Gode råd om dyrkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om dyrkning"

Transkript

1 Gode råd om dyrkning efter Maria Thuns Såkalender 1 og lidt om biavl Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

2 Gode råd om dyrkning efter såkalenderen og lidt om biavl 2 Når man dyrker grønsager, korn, frugt, foderafgrøder, blomster eller andre planter prøver man på mange måder at kultivere naturens påvirkninger, så resultatet bliver så tæt som muligt på det, man ønsker. Under alle omstændigheder skal det man gør ske i et vist samspil med de vilkår og kræfter, der virker i naturen. Blandt dem er også de kosmiske rytmer og konstellationer, der påvirker planternes vækst og modning. De er angivet og forklaret i Maria Thuns Såkalender. Biavlere kan også have gavn af Såkalenderen, da konstellationerne også påvirker biernes adfærd og humør. Anbefalingerne i dette hæfte bygger på erfaringer fra Maria Thun og Matthias K. Thun. Kosmiske rytmer og konstellationer Solens og Månens bevægelser er de vigtigste af de kosmiske rytmer og dem man umiddelbart kan opleve. De fleste er opmærksomme på Månens udvikling fra nymåne til fuldmåne og til nymåne igen. Der er flere forskellige BIODYNAMISK FORLAG med plante-, luge- og høsttider samt gunstige arbejdsdage for biavleren Udarbejdet af Maria Thun og Matthias K. Thun månerytmer, der virker ind på planterne, og efter Maria Thuns erfaringer fra 53 års forsøg er der især fire månerytmer, der har indflydelse på planternes trivsel. De danner grundlaget for anvisningerne i Maria Thuns Såkalender, der udgives for hvert år. De fire rytmer er: 1. Månens passage forbi de 12 dyrekredsbilleder (kaldet den Sideriske Måne) 2. Månens højde over horisonten, når den står i syd 3. Månens afstand fra jorden (der er vekslende pga. Månens elliptiske bane rundt om Jorden) og de tidspunkter, når dens afstand fra Jorden er mindst (jordnær, Pg) og størst (jordfjern, Ag) 4. Måneknuder, dvs. når Månens bane krydser Solens bane (markeret med P og Q) Der er også andre konstellationer, der spiller ind på planterne, og dem kan man læse om i Såkalenderen og i Havebogen af Maria Thun, begge udgivet på Biodynamisk Forlag. Vedr. 1) De 12 dyrekredsbilleder dannes af fixstjerner. Hver især repræsenterer dyrekredsbillederne ét af de fire klassiske elementer: jord, vand, luft og varme/ild. Der er tre dyrekredsbilleder for hvert element. Månen formidler disse elementer til Jorden, når den passerer forbi de 12 dyrekredsbilleder i løbet af sit omløb om Jorden, der varer ca. 27 dage. Elementerne påvirker udviklingen af planternes forskellige organområder: rod, blad, blomst og frugt/frø. Når Månen eksempelvis passerer forbi Løven,

3 formidler den elementet varme, der stimulerer planternes frugtudvikling. Se nærmere i skemaet i Såkalenderen. Virkningen på planterne sker via jorden. Man skal derfor åbne jorden for element-virkningen, og det gør man ved at harve, hakke, grave, fræse eller andet i mindst 6 cm dybde i det tidsrum, der er angivet i Såkalenderen. Vedr. 2) Månen er i ca. 14 dage ad gangen opstigende og derefter i ca. 14 dage nedstigende i forhold til Jordens horisont. Det højeste tidspunkt er markeret med et Z i Såkalenderen. Fra dette tidspunkt og ca. 14 dage frem er Månen nedstigende. Det laveste tidspunkt er markeret med et z i såkalenderen (se i Såkalenderen). I den periode, hvor Månen er nedstigende, er det iflg. Maria Thuns erfaringer en tid, hvor planternes rødder forbinder sig godt med jorden, og perioden er derfor særlig velegnet til at plante og udplante i. Man vælger de dage, der passer til afgrøden, f.eks. bladdage til porrer. Perioden er i Såkalenderen markeret med den lodret grøn bjælke og benævnt Plantetid. I den anden halvdel af måneden er Månen opstigende. I den periode trækker plantesaften op i planternes overjordiske del og det er derfor godt at tage stiklinger. Det er desuden en god periode at fælde juletræer, da de holder sig godt. Vedr. 3) Maria Thuns erfaringer viser, at når Månen er jordnær (markeret med Astrologi og astronomi Såkalenderens angivelser bygger på astronomien, ikke astrologien. I forhold til dyrekredsen er forskellen, at astronomien forholder sig til dyrekredsbilledernes faktiske størrelse og placering på himmelbuen, og her er de 12 billeder af forskellig størrelse (yderste cirkel). I astrologien kaldes de 12 figurer i dyrekredsen for dyrekredstegn, og de er alle lige store, nemlig 30 grader (inderste cirkel). et Pg i Såkalenderen) optræder der ofte svampe og insektangreb. Hun fraråder derfor at man sår og bearbejder jorden på disse dage. Er Månen jordfjern (markeret med Ag) bevirker dette i følge M. Thun en blomst-impuls. Vedr. 4) På knudedage kan der opstå misvækst og Maria Thun betegner disse dage som ugunstige for såning. 3

4 4 Virkningen kan fremmest eller svækkes Efter M. Thuns erfaringer har følgende forhold indflydelse på, om jorden og planterne modtager og reager på de kosmiske impulser, der kommer fra konstellationerne: Jordens skal åbnes Virkningen på planterne fra konstellationerne bliver særlig aktiv, når jorden åbnes ved jordbehandling på de tidspunkter, der passer til afgrødetypen (f.eks. på roddage til gulerødder). For at opnå den bedste virkning, skal jorden bearbejdes i mindst 6 cm. dybde, gerne mere (med hakke, spade, harve, fræser, plov eller andet). Det gælder både i forbindelse med såning og plantning. Gødning Frisk eller dårligt omsat gødning har iflg. Maria Thuns forsøg en hæmmende virkning på konstellationernes mulighed for at virke ind i jorden og på planterne. Det anbefales at bruge godt omsat gødning/kompost, hvis det bruges kort tid før såningen. Bedst er det efter M. Thuns erfaringer at gøde om efteråret, så gødningen bliver indarbejdet i jordens mikroorganismeliv. Vanding Vanding med vandingsanlæg af den slags, der overbruser planterne (både til have- og markbrug) svækker efter M. Thuns erfaring virkningen af konstellationerne. Hvis man bruger denne type vandingssystem, er det bedst at vande på bladdage, uanset plantetype, da luften på bladdage i forvejen er mere fugtpræget. Vanding med dryp- eller siveslanger forstyrrer ikke virkningen af konstellationerne. F1-hybrider og frøfaste/op-sorter Det er uafklaret, om F1-hybrider er mindre modtagelige for virkningen af konstellationerne end frøfaste/op-sorter. Et privat forsøg herhjemme med rødbeder i 2006 viste en forskel (OP-sorten udviste størst modtagelighed), og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug laver i 2007 et par større forsøg for at belyse spørgsmålet nærmere.

5 Biodynamiske markpræparater Det anbefales at sprøjte humuspræparatet på jorden i forbindelse med eller tættets muligt på det tidspunkt, hvor man bearbejder jorden eller sår/planter. Humuspræparatet røres sidst på eftermiddagen/først på aftenen og udsprøjtes umiddelbart efter. Efter hver afgrødetyper er de gunstige tidspunkter for at bruge kiselpræparatet nævnt. Kiselpræparatet røres ved solopgang og udsprøjtes umiddelbart efter. Se nærmere i den biodynamiske faglitteratur, der er omtalt på Hvilke dage er bedst at bruge til såning, lugning, jordbearbejdning og høst og hvilke dage er de bedste alternativer? Et hjælperedskab ikke en facitliste Det er altid vigtigt at tage hensyn til sæson, jordens tilstand og vejret, når man dyrker sine afgrøder. Såkalenderen er et ekstra redskab man kan bruge, når disse grundlæggende forhold er i orden det er ikke en facitliste. Det er ikke godt at så, hvis jorden er for kold eller det regner, selv om det ifølge Såkalenderen er et velegnet tidspunkt. Det er bedre at vente til vejr- og jordforholdene er i orden og så vælge den bedst mulige konstellation til den afgrøde, man vil så (se listen over prioritedere tidspunkter ved hver afgrødetype). Det er bedst at bearbejde jorden, så og høste på de dage, der i nedenstående lister har 1. prioritet. Hvis dette ikke er muligt på grund af vejret, jordens tilstand eller andet kan man vælge 2. prioritet eller 3. prioritet. Det er bedst at undgå stregdage og de lave prioriteter. Hvis man bliver nødt til gøre arbejdet på f.eks. en 3. prioritetsdag, kan man efterfølgende forbedre situationen ved at bearbejde jorden omkring planterne på en 1. prioritetsdag. 5 Bemærk, at betegnelsen dag ikke skal tages for bogstaveligt. Ofte skifter konstellationerne i løbet af dagen, så det kan være blad dag om formiddagen og frugt dag om eftermiddagen.

6 Rodafgrøder Kartofler: 1. prioritet: roddage, især når Månen er i Jomfruen 2. prioritet: frugtdage 3. prioritet: blomsterdage 4. prioritet: bladdage, især dårligt når Månen er i Krebsen 3. prioritet: blomsterdage (risiko for stokløbning) 4. prioritet: bladdage Biodynamisk: kiselpræparat gives på roddage når planterne har udvikle 3. par blade. Vedr. gulerødder, rødbeder og sukkerroer; Når knolddannelsen er synlig (når man kan se formen og farven) kan man give kiselpræparat om eftermiddagen efter kl. 16 på en roddag for at styrke sukkerdannelsen. 6 Biodynamisk: Kartofler gives bedst kiselpræparat på roddage, når de er cm høje og har min. 2 bladsæt. Andre rodafgrøder: gulerødder, rødbeder, selleri, radiser m.fl 1. prioritet: roddage, især når Månen er i Stenbukken 2. prioritet: frugtdage Løg og hvidløg: 1. prioritet: roddage (giver den bedste holdbarhed) 2. prioritet: bladdage (vokser godt, men større tendens til svampeangreb og dårligere holdbarhed) 3. prioritet: frugtdage 4. prioritet: blomsterdage Biodynamisk: kiselpræparat gives på roddage når løgene er cm høje.

7 Bladafgrøder Salat, spinat, rucola, persille, krydderurter, porre, kål (undtagen broccoli), asparges m.fl. 1. prioritet: bladdage 2. prioritet: frugtdage (for porre er roddage 2. prioritet) 3. prioritet: blomsterdage 4. prioritet: roddage Udplantning fortages bedst i plantetiden, og bedst på bladdage. Krydderurter, også bladurter, bør høstes på blomsterdage eller frugtdage så bevarer de deres smag- og duftstoffer bedst. Biodynamisk: kiselpræparatet gives helst på bladdage, når planterne er på 3-bladsstadie Kløvergræs, lucerne og andre bladafgrøder: 1. prioritet: bladdage 2. prioritet: frugtdage 3. prioritet: blomsterdage 4. prioritet: roddage Den bedste duft og smag opnås ved høst på blomsterdage, også når det skal bruges til hø eller ensilage. Høst på disse dage giver dog ikke så god genvækst af planterne som høst på bladdage. Biodynamisk: For at stimulere genvæksten kan man give humuspræparat og/eller kokassepræparat (se Maria Thuns Havebog) på en bladdag og samtidig give marken en let strigling. Kiselpræparat gives bedst på bladdage, når planterne har god bladmasse, men før blomstringen. 7

8 8 Blomsterafgrøder og broccoli Blomster, broccoli 1. prioritet: blomsterdage 2. prioritet: frugtdage 3. prioritet: bladdage 4. prioritet: roddage Broccoli udplantes bedst på blomsterdage i plantetiden og allerbedst når Månen står i Tvillingen eller Vægten. Biodynamisk: kiselpræparat gives bedst på blomsterdage, når planterne har flere sæt blade, men før de danner blomsteranlæg. For broccoli: før de danner hoveder. Frugt- og frøafgrøder Korn, majs, tomater, agurker, bønner, ærter, lupiner, bær, frugt m.fl. 1. prioritet: frugtdage 2. prioritet: blomsterdage (for rug er roddage 2. prioritet) 3. prioritet: i en tør sæson bladdage. I en våd sæson roddage 4. prioritet: stregdage 5. prioritet: dage, hvor Månen er mest jordnær markeret med Pg i Såkalenderen Frugt, der skal lagres, holder bedst, når den høstes på frugtdage i tiden for opstigende Måne, dvs. udenfor plantetiden. Biodynamisk: kiselpræparat gives bedst, når planterne er på 2-3-bladsstadiet. Bedst på frugtdage og ellers efter samme prioriteringsliste For olieafgrøder som raps, hør og solsikke: når planterne er godt 10 cm høje gives kiselpræparat på blomsterdage. Det fremmer kvaliteten af olien. Mængden af olien fremmes ved at give kiselpræparat på frugtdage.

9 Frøgræs: 1. prioritet: bladdage 2. prioritet: frugtdage 3. prioritet: blomsterdage 4. prioritet: roddage Biodynamisk: Kiselpræparatet gives bedst på frugtdage for at styrke frødannelsen. Gives når der er god bladmasse, men før blomstring. Når græsset blomstrer, ændrer man tidspunktet for evt. jordbearbejdning fra bladdage til frugtdage for at stimulere frødannelsen. Høstidspunktet er bedst på bladdage. Stregdage Stregdagene i Såkalenderen er ugunstige tidspunkter for at arbejde med jorden. Det er tidspunkter, hvor formørkelser, Månens eller andre planeters knudestillinger eller andre negative konstellationer virker ind i jorden, når man åbner den ved jordbearbejdning. Hvis man af forskellige grunde er nødt til at bearbejde jorden og så eller udplante på stregdage, kan man efterfølgende afbøde virkningen noget ved at hakke eller radrense afgrøden på et gunstigt tidspunkt. Stregdagene er også tidspunkter, hvor man bør undgå at høste afgrøder især, hvis de skal opbevares. den periode, hvor Månen går fra sin højeste til sin laveste placering. Plantetiden er i Såkalenderen markeret med en lodret grøn bjælke. Det er bedst at bruge tidspunkterne med 1. prioritet på listen for den pågældende plantetype, f.eks. bladdage for udplantning af kål og frugtdage for plantning af tomatplanter. Biodynamisk: Ved plantearbejde er det optimalt at sprøjte jorden med humuspræparat for at styrke planternes rodudvikling og vækst. Særligt om kiselpræparatet M. Thun anbefaler, at man giver kiselpræparat tre gange. Talrige forsøg har vist, at det giver en meget positiv effekt på planternes vækst og holdbarhed. Eksempel rødbeder: 1. gang på en 1. prioritetsdag = roddag, når planterne har fået 3. bladpar 2. gang kiselpræparat når det efter 8-9 dage igen er roddag, og 3. gang efter endnu ca. 9 dage på en roddag. 9 Plantning og omplantning Det er bedst at vælge plantetiden, der er

10 10 Lidt om biavl efter såkalenderen Såkalenderen indeholder anbefalinger for gunstige og mindre gunstige tidspunkter for at passe bierne ud fra de kosmiske konstellationer, der også påvirker planterne. På samme måde som virkningen på planterne forstærkes, når man bearbejder jorden, bliver virkningen fra dyrekredsen og planeterne aktiv, når man åbner bistadet. Såkalenderen er et supplerende hjælpemiddel til biavleren, og overflødiggør ikke den almindelige faglige viden om biernes pasning. Maria Thuns søn, Matthias K. Thun, er uddannet biavler og har været erhvervsbiavler i 30 år. Han har konstateret, at biernes aktivitet og adfærd bliver påvirket af de forskellige konstellationer. Ved at pleje bierne på de forskellige dage kan man stimulere bierne til varierende aktiviteter. For at tydeliggøre indflydelsen fra konstellationerne er der her nævnt relationen mellem dagene og det element, de formidler, f.eks. bladdag og vandelementet. Bierne er erfaringsmæssigt mest rolige at omgås på frugtdage (varmeelementet). På roddage (jordelementet) tilskyndes bierne til at bygge flere celler. Disse dage kan derfor vælges til pasning af bifamilier, der er svækket eller af anden grund har brug for mere byggeaktivitet.

11 På bladdage (vand-elementet) er bierne mere optaget af at forarbejde nektar og honning end på andre dage. Der er tendens til at de er mere irritable på bladdage, og man bør derfor ikke åbne staderne på bladdage. Bladdage er heller ikke egnet til at slynge eller røre honningen. På blomsterdage (lyselementet) er bierne optaget af yngelpleje og opbygning af bifamilien. Dette kan biavleren stimulere ved at åbne bistaderne på blomsterdage. På frugtdage (varmeelementet) er bierne i særlig grad orienteret mod indsamling af nektar. Det forstærkes ved at åbne bistaderne på disse dage. Frugtdage er de dage, hvor bierne er mest omgængelige og derfor nemmest at arbejde med. Stregdage er uegnet til alt biarbejde. Det er dage med en vis kaospåvirkning fra konstellationerne, og man bør derfor ikke åbne bistader på stregdage. 11 Læs mere om antroposofisk orienteret biavl på I Foreningen for Biodynamisk Jordbrug hører vi gerne om erfaringer med dyrkning og biavl efter Såkalenderen. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Økologiens Hus Frederiksgade Århus C Tlf Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Udgivet med projektstøtte fra Innovationsloven og Fonden for Økologisk Landbrug Layout: ph7 kommunikation

12 12 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Nyhedsbrevet. Kalender for sæson 2014. Arbejdsdage: Lørdag d. 15.3. kl. 10.00 såning foregår i drivhuset. Lørdag d. 12.4. kl.10.

Nyhedsbrevet. Kalender for sæson 2014. Arbejdsdage: Lørdag d. 15.3. kl. 10.00 såning foregår i drivhuset. Lørdag d. 12.4. kl.10. Nyhedsbrevet Kære medlemmer Så er den ny sæson sat i gang. Vi har haft vores første bestyrelsesmøde, og har fundet frem til sæsonens arbejdsdage og andre kalenderdage, som det kan ses nedenstående. Kartoflerne

Læs mere

7 biodynamikere fortæller

7 biodynamikere fortæller 7 biodynamikere fortæller om deres motivation, mål og metoder 1 Foreningen for biodynamisk jordbrug Indhold Hvad får en landmand til at dyrke biodynamisk?........ side 2 Hvad får forbrugere ud af at købe

Læs mere

Fortolkning af NDICEA resultater.

Fortolkning af NDICEA resultater. af NDICEA resultater. 1. Forord Af hensyn til organisk stofs egenskaber og dynamik i jorden, udfyldes data for min. 3 år: det aktuelle år og de 2 forudgående år. Procent organisk stof i jorden udfyldes,

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

Liv i køkkenhaven. af Claus Andersen. Med efterskrift af Lille Måneplet

Liv i køkkenhaven. af Claus Andersen. Med efterskrift af Lille Måneplet Liv i køkkenhaven af Claus Andersen Med efterskrift af Lille Måneplet 2011 Claus Andersen Originalversion fra 1999 1 Indhold 1. Del Grundlektion... 3 Sædskifte og haveplan... 4 Fodring og dækning af jorden...8

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Redaktionsgruppe Marianne Jung Christensen Klaus Loehr-Petersen

Redaktionsgruppe Marianne Jung Christensen Klaus Loehr-Petersen 78. årgang 3 20 13 Indhold: Årets gang derude ADHD set med biodynamiske øjne Fælles håndsåning af biodynamiske korn Travle dage på Frejaskolen og Kiselgården Kulturafgrøder og menneskets bevidsthedsudvikling

Læs mere

Indhold. Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet. Introduktion. En ramme for undervisningen

Indhold. Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet. Introduktion. En ramme for undervisningen 1 Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet Indhold Introduktion En ramme for undervisningen Kapitel 1 Det miljømæssige råderum Kapitel 2 Mad, miljø og sundhed Kapitel

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Før du åbner havelågen

Før du åbner havelågen Åbn din havelåge Før du åbner havelågen Afstem dine forventninger Inden du åbner din havelåge for første gang er det vigtigt, at du tænker over hvad du gerne vil med din åbne havelåge. Er det for at møde

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne

FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne FORBRUGERE: VI SMIDER IKKE MAD UD! En antropologisk undersøgelse af, hvordan madspild opstår og opleves af forbrugerne Indhold 03 Forord 04 Læsevejledning 05 Resumé 07 Indledning 09 Måltidets mange meninger

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Praktisk Økologi. januar / februar 1 / 2007. tema Børn og haveliv

Praktisk Økologi. januar / februar 1 / 2007. tema Børn og haveliv Praktisk Økologi januar / februar 1 / 2007 tema Børn og haveliv landsforeningen praktisk økologi Sekretariatet Maglevænget 61, 4571 Grevinge Tlf.: 70 20 83 83 Fax: 59 65 90 15 Bankkonto: 0537-802 - 56-15639

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Din guide til amning.

Din guide til amning. AmmeGuiden Din guide til amning. I denne bog finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med amning af dit lille nye barn. Modermælken er en vigtig ernæringskilde for barnet, og

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

grillpølser Forårsopskrifter med byg Tema: mennesker, mad og miljø Guide til sæsonens råvarer Økologiske haver

grillpølser Forårsopskrifter med byg Tema: mennesker, mad og miljø Guide til sæsonens råvarer Økologiske haver Medlemsmagasin for Økologisk Landsforening / nr. 14 forår 2011 mennesker, mad og miljø Forårsopskrifter med byg Tema: Økologiske haver Test af grillpølser Tip til dit køkken: Guide til sæsonens råvarer

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

KOMMER DU I GANG SÅDAN RAWFOOD GUIDE. Af Louise Koch

KOMMER DU I GANG SÅDAN RAWFOOD GUIDE. Af Louise Koch SÅDAN KOMMER DU I GANG RAWFOOD GUIDE Af Louise Koch INDHOLD INTRODUKTION TIL RAWFOOD s. 4 SÅDAN GØR DU... s. 6 HVAD KAN JEG SPISE? s. 8 HVAD ER 80-10-10? s. 12 OPSKRIFTER s. 15 GRØNNE SMOOTHIES s. 20 FORSLAG

Læs mere

Nyhedsbrev August 12. Indhold:

Nyhedsbrev August 12. Indhold: Nyhedsbrev August 12 Indhold: 1) Aktiviteter i centeret (side 1) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 4) - Kurser (side 6) 2) Essens kursusaftener (side 12) 3) Vejrtrækning og

Læs mere

KOMMER DU I GANG SÅDAN RAW FOOD GUIDE. Af Louise Koch

KOMMER DU I GANG SÅDAN RAW FOOD GUIDE. Af Louise Koch SÅDAN KOMMER DU I GANG RAW FOOD GUIDE Af Louise Koch INDHOLD INTRODUKTION TIL RAW FOOD s. 4 DEN HELENDE LIVSSTIL s. 6 SÅDAN GØR DU... s. 8 HVAD KAN JEG SPISE? s. 10 HVAD ER 80/10/10? s. 14 OPSKRIFTER s.

Læs mere

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL En sund livsstil omfatter en lang række næringsstoffer og opnås bedst ved indtagelse af mange forskellige slags fødevarer. RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL Et godt helbred er rodfæstet i en god fordøjelse.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

Medvirkende: 1. oplag 50 stk. Skolehaven l side 2

Medvirkende: 1. oplag 50 stk. Skolehaven l side 2 Medvirkende: Forside layout: Ide, tekst, layout og foto: Tilretning, korrektur og tryk Jens Kragelund Christensen Biologisk Central/Peter Askjær-Friis MødeCenter Frederiksberg 1. oplag 50 stk. Skolehaven

Læs mere