Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 EUC Lillebælt

2 Udfordringer. Screener alle elever i dansk og engelsk, når eleverne kommer. Man overvejer også at gøre det i matematik, da det er så vigtigt et fag. Differentiering i praksis er svært. Eleverne inddrages meget i emnevalg og arbejdsformer. Der evalueres ofte og veksles meget gennem forskellige arbejdsformer. Man vil gerne arbejde med mere omlagt skriftlighed. Klip ordningen, hvor man prøver at gøre rammerne klart for de frafaldstruede elever. Klare regler for manglende aktivitet og fremmøde.

3 Spørgsmål. Hvad er jeres Klip for de frafaldstruede unge? Evalueringen forgår hvordan? Er der noget, der er lærerens eller er det for hele skolen. Er der forløb, der skal gennemføres af alle? Er der en detaljeret skriftlig progressionsplan, hvor det fremgår, hvad enkelte fag skal gennemgå? Hvad er jeres fokusområder i den nærmeste fremtid?

4 Fremtiden. fokus ligger på skriftlighed og feedbackformer. Eleverne opfordres til selv at lave fokuspunkter, hvor de definerer, hvad de mangler. Genreskabeloner og en ensartethed i opgavetyper for fagene er et arbejde, der fortsætter. Skriftlighed og afleveringer er en hovedopgave, som hænger sammen med frafaldsproblematikken.

5 Opsamling på Fredericia Gymnasiums præsentation Hovedudfordringer: Opdyrke faglig innovation i fagene (mindst 25% skal vælge innovation i AT, og snit-karakteren skal ligge over landsgennemsnittet) Kræver fleksible skemaer uden at det går ud over kontinuiteten i undervisningen. Skriftlighed (karaktersnittet dog næsten på landsniveau)

6 Vigtige spørgsmål til skolen: -Hvordan sikrer man ejerskab i lærerkollegiet til processen? -Hvordan sikres en blivende effekt? -Er der sammenhæng i forhold til skolens strategi i øvrigt (øvrige fokuspunkter er fx skriftlighed og IT)? Fokus i det videre arbejde: Har flere projekter kørende, og vil prøve at bruge forandringsteori i forbindelse bla. innovations-projektet, således at der arbejdes med systematisk med skoleudvikling. Brugen af forandringsteori skal fastholde fokus i det daglige; problemet er nogle gange at skoleudvikling fader ud efter nogen tid og ikke fastholdes.

7 SIP-kursus 2 5. Maj 2014 Opsamling fra præsentation af Grenaa Gymnasium og HF

8 3 hovedudfordringer Udvikling af fagligheden: 1. vil opstille forpligtende mål på baggrund af socioøkonomiske referencer fra SIP 1 2. Faggrupperne definerer mål og har metodefrihed IT 1. Vil udvikle en struktureret plan for hvordan IT inddrages didaktisk i undervisningen i alle fag Faglig vejledning: % af den skriftlige elevtid er omlagt for alle A-fag. Timerne lægges ind i skemaet, den enkelte underviser udmønter dem. 2. Problematik: Hvordan sikre vi at indsatsen står mål med resultatet?

9 Spørgsmål til skolen 1. Hvem sidder I jeres skriveudvalg og hvad laver de? - rektor og repræsentanter fra hovedområderne udgør skriveudvalget. - Udvalget arbejder med skr. Progressionsplan og har udarbejdet et opgaveteknik hæfte, som uddeles til eleverne i 1. g - Udvalget følger ved stikprøver op på, om den enkelte elev/klasse udvikler deres skriftlighed som forudsat. 2. Kan I få jeres faggruppedag pr. år til at fungere? - Vi kan nå en kritisk masse, når grupperne bliver for store, men ansvaret ligger stadig hos faggrupperne. - En faggruppe dag pr. år til selvvalgt kursus/efteruddannelse. Der afrapporteres til videndelingsmappe.

10 Spørgsmål, fortsat 3. Hvordan fungerer velfærdspraktikken? - Skolen kontakter institutionerne med forespørgsel om de kan tage en praktikant for en dag. - Eleverne vælger sig ind på praktiksted/job. - Eleverne undersøger, hvad der kræves af udd. for at varetage jobbet samt hvad arbejdet går ud på. - Eleverne fremlægger efterfølgende for klassen.

11 Hvad vil skolen arbejde videre med? Se hovedudfordringer det er også de opgaver, skole vil arbejde videre med.

12 Skole: HHX Campus Vejle

13 Hovedudfordringer Eleverne benytter ikke i tilstrækkelig grad de tilbud de får (lektiecafé osv)

14 Vigtige spørgsmål til skolen Elev-selvangivelse af engagement i forbindelse med evalueringer. Med tilbagemeldinger som måske ikke er gode pointeres at der arbejdes med relationer, og at det ikke er personligt. Det er fortsat en proces der arbejdes med. Det er muligt at bench-marke, fx i forhold til faggrupper. Overvejer I at bruge det? (Vi gør det ikke endnu, har undladt pgasmå faggrupper, men gør det heller ikke fordi det kan pege for meget ud i forhold resten af faggruppen)

15 Skolen vil arbejde med Kvartalsvis med forskellige ting, for at nå at afprøve flere ting Fortsat bruge evalueringer og elevers vurdering af engagement. Fortsat bruge omlagt skriftlighed. Fortsat sikre relationer til den omgivende verden.

16 Horsens HF & VUC Dilemma Projekt 1 Motivation 1/3 del dumper Projekt 2 Dårlige skrive kompetencer

17 Horsens HF & VUC Projekt 1 Bæredygtighed Praksisnær uden for skolen Elevinddragelse med indhold & grupper Involvering via eksperimenter Dilemma Svært at opnå faglige mål Resultat Alle bestod eksamen / gik 3 point op Fokus på færdigheder

18 Horsens HF & VUC Skolen vil arbejde videre med Flere lignende projekter

19 Dansk Horsens HF & VUC Projekt 2 Lavet hjemmeside med skriftlighed i hverdagen Enkelthed og samtidig differentieret Selvevaluerende system Giver Metarefleksion

20 Horsens HF & VUC Resultat Løfter dansk karaktererne Bedre resultater Bedre til det faglige stof Bedre argumenterende Bedre reflekterende Selvevaluerende system

21 Horsens HF & VUC Skolen vil arbejde videre med Udarbejde en Blæksprutte model Lave mindre tekst Udbrede systemet til flere fag på skolen

22 Horsens Statsskole forandringsteori

23 Undervisningsdifferentiering - vi gør ikke meget på skoleplan Delt i 2: - reduktion af frustrationer - bedre læring Parallellægning af hold, hf, hjælpelærer på det svage hold. Succeskriterium: alle elever har rykket sig, motivation og deltagelse, lærersamarbejde. Udfordring: Hvordan måles det? Skemamæssige udfordringer? Trygheden betyder meget eleverne skal forholde sig til en årgang, ikke kun en klasse. Ekstralærerordning: Mål: bedre faglige resultater, mere kontakt lærer/elev. Fleksibel ordning: periodevis ekstra lærer ind, især på blandede HF-/stx-hold. Udfordring: hvordan måles det? Elev-lektiehjælper. 10-tals elever hjælper de andre og lærer selv derved. Udfordring: hvordan måles det?

24 Bløde mål : måles på tilfredshed Sparringsgrupper for lærere (supervision, åben dør, buddy -ordninger) Pædagogisk opkvalificering Interessegrupper (elever): fag for sjov Hovedudfordring: hvordan måler vi? Procesmål, delmål? Forslag: kvalitative mål? Vi differentierer i forhold til dygtighed måske skulle vi hellere differentiere i forhold til gymnasiefremmedhed, eller noget helt andet? Modenhed? AFSPEJLER DET SKOLENS VÆRDIER? Vi ser os selv som en rummelig skole men måler (kun) karakterer??

25 Middelfart Gymnasium og HF

26 Hovedudfordringer IT og undervisning: de dyrtindkøbteelektroniske tavler bliver stort set ikke anvendt. Der er indført fast omlagt skriftlighed her er udfordringen, at få givet lærerne nogle gode redskaber til at anvende denne ressource optimalt. Det er et skemamæssigt problem at få indført komprimerede forløb, da skemaer går på tværs af både klasser og årgange. opdatering af Skrivemarsvinet. Det stiller krav om, at det skal være ret simpelt, godt opbygget og overskueligt. Ellers er det umuligt at holde opdateret med alle de ændringer, der kan komme fra år til år. Lærerne bliver nødt til at være en del af udviklingen af et sådant redskab, ellers er der ingen ejerskab og måske ikke nok motivation til at anvende det.

27 Vigtige spørgsmål til skolen Hvad gør man for ikke at dræbe de fagligt svagere elever, når man i tværfaglige projekter stiler efter at opnå den forkromede sammenhæng (og 12-tallet) mellem fagene?

28 Skolen vil arbejde videre med IT og undervisning niveaudelt undervisning Skrivemarsvinet

29 Ribe Handelsgymnasium Status for hvor vi er nu: ETU benyttes til at se hvilken vej vi skal Lederen er ud i alle klasser som opfølgning Udvikling af fagligheden Sprogkursus i 1g Engagement bl.a. Via skriftlighed, variation, differentiering Samarbejde med 9 andre skoler synergi undervisning i udlandet

30 Daglige undervisning Teamstruktur Kontaktlærerteam 2 kontaktlærer Fungerer godt i forhold til klasserne/eleverne Udviklingsteam CL Web-teknologier Innovation Udviklingsarbejdet skal have mere fokus arbejdet er stagneret.

31 Fokusområde -studieværksted Studieværksted (taget fra 7% puljen): Hver tirsdag 2 lektioner alle elever og lærer tilstede. Muligheder: Eleverne skal selv opsøg relevante lærer. SRP-vejledning Lektielæsning Elevaktiviteter elevråd mv.

32 Udfordringer: Eleverne mister interessen for at bruge det Lange skoledage lærer eleverne at bruge tiden fornuftigt. Er prisen for høj at binde alle lærer og elever i 2 timer om ugen.

33 Skolen vil arbejde videre med. Hvad accepterer vi af aktiviteter i studieværkstedstimerne. Udbud af kompetenceværksteder Stilladsering- afstilladsering

34 Skive HTX Hovedudfordringer Systematisere udvikling (fra individ-niveau til skoleniveau) Størrelse på fagfamilier qua skolestørrelse (sparring/inspiration) Udvikle/lokaldefinere dannelsesbegrebet (og andre begreber) på tværs af hovedområder Vigtige spørgsmål til skolen Hvordan sikres dynamik-fastholdelse i overgangen fra individ-niveau til skole-niveau Hvilken kompetence-udvikling er nødvendig Skolen vil arbejde videre med Synliggøre, i hvilke organer hvilke opgaver ligger (henholdsvis pædagogisk udvalg, fagfamilier & klasseteams, den enkelte lærer) Referent: Niels Christiansen

35 Svendborg Gymnasium og HF

36 Hovedudfordringer Holde gryden i kog dvs. at holde arbejdet omkring skriftlighed i funktion Få levendegjort de produkter, der kommer ud af udviklingsprojekter

37 Vigtige spørgsmål Hvordan bevares og etableres og elevernes motivation.

38 Skolen vil arbejde videre med At sikre at der fortsat bliver etableret fokusgrupper der løbende udvikler arbejdet. Sikre koordinationen mellem fag

39 Tornbjerg Gymnasium-SIP 2 Mentorordning. Hjælp til at strukturere sin skole i eliteidrætsklasser, men nok ikke muligt til alle. Hvad siger jeres nøgletal? Der er fag som vi er over gennemsnit, men også fag vi er under. Stigende tendens til snyd, hvorfor det kunne være interessant at nedbringe incitamenter til snyd. Vi skal have nogle parametre til at måle elevernes ændring af motivation. Forandringsteori som middel til at ændre tendens Friaflevering: de er bange for ikke at leve op til forventninger-fokus på proces fremfor resultat Måske en ide at undersøge om det er elevernes begrundelse herfor, dog noget som enkelte lærere har erfaret. idé: spørge dem som snyder, hvorfor de snyder lave strategi herudfra. Progressionsplaner skal bruges, fokus på de dygtige elever også. Fokus på hvordan lærerne underviser følge en progressionsplan. Hvordan får vi alle med Italesættelse ift enkeltlærer Vi er for mange som retter i bund, hvilket kan være en misforstået hjælp til eleverne. Ift snyd- urkund er præventivt. Udfordring få flere elever til at arbejde med tingene, og til at læse/ forstå vores anvisninger. Svært at nå frem til en fælles erkendelse af hvad en opgave skal indeholde. Måske bygger vi dem for hurtigt op og giver dem eksamensopgaver for tidligt bør måske vente lidt. Der er en tæt kobling mellem det mundtlige (læse/ analysere en tekst) og det skriftlige.

40 SIP 2 Tønder Handelsgymnasium Hovedudfordringer: 1) Deltager i et FoU-projekt med fokus på internationalisering og sprog. ECCO som case. Fokus: Hvilken konkret læring finder sted?vi skal have flere virksomheder med. Vi skal sikre dyb faglig viden og studieerhvervskompetence. Vi vil gerne folde modellen med en fast 3-årig struktur ud til at dække de andre studieretninger. 2) Inspireret af Fåborg-modellen ved at tage udgangspunkt i de faglige problemer og ikke de sociale. 3) Lektiecaféen skal fungere bedre 4) Er med i et rammeforsøg om eksamensformer. Mere praksisnært.

41 SIP 2 Tønder Handelsgymnasium Vigtige spørgsmål til skolen: Uddybe Fåborg-modellen i fht. uv-differentiering. Hvor mange faglige mentorer skal bruges, og hvordan? Tænkes modellen sammen med lektiecafé og studiemodul? Hvordan håndteres fravær i forbindelse med skr. afleveringer? Kan det store fokus på ECCO på den internationale studieretning vedblive at være interessant? Skolen vil arbejde videre med Hvordan de faglige mentorers arbejde skal foregå i praksis. Modellen afprøves i første omgang på en klasse. Kobles sammen med studiemodulet. Hvordan man får eleverne til at aflevere skriftlige opgaver. Den tætte kontakt ml. elev og lærer skal prioriteres her. I fht. international studieretning og virksomheder: Forløbet optimeres løbende, så gejsten og læringen hos eleverne kan opretholdes.

42 Tørring Gymnasium SIP 2 -Udgangspunktet for udviklingen af undervisningen er pædagogisk udvalg, der består af to lærere og en uddannelsesleder. Disse er med til at finde temaer og udvikle fokusområder, og de sætter gang i pædagogiske udviklingsprojekter og er med til at faciliteredisse. -Formålet med det pædagogiske udvalg er at forankre den pædagogiske udvikling mellem lærerne og ledelsen på skolen, ligesom det skal være et fundament for at udvikle arbejdsformer på skolen. -Udvalget er således også med til at at organisere lærernes kompetenceudvikling. -Fokus i forhold til udvikling af undervisningen i dette skoleår er på undervisningsdifferentiering og klasserumsledelse.

43 Udviklingsprojekter Udviklingsplanens fase 1: Anvendelsesorientering inden for talentudvikling (fra elev til forsker, talentudvikling gennem studietid, eleverne som lokale verdensborgere) Udviklingsplanens fase 2 (elevernes internationale kompetencer, faglig overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser) Andre udviklingsprojekter: kollegial supervision, teamsamarbejde og klasserumsledelse. I næste skoleår laver man plads til en ugentlig studielektion om onsdagen, som er fri til forskellige aktiviteter såsom omlagt skriftlighed, lektiecaféer m.v. I næste skoleår skal alle fællesfagslærere deltage i teams, og de enkelte teams skal selv være med til at definere opgaven inden for en overordnet ramme.

44 Udfordringer Implementeringen af de konkrete initiativer, når disse udspringer fra tremandsudvalg At få forpligtet lærerne på skoleudviklingen Fysiske rammer i forbindelse med f.eks. dyrkelse af CL. Økonomi i forhold til at sætte endnu flere projekter i gang. Busplaner kan komme på tværs af den pædagogiske udvikling, idet eleverne skal hjem til en bestemt tid.

45 Svar på udfordringerne Man har forsøgt at forpligte lærerne på udviklingsprojekter ved at sig til dem, at de skal gøre noget (f.eks. Inddrage IT, bedrive AT på en særlig måde) Lærersamarbejde er med til at sprede budskabet fra udviklingsprojekter og dermed sker er en frivillig udbredelse af idéer, hvilken er at foretrække frem for en tvungen. Økonomisk vælger man at prioritere den pædagogiske udvikling. Man har dialog med elevrådet omkring, hvordan man løser problemerne i forhold til busplaner.

46 OK13 Hvordan tænker man den nye overenskomst ind i forhold til at udvikle undervisningen? På Tørring drømmer man om, at lærerne gennem udviklingsprojekter selv får de tanker, som ligger til grund for den nye overenskomst. Dvs., så udviklingen af nye lærerroller bliver frivillig snarere end tvungen. F.eks. håber man, at den ugentlige studielektion om onsdagen kan blive en legeplads, som skaber grundlag for denne frivillige udvikling.

47 Vejlefjordskolen - Hovedudfordringer: - Lille skole med smalle faggrupper, hvor det er svært at hente faglig sparring internt, da der måske kun er en enkelt lærer inden for et fag. - Manglende systematisk opsamling og dokumentation af det pædagogiske arbejde; men skolen fornemmer alligevel, qua sin lille størrelse, at have et godt overblik over alle elevers læring og resultater. - Få eleverne mere i spil i forhold til at samarbejde om at gennemføre den gymnasiale uddannelse. - Vigtige spørgsmål til skolen: - To til tango, hvorfor vil eleverne ikke altid deltage/hvad gør I for at inddrage dem? - Hvordan ved lederen, hvad der foregår som led i skolens undervisning? - Hvordan initieres fælles udviklingsprojekter? - Skolen vil arbejde videre med: - At sætte fælles udviklingsprojekter i gang. - Større systematik i vidensdeling, så lærerne derigennem kan få sparring på undervisningen og elevernes læring.

48 Vestfyns Gymnasium Hovedudfordringer Elever, der har vanskeligheder afholdelse af Rådgivningsmøder Etablering af Vidensguider med henblik på at få gymnasieeleverne til at formidle faglighed til fx. folkeskoler særligt fokus på udfordringer for stærke elever Pædagogiske aftaler indgået om 2 typer af undervisning Studietimer (10% af uddannelsestiden) uden lærerforberedelse elever skal have ansvaret for undervisningen (læreren har IKKE ansvaret for lektionen er angivet i Lectio, så det er tydeligt for alle. Omlagt elevtid (10%) er taget fra lærerens tid til rettearbejdeog konverteret til lektioner for eleverne, hvor der foregår skriftligt arbejde med vejledning. Vigtige spørgsmål til skolen Ud af huset aktiviteter hvordan fik man foretaget en opsamling. Alle kan se opsamlingen i en tråd i Lectio. Hvilke elever har ansvaret for Studietimerne? Er der plads til den omlagte elevtid i skemaet? Skolen vil arbejde videre med Organiseringen af Studietimerne indarbejdes i Studieplanerne Den omlagte elevtid skal såvidtmuligt placeres i skemaet håber LANGT det meste kan indplaceres, og der vil komme tilpasningsbehov.

49 Vestfyns Handelsgymnasium Indsatsområde: Fokus på den gode undervisning

50 Faglighed Regelmæssige klassemøder fokus på elevers faglighed Fagspecifikke kurser sammen m. synergiskoler Fokus på elevindflydelse Deltager i Young Enterprise, samarbejde med eksterne partnere

51 Arbejdsformer Et antal medarbejderdage (i indeværende skoleår 4) med fokus på fx CL ETU evalueringer Tilbud om forlagt undervisning i udlandet Ipads& brug af ibøger

52 Vejledning Mentorordning gentænkes Omlagt skriftlighed Fokus på evaluering og feedback

53 Uv-differentiering Talentakademi Fyn, Young Enterprise og DM i erhverscase

54 Samarbejde mellem elever og lærere CL teams

55 Spørgsmål Hvilken rolle spiller målene? Svar: Målene er styrende, også ledelsesmæssigt i fht resultatløn Hvad fungerer godt hos jer? Hvad er I gode til? Svar: Klarer os godt på faglighed, renset for socioøkonomiske data har vi et godt gennemsnit.

56 Hvordan arbejder I med relationer? Svar: fokus på at få lærerne til at indse vigtigheden af dette blagennem MUS samtaler. Der evalueres og følges op på dette i personalesamtaler. Stor indsats i at tydeliggøre hvad skolen/ledelsen mener med relationer. Studievejleder har været igennem en coach-uddannelse.

57 I nævner variation men hvordan sikrer i progression? Studieområdet er meget velbeskrevet, men det er mere utydeligt i de enkelte fag Elevindflydelse hvordan definerer I det? Tre stående udvalg for elever. Disse skal arbejde med resultaterne fra ETU i deres virke. I undervisningen: Vigtigt at få italesat mulighederne for elevindflydelse i undervisningen.

58 Skolen mener selv, at de kunne gøre mere ud af undervisnings differentiering. Det er et område, der er meget udfordrende.

59 Viborg Gymnasium Arbejder med ad hoc pædagogiske udvalg med skiftende indhold (indsatsområder) Eks.: Mindset, Talentarbejde, Flipped classroom, Skriftlighed, lektiefri klasser Vil gerne arbejde videre med : innovation, forberedelse og mindset(arbejde videre med)

60 Viborg Gymnasium Arbejder systematisk med at skaffe viden om elevernes udbytte og forudsætninger (i henhold til evalueringsstrategi og kvalitetsudviklingsplan)

61 Viborg Gymnasium Vi har nok haft større fokus på VARIATION end på PROGRESSION Har deltaget i rammeforøg b med niveaudeling i 2. fremmedsprog Har haft gode erfaringer og det har ikke ført til stimatisering

62 Viborg Gymnasium Nye fokuspunkter: Studieretningssamarbejde Undervisningsdifferentiering Elevforberedelse Evalueringssamtaler (måske for summative)

63 Viborg Gymnasium Gode erfaringer med HF klassermed klare profiler elevernes motivation for læring øges Mindsetgår bl.a. på, at træning, træning og atter træning giver de gode resultater

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere