FERSKVANDS FISK. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d FISK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERSKVANDS FISK. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d FISK"

Transkript

1 FISK FERSKVANDS 608. Aal. (2 å 2V2 Kg (A å 5 S; Aal Til 12 Personer.) Aalen fanges baade i fersk og i salt Vand og bør altid købes i levende Tilstand. Naar den skal flaas, gør man bedst i at holde med en Klud fast omkring den og slaa dens Hoved haardt mod en eller anden Kant. Skindet løsnes i Nakken ved et Tværsnit og Aalen hænges op paa et Søm i et Sejlgarnsbaand, der er bundet stramt om dens Nakke. Med Kluden tager man fat omkring Skindet, hvor det er løsnet, og trækker med et rask Tag det hele af. Hovedet afskæres, og Finnerne klippes af med en Saks, hvorefter Indvoldene udtrækkes, saa Bugen forbliver hel. Aalen skæres i 5 8 Centimeter (2 å 3 Tommer) lange Stykker, som renses omhyggeligt med en spids Kniv. Fisken udvaskes godt og bestrøs med Salt, forinden den videre tilberedes. Aal er en meget ufordøjelig Spise Aal å Fanglaise. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d Salt og en god Visk Persille. Naar den er kogt, anrettes den paa Fad, garneret med reven Peberrod, som bestrøs med hakket Persille. Hertil smeltet Smør og kogte Kartofler Aale-Frikassé. Efter at Aalene er rensede, flaaede og skaarne i Stykker samt godt udvaskede, kommes de i kogende Vand med Salt og en Visk Persille, men ikke i mere Væde end nødvendigt, for at Saucen kan blive desto kraftigere. Suppen sis, og Aalene holdes varme, medens Saucen tillaves. Smør og Mel bages og opspædes med Fiskesuppen til en passende jævn Sauce, der lieres med et Par Æggeblommer og tilsættes hakket Persille. Ved Anretningen hældes Saucen over Aalene. Til Frikasseen kan spises kogte Kartofler Aal i Karry-Sauce. Aalen behandles, udskæres og koges som til Frikassé Nr Til Saucen smeltes Smør, hvori svitses et revet Løg, og deri bages en god Skefuld Mel sammen med Karry efter Behag. Saucen opspædes med Fiskesuppen. Den hældes over Aalene, der anrettes i Rand af løse, kogle Ris eller i en Rand af Kartoflelmos. Randen bestrøs med groft hakkede brunede Løg Aale-Ragout. I en Gryde brunes et Stykke Smør sammen med et revet Løg, lidt Paprika og en Skefuld Mel, det opspædes med tynd Kød- eller Fiskesuppe og tilsættes Kulør, saa det faar en smuk, brun Farve. Heri kommes de 126

2 rensede og ituskaarne Aal og koges møre. De optages med en Hulske og lægges paa det Fad, hvorpaa de skal anrettes. Fedtet skummes af Saucen, som, hvis den ikke er tilstrækkelig jævn, kan tilsættes lidt udrørt Kartoffelmel og til sidst tillaves med Sherry. Saucen hældes over Aalestykkerne. Hertil spises Simler eller Butterdejgs-Snitter. Aale-Ragout kan ogsaa anrettes i Butterdejgs- eller Kartoffel-Rand Røgede Aal. Aalen maa afvaskes og tørres, forinden den skæres i mindre Stykker, der ristes paa Stegepanden i Smør. Til røgede Aal kan spises det brunede Smør, hvori de er ristede. Som Gemyse kan serveres stuvede Grønsager som: Spinat, Ærter, Karotter, Blomkaal, Kartoffelmos, Røræg. Aal kan, foruden efter ovenstaaende Anvisninger, tillige tillaves som: 514. Stegte Aal. Rulle-Aal (Nr. 265). Aal i Gelé (Nr. 263). Efter at Aalene er flaaede, skæres de i 8 Centimeter (3 Tommer) lange Stykker, som udvaskes og nedstrøs med Salt, hvormed de henstaar en Times Tid, og aftørres derefter i Fiskeklædet. Stykkerne vendes først i Mel, derefter dyppes de i Æg eller blot i Æggehvide og til sidst i Brød. De steges paa Panden i brunet Smør eller Klaret. Til Aalene kan spises brunet Smør med Citronsaft og kogte Kartofler eller Kartoffelmos. Retten pyntes med Persille og Citronskiver. Nystegte Aal anvendes meget til koldt Bord Kogt Aborre. Aborren er en Ferskvandsfisk, som spises den meste Del af Aaret med Undtagelse af Maanederne Marts og April. Skællene, som sidder meget fast, rives lettest af med et Rivejærn. Den renses, og Finnerne afskæres, og efter at den er godt afvasket, bestrøs den med Salt, hvormed den henstaar, indtil den koges. Til kogte Aborrer vælges helst de større Fisk, som sættes over i koldt Vand med Salt og en Visk Persille. Til Fisken serveres kogte Kartofler samt smeltet Smør og reven Peberrod eller Persille-Sauce, lavet af Suppen (se Nr. 785). Skaller kan tillaves som Aborren Farserede Aborrer. Den flaaede og rensede Fisk opskæres i Bugen, og Rygbenet udtages. Fisken bredes ud og bestryges med et Lag Fars, som er tillavet af de mindre Aborrer. I Farsen kan røres fint hakket Persille. Bugen sys derefter sammen, og Fisken koges i Vand med Salt. De anrettes pyntet med Persille, og Traadene, hvormed de er sammensyede, udtrækkes. Farserede Aborrer spises med Sauce hollandaise (se Nr. 776) og kogte Kartofler. 127

3 517. Aborre-Frikassé. (2 Kg (A Q; Aborre. Til 8 Personer.) Aborrerne flaas og flækkes, og Rygbenet udtages, hvorefter de udskæres i mindre Stykker, som afvaskes godt og hensættes bestrøede med Salt en Times Tid. Efter at de er kogt, sis Suppen fra, og Saucen tillaves som Aale-Frikassé Nr Til Frikasseen kan serveres kogte Kartofler Aborre-Frikassé, (finere.) Aborrerne flaas, Hækkes og udskæres som omtalt i den foregaaende Opskrift. Fisken koges i ganske lidt Vand med Salt, for at Saucen kan blive desto bedre. Smør og Mel bages sammen og opspædes med Fiskesuppen til en hvid, jævn Sauce, som lieres med nogle Æggeblommer og tillaves med Sherry eller Graves samt lidt Citronsaft og stødt, hvidt Peber. Saucen kan varieres med Tilsætning af Champignons eller Østers. Den hældes over Fisken, som garneres med Butterdejgs-Snitter Brasen. Tillaves som Karper, Karusser og Sudere, men er en tarveligore Fisk Kogt Gedde. ("2V2 å 3 Kg (5 å 6 ^) Gedde. Til 12 Personer.) Denne Fisk har en meget slor geografisk Udbredelse og er en Ferskvandsfisk, men fanges ogsaa i Brakvand, (icdder, som fanges i Mosehuller, kan undertiden have en stærk mudret Smag. Gedden er bedst i Februar og mindst god i de to følgende Maaneder. Dens Kod er hvidt og fast og meget anvendeligt i Husholdningen. Man holder for, al Fisk fra IV2 til 3*7:2 a 4 Kg (3 til 7 a 8 li) Stykket er de bedste, da de større let bliver for grove i Kødet. Gedden er vore ferske Vandes graadigsle Rovfisk, dens Gab er bevæbnet med et uhyre Antal spidse Tænder, som man, naar den skal renses, maa vogte sig vel for at komme i Berøring med. Den gælles, udlages og vaskes godt indvendig. Ska^llene. som maa blive paa Fisken, afgnides godt med Eddike og Salt. Naar den skal koges, bindes Hoved og Hale sammen med et Sejlgarnsbaand, trukket igennem med en Naal, og Fisken ligger da krum ved Anretningen. Den sættes over i koldt Vand og maa koge, indtil Finnerne begynder at løsne sig. Fisken serveres paa Fad, hvorpaa er lagt en Fiskerist og derover en sammenfoldet Serviet. Baandet fjernes, og der stikkes enten grøn Salat eller Persille i Gabet paa den. Til kogt Gedde spises kogle Kartoller. og Saucen kan beslaa af smeltet Smør og reven Pelierrod eller af Flødeskum og reven Peberrod (se Nr. 755) Fars af Gedde. I første Del findes Opskrifter paa Anvendelse af Gedde til forskellige Fiske-Anretninger. Se Fars Nr

4 522. Farseret Gedde. FISK Hertil anvendes en mellemstor Gedde. Den flækkes op i Bugen, Indvoldene udtages, og den renses og vaskes godt. Derefter udskæres Rygbenet med en skarp Kniv, men saaledes, at Fisken beholder Hovedet og Halen. Den indgnides indvendig med Salt og bestryges med et Lag Fiskefars, hvorefter Bugen sys sammen. Gedden koges som beskrevet i de foregaaende Opskrifter, og ved Anretningen udtrækkes Baandet. Fisken anrettes pyntet med Persille og garneret med smaa, kogte Kartofler. Af Sauce kan serveres enten smeltet Smør med reven Peberrod, Sauce hollandaise (Nr ) eller Champignons-Sauce (Nr. 775) Stegt Gedde. Den kan steges hel eller flækkes, men da udtages Rygbenet. Skindet trækkes af, efter at den er ridset med et Tværsnit i Nakken. Naar Gedden er godt afvasket, spækkes den tæt med fine, ferske Spækstrimler og sætles ind i den varme Ovn. Den maa under Stegningen dryppes flittigt med god Sky, da den ellers let bliver tør. Naar den er stegt, sis Skyen fra, skummes og jævnes med Kartoffelmel udrørt i Sherry. Saucen tillaves yderligere med Paprika og Chutney, som er meget pikant til stegt Fisk. Østers- eller Hummer-Sauce kan ogsaa anvendes Kogte Karper. rv4 Kg C^k S^ ''*? ^yer Person.) Den hos os bedst kendte Maade at tilberede Karper paa, er at koge dem. Karper paa 1^/2 å 2 Kg (3 å 4 "tb) Stykket regner man for at være de fedeste og mest delikate, og Vintermaanederne for den Tid, Fisken er bedst. Ved Rensningen af Karper maa Skællene blive paa, og Slimet let afskrabes. Fiskene kan enten koges hele eller flækkes, og Benene bliver da siddende ved den ene Halvdel. Efter at de er godt afvaskede, bestrøs de med Salt og hensættes en Times Tid; de lægges derefter i en Kasserolle og overhældes med 32/4 Dl (IV2 P^^gl) kogende Eddike til 2 å 3 Karper. De vendes jævnligt heri og staa saaledes et godt Kvarter. Naar Fiskene skal koges, kommes der i Kasserollen nogle hele Peberkorn, et Par Laurbærblade, en Visk Persille og saa meget Vand, at der er tilstrækkeligt til at koge dem i. Heri gives de et rask Opkog og sættes derefter til svag Kogning 3 Kvarter å 1 Time, ganske efter Fiskenes Størrelse. Karper serveres med kold Fløde-Peberrod-Sauce (se Nr. 755) og smeltet Smør samt kogte Kartofler, Citronskiver og Persille. Retten kan pyntes med kogte Krebs, 525. Karper, kogt i Rødvin. En Skive Smør brunes, og heri bages 'en god Skefuld Mel, som opspædes først med V2 Flaske Rødvin og derefter med saa meget tynd Suppe, at der bliver tilstrækkeligt Sauce til nogenlunde at dække Fisken. Af Krydderier tilsættes et Par Laurbærblade, nogle hele Peberkorn og el Par Løg eller en lille Suppevisk. Karperne, der i Forvejen er be- Frk. Jensens Kogebog 9 129

5 handlede som i foregaaende Opskrift, nedlægges i Saucen, men med Skælsiden opad, og koges sagte heri tilligemed Rognen eller Mælken, indtil de er møre. Ved Anretningen pyntes Fisken med Persille og Citronskiver. Saucen kan, om fornødent, jævnes yderligere med lidt udrørt Sagomel. Den sis og serveres i Sauceskaal Karusser. Karusser er mindst gode i Maanederne Maj, Juni og Juli. De kan behandles og tilberedes ganske som Karper. Foruden de ved Karper omtalte Saucer kan Karusserne tillige serveres med en Hummer-Sauce, som ved Anretningen hældes over Fisken Stegte Karusser. Hertil anvendes de smaa Fisk. Efter at Skællene er afskrabede, og Fiskene rensede og udvaskede, drysses de med Salt. De aftørres i Fiskeklædet forinden Stegningen, dyppes i Mel, Æg og Brød og steges i brunet Smør eller Palmin. De spises med brunet Smør og Citron eller engelsk Fiske-Sauce. Hertil kogte Kartofler Kogt Laks. Af Laks beregnes 1/2 Kg (1 "tb) til 3 Personer, men ved større Middage bruges ikke fuldt saa meget. Laksen er en Fisk, som fanges baade i fersk og salt Vand, den er absolut bedst, naar den lige er fanget; men er Gællerne røde, Øjnene klare og Fisken stiv og fast, er det Tegn paa, at den er frisk. Før Rensningen lægges den i koldt Vand og skrabes derefter med en Kniv fra Hovedet og ned imod Halen, men uden at Skællene løsnes. Laksen gives et lille Tværsnit ved Gatfmnen, som er nærmest Halefinnen, og Indvoldene udtages oppe ved Hovedet uden at Bugen aabnes. Fisken vaskes i flere Hold koldt Vand og renses godt indvendig. Den bestrøs med Salt, hvormed den henstaar et Par Timer for Kogningen. Laks bliver bedst, naar den koges hel, men kan ogsaa udskæres i runde Skiver paa en Tommes Tykkelse. Ved Anretningen sammenlægges Fisken i dens oprindelige Form. En anden Maade er at flække Fisken, mens den er raa, og derved faa en smuk Anretning til 2 Fade. Med en skarp Kniv følger man Rygbenet lige fra Halen og op igennem Hovedet. Del er vanskeligt at angive bestemt den Tid der medgaar til Kogningen, da del væsentligt beror paa Fiskens Tykkelse, men sædvanlig regner man 5 å 6 Minutlers Kogning for hvert 'n Fisk, For at kunne koge den hel er del nødvendigt, hvis man ikke er i Besiddelse af en Fiskekedel, al have en Fiskerist; i Mangel deraf lægges et groft Klæde i Bunden af Gryden. Det maa være saa stort, at det hænger ud over Grydens Kant, og i Klædet stilles enten et Fad eller en Tallerken, hvorpaa Fisken lægges: den er da let at oplage, naar den skal anrettes. Fisk, som koges hel, sættes altid over i saa meget koldt Vand, at det staar lige over den. Udskaaren Fisk kom-

6 mes derimod i kogende Vand; den bliver fastere ved, at der tilsættes saa meget som 2V2 Dl (1 Pægl) Eddike til 5 å 6 L (5 å 6 Potter) Vand. Nogle hele Peberkorn, et Par Laurbærblade og Salt kommes i. Fiskens Godhed afhænger i væsentlig Grad af Kogningen, der maa ske jævnt. Den skummes godt under Kogningen og maa, naar den er kogt, gerne henstaa i Vandet nogle Minutter forinden Anretningen. Den serveres paa et varmt Fad, hvorpaa først er lagt en Fiskerist og derefter en smukt sammenfoldet Serviet. Laksen kan ved Hoved og Hale pyntes med Persille og Citronskiver eller kogte Krebs. Fadet kan yderligere garneres med Krustader, fyldte med Ragout af Rejer, Krebs, Hummer eller Østers. Eller Ragout' en fyldes i Gratinskaller, der stilles omkring Kanten af Fadet. Naar man har kogt Fisk, bør man altid stille en Skaal Fiskesuppe til Side og ikke, som det er temmelig almindeligt, straks kaste den bort; thi er der tiloversbleven Fisk, kan den anvendes til Salat, Gratin o. d. L, og da savnes Suppen, naar man vil tilberede en god Sauce. Skal Laks opbevares i raa Tilstand et Par Dage, maa Indvoldene udtages, og Fisken lægges enten paa Is eller paa et koldt Stengulv i en Kælder. Til kogt Laks kan serveres: Hummer- og Asparges-Sauce (Nr. 778) og Butterdejgs-Snitter, Sauce-hollandaise (Nr. 777) og kogte Kartofler. Kapers-Sauce (Nr. 779) og do. do.. Smeltet Smør med Citronsaft og do. do., do. do. med reven Peberrod og do. do., do. do. med hakket Persille og do. do., do. do. med forskellig Slags engelsk Fiske-Sauce Laks i Karry-Sauce. Rester af kogt Laks kan deles i mindre Stykker, som varmes i en Karry-Sauce, tillavet af Smør, Mel, Karry og opspædt med Fiskesuppen. Omkring Kanten af Fadet lægges en Rand af løse kogte Ris, som bestrøs med lidt tør Karry Engelske Lakskoteletter. Den raa Laks renses og flækkes fra Ryggen, og Benet udskæres, hvorefter den parteres i Skiver af 2V2 Centimeters (1 Tommes) Tykkelse, som udbankes ganske lidt, og Skindet fjernes. Koteletterne bestrøs med Salt og Peber samt dyppes i Æg og Brød og steges paa Panden i brunet Smør. Spises med brunet Smør, tilsat Chutney, engelsk Fiske-Sauce eller blot Citronsaft. Hertil kogte Kartofler. Fadet pyntes med Persille og Citronskiver. En elegantere Maade er at opsætte en Pynterand paa et Fad og inden i denne at fylde en Ragout, tillavet af Hummer eller Østers. Uden om Randen lægges Koteletter i en Krans og pyntes med Persille. Helleflynder 131 9*

7 kan behandles paa samme Maade. Anvendelse af Rester af Laks er nærmere beskrevet i Afsnittet for varme og kolde Smaaretter Laks-Ørred og Laks-Foreller. Tilberedes og anvendes aldeles som Laks. Forellen fordrer mindre Kogning Stør. Kan tilberedes og serveres som Laks Sandart. rv4 Kg (1/2 S; til hver Person.) Sandarten hører til Aborreslægten og er en meget fin, hvid og bladet Fisk, der kan tillaves som Laksen. Den skrabes, renses og afvaskes godt, og Finnerne skæres af. Efter at Fisken er behandlet saaledes, bestrøs den med Salt, hvormed den henstaar et Par Timer, forinden den koges. Serveres paa Fad med Serviet, garneret med smaa, kogte Kartofler, bestrøede med hakket Persille Sandart å la General Blucher. Fisken renses og flækkes, og Benet udtages, hvorefter den skæres i 2V2 Centimeter (ca. 1 Tomme) tykke Skiver, som afvaskes og bestrøs med Salt. Hovedet og Rygbenet koges i Vand eller i tynd Suppe, som gives en smuk, brun Farve ved Hjælp af Kulør. En Skive Smør brunes, og heri bages en god Skefuld Mel, der opspædes med den afsiede Fiskesuppe, indtil der er tilstrækkeligt til at koge Fisken i. Saucen tillaves efter Smag med Paprika og Madeira. Fisken skylles forinden Stykkerne nedlægges Side om Side i en flad Kasserolle eller Gryde, og den tillavede Sauce hældes over. Den koges ganske sagte heri og optages, naar den er kogt. Saucen gives et Opkog med Champignons og hældes over Fisken. Garneres med Butterdejgs-Snitter Suder. Efter at Suderne er skrabede, skoldes de i varmt Vand for bedre at fjerne Slimen og vaskes derefter i flere Hold koldt Vand. De spises i Regelen kogte og tillaves som Karper. Til kogte Suder kan serveres Sauce hollandaise og kogte Kartofler. SALTVANDS-FISK 536. Helleflynder (kogt). (Til første Ret beregnes 1/4 Kg Oh ^) F'^k til hver Person. 6 Minutters Kogning til hvert V2 Kg (1 ^) Fisk.) Helleflynder er en Fisk af usædvanlig Størrelse, men de meget store er langt fra at foretrække, da Kodet er temmelig groft. En Fisk paa om trent 7V2 I'^g (15 il) regnes for at være bedst. Den udskæres og saliges i Pundevis. Ligesom paa Rødspætten flaas det mørke Skind af, og den 132 I

8 hvide Side skrabes godt, hvorefter Fisken vaskes i flere Hold koldt Vand. Den flaaede Side kan spækkes med fine Gulerodsstrimler; den vendes opad under Kogningen. Fisken sættes over i koldt Vand med Salt eller, som mange foretrækker, i halvt Mælk og halvt Vand, hvorved den skal vinde i Hvidhed. Ved Anretningen pj^ntes Fisken med Persille, og paa Siderne lægges kogte Kartofler. Hertil kan serveres Sauce som til Pighvarre og Laks. Fisken bliver bedst kogt i et helt Stykke, men kan ogsaa udskæres i Skiver paa 2V2 Centimeters (1 Tommes) Tykkelse, som da kommes i kogende Vand. Helleflynder er en Fisk, som anvendes meget i Gelé og til mange Fiskeretter (se 1ste Del). Helleflynder kan indbages (se indbagt Rødspætte Nr. 560) Koteletter af Helleflynder. Kødet skæres i tykke Skiver paa langs med Kødtrevlerne, men uden Ben og Skind. Stykkerne bankes med Kødhammeren, bestrøs med Salt og Peber og dyppes i Æg og Brød, hvorefter de steges paa Panden i Smør eller rigeligt Palmin. Anrettes, opstillet i en Top paa Midten af Fadet, dækket med en Serviet og garneres med Citron. De spises enten med brunet Smør og kogte Kartofler eller med forskellige Sorter rørt Smør (se*nr ) Koteletter af Helleflynder (hakkede). (Til 6 Personer.) Til Efterret behøves kun 1/2 Kg (1 S) Fisk uden Skind og Ben; den hakkes 2 Gange igennem Kødmaskinen. 60 Gr (12 Kvint) lunkent Smør eller Margarine røres til en Creme, hvorefter den hakkede Fisk, lidt Salt, stødt, hvidt Peber og 3 Spiseskefulde raa Fløde arbejdes sammen. Af denne Portion formes smaa Koteletter, som stilles paa et koldt Sted, indtil de skal steges i Smør eller Palmin paa Panden. Dyp dem først i stødt Brød, derefter i Æg eller blot i Æggehvide og atter i Brød. Hertil kan spises en Tomat-Sauce, og de stegte Koteletter kan garneres med løse, kogte Ris Bøf af Helleflynder. Fisken udskæres som til Koteletter (Nr. 537). Den udbankes, bestrøs med Salt og Peber og steges som Bøf med Løg. Saucen hældes over Bøffen, der serveres med kogte Kartofler Butterdejgs-Rand med Helleflynder i Hummer- og Asparges- Sauce. Fisken til Fyldning i Randen maa helst ligge i temmelig store Stykker, altsaa koges hel, parteres varm og lægges i den varmede Butterdejgs- Rand. Den overhældes med en Hummer-Sauce, lavet af Fiskesuppen og den tidligere omtalte Hummer- og Krebse-Ekstrakt. Nogle henkogte 133

9 Asparges i denne Sauce smager udmærket; Asparges-Vandet anvendes til Saucen, og Asparges'erne varmes i den tillavede Hummer-Sauce. Hvis man ikke har friske Hummer, kan henkogte benyttes Hornfisk (kogt). Af Hornfisken afskæres Hoved og Hale, og den renses og koges som Makrel (Nr. 551). Den spises med kogte Kartofler og Sauce som omtalt ved Makrel. Hornfisk i Gelé (Nr. 247). Indbagt Hornfisk. Hornfisken flækkes, Benet udtages, i mindre Stykker (se Nr. 560). og Fisken skæres 542. Hornfisk (stegt). Fisken flækkes, Benet udtages, hvorefter den parteres i mindre Stykker, som, efter at være afvaskede og bestrøede med Salt, dyppes i Mel, Æg og Brød og steges i Smør eller Palmin. Serveres med brunet Smør, Citron eller Eddike og Kartofler. Gemyse kan passe godt hertil Hornfisk, stegt som Kyllinger. Fisken flækkes i Bugen, og Benet udtages. Den deles i 3 å 4 Stykker, som fyldes med Persille og lidt Smør. og Bugen sys sammen. Hornfisken brunes i Smør, og derefter kommes enten Sky eller Suppe derpaa: heri steger den ganske kort, da den hurtig bliver mor og let falder fra hinanden. Skyen sis, jævnes med udrort Sagomel og lillaves med Maggis- Bouillon-Tærninger. Trandene udtages for Anretningen. Ko?te eller brunede Kartofler serveres til Fisken tillige med grøn Salat. Denne Ret er meget velsmagende, hvad enten den serveres kold eller varm. Røget Hornfisk. (Se Makrel Nr. 553.) Serveres med Gemyse. Hornfisk til Fars. Hertil maa man søge at undgaa at medtage den mørke Kødstribe, som sidder nærmest Skindet. (Se Fars Nr ) Hvidling (PIvilling). Hvidlingen er en af de mindre Torskearter, dens Kod er meget fint og let fordøjeligt og er derfor en udmærket Spise for Patienter. Man regner, at den er bedst om Vinteren, men spises dog hele.\aret. Hvidlingen er en Fisk. som helst maa tillaves og spises, saa snart den er trukken op af Vandet. Den renses ligesom Torsken og kommes hel i det kogende Vand med Salt. Hvidling taalcr kun faa Minutters Kogning. Spises med smeltet Smør og hakket Persille samt med kogte Kartofler. Kogt Hvidling kan tillaves med Karry-Sauce og kogte Ris Hvidling å Fanglaise. Som Torske-Filet Nr. 567 tillaves Hvidling og spises med Mailre d'hotelfiler Tarlar-Smør (Nr ). 134

10 546. Stegt Hvldling. Naar Fisken er renset, Hovedet og Finnerne afskaarne, gives den nogle Indsnit paa Siderne, udvaskes godt og drysses med Salt. Forinden den steges, aftørres den godt i Fiskeklædet, dyppes i Mel, Æg og Brød og steges paa Panden i Smør eller Palmin. Stegt Hvidling serveres med brunet Smør og kogte Kartofler. Pyntes med Salat eller Persille og Citronskiver. Hvidling kan fyldes med Persille og Smør, og Bugen sys sammen. De steges som Kyllinger, og Traadene, hvormed de ere syede sammen, udtrækkes forinden Anretningen Klipfisk. {i^u «2 Kg (3^/z å U <»; Klipiisk. Til 12 Personer.) Klipfisk er saltet og tørret Torsk. Den skæres itu og lægges 1 Døgn i Blød i lunkent Vand med ubetydeligt Natron i. Er den meget salt, kan Vandet skiftes nogle Gange. Forinden Fisken koges, skrabes det graa Skind godt, og Finnerne afskæres, hvorefter den sættes over Ilden i koldt Vand og maa koge en god halv Time samt skummes godt. Den anrettes paa Fad med Skindsiden opad, garneret med overskaarne, haardkogte Æg og pyntet med Persille. Hertil spises smeltet Smør og Sennep-Sauce (Nr. 789) samt kogte Kartofler. Æggene kan ogsaa hakkes og serveres særskilt til Fisken. Af Klipfisk laves Plukfisk Plukfisk. Smør og Mel bages og opspædes med god Mælk til en jævn Sauce, der tillaves med Salt og udrørt Sennep eller Resten af Vandsenneppen fra Klipfisken. Heri røres den itupillede Fisk, og Stuvningen hældes op paa et Fad, bestrøs med et godt Lag stødt Brød samt overhældes med lidt smeltet Smør. Fadet sættes i Ovnen, og Stuvningen bages, indtil Brødet er brunt. Plukfisk, stuvet paa ovennævnte Maade, kan tilsættes ituskaarne, kogte Kartofler og anrettes uden at bestrøs med Brød eller komme i Ovnen. Eller ogsaa kan den itupillede Fisk tillige med smaatskaame Kartofler tillaves med smeltet Smør, Peber og udrørt Sennep. Klipfisk kan anvendes til Klipfiske-Budding og til Klipfiske-Frikadeller. Berg fisk (udblødt), spises som Klipfisken og koges som denne. Spises med Vandsennep-Sauce eller smeltet Smør. Hertil hakkede Æg Kuller. Denne Torskefisk kan tillaves efter samme Anvisninger, som er givne for Torsken. Kuller anvendes meget til Fars. Kuller kan lige saavel som Torsk benyttes til forskellige Fiskeretter (se 1ste Del) Langen. Langen, denne meget kødfulde Torskefisk, vil jeg anbefale Husmødrene at købe, naar de ser den; den er meget billig, let at tilberede og let an^ 195

11 vendelig, den er god, hvad enten den er kogt eller stegt, og serveres med Sauce som til Laks, Gedder. Helleflynder eller Torsk. Skal Langen spises stegt, flækkes Fisken, der købes i flaaet Tilstand, Benet udtages, og de derved fremkomne 2 lange, kødfulde Filét'er udskæres i mindre Stykker; de meget tykke Stykker faar et Slag med Kødhammeren. Bestrø Fisken med rigeligt Salt og lad den staa dermed V2 Times Tid, skyl og aftør den og bestrø den med Peber, dyp den i Æg og stødt Brød og gennemsteg den godt i Palmin. Brunet Smør og Citron. Kogt Lange kan spises med Flødeskums Peberrod-Sauce. løse, Kogt Lange kan serveres i Karry- eller Tomat-Sauce og garneres med kogte Ris Kogt Makrel. Makrel spises om Sommeren. Ved Indkøb deraf maa man paase. at Fisken er stiv og fast. da Makrelen er en Fisk. som hurtig taber sig og altsaa let fordærves. Den renses som Laksen. Hovedet bliver paa. og Makrelen koges hel i koldt Vand med Salt, Laurbærblade og hele Peberkorn i et Kvarters Tid. men maa straks, naar den er kogt. tages op af Vandet og anrettes. Makrelen pyntes med Persille og garneres med kogte Kartofler. Hertil kan spises: Kapers-Sauce Nr. 779), kold Flode-Peberrod-Sauce (Nr. 755), Persille-Sauce (Nr. 785i, Sauce hollandaise (Nr. 777). Makrel tillaves i Gelé (Nr. 247) Indbagt MakreL Makrelen renses, skæres fra Benene og udskæres i mindre Stykker, som dyppes i en Pandekagedejg og koges i Klaret som forklaret i Nr. 5G0. Den anrettes og spises med Sauce som til indbagt Rodspætte. Den kan tillige serveres med Tomat-Sauce og pyntes med Skiver af friske Tomater og Persille Røget Makrel. Den røgede Makrel aftørres i et vaadt Klæde, skæres i Stykker og ristes i Smør paa Panden. Stykkerne lægges paa Fadet med Skindsiden opad og samles i Fiskens oprindelige Form. Pyntes med Salat eller Persille. Til røget Makrel kan serveres: Røræg og brunet Smør, Kartoffelmos og do. do. (Nr. 650), Stuvede Kartofler og do. do. (Nr. 659), do. Asparges og do. do. (Nr ), do. Gulerødder og do. do. (Nr. 610). do. Gronærter og do. do. (Nr ), do. Blomkaal og do. do. (Nr ), do. Roer (hvide) og do. do. (Nr. 700), 136

12 Stuvede Snittebønner og do, do. (Nr. 593), do. Spinat og do. do. (Nr ). Røget Makrel kan, i Stedet for at lægges paa Stegepanden, skæres itu, oversmøres med Smør og arrangeres paa Fadet, hvorpaa de skal anrettes. Det sættes i en varm Ovn 1 Kvarter Kogt PighvaiTe. Pighvarren er den næststørste Flynderart og kan opnaa en Størrelse af indtil 12 Kg (24 'tt). Dens Kød betragtes som en stor Delikatesse, men er altid i høj Pris. Fisken er bedst i Sommertiden, men spises dog Aaret rundt. Naar den renses, udtages Indvoldene gennem et Indsnit, som gøres oppe ved Hovedet, der maa blive paa Fisken. Pighvarren har, ligesom Rødspætten, paa den opadvendte Side et tykt, mørkt Skind, men Pighvarrens er besat med en Mængde smaa Pigge (Benknuder). Den renses lettest ved at børstes i Saltvand. Undersiden, som er hvid, skrabes, indtil den er klar og fri for Slim, og Finnerne afpudses, hvorefter Fisken vaskes i flere Hold koldt Vand og bestrøs med Salt. Den koges i Fiskekedel paa Rist eller paa Fad (se Laks Nr. 528) og sættes over i koldt Vand med Salt. Saa snart den er kommen i Kog, stilles Kedlen over svagere Ild, og efter en god halv Times Kogning, naar Finnerne begynder at løsne sig. er Fisken færdig. Den anrettes paa Fad, men helst med en Porcelænsrist under den sammenfoldede Serviet. Ved Hoved og Hale pyntes Fisken med en Buket Persille eller grøn Salat, og paa Siderne lægges smaa, kogte Kartofler. Den almindeligste Maade at tillave Pighvarren paa er saaledes simpelt at koge den hel, da den i sig selv er en saa fin Fisk, at den ikke trænger til yderligere Tilberedning. Rester af kogt Pighvarre er anvendelige til Rouletter, som Fyldning i Krustader, Postejer, til Gratin og Salat. Saucen kan varieres. Østers-Sauce (Nr. 791), Sauce hollandaise (Nr. 777), Hummer-Sauce (Nr. 778), Chutney-Sauce (Nr. 759), Champignons-Sauce (Nr. 775), Smeltet Smør med hakket Persille. Slethvarren er nær beslægtet med Pighvarren, men naar ikke den sidstes Størrelse, og Kødet er langtfra saa velsmagende. Den koges hel og spises med Sauce som til Pighvarre Kogte Rødspætter. rv4 Kg (^2 SJ til hver Person.) Denne Fisk er ikke blot den almindeligste og bedst kendte af alle vore Flynderarter, men den er tillige i økonomisk Henseende en af de vigtigste af vore Saltvandsfisk. Rødspætten er en Fladfisk, der spises Aaret rundt, men er dog bedst i Sommermaanederne. Fiskens opadvendte Side har mørkt Skind, besat med røde Pletter, hvorimod den nedadvendte er hvid. Den maa helst købes levende. Ved Rengøringen afskæres først Ho- 137

13 vedet, og Indvoldene udtages af Halsaabningen. Side- og Halefinnen afskæres. Naar Fisken flaas, løsnes det mørke Skind saa meget oppe ved Hovedet, at man med en Klud kan faa fat deri og med et rask Tag trække det af. Den h\ide Skindside maa skrabes godt fri for Slim. Til at koges vælges helst de større Rødspætter, som, efter at de er rensede og vel afvaskede i flere Hold koldt Vand. nedstrøs med Salt, hvormed de henstaar, indtil de skal koges. Fisken kan enten gennemskæres langs med Rygbenet og deles i 2 Dele, eller den parteres paa tværs i flere Stykker. Den sættes over Ilden i kogende Vand med Salt og nogle Laurbærblade og er kogt færdig i nogle Minutter. Kogte Rødspætter anrettes paa Serviet og garneres med smaa, koge Kartofler. Saucen kan enten være smeltet Smør og fint hakket Persille, Persille- Sauce eller Sauce hollandaise (Nr. 785 og Nr. 793) Kogte Rødspætte-Filet'er. Se Nr. 37. Filet'erne anrettes paa Fad, og Saucen hældes over dem. I Nr. 235 findes forskellige Anretninger for Fiske-Filet'er samt tilsvarende Saucer Stegte Rodspætte-Filet'er. Efter at de udskaarne Filet'er har henstaaet en Times Tid overstrøede med Salt, aftørres de i Fiskeklædet. De dyppes først i Mel. dernæst i Æg og til sidst i fint sigtet, stødt Brød. Filet'erne koges i Palmin eller Klaret eller steges paa Panden, til Fisken er sprød og har en smuk, brun Farve, da anrettes den straks. Har man en Friturekurv, lægges Filet'erne deri og sænkes ned i det kogende Fedtstof. Stegte og kogte Fiske-Filet'er kan anrettes samlede. De kogte inden i en Bordure- eller Fiskefars-Rand og overhældte med en god Sauce (se Nr. 235). og de stegte udenom pyntede med Persille, Citronskiver og Butterdejgs-Snitter Rødspætter i Karry. De udskæres og koges som Nr. 555, men ikke i for rigeligt Vand, da Fiskesuppen skal anvendes til Karry-Saucen. Naar Fisken er kogt, bages Smør, Mel og Karry sammen og opspædes med Fiskesuppen til en jævn Sauce, der ved Anretningen hældes over Fisken, som gameres med en Rand af løse, kogte Ris, der bestrøs med tor Karry Stegte Rødspætter. Rødspætterne kan efter Størrelsen parteres paa forskellig Maade. Paa tværs i 3 å 4 Stykker, paa langs i 2 halve eller udskaarne som Filet'er. De steges og behandles i øvrigt som Nr Stegt Rødspætte kan spises med: brunet Smør, Citron og kogte Kartofler, do. do. med Gemyse, saasom: Spinat, Ærter, Asparges eller stuvede Karotter, 138

14 brunet Smør med Kartoffel-Salat, do. do. med Chutney-Sauce og kogte Ris Indbagt Rødspætte. De udskaarne Filet'er aftørres efter at have staaet bestrøede med Salt og dyppes derefter i nedenstaaende Dejg: 1/4 Kg (V2 S) Mel, 3 Æg, 50 Gr (10 Kvint) smeltet Margarine, Salt, ubetydeligt Sukker og 2V2 D^ (1 Pægl) Mælk røres sammen til en tyk Pandekagedejg. Fisken tages med en Gaffel og dyppes ned i Dejgen, som fuldstændig maa dække den, og lægges derefter lige over i den hede Klaret eller Palmin. Den er hurtig kogt, i Regelen saa snart Dejgen har faaet en smuk, lys, brun Farve. Hertil passer enten rørt Smør (Nr. 743), Chutney eller Tartar-Smør (Nr. 745), Mayonnaise (Nr. 753), Maitre d'hotel Smør (Nr. 746). Det rørte Smør kommes i en Skaal eller Asjet, der stilles i Midten af Fadet, og omkring Smørret arrangeres Fisken, som pyntes med Citron, grøn Salat eller Persille Sild. Høstsilden er den fedeste, Foraarssilden derimod mere tør og mager. Sildene gælles, og Indvoldene udtrækkes; Hovedet tillige med noget af Halefmnen afskæres, og Sildene skrabes godt fri for Skæl; Rognen og Mælken bliver i Sildene, som udvaskes godt og bestrøs med Salt. Kogt Sild. De sættes over Ilden i kogende Vand, tilsat Eddike, Salt, Laurbærblade og helt Peber. De serveres med kogte Kartofler, Persille-, Kapers- eller smeltet Smør-Sauce med Eddike. Kogt Sild kan spises i Karry-Sauce med Ris. Sild i Gelé (Nr. 247). Stegte Sild. Naar Sildene er rensede, gives de nogle Snit paa Siderne med en Kniv, tørres i Fiskeklædet og dyppes i Mel, Æg og Brød og steges i Smør eller Palmin. Serveres med brunet Smør med Eddike eller Citron og kogte Kartofler. Udbenede, stegte Sild smager godt, fyldt med Persille som Kyllinger. Sild i Sky-Sauce. En god, brun Sauce, som ikke maa være for jævn, Sukker og Eddike. Saucen hældes varm over de tillaves med Peber, Salt, stegte Sild. Spises kolde. Silde-Filet. Silden flækkes, Benet udtages og Filet'eme dyppes i Brød og steges i Palmin. Æg og Orla Lehmann' s Sild. Stegte Sild serveres i en god Bøf-Sauce med Løg. De kan enten spises varme eller kolde. 139

15 Sild i Marinade. Kolde, stegte Sild nedlægges i Lag med Løgskiver, hvidt Peber, Salt, Eddike, lidt Sukker og Kød- eller Fiskesuppe. I denne Lage kan Sildene holde sig i flere Dage. Serveres som Frokostret. Marinerede Spegesild (se Nr. 268). Sild med Remoulade (se Nr. 270). Nedlægning af Sild til Krydder- og Spegesild (se Nr ). Slaabrok-Sild (Nr. 271). Matjes-Sild (Nr. 269). Røgede Sild (Flække-Sildi spises ristede med Gemyse som Frokostret Skærissingen. Skærissingen egner sig udmærket til at udskære og stege som Filet. Denne Fladfisk er betydelig billigere end Rødspætten: den tillaves som denne, men kan ikke maale sig med den Stenbider (kogt). Fisken flaas. Indvoldene udtages, den skæres fra Rygbenet i 2 Filet'er. disse henstaar bestrøet med Salt ^/o Time og sættes derefter over i koldt, saltet Vand. Denne kogte Fisk serveres overhældt med en forloren hollandsk Sauce, hvori kan røres lidt smaatskaaren Pickles, syltet i Sennep. Leveren og Sugeskiven, de sammenvoksede Bugfinner, koges med og anses af mange for at være en stor Delikatesse. Stegt Stenbider serveres flækket som ovenslaaende. udskaaret i mindre Stykker, der dyppes i Æg og Brod og steges i Palmin. Spises med brunet Smør og garneres med Tomatskiver, belagte med Agurke-Salat. Stegt Stenbider kan ogsaa spises med Tomat-Sauce og ristede Ris. Kogt Stenbider i Gelé er en meget almindelig Ret. Røget Stenbider spises ristet i Nr. 553). Smør og serveres med Gemyse (se Makrel 564. Tobiser. Det er en meget lille Fisk, som fanges om Sommeren. Don smager bedst stegt. Den renses, strøs med ubetydeligt Salt og staar kun ganske kort dermed. Tobisen torres, dyppes i Mel, Æg og Brod og steges i Palmin. De anrettes, pyntede mod Persille og Citron. I Midten af Fadol.stilles en Asjet med rort Smor, som enten kan være Tartar- eller maitre d'hotel Smør (Nr. 746). Eller ogsaa anvendes brunet Smor og kogte Kartofler. 140

16 565. Kogt Torsk. ( V4 Kg 0/2 S; til hver Person.) FISK Torsken er en af vore mest yndede Saltvandsfisk, og tilmed er den en temmelig billig Spise. Dens Kød er hvidt og bladet og yderst velsmagende. Vore Naturforskere har delt Torsken i to Arter, de mindre kaldes Torsk og de større Kabliau eller Stortorsk. Torsken er bedst fra September til Maj. De store Torsk koges hele og sættes da over i koldt Vand med Salt og lidt Eddike, for at Fisken skal blive fastere i Kødet, hvorimod de mindre skæres itu og lægges i kogende Vand. Naar Torsken slagtes, gives den et Snit i Nakken og et ved Halen og holdes derefter hen under Vandhanen, medens man lader Vandstraalen overskylle den godt, hvorved Musklerne trækker sig sammen, og Fisken vinder i Fasthed. Bugen opskæres, Indmaden udtages, og Leveren, Krøllen eller Rognen koges sammen med Fisken. Galdeblæren maa omhyggeligt aftages. Torsken skrabes fra Halen opefter, renses godt indvendig, og efter at den er tilstrækkelig udvasket, ridses Skindet med 2 å 3 Snit paa hver Side, for at det ikke skal revne under Kogningen. Den maa henstaa med Salt et Par Timer, forinden den koges, hvilket maa foregaa uden Laag, da Fisken ellers bliver løs og falder sammen. Ved Anretningen lægges en Fiskerist paa Fadet og derover en sammenfoldet Serviet, hvorpaa Torsken lægges. Den pyntes ved Hoved og Hale med Lever, Krøllen eller den i Skiver skaarne Rogn, hvorimellem stikkes Persille. Paa Siderne af Torsken lægges kogle Kartofler. (Anvendelse af Rester af kogt Torsk se 1ste Del). Kogt Torsk kan serveres med: Sennep-Sauce (Nr. 789) og kogte Kartofler, smeltet Smør og dertil hakkede, haardkogte Æg og kogte Kartofler, Østers-Sauce (Nr. 791), MusHnge-Sauce (Nr. 782), Hummer-Sauce (Nr. 778), Champignons-Sauce (Nr. 775), Tomat-Sauce (Nr. 790), Sauce hollandaise (Nr. 793) Torsk paa Fad. Smaa Torsk renses, skæres itu, og Hovederne afskæres, og efter at Fisken er afvasket, bestrøs den med Salt. Naar de har staaet med Salt en Times Tid, skylles Fiskestykkerne og lægges paa et lidt dybt Fad, der kan taale at udsættes for Varmen i Ovnen. Saucen laves af Smør og Mel, som bages og opspædes med Fiskesuppen, kogt paa Fiskehovederne. Den lieres med nogle Æggeblommer og tillaves med Graves, Citronsaft, Salt og stødt, hvidt Peber efter Smag. Den hældes over Fisken, som bestrøs med stødt Tvebak og overdryppes med smeltet Smør. Fadet sættes i en varm Ovn i et godt Kvarter. Fiskeretten serveres paa Fadet, som garneres med Butterdejgs-Snitter. Torsk kan benyttes til Fars og til Stuvninger (se endvidere Frokostbogen). 141

17 567. Torske-Filet. Af ganske smaa Torsk bortskæres Hovedet, og Indvoldene udtages; Fiskene skrabes, flækkes, renses, og Finnerne afskæres. Filet'erne afvaskes i flere Hold koldt Vand og bestrøs med lidt Salt. Efter at være tørrede i Fiskeklædet dyppes de i Mel, derefter i Æg og Brød og koges i Palmin, indtil de er sprøde og smukt brune. De anrettes straks, da de ellers let bliver bløde. Saa snart Fisken er renset, koges Hovederne og Rygbenene af til Saucen, som tillaves, medens Fisken steges. Stegt Torsk kan spises med: Kapers-Sauce (Nr. 779), Champignons-Sauce (Nr. 775), Tomal-Sauce (Nr. 790), Chutney-Sauce (Nr. 759), brunet Smør med Citron og kogte Kartofler. Fisken pyntes med Persille og Skiver af friske Tomater Torske-Rogn-Koteletter. Rognen skal være kogt, og Hinden aftrækkes af den kolde Rogn, der udskæres i Skiver, ikke for tynde, dyppes i Æg og Brød, blandet med Salt og Peber og steges i Smør eller Palmin. Henkogt Torske-Rogn behandles paa samme Maade, den serveres nystegt paa Smørrebrød, ganske som man serverer stegt Fisk. Belægges med Cilron, syltet Agurk eller Tomatskiver, belagt med Agurke-Salat Tunge. Tungen hører til de middelstore Flyndere, den er smallere og mere langstrakt i Formen. Dens Kød er fast og hvidt, og den regnes for at være en særdeles fin og velsmagende Fisk. Alle Anvisningerne for Tilberedning af Rødspætten kan tillige gælde for Tungen. Den kan endvidere tillaves som Sandart å la General Bliicher (Nr. 534) Rødtunger. Disse Fisketunger, hvis Skindside, det vil sige den farvede, har en lyserød Tone, er tykke, kødfulde Fisk med et fint, letfordøjeligt Kød. Rødtungen tilberedes paa samme Maade som den langt dyrere, almindeligst anvendte Fisketunge og tillige som Rødspætten. Til Filet anvender jeg dem, dertil er de fortræfl"elige. BLODDYR Og Leddyr gaar i Husholdningen under Navn af Skaldyr", men del er en højst ukorrekt Benævnelse, som sikkert ingen Zoolog vil godkende. 142

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909

FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909 FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909 Husførelsen. Hvor ofte hører man ikke, vore Husmødre beklage sig over det store Arbejde, som Husførelsen og særlig

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Opskrifter fra os til dig!

Opskrifter fra os til dig! Opskrifter fra os til dig! Hér finder du alle opskrifterne til den russiske menu, Buffet Russka, som vi serverede for FSL Kreds 10 i forbindelse med det årlige TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. En dejlig

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

Tunge. Økologisk indmad. Indmad er in. Sprængt oksetunge. Kogt oksetunge 8.1. 1 kg tunge. Saltlage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand

Tunge. Økologisk indmad. Indmad er in. Sprængt oksetunge. Kogt oksetunge 8.1. 1 kg tunge. Saltlage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand Økologisk indmad. Tunge Sprængt oksetunge 1 kg tunge lage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand Sprængning af kød er en mild saltning, som tilfører kødet saftighed og smag. Kog saltlagen sammen, køl ned og læg

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Velkommen til endnu en kokkeskole

Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole Januar er måneden hvor vi kigger på en klar himmel, en lavt stående sol og en temperatur efter disse forhold. Vi må hige efter friske råvarer men realisere at sylteglas

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 Det er sommer, himlen er blå, og havens frugtbuske bugner af bær... Vil du fryde dine smagsløg med hjemmelavet saft, marmelade og andre søde

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

Risret med oksekød i strimler. Karrykylling i ovn. Opskrift 1 Opskrift 2. 1 landkylling. 500 g oksekød i stimler

Risret med oksekød i strimler. Karrykylling i ovn. Opskrift 1 Opskrift 2. 1 landkylling. 500 g oksekød i stimler Risret med oksekød i strimler Opskrift 1 Opskrift 2 Karrykylling i ovn 500 g oksekød i stimler 4 fed hvidløg 1-2 røde chili 4 spsk. soja 4 spsk. tomatpuré 4 spsk. sød chilisauce 2 store gulerødder 4 store

Læs mere

Økologisk GEDEKØD. fra Stenalt Gods OPSKRIFTER

Økologisk GEDEKØD. fra Stenalt Gods OPSKRIFTER Økologisk GEDEKØD fra Stenalt Gods OPSKRIFTER Et naturligt liv Det omkring 700 år gamle gods, Stenalt, ligger ved Ørsted på Norddjursland. Hele bedriften blev omlagt til økologi i 1998. Gederne på Stenalt

Læs mere

Madlavning for finere mænd. Grill retter

Madlavning for finere mænd. Grill retter Grill retter Grill Ananas a la Cuba... 3 Baby spareribs med krydret æblecider marinade... 4 Choy Bau finger-steaks... 5 Fyldte tomater med ratatouille... 6 Grillet ananas med vaniljeis... 7 Grillet Laks...

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Smagens Dag 2012 Smag på umami

Smagens Dag 2012 Smag på umami Smagens Dag 2012 Smag på umami Elevmateriale af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Petersen Indhold Intro... 2 Workshop 1 De 5 grundsmage... 3 Workshop 2 Umami smagen... 5 Workshop 3 Med eller uden

Læs mere

Fem opskrifter til mænd - udformet til Men s Health Week af kok og diætist Søren Damgaard. Sund mad mænd kan li

Fem opskrifter til mænd - udformet til Men s Health Week af kok og diætist Søren Damgaard. Sund mad mænd kan li Fem opskrifter til mænd - udformet til Men s Health Week af kok og diætist Søren Damgaard Sund mad mænd kan li Forord Med de fem retter med Sund mad mænd kan li vil vi slå et slag for, at den slags mad,

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu Havefest Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere Se menu Tre konkurrencer: 1. Frisbee Golf 2. Langdistance pusterørsskydning 3. Avisstafet Grill-

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr.

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr. Supper Se så om muslingesupper på siden Fisk Skaldyr. Afrikansk suppe 2 fed hvidløg hakkes fint 2 bladselleristængler skæres i tykke skiver 2 løg hakkes groft klares i en gryde på medium varme i 1 spsk

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

Eriks Mad og Musik 28. juni 2008

Eriks Mad og Musik 28. juni 2008 Eriks Mad og Musik 8. juni 008 Hornfisk, grillmad og jordbær Hornfiskeruller på spid Udbenede hornfisk Bredbladet persille (eller almindelig persille) Citron Skrab skindet af for løse skæl og fjern finnerne,

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ

SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ MARINERET FILET ROYAL MED ÆBLER, JORDSKOKKER OG KARRYMARINADE 1 marineret filet royal ÆBLE- OG JORDSKOKKEKOMPOT 4 jordskokker 2 æbler (Cox Orange) 1

Læs mere

Per s. - helt klassisk

Per s. - helt klassisk Per s ul - helt klassisk Klassisk Flæskesteg Klassisk flæskesteg Det skal du bruge (4 pers.) 1 Smagfuld flæskesteg 1 bundt timian 1 løg i både 1 helt hvidløg halveres 1 spsk peberkorn 5-10 laurbærblade

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Smør din madpakke med Sebastian

Smør din madpakke med Sebastian Smør din madpakke med Sebastian Drejebog, opskrifter og indkøb mv. Mere information, kontakt Lone Bygwraa Coop Foreningssekretariat Tlf: 2775 7531 E-mail:lone.bygwraa@coop.dk Indhold: Drejebog, opskrifter

Læs mere

AFTENSMADSFORSLAG fase 1

AFTENSMADSFORSLAG fase 1 AFTENSMADSFORSLAG fase 1 På de næste sider finder du forslag til hvad du kan spise til aftensmad. Spiser du mad på farten, så hent inspiration fra madforslagene til hvordan du kan bede restauranten sammensætte

Læs mere

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Hovedret: Fars til kødboller / frikadeller / forloren hare / farseret porre (Fra Omtanke i store gryder) Tilbehør: kartofler efter eget valg Salat / grøntsager: den

Læs mere

Kød, Åbningstilbud. troværdighed og godt slagterhåndværk. Slagtermester Henrik, Silkeborg

Kød, Åbningstilbud. troværdighed og godt slagterhåndværk. Slagtermester Henrik, Silkeborg Kød, troværdighed og godt slagterhåndværk Åbningstilbud Slagtermester Henrik, Silkeborg Mandag den 21. januar 2013 bliver Kælderslagteren til mad med mere Butikken fortsætter med en kombination af det

Læs mere

Biavlerens. egne honningopskrifter

Biavlerens. egne honningopskrifter Biavlerens egne honningopskrifter Laks med honning 4 stk. laks á 125 g 1 spsk. olie 15 g smør 3 spsk. honning 40 g frisk ingefær 2 stk. lime Steg laksen gylden på begge sider, drys med salt og peber. Rør

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration

Den lækre. Kartoffel. Opskrifter & inspiration Den lækre Kartoffel Opskrifter & inspiration Grov kartoffelmos med selleri Til hverdag og fest Den taknemlige kartoffel kan bruges til både hverdag og fest i mange variationer. Kartoflen er og har siden

Læs mere

Velbekomme! Side 2 Kogebog Spejdernes Lejr. Kære Spejdere. Følgende danner grundlag for varer i proviantudleveringen:

Velbekomme! Side 2 Kogebog Spejdernes Lejr. Kære Spejdere. Følgende danner grundlag for varer i proviantudleveringen: Velbekomme! Foto: Mie Balleby Dahl Kære Spejdere. I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser - I kan hente i jeres proviantudlevering.

Læs mere

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2*

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2* Gryderetter Belugagryde 1* Sorte mungbønner skal ikke som andre bønner sættes i blød, men behandles som linser. Afhængigt af hvilket produkt man får fat i, skal de kes i 15-60 minutter. 1 løg pilles hakkes

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Wraps med skinkekød i strimler. Karrykylling i ovn. Opskrift 1 Opskrift 2

Wraps med skinkekød i strimler. Karrykylling i ovn. Opskrift 1 Opskrift 2 Wraps med skinkekød i strimler Opskrift 1 Opskrift 2 Karrykylling i ovn 500 g skinke i strimler ½ dl olivenolie 4 wraps 1 agurk 2 spsk. sesamfrø 2 spsk. soja 2 spsk. akaciehonning 1 rød chili 2 avokado

Læs mere

Hjertevenlige opskrifter

Hjertevenlige opskrifter FORÅR SOMMER Hjertevenlige opskrifter Menu Tunmousse med grønt pynt Laksegryde med rejer Frikadeller med ovnbagte rodfrugter og kartofler Kold kartoffelsalat og kartoffelsalat med forårsgrønt Coleslaw

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Leverpostej onderland 10056 W

Leverpostej onderland 10056 W Leverpostej Trylleri med leverpostej Martin Ib har tryllet lækre opskrifter frem med Tulip Foodservice leverpostej Mad med sjæl, ærlighed og overraskelser Martin Ib er uddannet tjener og kok med udmærkelsen,

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

Dukan Kuren. Vekselfasen

Dukan Kuren. Vekselfasen Anesinha Sev s www.anesinhasev.com Dukan Kuren Vekselfasen Vekselfasen - 2 Dukan Kuren Protein, protein, protein... dette er en kur hvor man ikke sulter, man bliver mæt af protein og det fjerner trangen

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse!

Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse! Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse! Indhold Ribeye med stegte peanuts, champignon og sød chili...6 Ribeye på kartoffelmos og stegt agurk...8 Culotte med aubergine, citron,

Læs mere

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere

Uddrag af Alfa s Kogebog - 3. Udgave - med supplerende Opskrifter. Udgivet af Aktieselskabet Margarinefabrikken ALFA - Vejen - 1937 INDLEDNING

Uddrag af Alfa s Kogebog - 3. Udgave - med supplerende Opskrifter. Udgivet af Aktieselskabet Margarinefabrikken ALFA - Vejen - 1937 INDLEDNING Uddrag af Alfa s Kogebog - 3. Udgave - med supplerende Opskrifter Udgivet af Aktieselskabet Margarinefabrikken ALFA - Vejen - 1937 Trykt hos O. Testman, Bogtrykkeri, København ( intet forfatternavn! )

Læs mere

Ta stemningen med hjem. Spændende opskrifter med Taverna oste

Ta stemningen med hjem. Spændende opskrifter med Taverna oste Ta stemningen med hjem Spændende opskrifter med Taverna oste Middelhavsstemning der er lige til at spise Æggekage med Gedeost ca. 30 minutter, heraf 20 minutter i ovn 10 stk. æg (5 dl) 2½ dl mælk 1 tsk.

Læs mere

Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat

Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat 2 mellemstore stribede rødbeder 1 lille gul bede 4-8 små fine blade af rød eller grøn grønkål 4 gulerødder 2 økologiske

Læs mere

C AMPINGKOKKEN. - kogebogen til den kulinariske campist

C AMPINGKOKKEN. - kogebogen til den kulinariske campist C AMPINGKOKKEN - kogebogen til den kulinariske campist CAMPINGKOKKEN En kulinarisk rejse i campingvognen Henning Kohl Køkkenchef Camping er nærvær god tid. Væk fra den stressede dagligdag. Camping er tid

Læs mere

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN MED LETTE, LÆKRE RETTER Let og lækkert Sommermad er meget mere end pølser og grillmad. Bliv inspireret

Læs mere