NU FALDER STRAFFEN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kan advokater og dommere tage ved lære af sportens verden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NU FALDER STRAFFEN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kan advokater og dommere tage ved lære af sportens verden?"

Transkript

1 KONTROL DOMSTOLE BLÅSTEMPLER POLITIETS INDGREB VIDNER ETISKE GRÆNSER FOR AT PÅVIRKE VIDNER STATSBORGER FOLKETINGET TILSIDESÆTTER FORVALTNINGSRET ADVOKATERNES SERVIC UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NU FALDER STRAFFEN Kan advokater og dommere tage ved lære af sportens verden?

2 Indhold Advokaten 87. årgang LEDER Når advokater taler med vidner SIDE 5 NOTER SIDE 6 NYE BØGER SIDE 32 Vedtægt Opbakning til nyt advokatsamfund SIDE 44 NYT OM NAVNE SIDE 50 Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere Folketinget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax Artikler FÆLDET AF SPONTAN STRAFUDMÅLING Dommere og advokater kan lære meget om empati og kommunikation ved at skæve til deres fløjtende kolleger på grønsværen, mener divisionsdommer og jurist Bjarne Nigaard. SIDE 8 FORVALTNINGSRET UD AF KRAFT Det strider mod grundlæggende forvaltningsret, når Folketinget i sager om statsborgerskab vælger at træde borgernes retssikkerhed under fode. SIDE 14 ADVOKATER KENDER DERES KRUDTUGLER Selv om Bagmandspolitiet (SØK) og advokater står skarpt over for hinanden, når det gælder om at indberette hemmeligheder om advokaternes kunder, lyder der ros fra SØK. SIDE 18 Retspolitik KRITIK AF DOMSTOLSKONTROL Dommere bliver i for høj grad brugt til at blåstemple dubiøse indgreb i retssikkerheden i terrorsager, lyder bred kritik. SIDE 22 ANSATTE TVINGES TIL DYRE VOLDGIFTER En ny bekendtgørelse afskærer højskolelærere og -forstandere fra adgang til domstolene. Det er en alvorlig brist i retssikkerheden for mange ansatte. SIDE 24 KONGE, KONFLIKTRÅD, KLAGER OG KAPPER Skal alle dommere bære kapper? Rege ringen har lanceret sit ny lovprogram. SIDE 26 SIKKE VI GUNGRER, SAGDE MUSEN EF-Domstolen er blevet skarpt kritiseret for at være retsaktivistisk, og det er blevet foreslået, at Danmark skal undlade at følge dommene. SIDE 30 Fagligt GRÆNSER FOR AT PÅVIRKE VIDNER Der bør indføres etiske regler for advokaters kontakt med vidner. SIDE 34 AT SKRUE TIDEN TILBAGE Kommentar til Peter Gardes kritik af retskredsreformen. SIDE 38 SALÆR I SMÅSAGER En retshjælpsforsikring dækker som udgangspunkt ikke advokatens salær til forberedelsen af en småsag. SIDE 40 NYT FRA ADVOKATNÆVNET Om advokater, der glemmer at oplyse pris og sager om forældremyndighed. SIDE 42 INTET SALÆR VED RESPONSUMSAGER En advokat kan ikke kræve salær for at indbringe en sag for Responsumudvalget. SIDE 46 KRAV OM NY FORSIKRING Digital tinglysning giver nyt forsikringsbehov for de advokater, der ønsker autorisation som anmelder. SIDE 48 REDAKTIONSPANEL Morten Broberg, lektor, Københavns Universitet og projektforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Ole Dybdahl, landsdommer, København Thomas Elholm, lektor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Henrik Stagetorn, advokat Lars Hjortnæs, afdelingschef, Justitsministeriet Trine Binett Jørgensen, advokat Allan Ohms, advokat Birgitte Kofod Olsen,vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Hellen Thorup, advokat Peter Volkers, advokat Ansvarshavende redaktør: Henrik Rothe Redaktør: Rasmus Lindboe Redaktionel sekretær: Bente Busck Annoncer: JUNGERSTED MEDIA Frederiksberg Runddel Frederiksberg Telefon Layout: Adman Kommunikation ApS Struenseegade København N Telefon Tryk: Jørn Thomsen Offset Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside og Advokatnet. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 2 ADVOKATEN nr 09/08

3 Second opinion? Investering er ikke nogen let disciplin. Har De eller Deres klient brug for en second opinion på investering eller skat, er De velkommen til at kontakte Formuepleje. Vi tilbyder gerne en vurdering af Deres klienters muligheder for optimal formuesammensætning uforbindende og altid uden honorar. Formueplejes nyeste koncept er 20 år gammelt og bygger på den Nobelprisbelønnede porteføljeteori, som sikrer den optimale sammensætning af aktier og obligationer. Vores forretningsmodel bygger på at minimere enhver form for konflikt mellem investor og rådgiver. Vi er således primært resultat aflønnede og har dermed et unikt interessefællesskab med vores investorer. Kontakt vores formuerådgivere på tlf eller besøg os på formuepleje.dk Formuepleje er Danmarks største uafhængige investeringshus, stiftet 1986, med hjemsted i Århus og rådgivnings kontor i København. Vi tilbyder investering i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller gennem syv børsnoterede Formueplejeselskaber, ejet af ADVOKATEN nr 09/08 3 aktionærer og med en samlet portefølje på 35 mia. kr. Læs mere på formuepleje.dk.

4 Xxxxxxxxx AF XXXXXXX XXXXXXXxX UNIK ADVOSYS 4 ny generation med Office 2007 layout Nyhed! Nu introduceres Unik Advosys 4, der er baseret på Microsoft Vista og Office 2007 standarder, hvilket gør Unik Advosys enkel at betjene og giver et moderne udseende. Advosys 4 indeholder en række nye eller ændrede funktioner, bl.a.: Automatisk journalisering af s. Gem en på sagen blot ved er par klik med musen eller via genvejstaster i Outlook Advosys finder selv den rigtige sag. Meget lettere bliver det ikke. DOWNLOAD UNIK ADVOSYS 4 Den nye generation kan downloades som en del af programserviceaftalen. Dokumenthåndtering. Vi har genopfundet sagsmappen og integreret funktioner fra Microsoft Outlook som f.eks. autoindhold og indholdsrude. Det giver et hurtigt overblik over dokumenter og s, og du sparer tid, når du lige skal finde et bestemt dokument. Magnus integration. I Advosys 4 er det muligt at foretage opslag hos Magnus finde og vælge det rigtige dokument, få det overført til Advosys med Advokatkontorets skrifttype og samtidig journaliseret på sagen. BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLÉ KØBENHAVN Ø TLF ADVOKATEN nr 09/08

5 leder Når advokater taler med vidner Det er mere end en gang blevet fremhævet, at en dygtig advokat ikke under afhøringen af et vidne i retten bør stille et spørgsmål, som advokaten ikke på forhånd mener at kende svaret på. Dogmet hviler vel på både hensynet til klientens sag og til advokaten selv. Det er naturligvis fagligt udfordrende, når et kronvidne pludselig siger noget helt andet, end man som advokat har forberedt, men det er først og fremmest sveddryppende og det kan få fatale konsekvenser for sagens udfald. Det er derfor ikke underligt, at dogmet om faktum, faktum og faktum ofte fremhæves som afgørende for advokater. Men hvor går grænsen for, på hvilken måde advokaten må søge at opnå kendskab til faktum, hvis det indebærer, at man drøfter sagen med den, der senere skal afgive forklaring under en retssag? Hvornår bliver en samtale med et vidne til utilbørlig påvirkning af vidnet? Holdningen kan spænde fra det meget puritanske til det meget praktiske udgangspunkt. Men hvilket er det rigtige? Har puritaneren ret? Eller bør advokaten i virkeligheden have nærmest frie hænder til at forfølge beviser, så længe det ikke medfører vildledning af retten? Der findes ikke en vedtaget sandhed i spørgsmålet. Men det bør der være, ifølge Advokatrådets tidligere formand, advokat Niels Fisch- Thomsen, som ved det 38. nordiske Juristmøde i august stod for et debatoplæg, som siden har optaget sindene hos mange advokater. Niels Fisch-Thomsen spørger, om en advokat inden hovedforhandlingen må tale med et vidne om sagen og i bekræftende fald om hvad. Må advokaten fremsende eller gennemgå processkrifter, dokumenter eller bilag og på forhånd orientere det kommende vidne om en forestående retssags juridiske spørgsmål, om parternes modsatrettede holdninger til disse og sin interesse i et bestemt resultat? Og hvilken forskel gør det, om vidnet er ansat hos parten? Fisch-Thomsen forsøgte på Juristmødet at udkrystallisere de centrale spørgsmål, når det gælder vidnepåvirkning, og indlægget udtrykker en klar holdning om, at advokater ikke bør have nogen vid adgang til at drøfte en sags forhold med et vidne forud for selve afhøringen i retten. Og det anbefales, at det rejste spørgsmål, der i dag ikke er omtalt i de advokatetiske regler, gøres til genstand for en nærmere regulering. Anbefalingen hviler på et hensyn, som ingen kan være uenig i, nemlig at sikre, at vidnet ikke bliver påvirket af advokaten og dermed bevidst eller ubevidst ændrer sit vidneudsagn som følge af de informationer, vidnet nu er kommet i besiddelse af. Der er imidlertid tale om en vanskelig problemstilling. For på den ene side er det selvfølgelig oplagt, at en samtale med et vidne ikke må udvikle sig til holdningsbearbejdning, men på den anden side er der forhold, der kan tale for en mere liberal tilgang til emnet. Det er helt afgørende for at kunne yde kvalificeret rådgivning til sin klient, at advokaten har overblik over en sags faktiske omstændigheder, herunder hvad der vil kunne bevises under en retssag. Desuden kan det være procesbesparende, hvis det på forhånd er afklaret, hvad vidnet må forventes at ville afgive forklaring om, blandt andet fordi vidnets relevans, behovet for yderligere vidneindkaldelse eller anden bevisførelse og i sidste instans partens stilling til sagens påstand kan være afhængig af et vidnes forklaringer. En restriktiv regulering af emnet vil derfor kunne føre til en usmidig praksis. Fisch-Thomsens forslag og overvejelser kommenteres andet sted i dette nummer af Advokaten og har været drøftet i Advokatrådet, som har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der nærmere vil analysere området og overveje, om der er behov for at foreslå en vejledende regulering i de advokatetiske regler. Det handler i sin kerne om advokatens integritet, og netop værnet om advokaternes integritet er blandt hovedopgaverne for Advokatsamfundet, også i den nye vedtægt, der træder i kraft den 1. december. Uanset, hvad resultatet af dette arbejde bliver, er det glædeligt, at der i professionen er en faglig debat om og holdninger til rammerne for advokaternes virke, ikke mindst når målet er at sikre, at en samtale ikke udvikler sig til utilbørlig påvirkning. AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN nr 09/08 5

6 aktuel information AF XXXXXXX XXXXXXXxX Ny EU-rapport om retsudgifter Hvilke udgifter er der egentlig forbundet med at føre retssager i EU og hvad betyder det for retssikkerheden? De spørgsmål bliver der kastet nyt lys over i en ny rapport fra EU-Kommissionen. En arbejdsgruppe har set på, hvor stor gennemsigtighed der er, når det gælder udgifter i forbindelse med retssager. Og hvilke barrierer, der i øvrigt er, som forhindrer borgere i at benytte retsvæsenet i medlemslandene. Arbejdsgruppen kommer med en stribe anbefalinger: Den vindende part i en sag bør i højere grad kompenseres for sine udgifter. Oprettelsen af en form for europæisk retshjælp. Tvungen oversættelse af sagens dokumenter, hvis modparten er en udlænding, etc. Læs rapporten på publications/publications_en.htm Forsvarsadvokater på barrikaderne Som beskrevet i det seneste nummer af Advokaten klager de tyrkiske forsvarsadvokater over særdeles ringe arbejdsbetingelser. Senest har der lydt et ramaskrig fra forsvarsadvokaterne under en højt profileret retssag, hvor 86 personer er tiltalt for kupplaner mod regeringen. Efter en kaotisk start på retsmødet, blev sagen nærmest øjeblikkeligt udskudt. Advokaterne klager bl.a. over, de alle må deles om ét lille lokale i byens fængsel, når de skal mødes med de tiltalte for at forberede sagen, samt at de ikke har mulighed for at bruge deres bærbare computere i retslokalet. Anklageskriftet er sider langt, og regeringen betegner de anklagede som terrorister. Brugerundersøgelse af domstole Advokater og domstolenes kunder får nu lejlighed til at vurdere domstolene efter gennemførelsen af domstolsreformen. Det oplyser Domstolsstyrelsen, som til foråret planlægger at udføre en brugerundersøgelse med henblik på at fremme dialogen med domstolenes brugere. Hæderspris til advokat Erik Hørlyck Dreyers Fonds Hæderspris 2008 på kr. tildeles advokat Erik Hørlyck for hans arbejde med bygge- og entrepriseret og hans omfangsrige forfatterskab om samme. Dreyers Fonds Hæderspris tildeles hvert år en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig inden for sit felt. I år går prisen til advokat Erik Hørlyck, partner i Hørlyck & Steffensen Advokatfirma i Århus og medlem af Højesteretsskranken, samt medredaktør af Kendelser om fast ejendom. Advokat, lic.jur. Erik Hørlyck har i mange år rådgivet om byggeriets kontraktforhold, om kontraktforhold vedrørende ordreproduktion og plan- og miljølovgivning samt ført sager ved domstolene, Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed og Klagenævnet for Udbud og er forfatter af flere bøger. Procesbevillingsnævnets åbningstider Procesbevillingsnævnet fik fra 1. januar 2008 nye åbningstider, så åbningstiden nu er på hverdage. 6 ADVOKATEN NR 09/08

7 AdvoPro En vigtig ingrediens i jeres succes EDB Gruppen A/S - jeres samarbejdspartner Kontakt Lotte Juul Key Account Manager telefon Dorte Baltzer Johannessen Produktchef telefon May-Britt Buchardt Projektleder telefon Mere information Læs mere på ADVOKATEN NR 09/08 7

8 Retsledelse AF THORSTEN ASBJØRN LAURITSEN & PETER BORBERG, journalister Foto: Kennet Havgaard Fældet af spontan strafudmåling Dommere og advokater kan lære meget om empati og kommunikation ved at skæve til deres fløjtende kolleger på grønsværen, mener divisionsdommer og jurist Bjarne Nigaard. Enhver fodboldelsker kender situationen: En spiller tackles voldsomt. Der må komme en advarsel. Men det gør der ikke. Dommeren har vurderet behovet for en sanktion anderledes. Det hedder situationsbestemt ledelse, og det burde der være mere af i danske retssale. I hvert fald hvis det står til divisionsdommer og formand for Københavns Fodbolddommerklub, Bjarne Nigaard, der også er jurist. - Jeg ser et stort udviklingspotentiale i at lade den situationsbestemte ledelse, der er helt afgørende for rettens gang i sportens verden, gøre sig stærkere gældende i den danske dommer- og advokatstand, siger Bjarne Nigaard. - Min erfaring er, at tingene glider nemmere, når kommunikationen er situationsafpasset og tydelig. Dette synes ikke altid at være tilfældet i danske retssale, siger han, samtidig med at han dog betoner sin allerstørste respekt for dommere, advokater og juristers arbejde i retssalen. Hvad Bjarne Nigaard i særlig grad hæfter sig ved, er empatien, den ligefremme kommunikationsform og den fleksible graduering af regelsættet, der konstant sættes på prøve i kampens hede. - Som fodbolddommer prøver man hele tiden at sætte sig ind i den situation, man aktuelt står i. I modsætning til domstolen, der søger en lovbestemt retfærdighed ud fra en til enhver tid gældende 8 ADVOKATEN nr 09/08

9 ADVOKATEN nr 09/08 9

10 retsledelse Danske dommere - dem i retssalene - glemmer for ofte at afpasse deres ledelse og kommunikation til den konkrete situation under en sag. De juridiske dommere kunne lære af fodbolddommere, mener jurist Bjarne Nigaard. lovtekst. Jeg kunne også formulere det mere direkte: Hvis jeg dømte efter fodboldloven, ligesom en dommer ville dømme efter civile love, så ville der ikke være en eneste spiller tilbage på banen efter få minutter. Når bolden er ude, er den selvfølgelig ude. Men for eksempel står der også i fodboldloven, at hvis en spiller tackler en mand hårdt uden at røre bolden, så skal han udvises. Eller hvis en spiller protesterer mod en dommerkendelse, skal han have en advarsel. Det står der. Helt håndfast. Men hvis ikke vi bøjede disse tekster og situationsbestemte budskaber, så ville fodbold være noget af det mest dødssyge, man kunne fordrive i sin fritid, siger Bjarne Nigaard. - Når jeg dømmer fodbold, må jeg løbende tage temperaturen på kampen. Måske hælder jeg mere benzin på bålet ved at vise en mand ud? Er vi i kampens første eller sidste minut? Jeg er hele tiden nødt til at tænke mig selv ind i den konkrete situation og vurdere og analysere det, der er gået forud. Tillid og åbenhed Bjarne Nigaard, der startede sin dommerkarriere som 16-årig, arbejder til daglig som chefjurist i Boligkontoret Danmark. I den egenskab har han ofte fornøjelsen af at procedere i danske retssale. Her møder han et system, som han mener, ville kunne vinde meget menneskelig tillid, hvis kommunikationsgangen var mindre stiv og byggede på større åbenhed. - Retslokalet og dets repræsentanter har altid været omgivet af institutionel respekt. Men den institutionelle respekt indeholder alt for lidt menneskelig respekt netop fordi den er institutionel. Her mener jeg, at et retssystem, baseret på en langt højere grad af tillid, som evner at se ud over loven, kommunikere åbent og forholde sig til sagens situation og de implicerede personer, som en helhed vil give os et mere dynamisk og imødekommende retsvæsen. Ja, man kan fristes til at sige et mere folkeligt retsvæsen, siger Bjarne Nigaard. Den københavnske fodbolddommer ser dog et konkret eksempel på en opblødning, der kunne være en tilnærmelse mod en mere inddragende retsproces. Han nævner den såkaldte småsagsproces indført ved domstolsreformen. Her kan enhver borger i princippet nedfælde en sag på bagsiden af en bagerpose og på egen hånd føre proces, så længe sagsgenstanden ligger under kroner. - Tankesættet er glimrende, fordi det åbner systemet op. Imidlertid oplever jeg, at denne imødekommenhed går fløjten, fordi kommunikationen er, som den altid har været. Og her var ellers muligheden for at afprøve tankerne og kommunikationen fra den situationsbestemte ledelse, fremhæver Bjarne Nigaard. Stagetorn giver modspil En af Danmarks førende forsvarsadvokater Merethe Stagetorn går dog i rette med Bjarne Store dommere på fodboldscenen Italienske Pierluigi Collina regnes af mange for den største fodbolddommer i nyere tid. Den skaldede Collina, der blandt spillere og trænere var kendt for sit overblik og sin ro i tilspidsede situationer, opnåede status som et decideret dommerikon. I Danmark er Peter Mikkelsen løbet med titlen som alle tiders bedste fodbolddommer. Han har blandt andet rekorderne som yngste superligadommer og yngste VM-dommer. Mikkelsen blev desuden i 1996 kåret som 1990 ernes bedste internationale dommer. Nigaards udfald mod retsvæsenets manglende fornemmelse for situationsbestemt ledelse. Hun fremhæver straffelovens paragraf De såvel skærpende som formildende omstændigheder ved strafudmåling er nemlig udtryk for, at dommeren skal applicere loven på det enkelte individ. Som eksempel fremdrager hun paragraf 82, stk 4, hvor det lyder som formildende omstændighed: at gerningsmanden har handlet i undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder handlingens foretagelse. Ja, ifølge Merethe Stagetorn er denne del af straffeloven netop udtryk for, at situationsbestemt ledelse og menneskelige hensyn hører til i retslokalet. Alligevel erkender forsvarsadvokaten, der blandt andet har ført sager for de danske topidrætsfolk, cykelrytteren Bo Hamburger og rekordsvømmeren Mette Jacobsen, at Bjarne Nigaard har en pointe. Ikke omkring de rent lovmæssige forhold, men hvad angår retsvæsenets ydre form. - Når befolkningen i et vist omfang kan opfatte domstolsbehandlingen som stiv og meget lidt menneskelig, skyldes det formentlig den ydre fremtoning. Dommerpodiet er typisk hævet mindst ét trin. Der tales i bestemt rækkefølge, hvor det er kutyme, at der kun afbrydes i helt særlige situationer. Der er altså ikke nogen løbende dialog mellem dommer, anklager, den tiltalte eller vidner samt forsvarer, siger Merethe Stagetorn. Hun ser dog eksempler på, at juraens dommere forstår sig på menneskelig empati. - Mange dommere vælger efter den formelle domsafsigelse at forklare parterne i ganske almindelige ord om baggrunden for, at sagen fik sit bestemte udfald. Det finder jeg særdeles gavnligt, da det ofte er hér, at klienten egentlig forstår, hvad det er, der er foregået, siger hun. Når det er sagt, gør hun det også klart, at 10 ADVOKATEN nr 09/08

11

12 retsledelse den spontane strafudmåling har sine klare begrænsninger i retslokalet. Simpelthen fordi spontane afgørelser vil have vitale konsekvenser: - Hvad angår selve strafudmålingen, står det udtrykkeligt i loven, at der skal være en ensartethed i retsanvendelsen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at en dommer lader sig rive med af sin helt personlige opfattelse, som ikke kan dækkes i straffelovens her nævnte paragraffer. Det er og skal være uden betydning, hvorledes en dommer ser på seksuelle krænkelser, butiksrøveri eller checkforfalskninger, betoner hun. Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse er udviklet af de to amerikanske psykologer Paul Hersey og Kenneth Blanchard i 1960'erne. Situationsbestemt ledelse omfatter en model og en række værktøjer, der gør lederen i stand til at håndtere hver enkelt medarbejder forskelligt bestemt af den enkeltes behov for at blive ledet. Har du fuldstændig styr på IT-situationen i din virksomhed? Mange virksomheder har svært ved at finde ressourcerne til at sikre en stabil IT-drift. Derfor tilbyder vi en skræddersyet driftsaftale, som passer til din virksomheds behov. Med en EASYLAN driftsaftale er du både sikret løbende overvågning af virksomhedens IT-installationer og hurtig support, når uheldet er ude. Det betyder, at du kan glemme IT-bekymringerne og istedet koncentrere dig om at servicere dine klienter. Du kan læse mere om EASYLAN på På kan du teste, hvordan det står til med virksomhedens IT-drift. Samtidig deltager du i konkurrencen om et gratis servicetjek til en værdi af kr. 12 ADVOKATEN nr 09/08

13 xxxxxx SKILSMISSERET - DE ØKONOMISKE FORHOLD Af Linda Nielsen En grundig behandling af økonomiske forhold ved skilsmisse. Få blandt andet indblik i: - Skilsmisserettens formål, betydning, udvikling og fremtidsvisioner samt betingelserne for separation og skilsmisse - Vilkårene for separation og skilsmisse - Ægtefælleskiftet med bodelingen og de mange problemer, der følger af det - De stadig øgede muligheder for særeje i mange forskellige former samt andre aftaler forud for eller i forbindelse med skilsmisse NYHED PRIS: kr. 496,- ekskl. moms ISBN.NR.: UDGAVE: 1/2008 SIDER: 352 DIGITAL TINGLYSNING I PRAKSIS - EN GUIDE TIL DEN DIGITALE TINGBOG Af Anja Olsen Et detaljeret overblik både juridisk og praktisk - over den nye digitale tinglysningsordning som loven fra 2006 indfører. NYHED Læs blandt andet om, hvordan man får adgang til digitale oplysninger om fast ejendom, hvordan man anmelder digitale dokumenter om ejerforhold, pant m.v. vedrørende fast ejendom, samt de juridiske forudsætninger for indførelsen af og brug af det digitale tinglysningssystem. PRIS: kr. 496,- ekskl. moms ISBN.NR.: UDGAVE: 1/2008 SIDER: 336 Bestil bøgerne på thomson.dk eller kontakt kundeservice på tlf Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Best. under kr ,- tillægges kr. 47,- i eksp. gebyr. ADVOKATEN nr 09/08 13

14 Forvaltning Af Michael Jørgensen, advokat, Ret&Råd Hørsholm FOLKETINGET SÆTTER forvaltningsret ud af kraft Det strider mod grundlæggende forvaltningsret, når Folketinget i sager om statsborgerskab vælger at træde borgernes retssikkerhed under fode. 14 ADVOKATEN nr 09/08

15 Reglerne for at få dansk pas er voldsomt komplicerede og genstand for en betydelig politisk kamp. Derfor er det måske bedst at begynde et helt andet sted med et parallelt eksempel på, hvad der er galt. Forestil Dem derfor en sag om førtidspension. Denne pension tilkendes efter et konkret skøn, som afhænger af, om personen er uarbejdsdygtig. Folketinget har selvfølgelig vedtaget de generelle regler på området, men selve afgørelsen bygger på et skøn, som foretages af den relevante myndighed, her kommunen. Forestil Dem nu, at Folketinget besluttede sig for at blande sig i det skøn ved at lave en regel, som hed, at alle med dårlig ryg ikke kunne få førtidspension uanset hvad. Dermed ville Folketinget fratage kommunerne deres mulighed for at udøve et konkret skøn. Administrationens skøn ville blive sat under regel, som det hedder. Netop den slags er almindeligt kendt som en uskik i forvaltningsretten og kan medføre, at den pågældende instruks bliver ugyldig. Ikke desto mindre er det tilfældet på området for indfødsret, altså når en person ansøger om dansk statsborgerskab. Her afskæres fastboende udlændinge fra at ansøge om statsborgerskab alene, fordi de lider af post traumatisk stress syndrom (PTSD), der f.eks. kan være en følge af krigstraumer eller tortur. Min påstand er derfor, at indfødsret er en ret blottet for retssikkerhed. VEJEN TIL DANSK PAS Først kunne det være nyttigt lige at se på, hvordan man egentlig bliver dansk statsborger. Det sker ikke ved en administrativ myndigheds afgørelse, men ved lov. Sagerne behandles af Folketingets Indfødsretsudvalg, der suverænt bestemmer, om en ansøgning om dansk indfødsret skal fremmes til et lovforslag. Inden sagerne kommer til indfødsretsudvalgets kendskab, sies de fra i Indfødsretskontoret, der er en del af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Indfødsretskontoret instrueres i sagsbehandlingen gennem en cirkulæreskrivelse af 12. januar 2006, der bygger på en mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti indgået aftale om de fremtidige generelle retningslinjer for ministerens udarbejdelse af lovforslag. Det hedder i aftalens 24, at det er en betingelse for at blive optaget på et lovforslag om indfødsret, at ansøgeren dokumenterer ADVOKATEN nr 09/08 15

16 Forvaltning danskkundskaber ved bevis for danskuddannelsernes Prøve i Dansk 3 mv. Videre kræves det, at ansøgeren dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved bevis for en særlig indfødsretsprøve. I bestemmelsens stk. 3 er der dog en dispensationsadgang, idet det, hvor særlige forhold taler herfor, forelægges Folketingets Indfødsretsudvalg, om der kan dispenseres fra betingelserne i stk. 1 og 2. Forelæggelse vil ske, hvis ansøgeren dokumenterer at lide af en fysisk eller psykisk sygdom af meget alvorlig karakter og som følge heraf ikke mener at være i stand til eller have rimelig udsigt til at kunne opfylde betingelserne i stk. 1 og 2. VEJEN BLOKERES I en fodnote til aftalens 24 står der til instruktion af Indfødsretskontoret, at forelæggelse (om dispensation fra kravet om danskkundskaber) forudsættes at ske, hvor ansøgeren lider af svære fysiske handicaps, er hjerneskadet, blind eller døv, eller har Nye krav til statsborgerskab Der blev givet afslag på statsborgerskab i I 2008 er der indtil nu givet afslag på indfødsret. Regeringen og Dansk Folkeparti har netop besluttet at stramme reglerne for indfødsret på baggrund af dommen fra EF-Domstolen, som gør det nemmere for udlændinge at få ophold i Danmark. Det indebærer bl.a. kortere tid til prøven og krav om en højere karakter for at bestå. Kilde: Politiken. svære psykiske lidelser som skizofreni, en psykose eller en svær depression. Integrationsministeriet forudsættes endvidere at meddele afslag til ansøgere, som lider af PTSD, også selvom tilstanden er kronisk, og dette er dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund. I praksis betyder det, at enhver ansøger til dansk statsborgerskab, der lider af PTSD, vil få afslag fra Indfødsretskontoret. Der foretages således ingen konkret vurdering af den enkelte ansøgers individuelle forhold. Retningslinjerne for administrationens skøn er her sat under regel. Har man PTSD, kommer sagen aldrig videre til Indfødsretsudvalget. Hvis en administrativ myndighed af en overordnet myndighed får instrukser om, at en skønsmæssig formuleret lovbestemmelse skal administreres på en helt bestemt måde, kan det i mange tilfælde medføre ugyldighed. Hvis ikke en lovbestemmelse indeholder hjemmel til at følge klare kriterier, vil det normalt være op til forvaltningsmyndigheden (ministeriet) at udøve et konkret skøn. Forvaltningsmyndigheden vil oven i købet være forpligtet til at begrunde sin afgørelse med angivelse af de hovedhensyn, der har været afgørende for udøvelse af skønnet samt de konkrete omstændigheder faktum der er blevet lagt til grund for udøvelse af skønnet. I indfødsretsafgørelser er der ikke denne retssikkerhed. Der er netop ikke tale om 16 ADVOKATEN nr 09/08

17 en forvaltningsretlig afgørelse, da det er Folketinget, der har kompetencen til at afgøre, om der skal gives dispensation eller ej. Forvaltningslovens krav til begrundelse og almindelige forvaltningsretlige regler som f.eks. forbud mod at sætte skøn under regel, er ude af kraft. Men i virkeligheden udøves skønnet faktisk af en administrativ myndighed, nemlig Indfødsretskontoret. Den enkelte sag bliver derfor ikke forelagt for Indfødsretsudvalget, men sies fra i det administrative system. LIGNER DISKRIMINATION Jeg finder praksis betænkelig. At frasortere herboende udlændinge, der har en diagnose kaldet PTSD, således at der end ikke af det kompetente Indfødsretsudvalg kan blive foretaget en individuel bedømmelse af den konkrete persons evne til at aflægge en sprogprøve, ligner diskrimination. At have fået en diagnose som PTSD skal selvfølgelig ikke i sig selv give ret til dansk statsborgerskab. Men så sandelig heller ikke det modsatte. Jeg har netop på en herboende udlændings vegne fået afslag fra Indfødsretskontoret. Ansøgeren har PTSD og har været underkastet tortur. Han har boet i 15 år i Danmark med kone og børn og modtager pension, da han anses for helt uarbejdsdygtig. Der foreligger lægeerklæring om, at han ikke vil kunne indlære så meget sprog, at han kan aflægge en sprogprøve. På direkte forespørgsel om, hvorvidt den fremlagte lægeerklæring var utilstrækkelig, fik jeg i første omgang intet svar. En telefonopringning til Indfødsretskontoret gav heller ikke et tilstrækkeligt svar på, om en ny og mere fyldig speciallægeerklæring ville ændre sagen. Det ville man ikke kræve, da det jo var dyrt for den enkelte ansøger, og resultatet ikke kunne garanteres. Praksis var jo meget streng, som det blev sagt. Jeg kunne heller ikke få et klart svar på, om sagen var mangelfuldt oplyst, eller hvad der i øvrigt skulle til for at få sagen fremmet. Integrationsministeren har i Folketinget besvaret et spørgsmål d. 21. januar 2008 om samspillet mellem de to instanser, men fandt intet betænkeligt ved denne praksis. Hun var helt klar over, at det kun er Indfødsretsudvalget, der har dispensationsmulighed, hvorimod ministeren ikke har mulighed for at dispensere. Jeg finder, at denne sammenblanding af den lovgivende og den udøvende magt er betænkelig. Folketingets Ombudsmand har kendskab til reglerne, men er som følge af Ombudsmandsloven afskåret fra at kritisere denne praksis. Havde det været et rent administrativt anliggende, føler jeg mig overbevist om, at den omtalte cirkulæreskrivelse ville blive kritiseret. Jeg har en stærk mistanke om, at det er en helt bevidst praksis, der udøves i disse sager. Den indgåede aftale mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti i 2006 var udtryk for en skærpelse af herboende udlændinges mulighed for at få dansk indfødsret. Den fastlagte praksis er udtryk for et helt klart ønske om at begrænse antallet af nye danske statsborgere. Og så har man pillet en diagnose som PTSD ud som et kriterium, hvor der blot skal gives afslag uden videre. Uden krav om en konkret begrundelse for, at den enkelte sag ikke anses for dispensationsegnet. ADVOKATEN nr 09/08 17

18 Hvidvask Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet ADVOKATER KENDER DERES krudtugler Selv om Bagmandspolitiet (SØK) og advokater står skarpt over for hinanden, når det gælder om at indberette hemmeligheder om advokaternes kunder, lyder der ros fra SØK. To advokater. To selskaber. I to forskellige lande. Det er ifølge Bagmandspolitiet (SØK) udgangspunktet for det ultimative mareridt i sager om økonomisk svindel. Den simple formel giver mulighed for at jonglere rundt med penge på en måde, som gør det svært for myndighederne at afsløre, om der er tale om, at sorte penge bliver vasket hvide. Men selv denne formel er ikke længere en ren trylleformular for kriminelle eller terrorister. På internationalt plan har den såkaldte Financial Action Task Force (FATF) siden 1989 skridt for skridt gjort spillerummet mindre for økonomiske forbrydelser og siden terrorangrebet på USA i 2001 er der taget syvmileskridt. Advokaternes tavshedspligt er kommet under pres. Og myndighederne har adgang til flere og flere oplysninger om, hvad borgere måtte foretage sig i banker, hos revisorer og hos deres advokat. Blandt se seneste skud på stammen er, at advokater skal fastslå kundernes reelle identitet gennem f.eks. at sikre sig kopi af pas. Og at virksomhedskundernes ejerkreds skal legitimeres. Mere arbejde for advokaterne, flere gener for kunderne, flere indberetninger til Bagmandspolitiet. Men bliver der afsløret flere terrorister på den konto? Advokaten har bedt SØK om at fortælle lidt om, hvordan sagen ser ud fra politiets skriveborde. Terroristerne vender vi tilbage til. Først en ganske usædvanlig ros fra Bagmandspolitiet til netop advokaterne. ER ADVOKATERNE DOVNE? Tallene i Bagmandspolitiets seneste årsberetning taler egentlig deres eget tydelige sprog: Ud af i alt indberetninger om mistanke om økonomisk kriminalitet sidste år stod advokater for pauvre seks indberetninger. Det tal bør ikke regnes om til procenter. Umiddelbart ser det på tallene ud, som om de kriminelle simpelt hen ikke frekventerer advokater; at advokater er særdeles milde væsener, der ikke aner ondt hos deres medmennesker; eller at advokaterne er dovne, når det gælder om at informere myndighederne. Men sådan ser Bagmandspolitiet slet ikke på det: - Jeg tror, advokaterne er dygtige til at sortere i deres kunder. De kan godt se, hvem der er på vej ind i forretningen, og siger nej tak til opgaven, hvis det ser sort ud. Og så skal advokater, modsat alle andre erhverv ikke indberette, hvis de afviser en klient på dørtrinnet, siger politikommissær Ole Kahlen, der leder den operative efterforskning af hvidvaskningssagerne hos SØK. Langt de fleste indberetninger til Bagmandspolitiet kommer fra banker, vekselererkontorer og firmaer, der overfører penge. - Og så ved advokater jo godt, hvordan en kriminel ser ud. Jeg tror hurtigt, advokater får en 18 ADVOKATEN nr 09/08

19

20 Hvidvask fornemmelse af, at det her er nogle krudtugler, som har gang i et eller andet. Og så siger de: Ved du hvad, dét skal jeg ikke tjene penge på, du må gå et andet sted hen, siger Ole Kahlen. Hotline om hvidvask Bagmandspolitiet har en hotline, hvor advokater og andre kan ringe døgnet rundt og få vejledning om reglerne. For advokater kan det typisk være et spørgsmål om, hvorvidt en sag er omfattet af hvidvaskloven. For advokater gælder det særlige, at kun nogle af deres kundeforhold er omfattet af pligten til at indberette, mens andre faggrupper som banker og revisorer har al deres aktivitet omfattet. I generelle vendinger kan man få afklaret et spørgsmål, uden at man behøver at sige, hvem sagen drejer sig om. Telefonnummeret er ET KLOGT SYSTEM Lad os se på princippet bag det danske system for at indberette mistanker om hvidvask. Med en positiv udlægning af det danske system kan man sige, at systemet modsat i andre lande baserer sig på en vis grad af intelligens. I lande som f.eks. USA skal alle pengestrømme på mere end dollars indberettes til hvidvasksekretariatet. Banker, advokater og andre skal som sådan ikke foretage nogen vurdering af, om aktiviteten kan tænkes at være kriminel. Det giver myndighederne en frygtelig masse indberetninger. Sverige har f.eks indberetninger om året. - Alt skal indberettes. Sort som hvidt, alle transaktioner. De samler jo underretninger ind i ladebygninger pr. dag. Så er det myndighedernes rolle at finde nålen i høstakken, forklarer Ole Kahlen. Skulle man blive i det billede, kan man sige, at det danske system går ud på, at advokater, banker, revisorer og andre bliver bedt om at lede efter nålen, før Bagmandspolitiet gør det. - Vi har vendt det om og sagt: Det er jer, der har fingeren på pulsen og kender kunderne, siger Ole Kahlen. Bolværket er så at sige skubbet ud til de faggrupper, der har med pengestrømmene at gøre. Hvis en mistanke om urent trav ikke kan afkræftes, skal advokaten gribe telefonen og ringe ind til enten SØK eller til Advokatsamfundet, som så kan stå for indberetningen. Kan der være en svaghed i det system hvis nogen i bolværket er korrupt? - Ja, men det problem vil der også være i det andet system. Her vil man bare lave en masse transaktioner under beløbsgrænsen for at undgå at skulle indberette, forklarer Ole Kahlen. Men hvad sker der egentlig, når Bagmandspolitiet kaster sig over en mistanke? SVINDEL I NORDSJÆLLAND Per Fiig er vicestatsadvokat og leder af hvidvasksekretariatet. Han beskriver, hvordan en konkret sag med en advokat involveret udfoldede sig. Sagen er illustreret i grafikken på modsatte side. En mindre nordsjællandsk bank har haft en kunde, som i nogle år ikke har haft nogen særlig aktivitet på en konto i banken. Så begynder der at ske lidt på kontoen igen. Og lige pludselig går der 11 millioner euro ind på kontoen. Banken finder transaktionerne mistænkelige og kan ikke fra kontohaver få oplysninger, som afkræfter mistanken. Den slags situationer skal banker indberette. Når en kunde afviger fra sit normale mønster og ikke kan give tilfredsstillende oplysninger, skal der ifølge loven almindeligvis indberettes. Banken tager derfor fat på SØK og afleverer en underretning om, at det ser underligt ud. Tilsyneladende er det store beløb på den mistænktes konto kommet fra udlandet. Efter at pengene er gået ind, begynder han at bruge lidt småbeløb på kontoen: Han sender dollars til en konto i Dubai og køber sig en BMW og en Mercedes i Tyskland. Så sender han dollars til USA for at få oprettet et firma derovre. Det hjælper en amerikansk advokat med. Et par dage efter den første indberetning ringer banken igen til SØK: Nu er mistænkte ved at overføre 6,5 millioner euro til en engelsk bank. Han har forklaret banken, at de 11 millioner euro var et lån fra en bank i Hongkong. Da den nye transaktion bliver varslet, går SØK ind og beslaglægger alle de 11 millioner euro, på nær de småpenge, der var blevet brugt. SØK begynder nu at optrevle sagen: Først fører sporene til Hongkong, hvor SØK hører, om den mistænkte har fået det lån, han sagde, han havde. Det har han ikke. Banken i Hongkong kan oplyse, at der er kommet 17 millioner dollars fra en amerikansk bank efter salg af aktier. Og at det er Microsoft aktier, der er blevet overført fra en fransk bank. SØK følger sporet til den franske bank, hvor det viser sig, at danskeren har arbejdet sammen med en fransk og en amerikansk svindler. De har givet en falsk ordre til den franske bank om på vegne af en enke at overføre de aktier fra enkens konto til banken i USA. Den amerikanske advokat, der hjalp med at oprette selskabet for svindlerne, har været uvidende om de kriminelle bagtanker. I dag kører sagen som en bedragerisag i Frankrig. FLERE REDSKABER Bagmandspolitiets internationale efterforsk- 20 ADVOKATEN nr 09/08

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere