BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33"

Transkript

1 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

2 BRANDVÆSEN NR. 10 december ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 365,- inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to måneder. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Viceberedskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Viceberedskabschef Anders Enggaard Beredskabschef Jacob Christensen Brandinspektør Steen Finne Jensen (Vakant: et medlem udpeget af kredsene) Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kildeangivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN februar 2011 er 17. januar Indhold Leder: Vi skal kendes på vores faglighed Af Niels Christensen, næstformand i FKB... side 3 Navne: Jammerbugt: Per Højriis Vedsted... side 4 Nyt om navne... side 4 FKB Lokal indflydelse gennem lokale udvalg... side 5 Politisk aftale forlænges... side 5 Valgt i kredsene... side 6 SINE Frit valg på alle hylder... side 8 Bliv brandmand kampagne 80 % succes for kampagne... side 10 Næstved: Optimisme efter vellykket kampagne... side 10 Ringsted: Røde pølser og røde brandbiler... side 11 Køge: Mangler ikke brandmænd... side 11 Djursland: Stor mangel på brandmænd i dagtimerne... side 12 Ringkøbing-Skjern: Fortsat mangel i Tarm... side 12 Sorø: Reflekser og røgalarmer... side 12 Frederikshavn: Det lysner... side 13 Greve: Kampagne giver ekstra motivation... side 14 Billund: God oplevelse... side 14 Lemvig: Mangler ikke... side 15 Kalundborg fik nye navne... side 15 Skurvogne på byggepladser: Sikkerheden i skurvogne er ofte for tilfældig Af Anders Brosbøl... side 16 Fri overnatning i skurvogne giver særlig brandrisiko... side 17 Nogle byggepladser giver særlige udfordringer... side 18 Et termisk kamera giver en målrettet indsats... side 19 Det var kattens... side 19 Afstivning kunsten at sikre et hus Af Eva Strøm... side 20 Redningskurser i Århus... side 21 Elbiler Brug defensiv køling ved brand i elbiler... side 22 Elbil vandt... side 22 Fjern nøglen... side 23 Rescue Days frigørelse Rescue Days gentages i side 24 Nye materialer giver nye udfordringer... side 25 Superstål... side 26 Hvis noget ser usædvanligt ud, så er det usædvanligt... side 28 Store udfordringer ved store transporter... side indebrændt i bus... side 31 Hurtig frigørelse er et succeskriterium i Norge... side 32 Norsk eksempel førstehjælp på skoleskemaet... side 33 Hvem sælger... side 34 2 BRANDVÆSEN

3 Vi skal kendes på vores faglighed Leder FKB skal løbende tilpasse sig en verden i forandring. Nye tiltag lover godt for fremtiden Ved de netop afholdte kredsgeneralforsamlinger, har mange kredsformænd og kredsnæstformænd fået fornyet deres mandater. Og netop kredsformænd og kredsnæstformænd udgør et vigtigt fundament i FKBs virke. I den kommende tid skal vi da også gennem en vigtig proces med afsæt i generalforsamlingens beslutning FKB i Forandring. Her får kredsformandskaberne en vigtig og afgørende indflydelse på foreningens udvikling i de kommende år. For at sikre den brede medindflydelse havde bestyrelsen inviteret kredsformandskaberne og yderligere to medlemmer fra hver kreds til at deltage i seminaret den 6. og 7. december i Nyborg, hvor en række vigtige emner for foreningens fremtid var på dagsordenen. Her blev der leveret mange gode og konstruktive bidrag, der tegner godt for foreningens fremtid. faggrupperne kan måske udvikle sig og blive endnu en betydningsfuld del af foreningens virksomhed. Faggrupperne er kommet godt fra start, hvor deltagerne har bidraget på engageret vis Høringssvar får mere dybde Faggrupperne er et andet vigtig, men stadig nyt tiltag. Her er gode kolleger udpeget til med hver deres faglige know-how at bidrage til udviklingen indenfor fremtidens redningsberedskab. Deltagelse i arbejdsgrupper, afgivelse af høringssvar og kollegial sparring er nogle af de vigtigste emner i faggrupperne, men hvem ved, faggrupperne kan måske udvikle sig og blive endnu en betydningsfuld del af foreningens virksomhed. Faggrupperne er kommet godt fra start, hvor deltagerne har bidraget på engageret vis. Faggrupperne er da også blevet godt modtaget af vores vigtige samarbejdspartnere i Beredskabsstyrelsen. Netop foreningens idé med at danne faggrupperne var medvirkende til, at Beredskabsstyrelsen omstrukturerede en række udvalg, så de matcher vores faggrupper. FKBs repræsentanter i de centrale udvalg udgøres nu fortrinsvis af kolleger enten fra faggrupperne eller er udpeget af faggrupperne. Faggrupperne har også fået en afgørende betydning, når vi som forening afgiver høringssvar. Herved sikrer vi bredden i høringssvarene, der kan blive langt mere nuancerede, end hvis blot et enkelt bestyrelsesmedlem svarer på foreningens vegne. Store muligheder i kontaktudvalg De Regionale kontaktudvalg er et helt nyt tiltag, der næppe er kommet helt op i gear endnu, men intentionerne er de bedste, og de første møder bliver holdt i løbet af december. Her mødes ledelsen fra Beredskabsstyrelsens afdelinger med repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber. Mulighederne er utallige, men aktuelle emner som øvelsesvirksomhed, udvikling af assistanceberedskabet, nyt materiel og erfaringsudveksling fra stedfundne indsatser vil være oplagte emner. Kendetegnende for de mange sammenhænge, vi er engagerede i, er, at vores samarbejdspartnere efterspørger vores faglighed. Det ser vi tydeligt, når fx KL og Beredskabsstyrelsen m.fl. indbyder os til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. De lytter til vores argumenter, og netop den stærke faglige profil skal være kendetegnende for vores virke. Af Niels Christensen næstformand i FKB BRANDVÆSEN 3

4 navne Mere forebyggelse og mindre brandslukning Ny beredskabschef for hav, klitter, skov og sommerhuse i Jammerbugt Kommune vil sætte fokus på forebyggelse Af Søren Dam Nielsen Hellere forhindre at brandene opstår end bruge tid, kræfter og slukningsudstyr på hele tiden at løbe efter ilden. Det er holdningen hos 43-årige Per Højriis Vedsted, som 1. september satte sig i chefstolen for beredskabet i Jammerbugt Kommune. Han afløser Per Nielsen, som har valgt at gå på pension. For mig er det hjerteblod at forebygge frem for at helbrede. Det er der, jeg vil lægge mine kræfter, siger Per Højriis Vedsted, som understreger, at han endnu ikke har nået at danne sig et overblik over kommunens beredskab. Brandslukning i Jammerbugt Kommune er sæsonbetonet. Hver sommer bliver kommunen rundt regnet mennesker folkerigere, når sommerhusområderne liver op efter vinterdvalen. Lørdag er typisk afrejsedag, hvor man tømmer grillen i græsset. Her vil det være godt, hvis vi kan lave mere oplysning til sommerhusområderne om brandfare. Master i Bra rhed 43 år og med en fortid i bl.a. Beredskabsstyrelsen og to kommuner i hver sin ende af landet: Per Højriis Vedsted har afløst Per Nielsen som beredskabschef i Jammerbugt Kommune. Jeg overvejer også, om vi kan anbringe mere slukningsmateriel i områderne. En del mennesker tilbringer julen i sommerhuset, Master i Brandsikkerhed DTU Byg tilbyder kompetencegivende efteruddannelse, som afsluttes med en Mastergrad. Uddannelsen er normeret som deltidsstudie over to år fordelt på fire semestre. Kurserne kan også tages enkeltvis som efteruddannelse. Tilmelding sker via Hurtig tilmelding ved studiestart til januar 2011 Åben Uddannelse EKSTRÖM#10489 og på den tid af året kan en af udfordringerne være at holde små, snævre veje frie og farbare. Skov, klitter, vand Ellers er Jammerbugt en kommune, hvor store skovdistrikter, klitområder og en lang Nyt om navne kystlinje sætter sit præg på beredskabets arbejde. Desforuden har vi en del virksomheder med store beholdninger af ammoniak. Det er derfor også en mulighed, at vi skal skrue lidt op for kemikalieberedskabet, siger Per Højriis Vedsted. Bygningskonstruktør Han er uddannet bygningskonstruktør og har taget uddannelsen som holdleder og indsatsleder, mens han var byggesagsbehandler/ vicebrandinspektør i Greve. Han har efterfølgende været bygningsinspektør og vicebrandinspektør i Karup og beredskabsinspektør i Thisted Kommune. Undervejs har han været en lille tur omkring forsikringsbranchen, men føler selv, at han nu er havnet på rette hylde efter senest at have været ansat som sektionsleder i det eksterne beredskab i Beredskabsstyrelsen. Privat Per er gift med Trine (selvstændig erhvervsdrivende) og har to piger Marie Louise på 16 år og Cecilie på 13 år. I fritiden er han træner for et pigehåndboldhold. BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: 4 BRANDVÆSEN

5 Lokal indflydelse gennem lokale udvalg De regionale kontaktudvalg til de statslige beredskabscentre får den indflydelse, de selv vil have FKB Som en opfølgning på AG DIMSUN rapporten nedsættes nu fem regionale kontaktudvalg for Beredskabsstyrelsens fem centre, og det bliver helt op til medlemmerne at fylde udvalgene op med relevante emner, så udvalgene bliver mere end blot mødesteder. Kommissoriet for udvalgene er med vilje gjort så elastisk, at hvert udvalg har mulighed for at udvikle sig efter lokale behov. Vigtigst er det, at kontaktudvalgene fremmer det lokale samarbejde og giver mulighed for erfaringsudveksling mellem det kommunale redningsberedskab og det statslige redningsberedskab. Det kan være inden for forebyggelse, uddannelse, materiel, øvelser eller andre fælles aktiviteter, hvor samarbejdet kan styrkes. Centralt er også begrebet vidensdeling om alt fra materiel, mundering og beskyttelsesudstyr til beredskabsplanlægning, risiko dimensionering og SINE. Kontaktudvalgene skal holde mindst to møder om året. Udvalgene består af repræsentanter for beredskabscentrene og for brugerne i området hvilket vil sige fire repræsentanter for de kommunale beredskaber, udpeget af FKBs kredse. Der ses her bort fra, at kredsene ikke passer præcis med den geografiske dækning til centrene. Politisk aftale forlænges Ingen ændringer i opgaver eller ansvar for det statslige redningsberedskab i Ny politisk aftale skal være på plads inden udgangen af næste år Et stort flertal i Folketinget har besluttet at forlænge Aftalen om redningsberedskabet efter 2006 til også at gælde i Derved får Der skal ses nærmere på redningsberedskabets internationale indsatser, økonomi samt frivillige, herunder ungdomsbrandkorps Folketinget mere tid til at forberede en ny, flerårig aftale for det statslige redningsberedskab, som parterne er enige om skal indgås inden udgangen af Der er ligeledes enighed om, at den kommende aftale bl.a. skal se nærmere på redningsberedskabets internationale indsatser, økonomi samt frivillige, herunder ungdomsbrandkorps. Forlængelsen af den nuværende aftale betyder, at ansvarsområder og projekter stort set fortsætter det næste år og med næsten uændret bevilling på 534,9 mio. kr. I budgettet er indeholdt en merbevilling på 40. mio. kr. plus effektiviseringer for 20. mio. kr. Ud af den samlede bevilling får Beredskabsforbundet 10,7 mio. kr. Forbundet skal desuden administrere en ekstrabevilling på 3 mio. kr. til rekruttering af deltidsansatte brandmænd. Den politiske aftale er indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre, og umiddelbart betyder aftalen, at indtil andet eventuelt måtte være forhandlet på plads, fortsætter kravet til brandvæsnerne om afgang fra stationen senest fem minutter efter alarmen. Skæreslukkere kan bruges overalt Med skæreslukker er der fokus på: høj effektivitet lav følgeskade sikkert arbejdsmiljø Beredskaber der bruger skæreslukker metodeudvikler og har et erfa-forum. Følgende har skæreslukker: Odense Brandvæsen - Roskilde Brandvæsen Gladsaxe Brandvæsen - Københavns Brandvæsen Svendborg Brandvæsen - Vestegnen Brandvæsen Beredskabsstyrelsen Tinglev Se gerne mere på - og følg løbende debatten i fagpressen. GearTeam Æblehaven Hillerød Tlf: EKSTRÖM10491 BRANDVÆSEN 5

6 Valgt i kredsene fkb FKBs fem kredse i Danmark har i november valgt/genvalgt nedennævnte repræsentanter til kredsarbejdet Kreds 1 Nordjylland Kredsledelse Kredsformand: Søren Funder Larsen, Thisted Næstformand: Jørgen Hansen, Vesthimmerland Suppleant: Johannes Iversen, Mariagerfjord Bestyrelsestilknyttet: Niels Mørup, Nordsjælland Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Johannes Iversen, Mariagerfjord Materiel, logistik og aftaler: Lars Bjørndal, Thisted Operative forhold: Knud Børge Møller, Hjørring Forebyggelse: René Bech, Frederikshavn Kreds 2 Midtjylland Kredsledelse Kredsformand: Anders Enggaard, Skanderborg Næstformand: Birgitte Buskov, Struer Suppleant: Peter Allentoft, Randers Revisor: Martin Rønn, Lemvig Bestyrelsestilknyttet: Niels Christensen, Ikast Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Leif Bang, Djursland Materiel, logistik og aftaler: Jesper Hesselberg, Viborg Operative forhold: Steen Eilenberg, Favrskov Forebyggelse: Christian Poulsen, Århus Kredsens fagteam forebyggelse Michael Jacobsen, Herning Lars Bønding, Horsens Morten Corneliusen, Silkeborg Kreds 3 Syddanmark Kredsledelse Kredsformand: Claus Lund, Middelfart Næstformand: Knud-Otto Westergaard, Svendborg Suppleant: Mogens Bjerregaard, Odense Bestyrelsestilknyttet: Søren Ipsen, Kolding Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Claus Olesen, Odense Materiel, logistik og aftaler: (vakant) Operative forhold: Ole Christiansen, Haderslev Forebyggelse: Erik Skallerup, Vejle Kreds 4 Sjælland Kredsledelse Kredsformand: Carsten Iversen, Roskilde Næstformand: Jan Funk Nielsen, Greve Kasserer og suppleant: Flemming Nygaard-Jørgensen, Næstved Bestyrelsestilknyttet: Sven Urban Hansen, Sorø Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Ole Mebus, Roskilde Materiel, logistik og aftaler: Carsten Iversen, Roskilde Operative forhold: Bjarne Noer Larsen, Guldborgsund Forebyggelse: Lasse E. Hansen, Kalundborg Kreds 5 Hovedstaden Kredsledelse Kredsformand: Kim Lintrup, Frederikssund Næstformand: Søren Brydholm, København Suppleant: Henrik Jørgensen, Egedal Bestyrelsestilknyttet: Jesper Djurhuus, Rudersdal/Hørsholm Fagområdemedlemmer Personale og uddannelse: Rasmus Storgård Petersen Lyngby-Taarbæk Brandvæsen Materiel, logistik og aftaler: Kim Lintrup Frederikssund/Halsnæs Operative forhold: Klaus Larsen, Nordsjælland Forebyggelse: Lene Sandberg, Frederikssund/Halsnæs Vi leverer de ideelle og optimale løsninger i alt indenfor brand/redning sawo.dk Tlf.: BRANDVÆSEN

7 Kan et intelligent slukningssystem forhindre en brand i et edb-rum? Et intelligent slukningssystem arbejder hurtigt, pålideligt og effektivt og sikrer oppetid og arbejdsprocesser Effektive systemer kræver teknologi og ekspertise. Siemens har mere end 60 års erfaring med brandsikring. Vores løsninger er skræddersyet til den enkelte kundes helt specifikke behov. Med en brandslukningsløsning fra Siemens får en brand aldrig lov at udvikle sig! Ufarlige slukningsmidler og ingen skadelig effekt på mennesker, inventar og elektronik Anvendelse af naturlige gasser og ingen royalty på slukningsmidler Revolutionerende teknologi med minimal trykstigning Ring til os på telefon og hør mere om markedets mest innovative brandslukningsløsninger. Answers for infrastructure.

8 Frit valg på alle hylder sine Ingen grænser for samarbejde om kontrolrum. Nye og meget forskellige fællesskaber på vej Mens diskussionen om den oprindelige kontrakt for landsdækkende SINE-kontrolrum er flyttet til Klagenævn for Udbud, er der mere eller mindre frit slag for regioner og kommuner til at finde egne løsninger både for elektronikken og for strukturen. Selv politiets alarmcentraler er i spil, og i øjeblikket tegner sig to meget forskellige løsninger: I Jylland arbejder fire byer fra tre regioner på en fælles løsning for redningsberedskaberne. Inden for et halvt år vil Aalborg, Århus, Vejle og Fredericia i bedste fald være klar med et fælles kontrolrum, der skal betjene de eksisterende vagtcentraler. På den anden side af Storebælt er Region Sjællands vagtcentral på Slagelse Sygehus i spil som en supervagtcentral, der også skal betjene brand og redning i foreløbig 11 af regionens kommuner. Eksemplerne viser med al tydelighed, at der i princippet ikke er grænser for, hvor et kontrolrum eller en vagtcentral kan ligge, og at DIN SIKKERHED I TRAFIKKEN Hermed sender Autotec jer og jeres familie de bedste ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende nytår ALT INDEN FOR ADVARSEL, MARKERING & UDRYKNING FOLDAGERVEJ 12A 4623 LILLE SKENSVED TLF: FAX: WEB: et samarbejde ikke har nogen betydning for hvilke funktioner, der beholdes hjemme eller uddelegeres. Eksemplerne viser med al tydelighed, at der i princippet ikke er grænser for, hvor et kontrolrum eller en vagtcentral kan ligge I mange år har Falck vist, at en vagtcentral kan drives uden hensyn til geografien, og ovennævnte eksempler er blot en bekræftelse på, at det samme gælder efter, at SINE er indført. Løsning fra 4 byer Udgangspunktet for det jyske 4-by samarbejde er, at kommunerne hver især kan beholde de vagtcentraler og det udstyr, de har. De fire byers vagtcentraler er alle bygget op om IBS-udstyr, men det forhindrer ikke, at vagtcentraler fra andre leverandører kan komme med. Så skal de blot tilkobles via et krydspunkt. Som udgangspunkt er samarbejdet ligeledes åbent for flere deltagere. Blot vil det være en fordel med klare udmeldinger så hurtigt som muligt, for hvis der ikke kommer juridiske hindringer, burde det nye kontrolrum kunne tages i brug inden for et halvt år. Klagen over forliget mellem Terma og SINEsekretariatet om at minimere den oprindelige kontrolrumskontrakt betyder imidlertid, at SINE-sekretariatet endnu ikke kan give grønt lys for løsninger, der er lidt mere end midlertidige. Økonomisk forventer de fire byer, at et fælles kontrolrum vil kunne holdes inden for de oprindelige rammer, som blev udmøntet i DUT-midler fra Staten. Der er i øvrigt taget højde for, at alle data vil kunne afleveres til den overordnede, statslige SINEløsning og dermed kunne deles med regioner og politi, lige som samarbejdet ingen indflydelse har på talegrupper og det direkte samarbejde mellem SINE-brugere. Nordjylland som forbillede I Aalborg er Region Nordjyllands vagtcentral pilot for regionernes fremtidige disponering af alle opgaver inden for det præhospitale område. Siden april har vagtcentralen samarbejdet med politiets 112-alarmcentral, så sygeplejersker har kunnet lytte med på sundhedsmæssige anmeldelser og i visse tilfælde overtaget samtalen. Indkøringen er gået over forventning, og den endelige løsning for hvem, der gør hvad, ventes at være på plads til foråret først i Nordjylland og et par måneder senere i de andre regioner. Region Nordjylland har ingen planer om en fælles vagtcentral med andre dele af beredskabet. Super-løsning En supervagtcentral i Slagelse, 8 BRANDVÆSEN

9 fælles for både region og kommuner er den stik modsatte løsning af den jyske, og der er tilmed tanker om, at politiet skal med. Politiet har besluttet at nedlægge fem 112-alarmcentraler og kun beholde en i Århus og en i Slagelse ud over Alarmcentralen for Storkøbenhavn, der betjenes af Københavns Brandvæsen. Det vil derfor være nærliggende at finde sammen i én bygning sammen med region og kommuner ikke mindst fordi de nuværende lokalerne på Slagelse Sygehus til regionens vagtcentral end ikke kan rumme den udvidede vagtcentral, som regionen skal i gang med til foråret efter nordjysk forbillede. Med andre ord tegner der sig et bofællesskab i Slagelse for tre beredskabers vagtcentraler, dog med hvert sit geografiske område: Politiets alarmcentral vil dække Østdanmark uden for Storkøbenhavn. Det vil sige inklusiv Nordsjælland, der hører til Region Hovedstaden, og formentlig også Fyn, der hører til Region Syddanmark. Regionens vagtcentral dækker alene Region Sjælland. Redningsberedskabernes vagtcentral vil dække de kommuner, der tilslutter sig, formentlig i første omgang 11 af regionens 17 kommuner. De sidste har indtil videre valgt at holde sig afventende. Alene eller helt uden Enkelte kommuner har fortsat planer om egne kontrolrum til deres bestående vagtcentraler, og så har en hel del kommuner fortsat Falck til at klare hele vagtcentralopgaven, inklusiv disponering af ressourcer. Der er dog intet i vejen for, at kommuner med Falckbrandvæsen indgår i et andet fællesskab omkring vagtcentral eller for den sags skyld, at en kommune med eget brandvæsen overlader ansvaret for vagtcentralen til Falck. En supervagtcentral i Slagelse, fælles for både region og kommuner er den stik modsatte løsning af den jyske, og der er tilmed tanker om, at politiet skal med Nødvendigt samarbejde Ude i fremtiden tegner sig nødvendigheden af et vagtcentralsamarbejde mellem regioner og kommuner, hvis de kommunale redningsberedskaber skal indgå i regeringens 15 minutters garanti for akuthjælp. Lige i øjeblikket er garantien ganske vist sat på standby, men den vil stadig være et mål, og nødbehandlere fra redningsberedskaberne vil i hvert fald i visse egne af landet være en naturlig del af løsningen. Det vil så kræve en fælles vagtcentral med overblik over såvel ambulancer og lægebiler som nødbehandlere og brandkøretøjer, der eksempelvis kører ud med en hjertestarter. sine BRANDVÆSEN 9

10 Brandvæsen Bliv brandmand 80 % succes for kampagne har givet masser af omtale og masser af ansøgninger, men langt fra alle kan overholde kravet til mødetid på brandstationen, og enkelte steder i landet er det næsten umuligt at finde folk, der kan møde i dagtimerne. Kampagnen fortsætter med ny bevilling Den stort anlagte kampagne for at skaffe flere deltidsbrandmænd har været en succes, som også brandvæsner, der ikke mangler folk, har benyttet til at vise flaget. Den fælles hjemmeside har direkte givet ansøgninger om at blive brandmand. Ansøgningerne fordeler sig på alle landets kommuner med undtagelse af fire ø-kommuner, Langeland, Ærø, Samsø og Læsø, som heller ikke har ledige stillinger. Dertil kommer formentlig mindst lige så mange ansøgninger direkte til de enkelte beredskaber i forbindelse med åbent hus den 6. november. Statistisk skulle der derfor ikke være problemer med at få besat de 154 ledige brandmands-stillinger, som fremgik af den seneste opgørelse, men rigtig mange ansøgere må sorteres fra, fordi de ikke kan opfylde kravet om at kunne afgå fuldt påklædt inden for fem minutter. Overordnet set har kampagnen været en succes, men målet at få besat alle ledige stillinger er ikke nået Især i visse tyndt befolkede egne af landet, hvor en stor del af befolkningen kører langt til arbejde, kan det være næsten umuligt at finde deltidsbrandfolk, der kan møde inden for normal arbejdstid, viser en rundspørge. Overordnet set har kampagnen været en succes, men målet at få besat alle ledige stillinger er ikke nået. Flere millioner Staten har hidtil bevilget 2 mio. kr. til den landsdækkende kampagne og til lokale initiativer, og kampagnen er nu forlænget med yderligere 3 mio. kr., der skal bruges i 2011 og 2012 til at hverve deltidsbrandfolk og herunder også frivillige til de sønderjyske brandværn. Blot skal kampagnen nu have mere fokus på lokale aktiviteter, hvilket to konsulenter skal hjælpe med til. Desuden videreføres hjemmesiden. Optimisme i Næstved efter vellykket kampagne Det lysner for bemandingen i Fuglebjerg Bliv-brandmand kampagnen var så absolut en succes i Næstved, der er blandt de kommuner, der virkelig har manglet deltidsbrandmænd. Nu ser det ud til at lysne, om end der går mindst et år, før nye brandmænd vil være færdiguddannede og klar til indsats. Efter en uges grunduddannelse vil de dog være klar som hjælpere til fx slangeudlægning og udvendig slukning. Mellem 200 og 300 mødte den 6. november op til åbent hus på brandstationen i Næstved og en del færre på stationerne i Herlufmagle og Fuglebjerg. Samlet resulterede det i 47 konkrete ansøgere, som beredskabschef Flemming Nygaard-Jørgensen nu har kontaktet, og langt fra alle har kunnet holde kravet til fremmødetid. I Fuglebjerg, der er normeret til 15 deltidsbrandmænd, og hvor behovet for flere folk i dagtimerne er størst, skal tre egnede ansøgere i gang med uddannelse, og det er et godt udgangspunkt til at sikre et stabilt fremmøde på brandstationen, mener Flemming Nygaard-Jørgensen. Stationen i Herlufmagle mangler ikke folk i forhold til normeringen på ti mand, men nogle har svært ved at komme inden for normal arbejdstid, så man kan godt bruge 2-3 stabile brandfolk om dagen. Det behov blev ikke opfyldt på kampagnedagen. Brandstationen i Næstved er normeret til 28 deltidsbrandfolk, og blandt ansøgerne er i hvert fald fem egnede, hvoraf nogle møder med en del af brandmandsuddannelsen, så overordnet er der er klar forbedring på bemandingen. 10 BRANDVÆSEN

11 Brandvæsen Bliv brandmand Gæsterne i Ringsted blev blandt andet præsenteret for denne opstilling, hvor der benyttes luftpuder til frigørelse. Foto: Ringsted Brandvæsen Røde pølser til røde brandbiler men det kniber fortsat med brandfolk i dagtimerne i Ringsted En tredjedel af deltidsbrandmændene i Ringsted kan ikke møde i dagtimerne, så udfordringen med at finde nye kolleger er akut. Potentielt vil behovet være 3-6 nye brandfolk de kommende par år, når der også tages hensyn til, at nogle skifter job eller går fra af anden grund, fortæller beredskabschef Søren Hansen. Sammen med 8-10 af brandfolkene havde han derfor sat alle sejl til den 6. november startende om formiddagen på Ringsted Torv og på det nye center Ringstedet og sluttende på byens måske kommende brandstation på Rønnedevej 11, hvor op mod 70 besøgende fik set, hvad en brandmand kan og har af spændende materiel. Gæsterne fik også lejlighed til selv at prøve grejet, og ud over en lille konkurrence, hvor de kunne vinde en røgalarm eller en genoplivningsmaske, fik de også serveret røde pølser som tilbehør til de røde brandbiler. Man mister hurtigt lysten, hvis man for ofte møder for sent ind til at komme med på en udrykning Alt i alt en rigtig god dag, som bliver gentaget i december med åbent hus på den gamle brandstation på Køgevej. Hvor bor de? Resultatet af den første kampagnedag var ti henvendelser fra interesserede, hvoraf nogle formentlig bor for langt væk, for skal de være brandmænd, er det for at være med, og man mister hurtigt lysten, hvis man for ofte møder for sent ind til at komme med på en udrykning, understreger Søren Hansen. For at kunne overholde lovkravet om fem minutters afgangstid, er det officielle mødekrav fire minutter, måske har nogle af de interesserede planer om at flytte tættere på brandstationen eller arbejder måske tæt på, håber beredskabschefen. Han har nu skrevet til dem, der har henvendt sig, for at få en snak med hver enkelt omkring mulighederne for en fremtid som deltidsbrandmand. Køge mangler ikke brandmænd Fordel at kunne hente nye brandfolk blandt de frivillige, hvis to brandstationer slås sammen til en Egentlig mangler der ikke deltidsbrandmænd i Køge Kommune, men det hindrede ikke beredskabschef Carl Johann Viereck og Falck i at deltage i bliv-brandmand kampagnen endda med et flot resultat: I alt 35 henvendelser, hvoraf en del er interessante. De bliver nu indbudt til et orienteringsmøde i januar og tilbudt en uddannelse i det frivillige beredskab, der i forvejen tæller 25, og som gerne må komme op på i hvert fald 35, gerne flere, fortæller Carl Johann Viereck. Kommunen dækkes af to Falckstationer, der ligger med ca. 4 kilometers afstand i Køge og Lellinge, og Carl Johann Viereck har et lønligt håb om inden for en overskuelig årrække at kunne nedlægge stationen i Køge og til gengæld udbygge den i Lellinge, hvilket vil kræve flere deltidsbrandmænd, der kan møde hurtigt i sidstnævnte område. Og så vil det være godt at være forberedt og kunne rekruttere nye deltidsfolk blandt de frivillige herfra. Ellers kan det blive nødvendigt med en dispensation fra afgangsreglerne, således at det andet køretøj først afgår fra brandstationen 6-7 minutter efter alarmen, oplyser beredskabschefen. BRANDVÆSEN 11

12 Brandvæsen Bliv brandmand Stor mangel på brandmænd i dagtimerne Tre brandstationer på Djursland mangler hver 3-4 mand Selv efter kampagnedagen den 6. november, hvor mange fra Djursland kiggede forbi de otte brandstationer, der alle havde åbent, mangler der i dagtimerne 3-4 deltidsbrandmænd på stationen i Kolind og på hver af hjælpestationerne i Fjellerup og Knebel, fortæller beredskabschef Leif Bang. Problemet er grundlæggende de få arbejdspladser i de tre områder. Ud over butikker, som personalet har svært ved pludselig at gå fra, kniber det med arbejdspladser, og som en sidste udvej har beredskabskommissionen nu besluttet sig for en lokal fortsættelse Nogle store, tomme fabriksbygninger har sat deres præg på Tarm og Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune, der geografisk er landets største. De to byer har hver omkring indbyggere, og begge har de sidste tre år mistet store arbejdspladser. Flere og flere må udenbys for at finde arbejde, og det gør det ekstra svært at finde deltidsbrandmænd, der kan møde i dagtimerne. End ikke den store kampagne med åbent hus den 6. november hjalp meget. Flere besøgende havde misforstået kravet til at kunne møde inden for fem minutter, og på Beredskabet har i dag flere brandmænd, der er på en station i arbejdstiden og på en anden i fritiden, hvilket fungerer fint af den landsdækkende kampagne for flere brandmænd. Det skal foregå på de to Djursland-kommuners hjemmesider og på de kommunale intranet, hvor kampagnen kan målrettes kommunale medarbejdere fx fra plejehjem. Kampagnedagen gav ellers en halv snes ansøgninger om at blive deltidsbrandmand, men halvdelen vil formentlig ikke kunne nå frem til brandstationen inden for fem minutter og mange af ansøgerne kunne kun give møde i aften og nattetimerne. Resultatet bliver derfor 4-5 hårdt tiltrængte nye brandfolk, som efter uddannelse vil kunne dække det akutte Fortsat mangel i Tarm Vanskeligt at finde deltidsbrandmænd i dagtimerne hver af Falck-stationerne i Tarm og Videbæk blev resultatet en eller to egnede kandidater. Herefter vil der fortsat mangle mindst to deltidsbrandmænd i Tarm og en i Videbæk, fortæller stationsleder Steen Lund fra Falck i Ringkøbing-Skjern. Brandslukningsmæssigt dækkes kommunen af fem Falck-stationer med en normering på tilsammen 80 mand, men på de andre tre stationer er det hidtil lykkedes at rekruttere den nødvendige styrke. Til større opgaver kan der hentes hjælp hos beredskabets ca. 40 aktive frivillige. behov uden for normal arbejdstid, men i dagtimerne er problemet fortsat stort. Dobbeltarbejde Beredskabet på Djursland har i dag flere brandmænd, der er på en station i arbejdstiden og på en anden i fritiden, hvilket fungerer fint. Derimod er det ikke uproblematisk alene at ansætte brandmænd, der fungerer i arbejdstiden, mener Leif Bang. Specielt kan hele vedligeholdelsesuddannelsen være svær at få gennemført, da brandmanden kan bo mange kilometer fra brandstationen og derfor kan have svært ved at deltage i de vedligeholdelsesøvelser, der foregår om aftenen. En brandmand, der kun møder til nogle få brande i arbejdstiden, bliver heller ikke en del af det naturlige sammenhold på en brandstation, og det kan derfor blive svært at fastholde ham i styrken. De brandmænd, der møder på to stationer, er socialt knyttet til den station, hvor de møder i fritiden, det er her, de får deres vedligeholdelsesuddannelse, og det er også her, de deltager i de arrangementer, der er på stationerne. Reflekser og røgalarmer Sorø præsenterede tilbygning til brandstationen men savner ikke brandfolk Sorø Brandvæsen har ingen ledige stillinger men benyttede alligevel den 6. november til åbent hus og præsentere materiel og køretøjer og ikke mindst den nye tilbygning til brandstationen. Samtidig var der reflekser til alle gæster og røgalarmer til de første 100 familier. Dagen resulterede da også i ti henvendelser om muligheden for at blive deltidsbrandmand, og i hvert fald de tre er gode emner, der er lagt i brandvæsnets jobbank, fortæller beredskabschef Sven Urban Hansen, der også har fået henvendelser fra interesserede, der har læst om kampagnen på blivbrandmandnu.dk. 12 BRANDVÆSEN

13 Brandvæsen Bliv brandmand Det lysner i Frederikshavn 29 til info-aften. 24 har meldt sig og begynder med førstehjælp En informations-aften om jobbet som deltidsbrandmand med 29 deltagere må siges at være en ubetinget succes. Foto: Frederikshavn Brandvæsen. Frederikshavn Kommune, der her og nu mangler fire brandmænd, og som med de gældende dagpengeregler risikerer at løbe ind i store bemandingsproblemer på brandstationen, havde den 6. november en rigtig god kampagnedag på alle brandstationerne med flot fremmøde til åbent hus. Som svar på 47 invitationer mødte efterfølgende 29 til en informationsaften, hvor brandmandsuddannelsen blev gennemgået, og som sluttede med, at 24 meldte sig til opstart i form af et førstehjælpekursus. Blandt disse heldigvis også nogle fra Sæby, som akut mangler deltidsbrandmænd. Uanset hvor mange, der så fortsætter med en brandmandsuddannelse, er beredskabsinspektør Sven Ingvardsen godt tilfreds med udbyttet. Her i de mørke aftener regner han med at følge op med et kursus i håndtering af tilskadekomne (HAT) og derefter med selve grunduddannelsen, der typisk foregår om aftenen og om lørdagen. Den vil de tidligst kunne være færdig med til sommer. Nogle vil formentlig falde fra undervejs, men der er plads til alle, der vil være med, fordi de kan indtræde i Frederikshavns frivilligenhed, der i øjeblikket tæller 90 mand. Det er også herfra, at brandvæsnet normalt rekrutterer nye deltidsbrandmænd, så man kan sikre sig, at de har lidt erfaring. Selv om de nye således ikke straks bliver brandmænd, vil de kunne deltage i opgaver som vikarer ved ferie og store hændelser. BRANDVÆSEN 13

14 Brandvæsen Bliv brandmand Kampagne giver ekstra motivation 300 besøgende og 12 henvendelser i Greve, der ikke mangler deltidsbrandmænd. De opfordres til at melde sig som frivillige Bliv-brandmand kampagnen har ikke alene skabt opmærksomhed og interesse for brand og redning. Den har også givet en intern gevinst, understreger beredskabschef Jan Funk De 12 henvendelser, der er kom- Nielsen i Greve, efter at de lokale met dels via hjemmesiden og dels frivillige brandfolk og i beredskabet den 6. den 6. november, bliver besvaret november havde en god med en opfordring lejlighed til at til at melde sig vise borgerne, hvad som frivillig de kunne præstere. Den slags giver både dialog med borgerne og ekstra motivation hos beredskabet. Greve Beredskabscenter og Falck benyttede dagen til også at lade besøgende slukke brande med elementære Ud at køre i en rigtig brandbil! Positiv karma fra Greve. brandmidler og til at invitere på en tur med drejestigen og en brandbil, dog ikke førsteudrykningen, men de frivilliges. En demonstration fra Greve Ungdomsbrandvæsen i både førstehjælp og brandslukning trak også en del nysgerrige til, og samlet har der nok været omkring 300 besøgende, heriblandt mange familier med børn. God oplevelse i Billund Pressemøde og plakater gav 7 nye deltidsbrandmænd Ophængning af plakater, et pressemøde, hvor beredskabschef Torben Ravn og repræsentanter for Falck og brandfolkene fortalte om behovet for nye brandfolk, gode artikler i dag- og ugeblade, samt tre timers åbent hus den 6. november gav bonus i Billund. Der var besøgende fra første minut, og blandt de 21 interesserede, der meldte sig, er der udvalgt 6-7 i ansættelse i Billund og to til stationen i Grindsted. To af dem er allerede uddannet hos Beredskabsstyrelsen, og det er nu op til Falck at sørge for uddannelse af de andre, fortæller Torben Ravn. Samlet har han oplevet kampagnen som en positiv oplevelse, og beredskabet i Billund skulle nu være garderet nogle år frem i forhold til generationsskifte blandt brandmændene. Lad hjemmesiden blive Jan Funk Nielsen er ikke i tvivl om, at den massive kampagne både på landsplan og lokalt har været en succes. I Greve blev kampagnen således fulgt op af annoncer i ugeavisen og plakater på biblioteket og daginstitutioner. Her og nu mangler Greve ikke brandfolk, så de 12 henvendelser, der er kommet dels via hjemmesiden og dels den 6. november, bliver besvaret med en opfordring til at melde sig som frivillig, som på længere sigt kan føre til jobbet som deltidsbrandmand. Succes en bør da også følges op ved at lade hjemmesiden blivbrandmandnu.dk blive stående. Det er dejligt at have et sted at henvise til, hvor der tydeligt forklares, hvad det vil sige at være brandmand, og hvad man forventer af ham. Den vil være rigtig god at henvise til fremover, siger Jan Funk Nielsen. 14 BRANDVÆSEN

15 Brandvæsen Bliv brandmand Lemvig mangler ikke Har hidtil været selvsupplerende med nye deltidsbrandmænd Selv om Lemvig Brandvæsen ikke mangler folk, deltog man i bliv-brandmand kampagnen med et par timers åbent hus på de tre brandstationer, men det var nu mere hjemmesiden blivbrandmandnu.dk, der resulterede i 6-7 seriøse henvendelser. De pågældende bliver nu inviteret til en snak, så vi har nogle at trække på, når behovet er der, fortæller beredskabschef Martin Rønn Hansen. Vi har hidtil været selvsupplerende med hensyn til mandskab. Vi har været så heldige, at vi selv har kunnet finde nye deltidsbrandmænd, når vi manglede, hvilket samtidig har betydet, at vi også har fundet mennesker, som brandfolkene fra starten har kunnet arbejde godt sammen med. Kalundborg fik nye navne Kun lille behov for nye deltidsbrandfolk til Kalundborg Brand og Redning Behovet for flere deltidsbrandfolk i Kalundborg er ikke voldsomt, men beredskabschef Gert Jürgensen kan godt bruge et par mand ekstra, så med interesserede efter åbent hus den 6. november er han godt tilfreds. Det er også rart at have nogle navne i skuffen. Nu inviteres i hvert fald et par af de interesserede ind, så de kan finde ud af, om jobbet som brandmand nu også er noget for dem, og lige så vigtigt, om de kan opfylde en vagtforpligtelse, når de samtidig skal betjene deres hovedarbejdsgiver. Kalundborg har aktive frivillige i redningsberedskabet, og man har tidligere rekrutteret deltidsbrandfolk herfra, men i øjeblikket er der ingen, der umiddelbart vil kunne hentes ind til faste vagter, fortæller Gert Jürgensen. Kendte og nye ansigter hos Dräger Vi har fra efteråret 2010 introduceret nye salgsdistrikter til vores eksterne sælgere. Vi vil gerne præsentere hvem der fremover vil være vores person i netop dit område. For Region Midt- og Nordjylland samt Grønland, Færøerne og Island har vi netop budt en ny kollega Frank Rothmann velkommen. Frank tiltrådte sin stilling 1. november, og vil i de kommende måneder komme rundt og hilse på alle sine nye kunder i sit område. Vi håber, I vil tage godt i mod Frank. Region Syddanmark bliver fortsat betjent af Ulrick Christiansen. Ulrick har været ansat hos Dräger i to år, og har fra starten haft ansvaret for hele Drägers produktsortiment til kunder i det jyske samt på Fyn For Region Hovedstaden og Region Sjælland har vi Martin Petersen, som pr. 1. september overtog området efter René Straube. Martin har ligeledes været ansat hos Dräger i 2 år, og har tidligere især arbejdet med gasdetektion og Drägers kunder i industrien. I lighed med Frank, vil Martin også de kommende måneder have stor fokus på at komme rundt og besøge så mange af sine nye kunder som muligt. Vores Key Account Manager Peter Sonne, som har ansvar for vores storkundesalg, og som bl.a. står for salget til A.P.Møller Mærsk gruppen, Politiet og Forsvaret, vil fremover også varetage salget til Beredskabsstyrelsen. Frank Rothmann Account Manager Region Midt- og Nordjylland Tlf Ulrick Christiansen Account Manager Region Syddanmark Tlf Martin Petersen Account Manager Region Hovedstaden og Sjælland Tlf Peter Sonne Key Account Manager Tlf BRANDVÆSEN 15

16 Sikkerheden i skurbyer er ofte for tilfældig Hvad med flugtveje? Har naboen farligt oplag? Hvilken afstand er der mellem skurene? Af Anders Brosbøl, områdeleder, Brand & Sikkerhed, Beredskabscenter Aalborg Har vi nok fokus på de midlertidige opstillede bygninger, der forekommer på de større byggepladser? Beredskabscenter Aalborg har flere gange konstateret skurbyer, som er indrettet og placeret uheldigt. Det kan gøres bedre, mener beredskabschef Jørgen Pedersen: Vi ønsker at rette fokus på skurbyerne, da vi anser opstillingerne for problematiske i forhold til anvendelse, indretning og materialevalg til disse midlertidige opstillede bygninger. Måske er der behov for en dansk vejledning til entreprenører, således at der kan rettes fokus på brandsikkerheden. mod hinanden. En afstand på fem meter mellem bygningerne vil i alle tilfælde være minimum. Fra bygningerne til affaldsoplag bør afstanden mindst være ti meter. Pas på naboen I Aalborg har vi i et enkelt tilfælde opdaget, at en skurby var opstillet i skel, hvor nabogrunden var indrettet med tanke fyldt med brandfarlige væsker. En brand i skurbyen ville her kunne have fået fatale følger. I andre tilfælde anvendes skurbyerne til campingplads-lignende formål med overnatning af især håndværkere fra udlandet. Herved ændrer bygningen jo dramatisk karakter fra at være velfærdsvogn indrettet til frokoststue til nærmere at være et overnatningssted sammenlignelig med et hotel eller vandrerhjem. Vigtigt Følgende punkter bør man som minimum forholde sig til ved en sagsbehandling: Skal de enkelte containere anvendes til natophold, kontor eller frokostrum? Opstilles containerne i flere etager? Er indretning med flugtveje m.v. i orden? Er containerne konstruktionsog overflademæssigt i en fornuftig udførelse ift. brandkrav i BR10? Foretages der eventuel rundering af brandvagt eller andet? Er der opsat slukningsmateriel på pladsen? Er indsatsvejen for beredskabet i orden? LINK Yderligere inspiration kan hentes i den netop udgivne CFPA-guideline nr. 26, der bl.a. kan findes på: Tilfældig opstilling Byggepladser og deres indretning ligner tit noget tilfældig, hvor entreprenørerne anvender skure/kontorer i en kvalitet, der brandmæssigt er meget ringere end den bygning, man er ved at opføre. Når man så stabler disse brændbare konstruktioner oven på hinanden i flere etager og ikke samtidig indretter bygningerne med tilstrækkelige flugtveje, begynder situationen at være betænkelig. Afstandene imellem bygningerne bør fastsættes ud fra, hvilken beklædning bygningerne har, samt om der er vinduer i facaden rettet Er konstruktioner og indretning af byggepladsen i orden? Er der fare for brandsmitte pga. for tæt afstand imellem bygninger eller fare for lodret brandsmitte grundet træbeklædningen? 16 BRANDVÆSEN

17 Fri overnatning i skurvogne giver særlig brandrisiko Risikoen øges, hvis ingen ved, at skurvogne og containere benyttes til beboelse Skurvogne og beboelsescontainere på byggepladser placeret tæt på bygninger Ifølge beredskabsloven er der intet krav om anmeldelse af midlertidige overnatninger i skurvogne, så længe det er under ti personer eller i hele containerbyer rummer store brandmæssige udfordringer i forhold til brandsmitte. Dertil kommer den særlige risiko ved, at containerne officielt eller uofficielt benyttes til overnatning. Ifølge beredskabsloven er der intet krav om anmeldelse af midlertidige overnatninger i skurvogne, så længe det er under ti personer. Beredskabsloven stiller heller ingen krav til, hvor man må bo. Derimod stiller bygningsreglementet (BR10) krav om, at der skal være redningsåbninger i hver skurvogn, hvad enten de spiser frokost eller sover, forklarer brandinspektør Jan Sørensen fra Københavns Brandvæsens forebyggende afdeling. Heller ikke Arbejdstilsynet har regler for overnatning i skurvogne. Her henvises alene til kapitel 1 i Lov om Arbejdsmiljø, hvor der står, at det skal tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Regler i København I forhold til byggepladser kræver Københavns Brandvæsen, at redningsåbninger i skurvogne/ beboelsescontainere skal kunne nås med håndstiger, hvilket i praksis vil sige højst 10,8 meter fra jorden og med mindst tre meter fri adgang udenfor til at rejse stigen. Ligeledes skal der være mindst fem meter til facaden af nærmeste bygning, og der må ikke være åbninger i skurvognen ind mod bygningen. Endvidere skal skurvognen eller containeren have, hvad der svarer til den gamle klasse 1 beklædning ind mod bygningen og ind mod andre skurvogne/containere, men derudover gælder ingen krav om brandsikring. LINK Anvisning til placering af arbejdsskure kan hentes på: under: Forebyggelse Hent informationsmateriale BRANDVÆSEN 17

18 Beredskabsinspektør. Ved Kerteminde Redningsberedskab er en stilling som beredskabsinspektør og stedfortræder for beredskabschefen ledig til besættelse pr. 1. februar 2011 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling. Dine hovedopgaver vil være: Brandteknisk byggesagsbehandling og rådgivning i tæt samarbejde med bygherrer og borgere. Samarbejde med kommunens byggemyndighed og risikokoordinator. Planlægning og gennemførelse af brandsyn og forebyggende arbejde. Deltagelse i udarbejdelse, implementering og løbende tilpasning af Kerteminde kommunes beredskabsplaner og beredskabsdimensionering. Ved bosættelse i området er der mulighed for deltagelse i indsatsledervagten. Du kan også forvente relaterede ad hoc opgaver. Det forventes at du: Kender arbejdsområdet og du må gerne have en byggeteknisk baggrund. Kan kommunikere på skrift. Har godt kendskab til indsatstaktik og brandteknisk byggesagsbehandling. Har godt humør, flair for service og etik samt at du tør engagere dig i dine omgivelser. Vi kan tilbyde: Et spændende, varieret og udadvendt job med gode udviklingsmuligheder og selvstændigt ansvar. Evt. supplerende efteruddannelser. Lønforhold: Efter gældende overenskomst og kvalifikationer efter Ny Løn. Ansøgningsfrist: 9. januar Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 4. Ansøgning vedlagt cv og relevant dokumentation sendes til Kerteminde Kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde. Nogle byggepladser giver særlige udfordringer Metrobyggeriet er direkte anledning til indkøb af to 32 meter drejestiger Byggepladser i Københavns indre by er ofte en særlig udfordring, og alene til kontrol af Metro-byggeriet har Københavns Brandvæsen afsat en hel mand, lige som besværlige redningsforhold ved Metro-byggepladserne er den direkte anledning til indkøb af to nye 32 meter drejestiger. Drejestigerne er stationeret på Tomsgården og Østerbro brandstationer og indgår i øvrigt som en del af det almindelige beredskab. Stigerne, der er opbygget på Iveco chassiser med nedbygget førerhus og drejelig bagaksel, er spækket med moderne teknologi, deriblandt computerstyret stige, skærme i kurv og på kontrolpult på krøjekransen samt kamera på kurvens front, så både mandskabet på jorden og i kurven kan følge kurvens bevægelser m.m. De nye drejestiger rækker godt 32 meter og har en ekstra bred afstøtning til at stabilisere et vandret udlæg op til 20 meter regnet fra de fuldt udskudte støtteben. Særligt kan nævnes bruser under kurven for beskyttelse af både mandskab og elektronisk udstyr. Foto Henrik Tvermose. Nærmere oplysninger om stillingen og lokalområdet kan fås ved henvendelse til beredskabschef Søren Nørgaard Pedersen tlf. nr eller mail til Kerteminde Kommune har 2 redningsberedskabsstationer og entreprisebrandvæsen. Kommunen har et voksende indbyggertal på ca og et areal på ca. 206 km2. Den er placeret i et attraktivt område med god infra-struktur. Den har en langstrakt kyststrækning og den varierede natur er et yndet mål for natur - og rekreative aktiviteter - ligesom der er aktive erhvervsområder med flere betydende virksomheder i området. Kommunen gennemskæres i den sydlige del af regional motorvej og jernbane. Kommunen har pasningsgaranti og er placeret centralt i forhold til uddannelse og kulturelle begivenheder. Se mere om Kerteminde kommune på EKSTRÖM# BRANDVÆSEN

19 Det var kattens Et termisk kamera kan registrere temperaturforskelle på ned til 0,1 grad, hvilket gør kameraet ideelt til at se i mørke og røgfyldte rum og til at måle, om der er varmeudvikling bag vægge og lofter. Det bruges også til eftersøgning fra luften af forsvundne personer både på land og på havet. Kameraet kan endog måle, hvor en person for nylig har sat sin hånd, eller den minimale varmeafgivelse fra en kats poter. Kameraet vil vise poteaftrykkene som pletter hen over gulvet. Et termisk kamera giver en målrettet indsats TrygFonden har undersøgt, hvordan kameraerne bruges. Fonden har foræret termiske kameraer til 27 brandstationer Et termisk kamera i det daglige arbejde giver første og fremmest et mere robust brandberedskab med en forbedret indsats. Det er den ikke uventede konklusion af undersøgelse, som TrygFonden har lavet efter i de sidste fire år at have foræret termiske kameraer til i alt 27 danske brandstationer. Fonden ville gerne vide, hvordan kameraerne bruges, og om de nu også gør en forskel. Flertallet af de brandfolk, TrygFonden har talt med i forbindelse med undersøgelsen, er begejstrede over bredden i kameraets anvendelsesmuligheder. Sin største berettigelse har kameraet i den akutte brandsluknings- og redningsindsats og i forbindelse med efterslukning. I akutindsatsen bruges kameraet til at lokalisere arnestedet for en brand og til at finde eventuelle omkomne eller bevidstløse mennesker og dyr. Under efterslukning bruges kameraet til sikre mod eventuelle tilbageværende gløder og ildlommer bag vægbeklædninger og lofts- og tagplader, hvor de ellers ville være usynlige for det blotte øje. Samlet betyder brug af et termisk kamera en væsentligt forkortet indsatstid i nogle tilfælde kan spares helt op til halvdelen af den normale tid. Et termisk kamera giver desuden en større træfsikkerhed, så slukningsindsatsen koncentrerer sig om de rigtige steder. Ilden bliver hurtigere slukket med mindre vand, og brandfolkene undgår unødigt at brække vægge og lofter ned for at sikre sig mod uslukkede gløder. Særlig glade er røgdykkerne, der generelt har en krævende arbejdsopgave. Med et termisk kamera kan de lettere vurdere, hvilke rum, de er nødt til at gå ind i, og de kan nu samtidig orientere sig visuelt. Endelig hedder det i rapporten, at der næppe er tvivl om, at et termisk kamera kan spille en afgørende rolle i forhold til at redde liv og mindske lidelse. Danmarks dygtigste inden for skadebegrænsning...verdens største inden for fugtteknik 24 timers døgnvagt Skadebegrænsning Brand Vand Miljø Indeklima Yderligere information på Polygon & Munters Rypevang 5, DK-3450 Allerød Tlf Fax BRANDVÆSEN 19

20 Brandvæsen Afstivning kunsten at sikre et hus Hvordan får man en bus ud af en væg? Eller reddet en person i et hus, der er mere end usikkert? Man laver en ordentlig afstivning. Det kan man nu lære af Thorbjørn Jørgensen, leder af Krise- og Støtteberedskabet ved Århus Brandvæsen, som har lært sit kram i Texas Af Eva Strøm, Informationsansvarlig ved Århus Brandvæsen Der er situationer, hvor det er smart at kunne sine afstivningsteknikker. Det ved brandfolk og frivillige i Århus, hvor man syv gange i løbet af de sidste fire år har afstivet huse, fordi det ellers ville være for farligt for brandfolkene at gå ind: Huse kan blive ustabile af flere grunde. Det kan ske i forbindelse med en kraftig brand, en eksplosion fra gas eller fyrværkeri eller fordi et køretøj har påkørt bygningen. Uanset hvad forklaringen er, gælder det om at få afstivet huset forsvarligt, så redningsfolkene kan arbejde uden at risikere, at huset kollapser, forklarer Thorbjørn Jørgensen, der udover at være ekspert i afstivninger også er daglig leder af de frivillige i Krise- og Støtteberedskabet i Århus, der rykker ud til lidt af hvert. Eksempelvis en kompliceret afstivning af en bygning i forbindelse med en voldsom gaseksplosion på travbanen i Århus i 2007, hvor man skulle ind og lave personeftersøgning. De komplicerede afstivningsopgaver gav Thorbjørn Jørgensen lyst til at lære mere, hvilket har ført ham til Texas. Afstivning 8 meter op Nu er han vendt hjem efter to spændende uger på Texas Engineering Extension Service: Det første kursus gik udelukkende på udvendige afstivninger af bygninger, mens det andet kursus omhandler komplicerede indvendige afstivninger, herunder også løsninger, der ikke er beskrevet i nogen bog, fortæller Thorbjørn Jørgensen og fortsætter: Kursisterne i Texas har her bygget en afstivning til aflastning af to skråtliggende etageadskillelser. Det er vigtigt, at tømmeret i den enkelte afstivning er parallelt. Det er også vigtigt, at skråstøtter og vandfaste krydsfinersplader, man bruger til at samle afstivningerne med, ikke er i kontakt med etageadskillelserne. Samlestykker må aldrig være i kontakt med den vægt, de afstiver, og kursisterne lærer derfor, hvor pladerne skal placeres og i hvilken afstand fra det, der skal afstives. 20 BRANDVÆSEN

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Status pr. 17. november 2015 Navn: Hovedstadens Beredskab 1. www.beredskab.albertslund dk. (arbejdstitel)) 2. Areal: 272 km

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12. Referat fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.30) Afbud: Per Højriis Vedsted, Henrik Jørgensen, Poul Laursen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere