Offshore temadag. Den 22. oktober, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offshore temadag. Den 22. oktober, 2013"

Transkript

1 Offshore temadag Den 22. oktober,

2 Agenda Offshore kontrakter 1. Standard kontrakter 2. FIDIC oversigt 3. FIDIC Rainbow 4. Fit for purpose 5. Skjulte mangler 6. Kontaktoplysninger 2

3 1. Standard kontrakter Eksempler Infrastructure Conditions of Contract (ICC) (tidligere ICE Conditions of Contract) (Opstart i 1945 og blevet brugt som grundlag for FIDIC Suite af Contracts) NEC contract family ( The New Engineering Contracts, lanceret i 1993) IchemE International Suite of Contract (Til proces eller outputbaserede anlæg eller projekter) LOGIC contracts (UK Olie og Gas tidligere CRINE) Norsk Olie & Offshore NF 07 (til fremstilling og installation) NTK 07 (nøglefærdigt) TTK 07 MOD (ændringsarbejder) ICC Model Turnkey Contract for Major Works or other ICC Contracts Nordiske Leveringsbetingelser NL & NLM 3

4 2. FIDIC oversigt FIDIC Federation Internationale des Ingenieurs Conseils International Federation of Consulting Engineers FIDIC Grundlagt i 1913 af tre nationale sammenslutninger af rådgivende ingeniører inden for Europa. Medlemsorganisationer i ca. 100 lande, og kontrakterne anvendes over hele kloden. Designet til lande med unge eller usikre retssystemer. Forsøger historisk at regulere alle spørgsmål Internationale interessenterne men også anvendt til lokale projekter Kontrakter af høj kvalitet FIDIC never lets you alone Bygget op på en Commonlaw retstradition. Vær forsigtig med Civillaw (som i DK) FIDIC indeholder begreber, der kan virke harmløse udadtil, men som har en meget præcis betydning i et Commonlaw retssystem, herunder: Liquidated damages Force Majeure (Falsk ven, begrænset anvendelse under Common law) Time is of the essence / Time at large (Common law) - Programme / delays attributable to Employer (Civil law) Fit for purpose / Reasonable skill Kan være umuligt eller meget dyrt at forsikre en design forpligtelse i henhold til Fit for Purpose 4

5 2. FIDIC oversigt FIDIC Federation Internationale des Ingenieurs Conseils International Federation of Consulting Engineers Konceptet er i almindelighed en retfærdig fordeling af risiko og ansvar", i forhold til hvilken part der bedst kontrollerer og styrer de indeholdte risici dermed bør være ansvarlig for opståede problemer og omkostninger Entreprenører skal tage højde for risici i deres priser (vigtigt for entreprenøren at kende risici og fjerne eller blive kompenseret for dette) Generelle betingelser 20 klausuler (størstedelen af dem) FIDIC bøger har den samme overordnede struktur. Genkendelighed i de forskellige bøger. Nogle klausuler bliver uanvendelige, hvis de er tilsidesat. For eksempel under-paragraf 14.2 i Yellow FIDIC (forudbetaling). Hvis beløbet ikke er specificeret, vil klausulen være ugyldig, selv om det ikke er slettet Det er ikke lovligt at ændre FIDIC kontrakter uden en særlig tilladelse fra FIDIC. Ændringer skal ske via Particular Conditions Særlige betingelser Vær forsigtig, når I ændrer standardkontrakten. Mange klausuler er indbyrdes afhængige, og der kan nemt opstå et hul, ved ændringer. Henviste dokumenter Definerede udtryk Henvisninger i klausuler Fall back klausuler 5

6 2. FIDIC oversigt FIDIC Federation Internationale des Ingenieurs Conseils International Federation of Consulting Engineers FIDIC anbefaler, at ændringer til en FIDIC kontrakt via Particular Conditions alene foretages af fagfolk som er meget fortrolige med FIDIC. Især væsentligt, ved væsentlige ændringer i kontraktens natur (ændret risikoallokering, opgaver, ansvar osv.) Almindelige ændringer Appendix to Tender The Engineer Ikke bygherrens mand The Engineers rolle er alene at afgøre, om en opstået begivenhed giver anledning til tidsfristforlængelse og / eller penge i henhold til kontrakten og den gældende lovgivning Ikke hans rolle at skabe eller acceptere krav ud over de aftalte betingelser i kontrakten Kan også give instrukser og iværksætte variationer Det er ikke the Engineers rolle at skabe en ny kontrakt ved at udnytte sine beføjelser ensidigt med henblik på at skabe fordele for bygherren. Ansvarlig for en ordentlig kontrakt administration Under Yellow FIDIC, formodes The Engineer at være en uafhængig og fair beslutningstager der bruger sine evner i forbindelse med projektet. (Pas på Østeuropa) Ingeniørens beslutninger / instruktioner er bindende for parterne. De er dog underlagt DAB / voldgift, men arbejdet skal fortsætte 6

7 3. FIDIC rainbow De nye FIDIC kontrakter Fire nye standardkontrakter blev offentliggjort i Red Book Opførelse (første udgave, 1999) Bygherren er ansvarlig for design Betaling vil blive bestemt ved at anvende de aftalte satser og priser i en mængdefortegnelse Kontraktprisen er baseret på anslåede mængder, og entreprenøren bliver betalt for de aktuelle kvantiteter Anbefales til bygning eller ingeniørarbejde designet af bygherren 2 Yellow Book Anlæg og Design opbygning (første udgave, 1999) Entreprenøren er ansvarlig for design Vigtig rolle for the Engineer Fast pris Anbefalet i forhold til levering af elektriske og / eller mekaniske anlæg, samt for design og eksekvering af byggeri-eller ingeniørarbejde. Entreprenøren designer og opfylder kontrakten i overensstemmelse med bygherrens krav. 7

8 3. FIDIC rainbow 3 Silver Book EPC / Turnkey Projekter (første udgave, 1999) Entreprenøren er ansvarlig for design Ingen uafhængig Engineer i stedet bygherrens repræsentant Fast pris Anbefales hvor en entreprenør tager det fulde ansvar for design og eksekvering af et projekt. Under de sædvanlige regler for denne type kontrakter, driver virksomheden alle arbejdsprocesser (EPC) nærmere betegnet; ingeniørarbejdet, indkøb og konstruktion) og leverer et fuldt udstyret og nøglefærdigt anlæg Vær meget forsigtig som entreprenør med indgåelse af kontrakter baseret op denne bog. Alle risici bæres af entreprenøren. Hvis denne bog bliver brugt af entreprenøren bør denne tilføje ekstra omkostninger for de tilsatte risici samt forstå projektet og kontrakten godt FIDIC ønskede ikke at producere denne bog, men gav til sidst efter ud fra tankegangen Hellere den djævel du kender, end den du ikke kender" 4 Green Book kort kontrakt for ingeniør -og anlægsarbejde (første udgave, 1999) Anbefales til forholdsvis simple projekter, arbejde med lav værdi, arbejde af gentagen karakter eller arbejde af kort varighed FIDIC Retningslinjer - USD og 6 måneder 8

9 3. FIDIC rainbow Yderligere udgaver: 5 Turquoise Book - Uddybning og indvindings arbejde (første udgave, 2006) Design af bygherre og / eller entreprenør Anbefalet til relativt simple projekter 6 Gold Book Designe, bygge og drive projekter (første udgave, 2008) To kontrakter i én (design- og bygge kontrakt med en drifts-og vedligeholdelses periode) Der antages at være en driftsperiode på 20 år Fast beløb, der betales i rater Ikke anvendt særlig ofte 7 Pink book Konstruktions kontrakt - MDB opdateret version (første udgave, 2005, ændret i 2006 & 2010) Baseret på The Red Book Bygherrens design IKKE en FIDIC udgivelse Produceret til brug under licens på projekter finansieret af multilaterale udviklingsbanker (MDB) FIDIC har i 2010 udgivet vejledning om tilpasning af The Pink Book til benyttelse på et design-og-bygge projekt (entreprenørens design) 8 Subcontract for Construction (første udgave, 2011) Bruges sammen med The Red Book Bruges sammen med MDB versionen af The Red Book Design af bygherren 9 Subcontract for Construction til brug under The Yellow Book - vil formentlig blive offentliggjort i løbet af et år eller to. 9

10 3. FIDIC rainbow Kontrakter tilpasset typen af projektet fordeling af risici og ansvar 10

11 4. Fit for purpose FIDIC (Yellow og Silver) indeholder følgende krav til entreprenørens ydelse When completed the Works shall be fit for the purposes for which the Works are defined in the Contract Der er tale om en ansvarsnorm, dvs. hvilke krav entreprenørens ydelse skal leve op til for at være mangelfri Traditionelt en af de store knaster ved forhandling af offshore kontrakter Hvad ligger der i begrebet, og hvorfor er det så vigtigt? Hvad er den særlige udfordring ved at aftale fit for purpose under dansk ret? 11

12 4. Fit for purpose Grout sagerne refereret i dagspressen Sommeren 2009 primo 2010 konstaterer bl.a. DONG, Shell, Vattenfall m.fl. sætninger mellem møllefundamentet og overgangsstykket på mange af de havmøller, der er installeret 561 fundamenter i april 2010, jf. Ingeniøren. I 2012 er estimatet hævet til ca , jf. Børsen m.fl. Årsagen viser sig at være, at Grout en krakkeler som følge af de forskellige belastninger vindmøllen er udsat for 12

13 4. Fit for purpose - problem oversigt Er dette en mangel? 13

14 Offshore Kontrakter 4. Fit for purpose - problem oversigt 1 Konstruktionsprincippet var godkendt af DNV State of the art design 2 Et design fra olieindustrien 3 Udviklingssvigt 4 DONG s reaktion på dette problem: Der var tale om en seriefejl, man slet ikke havde forudset og som kan give enhver ingeniør mareridt 5 Potentielt voldsomt dyrt at reparere hvem skal betale? 6 Ifølge artikler fra Energy-supply.dk og Børsen bragt i sommeren 2012 er der en retssag på vej mellem E on og MT Højgaard om placeringen af ansvaret 7 Vil måske skabe præcedens for ca fundamenter, jf. Energy-supply.dk/Børsen en gyser!! 14

15 Offshore Kontrakter 4. Fit for purpose Hvem bærer risikoen? Traditionelle danske entrepriseretlige udgangspunkt er, at bygherren bærer risikoen for udviklingssvigt Det betyder, at bygherren som udgangspunkt skulle betale omkostningerne forbundet med afhjælpningen af Grout problemerne Ændrer fit for purpose herpå? Ingen afgørelser i DK, så der er ingen, der kan sige det med sikkerhed 15

16 Offshore Kontrakter 4. Fit for purpose - Hvem bærer risikoen? Der er skrevet meget lidt om betydningen af fit for purpose i dansk litteratur. Der står, at det er et strengt ansvar, også strengere end et traditionelt professionsansvar. DK entrepriseretlig teori vedrørende entreprenørgarantier: Garantiansvaret forstået som et konstruktionsansvar går som udgangspunkt ikke ud over de begrænsninger, der gælder for rådgivende teknikere. Der kan således ikke gøres et ansvar gældende i forhold til den garantiafgivende entreprenør for forhold, der på byggeriets tidspunkt ikke var almindeligt kendt i fagkredse Ved proces- eller funktionsgarantier er ansvaret muligvis strengere - objektivt ansvar. I UK bliver begrebet opfattet meget strengt for entreprenøren absolut resultatforpligtelse. Udviklingssvigt vil normalt være entreprenørens ansvar. Nærliggende at tro, at Entreprenøren ville være ansvarlig for grout svigt ved en ren fit for purpose kontrakt underlagt engelsk ret Afgørelser i Tyskland, der peger i samme retning, men ikke entydigt, hvordan begrebet skal forstås her 16

17 Offshore Kontrakter 4. Fit for purpose - konklusion Intet klart svar under dansk ret Strengere end traditionelt ansvar måske en funktionsgaranti. Tvivlsomt om udviklingssvigt vil blive anset som en entreprenør risiko i strid med det faste danske udgangspunkt Parterne bør være opmærksomme på, at der ikke er en klar risikofordeling, hvis det ikke nærmere præciseres i aftalen, hvilken forståelse af begrebet parterne har lagt til grund 17

18 6. Kontakt os Niels Jørgen Oggesen Henrik Hjortsholm Advokat Telefon: Mobil: Advokat Telefon: Mobil: Ansvarsfraskrivelse Bruun & Hjejle tilbyder alene denne præsentation som en service og uforbindende informationskilde. Oplysningerne givet skriftligt og mundtligt under præsentationen kan ikke træde i stedet for konkret juridisk rådgivning, og afgivelsen af oplysningerne skaber ikke et advokat-klientforhold til Bruun & Hjejle. Oplysningerne under præsentationen er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men Bruun & Hjejle fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejlagtige, ufuldstændige eller mangelfulde oplysninger Bruun & Hjejle. All rights reserved. 18

Introduktion til FIDIC. v/ partner Sidsel Marie Kristensen & specialistadvokat Rania Kassis Den offentlige uddannelsesdag 2014

Introduktion til FIDIC. v/ partner Sidsel Marie Kristensen & specialistadvokat Rania Kassis Den offentlige uddannelsesdag 2014 Introduktion til FIDIC v/ partner Sidsel Marie Kristensen & specialistadvokat Rania Kassis Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Program for i dag Indledning og lidt historie omkring FIDIC Overblik over

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER

ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) studiet ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Limited liability clause i software licenses and

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING 5. JANUAR 2011 Kontakt Spørgsmål til denne evaluering kan rettes til: Senior manager, Johan Toft Sørensen, tlf. 29696914 (johan.toft.sorensen@quartzco.com)

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kandidatafhandling. Forfatter: Anders Raith Linemann. Juridisk Institut. Cand.merc.jur. Vejleder: Aage Michelsen

Kandidatafhandling. Forfatter: Anders Raith Linemann. Juridisk Institut. Cand.merc.jur. Vejleder: Aage Michelsen Kandidatafhandling Juridisk Institut Forfatter: Anders Raith Linemann Vejleder: Aage Michelsen En analyse af agentbegrebet i OECD s Modeloverenskomst artikel 5, stk. 5 og stk. 6, samt fortolkning af artiklerne

Læs mere

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen STYRING ER PENGE En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører Kasper Hasle Laursen Speciale 7. semester, bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Indledning Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Hvordan påvirkes anvendelsen af almindelige obligationsretlige regler af it-ydelsens særlige karakter? Anvendelsen

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere