Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe"

Transkript

1 Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef Erik Rasmussen Klaus Rønholt og Ingrid Nielsen forlod mødet under punkt 11 kl Mødedeltagernes underskrift: Benny Petersen, LO (formand) Peter Bendtzen, PLO Ingrid Nielsen, DSI Lars Juul Andersen, Faxe Kommune Tom R. Thomsen, LO Søren Vagn Hansen, Faxe Erhvervsråd Deltagende embedsmænd: Direktør for Beskæftigelse Kirsten Jacobsen Statslig jobcenterchef Gotfred Frederiksen Projektkoordinator Helle Nørregaard Sekretariatsmedarbejder Jakob Sloth Petersen Jan Nielsen, DA Thyge Pind, FTF Klaus Rønholt, DA Sisse Schønfeld, DSI Pia Danielsson, LO Bent Larsen, DA Under punkt 4+5 deltager fra forvaltningen: Afdelingsleder Lone Piil Afdelingsleder Vibeke Dyhr Projektkoordinator Lena Byrgesen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Indtræden i LBR-Faxe Udtræden af LBR-Faxe LBR-Faxes midler Restmidler Forslag til anvendelse af LBR-Faxe midler Færdiggørelse af koordinatorens uddannelse Opgørelse over virksomhedshenvendelser Kvartalsstatistik januar Status på mål for beskæftigelsesplan Mødeplan Meddelelser fra udvalg og råd Evt

2 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2

3 2. Indtræden i LBR-Faxe DA anmoder LBR-Faxe om, at direktør Bent Larsen fra Østtrafik A/S indgår som det 3. medlem i LBR-Faxe. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR-Faxe. Jobcenteret indstiller, at anmodningen imødekommes. Taget til efterretning.. 3

4 3. Udtræden af LBR-Faxe Johnny Bengtson fra EUC anmoder om at udtrædelse af LBR-Faxe, da han har fået nyt arbejde og ikke kan repræsentere EUC længere Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR-Faxe Jobcenteret indstiller, at anmodningen imødekommes. Taget til efterretning. LBR-Faxe henstiller, at EUC - Sjælland udpeger et nyt medlem til LBR-Faxe. 4

5 4. LBR-Faxes midler i 2008 Jobcenter Faxe har modtaget en oversigt af de statslige fordelte midler til de lokale beskæftigelsesråd for 2008 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Heraf fremgår det, at LBR-Faxes andel udgør kr. for 2008, hvilket er en stigning på kr. i forhold til 2007 bevillingen. Jobcenteret indstiller, at bevillingsoversigten tages til efterretning. Bilag: 1. Fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år Bevilling til budget LBR Taget til efterretning. 5

6 5. Restmidler 2007 På LBR-Faxes møde d. 3. december fremgik det under punkt 2. Budgetopfølgning 2007 LBR s pulje, at LBR havde et restbeløb på kr., som LBR-Faxe fordelte på 3 projekter. De tre projekters tilskud blev fordelt på følgende måde: 1. Jobformidling for 50 ledige i matchgruppe 4 og kr. 2. Projekt for enlige mødre kr. 3. Opkvalificering af medarbejdere i dagpengevisitation kr. Projekt Jobformidling for 50 ledige i match gruppe 4+5 er stadig under afvikling og finansieret af 2007 midler. Projekt opkvalificering af medarbejdere i sygedagpengevisitation med start december 2007 er afviklet og finansieret af 2007 midler. Projektet for enlige mødre er ikke blevet igangsat. Det skyldes, at de fleste fra målgruppen allerede var kommet i aktivering i andre projekter, og resten var fraflyttet Faxe kommune, dermed mistede projektet sin berettigelse. I stedet foreslår jobcentret, at LBR anvender de kr. fra Projekt for enlige mødre til projektet fra Den Aktive Sygedagpengesag. I det foreslåede projekt er der udviklet nye metode til at få nedbragt antallet af sygedagpenge sager ved at: - optimere den hurtige indsats, således at mange sygemeldte borgere slet ikke når at blive til en sag i forvaltningen - afkorte ugerne for hvor længe borgerne modtager sygedagpenge ved at få de sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet På LBR mødet vil afdelingsleder Lone Piil fremlægge projektets indhold. LBR-Faxe Jobcenteret indstiller, at LBR-Faxe anvender restbeløbet på kr. fra Projekt fra enlige mødre til Den Aktive Sygedagpengesag. Bilag: Projektbeskrivelse af Den Aktive Sygedagpengesag Indstillingen godkendt. LBR-Faxe ønsker en uddybende projektbeskrivelse af Den Aktive Sygedagpengesag. 6

7 6. Forslag til anvendelse LBR s midler 2008 Sagsfremstilling LBR-Faxe har modtaget et beløb på kr. for 2008 Koordinator (løn, kørsel, telefon mm.) Honorar og kørsel til, deltagelse i konferencer Jobcentret foreslår, at restbeløbet fordeler sig på følgende projekter: Rådighedsbeløb til projekter og aktiviteter Den Aktive Sygedagpengesag Kampagne for fokus på sygefravær Virksomhedspris Erhvervskonference Temadag med Beskæftigelsesudvalget Igangsættelse af projekter/aktiviteter udfra Beskæftigelsesplan Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR-Faxe Jobcenteret indstiller, at anvendelsen af LBR-Faxe midler godkendes. Bilag: Samme bilag som punkt 5. Anvendelsen af LBR-Faxe midler godkendes. Der ønskes en uddybning af Kampagne for Fokus på Sygefravær med henblik på forebyggelse, hvortil beløbsrammen evt. kan forhøjes. Erhvervskonference/jobbørs med sygefravær som tema. 7

8 7. Færdiggørelse af uddannelse til projektkoordinatoren Projektkoordinatoren har gennemført en 2 års eksamineret coachuddannelse, som LBR-Faxe har finansieret. Den sidste del af coachuddannelsen består af en certificering, som er det praktiske modul. Certificering betragtes som et fagligt sikkerheds stempel for ydelsen. Modulet afsluttes i år Udgiften vil i år 2008 være på ca kr LBR-Faxe Formanden indstiller, at LBR-Faxe finansierer certificeringen af coachuddannelsen for koordinatoren. Bilag: Bevillingen godkendt. 8

9 8. Kvartalsstatistik januar 2008 Til LBR-Faxes orientering fremlægger jobcenteret en samlet kvartalsafrapportering for januarkvartal 2008 over: Nyheder på beskæftigelsesområdet. Statistik på beskæftigelsesområdet i Faxe. Særlige indsatsområder i Faxe. Økonomi. Aktivitetsplan på beskæftigelsesområdet. Afrapporteringen viser bl.a. følgende: Ledigheden blandt de forsikrede ledige er reduceret med 66 pct. siden januar Ledigheden blandt de ikke forsikrede ledige er i perioden september 2007 til januar 2008 faldet fra ca. 497 til 449 personer. Opfyldelsen af målene i Ny Chance for Alle vil kræve en stor indsats. Antallet af sygedagpengemodtagere er stigende. Antallet af personer på ledighedsydelse er stigende. Antallet af personer på førtidspension er svagt stigende. Jobcenteret indstiller, at kvartalsafrapporteringen tages til efterretning. Bilag: Statistik for januar kvartal 2008 Kvartalsrapporten taget til efterretning. 9

10 9. Opgørelse over virksomhedshenvendelser LBR-Faxe har på mødet d. 3. december bedt jobcentret om en opgørelse efter 1. kvartal 2008 over, hvor mange virksomheder som har henvendt sig forgæves til jobcenteret efter arbejdskraft. Der er ikke udviklet elektroniske opgørelser til at kunne imødekomme LBR s ønske. Alligevel har jobcentret foretaget en manuel optælling, hvor det fremgår, hvor mange virksomheder der har henvendt sig jobcentret, hvor mange der er kommet i job, og hvor mange der ikke kunne imødekommes Jobcenteret indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Virksomhedshenvendelser. Orienteringen taget til efterretning. 10

11 10. Status på mål for Beskæftigelsesplan 2008 Sagsfremstilling De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, dvs. kommunen og staten, udarbejder hvert år en plan, som indeholder de vigtigste indsatsområder for det kommende år. Formålet med planen som har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe er at sikre kontinuitet og sammenhæng mellem de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer, mål og prioriteringer. Beskæftigelsesplan 2008 er udarbejdet i foråret Planen indeholder derfor ledighedstal og statistikker fra dette tidspunkt. For at skabe et retvisende udgangspunkt for indsatsen i 2008 har forvaltningen for beskæftigelse ajourført beskæftigelsesplanens statustal pr. 1. januar Jobcenteret indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Ajourført miniudgave af Beskæftigelsesplan Orienteringen taget til efterretning. 11

12 11. Mødeplan 2008 På sidste LBR-Faxes møde d. 3. december blev følgende mødeplan besluttet for Mandag d. 21. januar Mandag d. 31. marts (resultatrevision inkl. konference med beskæftigelsesudvalget) Mandag d. 19. maj (kommentarer til resultatrevisionen) Mandag d. 23. juni (beskæftigelsesplan ½ dags seminar) Mandag d. 1. september (budget) Der er kommet flere korrektioner til den oprindelige mødeplan, derfor foreslås følgende mødedatoer for 2008: Mandag d. 31. marts Torsdag d. 22. maj Mandag d. 23. juni Mandag d. 1. september Mandag d. 6. oktober Mandag d. 1. december. Møde Fælles temadag for Beskæftigelsesudvalget og LBR-Faxe om Resultatrevision og Beskæftigelsesplan. Udvalgsmøde i forlængelse heraf, hvor Resultatrevision (og evt. plan, hvis ikke der er store ændringer) godkendes. Møde Møde (budget) Møde Møde Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR-Faxe Jobcenteret indstiller, at mødeplanen godkendes. Mødeplanen godkendt med den præcisering, at Beskæftigelsesplanen, der præsenteres og debatteres d. 22. maj, er et udkast, således at det sikres, at baglandet i organisationerne får den fornødne tid til debat og udarbejdelse af ændringer og forslag. 12

13 12. Meddelelser fra udvalg og råd Dansk Handicap råd meddelte, at de fra d. 1. januar 2008 har skiftet navn fra Sammenslutningen af til... DH oplyste, at der er iværksat en tilgængelighedsundersøgelse på landsplan. I Faxe Kommune klarede Haslev området sig meget dårligt. Faxe by og område klarede sig lidt bedre, men her var det heller ikke tilfredsstillende med tilgængelighed for handicappede. 13. Evt. DH ønsker en statistik over, hvor mange handicappede der kommer i job. Jobcenterchef Gotfred Frederiksen oplyste, at en sådan statisk ikke er udarbejdet, men det vil være muligt at udarbejde en opgørelse på, hvor mange handicappede der har fået hjælpemiddel stillet til rådighed til deres arbejdsplads via hjælpemiddelbevillingen. En sådan opgørelse udarbejde Gotfred Frederiksen til næste LBR-Faxe møde. På forespørgsel fra Pia Danielsen LO om en sygefraværsstatistik over Faxe Kommune meddelte beskæftigelsesdirektør Kirsten Jacobsen, at der ikke foreligger en pålidelig statistik. Der vil blive muligt at præsentere en overordnet sygefraværsstatistik, når ledelsesinformationen via et nyt it program er blevet tilgængelig. 13

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere