UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser"

Transkript

1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS Diplomuddannelser

2 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt os på eller på for aftale om personlig vejledning om dine muligheder. Optagelseskrav Optagelse på diplomuddannelse forudsætter en relevant kort eller mellemlang videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse. Kontakt os for yderligere vejledning om optagelse og realkompetencevurdering, hvis du er i tvivl, om du kan optages eller læs mere på ucl.dk/personligvejledning og ucl.dk/rkvvidereuddannelse. Ansøgning Du finder elektronisk ansøgningsskema under Tid, sted, pris, tilmelding ved de forskellige diplomuddannelser på Til din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for din videregående uddannelse og for din praksiserfaring. Flere informationer om diplomuddannelser Klik ind på eller scan koden.

3 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER 3 3 University College Lillebælts diplomuddannelser University College Lillebælt udbyder en vifte af diplomuddannelser Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i familieterapi Diplomuddannelse i kriminologi Diplomuddannelse i ledelse Diplomuddannelse til ledere i frivillige organisationer Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Fleksibel diplomuddannelse Pædagogiske diplomuddannelser Sociale diplomuddannelser Sundhedsfaglige diplomuddannelser Uddannelserne er for dig, der søger professionel videreuddannelse i pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige områder samt i ledelse, vejledning, supervision og organisationsudvikling. Diplomuddannelserne er målrettet sundhedspersonale, pædagoger, lærere, socialrådgivere, vejledere, ledere og andre, der ønsker at videreuddanne sig med afsæt i daglig praksis og med fokus på udvikling og fremtidige behov. Flere informationer og personlig vejledning Mange flere informationer om diplomuddannelser, om muligheder for at sammensætte dit uddannelsesforløb og studieordninger findes på Det er også her, du finder informationer om tid, sted og pris på moduler for de enkelte uddannelser. Kontakt os gerne for aftale om personlig vejledning på eller ring til os på tlf

4 4 INDHOLD 08 Diplomuddannelse i beskæftigelse 09 Diplomuddannelse i familieterapi 10 Diplomuddannelse i kriminologi 11 Diplomuddannelse i ledelse 12 Diplomuddannelse til ledere i frivillige organisationer 13 Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration 14 Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde 15 Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning 15 Fleksibel diplomuddannelse 17 Pædagogiske diplomuddannelser 18 - Diplomuddannelse i erhvervspædagogik 19 - Danskvejleder 19 - Engelskvejleder 20 - Læsevejleder 20 - Matematikvejleder 21 - Naturfagsvejleder 22 - Individuel pædagogisk diplomuddannelse 23 - PD i almen pædagogik 24 - PD i børns sprog 25 - PD i dansk som andetsprog 26 - PD i drama 27 - PD i de frie skolers tradition og pædagogik 28 - PD i lærerfaglighed og skoleudvikling 29 - PD i innovation i undervisning 29 - PD i logopædi 30 - PD i medier og kommunikation 30 - PD i musik 31 - PD i projektledelse og organisationsudvikling 32 - PD i psykologi 33 - PD i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde 34 - PD i specialpædagogik 35 - PD i unge og voksnes læreprocesser 36 - PD i vejledning og supervision 36 - Praktikvejlederuddannelse 38 Sociale diplomuddannelser 39 - Den sociale diplomuddannelse - børn og unge 39 - Den sociale diplomuddannelse - demens 40 - Den sociale diplomuddannelse - rusmiddel 40 - Den sociale diplomuddannelse seksualvejledning 41 - Diplomuddannelse i socialformidling 41 - Individuel social diplomuddannelse. 43 Sundhedsfaglige diplomuddannelser 43 - Individuel sundhedsfaglig diplomuddannelse 44 - Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis 45 - Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse 46 - Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse 46 - Klinisk vejleder

5 OM DIPLOMUDDANNELSER 5 Udfordrende uddannelser En diplomuddannelse er en videreuddannelse for voksne. I undervisningen inddrages dine erfaringer fra praksis, som belyses med teori og nyeste viden fra forskning og udviklingsarbejde. Undervisere og vejledere på diplomuddannelser vil søge at udfordre dine forståelser - og støtte din læreproces. En del af læringen i diplomuddannelser foregår som selvstændigt arbejde ved siden af undervisningen - individuelt eller i studiegrupper: informationssøgning analyser undersøgelser udarbejdelse af projekter og opgaver forskellige former for studiegruppearbejde og øvelser vejledning - individuelt og i grupper. Det giver gode muligheder for at forme din uddannelse. Og det stiller krav til din selvstændighed. University College Lillebælts undervisere og vejledere har solidt teoretisk fundament på kandidatniveau, og de har samtidig den praksiserfaring, der sikrer indsigt i problemstillinger i praksis. I uddannelserne kan du også møde gæsteundervisere med særlige ekspertiser. Bibliotek og IT University College Lillebælt råder over store moderne fagbiblioteker med adgang til relevante bøger og artikler inden for pædagogik, vejledning, socialfag, sundhedsfag, organisations-, ledelses- og uddannelsesforhold. På bibliotekerne kan du også få hjælp til at søge inspiration og viden i danske og udenlandske databaser. IT er en integreret del af University College Lillebælts uddannelsesmiljø. Alle uddannelser knyttes til en elektronisk læringsplatform, hvor du kan kommunikere med undervisere, vejledere og andre studerende.

6 6 OM DIPLOMUDDANNELSER

7 OM DIPLOMUDDANNELSER 7 Uddannelse og udvikling på arbejdspladsen - fleksibelt og kvalificeret Moduler fra diplomuddannelser kan indgå i skræddersyede forløb til en hel arbejdsplads og dermed bidrage til fælles strategisk udvikling. Diplomuddannelserne er modulopbyggede, og ved at inddrage moduler i jeres lokale udviklingsplaner kan I på samme tid styre mod organisatoriske udviklingsmål og give faglig kompetence, som deltagerne kan bygge videre på i fælles eller individuelle uddannelser. Vi kan skræddersy uddannelses- og udviklingsforløb sammen med jer, som bygger på jeres lokale erfaringer sigter på de målsætninger, I har defineret tilrettelægges efter jeres behov, ønsker og praktiske forhold udbydes hos jer giver kompetencegivende bevis. Mulighederne for at lave udviklingsforløb med indbyggede moduler fra diplomuddannelser er mange, og moduler kan tones og tilrettelægges efter behovet på netop jeres arbejdsplads. På kan I finde forskellige eksempler på udviklingsforløb, som har lokal forankring og inddrager elementer af kompetencegivende uddannelser. Vi kommer gerne ud til jer og fortæller mere om de mange muligheder og erfaringer - kontakt os på eller tlf for nærmere samtale om jeres udviklingsplaner. Så aftaler vi et møde - hos jer eller hos os - hvor vi drøfter jeres forhold og ønsker. Udbud, tid og pris University College Lillebælt udbyder diplomuddannelser, så det er muligt at studere på fuld tid og på deltid. Du finder oplysninger om hvor hvornår deltagerbetaling ansøgningsfrist ansøgningsskema for uddannelsernes moduler via søgefunktionen på Og du finder mange flere informationer om uddannelsernes indhold og struktur fuldtids- og deltidsstudier studieform og studiekrav optagelsesbetingelser, ECTS, merit og realkompetencevurdering statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), på Studievejledning Kontakt os gerne for aftale om personlig vejledning på eller tlf

8 8 DIPLOMUDDANNELSER Diplomuddannelse i beskæftigelse Interesserer du dig for arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelse? Er du engageret i indsatser for ledige? Arbejder du eller kunne du tænke dig at arbejde i et jobcenter eller hos en vejledningsvirksomhed? Diplomuddannelse i beskæftigelse er for dig, der vil styrke dine kompetencer til at arbejde med beskæftigelsesindsatser at udvikle vejledning og beskæftigelsesindsatser selvstændigt at indgå i tværsektorielt samarbejde i offentlige og private virksomheder, institutioner og forvaltninger. Diplomuddannelse i beskæftigelse omfatter arbejdsmarkedspolitik udvikling og organisering rehabilitering jura og økonomi særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatser kontakt til virksomheder og evaluering. Gennem uddannelsen styrkes du i at vurdere, reflektere og anvende metoder, der bygger på videnskabelig og praktisk viden, som understøtter den lediges vej til arbejde. Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden.

9 DIPLOMUDDANNELSER 9 Diplomuddannelse i familieterapi En videreuddannelse for dig der vil arbejde med system- og relationsorienteret familieterapi. Diplomuddannelsen i familieterapi giver dig kompetence til at undersøge og arbejde med problemer i familier indgå i åben dialog med familier og børn med respekt for deres kompetencer, position og rettigheder lede terapeutiske samtaler med familier, par og enkeltpersoner. Gennem uddannelsen arbejder vi med teorier og metoder i familieterapi indsigt i værdier og holdninger af betydning for udøvelsen af familieterapi færdigheder i at lede samtaler med familier, enkeltpersoner eller netværk ud fra systemog relationsorienterede metoder systemiske, narrative og løsningsorienterede tilgange. Samtaletræning og supervision indgår i uddannelsen, som udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. Uddannelsen afvikles som et samlet forløb over to år. Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden.

10 10 DIPLOMUDDANNELSER Diplomuddannelse i kriminologi En videreuddannelse for alle der arbejder med kriminalitetsproblematikker. Diplomuddannelsen i kriminologi er tværfaglig og spænder over jura, socialt arbejde, sociologi, antropologi, psykologi og samfundsvidenskab. Diplomuddannelsen giver kompetencer til at arbejde i det kriminologiske arbejdsfelt. Du opnår forståelse af kriminalitet, forebyggelse og udvikling teoretisk og praktisk viden om centrale kriminologiske temaer kompetencer til at anvende kriminologiske metoder. Gennem uddannelsen styrkes du i at vurdere, reflektere og anvende metoder, der bygger på videnskabelig og praktisk viden. Uddannelsen giver dig social og kriminologisk forståelse på tværs af organisatoriske og faglige grænser. Og du vil styrke din evne til at analysere kriminologiske problemstillinger - med henblik på at kunne omsætte viden og forståelse til handling. Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA University College i Aarhus. Vi samarbejder desuden med Institut for Kriminologi og strafferet på henholdsvis Århus Universitet og Syddansk Universitet om undervisningen. ansøgningsskema på eller scan koden.

11 DIPLOMUDDANNELSER 11 Diplomuddannelse i ledelse Diplomuddannelsen i Ledelse er en kompetencegivende uddannelse for nuværende og kommende ledere i offentlige og private virksomheder. I uddannelsen arbejder vi med den kompleksitet, som ledere i moderne virksomheder og institutioner skal håndtere. Kravene til en professionel leder om at kunne analysere, forstå og håndtere en omverden i forandring er derfor diplomuddannelsens omdrejningspunkt. Gennem uddannelsen får du teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau, og det faglige indhold kobles tæt til dine praksiserfaringer. Du lærer metoder til at forstå og analysere udfordringer i organisationer. Og du vil blive afklaret i forhold til din egen lederrolle, så du selvstændigtn kan varetage ledelsesopgaver og indgå i ledelsesprocessen fra strategisk til operationelt niveau. Du finder information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på og på eller scan koden. Inge Dyrberg Wonsyld Inge har en lang karriere som leder bag sig. Inge er finansielt uddannet, MPM, exam.psych og coachuddannelse. Inge underviser på flere fag på Diplom i Ledelse og er vejleder på afgangsprojektet Elin Andersen Elin Andersen er uddannet udviklingskonsulent og har en MPM. Hun underviser på Diplomuddannelse i ledelse. Elin er mentor for ledere og facilitator for ledelsesnetværk.

12 12 DIPLOMUDDANNELSER Diplomuddannelse til ledere i frivillige organisationer En fleksibel kompetencegivende uddannelse for ledere i frivillige organisationer Ledelse af frivillige handler i mindre grad om styring og i højere grad om at skabe rammer og motivation for de frivillige medarbejderes samspil i organisationen. Diplomuddannelsen til ledere i frivillige organisationer er en fleksibel videreuddannelse, som giver dig viden om teori og metoder i ledelsesprofessionen og færdigheder i at anvende dem i din daglige praksis med frivillige medarbejdere. Du udvikler dine kompetencer til at håndtere komplekse problemstillinger og til at udvikle ledelsespraksis og organisation. ansøgningsskema på eller scan koden. Ebbe Marklund Ebbe Marklund er cand.mag. et art. Ebbe underviser i ledelse og organisation, ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering, innovationsledelse i offentlige organisationer, videnskabsteori, og han er vejleder i afgangsprojekter.

13 DIPLOMUDDANNELSER 13 Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Velfærdssystemet er under forandring, og det kræver ansatte, der har viden og indsigt til at udvikle nye rutiner og samarbejdsrelationer. Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver dig et solidt grundlag for at udvikle din egen faglighed. Du får samtidig en viden om den offentlige sektors styreformer og det forvaltningsmæssige grundlag for den offentlige sektor. På uddannelsen kan du specialisere dig i jura, organisation, kommunikation og psykologi eller økonomi. Gennem uddannelsen opnår du: Viden om de aktuelle udfordringer for velfærdssystemet Metoder til at analysere din egen praksis Viden om samarbejdsprocesser Indsigt i relevante love Viden om kommunikation og videndeling ansøgningsskema på eller scan koden.

14 14 DIPLOMUDDANNELSER Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde Kompetencer til at styrke ældres livskvalitet og sundhed. Diplomuddannelsen i ældrearbejde er målrettet sygeplejersker, socialrådgivere, terapeuter og andre, som arbejder - eller ønsker at arbejde med ældreområdet. Uddannelsen styrker dine kompetencer til at understøtte og styrke ældres livskvalitet og sundhed skabe fokus på ældres ressourcer håndtere komplekse situationer i ældrearbejde indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde formidle viden om ældrearbejde anvende ny viden til at udvikle praksis i indsatser for ældre. ansøgningsskema på eller scan koden.

15 DIPLOMUDDANNELSER 15 Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencegivende videreuddannelse for alle der vil kvalificere sig til at vejlede børn, unge og voksne, når de skal træffe valg om uddannelse, erhverv og karrieremuligheder. Uddannelsen vil styrke dig i selvstændigt at varetage vejledning og til at udvikle vejledningsarbejdet. Uddannelsen giver dig mulighed for at udvikle din praksis og at kvalificere det tværsektorielle samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, institutioner og forvaltninger. Som uddannet vejleder kan du bidrage til organisering, evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning. Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden. Fleksibel diplomuddannelse Du kan sammensætte din egen individuelle diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige diplomuddannelser. På den måde kan du skabe et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dine personlige ønsker og karrieremål. Og du kan uddanne dig til at matche de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller. For at få godkendt en Fleksibel diplomuddannelse skal du lave en uddannelsesplan med en af studievejlederne i Videreuddannelse og praksisudvikling, UCL. Uddannelsesplanen skal indeholde beskrivelse af dine uddannelsesmål, dine modulvalg og begrundelse for, hvordan de valgte moduler kan kvalificere dig mod dine mål. Læs mere på eller scan koden og kontakt en af vore studievejledere, hvis du vil drøfte dine muligheder med en Fleksibel diplomuddannelse: eller ring til os på tlf

16 16

17 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 17 Pædagogiske diplomuddannelser Pædagogisk diplomuddannelse - PD er en udfordrende og fleksibel videreuddannelse, som styrker din faglige viden og dine kompetencer til at analysere, forstå og håndtere komplekse problemstillinger. Uddannelserne giver dig mulighed for professionel kompetenceudvikling inden for pædagogik, undervisning, supervision, konsulentarbejde, projektledelse eller organisationsudvikling. Du kan arbejde med udfordringer og udviklingstendenser i pædagogisk praksis, og du kan bruge en Pædagogisk diplomuddannelse til at specialisere dig på et særligt fagligt, pædagogisk, ledelsesmæssigt eller organisatorisk felt. Eller du kan kvalificere din evne til at få øje på, håndtere og dokumentere vanskeligheder og muligheder på tværs af fag, institutioner og sektorer. Udbud University College Lillebælt udbyder en lang række pædagogiske diplomuddannelser Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Danskvejleder Engelskvejleder Læsevejleder Matematikvejleder Naturfagsvejleder Individuel pædagogisk diplomuddannelse PD i almen pædagogik PD i børns sprog PD i dansk som andetsprog PD i drama PD i de frie skolers tradition og pædagogik PD i innovation i undervisning PD i logopædi PD i lærerfaglighed og skoleudvikling PD i medier og kommunikation PD i musik PD i projektledelse og organisationsudvikling PD i psykologi PD i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde PD i specialpædagogik PD i unge og voksnes læreprocesser PD i vejledning og supervision og Praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen som både udgør et selvstændigt forløb og kan indgå i en PD-uddannelse.

18 18 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik giver dig det pædagogiske grundlag for at undervise på erhvervsuddannelser. I uddannelsen får du grundig viden om læreprocesser planlægning af undervisning vejledning og formidling på uddannelser inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet. Gennem uddannelsen får du: viden om forskellige måder at organisere undervisningen på viden om vilkårene for uddannelse på det fleksible arbejdsmarked modeller og metoder til at planlægge undervisningen viden om hvordan man tager hensyn til forskellige deltagerforudsætninger kompetence til at udvikle din egen undervisning. ansøgningsskema på eller scan koden. Susanne Kaatmann Susanne er læreruddannet og Master i læreprocesser. Hun underviser på PD i Erhvervspædagogik. Susanne er særlig optaget af unge og voksnes læreprocesser og er konsulent på projekter om skolefremmede unge.

19 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 19 Danskvejleder En uddannelse der opkvalificerer dig fagligt og giver dig redskaber til at udvikle skolens danskundervisning. Danskfaget spænder vidt - fra Blicher til skrivning af blogs. Det er derfor vigtigt, at der er sammenhæng på langs i danskundervisningen, så eleverne oplever progression og kontinuitet gennem skoleforløbet. Fagteamarbejdet er på flere skoler blevet opprioriteret for at sikre udvikling og samarbejde om faget. Her kan Danskvejlederen være med til at løfte og kvalificere processen. På Danskvejlederuddannelsen får du viden om Dansk sprog og sprogdidaktik Analyse af forskellige teksttyper Litteratur og litteraturdidaktik Fagdidaktik Kollegial vejledning og vejledningsteori Aktuel forskning inden for dansk som skolefag Planlægning og styring af udviklingsprocesser ansøgningsskema på eller scan koden. Engelskvejleder Engelskvejlederuddannelsen kvalificerer engelsklærere til at udvikle, rådgive, koordinere og deltage i styring af kommuners og skolers undervisning i engelsk. Gennem uddannelsen får du kompetencer til at vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialer udvikle og støtte evalueringskultur for engelskfaget på skolen igangsætte engelskfaglig debat og udviklingsarbejde gøre brug af fagdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde ansøgningsskema på eller scan koden. Hanne Brixtofte Petersen Hanne er læreruddannet og cand. pæd i dansk. I UCL underviser hun på PD i danskvejleder, PD i læsevejledning og kurser i dansk. Hanne indgår på PD-forløb, hvor hun underviser i studieteknik og opgaveskrivning.

20 20 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Læsevejleder Læsevejlederuddannelsen kvalificerer dig til at udvikle, rådgive, supervisere, koordinere og deltage i styring af kommuners og skolers læseundervisning. Som læsevejleder vil du kunne bidrage til udvikling og kvalitetssikring af læse- og skriveundervisning inden for danskfaget og i skolens øvrige fag. Læsevejlederuddannelsen giver kompetencer til at fungere som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med sprog og læseudvikling fortolke og formidle screeningsresultater til lærere og forældre vejlede lærere om indhold, metoder og materialer udrede individuelle læsevanskeligheder formidle viden om læsning og skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre ansøgningsskema på eller scan koden. Matematikvejleder Uddannelsen kvalificerer til at kunne udvikle, rådgive, koordinere og deltage i styring af kommuners og skolers matematikundervisning. Gennem uddannelsen får du kompetencer til at vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialer udvikle og støtte evalueringskultur for matematikfaget på skolen igangsætte fagdidaktisk debat og udviklingsarbejde gøre brug af fagdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde ansøgningsskema på eller scan koden.

21 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 21 Naturfagsvejleder Uddannelsen kvalificerer til at kunne udvikle, rådgive, koordinere og deltage i styring af kommuners og skolers naturfagsundervisning. Gennem uddannelsen får du kompetencer til at vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialer udvikle og støtte evalueringskultur for naturfagene på skolen igangsætte fagdidaktisk debat og udviklingsarbejde gøre brug af fagdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde ansøgningsskema på eller scan koden. Trine Lippert Trine er lærrerudannet, og cand.pæd i generel pædagogik. Trines faglige fokus er unge, vejledning og udvikling af uddannelsestilbud til unge.

22 22 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Individuel pædagogisk diplomuddannelse En pædagogisk diplomuddannelse sammensat efter dine ønsker og mål Du kan designe din egen pædagogiske diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige Pædagogiske diplomuddannelser, så din uddannelse matcher dine ønsker og karrieremål. Eller så uddannelsen kvalificerer dig til de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller. Du kan skræddersy din uddannelse med moduler fra University College Lillebælts mange Pædagogiske diplomuddannelser, f.eks. kan du vælge moduler i kommunikation projektledelse forandringsprocesser supervision almen pædagogik inklusion arbejde med særlige målgrupper psykologi. ansøgningsskema på eller scan koden.

23 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 23 Pædagogisk diplomuddannelse i almen pædagogik Viden om pædagogiske problemstillinger inden for uddannelse, læring og dannelse - og evne til at håndtere muligheder og løsninger. I den Pædagogiske diplomuddannelse i almen pædagogik kan du styrke din viden om pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner udvikle dine kompetencer til at deltage i og lede uddannelsesplanlægning og undervisning arbejde med praktisk pædagogisk udvikling på grundlag af forskningsbaseret pædagogisk viden udvikle din kompetence til at formidle viden og deltage fagligt funderet i dokumentation og planlægning af uddannelse, undervisning og læring. Uddannelsen er målrettet lærere, pædagoger og andre professionelle, som arbejder med pædagogiske opgaver og organisering af uddannelse. ansøgningsskema på eller scan koden Anders Lervad Thomsen Anders er læreruddannet og cand pæd i generel pædagogik. Han varetager undervisnings- og konsulentopgaver om pædagogik, udvikling og læring. Anders arbejder i udviklingsprojekter i samarbejde mellem kommuner og UCL.

24 24 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Pædagogisk diplomuddannelse i børns sprog Interesserer du dig for børns sproglige udvikling? Vil du arbejde med sprogpædagogik i daginstitutioner og andre dagtilbud? Pædagogisk diplomuddannelse i børns sprog giver dig kompetencer til at vejlede kolleger, forældre og andre samarbejdspartnere om indsatser for børns sproglige udvikling. Gennem uddannelsen får du viden om børns sprogtilegnelse, sproglige og kommunikative udvikling viden om sprogpædagogik og vurdering af børns sprogudvikling, metoder til at undersøge, analysere og kvalificere sprogpædagogisk arbejde kompetencer til at iværksætte sprogstøttende indsatser kompetencer til at varetage rollen som sprogvejleder. ansøgningsskema på eller scan koden. Malene Slott Nielsen Malene er cand. mag i dansk og historie og har en ph.d i sprogtilegnelse. Hun har været medudvikler på Sprogpakken og undervist i den over hele landet. Malene underviser på PD i sprogtilegnelse, kurser om sprogvurdering og andre områder, med relation til børns sprog.

25 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 25 Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog Med en Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog får du kompetencer til at varetage sprogpædagogiske og formidlingsmæssige opgaver i forhold til sprogstimulering og undervisning i dansk som andetsprog. Gennem uddannelsen får du viden om teorier inden for andetsprogsforskning indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange kompetencer til at støtte tosprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om egen praksis kompetencer til at formidle problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere i relation til sproglig vejledning. Uddannelsen er målrettet pædagoger og lærere, der arbejder med sprogstimulering og undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog. ansøgningsskema på eller scan koden.

26 26 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Pædagogisk diplomuddannelse i drama Brænder du for at udnytte de potentialer drama og teater har, kan PD i drama give dig solid ballast til at føre dine ideer ud i livet. Drama og teater indgår i både sociale og pædagogiske sammenhænge og kan medvirke til at styrke deltagernes æstetiske, ekspressive og sociale kompetence. Men drama og teater kan også bruges til at bearbejde og give udtryk for erfaringer og oplevelser. Gennem Pædagogisk diplomuddannelse i drama får du Indsigt i teorier om teaterkunst og dramaturgi Dramatisk grundtræning Viden om dramapædagogik i teori og praksis Færdighed i at bruge teater og drama i en pædagogisk og social sammenhæng Viden om teaterproduktion med børn og unge - fra ide til forestilling Børne- og ungdomsteater Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Den frie Lærerskole i Ollerup og University College Lillebælt. ansøgningsskema på eller scan koden.

27 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 27 Pædagogisk diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Værdierne i den frie skoletradition udfordres i denne diplomuddannelse af modernitetsforskning, pædagogiske tænkere samt den nyeste forskning i undervisning og læring. Uddannelsen undersøger livs- og skolesyn samt praksis, fortællingen og det narrative, læreridentitet, faglige/ didaktiske problemstillinger, barnesyn og dannelsessyn, ledelse og samarbejde, medborgerskabsaspektet og den mellemfolkelige oplysning. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Den frie Lærerskole i Ollerup og University College Lillebælt. ansøgningsskema på og på eller scan koden.

28 28 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER Pædagogisk diplomuddannelse i lærerfaglighed og skoleudvikling Mange velmenende projekter i kommuner og skoler er løbet ud i sandet, når projektperioden var slut måske fordi ingen havde tænkt på vedligeholdelsen af de nye initiativer. Diplomuddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil være med til at præge skolens udvikling og være med til at sætte holdbare og kvalitetssikrede projekter i gang. Uddannelsen gør dig i stand til at rammesætte, planlægge, gennemføre, evaluere og dokumentere udviklingsprocesser. Uddannelsen omfatter Procesledelse Evalueringsteori og metode Dokumentationsformer Organisatorisk læring Læreprocesser i organisationen Kvalitetssikring Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden.

29 PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER 29 Pædagogisk diplomuddannelse i innovation i undervisning Ingen kan spå om fremtiden men det er svært at blive uenige om, at fremtiden har brug en skole, hvor eleverne lærer at være kreative, innovative og udviklingsorienterede. Det kræver nytænkning af fag, læring og didaktik. De tre begreber er krumtapperne i diplomuddannelsen i innovation i undervisning. Uddannelsen har ét fællesmodul, og derefter vælger du, hvilken faglig retning du ønsker. De faglige retninger er afstemt efter skolens fagrække og har et klart fagdidaktisk perspektiv. Uddannelsen indeholder: Nyeste viden om digitalisering i et læringsperspektiv Innovativ didaktik Forandringsmodeller Fagdidaktik Progression og kontinuitet i fagene Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden. Pædagogisk diplomuddannelse i logopædi Vil du dygtiggøre dig i børn og unges sproglige udvikling eller kvalificere dig til at arbejde som talepædagog? Pædagogisk diplomuddannelse i logopædi giver viden om logopædiske fænomener og problemstillinger, om menneskets sproglige udvikling og funktionelle vanskeligheder. Du lærer at beherske logopædiske metoder, der kan styrke børn og unges udviklings- og læreprocesser. Og uddannelsen giver dig kompetencer til at håndtere indsatser for børns talevanskeligheder og sproglige udvikling. Find information om uddannelsen, moduludbud, pris, tid og ansøgningsskema på eller scan koden.

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER OG ANDRE VIDERE- UDDANNELSER 2011-2012. www.mereviden.ucc.dk

DIPLOMUDDANNELSER OG ANDRE VIDERE- UDDANNELSER 2011-2012. www.mereviden.ucc.dk DIPLOMUDDANNELSER OG ANDRE VIDERE- UDDANNELSER www.mereviden.ucc.dk INDHOLD FAGLIGHED, FORDYBELSE OG FORNYELSE 3 SÅDAN BRUGER DU KATALOGET 3 GENEREL INFORMATION OM DIPLOMUDDANNELSER 4 SÆT DIN EGEN DIPLOMUDDANNELSE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 1 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse

Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse Undervisningsministeriet godkender nye uddannelsesretninger i godkendte diplomuddannelser, jf. diplombekendtgørelsen 7. En ny uddannelsesretning

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere