Coachuddannelsen version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coachuddannelsen version 1.0"

Transkript

1 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb

2 Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere, som kan dømme / lede kampe fra yngste børnerækker l eliterækkerne. I de sidste mange år har rekru eringen af nye dommere været vanskelig og mange breddehåndboldkampe dømmes af ældre ru nerede dommere mange både + 50 og endog Dansk håndbold har dligere været førende inden for dommerudvikling og skabt mange, mange dommere, som udover at have virket i ungdoms og breddekampe har fløjtet i 2. division, 1. division, håndboldligaerne samt på de interna onale arenaer. Det vil DHF igen! Derfor iværksæ es DOMMERUDDANNELSEN version 1.0 og COACHUDDANNELSEN version 1.0 som sammenkra smiddel l at lø e dansk håndbold ud af et vakuum, hvor det har vist sig vanskeligt at finde og skabe nye topdommere de e skyldes ikke en manglende talentmasse, men derimod de faktuelle vilkår, at uddannelsen / e eruddannelsen ikke har været præcis målre et nye dommere / talenter. Tiden er inde l at afsøge alterna ve veje og strategier, så talentmassen får de bedste rammer for at udvikle sig og ikke mindst når resultater inden for sæsonerne /15, 15/16, 16/17 og 17/18. Kernen i COACHUDDANNELSEN version 1.0 er at bygge videre på den basisuddannelse de ny dommere har gennemgået blot 4 undervisningslek oner som afsæt l at fløjte håndboldkampe. For at missionen kan lykkes med en kort dommeruddannelse, så SKAL den unge dommere have en fast coach lkny et i et professionelt udviklings /coaching forløb. Det betyder med andre ord, at Dansk Håndbold Forbund som succeskriterie sæ er som mål, at 90 % af de der har fulgt grunduddannelsen (4 lek oner) med professionel sparring, fortsæ er med en dommerkarriere. COACHUDDANNELSEN version 1.0 bygger på gennemførelse af en kulturoms lling, hvor et af de vig gste mål er at skabe alterna ve opgaver l de dommere / udviklere, som nødvendigvis må overlade kampe l de nye dommere / talentmassen.

3 Dommeruddannelsen Dansk Håndbold Forbund ønsker med DOMMERUDDANNELSEN version 1.0 kny et l COACHUDDANNELSEN version 1.0 at sikre progression for de mange unge dommertalenter. Alle dommere grupperes straks i gruppe 1 (den lokale talent /inds llingsgruppe), hvilket betyder, at dommerne samlet betragtes som en enhed, som e eruddannes med de samme værktøjer og ikke mindst i samspil med samme udviklere og coaches. At dommerne er placeret i gruppe 1 skal desuden medvirke l, at der kan skabes smidigere forløb dels med kampe svarende l gruppering, dels med mulighed for prøvekampe i de højeste serierækker og 3. division, men også træningsforløb i herreserie 2 etc. DOMMERUDDANNELSEN version 1.0 skal bruge en række nuværende og kommende udviklere og coaches, som alle har obligatorisk fremmøde på uddannelsesa ner og seminarer. Udviklere skal vurdere og bedømme dommernes præsta oner i højeste række med afsæt i a alte forløb. De skal have mest fokus på dommeradfærden og prak ske forhold den skri lige rapport er reduceret i omfang. Coaches skal arbejde med dommere i forløb måske endog i lavere række for systema sk at arbejde med værktøjer, som kan være med l at lø e det dommerfaglige niveau. Coaches skal fra d l anden levere supplerende værktøjer / små beskrivelser l dommernes udvikling. Coaching Udvikling

4 Talentmassen i talentudvikling Der er med iværksæ else af COACHUDDANNELSEN version 1:0 tale om en paradigmeski i DHFmed hensyn l at skabe såvel bredde som topdommere (og udviklere/observatører). COACHUDDANNELSEN version 1.0 arbejder for: Lineære karriereforløb ersta es af omski elige karriereforløb, hvor der er mulighed for hur ge avancement gennem målre ede indsatser. Hvordan spørgsmål ersta es af HVAD spørgsmål HVAD skal der l? HVAD kræves af de implicerede dommere / udviklere og coaches? Vedligeholdelse af dommere skro es i forhold l at satse på innova ve dommere. Fra fokus på ORDEN og langsommelige erfaringsforankrede udviklingsforløb skabes der mulighed for KAOS hvor kendskab l de e giver dommerne mulighed for at finde deres egen pla orm: KAORDEN. KAOS KAORDEN ORDEN Udviklere e er /videreuddannes l coaches. Dommere, som i mange år (nogle med fremskreden alder) målre et har arbejdet for overlevelse i såvel teori som løb, skal lbydes opgaver byggende på trivsel.

5 Dommeruddannelse fire grundsten samt den samlede dommeruddannelse

6 Den primære opgave er fastholdelse af den nye dommer Coachens fornemste opgave er at være med l at fastholde den nye dommer ved med en professionel lgang at arbejde med dommerens personlige og unikke værktøjskasse, som skal suppleres med bla. rela onskompetence, kommunika ve færdigheder samt en analyserende lgang l forståelse af spilleregler i teori og praksis. Coachens grunduddannelse: a) Evnen til at fokusere på elementerne i fastholdelse af den nye dommer b) Håndteringen af relationsværktøjer i forløb med ny (ung) dommer c) Forståelsen og anvendelsen af empati (AI) d) Kommunikative færdigheder - eksempelvis med afsæt i personprofiler - med respekt for alder og tidligere erhvervede kompetencer e) Grundlæggende analyseberedskab - dialogbaseret f) Fisken på disken g) Mestring af at opnå succes med en dommer i mesterlære h) Evnen til at vurdere og give karakter (bedømme) i) Evnen til at skabe læring med afsæt i refleksion j) Håndtering af videoklipning - anvendelse af elektroniske værktøjer Coachen skal sikre progression i regelforståelse Coachen skal med dommeren reflektere over: A) Brug af Time out B) Slutsignalet frikast e er slutsignal C) Fejlag g udski nig D) Blod på spilletøj E) Målmanden / målfeltet F) Passivt spil anvendelse af forvarselstegn G) Diskvalifika on H) 2+2 minu ers udvisning

7 Coachuddannelsens værktøjer COACHUDDANNELSEN version 1.0 anvender GARUDAs værktøjer Basisprofilen, Håndboldprofilen og Fokusprofilen l at kvalificere arbejdet med nye dommere / talentmassen. COACHUDDANNELSEN version 1.0 vil sikre, at alle udviklere / coaches gennemgår den samme e eruddannelse uagtet, at de vil få forskellige opgaver Primært vil alle coaches s e bekendtskab med Garudas forskellige værktøjer og der vi blive skabt et fælles sprog, som kategoriserer en dommer som GRÅ, BLÅ, GRØN eller RØD. Garudas basisprofil vil i star asen være det primære værktøj det er enkel i sin brug og vil derfor kunne anvendes af de coachinstruktører, som ønskes cer ficeret. Garudaprofiler kan i specielle tilfælde anvendes til kvalificerende forløb Som skitsen viser vil et dommerpar i krise i Kamp 1 A blive lkny et en coach, som arbejder med parret i nogle kampe på lavere niveau for at træne a alte elementer. Det er den samme coach, som følger parret, når det vender lbage l Kamp 1 B i højeste række. Kamp 1 A Eksempel på coach-forløb med talentdommere Kamp 1 B

8 COACHUDDANNELSEN version 1.0 kræver langsigtede mål og a aler samt en a alekalender som rækker frem i den (minimum 1 år). COACHUDDANNELSEN version 1.0 vil a olde erfaringsmøder og udviklingsseminarer koblet op på kampe i såvel i højeste lokale serierække som 3. division. COACHUDDANNELSEN version 1.0 vil arbejde målre et med branding af konceptet og ikke mindst promovere successer i relevante fora og på landsdækkende pla orme. COACHUDDANNNELSENS version 1.0 vil løbende justeres og lpasses den dommerfaglige virkelighed og DHF s kriterier for uddannelse af dommere.

Møde med Uddannelsesansvarlige

Møde med Uddannelsesansvarlige Møde med Uddannelsesansvarlige Dagsorden 1. Velkomst v/ dommerudvalgsformand Jørgen Svane 2. Kort præsentationsrunde 3. Præsentation af dommeruddannelsen Tanker og ideer samt nødvendige forudsætninger

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel MasterPlan et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel Her er nogle af de virksomheder vi arbejder og gennem årene har arbejdet for med MasterPlan opgaver: Statoil Danmark,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater

Et salgsudviklingsforløb der giver resultater Et salgsudviklingsforløb der giver resultater af Bo Lynggaard og Poul Mouritsen 1. Indledning Udvikling af salgskompetencer kræver en meget målrettet og mangesidig indsats. Vores erfaring er, at det ofte

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Effekt af FVU. Anbefalinger til Uddannelsesaktører. FVU-området

Effekt af FVU. Anbefalinger til Uddannelsesaktører. FVU-området Effekt af FVU & Anbefalinger til Uddannelsesaktører på FVU-området Konsulenter: Jesper Lund/Lone Vestergaard Pedersen Mercuri Urval A/S Anbefalinger til aktører på FVU-området side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Selling Program PSP When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Acuity World får dine sælgeres personlige kompetencer på plads

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere