DECEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK"

Transkript

1 DECEMBER 2014

2 Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger Ole Birk Henriksen Tlf Organist Ida Lykke Hansen. Fødsel Enhver fødsel skal anmeldes til sognepræsten inden 2 dage. Forældrenes vielsespapirer samt fødselsanmeldelser fra sygehus medbringes. Dåb Aftales med sognepræsten. Vielse Aftales med præsten, der skal forestå vielsen. Begravelse og Bisættelse Dag og klokkeslæt aftales med præsten, der skal foretage den kirkelige handling. Dødsanmeldelse samt afdødes dødsattest, dåbsattest og vielsesattest afleveres til sognepræsten i afdødes bopælssogn, eventuelt gennem bedemanden. tlf Sognemedhjælper Tinne Leth Tlf bedst tirs-torsdag. Menighedsrådet: Formand Thøger Birkeland Tlf KIRKEBIL Til gudstjenester og sognearrangementer afholdt af kirken er der gratis kørsel for sognets ældre og gangbesværede. Henvendelse dagen før til: Svend Aage Larsen Tlf Næstformand Peter Munksø Tlf Kontaktperson: Jakob Henrik West Grane tlf Tømmerup kirkeblad udgives af Tømmerup Menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Dan Petersen og Kasserer Hans J. Mohnsen Kirkeværge Ida Mohnsen Tlf Aktivitetsudvalg mm. Helle Gyldenkærne. Tlf Maibritt Lindholm, Holbækvej 76. mail:

3 INDHOLD: Side 3 Side Præsten skriver. Side FARVEL TIL EN BISKOP Side 5 Slid på klokkerne Side 11 Må man tage hunden 1 krone og 33 øre Side 9 Farvel til Ida De 9 læsninger og bingo D. 16. december Side 10 og 12 Side 15 DEN SØRENS KIRKEGAARD D. 29. januar Side 13 FARVEL TIL TØMMERUP BUENOS DIAS A NECOCHEA Side 14 DANSKERNE DER IMMIGRE- REDE TIL ARGENTINA Side 16 Kirketider

4 Side 4 PRÆSTEN SKRIVER I 1054 smed de hinanden ud af kirken. Patriarken Michael Cerularius og den pavelige udsending Humbert. Det må have været noget af et syn, om ikke morsomt, så i hvert fald historisk spændende, at se de to overfor hinanden i Verdens største og smukkeste kirke, Hagia Sofia i Konstantinopel, det nuværende Istanbul. Det var kulminationen på flere års stridigheder mellem paven i Rom og patriarken i Konstantinopel. Romerkirken mente, at Helligånden udgik fra Sønnen, men herved, mente patriarken, ville Helligånden understilles Sønnen, og det var den ikke mente man. De kirker i Konstantinopel, som havde adlydt paven i Rom, blev lukket af Cerularius og paven sender Humbert til Konstantinopel for at løse sagen. Da paven dør mener patriarken slet ikke, at Humbert kan handle på romerkirkens vegne, og en rasende Humbert erklærer, at patriarken og alle dem, som følger ham, nu er smidt ud af kirken. Cerularius svarer igen ved at erklære, at det står sig lige omvendt. Det er Humbert og med ham hele Romerkirken, der er smidt ud af kirken. Kirken er splittet i to. Den østlige ortodokse kirke, og den vestlige katolske kirke. Det har de været lige siden. Da pave Frans besteg pavestolen så verden til i spænding og de fleste med et håb om, at denne nye pave ville have mod til at stå ved de forsonende og moderne toner han tidligere havde slået an. Havde han mod og hårdhed til at modstå de konservatives pres. Og i dag, godt halvandet år efter, kan vi efterhånden konkludere, at det havde han. Hans historiske besøg i Istanbul i november hos den ortodokse kirkes patriark, lader nye vinde blæse over kirken. Der kunne næsten ikke have været et stærkere symbol på den voksende forening mellem den katolske og ortodokse kirke end det, der kom på direkte tv: Pave Frans bukkede sig tilsyneladende spontant ned for den ortodokse patriark Bartholomæus med et ønske om velsignelse under en gudstjeneste, og Bartholomæus svarede ved at kysse pavens hoved. Ikke i en underkastelse for den anden, men som et tegn på respekt. Hvordan kan vi med troværdighed forkynde Kristi budskab om fred, hvis der fortsætter med at være rivalisering og uenighed mellem os? spurgte pave Frans retorisk i sin tale til Bartholomæus. Paven tog dagen efter endnu et forsoningens skridt. Under en rundvisning i Den Blå moske, som ligger ved siden af Hagia Sofia, knælede paven ned ved siden af Istanbuls mufti og tog et par minutters stilhed i retning mod Mekka, i en symbolsk fælles bøn. Hvor er det dog befriende at se i en tid, hvor vi konstant blæses ørene fulde om Islamisk Stats grufulde regime i Irak og Syrien, om fanatiske europæerne som kæmper mod menneskeheden på deres side, om fanatiske muslimer i Danmark som ønsker sharia lovgivningen indført i Danmark. Hvor er det vigtigt at minde os selv om, at langt størstedelen af jordens befolkning ønsker at leve i fred og forsoning. Hvor er det vigtigt for os at se og blive mindet om, at de store religiøse ledere, i kirkens forskellige grene, i islam og i budismen taler fred og forsoning. Vi skal blot samtidig huske på, at vi ikke kun kan overlade fred og forsoning til dem. Det skal starte i vores eget hjerte. For at blive i pavens tanker, hvordan skal ved med troværdighed tale om at lederne skal arbejde for fred, hvis vi samtidig bekriger vores nabo, kollega og personen på kirkebænken ved siden af os. Lad os endnu engang lade sindet rette sig mod Betlehem og huske på, at ham vi fejrer i denne måned kaldtes fredsfyrste. At han talte og forkyndte fred. At han udråbte salighed til de som stiftede fred. Med det håb og med de tanker vil jeg ønske jer alle en glædelig jul.

5 Side 5 SLID PÅ KLOKKERNE 1 KR OG 33 ØRE Har du set denne her, sagde min far, idet han stak mig en seddel i hånden. Det var en regning, og i første omgang var det linjen Slid på klokkerne 1 kr og 33 øre, der pirrede min nysgerrighed, og jeg ville gerne vide mere. Så her er hele regnskabet i forbindelse med min oldemor Sofie Petersens begravelse 10. januar Ang. sliddet på klokkerne forestiller jeg mig, at Lindholm Gods har betalt for klokkerne og samtidig er der så indgået en aftale, hvor der skulle erlægges et beløb til godset, hver gang klokkerne var i brug. det sandsynligt, at der ved lejligheden er serveret steg og ikke f.eks. stegt flæsk. Jeg funderede også lidt over ordet flæsk Jeg slog det op i Illustreret Danske Konversationsleksikon fra 1934, og fandt da også ud af, at ordet på den tid betød kød med ben. Altså er Med hensyn til begravelseshjælp, så havde Forsikringsforeningen til dækning af omkostninger ved forsikredes begravelse stor udbredelse her i landet. Den 4. januar hæves Sofies sparekassebog med indestående plus renter kr 1390,81. Jeg antager, at bogen har været tiltænkt begivenheden. Da regnskabet er gjort op, står tilbage et beløb, som bliver tildelt en datter, med hvem Sofie levede. Helle Gyldenkærne B.

6 Side 6 Jeg sad i en taxa på vej til Islands uden tvivl bedste fiskerestaurant, The Fish Market, i det centrale Reykjavik. Jeg havde hørt om restauranten og havde længe set frem til denne middag. En taste menu, 10 smagsprøver på det bedste restauranten havde at byde på med tilhørende vinmenu. Jo, det ville blive en god aften. Så tikkede en sms ind på min telefon, som jeg med besvær fik bakset ud af den inderste lomme under min tykke jakke (for Island er kold). Den var fra min mor med den korte besked: Jan Lindhardt er død. Vi var ikke i familie, ej heller meget nære venner. Vores forhold havde mest været professionelt, men alligevel sad jeg der i taxaen med en pludselig tom fornemmelse. At jeg var på vej til en fiskerestaurant var skæbnens ironi, for en af de ting jeg husker at have talt med Jan Lindhardt om var netop hans forslag om, at alle burde spise fisk pinsedag, og allerhelst en tunge som et minde om de tunger af ild, som satte sig over disciplenes hoved. Poppet, havde nogen sagt. Vigtigt at skabe nye kirkelige traditioner, sagde andre. FARVEL TIL EN BISKOP Som jeg sad der i taxaen dukkede mange minder frem, fra da jeg for ti år siden blev ordineret i Roskilde domkirke af Jan Lindhardt efter en forudgående bispeeksamen hos ham. Han gjorde indtryk på mig fra starten. Rolig og saglig og det tog mig lidt tid at vænne mig helt til hans humor. Den kunne være en smule tør; ofte var man i tvivl om, hvornår han jokede og hvornår han mente ting alvorligt. Det var jeg blevet advaret om inden jeg mødte ham, men der gik alligevel lidt tid inden jeg tog mod og grinte når han sagde noget sjovt. Han var jo biskop jeg var lige blevet cand.theol. Jan Lindhardt lagde til gengæld aldrig skjul på, hvad han mente. Allerede i hans tale til min ordination pålagde han mig at tage de kampe, der var værd at kæmpe og lade resten falde. Jeg husker endnu hans ord: Skal du bruge dine kræfter på at slås med medlemmer af din kirke om fnidder og emner, som ikke betyder det store? Om to folk af samme køns ret til at blive velsignet i en kirke? Nej, det skal du ikke. Lad det fare. Skal du kæmpe for folkekirkens dåb af vore spæde? Ja, det skal du. For barnedåb er værd at kæmpe for. Det har jeg siden ligget mig på sinde. At tage de kampe, der er værd at kæmpe. Han var en klog mand. Meget vis. Nogen kaldte ham poppet og pjattet, andre for en gave for kirkens tale. Jeg var glad for, at netop han forestod min ordination. Jeg skulle være præst i Jan-land.

7 Når man kaldes til præst af et menighedsråd gør man sig tanker om, hvilken slags præst man vil være. Ja, det gør man nok allerede fra det øjeblik man åbner dørene til det teologiske studium i Købmagergade første gang. Men når man tager fat på jobbet i præstegården, så formes man langsomt af menigheden, tiden og kollegerne. Man prøver at være en præst for dem alle. Jan Lindhardts bror, Mogens Lindhardt, sagde engang da jeg havde ham som lærer på pastoralseminariet i København, at en præstekjole er tung og at det er symbolsk. Det er et tungt ansvar, der lægges på præstens skuldre. Når kjolen falder på plads føles ansvaret for menigheden og evangeliet for alvor og vægten gør at præsten aldrig kan glemme det. Jeg tænker om Mogens mon sagde det samme til sin bror, da den endnu tungere fløjlskåbe som biskoppen bærer, blev lagt på hans skuldre i Roskilde domkirke Jan havde en klar opfattelse af sig selv som biskop. I hans erindringer Det skal råbes siger han selv Som biskop har jeg set mig selv som missionær og direktør. Som en, der skulle være med til at rejse den kristne fane og samtidig tænke strategisk Nu havde jeg lagt hånden på ploven, og så var det mig, som med et varmt hjerte og et koldt hoved skulle stikke nogle linjer ud. Min tro er det, som gør hjertet varmt, fordi jeg ved, at jeg er Guds skabning og hans elskede barn Og det vil jeg ikke tie stille med. Egentlig ville han have været ingeniør og bygget jernbanebroer i Afrika, men han havde ifølge ham selv ikke en matematisk hjerne. Han indså at han ville studere et fag som dækkede hele hans liv og her passede kun teologien. Hans far, en af de såkaldte store Århusteologer, P.G. Lindhardt, havde formået at få arbejde, forskning, interesse og fritid til at hænge sammen på en måde, som tiltalte Jan Lindhardt. På grund af hans stammen så han ikke sig selv som præst og da han blev kandidat i 1962 blev han på Universitetet som lektor t og blev i 1982 dr.theol. inden han i 1997 valgtes som biskop over Roskilde Stift. Side 7 Han mindede hans præster om det ansvar, der lå, ikke kun på vores, men på enhver Kristens skuldre. Han sagde, at kristendommen er altid kun en generation fra at uddø. Mister vi den først, er den svær at få tilbage. Det er ikke nok med de mange ideer, som har rod i vores kultur eller med vore mange kirkebygninger. Men hvis blot en generation forsømmer at give det videre, de selv har fået, ja, så risikerer vi at moste det gode. I 60 erne og op til 80 erne fandt man ofte en historisk stor modstand mod religion fra skolens side, men her var der alligevel ihærdige præster og frivillige i børne- og ungdomsgrupper som fik rakt det videre. For Jan Lindhardt handlede kristendom om følelser. Kristendommen taler til hjertet, og derfor er det vigtigere at lade den slå rid der, frem for en masse kristen paratviden. Ifølge ham skulle man føle for at kunne forstå. Jan Lindhardt var så absolut ikke højkirkelig. Om det var bevidst eller ubevidst at han punkterede den ved jeg ikke, men han glemte ofte sin røde Orlik tobak på alteret og i Roskilde startede han en gang en gudstjeneste stadig med den netto pose han var kommet med, stående ved siden af alter skænken. Det var sikkert ikke bevidst, men for ham så absolut ikke verdens undergang. At han engang til et officiel arrangement kom i to forskellige sko, begge sorte, men den ene en fodformet travesko og den anden en balsko, var sikkert heller ikke bevidst. Men hvorfor dog gå i panik over det.

8 Side 8 Jan Lindhardt løftede for mig kristendommen op til noget større- Mindede mig om at kristendommen var langt højere end al vores menneskelige palaver og små bøvl. Han var fortaler for fællesskabet. Sagde ofte, at afhængigheden af fællesskabet er vores alment menneskelige vilkår og var formentlig på det punkt ikke enig med Kiersgaards vægt læggen på individet. Der skal være et du for at der kan være et jeg. Vi er altid i samspil med andre. Jeg vil altid huske Jan Lindhardt som en af min tids største teologer. Nærværende, sarkastisk og humoristisk. Og jeg er glad for, at var ham der gik med mig op af gulvet i Roskilde domkirke, den oktober mørke torsdag aften i 2004, da jeg modtog min ordination. Hans hustru, den nuværende biskop i Odense, Tine Lindhardt, forestod bisættelsen fra en fyldt Roskilde domkirke. I en 25 minutters lang og bevægende tale fik hun smukt ridset hans betydning op og endte ud i de smukke ord: Sorg er den største ære, kærligheden kan få. Vi følger vores kære så langt vi kan, til livets grænse, men når vi ikke kan følge længere og må give slip, da kommer der én som kender os, vor Herre selv som går os i møde og tager os i hånden. Gud være med Jan. Gud være med os alle!

9 FARVEL TIL IDA Side 9 Jeg tror, at hele rådet synes at det da kun er et år siden, at Ida Lykke Hansen blev ansat som organist i Tømmerup Kirke, men det er altså tre. Vi vidste alle fra starten, at Ida ville falde til i kirken med hendes åbne sind, musikalske talent og måske mest af alt, et ønske om at gøre Tømmerup Kirke til et særligt sted at være kirke. Allerede før Ida blev ansat var hun værdsat af Tømmerup. Den tidligere graver Benth Lundgaard sagde en gang til mig, at han sådan nød når det var den unge Ida Hansen, som afløste som organist i kirken. For når hun øvede salmerne igennem sang hun så smukt, mens han gik og gjorde klar til gudstjeneste, bryllup eller bisættelse. Jeg har nok længe anet, hvilken vej det gik. Ida har længe snakket om at ville prøve kræfter med en længere udlandsrejse, og jeg tænkte at hvis hun søgte ud som volontør, ville den kirke hun søgte ud til være skør, om den ikke sagde ja. Og det gjorde den danske kirke i Necochea, Argentina. altså. Til lykke til dem. Vi andre i Tømmerup kommer til at savne Idas humør og orgelspil, men jeg ved, at særligt hendes sang under altergang vil blive stærkt savnet. Altergangen har med Idas klaver og sang været noget ganske særligt i Tømmerup. Altergangen blev særlig smuk og opløftende. En af de faste kirkegængere sagde en søndag efter en gudstjeneste til Ida, at hun var et unikum. Og selvom jeg siden har lavet en del sjov med det, så er det et kor jeg og menigheden nok kan tilslutte os. Det faste personale ved kirken kommer også til at savne Ida i sakristiet inden de kirkelige tjenester. Her har vi altid tid til en kop kaffe inden vi går på, og her har Ida ofte måttet lægge ryg til alverdens drillerier, måske nok især fra undertegnede og gravermedhjælpen, men det skal nok siges at også kirkesangeren kunne være med. Vi har haft et godt team i kirken og Ida bliver svær at erstatte. Den 25. januar bliver sidste gang Ida spiller i kirken og vi holder efterfølgende en reception for hende i konfirmandstuen, hvor vi håber menigheden vil komme og sige farvel. Vi ønsker Ida al mulig held og lykke og håber at se hende igen til et foredrag om hendes tid i Argentina når hun engang vender hjem. De 9 læsninger og julebingo i Tømmerup Kirketirsdag d. 16. december kl Vi starter i kirken med læsninger og julesalmer, og går dernæst i konfirmandlokalet, hvor vi vil hygge os med julebingo samt gløgg og æbleskiver! så skulle julestemningen vist være sikret! Alle er hjerteligt velkomne

10 Side 10 NU DET JUL IGEN Vi lovede for nogen numre af kirkebladet siden engang imellem at ville fortælle lidt nyt fra kirkegården og vi syntes at netop den travle julemåned var værd at fortælle om. Mandag i den første uge i november modtog vi, graver Dorthe Hansen og gravermedhjælp Kian Hickman, 600 kg Nordmanns gran. Det skulle lægges ud på de mange grave, og det har i mange år været tradition i Tømmerup for, at granet skal være lagt inden den første søndag i advent. For os kirkeansatte er det altid en spændende tid når granet kommer. Det at ligge gran er et afbræk i hverdagen, da vi kun gør det ved juletid. Vi holder rigtig meget af at ligge gran, fordi vi skal bruge hoved på en anden og kreativ måde end vi normalt gør fortæller Dorthe. Kian nikker og tilføjer: Det er dejligt kun at skulle fokusere på en ting ad gangen. Når vi om sommeren får nogen dage, hvor vi kan koncentrere os om lugningen, så bliver resultatet flottere end når har mange, små daglige gøremål. Og det samme gælder granlægningen. Så går man lidt i sine egne tanker. Ud over de 600 kg gran som vi modtager, så kommer der også 20 kg Nobelis gran. Det blå gran skal bruges til adventskransen, som vi jo også skal have lavet inden første søndag i advent. Traditionen med selv at lave adventskransen er en tradition som altid har været i Tømmerup kirke og som vi selvfølgelig ikke vil bryde siger Dorthe. Når vi begynder at lave adventskransen, er det ligesom et tegn på at julen er nær, men også på at vi er ved at være færdige med granlægningen siger Kian og griner Når man har lagt gran på en måned hver eneste dag, så må man sige at så har man også lagt gran på! December er travl på en anden måde. Der sker en masse og her skal vi kunne stå til rådighed med lidt kort varsel. Der er tre afslutninger med skolerne. Tømmerup Skole og Tømmerup Friskole kommer med alle deres børn og Tømmerup Efterskole kommer med deres niende og tiendeklasser. Det er altid en fest. Aldrig bliver der sunget så meget med på Et barn er født i Betlehem som på skolernes afslutning. siger Kian, og Dorthe tilføjer leende Og vist især på omkvædet. Der er koncert og vi skal synge julen ind med efterfølgende julebingo. Og så kom vores præst pludselig en mandag og fortalte, at Ubberup Højskole gerne vil komme til en julegudstjeneste den efterfølgende aften; og så finder vi naturligvis også hurtigt tid til det. Fortsætter side 12

11 MÅ MAN TA HUNDEN MED? Side 11 vigtigt at man gør det med et åbent sind. Hvis vi på forhånd prøver at få Bibelen til at sige hvad vi håber, så giver det ingen mening. Bibelen siger ikke noget eksakt. Den siger hverken for eller imod, så vi er nødt til at se efter Må man ta hunden med sig ind i Himlen? Sådan spurgte Teddy Edelmann og sådan er jeg blevet spurgt nogen gange af forskellige folk. Både gamle og unge. Oftest med et lille glimt i øjet, men jeg er faktisk ikke i tvivl om, at spørgsmålet er alvorligt ment. Man kan binde sig så meget til sine kæledyr at man slet ikke kan forestille sig, at de ikke er med os i Himlen. Ja, faktisk sagde en mand til mig engang, at det ikke var Himlen for ham hvis han hund ikke var med. Jeg svarer altid, at det er ikke noget jeg kan svare på. Hvad der sker, når Vorherre slukker livets flamme, det er der selvsagt ingen der ved. Vi kan følge dem vi elsker, mennesker og dyr, et godt stykke på vej, men på et tidspunkt må vi slippe deres hænder eller poter og de lukker døren efter sig. Vi får ikke lov at kigge ind på den anden side. Når vi vil prøve at finde ud af, hvad mon Gud må tænke om vores forskellige tanker, så er det hvad Bibelen siger mere generelt. Bibelen fortæller os, at både mennesket (1. Mosebog 2:7) og dyrene (1. Mosebog 1:30; 6:17; 7:15, 22) har livsånde. Gud har altså blæst ånde i alt levende; intet er her altså uden hans vilje. Derfor kan vi med rette stille spørgsmålet, om hvorfor Gud skulle have givet dyr livsånde, hvis de bare var til, på lige fod med f.eks. planter. I modsætning til mennesket, er dyrene derimod ikke skabt i Guds billede. Hvad det helt betyder, at være skabt i Guds billede, er ikke klart. Det siges i sammenhæng med, at mennesket har fået magt til at herske over dyrene på jorden, formentlig som en slags guvernører. Hele kapitlet tyder på, at denne magt ikke er forstået som en ret til at gøre, hvad man har lyst til (for eksempel at udrydde dyrearter), men som et ansvar for, at livet trives. Ud fra Esajas Bog 11,6-8 og Hoseas Bog 2,20 er det klart, at der vil være dyr på den nye jord. Det fjendskab, som der siden syndefaldets dage har været mellem mange dyr og mennesker, vil være overvundet. Løven skal ligge sammen med lammet. Forholdet mellem dyr og opstandelse må vi, som med vores egen opstandelse, lægge i Guds hænder.

12 Side 12 NU DET JUL IGEN FORTSAT Juledagene er selvfølgelig højdepunktet i december. Det er de dage, der er stort fremmøde. To gudstjenester selve juleaftensdag, men også fremmødet på 1. juledag klokken 16 er ved at blive stort. Jeg tror folk har fundet ud af hvor dejligt afstressende det er, at komme i kirken på 1. juledag. Juleaftensdag kan ofte være travl, men dagen efter kan man trække vejret igen og synge med på de kendte julesalmer, som også synges denne dag fortæller Dorthe. Men det hjælper lige lidt på de kirkelige medarbejderes juleaftens stress, at Dorthe har laver ris a la mande til pausen mellem de to gudstjenester indskyder Kian. Dorthe nikker. Ja, det giver glæde hos alle. Præst, organist og kirkesanger. Inden vi når frem til juledagene, skal der fældes et 3m højt juletræ. Det er også en af de sjove ting ved arbejdet, da det igen ikke er noget vi gør hver dag. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag når vi spænder traileren på bilen og køre ud og fælder juletræet siger Kian. Det er også i december måned at lyset på kirken bliver tændt. Det er lidt symbolsk at vi først tænder lyset i december, selv om det sagtens kunne blive tændt i november. Det er for os, med til at gøre december til en mere hyggelig og speciel jule måned siger Dorthe og fortsætter: Det er som om mange mennesker først får øje på, hvor smuk en kirke vi egentlig har, når lysene på kirken tændes. Når julen er forbi kommer så nytår med champagne og kransekage og så starter vi på en lidt mere stille måned, hvor vi kan komme efter de ting vi ikke nåede i november og december. F.eks. kunne vi godt tænke os at få lagt de sidste perle sten på gangene. Vores vision for kirkegården er som altid at gøre det så pænt og hyggeligt som overhoved muligt, så det er et rart sted at komme for de mennesker, som kommer her. De kommer jo med gode minder og dybe savn, og det skal der være respekt om. Og selvom vi ofte har travlt, så har altid tid til en sludder og når nogen af gæsterne har en kage med - også til en kop De bedste jule hilsner samt ønsket om et godt nytår fra Graver Dorthe Hansen og Gravermedhjælp Kian Hickman.

13 FARVEL TIL TØMMERUP BUENOS DIAS A NECOCHEA Side 13 Kære alle! Som nogle af jer allerede véd, stopper jeg som organist i kirken med udgangen af december måned. Jeg har fået en 1-årig stilling som volontør i Den Danske Kirke i Necochea, Argentina, og jeg glæder mig VILDT meget! Det er i samarbejde med DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker), som betjener danskere bosat, i korte el. længere perioder, i udlandet. Jeg holder derfor orlov fra mit teologistudium, og mit arbejde i Necochea vil bl.a. være at assistere præsten og menighedsrådet med opgaver i kirken, praktiske kontoropgaver samt ungdoms- og børnearbejde. Jeg blev ansat i Tømmerup Kirke i december 2010, og jeg har været meget glad for at arbejde i kirken. Musikken har selvfølgelig fyldt meget for mig, og jeg er glad for, at der blev taget positivt imod de nye tiltag, jeg bragte med ind i kirken, og jeg har altid følt en stor opbakning fra menigheden og menighedsrådet. Det har været utroligt dejligt tak! Jeg blev ansat i Tømmerup Kirke i december 2004, og jeg har været meget glad for at arbejde i kirken. Musikken har selvfølgelig fyldt meget for mig, og jeg er glad for, at der blev taget positivt imod de nye tiltag, jeg bragte med ind i kirken, og jeg har altid følt en stor opbakning fra menigheden og menighedsrådet. Det har været utroligt dejligt tak! Jeg kalder det vores menighed, fordi jeg ikke har set min opgave i kirken som værende 'bare' et job, men snarere dét, at tage del i det fælles arbejde, de aktiviteter og engagement som en levende menighed består af. Derfor er jeg også meget glad for, at have fået mulighed for at tage del i flere facetter af arbejdet i kirken - her skal også lyde en stor TAK for, at have lagt øre til mine første, af forhåbentlig i fremtiden mange flere, prædikener! I Tømmerup Kirke er der et utroligt dejligt sammenhold og fællesskab, som jeg vil komme til at savne. Jeg skal bo alene i Necocheas præstegård, så der er rigelig plads til gæster, hvis nogle af jer slår vejen forbi I er mere end velkomne! Jeg vil afslutningsvis rette overskriften til: 'På gensyn i Tømmerup.' Ida Lykke Hansen, Organist i Tømmerup Kirke Jeg følte mig velkommen i kirken, allerede fra den første dag, jeg trådte ind af døren, og min familie har ligeledes sat stor pris på at deltage i kirkelivet. Tømmerup Kirke er ikke den første kirke, jeg har arbejdet i, men jeg kan med sikkerhed sige, at det er i dén kirke og i vores menighed, at jeg har følt mig mest hjemme. Den Danske Kirke i Necochea

14 Side 14 DANSKERNE DER IMMIGREREDE TIL ARGENTINA Hans Fugl I midten af 1800-tallet til starten af 2. Verdenskrig udvandrede omkring danskere pga. fattigdom i samtidens Danmark til udlandet, herunder særligt USA, mens omkring danskere valgte at rejse til Argentina, og slog sig ned i et område syd for hovedstaden Buenos Aires, og fik beskæftigelse i landbruget. Den første danske immigrant var Hans Fugl (Juán Fugl på spansk) fra Lolland, som rejste i 1844, og grundlagde den første koloni i byen Tandil. Her fik han stor indflydelse på byen og dens udvikling, bl.a. byggede han en mølle, bageri, og virkede som protestantisk præst, og blev i 1973 den første danske borgmester i Tandil. Med årene voksede antallet af immigranter, og flere kolonier kom til, og de dækkede nu et areal på størrelse med Danmark. Der var ikke tale om isolerede kolonier, som der er eksempler på i USA, men de danske immigranter holdt meget tæt sammen om deres historie, kultur og traditioner, bl.a. ved oprettelsen af egne kirker, skoler, aviser og andelsforeninger. Hertil kom selvfølgelig også, at den dominerende katolske tro og det spanske sprog virkede fremmedartet, og også medvirkede til en kulturel isolation. Dette stærke sammenhold, og bevidste fravalg af integration, var medvirkende til, at det i dag er et af de områder uden for Danmark, hvor danskheden er bevaret allerbedst. I Necochea var isolationen særlig markant, og indtil for ca. 25 år siden var det ikke velanset for danskerne at gifte sig med en af de sorte, som argentinerne kaldtes. Med i bagagen hjemmefra havde immigranterne så at sige den danske 'ånd', og der blev oprettet såvel kirker som flere børne- og højskoler efter grundtvigiansk forbillede. I dag er der i dette trekantsområde syd for Buenos Aires omkring danske efterkommere, hvoraf ca taler klingende dansk med tydelige dialekter, skønt få af dem har sat fod i Danmark. I Argentina er der i dag 4 danske menigheder og flere danske kirker. I Necochea er den danske præst igennem 30 år, Steen Lerfeldt, den sidste danske præst, som bliver udsendt af DSUK. (Endvidere er han den eneste præst i menighederne i Argentina, som stadig holder hver anden gudstjeneste på dansk). Det er som følge af, at kirken i Argentina ikke, som mange sømandskirker gør det, betjener de danskere, der kommer forbi på gennemrejse, men hovedsageligt fungerer som faste sognekirker for menighederne, som efter så mange år, også betragter sig selv som argentinere, dog med danske rødder.

15 Side 15 Alteret i kirken i Necochea Gymnastikopvisning på højskolen Alta Mira i 1947 Endvidere er der mange, der ikke forstår, og taler dansk. Det danske tilhørsforhold holdes dog stadigt i hævd bl.a. ved begivenheder som ex. fejringen af dronningens fødselsdag, folkedans mv. Dette er særligt noget, som foregår i kirkens regi, da kirken altid har været det naturlige holdepunkt for dansk-argentinerne. Når de danske menigheder nu fungerer så selvstændigt, er det en naturlig følge, at kirken selv står for præsteansættelsen. I Buenos Aires er der et protestantisk universitet (ISEDET), som uddanner præsterne DEN SØRENS KIERKEGAARD Sidste år, 2013 var det Søren Kierkegaard år. 200 året for tænkerens fødselsdag. Han regnes som, ikke bare en af Danmarks, men som en af verdens største filosoffer. Men hvad tænkte han så, denne store tænker. Hvad var det, der var så specielt ved ham, at han kom til at stå fadder for en hel ny filosofi, det vi i dag kalder eksistentialismen? Havde han ret i, at de fleste af os er spidsborgere, som har så travlt så travlt med alverdens ting, men uden at noget af det giver mening? Så han virkelig så sort på mennesket, og var det mon grunden til at han ikke havde en eneste ven, men derimod en masse fjender? Og hvorfor brød han forlovelsen til det måske eneste menneske, som nogen sinde holdt af ham, Regine Olsen? Torsdag d. 29. januar klokken 19 kommer Cand.theol., lektor Simon Renault, for at fortælle os om Kierkegaard. Hans liv, hans tænkning og hans særheder. Simon Renault har i mange år beskæftiget sig med Søren Kirkegaard, siden han skrev speciale om Kirkegaard og begrebet Angest på Københavns Universitet. Han underviser til daglig i kristendom, filosofi og religion på University College, Sjælland. Det koster 20 kr. for foredrag, kaffe og kage.

16 Side 16 KIRKETIDER:

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006 OUT sideren ser psykiatrien indefra Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Essay om tvangens historie

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere