KAMMERAKADEMIET din vej til viden MARTS TIL AUGUST 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAMMERAKADEMIET din vej til viden MARTS TIL AUGUST 2014"

Transkript

1 KAMMERAKADEMIET din vej til viden MARTS TIL AUGUST

2 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på kammerakademiet.dk eller ved at scanne koden her.

3 FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet et udvalg af firmaets faglige aktiviteter og tilbud. Arrangementerne ligger til og med august og vil derefter blive fulgt op af en ny folder med aktuelle arrangementer for resten af Aktiviteterne dækker en række faglige arrangementer og netværk inden for udvalgte retsområder som skat, insolvens, udbud, kontrakter, entrepriseret, ansættelses- og arbejdsret samt EU-ret. Arrangementerne indgår i Kammerakademiet, der skaber skræddersyede tilbud til klienter og samarbejdspartnere, og som har til formål at understøtte juridisk sparring, udvikling og uddannelse. I folderen kan du også læse om vores syv nyhedsbreve på udvalgte retsområder eller komme med dine ønsker til kommende faglige arrangementer. Kammerakademiet din vej til viden. 3

4 FAGLIGE ARRANGEMENTER fortsættes DATO ARRANGEMENT SIDE SKATTER, AFGIFTER OG EU SKATTELY/KREDITORLY? Inddrivelse IT-SIKKERHED KURATORVALG OG KURATORHABILITET KOMMUNERNES ERSTATNINGSANSVAR Ansvar for praktikanters skadesforvoldelse SOCIALRETLIGE EMNER DOMSTOLSPRØVELSE AF PANTEFOGEDUDLÆG 14 4

5 FAGLIGE ARRANGEMENTER fortsat DATO ARRANGEMENT SIDE HVAD MÅ MAN SOM ARBEJDSGIVER? HVAD MÅ MAN SOM ARBEJDSGIVER? BETALING FOR IT Hvordan understøttes de rette incitamenter? 16 DATO NETVÆRK OG LEDELSESUDVIKLING SIDE FAGLIGT FORUM FOR KONTRAKTER OG UDBUD FAGLIGT FORUM FOR KONTRAKTER OG UDBUD FAGLIGT FORUM FOR ENTREPRISE LEDELSESUDVIKLING I STATEN Juridisk lederudviklingsprogram for morgendagens ledere 19 5

6 SKATTER, AFGIFTER OG EU Kammeradvokaten inviterer til et fagligt arrangement om EU-ret i praksis ved behandling af skatte- og afgiftssager. EU har stor indflydelse på vores skatte- og afgiftsretlige sager en virkelighed, som alle skatte- og afgiftsmedarbejderes arbejde er præget af. Formålet med arrangementet er at give et indblik i, hvordan sagerne håndteres i praksis. Der vil være fokus på det praktiske arbejde med at identificere EU-retlige problemstillinger og kildesøgning. Desuden gennemgår vi processen ved præjudicielle forelæggelser og traktatkrænkelsessager. Målgruppen for arrangementet er alene medarbejdere hos SKAT, Skatteankestyrelsen og Skatteministeriets departement. Oplægsholderne er international ekspert Ivar Nordland, Skatteministeriet samt advokater og partnere Kim Lundgaard Hansen og Rass Holdgaard, Kammeradvokaten. 6 Tid Den 10. april 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding hos Tina Klein på kammeradvokaten.dk eller telefon Tilmeldingsfristen er den 26. marts Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen.

7 SKATTELY/KREDITORLY? Inddrivelse Kammeradvokaten inviterer til et fagligt arrangement om SKATs muligheder for at foretage inddrivelsesskridt over for skyldnere med aktiver i skattely/kreditorly. Advokaterne Boris Frederiksen og Jesper Saugmandsgaard Øe vil beskæftige sig med en række retlige og praktiske problemstillinger af særlig betydning for SKATs mulighed for at foretage inddrivelse over for skyldnere med aktiver i skattely/kreditorly. Der fokuseres blandt andet på, hvad der karakteriserer skattely/kreditorly-konstruktioner, SKATs mulighed for at indhente oplysninger fra disse samt hvilke inddrivelsesretlige værktøjer, der står til rådighed for SKAT, når skyldneren har aktiver i skattely/kreditorly. Undervejs vil vi fortælle om en række sager, hvor det i praksis er lykkedes at hente aktiver hjem til SKAT og andre danske kreditorer fra skattely/kreditorly. Arrangementet er målrettet SKAT og Skatteministeriet. Tid Den 11. april 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding hos Pia Brøndberg Holst på eller telefon Tilmeldingsfristen er den 2. april Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 77

8 IT-SIKKERHED Kammeradvokaten inviterer til et fagligt arrangement om IT-sikkerhed. Bliv opdateret på kravene til offentlige myndigheders IT-sikkerhed, herunder behandling af persondata og hør om nye internationale erfaringer med IT-sikkerhed. På mødet vil en ekspert fra Kammeradvokaten gennemgå seneste praksis og tendenser om bl.a. persondata, kontraktkoncipering og kontraktstyring af betydning for offentlige myndigheders anskaffelse af IT-ydelser. Hør desuden Rob van der Veer, Software Improvement Group tale om: The security sourcing method used by the Dutch government, as developed by SIG with the Center for Information security and Privacy protection (CIP), about risk analysis, requirement management and testing compliance. Rob vil også komme med praktiske eksempler på, hvordan der kan testes for compliance med sikkerhedskrav. Oplægsholder er, udover Rob van der Veer, advokat og partner Jacob Pinborg, Kammeradvokaten. Tid Den 23. april 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 1606 København V 8 Tilmelding Information og tilmelding hos Connie Møller Grundtworm på eller telefon Tilmeldingsfristen er den 7. april Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen.

9 KURATORVALG OG KURATORHABILITET Kammeradvokaten inviterer til et fagligt arrangement om kuratorvalg og kuratorhabilitet. Advokaterne Boris Frederiksen og Jesper Freinsilber vil beskæftige sig med SKATs mulighed for at øve indflydelse på valget af kurator i konkursboer, hvor SKAT har en særlig interesse i bobehandlingen. Blandt andet vil de fokusere på konkurslovens regler om kuratorhabilitet og gennemgå reglerne og nyere retspraksis om kuratorvalg. De vil komme ind på, hvilke muligheder en minoritetskreditor har for at få valgt en ad hoc- eller medkurator ind i konkursboet til særlig varetagelse af minoritetens interesser under bobehandlingen. Arrangementet er målrettet SKAT og Skatteministeriet. Tid 29. april 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding hos Betina Stroustrup Boëtius på eller telefon Tilmeldingsfristen er den 22. april Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 9

10 KOMMUNERS ERSTATNINGSANSVAR Ansvar for praktikanters skadesforvoldelse Kommunerne hæfter for de personer, der deltager i praktik efter beskæftigelsesindsatsloven. Erstatningsansvaret forudsætter, at praktikanten har pådraget sig et ansvar efter de regler, der gælder for det givne retsområde, og at de øvrige erstatningsbetingelser er opfyldt. Ansvaret har mange ligheder med kommunens ansvar for sine ansatte, men der er også en række forskelle. Hvilken betydning har f.eks. virksomhedens arbejdsgiverforpligtelser for ansvaret? Kurset gennemgår betingelserne for, at en kommune bliver erstatningsansvarlig for praktikanters skadesforvoldelse. Det henvender sig til medarbejdere, der har brug for at vide noget om området og andre interesserede. Oplægsholderne er advokaterne Henrik Nedergaard Thomsen, Inge Houe og Katrine Hasle Østergaard. 10 Tid Den 30. april 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding hos Anne Hilmer Carlsson på eller telefon Tilmeldingsfristen er den 28. april Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen.

11 SOCIALRETLIGE EMNER Kammeradvokaten inviterer til et fagligt arrangement med fokus på udformning af afgørelser samt gennemgang af det administrative system og hjælpemuligheder. På mødet vil oplægsholderne gennemgå følgende emner: Krav til indholdet af en afgørelse Administrativ rekurs og domstolsprøvelse Forskellige hjælpemuligheder efter aktivloven, beskæftigelsesindsatsloven, serviceloven, retssikkerhedsloven og pensionslovene Oplægsholderne er advokaterne Benedicte Galbo og Kristine Schmidt Usterud samt advokatfuldmægtig Marie Nordin Wolsgaard. Tid Den 8. maj 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 1606 København V Tilmelding Tilmelding hos Susanne Kolregnen på kammeradvokaten.dk eller telefon Tilmeldingsfristen er den 11. april Tilmeldingerne registreres efter først til mølle-princip. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 11

12 DOMSTOLSPRØVELSE AF PANTE- FOGEDUDLÆG Kammeradvokaten inviterer til et fagligt arrangement om SKATs procesførelse i fogedretten ved indsigelser mod pantefogedudlæg. Advokaterne Rune Derno og Karsten Holt vil beskæftige sig med, hvilke overvejelser SKATs pantefogeder bør gøre sig, når de fører proces ved domstolene i forbindelse med, at en skyldner rejser indsigelser mod et pantefogedudlæg. De vil undervejs komme med råd og vink om sagsbehandlingen, herunder udarbejdelsen af processkrifter, oplysningen af sagen, påstande og anbringender, rammerne for fogedrettens stillingtagen til sagen, frister for indbringelse og kære m.v. Arrangementet er målrettet SKAT og Skatteministeriet. 12 Tid Den 12. maj 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding hos Birthe Gerstrøm på eller telefon Tilmeldingsfristen er den 2. maj Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen.

13 HVAD MÅ MAN SOM ARBEJDSGIVER? På det ansættelsesretlige område findes mange regler og retningslinjer og måske myter om, hvad man ikke må som arbejdsgiver. Kammeradvokatens ansættelsesreteksperter sætter ved dette faglige arrangement fokus på, hvad man godt må som offentlig arbejdsgiver. På arrangementet tager vi blandt andet fat på spørgsmål som, om man kan: afskedige en ansat uden først at have givet en advarsel? afskedige en tillidsrepræsentant? afskedige en gravid? afskedige en ansat på grund af sygdom? bede en ansat om at tilbagebetale for meget udbetalt løn? Oplægsholdere er advokaterne Niels Banke, Lene Damkjær Christensen, Nina Ammitzbøll Juul, Anne Kjær og Tine Rønde. Tid Den 23. maj 2014, kl Den 27. maj 2014, kl (morgenmad fra 8.30) Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding hos Tina Schalck Larsen på eller telefon Tilmeldingsfristen er den 15. maj Det er gratis at deltage. Den 23. maj serveres en let anretning efter arrangementet, mens der serveres morgenmad før arrangementet den 27. maj. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 13

14 BETALING FOR IT Hvordan understøttes de rette incitamenter? Kammeradvokaten afholder et fagligt arrangement om betaling for IT. Hør hvad ordregiver kan gøre for at skabe de rette incitamenter for IT-leverandører gennem hele ITkontraktens løbetid i relation til betaling for systemanskaffelser, support, vedligeholdelse samt drift. På mødet vil eksperter fra Kammeradvokaten fortælle om erfaringer med at udarbejde IT-kontrakter for offentlige myndigheder. De vil blandt andet komme ind på, hvordan man kan understøtte de rette incitamenter for IT-leverandørerne gennem kontraktuelle betalingsmekanismer. Oplægsholdere er advokaterne Tom Holsøe og Marianne Søgaard samt erhvervsjuridisk rådgiver Martin Levi Strøm Nielsen. 14 Tid Den 11. juni 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding hos Birgitte Søndergaard på eller telefon Tilmeldingsfristen er den 28. maj Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen.

15 FORUM FOR KONTRAKTER OG UDBUD Kammeradvokatens netværk Forum for Kontrakter og Udbud for statslige og andre offentligt ansatte stiller igen i år skarpt på nye og spændende udbudsretlige problemstillinger. I første halvår holder vi to møder med oplæg om den nyeste udvikling på området. Nærmere information om emnerne for arrangementerne sendes til medlemmerne løbende og offentliggøres på vores hjemmeside og LinkedIn. Udover grundig faglig opdatering på udbudsområdet vil der desuden være mulighed for erfaringsudveksling, og medlemmerne vil løbende få tilsendt oversigter over klagenævnskendelser, afgørelser, domme m.v. Forum for Kontrakter og Udbud er åbent for såvel nye som gamle medlemmer. Prisen for medlemsskab 2014 udgør kr ekskl. moms pr. år. Tid Den 26. marts 2014, kl Den 21. maj 2014, kl Sted Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding hos Vanessa Romanini på Tilmeldingsfristen er hhv. den 12. marts og den 7. maj Kun medlemmer af Forum for Kontrakter og Udbud kan deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. Gør venligst opmærksom på under tilmeldingen, om du ønsker at deltage i bespisningen. 15

16 FAGLIGT FORUM FOR ENTREPRISE Igen i år er Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith vært, når det entrepriseretlige netværk mødes. Netværket, der efterhånden har udviklet sig til en stor succes, er for statslige og andre offentlige ansatte samt ansatte i almene boligselskaber og hos andre bygherrer, der er berørt af udbudsreglerne med videre. Der afholdes tre arrangementer i løbet af Programmet er ikke fastlagt endeligt, men emnerne vil være aktuelle emner af praktisk betydning for offentlige bygherrer. Oplægsholderne er Kammeradvokatens specialister i entrepriseret; sædvanligvis advokat Kristian Hartlev, Kasper Mortensen, Bo Schmidt Pedersen eller Rasmus Holm Hansen. Der inviteres fra tid til anden også eksterne oplægsholdere. Programmet for de enkelte arrangementer rundsendes til netværkets medlemmer i god tid før hvert arrangement, ligesom det annonceres på Kammeradvokaten.dk. Det er gratis at deltage. Arrangementerne afholdes hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith på adressen, 1606 København V. 16

17 LEDELSESUDVIKLING I STATEN Juridisk lederudviklingsprogram for morgendagens ledere Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith starter primo maj 2014 et nyt modulopbygget juridisk lederudviklingsprogram for nuværende og kommende ledere. Programmet har fokus på ansættelsesret, forvaltningsret, udbudsret og statsstøtteret. I løbet af fire moduler gennemgår vi, hvilke juridiske forhold en leder skal være opmærksom på. Mellem modulerne vil der blive afholdt faglige arrangementer. Vi sender mere information ud om programmet i løbet af marts måned. 17

18 NYHEDSBREVE FRA KAMMERADVOKATEN Vi udgiver syv forskellige nyhedsbreve på udvalgte retsområder: Stats- og forvaltningsret, udbudsret, ansættelsesret, miljøret, insolvensret, erstatningsret samt EU-ret og international ret. Nyhedsbrevene informerer om aktuelt stof og den seneste udvikling inden for de forskellige retsområder herunder nye afgørelser, ændringer og udtalelser. Nyhedsbrevene henvender sig til alle, der har brug for eller lyst til at følge med i de nyeste, væsentlige begivenheder på retsområderne. De udkommer fire gange årligt og informerer desuden om Kammeradvokatens kommende faglige arrangementer, ledige stillinger m.m. God læselyst. Scan 2D-koden for at komme direkte til nyhedsbrevene. 18

19 TILMELDING TIL NYHEDSBREVE M.M. Nyt om udbudsret Nyt om ansættelsesret Nyt om EU-ret og international ret Nyt om stats- og forvaltningsret Nyt om erstatningsret Nyt om miljøret Nyt om insolvensret Sæt kryds ud for dét eller de nyhedsbreve, du ønsker at modtage. Nyhedsbrevene udkommer ca. fire gange om året. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev/e, accepterer du samtidig at modtage information om vores aktiviteter og invitationer til faglige arrangementer. Navn: 19

20 MINE KOMMENTARER Det er vigtigt for os, at vores aktiviteter er målrettede og relevante, og derfor tager vi gerne imod gode råd og opfordringer til nye kurser og aktiviteter. Du kan sende dine kommentarer til os via blanketten her eller på mail: Navn: Stilling: Firma: Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith DK-1606 København V 20

21 Kammerakademiet.dk 21

22 Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith DK-1606 København V

KAMMERAKADEMIET din vej til viden AUGUST TIL DECEMBER 2014

KAMMERAKADEMIET din vej til viden AUGUST TIL DECEMBER 2014 KAMMERAKADEMIET din vej til viden AUGUST TIL DECEMBER 2014 1 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på kammerakademiet.dk eller ved at scanne koden her. FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på www.kammerakademiet.dk. FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN

OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN 1 Årsberetning 2013 Kammeradvokatens årsberetning 2013 OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN Kammeradvokatordningen indebærer, at et privatejet advokatfirma, Advokatfirmaet Poul Schmith, varetager statens advokatopgaver.

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med: DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI

KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI VELKOMMEN TIL VIDEN DER VIRKER! Så starter en ny sæson på ATL ACADEMY med masser af kurser for dig, der skal holde styr

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Aktuelle seminarer 2013/2014 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG SIKKERHED IMMA TERIALRET INFRASTRUKTUR INSOLVENS IT OG DIGITALI

Læs mere

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Vær opdateret på Arbejds- og Ansættelsesret karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen Lederuddannelse uddannelse 99 Organisationslederuddannelsen 2000 Organisationslederuddannelsen 2000 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen indeholder oplysninger om de kurser forbundet tilbyder

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Advokatkurser 2008 Obligatorisk efteruddannelse for advokater Dagskurser der lever op til de nye krav til din efteruddannelse Tag tre kurser om året

Læs mere