Velkommen. Informationsmøde for grundejere i Køge Kommune Onsdag d. 29. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Informationsmøde for grundejere i Køge Kommune Onsdag d. 29. april 2015"

Transkript

1 Velkommen Informationsmøde for grundejere i Køge Kommune Onsdag d. 29. april 2015

2 Program 1. Introduktion hvem er jeg? 2. Køge Kyst Projektet 3. Hvordan skal du forholde dig før og under byggeriet? a. Registrering b. Bevissikring c. Gener 4. Hvordan skal bygherre forholde sig før og under byggeriet? a. Sikring af omkringliggende bygninger b. Varsling c. Gener 5. Får du erstatning, hvis noget går galt? 6. Andre muligheder end erstatning?

3 Hvem er jeg? Advokat Mads Schierbeck (H) Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Tlf. nr Mail: Speciale i entrepriseret og fast ejendom Rets- og voldgiftssager

4 Køge Kyst Projektet: Ombygning af stationsområdet, Søndre Havn og Collstropgrunden Anlæggelse af underjordiske parkeringsanlæg, mv. Omfattende gravearbejde, grundvandssænkning, pilotering, mv. Juridisk rådgivning er vigtig, så I er informeret om jeres rets- stilling ved eventuelle problemer.

5 Hvordan skal du forholde dig før byggeriet? Bygningsregistrering: Sikre dig bevis for hvordan ejendommen så ud før byggestart (Fordel: Ved registrering opnår man et sikkert vurderingsgrundlag for ejerne og for bygherren i tilfælde af skader). Registrering er navnlig vigtigt for fredede og bevaringsværdige bygninger. Få undersøgt om der er svagheder ved din bygning Orienter bygherre om svagheder ved din bygning Hvem afholder udgifterne ved registreringen? Grundejerne, hvis registrering er i grundejernes egen interesse Bygherre, hvis registrering er i bygherres interesse Anbefaling: Kontakt bygherre og aftale at foretage registrering på hans regning (eventuelt dele udgifterne).

6 Hvordan skal du forholde dig under byggeriet? Sørge for at beboerne i din ejendom, såfremt du ikke selv bor der, straks giver dig besked, hvis de opdager skader Have kontakt til en bygningssagkyndig (teknisk rådgiver) og advokat som du kan tilkalde med kort varsel, hvis noget går galt Gener kontakt bygherre/kommunen: Sætningsskader m.v. Støj Lugt Støv Vanskelig adgang til butik mv. (ex. landsretsdom fra 2002) Manglende/besværlig adgang til offentlig vej, jf. vejlovens 69.

7 Hvordan skal bygherre forholde sig før byggeriet? Undersøge undergrund og bygninger Sikre omkringliggende bygninger Varsling inden arbejdet går i gang Foretage målinger

8 Hvordan skal bygherre forholde sig før byggeriet? Sikring af omkringliggende bygninger: Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund (også en ubebygget grund) skal der træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art, jf. byggelovens 12, stk. 1. Samme sikring ved grundvandssænkning. Hvem afholder udgifterne ved sikringen? Bygherre, hvis sikringens nødvendighed ikke kan henregnes til uforsvarlige forhold Grundejeren (helt eller delvist), hvis sikringen er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på grundejers ejd., jf. byggelovens 12, stk. 2.

9 Hvordan skal bygherre forholde sig før byggeriet? Varsling: Naboorientering: Hvis der skal foretages enten fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde mv., skal der mindst 14 dage før gives skriftlig meddelelse til vedkommende ejer om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for dets påbegyndelse, jf. byggelovens 12, stk. 4. Pligten til at orientere kan tilsidesættes i tilfælde, hvor en sådan må skønnes at være af underordnet betydning.

10 Hvordan skal bygherre forholde sig før/under byggeriet? Rådighed over nabogrund Bygningsreglementet: Bygherre må råde over din grund: 1) Når det er nødvendigt for at sikre din grund, bygning, mv. (Der henvises til byggelovens 12, herunder varslingsfristen på 14 dage). 2) Når det er nødvendigt for byggearbejdet Benyttelsen af nabogrunden skal ske på en sådan måde, at der sker mindst mulig ulempe. Når arbejdet er forbi, skal den, der har fået tilladelsen, snarest muligt bringe nabogrunden i samme stand som før.

11 Hvordan skal bygherre forholde sig under byggeriet? Følge lovens samt bygningsreglementets anvisninger Følge anvisninger/påbud fra Kommunen omkring vibrationsniveau, støjniveau, lugt, støv, mv.

12 Får du erstatning, hvis noget går galt? Svar: Det kommer hovedsageligt an på, hvad du har gjort før og under byggeriet

13 Får du erstatning, hvis noget går galt? Byggelovens 12: Stk. 1. Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art. Byggelovens 5A: En bygherre, der som led i sit erhverv udfører byggeri, er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab som følge af, at byggeriet ikke udføres i overensstemmelse med bygningsreglementet.

14 Får du erstatning, hvis noget går galt? Der er 4 erstatningsbetingelser: 1. Ansvarsgrundlag (skærpet ansvar/objektiveret ansvar) 2. Årsagssammenhæng (sammenhæng mellem handling og skade) 3. Påregnelighed (skaden skal være en påregnelig følge af handlingen) 4. Tab (der skal være lidt et tab) Bevisbyrde: Skadelidte skal føre bevis Syn og skøn Skadelidtes egen dokumentation fra før og under byggeriet (egen registrering)

15 Islands Brygge-sagen (FED Ø) Ørestadsselskabet I/S var bygherre Byggearbejderne blev udført af et konsortium. På Islands Brygge ville entreprenørerne lave en grundvandssænkning. Københavns Kommune godkendte grundvandssænkningen. Ejerne af nogle ejendomme i området var nervøse for at deres ejendomme ikke ville kunne klare grundvandssænkningen, og at der ville opstå skader. Byggekonsortiet afviste dette. Grundejerforeningen iværksatte herefter selv nogle dyre geotekniske undersøgelser Undersøgelserne viste at der flere steder var meget følsomme funderingsforhold. Miljøkontrollen gik ind i sagen, og forbød grundvandssænkningen. Grundejerne ville have erstatning for deres udgifter til bl.a. geotekniske undersøgelser. Østre Landsret dømte Ørestadsselskabet til at betale erstatning på kr

16 Nedrivning af kommandocentral (U H): Nedrivningsfirma havde handlet uforsvarligt ved ikke at undersøge risikoen for skader nærmere, og var ansvarlig for revnedannelser på naboejendommen. Højesteret fandt, at der var årsagssammenhæng med hensyn til samtlige skader, og at nedrivningsfirmaet havde pådraget sig et erstatningsansvar over for naboen, idet der var handlet uforsvarligt ved ikke at have undersøgt risikoen for skader nærmere. Højesteret anførte, at bygherren havde været bekendt med risikoen for skader, og havde de tekniske og økonomiske muligheder for at begrænse og styre denne risiko.

17 Andre muligheder end erstatning: Standsningspåbud Påbud kan udstedes af byggemyndigheden (Køge Kommune) Forudsætter typisk risiko for skade og der reageres hurtigt Anmodning om standsningspåbud bør udarbejdes i samarbejde med bygningssagkyndig og advokat

18 Spørgsmål?

19 Advokat Mads Schierbeck (H) Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade København Ø Tlf. nr Mail:

Velkommen til informationsmødet

Velkommen til informationsmødet Velkommen til informationsmødet Dagsorden 19.00 Velkomst - ved Claus Steen Petersen, KGF og Casper Toftholm, Planchef, Køge Kommune Hvad sker der i Køge Bymidte 2015-2020? - ved Jes Møller, Projektdirektør

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Graveskader i juridisk perspektiv

Graveskader i juridisk perspektiv Graveskader i juridisk perspektiv Advokat Simon Heising (she@dahllaw.dk ) og Advokat Jakob Sønder Larsen (jsl@dahllaw.dk ) Dagens problemstilling Vi skal beskæftige os med: Skader forvoldt af professionelle

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Manglende vejvedligeholdelse kommuners erstatningsansvar

Manglende vejvedligeholdelse kommuners erstatningsansvar Manglende vejvedligeholdelse kommuners erstatningsansvar v/ Jacob Schall Holberg, advokat (H), LLM Den offentlige uddannelsesdag 2014 Member of the New York State Bar 2 Programmet for den næste time 1.

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 2 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Disposition: Grundlæggende om regulering af miljøspørgsmål i aftaleklausuler

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013 Grøn Lov og Praksis

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere