Voksne med Handicap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksne med Handicap 2014"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte

2 UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade Aarhus C KONTAKT Mette Okkels Hansen, udviklingskonsulent I INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Jon Hadsund, konsulent Anne Eskesen Würtz, praktikant Udgivet februar 2015 Kan frit gengives med tydelig kildeangivelse 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Sammenfatning 5 Spørgeskemaet 6 Resultater - Bostøtte samlet 7 Læsevejledning 12 Resultater - Bocenter Syd 17 Resultater - Center for Voksne med Autisme og ADHD 21 Resultater - NeuroFysisk Handicapcenter 25 Indsamlingsmetode 29 Vurdering af datagrundlaget 30 3

4 Indledning I Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til vores brugere. En del af det arbejde er at spørge brugerne, hvad de synes om indsatsen og om deres samarbejde med medarbejderne. Denne brugertilfredshedsundersøgelse omfatter alle brugere, der modtager bostøtte fra Aarhus Kommune eller bor i kommunens bofællesskaber og boformer. På undersøgelsestidspunktet var der i alt 1539 brugere i målgruppen, og af disse var 1450 i stand til at deltage i undersøgelsen. I alt har 828 valgt at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 57. Denne delrapport præsenterer det samlede resultat af undersøgelsen blandt modtagere af bostøtte til voksne med handicap. Rapporten anvender begrebet "brugere" om alle borgere, der modtager de pågældende tilbud. På bostøtteområdet var der 954 brugere og potentielle deltagere i undersøgelsen, og 472 har valgt at besvare spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 49. For de enkelte centre med bostøtte er svarprocenten: Bocenter Syd: 36 Center for Voksne med Autisme og ADHD: 49 NeuroFysisk Handicapcenter: 61 Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i efteråret Dataindsamling og analyse er gennemført af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Ud over denne bostøtterapport er der udarbejdet delrapporter for tilbudstyperne bofællesskaber og boformer samt en sammenfattende rapport for hele Voksenhandicap i Aarhus Kommune. De kan findes på: 4

5 Sammenfatning I bostøtte er brugernes tilfredshed overordnet særdeles høj. Dette gælder særligt brugernes generelle tilfredshed (respekt, støtte, samarbejde og information). Sammenlignet med resultaterne fra tilsvarende undersøgelser i 2010 og 2012 er brugernes generelle tilfredshed og samlede vurdering en smule lavere, mens oplevelsen af progression er steget en smule fra 2012 til Forskellen fra 2012 til 2014 er dog kun statistisk signifikant i forhold til den generelle tilfredshed. Tilfredsheden er højest på spørgsmålene om medarbejdernes respektfulde behandling af brugerne samt medarbejdernes samarbejde med brugerne, hvor henholdsvis 97 og 95 procent svarer positivt. Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende hjælp til at klare flere ting selv, hvor det dog stadig er 75 procent af brugerne, som svarer positivt. I undersøgelsen har brugerne haft mulighed for at knytte kommentarer om deres oplevelse af bostøtten til spørgeskemaet. De hyppigst forekommende kommentarer omhandler generel ros af bostøtten og medarbejderne. Brugerne har imidlertid også negative kommentarer, hvor blandt andet manglende tid og fleksibilitet samt ustabilitet og skiftende personale nævnes. 5

6 Spørgeskemaet I undersøgelsen er der anvendt et kortfattet spørgeskema med ni lukkede og ét åbent spørgsmål. Afhængigt af brugergruppen anvendes en tilfredshedsskala, der har henholdsvis fem kategorier fra Ja, i høj grad til Nej, slet ikke eller tre kategorier fra Ja til Nej. Spørgsmålene omhandler blandt andet brugernes generelle tilfredshed med bostøtten i forhold til respekt, støtte, samarbejde og information samt brugernes oplevelse af progression. Afslutningsvis spørges brugerne til deres samlede vurdering af bostøtten. Spørgeskemaet indeholder herudover tre baggrundsspørgsmål vedrørende brugernes modersmål og støtteomfang. Til højre ses en udgave af spørgeskemaet med tre kategorier, som er anvendt på bostøtteområdet. 6

7 Samlet vurdering af bostøtte Figur 1 viser, at brugernes samlede vurdering af bostøtten er meget positiv. Over halvdelen af brugerne svarer således Meget godt, mens 34 procent svarer Godt, og kun 2 procent svarer Dårligt eller Uacceptabelt. Figur 1: Brugernes samlede vurdering af bostøtte Samlet vurdering (438 svar) 9% Meget godt 35% 54% Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 7

8 Overordnede resultater I For at give et overblik over brugernes overordnede vurdering og muliggøre sammenligning på tværs af tilbuddene er der lavet tre tilfredshedsindeks, som henholdsvis måler brugernes generelle tilfredshed (spørgsmål 2-5), oplevelse af positiv udvikling (spørgsmål 6 og 7) og samlede vurdering (spørgsmål 10). Figur 2 viser det overordnede resultat for bostøtten. Tilfredsheden er generelt høj. Sammenlignet med resultatet i 2012 er oplevelsen af progression forbedret, mens den generelle tilfredshed og samlede vurdering er gået en smule tilbage. Der er dog kun statistisk signifikant forskel mellem 2012 og 2014 i forhold til brugernes generelle tilfredshed. Figur 2: Brugernes overordnede tilfredshed med bostøtte GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION SAMLET VURDERING 2014 (420 svar) 2012 (361 svar) 2010 (195 svar) 2014 (417 svar) 2012 (327 svar) 2010 (193 svar) 2014 (438 svar) 2012 (370 svar) 2010 (205 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2010, 2012 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p < 0.05.

9 Overordnede resultater II I figur 3 sammenlignes resultatet i 2014 på tværs af de tre tilbudstyper. Figuren viser, at den generelle tilfredshed og samlede vurdering er højest blandt modtagerne af bostøtte. Oplevelsen af progression blandt modtagerne af bostøtte er på niveau med de øvrige tilbudstyper. Figur 3: Brugernes overordnede tilfredshed med Voksenhandicaps tilbud fordelt på tilbudstype GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION Bofællesskab (258 svar) Boform (75 svar) Bostøtte (420 svar) Aarhus Kommune (753 svar) Bofællesskab (236 svar) Boform (71 svar) Bostøtte (417 svar) Aarhus Kommune (724 svar) Bofællesskab (258 svar) SAMLET VURDERING Boform (76 svar) Bostøtte (438 svar) Aarhus Kommune (772 svar) Note I: Der er ikke testet for signifikante forskelle mellem tilbudstyperne. 9

10 Overordnede resultater III I figur 4 er de overordnede resultater sammenlignet på centerniveau. Figuren viser, at der kun er små forskelle i centrenes tilfredshed. Den generelle tilfredshed blandt modtagere af bostøtte under Bocenter Syd er dog signifikant højere end blandt brugerne på de øvrige centre. Figur 4: Centrenes resultater sammenlignet med Aarhus Kommune GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION SAMLET VURDERING Bocenter Syd (67 svar) Center f. Autisme og ADHD (231 svar) NeuroFysisk Handicapcenter (122 svar) Aarhus Kommune (420 svar) Bocenter Syd (58 svar) Center f. Autisme og ADHD (241 svar) NeuroFysisk Handicapcenter (118 svar) Aarhus Kommune (417 svar) Bocenter Syd (69 svar) Center f. Autisme og ADHD (248 svar) NeuroFysisk Handicapcenter (121 svar) Aarhus Kommune (438 svar) Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

11 Overordnede resultater IV Tabel 1 viser det overordnede resultat fordelt på baggrundsvariablene alder, modersmål og støttereduktion. Generelt er der ikke stor forskel på tilfredsheden med bostøtte på tværs af baggrundsvariable. Brugere, der har oplevet en reduktion i den støtte, de modtager fra Aarhus Kommune, er dog mindre positive, og forskellen er statistisk signifikant for alle tre tilfredshedsindeks. Tabel 1: Brugernes overordnede tilfredshed med bostøtte fordelt på alder, modersmål og støttereduktion Generel tilfredshed Progression Samlet vurdering Alder Under 30 år år år år eller derover Modersmål Dansk Andet Støttereduktion Ja Nej Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

12 Læsevejledning På næste side fremstilles svarene på tilfredshedsspørgsmålene i én samlet figur. Illustrationen nedenfor viser, hvordan figuren skal læses. Eksempel: Sådan læses figuren, der viser svarfordelingen Spørgsmål, som brugeren har besvaret. (xx svar) angiver antallet af brugere, der har besvaret det pågældende spørgsmål Svarfordelingen angivet i procent på det pågældende spørgsmål Spørgsmålstema Svarskalaen på spørgeskemaet (omkodet) 12

13 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - Bostøtte samlet Figur 4 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Figur 4: Den samlede svarfordeling i bostøtte 2. Respekt (468 svar) 97% 3. Støtte (464 svar) 90% Tilfredsheden er med undtagelse af information højest på spørgsmålene omhandlende generel tilfredshed. Det gælder især spørgsmålene om respektfuld behandling og samarbejde, hvor henholdsvis 97 og 95 procent af brugerne giver et positivt svar. 4. Samarbejdet (467 svar) 5. Information (431 svar) 6. Bedre hverdag (447 svar) 7. Klare sig selv (430 svar) 95% 79% 84% 75% 17% 16% 12% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende hjælp til at klare sig selv, hvor 75 procent svarer positivt og 8 procent svarer negativt. 8. Inddragelse (455 svar) 9. Hjælp til kontakt (303 svar) 91% 81% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ 13

14 Tilfredshed Identifikation af indsatsområder I det følgende præsenteres sammenhængen mellem de enkelte tilfredshedsspørgsmål og den samlede vurdering af bostøtte. Sammenhængen kan illustreres i en prioriteringsfigur. Formålet med figuren er at identificere de områder, der mest effektivt kan styrke den samlede vurdering, og dermed bidrage til arbejdet med forbedring af den brugeroplevede kvalitet af bostøtte. I prioriteringsfiguren angiver den horisontale placering af et spørgsmål, hvor stor betydning det pågældende spørgsmål har for den samlede vurdering. Jo længere mod højre et spørgsmål placerer sig, desto større betydning har spørgsmålet for den samlede vurdering. Spørgsmålets vertikale placering viser tilfredsheden på det pågældende spørgsmål. Jo højere oppe i figuren desto højere er tilfredsheden på spørgsmålet. Figuren kan inddeles i fire områder, der er karakteriseret af varierende forbedringsmuligheder: Fastholdelse af resultat meget vigtig Spørgsmål i dette felt har både relativ høj tilfredshed og relativ stor betydning for den samlede vurdering. Fokus bør være på at fastholde det gode resultat. Fastholdelse af resultat mindre vigtig Spørgsmål i dette felt har relativ høj tilfredshed, men lille betydning for den samlede vurdering. Fastholdelse af resultat mindre vigtig Fastholdelse af resultat meget vigtigt Forbedringsindsats vigtigt, men ikke akut Spørgsmål i dette felt har både relativ lav tilfredshed og relativ lille betydning for den samlede vurdering. Oplagt forbedringsmulighed Spørgsmål i dette felt har relativ stor betydning for den samlede vurdering og samtidig relativ lav tilfredshed. Der er et oplagt forbedringspotentiale, og fokus bør være på at realisere dette. Forbedringsindsats vigtig, men ikke akut Sammenhæng med samlet vurdering Oplagt forbedringsmulighed 14

15 Tilfredshed Prioritering af indsatsområder i bostøtte Prioriteringsfiguren nedenfor viser, at tilfredsheden på spørgsmålene omhandlende samarbejdet mellem medarbejderne og brugerne er relativ høj. Det er samtidig det spørgsmål, hvor sammenhængen med den samlede vurdering er klart stærkest, og det er derfor et område, hvor det er vigtigt at fastholde et højt tilfredshedsniveau. Tilfredsheden på spørgsmålene vedrørende information, hjælp til at klare flere ting selv samt hjælp til kontakt med andre er forholdsvis lav. Sammenhængen med brugernes samlede vurdering er imidlertid relativ svag, og på den baggrund er en forbedringsindsats vigtig, men ikke akut. Figur 5: Indsatsområder for bostøtte Fastholdelse af resultatet mindre vigtigt Fastholdelse af resultat meget vigtigt 2. Respekt 8. Inddragelse 4. Samarbejdet 3. Støtte 6. Bedre hverdag 9. Hjælp til kontakt 5. Information 7. Klare sig selv Forbedringsindsats vigtig, men ikke akut Sammenhæng med samlet vurdering Akut behov for forberingsindsats 15

16 Brugernes kommentarer Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev brugerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelse af bostøtten. I disse kommentarer roses tilbuddet generelt. Samtidig får medarbejderne generel ros og positive bemærkninger for deres menneskelige kompetencer. Brugerne har imidlertid også negative kommentarer, hvor blandt andet manglende tid og fleksibilitet samt ustabilitet og skiftende personale bliver nævnt som kritikpunkter. Nedenfor er de tre hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra brugerne vist. Tallet i parenteserne angiver antallet af brugere, der i kommentarerne nævner det pågældende forhold. Positive kommentarer Generel ros af tilbuddet (208) Generel ros af medarbejder (33) Medarbejdernes menneskelige kompetencer (19) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding (51) Ustabilitet/manglende kommunikation/skiftende personale (23) Manglende aktiviteter/igangsættelse (20) 16

17 Samlet vurdering - Bocenter Syd Figur 6 viser, at brugernes samlede vurdering af Bostøtte for Voksne med Udviklingshæmning under Bocenter Syd er meget positiv. Over halvdelen af brugerne svarer således Meget godt, mens 30 procent svarer Godt, og knap 5 procent svarer Dårligt eller Uacceptabelt. Figur 6: Brugernes samlede vurdering af bostøtte under Bocenter Syd Samlet vurdering (69 svar) 10% Meget godt Godt Både godt og dårligt 30% 55% Dårligt Uacceptabelt 17

18 Overordnede resultater - Bocenter Syd Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for bostøtte under Bocenter Syd. Brugerne er overordnet set meget tilfredse. Figur 7 viser, at der har været en mindre tilbagegang fra 2012 til 2014 i forhold til oplevelsen af progression og den samlede vurdering. Der er dog ingen statistisk signifikant forskelle fra 2012 til Figur 7: Brugernes overordnede tilfredshed med bostøtte under Bocenter Syd GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION 2014 (67 svar) 2012 (78 svar) 2010 (71 svar) 2014 (58 svar) 2012 (80 svar) 2010 (71 svar) SAMLET VURDERING 2014 (69 svar) 2012 (81 svar) 2010 (73 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2010, 2012 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

19 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - Bocenter Syd Figur 9 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 9: Den samlede svarfordeling - Bocenter Syd 2. Respekt (70 svar) 91% På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: 3. Støtte (68 svar) 94% Tilfredsheden er højest på spørgsmålene om vedrørende støtte, hvor 94 procent giver et positivt svar. 4. Samarbejdet (70 svar) 5. Information (69 svar) 81% 87% 14% 11% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet om bostøtten hjælper til, at brugeren kan klare flere ting selv. Her svarer 74 procent positivt, mens 8 procent svarer negativt. 6. Bedre hverdag (66 svar) 7. Klare sig selv (61 svar) 8. Inddragelse (67 svar) 76% 74% 91% 17% 18% Der er flest negative svar på spørgsmålet om hjælp til kontakt med familie og venner, hvor 12 procent svarer negativt. 9. Hjælp til kontakt (50 svar) 78% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ 19

20 Brugernes kommentarer - Bocenter Syd Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev brugerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med bostøtten. I kommentarerne kommer brugerne oftest med generel ros af tilbuddet. De tre hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra brugerne er vist nedenfor. Positive kommentarer Generel ros af tilbuddet (43) Generel ros af medarbejder (10) Hjælp til praktiske ting (5) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding (12) Kritik af nedskæringer (5) Manglende aktiviteter/igangsættelse (3) 20

21 Samlet vurdering - Center for Voksne med Autisme og ADHD Figur 10 viser, at brugernes samlede vurdering af Bostøtte for Voksne med ADHD og Øvrige Udviklingsforstyrrelser samt SORAS Bostøtte under Center for Voksne med Autisme og ADHD er særdeles positiv. Over halvdelen af brugerne svarer Meget godt. Samlet svarer 90 procent af brugernes positivt på spørgsmålet, mens kun 1 procent af brugerne svarer negativt. Figur 10: Brugernes samlede vurdering af bostøtte under Center for Voksne med Autisme og ADHD Samlet vurdering (248 svar) 9% Meget godt 35% 55% Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 21

22 Overordnede resultater - Center for Voksne med Autisme og ADHD Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for bostøtte under Center for Voksne med Autisme og ADHD. Overordnet set er brugerne meget tilfredse, og der har været en fremgang i brugernes oplevelse af progression fra 2012 til Den generelle tilfredshed og samlede vurdering er faldet en smule fra 2012 til 2014, men på ingen af tilfredshedsindeksene er forskellen signifikant. Figur 11: Brugernes overordnet tilfredshed med bostøtte under Center for Voksne med Autisme og ADHD GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION SAMLET VURDERING 2014 (231 svar) 2012 (183 svar) 2010 (37 svar) 2014 (241 svar) 2012 (158 svar) 2010 (39 svar) 2014 (248 svar) 2012 (190 svar) 2010 (40 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2010, 2012 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

23 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - Center for Voksne med Autisme og ADHD Figur 13 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 13: Den samlede svarfordeling - Center for Voksne med Autisme og ADHD 2. Respekt (263 svar) 89% 10% På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: 3. Støtte (260 svar) 63% 27% 9% Tilfredsheden er højest på spørgsmålet om brugerne bliver mødt med respekt, hvor 99 procent svarer Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad. 4. Samarbejdet (261 svar) 5. Information (237 svar) 6. Bedre hverdag (254 svar) 53% 52% 74% 26% 33% 23% 16% 12% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende hjælp til at klare sig selv, hvor 75 procent svarer positivt, mens 18 procent svarer Både-og og 7 procent svarer negativt. 7. Klare sig selv (247 svar) 8. Inddragelse (261 svar) 9. Hjælp til kontakt (155 svar) 39% 60% 75% 36% 23% 18% 16% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både-og Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 23

24 Brugernes kommentarer - Center for Voksne med Autisme og ADHD Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev brugerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med bostøtten. Brugernes positive kommentarer består oftest af generel ros af tilbuddet. Som kritikpunkter fremhæves blandt andet manglende tid og manglende fleksibilitet. Nedenfor er de hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra brugerne vist. Positive kommentarer Generel ros af tilbuddet (115) Generel ros af medarbejder (18) Medarbejdernes menneskelige kompetencer (12) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding (30) Manglende aktiviteter/igangsættelse (13) Ustabilitet/manglende kommunikation/skiftende personale (12) 24

25 Samlet vurdering - NeuroFysisk Handicapcenter Figur 14 viser, at brugernes samlede vurdering af Neurofysisk Bostøtte under NeuroFysisk Handicapcenter er særdeles positiv. Over halvdelen af brugerne svarer Meget godt. Samlet svarer 90 procent af brugernes positivt på spørgsmålet, mens kun to procent vurderer bostøtten under NeuroFysisk Handicapcenter negativt. Figur 14: Brugernes samlede vurdering af bostøtte under NeuroFysisk Handicapcenter Samlet vurdering (121 svar) 8% Meget godt 38% 53% Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 25

26 Overordnede resultater NeuroFysisk Handicapcenter Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for bostøtte under NeuroFysisk Handicapcenter. I forhold til de tidligere undersøgelser er brugernes generelle tilfredshed og samlede vurdering er en smule lavere i 2014, mens oplevelsen af progression er steget i forhold til På ingen af de tre indeks er forskellen mellem 2012 og 2014 imidlertid statistisk signifikant. Figur 15: Brugernes overordnede vurdering af bostøtte under NeuroFysisk Handicapcenter GENEREL TILFREDSHED 2014 (122 svar) 2012 (100 svar) 2010 (87 svar) OPLEVELSE AF PROGRESSION SAMLET VURDERING 2014 (118 svar) 2012 (89 svar) 2010 (83 svar) 2014 (121 svar) 2012 (99 svar) 2010 (92 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2010, 2012 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p < 0.05.

27 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - NeuroFysisk Handicapcenter Figur 17 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 17: Den samlede svarfordeling - NeuroFysisk Handicapcenter På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: 2. Respekt (135 svar) 3. Støtte (136 svar) 70% 84% 19% 11% 9% Tilfredsheden er med undtagelse af information højest på spørgsmålene vedrørende generel tilfredshed. Det gælder især spørgsmålene om respekt og samarbejde, hvor 95 og 97 procent svarer Ja, i høj grad eller Ja, i nogen grad. 4. Samarbejdet (136 svar) 5. Information (125 svar) 6. Bedre hverdag (127 svar) 7. Klare sig selv (122 svar) 51% 56% 43% 79% 26% 29% 33% 18% 15% 11% 16% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålene vedrørende information og hjælp til klare flere ting selv, hvor henholdsvis 77 og 76 procent giver et positivt svar. 8. Inddragelse (127 svar) 9. Hjælp til kontakt (98 svar) 64% 53% 24% 25% 12% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både-og Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 27

28 Brugernes kommentarer - NeuroFysisk Handicapcenter Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev brugerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med bostøtten. Brugernes kommentarer består oftest af generel ros af tilbuddet. Der er imidlertid også nogle negative kommentarer, hvor blandt andet ustabilitet, manglende kommunikation og skiftende personale bliver fremhævet. Nedenfor er de hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra brugerne vist. Positive kommentarer Generel ros af tilbuddet (50) Generel ros af medarbejder (5) Positiv udvikling/styrker selvværd/øger livskvalitet (4) Negative kommentarer Ustabilitet/manglende kommunikation/skiftende personale (10) Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding (9) Manglende aktiviteter/igangsættelse (4) 28

29 Indsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført blandt modtagere af Aarhus Kommunes tilbud til voksne med handicap. I dataindsamlingen er der afhængigt af målgruppen anvendt forskellige metoder. I bostøtten har alle brugere fået udleveret et spørgeskema og informationsbrev fra deres bostøtte. Brugerne har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet på tre måder: pr. post med vedlagt svarkuvert, elektronisk ved hjælp af kode i informationsbrev eller telefonisk ved at ringe op til CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og blive interviewet. Voksne med udviklingshæmning har dog udelukkende haft mulighed for at besvare spørgeskemaet ved telefoninterview. Inden dataindsamlingens påbegyndelse har medarbejderne fået klare instruktioner om at hjælpe brugerne med at ringe op til CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, hvis brugeren ønskede det, og derefter forlade rummet. Dette for at sikre, at brugerne skulle have mulighed for at besvare spørgeskemaet i en neutral og anonym atmosfære. Brugere med etnisk minoritetesbaggrund og behov for tolk, er blevet kontaktet af tolk og interviewet over telefon. Uanset dataindsamlingsmetode har det naturligvis været frivilligt for brugerne, om de ville deltage eller ej. 29

30 Vurdering af datagrundlaget - Bostøtte Svarprocenten for bostøtte er 49, og resultaterne skal derfor tolkes med forsigtighed. For at vurdere om resultaterne af brugerundersøgelsen på bostøtteområdet kan generaliseres til hele målgruppen (samtlige modtagere af bostøtte), er det udover svarprocenten vigtigt at undersøge, om der er systematiske forskelle mellem målgruppen og de brugere, der har besvaret spørgeskemaet. Tabel 2 viser, hvordan målgruppen og brugerne, der har besvaret spørgeskemaet, er fordelt i forhold til herkomst og alder. Overordnet afspejler brugerne, der har deltaget i undersøgelsen, målgruppen godt, og fordelingen ligger således tæt op af fordelingen blandt alle modtagere af bostøtte. Der er dog statistisk signifikante forskelle i forhold til alder. Brugere under 30 år er en smule underrepræsenteret, mens brugere på 50 år eller derover er overrepræsenteret. Tabel 2: Vurdering af datagrundlaget Population Besvarelser n % n % Herkomst Andet 31 8% 16 8% Dansk % % Alder Under 30 år % % år % % år % 75 16% 50 år eller derover % % Note I: Herkomst indgår i frafaldsanalysen på baggrund af oplysninger om herkomsten på 411 brugere ud af de i alt 954 modtagere af bostøtte. Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) UDGIVER Ressourcestyring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen Aarhus Kommune UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Udgivet

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010 Århus Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud februar-april 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 Bruger -og Pårørendeugerundersøgelser Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 RESUME Århus Kommune Socialforvaltningen Rapport udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling Tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer Lidt om fremgangsmåden Formål Tilfredshed og progression for

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Pårørendeundersøgelsen Overordnede resultater De samlede resultater viser overordnet: Borgernes generelle tilfredshed

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2014 LUP-psykiatri 2014 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION

KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION SÅDAN arbejder vi med brugerundersøgelser i Socialforvaltningen, Århus Kommune Guide til brugerundersøgelser EFFEKTSTYRING KVALITETSUDVIKLING DOKUMENTATION ÅRHUS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune Notat Vedrørende: Notat Sagsnavn: Bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelse på socialområdet Sagsnummer: 27.15.00-P05-1-15 Skrevet af: Vicki Christensen E-mail: Vicki.Christensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere