Nyt fra Søndervig. Forår 2015 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. om Søndervig Beboerforening...side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Søndervig. Forår 2015 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2015 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3 l Vedligeholdelse af vejene...side 4 l Kystsikring ved Søndervig og Houvig...side 5 l Strandgudstjeneste Kr. Himmelfartsdag...side 5 l Aktiviteter i Søndervig side 6 l Klipning af levende hegn...side 7 l Jazz i Søndervig side 8 l Golfturneringen Søndervig Open side 9 l Sct. Hans arrangement...side 9 l Hundens uge side 10 l Julekoncert...side 10 l Nytårsbadedag...side 11 l Houvig Fæstningen ved Søndervig...side 12 l Åbningstider i butikkerne...side 13 l Rabataftaler med Beach Bowl...side 14 l Livredning ved stranden i Søndervig...side 14 l Søndervig Sandskulpturfestival...side 15 l Terræntæppe - tilgængelighed for alle...side 16 l Oprydning på stranden...side 16 Nyt fra Søndervig

2 Formand Ellen Marie Vestergaard Tlf.: Næstformand K. O. Jensen Tlf.: Kasserer Gert N. S. Jensen Tlf.: Arne Nørgaard Tlf.: Erland Nørgaard Tlf.: Keld Hansen Tlf.: Anna Maxen Tlf.: SØNDERVIG-SANGEN Melodi: On the Road to Mandalay Vil du fra en klittop se, når aftensolen går i hav, vil du strejfe langs med stranden, mens du søger efter rav, vil du høre havets hymne give genklang i dit sind, medens fjerne kirkeklokker ringer solfaldstimen ind? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Er du mødig i dit sind og træt af byens larm og kvalm, ønsker du en lille solbeskinnet plet med marehalm, vil du se, hvor havets revler trækker deres hvide bånd, mens du lader millioner sandkorn drysse fra din hånd? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Vil du se, når bølgen fråder i ubændigt raseri, så de beder gode magter stå hver sjæl på søen bi. Vil du se en sommerkvæld, når Vesterhavet er i ro, solens stråler over vandet som en bred og gylden bro? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Se, hvor marehalmens finger tegner cirkler om sin rod, og hvor sortebærret ødsler sine perler for din fod, brune børn i bølgen bader, søen vugger skibets stavn, og i mulmet fyrets øje leder ind mod sikker havn. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Om du færdes her i klynge eller vandrer for dig selv under stormens travle skyer eller himlens blanke hvælv, kalder havets brænding ikke hvisker lyngen ikke tyst? til de toner i dit øre, og det synger i dit bryst. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Sunget bl.a. ved Hvide Sandes byjubilæum i 1981 og altid ved arrangementer i Søndervig Beboerforening. Skrevet af Valdemar Jørgensen, Vejle broder til fhv. murermester Carl Chr. Jørgensen, Ringkøbing. Suppleant Lars Bollerup Tlf.: Suppleant Nils Christiansen Tlf.: Oplysninger om Søndervig Beboerforening Post til foreningen kan sendes til: Søndervig Beboerforening, c/o Ellen Marie Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400 Herning Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Ringkøbing Landbobank reg. nr konto Hjemmeside: Hjemmesiden er fælles med Søndervig Centerforening. Vi opfordrer jer til at følge med på hjemmesiden, og tilmelde jer nyhedsbreve. 2 Nyt fra Søndervig 2015

3 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling på Beach Bowl lørdag den 28. marts 2015 kl Dagsorden er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændring 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til Ellen Marie Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400 Herning. Der serveres som sædvanlig suppe fra kl til kl I forbindelse med generalforsamlingen vil der komme indlæg. Per Sørensen fra Kystdirektoratet vil orientere om kystsikring og måske Keld Hansen om Søndervig Feriepark. Nyt fra Søndervig

4 Vedligeholdelse af vejene i Søndervig Grundejerforeningen Søndervig Beboerforening varetager vejvedligeholdelsen for private fællesveje i området, hvor de fleste af beboerforeningens medlemmer har sommerhuse/grunde. Søndervig beboerforening har aftalt med Ringkøbing Skjern-Kommune, at kommunen opkræver bidrag over ejendomsskattebilletten, hvorefter kommunen overfører beløbet til beboerforeningen med fradrag af kommunens opkrævningsbidrag. Kontingent er uændret i Beløbet indsættes på en særskilt konto forbeholdt vejudgifter m.v. som fremgår af vedhæftede regnskab. Følgende veje er omfattet af denne ordning: Troldedalen, Holdvej, Sand Holms Vej, Hafavej. Del af Nordsøvej, Sletten, Plantagevej, Molsvej, Harbo Stagesvej. Del af Nordsøvej, Solvej, Hjelmevej, Fyrrekrat og Hvidbjergvej. Krattet, Marehalmen, Lyngen og Anders Juhls Vej. Herudover den sydlige stikvej af Lodbjergsvej. Bestyrelsen har valgt at fortsætte samarbejdet med Holmsland Maskinstation om at udføre arbejdet i 2015, idet vi har gode erfaringer hermed. Omfang af aftalen omfatter. 1. Vejafhøvling på stamveje og stikveje efter behov. 2. Udlægning af supplerende stabilt grus. 3. Tilbud på udlægning af overfladebelægning (OB) i delområder. 4. Herudover vil der blive set på vejrabatter, hvor der er behov for en bredere vej mv. Udover normal vedligeholdelse er det bestyrelsens hensigt fortsat at forbedre de mest belastede veje med udlægning af overfladebelægning (OB) dette er i sidste regnskabsår udført på flere tilslutninger ved Nordsøvej, nordlige del af Hafavej samt en delstrækning på Marehalmen. 4 Nyt fra Søndervig 2015 Dette er udført i en rød/lerbrun farve som passer pænt til naturmaterialer. Også i 2015 forventer vi at der udføres forbedringer på de mest belastede veje med udlægning af OB belægning. Ved udbygning af bedre veje vil der også opstå behov for chikane til fartdæmpning på enkelte strækninger. Vi hører gerne beboernes forslag hertil. Herudover vil vi arbejde for at grundejere i de berørte områder selv deltager med egne midler, hvilket vil medføre at de påtænkte forbedringer kan gennemføres væsentlig hurtigere. Alternativet er at forhøje bidraget. Vejvedligeholdelse i de nævnte områder omfatter ca sommerhuse/grundejere. Der forekommer stadig veje i området, som ikke er med i grundejerforeningens opkrævning af vejbidrag disse veje vil med administrativ fordel kunne indgå i ordningen, såfremt der er interesse herfor. Vedr. skiltning af stierne har vi sammen med centerforeningen i Søndervig fået opsat oversigtskort ved de enkelte stier, der er nummereret på begge sider af klitten således at man kan orientere sig om, hvor der forefindes andre stier og hvor man befinder sig. Ligeledes arbejdes med forslag til renovering af vejskilte.

5 Siden har der været indgået 5-årige Fællesaftaler. Den nuværende gælder for perioden Aftalerne er en økonomisk ramme, og ud fra den er der fastsat en målsætning for kystens udvikling. Med kystens udvikling skal forstås området fra 6 meters dybde til klittoppen. Ved Søndervig er målsætningen at standse kysttilbagerykningen, vist ved den mørkeblå streg på figur 1. Kystsikring ved Søndervig og Houvig For at opfylde målsætningen skal det sand, som bølger Per Sørensen, Kystteknisk og strøm chef, flytter væk det fra sand, strækningen, som bølger erstattes og strøm med nyt flytter væk fra strækningen, af Per erstattes Sørensen, Kystteknisk chef, Kystdirektoratet Kystdirektoratet sand, som indvindes med på stor nyt dybde sand, og som pumpes indvindes ind på på Kystbeskyttelse i Danmark kysten. Ved er Krogen som og stor Søndervig dybde og er den pumpes naturlige Kystbeskyttelse ind på kysten. Ved i gennemsnit Krogen og ca. udført Søndervig 1 meter kystbeskyttelse pr er skal grundejeren selv indhente den nødve i Danmark er som udgangspunkt grundejerens a udgangspunkt grundejerens tilbagerykningen ansvar. af kysten Det vil sige, at hvis år, man vist ønsker med gråt ud-pført kystbeskyttelse skal grundeje- kysten i gennemsnit ca. Fællesaftale 1 meter pr. mellem kystkommunerne og staten. Det skyldes, at figur den 1. naturlige tilbagerykningen centrale del af den jyske Vestkyst mellem Lodbjerg og Nymindeg ren selv indhente den nødvendige år, vist med gråt på figur 1. erkendelse af, at den naturlige kysterosion på strækningen er så tilladelse, samt selv betale. På den kystbeskyttelsesindsats ikke kan løftes af de lokale grundejere. centrale del af den jyske Vestkyst mellem Lodbjerg og Nymindegab Figur 1: Målsætning for kystens udviklingvist med mørkeblå streg. Med Siden har der været indgået 5-årige Fællesaftaler. Den nuværend varetages kystbeskyttelsen gennem en fællesaftale mellem kystkommunerne og staten. Det skyldes, at gerykning. Billeder fra udvikling Søndervig skal forstås området fra 6 meters dybde til klittoppen. gråt er vist den naturlige er en kysttilba- økonomisk ramme, og ud fra den er der fastsat en målsætn der efter stormfloden i 1981 var en (øverst) og Krogen (nederst) kysttilbagerykningen, under vist ved den mørkeblå streg på figur 1. erkendelse af, at den naturlige kysterosion på strækningen er så stor På strækningen Husby For klitplantage- at opfylde målsætningen skal det sand, som bølger stormen EGON januar Figur 1: Målsætning for kystens udviklingvist med (3-4 mio. m 3 pr år), at den nødvendige kystbeskyttelsesindsats mørkeblå ikke streg. kan Med at gråt fodre er vist med den naturlige msand, 3 sand som i gen- indvindes på stor dybde og pumpes ind på Søndervig er det derfor og nødvendigt strøm flytter væk fra strækningen, erstattes med nyt løftes af de lokale grundejere. kysttilbagerykning. Billeder nemsnit fra om Søndervig året på strækningen. (øverst) og kysten. Ved De Krogen og Søndervig er den naturlige Siden har der været Krogen indgået (nederst) 5-årige under endelige stormen fodringsmængder EGON januar og placeringer fastlægges efter vintersæ- tilbagerykningen 2015 af kysten i gennemsnit ca. 1 meter pr Fællesaftaler. Den nuværende gælder for perioden På strækningen AftalerneHusby sonen klitplantage-søndervig i slutningen af marts. år, er vist det med gråt på figur 1. er en økonomisk derfor ramme, nødvendigt og ud at fodre med m 3 sand i fra den er der fastsat gennemsnit en målsætning for kystens udvikling. Med ky- om året på strækningen. De endelige fodringsmængder og placeringer fastlægges efter stens udvikling skal vintersæsonen forstås området i slutningen af marts. fra 6 meters dybde til klittoppen. Ved Søndervig er målsætningen at standse kysttilbagerykningen, vist ved den mørkeblå streg på figur 1. For at opfylde målsætningen skal Strandgudstjeneste Kr. Himmelfartsdag Kystbeskyttelse ved Søndervig og Houvig Figur 1: Målsætning for kystens udviklingvist med mørkeblå streg. Med gråt er vist den naturlige kysttilbagerykning. Billeder fra Søndervig (øverst) og Krogen (nederst) under stormen EGON januar 2015 På strækningen Husby klitplantage-søndervig er det derfor nødvendigt at fodre med m 3 sand i gennemsnit om året på strækningen. De endelige fodringsmæng vintersæsonen i slutningen af marts. Sammen med sognepræst Ole Lange arrangerer Søndervig Centerforening strandgudstjeneste på stranden ved Søndervig Kr. Himmelfartsdag den 14. maj kl (nedgang ved Badevej). Alle er så hjerteligt velkomne. Vejret er jo altid en faktor, man må regne med, så hop i det varme tøj og tag evt. et tæppe med til at sidde på. I løbet af sommeren vil der ligesom sidste år blive afholdt Solnedgangsgudstjenester hver onsdag i ugerne Nyt fra Søndervig

6 2015 Aktiviteter i Søndervig Bagerumsmarked i Søndervig kl tirsdag d. 31/3 Ravsafari på stranden i Søndervig kl. 9 og kl. 11 Påskelørdag d. 4/4 Voksne kr. 50,- Børn og unge under 18 år kr. 0,- Tilmelding nødvendig på OBS! Plads til 50 deltagere pr. hold Houvig Fæstningen kl /4 + 2/4 Se mere på Houvig Fæstningen kl Onsdag d. 13/5 Se mere på Strandgudstjeneste kl. 21 Kr. Himmelfartsdag Gudstjeneste på stranden i Søndervig d. 14/5 v/sognepræst Ole Lange Sankt Hans fest i Søndervig kl Tirsdag d. 23/6 Afholdes på P-pladsen nordøst for krydset Bålet tændes kl Bagagerumsmarked i Søndervig kl Hver tirsd. i uge Sandskulpturfestival i Søndervig kl /6-31/8 DINOSAURTEMA kl /9-25/10 Houvig Fæstningen kl Hver torsdag Se mere på juli, august, oktober (turen foregår også på tysk, se på hjemmesiden) Morgengym. på stranden i Søndervig kl. 7 og kl. 9 Hverdage i uge times frisk gymnastik v/ida Jessen. Gratis, ingen tilmelding nødvendig. Se mere info på Ocean Rescue Camp Uge Tilmelding nødvendig på Solnedgangsgudstjeneste kl Hver onsd. i uge På stranden i Søndervig Søndervig Jazz på Beach Bowl kl Hver sønd. i uge Se programmet med bands på sondervig.dk Turistkirke på Beach Bowl kl Hver sønd. i uge Grisefest på Beach Bowl kl ? Hver onsd. i uge Helstegt pattegris og live musik. Tilmelding nødvendig på tlf Nyt fra Søndervig 2015

7 Kartoffelfestival på torvet ved SuperBest kl Sønd. 11. / man. 12/10 For børn og barnlige sjæle. Vi fejrer kartoflen med sjove aktiviteter Bagagerumsmarked i Søndervig kl Tirsdag d. 13/ /10 Ravsafari på stranden i Søndervig kl. 9 og kl. 11 Onsdag d. 14/10 Voksne kr. 50,- Børn og unge under 18 år kr. 0,- Tilmelding nødvendig på OBS! Plads til 50 deltagere pr. hold Hundens Uge i Søndervig Uge 45 Vi fejrer det GODE hundeliv med sjove aktiviteter og konkurrencer hele ugen. Se mere på Julekoncert på Beach Bowl kl Søndag d. 22/11 Med Ringkøbing Big Band Søndervig Nytårsvinterbad kl Torsdag d. 31/12 Tilmelding nødvendig senest 28/12. Se mere på Der henvises til hvor samtlige aktiviteter løbende bliver opdateret Klipning af levende hegn: Kommunen indrykker nedenstående annonce i de lokale aviser. Det er et problem, at der er en del levende hegn langs veje og stier, som ikke bliver klippet. Det giver ridsede biler og andre problemer med trafikken. I Søndervig Beboerforening vil vi indføre den procedure, at vi klipper hegn og roser ud mod vejen for grundejerens regning, hvis grundeje ren ikke har gjort det inden den 23. juni Regningen vil blive fremsendt fra den lejede entreprenør skøn ca. 300 kr. Nyt fra Søndervig

8 Jazz i Søndervig 7 jazzkoncerter på Beach Bowl Ændringer kan forekomme2015 Også i 2015 vil der være jazz på Beach Bowl i sommerperioden. Foreningen har sammen med Beach Bowl sammensat et program med orkestre, som vi tidligere har oplevet og nye orkestre. Selv om man holder ferie i samme periode hvert år, vil man opleve nye orkestre, idet vi bytter rundt, så det samme orkester ikke spiller i samme periode hvert år. I de forløbne år har ca mennesker overværet disse koncerter, og Søndervig er således blevet en attraktion for såvel medlemmer som områdets gæster. I den kommende sæson spiller følgende: 5. JULI RIVER BAND. River Bank kom til verden i 1971 og blev navngivet efter Storåen. Bandet har i mange år nydt stor succes med sin særlige spillestil i både Danmark og udlandet. 12. JULI LAKE CITY. Lake City er et kendt midtjysk orkester med rod i Silkeborg. Orkestret spiller traditionel jazz. 19. JULI BLÅBÆRRENE. Orkesterets mål var at spille traditionel jazz så tæt på den folkelige musik, der blev spillet i New Orleans i gamle dage, og som fik såvel gamle som unge til at svinge med. 26. JULI SEVEN UP. Orkestret stammer fra Fredericia-området. Medlemmerne har været aktive jazzmusikere siden starten af 1980 erne. Et af orkestrets medlemmer Knud Schwaner blev valgt til årets fynske jazzmusiker i AUGUST BOURBON STREET. Bourbon Street Jazzband kender vi. Det producerer god, uspoleret traditionel jazz og swing. Hver gang ligger musikken på et gennemgående højt niveau. Samtidig er den befriende renset for solistisk blær eller anden musikalsk krukkethed - sådan skal det være i den genre. Bourbon Street er en af de bedre eksponenter for dansk jazz, og det har spillet i Afrika, i Asien og i Nordamerika. Nævnes skal en længere TV-udsendelse i ZTV. I dette orkester ser vi blandt andet en af Danmarks absolut største saxofonister, Finn Odderskov. 9. AUGUST WEST 58TH STREET STOMPERS. Det er et traditionelt jazzband, men af en anden type. Orkestret fremstod allerede i de tidlige 70 ere som eksperter i Jelly Roll, og det præger stadig bandets repertoire. Bandet består af Flemming Nordenhof, trompet, Bent Østergaard, clarinet og sax, Peter Jessen, basun, Poul Schultz Nielsen, banjo, Leif Enevig, bas, Imrich Cisar, trommer og Ulrik Spang-Hansen på klaver. Og bemærk, sidstnævnte er en af dansk jazz helt store navne. 16. AUGUST RINGKØBING BIGBAND. Bandet kender vi fra medvirken ved sildejazzen, julekoncerterne og Sct. Hansfesterne. Orkestret har turneret over det meste af Europa, og det har eksisteret i 35 år. Dette var programmet for 2015, men allerede nu henvender nye orkestre sig med ønske om at spille, så der forventes også et spændende program for Der er gratis adgang til alle koncerter, og der er mulighed for at købe en fiskebuffet. Det er ikke en forudsætning for at lytte til musikken. 8 Nyt fra Søndervig 2015

9 Golfturnering Søndervig Open 2015 Søndervig Beboerforening arrangeret igen i år en golfturnering. Turneringen afholdes lidt senere end de forrige år, nemlig den 26. juli og som sædvanligt foregår det på Holmsland Klit Golfklub s baner. Start kl med gunstart. Turneringsbetingelserne kan læses på Golfbox under Holmsland Klit Golfklubs kalender. Her skal lige nævnes nogle af de væsentlige punkter i betingelserne for at deltage. Alle medlemmer af Søndervig Beboerforening og alle andre der interesserede kan deltage. Tilmelding efter først til mølle princippet, fra 1. april (Max. 75 deltagere). Turneringer er en individuel turnering. Der spilles 1 runde med spisning bagefter, hvor der også uddeles præmier. Pris for medlemmer af Holmsland Klit Golfklub 100 kr. pr. person, og for ikke medlemmer 300 kr. I prisen er inkluderet frugt og drikkelse til turen som kan afhentes inden spillet samtidig med betaling i klubhuset. Det forudsættes at spillerne er medlem af Dansk Golfunion (DGU kort) med max. handicap er 48. Der kan tilmeldes turneringen på Golfbox fra 1. april, eller ved at ringe til klubben på tlf og tale med John Clausen som er klubbens Golfmanager. For yderligere oplysninger ring til Nils Christiansen på eller skriv til Sct. Hans arrangement Vi holder Sct. Hans arrangementet på grusparkeringspladsen ved lysreguleringen øst for Holmsland Klitvej. Bålet tændes allerede kl af hensyn til børnene. I år vil det være muligt at købe øl og vand, og hvis vejret er fornutigt, vil vi også sælge pølser. Nyt fra Søndervig

10 Hundens uge 2014 I 2013 indførte man i Danmark den meget omtalte hundelov. Selve loven er relativt kompliceret, men kort fortalt indebærer loven bl.a. skærpede rettigheder over for aggressive hunderacer. Umiddelbart ikke en lov, der ville få konsekvenser for turismen i Søndervig tænkte vi men vi blev klogere. For i Tyskland blev loven imidlertid kraftigt mistolket, og i diverse fora blev hundeejere decideret frarådet at rejse til Danmark for i Danmark er det en allemandsrettighed at skyde strejfende hunde. Uden konsekvenser. Det var sådanne påstande udlejningsbureauerne blev mødt af, når tyske gæster ringede for at afbestille allerede bookede og betalte sommerhusophold i Søndervig. Så noget måtte der gøres. I Søndervig Centerforenings aktivitetsudvalg blev ideen om Hundens Uge født som en cementering af at ALLE er velkommen i Søndervig. Også de 4-benede gæster. Specielt vores lavsæson er meget populært blandt hunde-ejende gæster, idet det er tilladt at lade sin hund løbe frit på stranden (dog under opsyn og kontrol) fra 1/10 til og med 31/3. Og stranden er en unik legeplads for såvel ejer som hund. Derfor blev uge 45 udvalgt til Hundens Uge i Søndervig. Sammen med de lokale udlejnings- bureauer bestemte vi os for, at alle hunde-ejende gæster, der ankom op til netop denne uge skulle forkæles med en goody bag eller en doggy bag som den hurtigt blev døbt. I denne pose var der alt fra godbidder og høm-høm-poser til gode råd og fif vedrørende hundelivet og loven i Danmark. Det blev varmt modtaget, og ikke mindre end 688 ankommende familier fik sig en god oplevelse allerede ved check-in. Ugen igennem var der fokus på hundelivet i hele Søndervig. Butikkerne havde særlige hundetilbud, byen var dekoreret med hundepoter, der angav forskellige ruter at komme til stranden og endeligt lavede vi Søndervigs største hundeforsamling nogen sinde på stranden. Det udmøntede sig i en række perlefotos, og historien var tilsyneladende så god og interessant at såvel TV2 samt DR var i byen for at dække begivenhederne. Formålet med Hundens Uge var selvfølgelig at give så mange tyske hundeejere en god oplevelse af at være på ferie i Søndervig. Det er svært at viske et image af sig, der allerede har sat sig. Ikke mindst over for en nation med over 80 millioner indbyggere. Derfor er vi rigtig godt tilfredse med, at vi formodentlig har skabt 688 tyske ambassadører, der kan berette om hvor skønt et sted Søndervig i virkeligheden er at holde ferie sammen med sin hund. 688 familier der formentlig spreder budskabet over for venner og familie hjemme i Tyskland. Men allervigtigst af alt gav vi 688 familier mere end de forventede. Hundens Uge vender stærkt tilbage i uge 45 i år! Morten S. Hansen Aktivitetsudvalget, Søndervig Centerforening Julekoncert Den fjerde julekoncert i Søndervig levede helt op til forventningerne. Søndag 23. november 2014 holdtes for fjerde år i træk Søndervig Beboerforenings store julekoncert på Beach Bowl i Søndervig. Koncerten blev som tidligere år arrangeret i et samarbejde med Beach Bowl og Ringkøbing Big Band. 10 Nyt fra Søndervig 2015 Koncerten var ligesom de foregående år særdeles velbesøgt. Samtlige 250 stole var besat, og mange havde sikret sig billet på forhånd. Ringkøbing Big Band under ledelse af Flemming Nordenhof med den unge sangsolist, Andrea Oehlenschlæger, i forgrunden fremførte en række velkendte, julemelodier i swingende stil. Klittens Tenorer under ledelse af Anne-Marie Hjelm præsenterede et blandet program af julemelodier og sange fra korets øvrige repertoire. Operasangerinden Suzi Elena Appelgreen fremførte tre sange, akkompagneret af Anne-Marie Hjelm på klaver. Desuden spillede Flemming Nordenhof et par numre på solotrompet, ligeledes akkompagneret af Anne- Marie Hjelm. Julekoncert 2015 Der skal naturligvis være julekoncert igen i 2015 den femte i rækken. Det bliver søndag 22. november kl. 15. Omdrejningspunktet bliver igen Ringkøbing Big Band under ledelse af Flemming Nordenhof med Andrea Oehlenschlæger som sangsolist. Der er endnu ikke sat navn på eventuelle andre medvirkende.

11 Nytårsbadedag Nytårsaftensdag ved Søndervig strand blev der for 2. år i træk afholdt Søndervig vinterbade festival. Forrige år deltog 300 vinterbadere i det første arrangement denne gang smed mere end 700 glade vinterbadere sig ud i det blå, kun seks grader varme Vesterhav, mens endnu flere valgte at beholde vanter og vinterfrakker på og se på fra strandkanten. Sikkerheden var i orden, livreddere i våddragter stod klar i vandet og badeområdet var mærket op med røde- og gule flag. Solen skinnede, vandet var koldt og stemningen fantastisk! På stranden kunne man før og efter badningen, varme sig ved de opsatte bål og der lød julemusik i højtalerne. Efter den kolde dukkert blev der behørigvis budt på champagne, kransekage og østers. Rigtigt mange lokale såvel turister fik sig denne formiddag en rigtigt god oplevelse nede på stranden og benyttede lejligheden til at shoppe lidt hos de butikker som havde ekstraordinært åbent på årets sidste dag. Nyt fra Søndervig

12 Houvig Fæstningen ved Søndervig rummer mange historier Historien om Houvig Fæstningen lidt nord for Søndervig, er en historie om to sider af tyskernes kamp under Anden Verdenskrig. På den ene side ligger bunkerne; de store, grå betonklodser, bevæbnede med ældgamle kanoner og befolket med tyskernes reserver i form af gamle mænd og unge drenge. På den anden side ligger Ringelnatter, en topmoderne radarstilling som sendte ordrer af sted til de tyske natjagere og har adskillige allierede fly på samvittigheden. Bunkeren ved Søndervig kom på Ringkøbing Museum I foråret 2008 blæste en tysk mandskabsbunker fri af sandet. Her havde den ligget begravet siden 1945, hvor tyskerne rømmede den. Indeni stod inventaret stadig, som da den var beboet. En tysk soldat, den 17årige Gerhard Saalfeld var under Anden Verdenskrig udstationeret i selv samme bunker. Flere af de genstande som blev fundet i bunkeren var hans, og de var med i udstillingen Hvad bunkeren gemte på Ringkøbing Museum. Gerhard Saalfeld fortalte i en film i udstillingen om opvæksten i det nazistiske Tyskland og om hverdagen i bunkerne ved Søndervig, og gæsterne kunne gå ind i en rekonstrueret bunker. Søndervig Centerforening står bag ny bunker Fra så mere end mennesker udstillingen, og det var en kæmpe succes for Ringkøbing Museum at få sat Søndervigs historie på landkortet. Derfor var det ikke uden ærgrelse, at museet måtte indse at tiden var inde til en ny udstilling. Men takket være Søndervig Centerforening bliver der fra påsken fortsat en udstilling om den berømte bunker ved Søndervig omend i mindre omfang. Det vil igen være muligt at gå ind i bunkeren og se den gribende film om Gerhard Saalfeld. Den nye udstilling: Flyvere i natten Den nye udstilling på Ringkøbing Museum handler om den anden del af Houvig Fæstningen, nemlig radarstillingen Ringelnatter. Ringkøbing Museum markerer 70 året for befrielsen med denne udstilling, hvor du bliver klogere på historien bag de nedstyrtede fly, kan se en film om enken til en soldat der styrtede ned i Stadil og kommer i øjenhøjde med en Avro Lancaster bygget af træ, men i naturlig størrelse. Vil du vide mere: Bunkerture ved Houvig Fæstningen: 1., 2. april kl. 14., 13. maj kl. 19. Juli, august og oktober torsdage kl. 16. Mødested: Houvig Strand P-plads. Pris: 60 kr. Børn under 18 år gratis. Introduktioner i udstillingen. Flyvere i natten. Juli, august og oktober: tirsdag og torsdag kl Guidet tur til Stadil Flyvergrav og Ringkøbing Museum d. 20. maj og 19. august kl. 19. Pris: 80 kr. inkl. entre til Ringkøbing Museum. Børn under 18 år gratis. Læs mere på Ringkøbing-Skjern Museums hjemmeside: 12 Nyt fra Søndervig 2015

13 Åbningstider i Søndervig Centret (fra uge til og med uge ) 2015: Uge T-F-L-S Tysk forårsferie Uge Alle dage Påske Uge O-T-F-L-S Uge 18 = Bededagsferie Uge Alle dage Uge 20 = Kr. Himmelfart Uge = Pinse Uge 23 = Grundlovs fredag Uge Alle dage Uge Alle dage Uge Alle dage Uge Alle dage Uge = tysk efterårsferie Uge 42 Alle dage Dansk efterårsferie Uge Alle dage Stadig tysk efterårsferie Uge L-S Uge 51 F-L-S Uge 52 M-T-O T-F-L frivillig S Uge 53 M-T-O T-F frivillig L-S Juleugen Nytårsugen 2016: Uge 1 Alle dage Stadig tysk ferie Uge Frivillig Uge 6 L-S Uge 7-8 Alle dage Dansk vinterferie Uge 9 F-L-S Uge O-T-F-L-S Hamburg forårsferie Hvor intet andet er nævnt, gælder åbningstiderne alle ugens dage. Når åbningstiden skifter, gælder den kommende uges åbningstider fra lørdag, som er ankomstdagen for mange af vore gæster/kunder. Eks.: I uge 26 har vi åben 10-18, og i uge 27 fra Det betyder, at åbningstiden ændres fra og med lørdag i uge 26 i stedet for mandag i uge 27. Nyt fra Søndervig

14 RABATAFTALER MED BEACH BOWL FITNESS: Som de forrige år er der som medlem af Søndervig Beboerforening rabat i Søndervig Fitness Center. Medlemmer af vores forening kan købe et 10 turs kort til Fitnesscentret for 300 kr. hvor det normalt koster 60 kr. pr. time. Dvs. en rabat på 50%. ET NYT TILTAG ER: BOWLING: Aktivitetsnøglen giver adgang til én gratis bowlingbane i én time. Banen kan bookes ved personligt fremmøde. Efter endt bowling, kan én ny bane bookes. FITNESS: Aktivitetsnøglen giver fri adgang til Søndervig Fitness. TENNIS: Aktivitetsnøglen giver adgang til én gratis tennisbane i én time. Banen kan bookes ved personligt fremmøde. Efter endt spil, kan én ny bane bookes. INTERNET: Aktivitetsnøglen giver 15 minutters fri internetadgang. GOLF: Aktivitetsnøglen giver frit spil på Adventure Golfbanen. Der kan lejes bowling sko, golfkøller, tennisketsjer, tennisbolde og spinning sko for kr. 12,- pr. person. Igen i 2014 var livredderne på stranden i sommermånederne. Som andre år, er der udarbejdet en kystlivrednings rapport over de hændelser der skete. I korte træk var det følgende: Der var overhovedet ingen der skulle reddes op af bølgerne fordi de var i fare for at drukne. Der skete 2 ulykker på stranden hvor personerne fik 1. hjælp og efterfølgende måtte på sygehuset. Andre små hændelser der krævede 1. hjælp var der 73 af, og der blev ledt efter 1 bortkommen person på land. I 2014 passede badegæsterne ekstra meget på deres luftmadrasser og andre oppustelige objekter, idet det ikke var nødvendigt at tage ud for at hente nogle. Dejligt at se. Et relativt fredeligt år på stranden, med den glædelige oplysning at IN- GEN druknede. 14 Nyt fra Søndervig 2015 Pris for Key2Activity pr. år.: Ejer af sommerhus kun til eget brug: kr. Hus til udlejning: kr. Fastboende: kr. Nøglerne kan købes hos Beach Bowl eller udlejningsbureauet Livredning ved stranden i Søndervig Til sammenligning var der desværre 1 enkelt turist der druknede i Hvi- de Sande, samt andre der blev reddet op af vandet. Vi du vide mere om Tryg Fondens arbejde, så klik ind på: - hvor du kan læse den elektroniske udgave af sådan øger vi vandsikkerheden i Danmark gennem årene. God fornøjelse. Husk de 5 baderåd 1. Lær at svømme 2. Gå aldrig alene i vandet 3. Læs vinden og vandet 4. Lær stranden at kende 5. Slip ikke børnene af syne

15 Søndervig Sandskulpturfestival Søndervig Sandskulpturfestival har siden starten i 2003 udviklet sig til en enestående turistattraktion med et besøgstal på omkring pr. år. Kunstnere fra hele verden står i kø for at være med, og igen i år flyves der 38 af de allerbedste skulptører ind for at være med til at opbygge, hvad arrangørerne forventer, den bedste festival hidtil. Temaet i 2015 er DINOSAURER, og derfor forventes tilskuertallet i år at passere , idet antallet af børn vil stige i forhold til tidligere år. Oplev dinosaurerne, de gigantiske kæmper og andre forhistoriske dyr, som uddøde for over 65,5 millioner år siden. Dinosaurerne blev i kraft af deres størrelse en dominerende dyregruppe. De holdt denne position til slutningen af kridttiden, hvor de alle uddøde bortset fra en lille gruppe små rovdinosaurer, der allerede havde udviklet sig til fuglene. Nyt fra Søndervig

16 Terræntæppe - tilgængelighed for alle Jeg troede, at alle magiske tæpper var flyvende. Men jeg tog fejl: Der er andre former for magiske tæpper. Terræntæppet på Søndervig strand eksempelvis, der giver strandgæster på hjul, kørestol eller barnevogn - mulighed for at komme helt ned på stranden, og ikke blot stå tilbage for enden af Badevej som tilskuere til strandlivet. Men strandtæppet betyder også noget dybere, og sender et signal til omverdenen om, at Søndervig er et rummeligt sted, befolket af rummelige mennesker. Der har fra starten været stor lokal opbakning til idéen om dette mobile underlag, der kan rulles ud og ind efter vejr og behov. Det bekræftes nu af, at Søndervig beboerforening har givet et beløb til drift og vedligehold. For forholdene ved Søndervig er barske. Naturen får det sidste ord. Og det er vel egentlig dét, vi alle fascineres af... vi er kun små mennesker, naturen sætter dagsordenen. Derfor kan terræntæppet kun ligge ude en begrænset del af året. Et lille kærligt klap af Vesterhavets skumklædte bølgetoppe, ville betyde at terræntæppet kunne samles op som puslespil ved Blåvand. Tilsanding betyder, at det konstant skal fejes for at bevare sin funktion. Det er dyrt i drift og dyrt i indkøb (ca kr.). Det betyder langt mere end man umiddelbart skulle tro. Jason Watt, som indviede det i april, udtalte, at han ikke kunne huske, hvornår han sidst havde mærket Vesterhavssand mellem tæerne. Han er også familiefar, og for børnefamilier betyder tæppet stor lettelse på en strandtur med barnevogn, forfriskninger og udstyr til de små. Derfor skal der passes på terræntæppet, for mange vil søge Søndervig strand, fordi der er sådan et forunderligt magisk tæppe. Projekt Fremtidens Superstrand er slut. Jeg vil takke jer alle for godt samarbejde, for at jeg fik lov til at lære jer og jeres Søndervig at kende. Og så vil jeg bede jer om, at passe godt på Terræntæppet. Med venlig hilsen og kærlige tanker Suzi Elena Apelgren Oprydning på stranden Stranden var hele sommeren i 2014 meget flot, uden ret meget opskyllet affald. Dette skyldes til dels kommunens oprydning, og til dels de store affaldscontainere der var opstillet neden for Badevej, samt de mindre skraldebøtter ved adgangsvejene til stranden, hvori mange badegæster smed deres affald. Derfor opfordrer vi alle beboerne, der færdes på stranden, til at samle ting og sager sammen og smide det i disse skraldebøtter. En tak skal lyde til Beach Bowl, der, når de kører på stranden med deres Segway kunder, altid samler skidt op når de møder noget på deres vej, og afleverer det i de omtalte containere. 16 Nyt fra Søndervig 2015 GRC.DK

Nyt fra Søndervig. Forår 2013 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2

Nyt fra Søndervig. Forår 2013 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2013 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3

Læs mere

Nyt fra Søndervig. Forår 2014 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk

Nyt fra Søndervig. Forår 2014 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2014 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2011 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

I det forløbne år har vores arbejde i bestyrelsen primært drejet som om følgende ting:

I det forløbne år har vores arbejde i bestyrelsen primært drejet som om følgende ting: Søndervig Beboerforening Beretning for året 2013 Så er vi igen i gang med en festdag her ved starten af påskeugen. Påsken falder sent i år, så der burde være mulighed for dejligt vejr i påsken, selv om

Læs mere

Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2007

Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2007 FORÅR 2007 r Indholdsfortegnelse: Indbydelse til at deltage i den årlige generalforsamling lørdag den 31. marts 07 kl. 14.00 16.00 Nyt spændende projekt Søndervig Feriepark præsenteres her på skitser Sommerhalvårets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2012 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

God sommer! Respekt for vand!

God sommer! Respekt for vand! Sikker strandtur God sommer! Danmark er omgivet af vand, og hver sommer lokker mere end 7.000 km kyst små og store vandhunde ud under åben himmel. Livet på stranden er sjovt, men vand kan være vildt, og

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling.

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. taj/beret08.doc BESTYRELSENS BERETNING VEDR. ÅRET 2008. Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. Jeg vil samtidig byde velkommen til formanden for Teknik og Miljø-udvalget

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2016 l Oplysninger om Søndervig Beboerforening l Rabataftaler med Beach Bowl l Facebook for Søndervig Beboerforening l Indkaldelse til

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Medlemsnyt September 2017

Medlemsnyt September 2017 Medlemsnyt September 2017 Åbningstider i sekretariatet: Mandag OBS NY TID kl. 13.00 17.00 Tirsdag til torsdag kl. 8.00 16.00 Fredag kl. 8.00 15.00 Lørdag og søndag kl. 8.00 13.00 Åbningstider i proshoppen:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

indkalder hermed til ordinær generalforsamling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 12. Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger: www.bredballe-villapark.dk Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.30 i Sognegården

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts

Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30. tilmelding senest den 4. marts I dette nyhedsbrev finder du følgende: Aktivitet Tilmelding: Afholdes: Generalforsamling i kredsen Fredag den 18. marts 2016 kl. 13.30 16.30 Nyt fra klubberne: o Vejle klubben. o Kolding Klubben. tilmelding

Læs mere

Medlemsnyt Januar 2017

Medlemsnyt Januar 2017 Medlemsnyt Januar 2017 Åbningstider i sekretariatet : Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00 15.00 Mandag, fredag, lørdag og søndag LUKKET Følg med på hjemmesiden og facebook Åbningstider i shoppen : Onsdag,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

HVAD SKAL DU LAVE I SUNDHEDSUGEN?? SIDSTE TILMELDING TIL AKTIVITETERNE ER 21. MARTS!

HVAD SKAL DU LAVE I SUNDHEDSUGEN?? SIDSTE TILMELDING TIL AKTIVITETERNE ER 21. MARTS! HVAD SKAL DU LAVE I SUNDHEDSUGEN?? SIDSTE TILMELDING TIL AKTIVITETERNE ER 21. MARTS! KONTAKTOPLYSNINGER PÅ ARBEJDSGRUPPEN: SOLVEIG ØSTERBY LARSEN 21 79 09 47 CLAUS SKYTTE MADSEN 51 71 55 24 RANDI HØJ

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vinterferieaktiviteter for børn og unge - 2016

Vinterferieaktiviteter for børn og unge - 2016 Vinterferieaktiviteter for børn og unge - 2016 Kultur og Fritid Kerteminde Kommune Indledning Vinterferien nærmer sig og det er igen tid til ferieaktiviteter. Der er masser af aktiviteter for børn og unge,

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 13.-15. APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag d. 22. januar 2017 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE CUP

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

uge 26 1. uge af sommerferien

uge 26 1. uge af sommerferien uge 26 1. uge af sommerferien Sommerferieaktiviteter for børn & unge 2010 1 Ud i naturen... Børnedyrskue Vis dit kæledyr frem. Børn kommer med deres kæledyr, vi laver et bål og varmer nogle pølser og brød,

Læs mere