BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33"

Transkript

1 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

2 BRANDVÆSEN NR. 10 december ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 365,- inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to måneder. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Viceberedskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Viceberedskabschef Anders Enggaard Beredskabschef Jacob Christensen Brandinspektør Steen Finne Jensen (Vakant: et medlem udpeget af kredsene) Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kildeangivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN februar 2011 er 17. januar Indhold Leder: Vi skal kendes på vores faglighed Af Niels Christensen, næstformand i FKB... side 3 Navne: Jammerbugt: Per Højriis Vedsted... side 4 Nyt om navne... side 4 FKB Lokal indflydelse gennem lokale udvalg... side 5 Politisk aftale forlænges... side 5 Valgt i kredsene... side 6 SINE Frit valg på alle hylder... side 8 Bliv brandmand kampagne 80 % succes for kampagne... side 10 Næstved: Optimisme efter vellykket kampagne... side 10 Ringsted: Røde pølser og røde brandbiler... side 11 Køge: Mangler ikke brandmænd... side 11 Djursland: Stor mangel på brandmænd i dagtimerne... side 12 Ringkøbing-Skjern: Fortsat mangel i Tarm... side 12 Sorø: Reflekser og røgalarmer... side 12 Frederikshavn: Det lysner... side 13 Greve: Kampagne giver ekstra motivation... side 14 Billund: God oplevelse... side 14 Lemvig: Mangler ikke... side 15 Kalundborg fik nye navne... side 15 Skurvogne på byggepladser: Sikkerheden i skurvogne er ofte for tilfældig Af Anders Brosbøl... side 16 Fri overnatning i skurvogne giver særlig brandrisiko... side 17 Nogle byggepladser giver særlige udfordringer... side 18 Et termisk kamera giver en målrettet indsats... side 19 Det var kattens... side 19 Afstivning kunsten at sikre et hus Af Eva Strøm... side 20 Redningskurser i Århus... side 21 Elbiler Brug defensiv køling ved brand i elbiler... side 22 Elbil vandt... side 22 Fjern nøglen... side 23 Rescue Days frigørelse Rescue Days gentages i side 24 Nye materialer giver nye udfordringer... side 25 Superstål... side 26 Hvis noget ser usædvanligt ud, så er det usædvanligt... side 28 Store udfordringer ved store transporter... side indebrændt i bus... side 31 Hurtig frigørelse er et succeskriterium i Norge... side 32 Norsk eksempel førstehjælp på skoleskemaet... side 33 Hvem sælger... side 34 2 BRANDVÆSEN

3 Vi skal kendes på vores faglighed Leder FKB skal løbende tilpasse sig en verden i forandring. Nye tiltag lover godt for fremtiden Ved de netop afholdte kredsgeneralforsamlinger, har mange kredsformænd og kredsnæstformænd fået fornyet deres mandater. Og netop kredsformænd og kredsnæstformænd udgør et vigtigt fundament i FKBs virke. I den kommende tid skal vi da også gennem en vigtig proces med afsæt i generalforsamlingens beslutning FKB i Forandring. Her får kredsformandskaberne en vigtig og afgørende indflydelse på foreningens udvikling i de kommende år. For at sikre den brede medindflydelse havde bestyrelsen inviteret kredsformandskaberne og yderligere to medlemmer fra hver kreds til at deltage i seminaret den 6. og 7. december i Nyborg, hvor en række vigtige emner for foreningens fremtid var på dagsordenen. Her blev der leveret mange gode og konstruktive bidrag, der tegner godt for foreningens fremtid. faggrupperne kan måske udvikle sig og blive endnu en betydningsfuld del af foreningens virksomhed. Faggrupperne er kommet godt fra start, hvor deltagerne har bidraget på engageret vis Høringssvar får mere dybde Faggrupperne er et andet vigtig, men stadig nyt tiltag. Her er gode kolleger udpeget til med hver deres faglige know-how at bidrage til udviklingen indenfor fremtidens redningsberedskab. Deltagelse i arbejdsgrupper, afgivelse af høringssvar og kollegial sparring er nogle af de vigtigste emner i faggrupperne, men hvem ved, faggrupperne kan måske udvikle sig og blive endnu en betydningsfuld del af foreningens virksomhed. Faggrupperne er kommet godt fra start, hvor deltagerne har bidraget på engageret vis. Faggrupperne er da også blevet godt modtaget af vores vigtige samarbejdspartnere i Beredskabsstyrelsen. Netop foreningens idé med at danne faggrupperne var medvirkende til, at Beredskabsstyrelsen omstrukturerede en række udvalg, så de matcher vores faggrupper. FKBs repræsentanter i de centrale udvalg udgøres nu fortrinsvis af kolleger enten fra faggrupperne eller er udpeget af faggrupperne. Faggrupperne har også fået en afgørende betydning, når vi som forening afgiver høringssvar. Herved sikrer vi bredden i høringssvarene, der kan blive langt mere nuancerede, end hvis blot et enkelt bestyrelsesmedlem svarer på foreningens vegne. Store muligheder i kontaktudvalg De Regionale kontaktudvalg er et helt nyt tiltag, der næppe er kommet helt op i gear endnu, men intentionerne er de bedste, og de første møder bliver holdt i løbet af december. Her mødes ledelsen fra Beredskabsstyrelsens afdelinger med repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber. Mulighederne er utallige, men aktuelle emner som øvelsesvirksomhed, udvikling af assistanceberedskabet, nyt materiel og erfaringsudveksling fra stedfundne indsatser vil være oplagte emner. Kendetegnende for de mange sammenhænge, vi er engagerede i, er, at vores samarbejdspartnere efterspørger vores faglighed. Det ser vi tydeligt, når fx KL og Beredskabsstyrelsen m.fl. indbyder os til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. De lytter til vores argumenter, og netop den stærke faglige profil skal være kendetegnende for vores virke. Af Niels Christensen næstformand i FKB BRANDVÆSEN 3

4 navne Mere forebyggelse og mindre brandslukning Ny beredskabschef for hav, klitter, skov og sommerhuse i Jammerbugt Kommune vil sætte fokus på forebyggelse Af Søren Dam Nielsen Hellere forhindre at brandene opstår end bruge tid, kræfter og slukningsudstyr på hele tiden at løbe efter ilden. Det er holdningen hos 43-årige Per Højriis Vedsted, som 1. september satte sig i chefstolen for beredskabet i Jammerbugt Kommune. Han afløser Per Nielsen, som har valgt at gå på pension. For mig er det hjerteblod at forebygge frem for at helbrede. Det er der, jeg vil lægge mine kræfter, siger Per Højriis Vedsted, som understreger, at han endnu ikke har nået at danne sig et overblik over kommunens beredskab. Brandslukning i Jammerbugt Kommune er sæsonbetonet. Hver sommer bliver kommunen rundt regnet mennesker folkerigere, når sommerhusområderne liver op efter vinterdvalen. Lørdag er typisk afrejsedag, hvor man tømmer grillen i græsset. Her vil det være godt, hvis vi kan lave mere oplysning til sommerhusområderne om brandfare. Master i Bra rhed 43 år og med en fortid i bl.a. Beredskabsstyrelsen og to kommuner i hver sin ende af landet: Per Højriis Vedsted har afløst Per Nielsen som beredskabschef i Jammerbugt Kommune. Jeg overvejer også, om vi kan anbringe mere slukningsmateriel i områderne. En del mennesker tilbringer julen i sommerhuset, Master i Brandsikkerhed DTU Byg tilbyder kompetencegivende efteruddannelse, som afsluttes med en Mastergrad. Uddannelsen er normeret som deltidsstudie over to år fordelt på fire semestre. Kurserne kan også tages enkeltvis som efteruddannelse. Tilmelding sker via Hurtig tilmelding ved studiestart til januar 2011 Åben Uddannelse EKSTRÖM#10489 og på den tid af året kan en af udfordringerne være at holde små, snævre veje frie og farbare. Skov, klitter, vand Ellers er Jammerbugt en kommune, hvor store skovdistrikter, klitområder og en lang Nyt om navne kystlinje sætter sit præg på beredskabets arbejde. Desforuden har vi en del virksomheder med store beholdninger af ammoniak. Det er derfor også en mulighed, at vi skal skrue lidt op for kemikalieberedskabet, siger Per Højriis Vedsted. Bygningskonstruktør Han er uddannet bygningskonstruktør og har taget uddannelsen som holdleder og indsatsleder, mens han var byggesagsbehandler/ vicebrandinspektør i Greve. Han har efterfølgende været bygningsinspektør og vicebrandinspektør i Karup og beredskabsinspektør i Thisted Kommune. Undervejs har han været en lille tur omkring forsikringsbranchen, men føler selv, at han nu er havnet på rette hylde efter senest at have været ansat som sektionsleder i det eksterne beredskab i Beredskabsstyrelsen. Privat Per er gift med Trine (selvstændig erhvervsdrivende) og har to piger Marie Louise på 16 år og Cecilie på 13 år. I fritiden er han træner for et pigehåndboldhold. BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: 4 BRANDVÆSEN

5 Lokal indflydelse gennem lokale udvalg De regionale kontaktudvalg til de statslige beredskabscentre får den indflydelse, de selv vil have FKB Som en opfølgning på AG DIMSUN rapporten nedsættes nu fem regionale kontaktudvalg for Beredskabsstyrelsens fem centre, og det bliver helt op til medlemmerne at fylde udvalgene op med relevante emner, så udvalgene bliver mere end blot mødesteder. Kommissoriet for udvalgene er med vilje gjort så elastisk, at hvert udvalg har mulighed for at udvikle sig efter lokale behov. Vigtigst er det, at kontaktudvalgene fremmer det lokale samarbejde og giver mulighed for erfaringsudveksling mellem det kommunale redningsberedskab og det statslige redningsberedskab. Det kan være inden for forebyggelse, uddannelse, materiel, øvelser eller andre fælles aktiviteter, hvor samarbejdet kan styrkes. Centralt er også begrebet vidensdeling om alt fra materiel, mundering og beskyttelsesudstyr til beredskabsplanlægning, risiko dimensionering og SINE. Kontaktudvalgene skal holde mindst to møder om året. Udvalgene består af repræsentanter for beredskabscentrene og for brugerne i området hvilket vil sige fire repræsentanter for de kommunale beredskaber, udpeget af FKBs kredse. Der ses her bort fra, at kredsene ikke passer præcis med den geografiske dækning til centrene. Politisk aftale forlænges Ingen ændringer i opgaver eller ansvar for det statslige redningsberedskab i Ny politisk aftale skal være på plads inden udgangen af næste år Et stort flertal i Folketinget har besluttet at forlænge Aftalen om redningsberedskabet efter 2006 til også at gælde i Derved får Der skal ses nærmere på redningsberedskabets internationale indsatser, økonomi samt frivillige, herunder ungdomsbrandkorps Folketinget mere tid til at forberede en ny, flerårig aftale for det statslige redningsberedskab, som parterne er enige om skal indgås inden udgangen af Der er ligeledes enighed om, at den kommende aftale bl.a. skal se nærmere på redningsberedskabets internationale indsatser, økonomi samt frivillige, herunder ungdomsbrandkorps. Forlængelsen af den nuværende aftale betyder, at ansvarsområder og projekter stort set fortsætter det næste år og med næsten uændret bevilling på 534,9 mio. kr. I budgettet er indeholdt en merbevilling på 40. mio. kr. plus effektiviseringer for 20. mio. kr. Ud af den samlede bevilling får Beredskabsforbundet 10,7 mio. kr. Forbundet skal desuden administrere en ekstrabevilling på 3 mio. kr. til rekruttering af deltidsansatte brandmænd. Den politiske aftale er indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre, og umiddelbart betyder aftalen, at indtil andet eventuelt måtte være forhandlet på plads, fortsætter kravet til brandvæsnerne om afgang fra stationen senest fem minutter efter alarmen. Skæreslukkere kan bruges overalt Med skæreslukker er der fokus på: høj effektivitet lav følgeskade sikkert arbejdsmiljø Beredskaber der bruger skæreslukker metodeudvikler og har et erfa-forum. Følgende har skæreslukker: Odense Brandvæsen - Roskilde Brandvæsen Gladsaxe Brandvæsen - Københavns Brandvæsen Svendborg Brandvæsen - Vestegnen Brandvæsen Beredskabsstyrelsen Tinglev Se gerne mere på - og følg løbende debatten i fagpressen. GearTeam Æblehaven Hillerød Tlf: EKSTRÖM10491 BRANDVÆSEN 5

6 Valgt i kredsene fkb FKBs fem kredse i Danmark har i november valgt/genvalgt nedennævnte repræsentanter til kredsarbejdet Kreds 1 Nordjylland Kredsledelse Kredsformand: Søren Funder Larsen, Thisted Næstformand: Jørgen Hansen, Vesthimmerland Suppleant: Johannes Iversen, Mariagerfjord Bestyrelsestilknyttet: Niels Mørup, Nordsjælland Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Johannes Iversen, Mariagerfjord Materiel, logistik og aftaler: Lars Bjørndal, Thisted Operative forhold: Knud Børge Møller, Hjørring Forebyggelse: René Bech, Frederikshavn Kreds 2 Midtjylland Kredsledelse Kredsformand: Anders Enggaard, Skanderborg Næstformand: Birgitte Buskov, Struer Suppleant: Peter Allentoft, Randers Revisor: Martin Rønn, Lemvig Bestyrelsestilknyttet: Niels Christensen, Ikast Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Leif Bang, Djursland Materiel, logistik og aftaler: Jesper Hesselberg, Viborg Operative forhold: Steen Eilenberg, Favrskov Forebyggelse: Christian Poulsen, Århus Kredsens fagteam forebyggelse Michael Jacobsen, Herning Lars Bønding, Horsens Morten Corneliusen, Silkeborg Kreds 3 Syddanmark Kredsledelse Kredsformand: Claus Lund, Middelfart Næstformand: Knud-Otto Westergaard, Svendborg Suppleant: Mogens Bjerregaard, Odense Bestyrelsestilknyttet: Søren Ipsen, Kolding Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Claus Olesen, Odense Materiel, logistik og aftaler: (vakant) Operative forhold: Ole Christiansen, Haderslev Forebyggelse: Erik Skallerup, Vejle Kreds 4 Sjælland Kredsledelse Kredsformand: Carsten Iversen, Roskilde Næstformand: Jan Funk Nielsen, Greve Kasserer og suppleant: Flemming Nygaard-Jørgensen, Næstved Bestyrelsestilknyttet: Sven Urban Hansen, Sorø Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Ole Mebus, Roskilde Materiel, logistik og aftaler: Carsten Iversen, Roskilde Operative forhold: Bjarne Noer Larsen, Guldborgsund Forebyggelse: Lasse E. Hansen, Kalundborg Kreds 5 Hovedstaden Kredsledelse Kredsformand: Kim Lintrup, Frederikssund Næstformand: Søren Brydholm, København Suppleant: Henrik Jørgensen, Egedal Bestyrelsestilknyttet: Jesper Djurhuus, Rudersdal/Hørsholm Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Rasmus Storgård Petersen Lyngby-Taarbæk Brandvæsen Materiel, logistik og aftaler: Kim Lintrup Frederikssund/Halsnæs Operative forhold: Klaus Larsen, Nordsjælland Forebyggelse: Lene Sandberg, Frederikssund/Halsnæs Vi leverer de ideelle og optimale løsninger i alt indenfor brand/redning sawo.dk Tlf.: BRANDVÆSEN

7 Kan et intelligent slukningssystem forhindre en brand i et edb-rum? Et intelligent slukningssystem arbejder hurtigt, pålideligt og effektivt og sikrer oppetid og arbejdsprocesser Effektive systemer kræver teknologi og ekspertise. Siemens har mere end 60 års erfaring med brandsikring. Vores løsninger er skræddersyet til den enkelte kundes helt specifikke behov. Med en brandslukningsløsning fra Siemens får en brand aldrig lov at udvikle sig! Ufarlige slukningsmidler og ingen skadelig effekt på mennesker, inventar og elektronik Anvendelse af naturlige gasser og ingen royalty på slukningsmidler Revolutionerende teknologi med minimal trykstigning Ring til os på telefon og hør mere om markedets mest innovative brandslukningsløsninger. Answers for infrastructure.

8 Frit valg på alle hylder sine Ingen grænser for samarbejde om kontrolrum. Nye og meget forskellige fællesskaber på vej Mens diskussionen om den oprindelige kontrakt for landsdækkende SINE-kontrolrum er flyttet til Klagenævn for Udbud, er der mere eller mindre frit slag for regioner og kommuner til at finde egne løsninger både for elektronikken og for strukturen. Selv politiets alarmcentraler er i spil, og i øjeblikket tegner sig to meget forskellige løsninger: I Jylland arbejder fire byer fra tre regioner på en fælles løsning for redningsberedskaberne. Inden for et halvt år vil Aalborg, Århus, Vejle og Fredericia i bedste fald være klar med et fælles kontrolrum, der skal betjene de eksisterende vagtcentraler. På den anden side af Storebælt er Region Sjællands vagtcentral på Slagelse Sygehus i spil som en supervagtcentral, der også skal betjene brand og redning i foreløbig 11 af regionens kommuner. Eksemplerne viser med al tydelighed, at der i princippet ikke er grænser for, hvor et kontrolrum eller en vagtcentral kan ligge, og at DIN SIKKERHED I TRAFIKKEN Hermed sender Autotec jer og jeres familie de bedste ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende nytår ALT INDEN FOR ADVARSEL, MARKERING & UDRYKNING FOLDAGERVEJ 12A 4623 LILLE SKENSVED TLF: FAX: WEB: et samarbejde ikke har nogen betydning for hvilke funktioner, der beholdes hjemme eller uddelegeres. Eksemplerne viser med al tydelighed, at der i princippet ikke er grænser for, hvor et kontrolrum eller en vagtcentral kan ligge I mange år har Falck vist, at en vagtcentral kan drives uden hensyn til geografien, og ovennævnte eksempler er blot en bekræftelse på, at det samme gælder efter, at SINE er indført. Løsning fra 4 byer Udgangspunktet for det jyske 4-by samarbejde er, at kommunerne hver især kan beholde de vagtcentraler og det udstyr, de har. De fire byers vagtcentraler er alle bygget op om IBS-udstyr, men det forhindrer ikke, at vagtcentraler fra andre leverandører kan komme med. Så skal de blot tilkobles via et krydspunkt. Som udgangspunkt er samarbejdet ligeledes åbent for flere deltagere. Blot vil det være en fordel med klare udmeldinger så hurtigt som muligt, for hvis der ikke kommer juridiske hindringer, burde det nye kontrolrum kunne tages i brug inden for et halvt år. Klagen over forliget mellem Terma og SINEsekretariatet om at minimere den oprindelige kontrolrumskontrakt betyder imidlertid, at SINE-sekretariatet endnu ikke kan give grønt lys for løsninger, der er lidt mere end midlertidige. Økonomisk forventer de fire byer, at et fælles kontrolrum vil kunne holdes inden for de oprindelige rammer, som blev udmøntet i DUT-midler fra Staten. Der er i øvrigt taget højde for, at alle data vil kunne afleveres til den overordnede, statslige SINEløsning og dermed kunne deles med regioner og politi, lige som samarbejdet ingen indflydelse har på talegrupper og det direkte samarbejde mellem SINE-brugere. Nordjylland som forbillede I Aalborg er Region Nordjyllands vagtcentral pilot for regionernes fremtidige disponering af alle opgaver inden for det præhospitale område. Siden april har vagtcentralen samarbejdet med politiets 112-alarmcentral, så sygeplejersker har kunnet lytte med på sundhedsmæssige anmeldelser og i visse tilfælde overtaget samtalen. Indkøringen er gået over forventning, og den endelige løsning for hvem, der gør hvad, ventes at være på plads til foråret først i Nordjylland og et par måneder senere i de andre regioner. Region Nordjylland har ingen planer om en fælles vagtcentral med andre dele af beredskabet. Super-løsning En supervagtcentral i Slagelse, 8 BRANDVÆSEN

9 fælles for både region og kommuner er den stik modsatte løsning af den jyske, og der er tilmed tanker om, at politiet skal med. Politiet har besluttet at nedlægge fem 112-alarmcentraler og kun beholde en i Århus og en i Slagelse ud over Alarmcentralen for Storkøbenhavn, der betjenes af Københavns Brandvæsen. Det vil derfor være nærliggende at finde sammen i én bygning sammen med region og kommuner ikke mindst fordi de nuværende lokalerne på Slagelse Sygehus til regionens vagtcentral end ikke kan rumme den udvidede vagtcentral, som regionen skal i gang med til foråret efter nordjysk forbillede. Med andre ord tegner der sig et bofællesskab i Slagelse for tre beredskabers vagtcentraler, dog med hvert sit geografiske område: Politiets alarmcentral vil dække Østdanmark uden for Storkøbenhavn. Det vil sige inklusiv Nordsjælland, der hører til Region Hovedstaden, og formentlig også Fyn, der hører til Region Syddanmark. Regionens vagtcentral dækker alene Region Sjælland. Redningsberedskabernes vagtcentral vil dække de kommuner, der tilslutter sig, formentlig i første omgang 11 af regionens 17 kommuner. De sidste har indtil videre valgt at holde sig afventende. Alene eller helt uden Enkelte kommuner har fortsat planer om egne kontrolrum til deres bestående vagtcentraler, og så har en hel del kommuner fortsat Falck til at klare hele vagtcentralopgaven, inklusiv disponering af ressourcer. Der er dog intet i vejen for, at kommuner med Falckbrandvæsen indgår i et andet fællesskab omkring vagtcentral eller for den sags skyld, at en kommune med eget brandvæsen overlader ansvaret for vagtcentralen til Falck. En supervagtcentral i Slagelse, fælles for både region og kommuner er den stik modsatte løsning af den jyske, og der er tilmed tanker om, at politiet skal med Nødvendigt samarbejde Ude i fremtiden tegner sig nødvendigheden af et vagtcentralsamarbejde mellem regioner og kommuner, hvis de kommunale redningsberedskaber skal indgå i regeringens 15 minutters garanti for akuthjælp. Lige i øjeblikket er garantien ganske vist sat på standby, men den vil stadig være et mål, og nødbehandlere fra redningsberedskaberne vil i hvert fald i visse egne af landet være en naturlig del af løsningen. Det vil så kræve en fælles vagtcentral med overblik over såvel ambulancer og lægebiler som nødbehandlere og brandkøretøjer, der eksempelvis kører ud med en hjertestarter. sine BRANDVÆSEN 9

10 Brandvæsen Bliv brandmand 80 % succes for kampagne har givet masser af omtale og masser af ansøgninger, men langt fra alle kan overholde kravet til mødetid på brandstationen, og enkelte steder i landet er det næsten umuligt at finde folk, der kan møde i dagtimerne. Kampagnen fortsætter med ny bevilling Den stort anlagte kampagne for at skaffe flere deltidsbrandmænd har været en succes, som også brandvæsner, der ikke mangler folk, har benyttet til at vise flaget. Den fælles hjemmeside har direkte givet ansøgninger om at blive brandmand. Ansøgningerne fordeler sig på alle landets kommuner med undtagelse af fire ø-kommuner, Langeland, Ærø, Samsø og Læsø, som heller ikke har ledige stillinger. Dertil kommer formentlig mindst lige så mange ansøgninger direkte til de enkelte beredskaber i forbindelse med åbent hus den 6. november. Statistisk skulle der derfor ikke være problemer med at få besat de 154 ledige brandmands-stillinger, som fremgik af den seneste opgørelse, men rigtig mange ansøgere må sorteres fra, fordi de ikke kan opfylde kravet om at kunne afgå fuldt påklædt inden for fem minutter. Overordnet set har kampagnen været en succes, men målet at få besat alle ledige stillinger er ikke nået Især i visse tyndt befolkede egne af landet, hvor en stor del af befolkningen kører langt til arbejde, kan det være næsten umuligt at finde deltidsbrandfolk, der kan møde inden for normal arbejdstid, viser en rundspørge. Overordnet set har kampagnen været en succes, men målet at få besat alle ledige stillinger er ikke nået. Flere millioner Staten har hidtil bevilget 2 mio. kr. til den landsdækkende kampagne og til lokale initiativer, og kampagnen er nu forlænget med yderligere 3 mio. kr., der skal bruges i 2011 og 2012 til at hverve deltidsbrandfolk og herunder også frivillige til de sønderjyske brandværn. Blot skal kampagnen nu have mere fokus på lokale aktiviteter, hvilket to konsulenter skal hjælpe med til. Desuden videreføres hjemmesiden. Optimisme i Næstved efter vellykket kampagne Det lysner for bemandingen i Fuglebjerg Bliv-brandmand kampagnen var så absolut en succes i Næstved, der er blandt de kommuner, der virkelig har manglet deltidsbrandmænd. Nu ser det ud til at lysne, om end der går mindst et år, før nye brandmænd vil være færdiguddannede og klar til indsats. Efter en uges grunduddannelse vil de dog være klar som hjælpere til fx slangeudlægning og udvendig slukning. Mellem 200 og 300 mødte den 6. november op til åbent hus på brandstationen i Næstved og en del færre på stationerne i Herlufmagle og Fuglebjerg. Samlet resulterede det i 47 konkrete ansøgere, som beredskabschef Flemming Nygaard-Jørgensen nu har kontaktet, og langt fra alle har kunnet holde kravet til fremmødetid. I Fuglebjerg, der er normeret til 15 deltidsbrandmænd, og hvor behovet for flere folk i dagtimerne er størst, skal tre egnede ansøgere i gang med uddannelse, og det er et godt udgangspunkt til at sikre et stabilt fremmøde på brandstationen, mener Flemming Nygaard-Jørgensen. Stationen i Herlufmagle mangler ikke folk i forhold til normeringen på ti mand, men nogle har svært ved at komme inden for normal arbejdstid, så man kan godt bruge 2-3 stabile brandfolk om dagen. Det behov blev ikke opfyldt på kampagnedagen. Brandstationen i Næstved er normeret til 28 deltidsbrandfolk, og blandt ansøgerne er i hvert fald fem egnede, hvoraf nogle møder med en del af brandmandsuddannelsen, så overordnet er der er klar forbedring på bemandingen. 10 BRANDVÆSEN

11 Brandvæsen Bliv brandmand Gæsterne i Ringsted blev blandt andet præsenteret for denne opstilling, hvor der benyttes luftpuder til frigørelse. Foto: Ringsted Brandvæsen Røde pølser til røde brandbiler men det kniber fortsat med brandfolk i dagtimerne i Ringsted En tredjedel af deltidsbrandmændene i Ringsted kan ikke møde i dagtimerne, så udfordringen med at finde nye kolleger er akut. Potentielt vil behovet være 3-6 nye brandfolk de kommende par år, når der også tages hensyn til, at nogle skifter job eller går fra af anden grund, fortæller beredskabschef Søren Hansen. Sammen med 8-10 af brandfolkene havde han derfor sat alle sejl til den 6. november startende om formiddagen på Ringsted Torv og på det nye center Ringstedet og sluttende på byens måske kommende brandstation på Rønnedevej 11, hvor op mod 70 besøgende fik set, hvad en brandmand kan og har af spændende materiel. Gæsterne fik også lejlighed til selv at prøve grejet, og ud over en lille konkurrence, hvor de kunne vinde en røgalarm eller en genoplivningsmaske, fik de også serveret røde pølser som tilbehør til de røde brandbiler. Man mister hurtigt lysten, hvis man for ofte møder for sent ind til at komme med på en udrykning Alt i alt en rigtig god dag, som bliver gentaget i december med åbent hus på den gamle brandstation på Køgevej. Hvor bor de? Resultatet af den første kampagnedag var ti henvendelser fra interesserede, hvoraf nogle formentlig bor for langt væk, for skal de være brandmænd, er det for at være med, og man mister hurtigt lysten, hvis man for ofte møder for sent ind til at komme med på en udrykning, understreger Søren Hansen. For at kunne overholde lovkravet om fem minutters afgangstid, er det officielle mødekrav fire minutter, måske har nogle af de interesserede planer om at flytte tættere på brandstationen eller arbejder måske tæt på, håber beredskabschefen. Han har nu skrevet til dem, der har henvendt sig, for at få en snak med hver enkelt omkring mulighederne for en fremtid som deltidsbrandmand. Køge mangler ikke brandmænd Fordel at kunne hente nye brandfolk blandt de frivillige, hvis to brandstationer slås sammen til en Egentlig mangler der ikke deltidsbrandmænd i Køge Kommune, men det hindrede ikke beredskabschef Carl Johann Viereck og Falck i at deltage i bliv-brandmand kampagnen endda med et flot resultat: I alt 35 henvendelser, hvoraf en del er interessante. De bliver nu indbudt til et orienteringsmøde i januar og tilbudt en uddannelse i det frivillige beredskab, der i forvejen tæller 25, og som gerne må komme op på i hvert fald 35, gerne flere, fortæller Carl Johann Viereck. Kommunen dækkes af to Falckstationer, der ligger med ca. 4 kilometers afstand i Køge og Lellinge, og Carl Johann Viereck har et lønligt håb om inden for en overskuelig årrække at kunne nedlægge stationen i Køge og til gengæld udbygge den i Lellinge, hvilket vil kræve flere deltidsbrandmænd, der kan møde hurtigt i sidstnævnte område. Og så vil det være godt at være forberedt og kunne rekruttere nye deltidsfolk blandt de frivillige herfra. Ellers kan det blive nødvendigt med en dispensation fra afgangsreglerne, således at det andet køretøj først afgår fra brandstationen 6-7 minutter efter alarmen, oplyser beredskabschefen. BRANDVÆSEN 11

12 Brandvæsen Bliv brandmand Stor mangel på brandmænd i dagtimerne Tre brandstationer på Djursland mangler hver 3-4 mand Selv efter kampagnedagen den 6. november, hvor mange fra Djursland kiggede forbi de otte brandstationer, der alle havde åbent, mangler der i dagtimerne 3-4 deltidsbrandmænd på stationen i Kolind og på hver af hjælpestationerne i Fjellerup og Knebel, fortæller beredskabschef Leif Bang. Problemet er grundlæggende de få arbejdspladser i de tre områder. Ud over butikker, som personalet har svært ved pludselig at gå fra, kniber det med arbejdspladser, og som en sidste udvej har beredskabskommissionen nu besluttet sig for en lokal fortsættelse Nogle store, tomme fabriksbygninger har sat deres præg på Tarm og Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune, der geografisk er landets største. De to byer har hver omkring indbyggere, og begge har de sidste tre år mistet store arbejdspladser. Flere og flere må udenbys for at finde arbejde, og det gør det ekstra svært at finde deltidsbrandmænd, der kan møde i dagtimerne. End ikke den store kampagne med åbent hus den 6. november hjalp meget. Flere besøgende havde misforstået kravet til at kunne møde inden for fem minutter, og på Beredskabet har i dag flere brandmænd, der er på en station i arbejdstiden og på en anden i fritiden, hvilket fungerer fint af den landsdækkende kampagne for flere brandmænd. Det skal foregå på de to Djursland-kommuners hjemmesider og på de kommunale intranet, hvor kampagnen kan målrettes kommunale medarbejdere fx fra plejehjem. Kampagnedagen gav ellers en halv snes ansøgninger om at blive deltidsbrandmand, men halvdelen vil formentlig ikke kunne nå frem til brandstationen inden for fem minutter og mange af ansøgerne kunne kun give møde i aften og nattetimerne. Resultatet bliver derfor 4-5 hårdt tiltrængte nye brandfolk, som efter uddannelse vil kunne dække det akutte Fortsat mangel i Tarm Vanskeligt at finde deltidsbrandmænd i dagtimerne hver af Falck-stationerne i Tarm og Videbæk blev resultatet en eller to egnede kandidater. Herefter vil der fortsat mangle mindst to deltidsbrandmænd i Tarm og en i Videbæk, fortæller stationsleder Steen Lund fra Falck i Ringkøbing-Skjern. Brandslukningsmæssigt dækkes kommunen af fem Falck-stationer med en normering på tilsammen 80 mand, men på de andre tre stationer er det hidtil lykkedes at rekruttere den nødvendige styrke. Til større opgaver kan der hentes hjælp hos beredskabets ca. 40 aktive frivillige. behov uden for normal arbejdstid, men i dagtimerne er problemet fortsat stort. Dobbeltarbejde Beredskabet på Djursland har i dag flere brandmænd, der er på en station i arbejdstiden og på en anden i fritiden, hvilket fungerer fint. Derimod er det ikke uproblematisk alene at ansætte brandmænd, der fungerer i arbejdstiden, mener Leif Bang. Specielt kan hele vedligeholdelsesuddannelsen være svær at få gennemført, da brandmanden kan bo mange kilometer fra brandstationen og derfor kan have svært ved at deltage i de vedligeholdelsesøvelser, der foregår om aftenen. En brandmand, der kun møder til nogle få brande i arbejdstiden, bliver heller ikke en del af det naturlige sammenhold på en brandstation, og det kan derfor blive svært at fastholde ham i styrken. De brandmænd, der møder på to stationer, er socialt knyttet til den station, hvor de møder i fritiden, det er her, de får deres vedligeholdelsesuddannelse, og det er også her, de deltager i de arrangementer, der er på stationerne. Reflekser og røgalarmer Sorø præsenterede tilbygning til brandstationen men savner ikke brandfolk Sorø Brandvæsen har ingen ledige stillinger men benyttede alligevel den 6. november til åbent hus og præsentere materiel og køretøjer og ikke mindst den nye tilbygning til brandstationen. Samtidig var der reflekser til alle gæster og røgalarmer til de første 100 familier. Dagen resulterede da også i ti henvendelser om muligheden for at blive deltidsbrandmand, og i hvert fald de tre er gode emner, der er lagt i brandvæsnets jobbank, fortæller beredskabschef Sven Urban Hansen, der også har fået henvendelser fra interesserede, der har læst om kampagnen på blivbrandmandnu.dk. 12 BRANDVÆSEN

13 Brandvæsen Bliv brandmand Det lysner i Frederikshavn 29 til info-aften. 24 har meldt sig og begynder med førstehjælp En informations-aften om jobbet som deltidsbrandmand med 29 deltagere må siges at være en ubetinget succes. Foto: Frederikshavn Brandvæsen. Frederikshavn Kommune, der her og nu mangler fire brandmænd, og som med de gældende dagpengeregler risikerer at løbe ind i store bemandingsproblemer på brandstationen, havde den 6. november en rigtig god kampagnedag på alle brandstationerne med flot fremmøde til åbent hus. Som svar på 47 invitationer mødte efterfølgende 29 til en informationsaften, hvor brandmandsuddannelsen blev gennemgået, og som sluttede med, at 24 meldte sig til opstart i form af et førstehjælpekursus. Blandt disse heldigvis også nogle fra Sæby, som akut mangler deltidsbrandmænd. Uanset hvor mange, der så fortsætter med en brandmandsuddannelse, er beredskabsinspektør Sven Ingvardsen godt tilfreds med udbyttet. Her i de mørke aftener regner han med at følge op med et kursus i håndtering af tilskadekomne (HAT) og derefter med selve grunduddannelsen, der typisk foregår om aftenen og om lørdagen. Den vil de tidligst kunne være færdig med til sommer. Nogle vil formentlig falde fra undervejs, men der er plads til alle, der vil være med, fordi de kan indtræde i Frederikshavns frivilligenhed, der i øjeblikket tæller 90 mand. Det er også herfra, at brandvæsnet normalt rekrutterer nye deltidsbrandmænd, så man kan sikre sig, at de har lidt erfaring. Selv om de nye således ikke straks bliver brandmænd, vil de kunne deltage i opgaver som vikarer ved ferie og store hændelser. BRANDVÆSEN 13

14 Brandvæsen Bliv brandmand Kampagne giver ekstra motivation 300 besøgende og 12 henvendelser i Greve, der ikke mangler deltidsbrandmænd. De opfordres til at melde sig som frivillige Bliv-brandmand kampagnen har ikke alene skabt opmærksomhed og interesse for brand og redning. Den har også givet en intern gevinst, understreger beredskabschef Jan Funk De 12 henvendelser, der er kom- Nielsen i Greve, efter at de lokale met dels via hjemmesiden og dels frivillige brandfolk og i beredskabet den 6. den 6. november, bliver besvaret november havde en god med en opfordring lejlighed til at til at melde sig vise borgerne, hvad som frivillig de kunne præstere. Den slags giver både dialog med borgerne og ekstra motivation hos beredskabet. Greve Beredskabscenter og Falck benyttede dagen til også at lade besøgende slukke brande med elementære Ud at køre i en rigtig brandbil! Positiv karma fra Greve. brandmidler og til at invitere på en tur med drejestigen og en brandbil, dog ikke førsteudrykningen, men de frivilliges. En demonstration fra Greve Ungdomsbrandvæsen i både førstehjælp og brandslukning trak også en del nysgerrige til, og samlet har der nok været omkring 300 besøgende, heriblandt mange familier med børn. God oplevelse i Billund Pressemøde og plakater gav 7 nye deltidsbrandmænd Ophængning af plakater, et pressemøde, hvor beredskabschef Torben Ravn og repræsentanter for Falck og brandfolkene fortalte om behovet for nye brandfolk, gode artikler i dag- og ugeblade, samt tre timers åbent hus den 6. november gav bonus i Billund. Der var besøgende fra første minut, og blandt de 21 interesserede, der meldte sig, er der udvalgt 6-7 i ansættelse i Billund og to til stationen i Grindsted. To af dem er allerede uddannet hos Beredskabsstyrelsen, og det er nu op til Falck at sørge for uddannelse af de andre, fortæller Torben Ravn. Samlet har han oplevet kampagnen som en positiv oplevelse, og beredskabet i Billund skulle nu være garderet nogle år frem i forhold til generationsskifte blandt brandmændene. Lad hjemmesiden blive Jan Funk Nielsen er ikke i tvivl om, at den massive kampagne både på landsplan og lokalt har været en succes. I Greve blev kampagnen således fulgt op af annoncer i ugeavisen og plakater på biblioteket og daginstitutioner. Her og nu mangler Greve ikke brandfolk, så de 12 henvendelser, der er kommet dels via hjemmesiden og dels den 6. november, bliver besvaret med en opfordring til at melde sig som frivillig, som på længere sigt kan føre til jobbet som deltidsbrandmand. Succes en bør da også følges op ved at lade hjemmesiden blivbrandmandnu.dk blive stående. Det er dejligt at have et sted at henvise til, hvor der tydeligt forklares, hvad det vil sige at være brandmand, og hvad man forventer af ham. Den vil være rigtig god at henvise til fremover, siger Jan Funk Nielsen. 14 BRANDVÆSEN

15 Brandvæsen Bliv brandmand Lemvig mangler ikke Har hidtil været selvsupplerende med nye deltidsbrandmænd Selv om Lemvig Brandvæsen ikke mangler folk, deltog man i bliv-brandmand kampagnen med et par timers åbent hus på de tre brandstationer, men det var nu mere hjemmesiden blivbrandmandnu.dk, der resulterede i 6-7 seriøse henvendelser. De pågældende bliver nu inviteret til en snak, så vi har nogle at trække på, når behovet er der, fortæller beredskabschef Martin Rønn Hansen. Vi har hidtil været selvsupplerende med hensyn til mandskab. Vi har været så heldige, at vi selv har kunnet finde nye deltidsbrandmænd, når vi manglede, hvilket samtidig har betydet, at vi også har fundet mennesker, som brandfolkene fra starten har kunnet arbejde godt sammen med. Kalundborg fik nye navne Kun lille behov for nye deltidsbrandfolk til Kalundborg Brand og Redning Behovet for flere deltidsbrandfolk i Kalundborg er ikke voldsomt, men beredskabschef Gert Jürgensen kan godt bruge et par mand ekstra, så med interesserede efter åbent hus den 6. november er han godt tilfreds. Det er også rart at have nogle navne i skuffen. Nu inviteres i hvert fald et par af de interesserede ind, så de kan finde ud af, om jobbet som brandmand nu også er noget for dem, og lige så vigtigt, om de kan opfylde en vagtforpligtelse, når de samtidig skal betjene deres hovedarbejdsgiver. Kalundborg har aktive frivillige i redningsberedskabet, og man har tidligere rekrutteret deltidsbrandfolk herfra, men i øjeblikket er der ingen, der umiddelbart vil kunne hentes ind til faste vagter, fortæller Gert Jürgensen. Kendte og nye ansigter hos Dräger Vi har fra efteråret 2010 introduceret nye salgsdistrikter til vores eksterne sælgere. Vi vil gerne præsentere hvem der fremover vil være vores person i netop dit område. For Region Midt- og Nordjylland samt Grønland, Færøerne og Island har vi netop budt en ny kollega Frank Rothmann velkommen. Frank tiltrådte sin stilling 1. november, og vil i de kommende måneder komme rundt og hilse på alle sine nye kunder i sit område. Vi håber, I vil tage godt i mod Frank. Region Syddanmark bliver fortsat betjent af Ulrick Christiansen. Ulrick har været ansat hos Dräger i to år, og har fra starten haft ansvaret for hele Drägers produktsortiment til kunder i det jyske samt på Fyn For Region Hovedstaden og Region Sjælland har vi Martin Petersen, som pr. 1. september overtog området efter René Straube. Martin har ligeledes været ansat hos Dräger i 2 år, og har tidligere især arbejdet med gasdetektion og Drägers kunder i industrien. I lighed med Frank, vil Martin også de kommende måneder have stor fokus på at komme rundt og besøge så mange af sine nye kunder som muligt. Vores Key Account Manager Peter Sonne, som har ansvar for vores storkundesalg, og som bl.a. står for salget til A.P.Møller Mærsk gruppen, Politiet og Forsvaret, vil fremover også varetage salget til Beredskabsstyrelsen. Frank Rothmann Account Manager Region Midt- og Nordjylland Tlf Ulrick Christiansen Account Manager Region Syddanmark Tlf Martin Petersen Account Manager Region Hovedstaden og Sjælland Tlf Peter Sonne Key Account Manager Tlf BRANDVÆSEN 15

16 Sikkerheden i skurbyer er ofte for tilfældig Hvad med flugtveje? Har naboen farligt oplag? Hvilken afstand er der mellem skurene? Af Anders Brosbøl, områdeleder, Brand & Sikkerhed, Beredskabscenter Aalborg Har vi nok fokus på de midlertidige opstillede bygninger, der forekommer på de større byggepladser? Beredskabscenter Aalborg har flere gange konstateret skurbyer, som er indrettet og placeret uheldigt. Det kan gøres bedre, mener beredskabschef Jørgen Pedersen: Vi ønsker at rette fokus på skurbyerne, da vi anser opstillingerne for problematiske i forhold til anvendelse, indretning og materialevalg til disse midlertidige opstillede bygninger. Måske er der behov for en dansk vejledning til entreprenører, således at der kan rettes fokus på brandsikkerheden. mod hinanden. En afstand på fem meter mellem bygningerne vil i alle tilfælde være minimum. Fra bygningerne til affaldsoplag bør afstanden mindst være ti meter. Pas på naboen I Aalborg har vi i et enkelt tilfælde opdaget, at en skurby var opstillet i skel, hvor nabogrunden var indrettet med tanke fyldt med brandfarlige væsker. En brand i skurbyen ville her kunne have fået fatale følger. I andre tilfælde anvendes skurbyerne til campingplads-lignende formål med overnatning af især håndværkere fra udlandet. Herved ændrer bygningen jo dramatisk karakter fra at være velfærdsvogn indrettet til frokoststue til nærmere at være et overnatningssted sammenlignelig med et hotel eller vandrerhjem. Vigtigt Følgende punkter bør man som minimum forholde sig til ved en sagsbehandling: Skal de enkelte containere anvendes til natophold, kontor eller frokostrum? Opstilles containerne i flere etager? Er indretning med flugtveje m.v. i orden? Er containerne konstruktionsog overflademæssigt i en fornuftig udførelse ift. brandkrav i BR10? Foretages der eventuel rundering af brandvagt eller andet? Er der opsat slukningsmateriel på pladsen? Er indsatsvejen for beredskabet i orden? LINK Yderligere inspiration kan hentes i den netop udgivne CFPA-guideline nr. 26, der bl.a. kan findes på: Tilfældig opstilling Byggepladser og deres indretning ligner tit noget tilfældig, hvor entreprenørerne anvender skure/kontorer i en kvalitet, der brandmæssigt er meget ringere end den bygning, man er ved at opføre. Når man så stabler disse brændbare konstruktioner oven på hinanden i flere etager og ikke samtidig indretter bygningerne med tilstrækkelige flugtveje, begynder situationen at være betænkelig. Afstandene imellem bygningerne bør fastsættes ud fra, hvilken beklædning bygningerne har, samt om der er vinduer i facaden rettet Er konstruktioner og indretning af byggepladsen i orden? Er der fare for brandsmitte pga. for tæt afstand imellem bygninger eller fare for lodret brandsmitte grundet træbeklædningen? 16 BRANDVÆSEN

17 Fri overnatning i skurvogne giver særlig brandrisiko Risikoen øges, hvis ingen ved, at skurvogne og containere benyttes til beboelse Skurvogne og beboelsescontainere på byggepladser placeret tæt på bygninger Ifølge beredskabsloven er der intet krav om anmeldelse af midlertidige overnatninger i skurvogne, så længe det er under ti personer eller i hele containerbyer rummer store brandmæssige udfordringer i forhold til brandsmitte. Dertil kommer den særlige risiko ved, at containerne officielt eller uofficielt benyttes til overnatning. Ifølge beredskabsloven er der intet krav om anmeldelse af midlertidige overnatninger i skurvogne, så længe det er under ti personer. Beredskabsloven stiller heller ingen krav til, hvor man må bo. Derimod stiller bygningsreglementet (BR10) krav om, at der skal være redningsåbninger i hver skurvogn, hvad enten de spiser frokost eller sover, forklarer brandinspektør Jan Sørensen fra Københavns Brandvæsens forebyggende afdeling. Heller ikke Arbejdstilsynet har regler for overnatning i skurvogne. Her henvises alene til kapitel 1 i Lov om Arbejdsmiljø, hvor der står, at det skal tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Regler i København I forhold til byggepladser kræver Københavns Brandvæsen, at redningsåbninger i skurvogne/ beboelsescontainere skal kunne nås med håndstiger, hvilket i praksis vil sige højst 10,8 meter fra jorden og med mindst tre meter fri adgang udenfor til at rejse stigen. Ligeledes skal der være mindst fem meter til facaden af nærmeste bygning, og der må ikke være åbninger i skurvognen ind mod bygningen. Endvidere skal skurvognen eller containeren have, hvad der svarer til den gamle klasse 1 beklædning ind mod bygningen og ind mod andre skurvogne/containere, men derudover gælder ingen krav om brandsikring. LINK Anvisning til placering af arbejdsskure kan hentes på: under: Forebyggelse Hent informationsmateriale BRANDVÆSEN 17

18 Beredskabsinspektør. Ved Kerteminde Redningsberedskab er en stilling som beredskabsinspektør og stedfortræder for beredskabschefen ledig til besættelse pr. 1. februar 2011 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling. Dine hovedopgaver vil være: Brandteknisk byggesagsbehandling og rådgivning i tæt samarbejde med bygherrer og borgere. Samarbejde med kommunens byggemyndighed og risikokoordinator. Planlægning og gennemførelse af brandsyn og forebyggende arbejde. Deltagelse i udarbejdelse, implementering og løbende tilpasning af Kerteminde kommunes beredskabsplaner og beredskabsdimensionering. Ved bosættelse i området er der mulighed for deltagelse i indsatsledervagten. Du kan også forvente relaterede ad hoc opgaver. Det forventes at du: Kender arbejdsområdet og du må gerne have en byggeteknisk baggrund. Kan kommunikere på skrift. Har godt kendskab til indsatstaktik og brandteknisk byggesagsbehandling. Har godt humør, flair for service og etik samt at du tør engagere dig i dine omgivelser. Vi kan tilbyde: Et spændende, varieret og udadvendt job med gode udviklingsmuligheder og selvstændigt ansvar. Evt. supplerende efteruddannelser. Lønforhold: Efter gældende overenskomst og kvalifikationer efter Ny Løn. Ansøgningsfrist: 9. januar Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 4. Ansøgning vedlagt cv og relevant dokumentation sendes til Kerteminde Kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde. Nogle byggepladser giver særlige udfordringer Metrobyggeriet er direkte anledning til indkøb af to 32 meter drejestiger Byggepladser i Københavns indre by er ofte en særlig udfordring, og alene til kontrol af Metro-byggeriet har Københavns Brandvæsen afsat en hel mand, lige som besværlige redningsforhold ved Metro-byggepladserne er den direkte anledning til indkøb af to nye 32 meter drejestiger. Drejestigerne er stationeret på Tomsgården og Østerbro brandstationer og indgår i øvrigt som en del af det almindelige beredskab. Stigerne, der er opbygget på Iveco chassiser med nedbygget førerhus og drejelig bagaksel, er spækket med moderne teknologi, deriblandt computerstyret stige, skærme i kurv og på kontrolpult på krøjekransen samt kamera på kurvens front, så både mandskabet på jorden og i kurven kan følge kurvens bevægelser m.m. De nye drejestiger rækker godt 32 meter og har en ekstra bred afstøtning til at stabilisere et vandret udlæg op til 20 meter regnet fra de fuldt udskudte støtteben. Særligt kan nævnes bruser under kurven for beskyttelse af både mandskab og elektronisk udstyr. Foto Henrik Tvermose. Nærmere oplysninger om stillingen og lokalområdet kan fås ved henvendelse til beredskabschef Søren Nørgaard Pedersen tlf. nr eller mail til Kerteminde Kommune har 2 redningsberedskabsstationer og entreprisebrandvæsen. Kommunen har et voksende indbyggertal på ca og et areal på ca. 206 km2. Den er placeret i et attraktivt område med god infra-struktur. Den har en langstrakt kyststrækning og den varierede natur er et yndet mål for natur - og rekreative aktiviteter - ligesom der er aktive erhvervsområder med flere betydende virksomheder i området. Kommunen gennemskæres i den sydlige del af regional motorvej og jernbane. Kommunen har pasningsgaranti og er placeret centralt i forhold til uddannelse og kulturelle begivenheder. Se mere om Kerteminde kommune på EKSTRÖM# BRANDVÆSEN

19 Det var kattens Et termisk kamera kan registrere temperaturforskelle på ned til 0,1 grad, hvilket gør kameraet ideelt til at se i mørke og røgfyldte rum og til at måle, om der er varmeudvikling bag vægge og lofter. Det bruges også til eftersøgning fra luften af forsvundne personer både på land og på havet. Kameraet kan endog måle, hvor en person for nylig har sat sin hånd, eller den minimale varmeafgivelse fra en kats poter. Kameraet vil vise poteaftrykkene som pletter hen over gulvet. Et termisk kamera giver en målrettet indsats TrygFonden har undersøgt, hvordan kameraerne bruges. Fonden har foræret termiske kameraer til 27 brandstationer Et termisk kamera i det daglige arbejde giver første og fremmest et mere robust brandberedskab med en forbedret indsats. Det er den ikke uventede konklusion af undersøgelse, som TrygFonden har lavet efter i de sidste fire år at have foræret termiske kameraer til i alt 27 danske brandstationer. Fonden ville gerne vide, hvordan kameraerne bruges, og om de nu også gør en forskel. Flertallet af de brandfolk, TrygFonden har talt med i forbindelse med undersøgelsen, er begejstrede over bredden i kameraets anvendelsesmuligheder. Sin største berettigelse har kameraet i den akutte brandsluknings- og redningsindsats og i forbindelse med efterslukning. I akutindsatsen bruges kameraet til at lokalisere arnestedet for en brand og til at finde eventuelle omkomne eller bevidstløse mennesker og dyr. Under efterslukning bruges kameraet til sikre mod eventuelle tilbageværende gløder og ildlommer bag vægbeklædninger og lofts- og tagplader, hvor de ellers ville være usynlige for det blotte øje. Samlet betyder brug af et termisk kamera en væsentligt forkortet indsatstid i nogle tilfælde kan spares helt op til halvdelen af den normale tid. Et termisk kamera giver desuden en større træfsikkerhed, så slukningsindsatsen koncentrerer sig om de rigtige steder. Ilden bliver hurtigere slukket med mindre vand, og brandfolkene undgår unødigt at brække vægge og lofter ned for at sikre sig mod uslukkede gløder. Særlig glade er røgdykkerne, der generelt har en krævende arbejdsopgave. Med et termisk kamera kan de lettere vurdere, hvilke rum, de er nødt til at gå ind i, og de kan nu samtidig orientere sig visuelt. Endelig hedder det i rapporten, at der næppe er tvivl om, at et termisk kamera kan spille en afgørende rolle i forhold til at redde liv og mindske lidelse. Danmarks dygtigste inden for skadebegrænsning...verdens største inden for fugtteknik 24 timers døgnvagt Skadebegrænsning Brand Vand Miljø Indeklima Yderligere information på Polygon & Munters Rypevang 5, DK-3450 Allerød Tlf Fax BRANDVÆSEN 19

20 Brandvæsen Afstivning kunsten at sikre et hus Hvordan får man en bus ud af en væg? Eller reddet en person i et hus, der er mere end usikkert? Man laver en ordentlig afstivning. Det kan man nu lære af Thorbjørn Jørgensen, leder af Krise- og Støtteberedskabet ved Århus Brandvæsen, som har lært sit kram i Texas Af Eva Strøm, Informationsansvarlig ved Århus Brandvæsen Der er situationer, hvor det er smart at kunne sine afstivningsteknikker. Det ved brandfolk og frivillige i Århus, hvor man syv gange i løbet af de sidste fire år har afstivet huse, fordi det ellers ville være for farligt for brandfolkene at gå ind: Huse kan blive ustabile af flere grunde. Det kan ske i forbindelse med en kraftig brand, en eksplosion fra gas eller fyrværkeri eller fordi et køretøj har påkørt bygningen. Uanset hvad forklaringen er, gælder det om at få afstivet huset forsvarligt, så redningsfolkene kan arbejde uden at risikere, at huset kollapser, forklarer Thorbjørn Jørgensen, der udover at være ekspert i afstivninger også er daglig leder af de frivillige i Krise- og Støtteberedskabet i Århus, der rykker ud til lidt af hvert. Eksempelvis en kompliceret afstivning af en bygning i forbindelse med en voldsom gaseksplosion på travbanen i Århus i 2007, hvor man skulle ind og lave personeftersøgning. De komplicerede afstivningsopgaver gav Thorbjørn Jørgensen lyst til at lære mere, hvilket har ført ham til Texas. Afstivning 8 meter op Nu er han vendt hjem efter to spændende uger på Texas Engineering Extension Service: Det første kursus gik udelukkende på udvendige afstivninger af bygninger, mens det andet kursus omhandler komplicerede indvendige afstivninger, herunder også løsninger, der ikke er beskrevet i nogen bog, fortæller Thorbjørn Jørgensen og fortsætter: Kursisterne i Texas har her bygget en afstivning til aflastning af to skråtliggende etageadskillelser. Det er vigtigt, at tømmeret i den enkelte afstivning er parallelt. Det er også vigtigt, at skråstøtter og vandfaste krydsfinersplader, man bruger til at samle afstivningerne med, ikke er i kontakt med etageadskillelserne. Samlestykker må aldrig være i kontakt med den vægt, de afstiver, og kursisterne lærer derfor, hvor pladerne skal placeres og i hvilken afstand fra det, der skal afstives. 20 BRANDVÆSEN

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet NR. 6 August 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Samarbejde Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet Side 10-19 BRANDVÆSEN

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning Referat Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 15. november 2012 for alle medlemmer Mødested: Kalundborg Brand & Redning Rynkevangen 12 4400 Kalundborg 10.00 11.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden Flemming

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Red farmor. Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, FOREBYGGE SES STAFET

Red farmor. Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, FOREBYGGE SES STAFET marts 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Marts 2013 Red farmor BrandBevægelsens kampagne for flere røgalarmer til de ældre er nu gennemført en eller flere gange i 41 af landets kommuner Af Peter Hofman-Bang,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere