Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014"

Transkript

1 Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Moderne fiskerhuse på tidligere efterskoles grund Et nyt stort byggeprojekt er i støbeskeen på grunden, hvor Efterskolen Øresund har ligget. Projektet præsenteres af selskabet Espergærde Fiskerhuse - med direktør Henrik Holck og Harald Holstein-Holsteinborg i ledelsen. Sammen med Møllen Arkitekter har de foreslået, at der på den kvadratmeter store grund bygges 16 boliger fordelt på otte dobbelthuse. Embedsmændene påpeger dog, at projektet er i konflikt med den gældende planlægning for området på væsentlige punkter, blandt andet ligger husene for tæt på vandet. Kilde: Artikel fra Helsingør Dagblad, 1. sektion, side 6 og 7, d. 12. marts 2014, af Jesper Munch Nielsen. NCC har testet format for grønne regnskaber NCC Construction har I bestræbelserne på at udvikle en bæredygtige byggeplads og reducere CO2-udslip, udviklet og testet et format for et grønt regnskab for byggepladser. Adm. direktør i NCC Construction Danmark, Klaus Kaae, oplyser at regnskaberne i første omgang vil skabe et datagrundlag, der vil give vigtige nøgletal for byggepladsernes energiforbrug. De nøgletal vil gøre det muligt for os at sætte konkrete mål for en reduktion af NCC's byggepladsers samlede energiforbrug og affaldsproduktion. Kilde: Artikel fra Byggeri, 1. sektion, side 9, d. 12. marts 2014, af mir. Forvandling af Aarhus bymidte nærmere sig I midten af Aarhus bliver efter planerne forvandlet til et ambitiøst projekt med i alt kvadratmeter højhusbebyggelse omkring en grøn byplads, der får navnet `Frederiks Plads`. Såfremt alt flasker sig, kan byggeriet sættes i gang i

2 indeværende år. Byggeriet vil komme til at bestå af erhvervsbyggeri op til seks etager, en række andre bolig- og erhvervsejendomme samt to tårne på helt op til 19 etager. I alt bliver der syv bygninger omkring Frederiks Plads, som alle rent arkitektonisk er tegnet til at passe ind i det omgivende miljø. Kilde: Artikel fra Dagensbyggeri.dk, d. 11. marts 2014, af Torben Jastram. Anlægsarbejdet til kommende letbane rykker ind i byen Anlægsarbejdet til den kommende letbane vil i løbet af sommeren påvirke bybilledet. Busbaner bliver nedlagt i Aarhus C, broer over Djurslandmotorvejen og Egådalen er mere end halvt færdige. Der bliver ligeledes bygget bro i banegraven vest for ringgadebroen, som skal føre letbanen over eksisterende togspor. Det videre arbejde loves at blive skånsomt for de berørte bilister. Ved Skejby bliver udfordringen dog større, da der også er tung trafik til og fra byggepladsen til Det Nye Universitetshospital. Tre internationale konsortier har budt på skinnearbejdet, rejse master til kørestrøm og levering af togene. Det vides dog endnu ikke, hvornår forhandlingerne om de sidste detaljer er færdige oplyser Claus Rehfeld Moshøj, direktør for Aarhus letbane I/S. Kilde: Artikel fra Jyllandsposten, 4. sektion, side 3, d. 10. marts 2014, af Erik Nørby. Lærernes Pension bygger boliger for kvart milliard Der bygges et større bolig- og erhvervsbyggeri i et af hovedstadens særlige udviklingsområder, Valby Syd tæt op ad knudepunktet Ny Ellebjerg Station. Lærernes Pension investerer cirka 300 millioner kroner i et projekt med 114 lejeboliger, p-kælder samt et Kiwi-supermarked, butikker, klinikker og kaffebar. Byggeriet vil blive på kvadratmeter. Henrik W. Mogensen, finansdirektør i Lærerenes Pension, forklarer, at pensionskassen har en overordnet strategi om at investere mere i ejendomme, og at området omkring Ny Ellebjerg Station er attraktivt, fordi området udvikler sig til et væsentligt knudepunkt i den offentlige trafik. Kilde: Artikel fra Business.dk, d. 9. marts 2014, af Niels-Ole Heggland. Hvad betyder kædeansvar for en hovedentreprenør? Mette Klingsten, advokat og partner i Bech-Bruun, skriver om hvad kædeansvar i arbejdsklausulerne egentligt kan betyde for hovedentreprenørerne. Flere kommuner har indført arbejdsklausuler i deres kontrakter, disse klausuler indebærer også kædeansvar, hvilket betyder at hovedentreprenøren hæfter for at underleverandørernes ansatte får den korrekte overenskomstmæssige løn. I forbindelsen med overenskomstfornyelsen den 2. marts 2014 har Dansk Byggeri og 3F aftalt nye

3 regler, der betyder, at hovedentreprenøren kan komme til at betale bod til 3F, hvis en underentreprenør overtræder overenskomsten. Kilde: Kronik i Business.dk, d. 9. marts 2014, af Mette Klingsten, advokat og partner i Bech-Bruun. Anlægsbranchen presses af international konkurrence Det kan betyde en usikker jobsituation for de danske anlægsarbejdere, at den danske anlægsbranche oplever konkurrence fra internationale entreprenørvirksomheder på udbuddet for de store anlægsprojekter. Det vurderer Finn Bo Frandsen, chefanalytiker ved Dansk Byggeri. Vi håber på, at de danske entreprenørvirksomheder kan klare sig, men der ér en skærpet konkurrence. Det gør, at der på flere store projekter er udenlandsk arbejdskraft i stedet for dansk, som der dermed nu er mindre af. Danske anlægsarbejdere kan altså ikke længere føle sig sikre på den fremtidige jobsituation, siger han. Kilde: Artikel fra Jyllands-Posten, 15. sektion, side 10, 11, 12 og 13, d. 7. marts 2014, af Louise Højmark. Kendt developer udvikler i Nordhavnen Christian Gjersøe, ejer og partner i Corpus Development er netop i gang med at udvikle flere tusinde etagemeter i Københavns Nordhavn. Det drejer sig blandt andet om tusindvis af nye kollegieværelser, en international studenterby under navnet The International Student City of Copenhagen, ISCC. Han har en stor interesse for økologi, en overbevisning han så vidt muligt bringer ind i sine byggeprojekter. "Når jeg laver projekter, går jeg op i, at det er holdbare materialer. Men det skal selvfølgelig også hænge sammen økonomisk," siger han. Kilde: Artikel fra Børsen, 3. sektion, side 10 og 11, d. 6. marts 2014, af Christian Carlsen. Snart kommer der fart på Trekantsområdet Trekantområdet har projekter i støbeskeen for flere milliarder kroner - der blot venter på, at et opsving stagnerer oppe. Et af projekterne er DHL's nye fragtterminal ved byen Taulov. Terminalen skal være 6000 kvadratmeter stor og erstatter hele tre nuværende DHL-afdelinger. Det attraktive område mellem Kolding, Vejle og Fredericia kan med de mange nye tiltag blive en stærk konkurrent til København og Aarhus. Kilde: Artikel fra Børsen, 1. sektion, side 44, d. 6. marts 2013, af Jens Bertelsen.

4 Milliardregning i kampen mod vandet Storme, skybrud og oversvømmelser har udløst en landsomspændende indsats mod vandet. Alle kommuner har lagt klimatilpasningsplaner, og nu venter der milliardinvesteringer. Søren Gais Kjeldsen, der er formand for Kommunalteknisk Chefforening (KTC) samt teknik- og miljødirektør i Holstebro Kommune siger, at vejret er blevet varmere, vådere og vildere, uanset hvilken klimamodel man bruger. Derfor forudser han, at kommunerne skal investere milliarder over en årrække. Det understreges, at ingen har et overblik over de samlede udgifter herhjemme, men et forsigtigt skøn lyder på encifrede milliardinvesteringer. Alene prisen for Københavns særlige skybrudsplan 2012 opgør kommunen selv til 3,8 milliarder kroner. Kilde: Artikel fra Berlingske 1. sektion, side 8-9, d. 4. marts 2014, af Niels-Ole Heggland. Concito: Det offentlige skal stille klimakrav til byggematerialer I en ny rapport, Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv, fra tænketanken Concito, er der sat fokus på bæredygtighed af byggematerialer. Chefkonsulent og hovedforfatter Michael Minter håber, at den offentlige sektor, som er så stor en indkøber af byggeri, specielt i disse år, hvor både erhvervsbyggeri og boligbyggeri ligger underdrejet, vil fokusere mere på klimakrav. Michael Minter udtaler: De offentlige bygherrer bør fremme innovationen på området. Det kan ske ved at lade den samlede klimapåvirkning ved byggeprojekter veje meget tungere som kriterium ved offentlige udbud. Det ville drive innovationen i forhold til i dag. Kilde: Artikel fra Berlingske 2. sektion, side 2, d. 4. marts 2014, af Nils-Ole Heggland. Entreprenører kan straffes for lønfusk En ny aftale mellem 3F og Dansk Byggeri faldt på plads i går, og det betyder blandt andet, at hovedentreprenøren på et byggeprojekt kan blive draget til ansvar for social dumping hos en underleverandør. I sagsbehandlingen skal man også vurdere, hvorvidt det, ud fra kontrakten, overhovedet er økonomisk muligt for en underentreprenør at betale en løn efter overenskomsten. 3F og Dansk Byggeri kan føre faglige sager mod virksomheder, hvor lønnen er væsentlig lavere end i andre virksomheder inden for samme branche og geografiske område. Kilde: Artikel fra Avisen.dk, d. 3. marts 2014, af Redaktionen.

5 Ny rapport fra CRM-byggefakta CRM-Byggefakta har netop offentliggjort sin årlige rapport 'Trends for Byggebranchen. Rapporten dokumenterer den faktiske aktivitet på markedet, baseret på data fra byggeprojekter. Rapporten informerer blandt andet om Top 10 Byggeprojekter, der er igangsat i Dels i hele landet, dels i de 5 regioner, fortæller direktør Jens Slott Johansen fra CRM-Byggefakta. CRM- Byggefakta, har i dag 50 ansatte, der i mere end 20 år har indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over, såvel private som offentlige. Kilde: Artikel fra Teknikogviden.dk, d. 3. marts 2014, af Redaktionen. Social dumping bliver bekæmpet i ny overenskomst I den nye overenskomst har byggesektoren fået flere våben i kampen mod social dumping. Netop dette emne har været et altoverskyggende tema, i den overståede overenskomstforhandling inden for byggesektoren mellem Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen. Til forveksling ligner lønrammerne i byggeoverenskomsten dem, der er indgået i resten af årets overenskomster, dog er der kommet nye vigtige tiltag til bekæmpelse af social dumping. Kilde: Artikel fra Epn.dk (Erhverv På Nettet), d. 2. marts 2014, af Morten Plesner Mathiasen. Ambitiøs arkitekturpolitik lanceret Fire ministre har lanceret regeringens nye arkitekturpolitik. Dansk Landskabsarkitektforening roser ambitionerne. Den nye politik sætter fokus på renovering og vedligeholdelse af bygningerne i landdistrikterne, lavere ressourceforbrug og tidlig involvering af borgere, når der sker ændringer i deres lokalområde. Formålet er at skabe byer, byrum og bygninger, der er rare for danskerne at leve i og med. Kommunerne tilbydes en række faciliteter og rådgivning til at udvikle egne arkitekturpolitikker lokalt. Kilde: Artikel fra Byensejendom.dk, d. 28. februar 2014, af Marcus Lehrskov- Schmidt. 250 mio. kr. domicil til Semco Maritime PensionDanmark bygger nyt domicil til Semco Maritime til 250 millioner kroner. PensionDanmark er positiv over for flere investeringer i Esbjerg. I anledning af, at Esbjergs mest ambitiøse byggeprojekt, det såkaldte Esbjerg

6 Strand, skydes i gang, omtalte borgmester Søtrup det som en festdag, mens områdedirektør Nicolai Schultz fra NCC Construction talte om et unikt hus med en unik beliggenhed. Aftalen mellem Esbjerg Kommune og PensionDanmark blev endegyldigt beseglet fredag d. 28. februar. Kilde: Artikel fra Jyskevestkysten.dk, d. 28. februar 2014, af Ken Mathiesen. Nyt håb til byggebranchen Danske Byggecentres direktør, Palle Thomsen, sagde ved messen Byggeri'14, at regeringen og byggebranchen sammen skal give de unge nyt håb. Dagens hovedtaler ved messen, Steven Willacy, stadsarkitekt i Aarhus kender til problemerne i byggebranchen, men er ikke bekymret for byggebranchen. Han ser mange fremtidsrettede byggeprojekter. "Isbjerget, Langkærparken, Dokken, letbaneprojektet over 110 km. med 12 nye stationer og en ny bydel i Lisbjerg til mennesker. Der er masser af eksempler på, at Aarhus forbereder sig til at have indbyggere i 2030," siger han. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 8, d. 26. februar 2014, af Peter Kargaard. Ændringer af regler om syn og skøn Inden for fast ejendom er der ofte et behov for syn og skøn i sager om entrepriseretlige tvister eller markedsleje. Inden for det entrepriseretlige område benyttes syn og skøn oftest i sager, hvor der er tvist om færdiggørelsesgraden eller mangler ved byggeri. Syn og skøn kan udvikle sig til en langstrakt og dyr affære, da parterne skal blive enige. Sker det ikke, skal domstolene afgøre sagen. For at sikre en hurtigere bevissikring foreslår Retsplejerådet en række betænkninger, der skal effektivisere og forbedre behandlingen af sager med syn og skøn. Der skabes ligeledes mere klarhed for parterne omkring indholdet og konsekvenserne af skønsforretningen. Kilde: Artikel fra Berlingske, 1. sektion, side 6, d. 26. februar 2014, af Advokat Søren Damgaard. Alfa Laval flytter i nyt domicil TK Development opfører et nyt byggeri for PensionDanmark, hvor Alfa Laval skal bo til leje. Prisen for projektet er 126,1 millioner kroner og ligger i et udviklingsområde ved Aalborgs østlige havnefront. Administrerende direktør i Alfa Laval Aalborg, Søren Hjorth Krarup, glæder sig til at få en moderne arbejdsplads og en styrket position i Aalborg. Domicilet er tegnet af PLH Arkitekter A/S, og OBH Rådgivende Ingeniører og Gråkjær Industribyg er henholdsvis ingeniør og entreprenør på projektet.

7 Kilde: Artikel fra Nordjyske Stiftstidende, 1. sektion, side 30, d. 26. februar 2014, af Anders Abildgaard. Byggeriet reddes ikke af 'Bodil' Dansk Byggeri kommer med den dystre melding, at byggebranchens magre år fortsætter ind i 2014 og Siden 2010 har nybyggeriet været helt i bund, og trods store offentlige anlægsopgaver er der udsigt til endnu to år med dødvande. Beskæftigelsen forventes at stige i bygge- og anlægsbranchen med 2500 arbejdere, men det skal udelukkende ses som effekten af de to storme i Lars Storr-Hansen, der er administrerende direktør i Dansk Byggeri, siger, at hjulene primært bliver holdt i gang af offentlige byggeprojekter, boligjobordningen og fremrykning af planlagte projekter. Kilde: Artikel fra Jyllands-Posten, 1. sektion, side 16-17, d. 25. februar 2014, af Kristian Foss Brandt. Efterforskning af kæmpe kartelsag snart slut Bagmandspolitiet har i omkring tre år efterforsket en sag om karteldannelse i byggebranchen, der involverer over 40 virksomheder, 65 licitationer, privatpersoner og entrepriseopgaver for omkring en halv milliard kroner. Alle vidner er afhørt, og efterforskningen er i den afsluttende fase. Agnete Gersing, direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, udtaler: Der er for mig at se ingen tvivl om, at det her ender som den største kartelsag i forhold til bødestørrelserne. Kilde: Artikel fra Politiken, 1. sektion, side 9, d. 24. februar 2014, af Jakob Espersen. Byggefejl skyldes dårlig rådgivning Mange byggefejl kunne undgås, hvis håndværkerne holdt sig til deres eget område, eller boligejere holdt nallerne fra selv at forsøge sig efter at have fået dårlig rådgivning. Det siger Tine Nielsen, der er arkitekt og redaktør af magasinet Bolius. Mange tror, de bare skal spørge håndværkerne eller 'eksperterne' i byggemarkedet til råds, og så er de sikre. Men selv om en murer kan være vildt dygtig til at mure, kan han ikke nødvendigvis være ansvarlig for, at bygningsreglementet er opfyldt dér, hvor muren møder taget, siger Tine Nielsen. Kilde: Artikel fra Søndagsavisen, 1. sektion, side 34, d. 23. februar 2013, af Kirsten Marie Juul Jensen.

8 Renovering for 233 millioner på Vestervænget i Skive Den 25. marts holder Skive byråd et møde, hvor de skal diskutere boligområdet Vestervænget. Kan der på byrådsmødet stilles garanti for lån, så går et projekt med at renovere Vestervænget i Skive i gang. Samtlige rækkehuse og boligblokke skal renoveres i større eller mindre omfang, og når lånet er på plads, kan der skrives kontrakter med de forskellige fagentreprenører. Budgettet på det samlede byggeri er 233 millioner kroner. Kilde: Artikel fra Skive Folkeblad, 1. sektion, side 12, d. 22. februar 2013, af Turit Skovborg. Nabopakke til støjplagede naboer til metrobyggeri Transportminister Magnus Heunicke (S) har allerede leveret en såkaldt "nabopakke" til de støjplagede naboer til byggeriet af Metro Cityring. Men selvom pakken giver bedre økonomisk kompensation, så skærer den ned i klagemulighederne for beboerne. Det kan Danmark få international kritik for, lyder advarslen. Men både transportministeren og alle partier i Folketinget, undtagen De Konservative, står stadig bag pakken, og også lokalt er der politisk opbakning, trods forringet klageadgang: "Det er det største skridt på vejen mod at behandle naboerne ordentligt, vi har set endnu. Og jeg går da ud fra, at regeringen har sørget for, at vi ikke overtræder nogen internationale konventioner ved at ændre på klageadgangen," siger Morten Kabell (EL), der er miljø- og teknikborgmester i København. Kilde: Artikel fra Politiken, 1. Sektion, side 6, d. 22. februar 2014, af Flemming Christiansen. Femern på jagt efter underleverandører til tunnelbyggeri Femern afholder nu en række åbne møder med danske virksomheder for at høre, hvad firmaerne kan og vil bidrage med til byggeriet af Femern-tunnelen. Det bliver verdens største sænketunnel med et budget på 40 milliarder kroner, og i den forbindelse skal Femern og Femern Belt Development planlægge hvilke underleverandører, der skal tildeles hvilke konkrete opgaver. Møderne bliver afholdt i løbet af marts og april. Kilde: Artikel fra Byensejendom.dk, d. 21. februar 2013, af Marcus Lehrskov- Schmidt. Danske Ark på vej mod nye alliancer Et stort flertal i bestyrelsen hos Danske Ark anbefaler et medlemsskab af Dansk Industri (DI). "For vores bestyrelse er et af målene med at gå ind i DI at

9 få adgang til at præge den større samfundsdebat i højere grad, end vi selv kan, og at løfte nogle af vores væsentligste dagsordener til et højere politisk niveau. Så længe vi står uden for er der ingen grund til at forvente, at DI vil kæmpe for vores dagsordener, " siger Christian Lerche, direktør i Danske Ark. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 6. d. 21. februar 2014, af Peter Kargaard. Solrød Kommune optimerer byggesagsbehandlingen Solrød Kommune har iværksat en række tiltag for at give en hurtigere og smidigere byggesagsbehandling. Der arrangeres blandt andet byggeinformationsmøder for borgere, gå-hjem-møder for professionelle byggeaktører og forhåndsdialogmøder i forbindelse med erhvervsbyggeri. Fordelene ved disse tiltag er, at kommunen kommer i dialog med bygherrerne på et tidligt tidspunkt, hvilket har resulteret i, at parterne har kunnet få afstemt deres forventninger, og flere byggeansøgninger er som udgangspunkt udfyldt fyldestgørende, hvilket igen nedbringer byggesagsbehandlingstid og gør denne mere tilfredsstillende. Kilde: Artikel fra Dagbladet Roskilde, 1. sektion, side 13, d. 21. februar 2014, af Redaktionen. Rapport får blandet modtagelse Byggebranchen modtager produktivitetskommissionens anbefalinger til øget konkurrence om offentlige opgaver meget blandet. Dansk Byggeri mener, at det bør få politikerne til at reagere, at offentlige opgaver svarende til 290 milliarder kroner ikke bliver udsat for konkurrence. Forslaget om at fjerne sociale klausuler i udbud bliver modtaget med glæde i Dansk Byggeri, men kommissionens forslag om at fjerne begrænsningerne på antallet af bud, der kan indhentes, vækker ikke begejstring. Dansk Metal kalder Produktivitetskommissionens anbefalinger for "interessante". Her er man glade for anbefalingen om at styrke OPP-modellen. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, 1. sektion, side 4, d. 18. februar 2014, af Liv Arnth Jørgensen. For mange krav til forvandling af erhvervsejendomme Stramme og ufleksible krav forsinker eller dødsdømmer projekter, når det gælder om at forvandle erhvervsejendomme til boliger. Det er især i den aarhusianske entreprenørbranche, at kritikken buldrer derud af. "Det kræves f.eks., at der skal være niveaufri adgang til samtlige lejligheder, og at udearealet i centrum af byen skal udgøre mindst 30 pct. af boligens størrelse. Et krav, der ofte er umuligt at opfylde blandt den tætte bebyggelse i

10 midtbyen," forklarer Rasmus Krabbe, partner i Gudnitz Arkitektfirma. Politikerne i Aarhus Kommune åbner nu op for at lempe på kravene til byggerierne. Kilde: Artikel fra Jyllands-Posten, 4. sektion, side 1, d. 18. februar 2014, af Morten Elstrup. Kvalitet i tilbud er for dårlig Der er mange regler, når man som entreprenørvirksomhed skal regne på et tilbud. Men man ser ofte en række tilfælde, hvor det går galt. To ud af tre udbydere kan ikke udarbejde et konditionsmæssigt tilbud, og bygherren har kun mulighed for at annullere det og gennemføre et nyt. Det kan undre at ikke flere byder ind, enten fordi det er svært, eller fordi virksomhederne har nok at lave i forvejen og så ikke orker at bruge tid på at regne besværlige udbud. Sagen fra Skive vidner om, at der er brug for mere viden om, hvordan virksomheder forholder sig til at lave tilbud. Byggeriet har brug for progressivitet og kompetence og ikke spildte kræfter. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 4, d. 17. februar 2014, af Redaktionen. Danmark får nyt rockmuseum Der skal bruges guldfarvede facadestykker på 90 gange 90 cm til opførelsen af Danmarks Rockmuseum i Roskilde. Facadestykkerne bliver sammensat, så de udgør små pyramider. Guldfacaden kommer til at minde om de metalnitter, rockstjerner har på bælter eller armbånd, mens den lange røde løber udenfor er inspireret af en guitarkasses røde for. Arkitekternes vinderprojekt er udbudt og omfatter kvm, hvoraf de 300 kvm er genanvendelse af eksisterende byggeri. Prisen for hele museet er 120 millioner kroner. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 12, d. 17. februar 2014, af Camilla Bergsagel Nielsen. Forskel på på byggesagsgebyr i to kommuner Der er enorm forskel på, hvor meget gebyr de forskellige kommuner tager sig, når de behandler byggesager. Således har en kyllingeproducent, der to gange i to forskellige kommuner har bygget kyllingehuse, oplevet en forskel i priserne på ikke mindre end kroner. Det første kyllingehus blev gebyrsat til kroner i 2005 i Nibe Kommune, mens det nye kyllingehus, der er under opførelse, koster knap gebyrkroner i Aalborg Kommune. Kilde: Artikel fra Effektivt Landbrug, 1. sektion, side 11, 15. februar 2014, af Anne Kjærsgaard Krogh.

11 Beskeden udvikling i anlægsbranchen Antallet af anlægsarbejdere vil opleve en beskeden fremgang de næste år, hvor der i 2015 forventes at være beskæftigede. Store anlægsprojekter som Femern, metroen og jernbanen trækker beskæftigelsen op, mens der dog er aftagende aktivitet på de mere traditionelle områder som anlæg af veje. Internationale entreprenører er interesserede i de store anlægsprojekter, og derfor bliver konkurrencen skærpet. Samtidig er der en aftag ende aktivitet på traditionelle områder som anlæg af veje, og derfor vil man ikke opleve en markant stigning i beskæftigelsen, siger chefanalytiker i Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen. Kilde: Artikel fra Byens Ejendom, d. 14. februar 2014, af Marcus Lehrskov- Schmidt. Byggesektor kan effektiviseres Produktiviteten i byggesektoren kan forbedres med procent. Det viser resultatet af en undersøgelse, som Ingeniørforeningen (IDA) har lavet blandt sine medlemmer. De største potentialer ligger, ifølge ingeniørerne, indenfor nybyggeri og renovering af erhvervsbyggeri og offentlige institutioner. Resultatet af undersøgelsen svarer til mange af de anbefalinger, som Produktivitetskommissionen er kommet med, og det glæder By- bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen. Byggeri er et indsatsområde, siger han. Kilde: Artikel fra Byggeteknik.dk, d. 14. februar 2014, af Dan Bjerring. Forhandlingsstafetten går videre Ef ter parterne på industriens område sidste weekend blev enige om en overenskomst, går forhandlingsstafetten nu videre til de øvrige aktører på det private arbejdsmarked. Her bliver det noget sværere at nå frem til et fornuftigt resultat, og det bliver især på byggeriets område. Bygge- og anlægsbranchen holdes kun i live af offentlige byggerier og anlægsarbejder. Derfor kommer forhandlingerne på et tidspunkt, hvor byggeriet er i knæ efter fem års konjunktur. Kilde: Artikel fra Berlingske, 2. sektion, side 2, d. 14. februar 2014, af Carsten Steno.

Nyheder om byggeri og entrepriseret november 2013

Nyheder om byggeri og entrepriseret november 2013 Nyheder om byggeri og entrepriseret november 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Arbejdsklausuler er fortsat lovlige Efter en heftig debat om brugen af arbejdsklausuler, slår Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret. december 2014 januar 2015

Nyheder om byggeri og entrepriseret. december 2014 januar 2015 Nyheder om byggeri og entrepriseret december 2014 januar 2015 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Mere erhverv i Ørestaden Mange store virksomheder flytter deres kontorer til Ørestad, alt imens det

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret. Januar-februar 2015

Nyheder om byggeri og entrepriseret. Januar-februar 2015 Nyheder om byggeri og entrepriseret Januar-februar 2015 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Nye højder for boligbyggeriet i 2015 En ny rapport fra CRM-Byggefakta viser, at den store vækst, som branchen

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret. Marts-april 2015

Nyheder om byggeri og entrepriseret. Marts-april 2015 Nyheder om byggeri og entrepriseret Marts-april 2015 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Blandede bolsjer til byggeriet Byggeriet har oplevet blandede nøgletal på det sidste. Blandt de positive nyheder

Læs mere

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 5 maj 2012 5. årgang Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Læs side 10 Milepæl for domicilbyggeri

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin Dansk realkredit finansierer Nordens største ejendom Læs indblik side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 8 oktober 2012 5. årgang

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Corydon i kranland: Her er foråret. 1 marts 2014. Et StÆrkt HOLD Sr-rEGErINGEN Er EN realitet. mød

Corydon i kranland: Her er foråret. 1 marts 2014. Et StÆrkt HOLD Sr-rEGErINGEN Er EN realitet. mød 1 marts 2014 Corydon i kranland: Her er foråret Et StÆrkt HOLD Sr-rEGErINGEN Er EN realitet. mød to NyE kræfter På ministerholdet EN GOD OPFINDELSE DErFOr SkaL vi StEmmE ja til EU S PatENtDOmStOL ved FOLkEaFStEmNINGEN

Læs mere

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien Nr. 6 august 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Stort tema om renovering: Milliardpotentiale

Læs mere

Offentligt byggeri er balsam på såret

Offentligt byggeri er balsam på såret Februar 2013 Januar Januar 2. årgang Nr. 2 4. årgang Nr. 1 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA KO N J U N K T U R A N A LY SE Offentligt byggeri er balsam på såret Dansk Byggeri glæder sig over de politiske

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28 Industriens Pension sender 5 mia. kr. ud i ejendom Jan Østergaard forklarer hvordan på side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 september

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Udfordringen i nye byområder

Udfordringen i nye byområder MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Udfordringen i nye byområder Nr. 7 september 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- kommuneguide: Her er Danmarks billigste erhvervsjord

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 9. årgang nr 4 december 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 1 Erhverv Med RenMobil fra Telenor har vi lynhurtigt fået en langt større

Læs mere