Lysstrejf. Det stimulerende uderum... -Et Botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Attruphøj i Vodskov - Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lysstrejf. Det stimulerende uderum... -Et Botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Attruphøj i Vodskov - Aalborg Kommune"

Transkript

1 Lysstrejf Det stimulerende uderum.....med bevidst fokus på udeliv i hverdagen og bevidst design til gavn for beboere, pårørende og personale -Et Botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Attruphøj i Vodskov - Aalborg Kommune Beskrivelse af disponering og idé HedeDanmark a/s AG Gruppen Kokholm Kolding T:

2 2 Lysstrejf Du blev ramt af en hjerneblødning, blodprop eller af anden skade i hjernen og det betød en kæmpe forandring for dig og dine nære for resten af livet. Og se - på trods af denne livsændring strejfes du atter af positive oplevelser i hverdagen. Beboerne på Attruphøj er mennesker i forskellige aldre og med vidt forskellige interesser og erfaringer i livet - de er mangfoldige i personlighed og i følgerne efter hjerneskaden. Hverdagens struktur og omgivelser indrettes efter individuelle hensyn for at højne trivslen i Botilbuddet med støtte fra pædagogisk- og sundhedsfagligt personale samt pårørende. Borgerne har behov for individuelle daglige stimuli for at fremme trivsel og livskvalitet. Lige som rammerne indendøre kræver struktur, har udearealerne omkring Attruphøj også behov for samme bevidste fokus og indretning, for at fremme en meningsfuld hverdag og trivsel for de tre målgrupper: borgere, pårørende og personale. Skoven, Hammer bakker, naturområderne og havearealet omkring Attruphøj indeholder værdier, der ved en bevidst indretning /tilretning kan højne livskvaliteten for borgere, personale og de besøgende familier og venner. Vi ønsker at omforme udemiljøet så det bliver tilgængeligt og anvendeligt for alle målgrupper. HedeDanmark a/s AG Gruppen Kokholm Kolding T:

3 Ved Hammer Bakker 3 SKANDERBORG Attruphøj er beliggende ca. 2 km. nord for Vodskov på en dejlig sydvendt naturgrund tæt på Hammer Bakker med skov og stier. Skoven og randområderne er pt. ikke tilgængelige for gangbesværede og kørestolsbrugere. Stedets historie SØLUND Attruphøj som institution har en speciel historie som går tilbage til Attruphøj etableres på nuværende sted i 1958 og blev drevet som epileptikerhjem. I 2004 blev hjemmet for borgere med erhvervet hjerneskade. Aalborg Kommune overtog stedet i 2007 og byggede nye boliger i Attruphøj Botilbuddet Attruphøj er et varigt bo- aktivitets- og samværstilbud med døgndækning. Byggeriet er opført af Nørresundby Boligselskab og ibrugtaget september Attruphøj består af 28 boliger inddelt i 3 huse med forskellige målgrupper. Målgruppen er voksne med en erhvervet hjerneskade i svær til meget svær grad, med normal opvækst og indlæring. Aldersgruppe fra 18 ca. 65 år.

4 Ud i landskabet 4 Attruphøj ligger i hjertet af skønne naturområder som også er offentlig tilgængelige. Det bevirker en god integration mellem beboere og øvrige borgere i lokalområdet. Både pårørerende, personale og dele af borgergruppen kan få stor glæde af at kunne komme ud i naturområderne, der har mange forskelligartede karakterer: hede, skov, den gamle jernbanedæmning, slugter, sletter og marker. For de, der ikke magter at komme så langt indlægges ruter i kanten af naturområdet rundt om Attruphøj. Her er Syrenstien, Skovstien, Bakkestien og Dyrestien - ture med helt forskellig karakter både i naturtype og i sværhedsgrad. Det er nødvendigt at gøre stierne mere stabile at gå/køre på og der er behov for pæle med ruteangivelser / markeringer og kort/infomateriale. Dyrestien Får på afgræsning Sletten Kirken Indelukket Bakkestien Den gl. banedæmning til Grindsted Syrenstien Skovstien Naturspots Skovstien Oversigtskort Bygning A: Borgere med meget svære skader, der kendetegnes med problemskabende adfærd. Boligerne er specielt indrettet til personer med udadreagerende adfærd. Bygning B: Borgere med meget svær hjerneskade og som oftest vil have behov for omfattende fysisk pleje, (vegetativ tilstand) samt borgere der har stor behov for ro og skærmning af stimuli. Bygning C: Boliger til borgere med svære kognitive vanskeligheder.

5 Stier og steder i nærlandskabet Naturspots på skovstien Skovstien snor sig på en rundtur og smutveje leder ud i skovkanten mod markerne. 5 Her er steder at fordybe sig/ gå på opdagelse. En hulning med trædebregner og store sten - eller et træsiddedæk med keramikblade i under et stort træ. Smutvejene indeholder parallel aktivitet og naturkunstoplevelser. Indelukket På bakkesti-turen kommer man forbi et næsten lukket grønt ude-rum. Når man snor sig ind er en bålplads lagt i knoldesten og rundt langs lysningen er sorte pæle med taifuntove mellem, duftplanter langs, og små keramiske føle- dutter på toppen af pælene. Et ugeneret sted for beboere der har det behov og for svagtseende og blinde. Syrenstien med turpælen på hjørnet - hver beboer har en personlig pind/stav de kan markerer pælen med - og flytte hver dag de kommer forbi. - En form for velkomstpæl, der skifter udseende efter beboernes aktivitet.

6 Stier og steder i nærlandskabet... fortsat 6 Pæle markerer de forskellige ruter og sværhedsgraden/farbarheden - her skovstien som eksempel. Foderfolden Der etableres afgræsning på markstykket nord for Attruphøj Kirke. Fra kirken er smukt udsyn over marken og nede langs Dyrestien skabes et indhak, med fodertrug, vand og indhgning samt mindre overdækning til fårerne. Beboere, pårørende og besøgende udefra, fx børnehaver, kan her komme tæt på dyrene, fodre og få kontakt. Brændefolden En huggeplads til større brænde lægges ind i beplantingen under egene langs Bakkestiens sydside. - lige bag Indelukket. Her skæres og hugges brænde til at stable som brændehække eller som cylindre med rionet omkring. Stedet bliver samtidig et opholds-sted når der ikke er aktiviteter. Fugle- og dyreliv og duften af træ og bark her virker beroligende. Sletten Den store græsklædte slette med kastanjetræet er et samlingssted og et åndehul. Det høje græs klippes en gang om året og ellers klippes stier gennem området En ny birkelund plantes i kanten her, som minde om Attruphøjs tidligere birkeskov, der blev fældet i forbindelse med nybyggeriet. Traditionen var dengang at købe birk til påske og tage ind og pynte i forhallen for senere at plante ud.

7 7 Frugtlunden Birkelunden Skovbrynsnicherne Løg og blomstersporet Aktivitetshaverne Drivhushaven Slugten Spillepladsen Motoriksporet Nærhaverne Fyrrelunden Udkiksplads Serpentinersporet Rundt om Attruphøj.. Rækker ens aktionsradius ikke til de større ture i landskabet, skaber vi også mulighed for de mindre og mere overskuelige ture med forskellige stimuli- og træningssteder undervejs. Personalet kan bevidst udvælge mål og steder for turen med hensigt på en bestemt træning /aktivitet eller situation. Ligeledes kan besøgende / pårørende finde ture og steder, der giver mening i deres sammenhæng. Livet derude byder hele tiden på nye oplevelser i og med årets og vejrets skiften. Naturopmærksomheden øges og bidrager til samtale og fokuspunkter for alle uanset ståsted og formåen. HedeDanmark a/s AG Gruppen Kokholm Kolding T:

8 8 Lunde og skovbrynsnicher Nye skovbryn med buske der giver bær og lunde af fyr, frugttræer og birk plantes for at berige variationen og indholdet i skovkanten mod Attruphøj. Her kan samles, plukkes, smages og mærkes og opleves/trænes helt basal sansning og motrik. I nicher mellem buskene er opholdssteder med stammebænke med føleudskæringer, et kryds og bollespil indhugget i stubben, en udhulet stamme der kan trilles bær/hyben/ sten i gennem., stubbe og bænk med hjerter... Ud for hver skovbrynssplanting er et slags udstillingspodie hvor dagens fund kan lægges/samles/vises frem.

9 9 Motoriksporet og Spillepladsen På det nu åbne græsområde plantes ud mod p-pladsen og skabes dermed et afskærmet rum til aktiviteter. Motoriksporet går som en kombineret sti og aktivitetsbane langs indersiden af bevoksning. Parallelt med stien, der etableres som en stenmelssti, løber et barkflisområde med motorikredskaber til leg og specifik træning fx rettet mod vestibulærsans og kropsbalance. Desuden er en trampolin nedlagt med gummibelægning omkring. En remgynge ligger overfor. De besøgene børn, hvis familie bor her eller børnehaver/ skoler, kan udfolde sig her. På spillepladsens stenmelsbelæging kan spilles kube, petanque, krolf o.lign. Rundt om pladsen er bærbuske og letløvede fuglekirsebærtræer, så aktiviteten kan undgå at forstyrre øvrige ting, der foregår omkring stedet. Lamper oplyser pladsen, så stedet er egnet til aktiviteter i ydertimerne også, fx til en aften med petanqueturnering for pensionistklubben i byen. HedeDanmark a/s AG Gruppen Kokholm Kolding T:

10 Serpentinersporet, Slugten og løg-øerne 10 Vaskepladsen Rundturen på bagsiden-/den mere private side er en tur op og ned i terrænnet. Stier etableres på dele af ruten, bl. a. for at gøre den mere tilgængelig og sikker. Serpentinersporet snor sig uden om buskøer med mere private opholdsnicher i - Her er store siddesten, en lille bænk, kropsstammer og et grillsted. Løg-øerne Slugten Nede for enden ligger store sten, der forhindrer den direkte gennemgang men en mindre sti snor sig udenom. En udkiksplads - en lille åbning i bevoks- Serpentinersporet Udkikspladsen Grillsted ningen med udsigt over engene finder man her. En bro leder ud til en platform med siddeplads. Øverst fra bilvaskepladsen løber ned Engene gennem Slugten striber af vand, barkflis, græsser, duftstauder, knust granit, og rå stammer på tværs som små forhindringer. I bunden af stien er en fugleredegynge med gummibelægning. Slugten. På kælk ned i Slugten Fugleredegynge Udkiksplads

11 Vejrhaven Træhaven Strandhaven Udekøkken og brændevæg Dufthaven Indgangssti med stolper til slyng- og duftplanter - lavendel og tobakspibeplante Aktivitetshaverne 11 I gårdens nordlige del skabes nogle aktivitetshaver som hver i sær er afskærmet af klippede kirsebærlaurbærhække med græs omkring. En oval sti løber hele vejen rundt og herfra er indgang til haverne. Fire lærketræer - et i hver have - danner et let tag over midten af græsrummet. Man kan krydse gennem gården mellem haverne. Ud mod bygningerne er hække, der opdeler i mindre rum. Sargentæblehække, bærhække, sommerfuglebuskhække, syrenhække og ind i mellem plantekasser med espalier og opbevaringskasser. I nicherne er græs eller stenmel og her sættes spillestammer, løse stole, minimål.. Nicherne og haverne giver steder at foretage sig ting - opleve - være sammen - træne- hygge - oplade - og gribe tilbage i tidligere aktiviteter og sanseoplevelser. Naturen og stimulerende uderum kan fremme meningsfulde aktiviteter, mulighed for leg og arbejde, sanse- og erindringsoplevelser, samvær og nærvær, fysisk bevægelse, naturlig træthed og et sundt hverdagsliv. Vejrhaven. En svagt hvælvet granitstensplads med et cirkulært minibassin der opsamler regnvandet eller kan fyldes med vand til at soppe / stikke tæerne i ( overløb ved max 7 cm). Fire rustfri stålstolper reflekterer i solen og her kan hejses en vindpose, en minivindmølle er monteret på den ene og vandmålere på en anden. En stjernekikkert er her også. Et kompas i keramiske sten er i midten.

12 12 Strandhaven. En snert af havet / fjorden - sand slynger sig i tre højder mellem pallisader. Græsser vokser i grupper der kildrer mellem fingrene. Et vandfad til flydende blomster eller skibe. Op til træterrassen er 3 trin at gå og sidde på. Dufthaven..med to minibakker med duftende stauder og bunddækker : timianer, høstfloks, oregano, anisisop, skovjordbær, duftroser og lavendel. Træhaven åbner sig mod terrassen ved bygning A. Her kan arbejdes med træ ved arbejdsbordet, saves og hugges brænde ved huggeblokken og savbukken. Ved bålfadet i jern kan man laver trækul til grillen på terrassen.

13 Drivhushaven 13 Syd for indgangsstien ved bygning B er haven koncentreret omkring et stort drivhus/udestue i sort metalkonstruktion. En murstensvæg indeholder brændeovn med bilæggerovn i de tilstødende bænke så varmen mærkes. I de murede bænke kan plantes eller lægges bænkesæder ind over. Der er mørke teglklinker på gulvet. Herinde kan vokse stikkelbærkiwi, rød peber, tomat, agurk salater med meget mere til brug i dagligdagen. Hele vejen rundt om drivhuset er terrassen hvor man kan rykke rundt alt efter om man ønsker sol eller skygge under de letløvede paradisæbletræer ved siden af bærbuskene der kranser hele terrasssepladsen. Et udedørs ildsted er indbygget i den murede væg. Drivhus ildsted Stolpehave

14 Nærhaverne 14 Fuglenichen - huse lavet af beboere Håndværkerhaven Værktøj fra et forhenværende liv Pavillionen Ude men inde. Behovet for at komme under tag og i læ men alligevel være ude tilgodeses i den halvåbne pavillion. Kasser til ting og sager indbygges i bænke langs væggene, et udendørs plantebord og ophæng til haveredskaber gør det let tilgængeligt at komme i gang med små aktiviteter. Reserve -P - Snerydningsbuffer Boldgræsset Håndværkerhaven Spillehaven Pavillionen Fuglehaven Pausedæk Nærhaverne Indgangen med vand,kummer og bro Afdeling C s nærhaver indrammes af nye beplantninger, der skærmer de forskellige aktiviteter som rummene indrettes til. Her kan det lille liv finde plads - fuglene fodres, planten ompottes, bærene plukkes, en lille tur på kondicyklen, et kik på gamle arbejdsredskaber og værktøj, lidt boldspil...og en pause - også for personalet.

15 De små ting 15 I nærzonen ved terrasserne er brug for praktiske og smukke løsninger til den hurtige aktivitet. Kasse-espaliet er kombiløsningen, der kan sammensættes efter behovet og udbygges. Her kan lammeskindet, bolden, bindegarnet, det tørre brænde være - her kan morgenfruerne og ærtene sås - her kan tøjet eller lavendelerne hænges til tørre. Materialer og udformning For at give ro og sammenhæng arbejdes med materialer der går igen. I jordkontakt: eg - enten som afbarket eller skåret rå træ - Robiniestammer pudset og olieret eller malet sorte. Som beklædning/siddeflader: høvlet lærk eller douglas evt. olieret. Belægninger er enten mørkgrå stenmel eller grå aflange betonsten. Kummer og espalier egeplanker som basekasse til planter/opbevaring - med høvlet lærk/douglas brædder som bænke / låg. Egestolper til wire-ophæng, rionet eller plankebord mellem - Duft og plukkeplanter - ærter, bønner, morgenfruer, solsikker, salater...

16 16 Vi gør det sammen : Generelt skal der arbejdes mere detaljeret med havernens præcise indhold under etableringsfasen. Ting skal udvikles, prøves af og detaljeres. Et tæt samarbejde omkring dette er nødvendigt for at få bedst udbytte. Derfor betragtes dette som en specialopgave mellem flere samarbejdspartnere. På Attruphøj inddrages personale, pårørende og borgere på stedet sammen med ergo- og fysioterapeuter og projektkoordinator Lise Nevstrup Andersen fra Fysioterapien Hammer Bakker. Ligeledes udfører Gartneriet og Skovholdet i Hammer Bakker -et samværstilbud til mobile udviklingshæmmede - relevante opgaver. AG Gruppen -HedeDanmark går ind i opgaven som totalentreprenør, hvor vi tegner/designer og anlægger i eet. HedeDanmark a/s AG Gruppen Kokholm Kolding T:

17 Økonomioverblik HedeDanmark a/s AG Gruppen Kokholm Kolding T:

Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre. Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering -

Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre. Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering - Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering - 25.10.2011 Othello - et plejecenter med smag for livet... Othello

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET

NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET NATUR LEGEPLADSER ET IDEHÆFTE FRA FRILUFTSRÅDET NATURLEGE- PLADSER - et idéhæfte NATURLEGEPLADSER - et idéhæfte udarbejdet af Friluftsrådet. INDHOLD 3 forord ved Friluftsrådet 4 naturlegeplads, hvad er

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere

Inspiration til dit nye hus

Inspiration til dit nye hus Inspiration til dit nye hus Når du skal bygge dit eget hus, er der mange ting du skal tænke over, tage hensyn til og tage stilling til. Det er en fantastisk process og vi er med dig hele vejen igennem.

Læs mere

FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed

FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed FAKTIS s Terapihave Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed Indholdsfortegnelse Kontekst - Beliggenhed, areal- og jordbeskrivelse - Terapihavens brugere og deres behov - Terapihavens formål

Læs mere

LABYRINTEN. Et sted, hvor man glemmer, hvor man er, så man kan være barn i stedet for at være syg

LABYRINTEN. Et sted, hvor man glemmer, hvor man er, så man kan være barn i stedet for at være syg LABYRINTEN Et sted, hvor man glemmer, hvor man er, så man kan være barn i stedet for at være syg Forfattere: Karen Feder, leder af Leg & Design, Designskolen Kolding Anne Corlin, cand. arch, maa Redaktion:

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

ODSHERREDS GODE OMVEJ

ODSHERREDS GODE OMVEJ Projekt En god omvej - oktober 2010 ODSHERREDS GODE OMVEJ Et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscentrets park INDHOLDSFORTEGNELSE 02 04 05 06 07 15 16 17 18 19 - Vision, proces og udfordringer - Det

Læs mere

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Børnemiljøvurdering 2010 INDHOLD: LOV OM BØRNEMILJØ VURDERINGENS FIRE FASER BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs

Læs mere

Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver

Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Model 4C: Health Design Juni 2010 Teknisk Diplomuddannelse I Parkvirksomhed Skov

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken

Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken Alle kommentarer Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken Kommentar Det bedste ved at bo i Kongelundsparken er det gode naboskab samt det store lukkede område hvor børnene kan lege uden

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

OPSAMLING PÅ ÅBENT HUS- ARRANGEMENT KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK

OPSAMLING PÅ ÅBENT HUS- ARRANGEMENT KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK Til Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning Dokumenttype Opsamlingsnotat fra åbent hus-arrangement om klimatilpasning af Benløse Bypark lørdag den 7. marts 2015 Dato Marts 2015 OPSAMLING PÅ ÅBENT HUS- ARRANGEMENT

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse

Uddybende projektbeskrivelse Uddybende projektbeskrivelse Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal STEMMER FRA KOKKEDAL Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal Indhold s. 2 Indledning s. 2 Metode s. 3 Hovedkonklusioner s. 4 Interview Indledning Dette bilag sammenfatter

Læs mere

Visionskatalog. Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune

Visionskatalog. Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune Visionskatalog Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune Visionskataloget er udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation www.syddansksundhedsinnovation.dk Carina Lykke Johannessen Innovationskonsulent Kristine

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Udarbejdet foråret 2010 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet for Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Realdania Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse

Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse Hvor kan vi lege? Seminar om indretning af uderum til leg, læring og bevægelse Udearealer er vigtige miljøer i børn, unge og voksnes hverdag. Deres udformning og aktivitetsmuligheder har betydning for

Læs mere