Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014"

Transkript

1 Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Moderne fiskerhuse på tidligere efterskoles grund Et nyt stort byggeprojekt er i støbeskeen på grunden, hvor Efterskolen Øresund har ligget. Projektet præsenteres af selskabet Espergærde Fiskerhuse - med direktør Henrik Holck og Harald Holstein-Holsteinborg i ledelsen. Sammen med Møllen Arkitekter har de foreslået, at der på den kvadratmeter store grund bygges 16 boliger fordelt på otte dobbelthuse. Embedsmændene påpeger dog, at projektet er i konflikt med den gældende planlægning for området på væsentlige punkter, blandt andet ligger husene for tæt på vandet. Kilde: Artikel fra Helsingør Dagblad, 1. sektion, side 6 og 7, d. 12. marts 2014, af Jesper Munch Nielsen. NCC har testet format for grønne regnskaber NCC Construction har I bestræbelserne på at udvikle en bæredygtige byggeplads og reducere CO2-udslip, udviklet og testet et format for et grønt regnskab for byggepladser. Adm. direktør i NCC Construction Danmark, Klaus Kaae, oplyser at regnskaberne i første omgang vil skabe et datagrundlag, der vil give vigtige nøgletal for byggepladsernes energiforbrug. De nøgletal vil gøre det muligt for os at sætte konkrete mål for en reduktion af NCC's byggepladsers samlede energiforbrug og affaldsproduktion. Kilde: Artikel fra Byggeri, 1. sektion, side 9, d. 12. marts 2014, af mir. Forvandling af Aarhus bymidte nærmere sig I midten af Aarhus bliver efter planerne forvandlet til et ambitiøst projekt med i alt kvadratmeter højhusbebyggelse omkring en grøn byplads, der får navnet `Frederiks Plads`. Såfremt alt flasker sig, kan byggeriet sættes i gang i

2 indeværende år. Byggeriet vil komme til at bestå af erhvervsbyggeri op til seks etager, en række andre bolig- og erhvervsejendomme samt to tårne på helt op til 19 etager. I alt bliver der syv bygninger omkring Frederiks Plads, som alle rent arkitektonisk er tegnet til at passe ind i det omgivende miljø. Kilde: Artikel fra Dagensbyggeri.dk, d. 11. marts 2014, af Torben Jastram. Anlægsarbejdet til kommende letbane rykker ind i byen Anlægsarbejdet til den kommende letbane vil i løbet af sommeren påvirke bybilledet. Busbaner bliver nedlagt i Aarhus C, broer over Djurslandmotorvejen og Egådalen er mere end halvt færdige. Der bliver ligeledes bygget bro i banegraven vest for ringgadebroen, som skal føre letbanen over eksisterende togspor. Det videre arbejde loves at blive skånsomt for de berørte bilister. Ved Skejby bliver udfordringen dog større, da der også er tung trafik til og fra byggepladsen til Det Nye Universitetshospital. Tre internationale konsortier har budt på skinnearbejdet, rejse master til kørestrøm og levering af togene. Det vides dog endnu ikke, hvornår forhandlingerne om de sidste detaljer er færdige oplyser Claus Rehfeld Moshøj, direktør for Aarhus letbane I/S. Kilde: Artikel fra Jyllandsposten, 4. sektion, side 3, d. 10. marts 2014, af Erik Nørby. Lærernes Pension bygger boliger for kvart milliard Der bygges et større bolig- og erhvervsbyggeri i et af hovedstadens særlige udviklingsområder, Valby Syd tæt op ad knudepunktet Ny Ellebjerg Station. Lærernes Pension investerer cirka 300 millioner kroner i et projekt med 114 lejeboliger, p-kælder samt et Kiwi-supermarked, butikker, klinikker og kaffebar. Byggeriet vil blive på kvadratmeter. Henrik W. Mogensen, finansdirektør i Lærerenes Pension, forklarer, at pensionskassen har en overordnet strategi om at investere mere i ejendomme, og at området omkring Ny Ellebjerg Station er attraktivt, fordi området udvikler sig til et væsentligt knudepunkt i den offentlige trafik. Kilde: Artikel fra Business.dk, d. 9. marts 2014, af Niels-Ole Heggland. Hvad betyder kædeansvar for en hovedentreprenør? Mette Klingsten, advokat og partner i Bech-Bruun, skriver om hvad kædeansvar i arbejdsklausulerne egentligt kan betyde for hovedentreprenørerne. Flere kommuner har indført arbejdsklausuler i deres kontrakter, disse klausuler indebærer også kædeansvar, hvilket betyder at hovedentreprenøren hæfter for at underleverandørernes ansatte får den korrekte overenskomstmæssige løn. I forbindelsen med overenskomstfornyelsen den 2. marts 2014 har Dansk Byggeri og 3F aftalt nye

3 regler, der betyder, at hovedentreprenøren kan komme til at betale bod til 3F, hvis en underentreprenør overtræder overenskomsten. Kilde: Kronik i Business.dk, d. 9. marts 2014, af Mette Klingsten, advokat og partner i Bech-Bruun. Anlægsbranchen presses af international konkurrence Det kan betyde en usikker jobsituation for de danske anlægsarbejdere, at den danske anlægsbranche oplever konkurrence fra internationale entreprenørvirksomheder på udbuddet for de store anlægsprojekter. Det vurderer Finn Bo Frandsen, chefanalytiker ved Dansk Byggeri. Vi håber på, at de danske entreprenørvirksomheder kan klare sig, men der ér en skærpet konkurrence. Det gør, at der på flere store projekter er udenlandsk arbejdskraft i stedet for dansk, som der dermed nu er mindre af. Danske anlægsarbejdere kan altså ikke længere føle sig sikre på den fremtidige jobsituation, siger han. Kilde: Artikel fra Jyllands-Posten, 15. sektion, side 10, 11, 12 og 13, d. 7. marts 2014, af Louise Højmark. Kendt developer udvikler i Nordhavnen Christian Gjersøe, ejer og partner i Corpus Development er netop i gang med at udvikle flere tusinde etagemeter i Københavns Nordhavn. Det drejer sig blandt andet om tusindvis af nye kollegieværelser, en international studenterby under navnet The International Student City of Copenhagen, ISCC. Han har en stor interesse for økologi, en overbevisning han så vidt muligt bringer ind i sine byggeprojekter. "Når jeg laver projekter, går jeg op i, at det er holdbare materialer. Men det skal selvfølgelig også hænge sammen økonomisk," siger han. Kilde: Artikel fra Børsen, 3. sektion, side 10 og 11, d. 6. marts 2014, af Christian Carlsen. Snart kommer der fart på Trekantsområdet Trekantområdet har projekter i støbeskeen for flere milliarder kroner - der blot venter på, at et opsving stagnerer oppe. Et af projekterne er DHL's nye fragtterminal ved byen Taulov. Terminalen skal være 6000 kvadratmeter stor og erstatter hele tre nuværende DHL-afdelinger. Det attraktive område mellem Kolding, Vejle og Fredericia kan med de mange nye tiltag blive en stærk konkurrent til København og Aarhus. Kilde: Artikel fra Børsen, 1. sektion, side 44, d. 6. marts 2013, af Jens Bertelsen.

4 Milliardregning i kampen mod vandet Storme, skybrud og oversvømmelser har udløst en landsomspændende indsats mod vandet. Alle kommuner har lagt klimatilpasningsplaner, og nu venter der milliardinvesteringer. Søren Gais Kjeldsen, der er formand for Kommunalteknisk Chefforening (KTC) samt teknik- og miljødirektør i Holstebro Kommune siger, at vejret er blevet varmere, vådere og vildere, uanset hvilken klimamodel man bruger. Derfor forudser han, at kommunerne skal investere milliarder over en årrække. Det understreges, at ingen har et overblik over de samlede udgifter herhjemme, men et forsigtigt skøn lyder på encifrede milliardinvesteringer. Alene prisen for Københavns særlige skybrudsplan 2012 opgør kommunen selv til 3,8 milliarder kroner. Kilde: Artikel fra Berlingske 1. sektion, side 8-9, d. 4. marts 2014, af Niels-Ole Heggland. Concito: Det offentlige skal stille klimakrav til byggematerialer I en ny rapport, Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv, fra tænketanken Concito, er der sat fokus på bæredygtighed af byggematerialer. Chefkonsulent og hovedforfatter Michael Minter håber, at den offentlige sektor, som er så stor en indkøber af byggeri, specielt i disse år, hvor både erhvervsbyggeri og boligbyggeri ligger underdrejet, vil fokusere mere på klimakrav. Michael Minter udtaler: De offentlige bygherrer bør fremme innovationen på området. Det kan ske ved at lade den samlede klimapåvirkning ved byggeprojekter veje meget tungere som kriterium ved offentlige udbud. Det ville drive innovationen i forhold til i dag. Kilde: Artikel fra Berlingske 2. sektion, side 2, d. 4. marts 2014, af Nils-Ole Heggland. Entreprenører kan straffes for lønfusk En ny aftale mellem 3F og Dansk Byggeri faldt på plads i går, og det betyder blandt andet, at hovedentreprenøren på et byggeprojekt kan blive draget til ansvar for social dumping hos en underleverandør. I sagsbehandlingen skal man også vurdere, hvorvidt det, ud fra kontrakten, overhovedet er økonomisk muligt for en underentreprenør at betale en løn efter overenskomsten. 3F og Dansk Byggeri kan føre faglige sager mod virksomheder, hvor lønnen er væsentlig lavere end i andre virksomheder inden for samme branche og geografiske område. Kilde: Artikel fra Avisen.dk, d. 3. marts 2014, af Redaktionen.

5 Ny rapport fra CRM-byggefakta CRM-Byggefakta har netop offentliggjort sin årlige rapport 'Trends for Byggebranchen. Rapporten dokumenterer den faktiske aktivitet på markedet, baseret på data fra byggeprojekter. Rapporten informerer blandt andet om Top 10 Byggeprojekter, der er igangsat i Dels i hele landet, dels i de 5 regioner, fortæller direktør Jens Slott Johansen fra CRM-Byggefakta. CRM- Byggefakta, har i dag 50 ansatte, der i mere end 20 år har indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over, såvel private som offentlige. Kilde: Artikel fra Teknikogviden.dk, d. 3. marts 2014, af Redaktionen. Social dumping bliver bekæmpet i ny overenskomst I den nye overenskomst har byggesektoren fået flere våben i kampen mod social dumping. Netop dette emne har været et altoverskyggende tema, i den overståede overenskomstforhandling inden for byggesektoren mellem Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen. Til forveksling ligner lønrammerne i byggeoverenskomsten dem, der er indgået i resten af årets overenskomster, dog er der kommet nye vigtige tiltag til bekæmpelse af social dumping. Kilde: Artikel fra Epn.dk (Erhverv På Nettet), d. 2. marts 2014, af Morten Plesner Mathiasen. Ambitiøs arkitekturpolitik lanceret Fire ministre har lanceret regeringens nye arkitekturpolitik. Dansk Landskabsarkitektforening roser ambitionerne. Den nye politik sætter fokus på renovering og vedligeholdelse af bygningerne i landdistrikterne, lavere ressourceforbrug og tidlig involvering af borgere, når der sker ændringer i deres lokalområde. Formålet er at skabe byer, byrum og bygninger, der er rare for danskerne at leve i og med. Kommunerne tilbydes en række faciliteter og rådgivning til at udvikle egne arkitekturpolitikker lokalt. Kilde: Artikel fra Byensejendom.dk, d. 28. februar 2014, af Marcus Lehrskov- Schmidt. 250 mio. kr. domicil til Semco Maritime PensionDanmark bygger nyt domicil til Semco Maritime til 250 millioner kroner. PensionDanmark er positiv over for flere investeringer i Esbjerg. I anledning af, at Esbjergs mest ambitiøse byggeprojekt, det såkaldte Esbjerg

6 Strand, skydes i gang, omtalte borgmester Søtrup det som en festdag, mens områdedirektør Nicolai Schultz fra NCC Construction talte om et unikt hus med en unik beliggenhed. Aftalen mellem Esbjerg Kommune og PensionDanmark blev endegyldigt beseglet fredag d. 28. februar. Kilde: Artikel fra Jyskevestkysten.dk, d. 28. februar 2014, af Ken Mathiesen. Nyt håb til byggebranchen Danske Byggecentres direktør, Palle Thomsen, sagde ved messen Byggeri'14, at regeringen og byggebranchen sammen skal give de unge nyt håb. Dagens hovedtaler ved messen, Steven Willacy, stadsarkitekt i Aarhus kender til problemerne i byggebranchen, men er ikke bekymret for byggebranchen. Han ser mange fremtidsrettede byggeprojekter. "Isbjerget, Langkærparken, Dokken, letbaneprojektet over 110 km. med 12 nye stationer og en ny bydel i Lisbjerg til mennesker. Der er masser af eksempler på, at Aarhus forbereder sig til at have indbyggere i 2030," siger han. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 8, d. 26. februar 2014, af Peter Kargaard. Ændringer af regler om syn og skøn Inden for fast ejendom er der ofte et behov for syn og skøn i sager om entrepriseretlige tvister eller markedsleje. Inden for det entrepriseretlige område benyttes syn og skøn oftest i sager, hvor der er tvist om færdiggørelsesgraden eller mangler ved byggeri. Syn og skøn kan udvikle sig til en langstrakt og dyr affære, da parterne skal blive enige. Sker det ikke, skal domstolene afgøre sagen. For at sikre en hurtigere bevissikring foreslår Retsplejerådet en række betænkninger, der skal effektivisere og forbedre behandlingen af sager med syn og skøn. Der skabes ligeledes mere klarhed for parterne omkring indholdet og konsekvenserne af skønsforretningen. Kilde: Artikel fra Berlingske, 1. sektion, side 6, d. 26. februar 2014, af Advokat Søren Damgaard. Alfa Laval flytter i nyt domicil TK Development opfører et nyt byggeri for PensionDanmark, hvor Alfa Laval skal bo til leje. Prisen for projektet er 126,1 millioner kroner og ligger i et udviklingsområde ved Aalborgs østlige havnefront. Administrerende direktør i Alfa Laval Aalborg, Søren Hjorth Krarup, glæder sig til at få en moderne arbejdsplads og en styrket position i Aalborg. Domicilet er tegnet af PLH Arkitekter A/S, og OBH Rådgivende Ingeniører og Gråkjær Industribyg er henholdsvis ingeniør og entreprenør på projektet.

7 Kilde: Artikel fra Nordjyske Stiftstidende, 1. sektion, side 30, d. 26. februar 2014, af Anders Abildgaard. Byggeriet reddes ikke af 'Bodil' Dansk Byggeri kommer med den dystre melding, at byggebranchens magre år fortsætter ind i 2014 og Siden 2010 har nybyggeriet været helt i bund, og trods store offentlige anlægsopgaver er der udsigt til endnu to år med dødvande. Beskæftigelsen forventes at stige i bygge- og anlægsbranchen med 2500 arbejdere, men det skal udelukkende ses som effekten af de to storme i Lars Storr-Hansen, der er administrerende direktør i Dansk Byggeri, siger, at hjulene primært bliver holdt i gang af offentlige byggeprojekter, boligjobordningen og fremrykning af planlagte projekter. Kilde: Artikel fra Jyllands-Posten, 1. sektion, side 16-17, d. 25. februar 2014, af Kristian Foss Brandt. Efterforskning af kæmpe kartelsag snart slut Bagmandspolitiet har i omkring tre år efterforsket en sag om karteldannelse i byggebranchen, der involverer over 40 virksomheder, 65 licitationer, privatpersoner og entrepriseopgaver for omkring en halv milliard kroner. Alle vidner er afhørt, og efterforskningen er i den afsluttende fase. Agnete Gersing, direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, udtaler: Der er for mig at se ingen tvivl om, at det her ender som den største kartelsag i forhold til bødestørrelserne. Kilde: Artikel fra Politiken, 1. sektion, side 9, d. 24. februar 2014, af Jakob Espersen. Byggefejl skyldes dårlig rådgivning Mange byggefejl kunne undgås, hvis håndværkerne holdt sig til deres eget område, eller boligejere holdt nallerne fra selv at forsøge sig efter at have fået dårlig rådgivning. Det siger Tine Nielsen, der er arkitekt og redaktør af magasinet Bolius. Mange tror, de bare skal spørge håndværkerne eller 'eksperterne' i byggemarkedet til råds, og så er de sikre. Men selv om en murer kan være vildt dygtig til at mure, kan han ikke nødvendigvis være ansvarlig for, at bygningsreglementet er opfyldt dér, hvor muren møder taget, siger Tine Nielsen. Kilde: Artikel fra Søndagsavisen, 1. sektion, side 34, d. 23. februar 2013, af Kirsten Marie Juul Jensen.

8 Renovering for 233 millioner på Vestervænget i Skive Den 25. marts holder Skive byråd et møde, hvor de skal diskutere boligområdet Vestervænget. Kan der på byrådsmødet stilles garanti for lån, så går et projekt med at renovere Vestervænget i Skive i gang. Samtlige rækkehuse og boligblokke skal renoveres i større eller mindre omfang, og når lånet er på plads, kan der skrives kontrakter med de forskellige fagentreprenører. Budgettet på det samlede byggeri er 233 millioner kroner. Kilde: Artikel fra Skive Folkeblad, 1. sektion, side 12, d. 22. februar 2013, af Turit Skovborg. Nabopakke til støjplagede naboer til metrobyggeri Transportminister Magnus Heunicke (S) har allerede leveret en såkaldt "nabopakke" til de støjplagede naboer til byggeriet af Metro Cityring. Men selvom pakken giver bedre økonomisk kompensation, så skærer den ned i klagemulighederne for beboerne. Det kan Danmark få international kritik for, lyder advarslen. Men både transportministeren og alle partier i Folketinget, undtagen De Konservative, står stadig bag pakken, og også lokalt er der politisk opbakning, trods forringet klageadgang: "Det er det største skridt på vejen mod at behandle naboerne ordentligt, vi har set endnu. Og jeg går da ud fra, at regeringen har sørget for, at vi ikke overtræder nogen internationale konventioner ved at ændre på klageadgangen," siger Morten Kabell (EL), der er miljø- og teknikborgmester i København. Kilde: Artikel fra Politiken, 1. Sektion, side 6, d. 22. februar 2014, af Flemming Christiansen. Femern på jagt efter underleverandører til tunnelbyggeri Femern afholder nu en række åbne møder med danske virksomheder for at høre, hvad firmaerne kan og vil bidrage med til byggeriet af Femern-tunnelen. Det bliver verdens største sænketunnel med et budget på 40 milliarder kroner, og i den forbindelse skal Femern og Femern Belt Development planlægge hvilke underleverandører, der skal tildeles hvilke konkrete opgaver. Møderne bliver afholdt i løbet af marts og april. Kilde: Artikel fra Byensejendom.dk, d. 21. februar 2013, af Marcus Lehrskov- Schmidt. Danske Ark på vej mod nye alliancer Et stort flertal i bestyrelsen hos Danske Ark anbefaler et medlemsskab af Dansk Industri (DI). "For vores bestyrelse er et af målene med at gå ind i DI at

9 få adgang til at præge den større samfundsdebat i højere grad, end vi selv kan, og at løfte nogle af vores væsentligste dagsordener til et højere politisk niveau. Så længe vi står uden for er der ingen grund til at forvente, at DI vil kæmpe for vores dagsordener, " siger Christian Lerche, direktør i Danske Ark. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 6. d. 21. februar 2014, af Peter Kargaard. Solrød Kommune optimerer byggesagsbehandlingen Solrød Kommune har iværksat en række tiltag for at give en hurtigere og smidigere byggesagsbehandling. Der arrangeres blandt andet byggeinformationsmøder for borgere, gå-hjem-møder for professionelle byggeaktører og forhåndsdialogmøder i forbindelse med erhvervsbyggeri. Fordelene ved disse tiltag er, at kommunen kommer i dialog med bygherrerne på et tidligt tidspunkt, hvilket har resulteret i, at parterne har kunnet få afstemt deres forventninger, og flere byggeansøgninger er som udgangspunkt udfyldt fyldestgørende, hvilket igen nedbringer byggesagsbehandlingstid og gør denne mere tilfredsstillende. Kilde: Artikel fra Dagbladet Roskilde, 1. sektion, side 13, d. 21. februar 2014, af Redaktionen. Rapport får blandet modtagelse Byggebranchen modtager produktivitetskommissionens anbefalinger til øget konkurrence om offentlige opgaver meget blandet. Dansk Byggeri mener, at det bør få politikerne til at reagere, at offentlige opgaver svarende til 290 milliarder kroner ikke bliver udsat for konkurrence. Forslaget om at fjerne sociale klausuler i udbud bliver modtaget med glæde i Dansk Byggeri, men kommissionens forslag om at fjerne begrænsningerne på antallet af bud, der kan indhentes, vækker ikke begejstring. Dansk Metal kalder Produktivitetskommissionens anbefalinger for "interessante". Her er man glade for anbefalingen om at styrke OPP-modellen. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, 1. sektion, side 4, d. 18. februar 2014, af Liv Arnth Jørgensen. For mange krav til forvandling af erhvervsejendomme Stramme og ufleksible krav forsinker eller dødsdømmer projekter, når det gælder om at forvandle erhvervsejendomme til boliger. Det er især i den aarhusianske entreprenørbranche, at kritikken buldrer derud af. "Det kræves f.eks., at der skal være niveaufri adgang til samtlige lejligheder, og at udearealet i centrum af byen skal udgøre mindst 30 pct. af boligens størrelse. Et krav, der ofte er umuligt at opfylde blandt den tætte bebyggelse i

10 midtbyen," forklarer Rasmus Krabbe, partner i Gudnitz Arkitektfirma. Politikerne i Aarhus Kommune åbner nu op for at lempe på kravene til byggerierne. Kilde: Artikel fra Jyllands-Posten, 4. sektion, side 1, d. 18. februar 2014, af Morten Elstrup. Kvalitet i tilbud er for dårlig Der er mange regler, når man som entreprenørvirksomhed skal regne på et tilbud. Men man ser ofte en række tilfælde, hvor det går galt. To ud af tre udbydere kan ikke udarbejde et konditionsmæssigt tilbud, og bygherren har kun mulighed for at annullere det og gennemføre et nyt. Det kan undre at ikke flere byder ind, enten fordi det er svært, eller fordi virksomhederne har nok at lave i forvejen og så ikke orker at bruge tid på at regne besværlige udbud. Sagen fra Skive vidner om, at der er brug for mere viden om, hvordan virksomheder forholder sig til at lave tilbud. Byggeriet har brug for progressivitet og kompetence og ikke spildte kræfter. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 4, d. 17. februar 2014, af Redaktionen. Danmark får nyt rockmuseum Der skal bruges guldfarvede facadestykker på 90 gange 90 cm til opførelsen af Danmarks Rockmuseum i Roskilde. Facadestykkerne bliver sammensat, så de udgør små pyramider. Guldfacaden kommer til at minde om de metalnitter, rockstjerner har på bælter eller armbånd, mens den lange røde løber udenfor er inspireret af en guitarkasses røde for. Arkitekternes vinderprojekt er udbudt og omfatter kvm, hvoraf de 300 kvm er genanvendelse af eksisterende byggeri. Prisen for hele museet er 120 millioner kroner. Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 12, d. 17. februar 2014, af Camilla Bergsagel Nielsen. Forskel på på byggesagsgebyr i to kommuner Der er enorm forskel på, hvor meget gebyr de forskellige kommuner tager sig, når de behandler byggesager. Således har en kyllingeproducent, der to gange i to forskellige kommuner har bygget kyllingehuse, oplevet en forskel i priserne på ikke mindre end kroner. Det første kyllingehus blev gebyrsat til kroner i 2005 i Nibe Kommune, mens det nye kyllingehus, der er under opførelse, koster knap gebyrkroner i Aalborg Kommune. Kilde: Artikel fra Effektivt Landbrug, 1. sektion, side 11, 15. februar 2014, af Anne Kjærsgaard Krogh.

11 Beskeden udvikling i anlægsbranchen Antallet af anlægsarbejdere vil opleve en beskeden fremgang de næste år, hvor der i 2015 forventes at være beskæftigede. Store anlægsprojekter som Femern, metroen og jernbanen trækker beskæftigelsen op, mens der dog er aftagende aktivitet på de mere traditionelle områder som anlæg af veje. Internationale entreprenører er interesserede i de store anlægsprojekter, og derfor bliver konkurrencen skærpet. Samtidig er der en aftag ende aktivitet på traditionelle områder som anlæg af veje, og derfor vil man ikke opleve en markant stigning i beskæftigelsen, siger chefanalytiker i Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen. Kilde: Artikel fra Byens Ejendom, d. 14. februar 2014, af Marcus Lehrskov- Schmidt. Byggesektor kan effektiviseres Produktiviteten i byggesektoren kan forbedres med procent. Det viser resultatet af en undersøgelse, som Ingeniørforeningen (IDA) har lavet blandt sine medlemmer. De største potentialer ligger, ifølge ingeniørerne, indenfor nybyggeri og renovering af erhvervsbyggeri og offentlige institutioner. Resultatet af undersøgelsen svarer til mange af de anbefalinger, som Produktivitetskommissionen er kommet med, og det glæder By- bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen. Byggeri er et indsatsområde, siger han. Kilde: Artikel fra Byggeteknik.dk, d. 14. februar 2014, af Dan Bjerring. Forhandlingsstafetten går videre Ef ter parterne på industriens område sidste weekend blev enige om en overenskomst, går forhandlingsstafetten nu videre til de øvrige aktører på det private arbejdsmarked. Her bliver det noget sværere at nå frem til et fornuftigt resultat, og det bliver især på byggeriets område. Bygge- og anlægsbranchen holdes kun i live af offentlige byggerier og anlægsarbejder. Derfor kommer forhandlingerne på et tidspunkt, hvor byggeriet er i knæ efter fem års konjunktur. Kilde: Artikel fra Berlingske, 2. sektion, side 2, d. 14. februar 2014, af Carsten Steno.

Nyheder om byggeri og entrepriseret januar-februar 2013

Nyheder om byggeri og entrepriseret januar-februar 2013 Nyheder om byggeri og entrepriseret januar-februar 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Lille vækst for byggeriet Tal fra CRM-Byggefakta viser, at boligbyggerierne igennem 2013 vil holde sit høje

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 43 44 2014

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret. Uge 43 44 2014 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret Uge 43 44 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Energinet.dk vil investere en milliard Energinet.dk vil frem mod 2018 investere en milliard kroner i et

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 5 og 6 2013

Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 5 og 6 2013 Nyheder om offentlige indkøb og udbudsret uge 5 og 6 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Ny politistation i udbud som OPP En ny politistation i Holstebro til Midt og Vestjyllands politi er sendt

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret. december 2014 januar 2015

Nyheder om byggeri og entrepriseret. december 2014 januar 2015 Nyheder om byggeri og entrepriseret december 2014 januar 2015 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Mere erhverv i Ørestaden Mange store virksomheder flytter deres kontorer til Ørestad, alt imens det

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene Tømrer- og snedkerfirma tiltalt for at betale konkurrenter for at komme med højere tilbud i forbindelse med licitation. Domea opsiger sin aftale med den uroplagede boligorganisation ASBO. Juli/August 2014

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret april-maj 2014

Nyheder om byggeri og entrepriseret april-maj 2014 Nyheder om byggeri og entrepriseret april-maj 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Byggerier skaber arbejdspladser på Sjælland Nye tal fra Dansk Byggeri viser, at der vil være travle håndværkere

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nyheder på udbudsområdet

Nyheder på udbudsområdet Nyheder på udbudsområdet 14. september 2009 Advokat René Offersen, LETT Effektiviteten Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS ctr. Region Hovedstaden: En retstilstand,

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os.

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. Hvor der handles, der bygges Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. 1 Hvor der handles, der bygges I Danske Byggecentre arbejder vi hver

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret oktober-november 2012

Nyheder om byggeri og entrepriseret oktober-november 2012 Nyheder om byggeri og entrepriseret oktober-november 2012 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Højhus planlægges i Roskilde Roskilde planlægger byggeriet af et højhus, der skal opføres på en tidligere

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret november 2013

Nyheder om byggeri og entrepriseret november 2013 Nyheder om byggeri og entrepriseret november 2013 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Arbejdsklausuler er fortsat lovlige Efter en heftig debat om brugen af arbejdsklausuler, slår Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret. oktober-november 2014

Nyheder om byggeri og entrepriseret. oktober-november 2014 Nyheder om byggeri og entrepriseret oktober-november 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Yderligere to bygherrer søger erstatning Gladsaxe og Gentofte kommuner melder sig nu blandt de bygherrer,

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Gælder det byggeri...

Gælder det byggeri... Gælder det byggeri... En stærk partner Vibe-Huse A/S har gennem knap 40 år leveret kvalitetsbyggeri i Østjylland i form af parcelhuse, ejer- og andelsboliger samt leje- og erhvervsbyggeri. Virksomheden

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere