så har altid tid til en sludder og når nogen af gæsterne har en kage med - også til en kop De bedste jule hilsner samt ønsket om et godt nytår fra Graver Dorthe Hansen og Gravermedhjælp Kian Hickman.

13 FARVEL TIL TØMMERUP BUENOS DIAS A NECOCHEA Side 13 Kære alle! Som nogle af jer allerede véd, stopper jeg som organist i kirken med udgangen af december måned. Jeg har fået en 1-årig stilling som volontør i Den Danske Kirke i Necochea, Argentina, og jeg glæder mig VILDT meget! Det er i samarbejde med DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker), som betjener danskere bosat, i korte el. længere perioder, i udlandet. Jeg holder derfor orlov fra mit teologistudium, og mit arbejde i Necochea vil bl.a. være at assistere præsten og menighedsrådet med opgaver i kirken, praktiske kontoropgaver samt ungdoms- og børnearbejde. Jeg blev ansat i Tømmerup Kirke i december 2010, og jeg har været meget glad for at arbejde i kirken. Musikken har selvfølgelig fyldt meget for mig, og jeg er glad for, at der blev taget positivt imod de nye tiltag, jeg bragte med ind i kirken, og jeg har altid følt en stor opbakning fra menigheden og menighedsrådet. Det har været utroligt dejligt tak! Jeg blev ansat i Tømmerup Kirke i december 2004, og jeg har været meget glad for at arbejde i kirken. Musikken har selvfølgelig fyldt meget for mig, og jeg er glad for, at der blev taget positivt imod de nye tiltag, jeg bragte med ind i kirken, og jeg har altid følt en stor opbakning fra menigheden og menighedsrådet. Det har været utroligt dejligt tak! Jeg kalder det vores menighed, fordi jeg ikke har set min opgave i kirken som værende 'bare' et job, men snarere dét, at tage del i det fælles arbejde, de aktiviteter og engagement som en levende menighed består af. Derfor er jeg også meget glad for, at have fået mulighed for at tage del i flere facetter af arbejdet i kirken - her skal også lyde en stor TAK for, at have lagt øre til mine første, af forhåbentlig i fremtiden mange flere, prædikener! I Tømmerup Kirke er der et utroligt dejligt sammenhold og fællesskab, som jeg vil komme til at savne. Jeg skal bo alene i Necocheas præstegård, så der er rigelig plads til gæster, hvis nogle af jer slår vejen forbi I er mere end velkomne! Jeg vil afslutningsvis rette overskriften til: 'På gensyn i Tømmerup.' Ida Lykke Hansen, Organist i Tømmerup Kirke Jeg følte mig velkommen i kirken, allerede fra den første dag, jeg trådte ind af døren, og min familie har ligeledes sat stor pris på at deltage i kirkelivet. Tømmerup Kirke er ikke den første kirke, jeg har arbejdet i, men jeg kan med sikkerhed sige, at det er i dén kirke og i vores menighed, at jeg har følt mig mest hjemme. Den Danske Kirke i Necochea

14 Side 14 DANSKERNE DER IMMIGREREDE TIL ARGENTINA Hans Fugl I midten af 1800-tallet til starten af 2. Verdenskrig udvandrede omkring danskere pga. fattigdom i samtidens Danmark til udlandet, herunder særligt USA, mens omkring danskere valgte at rejse til Argentina, og slog sig ned i et område syd for hovedstaden Buenos Aires, og fik beskæftigelse i landbruget. Den første danske immigrant var Hans Fugl (Juán Fugl på spansk) fra Lolland, som rejste i 1844, og grundlagde den første koloni i byen Tandil. Her fik han stor indflydelse på byen og dens udvikling, bl.a. byggede han en mølle, bageri, og virkede som protestantisk præst, og blev i 1973 den første danske borgmester i Tandil. Med årene voksede antallet af immigranter, og flere kolonier kom til, og de dækkede nu et areal på størrelse med Danmark. Der var ikke tale om isolerede kolonier, som der er eksempler på i USA, men de danske immigranter holdt meget tæt sammen om deres historie, kultur og traditioner, bl.a. ved oprettelsen af egne kirker, skoler, aviser og andelsforeninger. Hertil kom selvfølgelig også, at den dominerende katolske tro og det spanske sprog virkede fremmedartet, og også medvirkede til en kulturel isolation. Dette stærke sammenhold, og bevidste fravalg af integration, var medvirkende til, at det i dag er et af de områder uden for Danmark, hvor danskheden er bevaret allerbedst. I Necochea var isolationen særlig markant, og indtil for ca. 25 år siden var det ikke velanset for danskerne at gifte sig med en af de sorte, som argentinerne kaldtes. Med i bagagen hjemmefra havde immigranterne så at sige den danske 'ånd', og der blev oprettet såvel kirker som flere børne- og højskoler efter grundtvigiansk forbillede. I dag er der i dette trekantsområde syd for Buenos Aires omkring danske efterkommere, hvoraf ca taler klingende dansk med tydelige dialekter, skønt få af dem har sat fod i Danmark. I Argentina er der i dag 4 danske menigheder og flere danske kirker. I Necochea er den danske præst igennem 30 år, Steen Lerfeldt, den sidste danske præst, som bliver udsendt af DSUK. (Endvidere er han den eneste præst i menighederne i Argentina, som stadig holder hver anden gudstjeneste på dansk). Det er som følge af, at kirken i Argentina ikke, som mange sømandskirker gør det, betjener de danskere, der kommer forbi på gennemrejse, men hovedsageligt fungerer som faste sognekirker for menighederne, som efter så mange år, også betragter sig selv som argentinere, dog med danske rødder.

15 Side 15 Alteret i kirken i Necochea Gymnastikopvisning på højskolen Alta Mira i 1947 Endvidere er der mange, der ikke forstår, og taler dansk. Det danske tilhørsforhold holdes dog stadigt i hævd bl.a. ved begivenheder som ex. fejringen af dronningens fødselsdag, folkedans mv. Dette er særligt noget, som foregår i kirkens regi, da kirken altid har været det naturlige holdepunkt for dansk-argentinerne. Når de danske menigheder nu fungerer så selvstændigt, er det en naturlig følge, at kirken selv står for præsteansættelsen. I Buenos Aires er der et protestantisk universitet (ISEDET), som uddanner præsterne DEN SØRENS KIERKEGAARD Sidste år, 2013 var det Søren Kierkegaard år. 200 året for tænkerens fødselsdag. Han regnes som, ikke bare en af Danmarks, men som en af verdens største filosoffer. Men hvad tænkte han så, denne store tænker. Hvad var det, der var så specielt ved ham, at han kom til at stå fadder for en hel ny filosofi, det vi i dag kalder eksistentialismen? Havde han ret i, at de fleste af os er spidsborgere, som har så travlt så travlt med alverdens ting, men uden at noget af det giver mening? Så han virkelig så sort på mennesket, og var det mon grunden til at han ikke havde en eneste ven, men derimod en masse fjender? Og hvorfor brød han forlovelsen til det måske eneste menneske, som nogen sinde holdt af ham, Regine Olsen? Torsdag d. 29. januar klokken 19 kommer Cand.theol., lektor Simon Renault, for at fortælle os om Kierkegaard. Hans liv, hans tænkning og hans særheder. Simon Renault har i mange år beskæftiget sig med Søren Kirkegaard, siden han skrev speciale om Kirkegaard og begrebet Angest på Københavns Universitet. Han underviser til daglig i kristendom, filosofi og religion på University College, Sjælland. Det koster 20 kr. for foredrag, kaffe og kage.

16 Side 16 KIRKETIDER:

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere