Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 EUC Lillebælt

2 Udfordringer. Screener alle elever i dansk og engelsk, når eleverne kommer. Man overvejer også at gøre det i matematik, da det er så vigtigt et fag. Differentiering i praksis er svært. Eleverne inddrages meget i emnevalg og arbejdsformer. Der evalueres ofte og veksles meget gennem forskellige arbejdsformer. Man vil gerne arbejde med mere omlagt skriftlighed. Klip ordningen, hvor man prøver at gøre rammerne klart for de frafaldstruede elever. Klare regler for manglende aktivitet og fremmøde.

3 Spørgsmål. Hvad er jeres Klip for de frafaldstruede unge? Evalueringen forgår hvordan? Er der noget, der er lærerens eller er det for hele skolen. Er der forløb, der skal gennemføres af alle? Er der en detaljeret skriftlig progressionsplan, hvor det fremgår, hvad enkelte fag skal gennemgå? Hvad er jeres fokusområder i den nærmeste fremtid?

4 Fremtiden. fokus ligger på skriftlighed og feedbackformer. Eleverne opfordres til selv at lave fokuspunkter, hvor de definerer, hvad de mangler. Genreskabeloner og en ensartethed i opgavetyper for fagene er et arbejde, der fortsætter. Skriftlighed og afleveringer er en hovedopgave, som hænger sammen med frafaldsproblematikken.

5 Opsamling på Fredericia Gymnasiums præsentation Hovedudfordringer: Opdyrke faglig innovation i fagene (mindst 25% skal vælge innovation i AT, og snit-karakteren skal ligge over landsgennemsnittet) Kræver fleksible skemaer uden at det går ud over kontinuiteten i undervisningen. Skriftlighed (karaktersnittet dog næsten på landsniveau)

6 Vigtige spørgsmål til skolen: -Hvordan sikrer man ejerskab i lærerkollegiet til processen? -Hvordan sikres en blivende effekt? -Er der sammenhæng i forhold til skolens strategi i øvrigt (øvrige fokuspunkter er fx skriftlighed og IT)? Fokus i det videre arbejde: Har flere projekter kørende, og vil prøve at bruge forandringsteori i forbindelse bla. innovations-projektet, således at der arbejdes med systematisk med skoleudvikling. Brugen af forandringsteori skal fastholde fokus i det daglige; problemet er nogle gange at skoleudvikling fader ud efter nogen tid og ikke fastholdes.

7 SIP-kursus 2 5. Maj 2014 Opsamling fra præsentation af Grenaa Gymnasium og HF

8 3 hovedudfordringer Udvikling af fagligheden: 1. vil opstille forpligtende mål på baggrund af socioøkonomiske referencer fra SIP 1 2. Faggrupperne definerer mål og har metodefrihed IT 1. Vil udvikle en struktureret plan for hvordan IT inddrages didaktisk i undervisningen i alle fag Faglig vejledning: % af den skriftlige elevtid er omlagt for alle A-fag. Timerne lægges ind i skemaet, den enkelte underviser udmønter dem. 2. Problematik: Hvordan sikre vi at indsatsen står mål med resultatet?

9 Spørgsmål til skolen 1. Hvem sidder I jeres skriveudvalg og hvad laver de? - rektor og repræsentanter fra hovedområderne udgør skriveudvalget. - Udvalget arbejder med skr. Progressionsplan og har udarbejdet et opgaveteknik hæfte, som uddeles til eleverne i 1. g - Udvalget følger ved stikprøver op på, om den enkelte elev/klasse udvikler deres skriftlighed som forudsat. 2. Kan I få jeres faggruppedag pr. år til at fungere? - Vi kan nå en kritisk masse, når grupperne bliver for store, men ansvaret ligger stadig hos faggrupperne. - En faggruppe dag pr. år til selvvalgt kursus/efteruddannelse. Der afrapporteres til videndelingsmappe.

10 Spørgsmål, fortsat 3. Hvordan fungerer velfærdspraktikken? - Skolen kontakter institutionerne med forespørgsel om de kan tage en praktikant for en dag. - Eleverne vælger sig ind på praktiksted/job. - Eleverne undersøger, hvad der kræves af udd. for at varetage jobbet samt hvad arbejdet går ud på. - Eleverne fremlægger efterfølgende for klassen.

11 Hvad vil skolen arbejde videre med? Se hovedudfordringer det er også de opgaver, skole vil arbejde videre med.

12 Skole: HHX Campus Vejle

13 Hovedudfordringer Eleverne benytter ikke i tilstrækkelig grad de tilbud de får (lektiecafé osv)

14 Vigtige spørgsmål til skolen Elev-selvangivelse af engagement i forbindelse med evalueringer. Med tilbagemeldinger som måske ikke er gode pointeres at der arbejdes med relationer, og at det ikke er personligt. Det er fortsat en proces der arbejdes med. Det er muligt at bench-marke, fx i forhold til faggrupper. Overvejer I at bruge det? (Vi gør det ikke endnu, har undladt pgasmå faggrupper, men gør det heller ikke fordi det kan pege for meget ud i forhold resten af faggruppen)

15 Skolen vil arbejde med Kvartalsvis med forskellige ting, for at nå at afprøve flere ting Fortsat bruge evalueringer og elevers vurdering af engagement. Fortsat bruge omlagt skriftlighed. Fortsat sikre relationer til den omgivende verden.

16 Horsens HF & VUC Dilemma Projekt 1 Motivation 1/3 del dumper Projekt 2 Dårlige skrive kompetencer

17 Horsens HF & VUC Projekt 1 Bæredygtighed Praksisnær uden for skolen Elevinddragelse med indhold & grupper Involvering via eksperimenter Dilemma Svært at opnå faglige mål Resultat Alle bestod eksamen / gik 3 point op Fokus på færdigheder

18 Horsens HF & VUC Skolen vil arbejde videre med Flere lignende projekter

19 Dansk Horsens HF & VUC Projekt 2 Lavet hjemmeside med skriftlighed i hverdagen Enkelthed og samtidig differentieret Selvevaluerende system Giver Metarefleksion

20 Horsens HF & VUC Resultat Løfter dansk karaktererne Bedre resultater Bedre til det faglige stof Bedre argumenterende Bedre reflekterende Selvevaluerende system

21 Horsens HF & VUC Skolen vil arbejde videre med Udarbejde en Blæksprutte model Lave mindre tekst Udbrede systemet til flere fag på skolen

22 Horsens Statsskole forandringsteori

23 Undervisningsdifferentiering - vi gør ikke meget på skoleplan Delt i 2: - reduktion af frustrationer - bedre læring Parallellægning af hold, hf, hjælpelærer på det svage hold. Succeskriterium: alle elever har rykket sig, motivation og deltagelse, lærersamarbejde. Udfordring: Hvordan måles det? Skemamæssige udfordringer? Trygheden betyder meget eleverne skal forholde sig til en årgang, ikke kun en klasse. Ekstralærerordning: Mål: bedre faglige resultater, mere kontakt lærer/elev. Fleksibel ordning: periodevis ekstra lærer ind, især på blandede HF-/stx-hold. Udfordring: hvordan måles det? Elev-lektiehjælper. 10-tals elever hjælper de andre og lærer selv derved. Udfordring: hvordan måles det?

24 Bløde mål : måles på tilfredshed Sparringsgrupper for lærere (supervision, åben dør, buddy -ordninger) Pædagogisk opkvalificering Interessegrupper (elever): fag for sjov Hovedudfordring: hvordan måler vi? Procesmål, delmål? Forslag: kvalitative mål? Vi differentierer i forhold til dygtighed måske skulle vi hellere differentiere i forhold til gymnasiefremmedhed, eller noget helt andet? Modenhed? AFSPEJLER DET SKOLENS VÆRDIER? Vi ser os selv som en rummelig skole men måler (kun) karakterer??

25 Middelfart Gymnasium og HF

26 Hovedudfordringer IT og undervisning: de dyrtindkøbteelektroniske tavler bliver stort set ikke anvendt. Der er indført fast omlagt skriftlighed her er udfordringen, at få givet lærerne nogle gode redskaber til at anvende denne ressource optimalt. Det er et skemamæssigt problem at få indført komprimerede forløb, da skemaer går på tværs af både klasser og årgange. opdatering af Skrivemarsvinet. Det stiller krav om, at det skal være ret simpelt, godt opbygget og overskueligt. Ellers er det umuligt at holde opdateret med alle de ændringer, der kan komme fra år til år. Lærerne bliver nødt til at være en del af udviklingen af et sådant redskab, ellers er der ingen ejerskab og måske ikke nok motivation til at anvende det.

27 Vigtige spørgsmål til skolen Hvad gør man for ikke at dræbe de fagligt svagere elever, når man i tværfaglige projekter stiler efter at opnå den forkromede sammenhæng (og 12-tallet) mellem fagene?

28 Skolen vil arbejde videre med IT og undervisning niveaudelt undervisning Skrivemarsvinet

29 Ribe Handelsgymnasium Status for hvor vi er nu: ETU benyttes til at se hvilken vej vi skal Lederen er ud i alle klasser som opfølgning Udvikling af fagligheden Sprogkursus i 1g Engagement bl.a. Via skriftlighed, variation, differentiering Samarbejde med 9 andre skoler synergi undervisning i udlandet

30 Daglige undervisning Teamstruktur Kontaktlærerteam 2 kontaktlærer Fungerer godt i forhold til klasserne/eleverne Udviklingsteam CL Web-teknologier Innovation Udviklingsarbejdet skal have mere fokus arbejdet er stagneret.

31 Fokusområde -studieværksted Studieværksted (taget fra 7% puljen): Hver tirsdag 2 lektioner alle elever og lærer tilstede. Muligheder: Eleverne skal selv opsøg relevante lærer. SRP-vejledning Lektielæsning Elevaktiviteter elevråd mv.

32 Udfordringer: Eleverne mister interessen for at bruge det Lange skoledage lærer eleverne at bruge tiden fornuftigt. Er prisen for høj at binde alle lærer og elever i 2 timer om ugen.

33 Skolen vil arbejde videre med. Hvad accepterer vi af aktiviteter i studieværkstedstimerne. Udbud af kompetenceværksteder Stilladsering- afstilladsering

34 Skive HTX Hovedudfordringer Systematisere udvikling (fra individ-niveau til skoleniveau) Størrelse på fagfamilier qua skolestørrelse (sparring/inspiration) Udvikle/lokaldefinere dannelsesbegrebet (og andre begreber) på tværs af hovedområder Vigtige spørgsmål til skolen Hvordan sikres dynamik-fastholdelse i overgangen fra individ-niveau til skole-niveau Hvilken kompetence-udvikling er nødvendig Skolen vil arbejde videre med Synliggøre, i hvilke organer hvilke opgaver ligger (henholdsvis pædagogisk udvalg, fagfamilier & klasseteams, den enkelte lærer) Referent: Niels Christiansen

35 Svendborg Gymnasium og HF

36 Hovedudfordringer Holde gryden i kog dvs. at holde arbejdet omkring skriftlighed i funktion Få levendegjort de produkter, der kommer ud af udviklingsprojekter

37 Vigtige spørgsmål Hvordan bevares og etableres og elevernes motivation.

38 Skolen vil arbejde videre med At sikre at der fortsat bliver etableret fokusgrupper der løbende udvikler arbejdet. Sikre koordinationen mellem fag

39 Tornbjerg Gymnasium-SIP 2 Mentorordning. Hjælp til at strukturere sin skole i eliteidrætsklasser, men nok ikke muligt til alle. Hvad siger jeres nøgletal? Der er fag som vi er over gennemsnit, men også fag vi er under. Stigende tendens til snyd, hvorfor det kunne være interessant at nedbringe incitamenter til snyd. Vi skal have nogle parametre til at måle elevernes ændring af motivation. Forandringsteori som middel til at ændre tendens Friaflevering: de er bange for ikke at leve op til forventninger-fokus på proces fremfor resultat Måske en ide at undersøge om det er elevernes begrundelse herfor, dog noget som enkelte lærere har erfaret. idé: spørge dem som snyder, hvorfor de snyder lave strategi herudfra. Progressionsplaner skal bruges, fokus på de dygtige elever også. Fokus på hvordan lærerne underviser følge en progressionsplan. Hvordan får vi alle med Italesættelse ift enkeltlærer Vi er for mange som retter i bund, hvilket kan være en misforstået hjælp til eleverne. Ift snyd- urkund er præventivt. Udfordring få flere elever til at arbejde med tingene, og til at læse/ forstå vores anvisninger. Svært at nå frem til en fælles erkendelse af hvad en opgave skal indeholde. Måske bygger vi dem for hurtigt op og giver dem eksamensopgaver for tidligt bør måske vente lidt. Der er en tæt kobling mellem det mundtlige (læse/ analysere en tekst) og det skriftlige.

40 SIP 2 Tønder Handelsgymnasium Hovedudfordringer: 1) Deltager i et FoU-projekt med fokus på internationalisering og sprog. ECCO som case. Fokus: Hvilken konkret læring finder sted?vi skal have flere virksomheder med. Vi skal sikre dyb faglig viden og studieerhvervskompetence. Vi vil gerne folde modellen med en fast 3-årig struktur ud til at dække de andre studieretninger. 2) Inspireret af Fåborg-modellen ved at tage udgangspunkt i de faglige problemer og ikke de sociale. 3) Lektiecaféen skal fungere bedre 4) Er med i et rammeforsøg om eksamensformer. Mere praksisnært.

41 SIP 2 Tønder Handelsgymnasium Vigtige spørgsmål til skolen: Uddybe Fåborg-modellen i fht. uv-differentiering. Hvor mange faglige mentorer skal bruges, og hvordan? Tænkes modellen sammen med lektiecafé og studiemodul? Hvordan håndteres fravær i forbindelse med skr. afleveringer? Kan det store fokus på ECCO på den internationale studieretning vedblive at være interessant? Skolen vil arbejde videre med Hvordan de faglige mentorers arbejde skal foregå i praksis. Modellen afprøves i første omgang på en klasse. Kobles sammen med studiemodulet. Hvordan man får eleverne til at aflevere skriftlige opgaver. Den tætte kontakt ml. elev og lærer skal prioriteres her. I fht. international studieretning og virksomheder: Forløbet optimeres løbende, så gejsten og læringen hos eleverne kan opretholdes.

42 Tørring Gymnasium SIP 2 -Udgangspunktet for udviklingen af undervisningen er pædagogisk udvalg, der består af to lærere og en uddannelsesleder. Disse er med til at finde temaer og udvikle fokusområder, og de sætter gang i pædagogiske udviklingsprojekter og er med til at faciliteredisse. -Formålet med det pædagogiske udvalg er at forankre den pædagogiske udvikling mellem lærerne og ledelsen på skolen, ligesom det skal være et fundament for at udvikle arbejdsformer på skolen. -Udvalget er således også med til at at organisere lærernes kompetenceudvikling. -Fokus i forhold til udvikling af undervisningen i dette skoleår er på undervisningsdifferentiering og klasserumsledelse.

43 Udviklingsprojekter Udviklingsplanens fase 1: Anvendelsesorientering inden for talentudvikling (fra elev til forsker, talentudvikling gennem studietid, eleverne som lokale verdensborgere) Udviklingsplanens fase 2 (elevernes internationale kompetencer, faglig overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser) Andre udviklingsprojekter: kollegial supervision, teamsamarbejde og klasserumsledelse. I næste skoleår laver man plads til en ugentlig studielektion om onsdagen, som er fri til forskellige aktiviteter såsom omlagt skriftlighed, lektiecaféer m.v. I næste skoleår skal alle fællesfagslærere deltage i teams, og de enkelte teams skal selv være med til at definere opgaven inden for en overordnet ramme.

44 Udfordringer Implementeringen af de konkrete initiativer, når disse udspringer fra tremandsudvalg At få forpligtet lærerne på skoleudviklingen Fysiske rammer i forbindelse med f.eks. dyrkelse af CL. Økonomi i forhold til at sætte endnu flere projekter i gang. Busplaner kan komme på tværs af den pædagogiske udvikling, idet eleverne skal hjem til en bestemt tid.

45 Svar på udfordringerne Man har forsøgt at forpligte lærerne på udviklingsprojekter ved at sig til dem, at de skal gøre noget (f.eks. Inddrage IT, bedrive AT på en særlig måde) Lærersamarbejde er med til at sprede budskabet fra udviklingsprojekter og dermed sker er en frivillig udbredelse af idéer, hvilken er at foretrække frem for en tvungen. Økonomisk vælger man at prioritere den pædagogiske udvikling. Man har dialog med elevrådet omkring, hvordan man løser problemerne i forhold til busplaner.

46 OK13 Hvordan tænker man den nye overenskomst ind i forhold til at udvikle undervisningen? På Tørring drømmer man om, at lærerne gennem udviklingsprojekter selv får de tanker, som ligger til grund for den nye overenskomst. Dvs., så udviklingen af nye lærerroller bliver frivillig snarere end tvungen. F.eks. håber man, at den ugentlige studielektion om onsdagen kan blive en legeplads, som skaber grundlag for denne frivillige udvikling.

47 Vejlefjordskolen - Hovedudfordringer: - Lille skole med smalle faggrupper, hvor det er svært at hente faglig sparring internt, da der måske kun er en enkelt lærer inden for et fag. - Manglende systematisk opsamling og dokumentation af det pædagogiske arbejde; men skolen fornemmer alligevel, qua sin lille størrelse, at have et godt overblik over alle elevers læring og resultater. - Få eleverne mere i spil i forhold til at samarbejde om at gennemføre den gymnasiale uddannelse. - Vigtige spørgsmål til skolen: - To til tango, hvorfor vil eleverne ikke altid deltage/hvad gør I for at inddrage dem? - Hvordan ved lederen, hvad der foregår som led i skolens undervisning? - Hvordan initieres fælles udviklingsprojekter? - Skolen vil arbejde videre med: - At sætte fælles udviklingsprojekter i gang. - Større systematik i vidensdeling, så lærerne derigennem kan få sparring på undervisningen og elevernes læring.

48 Vestfyns Gymnasium Hovedudfordringer Elever, der har vanskeligheder afholdelse af Rådgivningsmøder Etablering af Vidensguider med henblik på at få gymnasieeleverne til at formidle faglighed til fx. folkeskoler særligt fokus på udfordringer for stærke elever Pædagogiske aftaler indgået om 2 typer af undervisning Studietimer (10% af uddannelsestiden) uden lærerforberedelse elever skal have ansvaret for undervisningen (læreren har IKKE ansvaret for lektionen er angivet i Lectio, så det er tydeligt for alle. Omlagt elevtid (10%) er taget fra lærerens tid til rettearbejdeog konverteret til lektioner for eleverne, hvor der foregår skriftligt arbejde med vejledning. Vigtige spørgsmål til skolen Ud af huset aktiviteter hvordan fik man foretaget en opsamling. Alle kan se opsamlingen i en tråd i Lectio. Hvilke elever har ansvaret for Studietimerne? Er der plads til den omlagte elevtid i skemaet? Skolen vil arbejde videre med Organiseringen af Studietimerne indarbejdes i Studieplanerne Den omlagte elevtid skal såvidtmuligt placeres i skemaet håber LANGT det meste kan indplaceres, og der vil komme tilpasningsbehov.

49 Vestfyns Handelsgymnasium Indsatsområde: Fokus på den gode undervisning

50 Faglighed Regelmæssige klassemøder fokus på elevers faglighed Fagspecifikke kurser sammen m. synergiskoler Fokus på elevindflydelse Deltager i Young Enterprise, samarbejde med eksterne partnere

51 Arbejdsformer Et antal medarbejderdage (i indeværende skoleår 4) med fokus på fx CL ETU evalueringer Tilbud om forlagt undervisning i udlandet Ipads& brug af ibøger

52 Vejledning Mentorordning gentænkes Omlagt skriftlighed Fokus på evaluering og feedback

53 Uv-differentiering Talentakademi Fyn, Young Enterprise og DM i erhverscase

54 Samarbejde mellem elever og lærere CL teams

55 Spørgsmål Hvilken rolle spiller målene? Svar: Målene er styrende, også ledelsesmæssigt i fht resultatløn Hvad fungerer godt hos jer? Hvad er I gode til? Svar: Klarer os godt på faglighed, renset for socioøkonomiske data har vi et godt gennemsnit.

56 Hvordan arbejder I med relationer? Svar: fokus på at få lærerne til at indse vigtigheden af dette blagennem MUS samtaler. Der evalueres og følges op på dette i personalesamtaler. Stor indsats i at tydeliggøre hvad skolen/ledelsen mener med relationer. Studievejleder har været igennem en coach-uddannelse.

57 I nævner variation men hvordan sikrer i progression? Studieområdet er meget velbeskrevet, men det er mere utydeligt i de enkelte fag Elevindflydelse hvordan definerer I det? Tre stående udvalg for elever. Disse skal arbejde med resultaterne fra ETU i deres virke. I undervisningen: Vigtigt at få italesat mulighederne for elevindflydelse i undervisningen.

58 Skolen mener selv, at de kunne gøre mere ud af undervisnings differentiering. Det er et område, der er meget udfordrende.

59 Viborg Gymnasium Arbejder med ad hoc pædagogiske udvalg med skiftende indhold (indsatsområder) Eks.: Mindset, Talentarbejde, Flipped classroom, Skriftlighed, lektiefri klasser Vil gerne arbejde videre med : innovation, forberedelse og mindset(arbejde videre med)

60 Viborg Gymnasium Arbejder systematisk med at skaffe viden om elevernes udbytte og forudsætninger (i henhold til evalueringsstrategi og kvalitetsudviklingsplan)

61 Viborg Gymnasium Vi har nok haft større fokus på VARIATION end på PROGRESSION Har deltaget i rammeforøg b med niveaudeling i 2. fremmedsprog Har haft gode erfaringer og det har ikke ført til stimatisering

62 Viborg Gymnasium Nye fokuspunkter: Studieretningssamarbejde Undervisningsdifferentiering Elevforberedelse Evalueringssamtaler (måske for summative)

63 Viborg Gymnasium Gode erfaringer med HF klassermed klare profiler elevernes motivation for læring øges Mindsetgår bl.a. på, at træning, træning og atter træning giver de gode resultater

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Indledningsvist vil vi redegøre for baggrunden for projektet, hvorefter selve projektet præsenteres efter en forandringsteori.

Indledningsvist vil vi redegøre for baggrunden for projektet, hvorefter selve projektet præsenteres efter en forandringsteori. Projektbeskrivelse for Aarhus Handelsgymnasium, Vejlby Centervej: Projektet omhandler Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne. Projektet gennemføres på begge Handelsgymnasier. Denne beskrivelse

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Bilag 2l: Undervisningsevaluering:

Bilag 2l: Undervisningsevaluering: Bilag 2l: Gymnasiale uddannelser: Effektiv udnyttelse af tiden Ved du, hvad du skal lære i lektionen? Eleverne mener grundlæggende, at de ofte eller altid er klar over, hvad de skal lære. Eleverne mener

Læs mere

Tema: Lærersamarbejde

Tema: Lærersamarbejde Tema: Lærersamarbejde Når hele organisationen skal være med. Karl-Henrik Jørgensen Velfærdsledelse Spor 1: Debatten om velfærdssektoren og ledelsens opgave i forhold til udfordringen i den offentlige sektor.

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014 Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber 26. Februar 2014 1 Program 10.00-10.30 Velkomst og erfaringer fra rammeforsøgene Kontorchef Annegrete Larsen,

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2015-2016 Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Afslutningskonference om forsøgs- og udviklingsprojekter med hf og anvendelsesorientering

Afslutningskonference om forsøgs- og udviklingsprojekter med hf og anvendelsesorientering Velkommen til Afslutningskonference om forsøgs- og udviklingsprojekter med hf og anvendelsesorientering Annette Damkjær Side 1 Anvendelseorientering Særlig profil i hf-uddannelsen med hfreformen i 2005

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Strategi Horsens Statsskole

Strategi Horsens Statsskole Strategi Horsens Statsskole 2016-17 Indledning På Horsens Statsskole tilstræber vi i vores daglige arbejde, udvalgsarbejde og projekter har fokus på formål, værdier, strategi og mål. Vores formål tager

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11 AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER 11.03.2015 DE KRITISKE ANTAGELSER ER AFGØRENDE FORMÅL MED OPLÆG Introduktion til forandringsteori: Hvad er en forandringsteori? Og hvad skal den bruges til? Hvordan udarbejder

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser Seminar for faglige foreningers bestyrelser 21.3. 2013 Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser - fase 2 en dagsorden med fokus på eleven og kvaliteten hvad viser vores evalueringer elevvinkel hvad

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

At lære for at lære. Den karakterfri klasse - mindset og formativ evaluering som fælles arbejdsredskaber. Heidi Andersen, Odder Gymnasium

At lære for at lære. Den karakterfri klasse - mindset og formativ evaluering som fælles arbejdsredskaber. Heidi Andersen, Odder Gymnasium At lære for at lære Den karakterfri klasse - mindset og formativ evaluering som fælles arbejdsredskaber Heidi Andersen, Odder Gymnasium Oplæggets fokuspunkter 1. Formålet med karakterfrihed på Odder Gymnasium?

Læs mere

Bilag 2l: Undervisningsevaluering:

Bilag 2l: Undervisningsevaluering: Bilag 2l: Gymnasiale uddannelser: Effektiv udnyttelse af tiden Ved du, hvad du skal lære i lektionen? Eleverne mener grundlæggende, at de ofte eller altid er klar over, hvad de skal lære. Eleverne mener

Læs mere

HTX Opfølgningsplan 2015

HTX Opfølgningsplan 2015 HTX Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Gymnasiefremmede i gymnasiet - hvad kan skoler og lærere gøre for at hjælpe dem?

Gymnasiefremmede i gymnasiet - hvad kan skoler og lærere gøre for at hjælpe dem? Gymnasiefremmede i gymnasiet - hvad kan skoler og lærere gøre for at hjælpe dem? Afslutningskonference for FoU-projekt om gymnasiefremmede elever Høje-Taastrup Gymnasium 29. marts 2011 Aase Bitsch Ebbensgaard

Læs mere

Skoleudvikling i praksis

Skoleudvikling i praksis Skoleudvikling i praksis Egaa Gymnasium 21. marts 2017 22-03-2017 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Evaluering, feedback og skriftlighed i reformen Styrket faglighed Styrkelse

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder fra kvalitetssystemet, der løbende belyses, samt nøgleområder, der

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Meementor & Mentorer. Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning. Birkerød Skole Meementor & Mentorer Fase 1 & Fase 2 Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 MeeMentor og Mentorer Indledning: Mentorer, MeeMentor og Meebook hænger sammen og er alt sammen nye tiltag ved Birkerød

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

AMBITIØSE LÆRINGSFÆLLESSKABER NYKØBING KATEDRALSKOLE 2015-16 Projekt nr. 137354

AMBITIØSE LÆRINGSFÆLLESSKABER NYKØBING KATEDRALSKOLE 2015-16 Projekt nr. 137354 FORANDRINGSTEORI FOR PROJEKET AMBITIØSE LÆRINGSFÆLLESSKABER NYKØBING KATEDRALSKOLE 2015-16 Projekt nr. 137354 Udfordringer I. Strategiske målsætninger II. Målgruppe 1. Elevernes faglige resultater er utilfredsstillende

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen.

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen. Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2012 2013 Nøgleområde 1 / 12 13: Uddannelsesprofiler på stx og hf Nøgleområde 2 / 12 13: Fastholdelse og forsømmelser Nøgleområde 3 /

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Studiefællesskaber Midtfyns Gymnasium

Studiefællesskaber Midtfyns Gymnasium Studiefællesskaber Midtfyns Gymnasium 2012-2013 Organisering 2 MA-klasser, 3 matematiklærere Parallellagt studiemodul 1 gang hver 14. dag Grundforløbet Ca. 20 elever pr gruppe Inddelt på grundlag af kort

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2.

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2. Teamorganisering En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser Temaeftermiddag d. 2. maj, 2012 Hvad er meningen? Skolens leder sammensætter for hvert grundforløbsklasse

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen:

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Den samlede elevtrivsel i afdelingen er gået markant frem i forhold til 2014 (+5) og ligger nu højere end både landsgennemsnittet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2017-18 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

KLAR-PARAT-STUDIERETNING

KLAR-PARAT-STUDIERETNING KLAR-PARAT-STUDIERETNING På Odder Gymnasium udvikler vi stærke studieretninger via delt lederskab og målrettet fokus på den enkelte elev hele skolen er med Udvikling af stærke studieretninger kræver både

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Opfølgningsplan. Skoleåret 2015-16. Handelsgymnasiet Skive

Opfølgningsplan. Skoleåret 2015-16. Handelsgymnasiet Skive Opfølgningsplan Skoleåret 2015-16 Handelsgymnasiet Skive Indhold Baggrund... 2 Skolens tiltag... 2 Problemstilling... 2 Mål... 3 Indsatser... 3 Matematik... 3 Spansk... 3 Engelsk... 3 Tidsplan for indsatser...

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Skriftlighed på Munkensdam Gymnasium. Hvad har vi gjort? Udvikling og implementering af projektet

Skriftlighed på Munkensdam Gymnasium. Hvad har vi gjort? Udvikling og implementering af projektet Skriftlighed på Munkensdam Gymnasium Hvad har vi gjort? Udvikling og implementering af projektet Projektets mål At udarbejde progressionsplaner for fagene og for de store skriftlige opgaver At skabe en

Læs mere

HF2net.dk konference 6. november 2013

HF2net.dk konference 6. november 2013 HF2net.dk konference 6. november 2013 Kursisten i centrum for kvalitetsløft i hf2-uddannelsen Foreløbige resultater af Udviklingsplanen for de Gymnasiale Uddannelser hvad tænker vi i uvm om fremtidige

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015 VELKOMMEN Søholmskolen 2014-2015 MÅLET MED MØDET At I får kendskab til og viden om folkeskolereformen generelt Omsat til praksis i Ringsted.og Søholmskolen At I får kendskab til medarbejdernes proces omkring

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere