EXPANDs grundlæggende coachuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXPANDs grundlæggende coachuddannelse"

Transkript

1 EXPANDs grundlæggende coachuddannelse Danmarks første ICF ACSTH godkendte coachuddannelse Vores grundlæggende coachuddannelse henvender sig til dig, der stiller krav til din uddannelse: den skal være professionelt tilrettelagt og gennemført, have et solidt teoretisk fundament, og den skal være godkendt af International Coach Federation, ICF. Uddannelsen skal selvfølgelig give dig stærke coachingkompetencer og mulighed for at vokse som menneske - og så skal undervisningen foregå i en atmosfære af respekt, rummelighed, humor og professionalisme. Du bliver uddannet til at bruge coachingkompetencerne på mange forskellige måder, bl.a. inden for ledelse og udvikling af medarbejdere. Endvidere opnår du det uddannelsesmæssige fundament, der skal til for at blive ICF Certificeret på ACC niveau (Associate Certified Coach). Coachuddannelsen består af 5 moduler på hver 3 dage, i alt 15 dage, og den afsluttes med en skriftlig og praktisk evaluering på ACC niveau, som du skal bestå for at opnå et uddannelsesbevis. Det får du: Grundigt kendskab til hvad coaching er Praktisk erfaring med hvordan du kan anvende coaching i mange forskellige situationer Et solidt teoretisk fundament Megen og kvalificeret supervision og feedback Effektive kommunikationsværktøjer Masser af personlig coaching Et trygt og støttende læringsrum Et team af engagerede, erfarne og kompetente undervisere Exceptionelt netværk med andre engagerede mennesker En ICF godkendt uddannelse Efter den grundlæggende coachuddannelse har du mulighed for at fortsætte på Expand s overbygningsuddannelse og dermed tilsammen have et meget solidt uddannelsesfundament på 152 timer. Du kan læse om overbygningsuddannelsen på Du er også meget velkommen til at kontakte os herom på eller Målet med uddannelsen Målet med denne uddannelse er, at den enkelte deltager udvikler personlige coachingkompetencer, så det ikke bare handler om værktøjer og teknik, men om at integrere kompetencerne, så de bliver en naturlig måde at arbejde på. Målet er ligeledes, at du kan coache på ACC niveau. 1

2 Gennem teoretiske gennemgange, kompetencegivende øvelser og personlige oplevelser med at coache og blive coachet, fokuserer vi på at sætte deltageren i stand til: At kunne styre coachingprocessen på en sådan måde, at der skabes rum for at fokuspersonen kan lære og udvikle sig, opnå større bevidsthed og handlekompetence At (gen)skabe bevægelse fra en nuværende uønsket situation til en ønsket situation i tanke og handling hos fokuspersonen i overensstemmelse med dennes mål/ønske Gennem eget eksempel på fleksibilitet i tanke og handling at kunne assistere til bevægelse og bevidsthed hos fokuspersonen At beherske lytte- og spørgemetodik så det fremmer læring og udvikling hos fokuspersonen At beherske metapositionen, en nærværende og dog adskilt tilstand, som er fundamentet for effektfuld coaching At kende til og arbejde efter høje etiske standarder, således at ICF s etiske retningslinjer efterleves i praksis At beherske ICF s 11 kernekompetencer i praksis på ACC niveau Uddannelsens indhold Denne coachuddannelse har sit teoretiske fundament i den Systemiske teori og metode, nyere hjerneforskning og viden om effektfuld coaching. Uddannelsens 5 moduler svarer til 82,5 timer effektive undervisningstimer. Modul 1: Grundlaget for excellent coaching Dette modul fokuserer på gennem mange øvelser at integrere strukturen i en coachingseance. Modulet opbygger grundlaget for at kunne skabe bevægelse i tanke og handling hos fokuspersonen. Definition og afgrænsning af coaching ICF s 11 kernekompetencer - overordnet MAAPS modellen - strukturen i en coachingproces Feedback eget fokus og egenfeedback Værdier og grundholdninger i coaching Modul 2: At skabe bevægelse i tanke og handling På dette modul går vi endnu længere ind i coachens arbejde med at assistere fokuspersonen til at skabe bevægelse i tanke og handling. Vi bruger desuden tid på at få de systemiske nøglebegreber i relation til coaching gennemgået og arbejder i praksis ud fra disse begreber og forholdemåder. Coachens fleksiblitet Coachingrelationen asymmetri og symmetri Systemiske nøglebegreber i coaching Spørgsmål, der skaber bevægelse Aktiv udadvendt opmærksomhed og lytning 2

3 Modul 3: Hypoteser, metapositionen og psykologiske mekanismer Dette modul fokuserer på coachens indre arbejde. Det handler om gennem metapositionen at blive i stand til at observere sig selv, sine egne tanker og følelser og gøre sig selv flytbar, således at coachen ikke kommer til at tromle sine ideer og løsningsforslag igennem, men formår at introducere meningsfulde forstyrrelser i fokuspersonens måde at tænke og føle på hele tiden med øje på de forandringer, som fokuspersonen ønsker at skabe. Coachen må ikke forelske sig i sine egne tænkemåde, men hele tiden formå at skabe nye forståelsesrammer og bruge dem konstruktivt i forhold til fokuspersonens fokus. Forståelsesrammer og hypoteser Psykologiske mekanismer Coachtilstanden - metapositionen Observeret coach session med feedback Modul 4: Anerkendende undersøgelse, værdier og motivation. På dette modul er der fokus på principperne fra Anerkendende undersøgelse (AI) anvendt i coaching. Du vil arbejde dig igennem processen, således at du kender den indefra. Vi arbejder ydermere med livshjulet, værdiafklaring og indsigt i, hvordan motivation skabes. Vi afholder desuden en samtale med hver af kursisterne for at gøre status på egne mål med uddannelsen og for at sikre, at deltageren er klar til at gå til den afsluttende evaluering. Vi arbejder med: Anerkendende undersøgelse i coaching - 4-D modellen Livhjulet i coaching Værdiafklaring Værdier og motivation Individuel samtale Modul 5: Lytning, intuition og feedforward Dette modul fokuserer på, hvordan intuition har sin plads i coaching og vi uddyber lyttekompetencerne. Vi arbejder desuden med brug af billeder og andre værktøjer i coaching samt med feedforward. Modulet samler alle trådene og du forlader modulet med en plan for dine næste skridt efter uddannelsen. Intuition og lytning på niveau III i coaching Brug af billeder i coaching Feedback feedforward Observeret coach session med feedback Opsamling på hele uddannelsen Skriftlig og praktisk evaluering Eksamen forløber over 3 dage og hver deltager skal samlet bruge 1 dag på evalueringen. Første dag om formiddagen finder den skriftlige prøve sted kl Den praktiske evaluering afholdes der efter og de følgende dage. Hver person skal i 25 min. coache en af de andre fra holdet. Der gives herefter grundig feedback. Der er 2 undervisere tilstede ved evalueringen. Det endelig program for evalueringsdagene laves først i løbet af uddannelsen. Du skal derfor reservere alle de dage, der er sat af til evalueringen. 3

4 Undervisningen Undervisningen har et stort fokus på at lære gennem praktiske erfaringer og teorien flettes naturligt ind gennem oplæg og dialoger i plenum. Vi ønsker at skabe et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både udvikle sig som menneske og tilegne sig de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for professionel coaching. Vi giver meget og specifik feedback under øvelserne og fokuserer på at støtte den enkelte kursist i at nå sine mål med uddannelsesforløbet. Derfor har vi også maks. 18 deltagere på et hold. Du får udleveret en udførlig og flot illustreret uddannelsesmanual ved uddannelsens start. I forbindelse med uddannelsen er der yderligere 3 bøger på dansk, som du skal læse. Du får ydermere en litteraturliste over anden anbefalet litteratur. Ved holdstart laves træningsgrupper, som mødes mellem modulerne. De laver selv mødeaftaler og der tilknyttes til hver gruppe en af de assisterende coaches. De står til rådighed på en træningssession mellem hvert modul. I grupperne træner I yderligere og har mulighed for at coache hinanden i trygge rammer. En del af kravene for at blive evalueret er, at du har coachet min. 10 timer uden for selve undervisningen, ligesom du selv skal have modtaget min. 5 timers coaching. Mellem modulerne er der opgaver, som du skal besvare/aflevere for at kunne blive evalueret. Hver kursist deltager desuden i en ekstra træningssession (observeret coach session) med 2 andre fra holdet mellem 4. og 5. modul. En af underviserne er til stede, og du får grundig feedback og blive optaget på video. Datoer for disse dage fastsættes i løbet af uddannelsen. Underviserteam Hos os møder du et engageret og kompetent team af undervisere, som har undervist sammen i mange år. Vi lever alle af at undervise, coache og arbejde med forandringsprocesser i organisationer og har derfor hele tiden fingeren på pulsen. Vi er altid 2 undervisere tilstede og for os er det vigtigt, at vi skaber et trygt og tilpas udfordrende rum for læring. Vi sætter den enkeltes læring og udvikling højt samtidig med at vi har fokus på at skabe en gruppe, som fungerer godt sammen. På uddannelsen møder du: - Annette Kledal, ICF certificeret coach PCC, Systemisk konsulent og NLP Træner - Charlotte Barfod, ICF certificeret coach ACC og NLP Træner - Michael Skjøt, ICF certificeret coach ACC og NLP Master Practitioner På uddannelsen er der desuden tilknyttet coachingassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring. Praktiske oplysninger Coachuddannelse udbydes 2 gange om året med start i januar og september. Der er undervisning kl hver dag med 1 times frokost. Der er mindre pauser formiddag og eftermiddag. Frokost, frugt samt te/kaffe er inkluderet i prisen. 4

5 Sted Undervisningsstedet er hos Training People, Kobbelvænget 72, 2700 Brønshøj. Der er gratis parkering. Pris DKK (ekskl. moms) Ved tilmelding betales depositum på 10% af prisen. Antal deltagere Maks. 18 deltagere på et hold. Datoer Coachuddannelsen, hold CU2-10 Modul 1: september 2010 Modul 2: oktober 2010 Modul 3: november 2010 Modul 4: december 2010 Modul 5: januar 2011 Evaluering: februar 2011 Coachuddannelsen, hold CU1-11 Modul 1: januar 2011 Modul 2: februar 2011 Modul 3: 30. marts til 1. april 2011 Modul 4: april 2011 Modul 5: maj 2011 Evaluering: juni 2011 Den skriftlige eksamen afholdes for hele holdet første dag om formiddagen. Den praktiske evaluering forløber over de følgende dage. Du vil i løbet af uddannelsen få nærmere oplysninger om, hvilket tidspunkt du skal til den praktiske eksamen. Vi beder dig indtil da om at reservere alle dagene. Informationsmøder For næste informationsmøde om uddannelsen kan du kontakte os på ICF Certificering Som den første danske udbyder, har den grundlæggende coachuddannelse i april 2006 opnået ICF s godkendelse som Approved Coach Specific Training Hours, ACSTH. Det betyder, at uddannelsen lever op til ICF s krav om bl.a. at indhold skal dokumenteres i forhold til de 11 kerne kompetencer, de etiske retningslinjer skal efterleves, undervisernes kvalifikationer skal godkendes og et time antal mellem 60 og 120 timer. Vores grundlæggende uddannelse er godkendt med 82,5 timer. En ACSTH godkendelse betyder altså for dig, der tager uddannelsen, at du har sikkerhed for at uddannelsens indhold og tilrettelæggelse lever op til de høje standarder, som ICF har fastsat. Det betyder også, at du umiddelbart har adgang til at blive ICF Certificeret på ACC niveau via portefolie ansøgningen. 5

6 Det første certificeringsniveau, du kan opnå som coach, hedder Associate Certified Coach, ACC, og det kræver ud over min. 60 timers ICF godkendt undervisning, at du skal dokumentere 100 timers coaching, have 2 referencer fra kvalificerede coaches, 10 mentorcoaching timer samt en mundtlig eksamen (ca minutters coaching). Der er et gebyr for at opnå deres certificering. Du kan læse om ICF s certificeringskrav på: På uddannelsen gennemgår vi grundigt ICF s certificeringskrav. ICF har givet os tilladelse til at markedsføre uddannelsen med følgende tekst: Expand Coach Uddannelse has been accredited as 82.5 hours of Approved Coach Specific Training Hours ( ACSTH ) by the International Coach Federation (ICF). The Approved Coach Specific Training Hours designation is awarded to programs that meet professional standards for coach training programs established by the ICF. Graduation from an ACSTH program will meet the ICF s requirements for individual coach certification for student contact learning hours for the number of hours of the program. ACSTH approval does not warrant or guarantee the effectiveness of the training or the student s ability to build a successful coaching practice. The individual applicant must take the ICF s portfolio exam to obtain their credential. Uddannelsesbevis og certificering Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som har gennemført uddannelsen og på tilfredsstillende vis demonstreret deres coachingkompetence ved en skriftlig prøve og en praktisk prøve (coachingseance). Efter bestået evaluering kan du kalde dig Eksamineret Coach indtil du er klar til din ACC eksamen. Når du har bestået den ved en eksamen hos ICF, kan du kalde dig ICF Certificeret Coach, ACC. For at gå til eksamen hos os skal deltageren ved sin coachinglog dokumentere at have coachet i min. 10 timer fra modul 1 til 5 og selv have modtaget min. 5 timers coaching ligeledes fra modul 1 til 5. Alle opgaver mellem modulerne skal være udført/afleveret og du skal have deltaget på alle undervisnignsmodulerne. Uddannelsesbeviset giver dig adgang til at få din ICF ACC Certificering (Associate Certified Coach) genne en portefolioansøgning. Du kan først indsende din ansøgning om at få lov til at gå til eksamen, når du kan bevise, at du har coachet min. 100 timer og har 2 referencebreve fra 2 ICF coaches, som har set/hørt dig coache. Du skal desuden dokumentere min. 10 mentorcoachingtimer. Du kan få din mentorcoaching hos os læs mere om vores Mentorcoaching program på eller rekvirer materiale. Der et gebyr for ansøgning om at gå til eksamen, som du kan se på ICF s hjemmeside, hvor ansøgningen også kan downloades. Når de har godkendt din ansøgning skal du coache en ICF uddannet eksaminator i ca min (over telefonen) og vedkommende vurderer så din coachingkompetence svarende til ACC niveau. Består du, får du din ICF ACC certificering. På uddannelsen opnår du grundigt kendskab til, hvad ICF kræver af dig og den videre vej frem i deres godkendelsessystem. Expand har bevidst valgt ikke at give dig en certificering efter uddannelsens afslutning. Der er mange der i dag laver såkaldte certificeringer, men de gør det ud fra deres egne standarder. Vi mener, at de standarder, der uddannes og certificeres efter, skal ensrettes. Et certifikat vil ikke være noget værd, hvis der ikke er en beviselig høj standard og en organisation bag. 6

7 International Coach Federation er i dag verdens største uafhængige coachorganisation. Den har eksisteret siden 1995 og arbejder kontinuerligt for en selvregulerende branche med høj etik. De har langt over medlemmer i over 80 lande. Vi er medlem af ICF og alle undervisere er ICF certificerede coaches. Såfremt du har spørgsmål til os vedrørende dette eller noget andet, så kontakt os på: eller tlf Tilmeldings- og betalingsbetingelser Med mindre andet er angivet, betales ved tilmelding depositum på 10% af kursusprisen. Faktura fremsendes, når tilmeldingen er modtaget og tilmeldingen er først endelig gyldig, når depositum er indbetalt. Restbeløbet forfalder inden kursusstart med mindre betalingsaftale er indgået. Ved framelding: indtil 4 uger før kursusstart, tilbagebetales depositum minus et administrationsgebyr på 500kr. senere end 4 uger før kursusstart faktureres depositum. senere end 2 uger før kursusstart faktureres 25% af kursusprisen Ved framelding senest 4 uger før kursusstart kan depositum og det fulde beløb overflyttes til et andet hold, eller der er mulighed for at overdrage kursuspladsen til en anden uden yderligere omkostninger. Afbrydes uddannelsen efter den er påbegyndt, tilbagebetales det resterende beløb. Ønskes overflytning til et andet hold, kan dette kun ske, hvis der en uge før næste hold starter, er ledige pladser. Ved eventuel overflytning til et andet hold, skal en eventuel prisstigning i kursusprisen betales. Afdragsordning Det er muligt for privatbetalende deltagere at lave en betalingsaftale, hvor restbeløbet betales over maks. 4 gange. Betaling skal være afsluttet inden uddannelsen afsluttes og evaluering foretages. Kontakt os venligst for at høre nærmere. Tilmelding Når vi har modtaget din tilmelding, fremsendes faktura. Din plads på holdet er endeligt reserveret, når dit depositum/din betaling er modtaget. 7

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Kursusstart, første modul d. 7.- 8. maj 2007 Hold 5, KBH ing -Uddannelsen Modul 1 Dit fokus som coach Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Modul 3 Forandringsledelse, motivation og

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) 1 Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen til uddannelserne... 2 Vores idégrundlag... 3 Oversigt over uddannelserne... 4 1. år: Selvledelse... 4 2. år:

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut KRITERIER for uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 6.0 - edition 01 gældende fra april 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLPs videnskabsteoretiske og metodologiske

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse

Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse 27. OKTOBER 2014 19. MARTS 2015 ARKMANN RAINING USINESS EDER DDANNELSEN Lær at anvende nogle af de mest effektive værktøjer inden for business coaching og ledelse Denne Business Leder uddannelse henvender

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 KRITERIER NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 Ændret 20.08.2009 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLP s videnskabsteoretiske

Læs mere