Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014"

Transkript

1 Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Moderne fiskerhuse på tidligere efterskoles grund Et nyt stort byggeprojekt er i støbeskeen på grunden, hvor Efterskolen Øresund har ligget. Projektet præsenteres af selskabet Espergærde Fiskerhuse - med direktør Henrik Holck og Harald Holstein-Holsteinborg i ledelsen. Sammen med Møllen Arkitekter har de foreslået, at der på den kvadratmeter store grund bygges 16 boliger fordelt på otte dobbelthuse. Embedsmændene påpeger dog, at projektet er i konflikt med den gældende planlægning for området på væsentlige punkter, blandt andet ligger husene for tæt på vandet. Kilde: Artikel fra Helsingør Dagblad, 1. sektion, side 6 og 7, d. 12. marts 2014, af Jesper Munch Nielsen. NCC har testet format for grønne regnskaber NCC Construction har I bestræbelserne på at udvikle en bæredygtige byggeplads og reducere CO2-udslip, udviklet og testet et format for et grønt regnskab for byggepladser. Adm. direktør i NCC Construction Danmark, Klaus Kaae, oplyser at regnskaberne i første omgang vil skabe et datagrundlag, der vil give vigtige nøgletal for byggepladsernes energiforbrug. De nøgletal vil gøre det muligt for os at sætte konkrete mål for en reduktion af NCC's byggepladsers samlede energiforbrug og affaldsproduktion. Kilde: Artikel fra Byggeri, 1. sektion, side 9, d. 12. marts 2014, af mir. Forvandling af Aarhus bymidte nærmere sig I midten af Aarhus bliver efter planerne forvandlet til et ambitiøst projekt med i alt kvadratmeter højhusbebyggelse omkring en grøn byplads, der får navnet `Frederiks Plads`. Såfremt alt flasker sig, kan byggeriet sættes i gang i

2 indeværende år. Byggeriet vil komme til at bestå af erhvervsbyggeri op til seks etager, en række andre bolig- og erhvervsejendomme samt to tårne på helt op til 19 etager. I alt bliver der syv bygninger omkring Frederiks Plads, som alle rent arkitektonisk er tegnet til at passe ind i det omgivende miljø. Kilde: Artikel fra Dagensbyggeri.dk, d. 11. marts 2014, af Torben Jastram. Anlægsarbejdet til kommende letbane rykker ind i byen Anlægsarbejdet til den kommende letbane vil i løbet af sommeren påvirke bybilledet. Busbaner bliver nedlagt i Aarhus C, broer over Djurslandmotorvejen og Egådalen er mere end halvt færdige. Der bliver ligeledes bygget bro i banegraven vest for ringgadebroen, som skal føre letbanen over eksisterende togspor. Det videre arbejde loves at blive skånsomt for de berørte bilister. Ved Skejby bliver udfordringen dog større, da der også er tung trafik til og fra byggepladsen til Det Nye Universitetshospital. Tre internationale konsortier har budt på skinnearbejdet, rejse master til kørestrøm og levering af togene. Det vides dog endnu ikke, hvornår forhandlingerne om de sidste detaljer er færdige oplyser Claus Rehfeld Moshøj, direktør for Aarhus letbane I/S. Kilde: Artikel fra Jyllandsposten, 4. sektion, side 3, d. 10. marts 2014, af Erik Nørby. Lærernes Pension bygger boliger for kvart milliard Der bygges et større bolig- og erhvervsbyggeri i et af hovedstadens særlige udviklingsområder, Valby Syd tæt op ad knudepunktet Ny Ellebjerg Station. Lærernes Pension investerer cirka 300 millioner kroner i et projekt med 114 lejeboliger, p-kælder samt et Kiwi-supermarked, butikker, klinikker og kaffebar. Byggeriet vil blive på kvadratmeter. Henrik W. Mogensen, finansdirektør i Lærerenes Pension, forklarer, at pensionskassen har en overordnet strategi om at investere mere i ejendomme, og at området omkring Ny Ellebjerg Station er attraktivt, fordi området udvikler sig til et væsentligt knudepunkt i den offentlige trafik. Kilde: Artikel fra Business.dk, d. 9. marts 2014, af Niels-Ole Heggland. Hvad betyder kædeansvar for en hovedentreprenør? Mette Klingsten, advokat og partner i Bech-Bruun, skriver om hvad kædeansvar i arbejdsklausulerne egentligt kan betyde for hovedentreprenørerne. Flere kommuner har indført arbejdsklausuler i deres kontrakter, disse klausuler indebærer også kædeansvar, hvilket betyder at hovedentreprenøren hæfter for at underleverandørernes ansatte får den korrekte overenskomstmæssige løn. I forbindelsen med overenskomstfornyelsen den 2. marts 2014 har Dansk Byggeri og 3F aftalt nye

3 regler, der betyder, at hovedentreprenøren kan komme til at betale bod til 3F, hvis en underentreprenør overtræder overenskomsten. Kilde: Kronik i Business.dk, d. 9. marts 2014, af Mette Klingsten, advokat og partner i Bech-Bruun. Anlægsbranchen presses af international konkurrence Det kan betyde en usikker jobsituation for de danske anlægsarbejdere, at den danske anlægsbranche oplever konkurrence fra internationale entreprenørvirksomheder på udbuddet for de store anlægsprojekter. Det vurderer Finn Bo Frandsen, chefanalytiker ved Dansk Byggeri. Vi håber på, at de danske entreprenørvirksomheder kan klare sig, men der ér en skærpet konkurrence. Det gør, at der på flere store projekter er udenlandsk arbejdskraft i stedet for dansk, som der dermed nu er mindre af. Danske anlægsarbejdere kan altså ikke længere føle sig sikre på den fremtidige jobsituation, siger han. Kilde: Artikel fra Jyllands-Posten, 15. sektion, side 10, 11, 12 og 13, d. 7. marts 2014, af Louise Højmark. Kendt developer udvikler i Nordhavnen Christian Gjersøe, ejer og partner i Corpus Development er netop i gang med at udvikle flere tusinde etagemeter i Københavns Nordhavn. Det drejer sig blandt andet om tusindvis af nye kollegieværelser, en international studenterby under navnet The International Student City of Copenhagen, ISCC. Han har en stor interesse for økologi, en overbevisning han så vidt muligt bringer ind i sine byggeprojekter. "Når jeg laver projekter, går jeg op i, at det er holdbare materialer. Men det skal selvfølgelig også hænge sammen økonomisk," siger han. Kilde: Artikel fra Børsen, 3. sektion, side 10 og 11, d. 6. marts 2014, af Christian Carlsen. Snart kommer der fart på Trekantsområdet Trekantområdet har projekter i støbeskeen for flere milliarder kroner - der blot venter på, at et opsving stagnerer oppe. Et af projekterne er DHL's nye fragtterminal ved byen Taulov. Terminalen skal være 6000 kvadratmeter stor og erstatter hele tre nuværende DHL-afdelinger. Det attraktive område mellem Kolding, Vejle og Fredericia kan med de mange nye tiltag blive en stærk konkurrent til København og Aarhus. Kilde: Artikel fra Børsen, 1. sektion, side 44, d. 6. marts 2013, af Jens Bertelsen.

4 Milliardregning i kampen mod vandet Storme, skybrud og oversvømmelser har udløst en landsomspændende indsats mod vandet. Alle kommuner har lagt klimatilpasningsplaner, og nu venter der milliardinvesteringer. Søren Gais Kjeldsen, der er formand for Kommunalteknisk Chefforening (KTC) samt teknik- og miljødirektør i Holstebro Kommune siger, at vejret er blevet varmere, vådere og vildere, uanset hvilken klimamodel man bruger. Derfor forudser han, at kommunerne skal investere milliarder over en årrække. Det understreges, at ingen har et overblik over de samlede udgifter herhjemme, men et forsigtigt skøn lyder på encifrede milliardinvesteringer. Alene prisen for Københavns særlige skybrudsplan 2012 opgør kommunen selv til 3,8 milliarder kroner. Kilde: Artikel fra Berlingske 1. sektion, side 8-9, d. 4. marts 2014, af Niels-Ole Heggland. Concito: Det offentlige skal stille klimakrav til byggematerialer I en ny rapport, Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv, fra tænketanken Concito, er der sat fokus på bæredygtighed af byggematerialer. Chefkonsulent og hovedforfatter Michael Minter håber, at den offentlige sektor, som er så stor en indkøber af byggeri, specielt i disse år, hvor både erhvervsbyggeri og boligbyggeri ligger underdrejet, vil fokusere mere på klimakrav. Michael Minter udtaler: De offentlige bygherrer bør fremme innovationen på området. Det kan ske ved at lade den samlede klimapåvirkning ved byggeprojekter veje meget tungere som kriterium ved offentlige udbud. Det ville drive innovationen i forhold til i dag. Kilde: Artikel fra Berlingske 2. sektion, side 2, d. 4. marts 2014, af Nils-Ole Heggland. Entreprenører kan straffes for lønfusk En ny aftale mellem 3F og Dansk Byggeri faldt på plads i går, og det betyder blandt andet, at hovedentreprenøren på et byggeprojekt kan blive draget til ansvar for social dumping hos en underleverandør. I sagsbehandlingen skal man også vurdere, hvorvidt det, ud fra kontrakten, overhovedet er økonomisk muligt for en underentreprenør at betale en løn efter overenskomsten. 3F og Dansk Byggeri kan føre faglige sager mod virksomheder, hvor lønnen er væsentlig lavere end i andre virksomheder inden for samme branche og geografiske område. Kilde: Artikel fra Avisen.dk, d. 3. marts 2014, af Redaktionen.

5 Ny rapport fra CRM-byggefakta CRM-Byggefakta har netop offentliggjort sin årlige rapport 'Trends for Byggebranchen. Rapporten dokumenterer den faktiske aktivitet på markedet, baseret på data fra byggeprojekter. Rapporten informerer blandt andet om Top 10 Byggeprojekter, der er igangsat i Dels i hele landet, dels i de 5 regioner, fortæller direktør Jens Slott Johansen fra CRM-Byggefakta. CRM- Byggefakta, har i dag 50 ansatte, der i mere end 20 år har indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over, såvel private som offentlige. Kilde: Artikel fra Teknikogviden.dk, d. 3. marts 2014, af Redaktionen. Social dumping bliver bekæmpet i ny overenskomst I den nye overenskomst har byggesektoren fået flere våben i kampen mod social dumping. Netop dette emne har været et altoverskyggende tema, i den overståede overenskomstforhandling inden for byggesektoren mellem Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen. Til forveksling ligner lønrammerne i byggeoverenskomsten dem, der er indgået i resten af årets overenskomster, dog er der kommet nye vigtige tiltag til bekæmpelse af social dumping. Kilde: Artikel fra Epn.dk (Erhverv På Nettet), d. 2. marts 2014, af Morten Plesner Mathiasen. Ambitiøs arkitekturpolitik lanceret Fire ministre har lanceret regeringens nye arkitekturpolitik. Dansk Landskabsarkitektforening roser ambitionerne. Den nye politik sætter fokus på renovering og vedligeholdelse af bygningerne i landdistrikterne, lavere ressourceforbrug og tidlig involvering af borgere, når der sker ændringer i deres lokalområde. Formålet er at skabe byer, byrum og bygninger, der er rare for danskerne at leve i og med. Kommunerne tilbydes en række faciliteter og rådgivning til at udvikle egne arkitekturpolitikker lokalt. Kilde: Artikel fra Byensejendom.dk, d. 28. februar 2014, af Marcus Lehrskov- Schmidt. 250 mio. kr. domicil til Semco Maritime PensionDanmark bygger nyt domicil til Semco Maritime til 250 millioner kroner. PensionDanmark er positiv over for flere investeringer i Esbjerg. I anledning af, at Esbjergs mest ambitiøse byggeprojekt, det såkaldte Esbjerg

6 Strand, skydes i gang, omtalte borgmester Søtrup det som en festdag, mens områdedirektør Nicolai Schultz fra NCC Construction talte om et unikt hus med en unik beliggenhed. Aftalen mellem Esbjerg Kommune og PensionDanmark blev endegyldigt beseglet fredag d. 28. februar. Kilde: Artikel fra Jyskevestkysten.dk, d. 28. februar 2014, af Ken Mathiesen. Nyt håb til byggebranchen Danske Byggecentres direktør, Palle Thomsen, sagde ved messen Byggeri'14, at regeringen og byggebranchen sammen skal give de unge nyt håb. Dagens hovedtaler ved messen, Steven Willacy, stadsarkitekt i Aarhus kender til problemerne i byggebranchen, men er ikke bekymret for byggebranchen. Han ser mange fremtidsrettede byggeprojekter. "Isbjerget, Langkærparken, Dokken, letbaneprojektet over 110 km. med 12 nye stationer og en ny bydel i Lisbjerg til mennesker. Der er masser af eksempler på, at Aarhus forbereder sig til at have indbyggere i 2030," siger han. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 8, d. 26. februar 2014, af Peter Kargaard. Ændringer af regler om syn og skøn Inden for fast ejendom er der ofte et behov for syn og skøn i sager om entrepriseretlige tvister eller markedsleje. Inden for det entrepriseretlige område benyttes syn og skøn oftest i sager, hvor der er tvist om færdiggørelsesgraden eller mangler ved byggeri. Syn og skøn kan udvikle sig til en langstrakt og dyr affære, da parterne skal blive enige. Sker det ikke, skal domstolene afgøre sagen. For at sikre en hurtigere bevissikring foreslår Retsplejerådet en række betænkninger, der skal effektivisere og forbedre behandlingen af sager med syn og skøn. Der skabes ligeledes mere klarhed for parterne omkring indholdet og konsekvenserne af skønsforretningen. Kilde: Artikel fra Berlingske, 1. sektion, side 6, d. 26. februar 2014, af Advokat Søren Damgaard. Alfa Laval flytter i nyt domicil TK Development opfører et nyt byggeri for PensionDanmark, hvor Alfa Laval skal bo til leje. Prisen for projektet er 126,1 millioner kroner og ligger i et udviklingsområde ved Aalborgs østlige havnefront. Administrerende direktør i Alfa Laval Aalborg, Søren Hjorth Krarup, glæder sig til at få en moderne arbejdsplads og en styrket position i Aalborg. Domicilet er tegnet af PLH Arkitekter A/S, og OBH Rådgivende Ingeniører og Gråkjær Industribyg er henholdsvis ingeniør og entreprenør på projektet.

7 Kilde: Artikel fra Nordjyske Stiftstidende, 1. sektion, side 30, d. 26. februar 2014, af Anders Abildgaard. Byggeriet reddes ikke af 'Bodil' Dansk Byggeri kommer med den dystre melding, at byggebranchens magre år fortsætter ind i 2014 og Siden 2010 har nybyggeriet været helt i bund, og trods store offentlige anlægsopgaver er der udsigt til endnu to år med dødvande. Beskæftigelsen forventes at stige i bygge- og anlægsbranchen med 2500 arbejdere, men det skal udelukkende ses som effekten af de to storme i Lars Storr-Hansen, der er administrerende direktør i Dansk Byggeri, siger, at hjulene primært bliver holdt i gang af offentlige byggeprojekter, boligjobordningen og fremrykning af planlagte projekter. Kilde: Artikel fra Jyllands-Posten, 1. sektion, side 16-17, d. 25. februar 2014, af Kristian Foss Brandt. Efterforskning af kæmpe kartelsag snart slut Bagmandspolitiet har i omkring tre år efterforsket en sag om karteldannelse i byggebranchen, der involverer over 40 virksomheder, 65 licitationer, privatpersoner og entrepriseopgaver for omkring en halv milliard kroner. Alle vidner er afhørt, og efterforskningen er i den afsluttende fase. Agnete Gersing, direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, udtaler: Der er for mig at se ingen tvivl om, at det her ender som den største kartelsag i forhold til bødestørrelserne. Kilde: Artikel fra Politiken, 1. sektion, side 9, d. 24. februar 2014, af Jakob Espersen. Byggefejl skyldes dårlig rådgivning Mange byggefejl kunne undgås, hvis håndværkerne holdt sig til deres eget område, eller boligejere holdt nallerne fra selv at forsøge sig efter at have fået dårlig rådgivning. Det siger Tine Nielsen, der er arkitekt og redaktør af magasinet Bolius. Mange tror, de bare skal spørge håndværkerne eller 'eksperterne' i byggemarkedet til råds, og så er de sikre. Men selv om en murer kan være vildt dygtig til at mure, kan han ikke nødvendigvis være ansvarlig for, at bygningsreglementet er opfyldt dér, hvor muren møder taget, siger Tine Nielsen. Kilde: Artikel fra Søndagsavisen, 1. sektion, side 34, d. 23. februar 2013, af Kirsten Marie Juul Jensen.

8 Renovering for 233 millioner på Vestervænget i Skive Den 25. marts holder Skive byråd et møde, hvor de skal diskutere boligområdet Vestervænget. Kan der på byrådsmødet stilles garanti for lån, så går et projekt med at renovere Vestervænget i Skive i gang. Samtlige rækkehuse og boligblokke skal renoveres i større eller mindre omfang, og når lånet er på plads, kan der skrives kontrakter med de forskellige fagentreprenører. Budgettet på det samlede byggeri er 233 millioner kroner. Kilde: Artikel fra Skive Folkeblad, 1. sektion, side 12, d. 22. februar 2013, af Turit Skovborg. Nabopakke til støjplagede naboer til metrobyggeri Transportminister Magnus Heunicke (S) har allerede leveret en såkaldt "nabopakke" til de støjplagede naboer til byggeriet af Metro Cityring. Men selvom pakken giver bedre økonomisk kompensation, så skærer den ned i klagemulighederne for beboerne. Det kan Danmark få international kritik for, lyder advarslen. Men både transportministeren og alle partier i Folketinget, undtagen De Konservative, står stadig bag pakken, og også lokalt er der politisk opbakning, trods forringet klageadgang: "Det er det største skridt på vejen mod at behandle naboerne ordentligt, vi har set endnu. Og jeg går da ud fra, at regeringen har sørget for, at vi ikke overtræder nogen internationale konventioner ved at ændre på klageadgangen," siger Morten Kabell (EL), der er miljø- og teknikborgmester i København. Kilde: Artikel fra Politiken, 1. Sektion, side 6, d. 22. februar 2014, af Flemming Christiansen. Femern på jagt efter underleverandører til tunnelbyggeri Femern afholder nu en række åbne møder med danske virksomheder for at høre, hvad firmaerne kan og vil bidrage med til byggeriet af Femern-tunnelen. Det bliver verdens største sænketunnel med et budget på 40 milliarder kroner, og i den forbindelse skal Femern og Femern Belt Development planlægge hvilke underleverandører, der skal tildeles hvilke konkrete opgaver. Møderne bliver afholdt i løbet af marts og april. Kilde: Artikel fra Byensejendom.dk, d. 21. februar 2013, af Marcus Lehrskov- Schmidt. Danske Ark på vej mod nye alliancer Et stort flertal i bestyrelsen hos Danske Ark anbefaler et medlemsskab af Dansk Industri (DI). "For vores bestyrelse er et af målene med at gå ind i DI at

9 få adgang til at præge den større samfundsdebat i højere grad, end vi selv kan, og at løfte nogle af vores væsentligste dagsordener til et højere politisk niveau. Så længe vi står uden for er der ingen grund til at forvente, at DI vil kæmpe for vores dagsordener, " siger Christian Lerche, direktør i Danske Ark. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 6. d. 21. februar 2014, af Peter Kargaard. Solrød Kommune optimerer byggesagsbehandlingen Solrød Kommune har iværksat en række tiltag for at give en hurtigere og smidigere byggesagsbehandling. Der arrangeres blandt andet byggeinformationsmøder for borgere, gå-hjem-møder for professionelle byggeaktører og forhåndsdialogmøder i forbindelse med erhvervsbyggeri. Fordelene ved disse tiltag er, at kommunen kommer i dialog med bygherrerne på et tidligt tidspunkt, hvilket har resulteret i, at parterne har kunnet få afstemt deres forventninger, og flere byggeansøgninger er som udgangspunkt udfyldt fyldestgørende, hvilket igen nedbringer byggesagsbehandlingstid og gør denne mere tilfredsstillende. Kilde: Artikel fra Dagbladet Roskilde, 1. sektion, side 13, d. 21. februar 2014, af Redaktionen. Rapport får blandet modtagelse Byggebranchen modtager produktivitetskommissionens anbefalinger til øget konkurrence om offentlige opgaver meget blandet. Dansk Byggeri mener, at det bør få politikerne til at reagere, at offentlige opgaver svarende til 290 milliarder kroner ikke bliver udsat for konkurrence. Forslaget om at fjerne sociale klausuler i udbud bliver modtaget med glæde i Dansk Byggeri, men kommissionens forslag om at fjerne begrænsningerne på antallet af bud, der kan indhentes, vækker ikke begejstring. Dansk Metal kalder Produktivitetskommissionens anbefalinger for "interessante". Her er man glade for anbefalingen om at styrke OPP-modellen. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, 1. sektion, side 4, d. 18. februar 2014, af Liv Arnth Jørgensen. For mange krav til forvandling af erhvervsejendomme Stramme og ufleksible krav forsinker eller dødsdømmer projekter, når det gælder om at forvandle erhvervsejendomme til boliger. Det er især i den aarhusianske entreprenørbranche, at kritikken buldrer derud af. "Det kræves f.eks., at der skal være niveaufri adgang til samtlige lejligheder, og at udearealet i centrum af byen skal udgøre mindst 30 pct. af boligens størrelse. Et krav, der ofte er umuligt at opfylde blandt den tætte bebyggelse i

10 midtbyen," forklarer Rasmus Krabbe, partner i Gudnitz Arkitektfirma. Politikerne i Aarhus Kommune åbner nu op for at lempe på kravene til byggerierne. Kilde: Artikel fra Jyllands-Posten, 4. sektion, side 1, d. 18. februar 2014, af Morten Elstrup. Kvalitet i tilbud er for dårlig Der er mange regler, når man som entreprenørvirksomhed skal regne på et tilbud. Men man ser ofte en række tilfælde, hvor det går galt. To ud af tre udbydere kan ikke udarbejde et konditionsmæssigt tilbud, og bygherren har kun mulighed for at annullere det og gennemføre et nyt. Det kan undre at ikke flere byder ind, enten fordi det er svært, eller fordi virksomhederne har nok at lave i forvejen og så ikke orker at bruge tid på at regne besværlige udbud. Sagen fra Skive vidner om, at der er brug for mere viden om, hvordan virksomheder forholder sig til at lave tilbud. Byggeriet har brug for progressivitet og kompetence og ikke spildte kræfter. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 4, d. 17. februar 2014, af Redaktionen. Danmark får nyt rockmuseum Der skal bruges guldfarvede facadestykker på 90 gange 90 cm til opførelsen af Danmarks Rockmuseum i Roskilde. Facadestykkerne bliver sammensat, så de udgør små pyramider. Guldfacaden kommer til at minde om de metalnitter, rockstjerner har på bælter eller armbånd, mens den lange røde løber udenfor er inspireret af en guitarkasses røde for. Arkitekternes vinderprojekt er udbudt og omfatter kvm, hvoraf de 300 kvm er genanvendelse af eksisterende byggeri. Prisen for hele museet er 120 millioner kroner. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 12, d. 17. februar 2014, af Camilla Bergsagel Nielsen. Forskel på på byggesagsgebyr i to kommuner Der er enorm forskel på, hvor meget gebyr de forskellige kommuner tager sig, når de behandler byggesager. Således har en kyllingeproducent, der to gange i to forskellige kommuner har bygget kyllingehuse, oplevet en forskel i priserne på ikke mindre end kroner. Det første kyllingehus blev gebyrsat til kroner i 2005 i Nibe Kommune, mens det nye kyllingehus, der er under opførelse, koster knap gebyrkroner i Aalborg Kommune. Kilde: Artikel fra Effektivt Landbrug, 1. sektion, side 11, 15. februar 2014, af Anne Kjærsgaard Krogh.

11 Beskeden udvikling i anlægsbranchen Antallet af anlægsarbejdere vil opleve en beskeden fremgang de næste år, hvor der i 2015 forventes at være beskæftigede. Store anlægsprojekter som Femern, metroen og jernbanen trækker beskæftigelsen op, mens der dog er aftagende aktivitet på de mere traditionelle områder som anlæg af veje. Internationale entreprenører er interesserede i de store anlægsprojekter, og derfor bliver konkurrencen skærpet. Samtidig er der en aftag ende aktivitet på traditionelle områder som anlæg af veje, og derfor vil man ikke opleve en markant stigning i beskæftigelsen, siger chefanalytiker i Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen. Kilde: Artikel fra Byens Ejendom, d. 14. februar 2014, af Marcus Lehrskov- Schmidt. Byggesektor kan effektiviseres Produktiviteten i byggesektoren kan forbedres med procent. Det viser resultatet af en undersøgelse, som Ingeniørforeningen (IDA) har lavet blandt sine medlemmer. De største potentialer ligger, ifølge ingeniørerne, indenfor nybyggeri og renovering af erhvervsbyggeri og offentlige institutioner. Resultatet af undersøgelsen svarer til mange af de anbefalinger, som Produktivitetskommissionen er kommet med, og det glæder By- bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen. Byggeri er et indsatsområde, siger han. Kilde: Artikel fra Byggeteknik.dk, d. 14. februar 2014, af Dan Bjerring. Forhandlingsstafetten går videre Ef ter parterne på industriens område sidste weekend blev enige om en overenskomst, går forhandlingsstafetten nu videre til de øvrige aktører på det private arbejdsmarked. Her bliver det noget sværere at nå frem til et fornuftigt resultat, og det bliver især på byggeriets område. Bygge- og anlægsbranchen holdes kun i live af offentlige byggerier og anlægsarbejder. Derfor kommer forhandlingerne på et tidspunkt, hvor byggeriet er i knæ efter fem års konjunktur. Kilde: Artikel fra Berlingske, 2. sektion, side 2, d. 14. februar 2014, af Carsten Steno.

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 9 10 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Store krav til dyre udbud Der er nok nogle firmaer, der sidder og ærgrer sig lidt over, at de ikke er blevet

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 11 12 2014

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 11 12 2014 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 11 12 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Udbudsmateriale skal være professionelt Hvis kritikken af, at udbudsmateriale i større projekter er mangelfuld

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 7 8 2014

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 7 8 2014 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 7 8 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Udlicitering af plejeopgaver i vente Det udbudsmateriale fra Finansministeriet, som Politiken er i besiddelse

Læs mere

Entrepriseforum. - Nyheder om byggeri og entrepriseret. Uge (Nyhederne leveres af Retriever Danmark)

Entrepriseforum. - Nyheder om byggeri og entrepriseret. Uge (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Entrepriseforum - Nyheder om byggeri og entrepriseret Uge 11-12 2017 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Næste etape af Aarhus Ø klar Den næste etape af Aarhus Ø kommer til at trække forbindelsen

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 7 og 8 2013

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 7 og 8 2013 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 7 og 8 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Lobbyopgave burde have været i udbud PR-bureauet Waterfront er sammen med Region Syddanmark blevet meldt

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 27 32 2014

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 27 32 2014 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 27 32 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Kommunes udbudspolitik kritiseres Kalundborg Kommune kritiseres nu for deres udbudspolitik af Venstres

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 16 17 2015 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Kommuner skal tvinges til at sætte opgaver i udbud ifølge Venstre Hvis blå blok vinder det kommende folketingsvalg,

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret januar-februar 2013

Nyheder om byggeri og entrepriseret januar-februar 2013 Nyheder om byggeri og entrepriseret januar-februar 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Lille vækst for byggeriet Tal fra CRM-Byggefakta viser, at boligbyggerierne igennem 2013 vil holde sit høje

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 13 14 2014

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 13 14 2014 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 13 14 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Økonom: Gerne mere udbud Der var glæde at spore hos cheføkonomen i den liberale tænketank Cepos, efter

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 43 44 2014

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 43 44 2014 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 43 44 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Energinet.dk vil investere en milliard Energinet.dk vil frem mod 2018 investere en milliard kroner i et

Læs mere

Entrepriseforum. - Nyheder om byggeri og entrepriseret. Uge (Nyhederne leveres af Retriever Danmark)

Entrepriseforum. - Nyheder om byggeri og entrepriseret. Uge (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Entrepriseforum - Nyheder om byggeri og entrepriseret Uge 39-40 2017 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Fejlslagne projekter tynger installatørkoncern Efter tre års samlet driftsminus på 94 millioner

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Entrepriseforum. - Nyheder om byggeri og entrepriseret. Uge (Nyhederne leveres af Retriever Danmark)

Entrepriseforum. - Nyheder om byggeri og entrepriseret. Uge (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Entrepriseforum - Nyheder om byggeri og entrepriseret Uge 3-4 2017 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 27 nye luksuslejligheder i Regina-bygning Erhvervslejemålene i den kendte Regina-bygning i Aarhus

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Entrepriseforum. - Nyheder om byggeri og entrepriseret. Uge (Nyhederne leveres af Retriever Danmark)

Entrepriseforum. - Nyheder om byggeri og entrepriseret. Uge (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Entrepriseforum - Nyheder om byggeri og entrepriseret Uge 49-50 2016 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Ministers Femern-håndtering kritiseres Der lyder stor kritik af transport-, bygnings- og boligminister

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 3 4 2014

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 3 4 2014 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 3 4 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Transportministeren byder kinesiske entreprenører velkommen Et af Kinas store statsejede entreprenørselskaber,

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 51 2013 uge 2 2014

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 51 2013 uge 2 2014 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 51 2013 uge 2 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Der skal mere til end privat produktivitet Produktivitetskommissionen kommer om kort tid med sine

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 42 43 2015 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Små leverandører presset ud i kartelkaos Den lille danske rådgivervirksomhed Conmoto oplever en dybfølt

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 23 og 24 2013

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 23 og 24 2013 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 23 og 24 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Danske entreprenører er blandt prækvalificerede metrokonsortier Blandt de prækvalificerede til anlægget

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme En plan for vækst Investering 10. november 2016 PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark kort fortalt Hvad betyder det for vore investeringer? 681.000 medlemmer - heraf 368.300

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret februar-marts 2013

Nyheder om byggeri og entrepriseret februar-marts 2013 Nyheder om byggeri og entrepriseret februar-marts 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Muligt direktiv for asbest En asbestrapport, der behandles i Europa-Parlamentet, lægger op til, at al asbest

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent MARTS 2009 Indgangen til Frederikssunds nye center, Sillebroen Vi flytter byens Kvickly til det nye center,

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 9 og

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 9 og Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 9 og 10 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Ny præhospital patientjournal Den nye præhospital patientjournal (PPJ), som er på vej til landets regioner,

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Side 1 af 5. Mens byggebranchen råber højt om mangel på kvalificeret arbejdskraft, går mange

Side 1 af 5. Mens byggebranchen råber højt om mangel på kvalificeret arbejdskraft, går mange SENDT HJEM Trods mangel på arbejdskraft: Hver fjerde i byggebranchen står uden beskæftigelse i kortere perioder Af Allan Christensen @journallan Tirsdag den 20. juni 2017 Medarbejderne mister løn- og pensionskroner,

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 49 og 50 2012

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 49 og 50 2012 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 49 og 50 2012 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Prækvalifikation til psykiatri-sygehus i Vejle Det nye psykiatri-sygehus i Vejle skal opføres som OPP-projekt.

Læs mere

Notat Erhvervsklima-analyser. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Byggesagsbehandling

Notat Erhvervsklima-analyser. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Byggesagsbehandling HOLBÆK KOMMUNE Notat Erhvervsklima-analyser Dato: 22. september 2016 Sagsb.: JEM Dir.tlf.: 72 36 47 26 E-mail: jem@holb.dk Dansk Byggeri og Dansk Industri Dette notat vil gennemgå, hvilke muligheder der

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Nyhedsbrev om anlægsjura

Nyhedsbrev om anlægsjura Nyhedsbrev om anlægsjura Uge 31-34 2017 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Vejdirektoratet afviser beboeres klage over ekspropriering Damgårdsvej ved Brørup står overfor en udvidelse, men beboerne

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 41 42 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Dansk Erhverv er helt gal på den Organisationen Dansk Erhverv er på den forkerte kurs, når de i Børsen

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 5 og 6 2013

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 5 og 6 2013 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 5 og 6 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Ny politistation i udbud som OPP En ny politistation i Holstebro til Midt og Vestjyllands politi er sendt

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR RÅDGIVERNES SYNSPUNKT

DANMARKS INFRASTRUKTUR RÅDGIVERNES SYNSPUNKT Præsentation ved BaneBranchens årskonference 2011 Henrik Garver, Foreningen af Rådgivende Ingeniører DANMARKS INFRASTRUKTUR RÅDGIVERNES SYNSPUNKT Hvem er FRI? 400 Rådgivende Ingeniørvirksomheder 12.000

Læs mere

Gælder det byggeri...

Gælder det byggeri... Gælder det byggeri... En stærk partner Vibe-Huse A/S har gennem knap 40 år leveret kvalitetsbyggeri i Østjylland i form af parcelhuse, ejer- og andelsboliger samt leje- og erhvervsbyggeri. Virksomheden

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Bornholm DENMARK. The Baltic Sea SWEDEN. 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2. Copenhagen BORNHOLM

Bornholm DENMARK. The Baltic Sea SWEDEN. 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2. Copenhagen BORNHOLM Bornholm DENMARK Copenhagen SWEDEN The Baltic Sea 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2 BORNHOLM GERMANY Demografisk fremtid Ændringer i: 2008 til 2016

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Entrepriserne vokser hos Christoffersen & Knudsen. Vækst i vvs-branchen: Læs også: PROFESSIONELLE BESTYRELSER SIKRER VÆRDIFULDE INPUT Side 32

Entrepriserne vokser hos Christoffersen & Knudsen. Vækst i vvs-branchen: Læs også: PROFESSIONELLE BESTYRELSER SIKRER VÆRDIFULDE INPUT Side 32 TEKNIQs MAGASIN FOR VVS-INSTALLATØRER # 3 2017 Læs også: PROFESSIONELLE BESTYRELSER SIKRER VÆRDIFULDE INPUT Side 32 VVS-VIRKSOM- HEDERNE UDDANNER FLERE LÆRLINGE Vækst i vvs-branchen: Entrepriserne vokser

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

For at de begrænsede resurser kan udnyttes bedre, skal udliciteringskurven knækkes

For at de begrænsede resurser kan udnyttes bedre, skal udliciteringskurven knækkes For at de begrænsede resurser kan udnyttes bedre, skal udliciteringskurven knækkes 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1995 2000 2005 2010 DET ØKONOMISKE RÅD Udlicitering KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund

Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund - Liberal Alliance Albertslund En forudsætning for, at vi har råd til velfærd er et aktivt erhvervsliv der kan tjene penge og skabe beskæftigelse.

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Over nye arbejdspladser på vej til hovedstaden - UgebrevetA4.dk. SUPERBYGGERIER Over nye arbejdspladser på vej til hovedstaden

Over nye arbejdspladser på vej til hovedstaden - UgebrevetA4.dk. SUPERBYGGERIER Over nye arbejdspladser på vej til hovedstaden SUPERBYGGERIER Over 15.000 nye arbejdspladser på vej til hovedstaden Af Henny Christensen Mandag den 11. december 2017 Med tre nye megabyggerier - metro, letbane og sygehus er der udsigt til jobfest i

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret. december 2014 januar 2015

Nyheder om byggeri og entrepriseret. december 2014 januar 2015 Nyheder om byggeri og entrepriseret december 2014 januar 2015 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Mere erhverv i Ørestaden Mange store virksomheder flytter deres kontorer til Ørestad, alt imens det

Læs mere