Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 EUC Lillebælt

2 Udfordringer. Screener alle elever i dansk og engelsk, når eleverne kommer. Man overvejer også at gøre det i matematik, da det er så vigtigt et fag. Differentiering i praksis er svært. Eleverne inddrages meget i emnevalg og arbejdsformer. Der evalueres ofte og veksles meget gennem forskellige arbejdsformer. Man vil gerne arbejde med mere omlagt skriftlighed. Klip ordningen, hvor man prøver at gøre rammerne klart for de frafaldstruede elever. Klare regler for manglende aktivitet og fremmøde.

3 Spørgsmål. Hvad er jeres Klip for de frafaldstruede unge? Evalueringen forgår hvordan? Er der noget, der er lærerens eller er det for hele skolen. Er der forløb, der skal gennemføres af alle? Er der en detaljeret skriftlig progressionsplan, hvor det fremgår, hvad enkelte fag skal gennemgå? Hvad er jeres fokusområder i den nærmeste fremtid?

4 Fremtiden. fokus ligger på skriftlighed og feedbackformer. Eleverne opfordres til selv at lave fokuspunkter, hvor de definerer, hvad de mangler. Genreskabeloner og en ensartethed i opgavetyper for fagene er et arbejde, der fortsætter. Skriftlighed og afleveringer er en hovedopgave, som hænger sammen med frafaldsproblematikken.

5 Opsamling på Fredericia Gymnasiums præsentation Hovedudfordringer: Opdyrke faglig innovation i fagene (mindst 25% skal vælge innovation i AT, og snit-karakteren skal ligge over landsgennemsnittet) Kræver fleksible skemaer uden at det går ud over kontinuiteten i undervisningen. Skriftlighed (karaktersnittet dog næsten på landsniveau)

6 Vigtige spørgsmål til skolen: -Hvordan sikrer man ejerskab i lærerkollegiet til processen? -Hvordan sikres en blivende effekt? -Er der sammenhæng i forhold til skolens strategi i øvrigt (øvrige fokuspunkter er fx skriftlighed og IT)? Fokus i det videre arbejde: Har flere projekter kørende, og vil prøve at bruge forandringsteori i forbindelse bla. innovations-projektet, således at der arbejdes med systematisk med skoleudvikling. Brugen af forandringsteori skal fastholde fokus i det daglige; problemet er nogle gange at skoleudvikling fader ud efter nogen tid og ikke fastholdes.

7 SIP-kursus 2 5. Maj 2014 Opsamling fra præsentation af Grenaa Gymnasium og HF

8 3 hovedudfordringer Udvikling af fagligheden: 1. vil opstille forpligtende mål på baggrund af socioøkonomiske referencer fra SIP 1 2. Faggrupperne definerer mål og har metodefrihed IT 1. Vil udvikle en struktureret plan for hvordan IT inddrages didaktisk i undervisningen i alle fag Faglig vejledning: % af den skriftlige elevtid er omlagt for alle A-fag. Timerne lægges ind i skemaet, den enkelte underviser udmønter dem. 2. Problematik: Hvordan sikre vi at indsatsen står mål med resultatet?

9 Spørgsmål til skolen 1. Hvem sidder I jeres skriveudvalg og hvad laver de? - rektor og repræsentanter fra hovedområderne udgør skriveudvalget. - Udvalget arbejder med skr. Progressionsplan og har udarbejdet et opgaveteknik hæfte, som uddeles til eleverne i 1. g - Udvalget følger ved stikprøver op på, om den enkelte elev/klasse udvikler deres skriftlighed som forudsat. 2. Kan I få jeres faggruppedag pr. år til at fungere? - Vi kan nå en kritisk masse, når grupperne bliver for store, men ansvaret ligger stadig hos faggrupperne. - En faggruppe dag pr. år til selvvalgt kursus/efteruddannelse. Der afrapporteres til videndelingsmappe.

10 Spørgsmål, fortsat 3. Hvordan fungerer velfærdspraktikken? - Skolen kontakter institutionerne med forespørgsel om de kan tage en praktikant for en dag. - Eleverne vælger sig ind på praktiksted/job. - Eleverne undersøger, hvad der kræves af udd. for at varetage jobbet samt hvad arbejdet går ud på. - Eleverne fremlægger efterfølgende for klassen.

11 Hvad vil skolen arbejde videre med? Se hovedudfordringer det er også de opgaver, skole vil arbejde videre med.

12 Skole: HHX Campus Vejle

13 Hovedudfordringer Eleverne benytter ikke i tilstrækkelig grad de tilbud de får (lektiecafé osv)

14 Vigtige spørgsmål til skolen Elev-selvangivelse af engagement i forbindelse med evalueringer. Med tilbagemeldinger som måske ikke er gode pointeres at der arbejdes med relationer, og at det ikke er personligt. Det er fortsat en proces der arbejdes med. Det er muligt at bench-marke, fx i forhold til faggrupper. Overvejer I at bruge det? (Vi gør det ikke endnu, har undladt pgasmå faggrupper, men gør det heller ikke fordi det kan pege for meget ud i forhold resten af faggruppen)

15 Skolen vil arbejde med Kvartalsvis med forskellige ting, for at nå at afprøve flere ting Fortsat bruge evalueringer og elevers vurdering af engagement. Fortsat bruge omlagt skriftlighed. Fortsat sikre relationer til den omgivende verden.

16 Horsens HF & VUC Dilemma Projekt 1 Motivation 1/3 del dumper Projekt 2 Dårlige skrive kompetencer

17 Horsens HF & VUC Projekt 1 Bæredygtighed Praksisnær uden for skolen Elevinddragelse med indhold & grupper Involvering via eksperimenter Dilemma Svært at opnå faglige mål Resultat Alle bestod eksamen / gik 3 point op Fokus på færdigheder

18 Horsens HF & VUC Skolen vil arbejde videre med Flere lignende projekter

19 Dansk Horsens HF & VUC Projekt 2 Lavet hjemmeside med skriftlighed i hverdagen Enkelthed og samtidig differentieret Selvevaluerende system Giver Metarefleksion

20 Horsens HF & VUC Resultat Løfter dansk karaktererne Bedre resultater Bedre til det faglige stof Bedre argumenterende Bedre reflekterende Selvevaluerende system

21 Horsens HF & VUC Skolen vil arbejde videre med Udarbejde en Blæksprutte model Lave mindre tekst Udbrede systemet til flere fag på skolen

22 Horsens Statsskole forandringsteori

23 Undervisningsdifferentiering - vi gør ikke meget på skoleplan Delt i 2: - reduktion af frustrationer - bedre læring Parallellægning af hold, hf, hjælpelærer på det svage hold. Succeskriterium: alle elever har rykket sig, motivation og deltagelse, lærersamarbejde. Udfordring: Hvordan måles det? Skemamæssige udfordringer? Trygheden betyder meget eleverne skal forholde sig til en årgang, ikke kun en klasse. Ekstralærerordning: Mål: bedre faglige resultater, mere kontakt lærer/elev. Fleksibel ordning: periodevis ekstra lærer ind, især på blandede HF-/stx-hold. Udfordring: hvordan måles det? Elev-lektiehjælper. 10-tals elever hjælper de andre og lærer selv derved. Udfordring: hvordan måles det?

24 Bløde mål : måles på tilfredshed Sparringsgrupper for lærere (supervision, åben dør, buddy -ordninger) Pædagogisk opkvalificering Interessegrupper (elever): fag for sjov Hovedudfordring: hvordan måler vi? Procesmål, delmål? Forslag: kvalitative mål? Vi differentierer i forhold til dygtighed måske skulle vi hellere differentiere i forhold til gymnasiefremmedhed, eller noget helt andet? Modenhed? AFSPEJLER DET SKOLENS VÆRDIER? Vi ser os selv som en rummelig skole men måler (kun) karakterer??

25 Middelfart Gymnasium og HF

26 Hovedudfordringer IT og undervisning: de dyrtindkøbteelektroniske tavler bliver stort set ikke anvendt. Der er indført fast omlagt skriftlighed her er udfordringen, at få givet lærerne nogle gode redskaber til at anvende denne ressource optimalt. Det er et skemamæssigt problem at få indført komprimerede forløb, da skemaer går på tværs af både klasser og årgange. opdatering af Skrivemarsvinet. Det stiller krav om, at det skal være ret simpelt, godt opbygget og overskueligt. Ellers er det umuligt at holde opdateret med alle de ændringer, der kan komme fra år til år. Lærerne bliver nødt til at være en del af udviklingen af et sådant redskab, ellers er der ingen ejerskab og måske ikke nok motivation til at anvende det.

27 Vigtige spørgsmål til skolen Hvad gør man for ikke at dræbe de fagligt svagere elever, når man i tværfaglige projekter stiler efter at opnå den forkromede sammenhæng (og 12-tallet) mellem fagene?

28 Skolen vil arbejde videre med IT og undervisning niveaudelt undervisning Skrivemarsvinet

29 Ribe Handelsgymnasium Status for hvor vi er nu: ETU benyttes til at se hvilken vej vi skal Lederen er ud i alle klasser som opfølgning Udvikling af fagligheden Sprogkursus i 1g Engagement bl.a. Via skriftlighed, variation, differentiering Samarbejde med 9 andre skoler synergi undervisning i udlandet

30 Daglige undervisning Teamstruktur Kontaktlærerteam 2 kontaktlærer Fungerer godt i forhold til klasserne/eleverne Udviklingsteam CL Web-teknologier Innovation Udviklingsarbejdet skal have mere fokus arbejdet er stagneret.

31 Fokusområde -studieværksted Studieværksted (taget fra 7% puljen): Hver tirsdag 2 lektioner alle elever og lærer tilstede. Muligheder: Eleverne skal selv opsøg relevante lærer. SRP-vejledning Lektielæsning Elevaktiviteter elevråd mv.

32 Udfordringer: Eleverne mister interessen for at bruge det Lange skoledage lærer eleverne at bruge tiden fornuftigt. Er prisen for høj at binde alle lærer og elever i 2 timer om ugen.

33 Skolen vil arbejde videre med. Hvad accepterer vi af aktiviteter i studieværkstedstimerne. Udbud af kompetenceværksteder Stilladsering- afstilladsering

34 Skive HTX Hovedudfordringer Systematisere udvikling (fra individ-niveau til skoleniveau) Størrelse på fagfamilier qua skolestørrelse (sparring/inspiration) Udvikle/lokaldefinere dannelsesbegrebet (og andre begreber) på tværs af hovedområder Vigtige spørgsmål til skolen Hvordan sikres dynamik-fastholdelse i overgangen fra individ-niveau til skole-niveau Hvilken kompetence-udvikling er nødvendig Skolen vil arbejde videre med Synliggøre, i hvilke organer hvilke opgaver ligger (henholdsvis pædagogisk udvalg, fagfamilier & klasseteams, den enkelte lærer) Referent: Niels Christiansen

35 Svendborg Gymnasium og HF

36 Hovedudfordringer Holde gryden i kog dvs. at holde arbejdet omkring skriftlighed i funktion Få levendegjort de produkter, der kommer ud af udviklingsprojekter

37 Vigtige spørgsmål Hvordan bevares og etableres og elevernes motivation.

38 Skolen vil arbejde videre med At sikre at der fortsat bliver etableret fokusgrupper der løbende udvikler arbejdet. Sikre koordinationen mellem fag

39 Tornbjerg Gymnasium-SIP 2 Mentorordning. Hjælp til at strukturere sin skole i eliteidrætsklasser, men nok ikke muligt til alle. Hvad siger jeres nøgletal? Der er fag som vi er over gennemsnit, men også fag vi er under. Stigende tendens til snyd, hvorfor det kunne være interessant at nedbringe incitamenter til snyd. Vi skal have nogle parametre til at måle elevernes ændring af motivation. Forandringsteori som middel til at ændre tendens Friaflevering: de er bange for ikke at leve op til forventninger-fokus på proces fremfor resultat Måske en ide at undersøge om det er elevernes begrundelse herfor, dog noget som enkelte lærere har erfaret. idé: spørge dem som snyder, hvorfor de snyder lave strategi herudfra. Progressionsplaner skal bruges, fokus på de dygtige elever også. Fokus på hvordan lærerne underviser følge en progressionsplan. Hvordan får vi alle med Italesættelse ift enkeltlærer Vi er for mange som retter i bund, hvilket kan være en misforstået hjælp til eleverne. Ift snyd- urkund er præventivt. Udfordring få flere elever til at arbejde med tingene, og til at læse/ forstå vores anvisninger. Svært at nå frem til en fælles erkendelse af hvad en opgave skal indeholde. Måske bygger vi dem for hurtigt op og giver dem eksamensopgaver for tidligt bør måske vente lidt. Der er en tæt kobling mellem det mundtlige (læse/ analysere en tekst) og det skriftlige.

40 SIP 2 Tønder Handelsgymnasium Hovedudfordringer: 1) Deltager i et FoU-projekt med fokus på internationalisering og sprog. ECCO som case. Fokus: Hvilken konkret læring finder sted?vi skal have flere virksomheder med. Vi skal sikre dyb faglig viden og studieerhvervskompetence. Vi vil gerne folde modellen med en fast 3-årig struktur ud til at dække de andre studieretninger. 2) Inspireret af Fåborg-modellen ved at tage udgangspunkt i de faglige problemer og ikke de sociale. 3) Lektiecaféen skal fungere bedre 4) Er med i et rammeforsøg om eksamensformer. Mere praksisnært.

41 SIP 2 Tønder Handelsgymnasium Vigtige spørgsmål til skolen: Uddybe Fåborg-modellen i fht. uv-differentiering. Hvor mange faglige mentorer skal bruges, og hvordan? Tænkes modellen sammen med lektiecafé og studiemodul? Hvordan håndteres fravær i forbindelse med skr. afleveringer? Kan det store fokus på ECCO på den internationale studieretning vedblive at være interessant? Skolen vil arbejde videre med Hvordan de faglige mentorers arbejde skal foregå i praksis. Modellen afprøves i første omgang på en klasse. Kobles sammen med studiemodulet. Hvordan man får eleverne til at aflevere skriftlige opgaver. Den tætte kontakt ml. elev og lærer skal prioriteres her. I fht. international studieretning og virksomheder: Forløbet optimeres løbende, så gejsten og læringen hos eleverne kan opretholdes.

42 Tørring Gymnasium SIP 2 -Udgangspunktet for udviklingen af undervisningen er pædagogisk udvalg, der består af to lærere og en uddannelsesleder. Disse er med til at finde temaer og udvikle fokusområder, og de sætter gang i pædagogiske udviklingsprojekter og er med til at faciliteredisse. -Formålet med det pædagogiske udvalg er at forankre den pædagogiske udvikling mellem lærerne og ledelsen på skolen, ligesom det skal være et fundament for at udvikle arbejdsformer på skolen. -Udvalget er således også med til at at organisere lærernes kompetenceudvikling. -Fokus i forhold til udvikling af undervisningen i dette skoleår er på undervisningsdifferentiering og klasserumsledelse.

43 Udviklingsprojekter Udviklingsplanens fase 1: Anvendelsesorientering inden for talentudvikling (fra elev til forsker, talentudvikling gennem studietid, eleverne som lokale verdensborgere) Udviklingsplanens fase 2 (elevernes internationale kompetencer, faglig overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser) Andre udviklingsprojekter: kollegial supervision, teamsamarbejde og klasserumsledelse. I næste skoleår laver man plads til en ugentlig studielektion om onsdagen, som er fri til forskellige aktiviteter såsom omlagt skriftlighed, lektiecaféer m.v. I næste skoleår skal alle fællesfagslærere deltage i teams, og de enkelte teams skal selv være med til at definere opgaven inden for en overordnet ramme.

44 Udfordringer Implementeringen af de konkrete initiativer, når disse udspringer fra tremandsudvalg At få forpligtet lærerne på skoleudviklingen Fysiske rammer i forbindelse med f.eks. dyrkelse af CL. Økonomi i forhold til at sætte endnu flere projekter i gang. Busplaner kan komme på tværs af den pædagogiske udvikling, idet eleverne skal hjem til en bestemt tid.

45 Svar på udfordringerne Man har forsøgt at forpligte lærerne på udviklingsprojekter ved at sig til dem, at de skal gøre noget (f.eks. Inddrage IT, bedrive AT på en særlig måde) Lærersamarbejde er med til at sprede budskabet fra udviklingsprojekter og dermed sker er en frivillig udbredelse af idéer, hvilken er at foretrække frem for en tvungen. Økonomisk vælger man at prioritere den pædagogiske udvikling. Man har dialog med elevrådet omkring, hvordan man løser problemerne i forhold til busplaner.

46 OK13 Hvordan tænker man den nye overenskomst ind i forhold til at udvikle undervisningen? På Tørring drømmer man om, at lærerne gennem udviklingsprojekter selv får de tanker, som ligger til grund for den nye overenskomst. Dvs., så udviklingen af nye lærerroller bliver frivillig snarere end tvungen. F.eks. håber man, at den ugentlige studielektion om onsdagen kan blive en legeplads, som skaber grundlag for denne frivillige udvikling.

47 Vejlefjordskolen - Hovedudfordringer: - Lille skole med smalle faggrupper, hvor det er svært at hente faglig sparring internt, da der måske kun er en enkelt lærer inden for et fag. - Manglende systematisk opsamling og dokumentation af det pædagogiske arbejde; men skolen fornemmer alligevel, qua sin lille størrelse, at have et godt overblik over alle elevers læring og resultater. - Få eleverne mere i spil i forhold til at samarbejde om at gennemføre den gymnasiale uddannelse. - Vigtige spørgsmål til skolen: - To til tango, hvorfor vil eleverne ikke altid deltage/hvad gør I for at inddrage dem? - Hvordan ved lederen, hvad der foregår som led i skolens undervisning? - Hvordan initieres fælles udviklingsprojekter? - Skolen vil arbejde videre med: - At sætte fælles udviklingsprojekter i gang. - Større systematik i vidensdeling, så lærerne derigennem kan få sparring på undervisningen og elevernes læring.

48 Vestfyns Gymnasium Hovedudfordringer Elever, der har vanskeligheder afholdelse af Rådgivningsmøder Etablering af Vidensguider med henblik på at få gymnasieeleverne til at formidle faglighed til fx. folkeskoler særligt fokus på udfordringer for stærke elever Pædagogiske aftaler indgået om 2 typer af undervisning Studietimer (10% af uddannelsestiden) uden lærerforberedelse elever skal have ansvaret for undervisningen (læreren har IKKE ansvaret for lektionen er angivet i Lectio, så det er tydeligt for alle. Omlagt elevtid (10%) er taget fra lærerens tid til rettearbejdeog konverteret til lektioner for eleverne, hvor der foregår skriftligt arbejde med vejledning. Vigtige spørgsmål til skolen Ud af huset aktiviteter hvordan fik man foretaget en opsamling. Alle kan se opsamlingen i en tråd i Lectio. Hvilke elever har ansvaret for Studietimerne? Er der plads til den omlagte elevtid i skemaet? Skolen vil arbejde videre med Organiseringen af Studietimerne indarbejdes i Studieplanerne Den omlagte elevtid skal såvidtmuligt placeres i skemaet håber LANGT det meste kan indplaceres, og der vil komme tilpasningsbehov.

49 Vestfyns Handelsgymnasium Indsatsområde: Fokus på den gode undervisning

50 Faglighed Regelmæssige klassemøder fokus på elevers faglighed Fagspecifikke kurser sammen m. synergiskoler Fokus på elevindflydelse Deltager i Young Enterprise, samarbejde med eksterne partnere

51 Arbejdsformer Et antal medarbejderdage (i indeværende skoleår 4) med fokus på fx CL ETU evalueringer Tilbud om forlagt undervisning i udlandet Ipads& brug af ibøger

52 Vejledning Mentorordning gentænkes Omlagt skriftlighed Fokus på evaluering og feedback

53 Uv-differentiering Talentakademi Fyn, Young Enterprise og DM i erhverscase

54 Samarbejde mellem elever og lærere CL teams

55 Spørgsmål Hvilken rolle spiller målene? Svar: Målene er styrende, også ledelsesmæssigt i fht resultatløn Hvad fungerer godt hos jer? Hvad er I gode til? Svar: Klarer os godt på faglighed, renset for socioøkonomiske data har vi et godt gennemsnit.

56 Hvordan arbejder I med relationer? Svar: fokus på at få lærerne til at indse vigtigheden af dette blagennem MUS samtaler. Der evalueres og følges op på dette i personalesamtaler. Stor indsats i at tydeliggøre hvad skolen/ledelsen mener med relationer. Studievejleder har været igennem en coach-uddannelse.

57 I nævner variation men hvordan sikrer i progression? Studieområdet er meget velbeskrevet, men det er mere utydeligt i de enkelte fag Elevindflydelse hvordan definerer I det? Tre stående udvalg for elever. Disse skal arbejde med resultaterne fra ETU i deres virke. I undervisningen: Vigtigt at få italesat mulighederne for elevindflydelse i undervisningen.

58 Skolen mener selv, at de kunne gøre mere ud af undervisnings differentiering. Det er et område, der er meget udfordrende.

59 Viborg Gymnasium Arbejder med ad hoc pædagogiske udvalg med skiftende indhold (indsatsområder) Eks.: Mindset, Talentarbejde, Flipped classroom, Skriftlighed, lektiefri klasser Vil gerne arbejde videre med : innovation, forberedelse og mindset(arbejde videre med)

60 Viborg Gymnasium Arbejder systematisk med at skaffe viden om elevernes udbytte og forudsætninger (i henhold til evalueringsstrategi og kvalitetsudviklingsplan)

61 Viborg Gymnasium Vi har nok haft større fokus på VARIATION end på PROGRESSION Har deltaget i rammeforøg b med niveaudeling i 2. fremmedsprog Har haft gode erfaringer og det har ikke ført til stimatisering

62 Viborg Gymnasium Nye fokuspunkter: Studieretningssamarbejde Undervisningsdifferentiering Elevforberedelse Evalueringssamtaler (måske for summative)

63 Viborg Gymnasium Gode erfaringer med HF klassermed klare profiler elevernes motivation for læring øges Mindsetgår bl.a. på, at træning, træning og atter træning giver de gode resultater

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning i lærergruppen

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Case pædagogik et FoU-projekt

Case pædagogik et FoU-projekt Case pædagogik et FoU-projekt Hvad er case pædagogik ECCO som case Forudsætninger Struktur og indhold Pointer og udfordringer SIP2 maj 2014 Palle Guldbrandsen Case pædagogik Et didaktisk værktøj som forhåbentligt

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Nyhedsbrev # 14 (maj 2012)

Nyhedsbrev # 14 (maj 2012) Nyhedsbrev # 14 (maj 2012) 1. Eksamen maj/juni... 2 2. Nyt udviklingsprogram for gymnasiale uddannelser... 3 3. Status på skriftlig engelsk eksamen med adgang til internet... 4 4. Faglig inspiration...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 3-11-2014 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 Formål med kontrakten Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

1220 København K 10.april 2015

1220 København K 10.april 2015 Styrelsen for undervisning og kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K 10.april 2015 Vedrørende Sags nr: 108.09M.271 Skolens har modtaget Kvalitetsstyrelsens svar på skolebesøget d.29.januar og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem kontrakten

Læs mere

Oplæg om lektier. Data og overvejelser

Oplæg om lektier. Data og overvejelser Oplæg om lektier Data og overvejelser Definition af lektier Lektier er en hvilken som helst form for arbejde i forbindelse med skolen, som er placere udenfor skoletiden og for hvilket den lærende har det

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere