UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser"

Transkript

1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS Diplomuddannelser

2 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt os på eller på for aftale om personlig vejledning om dine muligheder. Optagelseskrav Optagelse på diplomuddannelse forudsætter en relevant kort eller mellemlang videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse. Kontakt os for yderligere vejledning om optagelse og realkompetencevurdering, hvis du er i tvivl, om du kan optages eller læs mere på ucl.dk/personligvejledning og ucl.dk/rkvvidereuddannelse. Ansøgning Du finder elektronisk ansøgningsskema under Tid, sted, pris, tilmelding ved de forskellige diplomuddannelser på Til din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for din videregående uddannelse og for din praksiserfaring. Flere informationer om diplomuddannelser Klik ind på eller scan koden.

3 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER 3 3 University College Lillebælts diplomuddannelser University College Lillebælt udbyder en vifte af diplomuddannelser Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i familieterapi Diplomuddannelse i kriminologi Diplomuddannelse i ledelse Diplomuddannelse til ledere i frivillige organisationer Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Fleksibel diplomuddannelse Pædagogiske diplomuddannelser Sociale diplomuddannelser Sundhedsfaglige diplomuddannelser Uddannelserne er for dig, der søger professionel videreuddannelse i pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige områder samt i ledelse, vejledning, supervision og organisationsudvikling. Diplomuddannelserne er målrettet sundhedspersonale, pædagoger, lærere, socialrådgivere, vejledere, ledere og andre, der ønsker at videreuddanne sig med afsæt i daglig praksis og med fokus på udvikling og fremtidige behov. Flere informationer og personlig vejledning Mange flere informationer om diplomuddannelser, om muligheder for at sammensætte dit uddannelsesforløb og studieordninger findes på Det er også her, du finder informationer om tid, sted og pris på moduler for de enkelte uddannelser. Kontakt os gerne for aftale om personlig vejledning på eller ring til os på tlf

4 4 INDHOLD 08 Diplomuddannelse i beskæftigelse 09 Diplomuddannelse i familieterapi 10 Diplomuddannelse i kriminologi 11 Diplomuddannelse i ledelse 12 Diplomuddannelse til ledere i frivillige organisationer 13 Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration 14 Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde 15 Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning 15 Fleksibel diplomuddannelse 17 Pædagogiske diplomuddannelser 18 - Diplomuddannelse i erhvervspædagogik 19 - Danskvejleder 19 - Engelskvejleder 20 - Læsevejleder 20 - Matematikvejleder 21 - Naturfagsvejleder 22 - Individuel pædagogisk diplomuddannelse 23 - PD i almen pædagogik 24 - PD i børns sprog 25 - PD i dansk som andetsprog 26 - PD i drama 27 - PD i de frie skolers tradition og pædagogik 28 - PD i lærerfaglighed og skoleudvikling 29 - PD i innovation i undervisning 29 - PD i logopædi 30 - PD i medier og kommunikation 30 - PD i musik 31 - PD i projektledelse og organisationsudvikling 32 - PD i psykologi 33 - PD i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde 34 - PD i specialpædagogik 35 - PD i unge og voksnes læreprocesser 36 - PD i vejledning og supervision 36 - Praktikvejlederuddannelse 38 Sociale diplomuddannelser 39 - Den sociale diplomuddannelse - børn og unge 39 - Den sociale diplomuddannelse - demens 40 - Den sociale diplomuddannelse - rusmiddel 40 - Den sociale diplomuddannelse seksualvejledning 41 - Diplomuddannelse i socialformidling 41 - Individuel social diplomuddannelse. 43 Sundhedsfaglige diplomuddannelser 43 - Individuel sundhedsfaglig diplomuddannelse 44 - Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis 45 - Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse 46 - Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse 46 - Klinisk vejleder

5 OM DIPLOMUDDANNELSER 5 Udfordrende uddannelser En diplomuddannelse er en videreuddannelse for voksne. I undervisningen inddrages dine erfaringer fra praksis, som belyses med teori og nyeste viden fra forskning og udviklingsarbejde. Undervisere og vejledere på diplomuddannelser vil søge at udfordre dine forståelser - og støtte din læreproces. En del af læringen i diplomuddannelser foregår som selvstændigt arbejde ved siden af undervisningen - individuelt eller i studiegrupper: informationssøgning analyser undersøgelser udarbejdelse af projekter og opgaver forskellige former for studiegruppearbejde og øvelser vejledning - individuelt og i grupper. Det giver gode muligheder for at forme din uddannelse. Og det stiller krav til din selvstændighed. University College Lillebælts undervisere og vejledere har solidt teoretisk fundament på kandidatniveau, og de har samtidig den praksiserfaring, der sikrer indsigt i problemstillinger i praksis. I uddannelserne kan du også møde gæsteundervisere med særlige ekspertiser. Bibliotek og IT University College Lillebælt råder over store moderne fagbiblioteker med adgang til relevante bøger og artikler inden for pædagogik, vejledning, socialfag, sundhedsfag, organisations-, ledelses- og uddannelsesforhold. På bibliotekerne kan du også få hjælp til at søge inspiration og viden i danske og udenlandske databaser. IT er en integreret del af University College Lillebælts uddannelsesmiljø. Alle uddannelser knyttes til en elektronisk læringsplatform, hvor du kan kommunikere med undervisere, vejledere og andre studerende.

6 6 OM DIPLOMUDDANNELSER

7 OM DIPLOMUDDANNELSER 7 Uddannelse og udvikling på arbejdspladsen - fleksibelt og kvalificeret Moduler fra diplomuddannelser kan indgå i skræddersyede forløb til en hel arbejdsplads og dermed bidrage til fælles strategisk udvikling. Diplomuddannelserne er modulopbyggede, og ved at inddrage moduler i jeres lokale udviklingsplaner kan I på samme tid styre mod organisatoriske udviklingsmål og give faglig kompetence, som deltagerne kan bygge videre på i fælles eller individuelle uddannelser. Vi kan skræddersy uddannelses- og udviklingsforløb sammen med jer, som bygger på jeres lokale erfaringer sigter på de målsætninger, I har defineret tilrettelægges efter jeres behov, ønsker og praktiske forhold udbydes hos jer giver kompetencegivende bevis. Mulighederne for at lave udviklingsforløb med indbyggede moduler fra diplomuddannelser er mange, og moduler kan tones og tilrettelægges efter behovet på netop jeres arbejdsplads. På kan I finde forskellige eksempler på udviklingsforløb, som har lokal forankring og inddrager elementer af kompetencegivende uddannelser. Vi kommer gerne ud til jer og fortæller mere om de mange muligheder og erfaringer - kontakt os på eller tlf for nærmere samtale om jeres udviklingsplaner. Så aftaler vi et møde - hos jer eller hos os - hvor vi drøfter jeres forhold og ønsker. Udbud, tid og pris University College Lillebælt udbyder diplomuddannelser, så det er muligt at studere på fuld tid og på deltid. Du finder oplysninger om hvor hvornår deltagerbetaling ansøgningsfrist ansøgningsskema for uddannelsernes moduler via søgefunktionen på Og du finder mange flere informationer om uddannelsernes indhold og struktur fuldtids- og deltidsstudier studieform og studiekrav optagelsesbetingelser, ECTS, merit og realkompetencevurdering statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), på Studievejledning Kontakt os gerne for aftale om personlig vejledning på eller tlf

8 8 DIPLOMUDDANNELSER Diplomuddannelse i beskæftigelse Interesserer du dig for arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelse? Er du engageret i indsatser for ledige? Arbejder du eller kunne du tænke dig at arbejde i et jobcenter eller hos en vejledningsvirksomhed? Diplomuddannelse i beskæftigelse er for dig, der vil styrke dine kompetencer til at arbejde med beskæftigelsesindsatser at udvikle vejledning og beskæftigelsesindsatser selvstændigt at indgå i tværsektorielt samarbejde i offentlige og private virksomheder, institutioner og forvaltninger. Diplomuddannelse i beskæftigelse omfatter arbejdsmarkedspolitik udvikling og organisering rehabilitering jura og økonomi særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatser kontakt til virksomheder og evaluering. Gennem uddannelsen styrkes du i at vurdere, reflektere og anvende metoder, der bygger på videnskabelig og praktisk viden, som understøtter den lediges vej til arbejde. Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden.

9 DIPLOMUDDANNELSER 9 Diplomuddannelse i familieterapi En videreuddannelse for dig der vil arbejde med system- og relationsorienteret familieterapi. Diplomuddannelsen i familieterapi giver dig kompetence til at undersøge og arbejde med problemer i familier indgå i åben dialog med familier og børn med respekt for deres kompetencer, position og rettigheder lede terapeutiske samtaler med familier, par og enkeltpersoner. Gennem uddannelsen arbejder vi med teorier og metoder i familieterapi indsigt i værdier og holdninger af betydning for udøvelsen af familieterapi færdigheder i at lede samtaler med familier, enkeltpersoner eller netværk ud fra systemog relationsorienterede metoder systemiske, narrative og løsningsorienterede tilgange. Samtaletræning og supervision indgår i uddannelsen, som udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. Uddannelsen afvikles som et samlet forløb over to år. Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden.

10 10 DIPLOMUDDANNELSER Diplomuddannelse i kriminologi En videreuddannelse for alle der arbejder med kriminalitetsproblematikker. Diplomuddannelsen i kriminologi er tværfaglig og spænder over jura, socialt arbejde, sociologi, antropologi, psykologi og samfundsvidenskab. Diplomuddannelsen giver kompetencer til at arbejde i det kriminologiske arbejdsfelt. Du opnår forståelse af kriminalitet, forebyggelse og udvikling teoretisk og praktisk viden om centrale kriminologiske temaer kompetencer til at anvende kriminologiske metoder. Gennem uddannelsen styrkes du i at vurdere, reflektere og anvende metoder, der bygger på videnskabelig og praktisk viden. Uddannelsen giver dig social og kriminologisk forståelse på tværs af organisatoriske og faglige grænser. Og du vil styrke din evne til at analysere kriminologiske problemstillinger - med henblik på at kunne omsætte viden og forståelse til handling. Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA University College i Aarhus. Vi samarbejder desuden med Institut for Kriminologi og strafferet på henholdsvis Århus Universitet og Syddansk Universitet om undervisningen. ansøgningsskema på eller scan koden.

11 DIPLOMUDDANNELSER 11 Diplomuddannelse i ledelse Diplomuddannelsen i Ledelse er en kompetencegivende uddannelse for nuværende og kommende ledere i offentlige og private virksomheder. I uddannelsen arbejder vi med den kompleksitet, som ledere i moderne virksomheder og institutioner skal håndtere. Kravene til en professionel leder om at kunne analysere, forstå og håndtere en omverden i forandring er derfor diplomuddannelsens omdrejningspunkt. Gennem uddannelsen får du teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau, og det faglige indhold kobles tæt til dine praksiserfaringer. Du lærer metoder til at forstå og analysere udfordringer i organisationer. Og du vil blive afklaret i forhold til din egen lederrolle, så du selvstændigtn kan varetage ledelsesopgaver og indgå i ledelsesprocessen fra strategisk til operationelt niveau. Du finder information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på og på eller scan koden. Inge Dyrberg Wonsyld Inge har en lang karriere som leder bag sig. Inge er finansielt uddannet, MPM, exam.psych og coachuddannelse. Inge underviser på flere fag på Diplom i Ledelse og er vejleder på afgangsprojektet Elin Andersen Elin Andersen er uddannet udviklingskonsulent og har en MPM. Hun underviser på Diplomuddannelse i ledelse. Elin er mentor for ledere og facilitator for ledelsesnetværk.

12 12 DIPLOMUDDANNELSER Diplomuddannelse til ledere i frivillige organisationer En fleksibel kompetencegivende uddannelse for ledere i frivillige organisationer Ledelse af frivillige handler i mindre grad om styring og i højere grad om at skabe rammer og motivation for de frivillige medarbejderes samspil i organisationen. Diplomuddannelsen til ledere i frivillige organisationer er en fleksibel videreuddannelse, som giver dig viden om teori og metoder i ledelsesprofessionen og færdigheder i at anvende dem i din daglige praksis med frivillige medarbejdere. Du udvikler dine kompetencer til at håndtere komplekse problemstillinger og til at udvikle ledelsespraksis og organisation. ansøgningsskema på eller scan koden. Ebbe Marklund Ebbe Marklund er cand.mag. et art. Ebbe underviser i ledelse og organisation, ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering, innovationsledelse i offentlige organisationer, videnskabsteori, og han er vejleder i afgangsprojekter.

13 DIPLOMUDDANNELSER 13 Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Velfærdssystemet er under forandring, og det kræver ansatte, der har viden og indsigt til at udvikle nye rutiner og samarbejdsrelationer. Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver dig et solidt grundlag for at udvikle din egen faglighed. Du får samtidig en viden om den offentlige sektors styreformer og det forvaltningsmæssige grundlag for den offentlige sektor. På uddannelsen kan du specialisere dig i jura, organisation, kommunikation og psykologi eller økonomi. Gennem uddannelsen opnår du: Viden om de aktuelle udfordringer for velfærdssystemet Metoder til at analysere din egen praksis Viden om samarbejdsprocesser Indsigt i relevante love Viden om kommunikation og videndeling ansøgningsskema på eller scan koden.

14 14 DIPLOMUDDANNELSER Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde Kompetencer til at styrke ældres livskvalitet og sundhed. Diplomuddannelsen i ældrearbejde er målrettet sygeplejersker, socialrådgivere, terapeuter og andre, som arbejder - eller ønsker at arbejde med ældreområdet. Uddannelsen styrker dine kompetencer til at understøtte og styrke ældres livskvalitet og sundhed skabe fokus på ældres ressourcer håndtere komplekse situationer i ældrearbejde indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde formidle viden om ældrearbejde anvende ny viden til at udvikle praksis i indsatser for ældre. ansøgningsskema på eller scan koden.

15 DIPLOMUDDANNELSER 15 Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencegivende videreuddannelse for alle der vil kvalificere sig til at vejlede børn, unge og voksne, når de skal træffe valg om uddannelse, erhverv og karrieremuligheder. Uddannelsen vil styrke dig i selvstændigt at varetage vejledning og til at udvikle vejledningsarbejdet. Uddannelsen giver dig mulighed for at udvikle din praksis og at kvalificere det tværsektorielle samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, institutioner og forvaltninger. Som uddannet vejleder kan du bidrage til organisering, evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning. Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden. Fleksibel diplomuddannelse Du kan sammensætte din egen individuelle diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige diplomuddannelser. På den måde kan du skabe et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dine personlige ønsker og karrieremål. Og du kan uddanne dig til at matche de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller. For at få godkendt en Fleksibel diplomuddannelse skal du lave en uddannelsesplan med en af studievejlederne i Videreuddannelse og praksisudvikling, UCL. Uddannelsesplanen skal indeholde beskrivelse af dine uddannelsesmål, dine modulvalg og begrundelse for, hvordan de valgte moduler kan kvalificere dig mod dine mål. Læs mere på eller scan koden og kontakt en af vore studievejledere, hvis du vil drøfte dine muligheder med en Fleksibel diplomuddannelse: eller ring til os på tlf

16 16

17 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 17 Pædagogiske diplomuddannelser Pædagogisk diplomuddannelse - PD er en udfordrende og fleksibel videreuddannelse, som styrker din faglige viden og dine kompetencer til at analysere, forstå og håndtere komplekse problemstillinger. Uddannelserne giver dig mulighed for professionel kompetenceudvikling inden for pædagogik, undervisning, supervision, konsulentarbejde, projektledelse eller organisationsudvikling. Du kan arbejde med udfordringer og udviklingstendenser i pædagogisk praksis, og du kan bruge en Pædagogisk diplomuddannelse til at specialisere dig på et særligt fagligt, pædagogisk, ledelsesmæssigt eller organisatorisk felt. Eller du kan kvalificere din evne til at få øje på, håndtere og dokumentere vanskeligheder og muligheder på tværs af fag, institutioner og sektorer. Udbud University College Lillebælt udbyder en lang række pædagogiske diplomuddannelser Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Danskvejleder Engelskvejleder Læsevejleder Matematikvejleder Naturfagsvejleder Individuel pædagogisk diplomuddannelse PD i almen pædagogik PD i børns sprog PD i dansk som andetsprog PD i drama PD i de frie skolers tradition og pædagogik PD i innovation i undervisning PD i logopædi PD i lærerfaglighed og skoleudvikling PD i medier og kommunikation PD i musik PD i projektledelse og organisationsudvikling PD i psykologi PD i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde PD i specialpædagogik PD i unge og voksnes læreprocesser PD i vejledning og supervision og Praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen som både udgør et selvstændigt forløb og kan indgå i en PD-uddannelse.

18 18 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik giver dig det pædagogiske grundlag for at undervise på erhvervsuddannelser. I uddannelsen får du grundig viden om læreprocesser planlægning af undervisning vejledning og formidling på uddannelser inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet. Gennem uddannelsen får du: viden om forskellige måder at organisere undervisningen på viden om vilkårene for uddannelse på det fleksible arbejdsmarked modeller og metoder til at planlægge undervisningen viden om hvordan man tager hensyn til forskellige deltagerforudsætninger kompetence til at udvikle din egen undervisning. ansøgningsskema på eller scan koden. Susanne Kaatmann Susanne er læreruddannet og Master i læreprocesser. Hun underviser på PD i Erhvervspædagogik. Susanne er særlig optaget af unge og voksnes læreprocesser og er konsulent på projekter om skolefremmede unge.

19 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 19 Danskvejleder En uddannelse der opkvalificerer dig fagligt og giver dig redskaber til at udvikle skolens danskundervisning. Danskfaget spænder vidt - fra Blicher til skrivning af blogs. Det er derfor vigtigt, at der er sammenhæng på langs i danskundervisningen, så eleverne oplever progression og kontinuitet gennem skoleforløbet. Fagteamarbejdet er på flere skoler blevet opprioriteret for at sikre udvikling og samarbejde om faget. Her kan Danskvejlederen være med til at løfte og kvalificere processen. På Danskvejlederuddannelsen får du viden om Dansk sprog og sprogdidaktik Analyse af forskellige teksttyper Litteratur og litteraturdidaktik Fagdidaktik Kollegial vejledning og vejledningsteori Aktuel forskning inden for dansk som skolefag Planlægning og styring af udviklingsprocesser ansøgningsskema på eller scan koden. Engelskvejleder Engelskvejlederuddannelsen kvalificerer engelsklærere til at udvikle, rådgive, koordinere og deltage i styring af kommuners og skolers undervisning i engelsk. Gennem uddannelsen får du kompetencer til at vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialer udvikle og støtte evalueringskultur for engelskfaget på skolen igangsætte engelskfaglig debat og udviklingsarbejde gøre brug af fagdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde ansøgningsskema på eller scan koden. Hanne Brixtofte Petersen Hanne er læreruddannet og cand. pæd i dansk. I UCL underviser hun på PD i danskvejleder, PD i læsevejledning og kurser i dansk. Hanne indgår på PD-forløb, hvor hun underviser i studieteknik og opgaveskrivning.

20 20 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Læsevejleder Læsevejlederuddannelsen kvalificerer dig til at udvikle, rådgive, supervisere, koordinere og deltage i styring af kommuners og skolers læseundervisning. Som læsevejleder vil du kunne bidrage til udvikling og kvalitetssikring af læse- og skriveundervisning inden for danskfaget og i skolens øvrige fag. Læsevejlederuddannelsen giver kompetencer til at fungere som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med sprog og læseudvikling fortolke og formidle screeningsresultater til lærere og forældre vejlede lærere om indhold, metoder og materialer udrede individuelle læsevanskeligheder formidle viden om læsning og skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre ansøgningsskema på eller scan koden. Matematikvejleder Uddannelsen kvalificerer til at kunne udvikle, rådgive, koordinere og deltage i styring af kommuners og skolers matematikundervisning. Gennem uddannelsen får du kompetencer til at vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialer udvikle og støtte evalueringskultur for matematikfaget på skolen igangsætte fagdidaktisk debat og udviklingsarbejde gøre brug af fagdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde ansøgningsskema på eller scan koden.

21 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 21 Naturfagsvejleder Uddannelsen kvalificerer til at kunne udvikle, rådgive, koordinere og deltage i styring af kommuners og skolers naturfagsundervisning. Gennem uddannelsen får du kompetencer til at vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialer udvikle og støtte evalueringskultur for naturfagene på skolen igangsætte fagdidaktisk debat og udviklingsarbejde gøre brug af fagdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde ansøgningsskema på eller scan koden. Trine Lippert Trine er lærrerudannet, og cand.pæd i generel pædagogik. Trines faglige fokus er unge, vejledning og udvikling af uddannelsestilbud til unge.

22 22 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Individuel pædagogisk diplomuddannelse En pædagogisk diplomuddannelse sammensat efter dine ønsker og mål Du kan designe din egen pædagogiske diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige Pædagogiske diplomuddannelser, så din uddannelse matcher dine ønsker og karrieremål. Eller så uddannelsen kvalificerer dig til de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller. Du kan skræddersy din uddannelse med moduler fra University College Lillebælts mange Pædagogiske diplomuddannelser, f.eks. kan du vælge moduler i kommunikation projektledelse forandringsprocesser supervision almen pædagogik inklusion arbejde med særlige målgrupper psykologi. ansøgningsskema på eller scan koden.

23 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 23 Pædagogisk diplomuddannelse i almen pædagogik Viden om pædagogiske problemstillinger inden for uddannelse, læring og dannelse - og evne til at håndtere muligheder og løsninger. I den Pædagogiske diplomuddannelse i almen pædagogik kan du styrke din viden om pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner udvikle dine kompetencer til at deltage i og lede uddannelsesplanlægning og undervisning arbejde med praktisk pædagogisk udvikling på grundlag af forskningsbaseret pædagogisk viden udvikle din kompetence til at formidle viden og deltage fagligt funderet i dokumentation og planlægning af uddannelse, undervisning og læring. Uddannelsen er målrettet lærere, pædagoger og andre professionelle, som arbejder med pædagogiske opgaver og organisering af uddannelse. ansøgningsskema på eller scan koden Anders Lervad Thomsen Anders er læreruddannet og cand pæd i generel pædagogik. Han varetager undervisnings- og konsulentopgaver om pædagogik, udvikling og læring. Anders arbejder i udviklingsprojekter i samarbejde mellem kommuner og UCL.

24 24 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Pædagogisk diplomuddannelse i børns sprog Interesserer du dig for børns sproglige udvikling? Vil du arbejde med sprogpædagogik i daginstitutioner og andre dagtilbud? Pædagogisk diplomuddannelse i børns sprog giver dig kompetencer til at vejlede kolleger, forældre og andre samarbejdspartnere om indsatser for børns sproglige udvikling. Gennem uddannelsen får du viden om børns sprogtilegnelse, sproglige og kommunikative udvikling viden om sprogpædagogik og vurdering af børns sprogudvikling, metoder til at undersøge, analysere og kvalificere sprogpædagogisk arbejde kompetencer til at iværksætte sprogstøttende indsatser kompetencer til at varetage rollen som sprogvejleder. ansøgningsskema på eller scan koden. Malene Slott Nielsen Malene er cand. mag i dansk og historie og har en ph.d i sprogtilegnelse. Hun har været medudvikler på Sprogpakken og undervist i den over hele landet. Malene underviser på PD i sprogtilegnelse, kurser om sprogvurdering og andre områder, med relation til børns sprog.

25 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 25 Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog Med en Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog får du kompetencer til at varetage sprogpædagogiske og formidlingsmæssige opgaver i forhold til sprogstimulering og undervisning i dansk som andetsprog. Gennem uddannelsen får du viden om teorier inden for andetsprogsforskning indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange kompetencer til at støtte tosprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om egen praksis kompetencer til at formidle problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere i relation til sproglig vejledning. Uddannelsen er målrettet pædagoger og lærere, der arbejder med sprogstimulering og undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog. ansøgningsskema på eller scan koden.

26 26 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Pædagogisk diplomuddannelse i drama Brænder du for at udnytte de potentialer drama og teater har, kan PD i drama give dig solid ballast til at føre dine ideer ud i livet. Drama og teater indgår i både sociale og pædagogiske sammenhænge og kan medvirke til at styrke deltagernes æstetiske, ekspressive og sociale kompetence. Men drama og teater kan også bruges til at bearbejde og give udtryk for erfaringer og oplevelser. Gennem Pædagogisk diplomuddannelse i drama får du Indsigt i teorier om teaterkunst og dramaturgi Dramatisk grundtræning Viden om dramapædagogik i teori og praksis Færdighed i at bruge teater og drama i en pædagogisk og social sammenhæng Viden om teaterproduktion med børn og unge - fra ide til forestilling Børne- og ungdomsteater Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Den frie Lærerskole i Ollerup og University College Lillebælt. ansøgningsskema på eller scan koden.

27 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 27 Pædagogisk diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Værdierne i den frie skoletradition udfordres i denne diplomuddannelse af modernitetsforskning, pædagogiske tænkere samt den nyeste forskning i undervisning og læring. Uddannelsen undersøger livs- og skolesyn samt praksis, fortællingen og det narrative, læreridentitet, faglige/ didaktiske problemstillinger, barnesyn og dannelsessyn, ledelse og samarbejde, medborgerskabsaspektet og den mellemfolkelige oplysning. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Den frie Lærerskole i Ollerup og University College Lillebælt. ansøgningsskema på og på eller scan koden.

28 28 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Pædagogisk diplomuddannelse i lærerfaglighed og skoleudvikling Mange velmenende projekter i kommuner og skoler er løbet ud i sandet, når projektperioden var slut måske fordi ingen havde tænkt på vedligeholdelsen af de nye initiativer. Diplomuddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil være med til at præge skolens udvikling og være med til at sætte holdbare og kvalitetssikrede projekter i gang. Uddannelsen gør dig i stand til at rammesætte, planlægge, gennemføre, evaluere og dokumentere udviklingsprocesser. Uddannelsen omfatter Procesledelse Evalueringsteori og metode Dokumentationsformer Organisatorisk læring Læreprocesser i organisationen Kvalitetssikring Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden.

29 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 29 Pædagogisk diplomuddannelse i innovation i undervisning Ingen kan spå om fremtiden men det er svært at blive uenige om, at fremtiden har brug en skole, hvor eleverne lærer at være kreative, innovative og udviklingsorienterede. Det kræver nytænkning af fag, læring og didaktik. De tre begreber er krumtapperne i diplomuddannelsen i innovation i undervisning. Uddannelsen har ét fællesmodul, og derefter vælger du, hvilken faglig retning du ønsker. De faglige retninger er afstemt efter skolens fagrække og har et klart fagdidaktisk perspektiv. Uddannelsen indeholder: Nyeste viden om digitalisering i et læringsperspektiv Innovativ didaktik Forandringsmodeller Fagdidaktik Progression og kontinuitet i fagene Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden. Pædagogisk diplomuddannelse i logopædi Vil du dygtiggøre dig i børn og unges sproglige udvikling eller kvalificere dig til at arbejde som talepædagog? Pædagogisk diplomuddannelse i logopædi giver viden om logopædiske fænomener og problemstillinger, om menneskets sproglige udvikling og funktionelle vanskeligheder. Du lærer at beherske logopædiske metoder, der kan styrke børn og unges udviklings- og læreprocesser. Og uddannelsen giver dig kompetencer til at håndtere indsatser for børns talevanskeligheder og sproglige udvikling. Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden.

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse

STUDIEORDNING for Den pædagogiske Diplomuddannelse for Den pædagogiske Diplomuddannelse 1. juli 2011 Almen Pædagogik Studieordningens historik 01-07-2011(gældende) 4. udgave i hh. til ny rammebekendtgørelse for diplomuddannelser (undtaget modulerne 18.1

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014 2 Find din vej 2014 Kolofon Redaktion: Kommunikationsafdelingen Lisbeth Katborg Bjerre (ansv.) Design: 1508 A/S Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Oplag: 20.000

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen i Januar 2009 med justeringer (januar og august 2010) Indholdsfortegnelse Forord side 4 Kap. 1.0 Uddannelsens retlige grundlag side 5 Kap. 1.1 Andre grundlæggende

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere