NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år."

Transkript

1 Årsrapport 2013 Et år med udvikling NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Der er blevet taget hul på mange nye initiativer ikke mindst i forbindelse med, at de nye kandidatstuderende fra lægestudiet ved Aalborg Universitet har gjort deres indtog på Aalborg Universitetshospital. De medicinstuderende indledte deres kliniske ophold med en uges bootcamp i NordSim, og siden har de været flittige gæster i forbindelse med den ugentligt planlagte færdighedstræning. Samtidigt er de mange udadgående aktiviteter med tværfaglige simulationsbaserede kurser på mange af regionens afdelinger øget væsentligt i omfang. Den tiltagende grad af tværfaglighed i uddannelsesindsatsen kan også aflæses i de mange åbne kursustilbud på vores hjemmeside. Stadigt flere kliniske afdelinger benytter sig nu regelmæssigt af NordSims faciliteter både ved introduktion af nyt personale og til videreuddannelse af de faste medarbejdere i afdelingen. I 2013 har mere end 1700 personer deltaget i kurser eller individuel træning i NordSims regi. Der har været kursusdage spændende fra afdelingsvis færdighedstræning i små grupper til logistisk og undervisertunge kurser for mange deltagere med færdigheds- og simulationsstationer i en lang række af lokaler i Forskningens Hus eller in situ på regionens andre hospitaler. I skrivende stund er der i 2014 allerede afholdt eller planlagt mere end 2000 kursistdage. Nye initiativer I 2013 er der taget hul på flere store nye opgaver. Det drejer sig for eksempel om tværfaglig simulationsbaseret teamtræning af alt personale i den akutte modtageafdeling i Hobro og simulationsbaseret undervisning af hjertestopteams på Sygehus Vendsyssel.

2 På Sygehus Vendsyssel har vi desuden gennemført et kursus for kirurgisk afdeling om teamsamarbejde og håndtering af akutte situationer i forbindelse med koloskopi. Udover stor tilfredshed med kursusudbyttet hos deltagerne, kunne vi også aflæse en forbedring af den patientoplevede kvalitet ved koloskopi ved en spørgeskemaundersøgelse gennemført før og efter kurset. I NordSim kan vi nu også tilbyde simulatorinstruktørkurser, som man tidligere kun har udbudt i Århus eller København. Det første kursus blev afholdt i efteråret 2013 for undervisere på akutkurserne for læger i klinisk basisuddannelse. Et indsatsområde for NordSim er uddannelse i point of care ultralydsscanning. Vi er indgået i samarbejde med CECLUS (center for klinisk ultralydsscanning) og afholder nu efter ensartet koncept UL-kurser for læger med akut patientkontakt. Der udbydes desuden kurser i FATE scanning (scanning af hjertet) især for anæstesiologer. Det er tanken at udbygge kursustilbuddet også til medicinstuderende, og for at understøtte hele denne udvikling er det lykkedes at træffe en aftale om frikøb en dag ugentligt af en anæstesiologisk overlæge med stor specialviden på området. Lægestuderende fra Aalborg Universitet I efteråret 2013 gjorde de første kandidatstuderende deres indtog på Aalborg Universitetshospital. Den sidste uge af deres sommerferie blev tilbragt hos NordSim, hvor vi havde arrangeret et kursus, der skulle forberede dem bedst muligt til det kliniske ophold. De 5 dage var bygget op over nogle cases, der udviklede sig i ugens løb. Der blev trænet praktiske færdigheder som anlæggelse af drop, sonde og kateter og øvet komplekse færdigheder i genoplivning ved shock og hjertestop simulationsbaseret. De studerende fik indblik i kirurgiens verden og trænede en hel dag på biomedicinsk laboratorium suturering og operationsteknik såvel ved åben operation som laparoskopisk. I ugens løb var der fokus på kommunikation både med patienter men også med kolleger og samarbejdspartnere og der blev taget hul på træning af effektivt teamsamarbejde. De studerende vurderede at de havde fået et overordentligt stort udbytte af ugen og følte sig godt klædt på til de kommende kliniske ophold.

3 I studieplanen er der indlagt nogle timers ugentlig færdighedstræning, og mange af disse timer er foregået i NordSim i samarbejde med de kliniske afdelinger. De studerende både fra Aalborg og Århus Universiteter lægger også ofte vejen forbi for at træne på egen hånd og i grupper. Endelig har vi med stor succes gennemført en tværprofessionel simulationsdag for medicinstuderende sammen med sygeplejerskestuderende som et pilotforsøg. Resultaterne ansporer bestemt til at fortsætte med denne aktivitet, men vi må naturligvis tage hensyn til økonomien både på UCN og hos os selv. Medarbejdere og udvikling Mod slutningen af året ansatte vi en længe savnet medarbejder til varetagelse af teknik, IT- og logistikopgaver i NordSim. Som anført har vi desuden deltidsansat en anæstesiologisk overlæge til varetagelse af point of care ultralydsområdet. Denne ansættelse er tidsbegrænset. På Sygehus Vendsyssel er der for projektmidler deltidsansat en anæstesisygeplejerske til at varetage koordinatoropgaver indenfor færdighedstræning og simulation. Denne sygeplejerske er tilknyttet NordSim hvad angår det faglige indhold i stillingen, og vi har tilrettelagt et introduktionsprogram og ser frem til samarbejdet. I sommerperioden har vi haft den glæde at modtage midler, så vi kunne ansætte en medicinstuderende til at hjælpe med forskningsopgaver. De tre oprindelige medarbejdere har alle deltaget i konferencen SESAM, der er en europæisk simulationskonference. Vi vendte hjem fra Paris med et udbygget netværk og mange gode ideer til fremtiden. Karen Lindorff-Larsen har deltaget i simulatorinstruktørkursus på DIMS i Herlev og Kirsten Arriens og Trine Christensen har deltaget i coachuddannelse.

4 Forskning Som anført har vi gennemført en undersøgelse af den patientoplevede kvalitet ved koloskopi i forbindelse med et simulationskursus for endoskopi personale ved Sygehus Vendsyssel. De umiddelbare resultater viser en forbedring efter interventionen, og en artikel er under udarbejdelse ligesom en poster er accepteret til AMEE Karen Lindorff-Larsen er vejleder på en PhD om kirurgisk fast track uddannelse forfattet af Charlotte Green Carlsen til forsvar den og en igangværende PhD om omega-3 fedtsyrers betydning for de immunologiske forhold i forbindelse med kolorektal kirurgi ved overlæge Lone Schmidt Sørensen, kirurgisk gastroenterologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Publikationer 1: Carlsen CG, Lindorff-Larsen K, Funch-Jensen P, Lund L, Charles P, Konge L. Reliable and valid assessment of Lichtenstein hernia repair skills. Hernia Dec 3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: : Sorensen LS, Rasmussen HH, Aardestrup IV, Thorlacius-Ussing O, Lindorff-Larsen K, Schmidt EB, Calder PC. Rapid Incorporation of ω-3 Fatty Acids Into Colonic Tissue After Oral Supplementation in Patients With Colorectal Cancer: A Randomized, Placebo-Controlled Intervention Trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr Jun 20. [Epub ahead of print] PubMed PMID: : Bülow S, Højen H, Buntzen S, Larsen KL, Preisler L, Qvist N. Primary and secondary restorative proctocolectomy for familial adenomatous polyposis: complications and long-term bowel function. Colorectal Dis Apr;15(4): doi: /codi PubMed PMID: Posters 1: Outcome of colon screening in HNPCC families Inge Bernstein 1,2, Steen Ladelund 1, Lars Smidth-Hansen 1, Karen Lindorff-Larsen 2 and the Surgical group in Danish HNPCC-register 1 The Danish HNPCC-register, Department of Surgical Gastroenterology and Clinical Research Center, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Denmark

5 2 Department of Surgical Gastroenterology, Aalborg University Hospital, Aalborg, Denmark International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours (InSiGHT) 5 th Biennial meeting to be held 28 th 31 st August 2013, at the Cairns Convention Centre, Cairns, Queensland, Australia. 2: Fast-track training reduces operative time in Lichtenstein hernia repair Charlotte Green Carlsen, Karen Lindorff-Larsen, Peter Funch-Jensen, Lars Lund, and Peder Charles. 2nd World Congress on Surgical Training SurgiCON June 17-19, 2013, Gothenburg, Sweden Udstyr og teknologi NordSim har anskaffet et elektronisk booking- og planlægningssystem, der gør det lettere at få overblik over vores mange aktiviteter og samtidigt giver mulighed for at føre log over vores udstyr, oprette kursuspakker der kan genbruges og mange andre ting, der gør hverdagen lettere. Vores hjemmeside er blevet opdateret og NordSim findes nu også på Facebook. Vores nye endoskopisimulator er kommet meget fint fra start. Der er uddannet superbrugere og maskinen bruges flittigt af mange specialer. Vi har fået et nyt akutmodul til bronkoskopi, med mulighed for at træne bl.a. fjernelse af fremmedlegeme i luftvejene. Bortset fra vores avancerede anæstesiologiske dukke og en 1-års baby simulator, er alle vores dukker nu trådløse og kan betjenes via en tablet. Overvågningsparametre vises interaktivt på touch skærme. Det giver

6 stor mulighed for at flytte udstyret med henblik på træning i vante omgivelser for eksempel i akutmodtagelse, børneafdeling, traumestue eller hvor det nu kan være aktuelt. Ved hjælp af midler fra Lægelig Uddannelse, Region Nord, har vi indkøbt yderligere 2 allround ultralydsscannere af høj kvalitet, således at vi nu råder over 3 scannere. De bliver meget brugt både ved kurser og ved træning i små grupper. Især er de medicinstuderende aktive med træning på egen hånd. Fremtiden Vi ser vores mission under de 3 hovedpunkter effektiv læring, patientsikkerhed og udvikling af organisationen. Vi ønsker at styrke patientsikkerhedsarbejdet blandt andet gennem et nærmere samarbejde med UTH organisationen. Mange utilsigtede hændelser vil kunne undgås gennem målrettet træning og styrkelse af teamsamarbejde, og vi ønsker meget at blive involveret på et tidligt tidspunkt. På samme måde kan vi understøtte udviklingen i organisationen ved målrettede kursustilbud til tiden. Således har vi nu taget initiativ til at bringe det nationale kursus i behandling af hjertestop til Aalborg som et tilbud til personale, der er involveret i hjertestopbehandling i regionen. Vi ser også en rolle for NordSim ved effektiv implementering af nye tiltag i stil med TOKS (tidlig opsporing af kritisk sygdom) og andre algoritmer. Det vil også være oplagt at anvende simulation i forbindelse med ibrugtagning af nogle af faciliteterne på det nye universitetshospital. Hele området er under kraftig udvikling, og vi ser frem til at være indgå i processen sammen med ledelse, planlæggere, de kliniske afdelinger og øvrige samarbejdspartnere. Se noget om strategien for 2014 på Vi benytter lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere for et spændende år. Karen Lindorff-Larsen, Kirsten Arriens, Trine Christensen, Lars Dyremose April 2014

Færdighedstræning og Simulation. Status og fremtid

Færdighedstræning og Simulation. Status og fremtid Færdighedstræning og Simulation Status og fremtid Denne rapport er udarbejdet for at give interessenter på sundhedsområdet og de sundhedsfaglige uddannelser i Region Nordjylland en baggrund for en overordnet

Læs mere

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning Årsrapport 2014 SkejSim Palle Juul-Jensens Boulevard 82 8200 Aarhus N Tlf. 86 20 52 50 www.skejsim.dk - kontakt@skejsim.dk Den 1. marts 2015 SkejSim årsrapport 2014 1. SKEJSIMS PURPOSE OG DE 7 STRATEGIFELTER...

Læs mere

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Året der gik... 4 Organisation... 7 MIUC styregruppe... 8 Kursusaktivitet... 9 Laparoskopi kurser (modul I

Læs mere

Færdighedscenter Viborg

Færdighedscenter Viborg Færdighedscenter Viborg Etableringen af Færdighedscenter Viborg i underetagen, den gamle funktionærbolig, Heibergs Allé 2 2010 / 2011 Regionshospitalet Viborg, Skive HR-afdelingen, Uddannelse Indhold:

Læs mere

MIUC KURSER. Forår 2014

MIUC KURSER. Forår 2014 MIUC KURSER Forår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Forår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis?

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? 0 Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? afviklet på Glostrup Hospital i perioden 01.08.2008-31.12.2009 Udarbejdet december 2009 af Hanne Selberg

Læs mere

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 1 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nøregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Velkommen til verdens første

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

1. Baggrund. Arbejdsgruppens medlemmer:

1. Baggrund. Arbejdsgruppens medlemmer: Rapport Udvikling af Simulatortræning som led i det universitære samarbejde mellem de anæstesiologiske afdelinger på Århus Sygehus, Skejby Sygehus og Anæstesisektor Nordjylland Juli 2005 Sammenfatning:

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere

Klinisk farmaci anno 2008 på de danske sygehusapoteker

Klinisk farmaci anno 2008 på de danske sygehusapoteker Klinisk farmaci anno 2008 på de danske sygehusapoteker SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udviklingsenhed April 2009 I 2008 etableredes Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udviklingsenhed.

Læs mere

Matematisk model kan hjælpe til bedre AK-behandling

Matematisk model kan hjælpe til bedre AK-behandling En prototype må gerne ligne håndarbejde Man skal ikke gruble for længe over sin idé, før man afprøver den. Det er først i selve processen, at udviklingen kommer. Det var ét af hovedbudskaberne, som læge

Læs mere

Sygeplejerske. - en verden af muligheder

Sygeplejerske. - en verden af muligheder Sygeplejerske - en verden af muligheder 1 Sygeplejerske - en verden af muligheder Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Shultz ISBN 87-7266-310-3 Grafisk Enhed

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere